Dodaj do ulubionych

Krzyżówka magiczna

09.08.22, 15:15
https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/VJgwmvx6uEYupT3WX.jpg
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Krzyżówka magiczna 09.08.22, 15:15
   Dużo drzew
   • madohora Re: Krzyżówka magiczna 09.08.22, 15:16
    Krzyżówkowa papuga
    • madohora Re: Krzyżówka magiczna 09.08.22, 15:16
     Torba na ryby lub rower
     • balzack Re: Krzyżówka magiczna 15.08.22, 14:15
      SAK
      • balzack Re: Krzyżówka magiczna 15.08.22, 14:16
       HASŁO: LAS
      • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:21
       Powiem to tak
       To jest mój sak!
    • balzack Re: Krzyżówka magiczna 15.08.22, 14:15
     ARA
     • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:21
      Widzisz ta ara
      Chyba jest stara
   • balzack Re: Krzyżówka magiczna 15.08.22, 14:15
    LAS
    • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:20
     Myślę cały czas
     Gdzie się podział las
  • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:38
   Las (biocenoza leśna) – kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.
   • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:38
    Las lub biocenoza leśna według definicji prof. J.J. Karpińskiego to dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drzewiastych, związanych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, woda i klimat.
    • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:39
     W sensie prawnym (zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku) lasem jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony – przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków (art. 3 p.1 ustawy o lasach)
     • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:39
      W sensie prawnym do lasu należą także grunty związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.
      • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:39
       Z podanych przykładów wywnioskować można, że jednoznaczne zdefiniowanie lasu nie jest łatwym zadaniem, bowiem w obrębie swego rozległego zasięgu występuje on pod wieloma różnorodnymi postaciami i formami. Jest przy tym tworem tak bardzo złożonym, że próby ustalenia typowych jego właściwości są dosyć ryzykowne i mogą prowadzić do zbytnich uproszczeń. Wszelkie poglądy na istotę lasu należą zatem do dyskusyjnych. Głównym podłożem tych dyskusji jest odmienny punkt widzenia autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a zajmujących się lasem wyłącznie w granicach interdyscyplinarnych możliwości poznawczych. Las inaczej więc definiuje fitogeograf, biolog, krajoznawca czy też zoolog. Las należy niewątpliwie do kompleksu bioekologicznego swoistego pod względem fizjonomicznym, strukturalnym, środowiskowym i geograficznym, jak również pod względem historycznym.
  • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:40
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Morasko_leg.jpg
   • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:47
    Naturalny las jest najbardziej złożonym i najtrwalszym ekosystemem lądowym. Charakteryzuje się uwarstwieniem pionowym, w lesie szpilkowym dość prostym (warstwa koron, warstwa krzewów, warstwa runa). Las spełnia ważną rolę w regulacji stosunków wodnych na danym terenie. Na obszarach wylesionych często zdarzają się powodzie, a w górach lawiny śnieżne i błotne. Większość lasów w Polsce to lasy pochodzenia sztucznego, wyhodowane przez człowieka.
  • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:49
   LAS
   • madohora Re: Krzyżówka magiczna 16.08.22, 21:49
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Beechforest062005.jpg/330px-Beechforest062005.jpg

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka