Dodaj do ulubionych

darowizna czy sprzedaż

21.01.10, 12:51
Witam
Mam małe mieszkanko, na które chciałby przprowadzić się mój tata.
Po śmierci mamy został na swoim z moją siostrą. Ja chciałabym kupić
większe. Czy muszę mieszkanie sprzedać tacie? Wiem że od kupna
mieszkania płaci się 2% podatku. Z US wiem że ja podatku od
sprzedaży nie płacę.
Czy mogłabym tacie to mieszkanie darować? A tato mnie darować
gotówkę, czy jest to sprzeczne z prawem? Chodzi oczywiście o koszty
transakcji. Za chwilę i tak będę płacić podatek od kupna nowego.
Prosze o podpowiedź.
Obserwuj wątek
  • aguniap Re: darowizna czy sprzedaż 13.02.10, 16:53
   może Pani podarować tacie mieszkanie i wtedy tylko do zapłaty będzie
   opłata sądowa (200 zł) i opłata notarialna.
   Tak samo tata może spisać z Panią (bez obecności notariusza) pisemną
   umowę darowizny pieniędzy i wtedy nie będzie podatku i innych opłat.
   • maja45 Re: darowizna czy sprzedaż 13.02.10, 19:12
    aguniap napisała:

    > może Pani podarować tacie mieszkanie i wtedy tylko do zapłaty będzie
    > opłata sądowa (200 zł) i opłata notarialna.
    > Tak samo tata może spisać z Panią (bez obecności notariusza) pisemną
    > umowę darowizny pieniędzy i wtedy nie będzie podatku i innych opłat.

    Podatku nie będzie jeśli darowizna pieniężna zostanie przelana na konto lub
    dostraczona przekazem pocztowym i zgłoszona do U.S w odpowiednim terminie.
    • bezpocztyonline Re: darowizna czy sprzedaż 14.02.10, 10:11
     Dokładnie: Pani ojciec może przelać pieniądze ze swojego konta na Pani konto
     (tylko tak, nie może wpłacić gotówki bezpośrednio na Pani konto) opisując ten
     przelew jako 'darowiznę', a Pani w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej darowizny
     musi złożyć w US druk SD-1 jako zgłoszenie tej darowizny. wtedy nie będzie
     podatku od darowizny. Pisemnej umowy darowizny pieniężnej nie musi być.
     • grupazero uwaga-ostrożnie!! 14.02.10, 18:38
      bezpocztyonline napisała:

      > Dokładnie: Pani ojciec może przelać pieniądze ze swojego konta na Pani konto
      > (tylko tak, nie może wpłacić gotówki bezpośrednio na Pani konto) opisując ten
      > przelew jako 'darowiznę', a Pani w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej darowizny
      > musi złożyć w US druk SD-1 jako zgłoszenie tej darowizny. wtedy nie będzie
      > podatku od darowizny. Pisemnej umowy darowizny pieniężnej nie musi być.
      a czy przypadkiem nie jest tak, że darowizna jest darowizną i rekompensata
      finansowa traktowana jest jako akt kupna/sprzedaży? Chyba wszelkie znaki (czyt.
      przepisy fiskusa)na polskim niebie i polskiej ziemi wskazują, że US będzie
      domagał się 19% podatku
      od przelanej gotówy? Chociaż podobno gdzieś kiedyś w
      Polsce (ale np. nie w Warszawie)Izba Skarbowa uznała, że jest możliwe -ujmując
      krótko- spłacenie darowizny. Był to chyba -na przestrzeni wielu lat -jedyny
      przypadek. Chętnie skorzystamy z takiej interpretacji przepisów podatkowych
      (oby obecnie obowiązującej).
      I jeszcze jedno: <(tylko tak, nie może wpłacić gotówki bezpośrednio na Pani
      konto)
      > a dlaczego? jak może to później przed US udokumentować skąd ma
      gotówkę "w skarpecie"?
      • bezpocztyonline Re: uwaga-ostrożnie!! 15.02.10, 16:25
       grupazero napisała:


       > a czy przypadkiem nie jest tak, że darowizna jest darowizną i rekompensata
       > finansowa

       A kto tu mówi o rekompensacie finansowej?

       Córka chce coś podarować ojcu, ojciec chce coś podarować córce, niekoniecznie
       jako rekompensatę. Raczej jako darowiznę.

       Absurdem byłoby zmuszanie najbliższych krewnych, by sobie wzajemnie coś
       sprzedawali (i to koniecznie po pełnej cenie rynkowej), bo inaczej US się przyczepi.

       Co prawda takie absurdy były obowiązującym w Polsce prawem jeszcze kilka lat
       temu, ale na szczęście to się zmieniło.

       Chyba wszelkie znaki (czyt.
       > przepisy fiskusa)na polskim niebie i polskiej ziemi wskazują, że US będzie
       > domagał się 19% podatku
       od przelanej gotówy?

       A które znaki na polskiej ziemi na to wskazują?


       > I jeszcze jedno: <(tylko tak, nie może wpłacić gotówki bezpośrednio na P
       > ani
       > konto)
       > a dlaczego?

       A faktycznie nawet już może:

       isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830450207
       "Art. 4a.
       1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez
       małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

       1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi
       urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego
       powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w
       drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
       orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

       2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem
       darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku
       nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w
       którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw
       majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1
       – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego
       rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową lub
       przekazem pocztowym."

       • grupazero Re: uwaga-ostrożnie!! 18.02.10, 18:51
        Absolutnie to nie jest czepianie się, ale próba uniknięcia wpadki:Córka chce
        coś podarować ojcu, ojciec chce coś podarować córce, niekoniecznie jako
        rekompensatę. Raczej jako darowiznę.
        Absurdem byłoby zmuszanie najbliższych krewnych, by sobie wzajemnie coś
        sprzedawali (i to koniecznie po pełnej cenie rynkowej), bo inaczej US się
        przyczepi.
        Rekonesans po warszawskich US z pytaniem "jest tylko dwoje
        spadkobierców mieszkania po ojcu zmarłym w 2010 r.:daruję swój udział w
        mieszkaniu drugiemu spadkobiercy, a on daruje mi gotówkę - czy muszę odprowadzić
        19% podatku dochodowego?" - zawsze padała odpowiedź, że tak! Po prostu
        pracownicy "komórek" US od podatku dochodowego traktują te darowizny jako akt
        kupna/sprzedaży i w tym przypadku darowiznę gotówki jako zapłatę (bo darowizna
        nie może być niczym rekompensowana). I bardzo skrótowo: oczywiście nie będzie
        podatku, gdy zostanie spełniony warunek sławetnych 2 albo 5 lat. Może ktoś ma
        jednak silne argumenty (podstawa prawna!),że nie należy płacić tych 19%?
        Były też korytarzowe podpowiedzi: ta gotówa to tylko pod stołem.
        • bezpocztyonline Re: uwaga-ostrożnie!! 19.02.10, 12:05
         grupazero napisała:

         > Rekonesans po warszawskich US z pytaniem "jest tylko dwoje
         > spadkobierców mieszkania po ojcu zmarłym w 2010 r.:daruję swój udział w
         > mieszkaniu drugiemu spadkobiercy, a on daruje mi gotówkę - czy muszę odprowadzi
         > ć
         > 19% podatku dochodowego?" - zawsze padała odpowiedź, że tak! Po prostu
         > pracownicy "komórek" US od podatku dochodowego traktują te darowizny jako akt
         > kupna/sprzedaży i w tym przypadku darowiznę gotówki jako zapłatę


         OK, jeżeli tego samego dnia dokonamy dwóch darowizn: córka ojcu mieszkania,
         ojciec córce pieniędzy w wysokości wartości mieszkania, to logiczne, że mamy do
         czynienia z ukrytą sprzedażą.

         Ale jeżeli córka podaruje ojcu mieszkanie, a za czas jakiś ojciec podaruje córce
         jakąś-tam kwotę pieniędzy mającą się nijak do wartości podarowanego ojcu
         mieszkania, to ciekawe, czy naprawdę US domagałby się pieniędzy?

         Dla mnie absurd.
         • grupazero Re: uwaga-ostrożnie!! 25.02.10, 23:23
          "Ale jeżeli córka podaruje ojcu mieszkanie, a za czas jakiś ojciec podaruje
          córce jakąś-tam kwotę pieniędzy mającą się nijak do wartości podarowanego ojcu
          mieszkania, to ciekawe, czy naprawdę US domagałby się pieniędzy? Dla mnie
          absurd." Też tak uważam. Ale tu zacytuję:Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z
          dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez
          umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz
          obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których
          celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega
          najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do
          majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona
          umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną
          darowiznę.
          • bezpocztyonline Re: uwaga-ostrożnie!! 27.02.10, 09:12
           grupazero napisała:

           > "Ale jeżeli córka podaruje ojcu mieszkanie, a za czas jakiś ojciec podaruje
           > córce jakąś-tam kwotę pieniędzy mającą się nijak do wartości podarowanego ojcu
           > mieszkania, to ciekawe, czy naprawdę US domagałby się pieniędzy? Dla mnie
           > absurd." Też tak uważam. Ale tu zacytuję:Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z
           > dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
           > przez
           > umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz
           > obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których
           > celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega
           > najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do
           > majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona
           > umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną
           > darowiznę.


           Oczywiście:
           "gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w
           zamian za uczynioną darowiznę."

           Jeżeli córka zechce "podarować" ojcu mieszkanie, a ojciec W ZAMIAN ZA TO
           "podaruje" jej pieniądze, to jest to sprzedaż.

           Jeżeli córka daruje ojcu mieszkanie niczego w zamian od niego nie oczekując, a
           ojciec np. rok później zechce córce swojej podarować jakąś kwotę pieniędzy, to
           czy mamy do czynienia ze sprzedażą?

           Jeżeli darujesz cioci Krysi na jej imieniny ładny wazon, a pół roku później
           ciocia Krysia podaruje ci na twoje imieniny kwotę - powiedzmy - 500 zł, to czy
           to znaczy, że sprzedałeś cioci Krysi wazon za 500 zł?
           • grupazero nieszczęsne podatki cd 09.03.10, 13:29
            no to tak sobie gdybamy; było takie coś:
            www.is.gdansk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9547&Itemid=146
            ciekawe czy tym stanowiskiem Izby Skarbowej można się podpierać w warszawskich
            US w tym roku?
            Hmm, jak wiadomo te same przepisy obowiązują wszystkich, ale nie dotyczą każdego :-)
            • mirren Re: nieszczęsne podatki cd 09.05.10, 22:53
             Niestety znalazłem inną interpretację, że podatek trzeba zapłacić

             www.podatki.egospodarka.pl/50686,Dzial-spadku-splata-a-podatek-dochodowy,1,65,1.html

             i bądź tutaj mądry :/

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka