Dodaj do ulubionych

Prośba o sprawdzenie loga

IP: *.ssnet.pl 25.11.06, 03:19
Bardzo prosze o sprawdzenie loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 03:18:45, on 2006-11-25
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\wservice.exe
C:\Program Files\Common Files\{B4048084-07DA-1045-0407-051230200030}
\Update.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
C:\WINDOWS\system32\taskdir.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
D:\start\net\progsy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O3 - Toolbar: &VSAdd-in - {74DD705D-6834-439C-A735-A6DBE2677452} - C:\Program
Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software
Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program
Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateService] C:\WINDOWS\system32\wservice.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft
ActiveSync\wcescomm.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS\system32\~3554640.exe
O4 - HKCU\..\Run: [UpdateService] C:\WINDOWS\system32\wservice.exe
O4 - HKCU\..\Run: [taskdir] C:\WINDOWS\system32\taskdir.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1
\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1
\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-
00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} -
C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia
przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3
\INetRepl.dll
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -
C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} -
static.windupdates.com/cab/WebsiteAccess/ie/bridge-c46.cab
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
\IDriverT.exe
O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program
Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.icm.edu.pl 25.11.06, 07:42
   W menadzerze zadan zakoncz:
   C:\WINDOWS\system32\wservice.exe
   C:\Program Files\Common Files\{B4048084-07DA-1045-0407-051230200030}
   \Update.exe
   C:\WINDOWS\system32\taskdir.exe
   Pliki oraz katalog {B40... usun z dysku.

   W hjt usun:
   O3 - Toolbar: &VSAdd-in - {74DD705D-6834-439C-A735-A6DBE2677452} - C:\Program
   Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll <- katalog VSAdd-in usun z dysku.
   O4 - HKLM\..\Run: [UpdateService] C:\WINDOWS\system32\wservice.exe <- plik usun z dysku.
   O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS\system32\~3554640.exe <- i ten
   O4 - HKCU\..\Run: [UpdateService] C:\WINDOWS\system32\wservice.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [taskdir] C:\WINDOWS\system32\taskdir.exe
   O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} -
   static.windupdates.com/cab/WebsiteAccess/ie/bridge-c46.cab

   Na koniec skan przy pomocy ewido.
   • Gość: Dawid Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.ssnet.pl 25.11.06, 09:54
    Dzięki, wszystko już pousuwałem.
    Wklejam loga jeszcze raz i prosze o zobaczenie czy juz jest ok.
    Jeszcze raz wielkie dzieki.

    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 09:52:27, on 2006-11-25
    Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
    C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
    C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
    C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
    C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
    C:\WINDOWS\explorer.exe
    D:\start\net\progsy\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.onet.pl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
    \NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
    \NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
    atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software
    Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program
    Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
    O4 - HKLM\..\Run: [UpdateService] C:\WINDOWS\system32\wservice.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-
    Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
    O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft
    ActiveSync\wcescomm.exe"
    O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
    Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
    O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
    Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
    O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
    Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
    Office\Office10\OSA.EXE
    O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1
    \FlashGet\jc_all.htm
    O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1
    \FlashGet\jc_link.htm
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
    res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-
    00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} -
    C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia
    przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3
    \INetRepl.dll
    O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -
    C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
    0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
    00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashServ.exe
    O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
    O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
    O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. -
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
    \IDriverT.exe
    O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program
    Files\iPod\bin\iPodService.exe
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
     • Gość: Dawid Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.ssnet.pl 26.11.06, 16:58
      Przepraszam, że tak późno odpisuje, ale nie byłem w domu.
      Usunąłem już tamto i sprawdziłem komputer AVG, to co mi znalazł też pousuwałem.
      Ale nadal jeszcze robi mi się coś takiego:
      biorę i minimalizuję jakąś stronę internet explorera, i klikam dwukrotnie na
      Mój Komputer i wtedy znikają mi wszystkie ikony, zostaje sama tapeta. Po
      chwilce ikony powracają, ale strona już sie wyłącza.
      O co może jeszcze chodzić?
      Z góry dziękuje.
      Mój log:
      Logfile of HijackThis v1.99.1
      Scan saved at 16:53:36, on 2006-11-26
      Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
      C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
      C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
      C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
      C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
      C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
      C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
      C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
      C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
      C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
      C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
      C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
      C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
      C:\WINDOWS\explorer.exe
      D:\start\net\progsy\HijackThis.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
      www.onet.pl/
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
      \NvCpl.dll,NvStartup
      O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
      O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
      \NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
      atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software
      Update\HPWuSchd2.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program
      Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
      O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-
      Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
      O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
      O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
      O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft
      ActiveSync\wcescomm.exe"
      O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
      Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
      O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
      Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
      O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
      Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
      O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
      Office\Office10\OSA.EXE
      O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1
      \FlashGet\jc_all.htm
      O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1
      \FlashGet\jc_link.htm
      O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
      res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
      O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-
      00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
      O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} -
      C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia
      przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3
      \INetRepl.dll
      O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -
      C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
      0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
      00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
      O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashServ.exe
      O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
      O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
      O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. -
      C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
      O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
      Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
      \IDriverT.exe
      O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program
      Files\iPod\bin\iPodService.exe
      O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
      C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
      O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka