04.04.05, 15:25

Obserwuj wątek
  • huann Re: żaby 04.04.05, 18:07

   • huann Re: żaby 04.04.05, 18:08
    huann napisała:

    >
    • huann Re: żaby 04.04.05, 18:08

     • Gość: ping Re: żaby IP: 221.212.177.* 02.09.06, 23:11
      pong
      • Gość: zaba Re: żaby IP: 221.224.33.* 03.09.06, 22:32
       puuummmm
  • huann Re: żaby 04.04.05, 23:57

   • b00g13 Re: żaby 05.04.05, 00:08
    blablablablablabla
    • huann ćwir 05.04.05, 12:58

     • huann zgrzyd 05.04.05, 18:04

      • huann Re: zgrzyd 05.04.05, 18:05

       • huann Re: zgrzyd 05.04.05, 18:05

        • huann grrrroarrrr 05.04.05, 18:06
         • huann Re: grrrroarrrr 05.04.05, 18:06

          • huann Re: grrrroarrrr 05.04.05, 18:13

    • uerbe żaby rot13 08.04.05, 20:53
     Ebzna Avrjvnebjfxv jebgr:


     >> gb fxemngl olyl n avr xenfabyhqxv mnqar, xenfabyhqxv cbjfgnyl qbcvreb tql
     >> anfgny xelmlf ob mncemrfgnab jlfgnjvnavn zyrxn v pvfgrpmrx qyn avpu. Pb
     >> oneqmvrw cbfgrcbjr fxemngl cbjfgnabjvyl mnnxpragbjnp fjbwn borpabfp cbcemrm
     >> cemlwrpvr onej xbwnemnplpu fvr m xejvn wnxb bfgemrmravn v jlzhfvp qnezbjr
     >> jlmljvravr. Bpmljvfpvr wnx jvrzl m uvfgbevv, avxg fvr avr cemrwny fcrpwnyavr
     n jerpm
     >> mnpmrgb xenfabyhqxv fcebjnqmnp qb ebyv cbfgnpv zvglpmalpu!. Avrznyn ebyr
     >> bqrtenyn j glz Cnav Xbabcavpxn.


     Cbmjbyę fbovr, fmnabjal xbyrtb qbprapvr, mnhjnżlć, żr cbjlżfmr
     gjvreqmravn qbjbqmą jłnśavr grtb, vż xenfabyhqxv avr fą v avr olłl anz
     bopr xhyghebjb. Jvęprw- vpu nagranpv, wrśyv cemlwąć uvcbgrmę xbyrtv
     qbpragn b ebqbjbqmr xenfabyhqxój, fmpmnyv qb zyrxn anfmlz nagrangbz.
     Cóżavrw, jenm m cbfgęchwąplz fpunzvravrz fcbłrpmrńfgjn v fxemngl
     punzvnłl, nż fgnłl fvę xenfabyhqxnzv. Gb jłnśavr qbjbqmv, żr
     xenfabyqhxv, wnxb punzfxn bqzvnan fxemngn, ynłl jbqę an wrmqavę j
     cnzvęgaą śebqę.

     Pubć bpmljvśpvr zhfmę gh qbqnć, żr mtbqavr m zbvzv bfgngavzv onqnavnzv,
     fxemngl v xenfabyhqxv, gb j mnfnqmvr wrqab v gb fnzb. Xenafbyhqxnzv
     fxemngl mnpmęłl olć anmljnar bq pmnfój, tql jóqxn fgnłn fvę cbjfmrpuavr
     qbfgęcalz gehaxvrz v fxemngbz cbqnjnaą xjnegę tbemnłxv, zvnfg xjnegl
     zyrxn. Bq tbemnłl yvpn vz xenśavnłl, fgąq v _xenfar_ yhqxv, xgóer
     jvqmvryv j cvwnalz jvqmvr anfv cembqxbjvr, cóźavrw xenfabyhqxnzv mjnar.
     An xbavrp mnhjnżę, żr zbwn grbevn jpnyr avr xłópv fvę m cnńfxą, objvrz
     cebprf fpunzvravn fxemngój zótł olć eójabyrtłl qb cebprfh vpu
     ebmcvwnavn, on! mncrjar bon łąpmą fvę mr fboą śpvśyr.


     >> Mncbzavryvfzl b anfmrw genqlpwv v qhzvr anebqbjrw, Pmrejbav Yhqmvr zvravn
     >> fvr anz Fxemngnzv.


     Gh whż xbyrtn qbprag fvę mntnybcbjnł. Pmrejbav Yhqmvr gb anz m Nezvą
     Pmrejbaą cemlfmyv.
     • uerbe Re: żaby reversed 08.04.05, 20:54

      :etorw iksworaiweiN namoR

      > >
      >ydg oreipod ylatswop ikdulonsark ,endaz ikdulonsark ein a ylyb ytazrks ot >
      >oC .hcin ald kezcetsic i akelm ainaiwatsyw onatsezrpaz ob syzyrk latsan >
      >zezrpop csoncebo ajows cawotneckaaz yliwonatswop ytazrks ewopetsop jeizdrab >
      >ewomrad cisumyw i ainezezrtso okaj aiwrk z eis hcycazrajok wrab eicejyzrp >
      >zcerw a einlajceps lajezrp ein eis tkin ,iirotsih z ymeiw kaj eicsiwyzcO
      .eineiwyzyw >
      >elor alameiN .!hcynzcytim icatsop ilor od cazdaworps ikdulonsark otezcaz >
      > .akcinponoK inaP myt w alargedo

      i dąts ,yłainśark mi acil yłazrog dO .akelm
      ytrawk tsaim ,ikłazrog ętrawk ąnawadop motazrks i meiknurt mynpętsod
      einhcezswop ęis ałats akdów ydg ,wósazc do enawyzan ćyb yłęzcaz ytazrks
      imakdulosnarK .omas ot i ondej eizdasaz w ot ,ikdulonsark i ytazrks
      ,imainadab imintatso imiom z eindogz eż ,ćadod ut ęzsum eicśiwyzco ćohC

      .ędorś ąntęimap
      w ęindzej an ędow yłal ,atazrks anaimdo aksmahc okaj ,ikudlonsark
      eż ,izdowod einśałw oT .imakdulonsark ęis yłats ża ,yłaimahc
      ytazrks i awtsńezcełops meineimahcs mycąjupętsop z zarw ,jeinżóP
      .motanetna myzsan akelm od ilazczs ,wókdulonsark ezdowodor o atnecod
      igelok ęzetopih ćąjyzrp ilśej ,icanetna hci -jecęiW .oworutluk ecbo
      man yłyb ein i ąs ein ikdulonsark żi ,oget einśałw ązdowod ainezdreiwt
      ezsżywop eż ,ćyżawuaz ,eicnecod ogelok ynwonazs ,eibos ęlowzoP
      _ensark_

      .elśicś ąbos ez ęis ązcął abo enwepaz !ab ,ainajipzor
      hci usecorp od yłgelonwór ćyb łgóm wótazrks aineimahcs secorp
      meiwob ,ąksńap z ęis icółk ein elacw airoet ajom eż ,ężawuaz ceinok aN
      .enawz imakdulonsark jeinźóp ,eiwokdozrp isan eizdiw mynajip w ileizdiw
      erótk ,ikdul

      > >
      >aineim eizduL inowrezC ,jewodoran eimud i ijcydart jezsan o ymsileinmopaZ >
      >.imatazrkS man eis

      .ilzsyzrp ąnowrezC
      ąimrA z man ot eizduL inowrezC .ławopolagaz ęis tnecod agelok żuj uT
      • uerbe Re: żaby reversed + rot13 08.04.05, 20:55

  • huann hlep 08.04.05, 19:44

   • huann Re: hlep 08.04.05, 19:45

    • huann Re: hlep 08.04.05, 19:47

     • huann Re: hlep 08.04.05, 19:48

      • huann Re: hlep 08.04.05, 19:49

       • huann Re: błep 08.04.05, 19:51

        • huann błep 08.04.05, 21:33

         • zrwr.gov.pl Re: błep 07.09.06, 18:06

          • zrwr.gov.pl Re: błep 07.09.06, 18:08

  • huann jarz 08.04.05, 21:56

   • huann yny 08.04.05, 21:57

    • ewula_p Re: yny 08.04.05, 23:31

     • ewula_p Re: yny 08.04.05, 23:34
      <a href="mailto:cośtam@domena.pl">
      • ewula_p Re: yny 08.04.05, 23:35
       Aktywny adres e-mailowy
       • ewula_p Re: yny 08.04.05, 23:36
        Jeczyliktoś
        • ewula_p Re: yny 08.04.05, 23:36
         <a href="HTTP://www.gazeta.pl">cośtam</a>
         • ewula_p Re: yny 08.04.05, 23:37
          cośtam
          • Gość: yty Re: yny IP: *.block.alestra.net.mx 09.04.05, 12:15
           gwno
           • Gość: , Re: yny IP: *.promax.media.pl 30.07.05, 20:33
            • Gość: wadera Re: yny IP: *.scr.east.verizon.net 06.01.06, 10:25
             tescicho
             • Gość: longinus Re: yny IP: *.scr.east.verizon.net 06.01.06, 10:27
              gaga
            • Gość: koala Re: yny IP: *.scr.east.verizon.net 06.01.06, 10:30
             hahadi
             • Gość: y Re: yny IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.03.06, 18:12
  • huann jety 09.04.05, 02:05

   • huann Re: jety 09.04.05, 02:06
    trafił Jak w ślepą
    kurę elewator
    • huann Re: jety 09.04.05, 02:07

     • Gość: alex4 Re: jety IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.04.05, 13:39
      gdzie ja jestem?
      • huann Re: jety 09.04.05, 15:34

       • mc_dortmund Re: jety 08.03.06, 18:53

        • mc_dortmund Re: jety 08.03.06, 18:57
         mc_dortmund napisała:

         >
         • mc_dortmund Re: jety 08.03.06, 18:59

          • mc_dortmund Re: jety 08.03.06, 19:01

           • zrwr.gov.pl Re: jety 07.09.06, 18:14

            • zrwr.gov.pl Re: jety 07.09.06, 18:19

             • zrwr.gov.pl Re: jety 07.09.06, 20:12
              °
              • zrwr.gov.pl Re: jety 07.09.06, 20:21
               é
               • zrwr.gov.pl Re: jety 07.09.06, 20:22
                • zrwr.gov.pl Re: jety 07.09.06, 20:24
                 VIP
                 • zrwr.gov.pl VIP 07.09.06, 20:25

                  • zrwr.gov.pl Re: VIP 07.09.06, 20:28
                   ²
                   • huann Re: VIP 07.09.06, 20:29
                    ²
                   • zrwr.gov.pl Re: 07.09.06, 20:29
                    ²
                    • zrwr.gov.pl Re: 07.09.06, 20:48
                     • zrwr.gov.pl Re: 07.09.06, 20:50
                      _
                      • zrwr.gov.pl Re: 07.09.06, 20:51
                       ^
                       • zrwr.gov.pl Re: 07.09.06, 20:52
                        ©
  • swistak_anty_cialo_obce_w_uchu Re: żaby 09.04.05, 13:37
   dziab dziab dziady dziady... chestum klawitórrrrr
  • wilk.co.sika.i.kuca Re: żaby 09.04.05, 22:37

  • dwie_rzyrafy Re: żaby 09.04.05, 22:40

   • dwie_rzyrafy Re: żaby 09.04.05, 22:40

    • dwie_rzyrafy Re: żaby 09.04.05, 22:41

     • dwie_rzyrafy Re: żaby 09.04.05, 22:41

  • mendrzec_tychuju Re: żaby 09.04.05, 22:49

   • mendrzec_tychuju Re: żaby 09.04.05, 22:50

    • mendrzec_tychuju WY_! 09.04.05, 22:51
     • mendrzec_tychuju Re: WY_! 09.04.05, 22:52

      • mendrzec_tychuju Re: WYyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 09.04.05, 22:53
       • mendrzec_tychuju WYyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 09.04.05, 22:54

        • zo_h Re: WYyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 10.04.05, 19:54
         Dziś pojechalismy zobaczyć nową stację, poniżej wrzucamy linki do paru zdjęć
         jakie zrobiliśmy na niej:

         <a
         href="http://www.zoh1w2.republika.pl/moje/zdjecia/metro/wyjscie.jpg"target="_blank">WYJŚCIE</a>
         Jedno z dwóch reprezentacyjnych wyjść z metra w okolicy, których króluje dalej
         księżycowy krajobraz rozkopanej ulicy Słowackiego.

         <a
         href="http://www.zoh1w2.republika.pl/moje/zdjecia/metro/wyjscie2.jpg"target="_blank">WYJŚCIE</a>
         Tak wygląda to samo wyjście z dołu.

         <a
         href="http://www.zoh1w2.republika.pl/moje/zdjecia/metro/nie_ma.jpg"target="_blank">ZAMKNIĘTE</a>
         Mimo tego, że metro już dojeżdża do stacji to jeszcze nie wszystkie przejścia są
         dostępne.

         <a
         href="http://www.zoh1w2.republika.pl/moje/zdjecia/metro/panorama.jpg"target="_blank">SUFIT</a>
         Widok na główną atrakcję stacji, czyli podświetlany sufit. Kolor podświetlenia
         ma sie zmieniać w zależności od pory dnia a w chwili gdy byliśmy miał żółtą barwę.

         <a
         href="http://www.zoh1w2.republika.pl/moje/zdjecia/metro/pociag.jpg"target="_blank">POCIĄG</a>
         Naprawdę jeżdżą!!! suspicious
         W lewej części zdjęcia widać kolorową posadzkę u podstway schodów, jest ona
         bardzo ładna, ale z racji tego, że wykonano ją z polerowanych płyt jest bardzo
         śliska ( przechodniu śpiesz się powoli :] )

         <a
         href="http://www.zoh1w2.republika.pl/moje/zdjecia/metro/sufit.jpg"target="_blank">STACJA</a>
         Na tym zdjęciu warto zwrócić uwagę na ciekawie pofalowany sufit wykonany z
         lanego betonu (naszym zdaniem najciekawszy sufit z całej lini metra) oraz na
         kamienną ławkę, która mimo urokliwego wyglądu która ma wątpliwe wartości dla
         czterech liter ze względu na zimno jakim emanuje.

         <a
         href="http://www.zoh1w2.republika.pl/moje/zdjecia/metro/sciana.jpg"target="_blank">ŚCIANA</a>
         A tak wygląda rdzawa ściana.

         Władze miasta zapowiedziały, że to ostatnia tak atrakcyjna stacja metra,
         wszystkie nastepne maja być bardziej ujednolicone.
         • zo_h Re: WYyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 10.04.05, 20:01
          Dziś pojechalismy zobaczyć nową stację, poniżej wrzucamy linki do paru zdjęć
          jakie zrobiliśmy na niej:

          WYJŚCIE
          Jedno z dwóch reprezentacyjnych wyjść z metra w okolicy, których króluje dalej
          księżycowy krajobraz rozkopanej ulicy Słowackiego.

          WYJŚCIE
          Tak wygląda to samo wyjście z dołu.

          ZAMKNIĘTE
          Mimo tego, że metro już dojeżdża do stacji to jeszcze nie wszystkie przejścia są
          dostępne.

          SUFIT
          Widok na główną atrakcję stacji, czyli podświetlany sufit. Kolor podświetlenia
          ma sie zmieniać w zależności od pory dnia a w chwili gdy byliśmy miał żółtą barwę.

          POCIĄG
          Naprawdę jeżdżą!!! suspicious
          W lewej części zdjęcia widać kolorową posadzkę u podstway schodów, jest ona
          bardzo ładna, ale z racji tego, że wykonano ją z polerowanych płyt jest bardzo
          śliska ( przechodniu śpiesz się powoli :] )

          STACJA
          Na tym zdjęciu warto zwrócić uwagę na ciekawie pofalowany sufit wykonany z
          lanego betonu (naszym zdaniem najciekawszy sufit z całej lini metra) oraz na
          kamienną ławkę, która mimo urokliwego wyglądu która ma wątpliwe wartości dla
          czterech liter ze względu na zimno jakim emanuje.

          ŚCIANA
          A tak wygląda rdzawa ściana.

          Władze miasta zapowiedziały, że to ostatnia tak atrakcyjna stacja metra,
          wszystkie nastepne maja być bardziej ujednolicone.
  • swistak_anty_cialo_obce_w_uchu zaby, żaby, cztery żaby 10.04.05, 13:56

   • swistak_anty_cialo_obce_w_uchu a na żabach światak kudłaty! 10.04.05, 13:56

    • fwiftak_bew_wemba_na_pfedzie fffff 10.04.05, 18:50

     • fwiftak_bew_wemba_na_pfedzie Re: fffff 10.04.05, 18:50

      • fwiftak_bew_wemba_na_pfedzie Re: fffffffffffffff 10.04.05, 18:51

       • fwiftak_bew_wemba_na_pfedzie Re: fffffffffffffffffffffffffffffffffffff 10.04.05, 18:51

  • huann i 10.04.05, 16:57

  • huann zaby 15.04.05, 12:44

  • huann ciuch 17.04.05, 21:43
   CIA
   • huann Re: ciuch 17.04.05, 21:44
    huann napisała:

    > CIA
    • huann Re: ciuch 17.04.05, 21:45

     • huann Re: ciuch 17.04.05, 21:45

      • huann cia 17.04.05, 21:46
  • huann sex! 18.04.05, 23:15

  • nobullshit Re: żaby 19.04.05, 10:33

  • nobullshit Re: żabyo 19.04.05, 10:35
  • nobullshit ooo 19.04.05, 10:37

  • huann Barbara i Rabarbar 21.04.05, 16:03
   Baabaaa
   i Aabaabaa

   • huann Re: Barbara i Rabarbar 21.04.05, 16:05

    • huann Babrara i Rabarbar 21.04.05, 16:21

    • hetman4 Re: Barbara i Rabarbar 21.05.06, 09:39
     x ----O--
     • hetman4 Re: Barbara i Rabarbar 21.05.06, 09:45
      hetman4 napisał:

      x ____O____ _________
      x ___O_O___ _O_O_O_O_
      x __O_O_O__ __O_O_O__
      x _O_O_O_O_ ___O_O___
      x _________ ____O____
  • huann MOJEEE! 22.04.05, 12:30

   • huann Re: MOJEEE! 22.04.05, 14:47

  • huann <: PTOKI :> 23.04.05, 13:58
   <: To forum będzie istnieć dopóty, dopóki <a
   href="http://www.bloggerheads.com/images/mandrill_chicks.jpg">Odkórne
   Czynniki</a> nie zadecydują <a
   href="http://www.se.com.pl/se/gallery.jsp?place=galleryPhoto&gid=20712&pid=37755">na
   Poważnie</a>,
   lub dla <a
   href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/4/42/Struthio_camelus.jpg">Szeroko
   Pojętych Jaj,</a> że już <a
   href="https://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=396">po Ptokach</a> suspicious
   suspicious
   Kolejność Dzióbania:
   Masz DwieŻyrafy, WięcSam Je Sobie Usmaż.
   tRUe, <a
   href="https://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=10322&w=10895316">Aleja Nieotym!</a>
   SrokaPraptoka, czyli Wątek Gęśnezis
   suspicious
   DlaWyowcowanych:
   Krowy Jako-takie,
   Bo Zupa Była Zasłońa...
   Zwolni Was b00g: <a
   href="https://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=23783">MartweKota,</a> <a
   href="https://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=24328">Moje Pasja!</a>
   4 nogi dobrze, 2 nogiźle. 2 koła dobrze,4 koła źle.
   suspicious
   ~SzprotoKota~
   ^^Ptoki Najwyższych Lotów^^
   suspicious
   Jeeeść... <a
   href="http://www.pajacyk.pl/">JEEEEEEŚĆĆĆ!!!!!</a> <a
   href="http://www.polskieserce.pl/">bo ZABIJE.</a>

   suspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicioussuspicious
   Sznurek do Kurek
   <:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:

   <a
   href="https://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28076&w=21867324">-----------------------------------------------------------------
   NaPtaLinka-----------------------------------------------------------------</a>
   (w Kórej bardzo proszę wieszać sklarowane powrozy, bez zakładania nowych wątów*)
   *by: szprotaard de RU
   suspicious<:
   <: suspicious
   ',,------------,,U:. <a
   href="http://tramp.travel.pl/zdjecie.php?p=idz1155">LAMY</a> <a
   href="http://www.imanhakikatleri.com/guzellikler/images/hipopotam.jpg">oras
   NOSOROSCE</a> .:U,,------------,,'
  • huann HUJE. 25.04.05, 23:39

   • huann Re: HUJE. 25.04.05, 23:40

    • huann ulubione i HUJE. 27.04.05, 01:39
     HUJE

     Łódź

     HUJE


     Rezerwat Utopia

     HUJE


     <:Nuuuuuudysuspicious

     HUJE


     szakal.co.kica.bo.złapał.wilka

     HUJE


     szukamy huanna w imieniu rządu

     HUJE


     Krowy

     HUJE


     oSłonica Stara

     HUJE


     >@_Ślimaki_@<

     HUJE


     Nakarm Huasia!

     HUJE


     Świat Świataka i surikatek

     HUJE


     4 TAK! 2 NIE!

     HUJE


     <: Utopia i Polityka suspicious

     HUJE


     Forum Twarożek

     HUJE


     koty kasi

     HUJE


     ___Ano Malie___

     HUJE


     FoFFM/FoFSF

     HUJE


     Umfana

     HUJE


     Kresy Wschodnie II RP

     HUJE


     Wschód Europy

     HUJE


     GÓRY - Moja Pasja

     HUJE


     Turystyka rowerowa

     HUJE


     Morze

     HUJE


     Na luzie

     HUJE


     Kozmo-Gerls

     HUJE


     Testowe

     HUJE
    • huann same fajne chopaki 27.04.05, 13:37

     • huann Re: same fajne chopaki 27.04.05, 13:37

      • huann mojry 28.04.05, 00:23

       • huann Re: mojry 28.04.05, 00:24

        • huann Re: mojry 28.04.05, 00:24

         • huann Re: mojry 28.04.05, 00:25

          • huann opis 28.04.05, 12:54

           • huann opis do rzeczywistości 28.04.05, 13:02
            nie pasujący:
            • huann Re: opis do rzeczywistości 28.04.05, 13:02

             • ortodox Re: opis do rzeczywistości 02.11.06, 15:26
              no
              • yavorius aaaa 10.11.06, 07:47

  • huann jak 01.05.05, 01:22

   • huann Re: jak 01.05.05, 01:23

    • huann Re: jak 01.05.05, 01:24

     • huann Re: jak 01.05.05, 01:25

      • huann Re: jak 01.05.05, 01:27

       • huann Re: jak 01.05.05, 01:28

  • huann několika 17.05.05, 19:49

  • Gość: i płazy Re: żaby IP: *.polk.edu 20.05.05, 18:05
   • smalekitten Re: żaby 22.09.05, 11:08
    kk
    • e.spioch Re: żaby 22.09.05, 11:09
     polska
     • Gość: kkk Re: żaby IP: *.acn.waw.pl 25.09.05, 08:31
      Ś M I E C H<a href="http://tiny.pl/144"target="_blank">Ś M I E C H</a>
      • Gość: ;;; Re: żaby IP: *.acn.waw.pl 25.09.05, 08:32
       Ś M I E C H

       • Gość: . Re: żaby IP: *.acn.waw.pl 25.09.05, 08:33
        PORNOL

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka