Dodaj do ulubionych

Windows 8 - ,,myśli'' jak nic nie robię

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.12.13, 21:16
Komputer ,,myśli'' jak nic nie robię. Jak go włączam to od razu pojawia się błąd o cscomp.dll i msazdbih.ser nie wiem co to znaczy i ogólnie nie kumam :)
Gdzieś coś przeczytałam i ściągnęłam program ,hijackthis', zrobiłam skan i oto lista logów(?)- nawet nie wiem co to jest :/

C:\Users\Monika\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Monika\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Monika\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\fdm.exe
D:\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Monika\LOCALS~1\Temp\msazdbih.scr
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe,
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll
O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\IPS\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (file missing)
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Free Download Manager - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\iefdm2.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: holasearch Helper Object - {DFF9B2DA-EF99-4B26-83CB-7058299999D8} - C:\Program Files (x86)\holasearch\holasearch\1.8.16.16\bh\holasearch.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\coIEPlg.dll
O3 - Toolbar: Holasearch Toolbar - {C510DFFB-0AFE-484C-BA40-CED5B74C4EEF} - C:\Program Files (x86)\holasearch\holasearch\1.8.16.16\holasearchTlbr.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60
O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Monika\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [ChomikBox] D:\Downloads\ChomikBox.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [] (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [] (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: &P&obierz &za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo w FDM - file://C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz w FDM - file://C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w FDM - file://C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\dlall.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone pliki w FDM - file://C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 (file missing)
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)
O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Technologia pamięci Intel? Rapid (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Integrated Clock Controller Service - Intel(R) ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\
Obserwuj wątek
  • Gość: Monika Re: Windows 8 - ,,myśli'' jak nic nie robię IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.12.13, 21:16
   O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
   O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
   O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
   O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
   O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
   O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
   O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
   O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
   O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
   O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
   O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
   O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
   O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
   O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
   O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
   O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
   O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
   O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
   O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
   O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

   --
   End of file - 12162 bytes

   PROSZĘ O POMOC! :)
     • Gość: Kolobos Re: Windows 8 - ,,myśli'' jak nic nie robię IP: *.internetdsl.tpnet.pl 30.12.13, 10:00
      Odinstaluj:
      Dll-Files Fixer
      Your Software Deals 1.0.0

      W Chrome usun wyszukiwarke qvo6 i ustaw google jako domyslna.

      Wklej do okna OTL podany skrypt i nacisnij Wykonaj Skrypt:

      :OTL
      O4 - HKU\.DEFAULT..\RunOnce: [] File not found
      O4 - HKU\S-1-5-18..\RunOnce: [] File not found
      O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [] File not found
      O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [] File not found
      F3:64bit: - HKU\S-1-5-21-3382352108-1724022934-1501030594-1005 WinNT: Load - (C:\Users\Monika\LOCALS~1\Temp\msazdbih.scr) - C:\Users\Monika\LOCALS~1\Temp\msazdbih.scr (Microsoft Corporation)
      F3 - HKU\S-1-5-21-3382352108-1724022934-1501030594-1005 WinNT: Load - (C:\Users\Monika\LOCALS~1\Temp\msazdbih.scr) - C:\Users\Monika\LOCALS~1\Temp\msazdbih.scr (Microsoft Corporation)
      [2013-12-29 22:57:29 | 000,000,000 | ---D | C]

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka