04.05.23, 19:55
https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345057375_209904508461321_2740100312118854543_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fW--4zdDfHsAX8FPglJ&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfCdFAQl_QHBxKvpM0Slje-diMb_n4IMLBs8ah1GiCHtBg&oe=6459C459
Obserwuj wątek
  • wscieklyuklad Re: HA113 04.05.23, 20:06
   https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345054181_250019180937257_4519605736062670550_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0qSUdlSHI7gAX-IngX_&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfDS7KS8NLNO-Ia5NGuPdS8Q58vUjfBIjZenPLm7uzDQ1w&oe=6458BCF3
   • wscieklyuklad Re: HA113 04.05.23, 20:07
    https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345135264_183857137899563_2780519446859604850_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=aiF_UyjgvUMAX-21qaj&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfCoKKhjMnieokSrJgN8DMFD1LIv_aTvbL-eWJ1Q_jr9-A&oe=6458B185
    • wscieklyuklad Re: HA113 04.05.23, 20:09
     https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345065357_771924034329432_6340198731561156177_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_p843x403&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bIr6OkIcuI0AX9nHsjX&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfA5eRTl2HlIK1FRO8vAEHrvyKsUxUpiTo5bnV14124moQ&oe=6458144D
     • wscieklyuklad Re: HA113 04.05.23, 20:19
      https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343742993_2166271046906869_3471435239626655376_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=1pr_YtpKd5kAX9mSWF-&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfC3SRM_OvzfAs2MmGt87qzVnIWE3Gp8elK0YXnVp1FlFg&oe=64595D12
      • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 14:40
       https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345179814_965670197901502_816182644505305419_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=xdM-hlj77Z8AX8aWw4e&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfClp6EAWU5Dy9k-EpWGKlA5Kzz2KZmhDS_L4xFOG3uqkw&oe=64592411
       • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 14:44
        https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344901922_5777157602388962_782056449097600297_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=LgJ6SjAZbkwAX-hGtYG&_nc_oc=AQnOwIMiQCNm86PaBzGiS5GqgyvJTnG-iAnn6MLb9ZstUWg7eEeY0IRp4B0-J0mtEC8&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfCenT_tvAF4tsh1FIku8k8fqIRIW8crOS3iPksQ2zbNHg&oe=645AA069
        • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 14:45
         https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343996393_621746273223315_1904993297279864039_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MzVsYJNreqwAX8f0way&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfAE2Vunga3L88Isvx67GrwtxppF-fRtlWQwaeN69q3goA&oe=645A2DEB
         • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 14:46
          https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345151019_926143465362640_2011016446857883033_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=O0qvWel-ORwAX8OIrig&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfA5aBhj9fsugpkXr7aaRVOtR9ZkuNWD2D-fkHApe0mWQA&oe=645950A5
          • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 14:49
           https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345045997_190733987209960_4575171192645125927_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=-R-Xx3T3oVwAX94rRUK&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfBVW13WKGk2QQiA78-YCpYgdw_vltq_xp5GH9wtT06x0g&oe=645A2BD2
           • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 14:50
            https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343172583_704804824733055_9220049269207970441_n.jpg?stp=dst-jpg_s1080x2048&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=3PPocuUKtfcAX8ZrjEs&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfAi0RxODgJLc1hoq-qzUQum1MJ_VWodIk4iv-FsZCPbcQ&oe=645A3F0E
            • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:06
             Symbolem tej władzy jest
             SŁUP.
             Prezydent - słup, premier - słup, afery - na słupa

             Z neciszcza w punkcisko!
             • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:08
              https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/342493265_750290799973595_3583477670109464426_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=NdwqvWyTLy4AX8pa9bx&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfCNGOEMtDzpjvabhgFE4PmyOaeZBO_ZG_9UeTD2Uzqlfg&oe=645AB164

              A to nasze mifistry som!
              • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:10
               https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345071176_510610154466864_4469687692303609497_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=C1GDgHQGcp8AX_ylyd_&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfALES4L5crfLi9_Sp_Vohd0ogdDrgVEhDG4rTMmoiwHRg&oe=6459C958
               • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:13
                https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344902688_597414622129365_6095845618494901964_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_Rpdib5x-MIAX-drR85&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfB3zICkX0gPdXO8bkkCuBqoG7cvlilm94GACMkwyMaixg&oe=645A90CF
                • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:15
                 https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345047016_6369214456469521_7532690374509678751_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=SGwhdVp21SoAX8wjxdW&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfCU6sgQBbtNYRe5ix3JrnDkx3HlrxyFRzloWdnujPls4A&oe=645AA6CE

                 Mafijne bydło ma to w dupsku!
                 • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:25
                  https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344796716_2361409780704156_6599355649104803780_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8xyaimikB6gAX9udken&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfDYsjdY29o8DLwIpWPoq81tCZJhSt68NwRAwX0fqfyjRw&oe=64596B60
                  • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:26
                   PiS i prezydent Andrzej Duda złamali co najmniej 13 artykułów konstytucji; niektóre wielokrotnie .Działo się to m.in. podczas dokonywania zmian w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sadownictwa czy podczas prac nad ustawą o
                   ustroju sądów powszechnych.
                   Łamania ustawy zasadniczej dopuścił się przede wszystkim prezydent Andrzej Duda. Złamał m.in. zapisy preambuły ustawy zasadniczej, która wzywa do poszanowania prawa i wolności. Duda złamał też zasadę demokratycznego państwa prawnego określoną w art. 2, art. 7 stanowiący o tym, że "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa", art. 10 określający trójpodział władz, a także część przepisów rozdziału 5 określającego uprawnienia głowy państwa.
                   Wśród nich prawo stosowania łaski. Prezydent stosował akty abolicji indywidualnej", mimo iż ustawa zasadnicza nie daje mu takich kompetencji. Andrzej Duda złamał też art. 144 podpisując m.in. zgodę na dalsze orzekanie sędziów po ukończeniu 65 roku życia, bez kontrasygnaty premiera.Złamany został również art 179, gdy prezydent nie powołał niektórych sędziów wskazanych przez KRS oraz art. 183, który ustala sześcioletnią kadencję I prezesa Sądu Najwyższego.
                   Andrzej Duda, sprzeniewierzył się tym samym również słowom przysięgi prezydenckiej, w której ślubował, że "dochowa wierności postanowieniom konstytucji".
                   Jednym słowem mówiąc PiS i Dudę w przyszłości czeka Trybunał Konstytucyjny ale nie taki upolityczniony przez PiS tylko wolny i niezależny.

                   Z neciszcza
                   • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:27
                    Czuj duch, wrogowie u bram! Nowe szaty Ziobry
                    Zbigniew Ziobro i jego grupa zdjęli ubranko "Solidarna Polska" i założyli kombinezon rajdowy "Suwerenna Polska", bo trzeba walczyć, gdy wróg stoi u bram.
                    Jeśli facet chce zaimponować drugiemu facetowi, to co robi? Kupuje wypasioną limuzynę. A jeśli nie ma kasy? To zmienia karoserię, a silnik zostawia ten sam.
                    Nie wiadomo, komu Zbigniew Ziobro chce zaimponować – czy Mateuszowi Morawieckiemu, czy Jarosławowi Kaczyńskiemu, który nie interesuje się motoryzacją, czy też zamierza przelicytować Konfederację.
                    Zbigniew Ziobro i jego grupa zdjęli ubranko „Solidarna Polska" i założyli kombinezon rajdowy „Suwerenna Polska", bo trzeba walczyć, gdy wróg stoi u bram.
                    Po 19 latach naszego członkostwa w UE Zbigniew Ziobro i jego drużyna – formuła suwerenna – dostrzega niebezpieczeństwo: Unia chce nas pochłonąć obyczajowo, kulturowo, gospodarczo, ekonomicznie, prawnie. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości chce bronić Polskę przed niemieckimi kolaborantami w naszej polityce. Nie wspomina, że walczy ze swoim szefem, premierem Mateuszem Morawieckim, którego oskarża o godzenie w polską rację stanu przez zawiązanie zgniłego kompromisu z Brukselą w sprawie KPO.
                    To za sprawą tego dzielnego kierowcy nie mamy pieniędzy z Brukseli. To z powodu tej grupy płacimy codziennie kary. Każdy Polak powinien wiedzieć, komu za to podziękować. Kto zrobił bałagan w sądownictwie, o czym zresztą Mateusz Morawiecki powiedział, o przepraszam, „dał do zrozumienia", bo Morawiecki nigdy wprost nic złego o ministrze sprawiedliwości nie powie, chociaż tamten cały czas go biczuje.
                    Zbigniew Ziobro zmienia nazwę partii. Ciekawe, skąd weźmie pieniądze na PR wokół nazwy nowej, przecież każda struktura będzie się teraz inaczej nazywać. Pan Ziobro nie ma kasy wyborczej, ale oczywiście ma ministerialny fundusz solidarnościowy.
                    Zbigniew Ziobro będzie miał chyba problem w telewizji rządowej, do tej pory jego partia płakała, że nie jest zapraszana. Informacja o tym, że zmienili nazwę, wczoraj w Wiadomościach o 19.30 ledwo przemknęła. Może założą nową telewizję, a może skorzystają z telewizji Bąkiewicza, która dostała koncesję? Nawiasem mówiąc, to też niesamowite. W jakim kraju żyjemy, że ktoś taki, jak Bąkiewicz, może dostać koncesję na telewizję?
                    Zbigniew Ziobro na konwencji, którą zorganizował nieprzypadkowo 3 maja (twórcy konstytucji chyba przewracają się w grobie), oskarżył Donalda Tuska o to, że jest agentem wpływu Niemiec. To niebywałe, że w demokratycznym kraju prokurator generalny, minister sprawiedliwości może oskarżać polityka opozycji o agenturalność!
                    Wyrok na Donalda Tuska zapadnie, gdy stanie przed komisją weryfikacyjną badającą wpływy rosyjskie. Właściwie już zapadł, szef PO nawet nie musi się już stawiać przed tą komisją, która jest quasi-prokuraturą. Jedyne narzędzie, jakiego ta komisja nie ma, to kara śmierci. Ale może skazać na śmierć cywilną.
                    A jeśli to się nie uda, to już jest nowy plan. Grupa posłów postanowiła w kodeksie karnym zmienić zapis dotyczący szpiegostwa. Będzie można dostać 5 lat pozbawienia wolności za „nieumyślną odmianę przestępstwa szpiegostwa". I ty możesz być szpiegiem nieumyślnym.
                    Rodacy, nie gadajcie więc za dużo przy piwku, bo wróg stoi u bram, a obrońca może was podsłuchać. A w pace piwa wam nie dadzą.
                    Monika Olejnik – Gazeta Wyborcza, 04.05.2023
                    • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 17:29
                     https://scontent.fktw5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343973126_244662778100191_7582833621627442197_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=IBxBnf_FsWAAX88zRjH&_nc_ht=scontent.fktw5-1.fna&oh=00_AfDaB2UkQNDYS5XVa1QhKJJ6__nplYymhfHQhpYOI1BpWA&oe=645ADC3A

                     Jasne, źe da!
                     • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 18:42
                      https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344811957_603191881763422_5679123025274282463_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=u2MruWo68wkAX-3WsIv&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfD0KUM6n4hbfoaZxnNJzXUOoJOqKfSvmVKaadoQ3JT5uw&oe=645A4D79
                      • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 18:44
                       www.facebook.com/watch/?v=644460400855213
                       • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 20:29
                        https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345182937_6106542442787256_8731088656371272639_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=B3ssNE-zvhoAX8nS6PO&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfCKj8Obj242c4HgPrfhI4vNJZMNjSFiIT5QPaW10Y0IBA&oe=645A4C56
                        • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 20:32
                         https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345257487_636289691647674_140919976141726511_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3M4YOEH4hfUAX8zp3kL&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDoQZ0oPXJ6dmOCXgLJFnlY4VqFN2ccPxNECrSjifexYQ&oe=6459CCCC

                         A i tak bydło podało wielkość znacznie zaniżoną!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 20:45
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344792889_1289411915027205_2250098701886194842_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=JprQst0vLJ8AX8B-ua1&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfAf-4lqOhqQIkIjXHyZgra29YAtaoskHCfJw-ileE1atQ&oe=645A86BC

                          Dedykowane matołom-niedoukom wciąż bredzącym o Tarhowicy
                         • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 20:55
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344875374_550610850557803_3786356793816021026_n.jpg?stp=dst-jpg_s960x960&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wt8r7lpxktIAX_-zs-r&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfCZ52rtqt-2d8ng2E2RRRbDHBh-DBN6W7Q2aQBAGfz2Vg&oe=645A429D
                         • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 20:56
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345031906_782205346530549_1561558230264669400_n.jpg?stp=dst-jpg_s1080x2048&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=YM-BjiwzzEUAX-WiwIU&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfCXocIjtx5i46wAsGcI638_bfk-qK-8s27yK6KinFsnoQ&oe=6459D2D8
                         • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 20:56
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345046543_6423317434397621_3274582741271121330_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ZQvR4zWnD8wAX9KvIWm&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDGMn0o8JmgNndyOngpBL_oIM5hP7-kM3eXCHcN2-mJXg&oe=645A5929
                         • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 20:57
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/342636542_194683713417616_7293933144637397380_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=CQ7ryPimaAoAX8PLjzM&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBNfrt4GE2H9ziHZ4nTEWWjOeQfyXEZNtU7afT_jgoxpw&oe=645A3482
                         • wscieklyuklad Re: HA113 05.05.23, 20:58
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345030417_1247580525884929_2839738474986291842_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Axhb64ySfbQAX-Ct44B&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfAxE4CN9CwsKqFtEIC4a3NuD9Dtqz4gluMPlc6iwwArLw&oe=645A8DA8
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 07:19
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345070219_244049378294716_8145927387023789274_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=WqTC4NXoLicAX-RZqGn&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDrEZufuWwOEDEHTL682ekpqQLSpudyQozi-8IOjG6hZg&oe=645A8CB9

                          W Kobierzynie ponoć szykują izolatkę!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:12
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344308760_288718320148556_5790660344567567129_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3cDvb0is2rwAX_egm-a&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDTI1dVlSE2nnS7y00NzHrEawE_j7Vo9vPz_T6vGBk4GQ&oe=645A5361
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:14
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345270668_188691423640223_4971437409716629638_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_VmhYpyXpxMAX9nZaDw&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBSgBGoDFbknjF4g7klmLQ7ccUTuzxKzp38kVDaUzJEDQ&oe=645AAD9D
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:25
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344553824_194553839627645_8694758546263423177_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=QGbGJkN-QCgAX_TnWc6&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfD7xZ27eREIqJoJWg45ActtTwvbFndYZCfdspZV1A4Lnw&oe=645B37BB
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:34
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344590789_112462635154312_8565005517102919970_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=jItXUIaz7Z8AX8mwcK1&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBJEfq28cpFhRRUBbe6qdqgS1o0yhBnWQGnolH-h1si2Q&oe=645B92CB
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:39
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345251851_634146518085713_2316370074627996975_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=_hywybD7jYcAX-CyLeP&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfAAXKtbC8Rg870n-OG-SAP5H9WlpfPT4ENyS4-RQKM5Gg&oe=645B7D2A
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:47
                          crowdmedia.pl/co-za-unik-wiadomosci-tvp-lektor-przestraszyl-sie-tego-slowa-wiec-je-pominal/?fbclid=IwAR0evtZZKI_NH-Ta05A0t90-1ry5IkNqus2VpY39ly_0FwiyAE3Pb6gv904
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:50
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344852283_821913489525699_5410415509610043194_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=MyfmuwlWPqMAX_5VCWs&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfDiQeICYXcte15NMUKssjkLBIVI0_48ELQ8hbAUmBQb5Q&oe=645AF9D4
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:55
                          www.facebook.com/100073729848957/videos/1229086411028318
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 09:58
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344754330_922400745635524_1432768249617898475_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0JRV4lCdI8wAX_UuCMc&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfAyeHxifUPQtrVR1LWlDw26s1lfQSOO2269kZGX0rzajw&oe=645AFAB1
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 10:15
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343356735_543787764598862_4284205047573776809_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=CwTkLAdPmPgAX_xTp7r&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfB1UZjx1x1L8H9Bn5dbcbESEq19mlvLaUfHmXunUcOyLw&oe=645BDF42
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 10:16
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345259924_535832571854616_5089087569127721056_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3kqhbvLPgokAX9x_Acq&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfDUakj37HFUZr8RAxiU7yl0uTW-uPVDPsNmqdeTYnEFAQ&oe=645BD94C
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 10:18
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345451207_1268710837070496_3552888506092378560_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=tFZpm798H_8AX9l-o6P&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfD0QVvCnT-C2d5KOqVPhTjsirJ4gnWv2qZqO3pDaomQ6Q&oe=645AF17F
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 10:33
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345030554_1667174053764222_7311565900796839112_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=uOFp89hqwZAAX92YPsQ&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfAfFR629Ah3_7dILk3CVOFrX9LH2fvHwhd_hxkSMpYoug&oe=645AFA23

                          i matolę nie skumało?
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 10:41
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345126018_1040128446870204_7675499059194399397_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=KN6PvX4VgGUAX-Hl1ZB&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfA14REmM4nsDJzuQdbUz2v0sU0alcfbWrbaLHZAUd_tuQ&oe=645B2B30
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 18:53
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345279877_989243208903593_4696321705117401345_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Npn6N_xAFL4AX_Bak7N&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBSRAtizwVMLotnwuvSfDBJB3Mpnp2tdhAXAIloZRdkeA&oe=645BBEA0
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 18:54
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345455250_790758825749778_3072789406302996557_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=um3jkztkqxIAX8yLasb&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDnev0PnUH9LifQzNqm2LtXZ3KamwPzPJOCfpkBSZ9IIQ&oe=645B3B73

                          Miejmy nadzieję, źe w listopadzie wypieprzy się toto na bruk
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 19:01
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345236168_1605786136557042_9082564185761754887_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=t-yW2TMWwWcAX8byp4_&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfAB--pIsMKZyL8iJkyihydHflAWRSr8tsn_aIA_4rfwQQ&oe=645C514B

                          Prostujemy: ono umie tylko bredzić!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 19:20
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345253934_1240288146608257_5743141873867131012_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=V0p46b60MwMAX92lMNj&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfDhqJaIYh4-zMB3bMZT85RXy0r9dqkScd_8LumoKfCxGA&oe=645AF1CD

                          Podpowiadamy: bo to mafijne bydło złodziei i nieudaczników
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 19:50
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345253976_223582356972065_6153200523119397427_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=bIGg5NXAWi8AX9ZlXwn&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfB13Ab7hkZm9NwwGCFbpvqsBX3-K9obtLacncXanl9UaQ&oe=645B9DEE
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 19:52
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344791796_800414218092163_309978318280905352_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MLDrjA3IqbcAX-3jGJA&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfCJXHG3Stkx66xa1rH-bhFNYIA3tBCB16AbBXEyiVbYMw&oe=645C7E8C
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 19:54
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345207627_176965804931153_6529540268015872464_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=cXUqLB6CRP8AX-ER3LW&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfAfo3YYEK2dBuger7qIAeES10C2i2WVTruxuV6tKLYVFQ&oe=645B9EEF

                          I susznie!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 06.05.23, 20:04
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344913225_926826495315504_3290670337099434678_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Vy1HNslS_gsAX9ZigDV&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfC4QQtejOoID7qt0QMMy1as7rXOvT2KUMrhzJmI65Y1tA&oe=645AEF8F
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 09:27
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345421303_1301977677337293_4968681025447306286_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3xQfXG06Ro8AX9f9Spp&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfA1B5zVNu_yqSM2Ij_q6EOBuHS-Suo_KW49zKTSJ-LkTQ&oe=645D2973
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 09:29
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345271076_1467154210780750_2284152943152479626_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=JbU4HU8I0gsAX-r-G8_&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfB_9jmkMxVgSS3SXOIocHjBIIfizcAMFXW8FjIeSAflfA&oe=645C188E
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 09:44
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344713216_185692647748330_1693030272839111192_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Yqf6Ei0MP8oAX9gyBc0&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDV126X-4xmP0Q9Y9-cRvWUYbZp6fiYhVyWL6Xz03-27A&oe=645D1747

                          podsumowując - wybaw nas od mafijnego pisoniego bydła!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 09:46
                          Prof. Strzembosz: Duda siedem razy złamał Konstytucję.
                          Były pierwszy prezes SN dodał, że kiedyś liczył, ile raz do tego doszło. Doliczył się się siedmiu sytuacji. - A przysięgał na tę konstytucję: "tak mi dopomóż Bóg". Obydwaj jesteśmy wierzący - dodał.

                          z neciszcza

                          I za to trafi do ciupy!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 09:50
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345577900_288132080205097_1730185081372667269_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_p843x403&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=T8HGRhNyscQAX_Qyow9&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfCbF48t3adayzE8AjpWtgVpraN_QMOzg0NULawJqFPDww&oe=645C83A5

                          To oczywiście fejk,ale toto strzeliło se selfisia z prezydentami/premierami w tle (dostępne w necie nie chce mi się szukać tego czegoś)
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 11:44
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345635421_264430265979753_7299646767043900206_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EdFqn-tfVeoAX9kQysp&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfBOwP7VRPEX2iuC3OuP5u2zyS8sSjB1ALnluxR5NVI4pw&oe=645D32BB


                          No to fruuuuuuu mafijne debile!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 11:49
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345578081_198700766311545_4454409483326982007_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Poet7ofD5GwAX-DqHHD&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfBirqr_mYyn7en68Z-L7wVWaSvE80TQZ09WLYZggmb24Q&oe=645BA4F9

                          Niestety, zdecydowanie mniej!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 12:24
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344392232_984641652699337_280644849111125701_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=10Cfo_2u278AX8Dfz3f&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfB-2ixRaYNgKADNSMJlbuR7zfkjxO6ITWXT3Uz2ta_3Pw&oe=645BAE7E

                          I wsysa z mlekiem matki,
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 12:30
                          Dla tych, co nie rozumieją różnicy między PiS i PO. Pis-ior ciągał psa na lince samochodem, i go zamordował, a Lityński z PO, zginał ratując psa!

                          Z neciszcza

                          I mafijny bandzior nie poniósł kary!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 12:33
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345425435_564533105665195_6772988140117749237_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UP7OMSUC9RgAX_zWHBf&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfAaCrZ6sXhAerw7D25JqW23stbOshcowOQFsnQmap7UEw&oe=645CB393
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 12:40
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345039404_1186657278712507_3878192344820432234_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=t4D459M9XB4AX9ZPJPd&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfDAN_VdUJw8jMbjl9vyzSguRxhc6e1Fhwj9G7YU7DEz6A&oe=645C5424
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345252043_1039463670764149_4179686466441102042_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=qc7_oiCrgl0AX8dB_b2&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfA-VggR6c4pKvSa4ebJFd84YlD2YT58VFC58S57CMtm1w&oe=645BF2D3
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 12:51
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345449894_257107936884753_3359592050607282985_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=0VkPlJv_4U8AX_pOKcm&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfCOYNmoDtAv6Y6c5pc9iIpiSCbluZDi5GWvbK__O0BNTg&oe=645C1DBF
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 19:47
                          Rolnicy - oszukani!
                          Polska wieś - zaorana!
                          Polska ziemia - wyprzedana!
                          TK - ośmieszony i sparaliżowany!
                          Inflacja - gigantyczna!
                          Demografia - najgorsza od II WŚ!
                          KPO - zablokowane!
                          Inwestycje - najniższe od lat 90!
                          Afery PiS - codziennie!

                          Z neciszcza

                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345138230_803193460813552_599813601044570453_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8H4HC9eI8lUAX8cYm0D&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDaBV-woJzVlsxn7FhFtHerRIGgKLgk0L8Yt3_haRIJrw&oe=645BE1F7
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 19:49
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345572389_937869434084366_1834131459151961332_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=aTTOHvBTTukAX-kx7r9&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfCgpeY7Iu01WJvZu1yFMXFvLixrtfFt3j7RR01-YVUu0g&oe=645D996B

                          Żydolewacki fejk
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 19:52
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345463804_919241036048510_2454427307637082171_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=95uGglpxmmQAX8Ah4Bo&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBlrjdIbkAnND5rNcB4DifQO1Dg5pLRxCEdmTST-2bV8g&oe=645CD105

                          ŁGarze! Żydolewactwo nie chodzi do kościoła!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 20:00
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345582340_4527412570871795_1959998319427737669_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=aIJOO7YOahMAX89ur4f&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfCaspxbiCWes10lmiL7P75BjBxReFfrNCBseDq8jXasrA&oe=645C48C9
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 20:13
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345278188_235896565696309_3520752218395335644_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=H1IBD0UdNncAX9dTxC6&_nc_oc=AQmJkDC4l5LJ8VFER2q6vzTkkBQUgso2dQ6z3Rsye-GNYUCJI0U3e7z3koHBDvkiVTA&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfBaurCKAe2grwWpdWhoAWWN4tKxuxRs1-tFZNL47harng&oe=645C18A3
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 20:14
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345435353_1957417447940696_1567779098198943582_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=m4pXpscViMIAX_mmN9S&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfDepFdogdxey6o2UAgLtxYrspAMtX048xG1X0WIp71i2A&oe=645D543F
                         • wscieklyuklad Re: HA113 07.05.23, 20:22
                          Policja zgubiła drona wartego 200 tys zł. 🤦
                          Może już poleciał pilnować miesięcznicę Jarosława.

                          Z neciszcza

                          Oto Wolska właśnie.
                         • wscieklyuklad Re: HA113 08.05.23, 14:08
                          Unijni śledczy z OLAF tropiący defraudacje pieniędzy z UE wchodzą do NCBiR.
                          W tle afery prowadzące do ludzi od Bielana

                          Z neciszcza

                          Niech te mafijne sukinkoty już szykują szczoteczki do zębów i mooooorrrrzzzzzze pasty na dłuuuuuugie lata odsiadki!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 08.05.23, 19:05
                          Ale wstyd. Unia Europejska na tropie złodziei z Polski.
                          Europejski Urząd ds Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) rozpoczął kontrolę w NCBR nadzorowanym przez tzw. "Grupę Bielana". Dotyczy to podejrzeń wielomilionowych wyłudzeń grantów na firmy słupy.
                          Przypomnę, NCBR to łup grupy cwaniaczków skupionych wokół Bielana z Partii tzw. Republikańskiej (republika kolesi). Pamiętacie: "Cześć, jestem Mejza"? Tak, dokładnie, to ci sami.
                          Polskie służby, a jest ich sporo (CBA, CBŚ, ABW, AW, SKW, SWW, SOP...) nie są skore do zapobiegania defraudacji pieniędzy z UE, które są przejmowane przez grupy przestępcze, ale za to służby są wyjątkowo skore do inwigilacji opozycji Pegasusem kupionym za 50 mln zł za wydrukowanie za 200 zł ulotek w Inowrocławiu przez podwładną prezydenta Brejzy, ojca senatora Brejzy. Tyle wystarczyło, żeby uruchomić potężną machinę inwigilacji.
                          Roczny budżet NCBR zarządzanym przez Republikę Bielana to 8 miliardów zł, a nitki afer prowadzą do jego ludzi.
                          Nawet jak to piszę, nie mogę jakoś się z tym pogodzić, że w Polsce rządzonej przez partię z prawem i sprawiedliwością w nazwie, zaczynają działać mechanizmy rodem z oligarchicznej putinowskiej Rosji czy z przesiąkniętych polityczną korupcją Węgier.
                          Dokąd zmierzasz Polsko?
                          Dzisiaj o g. 20 w TVN24 program na ten temat. W TVP Info tego nie zobaczycie.
                          PS zwykły człowiek, żeby zarobić milion, często musi pracować całe życie, chłopcy z ferajny milion zarabiają w tydzień.

                          Z neciszcza

                          I skąd te negatywne żydolewackie emocje? OLAF może im co najwyżej naskoczyć. Nie ma wątpliwości, że już preparowane są odpowiednie dokumenty potwierdzające lelijność mafii.
                         • wscieklyuklad Re: HA113 08.05.23, 19:09
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345467577_755169842812649_2822832280575427693_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=IE8vwvtgUNoAX_8R0z4&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBlwNViZ2cCw0OlVIjBvr9GNwVxmhX23TVHV5qNZxOT8Q&oe=645E439A

                          Matura z majzy!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 08.05.23, 19:20
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345443977_262687642833897_2983424423385496474_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MqxFXfRc1jIAX_1xape&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfD2W3lD7dVaDjOtdjHny6oasgqJMrFNzpcfC3Ha7qo6Hg&oe=645D40CB

                          Fuckt!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 08.05.23, 19:23
                          Paweł Lęcki
                          8-letni Kamil z Częstochowy zmarł w poniedziałek rano, a Polska oburzyła się, święcie się oburzyła, co oczywiście można zrozumieć, ale przecież za chwilę wszystko wróci do normy. Oburzamy się na chwilę, po czym zapominamy. Kamilek zmarł dziś rano. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nie leczonymi ranami oparzeniowymi, napisało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II. Oburzamy się, krew nas zalewa, nóż w kieszeni otwiera. Czy jako Polacy, obywatele, zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby mówić o przemocy domowej? Dlaczego teraz się oburzymy, a generalnie o tym, to w domu, mówimy połgębkiem, po cichu? Kamil to pierwsze narodzone dziecko zabite w szeroko pojętej świętej rodzinie?
                          Żyjemy w kraju, w którym Sławomir Mentzen zastanawia się publicznie, czy bicie kablem od żelazka to już jednak przesada, czy też jednak może nie, niech rozstrzygnie to na wszelki wypadek sąd. Żyjemy w kraju, w którym chronimy dzieci przed seksualizacją w przedszkolu, bo stanie im się wieka krzywda, gdy przebiorą się chłopcy za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców. Nasz stopień urojeń przyprawia o zawrót głowy. Biologiczny ojciec Kamila z Częstochowy opisywał, jak bardzo się modli, donosił, że chłopiec otrzymał ostanie namaszczenie. A gdzie był wcześniej? Był pozbawiony praw rodzicielskich. Co działo się wcześniej? Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - taki zarzut ma zostać przedstawiony 27-letniemu Dawidowi B., który katował swojego ośmioletniego pasierba Kamila. Oprawca - jak przekazuje prokuratura - polewał chłopca wrzątkiem i umieszczał go na rozgrzanym piecu węglowym. Zbigniew Ziobro znowu udaje szeryfa, a przecież pytań w tej sprawie jest mnóstwo. Bestialstwa można nie zrozumieć, choć warto byłoby poszukać przyczyn, przecież przemoc tego człowieka nie wzięła się znikąd. Czyżby znowu za wszystko będzie odpowiadała ideologii lewacka? To wina ataków na Kościół katolicki i Jana Pawła II?
                          Szkoła, pomoc społeczna, sądy, policja. Nie znamy wszystkich szczegółów, więc trudno ferować wyroki, ale na pewno wiemy, że coś bardzo nie zadziałało. Dlaczego to wszystko jest sprawą polityczną? Bo to od polityki, od władzy w dużej mierze zależy, jak spójnie działają instytucje, jak ze sobą współpracują. Ludzie oczywiście są ważni, ale muszą działać w ramach mądrego systemu. Nie możemy zrozumieć, jak to możliwe, że chłopiec chodził do szkoły i nikt nic nie zauważył. Sam wiem, jak można wiele nie zauważyć, ale oczywiście nie można zrozumieć, że można aż tak. Pytania o systemową pomoc są dramatycznie otwarte. Pytania o nasz zdrowy rozsądek, odwagę w mówieniu o przemocy domowej - to wszystko jest wyjątkowo ważne. Dlaczego to wszystko jest polityczne? Polityka ostatniego czasu karmi nas urojeniami, władza prowadzi nas na fronty urojonych wojen.
                          Policjanci z Jeleniej Góry pomogli pięcioletniemu chłopcu, który próbował wynieść jedzenie z jednego ze sklepów. Jak informują funkcjonariusze, chłopiec przebywał pod opieką nietrzeźwej babci, informuje dosłownie chwilę później TVN24. Chodzież. Ojciec zabija całą rodzinę. Kobyla Góra. Matka zabija dwoje dzieci. Czy rozumiemy, co tam się stało? To przecież tylko najnowsze doniesienia. Wcześniejsze zapomnieliśmy. Przemoc domowa ma różne oblicza. Alkohol, przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna. Nie każda przemoc domowa przybiera tak monstrualne rozmiary jak w przypadku Kamila. Czy rozumiemy, co sprawiło, że matka była tak obojętna? Twierdzi, że się bała. Aż tak? A inni dorośli w tym domu? Oczywiście, należy wszystkich skazać na wysokie kary, ale czy zrozumiemy, dlaczego do tego wszystkiego doszło? Ideologia lewacka nam wystarczy za odpowiedź na wszystko?
                          Nie mogę zrozumieć, że toczymy urojone wojny o kotleta, o papieża, przeciwko mące z insektów, tęczy i ideologii lewackiej, seksualizacji w przedszkolach i demoralizacji miejskich bibliotekach, gdy jednocześnie nie potrafimy rozwiązywać prawdziwych problemów. Nie szukamy realnych przyczyn przemocy różnego rodzaju, zadowalamy się bełkotem, mamy dzwony nienarodzonych, nie mamy dzwonów narodzonych dzieci, które znikają, bo wstydzimy się tego, że przemoc może dziać się obok, a może nawet i dotykać nas samych. Czego może nas nauczyć kronika zapowiedzianej śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy?

                         • wscieklyuklad Re: HA113 08.05.23, 19:30
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345833286_270660538642200_7521881872954255751_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=9C0spNPVjCUAX_Aya70&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfDgMCw2LS0Mb2cojRthsOCWaZWqhVJKMSYfmOn-Xx9EIw&oe=645E584B

                          Debilę znów próbowało wejść w skórę yntelektóalysty
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 14:43
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345476394_260011073147487_390873052775988478_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=41qxNKPmkk4AX-KwR1Z&_nc_oc=AQlPv8V5og1DdUTmlpV8Q-xOGuGbnT9_oome4paH8NoFSsW3t5s_Bl7mwURoJDjG0Mc&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfChSs58230wr4VFd2Qg4K8lmEO2SOexhgVfIGpRgK0fKQ&oe=645E6993
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:26
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346077523_471699628467533_5722754114323455010_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=-vTZuaTl3bQAX9-OF_t&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDc4mKoNUXGFDJSXqoXsI_c0kQllQ4HyI-KGjoXHbkgrw&oe=64604AFF

                          Niestety to błędna analiza. Mafia nigdy się nie podda.
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:29
                          W jednej z pierwszych trzech klas podstawówki, katechetka kazała nam kąpać się w majtkach, bo oglądanie swoich narządów płciowych to grzech. Dopiero awantura rodziców spowodowała, że przenieśli ją do innej szkoły. Jestem z rocznika 83 i jak dla mnie to nic się tam nie zmienia - opowiedział jeden z internautów w szczerym wpisie na Twitterze, przyznając, że do dnia dzisiejszego ma traumę po lekcjach religii w szkole.

                          Z neciszcza

                          Ja się z tego powodu kąpię w spodniach od dresu a tu takie źydolewackie bredzenie!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:32
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345465307_1213770045995637_7948115485973278473_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_caJjPpXg-4AX9QwooD&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfCDMo86uBGE71BIU3o2l6mi-1reO6D0yiWALDedL3hVKw&oe=6460209D

                          Są niewinni! Dowód? Spójrzcie za plecy tej Świętej Kobiety!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:33
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346054168_157737443913975_935269859719795412_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BAByDKv-kQ0AX_2Afte&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBYcA9Lvb3H8GGvaTwzDjAKWs_XcHXx0yWKcuE5Yrjl9g&oe=645FB376
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:40
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346081796_1313270175895378_2732070408378414797_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=YPHouW4MFqIAX-DC0Ew&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBNhtZFkQUe-jfooqKmGhUveKngorrGz-sCWdMumPnyOA&oe=64600EFC
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:42
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345642631_1650415518805852_5277576154210020909_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=I3GHcPJepnkAX9vsKip&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfAc_H66w-eMwZZuzI9LjhUhP7EOxKZoQxzJmBi4PcR4dQ&oe=645F19E4


                          Brafffffoooo! Oby to był początek bezpowrotnej zagłady mafii!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:48
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346261024_785195602919365_2422287980393831638_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=lSL6sJ605cYAX_KakQT&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfAdSBVNEaf5mrswswoJEeF5Copi2XzvKdCsn_7YNK2SMg&oe=645F172A
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:55
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345593518_1394104297801993_4511477476894036329_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=qBQ2KDMdzPQAX-CW3Fg&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfB0BiMOCe_Jv6_SeF0-VkmeSUuM0kJ3DJTC5JZJAeAv3w&oe=645F00E7
                         • wscieklyuklad Re: HA113 09.05.23, 18:57
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345584336_734065325182420_2967853766257026592_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=SNuw3rkeqL0AX8heK5u&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBK_uMDkPQQz4T0uybHIvXncbnCCg43AW7oWu5dH3wvLw&oe=645F5D86

                          I susznie - oto Wolska właśnie
                         • wscieklyuklad Re: HA113 10.05.23, 19:44
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346055454_226345230034038_6537873092656847550_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=he_zTN493rYAX-UjWy-&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfCUUPtbGefFImqdNONWGaiTVC8Nynx0Rn6JLAtLIquarQ&oe=6460F621

                          Przecież zawsze jest szansa na odwiedziny uciekinierów do krajów niemieckojęzycznych i wypożyczenie kolejnego w celu wizyty na CPK lub w okolicach strumyka elbląskiego.
                         • wscieklyuklad Re: HA113 10.05.23, 20:23
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346286343_962800998472911_726052584199418134_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=8BB3CHa88jMAX-3uAuG&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfD4Dp41PYPBKbn3abRSz4Hz_JKnUaApiYYK9U0TF5Gu5A&oe=6460BD18
                         • wscieklyuklad Re: HA113 10.05.23, 20:27
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346494294_785105556335759_6218779211295102662_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=He84WxdiBcYAX-UkD7z&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfBjHZVIjd_atTdsuUeBSomukl9G0zgTonbkbaCemzrBXA&oe=646181CB
                         • wscieklyuklad Re: HA113 10.05.23, 20:32
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346447382_3440397519557580_4296587853139512800_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=WDNKbPdR_B4AX-wsSzF&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDtmLUWcni-qWe2NFHtaKsC5ZygyoaKR6x_AT88lhBj6g&oe=6460A9CA
                         • wscieklyuklad Re: HA113 10.05.23, 20:34
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345596171_794601481801559_1292491732367597488_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Q5TRQ9Ie7FAAX8TUYG1&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfBHD4NUrkuw3tdy-yZWdvXQv2SmM-fl5cDp-T8tINNgoA&oe=646033FE


                          O kuuuurrrrfffffffaaaa? I jedyne opiniotwórcze na portalu forum jakim jesteśmy znów miało rację? Fałszerstwa i przekręty! To nas czeka za pińć misiency!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 12.05.23, 18:15
                          natemat.pl/487037,blaszczak-z-doniesieniem-do-prokuratury-chodzi-o-pocisk-pod-bydgoszcza?PA=

                          prędzej lub raczej później weźmie się toto za bezmuzgowe dupsko!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 12.05.23, 18:17
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346833191_1699962937109653_2953027560794536986_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=FCzvFBGpMFkAX_LGu5-&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfDrpkBb7mi5NVY-RlWcZPdOV4Ke4ECI8s7VAHkPAOpqgA&oe=64626046
                         • wscieklyuklad Re: HA113 12.05.23, 18:33
                          https://pbs.twimg.com/media/Fv7mS-jWYAAS21V?format=jpg&name=small
                         • wscieklyuklad Re: HA113 12.05.23, 18:52
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345617344_960804598394564_2275707125249750643_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=FD-e5Qo9DJUAX8btihv&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBCT6_mQLXXlCeQrX5S9Fm10GzlJeBsibiAuw9HCoZsFA&oe=646339B0
                         • wscieklyuklad Re: HA113 12.05.23, 18:55
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346853849_2169309626613157_2974398223914663236_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qnlThdtZ8rcAX8YwNFL&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfCGxwdFBjaXxKgCb09eg0rDUiTiujDKH1SGOPQgq5OY4g&oe=64642A3D
                         • wscieklyuklad Re: HA113 12.05.23, 18:58
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346649460_220999373968054_5540453928841616935_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=uVPIwWTvRH4AX-l0nPE&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=00_AfDQo-unoKsi6m9NMafnen_gJsmfBkK3b45iCsvDvzndKQ&oe=646375F7

                          mafijne bydło!
                         • wscieklyuklad Re: HA113 12.05.23, 19:03
                          https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346784324_187800100870164_2968804793647829307_n.jpg?stp=dst-jpg_p552x414&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=XLFx7lGIrxgAX-ZcOSw&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=00_AfBNuytIOYVsEsR4VEoB-RthSFwzds6ZNV-uZ-bbnae_lQ&oe=6462D921
                         • wscieklyuklad Re: HA113 12.05.23, 19:06
                          a płaszczak uczestniczyło w poświęceniu kaplicy w szpitalu wojskowym. I z obecnie nieustalonych (ustali się w przyszłości) przyczyn nie stawiło się na przysiędze wojskowej w Ostródzie,. Pewnie już wtedy wiedziało o jebnięciu leśnym kacapskiej rakiety.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka