Dodaj do ulubionych

"Kary" w Wspólnocie

01.04.09, 12:33
Witam.
Czy ktoś z uczestników forum mógłby się ustosunkować do uchwały
następującej treści „W przypadku zadłużenia przekraczającego kwotę
2000 zł przez właściciela za lokal mieszkalny upoważnia się zarząd
do podjęcia decyzji wstrzymującej dostawę ciepłej wody. Kosztami
związanymi z ta czynnością Wspólnota obciąży właściciela lokalu na
podstawie wystawionej faktury przez uprawnionego wykonawcę” Pisownia
i określenia jak w oryginale.
Nadmieniam, że nie jest to prima aprilis.
Obserwuj wątek
  • haneczka_wm Re: "Kary" w Wspólnocie 01.04.09, 13:34
   ulot napisał:

   > „W przypadku zadłużenia przekraczającego kwotę
   > 2000 zł przez właściciela za lokal mieszkalny upoważnia się
   zarząd
   > do podjęcia decyzji wstrzymującej dostawę ciepłej wody. Kosztami
   > związanymi z ta czynnością Wspólnota obciąży właściciela lokalu
   na
   > podstawie wystawionej faktury przez uprawnionego wykonawcę”

   To, niestety wygląda na prima aprilis. :-))

   Jaka jest podstawa prawna takiego działania? Uchwała?
   Kto wspólnocie dał prawo karania właściciela?
   Zadłużenie powinno być ściągane zgodnie z istniejącym prawem.
   Dlaczego, do tej pory, nikt(zarząd/administrator)nie ściągał długu ?
   Zasnęli snem zimowym, a śpiąc działali również na szkodę
   wspólnoty. :-(

   Takie uchwały to prosta droga do utraty płynności fanansowej
   wspólnoty, a zakręcanie ciepłej wody delikwentowi, niewiele zmieni.
   Wodę nagrzeje sobie na kuchence elektrycznej lub gazowej, albo
   grzałeczką.
   • haneczka_wm Re: "Kary" w Wspólnocie 01.04.09, 13:57
    haneczka_wm napisała:

    > Takie uchwały to prosta droga do utraty płynności fanansowej

    Błąd. Oczywiście powinno być: płynności finansowej. :-)
  • owner_wm kary we wspólnocie 01.04.09, 13:59
   ulot napisał:
   > „W przypadku zadłużenia przekraczającego kwotę 2000 zł przez
   > właściciela za lokal mieszkalny upoważnia się zarząd do podjęcia
   > decyzji wstrzymującej dostawę ciepłej wody.


   Byłoby lepiej, gdyby "kara" dotyczyła nie kwoty zadłużenia ogółem, ale
   zadłużenia w opłatach za dane medium.

   Na przykład:

   1) dłużnik zalega z opłatą za c.o. - wspólnota odcina ogrzewanie (o ile jest
   taka techniczna możliwość - jeśli piony c.o. są w lokalach, odciąć się nie da);

   2) dłużnik zalega z opłatą za wodę i ścieki - wspólnota odcina wodę.

   Jeżeli takie postanowienia byłyby zawarte w umowie notarialnej między
   właścicielami lokali, nie można by im niczego zarzucić. Jednak uchwałą nie da
   się ustanowić dodatkowych uprawnień wspólnoty wobec właścicieli.

   Jestem zwolennikiem odcinania mediów dłużnikom BEZ podejmowania uchwał - jeżeli
   wspólnota pośredniczy w dostawie wody lub ciepła (nie ma umów indywidualnych
   umów dostawców z właścicielami lokali), to ma prawo wstrzymać dostawy towaru,
   jeśli odbiorca nie płaci. To jest bardziej dotkliwe, niż sądy, nakazy zapłaty
   czy komornik. To dłużnik jest ten zły, niech on idzie do sądu i czeka latami na
   wyrok. Bez wody i ogrzewania. :)

   Tak robią dostawcy. Ich interesy są prawnie zabezpieczone: mogą odcinać dostawy
   ciepła czy wody. Uprawnienie to nie dotyczy jednak wspólnot i spółdzielni
   mieszkaniowych. Przepisy nie dość, że nakładają na wspólnoty i spółdzielnie
   obowiązek bezpłatnej, niewolniczej pracy na rzecz monopolistów - dostawców wody
   i energii cieplnej (pośrednictwo w rozliczaniu kosztów), to nie dają innych
   możliwości prawnych poza długotrwałym postępowaniem sądowo-komorniczym.

   Jestem ciekaw wyroków sądowych w takich sprawach.
   W razie wyroku niekorzystnego dla wspólnoty, należy każdorazowo wnosić apelację,
   do skargi kasacyjnej włącznie. Jeśli sąd nie nakaże (już na etapie
   zabezpieczenia powództwa) zaniechania takich działań wspólnocie, to można się
   procesować. Trzeba dać dłużnikowi prawo udowodnienia swoich racji przed
   kolejnymi instancjami...

   ---
   owner
   • cento11 Re: kary we wspólnocie 28.06.09, 20:06
    Ownerku żaden sąd nie pomoże dłużnikowi słyszłeś kiedyś aby ktoś
    skarżył energię za to że, zabrano mu licznik bo niepłącił za prąd?

    Podobnie jest we wspólnocie jeżeli media dostarcza się do budynku a
    nie do lokalu to wspólnota ma prawo odciąc niepłacącej osobie media
    bo wspólnota to nic innego jak grópa właściceli i są to ich
    wewnętrzne sprawy nie sądu do sądu należy przyznanie komornika do
    ścigania zadłużenia i ewentualnej sprzedaży lokalu na licytacvji.

    Gdzie w uwl ba wogóle gdziekolwiek jest napisane że ja muszę
    utrzymywac kowalskiego i do tego jeszcze brać kredyt i zadłużać
    siętylko po to aby kowalski mógł sobie spokojnie mieszkać???

    Być może tak jest w spółdzielniach ale nie wspólnotach bo niektórzy
    jeszcze się motają...

    To oczywiście nie do ciebie aluzje to z innych postów zaczerpnołem,
    a tam dopiero idiotyzmy aż się włos na głowie jeży swoją drogą tak
    sobie myślę czasem tu zaglądnę przejdę obojętnie ale czasem nie mogę
    wytrzymać skąd niektórzy wynajdują takie brednie i zarażają tym
    innych nudzą się czy co? Wszystko już zostało napisane i wałkują od
    początku tylko inaczej??? przecież nie można pisać czegoś innego o
    tych samych sprawach a często widzę tu takie sprzeczności, często
    rady które dajecie powodują chyba jeszcze gorsze zamiesznie u osób
    pragnących się czegośdowiedzieć ??!!!

    pozdro zmartwiony centusiaczek
  • uowl Re: "Kary" w Wspólnocie 01.04.09, 14:10
   O jakiego to rodzaju zadłużenia chodzi?

   Czy wszystkie razem do kupy wzięte?

   Nieruchomość wspólna, dostarczanie mediów do lokalu itp.
   • ulot Re: "Kary" w Wspólnocie 01.04.09, 22:53
    Witam
    Razem do kupy wzięte.

    • ulot Re: "Kary" w Wspólnocie 02.04.09, 12:06
     Witam.
     To naprawdę nie jest kawał. Takie sprawy dzieją się w wspólnocie
     gdzie podjęto uchwałę o pokrywaniu kosztów zakupu wiązanek z
     zaliczek na koszty zarządu częścią wspólną.
     A żeby było jeszcze śmieszniej to ta wspólnota pomimo tego, że Sąd
     Apelacyjny uchylił uchwałę o zakupie wiązanek podejmuje teraz
     uchwalę o treści „ Właściciele wyrażają zgodę na utworzenie funduszu
     na nieprzewidziane wydatki( np. zakup wiązanek pogrzebowych)
     ustalają jednorazową wpłatę w wysokości 0,02 – zł x ilość udziałów
     wpłaconą w miesiącu maju począwszy od 2009. Fundusz ten rozliczany
     będzie na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Wspólnotę”.
     Pisownia oryginalna i jak widać bezsensowna
     Może kilka uwag o tej uchwale. Co być może ostudzi tych, co to „coś”
     chcą głosować? Mogę tylko podpowiedzieć ze autorzy tych uchwał mają
     początki i wywodzą się ze szkoły WAM
     • haneczka_wm Re: "Kary" w Wspólnocie 02.04.09, 13:54
      ulot napisał:

      > A żeby było jeszcze śmieszniej to ta wspólnota pomimo tego, że Sąd
      > Apelacyjny uchylił uchwałę o zakupie wiązanek podejmuje teraz
      > uchwalę o treści „ Właściciele wyrażają zgodę na utworzenie
      funduszu
      > na nieprzewidziane wydatki( np. zakup wiązanek pogrzebowych)
      > ustalają jednorazową wpłatę w wysokości 0,02 – zł x ilość udziałów
      > wpłaconą w miesiącu maju począwszy od 2009. Fundusz ten rozliczany
      > będzie na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Wspólnotę”.

      Trochę znam tego typu podchody.
      Niestety dokąd będzie taki zarząd - to będą też takie pomysły, a
      reszta spolegliwa i skupiona w chocholim tańcu, będzie podpisywać,
      to co dostanie pod nos, bo cóż jest cenniejszego niż własny święty
      spokój?

      To bierność i niewiedza właścicieli doprowadza do tego typu sytuacji
      i do tego, że takie uchwały przechodzą. Mają to, na co dokładnie
      zasługują.
      We wspólnocie nie można tworzyć funduszy, które przeznaczone są na
      wydatki nieprzewidzianie.
      Po to uchwala się na zebraniu rocznym plan gospodarczy (w tym plan
      zaliczek na rok bieżący), aby było wiadomo na co właściciele
      wpłacają zaliczki.

      Ustawa o właśności lokali określa (art.14), co składa się na koszty
      zarządu nieruchomością wspólną, a w zawiązku z tym, nie pozwala na
      pobieranie od właścicieli zaliczek na bliżej nieokreślone cele.
      Polecam zapoznać się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
      (Sygn.Akt I ACa 1226/07) z dnia 18 grudnia 2007 r., a tam jest
      wyraźnie napisane, że:
      "Nie można nałożyć na wspólnotę oraz jej członków odpowiedzialności
      za zaobowiązania inne niż wskazane w art.17 powołanej ustawy (...) z
      funduszu remontowego nie mogą być pokrywane koszty bliżej
      nieokreślonych robót budowlanych innych niż remonty (...) ani nowe
      zadanie inwestycyjne(...)
      przepisy powołanej ustawy [uwl] zezwalają na tworzenie funduszu na
      ponoszenie kosztów o jakich mowa w art. 13 ust 2 tej ustawy..."

      Wydaje mi się, że w tym uzasadnieniu jest błąd w druku, ponieważ w
      tym, co zacytowałam - nie chodzi o art.17, ale art. 14 ustawy, co
      wynika z treści uzasadnienia. Nie chodzi też o art.13 ust.2 - ale o
      art.12 ust.2.
      Ale to tylko taka moja uwaga, jeśli się pomyliłam, proszę mnie
      wyprostować. :-))

      Wspólnota to nie komuna, gdzie wszystko staje się wspólne - nawet
      pieniądze w kieszeniach właścicieli, ktore można wyciągać wolą
      większości. To nie tak ma funkcjonować.

     • xxxll Re: "Kary" w Wspólnocie 06.04.09, 13:36

      ulot napisał:
      „ Właściciele wyrażają zgodę na utworzenie funduszu
      > na nieprzewidziane wydatki( np. zakup wiązanek pogrzebowych)
      > ustalają jednorazową wpłatę w wysokości 0,02 – zł x ilość udziałów
      > wpłaconą w miesiącu maju począwszy od 2009. Fundusz ten rozliczany
      > będzie na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Wspólnotę”.
      >
      > Pisownia oryginalna i jak widać bezsensowna
      >
      > Może kilka uwag o tej uchwale. Co być może ostudzi tych, co to
      > „coś”; chcą głosować?

      A może tak zaczniesz od początku ... co to jest wspólnota?... nie wiem czemu tak
      ludzkie odruchy wyzwalają tak wiele agresji...

      ----------------------------------------------------------------
      Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
      osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
      www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
  • ola19801 Re: "Kary" w Wspólnocie 06.04.09, 13:09
   Witam.
   Czy to aby na pewno są „kary”
  • walkaklas Re: "Kary" w Wspólnocie 06.04.09, 14:05
   ulot czy możesz podać a jaką to wspólnotę chodzi?
   przynajmniej miasto, ulica, osiedle...
   • ulot Re: "Kary" w Wspólnocie 06.04.09, 22:06
    Witam.
    Szczecin WM powstała na bazie lokali kiedyś służbowych (wojsko)Teraz
    WAM ma tylko około 1000/10000 udziałów.
    • walkaklas Re: "Kary" w Wspólnocie 07.04.09, 08:11
     uff, nie moje miasto, kupuje nowe mieszkanie, więc wiesz, odetchnąłem, że nie trafię na cóś takowego :-) (chociaż głupcy są wszędzie i ich ich więcej niż się nam wydaje)
  • majkowa Zapobieganie powiększaniu szkody 06.04.09, 23:19
   Do uchwały ustosukowuję się pozytywnie. Jestem za.

   Kilka retorycznych pytań:

   1. Czy "karą" można nazwać odcięcie ciepła przez dostawcę za nie
   zapłacenie faktur w budynku jednorodzinnym? - Nie.
   A w budynku wielorodzinnym? Czy tam obowiązuje inne prawo?

   2. Czy "karą" można nazwać odcięcie np. dostaw energii elektrycznej
   (gazu) przez dostawcę w dowolnie położonym lokalu mieszkalnym? - Nie.
   A odcięcie innych mediów (np. wody, ciepła)? Czy inne media
   obowiązuje inne prawo?

   Stroną umowy z zewnętrznym dostawcą wody i ciepła jest wspólnota
   mieszkaniowa i to ona ma prawo ustalać wewnętrzne zasady wymuszania
   wpłat na te media od właścicieli lokali.   • ola19801 Re: Zapobieganie powiększaniu szkody 08.04.09, 10:28
    Witam.
    Może na temat czy to jest kara czy nie wypowiedzą sie eksperci? A
    ponadto czy dozwolona jest ona prwnie jeżeli to mają być sankcje
    wobec właściciela?
    • uowl Re: Zapobieganie powiększaniu szkody 08.04.09, 13:29
     Wspólnota nie może ani karać właściciela ani odcinać mu mediów.

     jedyną dopuszczalną forma jest postępowanie cywilne.
     • xxxll Re: Zapobieganie powiększaniu szkody - TAK 08.04.09, 13:52

      uowl napisała:

      > Wspólnota nie może ani karać właściciela ani odcinać mu mediów.
      >
      > jedyną dopuszczalną forma jest postępowanie cywilne.


      Jedynym medium, którego nie wolno całkowicie odciąć jest zimna woda,
      pozostałe według uzgodnień właścicieli lokali popartymi uchwałami WM... np.: Regulaminem rozliczania...

      W innym przypadku zafunduje sobie wspólnota anarchię...

      za Wikipedią:

      W rozumieniu potocznym, anarchia to pojęcie określające:
      * rozkład lub niedowład struktur lub instytucji państwa niezależnie od ich przyczyn
      * chaos organizacyjny w instytucji, organizacji lub społeczności.


      ----------------------------------------------------------------
      Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
      www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
      • owner_wm odcinanie wody 08.04.09, 14:40
       xxxll napisał:
       > Jedynym medium, którego nie wolno całkowicie odciąć jest zimna
       > woda, pozostałe według uzgodnień właścicieli lokali popartymi
       > uchwałami WM... np.: Regulaminem rozliczania...


       Przepisy nie zabraniają całkowitego odcięcia dostaw zimnej wody.
       Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę określa warunki, które muszą być
       spełnione dla odcięcia wody przez dostawcę:

       Art. 8.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody
       lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
       1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z
       przepisami prawa;
       2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe,
       następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
       3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach
       prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
       4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie
       ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo
       pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

       2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z
       przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego
       udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez
       ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

       3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody
       lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie
       udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia państwowego powiatowego
       inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę
       usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub
       zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.


       Jest sprawą dyskusyjną, czy dostawy wody może odciąć wspólnota jako pośrednik
       między przedsiębiorstwem wod-kan a właścicielem lokalu. Uważam, że tak. Nie
       tylko dlatego, ze do lokalu woda dociera przez instalację wspólną, którą
       zarządza wspólnota. ;) Dla właściciela lokalu faktycznym dostawcą wody jest
       wspólnota, która ma prawo wstrzymać dostawę towaru, jeśli odbiorca za niego nie
       płaci.

       Wspólnota nie dysponuje zastępczym punktem poboru wody - i tu może być problem.
       Jeśli jednak w okolicy jest dostępna pompa lub studnia z wodą zdatną do spożycia
       przez ludzi, wystarczy ją wskazać.

       Jeśli nawet wspólnota miałaby przegrać proces sądowy w tej sprawie, to warto
       taki trud podjąć. Jest niemal pewne, że zanim dojdzie do procesu, dłużnik
       zapłaci swój dług i pozew dłużnika stanie się bezprzedmiotowy.

       ---
       owner
       • xxxll Re: odcinanie wody 08.04.09, 22:43
        owner_wm napisał:

        > Wspólnota nie dysponuje zastępczym punktem poboru wody - i tu może być problem.
        > Jeśli jednak w okolicy jest dostępna pompa lub studnia z wodą zdatną do spożycia
        > przez ludzi, wystarczy ją wskazać.

        W teorii to Ty Owner jesteś mistrzem, nawet zadajesz pytania, i na nie odpowiadasz, stawiasz tezy , bronisz ich, a nawet negujesz cząstkowe fragmenty ... tak się zastanawiam po co to teoretyzowanie , czemu ma to służyć...


        A jeżeli w okolicy takiej pompy nie ma, to <owner> będzie "dyżurował" i dostarczał wodę w myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę .. mętną wodę... :)

        owner_wm napisał:

        > Jeśli nawet wspólnota miałaby przegrać proces sądowy w tej sprawie, to warto
        > taki trud podjąć. Jest niemal pewne, że zanim dojdzie do procesu, dłużnik
        > zapłaci swój dług i pozew dłużnika stanie się bezprzedmiotowy.


        "kurde blaszka", wizjoner z tego Ownera czy co... ludziska dzisiaj nie takie strachliwe, aby na widok wezwania do zapłaty ... lecieć i płacić...

        W tym czasie wspólnota jako ogół właścicieli może narobić sobie takiego "smrodu" że będzie "walczyć" nie tylko z właścicielem - dłużnikiem, ale i organizacjami broniącymi takich właścicieli - dłużników ... ;) do tego służy ten wpis Ownera ;)

        ----------------------------------------------------------------
        Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
        www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
        • owner_wm Re: odcinanie wody 08.04.09, 23:37
         xxxll napisał:
         czemu ma to służyć...

         Temu, żebyś się czegoś nauczył. Licencja to nie wszystko, wiedza niektórym też
         się przydaje. Tobie nie?

         > ludziska dzisiaj nie takie strachliwe, aby na widok wezwania do
         > zapłaty ... lecieć i płacić...


         Nie "na widok wezwania do zapłaty" lecz na widok braku wody w kranie. To
         najlepsza motywacja do zapłaty długu.

         > do tego służy ten wpis Ownera

         Skąd wiesz?! Wykryłeś spisek, brawo!
         A tak na marginesie, do czego służy twój wpis?
         Co wniosłeś do tematu oprócz bicia piany?

         ---
         owner
         • xxxll Re: odcinanie wody wg Ownera 09.04.09, 06:15
          owner napisał:

          > > xxxll napisał:
          > > czemu ma to służyć...
          >
          > Licencja to nie wszystko, wiedza niektórym też
          > się przydaje. Tobie nie?

          Jaką wiedzę?, przepisywanie treści ustaw, paragrafów, ty nazywasz wiedzą? Nie ośmieszaj się Ownerku, wszak mamy Wielki Tydzień i trochę skruchy by ci się przydało. Robisz na forach za "Violette Kubasińską" z serilu "Brzydula".

          Szkoda Ownerku, że nie odniosłeś się do meritum mojego wpisu , lecz dalej teoretyzujesz i promujesz się... tak jak na forum z TWA.
          Jak już coś cytujesz to cytuj w całości.

          > W teorii to Ty Owner jesteś mistrzem, nawet zadajesz pytania, i
          > na nie odpowiadasz, stawiasz tezy , bronisz ich, a nawet negujesz
          > cząstkowe fragmenty ... tak się zastanawiam po co to
          > teoretyzowanie , czemu ma to służyć...


          > A jeżeli w okolicy takiej pompy nie ma, to <owner> będzie
          > "dyżurował" i dostarczał wodę w myśl ustawy o zbiorowym
          > zaopatrzeniu wodę .. mętną wodę... ;)


          > W tym czasie wspólnota jako ogół właścicieli może narobić sobie
          > takiego "smrodu" że będzie "walczyć" nie tylko z właścicielem -
          > dłużnikiem, ale i organizacjami broniącymi takich właścicieli -
          > dłużników ... ;)


          > Jedynym medium, którego nie wolno "całkowicie odciąć" jest zimna
          > woda, pozostałe według uzgodnień właścicieli lokali popartymi
          > uchwałami WM... np.: Regulaminem rozliczania...

          > W innym przypadku zafunduje sobie wspólnota anarchię...          Nie każdy się urodził takim "geniuszem" jak ty
          i każdy człowiek " ma jakieś wady" ale nie ty ,
          nie każdy chce być wszędzie "liderem", ale to ciebie nie dotyczy. ;)

          Wesołych Świąt Wielkanocnych Ownerku wesołych...:) ;) :)          ----------------------------------------------------------------
          Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
          www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
        • walkaklas Re: odcinanie wody 09.04.09, 10:48
         > W tym czasie wspólnota jako ogół właścicieli może narobić sobie takiego "smrodu
         > " że będzie "walczyć" nie tylko z właścicielem - dłużnikiem, ale i organizacja
         > mi broniącymi takich właścicieli - dłużników ...

         xxxll czy możesz wymienić te organizacje ?
         • melelek Re: odcinanie wody 09.04.09, 11:20
          o choćby Niezależne Forum wspolnota.net.pl
          • walkaklas Re: odcinanie wody 09.04.09, 12:20
           ???????
           to jest dowcip
           • melelek Re: odcinanie wody 09.04.09, 13:41
            walkaklas napisał:

            > ???????
            > to jest dowcip

            a niby dlaczego????? jak się zagłębisz w treści tam wypisywane przez pseudo "prawników"(nicków nie wymienię przez ... hm ...powiedzmy grzeczność) to otrzymasz pełny obraz ochronny właścicieli - dłużników.

            Instrukcje na tacy podane jak nie płacić wspólnocie.... :)
            • walkaklas Re: odcinanie wody 09.04.09, 14:04
             być może tak ale to forum to nie jest organizacja zajmująca sie pomaganiem wspólnotowiczom w sensie bezpośrednim,
             xxxll napomknął o takiej raczej
         • xxxll Re: odcinanie wody 09.04.09, 19:17

          > xxxll czy możesz wymienić te organizacje ?

          np: warszawskie stowarzyszenie lokaltorów


          ----------------------------------------------------------------
          Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
          osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
          www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
          • walkaklas Re: odcinanie wody 10.04.09, 07:07
           ano jest coś takiego,
           jednak oni zajmują się raczej najemcami ?
           xxxll znasz może inne stowarzyszenia
           • wspolnota.net.twa Re: odcinanie wody 10.04.09, 09:12
            walkaklas napisał:

            > ano jest coś takiego,
            > jednak oni zajmują się raczej najemcami ?
            > xxxll znasz może inne stowarzyszenia


            Co ty bzdury wypisujesz jakimi najemcami???, byłeś u nich , korzystałeś z ich
            usług ... Oni są jak "zieloni" ... wszystko robią dla kasy, to takie
            stowarzyszenie prawników, którzy walczą z obecnym stanem prawnym ...

            Przyświeca im zasada: "człowiek ma prawo do zamieszkiwania w godnych warunkach",
            kropka. Na czyj koszt, to ich już ich nie interesuje ...            • walkaklas Re: odcinanie wody 10.04.09, 10:00
             A Ty co tak nerwowo. Nazwa mówi, że chodzi o najemców. Jeśli tak nie jest to i OK, dobrze wiedzieć.
             Natomiast jeżeli chodzi im tylko o kasę, to chyba lepiej iść bezpośrednio do prawnika niż bawić się w pseudo stowarzyszenia.
             Co to za stowarzyszenie jeśli działają dla kasy, działanie ich powinno wychodzić z chęci pomocy a nie zarobku.
      • wspolnota.net.twa Re: Zapobieganie powiększaniu szkody - TAK 10.04.09, 09:17
       xxxll pomarzyć dobra rzecz... Regulamin ... większość wspólnot go nie ma .
  • majkowa Re: "Kary" w Wspólnocie 08.04.09, 14:59
   Chciałabym zobaczyć wyrok sądu nakazujący dostarczanie ciepła i wody
   dłużnikowi, zalegającemu wspólnocie np. dwa tysiące złotych.

   Nawet gdyby sąd bardzo chciał zastosować art. 5 Kodeksu Cywilnego,
   to nie widzę tu możliwości logicznego uzasadnienia takiego nakazu.


   K.c. Art. 5. (4) Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by
   był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa
   lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub
   zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie
   korzysta z ochrony.
   • babczyk Re: "Kary" w Wspólnocie 08.04.09, 15:11
    majkowa napisała:

    > Chciałabym zobaczyć wyrok sądu nakazujący dostarczanie ciepła i
    wody
    > dłużnikowi, zalegającemu wspólnocie np. dwa tysiące złotych.


    Na tym i nie tylko forum podaje sie szczątkowe wiadomości ku uciesze
    osób posiadających licencje.
    Wszak fora nie są forami mieszkańców wspólnota, ale........są tylko
    dla osób posiadających licencje zarządcy.

    Wielokrotnie spotkałem sie na forach by właściciele byli wprowadzani
    w błąd, co udowadnia jedno...albo właściciele sie zjednoczą albo
    niech płacą frycowe w postaci.......dopiszcie sobie wszystko to, co
    nie mieści sie w odpowiednich zapisach ustaw.


    Pozdrawiam.
    • gaga5115 Re: "Kary" w Wspólnocie 08.04.09, 22:18
     i nie tylko na forach podaje się szczątkowe wiadomości ku uciesze..
     Masz rację.Niezrzeszeni i słabi finansowo,nie są w stanie utworzyć niezależnego
     forum.
     Zjednoczenie się jest mało prawdopodobne.Skłócają właścicieli lub obdarowują
     niektórych specjalnymi przywilejami.
     Gorzej,że stosują techniki komputerowe by zatrzeć przekaz,lub ośmieszyć
     i nie ma to jak ograniczać dostęp do informacji.
    • walkaklas Re: "Kary" w Wspólnocie 09.04.09, 10:54
     a mozna wiedzieć jakie to fora na przykład?
     • melelek Re: "Kary" w Wspólnocie 09.04.09, 11:12
      walkaklas napisał:

      > a mozna wiedzieć jakie to fora na przykład?      co czytać nie umiesz

      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=93542013&a=93838133
      ;) :) :) ;) :) :) ;) :) :) ;) :) :) ;) :) :) ;) :) :)
      • ulot Re: "Kary" w Wspólnocie 09.04.09, 12:00
       Witam.
       "W przypadku zadłużenia przekraczającego kwotę
       2000 zł przez właściciela za lokal mieszkalny upoważnia się zarząd
       do podjęcia decyzji wstrzymującej dostawę ciepłej wody".
       Czy niema żadnego znaczenia dla zgodności z prawem że w treści
       uchwały mówi się o zadłużeniu nie na wodzie czy cieple
       ale „zadłużeniu za lokal mieszkalny”
      • walkaklas Re: "Kary" w Wspólnocie 09.04.09, 12:24
       to pytanie zadaj sobie
       • melelek Re: "Kary" w Wspólnocie 09.04.09, 13:46

        ulot napisała:

        > "W przypadku zadłużenia przekraczającego kwotę
        > 2000 zł przez właściciela za lokal mieszkalny upoważnia się zarząd
        > do podjęcia decyzji wstrzymującej dostawę ciepłej wody".
        > Czy niema żadnego znaczenia dla zgodności z prawem że w treści
        > uchwały mówi się o zadłużeniu nie na wodzie czy cieple
        > ale „zadłużeniu za lokal mieszkalny”

        walkaklas odpisał:

        > to pytanie zadaj sobie


        ?????????????????
        to ma być dowcip ;)

        • walkaklas Re: "Kary" w Wspólnocie 09.04.09, 14:06
         ???????
         • ulot Re: "Kary" w Wspólnocie 09.04.09, 22:45
          Witam.
          Tylko na tyle Was atać?
          • gaga5115 Re: "Kary" w Wspólnocie 10.04.09, 00:03
           ulot napisał:

           > Witam.
           > Tylko na tyle Was atać?

           Ty nas nie ataćkuj,każdy powiedział swoje.Mogę dodać,że Jozin marzi,aby
           każdy płacił,co on zamarzi.Czy marzenia są realne decyduje Sąd i mu wierzę bo
           jak źle osadzi to sam też będzie płacił.To ,pa.
           • wspolnota.net.twa Re: "Kary" w Wspólnocie 10.04.09, 09:14
            gaga5115 napisała:


            > Mogę dodać,że Jozin marzi,aby
            > każdy płacił,co on zamarzi.


            A po co ty "Józka" w to mieszasz, przecież to inny kraj i inne zasady.

            • gaga5115 Re: "Kary" w Wspólnocie 10.04.09, 11:14
             Jesteśmy we Wspólnocie i nawet 3.50 zł nie daruję.
             Jak się komuś(nikom) coś nie podoba to jest postępowanie nakazowo-upominawcze,czy uproszczone i niech oni mnie podają do Sądu,a będę się bronić i udowadniać swe racje.Taka ma być kolejność.Chcesz coś to udowodnij,że Ci się należy,bo inaczej zrobię Ci kaczuszkę,o tak!
             www.youtube.com/watch?v=fApB8O2vUk8&feature=related
             Taki zarządca czy Zarząd "z bożej łaski",chce mieć pokrętła przy biurku
             i regulować i zakręcać i pomanipulować .A ku-ku.Udowodnij i napisz pozew,przedstaw dokumenty i podstawę prawną,popracuj,a nie wymyślaj praw.
             • walkaklas Re: "Kary" w Wspólnocie 10.04.09, 11:26
              100% racja
  • walkaklas Re: "Kary" w Wspólnocie 10.04.09, 07:04
   > następującej treści „W przypadku zadłużenia przekraczającego kwotę
   > 2000 zł przez właściciela za lokal mieszkalny upoważnia się zarząd
   > do podjęcia decyzji wstrzymującej dostawę ciepłej wody. Kosztami
   > związanymi z ta czynnością Wspólnota obciąży właściciela lokalu na
   > podstawie wystawionej faktury przez uprawnionego wykonawcę” Pisownia
   > i określenia jak w oryginale.
   > Nadmieniam, że nie jest to prima aprilis.
   Jest to wątpliwej jakości prawnej konstrukcja. Nie wydaje się zasadne karanie odcięciem wody kogoś kto np zalega za wywóz śmieci czy ogrzewanie bo np uważa, że są w jego wspólnocie te media czy usługi źle naliczane a wszystkie inne opłaty pokrywa w całości (o ile oczywiście da się stwierdzić, że zalega za ogrzewanie nie za ciepłą wodę).
   Jeżeli natomiast wśród zaległości są opłaty za ciepłą wodę to już trochę zmienia się postać rzeczy.

   Generalnie uchwała mówiąca o odcięciu dłużnikowi medium za które zalega z opłatami można uznać za poprawne, odcięcie medium za jakiekiolwiek zaległości to już naduzycie.
   • wspolnota.net.twa Re: "Kary" w Wspólnocie 10.04.09, 09:06
    walkaklas napisał:

    > Jest to wątpliwej jakości prawnej konstrukcja. Nie wydaje się
    > zasadne karanie odcięciem wody kogoś kto np zalega za wywóz śmieci
    > czy ogrzewanie bo np uważa, że są w jego wspólnocie te media czy
    > usługi źle naliczane

    A co właściciel ma do "uważania" , jak mieszka w blokowisku to ma się zastosować do zasady "większościowego rozstrzygnięcia".

    Jak mu się coś nie podoba to sądu niech idzie , takie jego prawo!!!!

    Z tego postu widać Kolego <walkaklas>, że masz mglistą wiedzę na temat prowadzenia ewidencji pozaksięgowej wspólnoty oraz regulowania przez nią zobowiązań wobec dostawców usług.    • walkaklas Re: "Kary" w Wspólnocie 10.04.09, 10:04
     A ktoś Ci mówił, że mam. Nie mam nic więcej wspólnego ze wspólnotą niż to że niestety do takiego dziwnego tworu przynależę.
     Jeśli poważnie tak uważasz
     > A co właściciel ma do "uważania" , jak mieszka w blokowisku to ma się zastosować do zasady "większościowego rozstrzygnięcia".
     do zwykły ch... jesteś i spi.... od moich wypowiedzi.
     • ola19801 Re: "Kary" w Wspólnocie 11.04.09, 21:22
      Witam
      Art. 187. 1
      Jeżeli powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń
      wynikających
      z umów o:
      1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
      2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
      3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
      ©Kancelaria Sejmu s. 48/48
      2007-08-01
      4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
      5) wywóz nieczystości,
      6) dostarczanie energii cieplnej
      - jest obowiązany wnieść pozew na urzędowym formularzu.
  • zendra Re: "Kary" w Wspólnocie 12.04.09, 19:08
   Ustawa o własności lokali nie przewiduje nakładania kar przez zarząd wspólnoty
   mieszkaniowej lub wspólnotę. Natomiast wydaje się, że najbardziej efektywną
   formą ściągnięcia zadłużenia jest skierowanie pozwu do sądu grockiego o spłatę
   należnego zadłużenia w trybie nakazowym. U nas przyjęto w regulaminie
   porządkowym, że jeżeli właściciel zalega w opłatach przez 3 miesiące to
   automatycznie zostaje powiadomiony, że zostanie skierowany pozew do sądu. Jeżeli
   zadłużony nie ureguluje należności w przeciągu tygodnia czasu od powiadomienia,
   to kieruje są sprawę do sądu. W ubiegłym roku mieliśmy kilka takich przypadków i
   po otrzymaniu nakazu sądowego zaległości zostały uiszczone wraz z odsetkami
   ustawowymi.
   • go4 Re: "Kary" w Wspólnocie 14.04.09, 11:12
    To nie macie zapisu, że płatność do 10 a potem z automatu naliczane
    są odsetki ?
    • xxxll Re: "Kary" w Wspólnocie 14.04.09, 11:27

     go4 napisała:

     > To nie macie zapisu, że płatność do 10 a potem z automatu naliczane
     > są odsetki ?


     ...a dlaczego z "automatu" nie prościej po ludzku, odsetki dopiero przy
     windykacji ...
     ----------------------------------------------------------------
     Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
     osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
     www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
     • go4 Re: "Kary" w Wspólnocie 15.04.09, 10:24
      Tak bez ostrzeżenia...to niehumanitarne.
      • xxxll Re: "Kary" w Wspólnocie 19.06.09, 16:27

       go4 napisała:

       > Tak bez ostrzeżenia...to niehumanitarne.


       :> co niehumanitarne?


       ----------------------------------------------------------------
       Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
       www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
  • administrowanie Re: "Kary" w Wspólnocie 22.04.09, 12:31
   Witam, a ja mam prośbę o ustosunkowanie się to takiej treści uchwały
   (czy jest poprawna): "Właściciele lokali są zobowiązani podać na
   piśmie w terminie do dn.31 grudnia 2009 r. odczyty swoich wodomierzy
   (dokonane w ostatnich dniach grudnia 2009 roku) oraz na każde
   wezwanie administratora. Właściciele, którzy nie podadzą odczytów w
   ustalonym terminie lub nie udostępnią możliwości ich odczytu (także
   w przypadku wynajmu), będą obciążani średnią zużycia wody w roku,
   wyliczoną z trzech lokali zużywających najwięcej wody w Osiedlu,
   odpowiednio zimnej i ciepłej".
   • nati1011 Re: "Kary" w Wspólnocie 19.06.09, 15:50
    ten zapis jest bezprawny. Mam prawo wyjechać na urlop obejmujący
    przełom roku. A jeżeli mam licznik, to moim prawem jest rozliczenie
    wg licznika. Oczywiscie wspólnota moze sobie mnie rozliczyć wg
    ryczałtu, ale jeżeli dostarczę odczyt np w połowie stycznia MUSI
    zrobić korektę.
    • xxxll Re: "Kary" w Wspólnocie dla krnąbrnych 19.06.09, 16:35

     nati1011 napisała:

     > ten zapis jest bezprawny. Mam prawo wyjechać na urlop obejmujący
     > przełom roku...

     :> oraz twoim obowiązkiem jako właściciela lokalu jest dostarczyć
     odczyt
     na czas!!! czyli stan wodomierza na dzień wyjazdu - proste jak budowa
     cepa.

     299 z 300 właścicieli będzie czekać tyko na twój odczyt by rozliczyć
     koszty zakupu wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalenia stawek rozliczeniowych
     np: za podgrzanie CW.

     Ten zapis jest prawidłowy.     ----------------------------------------------------------------
     Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
     osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
     www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
   • babczyk Re: "Kary" w Wspólnocie 19.06.09, 17:15
    administrowanie napisała:

    > Witam, a ja mam prośbę o ustosunkowanie się to takiej treści
    uchwały
    > (czy jest poprawna): "Właściciele lokali są zobowiązani podać na
    > piśmie w terminie do dn.31 grudnia 2009 r. odczyty swoich
    wodomierzy
    > (dokonane w ostatnich dniach grudnia 2009 roku) oraz na każde
    > wezwanie administratora.

    Czy to jest rozliczenie za cały ubiegły rok czy za ostatni miesiąc
    tegoż roku. To raz.

    Dwa . Jeśli jest to rozliczenie tylko za ostatnie miesiąc i nie
    zostało podane przez właściciela to wystarczyło wpisać rozliczenie z
    poprzedniego miesiąca a później sprawdzić czy była nadwyżka w
    zużyciu wody czy nie.


    Właściciele, którzy nie podadzą odczytów w
    > ustalonym terminie lub nie udostępnią możliwości ich odczytu
    (także
    > w przypadku wynajmu), będą obciążani średnią zużycia wody w roku,
    > wyliczoną z trzech lokali zużywających najwięcej wody w Osiedlu,
    > odpowiednio zimnej i ciepłej".

    Zapis ten dyscyplinuje mieszkańców ale jednocześnie też
    zastrasza
    co niezbyt dobrze świadczy o autorze tej uchwały.


    Pozdrawiam.
    • nar_by Re: "Kary" w Wspólnocie 19.06.09, 18:22
     Ależ radosna twórczość!
     Wspólnota nie ma prawa nakładać żadnych kar!
     Nie ma prawa naliczać jakiś tam średnich itp.
     "...Po pierwsze, w państwie prawa prerogatywy do nakładania na
     obywateli kar finansowych są ustawowo przyznane określonym organom
     władzy i administracji państwowej i nie ma wśród nich zarządców
     budynków czy też wspólnot (dla wyjaśnienia: naliczanie przez
     zarządcę "karnych" odsetek za niewniesienie w terminie opłaty z
     tytułu użytkowania lokalu wynika z przepisów prawa i nie
     jest "karą", tylko zwrotem poniesionych strat w funduszu wspólnym,
     którym zarządca administruje).
     Po drugie, użytkownik lokalu nie może być obciążany kosztami mediów,
     którego z przyczyn technicznych instalacja nie mogła mu dostarczyć,
     a zatem nie mógł go zużyć. Ustawa Prawo energetyczne w art. 45a ust.
     9 wyraźnie określa, że wybrana przez zarządcę budynku metoda
     rozliczeń ma "zapewniać ustalenie opłat (…) w sposób odpowiadający
     zużyciu…". - źródło: "Administrator" nr 11/2008
  • nati1011 Re: "Kary" w Wspólnocie 19.06.09, 15:53
   treść uchwały jest kiepska i mało precyzyjna, ale w swojej istocie
   nie ejst sprzeczna z prawem. Nie wolno odciać zimnej wody - z ustawy
   o zaopatrzeniu w wode. A dokłądniej można ją w szczególnych
   przypadkach odciać, ale należy postawić beczkowóz na podwórku ;-)
   Miąłabym tez wątpliwości, czy wolno odciać ciepło - bo moze to
   spowodowac degradacje budynku, a za to można zwrotnie pociagnąć
   wspólnote do odpowiedzialności. Ale ciepłą woda? Jak lokator nie
   płaci - jak najbardziej. O ile te zaległości to np przynajmniej 3
   miesięczne zaliczki a nie np za 2-tygodniowe opóźnienie. I
   należałoby najpierw wystosować pismo z wezwaniem do zapłaty :)
  • mieszkanie.i.wspolnota Re: "Kary" w Wspólnocie 26.06.09, 10:53

   Wspólnota wymierzy karę?

   Wspólnota podjęła uchwałę następującej treści (pisownia i określenia
   jak w oryginale):
   „W przypadku zadłużenia przekraczającego kwotę 2000 zł przez
   właściciela za lokal mieszkalny upoważnia się zarząd do podjęcia decyzji
   wstrzymującej dostawę ciepłej wody. Kosztami związanymi z ta czynnością
   Wspólnota obciąży właściciela lokalu na podstawie wystawionej faktury
   przez uprawnionego wykonawcę”.
   Czy taka uchwała jest zgodna z prawem? Czy ma moc prawną? Czy zarząd
   wspólnoty rzeczywiście może zastosować taką karę za zaleganie z opłatami?
   Jak może się bronić właściciel lokalu, któremu na podstawie takiej uchwały
   odcięto dostawę ciepłej wody?

   Do wymierzania kar w polskim systemie prawnym upoważnione są wskazane w
   ustawach organy i instytucje. Wspólnota i jej zarząd z całą pewnością do
   grona takich organów i instytucji nie należą. Nie ulega zatem wątpliwości,
   że nie mogą samodzielnie wykonywać żadnych kar, nawet tych, które same
   uchwaliły. Nie mogą też samodzielnie zlecać wykonania „kary”, ani
   powierzać jej wykonania „uprawnionemu wykonawcy”. Przeciwnie, właściciel
   lokalu dotknięty taką „karą” ma prawo – bez dochodzenia, kto i dlaczego
   odciął mu dostawę ciepłej wody – uznać to za awarię „rzeczy wspólnej” (bo
   instalacja doprowadzająca wodę do lokalu należy do nieruchomości wspólnej)
   i, zgodnie z art.209 Kodeksu cywilnego, zatrudnić fachowca z odpowiednimi
   uprawnieniami zawodowymi w celu dokonania naprawy (tzn. przywrócenia
   dostawy ciepłej wody), oraz obciążyć wspólnotę kosztami tej naprawy.
   Równie istotne jest pytanie, czy wspólnota w ogóle może – w świetle
   obowiązujących przepisów – podjąć taką „karną” uchwałę. Odpowiedź brzmi:
   może, ale tylko w szczególnych okolicznościach. Wtedy mianowicie, gdy:
   1) dostawca ciepłej wody upoważnił wspólnotę do takich działań,
   przejmując jednocześnie (w tej samej umowie cywilnej) dochodzenie roszczeń
   z tytułu zaległych opłat bezpośrednio od właściciela lokalu, z pominięciem
   wspólnoty i zwolnieniem jej z przypadającego na lokal zadłużenia wobec
   dostawcy;
   2) sama jest dostawcą ciepłej wody – i, jako dostawca, zawarła z
   właścicielem lokalu umowę przewidującą odcięcie dostawy w razie
   przekroczenia określonej wysokości długu z tego tytułu.
   Oczywiste jest bowiem, że wspólnota nie może uchwalać kar za zaległości w
   opłatach z tytułu dostawy, jeżeli sama nie jest dostawcą ani go nie
   reprezentuje na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. A ponieważ taka
   sytuacja jest najczęstsza i najbardziej typowa, należy przypomnieć typowe,
   przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach rozwiązanie.
   To wspólnota - działający w jej imieniu zarząd, a nie poszczególny
   właściciel lokalu - jest sygnatariuszem umowy z dostawcą. Wspólnota
   powinna zatem regulować przedstawione rachunki według stawek i w terminach
   określonych w umowie, bez względu na to, czy poszczególni właściciele
   płacą terminowo ustaloną zaliczkę, czy też zalegają z opłatami. W razie
   wystąpienia zaległości w opłatach - a zdarza się to w bardzo wielu
   wspólnotach – zarząd powinien sfinansować zobowiązanie z rezerwy
   finansowej, przy czym nie wolno mu bez specjalnej uchwały właścicieli
   korzystać ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.
   Jeżeli środki, jakimi dysponuje wspólnota (poza funduszem remontowym)
   nie wystarczają na pokrycie bieżących zobowiązań, powinna ona zaciągnąć
   krótkoterminowy kredyt w banku, albo tzw. pożyczkę wewnętrzną – poprzez
   uchwalenie tymczasowego zwiększenia wysokości zaliczek. Oba rozwiązania
   spowodują oczywiście zwiększenie obciążenia tych właścicieli, którzy
   sumiennie wnoszą wszystkie opłaty. Dlatego zarząd wspólnoty powinien
   niezwłocznie kierować do właścicieli zalegających z opłatami monity, przy
   czym monit powinien zawierać ostrzeżenie, że w przypadku nieuiszczenia
   opłaty w ciągu 30 dni zarząd skieruje do sądu wniosek o wszczęcie
   postępowania upominawczego, co oznacza ściągnięcie długu przez komornika.
   Zarząd wspólnoty jest upoważniony do takiego postępowania na mocy art.15 w
   związku z art.21 i art.22 ust.1 ustawy o własności lokali, przy
   czym „należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w
   postępowaniu upominawczym bez względu na ich wysokość” (art.15 ust.2).
   Zarząd może skierować wniosek do sądu samodzielnie, bo ustawa nie wymaga w
   tej sprawie uchwały właścicieli.
   Niestety, zarządy wspólnot często zwlekają z monitami, a tym bardziej z
   wnioskami do sądu – czekając aż zaległości płatnicze pojedynczego
   właściciela sięgną kilku lub kilkunastu tysięcy złotych i narażając tym
   samym pozostałych, sumiennych właścicieli na coraz większe straty.
   Przecież i w niniejszym przykładzie pojawia się próg 2000 zł; dopiero po
   jego przekroczeniu zarząd wspólnoty mógłby podjąć interwencję. Według
   ustawy o własności lokali interwencja zarządu – choć nie taka jak w
   zacytowanej, nieprawnej uchwale, ale polegająca na skierowaniu do sądu
   wniosku o wszczęcie postępowania upominawczego – mogłaby i powinna
   nastąpić znacznie wcześniej, np. już przy trzydziestodniowej zaległości.
   Dlatego w razie opieszałości zarządu lub jego nadmiernej pobłażliwości
   dla dłużników właściciele powinni jak najszybciej podjąć uchwałę
   obligującą zarząd do niezwłocznego kierowania monitów, a w razie ich
   nieskuteczności – wniosków o wszczęcie postępowania upominawczego. Powinni
   jednocześnie (jeśli nie zrobili tego wcześniej) podjąć uchwałę określającą
   wysokość oprocentowania zaległych należności wspólnoty – w takiej
   wysokości, aby naliczone odsetki co najmniej równoważyły koszty obsługi
   kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań
   wspólnoty. Można zresztą uchwalić wyższe odsetki, tak aby stanowiły one
   dla dłużników silniejszą zachętę do szybkiej spłaty i – dalej – do
   unikania zadłużenia.
   • cento11 Re: "Kary" w Wspólnocie 28.06.09, 19:43
    Nooooo teraz dopiero dowalono do pieca!!
    Zarząd ma brać porzyczki i obciążać wspólnotowiczów płacących
    rególarnie za tych co nie płacą ale jaja!!!
    Może gdzieś są tacy głupi ludzie może mają takie zarządy ale ja o
    takimś czymś nie słyszałem.

    Dostrzegam tu pewną dziwną niezrozumiałą dla mnie przychylność dla
    części mieszkańców którzy nie płacą swych zobowiązań i to bez
    znaczenia z jakich przyczyn.

    Co do kar np. odcinanie pewnych mediów to nie jest żadna kara to
    jest normalne działanie właściceli którzy mają do tego prawo, nie
    mają prawa sami ściągać zaległości nie mogą sami sprzedać lokalu na
    to jest potrzebna sprawa sądowa.

    Nie róbcie męczenników z ludzi którzy nie płącą swych zobowiązań i
    to czasami z bardzo dziwnych powodów. Grópa właścicieli która ponosi
    wspólnie koszty np za ciepło lub wodę nie jest zobowiązana
    utrzymywać innych nic i nikt ich do tego nie zmusi. Wspólnota to nie
    instytucja charytatywna. To co piszesz to anarchia i totalna głupota.

    Zgadzam się tylko z jednym trzeba robić windykację bardzo szybko aby
    nie dopuszczać do dużych zadłurzeń, jest to dobre i dla dłurznika i
    dla wspólnoty.

    Jeżeli ja jako zarząd zaproponowałbym wzięcie kredytu po to by
    spłcić zadłużenia wspólnoty ze względu na niepłacących
    współwłąścicieli albo zamknięto by mnie w domu wariatów albo
    zlinczowano by mnie na klatce nie róbcie wałów z normalnych ludzi w
    każdym jednym przypadku jeżeli istnieje techniczna możliwość a
    dłużnik jest uparty i cwany trzeba od razu odcinać media.

    Dlaczego dostawcy energi odcinają od razu prąd dłużnikom??
    Bo dłużnik zalegał i kropa.

    W przypadku kiedy dostawcą mediów jest firma która rozlicza budynek
    a nie właścicela, rozliczenie następuje przez wspólnotę, w takim
    przypadku to wspólnota jest tą osobą która może odciąc media to nie
    żadna kara to jest po prostu normalne.

    Nienormalne jest wmawianie właścicielom pewnej rzeczy w tym
    przypadku budynku -słuchajcie!!! musimy więcej płącić bo kowalski
    nie płąci i nas olewa! -słuchajcie musimy wziąść kredyt, potem
    płacić odsetki i go spłacać bo kilku naszych sąsiadów nie stać na
    mieszkanie w tej wspólnocie i musimy ich wspomóc toż to brednie
    nieskończone...    mimo wszystko pozdrawiam serdecznie

    • mieszkanie.i.wspolnota Re: "Kary" w Wspólnocie 29.06.09, 01:21
     Naucz się czytać do końca, człowieku. Na końcu jest napisane, że
     zarząd może i powinien ściągać zaległe opłaty przez komornika - jak
     najszybciej (choćby po 30 dniach spóźnienia) i z odsetkami, które co
     najmniej wyrównają, a jeszcze lepiej przewyższą odsetki od
     zaciągniętych przez wspólnotę krótkoterminowych pożyczek.
     A zobowiązania bieżące wspólnota powinna oczywiście płacić, nawet
     zaciągając kredyty - bo kary za spóźnienie mogą być bardzo dotkliwe,
     i to nie tylko w wymiarze finansowym: np. dostawca wody ( i TYLKO
     on) ma prawo odciąć wodę dla wspólnoty, co oznacza, że z kubełkami
     ruszą w miasto i ci, którzy nie płacą, i ci, którzy płacą sumiennie.
     Pomysł z karami wymierzanymi przez wspólnotę jest niebezpiecznym
     precedensem, za którym może np. pójść wymiana zamków przy wejściu na
     klatkę schodową i odmowa wydania klucza tym, którzy zalegają z
     opłatami - bo nie zapłacili też za konserwację zamków i zawiasów ani
     za sprzątenie klatki. Na szczęście na takich wspólnotowych szeryfów
     jest jeszcze prokurator i policja.
    • uowl Re: "Kary" w Wspólnocie 01.07.09, 12:20
     Niestety w swoim rozumowaniu popełniasz jeden podstawowy błąd.
     Piszesz, że należy odcinać media tym, co nie płacą zobowiązań, aby
     nie musieli płacić za nich inni. Zakładasz, że zawsze będzie to
     święta prawda.

     Ale od stwierdzenia czy ktoś zalega ze spłatą zobowiąń w tym
     przypadku odpowiedzialny jest Sąd, nawet w postępowaniu
     upominawczym.

     Odcinanie dostaw wody w zamian za wszystkie domniemane zaległości
     jest zwykłym wymuszaniem ściągania pieniędzy, bo np. Zarząd uzna,
     że Kowalski zalega 2500 PLN. Kowalski uważa, że to nieprawda, ale
     co szkodzi zarządowi odciąć dostawę mediów. Kowalski od razu zrobi
     się grzeczniejszy. Ale czy tak powinno wyglądać w państwie
     cywilizowanym? W postępowaniu sądowym mogłoby się okazać, że to
     właśnie Kowalski ma nadpłatę, gdyż był zmuszony do opłacania
     innych, a zarząd go oszukiwał.

     Dlatego twierdzenie, że zalega ze spłatą zobowiązań więc muszą
     płacić za niego inni często może być nieprawdziwe.

     Dlatego p. Kalinowski w tym przypadku na pewio ma rację.
     • cento11 Re: "Kary" w Wspólnocie 01.07.09, 23:22
      Brednie ! po to jest księgowośc aby naliczać współwłaścicielom
      należne opłaty, a i sam własciciel dostaje rozliczenia i doskonale
      wie czy płaci czy nie. Widzę, że niektórzy popadają w obłęd w
      obronie dłużników i popadają do tego w skrajność pisząc totalne
      głupoty.

      Nie mogę właśnie sobie wyobrazić zresztą z pewnością zdecydowana
      wiekszość i samych współwłasciceli i zarządów takiej sytuacji że
      zmusza się kogoś do utrzymywania innych i zadłużania się jeszcze do
      tego w banku o czym juz pisałem to dopiero jest brak cywilizacji i
      totalna komuna.

      Wam się wydaje, że wspólnota mieszkaniowa to jakiś chołchoz że
      wszystko jest wspólne?? !!! Wspólnota taka gdzie jest najmniej
      wspólnego jest najlepszą wspólnotą a wspólne koszty należy
      ograniczyc tylko do niezbędnych i tych których nie da się uniknąć.

      Oczywiście możecie sobie jeszcze długo wmawiać że to nie tak i takie
      inne głupoty ale doskonale wiecie że zmuszanie współwłaściceli przez
      jakis durny zarząd do większych opłat i branie kredytów po to aby
      zrobić zwykłe opłaty jest niezgodne ani z ustawą ani z uwl. Trzeba
      po prostu eliminowac jakl najszybciej dłużników nie czekac od razu
      windykowac nawet najmniejsze zadłużenia a opornym wyłaczac media
      albo eksmisja. Jeżeli ktos kupił mieszkanie we wspólnocie a nie stac
      go na nie to trudno niech zamienia na mniejsze albo szuka innych
      rozwiazań a nie żeruje na krzywy ryjek.

      pozdro cento      • uowl Re: "Kary" w Wspólnocie 02.07.09, 09:11
       > Brednie ! po to jest księgowośc aby naliczać współwłaścicielom
       > należne opłaty
       Jakie mają być należne opłaty to ustalają współwłaściciele pomiędzy
       soba, a nie jakaś księgowość sobie nalicza

       > po prostu eliminowac jakl najszybciej dłużników nie czekac od
       razu
       > windykowac nawet najmniejsze zadłużenia a opornym wyłaczac media
       > albo eksmisja
       Opornych wobec księgowości eliminować, albo jak pisał p. Kalinowski
       nie wpuszczać.
      • xxxll Re: "Nagrody" we Wspólnocie 02.07.09, 10:20
       cento11 napisał:

       > Brednie ! po to jest księgowośc aby naliczać współwłaścicielom
       > należne opłaty,

       Bzdurzysz koleś :> , księgowość jest od ewidencjonowania dokumentów
       księgowych wspólnoty
       .
       Od naliczania należności przypadających na poszczególnych właścicieli, na
       podstawie podjętych uchwał przez właścicieli lokali, jest ...
       administrator/ka ( nie mylić z zarządcą - on nadzoruje te procesy)       ----------------------------------------------------------------
       - Póki walczę , to zwyciężam - obywatel RP
       Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
       osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
       www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
       • cento11 Re: "Nagrody" we Wspólnocie 03.07.09, 23:20
        Nie lubię byc niegrzeczny ale niestety muszę ! Czy ja mam do
        czynienia z przygłupami??

        No chyba tak bo albo udajecie takich albo nimi jesteście.

        Skoro ludziska wpłacają gdzieś( do banku) kasę to ktos musi
        prowadzic ewidencję tych wpłat i robi to księgowość czy księgowa
        zatrudniona u admina. Żadko się zdarza, że w firmie zarządzającej
        jest jedna osoba i radzi sobie z 50-cioma wspólnotami. (naprzykład)

        I to kto ile zalega a ile wpłacił a ile udaje że wpłacił rejestruje
        w swym komputerku księgowa bo to ona albo admin jeżdzi do banku i
        bierze dowody wpłat. Napisałem i to wyrażnie, że po to jest
        księgowość aby naliczać powtórzę naliczać należne opłaty a nie
        windykować a windykują współwłaścicele poprzez zarząd albo swego
        pełnomocnika- np prawnika. A jak mają windykować skoro nie wiedzą
        kogo i za ile bo księgowośc nie naliczyła i tak głoąbki mieliście to
        zrozumieć!! A co do admina to jeżeli nie ma żadnej uchwały
        współwłaściceli to może jedynie poinformowac zarząd o tym że sa
        takie a takie zaległości. Jestem daleki od dawania jednak osobom z
        zewnątrz takich uprawnień do tego aby mógł on decydowac o ściąganiu
        należności bo czasem znajdują sie szubrawcy i moga się czasem z
        czymś pośpieszyć...

        Pozdrawiam i sory za niegrzeczność ale mnie trochę poniosło że nie
        kumacie czaczy..
        • uowl Re: "Nagrody" we Wspólnocie 04.07.09, 16:27
         Jeżeli uważasz innych za przygłupów to nie powinieneś wypowiadać
         się pomiędzy ludźmi.

         A jeżeli nie ma uchwały właścciieli to znaczy, że nie informuje się
         o zaległościach. Raczej należy poinformować prokuratora.
         • cento11 Re: "Nagrody" we Wspólnocie 09.07.09, 11:11
          Ktoś kto robi z ludzi idiotów pisząc brednie albo błądzi albo jest
          coś z nim nie tak. Jestem człowiekiem raczej spokojnym i
          kulturalnym, więc kiedy zaczynam tak pisać to muszę mieć do tego
          solidny powód a taki został dany.

          Ale zauwazyłem, że dotarło to co chciałem przekazać i o to chodziło.
          Nie można powtarzam nie można robić z ludzi durni i kazać im płacić
          za kogoś zadłużac się kredytami i jeszcze utrzymywac dłużników takie
          prawo nie istnieje, natomiast istnieją opieszałe zarządy które
          powinny od razu interweniowac a nie czekać aż zacznie brakować
          pieniędzy bo ixiński nie zapłącił kolejnych opłat bo akurat musiał
          kupić nowy telewizor albo robić remont samochodu ! A bywa tak
          wierzcie mi....

          Pogniewanych przepraszam zagubionych myślę naprowadziłem..

          Ps Jeżeli są takie wspólnoty, gdzie kupa dłużników żeruje na
          pozostałych współwłaścicelach, a ci dobrotliwi płacą za nich sami
          sobie podnosząc opłaty a do tego zadłużają jeszcze wspólnoty i topią
          w kredytach to pozostaje tylko współczuć i życzyć przebudzenia.

          pozdrawiam centusiaczek
  • zarzadca.licencjonowany to jest obrona uczciwych przed kombinatorami 04.07.09, 19:36
   ulot napisał:

   > Witam.
   > Czy ktoś z uczestników forum mógłby się ustosunkować do uchwały
   > następującej treści „W przypadku zadłużenia przekraczającego kwotę
   > 2000 zł przez właściciela za lokal mieszkalny upoważnia się zarząd
   > do podjęcia decyzji wstrzymującej dostawę ciepłej wody. Kosztami
   > związanymi z ta czynnością Wspólnota obciąży właściciela lokalu na
   > podstawie wystawionej faktury przez uprawnionego wykonawcę” Pisownia
   > i określenia jak w oryginale.
   > Nadmieniam, że nie jest to prima aprilis.

   A co cię oburza w tej uchwale? Karą nazywasz pozbawienie dłużnika
   możliwości powiększania długu? Karą to jest przymusowe płacenie
   przez uczciwych rachunku za wodę zużytą przez dłużników.
   To co wypisuje tutaj niejaki Kalinowski ośmiesza to forum. To taki
   ekspert od wspólnot mieszkaniowych, jak z koziej d*py trąba.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka