Dodaj do ulubionych

Warmia katolicka

26.03.06, 19:58
To, co zdecydowanie odrózniało Warmię od Mazur od 1525 roku, gdy Albrecht
Hohenzollern, ostatni Wielki Mistrz Krzyżaków, dokonał sekularyacji zakonu i
przeszedł na wiarę protestancką (luteranizm) był katolicyzm. Szczegolnie
ważna stała się ta różnica, gdy po pierwszym rozbiorze Polski Warmia znalazła
się w tym samym państwie co protestanckie Mazury. Widocznym znakiem trwania
Warmii przy wierze katolickiej były liczne kapiliczki, ale także nieznane na
Mazurach sanktuaria maryjne i inne. Choć jedno z nich, kto wie czy nie
najbardziej znane - Święta Lipka - powstało tuż za granicą Warmii, na ziemi
mazurskiej. Dziś jednak o innym sankturaium - w Stoczku Warmińskim.
Obserwuj wątek
  • tralala33 Stoczek Klasztorny 26.03.06, 19:59
   [GO 23.03.2006] Sanktuarium maryjne w Stoczku Klasztornym nie jest tak znane
   jak to w Świętej Lipce, czy Gietrzwałdzie. Najczęściej modlą się w nim
   okoliczni mieszkańcy. Pielgrzymi zaglądają tu "po drodze".
   Pielgrzymi z daleka na ogół traktują Stoczek Klasztorny jak przystanek w trasie
   do tych bardziej znanych miejsc kultu maryjnego.
   - Dzięki temu w Stoczku jest tak spokojnie i cicho. Sprzyja to skupieniu
   potrzebnemu w modlitwie - mówią mieszkańcy Lidzbarka. - To piękne miejsce.

   Więzienie Prymasa Tysiąclecia
   Wierni z okolicy doskonale wiedzą też, że właśnie w tym Sanktuarium Matki Bożej
   Królowej Pokoju od 12 października 1953 roku do 6 października 1954 roku był
   więziony Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.

   - Klasztor był wtedy otoczony strażnikami - opowiada ksiądz Kazimierz
   Chrostowski, marianin, który w Stoczku ma najdłuższy staż i stał się skarbnicą
   wiedzy o tym miejscu. - Z budynku sąsiadującego z ogrodem klasztornym w ciągu
   kilku dni wysiedlono gospodarzy i zrobiono strażnicę. Strzeżono prymasa bardzo
   pilnie. W celi były urządzenia zabezpieczające i podsłuchy.

   Celę, w której przebywał Prymas Tysiąclecia można zwiedzać. Na jej ścianach i w
   gablotach pielgrzymi oglądają dowody jego uwięzienia: fotografie, listy,
   książki, które napisał w tym czasie. W pomieszczeniu są też meble, święte
   obrazy, tablica z rozkładem dnia prymasa. Tylko tutaj można się dowiedzieć, że
   wstawał codziennie o piątej rano i że dużo czasu poświęcał na modlitwę, w tym
   codzienny różaniec. W sanktuarium jest też obraz Świętej Rodziny, przed którym
   kardynał Wyszyński się modlił. Teraz wisi na korytarzu, na którym wtedy czuwali
   wartownicy. Za oknami rozciąga się ogród klasztorny. Prymasowi pozwalano na
   codzienny spacer w tym ogrodzie. Był z resztą otoczony wysokim murem, zapewne
   dlatego pozwolono na spacery, bo fakt, że prymas jest więziony właśnie w
   Stoczku było otoczone ścisła tajemnicą. W tamtym czasie w budynku były
   pozabijane okna, żeby nikt nie zauważył kogo kryją mury sanktuarium. Po
   uwolnieniu Prymasa bardzo długo jeszcze Stoczek Klasztorny był tematem tabu.
   Wielu zależało na tym aby jak najmniej mówiono o więzieniu kardynała
   Wyszyńskiego, który był wielkim autorytetem, nie tylko wśród wiernych.
   Pewnie dlatego sanktuarium nie było tak bardzo znane, jak to w Świętej Lipce,
   czy Gietrzwałdzie. Ludzie jednak wiedzieli swoje i przyjeżdżali by modlić się w
   intencji pokoju. Tak jest do dziś.

   • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:00
    Tajemnica cudownej figurki

    To nie koniec tajemnic, jakie kryje stoczkowe sanktuarium. Tajemnicza jest sama
    jego geneza. Wiąże się z opowieścią sięgającą XVII wieku. Wówczas istniała już
    wieś Stoczek. Pewnego dnia dwie dziewczynki pracowały na jednej z łąk przy
    zbiorze siana. W spróchniałym pniu dębu znalazły 30-centymetrową figurkę Matki
    Bożej. Sam fakt znalezienia jej nie jest aż tak tajemniczy, bo, jak pisze ks.
    Janusz Kumala w swojej publikacji, w czasach pogańskich często tworzono miejsca
    kultu przy starych dębach i ustawiano tam figurki. Bardziej tajemnicze
    zdarzenie miało miejsce następnego dnia. Dziewczynki zaniosły swoje znalezisko
    do domu. Tam postanowiono, że zostanie wybudowana kapliczka, w której zostanie
    umieszczona figurka. Gospodarze schowali figurkę, aby czekała na wybudowanie
    kapliczki, ale następnego dnia zniknęła i... pojawiła się znowu w starym dębie.
    Dowiedział się o tym proboszcz parafii w Kiwitach (do niej należał Stoczek).
    Postanowił figurkę umieścić w kościele w Kiwitach. Jakież było zdziwienie, gdy
    figurka jeszcze raz znalazła się w starym dębie. Uznano wówczas, że to znak, że
    tam należy wybudować jej kapliczkę. Tak się też stało.    Dziwny sen o Stoczku

    Przed kapliczką modlili się miejscowi wierni. Miejsce stawało się coraz
    sławniejsze z powodu cudów. Przyszły jednak czarne chwile. Trzech mieszkańców
    Stoczka, nie cieszących się zbyt dobrą opinią, zabrało figurkę, rozbiło na
    kawałki i wykonało z niej kości do gry. Wszyscy trzej skończyli tragicznie:
    jeden stracił życie na szubienicy, drugiego zamordowano, a trzeciego zamęczono
    na torturach. Mieszkańcy nadal przychodzili do kaplicy, mimo że nie było już
    figurki i modlili się tak samo gorliwie do Matki Bożej.

    W stoczkowym kościele jest kopia cudownej figurki. Druga, bo pierwsza,
    podarowana przez jednego z księży, została ograbiona i zbezczeszczona w 1945
    roku przez wojska rosyjskie. Później została zniszczona przez komunistów,
    prawdopodobnie w 1953 roku. Od 1976 roku księża starali się o nową kąpię
    figurki, ale, mimo że kilku artystów podejmowało się jej wykonania, żaden tego
    nie zrobił. W 1984 roku w sanktuarium w Licheniu odwiedziła warszawska
    plastyczka Rossita Helena Bartoszewska. Tam miała dziwny sen - otrzymała
    polecenie, aby pojechać do Stoczka i otrzeć łzy Matce Bożej. Wykonana przez nią
    po tym śnie figurka Matki Bożej Płaczącej została umieszczona w bocznym ołtarzu.

    • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:00
     Ukoronowana Matka Pokoju

     To nie koniec tajemnic stoczkowego sanktuarium. XVII wiek był dla Polski czasem
     wojen. Biskup Warmiński - Mikołaj Szyszkowski - zaproponował aby dla
     osiągnięcia pokoju zbudować kościół ku czci Matki Bożej, jako Matki Pokoju. Sam
     zdeklarował, że zrealizuje ten projekt we własnej diecezji i złożył uroczysty
     ślub, że jeśli nastanie pokój, wybuduje kościół. Tak też zrobił. Wybrał
     Stoczek, bo dowiedział się o cudach uzdrowień za wstawiennictwem Matki Bożej w
     tym miejscu. Takie były początki stoczkowego sanktuarium.

     - O Stoczku można napisać dużo artykułów, a nie tylko jeden - mówi ks.
     Kazimierz z uśmiechem. - Tyle tu tematów.

     Zapewne ma racje. Każda historia cudownego uzdrowienia warta jest poruszenia.
     Wiele z nich udokumentowano świadectwami na piśmie. Sam ksiądz Kazimierz
     przeżył takie uzdrowienie i dlatego zamieszkał w Stoczku. Tutaj codziennie,
     razem z innymi marianami, może modlić się do Matki Pokoju, której obraz
     ukoronował w Częstochowie sam Jan Paweł II. Papież Polak powiedział wtedy:

     - Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za 300 z górą lat opieki nad
     Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii
     dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi.

     Za dwa lata, 19 czerwca, sanktuarium w Stoczku Klasztornym będzie obchodziło 25-
     lecie koronacji.

     Ewa Lubińska
     Autorka korzystała z publikacji ks. Janusza Kumala "Sanktuarium Niepokalanej
     Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim"
     www.wm.pl/Index.php?ct=lidzbark&sct=lidzbark&id=843285
     • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:02
      Fajny wątek, bardzo interesujący. Czy tu też z czasem będzie o Św. Lipce i
      Getrzwałdzie ?
      • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:04
       O Gietrzwałdzie być musi - ale może ktoś inny napisze smile Jak myslisz Gietpe?
       • gietpe Re: Stoczek Klasztorny 29.03.06, 21:37


        Krótka historia Gietrzwałdu
        Gietrzwałd zasłynął nie tylko na Warmii i na ziemiach polskich , ale i w całej
        Europie ,
        A nawet na drugiej półkuli. Stał się bowiem widownią niezwykłych wydarzeń ,
        jakimi były objawienia Matki Boskiej , które owocują po dzień dzisiejszy .
        Niewątpliwie odegrały one wybitną rolę w dziejach Warmii. Gietrzwałd stał się
        pierwszym ośrodkiem ruchu polskiego na Warmii.
        Gietrzwałd to znana wioska na Warmii. Położona jest w połowie drogi miedzy
        Olsztynem a Ostródą. Przez wieś przewija się wąska rzeka Giłwa wpadająca do
        jeziora Rentyńskiego .

        ^
        Najstarsze zachowane wzmianki wymieniają imię Dietricha , od którego ponoć
        wzięła się nazwa Dietrichswalde . Dnia 19 maja 1352 roku były sołtys z siedziby
        Kapituły Warmińskiej otrzymał przywilej założenia wsi o nazwie związanej ze
        swoim imieniem , a zwanej dziś jak i przed laty Gietrzwałd .
        Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się , że w 1789 roku Gietrzwałd jest
        Królewską wsią włościańską o 57 chatach , zamieszkałą prawie w całości przez
        ludność polską. zachowana opinia z tamtych czasów głosi, że gietrzwałdzccy
        rolnicy należą do najzamożniej szych na Warmii.
        W wieku XIX zaczęły się ścierać dwie grupy narodowościowe , tj. osiadła ludność
        polska z napływową ludnością pruską. Z każdym rokiem zwiększała się liczba
        mieszkańców , nadal w zdecydowanej większości Polaków . Język polski brzmiał tu
        powszechnie na ulicach, w kościele i szkole .
        W 1827 na terenie Parafii istniało 6 szkół :w Gietrzwałdzie , w Nagladach, w
        Worytach, Rentynach, Pęglitach i Cegłowie . Chodziło do nich łącznie 237
        dzieci, a nauka odbywała się wyłącznie w języku polskim . Pani Maria Zientara -
        Malewska w swej książce pt. „Gietrzwałd - dzieje polskości" podaje , że w roku
        1853 do szkoły w Gietrzwałdzie uczęszczało 74 dzieci, nauczycielem był
        Franciszek Kołodziejski.
        Andrzej Samulowski, rodak z Sząbruka , który kupił od Antoniego Sikorskiego
        mały drewniany domek , 6 kwietnia 1878 roku uruchomił w Gietrzwałdzie pierwsza
        polską księgarnię na Warmii i Mazurach . 10 lat później powstało Towarzystwo
        Czytelni Ludowej.
        W dniu 12 października 1919 roku Samulowski rozpowszechniał w Gietrzwałdzie
        prace Katolickiego Towarzystwa Ludowego działającego już od 1892 roku . W
        listopadzie 1922 roku powstało w Gietrzwałdzie Towarzystwo Młodzieżowe , a w
        rok później Spółdzielnia „Rolnik".
        W tym samym roku rozpoczynają nieoficjalną naukę języka polskiego Maria Bem i
        Augustyn Klimek . Gazeta Olsztyńska z dnia 13.V.1920r. z doniesienia z terenu
        pisała :
        „Gietrzwałd - w tych dniach została potwierdzona przez Komisję Aliancką
        tutejsza szkoła polska , uznawana co do nauki obowiązkowej jako stojąca
        na równi ze szkołami publicznymi niemieckimi.
        Kierownikiem tej szkoły jest nauczyciel pan August Klimek rodowity
        Warmiak , a pomocą w nauczaniu pani Maria Bem mieszkanka Gietrzwałdu".
        W końcowej części tej gazety czytamy „Osoby , które zamieszkują w innych
        miejscowościach a które chcą założyć szkoły polskie zechcą się zgłosić
        do kierownika szkoły w Gietrzwałdzie".
        Na podstawie zezwolenia w 1927 r. uruchomiono polskie przedszkole , a w
        kwietniu 1929r. otwarto polska szkołę w Gietrzwałdzie . Nauczycielami byli
        Jankowski i Chabowski. Placówki te przetrwały do września 1939r.
        Ważne znaczenie w dziejach polskości na Warmii i Mazurach miały wydarzenia
        religijne w 1877 r.
     • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:02
      I jeszcze dla relaksu - zajrzymy do klasztornego ogrodu
      www.stoczek.pl/pl/index.phtml?doc=cont05
      • gietpe Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:11
       To zadanie domowe.
       Warnija to buł katolicki klin wbzity w ewangielicie mazury.
       W stoczku my eszcz nie byli ale w Braniewie SMKatarzynki majo psiankny ogród
       • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:15
        ja tak prosto sia zapytam - Stoczek jest na Warmii ?
        • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:25
         hehe, oczywiście !
         Mnie troche zatchało.
         Jek sia mózi po warnijsku - przepraszam ?
         • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:27
          Nie ziam sad
          • gietpe Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:29
           jo tysz nie zim ale jek nie zabacze to sie spytom
       • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:28
        Ja myślę Gietpe, że najlepiej nam przedstawisz Gietrzwałd. Nie musi być już
        zaraz, byle było. A ja może poszukam czegoś o Glotowie? A te siostry katarzynki
        w Braniewie to gdzie mają klasztor? I można ten ogród oglądać?
        • gietpe Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:33
         ulicy to nie pamiętam w tej chwili ale naprzeciwko jednostki wojskowej za ZOO
        • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:35
         Ja jeszcze dopisze o Stoczku Warmińskim, ale to przepraszam to wazne słowo, a
         tez nie zauważyłam tego w gawędach.
         • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:37
          tralala33 09.01.06, 22:01 + odpowiedz


          12 kilometrów na wschód od Lidzbarka znajduje się sanktuarium maryjne w Stoczku
          Warmińskim. Tradycje kościoła sięgają średniowiecza, kiedy to w cudowny sposób
          znaleziono we wsi figurkę Matki Boskiej. Pierwsza kaplica tudzież figurka
          zostały zniszczone w czasach reformacji. Odbudowy sankturaium podjał się biskup
          Szyszkowski - miało to być wotum na cześć Matki Boskiej w podzięce za pokój po
          wojnie i najeździe szwedzkim. Kaplica w kształcie rotundy powstała w połowie
          XVII wieku, później dobudowano klasztor i kolejno krużganki dla piegrzymów,
          wzorowane na Świętej Lipce.
          W historii nowożytnej klasztoru najistotniejszym wydarzeniem było
          przetrzymywanie w klasztorze w Stoczku Warmińskim internowanego przez władze
          PRL kardynała arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego (od października 1953 do
          października 1954r).
          • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:49
           www.juliusz.lw.net.pl/stoczek1.html
           To juz ujrzałam sliczne klasztorne ogrody, psiankne łobrazki
           • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 20:57
            www.tadeusz.na.pl/Warmia/Stoczek.htm
            Po zakończeniu II wojny światowej Stoczek wraz z Warmią powrócił do
            Polski.Kościół był pod opieką proboszcza z Kiwit, natomiast sam klasztor w roku
            1952 zajęły władze państwowe. Na skutek pewnej liberalizacji życia publicznego,
            po tzw. październiku 1956 roku, klasztor został zwrócony diecezji. Dnia 13
            marca1957 roku bp Tomasz Wilczyński powierzył sanktuarium w Stoczku Księżom
            Marianom, wysiedlonym przez władze państwowe z klasztoru na Bielanach w
            Warszawie.

            • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 21:02
             www.nonpossumus.pl/galeria/duzy.php?id=25
             Zdjecie Klasztoru
             • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 26.03.06, 21:04
              www.nonpossumus.pl/nauczanie/ksiazki/zapiski_wiezienne/stoczek/
              Tu są zapiski więzienne Kardynała Wyszyńskiego przebywajacego w Stoczku
              Warmińskim
         • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 15:16
          Ile zdjęć ze Stoczka - i wszystkie w pełni lata. Dziankuje! Do Glotowa zaproszę
          w przyszłą niedzielę, a tak sobie myślę - może 'przepraszam' to 'wybaczta'?
          • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 20:23
           >Do Glotowa zaproszę
           Nie znam tego smile
           • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 20:38
            A Kalwarię Zebrzydowską? Bo Glotowo to taka warmnijska kalwaria.
            • bpkw Stoczek Klasztorny 27.03.06, 20:48
             W Stoczku jeszcze nie bylem. W Glotowie rowniez. Z cala pewnoscia odwiedze te
             miejscowosci. Od siebie tylko dodam, ze bardzo ladne jest sanktuarium w Krośnie
             k/Ornety. Jest to niemal kopia Sw.Lipki, tylko ze zaniedbana...
             www.rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=105&i=007
             • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 20:50
              Zitaj Bpkw - mnie też sie Ornata podoba, a widziałam ją na panoranie Krzysztofa
              Sklodowskiego. Penie i o niej będziemy prazić. W następną niedzielę Tralala
              poprowadzi nas po Kalwarii Warmińskiej. Alez macie obiekty sakralne. Chyba nie
              jesteście gorsi od Krakowa smile
             • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 20:57
              Krosno - fakt, zaniedbane, ale remontowane. Przynajmniej było, kiedy tam
              trafiłam dwa lata temu. Bardzo mi się spodobało, właśnie dlatego, że takie
              ciche, puste. W Świętej Lipce gwar nieustający, a tu taka oaza spokoju. Tak,
              Krosno też z przyjemnością powitam w tym wątku.
              • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 21:01
               Wszystko jest ok, ale nie mamy mapy z tymi obiektami. Nawet nie wiem gdzie one
               leżą. Jak widze to bardziej sobie wyobrażam.
               schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=94&pos=29
               Taka mapka to ogólna. Może poprosze w szkołę , by zrobili zdjecia mapy
               Warmińskiej dokładną ?
               • bpkw Stoczek Klasztorny 27.03.06, 21:15
                Bylo w tym watku pytanie o Klasztor Katarzynek w Braniewie. Jest mi on bliski
                dlatego, ze bylem tam ministrantem.
                Na stronach n/w linku na stronach 6-17 sa fotki z Braniewa a na 12-13
                znajdziecie Klasztor...
                www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html?id=10&l=12
                • bpkw Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 21:17
                 Tylko prosze nie mylic kosciola sw. Katarzyny, obecnie bazyliki mniejszej, z
                 Klasztorem Katarzynek...
                • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 21:17
                 Piękna galeria - zaniosę ją do Braniewa, by nie zaginął smile
               • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 27.03.06, 21:54
                oj, taka sprytna komputerowo nie jestem ,żeby wrzucić zdjęcie - no i armat mi
                brak. Powiem więc tylko, że Stoczek Klasztorny jest obok Lidzbarka
                Warmińskiego, Glotowo koło Dobrego Miasta, a Krosno niecałe dwa kilometry od
                Ornety.
                • rita100 Re: Stoczek Klasztorny 29.03.06, 21:46
                 A ja kompletnie nie znam Glotowa, ani Krosna i bedę czekać na opowieści.
                 To pewnie sa mało popularne miejsca.
                 • tralala33 Re: Stoczek Klasztorny 02.04.06, 20:55
                  I jeszcze jedno zdjęcie klasztoru i kościoła w Stoczku - nietypowe ujęcie,
                  chyba z ogrodów.
                  www.naturjan.home.pl/zabytki/source/23.htm
            • rita100 Re: Kalwaria Zebrzydowska - Kraków 13.05.07, 22:22
             schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=454
             Wprawdzie koło Krakowa, ale zobaczcie jak ciekawa. Zwróćcie uwagę na schody po
             których trzeba przejśc na kolanach.
   • tralala33 Gietrzwałd 30.03.06, 10:37
    Dla Gietrzwałdu otwieram nowy podwątek i wklejam historię tej warmińskiej wsi
    podaną przez Gietpe

    Krótka historia Gietrzwałdu
    Gietrzwałd zasłynął nie tylko na Warmii i na ziemiach polskich , ale i w całej
    Europie ,a nawet na drugiej półkuli. Stał się bowiem widownią niezwykłych
    wydarzeń , jakimi były objawienia Matki Boskiej , które owocują po dzień
    dzisiejszy . Niewątpliwie odegrały one wybitną rolę w dziejach Warmii.
    Gietrzwałd stał się pierwszym ośrodkiem ruchu polskiego na Warmii.

    Gietrzwałd to znana wioska na Warmii. Położona jest w połowie drogi miedzy
    Olsztynem a Ostródą. Przez wieś przewija się wąska rzeka Giłwa wpadająca do
    jeziora Rentyńskiego .

    ^
    Najstarsze zachowane wzmianki wymieniają imię Dietricha , od którego ponoć
    wzięła się nazwa Dietrichswalde . Dnia 19 maja 1352 roku były sołtys z siedziby
    Kapituły Warmińskiej otrzymał przywilej założenia wsi o nazwie związanej ze
    swoim imieniem , a zwanej dziś jak i przed laty Gietrzwałd .
    Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się , że w 1789 roku Gietrzwałd jest
    Królewską wsią włościańską o 57 chatach , zamieszkałą prawie w całości przez
    ludność polską. zachowana opinia z tamtych czasów głosi, że gietrzwałdzccy
    rolnicy należą do najzamożniej szych na Warmii.

    W wieku XIX zaczęły się ścierać dwie grupy narodowościowe , tj. osiadła ludność
    polska z napływową ludnością pruską. Z każdym rokiem zwiększała się liczba
    mieszkańców , nadal w zdecydowanej większości Polaków . Język polski brzmiał tu
    powszechnie na ulicach, w kościele i szkole .

    W 1827 na terenie Parafii istniało 6 szkół :w Gietrzwałdzie , w Nagladach, w
    Worytach, Rentynach, Pęglitach i Cegłowie . Chodziło do nich łącznie 237
    dzieci, a nauka odbywała się wyłącznie w języku polskim . Pani Maria Zientara -
    Malewska w swej książce pt. „Gietrzwałd - dzieje polskości" podaje , że w roku
    1853 do szkoły w Gietrzwałdzie uczęszczało 74 dzieci, nauczycielem był
    Franciszek Kołodziejski.

    Andrzej Samulowski, rodak z Sząbruka , który kupił od Antoniego Sikorskiego
    mały drewniany domek , 6 kwietnia 1878 roku uruchomił w Gietrzwałdzie pierwsza
    polską księgarnię na Warmii i Mazurach . 10 lat później powstało Towarzystwo
    Czytelni Ludowej. W dniu 12 października 1919 roku Samulowski rozpowszechniał w
    Gietrzwałdzie prace Katolickiego Towarzystwa Ludowego działającego już od 1892
    roku . W listopadzie 1922 roku powstało w Gietrzwałdzie Towarzystwo
    Młodzieżowe , a rok później Spółdzielnia „Rolnik". W tym samym roku
    rozpoczynają nieoficjalną naukę języka polskiego Maria Bem i
    Augustyn Klimek .
    Gazeta Olsztyńska z dnia 13.V.1920r. z doniesienia z terenu
    pisała :
    „Gietrzwałd - w tych dniach została potwierdzona przez Komisję Aliancką
    tutejsza szkoła polska , uznawana co do nauki obowiązkowej jako stojąca
    na równi ze szkołami publicznymi niemieckimi.
    Kierownikiem tej szkoły jest nauczyciel pan August Klimek rodowity
    Warmiak , a pomocą w nauczaniu pani Maria Bem mieszkanka Gietrzwałdu".
    W końcowej części tej gazety czytamy „Osoby , które zamieszkują w innych
    miejscowościach a które chcą założyć szkoły polskie zechcą się zgłosić
    do kierownika szkoły w Gietrzwałdzie".
    Na podstawie zezwolenia w 1927 r. uruchomiono polskie przedszkole , a w
    kwietniu 1929r. otwarto polska szkołę w Gietrzwałdzie . Nauczycielami byli
    Jankowski i Chabowski. Placówki te przetrwały do września 1939r.
    Ważne znaczenie w dziejach polskości na Warmii i Mazurach miały wydarzenia
    religijne w 1877 r.
    • tralala33 Re: Gietrzwałd 30.03.06, 14:16
     O Gietrzwałdzie mówiliśmy już i na forum Olsztyna. Przyponę więc ten link
     www.gietrzwald.3c.pl/
    • gietpe Re: Gietrzwałd 30.03.06, 21:26

     Dostarczały przecież argumentu prostego , ale jakże mocnego w swojej wymowie i
     trafiającego do chłopskiej wyobraźni (jeśli Matka Boska , patronka Świętej
     Warmii rozmawiała w Gietrzwałdzie po polsku , błogosławiła dzieci, to znaczy ,
     że grzeszy ten kto się mowy swoich ojców wyrzeka . W tym czasie proboszczem był
     Ks. Augustyn Weishel. Był to rodowity Niemiec , ale jego stosunek do Polaków
     był bardzo życzliwy , szanował Polaków , ich język i tradycje. Władze
     niemieckie wielokrotnie karały go za to , że żył w zgodzie z Polakami.
     Niezależnie od pogłębiania życia religijnego pod wpływem tych spotkań z
     ludnością polską, wśród Warmiaków poczęła się umacniać polska świadomość
     narodowa.
     W historycznym fakcie , określonym współcześnie przez historyków mianem
     przebudzenia narodowego Warmii, objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie
     spełniły decydującą rolę . Były bowiem pierwszym masowym narodowym odruchem ,
     wstrząsem budzącym narodową świadomość Warmiaków oraz ich poczucie jedności z
     Polakami z innych dzielnic Ojczyzny . Zdążający do Gietrzwałdu pątnicy stali
     się mimowolnymi emisariuszami polskości, nieśli ze sobą kościelne , ale i
     ludowe pieśni polskie. Napływ Polaków do Gietrzwałdu sprawił, że ludność
     tutejsza odzyskała poczucie swej przynależności do polskiego narodu . Andrzej
     Samulowski był tego znakomitym przykładem. Rodzinę Samulowskich znali wszyscy
     na polskiej Warmii, a także daleko poza jej granicami. Postać „Tatki
     warmińskiego" , jak seniora rodu zwali przyjaciele była mocno związana z
     Gietrzwałdem , Polską (Katolicyzmem . Wśród tych trzech spraw obracało się całe
     jego życie - długie , twarde , ale i piękne . Życie uparte , dodać trzeba , jak
     upartym był on sam w sprawach , o które walczył.
     W czerwcu 1922 roku odbył się w Gietrzwałdzie wielki zjazd kół śpiewaczych z
     całej Warmii. Była to prawdziwa manifestacja Polaków , w której uczestniczyło
     ok.5000 osób. Tymczasem zbliżał się dzień plebiscytu .
     Samulowski, który już niejednokrotnie zadziwiał oryginalnymi pomysłami i tym
     razem wprowadził w zadumę całą Warmię . Nie mogąc sztandarem przywitać polskich
     żołnierzy , postanowił wykorzystać go do uczczenia dni mających rozstrzygnąć
     losy państwowe Jego ukochanej Warmii. Już na dwa tygodnie wcześniej chorągiew z
     Białym Orłem załopotała na szczycie Księgarni Ów sztandar łopoczący w
     Gietrzwałdzie był jedynym w tych dniach na Warmii. Po plebiscycie , którego
     wynik był niekorzystny dla Polski, ok. 10.000 Polaków musiało opuścić Warmię ,
     Mazury i Powiśle . Gietrzwałd był jednak dalej ostoją polskości całej Warmii i
     jej duchową stolicą, bo senior Samulowski pozostał na swym posterunku pisząc :
    • gietpe Re: Gietrzwałd 30.03.06, 21:28
     „Ja z Gietrzwałdu się nie ruszę , Tu chcę Bogu oddać duszę , I tu u stóp Matki
     Boskiej Chcę zakończyć ziemskie troski."
     Andrzej Samulowski zmarł 10 kwietnia 1928 roku przeżywszy 88 lat. Spoczywa na
     naszym cmentarzu . W ramach uroczystych obchodów XXX-lecia szkół polskich na
     Warmii, Mazurach i Powiślu w dniu 23 czerwca 1957 roku miejscowej szkole w
     Gietrzwałdzie nadano imię Andrzeja Samulowskiego , a 25 kwietnia 1985 roku
     zostało odsłonięte jego popiersie przed domem , w którym mieszkał i prowadził
     polską księgarnię .
     • rita100 Re: Gietrzwałd 30.03.06, 21:46
      Dodam , że mnie coś łaczy z Samulowskiem - mieszkałam na ul. Samulowskiego 10 i
      nawet nie wiedziałam kim on był dla Olsztyna i Warmii. Teraz wiem.
      • rita100 Re: Gietrzwałd 30.03.06, 22:24
       www.gietrzwald.3c.pl/CM/content.php/o_sanktuarium/galeria
       Tu mamy galerię zdjeć
       Tralala napisała na FO
       Na stronie domwarminski coś dla umysłu, czyli wszystko co o Gietrzwałdzie
       wiedzieć należy.
       www.domwarminski.pl/content/view/247/332/
       Przede wszystkim to bardzo stara wieś, i nie tylko warmińska, ale być może
       nawet pruska: 'Początkowo nazwa wsi brzmiała Dittrichswald, co
       oznaczało „dziewiczy las”. Polska nazawa pojawiła się w XVII stuleciu. Lokacji
       Gietrzwałdu dokonała 19 maja 1352 r. Kapituła Warmińska na pruskim polu
       Gudikus, wystawiając przywilej lokacyjny sołtysowi Andrzejowi, by ten na tej
       ziemi, założył na prawie chełmińskim Dytherichwalt.'
       Od końca XIX wieku Gietrzwałd stał się znany nie tylko w Warmii, ale też i
       daleko poza nią: '27 czerwca 1877r. rozpoczęły się Objawienia Matki Boskiej i
       od tej chwili Gietrzwałd stał się wielkim sanktuarium – najliczniej nawiedzanym
       miejscem pielgrzymkowym na Warmii.'
       Dziś, tak jak i dawniej, nad wsią góruje wieża kościoła: 'Największym zabytkiem
       jest kościół Najświętszej Marii Panny. Wkrótce po lokacji został zbudowany
       pierwszy kościół, który uległ zniszczeniu prawdopodobnie między rokiem 1410 a
       1418. Przed rokiem 15000 nastąpiła rozbudowa lub budowa nowego kościoła z cegły
       i kamienia, który częściowo zachowany jest do dziś jako prosta budowa salowa w
       stylu gotyckim. 31 marca 1500 r. konsekrowano kościół nadając mu tytuł
       narodzenia Najświętszej Marii Panny, wkrótce tytuł św. Jana Ewangelisty.
       Wielokrotnie przebudowany w późniejszym okresie, kościół otrzymał nowe nadania,
       aż w 1970 r. papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł Bazyliki
       Mniejszej.'
       A wedle kościoła stoi karczma: 'We wsi z powodzeniem funkcjonuje znana już w
       całym regionie Karczma Warmińska, w której odbywają się imprezy, w tym
       cykliczne wieczory (np. wesele warmińskie, wieczory z muzyką np. żydowską).'
       Jest też i stara poslka, warmińska księgarnia: 'Osobliwością jest księgarnia
       Samulowskiego, pisarza ludowego i założyciela tej księgarni.'
       A cała wieś to: 'Budynki mieszkalne. Najczęściej są to przedwojenne obiekty,
       niestety niektóre znacznie przekształcone. Budynki murowane są z czerwonej
       cegły lub częściowo otynkowane. Występują detale w postaci drewnianych drzwi,
       okien jednak charakterystyczne wykończenia pojawiają się coraz rzadziej.'
       No i wokół, jak to naukowo określa domwarminski: 'Obszar gminy Gietrzwałd oraz
       samej miejscowości odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi i
       kulturowymi. Związane jest to z występowaniem jezior i rzek, ciekawej rzeźby
       terenu, zróżnicowanej szaty roślinnej.'
       A mówiąc po naszamu - psianknie tam je w Gietrzwałdzie.

       • rita100 Re: Gietrzwałd 30.03.06, 22:26
        Andrzej Samulowski poświęcił
        kilka utworów wierszowanych Matce Bożej. Najbardziej znaną jest „Pieśń o
        Najświętszej Marii Pannie Gietrzwałdzkiej, którą rozpoczynają zwrotki:

        Już to po zachodzie słońca,
        Cudna gwiazda jaśniejąca
        Weszła na warmińskiej ziemi,
        Przyświecać promieńmi swymi.
        Ta wiadomość prawie cudem
        Rozeszła się między ludem,
        Wszędzie słychać taką mowę;
        Na Warmiji cuda nowe.

        A macie może całośc tego wiersza ?
       • gietpe Re: Gietrzwałd 31.03.06, 16:31
        www.domwarminski.pl/content/view/144/186/
        Mom do Waju prośba może chto bańdzie wziedzoł gdzie to je bo mnie sie widzi
        co to nie som Łajsy koło Gietrzwołda.Tam je tlo pałac i magazyn.
        Może to są Łajsy Jana co założył Olsztyn?
        • tralala33 Re: Gietrzwałd 31.03.06, 21:16
         Ta zieś Łajsy co sia Jan w niej łurodził to je jenaksza, kole Pieniężna.
         A tu patrzajta - łobrazek tego pałacu w Łajsie kole Gietrzwołda
         www.rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=65&i=032
         • rita100 Re: Gietrzwałd 31.03.06, 21:37
          hehe, jesli Wy mieszkańcy nie możeta sia dogodać co do Łjaska to co jo am mam
          poziedzieć ? wink)))Tlo łobrazki widze.
        • gietpe Re: Gietrzwałd 31.03.06, 21:40
         www.pieniezno.bil-wm.pl/index.php?inf=7&idsl=14&id=9
         >To bandzie cheba toten kościól ,jak mówzita,bo pałac je u noju w parafji,ale
         tego kościoła to jo tam nie zidzioł.
         • rita100 Re: Gietrzwałd 31.03.06, 21:59
          Gitrzwałd to teraz duży kompleks zabudowań to może jedno z tych zabudowań.
          Jak pisali , coraz więcej pielgrzymów się zjeźdzało i komleks trzeba było
          rozbudowywać.
         • tralala33 Re: Gietrzwałd 31.03.06, 22:08
          Chyba masz práwda Gietpe – jek to je kościół w Łajsach kole Pieniężna, to sia
          pomylili z łobrazkiem w domu warmińskim smile Trza do niech napsisać. A w Łajsie
          kole Gietrzwołda też je kościół?
          • gietpe Re: Gietrzwałd 31.03.06, 22:17
           Dziękuje Tralala!
           Jusz mówzia łu noju to som Łajsy,i łone boroki muszo do Gytrzwołda na koślach
           trzy (jakie były miary wtedy" km")dojnść.
           • rita100 Re: Gietrzwałd 31.03.06, 22:19
            Dobrzy esteśta, znoleźliście błąd smile
            • tralala33 Re: Gietrzwałd 31.03.06, 22:28
             Każą do Starostwa Powiatowego pisać, to po niedzieli napiszę, bo jutro pewnie i
             tak nikt tam nie pracuje. Zobaczymy - może zmienią?
             • gietpe Re: Gietrzwałd 31.03.06, 22:38
              Toć to chyba nie żadno łaska ,a jekby to łobcy wyślipiół to by bół wstyd.
              Jesce powzinni flasecke za fatyge...
              Tralala czy masz już tłumaczenie hymnu Mein Ermland?
              • tralala33 Re: Gietrzwałd 31.03.06, 22:43
               Nie - za to znalazłam kolejny, czwarty (!) hymn warmiński. Ale to już jutro
               wkleję.
               • rita100 Re: Gietrzwałd w/g Wańkowicza 29.09.06, 21:23
                Zielona jest ta Warmia. Zalesiona, wzgórzysta, Spójrzmy na mapę historyczną.
                Niemcy ze zgrozą powiadają, ze Warmia miała kształt siekiery, wiszącej nad
                Prusami Wschodnimi. Ale przecież nie my to jej kształty nadaliśmy, tylko układ
                Krzyżaków z własnym biskupem, któremu, zwyczajem średniowiecznym, oddano
                trzecią część ziem do profitowania, wydzielonych w taką oto figurę.
                A że biskupi nie bardzo chcieli za Krzyżaków się zastawiać, że na potrzebę
                grunwaldzką cała Warmia wystawiła zaledwo 100 ludzi, ze od Grunwaldu aż po
                rozbiory wypowiedziała się i trwała za Polską - więc została krajem katolickim.
                Wszędzie tu Boże Męki nadają krajobrazowi ciepło.
                Człowiek napatrzył się po Mazurach Denkmalów, bo zapomniczone są Prusy
                Wschodnie w każdej najmniejszej wiosce, a to poległym w wojnie francusko-
                pruskiej, a to poległym w wielkiej wojnie, a to ku upamiętnieniu plebiscytu.
                Wszystkie te Denkmale zioną patriotycznymi frazesami. Warmia ma je także. Ale
                tym milej na takiej ulicy Olsztynkowej w Olsztynie odczytujemy naps: "Od
                powietrza, głodu, ognia i wody - wybaw nas Panie", albo w Gietkowie ten sam
                napis, albo taka figurka, jak w Worytach, którą jadąc do Gietrzwaldu ,
                sfotografowali.
                Ta to katolicka Warmia, Warmia rozśpiewana u przydrożnych figur, rozmodlona w
                nabożeństwach majowych, ściągnęła na siebie panasmetkową uwagę i kościół stał
                sie obiektem germanizacji. Księża otrzymali polecenie kazać po niemiecku.
                I właśnie w Gietrzwaldzie znalazł sie ksiądz Niemiec Weichsel najrdzenniejszy
                sercu polskiej Warmii. I koło tego kapłana, choć Niemca, choć obojętnego naszym
                narodowym sprawcom, ale rozumiejącego, ze do serc ludu trafić trzeba jego
                jezykiem - skupiało sie coraz większe przywiązanie.

                Tak teraz znajdziemy się w Gietrzwałdzie.
                • rita100 Re: Gietrzwałd w/g Wańkowicza 04.10.06, 20:38
                 Dwudziestego siódmego czerwca 1877 r, wraca stara Szafrańska z trzynastoletnią
                 córką do Woryt, wioski pod Gietrzwałdem. Miało się ku zachodowi. Szły popod
                 górkę mimo kościoła, bo dziecko wracało z katechizacji. Dziewczynce trudno szły
                 nauki, tego dnia więc była rozpromieniona, bo ją ksiądz pochwalił.
                 Naraz zatrzymała się, a jej twarzy odbiło się zdumienie. W koronie starego
                 klonu musiała coś ujrzeć. Matka ją namawiała bezskutecznie, by się przestała
                 gapić. Tak je naszedł ksiądz Weichsel, który wyszedł na przechadzkę.
                 - Jegomościulku, tu jakaś Pani w blasku w drzewie stoi - wyszeptała dziewczynka.
                 Od tej chwili o tej porze poczęła w konarach drzewa małej Szafrańskiej
                 pokazywać się Matka Boska. Rozmawiała z nią. Ale obecni przy dziewczynce
                 świadkowie nic nie mogli dojrzeć. Potem również widzieć i mówić ze zjawiskiem
                 mogła jej dwunastoletnia koleżanka Samulowska, dziewczyna Katarzyna Wieczorek,
                 lat 23 i wdowa Elżbieta Bylitowska , lat 45.
                 Słuch się począł szerzyć między ludźmi, pielgrzymi poczęli napływać, mimo iż
                 ksieża z ambon przestrzegali i wstrzymywali.
                 Już i z innych zaborów coraz więcej ludzi przyjeżdzało.
                 • rita100 Re: Gietrzwałd w/g Wańkowicza 04.10.06, 20:38
                  Gdy nadchodziła godzina objawień, tłum zamierał. Cztery kobiety klęczały na
                  przedzie i zadawały pytania, które im zadać kazano. Potem je rozłączono, pytano
                  i to, co powtarzały jako odpowiedzi Marii Panny, zgadzało sie ze sobą.
                  Wtedy lud do późnej nocy klęczał i śpiewał wezbranymi głosami i polska pieśń
                  łączyła wszystkich. Gdzie tam było wonczas pamiętać o nakazach śpiewania po
                  niemiecku.
                  Wówczas Smętek począł działać. Bylitowska i Wieczorkówna miały widzenia i w
                  domach swoich, i w polu przy robocie. Ukazywała im się Maria Panna, mowiła
                  pobożne rzeczy. Tylko, że gdy po widzeniach na cmentarzu kościelnym czuły się
                  szczęśliwe i pokrzepione na duchu, to po tych widzeniach były wielce osłabione,
                  wpadały w płac i w niemoc.
                  Matka Boska, zapytana w czasie jednego z widzeń w ogrodzeniu kościelnym, co by
                  to znaczyć mogło, odparła, ze tamte widzenia są dziełem szatana.
                  Trwoga i zwątpienie padły na wiernych. Juz poczeto podejrzewać i objawienia na
                  obejściu kościelnym. Podczas objawień kropiono święconą wodą, ale kobiety,
                  mające widzenie, mówiły, że wówczas wzmaga się jeszcze blask bijący z szat
                  Przenajświętszej Panienki. Kazano im wowczas pluć w stronę widzenia. Ale ślina
                  im zasychała w ustach i nie były w stanie tego uczynić.
                  • rita100 Re: Gietrzwałd w/g Wańkowicza 04.10.06, 20:39
                   W jednym z widzeń zapowiedziała Matka Boża, ze ostatni raz się ukaże ósmego
                   września, i kazała do tego czasu wznieść kapliczkę ku swojej czci pod
                   pamiątkowym klonem.
                   Nadchodziła rozgrywaka ostateczna, kiedy 'na drgającym szatana ciele' miał
                   stanąć ostateczny znak, utrwalający cześć Najświętszej Panny Gietrzwałdzkiej.
                   Smętek począl działać. Nocą do księdza Weichsla wślizgnęli się Niemcy z
                   Oberlandu (północnych, protestanckich częsci Prus Wschodnich) i chcieli ksiedza
                   zabić. Ksiądz spał, ale 'nad nim pierzyna chodzić poczęła' i siepacze w
                   strachu uciekli. A ksiądz po dawnemu pielgrzymki zza kordonu przyjmował.
                   Oznaczonego dnia, ósmego września, spłynęlo do Gietrzwaldu pięćdziesiąt tysięcy
                   pielgrzymów ze wszystkich stron dawnej Rzeczpospolitej. Osobliwie duzo było
                   wilnian. Ludzie przybyli z Królestwa, spod Przasnysza i Myszyńca w dni
                   poprzedzające widzieli szeroką jaśniejącą drogę, ścielącą się po niebie w
                   stronę Gietrzwałdu.
                   • rita100 Re: Gietrzwałd w/g Wańkowicza 04.10.06, 20:40
                    W wilię uroczystości w kolasie, zaprzężonej w czwórkę koni, obłożony
                    pierzynami, zajechał posąg Matki Boskiej zamówiony gdzies tam w Lipsku. Czekała
                    już na ten posąg kaplica pod klonem wymurowana. Posąg na noc umieszczono w
                    wieży koscielnej.
                    A w nocy......cdn

                    Przyznacie , ze bardzo ciekawie opisuje to zdarzenie Wańkowicz
                    • rita100 Re: Gietrzwałd w/g Wańkowicza 05.10.06, 20:05
                     A w nocy usłyszeli gietrzwałdzianie ogromny huk. Byli ludzie, ktorzy zeznali,
                     ze huk poszedł w kapliczki, w której ukazało się 'coś strasznego' w zielonym
                     świetle.
                     Gdy na rano przyszli wierni na cmentarz, ujrzeli, ze kapliczka od góry do dołu
                     pękła.
                     Nie było czasu na zasadnicze reperacje. Wezwano kowali i ściągnięto murowane
                     ściany żelaznymi nitami.
                     I kiedy zebrał się tłum, ukazało się liczne duchowieństwo w szatach
                     pontyfikalnych, buchnął śpiew "Serdeczna Matko", przypuścił Smętek ostatni
                     szturm. Niebo się zmierzchło, podniosła sie sucha zawierucha pyłu i szła na
                     kosciół. Wielu się zdało, że to wzgórza z okolic Gietrzwałdu suną na
                     miasteczko, by je zasypać ziemią. Wśród pylnej zawiei latały czarne gołabki.
                     Wielu widziało ogniste kule z sykiem przeszywające powietrze. Uczeń Prima
                     widział olbrzymiego szarego ptaka, obejmującego skrzydłami cały horyzont, a
                     majątkarz Friedrich słyszał ryk lwa.
                     Tłum rzucił się do ucieczki
                     cdn
                     • rita100 Re: Gietrzwałd w/g Wańkowicza 05.10.06, 20:06
                      Tłum rzucił się do ucieczki. Ale duchowieństwo stało nieporuszone i wraz z
                      garstką wiernych spiewało. Panika przeszła. Tłum padł na kolana. Figurkę
                      umieszczono w pękniętej złością diabelską kapliczce.
                      Ludzie z Woryt i ludzie z Plusk, ludzie z Olsztyna i ze Stawigudy, i z Ornety,
                      i z Fromborka, pielgrzymi z całej Warmii, zaciśnietej w szponach obcego sytemu,
                      śpiewali:

                      Od wszystkich na świecie opuszczeni,
                      Jak nędzarze głodni i spragnieni
                      Przyszlim, Matko, byś nas nakarmiła
                      i pociechą serca napoiła.

                      Wiadomość z "Gazety Olsztyńskiej":
                      "W Gietrzwałdzie w niedzielę 24 marca (1935r - przyp.M.W.) gromada uczni ze
                      szkół niemieckich bębniła w okna polskiej ochronki, wykrzykiwała Pollacken itd.
                      M. in. poznano Laskowskiego, Sokolowskiego, Cierkaszewskiego, Hermanowskiego".
                      Tym razem to Smętek kazał plić, ale ślina tym polskim dzieciom w ustach nie
                      zasychała...

                      Z listu z Olsztyna, ktory otrzymałem w Warszawie:
                      "Tegoroczny odpust 8 września był wielkim świętem polskości. Spłynęlo 60 000
                      ludzi i rozległ się śpiew polski - po raz pierwszy od 30 lat. Ludzie śpiewali
                      całą duszą, aż drżały ściany kościoła."
                      • rita100 Re: Gietrzwałd w/g Wańkowicza 05.10.06, 22:16
                       schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=117&pos=53
                       Najświętsza Panna Marya objawiona w Gietrzwałdzie 1877
    • tralala33 Glotowo 02.04.06, 20:22
     Glotowo (nazywane także Głotowo, a w języku niemieckim Glotau) leży zaledwie 4
     kilometry od Dobrego Miasta. To bardzo stara warmińska wieś, pierwsze wzmianki
     pochodzą z 1290 roku. Dziś mieszka w niej około 450 osób. Pierwszymi osadnikami
     byli pogezańscy Prusowie.
     W początkach swego istnienia była wielokrotnie atakowana, palona i niszczona
     przez pogańskich Prusów i Litwinów. Z jednym z takich najazdów wiążą się
     początki Glotowa jako sanktuarium Świętego Sakramentu, czyli Hostii. W 1300
     roku mieszkańcy wsi w obawie przed nadciągającym atakiem Litwinów uciekli do
     pobliskich lasów, a przed ucieczką zabrali z kościoła puszkę z hostią, którą
     zakopali na pobliskim polu. Wieś została zniszczona, kościół spalony, pozostali
     przy życiu mieszkańcy Glotowa nie potrafili odnaleźć miejsca, gdzie ukryli
     hostię. Minęło wiele lat.
     • tralala33 Re: Glotowo 02.04.06, 20:22
      Oto, co stało się później
      Woły pracowicie ciągnęły sochę, za którą równomiernym krokiem podążał oracz.
      Szeroki pas urodzajnej ziemi, poznaczony równo świeżymi skibami, pozostawał w
      tyle. Słońce powoli chyląc się za horyzont kładło wydłużone cienie. Człowiek
      podniósł wzrok i krzyknął na zwierzęta, które zmęczone całodzienną pracą,
      zwalniały idąc pod górę ku szczytowi pagórka. Orka dobiegała końca, będzie
      chleb.
      Nagle socha zaparła się, woły szarpnęły mocniej i na boku znieruchomiała duża
      gruda ziemi. Zaprzęg stanął. Zniecierpliwiony oracz w pierwszej chwili chciał
      skarcić zwierzęta za lenistwo, lecz oszołomiła go nagła zmiana, jaka nastąpiła
      w otoczeniu. Pole rozjaśniło się jak w południe, a blask dochodził gdzieś z
      podziemi, oświetlając klęczące woły wpatrzone w jeden punkt. Źródło światłości
      znajdowało się między oblepionymi ziemią resztkami jakiegoś naczynia. Był to
      kielich, a w nim śnieżno biała hostia, Chleb Żywy.
      • tralala33 Re: Glotowo 02.04.06, 20:25
       W miejscu, gdzie odnaleziono Hostię w początkach XIV wieku wzniesiono kościół,
       który stał się miejscem pielgrzymek pobożnych Warmiaków przez kolejne stulecia.
       Obecny barokowy kościół powstał w latach 1722-1726. We wnętrzu, poza barokowym
       wystrojem, zwracają uwagę piękne secesyjne witraże. Ciekawy jest też ołtarz
       główny – po obu stronach klęczą woły, wspomnienie legendarnego odnalezienia
       hostii na glotowskim polu.

       Zdjęcia kościoła można zobaczyć tu
       oaza.too.pl/zdjecia2/warmia1.html

       A na kolejnej stronie także wnętrza kościoła
       oaza.too.pl/zdjecia2/warmia2.html

       • tralala33 Re: Glotowo 02.04.06, 20:26
        Obok kościoła w malowniczym wąwozie znajduje się Kalwaria Warmińska, zwana też
        Warmińską Jerozolimą. W drugiej połowie XIX w. zamożny mieszkaniec Głotowa
        Johannes Merten udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Stamtąd przywiózł
        pomysł wybudowania w swojej wsi Kalwarii wzorowanej na jerozolimskiej. Małe
        kamyki, które znalazł na Drodze Krzyżowej w Jerozolimie, zabrał ze sobą jako
        relikwie, by umieścić je w mających powstać kaplicach-stacjach.

        Budowę głotowskiej Kalwarii rozpoczęto 22 lipca 1878 r. Były to trudne dla
        Warmii czasy "Kulturkampfu". Parafia wówczas nie mogła nabywać ziemi. Do
        realizacji swego pomysłu przyczynił się znacznie sam Merten. Zakupił bowiem
        ponad 7 ha gruntów, które podarował Kościołowi jako teren pod budowę Drogi
        Krzyżowej. Nadzór nad tworzeniem tego dzieła przejął ówczesny proboszcz ks.
        Ferdynand Engelbrecht, a po jego śmierci w 1893 r. - ks. Donald Steinsohn.
        • tralala33 Re: Glotowo 02.04.06, 20:26
         Jak podają kroniki, ludność katolicka diecezji warmińskiej tłumnie i ochoczo
         zgłaszała się do pracy, a także składała hojne ofiary pieniężne. Wąwóz pod
         Kalwarię wykopano ręcznie. Oblicza się, że w ciągu szesnastu lat budowy w
         pracach uczestniczyło ok. 70 tys. ludzi. Troszczono się, aby wiernie naśladować
         długość i nachylenie Drogi Krzyżowej z Jerozolimy, po której w Wielki Piątek
         szedł na Golgotę Chrystus
         Oprócz 14 stacji Drogi Krzyżowej umieszczono tu także grotę Matki Bożej z
         Luordes ze źródłem oraz kaplicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.
         Te wiadomości pochodzą ze strony
         www.glotowo.szatko.maniak.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
         tam też można znaleźć zdjęcia Glotowa w galerii zdjęć.
         Od siebie dodam jeszcze, że między kościołem a drogą znajduje się też
         niewielki, bardzo stary cmentarzyk wiejski, ze starymi nagrobkami. Warto
         podejść i odczytać imiona i nazwiska kedajszych Warmnjaków.
         • rita100 Re: Glotowo 02.04.06, 20:44
          "Od siebie dodam jeszcze, że między kościołem a drogą znajduje się też
          niewielki, bardzo stary cmentarzyk wiejski, ze starymi nagrobkami. Warto
          podejść i odczytać imiona i nazwiska kedajszych Warmnjaków"

          I zrobzić łobrazki - to musi być urocze i duchowe mniejsce.
          Wspaniałe te kapliczki , z róznych materiałów budulcowych.
          Jednak wydaje mi się , ze malo rozpowszechnione, przez co cisza tam jest pewnie
          wyjatkowa. Tylko ptaki śpiewają i drzewa szumią.
          • tralala33 Re: Glotowo 02.04.06, 20:54
           Co by łobrazki zrobzić trza sia eszcze 'łusprzętowić' - pomyślę o tym przed
           latem smile Na razie znalazłam zdjęcie Stoczka Klasztornego - to wkleję, i
           informację o cmentarzyku w Glotowie - został założony w połowie XIX wieku.
       • rita100 Re: Glotowo 02.04.06, 20:31
        Jestem zauroczona tą legendą i kościołem i tą stronką. Teraz zacznę dokładnie
        oglądać , ale już widziałam te wspanialości. Co za tajemniczy kościół i
        Kalwaria w lesie.
       • rita100 Re: Glotowo 02.04.06, 20:38
        1. Wnętrze kościoła posiada bogaty, barokowy wystrój. Jest naprawdę piękny i
        bogaty wystrój, ach ten cudowny barok.
        2.Ołtarz główny - nadzwyczaj barwny.
        3. Ambona - jak tron królewski , jeszcze takiej nie widziałam, też barwna.
        4. Ołtarze boczne tez niezwykle kolorowe i sa też te klęczące woły
        5. A na chórze organy
        6. W kościele są też bardzo ładne witraże.

        Obok kościoła znajduje się kalwaria i wszystko w pięknym lesie i nad rzeczką.
        Tralala, niesamowicie bije kolorystyka - jak róznica z krakowskimi kościołam.
        W tym miejscu to chyba dusza sie raduje.
        oaza.too.pl/zdjecia2/warmia2.html

        • tralala33 Re: Glotowo 02.04.06, 20:45
         Naprawdę? A ja myślałam, że taki barokowy kościół właśnie będzie przypominał
         niektórych wnętrza krakowskich kościołów.
         Zapomniałam jeszcze dodać, że rok temu w Wielki Piątek w Kalwarii Glotowskiej
         była uroczysta droga krzyżowa. Myślę, że i w tym roku będzie podobnie. Ja byłam
         tam w środku lata, w jakiś powszedni dzień i nie było tam nikogusieńko - cisza,
         spokój warmińskiego lasu, piękny widok na rzeczkę i tylko komary dokuczały. Ale
         z tym trzeba się liczyć łu noju sad
         • rita100 Re: Glotowo 02.04.06, 21:01
          I to jest piękne , smotnośc , cisza w takich miejscach. Nie wiem ale krakowskie
          koscioły nie są tak kolorowe, króluje złoty kolor, ale nie takie połaczenie
          barw jak tu widzę na zdjeciu. To sa takie slodziteńkie kolory nawet powiem
          cukierkowe kolory. Bije z nich radość, radośc życia - bardzo miłe musi być
          miejsce.
          Tralala, Ty musisz miec taki aparacik, nawet nie wiesz jaka wygoda , no i
          najlepiej wiesz co uchwycić w takich zabytkach. Choć ta sronka Oazy jest
          nadzwyczaj dobrze zrobiona, bo wszystko szczegółowo wyjaśnia.
          Glotowo - warnijska Jerozolima - warto to pamiętać.
          • tralala33 Kradzież w Glotowie 02.09.06, 22:04
           Właśnie usłyszałam w lokalnych wiadomościach, że z kościoła w Glotowie
           skradziono dwie drewniane, złocone figurki aniołków. Proboszcz parafii
           glotowskiej ze smutkiem powiedział, że od tej pory pielgrzymkowy kościół będzie
           owtierany wyłącznie na czas nabożeństw sad
           ww6.tvp.pl/2898,20060902389842.strona
           • tralala33 Re: Kradzież w Glotowie 03.09.06, 21:54
            Już i tu piszą o tej kradzieży.
            miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,3593128.html
            Aniołki skradziono między 21 sierpnia a 1 września - no to sznase na ich
            odnalezienie są zerowe sad
            • rita100 Re: Kradzież w Glotowie 26.02.09, 19:40
             Ciykawe cy już sfitali złodzieji aniołków w kościele w Glotozie ?

             "Dwie zabytkowe figurki aniołów zniknęły z Sanktuarium Bożego Ciała w Glotowie
             pod Dobrym Miastem. Złodzieje ukradli je prawdopodobnie między 21 sierpnia a 1
             września.
             Rzeźby aniołów wykonane zostały w 1825 roku i były zarejestrowane w katalogu
             dóbr kultury. Historia glotowskiego sanktuarium sięga o wiele dalej, bo aż XIII
             wieku - wtedy wzniesiono tu pierwszy drewniany kościół. Doszczętnie spłonął
             podczas litewskiego najazdu w 1300 roku. Mimo to na polu glotowskim już w
             połowie XIV wieku powstał nowy kościół i wkrótce stał się celem pielgrzymek.
             Przed sanktuarium stoi też kapliczka z 1732 roku, a za kościołem pod koniec XIX
             wieku zbudowano kaplicę ze stacjami drogi krzyżowej."
             • rita100 Re: Glotowo- Warnijska Kalwaria 12.06.09, 23:42
              ekomazury.wm.pl/Glotowo:-Warminska-Kalwaria,72686


              • rita100 Re: Glotowo- oficjalna strona 12.06.09, 23:44
               www.glotowo.freehost.pl/
     • tralala33 Chwalęcin 08.04.06, 21:02
      Chwalęcin (niem. Stegmannsdorf) to niewielka wieś niedaleko Ornety, w której
      dziś mieszka zaledwie 100 osób, powstała w 1349 roku. W drugiej połowie XVI
      wieku nad przepływającą obok wsi rzeką Wałszą znaleziono Czarny Krucyfiks. W
      Chwalęcinie nie było w tym czasie kościoła, krzyż przeniesiono więc do
      pobliskiego Osetnika, lecz po pewnym czasie w niewyjaśniony sposób wizerunek
      Chrystusa na Krzyżu powrócił do Chwalęcina. Ponoć jeszcze dwukrotnie krzyż
      przenoszono do Osetnika, lecz za każdym razem powracał on w miejsce, gdzie go
      odnaleziono. Tyle legenda – inne źródła podają, że tajemniczy krzyż, pochodzący
      ponoć z 1420 roku, został odkupiony od niekatolików i umieszczony w kościele w
      Osetniku. Dopiero po wyświęceniu kościoła w Chwalęcinie, został właśnie tu
      przeniesiony przez biskupa Krzysztofa Szembeka.
      www.naturjan.home.pl/zabytki/source/4.htm
      • tralala33 Re: Chwalęcin 08.04.06, 21:02
       W końcu w 1570 roku wybudowano w Chwalęcinie drewnianą kaplicę, bardzo małą –
       podobno mieściła zaledwie 8 osób. A do Chwalęcina przybywało coraz więcej
       pątników, także protestantów. W latach 1720-1728 wybudowano w Chwalęcinie
       kościół, ufundowany przez biskupa Jana Potockiego i kapitułę warmińską jako
       wotum za ocalenie od epidemii dżumy, szalejącej na Warmii w latach 1708-1711.
       Budowlę zaprojektował i wzniósł Jan Krzysztof Reimers z Ornety. Kościół pod
       wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, jako kościół pielgrzymkowy, został
       otoczony krużgankami z czterema narożnymi kapliczkami.
       rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=64&i=022
       • tralala33 Re: Chwalęcin 08.04.06, 21:02
        Do barokowego kościoła sto lat później, około 1830, dodano elegancką, spokojną
        fasadę w stylu neoklasycystycznym
        rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=64&i=019
        Bardzo ciekawe jest wnętrze kościoła w Chwalęcinie – sklepienie i częściowo
        ściany pokryte są barwnymi, iluzorycznymi malowidłami Jana Lossau z Braniewa,
        przedstawiającymi sceny z legendy o Świętym Krzyżu.
        rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=64&i=020
        A w ołtarzu głównym – tajemniczy Czarny Krucyfiks w bogatej barokowej oprawie
        rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=64&i=021
        • rita100 Re: Chwalęcin 09.04.06, 21:36
         Piękny kościółek, szczególnie te malowidła

         www.naturjan.home.pl/zabytki/source/4.htm
         A jednak przebogate macie kościoły i kolorystyczne. Dziś zamieściłam na
         zdjeciach wnetrze kościoła krakowskiego Piotra i Pawła i nie ma tej kolorystyki
         co wasze jednak.
         schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=75&page=2
         Tylko muszę jeszcze opisać.
         • tralala33 Re: Chwalęcin 22.04.06, 20:56
          O Chwalęcinie napisali też na stronie Pruthenia
          'Podobno żołnierze wyzwolicielskiej Armii Czerwonej trenowali celność oka na
          figurach zdobiących fasadę Kościoła; do dzisiaj można zobaczyć figury z
          poodstrzelanymi głowami i rękami; ślady po kulach karabinu zostały również na
          murze – widać nie każde „krasnoarmijne" oko było sprawne.'
          www.pruthenia.strefa.pl/b41.html
      • tralala33 Krosno koło Ornety 22.04.06, 21:26
       Jutro postaram się napisac więcej o Krośnie. Dziś szukałam obrazków i znalazłam
       tak piękne - bo zima potrafi być piękna - że już dziś je pokazuję.
       zdjęcia Krosna zimą !!!
       www.rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=68
       • rita100 Re: Krosno koło Ornety 22.04.06, 22:43
        www.rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=68&i=007&f=
        Robi niesamowite wrażenie.
        • tralala33 Re: Krosno koło Ornety 23.04.06, 16:13
         Gdyby nie te druty i słupy linii energetycznej, to można by sobie wyobrazić, iż
         rzecz dzieje się kilkaset lat temu, a pod kościół zaraz podjadą sanie
         zaprzężone w parę koni.
       • tralala33 Re: Krosno koło Ornety 23.04.06, 16:14
        Krosno (niem. Krossen) to malutka wieś nad Drwęcą Warmińską niemal tuż koło
        Ornety (2 km) od granic miasta). Wieś powstała w miejscu pruskiej osady.
        Oficjalnie została założona w 1384 roku. Nazwę zapewne bierze od właściciela
        Johanna von Krossen. Jednym z kolejnych właścicieli wsi stał się burmistrz
        Braniewa, Jakub Bartsch, który odnowił wybudowaną ok. Roku 1400 kapliczkę z
        alabastrową figurką Matki Boskiej. Legenda głosiła, że figurkę tę znaleziono w
        nurcie rzeki Drwęcy i choć ją kilkukrotnie przenoszono do kościoła w Ornecie,
        cudowna figurka zawsze wracała na dawne miejsce.

        W 1710 prałat z Ornety Kaspas Simonis zrezygnował ze swej parafii i przeniósł
        się do pobliskiego Krosna, gdzie założył fundację, której celem było
        wybudowanie w Krośnie kościoła. Ostatecznie w latach 1715-1720 znany budowniczy
        kościołów wamińskich, mistrz Jan krzysztof Reimers zbudował barokowy kościół
        pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Panny Marii. Projekt budowli opracował
        warszawski architekt na podstawie planów sanktuarium w Świętej Lipce. Stąd też
        to niezwykłe podobieństwo obu obiektów, choć kościół w Krośnie jest dużo
        skromniejszy i dziś nie przyciąga tylu turystów.

        Panorama Krosna:
        www.sklodowski.pl/panoramix/0000019.html\
        • tralala33 Re: Krosno koło Ornety 23.04.06, 16:15
         Fasada kościoła została ukończona później, w 1760 roku. Ozdobiono ją
         sztukaterią ze sceną nawiedzenia Marii Panny. Wokół kościoła, podobnie jak w
         Świętej Lipce i innych kościołach pielgrzymkowych, wzniesiono krużganki, w
         których przybywający do cudownego miejsca pielgrzymi mogli schronić się w
         czasie niepogody, lub nawet przenocować jeśli przybywali z daleka. W czterech
         rogach zbudowano kaplice, w których odprawiano msze gdy tłumy pątników nie
         mieściły się w kościele głównym.
         Już w 1772 roku powstał w Krośnie konwikt dla księży emerytów, który działał do
         XX wieku. Dziś w tym budynku mieści się plebania.
         • tralala33 Re: Krosno koło Ornety 23.04.06, 16:15
          Kiedy trafiłam do Krosna parę lat temu wokół kościoła trwały prace remontowe,
          dość niemrawe bo pracy tam ogrom, a środki pewnie niewielkie. Zupełnie pusty
          kościół był otwarty – nie wiem, czy to stała praktyka, czy akurat pracujący
          robotnicy wyszli zostawiając kościół bez opieki sad
          Krosno ma jeszcze jedną legendę. Ponoć dawno, dawno temu, jeszcze przed budową
          kościoła krośnieńskiego, złodzieje skradli kielich z kościoła w sąsiedniej
          parafii. Hostie wyrzucili na pobliskiej łące pod Krosnem i uciekli ze swoim
          cennym łupem. Bydło pasące się na tej łące uklękło a zdumiony pasterz czym
          prędzej pobiegł sprowadzić księdza. Na pamiątkę tego zdarzenia w tym miejscu
          wybudowano kościół.
          Wśród wielu zdjęć na tej stronie spora porcja fotek z Krosna, łącznie z
          wnętrzem kościoła:
          tinyurl.com/r6eb8

          • rita100 Re: Krosno koło Ornety 23.04.06, 21:16
           Panorama Krosna:
           www.sklodowski.pl/panoramix/0000019.html\
           Ta panorama się nie otwiera, wychodzi, ze strona nie istnieje.
           Ale widziałam to Krosno na panoramie , niezwykle śliczne. No i jak mówiłam ,
           wnetrze takie kolorowe i takie wesołe. Chyba juz po tym poznam kościoły
           warmińskie. Prawie w jednakowym stylu macie te klasztory.
           Wszystko takie kolorowe i żywe.
           Ciekawe czy remont się już skończył ? Pewnie robotnicy tak się kręcili przy tym
           remoncie.
           • tralala33 Re: Krosno koło Ornety 24.04.06, 23:39
            A to feler sad Widać autor zabrał swoją panoramę gdzieś indziej. Nic to -
            jakby ktoś był w pobliżu Ornety to półgodzinny spacerek albo kilka minut
            samochodem (a jeszcze lepiej na rowerze) i zobaczy panoramę na żywo.
            Kolorki w Krośnie były dużo bardziej stonowane niż w Świętej Lipce - bardzo
            ciepłe, i dużo słońca bo w kościele nie ma witraży tylko zwykłe szyby. Bardzo
            urocze miejsce - warto zajrzeć.
            • rita100 Re: wspominki 28.04.06, 22:31
             my.opera.com/kgeorge2002/albums/
             Łobaczcie no te unikalne łobrazki naszego Papieża , kedy buł młody i bywał w
             Wielczce.
            • sklodowski.krzysztof Re: Krosno koło Ornety 10.07.06, 02:04
             Panorama Istnieje a jakże:
             po prostu link jest błędnie wpisany:

             www.sklodowski.pl/panoramix/krosno.htmllub
             www.sklodowski.pl/panoramix/0000019.html

             aby obejzec panorame musisz miec QuickTime, po zaladowaniu Panorama sama sie
             bedzie obracala aby nia poruszac uzyj myszki...
             • sklodowski.krzysztof Re: Krosno koło Ornety 10.07.06, 02:04
              www.sklodowski.pl/panoramix/krosno.html
              • gietpe Re: Krosno koło Ornety 14.07.06, 21:56
               Bardzo dziękujemy .Widzieliście ?
               • rita100 Re: Krosno koło Ornety 14.07.06, 22:29
                Ja również dziankuje, łobrazki Krzysztofa só take jinne, take profesjonalne.
     • tralala33 Święta Lipka 05.06.06, 20:58
      Odświeżam dawny wątek - czas najwyższy przyjrzeć się jednemy z najbardziej
      znanych sankturariów maryjnych, które choć z 'rodowodu' wramińskie, leży już na
      Mazurach. Jednym słowem - czas zawitać do Świętej Lipki.
      Na początek, dość nietypowo - fragment reportażu napisanego w 1947 roku przez
      Alojzego Matyniaka:
      ‘Jadę zobaczyć odległą od Kętrzyna Świętą Lipkę, ośrodek polskiego życia
      religijnego na Mazurach. Auto pędzi setką po wspaniałej szosie asfaltowej.
      Szofer, Tadeusz Wojczulanis, prowadzi pewną ręką. Po kilkunastu minutach
      zwiedzamy naprawdę rajski kącik. Pośród jezior i lasów, otoczony lipami, stoi
      monumentalny klasztor barokowy w Świętej Lipce. Wokół kalwaria z ołtarzami na
      Boże Ciało w rogach. Kościół na szczęście nienaruszony. Wnętrze wspaniałe,
      bodaj nieczęsto spotykane. Instalacja elektryczna i radiowa. Święta Lipka to
      druga Częstochowa. Czymś nadzwyczajnym jest stojąca w głównej nawie kościoła
      lipa z cudowną statuą Matki Boskiej. Kościół przechował liczne ślady polskości.
      Na ścianach i ławkach utrwalono podobizny tych (przeważnie z XVII wieku),
      którzy doznali tu łaski w cudowny sposób. Widzimy tu nazwiska jak: Szymon
      Uklejko, Jan Żydkiewicz, Jan Zimnochowski, Anna Młodzianowska, Andrzej
      Kossakowski, Maria Świderska, Hieronim Grotkowski i wiele podobnych.
      Przechowała się wielka szczerozłota monstrancja w kształcie lipy oraz ornaty
      ufundowane przez króla Jana III Sobieskiego. Rządca klasztorny, o. Fryderyk
      Szulte, Mazur, wspomina o pięknej bibliotece, posiadającej wiele białych
      kruków.’
      • tralala33 Re: Święta Lipka 10.06.06, 21:05
       Najwięcej informacji o Świętej Lipce można znaleźć na stronie gospodarzy
       sanktuarium
       www.jezuici.pl/swlipka/page_pl/hist_pl.htm
       Święta Lipka- Leży około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6
       kilometrów na wschód od Reszla. Początki sanktuarium maryjnego sięgają XIV w. i
       znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków.
       Najwięcej informacji mamy w dokumentach spisanych i wydanych w XVII wieku.
       Autor jednego z pism mówi o początkach Świętej Lipki: "Jest w Prusach słynne
       miejsce, które wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu
       rozłożysta lipa, a na niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w
       Prusach - pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło rąk
       Boskich". Najbardziej znane podanie spisane w połowie XVII wieku przez księdza
       Piotra Althoffa z kolegium w Reszlu mówi o pewnym człowieku skazanym na śmierć
       i więzionym w kętrzyńskim zamku. W ostatnią noc przed egzekucją nieszczęśnikowi
       pokazała się Matka Boska, dała mu nóż i kawałek drewna z prośbą, by wyrzeźbił
       jej postać a figurkę postawił na lipie przy drodze do Reszla. Skazaniec
       posłusznie spełnił Jej wolę i następnego ranka pokazał sędziom piękną figurkę
       Matki Boskiej. Ci wysłuchali jego historii o objawieniu i uwolnili go. On zaś
       ruszył na poszukiwanie lipy, po czterech dniach znalazł ją w miejscu, gdzie
       dziś wznosi się świątynia. O miejscu tym zaczęły krążyć pełne cudów opowieści,
       jak na przykład to:
       „Pewnego razu przejeżdżał tamtędy jakiś szlachcic bogaty, ale niewidomy. Jego
       woźnica ujrzał niezwykłe światło, zatrzymał więc wóz i podszedł bliżej.
       Zobaczył na lipie figurkę Matki Boskiej otoczoną dziwnym światłem. Wrócił i
       oznajmił to swemu panu, Ten kazał się zaprowadzić przed lipę, dotknął ręką
       drzewa i figurki, a potem swoich oczu i natychmiast odzyskał wzrok. Bez pomocy
       wsiadł na wóz i wrócił do domu.” (ks. J. Paszenda)
       • tralala33 Re: Święta Lipka 10.06.06, 21:07
        W 1525 wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim, a kult świętych
        uznano za zabobon. Tłum z Kętrzyna obrabował i zburzył kaplicę, lipa została
        wycięta, a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym. W 1618 r. katolicy odzyskali
        swobody wyznaniowe, a sekretarz króla Zygmunta III Stefan Sadorski wykupił całą
        Świętą Lipkę. Administracja i prawo użytkowania Świętej Lipki zostały
        przekazane Jezuitom. Wybudowano kaplicę, w której umieszczono kopię obrazu
        Matki Boskiej Śnieżnej. Odbudowa kaplicy zapoczątkowała rozkwit sanktuarium. W
        Prusach i na Warmii trudno było znaleźć człowieka, który by choć raz nie
        przyszedł z pielgrzymką do Świętej Lipki. W 1685 Jezuici przygotowywali teren
        pod budowę, gromadzili materiały, ścięto część wzgórza, zasypano bagna, a grunt
        umacniano wbijając gęsto długie pale olchowe okute na końcu żelazem. Kamień
        węgielny poświęcił biskup warmiński kardynał Michał Radziejowski 1.XI. 1687.
        Kościół został konsekrowany 15 sierpnia 1693 r. przez biskupa Jana Stanisława
        Zbąskiego z wielką okazałością w obecności licznego duchowieństwa i tysięcy
        wiernych. Kościół nie mieścił wszystkich pielgrzymów, dlatego wybudowano
        krużganek z kaplicami narożnymi. Wyposażenie wnętrza trwało ponad pięćdziesiąt
        lat. Ołtarz główny, ołtarze boczne, kunsztownie wykonane tabernakulum, organy,
        freski w kościele i w krużgankach, kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie,
        dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa - to wszystko stanowi, że Święta
        Lipka jest "Perłą Baroku"- obiektem niezwykłej wartości zabytkowej, zaliczany
        do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce.
        Można się o tym przekonać przyjeżdżając do Świętej Lipki lub choćby oglądając
        te zdjęcia:
        www.jezuici.pl/swlipka/photos.html
       • rita100 Re: Święta Lipka 10.06.06, 21:09
        Za czym się skupię , to jestem ciekawa - co jest uważane za ważniejszy obiekt -
        Św. Lipka czy Gietrzwałd. Jest taka hierarchia ustawienia ?
        • tralala33 Re: Święta Lipka 10.06.06, 21:16
         Poczkajmy co pozie Gietpe. Ja myślę, że turyści chętniej jadą do Świętej Lipki,
         za to wierni idą za głosem serca i pewnie wielu wybierze Gietrzwałd, gdzie jest
         ciszej i łatwiej skupić się na modlitwie.
         • gietpe Re: Święta Lipka 11.06.06, 17:59
          tralala33 napisała:

          > Poczkajmy co pozie Gietpe. Ja myślę, że turyści chętniej jadą do Świętej
          Lipki,
          >
          > za to wierni idą za głosem serca i pewnie wielu wybierze Gietrzwałd, gdzie
          jest
          >
          > ciszej i łatwiej skupić się na modlitwie.
          Bardziej znanym miejscem była Święta Lipka gdyż i władze pruskie i po wojnie
          polskie starały się aby zapomniano o Gietrzwałdzie.
          Jeśli codzi o rangę objawień to Lourdes Gietrzwałd i Fatima są miejscami
          Objawień w Europie uznawanymi przez Kościół Katolicki.
          W Polsce nie mamy innego miejsca Objawień tej rangi.
          • tralala33 Re: Święta Lipka 11.06.06, 19:56
           Tak właśnie jest, dla Kościoła katolickiego Gietrzwałd jest dziś ważniejszy.
           Lecz i Święta Lipka była ważna w historii Warmii. A dziś przyciąga i zachwyca
           miłośników baroku, którego na Warmii i Mazurach nie mamy tak wiele.
           • tralala33 Re: Święta Lipka 11.06.06, 19:58
            Organy świętolipskie – zbudował w latach 1719-1721 Jan Jozue Mosengel z
            Królewca, nadworny organomistrz króla pruskiego. Za swoją pracę otrzymał 5850
            guldenów oraz stary pozytyw i ‘całą resztę starych organów’. Prospekt organowy
            przedstawia scenę Zwiastowania i orkiestrę anielską. Po prawej stronie
            archanioł Gabriel kłania się nisko Maryi, która stoi po lewej stronie, i
            odpowiada na pozdrowienie skinieniem głowy. Anioł na środkowej wieży gra na
            mandolinie, a dwa kolejne anioły obracają się. Pozostałe ruchome elementy to
            dzwonki i gwiazdy na wieżach bocznych. Ponad organami unosi się Duch Święty w
            postaci gołębicy wśród obłoków i złotych promieni.
            www.jezuici.pl/swlipka/photos/15.html
            Na tych organach uczył się grać Feliks Nowowiejski. Dziś, poza codziennymi
            prezentacjami organów, których nieodłącznym elementem jest Polonez Michała
            Ogińskiego 'Pożegnanie Ojczyzny', w sezonie letnim odbywają się wspaniałe
            koncerty organowe.
      • tralala33 Re: Święta Lipka 11.06.06, 20:02

       Są też podania przenoszące początki kultu na czasy przedchrześcijańskie. Jedna
       z legend podaje, że w czasach pogańskich rosła tu wielka lipa, pod którą
       Prusowie czcili swoje bóstwa i składali im ofiary. Jednak, zdaniem znawcy
       sanktuarium w Świętej Lipce, Jerzego Paszendy, nie jest to pewne. Choć Prusowie
       czcili barstuki (dusze zmarłych) pod wielkimi drzewami, to wiadomość, iż
       czynili to też w tym miejscu została spisana dopiero w połowie XIX wieku, czyli
       sześć wieków po podboju pogańskiej ziemi pruskiej przez Krzyżaków. Brak jest
       jakichkolwiek wcześniejszych wzmianek.
       • rita100 Re: Gotyckie kościoły 07.07.06, 20:31
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=44831717
        • tralala33 Re: Gotyckie kościoły 17.07.06, 21:32
         Hip hip hura - jeden z takich gotyckich kościołów, tuż pod Olsztynem, ma szansę
         odzyskać dawny blask:
         miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,3490042.html
         Znaleźli niebo sprzed 500 lat
         Tomasz Kurs,17-07-2006
         Oryginalne gotyckie malowidła z XV wieku, jedne z najstarszych na Warmii -
         odkryli olsztyńscy konserwatorzy w kościele we wsi Wrzesina
         Udało się to w trakcie badań konserwatorskich. (...) - Zaraz na początku pod
         tynkiem znaleźliśmy gotycki zacheusz, czyli krzyż wpisany w okrąg - mówi
         Justyna Dzieciątkowska. - Malowidła, które mają 500 lat, są po prostu bezcenne -
         dodaje Szymon Konecko.

         Podolsztyńska wieś Wrzesina została założona w 1352 roku, a więc rok wcześniej
         od naszego miasta. Zachował się tu m.in. charakterystyczny układ zabudowy zwany
         owalnicą - ulice tworzą zamknięty pierścień. Wyjątkowy jest też kościół
         konsekrowany przez biskupa warmińskiego Jana Wilde w 1500 roku. Prawdopodobnie
         równie stare są odkryte tu malowidła.

         Na ścianach kościoła konserwatorzy Justyna Dzieciątkowska i Szymon Konecko
         znaleźli sceny przestawiające piekło i niebo. - Prawdopodobnie jest też obraz
         Sądu Ostatecznego, jednak znajduje się on za dobudowanym w latach 30. XIX wieku
         chórem.
         (..)
         Prace konserwatorskie mają też objąć malowidła na suficie z końca XVI wieku.
         Najpierw była na nich święta rodzina, w kolejnych latach przybywały następne
         postacie, m.in. św. Cecylia. - Wiek w którym powstały, określaliśmy m.in. na
         podstawie ich ubiorów - mówi Szymon Konecko.

         O wartości kościoła decyduje to, że znaczna jego część ma jeszcze gotyckie
         pochodzenie. Późniejsze przeróbki zmieniły nieco jego charakter. We wnętrzu są
         barkowe obrazy. a w latach 30. XX wieku dobudowano prezbiterium. (...)

         Badania zainteresowały stowarzyszenie "Dom Warmiński". - Chcemy w przyszłym
         roku napisać projekt obejmujący kilka warmińskich kościółków, by przywrócić ich
         gotycki charakter - mówi Szymon Drej ze stowarzyszenia. Pieniądze na
         rewitalizację mają pochodzić z funduszy unijnych.
         (...)
         • rita100 Re: Gotyckie kościoły 17.07.06, 21:47
          Popatrz , to ten kościół pamięta Bitwe pod Grunwaldem. Dobrze jest , że jest
          zainteresowanie takim drogocennymi obiektami. Stare , bardzo stare koscioły
          posiadają to co nie posiadają te nowe - historię i duszę.
       • rita100 Re: Święta Lipka 14.09.06, 22:26
        Oto urywek o Świętej Lipce zwanej warmińskiej Częstochowie z książki "Głos krwi
        i ziemi" Jana Wszebor.

        "Istnieje podanie, że figurkę Matki Boskiej wykonał podobno jakiś złoczyńca w
        więzieniu w Kętrzynie i potem zawiesił ją na pierwszej lipie w drodze do
        Reszla. Od tej pory w miejscu tym działy sie cuda. Figurkę przeniesiono do
        koscioła w Ketrzynie, lecz wróciła ona na lipę. Wówczas zbudowano tu kaplicę, a
        póżniej kosciół, miejscowość zaś nazwanoa Świętą Lipką. Na odpusty przybywały
        nie tylko katolicka Warmia, ale i ewangielicy Mazurzy, a także Kurpie z
        Kongresowki. Wtedy łańcuchy wozów zaścielały drogi i rozlegał się głośny gwar."
        schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=262
        A tu mamy cały obraz klasztoru w Świetej Lipce
        schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=262&pos=3
        Pięknie wygląda to Sanktuarium, wielce elegancko.
        schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=262&pos=6
        Tu podziwiamy prześliczne krużganki , sami powiedzcie, choć tu lepiej patrzeć
        tylko
        schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=262&pos=11
        Przepiekny pomnik Matki Boskiej na dziedzińcu
        schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=262&pos=25
        Freski, tak kolorowe, w tonacji cukierkowej
        schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=262&pos=29
        A Brama wejściowa to tylko do podziwiania kunsztu.

        No i nojwazniejsze, to to co to jest Zabytek Kl. O
        schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=262&pos=28
        ło tam nie ziedziołam.
        To jest nojwyższe wyróznienie.
        Dzianki Gajowy za łobrazecki smile
       • rita100 Re: Święta Lipka wideo 08.12.07, 21:11
        pl.youtube.com/watch?v=VA5Mwh5lA1c
        • rita100 Re: Święta Lipka - Frenszkowski 08.12.07, 21:13
         "Raz w roku latem urządzane były wycieczki. Pełna wrażeń była też wycieczka do
         pobliskiej, bo zaledwie 5 kilometrów od Reszla położonej Świętej Lipki.
         Odbywaliśmy je pieszo. Podziwu godnym jest widok kościoła barokowego ze
         strzelistymi wieżami i obok połozonym klasztorem pojezuickim. Kościół ten
         wzniesiony został przez polskich biskupów warnijskich. Cudowne jest położenie
         pomiędzy jeziorami na tle ciemnej ściany lasu. Otacza go krużganek z pięknymi
         malowidłami na suficie i bocznej ścianie. Nad nim wznoszą się cztery kopuły i
         szereg figur. Łączy go misternie kuta brama, wykonana przez mistrza w tym fachu
         - Schwartza z Reszla.
         W malowidłach jest tam pewna przerwa. Legenda mówi, że malarz spadł z drabiny i
         się zabił. Zwłoki jego złożone został w podziemiach kościoła. Płyta w kościele
         wskazuje miejsce jego spoczynku. Ciekawe są wszystkie napisy, wyryte przez
         turystów na ścianie po lewej stronie krużganka przy samym wejściu. Jak wynika z
         dat, niektóre z nich wpisane zostały kilkadziesiąt lat temu.
         W 1922 roku zostały one częściowo zmyte.

         Wspomnieć jeszcze trzeba o grobie nakrytym płytą leżącą wzdłuż schodków,
         prowadzących przez krużganek do drzwi, przez które przechodzi się do plebanii.
         Jest to stary grób jednego z parafian, który przed śmiercią wybrał sobie to
         miejsce, zeby proboszcz, idąc do kościoła i wracając z niego, pamiętał o nim, bo
         przechodzić musiał przez płytę nad jego grobem. Widoczny jest jeszcze napis,
         częściowo już zatarty."
         "Pamiętnik Warmiaka"
  • tralala33 Międzylesie 30.07.06, 20:21
   Jako że niedziela, odświeżam wątek pielgrzymkowy. Dziś króciutka wizyta w nieco
   zapomnianym sanktuarium

   W pobliżu Dobrego Miasta, poza znanym nam już Glotowem, znajduje się jeszcze
   jedno miejsce pielgrzymkowe dawnej Warmii. Jest to barokowy kościół w
   Międzylesiu (ok. 6 km od Dobrego Miasta), zbudowany w latach 1732-53 w miejscu,
   gdzie doszło do znieważenia krucyfiksu. Budowa nowego kościoła, zastępującego
   istniejącą tu poprzedni kaplicę miała więc charakter pokuty. W 1735 roku
   konsekracji kościoła dokonał biskup Ignacy Krasicki W ołtarzu głównym znajduje
   się krucyfiks pochodzący z połowy XVII wieku. Podobnie jak w innych miejscach
   pielgrzymek tak i tu wśród pątników odnotowano liczne ozdrowienia. Ciekawa jest
   fasada kościoła, oflankowana dwiema wieżami – choć kościół wybudowano w okresie
   baroku, z zewnątrz widzimy wyraźne naśladowanie pomorskiego gotyku. Wnętrze
   kościoła jest bardzo przestrzenne. Niestety, kościół jest tak mało znany, że
   nie udało mi się odnaleźć żadnego zdjęcia w internecie. Tak, trzeba zaopatrzyć
   się w kamerę i wyruszyć na pątniczą wędrówkę.
   • rita100 Re: Międzylesie 30.07.06, 21:31
    A w jaki sposób znieważono krucyfiks ?
    To niesłychane by nie było żadnego zdjęcia takiego barokowego kościoła.
    Zapomnano już o nim ? Czy może okolica wyludniona ?
    • rita100 Re: Galeria zdjeć 20.08.06, 21:48
     galeria.lidzbarkwarminski.pl/galeria/index.php?cat=28
     Łobaczcie jakie fejn łobrazki klasztorów
   • gajowy555 Re: Międzylesie 04.09.06, 11:23
    tralala33 napisała:

    > W pobliżu Dobrego Miasta, poza znanym nam już Glotowem, znajduje się jeszcze
    > jedno miejsce pielgrzymkowe dawnej Warmii. Jest to barokowy kościół w
    > Międzylesiu (ok. 6 km od Dobrego Miasta), zbudowany w latach 1732-53 ...

    Jek tlo sia z kartó a aparatu co zrobzić do, to Woma tan kościół knypsna,
    cobyśwa go łu noju na Warniji mnieli...
  • tralala33 Klebark Wielki 17.09.06, 20:37
   Klebrak Wielki to najmłodsze sanktuarium na warmii. Powstało już w XXI wieku,
   zaś sama wieś jest dużo, dużo starsza.

   Klebark Wielki
   Wieś nad jeziorem Amelung, założona przez kapitułę warmińską w 1357 roku. Nazwa
   pochodzi od złożenia dwóch słów; klee (koniczyna) i berg (góra). W połowie XVI
   wieku zbudowano we wsi kościół, konsekrowany w 1581 r. przez biskupa Marcina
   Kromera. Najwyraźniej jednak ten kościół nie przetrwał dziejowych burz, gdyż
   pod sam koniec XIX wieku wybudowano w Klebarku Wielkim nowy kościół, w stylu
   neogotyckim. Tak został on opisany na stronie Domu warmińskiego:

   Kościół p. w. Znalezienia Krzyża Świętego i Nawiedzenia NMP

   Kościół z 1891 – 1892 r. Zbudowany na miejscu poprzedniego, późnogotyckiego z
   1581 r. Murowany z cegły, nie tynkowany z wydzielonym prezbiterium. Po obu
   stronach prezbiterium niewielkie zakrystie na planie kwadratu. Od strony
   północnej niewielka dobudówka (wejście) zakończona z trzech stron schodkowymi
   szczytami. Dach kościoła dwuspadowy kryty dachówką, przybudówka blachą, a
   zakrystia papą. Wieża na planie kwadratu zakończona namiotowym dachem. U nasady
   wieży cztery niewielkie szczyty. Wyposażenie wnętrza głównie neogotyckie. W
   ołtarzu zabytkowy portatyl z relikwiami świętych męczenników, konsekrowany w
   1674 r. Ława gdańska z XVII w., kielich z 1751 r., puszka późnobarokowa z 1756
   r. wykonana w warsztacie złotniczym Jana Giese w Olsztynie.
  • tralala33 Re: Warmia katolicka 17.09.06, 20:40
   W 1861 r. wieś Klebark Wielki zamieszkiwało 354 katolików i 13 ewangelików,
   wszyscy posługiwali się językiem polskim. Jednak w plebiscycie 1920 roku za
   Prusami Wschodnimi oddano tu 240 głosów, a za Polską jedynie 16.
   W październiku 2000 roku w Klebarki Wielkim założonop dom opieki społecznej, a
   we wrześniu 2002 utworzono sanktuarium Krzyża Świętego. Relikwie Krzyża
   podarował kościołowi w Klebarku papież Jan Paweł II, o co starał się biskup
   warmiński Edmun Piszcz oraz Polski Związek Kawalerów Maltańskich. Relikwiami i
   sanktuarium opiekują się Bracia Maltańscy.

   16 i 17 września 2006 roku w sanktuarium w Klebarku Wielkim odbyły się kolejne
   już uroczystości odpustowe ku czci Świętego Krzyża. Rozpoczeła je w sobotę o
   godz. 14.30 procesja kawalerów i dam zakonu maltańskiego z relikwiami Krzyża
   Świętego. Mszę świętą odprawił warmiński arcybiskup Wojciech Ziemba. W
   miejscowej galerii sztuki otwarto wystawę sztuki pasyjnej. W niedzielę na
   zakończenie uroczystości odbył się koncert organowy.
   www.klebark.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=45
   • rita100 Re: Warmia katolicka 11.09.08, 21:34
    A Nereus śpsi Tralala smile
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka