Dodaj do ulubionych

Miasta Partnerskie Zabrza

28.03.07, 16:49
Z kim se kamracicie?
-Możno mi powiycie.
Obserwuj wątek
  • Gość: Zabrze Re: Miasta Partnerskie Zabrza IP: 212.106.159.* 29.03.07, 08:09
   www.um.zabrze.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=500&Itemid=216
   • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 29.03.07, 16:57
    Piykne dziynki.
    Bydzie trza mi ło nich szkryfnońć jakeś rymowanki.
    Po prowdzie to słabo som łopracowane na ty zajcie miejski.
    No ja, we moji Rudzie Ślonski niy ma ze tym lepi.
    • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 31.03.07, 14:06
     A możno trza by we końcu ta miejsko zajta zaktualizować.
     No bo jak Zabrze podpisało umowy partnerske ze dziewiyńcioma miastami, to czamu
     do trzech jakosik niy chce se prziznać?
     • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 31.03.07, 17:44
      Dziewiyńć kamratow podobnoś majom
      Yno do sześciu se prziznowajom?
      • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 02.04.07, 19:23
       Możno ktosik wiy coś ło tych partnerach kerych na zajcie miejski niy ma.
       Szkryfnijcie tu ło tym cosik.
       • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 05.04.07, 09:54
        Wielkanocnie

        Słać jajeczka trza partnerom
        Niych se za wspołpraca bierom.
        • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 18.04.07, 23:41
         Ciyngym jakoś niy wiym nic ło inkszych partnerach.
         Możno ktosik uzupełni ich lista.
  • broneknotgeld Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - Seclin 29.03.07, 20:09
   Prusy Ksionżynce

   Piyrsze to państwo w cołki Europie
   Kaj sie na Lutra tezy niy "kopie"
   Princ Albrecht polskim lynnikym łostoł
   Dyć wolno rynka we Prusach dostoł.


   Krolewiec 1544

   Dboł Hohenzollern ło swo stolica
   Chcioł by gryfniejsze durś miała lica
   Toż uniwerek tukej wystawioł
   By uczoł ale tyż przeca sławioł.
   • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:10
    W Krolewcu i Ełku (1543-1552)

    Wiyncy tu ksionżek polskich drukujom
    Niż w cołki Polsce - to forszelujom?
    • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:10
     Krolewiec 18.I.1701

     Toż elektor w końcu korony se chycioł
     "Krol w Prusiech" - szpas taki inkszym tronom wycioł
     Europa mo władcy zaś cołkym "nowego"
     Z mianym Fryderyka Wilhelma I.


     Konigsberg 1255

     Przemysła Ottokara II czy znocie?
     Na jego cześć miano tego grodu mocie
     Krol Czech no i cysorz łon rzymsko-niymiecki
     Mieczym krzcić chcioł pogan - nojlepi we plecki

     No toż grod warowny tu Zakon wystawioł
     Komtur ze Prusami wcale se niy bawioł
     Czi ćwierci z tysionca rokow dyć minyło
     Wiela sie w tym czasie tukej pomiyniyło.
     • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:11
      4 grody

      Piyrwyj przi Krolewcu tyż czi inksze grody
      Altstadt Lobenicht Knipawa - czimały se zgody
      W łoziymnostym wieku cołkym we jedno zaś zloły
      Czas przi Frycu Wielkim przeca był tukej wesoły.


      Immanuel Kant 1724-1804

      Niy było we tym żodnego kantu
      Toż filozofio z niym kwitła sam tu
      Łon "Albertiny" perłom był jasnom
      Idejom kero niy śmi być ciasnom.
      • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:11
       "Nowo wydany Kancyonał Pruski" - Krolewiec - 1741

       Łon przez czi wieki był wydowany
       Ze sto sztyrdziści razy wznowiany
       Toż we tych pieśniach polskość tu była
       Z niymi we sercach nikerych żyła.
       • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:12
        "Dom Rad"

        Ruina zamku tym zamiyniyli
        Niym "Dom Rad" dźwigli - zaczoł sie chylić
        Możno Krziżaki tako sprawiyli
        Że przegroł cołkym towarzysz Iljicz.
        • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:12
         Mury miejskie

         Skiż wojyn szwedzkich wzniyśli te mury
         Baszty bastiony i trocha bram
         Niy łodgoniyły cołkym tu chmury
         Dyć cosik jednak broniyły sam.


         Przebudowa murow miejskich (1843-1864)

         Ano - łoblykły se w cegła piyknie
         Urody jejich i dzisioj styknie.


         Baszta Wrangel

         Zdo sie - wyłazi jakby z jziora
         Coby Krolewca tako wachować
         Chocioż minyła już jeji pora
         Werci se na nia tu podziwować.
         • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:13
          Brama Krolewsko

          Dwoch krolow tu szukej ze ksiyńciym Albrechtym
          Głow jednak niy majom - som wiysz jaki pech w tym
          Choć w łostatni wojnie bomby tu niy ściepli
          Dyć Ruski na władcow niy yno se hepli.


          Brama Sackenheimsko

          Piyrwyj grafy jom zdobiyli
          Dyć przi Ruskach sie straciyli
          Kaj te Yorcki i Bulowy?
          -Se łopytej swoji gowy.


          Brama Frydlandzko

          Na Frydland z Krolewca tyndy żeś wyłazioł
          W czasach jak tyn Prawdinsk do gowy niy włazioł.
          • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:13
           Kościoł w Emalienau

           Krolowa Luiza postawić kozała
           Dyć pewnikym tego se niy pomyślała
           Że tu czas tyjatru lalkowego przidzie
           A Ponboczka pszonie i we tym durś bydzie.


           Zoo

           Po berlińskim i londyńskim łogrod krolewiecki
           Jednak wszysko se zmiyniyło - prziszoł czas radziecki
           Downy blask se pryndko stracioł - zoo jednak durś stoji
           Ło ta reszta co łostała ktoś sie ciyngym boji.
           • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 29.03.07, 20:15
            Muzeum Kanta

            Dzisioj myśliciel muzeum mo
            Toż Kaliningrad jednak go zno.
        • broneknotgeld Re: Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen - S 23.04.07, 22:50
         Tako dziedzina
         pl.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
         Kamrat Olsztyna.
   • broneknotgeld Lund - Równe - Sangerhausen - Seclin - Trnava - Za 31.03.07, 14:03
    Lund

    Dania se piyrwyj Lundu trzimała
    Jednak Szwecyji we końcu dała.
    • broneknotgeld Re: Lund - Równe - Sangerhausen - Seclin - Trnava 05.04.07, 19:57
     Czy ta szwedzko Skania znocie?
     Z niyj partnera przeca mocie!

     --

     Skania spichrzym

     Ano - spichrzym dlo Szwecyji
     Niy ma we tym komedyji.

     --

     Skania

     Naprzeciw Danii ta Skania momy
     Możno jom w końcu dobrze poznomy.
     • broneknotgeld Re: Lund - Równe - Sangerhausen - Seclin - Trnava 10.04.07, 19:39
      Lund w Szwecyji leży!
      Czy ktosik niy wierzy?
    • broneknotgeld Lund w Szwecyji leży! 05.04.07, 23:24
     Lund w Szwecyji leży!
     Czy ktosik niy wierzy?
     • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 05.04.07, 23:25
      Dziyń św Łucji w Szwecyji

      Choć sie urodziyła w ciepły Italyji
      Nojmocni jest czczono we zimny Szwecyji
      W łopiece mo ślepych i tych co ich lyczom
      Bestoż frelki dzisioj chodzom se ze świycom

      W kożdym mieście szwedzkim terozki wybory
      Nojgryfniejszy Łucji co łodwiydzo chorych
      Niesie im pociecha i żymły rozdowo
      Nom by sie przidała - tako mi sie zdowo.
      • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 05.04.07, 23:26
       "Waza"

       "Wazy" wydobyli - piykny to zabytek
       Bog jednak im pedzioł że to dlo nich zbytek
       Przeca jak go piyrwyj yno zwodowali
       To sie niy uczimoł na ty morski fali.
       • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 05.04.07, 23:26
        Greta Garbo

        Godali że greta "zimny łogyń" poli
        Ze niom "Casablanka" kożdy jednak chwoli.
        • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 05.04.07, 23:27
         Femokracjo

         Możno ździybeczko to czasym złości
         We Parlamyńcie chopy w myńszości
         W rzońdzie podobnoś tyż majom tako
         Baba ze chopym już niy jednako?
         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 05.04.07, 23:28
          Już Tacyt

          Już Tacyt chwoloł łod Swewow łodzie
          Groźne być miały w przibrzeżny wodzie
          Dyć wtedy jednak bez żagla były
          Na oceanie by sie straciyły.
          • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 05.04.07, 23:28
           Sigrida

           Toż Eryk Zwyciynzca piyrszym jeji chopym
           Możno jeszcze niy mioł z niom wiela utropy
           Dyć po jego śmierci wdowa ze niyj "dumno"
           Cera łod Chrobrego - tyż bestoż fest szumno.
           • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 09.04.07, 13:18
            Sigrida - Świyntosława

            Ślubno Eryka - siostra Chrobrego
            Swionow krolowa - szczepu zocnego
            Wdowom we końcu przeca łostała
            Siył wszysko strzimać durś wiela miała.
            • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 09.04.07, 15:03
             Państwo Odyna

             Państwo Swionow bog załozoł
             Dlo nich richtig wiela wozoł
             Mondry był - toż przeca wiycie
             Przepowiodoł śmierć i życie.
             • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 09.04.07, 15:04
              Tor

              Z łonym zowdy po zwyciynstwo
              Ze niym siyła no i mynstwo.
              • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 09.04.07, 15:05
               Staro Uppsala

               Dlo Swionow jako świynto stolica
               Tu żeś zoglondoł we bogow lica
               W pogańskich czasach kwitła Uppsala
               Tako ci szumi jeziora fala.
               • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 09.04.07, 18:30
                Ech, tyn "blotfest" był co dziewiyńć rokow - toż wyboczcie feler.

                "Blotfest"

                W Stary Uppsali to "świynto krwi"
                W ofierze ludzi Swiony skłodali
                Co dziewiyńć rokow - niych kożdy wiy
                Tako do bogow swojich "rzykali".
                • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 10.04.07, 19:13
                 Swionowie - Swewowie

                 Dwa miana w jedne cuzamyn zloły
                 Plymiona kerych wrogi se boły.
                 • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 10.04.07, 19:14
                  Eryk VII Zwyciynski

                  Piyrszy krol Swewow co krzest przijmowoł
                  Dyć niy do końca za "Krziżym" stowoł
                  I Świyntosława nic niy poradzi
                  Jako ze tingym ło to se wadzić?
                  • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 10.04.07, 19:36
                   Olof Skotkonung 1008

                   Gotow i Swewow władcom był tako
                   Krzest jako łojciec przijoł jednako
                   Dyć w nowy wierze wytrwoł do końca
                   Chnet Odynowi zabraknie słońca.
                   • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 10.04.07, 19:38
                    Sigtuna (XI w.)

                    Krol nowe miasto w Upplandzie stowio
                    Jako stolica terozki dowo?
                    Przeciw Uppsali (Birka se traci)
                    Sigtuna drapko bezto bogaci.
                    • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 10.04.07, 23:22
                     Kościoł w Szwecyji

                     Kościoł Szwecyjo tako kupluje
                     W tym ze krolami dyć wspołpracuje
                     Nawet wyprawy głosi krziżowe
                     Coby podbijać ziymie durś nowe.
                     • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 11.04.07, 18:11
                      Krol Eryk IX

                      Choć do Finlandji powiod krucjata
                      Chocioż założoł już dynastyjo
                      Zginoł ze rynki duńskego "brata"
                      Uppsala widzi ta tragedyjo.
                      • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 15.04.07, 10:55
                       Krol Waldemar I Birgersson

                       Po fatrze chycioł se władzy tako
                       Dyć krol ze niego że Szwecjo płako.
                       • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 18.04.07, 08:15
                        Szwecjo płako

                        Birger, Waldymar i Eryk tako
                        Ciyngym se wadzom a Szwecjo płako
                        Bo na trzi czyńści już podzielono
                        Słabszo dziedzina ktosik pokono.
                        • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 20.04.07, 23:46
                         Mor w Szwecyji 1350

                         Ech - zaraza łostro kosi
                         Choć ło litość kożdy prosi
                         Biere starych tako dzieci
                         Traci człowiek se co trzeci.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 21.04.07, 14:03
                          Świynto Brygida (1300-1373) - cera Birgera Perssona

                          "Prawo Upplandu" fater łopisoł
                          Cera widzynia zaś miała
                          Dyć jyj we głowie nikt niy namiyszoł
                          Ślubnego drapko dostała

                          Bo jak jyj klupło rokow trzonoście
                          Już za karlusa wydano
                          Łosmiorga dzieci matkom - toż proście
                          Jom ło potomstwo co rano

                          Dyć chop jyj pomarł - wdowom łostała
                          Dali juz zyje w świyntości
                          Na nic jyj przeca pociechy ciała
                          Ponboczek w duszy durś gości.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 21.04.07, 19:00
                          Łobjawiynia świynty Brygidy

                          Toż łopuszczały Brygida siyły
                          Dyć przez to rosła juj dusza
                          Czy se Ponboczka myśli w tym kryły?
                          Dzisioj już pytać niy musza

                          Co łobjawione Isny łostało
                          To w końcu prziszło naprowdy
                          Cudym potomnym se wydowało
                          Skiż tego świyntom na zowdy.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 22.04.07, 14:35
                          Świynto Brygida - Rzym +1373+

                          Ze Ziymi Świynty we "Wieczne Miasto"
                          Niywiasta naszo w koncu se wroco
                          Dzisioj już wiymy - wypełnioł czas to
                          Coś niyziymskego życie Jyj skroco.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 22.04.07, 16:57
                          Świynto Brygida a Krziżaki

                          Toż w łobjawiyniach tako widziała
                          Co ich potynga cołkym zmalała
                          Jagiełło we to richtig uwierzoł
                          Choć Zakon jeszcze wojna z niym przeżoł.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 22.04.07, 17:17
                          Hakon

                          W Norwegji krolym syn łod Magnusa
                          -Biere za ślubno cera Duńczyka
                          Szwigrowi prziszło richtig go z muszać?
                          Czy Małorzacie ło to durś rzykać?
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 22.04.07, 17:18
                          Małgorzata I 1388

                          Włado Szwecyjom jako krolowa
                          Dyć trza na krola dać mynsko głowa
                          Syn Warcisława - ksiyńcia słupskego
                          Siostrzyniec przeca - wyznoczo jego!
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 24.04.07, 16:48
                          Eryk XIII

                          Mieli w Szwecjo go za złego
                          Richtig wiela tyż chciwego
                          Ze Jagiełłom se kamracioł
                          Dyć we końcu tron swoj stracioł.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 26.04.07, 08:30
                          Krzysztof Bawarski +1448+

                          Choć trzi korony istny kuplowoł
                          Drapko przed "tronym niybieskim" stowoł.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 26.04.07, 08:31
                          Bitwa pod Bunkebergiem (1471)

                          Tako Swen Sture tukej wygrywo
                          Sztokholm se tymu ze bliska dziwo
                          Już niy mo życio kto przi uniji?
                          Szajdong z tym wygroł cołkym w Szwecyji?
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 29.04.07, 22:02
                          Arcybiskup Gustaw Trolle

                          Głowa Kościoła we niym szwedzkiego
                          Dyć do heresztu posłano
                          Chce Chrystian II uwolnić jego?
                          Czy krola Szwecji mieć wiano?
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 29.04.07, 22:02
                          "Krwawo łaźnia sztokholmsko"

                          Nakłonioł Trolle krola do tego
                          Coby winnymi uznać przegranych
                          Miast amnestyji prziszło do tego
                          -Za heretyka kożdy uznany!

                          Toż se masakra krwawo zaczyła
                          Ciała spolyli - nic niy łostało
                          Wiynkszo niynowiść zaś w duszy tlyła
                          Ze tego siyły bydzie tyż brało.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 02.05.07, 22:10
                          "Wyścig Wazy"

                          Ze downych czasow ta tradycyjo
                          Po śniegu Wazy ścigali
                          Coby ich w boj wiod - niy komedyjo
                          Z niym wroga stond przegoniali.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 02.05.07, 22:38
                          Reformacjo w Szwecyji

                          Krol Gustaw ubogi a Kościoł bogaty
                          Potrza reformacji coby był sagaty
                          Toż se na tym richtig korona dźwignyła
                          Wiela co kościelne dlo sia teroz wziyła.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 02.05.07, 22:39
                          Gustaw Waza +1560+

                          Szwecjo podzwignoł z upadku tako
                          Teroz dziedzina za istnym płako
                          Dyć feler zrobioł we łożu śmierci
                          To co krolewske dzieli na ćwierci.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 12.05.07, 22:35
                          Eryk XIV

                          Duńczyk se ciśnie - brat tako zdrodzo
                          Szczyńscie krolewske kaj niy trza chodzo
                          Toż w końcu istny tyn tron utraci
                          Trza dować pozor na swojich braci.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 16.05.07, 05:56
                          Krol Zygmunt Waza

                          Syn Jana III - krola Polski znocie
                          Wzioł korona szwedzko - niy mioł ze niyj pociech.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 23.06.07, 15:12
                          Göteborg 1607

                          Coby Duńczykow durś niy bogacić
                          Geldu na cudzy handel niy tracić
                          Göteborg teroz Szwecjo wystowio
                          Tref powodzynie tyż miastu dowo
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 23.06.07, 15:13
                          Rozyjm Altmarski (1629)

                          We Polsce Waza tyż przeca rzońdzi
                          Dyć do Szwecyji już niy zabłondzi
                          I choć go możno to nawet dziwo
                          Polska ze Szwecjom wojna przegrywo
                          Toż władza tako w Inflantach traci
                          Se Gustaw Adolf na tym bogaci
                          Dlo niego robiom tyż pruske porty
                          Geld co sie suje wojny jest worty?
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 26.07.07, 16:39
                          Marny koniec! (1632)

                          Nic że se zdowoł richtig wygranym
                          Że Wiedyń mogby być jymu dany
                          Po niymcach z wojskym wiela rajzuje
                          Jakby tyż końca cołkym niy czuje
                          Dyć prziszło Lützen tako pechowe
                          Choć krol mocarny - śmiertelny człowiek.
                         • broneknotgeld Re: Lund w Szwecyji leży! 04.08.07, 22:02
                          Kanclyrz Axel Oxentierna

                          Krol we Europie ciyngym wojuje
                          A Oxentierna Szwecjo buduje
                          Z tym rosnom w siyła jyj sztyry stany
                          Zdo sie czas lepszy jakby im dany.
   • broneknotgeld Równe - Sangerhausen - Seclin - Trnava - Zabrze - 31.03.07, 17:48
    Zabrze - Równe 25.01.2001

    Z nowym tysioncleciym kamracynio wiela
    Wiy to kożdy karlus - tako samo frela.
    • broneknotgeld Re: Równe - Sangerhausen - Seclin - Trnava - Zabr 31.03.07, 23:10
     Równe - Zabrze 2001

     Ano - se dwie sztele zaczyły kamracić
     Tako by mieć profit a niy yno tracić.
     • broneknotgeld Re: Równe - Sangerhausen - Seclin - Trnava - Zabr 28.04.07, 23:04
      Zabrze z Równym przirychtuje?
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=26289&w=61210943
      Muster pewno forszteluje.
    • broneknotgeld Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 17:59
     Dyć rym tego niy łominie
     Równe na ty Ukrainie!
     • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:01
      Jak blikom dzisioj na Ukraina
      To mi sie zdowo że apruzina.
      • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:02
       Cerkew św. Sofii 1037

       Toż Jarosław Mondry ta cerkew zbudowoł
       W podzience co prawie Pieczyngow pokonoł
       Tym znak swoji wiary Ponboczkowi dowoł
       Tako i potomnym ło tym co dokonoł

       Znaczynie ta cerkew zaroz wielke miała
       Do niyj zoglondali przeca dyplomaty
       Sercym ruski władzy łona sie zdowała
       Podpisane tukej niyjedne traktaty

       Niż że przi Tatarach zły los na nia prziszoł
       Niyjedna armijo po nich Kijow wziyła
       Czas tom Ukrainom pierońsko zamiyszoł
       Cerkew se łostała świadkym tego była.
       • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:02
        W XIV wieku

        Litwa ze połnocy na ta Ruś ciongnyła
        Z zachoda zaś garła se tu polsko siyła
        Niy szczimali tego słabe już Tatary
        Teroz pana miynioł tyn kraj ruski stary.
        • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:03
         Kozok ukraiński

         Kozok ukraiński niy chce łaski pana
         Z wolnościom tańcuje łod samego rana.
         • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:03
          Wojny kozacke

          Polska w nich bunty motłochu widziała
          Dyć tako wolność pynta zrywała
          Co dlo Poloka grzychym tu zdo sie
          To Ukrainiec za świyntość mo sie.
          • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:04
           Wschodnio Ukraina 1654

           Ano sie stało co stać musiało
           Za Dnieprym Rosji dziedzina cało
           Dlo Chmielnickiego to myńsze zło
           Dyć to co przidzie czy cołkym zno?
           • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:05
            A w Rosyji

            Ukrainiec Rosyji zdo sie gorszym Rusym
            Kerego trza czimać tu ciyngym pod musym
            Tympić jego godka - durś rusyfikować
            By wolnośc we duszy niy śmioł w końcu chować.
            • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:05
             "Wyzwoliciele"

             Toż po "głodowy okupacyji"
             Ze Niymcym zdo sie myni mecyji
             Doł Ukraińcom nawet nadzieja
             Choć wcale niy chcioł grać dobrodzieja.
             • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:06


              "Miynso armatnie"

              Miynso armatnie ze Ukraińca
              Może ucieszyć zowdy tu Niymca
              Dyć państwa z tego jednak niy bydzie
              Yno nastympno niywola w biydzie.
              • broneknotgeld Re: Równe na ty Ukrainie 20.04.07, 18:07
               Dzisioj

               Dzisioj Ukraina apruzinom zdo sie
               We tym tyż nadzieja i lepszy na lepszy los zdo sie
               Możno do Uniji jom drapko powiedzie
               Przidzie czas że łona w Europie na przedzie.
   • broneknotgeld Sangerhausen - Seclin - Trnava - Zabrze - Kalining 31.03.07, 18:10
    Sangerhausen

    We wschodnim landzie sztela znojdziecie
    Kaj Sachsen-Anchalt i łona przecie.
    --

    Stare miasto

    Sangerhausen - miasto stare
    Dyć nom zdo sie ciyngym jare.
    --

    Gruba Łupkow Kukfru

    Ano - w Sangerhausen zobytek przezocny
    Toż piyrwyj skiż kukfru niyjedyn tu mocny.
    • broneknotgeld Re: Sangerhausen - Seclin - Trnava - Zabrze - Kal 01.04.07, 13:17
     Staro gruba kukfru

     Łoziym wiekow mi sie zdo
     Tela rokow gruba mo.
    • broneknotgeld Sangerhausen we Niymcach 06.04.07, 21:37
     Toż we Niymcach ta dziedzina
     Historyji niy łomina.
     • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 06.04.07, 21:39
      "Oktoberfest"

      Z wrześniym jednak go fajrujom
      Dyć chmiel wtedy fest żniwujom
      Ze dwa tydnie piwo żłopiom
      Ponoc niy som nic "pod kropom".
      • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 06.04.07, 21:40
       Czowiek Heidelberski

       Czwiek z Heidelbergu piyrszym we Europie
       Poł miljona rokow na zadek se kopie
       Dyć przeca we Niymcach trefiyło nom spotkać
       Takego zocnego ludzkości praprzodka.


       Lodowce

       Skuwały lodowce pora razy ziymia
       Dyć ktosik juz myśloł - "jo to wszysko szczimia".       Neandertalczyk

       Rzeka Neander pewnikym znocie
       W jeji dolinie Felhof jaskinia
       Tako tyż sztela praprzodka mocie
       Zdo sie co jego teroz dziedzina.
       • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 06.04.07, 21:41
        Kultura azylsko (Mas d'Azil)

        Zaś starom drogom co nowe idzie
        Kolybka inkszo dyć tu se bydzie.


        Kultura tardynosko (La Fere-en-Tardenois)

        Zdo sie - tref tako samo durś plecie
        We mezolicie już my som przecie.


        Kultura maglemosko (Maglemose - Zelandia)

        Widać w tych stronach już wiyncy mocy
        Toż ta kultura przeca z połnocy
        -Sie na połednie terozki wcisko
        Czowiek i na tym ździybeczko zysko.
        • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 06.04.07, 21:42
         We neolicie

         Ze myśliwego no i zbiyracza
         We neolicie momy oracza
         Co i w zogrodzie gowiydź hoduje
         Z tym krok do przodka - to forsztelujesz.


         Urmitz k. Koblyncji

         Neolityczno zdo sie warownia
         Wrogow se boli jako i łognia.


         Gorki lepiom

         Gorki lepiom w neolicie
         Ze tych szkorup wiyncy wiycie
         Jako im se wtedy żyło
         -Dyć poleku lepi było.
         • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 06.04.07, 21:43
          Kultura amfor kulistych

          We Brandynburgji richtig widoczno
          Na wschod se cisła pieronym mocno
          Cołkym zonikła ze neolitym
          Toż wszysko tako pomiyni przi tym.


          Kultura pucharow dzwonowych

          Z Pirenejow tu wandruje
          Bronz na drodze swoji suje
          Zdo sie koniec neolitu
          Toż ło niego już niy pytom.


          Plymie

          Ano - rody już łonczyło
          Ze wodzym na przodku było
          Tako naczelnikow radom
          Z dymokracjom co tyż zwadom.
         • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 28.04.07, 18:19
          58 r.p.n.e.

          Germany Galijo chcieliby ucapić
          Tako se rzymianom niy trza teroz gapić
          Stanyły legije pod wodzom Cezara
          Ech - ze tym Teutonom przidzie se fest starać.
         • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 28.04.07, 19:20
          "Limes"

          Przed Germanami "limes" łobroni
          Tako se zdowo dyć czas pogoni
          Choć umocniono richtig granica
          Kedyś łodmiyniom se jeji lica.
         • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 29.04.07, 14:04
          Państwo Frankow

          Toż miyndzy Rynym a tom Sekwanom
          Franki z potyngom swojom powstanom
          Na wschod pociongnom - tyż na połednie
          Rośnie ich siyła w nocy i we dnie.
         • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 29.04.07, 14:05
          Tolbiac 496

          Aleman richtig tukej pobity
          Dyć Chlodwig yno rośnie zaś przi tym.
         • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 29.04.07, 14:08
          Poitiers 732

          Toż majordom merowiński Francyjo łobroni
          Muzułmanow ze ty ziymi pod Poitiers przegoni
          Łod Karola Młota wyńdzie wielko dynastyjo
          Dlo mamlasow Merowingow yno tragedyjo.
          • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 29.04.07, 14:09
           Karol Wielki (786)

           Po Merowingach dynastjo owo
           o ze tym władcom we chwale stowo.
           • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 01.05.07, 19:29
            Cuzamyn

            Co piyrwyj łosobno terozki cuzamyn
            Frank German Rzymianin - jednak niy na amyn
            Dyć w końcu zabraknie Karola Wielkego
            Chcom być zaś se łod sia - fest ciongnom do tego.
            • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 09.05.07, 17:19
             Wilijo w Rzymie (800)

             Rzym władcy Frankow rozgłoszo chwała
             Stond tyż se siyła cysorza brała.
             • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 10.05.07, 22:40
              Ludwik II Niymiecki (843-876)

              Toż wschodni konsek cysorstwa jego
              Niymcy wyrosnom richtig ze tego.
              • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 10.05.07, 22:41
               Otton I

               Syn łod Hynryka w boj Niymcy wiedzie
               Łon przeca krolym tako na przedzie
               Ło władza prince se czasym wadzom
               Przeskoczyć jednak go niy poradzom.
               • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 11.05.07, 23:08
                Świynte Cysorstwo Nacyji Niymiecki (962)

                Z Ottonym I już I Rzesza
                Przeca niyprowdom jo tu niy grzesza.
                • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 12.05.07, 23:13
                 Krol Hynryk IV

                 Arcybiskupa krol Hynryk Szworty
                 Mediolanowi dowo - czy worty?
                 Papiyż wnerwiony tyż richtig wiela
                 Łon krześcijaństwym rzońdzi - toż tela
                 Wiela poradzi łodpor w tym dowo
                 Ekskomunika przed władcom stowio.
                 • broneknotgeld Re: Sangerhausen we Niymcach 13.05.07, 21:09
                  Rzym 1084

                  Z wojskym do Rzymu krol se wyprowio
                  Toż "Wieczne Miasto" na łasce jego
                  Gyszynk z korony cysorski dowo
                  Co Hynrykowi potrza do tego?
   • broneknotgeld Seclin - Trnava - Zabrze - Kaliningrad - Lund - Ró 31.03.07, 18:16
    Połedniowe dźwiyrza

    Połedniowe dźwiyrza jak do Lille se jedzie
    Droga ze Paryża tyndy przeca wiedzie.
    • broneknotgeld Re: Seclin - Trnava - Zabrze - Kaliningrad - Lund 31.03.07, 18:17
     Zabrze - Seclin 2007

     Zafajrować możno przidzie
     Z kamracynio radość bydzie.
    • broneknotgeld Re: Seclin - Trnava - Zabrze - Kaliningrad - Lund 06.04.07, 08:34
     Przeca Seclin ze Francyji
     Toż niy robcie komedyji.
     • broneknotgeld Seclin we Francyji 06.04.07, 08:36
      Francyjo jak wino kożdymu smakuje
      Bo tyż tu nojwiyncy se go produkuje
      Zaś lawyndom wonio podobno łod zowdy
      Parfin tukej krolym - wiela we tym prowdy.
      • broneknotgeld Re: Seclin we Francyji 06.04.07, 08:37
       22 regiony

       Na tela regionow se Francyjo dzieli
       Szkryfna byście ło tym już teroz wiedzieli.
       • broneknotgeld Re: Seclin we Francyji 06.04.07, 08:38
        Normandio

        Kusi Normandio ciyngym kyjzami
        I jabłecznikym - toż wiycie sami.
        • broneknotgeld Re: Seclin we Francyji 06.04.07, 08:38
         Galowie

         Plymiona celtycke tu prawie łod zowdy
         We kerych Francuzy przodkow swojich majom
         Toż idzie se asić tym dzisioj naprowdy
         Co we nich poczontku swojego szukajom.
         • broneknotgeld Re: Seclin we Francyji 06.04.07, 08:40
          Juliusz Cezar w Galji

          Czy skiż Cezara Rzymiany wszyndy?
          -Ze wojskym swojym Galjo podbijo
          Wercyngetoryks choć bronioł grzyndy
          Dyć przegroł tako - toż tragedyjo.
          • broneknotgeld Re: Seclin we Francyji 06.04.07, 08:41
           V-VI w.n.e.

           Z Kornwalji i Walji Bryty przipłynyli
           Na cołkim połwyspie se tu osiedlyli.
           • broneknotgeld Re: Seclin we Francyji 06.04.07, 08:42
            Pepin - krol Frankow

            Z Childerykym kończom - Pepin krolym Frankow
            Longobardow pobioł jak jakiś barankow
            A co jejich było łoddoł papiyżowi
            Monarcha przezocny - Kościoł tako powiy
   • broneknotgeld Trnava - Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe 31.03.07, 18:19
    Połedniowe dźwiyrza

    Połedniowe dźwiyrza jak do Lille se jedzie
    Droga ze Paryża tyndy przeca wiedzie.
   • broneknotgeld Trnava - Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - San 31.03.07, 18:24
    Trnava IX w.

    Kaj trakty handlowe se pokrziżowały
    Osada stanyła - tref we tym niymały.
    • broneknotgeld Re: Trnava - Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe 01.04.07, 14:05
     Trnava 1543

     Turki Ostrzyhom we rynkach majom
     Dyć Kościołowi łoni niy pszajom
     Biskup do Trnavy tako se wkludzioł
     Na lepsze czasy nadzieja budzioł.
    • broneknotgeld Trnava - Słowacyjo 06.04.07, 21:45
     Trnava Słowacyjo krasi
     Zabrze se kamratym asi.
     • broneknotgeld Re: Trnava - Słowacyjo 06.04.07, 21:48
      Już była

      Była już Słowacjo przez ta wojna drugo
      Dyć trocha niyrichtig no i tyż niydugo.
   • broneknotgeld Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerhausen 31.03.07, 18:30
    Grzibowicko legynda

    Grzib tukej miyszkoł kedyś przed laty
    Ponoć był piernik richtig bogaty
    I do swojego durś prziwionzany
    Że ze tym wszyskim chcioł być chowany

    We ziymi leży przeca już downo
    A z nim tyż ślubno - kedyś szykowno
    Kota dociepli i psa starego
    Tyż wor piniyndzy co był łod niego

    Jak już mioł wszysko poszoł do Piotra
    By wrota nieba przed Grzibym łotwar
    A świynty Pioter yno zamrugoł
    W czyśću pokuta zadoł mu dugo

    Pedzioł mi kedyś tyż jedyn ołpa
    Że z tych piniyndzy co wzioł sie kupa
    Mo w Grzibowicach być coś dobrego
    Wtedy sie skończy kara łod niego

    Szukali forsy już lot za wiela
    Znojść niy umieli i majom tela
    Co dlo sia yno ciynżko zarobiom
    Ło skarb zapytej - w gowa sie szkrobiom.
    • broneknotgeld Re: Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerh 31.03.07, 18:31
     Zabrze

     Serca tu szyjom piyknie
     Ale to im niy styknie
     Przemysłym chcieliby słynońć
     Co jakby mioł już przeminońć.
     • broneknotgeld Re: Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerh 31.03.07, 18:33
      Zabrzańske platany

      Zabrze platanami słynie
      Jest i "Platan" - sklepik w tyj zocny dziedzinie.
      • broneknotgeld Re: Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerh 31.03.07, 18:35
       Na "Makoszowach"

       Siedza na grubie - na "Makoszowach"
       Tam kaj "szyb szworty" tyż moja gowa
       Łon wielki jakby wieża "World Center"
       A jo jak klawiyr malutki - "enter".
       • broneknotgeld Re: Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerh 31.03.07, 18:36
        Biskupice

        Biskup ze Wrocławia mioł te Biskupice
        Już w czinostym wieku - chyba mi wierzycie
        A jak niy wierzycie pytejcie ta Viola
        No i Władysława - ksiyńcia ze Opola
        We piytnostym wieku tu Husyty wpodli
        Pokradli zniszczyli co cynnego znodli
        Po czeskich honcwotach prziszli te Tatary
        Niy było tu szczyńścio yno same mary
        Możno tyż skiż tego we wieku nastympnym
        Biskup je chcioł sprzedać i znoloz sie chyntny
        Dyć nazwa łostała - do dzisioj jom znomy
        Przeca to dzielnica kero w Zabrzu momy.


        Biskupicko rocznica

        Siedymset sześdziesiont klupło im tych lot
        Z czego jo jest przeca richtig teroz rod
        Na gyburstag ciepia rymow mojich trocha
        Yno tela moga w tym szczyńściu popochać.


        Dziedzice Biskupic

        Jak trza było forsy z Wrocka biskupowi
        Bierawskymu przedoł je Mikołajowi
        Ze Rudom je czimoł tyż Jan Gierałtowski
        Syn zaś po nim erbnoł dyć dopustym boskim
        Pomarł dosyć pryndko a po nim ta wdowa
        Coś drapko za Prażmy była wyjść gotowa
        Zastawiyła nawet swoje Biskupice
        Bestoż tu Koniccy stali sie dziedzice
        W siedymnostym wieku - we jego połowie
        Zwolski na tyj ziymi był nojpiyrszy czowiek
        Potym je ucapioł baron Jerzy Welczek
        Jak pomarł to wdowa rzońdziyła tu wielce
        Dyć po jeji śmierci zaś erbli to Prażmy
        Potym hrabia Dunin był tu richtig ważny
        Stechowowi przedoł wioska za guldyny
        Łon majorat zrobioł ze swojyj dziedziny
        Jak syn jego pomar dostała to cera
        Ballestrema ślubno i łon mioł to teraz
        Ze ślubnom te piykne Biskupice dostoł
        Majorat we rynkach Ballestremow łostoł
        Czimali to wszysko jak mogli nojduży
        Aż po wiek dwudziesty by Ślonskowi służyć.        Biskupicko parafio św Jana Krzciciela

        We "Rejestr Ujazdu" łoka jo niy wroża
        Dyć wiym że pisali ło łanach farorza
        Kery w Biskupicach na parafii siedzioł
        Siedymset lot tymu - szmat czasu - bych pedzioł

        Kościoł tu być musioł malutki drewniany
        We tych downych czasach czynsto łokrodany
        Bo tu buszowali husyty tatary
        Pewnie tyż sie spoloł kościołek tyn stary

        Nowy kościoł z drewna potym postawiyli
        Jak sie wiek piytnosty już cołkym pochylił
        Osobno dzwonnica jymu zbudowali
        I Jana Krzciciela miano świynte dali

        Za reformacyji żle sie tukej dzioło
        Przeca katolikom niy było wesoło
        Z czasym jednak wszysko wrociyło do normy
        A farorz z Biskupic nabroł wiynkszy formy

        Dyć za Ballestremow w dziewiytnostym wieku
        Niy wyczimoł burzy tyn kościoł - czowieku
        Nowy pryndko stanoł staraniym hrabiego
        Do dzisioj łon blyszczy - przyńdź sie wele niego

        Jest neogotycki wyglondo se piyknie
        Wszyskim parafianom jednak krotko styknie
        Przeca jak tu przemysł zaczyli budować
        To pryndko za ciasny poczoł sie zaś stować

        W downych czasach na mszo Ruda tu chodziyła
        A i dlo Zaborzo parafio ta była
        Odpadła ta Ruda to samo Zaborze
        W końcu inkszy kościoł stanońć sie tyż może

        Jednak parafiany wszyske ło tym wiedzom
        Że Jan Krzciciel zaczoł co stoji za miedzom
        Siedym wiekow wiara ciyngym kwitnie tukej
        Jak u ciebie słabo - w tym kościele szukej.
        • broneknotgeld Re: Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerh 31.03.07, 18:38
         Mikulczyce

         Ziymi Bytomski te Mikulczyce
         Tarnowske Gory tyż miały
         Dzisioj - dyć wszyscy dobrze to wiycie
         W Zobrzu tyn konsek niymały

         W ślonskim kodeksie tyż ło nich wzmianka
         Dobiesław czimoł je wtedy
         We tyj historii jest trocha manka
         Wiela? Dowiymy sie kedyś

         Na razie ważny jest wiek cztyrnosty
         Z garcow nom łone słynyły
         Dyć chopy wiela tu miały troski
         Choć Pon Bog dodowoł siyły

         Panow Mikulczyc tyż było wiela
         Niy byda ich tukej liczoł
         Poleku jednak rosła ta sztela
         Ślonzok sie nigdy niy byczoł

         Mog coś dorobić w kamiyniołomie
         Bo złoże wapnia tu było
         I chocioż w końcu z tym prziszoł koniec
         Jakoś sie dalyj kryńciyło

         Za Donnersmacka już wszysko rosło
         Torg cug agyncjo pocztowo
         I nawet gruba - do tego doszło
         Buduje sie tukej nowo

         Ronk do roboty trza było wiyncyj
         Rosła ta gmina we siyła
         Czas robioł swoje i lecioł pryndzyj
         W końcu sie w Zobrze wtopiyła.


         Biskupice - Zaborze

         Legły sie Biskupice przi borze
         A za niym było Zaborze.


         Po łostatniyj wojnie...

         Po łostatniyj wojnie w tutejszym ratuszu
         Piyrszy Urzond Gminy Opolszczyzny ruszoł
         Dzisioj sie dziwiymy bo opolske dalyj
         Granica sprzed wojny wtedy uwożali

         We Ziymi Bytomski Mikulczyce były
         Choć za pora lotek z Zobrzym sie złonczyły
         W piyńdziesiontym piyrszym roku to sie stało
         Dyć po dziyń dzisiejszy już tako łostało.
         • broneknotgeld Re: Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerh 31.03.07, 18:39
          "Gazeta Mikulczycka"

          Dyć dziwowała sie okolica
          Piyrszom gazetom we Mikulczycach
          Kero wydali pryndko po wojnie
          Chocioż niy było jeszcze spokojnie

          We gminie rzońdzioł Gawlik Wincynty
          Co go dość mocno polyły piynty
          W sztyrdziestym piontym w miesioncu maju
          Już ta gazeta tu wydowajom

          I niy dość tego bo na zadatek
          Wychodzioł do niyj jeszcze dodatek
          Kery tutejszo dziatwa radowoł
          Dlo nich go przeca Gawlik szykowoł

          Downo już tukej gazety niy ma
          Ale pamiyntać mo ło niyj ziymia
          I chocioż ciynżke czasy to były
          Trza ło nich wspomnieć by nabrać siyły

          Do tego co przed nami terozki
          Bo przeca momy zaś inksze troski
          We Mikulczycach som jednak ludzie
          Co wiedzom umiom i pedzom - "Pódzie".
          • broneknotgeld Re: Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerh 31.03.07, 18:41
           Zabrzance

           Kedyś przez zabrzanka
           Dorobiołch sie manka
           Choć niy wypominom
           Jak cycek wspominom.
           • broneknotgeld Re: Zabrze - Kaliningrad - Lund - Równe - Sangerh 03.04.07, 12:55
            "Aleksandrine" 1788

            Drugo gruba von Stechowa
            Dyć niy stowioł jom łod nowa
            Yno kupioł na Porymbie
            Choć niy rudzko - mom jom w gymbie.
  • aka-jo Re: Miasta Partnerskie Zabrza 29.03.07, 20:15
   Moze byc wydal te swoje wiersze;)
   po Slonsku....
   • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 29.03.07, 20:55
    Co po ślonsku i we rymie
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=23022365
    By wydali pryndzy w Rzymie.
    • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 29.03.07, 21:02
     No a w Rudzie ciyngym tako
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=28100163
     Tu i Trefoń jakby płako.
     • Gość: Zabrze Re: Miasta Partnerskie Zabrza IP: 212.106.159.* 30.03.07, 08:14
      Czekamy z zainteresowaniem na dalszy ciąg tej pięknej poezji.
      Pozostałe miasta też są ciekawe do opisania.
      • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 31.03.07, 11:41
       Hmm, ze tym to jednak jest utropa.
       Rymowanki ło Kaliningradzie szkryfnołch dość downo, boch czytoł ło tym mieście
       we jednym ze przewodnikow i prawie mi to pasowało do wontku na forum fraszkowym.
       Niystety, na miejskich zajtach ło partnerach nojczyńści jest treści tela
       co "kot napłakoł". Link na strona partnera niy załatwio sprawy, chyba że tam
       choć czyńść informacji byłaby tyż po polsku.
       Wyglondo jednak na to, że tako forma wspołpracy jakby miastom niy łodpowiadała.
       Bestoż "szary miyszkaniec" niy mo nawet możliwości dowiedzieć se czegoś wiyncy
       ło miastach kamratach.

       Na jakby "modelowo" wspołpraca partnersko naknołch se jednak we Kluczborku.
       Tam wydali ksionżka ło tym kamracyniu. Terozki zaś jest wydowany album ło
       Brzeżanach - jednym ze kamratow.
       Kuknijcie se na tyn wontek
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=26289&w=46914209&a=46914209
       To niy jest wcale przipodek, żech szkryfnoł tela rymowanek.
       Majom wiyncy ło swojich partnerach na stronie internetowy, a do tego jeszcze
       radno poprzedni kadyncji przisłała mi trocha materiałow dziynki kerym mo żech
       to szkryfnońć.
       • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 24.04.07, 16:50
        Tako poszła piyrszo seta
        Wleja drugo - na podnieta.
   • broneknotgeld Re: Miasta Partnerskie Zabrza 28.04.07, 20:01
    Jo arbajtom na rodzina
    Przeca cera mom i syna
    Tako ślubno na dokłodka
    Jako "łokraść" ta czelodka?
  • Gość: btr Re: Miasta Partnerskie Zabrza IP: *.internetdsl.tpnet.pl 24.07.07, 23:26
   Ale to forum to śmietnik - nikt nie mówi tutaj racjonalnie!!!
   Pozdrowienia dla nudzących się urzędników w UM.:)
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka