26.09.07, 18:48
Witam
Czy zagląda tu ktoś z Łajsk? Jak tam się mieszka?
Obserwuj wątek
   • zybi111 Re: łajski 10.09.08, 17:00
    Wstęp
    Idea powstania Planu Rozwoju Miejscowości Łajski narodziła się równolegle z
    początkiem realizacji przez Samorząd Województwa programu „Odnowa wsi oraz
    zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Inicjatywa opracowania dokumentu,
    który zawierałby charakterystykę i wizję rozwoju Łajski była bliska jej
    mieszkańcom od dawna. Pojawienie się programu „Odnowy wsi..”, finansowanego z
    funduszy europejskich z pewnością tylko przyspieszyło przerodzenie się tej idei
    w czyn. Powstanie niniejszego dokumentu należy zawdzięczać całej społeczności
    Olszewnicy Starej. Na początku grupę inicjatywną „Odnowy wsi” tworzyli m.in.
    członkowie Rady Sołeckiej, z sołtysem na czele (zarazem przewodniczącym Rady
    Gminy),. Ich oddolna inicjatywa znalazła należyte wsparcie w administracji
    gminnej. W ten sposób łącząc autentyczny zapał lokalnej społeczności oraz
    organizacyjne możliwości Urzędu Gminy w Wieliszewie, Łajski mają szanse walki o
    swoją lepszą przyszłość, której kierunki wyznacza niniejsze opracowanie.

    1. Charakterystyka miejscowości

    a) Położenie miejscowości Łajski.

    Prawie siedemset letnie Łajski, położone są w malowniczej okolicy Kotliny
    Warszawskiej. Są to tereny gęsto zalesione, gdzie na północy ciągną się Lasy
    Pomiechowskie a w jej południowo wschodniej części zachowały się pozostałości
    Puszczy Nieporęckiej.
    Łajski położone są na 20o 53' - 21o00' długości wschodniej - 52o23' - 52o25'
    szerokości północnej. Krajobraz jest równinny lekko pofałdowany, okoliczne
    wzniesienia i pagórki osiagają 75 - 85 m n.p.m.
    Wieś liczy sobie około tysiąc stu mieszkańców. Łajski leżą w bezpośredniej
    bliskości Legionowa, w odległości 26 km od Centrum Warszawy, przy szlakach
    komunikacyjnych łączących Warszawę z Gdańskiem (linia kolejowa) i Pojezierzem
    Mazurskim (droga krajowa nr 61). Mniej niż 7 km dzieli wieś od Zalewu
    Zegrzyńskiego, miejsca letniskowego wypoczynku mieszkańców aglomeracji
    warszawskiej. Łajski należą do powstałej wskutek podziału administracyjnego w
    1973r Gminy Wieliszew i graniczą bezpośrednio z Legionowem, Skrzeszewem,
    Wieliszewem i Michałowem- Reginowem.
    b) Historia wsi Łajski
    Łajski położone są na obszarze Kotliny Warszawskiej, na którą składają się
    tereny znajdujące się niegdyś w obrębie trzech historycznych jednostek
    administracyjnych o tradycjach z okresu książęcego lenna mazowieckiego - ziemi
    warszawskiej, zakroczymskiej i sochaczewskiej. Wraz z włączeniem tych terenów do
    Korony, weszły one w skład województwa mazowieckiego jako części powiatów
    warszawskiego, zakroczymskiego, serockiego i sochaczewskiego.
    Wraz z rokiem rok 1795 tereny te znalazły się w zaborze pruskim. W XIX
    większość tego obszaru wchodziła w obręb województwa warszawskiego, a dopiero w
    1952r. z obszaru tego wyodrębniony został oddzielny powiat - Nowy Dwór Mazowiecki.
    Pod względem administracji kościelnej obszar ten należał od schyłku XI wieku do
    Diecezji Płockiej, następnie w roku 1978 wszedł w skład Archidiecezji
    Warszawskiej. Od 1995 r. Łajski weszły w skład Diecezji Warszawsko-Praskiej.
    Diecezja powstała 25 marca 1992 na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus
    Poloniae Populus reorganizacje Diecezje i Prowincje w Polsce.
    Nazwa Łajski pojawiła się po roku 1864, gdy wieś zgodnie z zapisem w księdze
    wieczystej stanowiła własność hrabiego Augusta Potockiego, w którym ukazem
    carskim, ziemie Królestwa Polskiego zostały uwłaszczone. Wspominając właściciela
    Łajsk należy powiedzieć, że była to barwna w owych czasach postać działacza
    polskiego, który został w 1886 roku jednym z założycieli
    i pierwszym prezesem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Do tegoż towarzystwa
    należały takie osoby jak Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Wacław Gąsiorowski.
    Hrabia był także założycielem, w roku 1897, umiejscowionej nieopodal Łajsk Huty
    Szkła.
    Wojenna zawierucha 1939 roku nie ominęła oczywiście terenów Łajsk
    i pozostałej części obecnej gminy Wieliszew.
    Zacieśniające się kleszcze hitlerowskich najeźdźców zatrzymały się na linii
    Narwi bronionej przez Armię Modlin.
    Okupacja przyniosła kolejne podziały administracyjne terenów Łaskich
    i gminy na podległe Generalnemu Gubernatorstwu oraz Rzeszy Niemieckiej.
    Teren gminy jak i wieś Łajski objęte zostały działaniami oddziału Armii
    Krajowej ze zgrupowania „Obroża”.
    Kolejne zniszczenia przyniosła ofensywa 1944 roku. Najbardziej zacięte walki
    Armii czerwonej z wojskami niemieckimi przyniosły ogromne zniszczenie zabudowań
    w Łajsk, bliskość twierdzy Modlin, o którą toczyły się najbardziej zacięte boje,
    spowodowała konieczność całkowitego powojennego zagospodarowania miejscowości od
    nowa.
    Pożoga wojenna, która szczególnie dotkliwie dotknęła te tereny oraz czas,
    zabrały bezpowrotnie wiele z dziedzictwa kulturowego mieszkańców Łajsk.
    Świadkami burzliwej historii są przydrożne leśne i polne kapliczki i ołtarzyki
    - charakterystyczne w tym regionie zabytkowe miniatury.
    We współczesnych zaś czasach została rozebrana, zbudowana 1905 roku szkoła, na
    miejscu której znajduje się obecnie skwer im. S. Pączkowskiego – pierwszego
    dyrektora założonej w 1905 roku w Łajsk szkoły.
    Na terenie Łaskich znajduje się kilka stanowisk archeologicznych, w których
    znaleziono pozostałości po dawnych mieszkańcach tych ziem z różnych epok. Do
    najważniejszych odkryć należą wykopaliska z okresu kultury halsztackiej. Nazwa
    pochodzi od cmentarzyska w Hallstatt. Jako określenie starszej niż lateńska
    części przedrzymskiej epoki żelaza wprowadził ją H. Hildebrand w 1874r. Obecnie
    przyjmuje się, iż okres halsztacki przypada na lata 700-400 p.n.e..
    W Łajsk odkryto 22 obiekty archeologiczne : groby ciałopalne, groby kloszowe,
    groby popielnicowe, groby jamowe oraz dziewięć jam o charakterze posadowym.
    Jednymi z najciekawszych odkryć są popielnice. Popielnica jest naczyniem
    najczęściej glinianym, służącym dla przechowywania prochów zmarłego, co właśnie
    charakterystyczne było dla kultur o ciałopalnym obrządku pogrzebowym. Znaleziska
    te potwierdzają ciągłość osadnictwa na terenie miejscowości i okolic.


    2. Analiza zasobów miejscowości

    Inwentaryzacja zasobów

    Ludność
    Lajski to duża, licząca 1100 mieszkańców wieś. Ludność miejscowości stanowią w
    przeważającej większości rolnicy i pracownicy prywatnych przedsiębiorstw z
    Legionowa, a także w pewnej części z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz z Warszawy.
    Dużą część stanowią również ogrodnicy. Coraz liczniej reprezentowani są prywatni
    przedsiębiorcy. Niestety przybywa i bezrobotnych. Znaczną część mieszkańców
    stanowią ludzie nowoprzybyli do Łajsk. W głównej mierze osiedlają się tu
    przybysze z sąsiedniego Legionowa oraz z Warszawy. Nowe osadnictwo wpływa na
    zróżnicowanie społeczności. Ma to zarówno korzystny wpływ – przyjeżdżają ludzie
    wykształceni i przedsiębiorczy, napływa kapitał, ale zarazem negatywnie działa
    na integrowanie się mieszkańców.


    Szkolnictwo
    W miejscowości Łajski funkcjonuje przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
    W Łajskach funkcjonuje również nowoczesna Szkoła Podstawowa przy której działa
    Biblioteka Publiczna.
    Szkoła oferuje ponadto dzieciom bogaty program zajęć pozalekcyjnych
    pozwalających rozwijać wszelkie zainteresowania.

    Turystyka

    Łajski tak jak i cała gmina Wieliszew, stwarza wspaniałe warunki do uprawiania
    turystyki weekendowej, zarówno dla osób spędzających czas aktywnie, jak i
    szukających spokoju i wytchnienia wśród pięknej przyrody.
    Dogodne położenie Łajsk, bliskie sąsiedztwo Legionowa wspomaga system szlaków
    komunikacyjnych w postaci drogi wojewódzkiej nr 631 łączącej się z drogami:
    krajową nr 61 i wojewódzką nr 621 oraz warszawskiej podmiejskiej linii kolejowej
    Warszawa - Nasielsk.
    Połączenia autobusowe obsługiwane są w całości przez prywatnych przewoźników.
    Rowerzyści mają wiele kilometrów malowniczych tras, oraz dwa szlaki turystyczne.
    Pierwszym z nich jest część „niebieskiego” szlaku wzdłu
  • damka3 Re: łajski 28.09.07, 14:34
   Nie mieszkam na Łajskach, ale czasami tamtędy przejeżdżam. W
   ostatnich latach miejscowość zyskała na wyglądzie i stwierdzam, że
   jeszcze kilkanaście lat temu nie wyobrażałabym sobie tam zamieszkać.
   Co innego dzisiaj.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka