04.01.06, 22:22
co mazna zrobic za 3 miliony
Obserwuj wątek
  • robert9924 Re: burmistrz 05.01.06, 12:49
   nic nierobienie to najlepsza forma przetrwania. cena nie jest ważna. jaki pan
   taki kram
   • mw50 Re: burmistrz a budżet 06.01.06, 12:38
    Ile pieniędzy na 2006 rok
    Budżet na rok 2006 ma za sobą wiele kontrowersji i sprzeciwów. Zmierzaliśmy
    przez cały czas do kompromisu. Ten kompromis udało nam się osiągnąć, jest nim
    ustalony projekt budżetu- mówi burmistrz Lidzbarka Piotr Kramkowski.

    Uchwalony dochód budżetu gminy w roku 2006 wyniesie 29 mln. 366 tys. zł.
    Dochód ten obejmuje dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
    rządowej i innych zadań zleconych gminie tj. 6 mln. 055 tys. zł, dotacje celowe
    na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z
    innymi jednostkami samorządu terytorialnego 70 tys. zł, dotacje celowe na
    realizację zadań własnych gminy 1 mln. 45 tys. zł, dochody z tytułu wydawania
    zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 145 tys. subwencje ogólną 11 mln. 240
    tys. zł, dochody własne 7 mln. 653 tys. zł; środki pozyskane z innych źródeł 2
    mln. 897 tys. zł oraz inne dotacje 263 tys. zł.

    Uchwalone wydatki budżetu gminy w roku 2006 wyniosą 28 mln. 978 tys. zł. Obejmą
    one:

    1.Wydatki bieżące 24 mln 271 tys. zł, czyli wynagrodzenia i pochodne
    wynagrodzeń 11 mln 465 tys. zł; dotacje 621 tys. zł oraz wydatki związane z
    obsługą długu gminy 117 tys. zł.

    2.Wydatki majątkowe 4 mln. 707 tys. zł, czyli wydatki inwestycyjne 4 mln. 588
    tys. zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 118 tys. zł.

    3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
    i Funduszu Spójności.

    4.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
    zadań zleconych gminie 6 mln 55 tys. zł.

    5.Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie
    porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 73 tys. zł.

    6. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
    Problemów Alkoholowych 145 tys. zł.

    Nadwyżka budżetu gminy 388 tys. zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę
    rat pożyczek.

    Prognozuje się, że łączna kwota długu na koniec roku 2006 wyniesie 6 mln. 837
    tys. zł.

    Uchwala się dotacje 524 tys. zł na samorządowe instytucje kultury oraz 93 tys.
    zł na zadania podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
    Zatwierdza się plan przychodów 47 tys. zł i wydatków 50 tys. zł Gminnego
    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tworzy się rezerwa ogólna 85
    tys.zł.

    jb
  • ola1802 Re: burmistrz 11.01.06, 21:21
   burmistrz musi odejsc.
   • mw66 Re: burmistrz 15.01.06, 14:17
    Dlaczego burmistrz musi odejść?
    • ola1802 Re: burmistrz 15.01.06, 15:23
     bo jest do dupy i nie potrafi rzadzic.co nam po takim.nic nie umie zalatwic tak
     jak z tymi 3 milionami.poszly sie czochrac do lasu i nie wroca o nie nie.
    • kret26 Re: burmistrz 26.02.06, 13:53
     Ja nie oskarżam go za to co zrobił bo wiadomo,ze większość to pomówienia, ale
     za to czego nie robi na Boga tu nic się nie dzieje nie ma żadnych inwestorów
     podczas gdy wokoło Lidzbarka powstają nowe miejsca pracy ( Żuromin, Lubawa,)
     mimo trudnej sytuacji gospodarczej jednak coś się opłaca a u nas tylko
     SUPERMARKETY. I nic poza tym. A tyle było obietnic !!!!
     • mw50 Re: burmistrz 27.02.06, 18:56
      To prawda , gdyby nie prywatne podmioty gospodarcze, ich podatki - z których
      żyje między innymi burmistrz i jego urząd to nie widać poczynań
      inwestycyjnych . Inicjatorami tychże powinna byc administracja , szczególnie w
      zakresie gospodarki komunalnej , walki z bezrobociem i przyciaganiem inwestorów
      zagranicznych i polskich do Lidzbarka oraz pozyskiwaniem środków pomocowych
      Unii Europejskiej.Atrakcyjhne położenie,przyrodnicze walory
      oraz tradycje gościnności powinny sprzyjać tym wyzwaniom. .
      • mw66 Niepełnosprawni bez dojazdu 05.04.06, 19:39
       Jak to możliwe, że dziecku niepełnosprawnemu ze Stowarzyszenia Dar Anioła w
       Lidzbarku nie zapewniono dojazdu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
       Wychowawczego w Działdowie? Dlaczego dzieci przewożone są w ciasnocie? Na te
       pytania próbowali odpowiedzieć samorządowcy.
       Więcej....
       www.wm.pl/index.php?ct=dzialdowo&id=849191
       • mw66 Re: Niepełnosprawni bez dojazdu 14.05.06, 17:46
        www.maszglos.pl/strona/190499.html
        • mw66 Samorząd Lidzbarka 10.06.06, 11:10

         09.06.2006] W Lidzbarskim samorządzie nie ma podziałów politycznych, ale są
         widoczne personalne. Czym bliżej wyborów obecny burmistrz musi ostrzej stawiać
         czoła krytyce swoich oponentów. Więcej w:
         www.wm.pl/Index.php?ct=dzialdowo&sct=dzialdowo&id=866694
         • mw50 Re: Samorząd Lidzbarka 11.06.06, 19:18
          Cytat z forum gazety działdowskiej "Miasteczko Lidzbark, powiat działdowski
          Rządzi tam burmistrz, pan Piotr Krakowski
          Kiedy zaczynał te swoje rządy, wszyscy myśleli ,,jaki on mądry"
          Lecz z biegiem czasu i wody w Welu
          ludzie mu rzekli ,,- hej, przyjacielu
          "Mówiłeś przecież, ze dasz nam pracy, że nam asfalty zrobisz na cacy.
          Roboty nie ma, w asfalcie dziury, po pustych halach biegają szczury
          W mieście bezpańskich psów pełno wszędzie i lepiej tutaj nigdy nie będzie
          Burmistrz buduje, lecz swoje domy, dwa tylko- przecież nie jest łakomy
          Zamiast coś robić pozory stwarza kumplom podatki czasem umarza
          By bezrobocie nie było duże, żony kolesi zatrudnia w biurze
          po co on stawia na rekreację, po co pomnaża nam biurokracje?
          w ciepłej pościeli co dzień się budzii myśli sobie: ,mam gdzieś tych ludzi"
          Gdyby wyborów nastała data, znów chciałby rządzić ze cztery lata
          ludziom z Lidzbarka mówię Welskiego
          Nie wybierajcie już Kramkowskiego "
          A tak naprawdę to wcale nie jest takim złym gospodarzem.
  • mw50 Ponad półtora miliarda euro dla Warmii i Mazur! 03.08.06, 19:04
   Rząd zdecydował o sposobie podziału funduszy strukturalnych. Wybrał algorytm I,
   który uzależnia podział funduszy od liczby ludności, produktu PKB na mieszkańca
   i bezrobocia. Krótko mówiąc: biedni dostaną więcej, by mogli dogonić
   bogatszych - zyska więc także nasz region.Więcej informacje.wm.pl/?
   main=11&c=44,3,6089,,4708
   Warto by Lidzbark sięgnął po te środki.
  • robert9924 Re: burmistrz 11.08.06, 13:51
   okazuje się, że nie 4 lata ale co najmniej kolejna kadencja to dalszy zastój w
   gminie. Przyczyna niby prozaiczna - brak planu zagospodarowania odcina Lidzbark
   od napływu unijnej kasy na kolejne lata. w/g specjalistów lata 2007-2013
   następca będzie spokojnie spać przez całą kadencję chyba, że nastąpi cud i
   znajdzie 3 mln PLN by w krótkim czasie nadgonić czas - ale który z kandydatów to
   potrafi?
   • mw50 Pieniądze unijne płyną do Polski 14.08.06, 12:00
    gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3548023.html
    • mw66 12 listopada - wybory samorządowe 17.09.06, 18:13
     Jacy kandydaci moga zostać burmistrzem Lidzbarka?
     • mw50 Dar Anioła 20.09.06, 17:55
      Niewykorzystywana do tej pory dobudówka lidzbarskiego Ośrodka Kultury, garaże
      przy Urzędzie Miasta i Gminy oraz przyległy teren zostaną przekształcone w
      Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy tak zdecydowali radni.
      Więcej: dzialdowo.wm.pl/?&main=17&c=139,3,9089,,Radni%20zadecydowali%
      20jednogłośnie.html
      • pupa12 Inwestycje na terenie Gminy Lidzbark 2003/2008 21.10.06, 15:54
       Tuż przed wyborami pokazuje burmistrz swój dorobek wykonanych inwestycji.
       · 441.498 zł – „Budowa wodociągu Klonowo”, zadanie to było kontynuacją
       roku 2002 i ogólnie poniesione nakłady wyniosły 480.366,17 zł. Roboty polegały
       na wybudowaniu sieci wodociągowej ø 110 – 160 PCV długości 6.600,50 m,
       przyłącza kanalizacyjne długości 950,50 m – 78 sztuk., zadanie to było w części
       finansowane ze środków SAPARD – w wysokości 192.461 zł.,

       · 10.000 zł – „Budowa wodociągu Jamielnik” (ul. Graniczna) – ogólnie
       poniesione nakłady to kwota 8.204,46 zł. Zadanie polegało na wykonaniu sieci
       wodociągowej ø 90 PCV o długości 202 m oraz hydrantów ø 80 – 3 sztuki,

       · 52.000 zł – „Rozbudowa wodociągu Wąpiersk” – poniesione nakłady –
       51.471,66 zł. roboty polegały na budowie sieci wodociągowej ø 90 PCV – 2089 m,
       przyłączy wodociągowych ø 40 PF – 5 sztuk o długości 187,0 m

       Transport i łączność

       · 8.441,53 zł – „Budowa chodnika we wsi Jeleń”. Zakres robót polegał na:
       ustawieniu krawężnika drogowego 130 mb, ustawieniu krawężnika chodnikowego 96
       mb, wykonanie zatoki z kostki grubości 8 cm. Typ Polbruk – 100,5 m 2, wykonanie
       chodnika z kostki grubości 6 cm typu Polbruk – 115, 5 m2, wykonanie wjazdów na
       posesję. Zadanie polegało na współfinansowaniu budowy z Zarządem Dróg
       Powiatowych w Działdowie. Całość zadania ogółem – 16.883 zł

       · 8.674,63 zł – „Budowa chodnika we wsi Wapiersk” – zadanie
       współinwestowane ze Starostwem Powiatowym. Wartość całości zadania – 17.350 zł.
       Zakres robót polegał na: ustawieniu obrzeża chodnikowego – 410 mb, ułożeniu
       chodnika z kostki grubości 6 cm., na odcinku dł. ok. 220 mb – 273 m2, nałożeniu
       kostki brukowej grubości 8 cm na wjazdach – 41 m2.

       · 14.512,57 zł – „Budowa wiat przystankowych” na wsiach Zalesie, Koty,
       Zdrojek. Zakres robót polegał na wykonaniu płyty betonowej (posadzki) z kostki
       Polbruk, montaż przystanków autobusowych.

       · 12.000 zł – „Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym w
       Bryńsku”. Położono 92 m2 kostki brukowej, ułożono krawężnik uliczny – 128 mb,
       ułożenie obrzeży trawnikowych – 56 mb.       Administracja publiczna

       · 12.000 zł – wymiana okien – 24 sztuki w budynku przychodni Lekarskiej,

       · 10.000 zł – zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta,

       · 10.000 z – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku
       administracyjnym przy Biurze Informacji Turystycznej.       Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

       · 5.000 zł – karosacja samochodu OSP Kiełpiny,       · 150.000 zł – współfinansowanie w zakupie samochodu strażackiego dla
       OSP Lidzbark. Ogólny koszt zakupu samochodu to kwota 296.400 zł.       Oświata i wychowanie       · 10.000 zł – Modernizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Zieluńskiej –
       wymiana 12 sztuk okien na okna PCV wraz z parapetami,

       · 69.313,40 zł – Modernizacja budynku szkolnego w Dłutowie – wymiana
       całej stolarki okiennej, naprawa pokrycia dachowego na budynku Sali
       gimnastycznej, wymiana oświetlenia w klasach lekcyjnych. Nakłady w kwocie
       33.900 zł zostały sfinansowane z części rezerw budżetu państwa – w subwencji
       oświatowej.       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

       · 1.399.963 zł – na kontynuację inwestycji Kompleksowe wykonanie
       oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla gminy Lidzbark. Ogólnie
       poniesione nakłady na w/w inwestycję odebraną protokołem odbioru – to kwota
       24.223.021,30 zł. ostateczne rozliczenie poniesionych kosztów przy realizacji
       w/w zadania to:

       22.943.600,01 zł – roboty budowlane montażowe,

       556.400 zł – dokumentacja techniczna,

       23.768,80 zł – koszty aktualizacji map + koszty opracowania możliwości
       przyjęcia ścieków do oczyszczalni w garbarni,

       433.104,34 zł – nadzór inwestycyjny,

       22.800 zł – nadzór archeologiczny,

       103.026,90 zł – odsetki od pożyczki z NFOŚr,

       58.831,30 zł – opłaty przyłączeniowe,

       81.489,95 zł – pozostałe koszty,

       ………………………………………………………………………………………

       - 110.777 zł – koszty organizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u
       źródła

       W 2003 roku – poniesione zostały wydatki dotyczące inwestycji niezrealizowanych
       w 2002 roku i tak:

       · Budowa wodociągów Osiedle Zieluńska – wydatkowano 29.777,88 zł –
       wybudowano sieć wodociągową z rur PCV ø 90 o długości 442,5 mb oraz ø 110 PCV –
       o długości 128,5 mb,

       · Kompleksowe wykonanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej –
       wydatkowano 82.019,51 zł na roboty w 2003 roku,

       · Remont dachu na budynku Biblioteki – wydatkowano 31.500 zł. Roboty
       polegały na rozbiórce pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, położeniu desek
       okapowych, ołaceniu na powierzchni 229,63 m2, wykonaniu nowego pokrycia
       dachówki oraz nowych obróbkach z blachy powlekanej na nowym ołaceniu,

       · Objazd drogowy ul. Chopina– wydatkowano 6.488,40 zł poniesione ogółem
       nakłady wynoszą 32.168,40 zł. Niewykorzystane środki finansowe zostały przelane
       na dochody budżetu.

       Inwestycje ogółem w 2003 roku – 2.323.373 zł, w tym:

       - dotacje 1.726.324 zł, pożyczka z NFOŚr i GW – 150.000 zł, oprocentowana w
       skali roku 1% z możliwością umorzenia 50%, reszta to środki własne.       W roku 2004 wykonano następujące zadania

       · 14.700 zł – dokumentacja wodociągu Klonowo-Nosek,

       · 18.470 zł – dokumentacja wodociągu Jamielnik.

       · 2830 zł – dokumentacja sieci wodociągowej ul. Targowa,

       · 53.200 zł – dokumentacja objazdu drogowego,

       · 28.367 zł – modernizacja chodnika ul. Piaski,

       · 9.986 zł – wiaty przystankowe: Podcibórz, Tarczycy, Miłostajki,

       · 1.900 zł – dokumentacja modernizacji drogi w Słupie,

       · 4000 zł – dokumentacja ul. Reymonta,

       · 1000 zł – dokumentacja drogi Bryńsk,

       · 9000 zł – dokumentacja mostu Olszewo,

       · 10.500 zł – dokumentacja mostu Kurojady,

       · 2.800 zł – dokumentacja ul. Garbuzy,

       · 12.728 zł – dokumentacja ulic Skarpa III,

       · 20.000 zł – modernizacja chodnika w Nowym Dworze,

       · 25.000 zł – modernizacja mostu w Kotach,

       · 6000 zł – remont koryta rzeki przy moście w Olszewie,

       · 10.000 zł – modernizacja instalacji UMiG,

       · 25.000 zł – zakup sprzętu komputerowego,

       · 19.570 zł – wymiana okien w przychodni w Lidzbarku,

       · 6.579 zł – modernizacja, wymiana okien w przychodni w Dłutowie,

       · 14.940 zł – wymiana okien w szkole podstawowej w Lidzbarku,

       · 14.785 zł – wymiana okien w szkole w Bryńsku,

       · 25.000 zł – wymiana okien i modernizacja wejścia w przedszkolu,

       · 111.000 zł (69.000 zł dotacja, 42.000 zł środki własne) – zakup
       samochodu dla osób niepełnosprawnych,

       · 69.193 zł - organizacja selektywnej zb
  • mw66 Re: burmistrz 21.10.07, 16:35
   Od wyboru na burmistrza obserwuję duże zmiany na terenie miasta jak i gminy.
   Wszedzie widac zainteresowanie władz :a to porzadek lepszy - świadczy to o
   lepszej pracy przedsiebiorstwa komunalnego,a to wzrost inwestycji drogowych i
   ulicznych - poprzednicy nie mogli tego problemu przebrnąć,wydaje mi się,że
   nastapiła poprawa co do kompetencji urzędników.Jakoś znalazły sie pieniądze ,
   widać to po ilości przetargów . Oby tak dalej.
   • robert9924 Re: burmistrz 23.10.07, 07:25
    proponuje zamknac ten dzial i rozpoczac nastepny PAN BURMISTRZ
    • mw50 Rewitalizacja Miasta Lidzbark 09.11.07, 11:00
     Burmistrz Lidzbarka oraz firma konsultingowa FINRYAN International
     Sp. z o.o. zapraszają Państwa na bezpłatne seminarium, które
     odbędzie się dnia 16 listopada 2007r.

     „ Rewitalizacja Miasta Lidzbark”

     Szanowni Państwo,
     Burmistrz Lidzbarka rozpoczął prace nad stworzeniem Lokalnego
     Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja są to działania z zakresu
     budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki
     społecznej, których celem jest doprowadzenie do odnowy, ożywienia,
     poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości
     życia w rewitalizowanym obszarze.

     Powstanie tego Planu daje możliwość wystąpienia o pozyskanie środków
     unijnych z dotacji na cele rewitalizacyjne przewidzianej w ramach
     Osi Priorytetowej 4. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
     Mazury na lata 2007-2013: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja
     miast. O w/w środki, oprócz jednostek samorządu terytorialnego mogą
     ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty
     mieszkaniowe, kościoły oraz przedsiębiorcy.

     Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konsultacjach,
     które odbędą się 16 listopada 2007r. o godz. 16.30 w Sali
     Widowiskowej Domu Kultury, ul. Sądowa 23

     Apelujemy do Państwa o udział w spotkaniu. W interesie nas
     wszystkich jest współdziałanie przy tworzeniu Planu Rewitalizacji
     Miasta i aktywny udział w konsultacjach. Przywrócenie, czy
     odnowienie unikatowych walorów architektonicznych naszego miasta nie
     może przecież odbyć się bez naszego zaangażowania. Mamy realny wpływ
     na kształtowanie założeń Planu Rewitalizacji. To wreszcie my,
     mieszkańcy i odwiedzający nasze miasto będą oceniać w przyszłości,
     czy udało nam się przywrócić blask i zachować od zniszczenia i
     zapomnienia nasze ulice i kamienice.

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

     AGENDA SEMINARIUM:
     16.20 - 16.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
     16.30 – 16.45 POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI
     Burmistrz Lidzbarka – mgr Jan Rogowski
     16.45 – 17.30 FUNDUSZE STRUKTURALNE UE NA CELE REWITALIZACYJNE NA
     LATA 2007-2013
     Joanna Kamionowska, Grzegorz Kruk – Eksperci FINRYAN
     17.30 – 18.00 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LIDZBARK
     Joanna Kamionowska, Grzegorz Kruk – Eksperci FINRYAN
     18.00 – 18.30 DYSKUSJA
     18.30 – 18.45 ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM
     • pupa12 Re: Rewitalizacja Miasta Lidzbark 03.09.08, 10:34
      Wiele spraw z inwestycji wpisanych w program rewitalizacji jest
      wykonywanych.Skwerek, fontanna, chodniki na ulicach i inne.
      • pupa12 Na halę trzeba będzie wziąć kredyt 03.12.08, 19:38
       Burmistrz Lidzbarka Jan Rogowski wyjaśnił radnym podczas jednej z sesji Rady
       Miejskiej, iż z budową hali widowiskowej jest dość skomplikowana sytuacja. Gmina
       ma jeszcze do 2011 roku spłatę kredytu za kanalizację, a na halę też trzeba
       będzie wziąć
       kredyt.lidzbark-welski.wm.pl/Na-hale-trzeba-bedzie-wziac-kredyt-,59427
       • mw50 Burmistrz chce redukować etaty 18.01.09, 14:34
        Na propozycję przewodniczącego Rady Osiedla Numer 1 w Lidzbarku Jana Rybickiego
        o utworzenie w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark etatu drogowca burmistrz ostro
        odpowiedział, że polityka kadrowa to jego sprawa. Dodał też, że stara się
        zmniejszać a nie powiększać ilość etatów.
        Każda sesja to rozmowa o niedoskonałościach dróg w naszej gminie. Wiele osób
        skarży się na jakość asfaltu, szczególnie w miejscowościach wiejskich. Sołtysi
        skarżą się na przykład, iż Dyrektor ZDP jeździł i sprawdzał stan dróg i do tej
        pory nic się z nimi nie robi. Nie pomagają nawet pisma wysyłane do Działdowa.

        Skargi te przerwał na jednej z sesji Przewodniczący Rady Osiedla Numer 1 w
        Lidzbarku Jan Rybicki stwierdzając, że od 9 lat chodzi na sesje Rady Miasta i
        Gminy i ciągle słyszy o złych drogach. Okazuje się, że znalazł rozwiązanie tego
        problemu… — Od 1945 roku w Urzędzie Miasta i Gminy nie ma drogowca - fachowca.
        Jest etat, są pieniądze więc należy przyjąć fachowca z uprawnieniami, który
        poprowadzi ten dział. Jak może magister inżynier mechanik sprawować nadzór nad
        drogami i ulicami? Droga Kiełpiny - Wapiersk jest dobra jak jest sucho, a
        podczas deszczu jest nieprzejezdna ponieważ nawieźli na nią gliny i później jest
        pełno błota stwierdził przewodniczący Rady Osiedla Numer 1 w Lidzbarku.
        Burmistrz ostro skrytykował tę wypowiedź tłumacząc, iż jeśli chodzi o drogę
        Kiełpiny - Wąpiersk to UMiG robi to, na co gminę stać. Uważa też, że droga jest
        zrobiona dobrze. Spytał też pana Rybickiego, gdzie są te pieniądze na etat
        drogowca - fachowca i kto za to płaci? — Obecnie schodzę z etatów w Urzędzie
        Miasta i Gminy, a nie tworzę nowych zmuszeni jesteśmy do oszczędzania, nawet na
        etatach. Ponadto poprosiłbym, aby politykę kadrową zostawił pan mnie —
        powiedział ostro Jan Rogowski. Burmistrz poinformował również, że prace drogowe
        to nie wolna amerykanka. Jest inspektor nadzoru, który tego pilnuje i bierze za
        to pieniądze. Gmina nie buduje też tyle dróg żeby etat drogowca był niezbędny.
        Natomiast stara się w ogóle robić ulice i drogi żeby było ich zrobionych jak
        najwięcej. /z portalu wm.pl/
        • mw50 Jedna z dróg będzie dofinansowana w 50 proc. 24.01.09, 14:58
         Na jednej z sesji radna Ewa Rzeszutko nawiązując do programu „Narodowy Program
         Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” zapytała jaki procent dofinansowania
         gmina może pozyskać, czy jest jakiś termin, do którego należy zgłaszać wnioski i
         jakie są kryteria?
         Burmistrz Jan Rogowski odpowiedział, że finansowanie jest 50 procent kosztów.
         Jeśli chodzi o kryteria to rocznie można zgłosić jedną drogę i musi ona czemuś
         służyć. Najlepiej gdy łączy jakieś drogi: powiatową z wojewódzką, czy gminną z
         wojewódzką lub powiatową. Takich ulic jest kilka i w roku 2009 UMiG planuje
         wystąpić o jej dofinansowanie. O którą wystąpią - to się dopiero okaże, bo
         chodzi o to żeby o dofinansowanie wystąpić dla takiej drogi, której koszt jest
         najwyższy, bo wtedy i dofinansowanie będzie wyższe. Nie może jednak przekroczyć
         500 tysięcy złotych. Musi być natomiast pełna dokumentacja z pozwoleniem na
         budowę i spełniać wszystkie kryteria, którym powinna podlegać. /z wm.pl/
         • mw50 Pytania radnego Dzimiry 24.01.09, 15:01
          Spytał burmistrza czy kraty widoczne nad sceną są konieczne, gdyż obawia się o
          bezpieczeństwo osób pod nimi przebywających.
          Zapytał również czy w tym roku uda się położyć choć kawałek chodnika przy
          cmentarzu. Wskazał również na konieczność definitywnego załatwienia sprawy
          pojemników PCK, o których mowa była na sesji nie jeden raz.

          W odpowiedzi burmistrz Jan Rogowski stwierdził, że w sprawie krat należałoby
          zapytać Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Natomiast jeżeli chodzi o
          chodnik, to w roku 2009 będzie modernizowana ulica Myśliwska, więc i ten element
          powinien być wykonany. Sprawa pojemników PCK jest dyskusyjna i nie tak łatwa do
          definitywnego załatwienia, ponieważ jednym pojemniki podobają się, a drugim nie.
          Nie można więc ich tak po prostu zabrać z ulic miasta…/z wm.pl/
          • mw66 Ponad 1,4 mln złotych na modernizację plaży 13.02.09, 18:54
           Dziesięć miejscowości z naszego województwa otrzymało dofinansowanie na rozwój
           turystyki. Wśród nich znalazł się również Lidzbark, który na ten otrzymał ponad
           1,4 miliona złotych. Za te pieniądze zostanie zmodernizowana plaża miejska.
           Lidzbark otrzymał ponad 1,4 miliona złotych na „Zagospodarowanie nabrzeża
           Jeziora Lidzbarskiego”
           Zrealizowanych zostanie 10 spośród 24 pomysłów zgłoszonych przez 20 samorządów
           naszego województwa. Jednym z dziesięciu dofinansowanych miast został Lidzbark i
           jego inwestycja „Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego”. Koszt
           całkowity tej inwestycji to 1,7 miliona złotych, jednak Lidzbark otrzyma 1,445
           tysięcy złotych dofinansowania.
           Burmistrz Jan Rogowski tłumaczy, iż pieniądze z dofinansowania na projekt
           modernizacji plaży miejskiej Lidzbark otrzyma w dwóch transzach. Pierwsza z nich
           wpłynie już w tym roku i będzie wynosiła 500 tysięcy złotych. — Za tę kwotę tuz
           po sezonie turystycznym wybudujemy hangar, zimą rozpoczęłaby się budowa pomostów
           a wiosna przyszłego roku – zjeżdżalni. W tym roku również wykonana zostanie
           część promenady od małego jeziorka do przystani kajakarzy – to jednak zrobimy ze
           środków Miasta i Gminy Lidzbark — mówi Jan Rogowski. Jak dodaje burmistrz wiosną
           przyszłego roku wykonana zostanie druga część promenady, od plaży do obecnej
           przystani kajakarzy. Na sezon turystyczny 2010 roku plaża powinna być
           zmodernizowana w całości.

           Wniosek o dofinansowanie został złożony w połowie czerwca ubiegłego roku.
           Projekt o dofinansowanie przygotowali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w
           Lidzbarku. Projekt techniczny pomostów, hangaru i zjeżdżalni wykonał pochodzący
           z Lidzbarka architekt Maciej Kwiatkowski.
           Na początku przygotowano duży projekt obejmujący całą promenadę i plażę, jednak
           jego wykonanie wiązałoby się z ogromnymi nakładami własnymi gminy. Dlatego tez
           władze postanowiły projekt podzielić na dwa mniejsze: projekt plaży o wartości
           1,7 mln zł oraz projekt promenady o wartości ponad 5 mln zł. — Ten większy
           projekt nie przeszedł, ale pieniądze na ten nieco mniejszy otrzymamy. Dzięki
           temu powstanie scena, trakt spacerowy i plac zabaw dla dzieci, a cały teren
           zostanie odpowiednio oświetlony. Dzięki temu, że część prac zostanie wykonanych
           systemem gospodarczym, modernizację plaży i promenady uda się wykonać za nieco
           ponad 2 miliony złotych — cieszy się burmistrz Jan Rogowski.

           Marcin Ostrowski /WM.PL/
           • pupa12 Będą zmiany nazw miejscowości 09.03.09, 18:53
            Niewiele osób wie o tym, że w obrębie miasta Lidzbark znajduje się jeszcze kilka
            innych miejscowości. Na przykład na ulicy Żromskiego jest Cibórz. W granicach
            miasta mamy także Jamielnik. Władze chcą uregulować ten problem.
            lidzbark-welski.wm.pl/Beda-zmiany-nazw-miejscowosci,65554
          • robert9924 Re: Pytania radnego Dzimiry 07.07.09, 07:17
           mw50 napisał:

           > Spytał burmistrza czy kraty widoczne nad sceną są konieczne, gdyż obawia się o
           > bezpieczeństwo osób pod nimi przebywających.
           > Zapytał również czy w tym roku uda się położyć choć kawałek chodnika przy
           > cmentarzu. Wskazał również na konieczność definitywnego załatwienia sprawy
           > pojemników PCK, o których mowa była na sesji nie jeden raz.
           >
           > W odpowiedzi burmistrz Jan Rogowski stwierdził, że w sprawie krat należałoby
           > zapytać Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Natomiast jeżeli chodzi o
           > chodnik, to w roku 2009 będzie modernizowana ulica Myśliwska, więc i ten elemen
           > t
           > powinien być wykonany. Sprawa pojemników PCK jest dyskusyjna i nie tak łatwa do
           > definitywnego załatwienia, ponieważ jednym pojemniki podobają się, a drugim nie
           > .
           > Nie można więc ich tak po prostu zabrać z ulic miasta…/z wm.pl/
           odnoszę wrażenie, że ten pan jest z innej czasoprzestrzeni. jego pytania trafnie
           ripostowane przez burmistrza świadczą, że jedynym celem tego pana jest zaistnieć
           ponad wszystko. ciekawe czy dzieciakom zadaje też takie elokwentne pytania?
           • mw66 Do naszych gmin trafi dziewięć i pół miliona złoty 31.01.10, 11:50
            Do 4 gmin z naszego powiatu trafią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
            Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 9,5 mln złotych otrzymały gminy Rybno,
            Działdowo i Płośnica oraz Zakłady Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku i w Rybnie .
            Podczas pierwszego naboru dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i
            ludności wiejskiej” do wykorzystania było ponad 250 mln zł. Największym
            zainteresowaniem cieszył się zakres dotyczący gospodarki wodno-ściekowej.
            Podpisano 82 umowy o wartości ponad 206 mln zł. W zakresie tworzenia systemu
            zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych podpisanych zostało dziesięć
            umów o wartości prawie 1,5 mln zł, a w zakresie wytwarzania lub dystrybucji
            energii ze źródeł odnawialnych — jedna umowa o wartości 84 750 zł. Zarząd
            województwa, który zdecydował o dofinansowaniu wszystkich projektów,
            spełniających wymogi formalne, podpisał w sumie 92 umowy o łącznej wartości
            prawie 208 mln zł. - Warmia i Mazury to w dużej mierze obszary wiejskie, na
            których często dają o sobie znać braki w podstawowej infrastrukturze, jak choćby
            wodociągowej — mówi marszałek Jacek Protas. — Wsparcie finansowe z funduszy
            unijnych — m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich spowoduje pozytywne
            zmiany na wsi i pozwoli jej mieszkańcom na życie w nowoczesnych warunkach —
            dodaje...tygodnikdzialdowski.pl/aktualnosc-413-do_naszych_gmin_trafi_dziewiec_i_pol_miliona_zlotych.html
           • mw66 Motto burmistrza na forum prywatnym 31.01.10, 12:01
            34all.org/forum_pokaz_watek.php?board=3999&numer=693
       • pupa12 Kolejny krok w budowie hali sportowo-widowiskowej 13.03.09, 19:16
        Kolejny krok w budowie hali sportowo-widowiskowej za nami
        Spotkanie z wykonawcą hali sportowo widowiskowej – sztandarowej inwestycji dla
        Lidzbarka odbyło się w czwartek 5 marca przy gimnazjum im. Szarych Szeregów.
        Budowa obiektu liczącego 288 miejsc siedzących pochłonie 9,1 miliona złotych a
        prace rozpoczną się w kwietniu bieżącego roku.
        lidzbark-welski.wm.pl/Kolejny-krok-w-budowie-hali-sportowo-widowiskowej-za-nami-,66051
        • mw66 Re: Kolejny krok w budowie hali sportowo-widowis 08.11.10, 18:03
         Jakie szanse ma obecny burmistrz by wygrać następną kadencję?

         "Jeśli o kimś mówisz żle, zawsze ci uwierzą"
         /Tadeusz Dołęga - Mostowicz/
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka