Dodaj do ulubionych

Wielki Ślónzak - Józef Kożdoń

23.10.03, 13:36
Ewald Bienia


J. Kożdoń pozostaje osobą nieznaną, na rozkaz władzy. Jego życie i
działalność polityczno-publiczna skupiała się całkowicie na Ślónsku
Austryackim a po tragicznym-czamym dniu 28 lipca 1920 roku, kiedy nastąpiło
fatalne rozerwanie tej Wspólnoty Ludzi i Kultury - tego Haymmat
cieszyńskiego, już po stronie Czechosłowackiej - I-szej Republiki. Zostaje
wybrany burmistrzem Czeskiego Cieszyna w 1923 roku i pozostaje nim aż do
polskiego zaboru Zaolzia w 1938 roku.

Koźdoń więcej zbudował tutaj niż paralelnie Grażynski, wojewoda Śląski na
całym polskim Górnym Śląsku. Życie miał pracowite i aktywne politycznie. Nie
był jednak politykiem rewolucjonistą, powstańcem, czy kierującym się
przemocą. Był gotowy rezygnować z polityki gdy zewnętrzne warunki nie
rokowały nadziei na sukces. Wtedy oddawał się pracy publicznej, gospodarczej -
dla ludzi. Był synem tej Ziemi - pszoł Cieszyńskiej Ziemi, miał wiele
przyjaciół, ale też tłumy nadciągających falami od Galicye wrogów, często
poprzez Wiedeń. Dzisiaj jest nieznany - nawet w Cieszynie, a polscy tzw.
patrioci osiadli na Ślónsku i ta garstka patriotów na Zaolziu uważa (ta), iż
należało go skutecznie unieszkodliwić (najlepiej razem z żoną). Tę opinię
nawet obecnie popiera!? polska "racja stanu" - w tym świeżo np. K. Nowak -
Praca Naukowa Uniwersytetu Śląskiego nr 1492 - Katowice 1995 - tytuł: Ruch
kożdoniowski na Śląsku Cieszyńskim. Cytuję z tej "pracy" - " Wydaje się, że
błędem polskich działaczy narodowych (Jan Michejda, ks. Londzin, K.
Matusiak, ... - p.a.) było niezdecydowanie wobec lidera ŚPL" (Śląskiej Partyi
Ludowej -p.a.). Słuszność miała Z. Kirkor-Kiedroniowa, że w latach 1918-1920
należało, biorąc pod uwagę polskie interesy na Śląsku Cieszyńskim, Kożdonia
raczej na stałe wyeliminować, niż biernie obserwować jego przejście do obozu
czeskiego" - Z. Kirkor-Kiedroniowa. Wspomnienia Cz.2. Ziemia mojego męża.
Kraków 1988. Podobnie wcześniej Henryk Jasiczek w zaolziańskim "Zwrocie" z
1951 roku już zakładał Kożdoniowi stryczek na szyję i zamartwiał się tym, że
po 1945 roku tylko - "Jeden z pomniejszych 'apostofów' Negatywnie ocenia go
również J. Golec (śladem Z. Jasińskiego) w Słowniku Biograficznym Ziemi
Cieszyńskiej.

Józef Koźdoń urodził się 8 września 1873 roku w Leszn ej Górnej w chłopskiej
rodzinie. Kończy miejscową Szkolę Ludową, a następnie Niemieckie Seminarium
Nauczycielskie w Cieszynie w 1892 r. Pamiętajmy, iż jest to Ślónsko najpierw
formalnie od Trenczyna i Wyszehradu (1335 rok) przynależne do Czech a potem
(od 1526) do Habsburgów. Ślónsk dysponuje w tych stuleciach swobodami i
możliwościami podejmowania decyzji jakich porównywalnie żadna ze znanych nam
tzw. autonomii nie jest w stanie doścignąć. Król Czech, Jan Luksemburczyk w
1337 roku wydaje we Wrocławiu konstytucję organizacyjno-gospodarczą tzn.
ordynację - generalny porządek dotyczący Śląska - a w nim m. innymi; szerokie
uprawnienia dla starosty wrocławskiego, podległość rycerstwa księstwa
wrocławskiego na terenie Wrocławia sądowi miejskiemu, ograniczenie zakresu
władzy sądów kościelnych w stosunku do osób świeckich, ustanowił też drugi
roczny jarmark, określił zasady żeglugi na Odrze, wprowadził pewne wolności
celne i inne. Przy pewnym porównaniu można przyjąć, iż ordynacja ta sięgała
dalej niż tzw. polska konstytucja 3-majowa o prawie pięć! wieków młodsza i
nie wprowadzona zresztą do praktyki.

Koźdoń "zastaje" swój Haymmat jako Ślónsk austryacki - od Opavy, Cieszyna,
Frydka, Jabłonkowa po Strumień, Skoczów i Bielsko a Ojczyzną jest C.K.
Austrya ze stolicą - Wiedniem nad pięknym modrym Dunajem. Oczywistym i
zrozumiałym staje się zatem jego stwierdzenie o Odrębności Ślónska - w
stosunku do Polski - "Ślązak" 18.12.1909 - cytat "Wspólnota języka sama w
sobie nie wystarcza do wytworzenia wspólności społecznej, kulturalnej i
politycznej co jest oczywistym ostatnim celem Wszechpolaków. Dowodem tego
najlepszym, że np. Tyrolczyk lub Szwajcar, mówiący językiem niemieckim, nie
ma oprócz języka nic a nic wspólnego z Prusakiem" - i dalej - "Nie znał Śląsk
ani Jagiełłów, nie znal różnych wybranych królów, nie miał żadnego udziału w
upadku państwa polskiego, w następujących powstaniach itd.". Dodani od
siebie, iż jest to kraj dwujęzyczny a język polski odbiega znacznie od
miejscowych dialektów.

Kożdoń jest ewangelikiem jakich wiele na tej Ziemi, od 1893 do 1898 pracuje w
szkole w Strumieniu a później w Skoczowie gdzie od 1902 jest kierownikiem.
Żeni się. Poznaje ludzi - ludzie traktują go jak swego bo tu między Wisłą a
Olzą jest jego życie. W 1908 roku rozpoczyna działalność polityczną. Zostaje
wybrany do Śląskiego Sejmu Krajowego w Opawie -"tutaj" Śląsk ma już swój Sejm
od 1850 roku! Na pierwszym posiedzeniu 28.12.1909 roku Kożdoń wybrany jest do
wydziału gospodarczego, spraw wojskowych i publicznego bezpieczeństwa. Do
sejmu Krajowego wybrany też zostaje dr Jan Michejda razem z księdzem
Londzinem, ks. Świeżym i całym zastępem pozostałym Michejdów - też
ewangelików niektórzy są pastorami, określani są łącznie jako
działacze "Michejdalandu" - Franciszek, Jan, Karol, Oskar, Paweł, Tadeusz,
Władysław i działają w "Sokole", "Macierzy" i szeregu innych związków.
Wprowadzają na tę Ziemię obcą kulturę Jagiellono-grunwaldzką. Wojskowi
dowódcy tu działający - Matusiak, Latinik pochodzą z Galicji - Oświęcim,
Tarnów. Są i inni tzw. "budziciele" - ks. Stojalowski, Dobija. Wszyscy
wymienieni wyżej, wcześniej składali deklaracje obywatelstwa austryackiego,
nosili mundury armye austryackcy. Grupa ta odgrywa tutaj taką samą rolę jak
Korfanty, Zgrzebniok, Brandyso-wie (ks. Wolny, Witczakowie, Mielżyński i
głównie dyktator Grażyński na Górnym Śląsku.

Kożdoń ma więc przed sobą solidny "Michejdeland" przeciwników wspomaganych na
razie ekonomicznie a później i zbrojnie poprzez Kraków i Warszawę. W połowie
lutego 1909 roku ukazuje się pierwszy numer gazety tygodnika ruchu
Kożdonia, "Ślązak" - Gazeta Ludowa Organ Śląskiej Partyi Ludowej. Masową bazą
zwolenników Śl. P. Lud. był niepolityczny Śląski Związek Ludowy założony w
1910 roku z prezesem w osobie J. Kożdonia i siedzibą w Cieszynie. Zebranie
założycielskie 2 lipiec 1910 - obecność 100 osób zgodnie z prawem C.K.
Austrye - Ślązak 9 lipiec 1910. Związek liczy też wkrótce 30 oddziałów i
ponad 2 tyś. członków. (W 1934 roku - po oderwaniu części wschodniej
cieszyńskiego po stronie Czechosłowackiej związek będzie miał jeszcze 3552
członków w sekcjach polskiej i niemieckiej. W części polskiej Śl.
Cieszyńskiego jest zakazany, a "Ślązak" od 1923 roku zamienia się w "Nasz
Lud" o znikomym zaangażowaniu politycznym.

Ukazanie się "Ślązaka" kompletnie wyprowadziło Michejdowskich Wszechpolaków z
równowagi. Michejda zapowiada "walkę ideową". Nie zwleka, i jak to wygląda w
praktyce przedstawia zamieszczony "kseropis" z "Ślązaka" nr 9 z 10 kwietnia
1909 roku.

Atmosfera tamtych lat: Cieszyn był na przełomie wieków i do I-szej wojny
światowej miastem światowym, ulice oświetlone lampami gazowymi a od 1910
światło elektryczne, w 1911 roku rusza tramwaj od Hbf-Bahnhof (Czeski
Cieszyn) - Długi Most (Przyjaźni), Głęboka, Rynek, Wyższa Brama. Cieszyn jest
miastem otwartym na świat, działa tu prawie 200 stowarzyszeń na 20 tys.
ludności. Są kościoły katolickie i ewangelickie jest "Dom Śląski" w dawnym
hotelu "Pod Złotym Wołem", jest hotel "Pod Brunatnym Jeleniem", jest "Cafe
Zentral", jest Józef Konczakowski handel żelazem w Cieszynie - cesarsko i
królewski nadworny dostawca, jest i C i K fotograf nadworny H. Jandaurek,
jest, jest ... Są - byli, historycy Gottlieb Biermann-Geschichte des
Herzogthums Teschen (1863 i 1894)-(gotykiem) i Authon Peter. Miasto żyje z
handlu i dogodnego położenia. Żyje Wzgórze Zamkowe. Są piekarze, masarze,
kilkadziesiąt! szewców, fryzjerzy, aptekarze, kilkadziesiąt restauracji i
szynków ale g
Obserwuj wątek
  • arnold7 Re: Wielki Ślónzak - Józef Kożdoń 23.10.03, 13:37
   Atmosfera tamtych lat: Cieszyn był na przełomie wieków i do I-szej wojny
   światowej miastem światowym, ulice oświetlone lampami gazowymi a od 1910
   światło elektryczne, w 1911 roku rusza tramwaj od Hbf-Bahnhof (Czeski Cieszyn) -
   Długi Most (Przyjaźni), Głęboka, Rynek, Wyższa Brama. Cieszyn jest miastem
   otwartym na świat, działa tu prawie 200 stowarzyszeń na 20 tys. ludności. Są
   kościoły katolickie i ewangelickie jest "Dom Śląski" w dawnym hotelu "Pod
   Złotym Wołem", jest hotel "Pod Brunatnym Jeleniem", jest "Cafe Zentral", jest
   Józef Konczakowski handel żelazem w Cieszynie - cesarsko i królewski nadworny
   dostawca, jest i C i K fotograf nadworny H. Jandaurek, jest, jest ... Są -
   byli, historycy Gottlieb Biermann-Geschichte des Herzogthums Teschen (1863 i
   1894)-(gotykiem) i Authon Peter. Miasto żyje z handlu i dogodnego położenia.
   Żyje Wzgórze Zamkowe. Są piekarze, masarze, kilkadziesiąt! szewców, fryzjerzy,
   aptekarze, kilkadziesiąt restauracji i szynków ale gorzałę sprzedaje się w
   putykach na obrzeżach miasta. Miastem zarządza Rada Miejska wybierana na 3
   lata, która wybiera spośród siebie kilkuosobowy Zarząd na czele z Burmistrzem.
   Od 1861 r., są to dr Jan Demei, potem jego syn dr Leonhard Demei (od 1892) i dr
   Rudolf Bukowski od 1908-1913. W tym okresie miasto nabiera obecnego kształtu (i
   niestety tak właściwie zastyga). Od wieków funkcjonuje system wodociągowy i
   kanalizacja. Jest 8 drukami i tyleż wydawnictw. Od 1860 r. wydawana też jest
   niemieckojęzyczna "Silesia" (Tageblatt) - gotykiem. Na Wyżnim Rynku jest też
   fabryczka instrumentów smyczkowych Krywalskicgo oraz fabryka zegarów
   wiedeńskich Jana Frankę. Cieszyn nazywany jest małym Wiedniem. Takt życiu
   nadaje stacjonujący tu regiment obrony terytorialnej nr 100 oraz pułki liniowe
   piechoty stacjonujące w nowych koszarach na Małym Jaworowym zboczu łącznie
   prawie 2000 wojskowych. Cieszyn odwiedza też okresowo sam Cesarz Franciszek
   Józef I, a w cieszyńskim garnizonie od 1890 r. odbywał służbę arcyksiążę
   Eugeniusz. Regularnie koncertuje orkiestra wojskowa. Długo możnaby wymieniać
   fabryki, instytucje kultury itd. małym przykładem może być też fragment
   ogłoszeń reklamowych zamieszczony w przedstawionym "Ślązaku" z 10 kwietnia 1909
   roku oraz zdjęcie Rynku cieszyńskiego po 1911 roku.

   Tymczasem mamy lata przed I-szą wojną światową. Jest rok 1912. Kożdoń nie jest
   tuzinkową postacią - wyczuwa zagrożenia przyszłości - przykładem może być "Mowa
   posła Józefa Kożdonia wygłoszona na 20 posiedzeniu XLIV sesji Sejmowej w
   sprawie szkoły sibickiej" -jak określa sam - odpowiedź na... "wybryki drą
   Michejdy" z poprzedniego dnia w Sejmie.

   Sprawa dotyczy oświaty - głownie nauki języka niemieckiego. Narodowcy
   (Michejdowcy) zarzucam! Kożdoniowi popieranie nauki tegoż języka, gdy
   równocześnie sami byli biegli w tymże języku zajmując dzięki temu lukratywne
   stanowiska i wpływy w Krakowie i Lwowie a również w samym Wiedniu! ("Ślązak" 6
   kwietnia 1912) - jest to też jakby nawiązanie do "Kilka słów programowych od
   Redakcji" - "...To wpływy we Wiedniu" - Ślązak Nr l 1909 rok.

   Lata następne to lata pracy i odpierania prostackich zarzutów "Gwiazdki"
   Miechejdowskiej na łamach "Ślązaka", też sprawozdania z zajęć Sejmu Krajowego -
   przykład "Ślązak" z dnia 14 lutego 1914 rok. Nakład "Ślązaka", stały -4 tyś.
   egzemplarzy świadczy o sporej roli pisma tygodnika.

   Dochodzimy do wypadków w Sarajewie, kryzysu wojennego i rozpadu c.k. Austrye.
   Jest to okres bardzo bolesny dla Kożdonia i Ślązaków. Szczegóły wymagałyby
   oddzielnego opracowania. Śląsk Austryacki jest targany na dwie strony - Polacy
   i Czesi. Regulatorem są głownie Francuzi. Kożdoń chiałby neutralizacji Ślónska.
   Francuzi nie chcą o niej słyszeć, podobnie jak wymienieni Polacy i Czesi.
   Ostateczne decyzje podyktują Francuzi w Wersalu.

   Tymczasem na miejscu trwa zajadła walka. Kożdoniowcom pozostaje tylko "Ślązak",
   Polacy już są zorganizowani zbrojnie, podobnie i Czesi. "Ślązak" jest
   cenzurowany a bywa i konfiskowany jako pismo "antypaństwowe" - cenzorem jest K.
   Matusiak z Galicji, później uczestnik przewrotu wojskowego w garnizonie
   cieszyńskim, bezwzględny w walce ze Ślązakami - m. innymi wiesza czterech
   Ślązaków w Pierśćcu - "Ślązak" 15.5.1919. Wcześniej pod sfingowanym zarzutem 30
   listopada 1918 roku Kożdoń zostaje aresztowany za "podburzanie ludności
   przeciwko władzy Rady Narodowej" w Cieszynie (Jan Michejda, ks. Londzin, T.
   Reger, P. Bobek, K. Matusiak, Latinik). Oto co sam pisze już po tymczasowym
   zwolnieniu i faktycznej ucieczce na stronę Czeską - cytuję, "Rada Narodowa
   postanowiła traktować mnie jałc zwykłego zbrodniarza, a w tym sędziu Lukasie
   znalazła dowolne narzędzie do swoich zamiarów. Wtrącono mnie przeziębłego do
   zimnej nieogrzanej komórki. Lekarza przysłano mimo powtarzanych i usilnych
   próśb dopiero w dzień dziesiąty. Pozwolono na wikt prywatny, gazet czytać nie
   było wolno. Odmówiono mi też, bym się mógł porozumieć z moim zastępcą prawnym" -
   później został przewieziony do Krakowa - aresztowano też żonę i osadzono w
   obozie w Dąbie pod Krakowem, chociaż nigdy nie grała udziału w życiu
   politycznym, więc o to Kożdoń szczególnie miał żal. -Ślązak 22 luty 1919 rok. W
   obronie Kożdonia interweniowali u władz polskich niemieccy posłowie: dr
   Bukowski, dr Ott oraz Zwilling, a także przedstawiciele czeskiego Narodniego
   Vyboru.

   W końcu J. Michejda i Latinik decydują się na tymczasowe uwolnienie z więzienia-
   obozu 28 grudnia 1918 roku. Natychmiast, w obawie o życie w Cieszynie Koźdoń
   przenosi się do Morawskiej Ostravy. Stąd przy pomocy wydawanego już na
   miejscu "Ślązaka" próbuje jeszcze wpłynąć na decyzje w sprawie Ślónska.

   O tej prawdziwej trosce Kożdonia o Jego Ślónsk i Ludzi najwymowniej świadczyć
   może stanowisko Śląskiej Partii Ludowej w sprawie przynależności naszego kraju -
   z konferencji delegatów 8 luty 1919 r. a opublikowane w "Ślązaku" z 22 luty
   1919 roku, które to stanowisko chciałbym tu przytoczyć w całości. Koźdoń chciał
   należeć do świata kultury Zachodu! razem ze Śląskiem Cieszyńskim!

   - Śląska Partya Ludowa w snrawie przynależności naszego kraju -

   Konferencja delegatów naszego stronnictwa zatwierdziła na posiedzeniu dnia 8
   b.m. memoryał, który deputacja nasza oddała na posłuchaniu dnia 15 lutego
   Komisji ententy w Cieszynie. Memoryał ten kończy się następującym ustępem:

   "Co więzami przyrodę spojone, tworzy odkąd świat stoi, geograficzną i
   gospodarczą nie-rozdzielną całość i jedność, co kilkawiekowy spoiny historyczny
   rozwój złączył w całość organiczną, tego dla chwilowych dążności politycznych
   niech nie dzieli nie rozrywa ręka ludzka. Tworzyliśmy mimo różnic językowych
   spólność kulturalną i gospodarczą a w niej trwać chcemy i nadal. Utraciliśmy
   ojczyznę Austryę, nie chcemy utracić też i spornej nam i drogiej kolebki kraju
   rodzinnego. Miłość i przywiązanie do wspólnej tej kolebki naszej, miłość do
   ludu kraj ten zamieszkujący - idzie nam nade wszystko. Czując się kością z
   kości i krwią z krwi jego, chcemy zachować cechy swej plemiennej odrębności jak
   najdłużej. W rozdzieleniu pod dwa państwa grozi nam rozsypka i zanik; tworząc
   jedność i całość i nadal skuteczniej się opierać będziemy mogli wpływom obcym;
   skuteczniej bronić możemy i zachować, co nasze. Przeto żądamy:

   Niech Śląsk Cieszyński pozostanie niepodzielony
   Najraczej widzielibyśmy w myśl hasła naszego: "Śląsk dla Ślązaków"! by kraj
   nasz tworzył samodzielną republikę pod ochroną Związku narodów. Tego też się w
   pierwszym rzędzie domagamy. Gdyby światowa konferencja pokojowa uznać miała, że
   plan taki nie może być urzeczywistiony, w takim razie z powodów wyłuszczonych
   prosimy:
   Niech kraj nasz, niech Śląsk Cieszyński przyłączony będzie wcieleniem jego do
   republiki czeskiej, do świata Zachodu i do kultury
   zachodniej, wszakże z następującymi zastrzeżeniami

   a) Niech Ślązak pozostanie czem jest, czem był od wieków, n
   • arnold7 Re: Wielki Ślónzak - Józef Kożdoń 23.10.03, 13:38
    Przeto żądamy:

    Niech Śląsk Cieszyński pozostanie niepodzielony
    Najraczej widzielibyśmy w myśl hasła naszego: "Śląsk dla Ślązaków"! by kraj
    nasz tworzył samodzielną republikę pod ochroną Związku narodów. Tego też się w
    pierwszym rzędzie domagamy. Gdyby światowa konferencja pokojowa uznać miała, że
    plan taki nie może być urzeczywistiony, w takim razie z powodów wyłuszczonych
    prosimy:
    Niech kraj nasz, niech Śląsk Cieszyński przyłączony będzie wcieleniem jego do
    republiki czeskiej, do świata Zachodu i do kultury
    zachodniej, wszakże z następującymi zastrzeżeniami

    a) Niech Ślązak pozostanie czem jest, czem był od wieków, niech wolno mu będzie
    wyznawać w przyszłości swoje credo bez ucisku, bez przymusu. Niech na wolnej
    Śląskiej glebie panem jest wolny syn tego kraju: wolny Ślązak!

    b) stosunki narodowościowe niech będą uregulowane na zasadzie zupełnej
    autonomii narodowościowej, która sięgać ma aż do uszanowania woli pojedynczego
    indywidum. Przy tem, należy uwzględnić i zachować szczególnie i odrębne
    stosunki tego kraju, jego odrębność polityczną i kulturalną w ten sposób, że
    kraj nasz tworzyć miałby osobną prowincję z daleko zakreślonym samorządem.

    c) Przy obsadzaniu posad w urzędach i szkołach uwzględniać należy w pierwszym
    rzędzie ludność tutejszą. Pod szczególną opiekę przyszłej władzy stawia się:
    pielęgnowanie i zachowanie wszystkich objawów odrębnej krajowi i ludności jego
    właściwej kultury. A tak niech narzecze ludności pozostanie w uszanowaniu,
    niech obyczaje i zwyczaje ludu naszego nie będą naruszane, niech władza
    zachowaniu charakterystycznego stroju ludu wiejskiego, jak i innych zabytków i
    objawów historycznego rozwoju Ślązaków udzieli swojej gorliwej opieki".

    Memoryał był ocenilibyśmy wzniosły ale Koźdoń zdawał sobie sprawę, że komisja
    międzynarodowa przybyła do Cieszyna 12 lulego 1919 roku będzie zwracać uwagę na
    rozwiązania praktyczne i naciski polityczne zainteresowanych stron. Nie musi
    być aprobaty na poszczególne projekty ze strony wszystkich członków komisji.

    Członkami komisji są: Grenard - Francja, Coulson - Anglia, Tissi - Italia i
    Dubois - Stany Zjednoczone.

    W kwietniu 1919 roku Grenard wysuwa propozycję granicy mającej przebiegać linią
    działu wodnego pomiędzy Wisłą a Olzą. Pozostali członkowie Komisji
    proponowanych utworzenie ze Śląska niezależnego państwa pozostającego pod
    ochroną Ententy. E. BeneS na początku wiosny 1919 roku podczas rozmówi z
    polskimi dyplomatów w Paryżu proponował granicę na górnej Wiśle. Polacy zaś
    domagali się całego Śląska bez powiatu frydeckiego. Kompromisowa propozycja
    Benesa była zbliżona do obecnego przebiegu a poparł ją Masaryk. Niemcy w
    Ostrawskim i na Śląsku Cieszyńskim w porozumieniu ze Śląską Partią Ludową pod
    kierownictwem J. Kożdonia domagali się, aby utworzyć z przemysłowego terytorium
    odrębne neutralne państwo, z tym, iż Koźdoń nie chciał dzielenia Śląska i
    ograniczania go do przemysłowego centrum. Były projekty połączenia z Górnym
    Śląskiem. Tym planom zdecydowanie z Komisji był przeciwny Francuz i podobnie w
    Radzie Najwyższej w Wersalu. Były też i inne propozycje. Wobec braku ugody w
    sprawie granicy. Rada Najwyższa w Wersalu podjęta decyzję 11 września 1919
    potwierdzoną 27 września o przeprowadzeniu plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim.
    Była to decyzja dla Kożdonia właściwie korzystna - mógł liczyć na sukces. Ale
    do plebiscytu jeszcze daleko.


    --------------------------------------------------------------------------------

   • arnold7 Re: Wielki Ślónzak - Józef Kożdoń 23.10.03, 13:39
    Historyk angielski Norman Davies - autor Bożego Igrzyska - Historii Polski w
    swojej kolejnej pracy dotyczącej Polski pt - Serce Europy - w rozdziale;
    Dziedzictwo rozczarowań; Polski eksperyment niepodległościowy 1914 - 1939,
    napisał - cytuję "Formowanie terytorium oraz instytucji państwa -(polskiego -
    p. EB), trwało bez mała trzy lata, a bólom porodowym towarzyszyły liczne
    pożądliwe okrzyki". Prawda tych czasów była jednak znacznie bardziej agresywna.
    Noworodek używał też ognia i miecza. Jednym z kierunków donośnego krzyku i
    wyciągniętej macki był Śląsk austryacki. "Ostrawica -Polski granica" - zaś w
    domyśle, gdyby tak wspólna granica z Madziarami i chociażby z widoczkiem z
    Kahienbergu na Dunaj i Wiedeń. Dla hrabiego Bilińskiego wielokrotnego ministra
    finansów u Kaise-ra Franza Josepha von Osterreich (później krótko minister
    finansów w Warszawie) i innych hrabiów galicyjskich jak też dziesiątków
    oficerów i jenerałów i też setek urzędników piastujących wysokie stanowiska w
    wiedeńskiej stolicy lub służbie c.k. Austrye w Galicji czy na ausrtyackim
    śląsku, pożegnanie Wiednia i jeszcze rozdzielenie Czechosłowacją było nie do
    wyobrażenia. W dodatku zagłębie ostrawsko-karwińskie i zakłady hutnicze w
    Trzyńcu były bardzo łakomym kąskiem - byt to najlepiej zorganizowany okręg
    przemysłowy w c.k. Austrye. Imigracja galicyjska (za pracą i chlebem) zalała
    szczególnie w latach 1880-1900 ten rejon wpływając na społeczną i
    narodowościową strukturę. Późniejszy okres i I-sza wojna światowa ten nich
    zahamowała a postępujące wypadki nawet odwróciły. Część tej ludności się
    asymilowala wręcz wynarodowiła. Bogata szlachta i magnateria polska -
    ziemiaństwo, szukało każdego sposobu na przeobrażenie się w kapitalistów.
    Cieszyn stał się atrakcyjnym miastem szczególnie dla inteligencji i patrycjatu
    już po upadku -aneksji Rzeczypospolitej Krakowskiej w 1846 r. Pieniądze i
    książki płynące z Krakowa pozwalają rozwinąć się "Gwiazdce Cieszyńskiej" od
    Wiosny Ludów a "od lat siedemdziesiątych Kraków zaczyna inspirować i pod
    niejednym względem kierować wzrastającym na sile cieszyńskim mchem narodowym"
    (J. Chlebowczyk - Nad Olzą 1971 r.) Śląsk austryacki był też bardzo liberalny
    wobec uchodźców z Kongresówki, a oni to "za każdą cenę starają się uzyskać
    zezwolenie na dalszy pobyt w Cieszynie czy Bielsku" - relacje z 1864 roku (j.w.
    J. CM).

    Pamiętajmy jednak, że tutaj a szczególnie w miastach - od setek lat zamieszkuje
    i tworzy struktury gospodarcze, kulturę, ludność niemieckojęzyczna. Od 1860
    roku! wydawaną jest Silesia - Tage-blant. Powstają teatry niemiecko-języczne
    itd. itd. Bielsko, Cieszyn, Frydek, Bogumin to zdecydowana przewaga ludności
    niemieckojęzycznej. O przynależności narodowej trzeba więc mówić i pisać
    ostrożniej, bo jeśli do roku 1866 - daty rozwiązania Związku Niemieckiego
    (Austria, Niemcy, Prusy) może to być uzasadniona, że to ludność niemiecka, to
    na pewno później są to austryacy a idąc jeszcze dalej to zarówno część Polaków
    i Niemców mieszkających na Śląsku austryackim, a mającym już własny śląski sejm
    krajowy w Opawie zapewne określiłaby się po prostu jako Ślązacy, gdyby im na to
    pozwalono w urzędowych spisach organizowanych tutaj od 1880 roku. Nie pomyśleli
    o tym Austryacy, nie pozwolili na to Francuzi w przewidywanym plebiscycie 1919-
    1920, nie robili tego później Czecho-stowacy, acz dopiero Hitler w 1939 roku i
    po upadku komunistycznej Czechosłowacji prezydent Ha-vel w 1991 roku. Mimo
    przepędzenia wysiedleń wyniszczeń Ślązaków wyniki określające narodowość śląską
    w granicach adekwatnych do przeprowadzanych spisów są wielce znaczące (Polacy w
    Warszawie też udają, że nie ma problemu w polskiej części Śląska - jak długo
    jeszcze?)

    Wróćmy jeszcze skrótowo do połowy ubiegłego wieku. Po klęsce Napoleona, na
    Kongresie Wiedeńskim spotykają się cesarze Rosji, Austrii i król Prus plus
    inni. "Święte przymierze" które zakładają, skierowane jest przeciwko wszelkim
    ruchom repu-blikańsko-demokratycznym. Faktycznym "żandarmem Europy" staje się
    jednak Rosja. Prusy i Austria zmuszone są do oddania ziem polskich pochodzących
    z III-go rozbioru polski faktycznie na rzecz Rosji, tzn., Królestwa
    Kongresowego, całkowicie zdominowanego przez Petersburg i niewielkiej
    Rzeczypospolitej Krakowskiej. Krótko egzystowało tu Księstwo Warszawskie -
    Napoleona.

    Jest to faktyczny IV-ty rozbiór Polski, chociaż historycy czwarty rozbiór
    lokują w różnym czasie i w różnych miejscach. Rosja krwawo rozbija węgierską
    wojnę ludów w 1849 roku. Rosji nie podobają się działania reformująco-
    zjednoczeniowe Niemiec prowadzone później przez Bismarcka itd. W Austrii
    Franciszka Józefa (panującego od grudnia 1948 roku) następnie powrót do
    absolutnej władzy - zniesiona zostaje konstytucja z marca 1849 roku
    przez "Patent sylwestrowy" z 31 grudnia 1851. F. Engels stwierdził wprost, że
    to Austria, a nie Prusy jest najbardziej reakcyjnym, specyficznie katolickim
    państwem Niemieckiej Rzeszy.

    Rewolucyjne wydarzenia we Wiedniu miały miejsce w marcu 1848 roku, a na Śląsku
    cieszyńskim też znalazły swój odzew. Szczególnie widoczne to było w miastach:
    Bielsku, Cieszynie, Bogu-minie, Frydku. Wydarzenia związane byty z konstytucją
    jeszcze z 25.IV 1848 r. -niedemokratyczną z prawem veta dla monarchy. Stąd
    zbrojenie się mieszczaństwa, tworzenie gwardii narodowych. W roku 1847
    ukończono budowę Kolei Ferdynanda -z Wiednia do Bogumina, więc echa wiedeńskie
    łatwo docierały na Śląsk. W kwietniu 1848 ukonstytuował się wWiedniu Związek
    Austriackich Ślązaków. C.K. Austrya jednak próbuje się reformować. Patent
    cesarski z 7 września 1848 i rozporządzenie uwłaszczeniowe z 4 marca 1849
    znosił ostatecznie ustrój feudalno-pańszczyźniany. Zniesione zostają resztki
    osobistego poddaństwa, jurysdykcja patrymonialna i wprowadza się pełną własność
    chłopską. Część powinności feudalnych zniesiono bez wynagrodzeń, resztę za
    odszkodowaniem.

    To samo rozporządzenie - 4.III. 1849 - uznawało jako równoprawne wszystkie
    narodowości w ramach spacyfikowanej Austrii.

    Przestały więc istnieć: sąd ziemski, sądownictwo kryminalne magistratów i
    patrymonialne szlachty, w to miejsce ustanowiono sąd obwodowy dla cieszyńskiego
    i sąd krajowy dla zachodniej części Śląska. W Brnie dla Śląska, już za Józefa
    II powstał sąd wyższy. Gruntownie został przekształcony ustrój gminny - została
    wolna, niezależna od czynników prywatnych jako najniższa jednostka
    administracyjna. Powołano zarząd gminny w formie wydziałów gminnych i
    magistratów. Odtąd właściciele obszarów dworskich nie mogli mieszać się do
    zarządu gminy, wybieranego, niezależnie przez gminę. 30 grudnia 1849 roku
    wydano rozporządzenie o utworzeniu ziemi śląskiej z sejmem krajowym dla Śląska
    austryackiego w Troppau (Opava). 30 posłów było wybieranych w trzech kuriach
    majątkowym plus biskup wrocławski jako wirilista (z tytułu funkcji). Ustrój ten
    zniósł szybko wzmiankowany wyżej "Patent sylwestrowy" z 1851 roku i przez
    prawie 10 lat Austryja trwała pod rządami absolutyzmu, na co tak uskarżał się
    Engels.

    Ostatecznie tzw. dyplom październikowy z r. 1860 i lutowy z roku 1861 i po
    pewnych perturbacjach z namiestnictwem morawskim przywrócono rząd krajowy i tak
    już pozostało. Od 29 marca 1861 r. kraj koronny Śląsk podzielono na powiaty
    polityczne, których było w Cieszyńskiem trzy - bielski, frysztacki, cieszyński -
    od roku 1901 jeszcze frydecki w Opawskiem - cztery, i na powiaty sądowe.
    Miastom: Opawie, Frydkowi i Bielsku, które miały dosyć silny przemysł,
    przyznano prawo rządzenia się własnym statutem. Powiat cieszyński obejmuje
    powiaty sądowe Cieszyn, Jabłonków i Frydek.

    W lipcu 1866 roku Prusy premiera Bismarcka pod berłem króla Wilhelma I pokonują
    Austrię nie upokarzając jej jednak całkowicie. W pokoju zawartym w Pradze
    następuje rozwiązanie Związku Niemieckiego i rezygnacja Austryi z mieszania się
    w sprawy niemi
    • arnold7 Re: Wielki Ślónzak - Józef Kożdoń 23.10.03, 13:40
     W lipcu 1866 roku Prusy premiera Bismarcka pod berłem króla Wilhelma I pokonują
     Austrię nie upokarzając jej jednak całkowicie. W pokoju zawartym w Pradze
     następuje rozwiązanie Związku Niemieckiego i rezygnacja Austryi z mieszania się
     w sprawy niemieckie. Polityka Bismarcka zmierzać teraz będzie ku zjednoczeniu
     Niemiec.

     Cesarska Austria przeorganizowuje się po zmierzchu parlamentaryzmu
     Franfurckiego (znad Menu), zmusza się do ostatecznego zaprowadzenia ustroju
     konstytucyjnego. Od teraz posłowie śląscy w liczbie 6 wchodzą w skład Rady
     Państwa w Wiedniu. Aż do roku 1873 wybierają ich sejmy, później bezpośrednio
     kraj według czterech kurii. Liczba posłów więc ulega powiększeniu ponieważ
     pierwsza kuria czyli wielka własność i gminy wiejskie wybierają odtąd po trzech
     posłów, miasta zaś, izba handlowa i przemysłowa czterech. Do tych kurii
     przybyła w r. 1896 za ministra hr. Badeniego piąta, powszechna, która liczbę
     przedstawicieli Śląska powiększyła do 15. Tak było do 26 stycznia 1907 gdy
     zmiana ordynacji wyborczej wprowadziła wybory powszechne i równe z
     pozostawieniem dotychczasowej liczby posłów. W delegacjach reprezentujących
     obie części monarchii, ma Śląsk jednego przedstawiciela, który zmienia się co
     roku według narodowości.

     Natomiast ordynacja sejmowa pozostała ta sama co w r. 1861. Uchwalona przez
     Sejm ustawa o wyborach do Sejmu w 1908 r., wprowadzająca piątą kurię powszechną
     jaka była przedtem przy wyborach do parlamentu nie uzyskała sankcji cesarskiej
     (aprobaty), "ponieważ analfabeci nie mieli prawa", a takiej zasady nie miał
     żaden kraj au-stryacki. Konstytucja zawierała równouprawnienie wszystkich
     mieszkańców bez względu na wyznanie. Rozporządzenie cesarskie z 8 kwietnia 1861
     przyznawało ewangelikom całkowitą wolność stawiając ich na równi z katolikami.
     Następuje ukonstytuowanie się kościoła ewangelickiego od pre-zbiterstw poprzez
     senioraty, superintendentury, synody do wyższej rady kościelnej. Duchowni
     protestanccy pod względem prawa zrównani zostali z katolikami. Pamiętajmy też
     że, życie idzie naprzód, Wiedeń się bawi przy walcach, polkach Straussów,
     koncertują orkiestry (też kobiece - w Cieszynie), gospodarka rozwija się wcale
     dobrze przynajmniej jakby do roku 1873 - roku wystawy powszechnej w Wiedniu.
     Później następuje ogólnoświatowe załamanie. Największe zgrupowanie przemysłu
     istnieje w krajach czeskich, to znaczy w Czechach, na Morawach i na Śląsku. W
     okręgu przemysłowym Bielsko-Trzyniec-Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie położenie
     robotników było niezwykle ciężkie. Fatalne warunki pracy w tkalniach,
     kopalniach i hutach. 12-16 godziny dzień roboczy, niskie zarobki, wyzysk
     sklepikarzy i karczmarzy, bezwzględne traktowanie ze strony nadzoru i ogromna
     liczba nieszczęśliwych wypadków - katastrof. Np. w latach 1884-1986 zginęło w
     zagłębiu węglowym ponad 600 górników. Największa katastrofa to śmierć 235
     górników w czerwcu 1884rokuw kopalniach Larischa w Karwinie. Dopiero koniec XIX
     wieku - początek XX wieku przynosi radykalną poprawę. W 1894 wprowadzono w
     kopalniach 10-godzinny dzień pracy na dole a w 1901 -9-ciogodzinny dzień
     roboczy, uzyskano podwyżki płac, polepszyło się traktowanie, zyskano deputat
     węglowy. Później następują dalsze ustępstwa, także w branży metalowej i
     włókienniczej. W Cieszynie szczególnie aktywni są Macierzowcy "Gwiazdkowcy" -
     finansowani głównie z dotacji opiekunów z Królestwa Kongresowego i Galicji -
     Henryka Sienkiewicza, Ignacego Bagieńskiego, Antoniego Osuchowskiego,
     Stanisława Hassewicza, Ignacego Kraszewskiego i innych. Cieszyn jest atrakcyjny
     i liberalny (za co później zapłaci podziałem - EB) Dualizm madziarsko-
     austryacki przy autonomii pozostałych krajów - Czechy, Galicja, Śląsk i
     rozległości monarchii zaczyna się załamywać. Ograniczane są terytoria od
     zachodu, południa (Wenecja), Czesi chcą być równoprawni z Madziarami itd.
     Bałkany wrzą.

     W parlamencie Wiedeńskim zaczynają dominować Słowianie - hrabiowie, Badeni,
     Biliński, Gołuchowski, Daszyński zostają też członkami rządu. Po zamachu w
     Sarajewie i klęsce Austrii jeden z polityków cieszyńskich tak podsumowuje
     szczucie do wojny.

     "Prasa odsądza dzisiaj krwiożerczego rycerza Bilińskiego, który doradzał i
     pracował wraz z austryackimi hrabiami i generałami, węgierską
     szlachtą, "baciarami" i polskimi panami do wojny przeciw Serbii w 1914 r."
     (K.S.). Jednym ze zdecydowanych przeciwników Kożdonia był młody i agresywny
     (określenie J. Chlebowczyk), ks. J. Londzin. Londzin działając nawet wbrew
     przełożonym kościelnym zostaje następcą Pawła Stalmacha w redakcji Gwiazdki.
     Innym uzdrowicielem Śląska cieszyńskiego był Tadeusz Re-ger usunięty z
     Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność wywrotową. Osiedlił się w Cieszynie
     i wraz z przywódcą galicyjskiej socjaldemokracji Ignacym Daszyńskim
     destabilizowali sytuację w Cieszyńskim. To ludzie napływowi pośród napływowych
     robotników manipulowali śląskiem cieszyńskim. Manipulują nawet mandatami.
     Tadeusz Reger zdobyty w wyborach w 1907 roku mandat do Reichsrafu w Wiedniu,
     rezygnując "przekazuje" szefowi Ignacemu Daszyńskiemu z Polskiej Partii
     Socjalno-Demokratycznej Galicji. Do raźne interesy prowadzą do połączenia
     się "Katolików" ze Stronnictwem Narodowym - chodzi o poparcie w kierunku
     terytorialnego rozszerzenia narodowego stanu posiadania - Ostravica.
     Konserwatywne oblicze w sprawach społecznych reprezentowane przez narodowców
     cieszyńskich oraz odpychające, wielkopańskie obejście inteligentów - szlachty
     galicyjskiej obejmującej na Śląsku Cieszyńskim stanowiska w rolnictwie,
     przemyśle i urzędach nie mogło być akceptowane przez Ślązaków. W 1909 roku w
     ostatnich kurialnych wyborach do sejmu opawskiego w powiecie bielskim mandat
     poselski uzyskałJózefKożdoń. Ksiądz Londzin poniósł tu dotkliwą porażkę, czego
     nie będzie mógł później Kożdoniowi zapomnieć. Nie mógł znieść konkurencji - on
     Londzin starszy (10 lat) wykształcony, redaktor kat. od 1890 r., działacz
     narodowy - chociaż też wybierany do parlamentu wiedeńskiego. Zostawiamy czas
     wojny i jesteśmy w innym Cieszynie. Po ogłoszeniu przez cesarza austryackiego
     Karola, Manifestu do Ludów (16 października 1918) utworzono natychmiast "Radę
     Narodową Księstwa Cieszyńskiego" w Cieszynie.

     30 października 1918 r. uchwalono "Proklamację" - Podpisy złożyli: Dr Jan
     Michejda, Ks. Józef Londzin, Tadeusz Reger, Franciszek Halfar, Paweł Bobek oraz
     Dr W. Olszak, F. Tomiczek, Dr L. Wolf, Ks. E. Brzuska, M. Sojkowa, K.
     Piątkowski, J. Jaś, R. Kolaczek, J. Kotas, Z. Kiedroniowa, Dr R. Ku-nicki, E.
     Ćhobot, J. Kantor, P. Kornuta, F. Czyż, D. Kłuszyńska i Wł. Jeziorski.

     W terenie Rada oparła się na istniejącym już, legalnie działającym związku
     wójtów powiatu cieszyńskiego i frysztackiego. Natomiast "ścisły komitet
     spiskowy rozpoczął na miesiąc przed zamachem czynności informacyjne"-Wł.
     Dąbrowski. Nocą z 31 października na l listopada grupa polskich oficerów
     dowodzona przez porucznika Klemensa Matusiaka przedwojennego działacza "kultura
     Ino-oświatowego" też cenzora "Ślązaka" opanowała garnizon cieszyński oraz
     miasto z najbliższą okolicą. Były to działania Polskiej Organizacji Wojskowej.

     W odpowiedzi na Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego po stronie czeskiej w
     Ostrawie Śląskiej 30 października powstał Zemsky narodui wybór pro Slezsko! i
     wziął we władanie północno-zachodnią i zachodnią część regionu. Obydwa
     nowe "organy władzy" zawarły w dniu 5 listopada tymczasowe porozumienia. Radę
     Narodową reprezentował T. Reger, dr R. Kunicki, P. Bobek i inż. J. Kiedroń, ze
     strony drugiej śląsko-czeskiej dr Zygmunt Witt, dr Ferdynand Pelc, Piotr Cingr
     i Jan Nobel. Było to porozumienie lokalne tymczasowo tolerowane przez Pragę i
     Warszawę.

     Porozumienie nie reprezentowało stanowiska miejscowych grup ludności niemiecko-
     języcznej i grupy śląskiej. (Jak było wcześniej i podane 30 listopada 18 J.
     Kożdoń zostaje nawet areszt
     • arnold7 Re: Wielki Ślónzak - Józef Kożdoń 23.10.03, 13:41
      Porozumienie nie reprezentowało stanowiska miejscowych grup ludności niemiecko-
      języcznej i grupy śląskiej. (Jak było wcześniej i podane 30 listopada 18 J.
      Kożdoń zostaje nawet aresztowany i uprowadzony do więzienia w Krakowie). Strona
      polska chce dokonać dalszych posunięć - rząd Mo-raczewskiego pod dyktando
      Piłsudskiego rozpisuje wybory do Sejmu w Warszawie na 26 stycznia 1919 r. m.
      innymi na terenie Śląska cieszyńskiego, też Górnego i indziej. Tymczasem
      Konferencja Pokojowa w Wersalu ma uroczyście rozpocząć obrady dopiero 18
      stycznia '19 roku! Czechosłowacy zainteresowani Śląskiem z którym dotąd byli
      ściśle związani przez setki lat, akcją zbrojną, 23 stycznia te zamiary
      uniemożliwiły przepędzając brygadiera Latinika za linię Wisły pod Skoczowem.
      Rada Narodowa przeniosła się do Bielska i Krakowa.

      O Śląsk Cieszyński, też Górny, idzie gra w Paryżu. Paderewski gra na obie ręce.
      R. Dmowski chciałby z Polski zrobić monarchię z... (ma króla - Zamoyski) 3
      lutego 1919 roku doszło w Paryżu do podpisania ugody pomiędzy rządem polskim i
      czeskim podpisanej przez Dmowskiego i Benesza, a jakby z treści jej wynikało
      (niezałączone), wymuszonej na Beneszu przez kontrasygnantów - Cle-menceau,
      Wilson, Lioyd George, Orlando.

      Umowa przewidywała m. innymi konieczność wycofania się wojsk czeskich z
      Cieszyna i tranzyt materiału wojennego dla Polski (walki z Sowietami). 12
      lutego 1919 r. przyjechała do Cieszyna (tzw. I-sza) Komisja Międzysojusznicza.
      Przewodniczącymi byli kolejno: Greuard (Francja), Coulson (Anglia), Tissi
      (Italia). Członkami (zmieniającymi się), Marchal (Francja) Coolidge (Ameryka),
      Du Bois (Ameryka), Howe (Ameryka) i Walsh (Anglia) sekretarzami zaś, Baas
      (Ameryka), Roy (Anglia) i Longo (Italia) Komisja przebywała w Cieszynie 2-
      tygodnie ale nie spowodowała wycofania się wojsk czeskich z zajętego terytorium.

      Dopiero 24 lutego przybyli do Cieszyna trzech generałowie koalicji (wojsko -
      Francuzi i Italczycy) i zażądali wycofania się oddziałów czeskich. 26 lutego
      wkroczyły ponownie do Cieszyna wojska polskie z komendantem Latinikiem. W
      kwietniu '19 r. Grenard przedstawia propozycję ustalenia granicy wzdłuż linii
      dziahl wodnego pomiędzy Wisłą a Olzą. Pozostali członkowie Komisji - Coulson,
      Tissi, Du Bois -proponowali utworzenie ze Śląska niezależnego państwa
      pozostającego pod ochroną Entęnty. Śląscy Niemcy w memoriale przedstawionym
      Komisji domagali się neutralizacji Cieszyńskiego i Ostrawside-go z ochroną
      organizacji międzynarodowej. Takie też było stanowisko Śląskiej Partii Ludowej
      z Koźnoniem. Kożdoń nie chciał "za żadną cenę odstąpić Ustronia, Skoczowa i
      Strumienia", gily propozycja podziału przewidywała linię między Wisłą a Olzą.
      Miał tam zdecydowaną większość zwolenników. "Niemcy austriaccy" i Ślązacy
      oceniali też, że przynależność do Czecho-Slowacji w wypadku braku zgody na
      neutralizację Śląska pozwoli Im, 80 tyś. + 300 tysięcy łatwiej zachować swoją
      polityczną i kulturalną tożsamość. Jednak... o wszystkim ostatecznie decyduje
      się wWersalu "tu premier Francji ..."Cle-menceau bardziej od wszystkich
      nienawidził Niemcy chciał aby pokój dokonał dzieła wojennego, wyjałowił je,
      wywrócił, zniszczył". (...) - Fr Nitti (premier Italii), więc wszystko
      co "korzystne dla Niemców (Ślązaków?) było odrzucane. Tak więc odpoczątku
      Francuzi nie byli konsekwentni. Francuskie Ministerstwo spraw zagranicznych
      podało 20 grudnia 1918r.: "Rząd francuski sądzi, że Państwo czecho-slowackie
      zgodnie z jego uznaniem przez Rządy sprzymierzone, aż do rozstrzygnięcia przez
      Konferencję Pokojową musi mieć granice historycznych prowincji Czech, Moraw i
      Śląska austryjackiego."

      Jeszcze postawmy pytanie - co stało się ze Śląskiem opawskim - czasem nazywanym
      też zachodnim? Kiedy Polacy i Czesi zawierali umowę listopadową, urzędował w
      Opawie, jeszcze austry-acko-śląski prezydent krajowy baron Widmann. On był
      pierwszym twórcą koncepcji tymczasowej "neutralizacji" Śląska Cieszyńskiego i
      Opawskiego i przekształcenie tegoż w dyrektorium niemiecko-czesko-polskie, pod
      moim kierownictwem. Okoliczności sprawiły jednak, iż na zasadzie
      samostanowienia opawscy Niemcy utworzyli prowincję Su-delenland powołując
      własny rząd krajowy z radcą Furerem z Wiednia, na czele. Rząd ten nie ostał się
      długo - został rozbity przez Czechów, a Opawskie (Śląsk zachodni) - Troppau
      przyłączony do Czechosłowacji. Śląsk Cieszyński nazywany też bywał Śląskiem
      Wschodnim. Później Śląskiem wschodnim nazywano często polską część Śląska
      Cieszyńskiego.

      Wokół cieszyńskiego problemu coraz więcej znaków zapytania. Rozwija się
      bandytyzm. Politycy debatują - w Krakowie między 22 a 28 lipca w rokowaniach
      nie dochodzi do uzgodnień. Nie ma zgody na ustalenie granicy polsko-czeskiej.
      Komisja polska-czeska w Paryżu również przedstawia dwie opinie - zdanie
      większości (amerykanie, analizy, italczycy, Japonia) oraz opinia mniejszości
      (Francuzi).

      Trwa wymiana Deklaracji, Opinii, Not. Odezw., Cieszyn - Spa, Cieszyn-Paryż;
      Benesz, Kramarz-Grab-ski, Paderewski, Kramarz - Drnowski!

      Z drugiej strony: Millerand, Cambon. Lioyd George, Clemenceau. Są rozmowy
      poufne przemysłowców karwińskich i trzynieckich. Trudno przedstawić przetargi i
      walkę o przebieg linii podziału Cieszyńskiej Ziemi bo do tego w końcu prowadzą
      wszelkie rozwiązania połowiczne gdy nie ma zgody na neutralizację. Linia Wisły,
      działu wodnego Wi-sła-Olza, odłączenie powiatu bielskiego, linia amerykańska,
      linia "Larysza" - zawsze stracą Ślązacy, (Paderewski i tak wybierze Szwajcarię -
      p.a.) Na miejscu w cieszyńskiem od ponad roku już trwa walka. Polacy chcą do
      Ostrawicy. Poważną przeszkodą dla nich jest Józef Kożdoń i jego elektorat
      skupiony głownie wokół Skoczowa, Strumienia też Bielska z wyłączeniem części
      Niemców bielskich -którym Polacy obiecali różne przywileje m. innymi
      uniwersytet niemiecki w Cieszynie. Co zrobić z Kożdoniem? Przeciągnąć na swoją
      (polską) stronę, robić jego ruch czy wreszcie całkiem unieszkodliwić? Rozważa
      się wszystkie opcje i czyni odpowiednie kroki. Więc wstawiono Go bez jego
      wiedzy i zgody na listę kandydatów do wyborów na Sejm Ustawodawczy
      Rzeczypospolitej w Warszawie, więc przymierzano się do zamachu. Kożdoń próbuje
      nakłonić Benesza do przyjęcia jego stanowiska tzn. nieulegania koncepcjom
      podziałowym, zgadza się na plebiscyt, widzi w nim dużą szansę. Francuzi jednak
      nienawidzą Niemców obojętnie gdzie ich spotykają a stanowisko Kożdonia jest
      zbieżne ze stanowiskiem grupy niemieckojęzycznej Śląska, więc i Benesz żali
      się, że ma kłopoty z Francuzami w tym względzie, może też chłodno kalkuluje
      widząc w podziale, też podział tej grupy. T. Masaryk podobnie jak Paderewski
      przybyły ze Stanów Zjednoczonych na początku właściwie nie chciałzrywania
      stosunków z Wiedniem, później w 1918 roku zostaje prezydentem Czechosłowacji,
      Paderewski jest rywalem jeszcze z czasów emigracji.

      Polski minister handlu i przemysłu w czasie pobytu w Księstwie Cieszyńskim dnia
      10 listopada 1919 r. powiedział "Państwu polskiemu zależy na Księstwie
      Cieszyńskim z powodu jego bogactw naturalnych przez któreby się polski handel i
      przemysł podniósł".

      • arnold7 Re: Wielki Ślónzak - Józef Kożdoń 23.10.03, 13:42
       Paderewski chce mieć wszystkie zagłębia węglowe - karwińskie, rybnickie
       bytomskie... Benesz w liście do Clemenceau (5.VIII.1919) zwraca się o
       rozstrzygnięcie sporu. I jeszcze w Paryżu w końcu Benesz, Dmowski "zapytani
       przez Komisję", oświadczyli swą gotowość poddania się rozstrzygnięciu
       plebiscytowemu. Sprawozdanie-Paryż IOwrzesień 1919 - Prezydent Komisji - J.
       Cambon - Francja.

       Decyzja z 27 września 1919 roku - ustalająca plebiscyt: - "Stany Zjednoczone
       Ameryki, Cesarstwo Brytyjskie, Francja, Italia i Japonia, Główne Mocarstwa
       sprzymierzone i zaprzyjaźnione, pragnąć poddać Księstwo Cieszyńskie i obszary
       Spiszą i Orawy... postanowiły zasięgnąć zdania ludności..., mieszkańcy będą
       powołani do wypowiedzenia się drogą głosowania, czy chcą być przyłączeni do
       Polski, czy do państwa czecho-słowac-kiego (...)"

       W Paryżu sprawy się przeciągają i dopiero 30 stycznia 1920 roku do Cieszyna
       przyjeżdża Komisja Międzysojusznicza d/s Plebiscytu.

       Nie ma już Amerykanów ("zostawiają" Europę).

       Na czele komisji (około 30 osób) minister de Mauneville, Italski b.
       wiceminister spraw zagranicznych markiz Borsarelli generalny konsul angielski
       Wieton i Japończyk dr S. Yamada. Po dalszej zwłoce 23 marca 1920 r. ogłoszono
       plebiscytową ordynację głosowania i warunki uzyskania wpisu na listy wyborcze.
       Listy miały być sporządzone do 30 kwietnia '20 r.

       Jako warunek do udziału w głosowaniu Komisja Międzysojusznicza określiła - dla
       tych... "którzy posiadali przynależność przed l sierpnia 1914 roku", z pewnym
       doprecyzowaniem "stałego zamieszkania".

       I Polakom i Czechom ta ordynacja nie przypada do gustu. Polacy wręcz mają
       zdezorganizowane szyki. Piłsudskijestw drodze do Kijowa. Czyni się wszystko by
       do plebiscytu nie doszło. W Polskiej prefekturze wręcz anarchia przenoszona na
       stronę czeską. Szerzą się napady na Ślązaków, w Cieszynie rewolucja. Wojska
       francusko-włoskie tutaj bezradne. Rada Narodowa zabrania wręcz przygotowania
       list do głosowania. Najlepiej powyższe fakty oddają artykuły przedstawione
       w "Ślązaku" z 21 maja 1920 roku. Zresztą nie ma (nie było) tygodnia gdzieby ich
       brakowało. W załączeniu zupełna anarchia w polskiej prefekturze. Rewolucja w
       Cieszynie, Bandyci polscy napadają na Ślązaków, Polacy podburzają dalej. Rada
       Narodowa zabrania wójtom wygotować listy głosowania - wszystko Ślązak z 21 maja
       1920 r.

       Trzeba tu koniecznie przekazać opinię innego Syna tej Ziemi - urodzony w
       Karwinie w roku 1924 Chlebowczyk Józef -później profesor, naukowiec szczególnie
       badający procesy narodowotworcze, w wydanej pracy "Nad Olzą" w roku 1971 pisze
       między innymi:

       ..."Obustronna rezygnacja z wykorzystania plebiscytu, chociażby dla celów
       informacyjnych, oznaczała całkowicie wyeliminowanie udzialu miejscowej ludności
       w decydowaniu o własnym losie, zepchnęła ją do roli obiektu przetargów i
       odgórnych decyzji politycznych" (...) "Faktyczny układ sił, jaki wytworzył się
       w po-wersalskiej Europie, przekreślił jednakże wszelkie powyższe koncepcje jako
       sprzeczne z ówczesnymi interesami Francji - czołowego mocarstwa kontynentu i
       jej młodszych partnerów - Polski oraz Czechosłowacji, eksponentów francuskiej
       linii politycznej w Europie Środkowej".

       (...) idea internacjonalizacji Śląska została nie tylko zaakceptowana z pozycji
       narodowych przez robotników niemieckich i ich organizacje partyjne, lecz że
       spotkała się również z aprobatą lub przynajmniej mogła liczyć na zrozumienie ze
       strony radykalnego nurtu robotniczego, świadomie - bez względu na biegnące w
       nim podziały narodowe"... (...) "Konflikt cieszyński do gruntu zmienił
       dotychczasowy układ stosunków społecznych nad Olzą, doprowadził do niebywałego
       w dziejach tego regionu zaognienia sprzeczności narodowościowych oraz erupcji
       nacjonalizmu i szowinizmu wśród jego mieszkańców".

       (...) "Już następne tygodnie przyniosły stopniowe otrzeźwienie. Zrodziła go
       nieubłagana konfrontacja wyidealizowanej wizji ludowej ojczyzny z konkretami
       klasowych treści stabilizującego się państwa burżuazyjnego". "Najdotkliwiej
       ugodził podział Śląska Cieszyńskiego w sam Cieszyn. Odcięty (...), nie osiągnął
       Cieszyn nigdy więcej swego rozmachu i dynamiki z okresu poprzedzającego wybuch
       pierwszej wojny".

       Benesz stał też pod presją Polską. Jednoznacznie oficjalnie świadczy o tym
       zachowanie paryskie Dmowskiego. Były też pewne ukryte plany prze-ciwuderzenia w
       kierunku Czechosłowacji w porozumieniu z Niemcami Sudeckimi. Wiedeński attache
       Kochański odgrywał tu rolę pośrednika. W takiej sytuacji powstała polsko-czeska
       deklaracja w Spaa z 10 lipca 1920 roku "aby plebiscyt w Cieszyńskiem, na Spiszu
       i Orawie został zawieszony". Być może, że linia graniczna też już została
       wyznaczona w Paryżu. Francuzi chcieli też tu mieć jakiś sukces bowiem
       niewiadomą była wojna pol-sko-sowiecka, też coraz większe wzburzenie na Górnym
       Śląsku. Teraz decyzje idą szybko. Jest Deklaracja Koalicji w Spaa w sprawie
       granic (14 lipiec 1920) O Millerand, Lioyd George, Sforza, Ghinda i Bolesny
       wyrok' - Decyzja o podziale Cieszyńskiego (w tym Cieszyna!) z 28 lipca 1920 r.
       obowiązująca po dzień dzisiejszy. Jaka rozpacz, krzywda została wyrządzona
       Ślązakom cieszyńskim dobitnie przedstawia "Ślązak" z 6 sierpnia 1920, "Silesia"
       z 30 lipca pisze o "tryumfie lekkomyślności i nierozsądku", "zadekretowano przy
       zielonym stoliku",

       "Ślązak" - "krzywda straszna i niesłychana"... "któż dał Francuzom to prawo..."
       Inni - "Hiobowa wieść". (Patrz też strona ostatnia "Ślązak"nr. 31 z 6 sierpnia
       1920.

       Decyzję podpisał Benesz - bez pytania Czechosłowackiego parlamentu, ze strony
       polskiej Paderewski. Do Decyzji dołączona była Nota prezydenta ministrów
       Milleranda z tą samą datą 28 lipca 1920 r.

       Objęcie rządów na Śląsku cieszyńskim 10 sierpnia 1920 r.

       Dnia 10 sierpnia 1920 nastąpiło oficjalne objęcie rządów na Śląsku przez Polskę
       i Czechy. Rano opuściła koszary cieszyńskie część wojska koalicyjnego. Koło
       godziny 10 przybiegły polskie i czeskie wojska do przyznanych ich części
       Cieszyna. Na ratuszu, starostwie i innych budynkach rządowych wywieszono
       chorągwie polskie, na dworcu, hotelu Centralnym zaś Chorągwie Czeskie. Rozdział
       miasta stał się rzeczą dokonaną. Wszędzie panował zupełny spokój. Ludność
       Śląska nie miała powodu do radości "Wejście wojska polskiego nastąpiło w
       cichości, bez wszelkiego powitania. Warta polska zluzowała wartę francuską
       przed ratuszem. Wejście wojska czeskiego nastąpiło uroczyście. Trzy czeskie
       kompanie piechoty i oddział kawalerii wmaszerowal z muzyką przez Aleje i Saską
       Kępę i ustawił się przed dworcem centralnym, gdzie przemówił do nich delegat
       Rządu czeskiego dr Matousz.

       O godz. 3/4 12 zgromadzili się w sali posiedzeń międzysojuszniczej Komisji
       Plebiscytowej pod Jeleniem reprezentanci czterech Państw koalicyjnych oraz
       delegat Rządu polskiego dr. Bocheński i komisarz Rządu Żurawski jako też
       delegat Rządu czeskiego dr Matousz i prezydent Rządu opawskiego Szra-mek.
       Imieniem Rządu czechosłowackiego podziękował dr Matousz Komisji Plebiscytowej
       (...) Delegat Rządu polskiego dr Bocheński nie przemawiał. Prezydent Manville
       zaznaczył w odpowiedzi na przemówienie czeskie, że Komisja zrobiła co tylko
       mogła, aby sprowadzić rozstrzygnięcie zadawalające oba państwa (...) Następnie
       spisano protokół, który podpisali członkowie Komisji, komisarz Rządu Żurawski,
       zaś prezydent Szramek ze strony Czeskiej. Wybiła właśnie godzina 12. w
       południe, z tą chwilą skończyły się rządy Komisji Międzysojuszniczej na Śląsku
       Cieszyńskim. Przed hotelem pod Jeleniem ustawiło się tymczasem wojsko włoskie i
       francuskie z orkiestrą na czele. Zagrano hymny narodowe: angielski, francuski,
       włoski i japoński. Wojsko prezentowało broń a z balkonu hotelu ściągnięto
       sztandary alijanckie.

       Protokół (...) podpisali:

       E.C. Wilton - za Anglię
       H. de Manneville - za Francją
       L. de Borsarelli - za Italię
       Miura - za Japonię
       Zygmu
       • arnold7 Re: Wielki Ślónzak - Józef Kożdoń 23.10.03, 13:44
        Protokół (...) podpisali:

        E.C. Wilton - za Anglię
        H. de Manneville - za Francją
        L. de Borsarelli - za Italię
        Miura - za Japonię
        Zygmunt Żurawski
        Józef Szramek
        Teraz, po pacyfikacji Śląska Cieszyńskiego, tajna Polska Organizacja Wojskowa
        przerzuca swoje siły i środki na niemiecki Górny Śląsk - szczególnie w rejon
        granicznego powiatu rybnickiego i pszczyńskiego. Francuzi swoje wojsko
        stacjonujące dotąd w Cieszyńskiem również dodatkowo przemieszczają do Katowic.
        Na efekty tych poczynań nie trzeba długo czekać. 18 sierpień 1920, Blutbad' w
        Katowicach i tzw. II-gie powstanie - głównie na terenie rybnickiego i
        pszczyńskiego.

        Przypisy:
        1. I.J. Paderewski - Premier RP od 16 stycznia 1919 do 9 grudnia 1919 - "dawał
        i odbierał" wszystkim naokoło: Ukraińcom, Ślązakom, Czechom, Żydom. Clemencau
        do Paderewskiego - "co za upadek artysta - politykiem!". Jest delegatem na
        Konferencję Paryską -jakby do grudnia 1920 r., ale do sprawy Górnego Śląska -
        premier Witus na delegata wyznaczy! już 6.XI: 20 K. Rakowskiego. Od 1921 roku
        Paderewski wraca do fortepianu i Szwajcarii. Wcześniej zadłużył Polskę
        szalonymi zakupami broni z demobilu francuskiego oraz np. 600.000 płaszczy
        wojskowych w Anglii.


        --------------------------------------------------------------------------------

        www.slonsk.de/Slonsk/Aebi/JK/JKozdon1.htm
        www.slonsk.de/Slonsk/Aebi/JK/JKozdon2.htm
       • Gość: Untermensch-Antifa Re: Cesarstwo Brytyjskie ??????? IP: *.adsl.hansenet.de 23.10.03, 13:58
        arnold7 napisał:

        > Cesarstwo Brytyjskie


        Sorry, ale skad Ty to wytrzasnales ???. Cos takiego jak "Cesarstwo Brytyjskie"
        nigdy nie istnialo. Istnialo tylko Imperium Brytyjskie. Nawet tytuly monarsze
        nigdy o tym nie swiadczyly np. Emperor of India (jeden z tytulow owczesnego
        krola Brytanii) lub wicekrol Indii. Ale Cesarstwo ?????        Untermensch-Antifa
        • arnold7 Re: Cesarstwo Brytyjskie ??????? 23.10.03, 14:00
         Gość portalu: Untermensch-Antifa napisał(a):

         > arnold7 napisał:
         >
         > > Cesarstwo Brytyjskie
         >
         >
         > Sorry, ale skad Ty to wytrzasnales ???. Cos takiego jak "Cesarstwo
         Brytyjskie"
         > nigdy nie istnialo. Istnialo tylko Imperium Brytyjskie. Nawet tytuly monarsze
         > nigdy o tym nie swiadczyly np. Emperor of India (jeden z tytulow owczesnego
         > krola Brytanii) lub wicekrol Indii. Ale Cesarstwo ?????
         >
         >
         >
         > Untermensch-Antifa


         Uwagi prosze kierowac do autora tekstu.
         • arnold7 Re: Cesarstwo Brytyjskie ??????? 23.10.03, 14:05
          arnold7 napisał:

          > Gość portalu: Untermensch-Antifa napisał(a):
          >
          > > arnold7 napisał:
          > >
          > > > Cesarstwo Brytyjskie
          > >
          > >
          > > Sorry, ale skad Ty to wytrzasnales ???. Cos takiego jak "Cesarstwo
          > Brytyjskie"
          > > nigdy nie istnialo. Istnialo tylko Imperium Brytyjskie. Nawet tytuly monar
          > sze
          > > nigdy o tym nie swiadczyly np. Emperor of India (jeden z tytulow owczesneg
          > o
          > > krola Brytanii) lub wicekrol Indii. Ale Cesarstwo ?????
          > >
          > >
          > >
          > > Untermensch-Antifa
          >
          >
          > Uwagi prosze kierowac do autora tekstu.
          >

          Poza tym, skoro stosuje sie zamiennie imperium rzymskie i cesarstwo rzymskie
          jest to do przyjecia, tym bardziej ze nie zmienia tresci.
  • bebokk Wielki hitlerowiec - Józef Kożdoń 23.10.03, 20:53
   We wrześniu 1939 powrócił na Śląsk z hitlerowcami i wiernie służył nazistom.
   Po 1945 aby unikną wysiedlenia do Niemiec wiernie służył komunistom Gottwalda.
   Czesi darowali mu jego nazizm, ale koaborant Kożdoń zmarł w przytułku.
   Po 1920 roku dla kariery stał się czeskim szowinistą
   i czechizował bezlitośnie Zaolzie.
   Wcześniej, ten początkowo polski dizałacz, dla pieniędzy zaprzedał się
   niemieckim szowinistom i w celu rozbicia polskiego ruchu na Sląsku Cieszyńśkim
   ( od socjaldemokratow z PPSD po endecję i chadecję ) utworzył Śląską Partię
   Ludową, oplacaną przez niemieckich nacjonalistów.
   Większego szubrawca, zwykłego zdrajcy, co każdego zdradził, na Śląsku
   Cieszyńskim nie znano.
   • wilym bebokk stalinowcu jeden-klamiesz jak z nut! 23.10.03, 21:03
    bebokk napisał:

    > We wrześniu 1939 powrócił na Śląsk z hitlerowcami i wiernie służył nazistom.
    Nigdzie nie wracal, caly czas mieszkal na Slasku!

    > Po 1945 aby unikną wysiedlenia do Niemiec wiernie służył komunistom
    Gottwalda.
    w 1945 w Czechoslowacji nie rzadzil Gottwald.

    > Czesi darowali mu jego nazizm, ale koaborant Kożdoń zmarł w przytułku.
    W domu starcow, nie przytulku.

    > Po 1920 roku dla kariery stał się czeskim szowinistą
    > i czechizował bezlitośnie Zaolzie.
    Nieprawda! Kolejne klamstwo oszuscie!

    > Wcześniej, ten początkowo polski dizałacz, dla pieniędzy zaprzedał się
    > niemieckim szowinistom i w celu rozbicia polskiego ruchu na Sląsku
    Cieszyńśkim
    > ( od socjaldemokratow z PPSD po endecję i chadecję ) utworzył Śląską Partię
    > Ludową, oplacaną przez niemieckich nacjonalistów.
    Interpretujesz historie tak ajk Ci to wygodnie. Z interpretacja sie nie
    polemizuje.

    > Większego szubrawca, zwykłego zdrajcy, co każdego zdradził, na Śląsku
    > Cieszyńskim nie znano.
    Ja znam Ciebie, na szczescie tylko w sieci!
    • darek1918 Re: poparcie dla Kożdonia 23.10.03, 21:08
     Troche sie chyba pan Ewald Bienia zagalopował. Poparcie dla Kożdonia i jego
     śląskiej Partii Ludowej było w sumie niewielkie. W wyborach do parlamentu
     wiedeńskiego kożdoniowcy wyraźnie przegrali z kandydatami polskimi a sam
     Kożdoń przegrał z ks. Londzinem.
    • bebokk Wilym broni hitlerowca Kożdonia 23.10.03, 22:06
     wilym napisał:

     > bebokk napisał:
     >
     > > We wrześniu 1939 powrócił na Śląsk z hitlerowcami i wiernie służył nazisto
     > m.
     > Nigdzie nie wracal, caly czas mieszkal na Slasku!

     W 1938 w październiku z kwiatami Kożdoń witał polskich zołnierzy, gdyż chciał
     akurat zdradzić Czechów. ALe wojewoda Grażyński kwiatów nie przyjął.
     Kożdoń wyjechał i wrócił 1 wrzesnia 1939 z Wehrmachtem. Takie są fakty,a
     zaprzeczanie faktom to idiotyzm.

     >
     > > Po 1945 aby unikną wysiedlenia do Niemiec wiernie służył komunistom
     > Gottwalda.
     > w 1945 w Czechoslowacji nie rzadzil Gottwald.

     Premierem Czechosłowacji od 1945 był Klement Gottwald, szef partii
     komunistycznej.
     Takie są fakty,a zaprzeczanie faktom to idiotyzm.

     >
     > > Czesi darowali mu jego nazizm, ale koaborant Kożdoń zmarł w przytułku.
     > W domu starcow, nie przytulku.

     Przytułek to inna nazwa dla takiego domu, wtedy stosowana.

     >
     > > Po 1920 roku dla kariery stał się czeskim szowinistą
     > > i czechizował bezlitośnie Zaolzie.
     > Nieprawda! Kolejne klamstwo oszuscie!
     Jakie kolejne ? Do tej pory nie obaliłeś ani jednego mojego stwierdzenia
     i nie zaprzeczyłeś temu, że Kożdoń służył wiernie hitlerowcom.
     A co do czechizowania : w 1921 Kożdoń wezwał do podawania narodowości
     czechosłowackiej lub ślaskiej, wiedząc, że taka nie istnieje i że wszystkie
     osoby podające narodowść sląską będą uznane za Czechosłowaków.
     Jako burmistrz Czeskiego Cieszyna popierał wyłącznie czeskie firmy przy
     zamówieniach publicznych, doprowadził do sojuszu czeskich partii z niemiekcimi
     na Zaolziu skierowanego przeciwko Polakom. Rozbił polski kosciół ewangelicki na
     Zaolziu doprowadzając do powstania tam czeskiego kościoła husyckiego.
     Takie są fakty,a zaprzeczanie faktom to idiotyzm.


     > > Wcześniej, ten początkowo polski dizałacz, dla pieniędzy zaprzedał się
     > > niemieckim szowinistom i w celu rozbicia polskiego ruchu na Sląsku
     > Cieszyńśkim
     > > ( od socjaldemokratow z PPSD po endecję i chadecję ) utworzył Śląską Parti
     > ę
     > > Ludową, oplacaną przez niemieckich nacjonalistów.
     > Interpretujesz historie tak ajk Ci to wygodnie. Z interpretacja sie nie
     > polemizuje.
     Takie są fakty,a zaprzeczanie faktom to idiotyzm.

     Aja mamjedna uwagę : jak to jet że wilymie najpierw dystansujesz się od
     Jerczyńskiego,
     a teraz bezkrytycznie piszesz dokładnie te same rzeczy ?
     • arnold7 Re: Wilym broni hitlerowca Kożdonia 23.10.03, 22:14
      Kozdon nie byl hitlerowcem. Nie byl tez debilem.
      Hitlerowcow juz nie ma. Debil jest - jego nick to Bebokk.

      • bebokk Arnold obraża i zaprzecza faktom. 23.10.03, 22:21
       Josef Kozdon był hitlerowcem
       zdaniem samych hitlerowców.
       Otrzymał z rąk miejscowego szefa NSDAP honorowe obywatelstwo Cieszyna.
       Był to wielki zaszczyt.
       Z powodu kolaboracji z hitlerowcami Czesi całkowicie do tej pory milczą o
       Kozdoniu, chociaż miał z ich punktu widzenia ogromne zasługi dla czeskości
       Zaolzia.
       Ale z uwagi na te zasługi oraz gotowosć do służenia czeksim komunistom po 1945
       nie wypędzili go jak pozostałych Niemców.
       Nie ma bardziej skompromitowanego polityka u Polaków i Czechów na Śląsku
       Cieszyńskim od Kożdonia.
       Robiąc z niego bohatera RAŚ popełnia u Śląsku Cieszyńskim samobójstwo.


       • arnold7 Re: Arnold obraża i zaprzecza faktom. 23.10.03, 22:35
        bebokk napisał:

        > Josef Kozdon był hitlerowcem
        > zdaniem samych hitlerowców.
        > Otrzymał z rąk miejscowego szefa NSDAP honorowe obywatelstwo Cieszyna.
        > Był to wielki zaszczyt.

        To byl wielki zaszyt dla Cieszyniaka zostac honorowym obywatelem Cieszyna.
        Ty go nie dostapisz, Bebokk.

        > Z powodu kolaboracji z hitlerowcami Czesi całkowicie do tej pory milczą o
        > Kozdoniu, chociaż miał z ich punktu widzenia ogromne zasługi dla czeskości
        > Zaolzia.

        Wejdz na strony Uniwesytetu Slaskiego w Opawie. Sporo miejsca poswiecaja mlodzi
        studenci bohaterowi Slaska Cieszynskiego, ktory robil wszystko, zeby nie doszlo
        do jego rozkrojenia miedzy sasiadow-bandytow!

        > Ale z uwagi na te zasługi oraz gotowosć do służenia czeksim komunistom po
        1945
        > nie wypędzili go jak pozostałych Niemców.

        Nie byl Niemcem kretynie!

        > Nie ma bardziej skompromitowanego polityka u Polaków i Czechów na Śląsku
        > Cieszyńskim od Kożdonia.

        Jest. Bebokk sie nazywo.

        > Robiąc z niego bohatera RAŚ popełnia u Śląsku Cieszyńskim samobójstwo.

        Hahha, a co mo z tym wspolnego RAS? Moze jakis sympatyk RAS chcial przyblizyc
        ta zasluzona dla Slaska postac forumowiczom?

        Bebokk, w przedszkolu nie miales problemow?

        • bebokk Arnold jest wyjątkowo zdenerwowany i niegrzeczny 23.10.03, 23:04
         Nie bądź taki agresywny, bo sobie zrobisz krzywdę.
         To ciekawe, ile w takim Arnoldzie może być brunatnej nienawiści.
   • Gość: GOROL Re: Wielki hitlerowiec - Józef Kożdoń IP: *.c.004.pth.iprimus.net.au 28.10.03, 14:49
    A ja mu na to : chuj mu na grob,zamiast krzyza !
    • Gość: nie gorolm Re: Wielki hitlerowiec - Józef Kożdoń IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.10.03, 15:43
     Gorol spierdalaj na swoje polskie stepy....
     • Gość: GOROL Re: Wielki hitlerowiec - Józef Kożdoń IP: *.a.002.pth.iprimus.net.au 31.10.03, 04:21
      A co hanyski psie ,nie lubisz prawdy ?
      • benes1 Re: Wielki hitlerowiec - Józef Kożdoń 31.10.03, 13:22
       Prawda ?Co ty przybyly z Polskich stepow gorol mozesz wiedziec o Kozdoniu.
       • Gość: GOROL Re: Wielki hitlerowiec - Józef Kożdoń IP: *.b.004.pth.iprimus.net.au 31.10.03, 16:54
        A gowno mnie to obchodzi !
  • darek1918 Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 11:19
   Dzięki Bebokk za ciekawe informacje dotyczące Josefa Kożdonia. O wielu z nich
   nie wiedziałem. Ja też uważam, że promowanie przez RAŚ na Śląsku Cieszyńskim
   kogoś takiego jak Kożdoń jest politycznym samobójstwem.
   • arnold7 Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 11:33
    darek1918 napisał:

    > Dzięki Bebokk za ciekawe informacje dotyczące Josefa Kożdonia. O wielu z nich
    > nie wiedziałem. Ja też uważam, że promowanie przez RAŚ na Śląsku Cieszyńskim
    > kogoś takiego jak Kożdoń jest politycznym samobójstwem.

    RAS promuje Kozdonia? Nie jestem czlonkiem RAS i skopiowalem tu tekst o
    Kozdoniu znaleziony w necie. Prosze nie wyciagac falszywych wnioskow.
    Natomiast Bebokk po prostu klamie, robiac z Kozdonia hitlerowca.


    • bebokk Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 14:13
     Arnold ! Takie są fakty ! Kożdoń był hitlerowcem,
     hitlerowcy tego nie ukrywali.
     To są fakty.
     • arnold7 Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 14:17
      bebokk napisał:

      > Arnold ! Takie są fakty ! Kożdoń był hitlerowcem,
      > hitlerowcy tego nie ukrywali.
      > To są fakty.

      Wyczytales to w komunistycznej broszurze?

      • bebokk Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 14:25
       Przecież sam nie zaprzeczyłeś, że Kożdoń dostał jako JEDYNY tytuł honorowego
       obywatela Cieszyna od NSDAP i że przyjechał do Cieszyna razem z Wehrmachtem.
       Kożdoń był kolaborantem pierwszej kategorii i zwykłym zdrajcą.
       Czy gdyby było inazej, to Czesi nie zrobiliby z niego, wielkiego czechizatora
       po 1945, bohatera ?
       Powtarzam, to są fakty.

       • arnold7 Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 14:29
        bebokk napisał:

        > Przecież sam nie zaprzeczyłeś, że Kożdoń dostał jako JEDYNY tytuł honorowego
        > obywatela Cieszyna od NSDAP i że przyjechał do Cieszyna razem z Wehrmachtem.
        > Kożdoń był kolaborantem pierwszej kategorii i zwykłym zdrajcą.
        > Czy gdyby było inazej, to Czesi nie zrobiliby z niego, wielkiego czechizatora
        > po 1945, bohatera ?
        > Powtarzam, to są fakty.

        Hitlerowiec czeskim bohaterem?

        • bebokk Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 14:45
         Kożdoń przechodząc na stronę Czechów w 1919 roku
         stał się ich najcenniejszą zdobyczą.
         Fakt kolaboracji z Hitlerem doszczętnie go wobec Czechów skompromitował.
         Na Zaolziu byli taki czescy działacze ruchu oporu Hecko i Micak.
         W 1945 zabiło ich gestapo. Początkowo zostali bohaterami.
         Ale kiedy okazało się, że wcześniej byli oni ścisłymi współpracownikami
         gestapo, Czesi natychmiast ich potepili i zlikwidowali pomnik zbudowany na ich
         cześć
         • arnold7 Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 14:49
          Przed chwila pisales, ze jest czeskim bohaterem.
          Teraz znowu, ze hitlerowskim kolaborantem.

          Ja bym jednak prosil o zrodla, linki itp.
          • bebokk Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 15:01
           Przeież sam Ewald Bienia napisał, że Kożdoń był honorowym obywatelem Cieszyna.
           "Zapomniał" tylko dodac, że dostał ten tytuł od NSDAP.
           Wszyscy Cieszniocy wiedzą, że Kożdoń był zwykłym hitlerowcem.
           A co do innych źródeł, linków itd.
           to poszperaj w Książnicy Cieszyńskiej.
           • darek1918 Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 15:15
            A ja proponuję książkę "Regionalizm a separatyzm - historia i współczesność :
            Śląsk na tle innych obszarów" / pod red. Marii Wandy Wanatowicz. - Katowice :
            Wydaw. UŚ , 1995. Można skorzystać w Bibliotece Śląskiej.
            • arnold7 Re: Konkretne cytaty panowie 24.10.03, 15:34
             Linki, skany itp.

             Bo ja znowu cos znalazlem:
             www.echoslonska.com/0304/EwaldBienia_POW.htm
             • arnold7 Re: Konkretne cytaty panowie 24.10.03, 15:36
              NASZ LUD
              Wolne słowo dla ludu śląskiego

              Wychodzi co tydzień w sobotę
              Adres redakcji i administracji: Czeski Cieszyn, ul. Frydecka Nr. 8

              Rocznik II, Nummer 30
              Czeski Cieszyn 26. lipca 1924


              --------------------------------------------------------------------------------

              W rocznicę krzywdy.

              Po raz czwarty zbliża się ów czarny dzień w historjl kraju rodzinnego. dzień
              28. lipca, na którym w 1920 zapadła w Paryżu uchwała rady ambasadorów, mocą
              której kraj nasz i lud nasz został rozkawałkowany na dwie części. Uchwałę tę
              już na ów czas nazwano wyrokiem śmierci nad ziemia cieszyńką.

              Szerokie warstwy ludności naszej nie zrozumiały w pierwszej chwili całej
              doniosłości tego aktu. Dziś po czteru lalach chyba już niejeden przekonał się o
              nader zgubnych skutkach takiego podziału.

              Mają ludy, lub też choćby poszczególne okolice swoje dni pamiątkowe, dni sławy
              i radości. mają też dni smutku i żałoby. Dzień 28. lipca to dla nas krajan
              śląskich dzień smutku i żalu, dzień krzywdy ludu naszego.

              Dnia 12. września 1919 uchwaliła najwyższa na ów czas potęga w świecie, to
              była „Naczelna Rada w Paryżu" że na terytorjum kraju naszego ma być
              przeprowadzony plebiscyt, czyli głosowanie ludowe, a to aby „zasięgnąć zdania
              ludności w sposób dający rękojmię prawego i szczerego wypowiedzenia się", co do
              tego, jak wyznaczyć należy czesko-polską granice w kraju Cieszyńskim, na Spiżu
              i w Orawie. Uchwała ustalająca plebiscyt powiada dalej w 6. artykule, że przy
              wyznaczeniu tej to granicy należy uwzględniać życzenia wyrażone przez
              mieszkańców oraz położenie geograficzne i stosunki ekonomiczne.

              Trzeba nie zapominać, że o granicy tej mieli decydować ludzie, nie mający
              podotąd ni o życzeniach ludności, ni o stosunkach ekonomicznych choćby
              najsłabszego pojącia. Słuszne były zatem zasady uchwalone w Paryżu, że komisja
              powinna na owe okoliczności brać należyty wzgląd. Ale pożal się Boże, jakoż to
              te piękne zasady zostały przy ostatecznym rozgraniczeniu uwzględnione. Zasady
              te znieuważniono, zlekceważono. Nigdyby ludność, gdyby ją zapytano, czy taką
              granicę uważa za możliwą - nie była się na coś podobnego zgodziła. Źyczń
              ludności nie uwzględniono.

              Dnia 3. lutego r. 1920 wydala komisja międzysojusznicza uroczystą odezwę do
              ludności obszaru plebiscytowego. Manifest ten podpisali przedstawiciele
              najwyższej władzy świeckiej. minist. hr. Manneville, imieniem Francji,
              wiceminister Marquis Borsarelli, imieniem Włoch, generalny konsul Wilton,
              imieniem Angiji i zastępca Japonji Dr. Yamada. Oprócz tych państw zastępował
              Amerykańskie Stany Zjednoczone konsul Dr. Dubois, który wszakże proklamacji nie
              podpisał.

              Otóż teto wymienione mocarstwa dały ludności kraju naszego w uroczysty sposób
              między szeregiem innych i oto takie przyrzeczenie, którem manifest jest
              zakończony:

              Jako przedstawicielka starych, demokratycznych .państw,. których zasady
              wolności spoczywają dzisiaj na niewzruszonych podstawach Komisja Międzynarodowa
              zapewni Wam prawo swobodnego decydowania o swym losie, które zostało Wam
              uroczyście przyznane.

              Wszyscy krajanie, którzy zachowali w pamięci nader smutne zajścia podczas
              przygotowań plebiscytowych, czytać muszą dzisiaj wspomnienia o tychto
              zapewnieniach prawa swobodnego decydowania o swym losie czyli prawa
              samostanowienia o sobie jako gorzką ironję. Gdzież to bowiem podziało się to w
              tak bardzo uroczysty sposób proklamowane prawo decydowania o swym losie.

              Bandytyzm kilku księży, prawników i nauczycieli a potem pozakulisowe
              szachrajstwa spowodowały, że do plebiscytu nie doszło, że o losach naszych
              zadecydowano z ignorowaniem życzeń ludności i stosunków ekonomicznych. Panowie
              Manneville, Wilton i Borsarelli nigdy danego nam przyrzeczenia w równie
              uroczysty sposób nie cofnęli. Toby też ludność i dziś jeszcze od państw tych
              mogła się domagać dotrzymania danych publicznych przyrzeczeń. Ale ludność tak
              księstwa Cieszyńskiego jak i innych krajów przekonała się od czasów tych, że
              podobnym przyrzeczeniom wierzyć nie można, że w świecie dzisiejszym panuje
              pięść i podstęp, nie zaś prawda i sprawiedliwość.

              Wobec takich potęg, jakie onego czarnego dnia 28. lipca 1920 r. o losie naszym
              zadecydowały, jesteśmy bezbronnymi, Pozostaje nam na razie odwoływanie się do
              poczucia sprawiedliwości przyszłych czasów, może też i przyszłych pokoleń.

              Domagaliśmy się: Niepodzielności l samorządu! Przyrzeczono nam, ale nie
              dotrzymano. Dziś każdy widzi skutki podziału kraju, widzi, jak wygląda
              samostanowienie Ślązaków o sobie. Żadna potęga w świecie nie jest w sianie
              wyplenić z umysłu i uczuć naszych poczucia doznanej ciężkiej krzywdy. Poczucie
              to podtrzymywać będziemy z pokolenia na pokolenie aż kiedyś Opatrzność Boska
              naprawi na Ślązakach, co zawinili „przedstawiciele starych, demokratycznych
              państw" za rozkazem Francji.

              Wszak właśnie dzisiejsze pokolenie doznało jak trafnem jest słowo, że dziwne są
              i niezbadane drogi Boskie.

              www.echoslonska.com/0208/NASZLUD1924_Wrocznicekrzywdy.htm
             • bebokk Stek kłamstw w wykonaniu Bieni 24.10.03, 20:26
              Cały przytoczony przez Arnolda artykuł jest stekiem kłamstw !

           • slezan Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 20:01
            Bebokk, nie można z Tobą prowadzić poważnej dyskusji. Po pierwsze - nie wiesz
            co to jest fakt. Zdanie "Kożdoń był hitlerowcem" nie może by uznane za fakt, a
            jedynie za interpretację faktów. Po drugie - nie możesz mieć wiedzy o tym, co
            myślą "wszyscy Cieszyniacy", więc nie kompromituj się pisząc w ich imieniu. Po
            trzecie - dziwnym trafem używasz języka Gobbelsowskiej propagandy, przejętego
            przez komunistycznych agitatorów. "Zdrajca, sprzedawczyk, szubrawiec" - uważaj
            bo nienawiść do nieboszczyka Kożdonia Cię zniszczy. Szkoda by była.
            A mnie ta postać intryguje, choć nie wiem jaki Kożdoń był i nigdy się nie
            dowiem. Nienawiść, z jaką piszą o nim polscy szowiniści, daje do myślenia, choć
            do prawdy nie przybliża. Czegokolwiek bym się jednak o Kożdoniu nie dowiedział,
            niemzini to mojego poglądu na teraźniejszość i przyszłość Śląska, bo po prostu
            nie ma to nic do rzeczy.
            • kneflik Re: Dzięki bebokk za informacje 24.10.03, 20:15
             Dyskusja w wydaniu bebokka, cóż za trafny nick, to albo jesteś z nim i jego
             argumentami, albo jesteś sorry palant, hitlerowiec, sprzedawczyk. Wszystko co
             powiesz to KŁAMSTWO -najwyraźniej ulubione słówko-wytrych froumowego diabełka
             kiedy brak mu argumentów.
             • bebokk To wam zabrakło argumentów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24.10.03, 20:31
              Jasno udowodniłem, że kim był hitlerowski sk...syn Kożdoń,znienawidoznuy przez
              Polaków i Czechów.
              Jezlei chcecie tą świnię lansowac dalej na Śląsku Cieszyńsjkim, to to róbcie.
              Tym gorzej dla Was.
              • kneflik Re: To wam zabrakło argumentów !!!!!!!!!!!!!!!!!! 24.10.03, 20:35
               Ja cię proszę, pij mniej alkoholu. Jakie "wy" i w którym rzędzie? Jaka
               promocja, chyba robiona przez ciebie. Ty nawet nie umiesz normalnie dyskutować
               koleś.
               I nie krzycz tak, wkrótce cisza nocna. Daj sobie na wstrzymanie.
               • bebokk Wy naprawdę wierzycie w te brednie o Kożdonie ? 24.10.03, 20:39
                Bienia napisął taki zbiór bredni, że aż strach.
                Ludzie ! Wy żyjecie w wirtualnym świecie !
                Bienia widzi w Cieszynie ruinę Domu Śląskiego, kiedy ten budynek stoi właśnie
                odnowiony,
                wy widzicie Kożdonia, największego szubrawcca i nazistę jako idola.

                Ludzie ! RAŚ zdobył na Śląsku Cieszyńskim 1% głosów !
                Kożdoń-hitlerowiec to najgorsza postać dla Was jako reklama Waszej organizacji.

                • kneflik Re: Wy naprawdę wierzycie w te brednie o Kożdonie 24.10.03, 20:49
                 Jasne facet. Napiszesz, że to są brednie i mamy ci wierzyć jak w dogmat o
                 nieomylności papieża i dziewictwie Najświetszej Panienki. A reszta jest
                 milczeniem.
                • slezan Re: Wy naprawdę wierzycie w te brednie o Kożdonie 24.10.03, 20:49
                 Twój problem polega na tym, że nikt z nas nie stwierdził, że wierzy w cokolwiek
                 o Kożdoniu - a ni w to, co pisze jakiś Bienia, ani w to co piszesz Ty.
                 Podejrzewam, że jesteście osobami tak samo niekompetentnymi, więc ryzykowne
                 byłoby przyjmowanie czegokolwiek na wiarę.
              • slezan Re: To wam zabrakło argumentów !!!!!!!!!!!!!!!!!! 24.10.03, 20:36
               bebokk napisał:

               > Jasno udowodniłem, że kim był hitlerowski sk...syn Kożdoń,znienawidoznuy
               przez
               > Polaków i Czechów.
               > Jezlei chcecie tą świnię lansowac dalej na Śląsku Cieszyńsjkim, to to róbcie.
               > Tym gorzej dla Was.

               Proszę przedstawić nam swoje rozumienie słowa "udowodnić". Jednocześnie pragnę
               poinformować, że chrześcijanin (czy katolik, czy ewangelik) nie powinien
               nienawidzieć innego człowieka - przypominam o przykazaniu miłości bliźniego.
            • bebokk Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 20:29


             Być taką wredną szują jak ty , która umie tylko proowokować i denerwować to
             sztuka !

             Robienie przez RAŚ z Kożdonia - hitlerowca bohatera jest szczytem chamstwa !
             • kneflik Uderz w stół a bebokk zaskrzeczy 24.10.03, 20:33
              Nawet nie trzeba było długo czekać. Bebokk jesteś bardziwj przewidywalny od
              gejzerów w Yellowstone.
             • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 20:33
              bebokk napisał:

              >
              >
              > Być taką wredną szują jak ty , która umie tylko proowokować i denerwować to
              > sztuka !
              >
              > Robienie przez RAŚ z Kożdonia - hitlerowca bohatera jest szczytem chamstwa !

              Wskazałem na ewidentne błędy w Twoim rozumowaniu. Jak więc będzie z
              tymi "faktami" i z "wszystkimi Cieszyniakami" - idziesz w zaparte, czy
              potrafisz się przyznć, że palnąłeś głupstwo. To, że RAŚ robi z Kożdonia
              bohatera to też faktczy jednk interpretacja? Jeśli interpretacji to proszę o
              przedstwienie jakiegoś ciągu logicznego.
              • bebokk Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 20:49
               Jeżeli fakty mówią jednoznacznie, że Józef Kożdoń był hitlerowcem i jest
               doszczętnie skompromitowany jako nazistowski kolaborant zarówno dla Polaków jak
               i dla Czechów, to dla RAŚ tym gorzej dla faktów.
               Z uporem antypolskich fanatyków lansujecie tą świnię Kożdonia na swojego guru.
               Robiąc z nazisty idola plujecie w twarz milionom ofiar II wojny światowej,
               tym Cieszyniakom, którzy w czaise kiedy Josef Kozdon odbierał honorowe
               obywatelstwo Cieszyna od ludobójców z NSDAP ginęło w Oświęcimiu, katowniach
               gestapo, walczyło w Armii Andersa, ginęło siłą wcielonych do Wehrmachtu na
               różnych frontach.

               Czytając Was mam odruchy wymiotne !

               Takie same ma 99% Cieszyniaków !

               Bez poważania i bez odbioru !
               • slezan Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 20:51
                Jesteś dziecinny. Dalej nie rozumiesz różnicy między faktami a interpretacjami.
                • arnotd7 Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 20:53
                 slezan napisał:

                 > Jesteś dziecinny. Dalej nie rozumiesz różnicy między faktami a
                 interpretacjami.
                 >
                 Psychiatra powiedzial ci, tylko Forum Katowice, "wciagaj" sie poooowwwooolli.
                 • slezan Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 20:56
                  arnotd7 napisał:

                  > slezan napisał:
                  >
                  > > Jesteś dziecinny. Dalej nie rozumiesz różnicy między faktami a
                  > interpretacjami.
                  > >
                  > Psychiatra powiedzial ci, tylko Forum Katowice, "wciagaj" sie poooowwwooolli.

                  Czy ktoś potrafi przełożyć to z pidżinu na jakikolwiek pełny język?
                  • arnotd7 Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 20:58
                   Esperanto ?
                   • slezan Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 20:59
                    arnotd7 napisał:

                    > Esperanto ?

                    Myślę, że masz więcej wspólnego z esperalem.
                    • arnotd7 Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 21:01
                     slezan napisał:

                     > arnotd7 napisał:
                     >
                     > > Esperanto ?
                     >
                     > Myślę, że masz więcej wspólnego z esperalem.


                     Znowu widzisz alkohol, doswiadczenie, doswiadczenie...jestes na glodzie,
                     zgadlem ?
                     • slezan Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 21:04
                      arnotd7 napisał:

                      > slezan napisał:
                      >
                      > > arnotd7 napisał:
                      > >
                      > > > Esperanto ?
                      > >
                      > > Myślę, że masz więcej wspólnego z esperalem.
                      >
                      >
                      > Znowu widzisz alkohol, doswiadczenie, doswiadczenie...jestes na glodzie,
                      > zgadlem ?

                      Nie, jestem ożarty, inaczej bym z Tobą nie dyskutował.
                  • kneflik Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 21:02
                   Gość najwyraźniej już całkiem odleciał. Za bardzo się "wciooognął". ;-)
                   • arnold7 Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 21:03
                    kneflik napisał:

                    > Gość najwyraźniej już całkiem odleciał. Za bardzo się "wciooognął". ;-)


                    Hahhaahaa.
                 • arnold7 Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 20:56
                  arnotd7 napisał:

                  > slezan napisał:
                  >
                  > > Jesteś dziecinny. Dalej nie rozumiesz różnicy między faktami a
                  > interpretacjami.
                  > >
                  > Psychiatra powiedzial ci, tylko Forum Katowice, "wciagaj" sie poooowwwooolli.

                  Ale fajny podciep. Hehhee. Arnotd. Hahhahhaa.

               • kneflik Re: Ta dyskusja faktycznie jest bez sensu 24.10.03, 20:53
                No i facet wymiękł. Bebokk uważaj, bo nie zdążysz do Winstona Churchila z tymi
                odruchami.
                99% procent cieszyniaków. Chciałbyś chłopczyku takie poparcie. Jam jest bebokk
                i cierpię za miliony, a przynajmniej za 99%.
             • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 20:41
              A jak tam wyniki wyborów komunalnych w 1926 r.? Czytelnik złapał Cię na tej
              Twojej słynnej już "znajomości" faktów. Żeby wszystko pasowało, bebokk
              przekręci nawet arytmetyczne dane.
              • arnold7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 20:53
               slezan napisał:

               > A jak tam wyniki wyborów komunalnych w 1926 r.? Czytelnik złapał Cię na tej
               > Twojej słynnej już "znajomości" faktów. Żeby wszystko pasowało, bebokk
               > przekręci nawet arytmetyczne dane.

               A z czego bysmy sie nabijali, jakby takiego bebokka i tomkowilestam tu nie bylo?
              • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 20:54
               Statystyczne maly kretynku.
               • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 20:58
                arnotd7 napisał:

                > Statystyczne maly kretynku.

                Usłyszałeś to słowo na Fox Kids? To oglądaj dalej "Kopciuszka" i pomarz o
                księciu z bajki.
                • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:00
                 slezan napisał:

                 > arnotd7 napisał:
                 >
                 > > Statystyczne maly kretynku.
                 >
                 > Usłyszałeś to słowo na Fox Kids? To oglądaj dalej "Kopciuszka" i pomarz o
                 > księciu z bajki.

                 Nawet Disney Channel nie dorownuje twojej ignorancji.
                 • arnold7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:03
                  arnotd7 napisał:

                  > slezan napisał:
                  >
                  > > arnotd7 napisał:
                  > >
                  > > > Statystyczne maly kretynku.
                  > >
                  > > Usłyszałeś to słowo na Fox Kids? To oglądaj dalej "Kopciuszka" i pomarz o
                  > > księciu z bajki.
                  >
                  > Nawet Disney Channel nie dorownuje twojej ignorancji.

                  Hahhaa, niy ta klasa dyskutanta, rece sie poca, a tu nic, riposty w coraz
                  gorszym stylu.

                  Hehhee.

                 • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:03
                  arnotd7 napisał:

                  > slezan napisał:
                  >
                  > > arnotd7 napisał:
                  > >
                  > > > Statystyczne maly kretynku.
                  > >
                  > > Usłyszałeś to słowo na Fox Kids? To oglądaj dalej "Kopciuszka" i pomarz o
                  > > księciu z bajki.
                  >
                  > Nawet Disney Channel nie dorownuje twojej ignorancji.

                  Rozumiem, że oceniasz tego typu programy przez pryzmat wiedzy o świecie, jaką
                  przekazują. No cóż, każdy kozysta z takich źródeł informacji, do jakich dorósł.
                  • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:06
                   slezan napisał:

                   > arnotd7 napisał:
                   >
                   > > slezan napisał:
                   > >
                   > > > arnotd7 napisał:
                   > > >
                   > > > > Statystyczne maly kretynku.
                   > > >
                   > > > Usłyszałeś to słowo na Fox Kids? To oglądaj dalej "Kopciuszka" i poma
                   > rz o
                   > > > księciu z bajki.
                   > >
                   > > Nawet Disney Channel nie dorownuje twojej ignorancji.
                   >
                   > Rozumiem, że oceniasz tego typu programy przez pryzmat wiedzy o świecie,
                   jaką
                   > przekazują. No cóż, każdy kozysta z takich źródeł informacji, do jakich
                   dorósł.


                   "kozysta" - literowka "osobo", z takim zapamietaniem zarzucales mi literowke
                   na forum Katowice, nikt nie jest doskonaly he, maly kretynku.
                   • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:10
                    arnotd7 napisał:

                    > slezan napisał:
                    >
                    > > arnotd7 napisał:
                    > >
                    > > > slezan napisał:
                    > > >
                    > > > > arnotd7 napisał:
                    > > > >
                    > > > > > Statystyczne maly kretynku.
                    > > > >
                    > > > > Usłyszałeś to słowo na Fox Kids? To oglądaj dalej "Kopciuszka" i
                    > poma
                    > > rz o
                    > > > > księciu z bajki.
                    > > >
                    > > > Nawet Disney Channel nie dorownuje twojej ignorancji.
                    > >
                    > > Rozumiem, że oceniasz tego typu programy przez pryzmat wiedzy o świecie,
                    > jaką
                    > > przekazują. No cóż, każdy kozysta z takich źródeł informacji, do jakich
                    > dorósł.
                    >
                    >
                    > "kozysta" - literowka "osobo", z takim zapamietaniem zarzucales mi literowke
                    > na forum Katowice, nikt nie jest doskonaly he, maly kretynku.

                    Gdybyś doczytał, to wiedziałbyś, że nie zarzucałem Ci literówki, ale ordynarny
                    błąd. No, ale niech już będzie. Nie chcę popsuć Ci tej chwili trymumfu na miarę
                    Twego intelektu.
                    • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:16
                     slezan napisał:

                     > Gdybyś doczytał, to wiedziałbyś, że nie zarzucałem Ci literówki, ale
                     ordynarny
                     > błąd. No, ale niech już będzie. Nie chcę popsuć Ci tej chwili trymumfu na
                     miarę
                     >
                     > Twego intelektu.


                     Ordynarny blad powiadasz Wszechkonieczny, wiec pozwol, ze "osobie" wskaze
                     ordynarny blad - "trymumfu", to z "osoby" tekstu powyzej. Ale niech tam, nie
                     spodziewalem sie niczego innego po "osoby" intelekcie.
                     • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:18
                      arnotd7 napisał:

                      > slezan napisał:
                      >
                      > > Gdybyś doczytał, to wiedziałbyś, że nie zarzucałem Ci literówki, ale
                      > ordynarny
                      > > błąd. No, ale niech już będzie. Nie chcę popsuć Ci tej chwili trymumfu na
                      > miarę
                      > >
                      > > Twego intelektu.
                      >
                      >
                      > Ordynarny blad powiadasz Wszechkonieczny, wiec pozwol, ze "osobie" wskaze
                      > ordynarny blad - "trymumfu", to z "osoby" tekstu powyzej. Ale niech tam, nie
                      > spodziewalem sie niczego innego po "osoby" intelekcie.

                      Oooo! Jakże wprawny sztych! Fakt, całe swoje marne życie sądziłem, ze mówi
                      się "trymumf".
                      • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:33
                       slezan napisał:

                       > arnotd7 napisał:
                       >
                       > > slezan napisał:
                       > >
                       > > > Gdybyś doczytał, to wiedziałbyś, że nie zarzucałem Ci literówki, ale
                       > > ordynarny
                       > > > błąd. No, ale niech już będzie. Nie chcę popsuć Ci tej chwili trymumf
                       > u na
                       > > miarę
                       > > >
                       > > > Twego intelektu.
                       > >
                       > >
                       > > Ordynarny blad powiadasz Wszechkonieczny, wiec pozwol, ze "osobie" wskaze
                       > > ordynarny blad - "trymumfu", to z "osoby" tekstu powyzej. Ale niech tam, n
                       > ie
                       > > spodziewalem sie niczego innego po "osoby" intelekcie.
                       >
                       > Oooo! Jakże wprawny sztych! Fakt, całe swoje marne życie sądziłem, ze mówi
                       > się "trymumf".

                       Pewno nie, bo w dorosle zycie dopiero wkroczysz blaznie.
                       Biedaku najpierw szukasz "ordynarnych" bledow u innych, a potem z niejaka
                       niesmialoscia odkrywasz je u siebie. Typowe dla malych "przyjezdzajacych"
                       kretynkow.
                       • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:53
                        Nie pastw się nade mną! To nieludzkie tak wykorzystywać swoją miażdżącą
                        przewagę intelektualną! Mały kretynek! AAA! I w dodatku "przyjezdzajacy"! Moje
                        ego ucierpiało srodze.
                        • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:18
                         "Me, Myself and Irene" sie klania ? To ilu was jest ? Dwoch, trzech...
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:28
                          Na każdą literkę w nicku jeden - jak w tym odcinku Klossa, który oglądasz
                          pewnie pasjami.
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:31
                          I "Czterech..." tez, ale zaraz, zaraz to ty jestes Brunner ?
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:32
                          arnotd7 napisał:

                          > I "Czterech..." tez, ale zaraz, zaraz to ty jestes Brunner ?

                          A Brunner zaczyna się na "S", "L", "E", "Z", "A", czy na "N"?
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:38
                          slezan napisał:

                          > arnotd7 napisał:
                          >
                          > > I "Czterech..." tez, ale zaraz, zaraz to ty jestes Brunner ?
                          >
                          > A Brunner zaczyna się na "S", "L", "E", "Z", "A", czy na "N"?


                          Ale przeciez cytujesz dokladne dialogi Brunnera, wiec sadzilem.....
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:43
                          arnotd7 napisał:

                          > slezan napisał:
                          >
                          > > arnotd7 napisał:
                          > >
                          > > > I "Czterech..." tez, ale zaraz, zaraz to ty jestes Brunner ?
                          > >
                          > > A Brunner zaczyna się na "S", "L", "E", "Z", "A", czy na "N"?
                          >
                          >
                          > Ale przeciez cytujesz dokladne dialogi Brunnera, wiec sadzilem.....

                          Widzę, że "Stawka większa niż życie" jest dla Ciebie zbyt ambitnym obrazem.
                          Proponuję wenezeuelskie telenowele.
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:48
                          slezan napisał:

                          > arnotd7 napisał:
                          >
                          > > slezan napisał:
                          > >
                          > > > arnotd7 napisał:
                          > > >
                          > > > > I "Czterech..." tez, ale zaraz, zaraz to ty jestes Brunner ?
                          > > >
                          > > > A Brunner zaczyna się na "S", "L", "E", "Z", "A", czy na "N"?
                          > >
                          > >
                          > > Ale przeciez cytujesz dokladne dialogi Brunnera, wiec sadzilem.....
                          >
                          > Widzę, że "Stawka większa niż życie" jest dla Ciebie zbyt ambitnym obrazem.
                          > Proponuję wenezeuelskie telenowele.


                          Aaaa... ty jestes jakas Lucinda....transwestyta ???!!!
                         • arnold7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:33
                          arnotd7 napisał:

                          > I "Czterech..." tez, ale zaraz, zaraz to ty jestes Brunner ?

                          Brunner to jo, Ty swinio!!!!


                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:21
                          To juz mamy dwie swinie: Do Arnolda7 dolaczyl Slezan. "One" zawsze chodza
                          parkami, tylko ktory jest "on", a ktora "ona" oto szekspirowskie pytanie.
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:24
                          arnotd7 napisał:

                          > To juz mamy dwie swinie: Do Arnolda7 dolaczyl Slezan. "One" zawsze chodza
                          > parkami, tylko ktory jest "on", a ktora "ona" oto szekspirowskie pytanie.

                          Tylko kto je zadaje? Gość, który wczoraj odkrył, że Szekspir to nie nazwa
                          drinka.
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:29
                          slezan napisał:

                          > arnotd7 napisał:
                          >
                          > > To juz mamy dwie swinie: Do Arnolda7 dolaczyl Slezan. "One" zawsze chodza
                          > > parkami, tylko ktory jest "on", a ktora "ona" oto szekspirowskie pytanie.
                          >
                          > Tylko kto je zadaje? Gość, który wczoraj odkrył, że Szekspir to nie nazwa
                          > drinka.


                          Obudzila sie dziecinka, mamusia za glosno czytala "Mein Kampf" ?
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:35
                          Oj brakuje Ci już inwencji. Jeżeli się nie postarasz, już nigdy nikt poświęci
                          Ci tyle uwagi.
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:37
                          Ty to czytasz, warujesz jak kundel, mam doprawdy przednia zabawe.
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:40
                          arnotd7 napisał:

                          > Ty to czytasz, warujesz jak kundel, mam doprawdy przednia zabawe.

                          Nadal słabo. Na więcej Cie nie stać?
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:42
                          slezan napisał:

                          > arnotd7 napisał:
                          >
                          > > Ty to czytasz, warujesz jak kundel, mam doprawdy przednia zabawe.
                          >
                          > Nadal słabo. Na więcej Cie nie stać?


                          Tylko tyle; jeden czasownik ? Dodaj chociaz ze dwa.
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:45
                          arnotd7 napisał:

                          > slezan napisał:
                          >
                          > > arnotd7 napisał:
                          > >
                          > > > Ty to czytasz, warujesz jak kundel, mam doprawdy przednia zabawe.
                          > >
                          > > Nadal słabo. Na więcej Cie nie stać?
                          >
                          >
                          > Tylko tyle; jeden czasownik ? Dodaj chociaz ze dwa.

                          Kryzys się pogłębia. Może lepiej oszczędź sobie wstydu?
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 23:58
                          slezan napisał:

                          > arnotd7 napisał:
                          >
                          > > slezan napisał:
                          > >
                          > > > arnotd7 napisał:
                          > > >
                          > > > > Ty to czytasz, warujesz jak kundel, mam doprawdy przednia zabawe
                          > .
                          > > >
                          > > > Nadal słabo. Na więcej Cie nie stać?
                          > >
                          > >
                          > > Tylko tyle; jeden czasownik ? Dodaj chociaz ze dwa.
                          >
                          > Kryzys się pogłębia. Może lepiej oszczędź sobie wstydu?


                          Czkawka ? A moze jednak braki w wyksztalceniu i co za tym idzie ubogi zasob
                          slownictwa ?
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 00:00
                          Nie żzynaj! Już pani w szkole tłumaczyła, że to nieładnie.
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 00:05
                          Do ktorej podstawowki chodzisz ? Bede musial przeniesc swoja corke, siedziec w
                          jednej klasie z toba to musi byc przykre, pozostal ci tylko Arnold-nie placz.
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 00:14
                          arnotd7 napisał:

                          > Do ktorej podstawowki chodzisz ? Bede musial przeniesc swoja corke, siedziec
                          w
                          > jednej klasie z toba to musi byc przykre, pozostal ci tylko Arnold-nie placz.

                          Masz córkę? Muszę napisać do organizatorów akcji "Zły dotyk". Teraz boję się
                          przerwać tę wymianę złotych myśli, żebyś nie odszedł od komputera.
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 00:23
                          slezan napisał:

                          > arnotd7 napisał:
                          >
                          > > Do ktorej podstawowki chodzisz ? Bede musial przeniesc swoja corke, siedzi
                          > ec
                          > w
                          > > jednej klasie z toba to musi byc przykre, pozostal ci tylko Arnold-nie pla
                          > cz.
                          >
                          > Masz córkę? Muszę napisać do organizatorów akcji "Zły dotyk". Teraz boję się
                          > przerwać tę wymianę złotych myśli, żebyś nie odszedł od komputera.

                          Klamalem a moze jednak nie, i koniecznie przedstaw sie organizatorom, choc jak
                          sadze juz cie maja na czarnej liscie pedofili.
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 00:34
                          Weź chusteczkę i otrzyj pot z czoła, bo zimny pot zalewa Ci już chyba oczka i
                          nie wdzisz tego co na monitorze.
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 00:38
                          To byla tak infatylna uwaga, ze nawet Arnold pogrozilby ci palcem. Musisz sie
                          bardziej postarac, sluze w razie czego chusteczka.
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 00:46
                          Twoje wypociny są nieudolną kompilacją cudzyh postów. Pora iść grzecznie spać.
                          Może jutro coś Ci wyjdzie.
                         • arnotd7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 01:38
                          slezan napisał:

                          > Twoje wypociny są nieudolną kompilacją cudzyh postów. Pora iść grzecznie
                          spać.
                          > Może jutro coś Ci wyjdzie.

                          Ach nie placz, ze cie tu nikt nie powital calusami ( poza Arnoldem ), przespij
                          sie troche bo rozgrzewka ci jakos nie wyszla, jutro tez jest dzien, a i
                          jeszcze zwracam uwage na kolejna litrowke "cudzyh", choc dla mnie to ordynarny
                          blad, jak to we wczesniejszych postach zauwazyles. Straciles wysokie mniemanie
                          o sobie blaznie, ale nie martw sie, odkujesz sie z Arnoldem i bedziecie
                          krzyczec "Gorale raus", to wasze jedyne antidotum na brak zrozumienia. Moze w
                          koncu skonczycie na smietniku historii.
                         • slezan Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 25.10.03, 08:50
                          Siadł i puścił z pyska pianę. W Szwecji takich sterylizowali.
              • bobokk Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:05
               W porządku, chyba za bardzo mnie poniosło. Możemy przedyskutować to na
               spokojnie i obiektywnie ocenić Kożdonia.
               • arnold7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:06
                bobokk napisał:

                > W porządku, chyba za bardzo mnie poniosło. Możemy przedyskutować to na
                > spokojnie i obiektywnie ocenić Kożdonia.

                Potrafisz obiektywnie?
                • bobokk Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:11
                 Kożdoń może i miał jakieś dobre strony, ale to wysługiwanie się hitlerowcom i
                 podsuwanie im pomysłów ze "ślaską narodowoscią" jest nie do przyjęcia.
                 • arnold7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:14
                  bobokk napisał:

                  > Kożdoń może i miał jakieś dobre strony, ale to wysługiwanie się hitlerowcom i
                  > podsuwanie im pomysłów ze "ślaską narodowoscią" jest nie do przyjęcia.

                  Chodzi Ci o wyslugiwanie sie hitlerowcami?
                  A to mial gosc tupet.
                  • bobokk Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:19
                   Nieczego nie rozumiesz! To on wysługiwał się hitlerowcom, nie oni jemu!
                   I wymyslił, że na ślązacy są osobną narodowością. A przecież oni walczyli w
                   powstaniach, by bronić ślaska przed Niemcami i Czechami na Zaolziu.
                   • arnold7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 21:38
                    bobokk napisał:

                    > Nieczego nie rozumiesz! To on wysługiwał się hitlerowcom, nie oni jemu!
                    > I wymyslił, że na ślązacy są osobną narodowością. A przecież oni walczyli w
                    > powstaniach, by bronić ślaska przed Niemcami i Czechami na Zaolziu.

                    I tak sie bronili przeciw Niemcom i Czechom, ze w koncu wyladowali w Polsce.
                    Tfu, sorry, wiekszosc jest obecnie w Niemczech.
                    • arnold7 Re: Slezan ! Podziwim twój wredny charakter 24.10.03, 22:13
                     Wlasciwie w tej chwili jest niemodne byc nieslazakiem. Stad twoje problemy
                     Bebokk. Zbliza sie swieto zmarlych. Rowniez tych nieszczesnikow wykorzystanych
                     przez Polakow, Niemcow i Czechow.
                     • Gość: Silesia king bebokk to wszepolacki agent IP: *.internetdsl.tpnet.pl 26.10.03, 18:00
                      Jedno jest pewne Kozdon chcial by Slask nie byl podzielony on kochal te ziemie
                      ale historta potrafi byc przewrotna bo dzis na Slonsku stoja pomniki
                      prawdziwego zdrajcy Korfantego.
                      • slezan Re: bebokk to wszepolacki agent 26.10.03, 18:08
                       Nie ma sensu bić się o umarłych. Nie wiemy co im się w głowach lęgło.
                       • Gość: Silesia king Re: bebokk to wszepolacki agent IP: *.internetdsl.tpnet.pl 26.10.03, 19:27
                        Popieram dlatego Korfantego nazwalem dosc delikatnie!
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka