22.12.18, 09:29
Łoboczta ludziska, jekó psiankno gyszychta am naloz, co noma nosz klepojda Łukasz Ruch napsisoł we najnowszy Gazecie Dyzickiej. Smacznygo czytanio smile

Jeke bandó Wosze Gody?

Za łoknam już trocha bzioło, sprowdy nie łod śniygu, tlo łod mrozu. Dziań tyż tero taki, co ciamno i ciamno, nie roz to i nie ziam, po co to z chaty zrazu wylyźć. Tlo co tu sia i dziwować, toć to już Dyjcamber, a jek Dyjcamber, to i Gody łoroz. Ciykow am, jeke sprowdy latoś bandó te nosze Gody, bo godalim tak pora dniów tamój nazod z Hubertam i siójsiodami, co tero te śwanto, to tak jek nie śwanto. Hildka to mózi, co to bez to, co śniygu ni ma tero na Gody, to łóne só cołkam jenaksze jek kedajś. Ale mnie sprowdy
cołkam nie ło to jidzie.
Warszazioczka znowój, to noprzód poziedziała, cobym sia nie jadozili, ale no ni te nosze warnijske Gody zawdy buły jekeś dziwne. A i ło noju Warnijokach godo, co my am
só tyż dziwoki, jek te nosze wciórke śwanta.
Ziliji kedajś taki na Warniji nie buło, psierogów żodan tu nie szykowoł, a gyszanki tlo no dzieciuków, wywodziuła noma siójsiodka.
Hubert to tygo ji godanio zawdy nie lejdowoł, alem go pod stołam kośló przydeptoł, to pyska nie roztworzuł, a sprowdy jeszcze i jojty noma brok.
To w gyszankach i psierogach só te rychtyczne śwanta?
Kedajś tu na Warniji psierogów na Gody nie buło.
Mój foterek zawdy sia dziwuje i pozieduje, jek możno zrobzić take co z mónki, napchać w środku i w wodzie łuwarzyć.
Ale djochli z takam godaniam, jedan lubzi tak, drugan jenaczy. Warnijoki tyż kedajś nie fejrowali ty Ziliji, tak jek my, bo jene w nia pościli, druge niy.
Mój Ópa zawdy pozieduwoł, co my tero mowam śwanta bez cołan rok.
Kedajś ludziska ni mogli wszystkygój tak kupać jek dzisioj. Na codziań żyli z tygo, co jam łurosło, co łuchowali, co jam sia łudało na zima w glaski wetchnóńć i zawekować.
A po wojnie ludziska sprowdy ni mnieli nic, ale kożdan na śwanto jekoś co łuchowoł, w zielgi bziedzie, ale trocha fejrowoł. Fejrowoł to, co Pon Jezus sia noma łurodziuł, a nie co bandó gyszanki, psierogi, psieczóno gajś, śniyg i godać tak możno dali i dali.
A jeke banó nosze Gody latoś?
Bez gupsiygo lotanio bez dwa tydnie, dziań w dziań po rozmajite gyszanki, z jeglijkó łustrojóno w Zilijo, a nie dwa tydnie noprzód. Z bygelkami i feferkucham, z fejnami rybami z noszych jyziorów.
Po Ziliji z kolandami, a pózni z Pastyrkó. Z cołó famelijó, bo łóna w tan cias noważniejszo.
Tlo tak je łu noju co rok i pytom sia, dzie te śwantowanie?
Ło tam, tom zaboczyli dzisioj sprowdy, bo Gody to śwantowanie i zaboczta trocha ło robocie, ło tam co kożdygo dnia, tlo fejrujta.
Gody to nie tlo szykowanie i godanie. A chto w tan cias nie śwantuje, to i z psierogami za stołam, metram śniygu za łoknam, gyszanków cołam woram, Godów nie łoboczy, tlo dziań, jek co dziań.

Do zidzanio i tedy aż drugi roz.
Łukasz Ruch

jek byśta nie ziedzieli:
śniyg – śnieg,
Dyjcamber – grudzień,
Gody – Święta Bożego Narodzenia,
jadozili – złościli,
wciórke – wszystkie,
zawdy nie lejdowoł – zawsze nie tolerował, nie lubił,
pod stołam kośló przydeptoł – pod stołem nogą przydeptał,
w gyszankach - w prezentach,
mój foterek – mój ojczulek,
nie fejrowali ty Ziliji – nie świętowali tej Wigilii,
w glaski – w słoiki,
z jeglijkó – z choinką.

......................................................................

A wciórko mowam dzianki GAZETA DYWICKA

psianknie dziankujewam smile
Obserwuj wątek
  • warnija Re: Na Gody 02.01.19, 13:08
   Jó, psiankno gyszychta nosz Klepojda Łukasz Ruch napsisoł.
   A cobyśwa ło warnijskich i maziurskich zytach i łobyczajach nie zaboczyli, tak ślypsiojta na tan kóntek i czytojta siula wlyzie.
   Szczajśliwego Nowygo Roczku wciórkim ziszuja smile

   Śwante ziecory i Dwunastki i jenaksze zyty warnijskie i maziurske
   • warnija Re: Na Gody 22.12.19, 17:42
    Warnijokom i Mazurom tyż, a i tam wciórkam co tu do noju fejrować zjodó na Gody,
    gwołt zdrozio i szczajścio zinszujewam.
    Radujta sia pod jeglijkó jydłam i nopsitkami.
    Nie zaboczta jenóż siułka sia łustać kele Jezuskowy krypy i podziankować tamu Maluśkamu za to co na śwat przyszed i noma dozwoluł żyć na nopsiankniejszy ziamni
    w Polsce.
    Niech sia Woma szczajści
    • warnija Re: Na Gody 23.12.20, 10:28
     No jó. Jekie bando Gody latoś ? Bez tygo covidka to na zycher bandzie szpetnie, nie tak, jek kedajś buło.
     Toc nie bandziewa jamrować i psianknie jyglijka łustrojona bandzie, a na stołach kuchy, mniajsko i gwołt smakołyków tyż.
     Kele Jezuskowy krypy łustoniewa i podziankujewa tamu Maluśkamu co na śwat przyszed i dozwoluł nom żyć na nopsiankniajszy ziamni, noszy Warniji.
     Tak radujta sia pod jeglijó jydłam i nopsitkami a boczta tyż ło tam szpetnam kozidku , co go zaroz, jek Bóg do, z noma nie bandzie .

     W E S O Ł Y C H Ś W I Ą T B O Ż E G O N A R O D Z E N I A
     i
     Gwołt Zdrozio i Szczajścio na Nowy Roczek 2 0 2 1 ! ! !
  • warnija Re: Na Gody 26.12.21, 02:25
   Na te Gody Warnija Wom zinszuje gwołt zdrozio, szczajścio i pomyślności i cobyśta steczki do domu nie zaboczyli.
   Na Gody, na tan Nowy Roczek, hej !
   • warnija1 Re: Na Gody 15.12.22, 16:28
    Szczajścio, gwołt zdrozio i wciórkigo nojlepszygo na te psiankne GODY i coby Nowy Roczek był eszcze lepszy , zinszuje Woma Warnija.
    A pódźta łof, pogodowam po naszamu. Chyba yśta steczki do domu eszcze nie zaboczyli ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka