Dodaj do ulubionych

21.10. Wybory do Sejmu . Obwieszczenia burmistrza

19.10.07, 09:34
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Lidzbarka

z dnia 13 września 2007 r.Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja
Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz. 499 z późn.
zm.) oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 września 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr 162 poz. 1145) podaję do publicznej wiadomości informację o
numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Lidzbark w wyborach do
Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007007

Numer obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1
Lidzbark – ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Chmielna, Dębowa,
Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Leśniczówka,
Lipowa, Nowa, Okopowa, Podleśna, Polna, Świerkowa, Topolowa,
Wierzbowa, Wiśniowa

Gmina- miejscowości: Bełk, Borówno, Dębowiec, Klonowo, Nadleśnictwo
Lidzbark, Nowy Dwór Leśniczówka, Piaseczno, Sarnia Góra, Wlewsk


Gimnazjum

w Lidzbarku

ul. Nowa 10

tel. 696 11 50

2
Lidzbark – ulice: Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej,
Graniczna, Hugona Kołłątaja, Juliusza Kraziewicza, Tadeusza
Kościuszki, Stanisława Konarskiego, Kwiatowa, Leśna, 3-go Maja,
Elizy Orzeszkowej, Południowa, Ignacego Potockiego, Poprzeczna,
Poświętna, Rejtana, Władysława Reymonta, Słoneczna, Sosnowa,
Stanisława Staszica, Strażacka, Targowa, Tartaczna, Juliana
Tuwima,Wiejska, Józefa Wybickiego, Zieluńska, Stefana Żeromskiego


Przedszkole Miejskie w Lidzbarku

ul. Akacjowa 19

tel. 696 15 54

3
Lidzbark- ulice: Jeleńska, Myśliwska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lidzbarku

ul. Jeleńska 26

tel. 696 15 06

4
Lidzbark – ulice: Cicha, Fryderyka Chopina, Garbarska, Garbuzy,
Górka, Kopernika, Krótka, Młyńska, Ogrodowa, Piaski, Podgórna,
Podzamcze, Sądowa, Słomiany Rynek, Stare Miasto, Szosa Lubawska,
Wodna

Gmina – miejscowości : Cibórz, Jeleń, Koty, Miłostajki, Olszewo,
Podcibórz
Liceum Ogólnokształcące

w Lidzbarku

ul. Garbuzy 24

tel. 696 13 915


Lidzbark – ulice: Dworcowa, Działdowska, Główny Dworzec, Plac Gen.
J. Hallera, Kościelna, Mickiewicza, Nowy Rynek, Przemysłowa, Zamkowa


Dom Strażaka

w Lidzbarku,

ul. Nowy Rynek 15

tel. 696 17 176


Gmina – miejscowości: Chełsty, Ciechanówko, Słup, Zalesie
Szkoła Podstawowa

w Słupie

tel.696 11 267


Gmina – miejscowości: Kiełpiny, Tarczyny, Wąpiersk
Szkoła Podstawowa

w Wąpiersku

tel.698 10 85

8
Gmina – miejscowości: Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Glinki, Jamielnik,
Nowy Zieluń, Ostrowy, Zielonka
Szkoła Podstawowa

w Bryńsku

tel.698 36 169
Gmina- miejscowości: Adamowo, Biernaty, Nowe Dłutowo, Stare
Dłutowo, Marszewnica, Nick, Nowy Dwór, Wawrowo, Zdrojek
Szkoła Podstawowa

w Dłutowie

tel. 698 20 83

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 21
października 2007r. w godzinach 600 - 2000 , Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej dla osób niepełnosprawnych mieści się w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku ul. Jeleńska 26

Burmistrz Lidzbarka


Jan Rogowski

Obserwuj wątek
  • mw66 Nie leń się , Idż na wybory 19.10.07, 10:11
   Dobry film z youtube:
   youtube.com/watch?v=ExKWyLATNz0
   • mw66 Komunikat czastkowy PKW 22.10.07, 09:58
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych
    wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o
    godz. 06:26 w dniu 22 października 2007 r.
    KOMUNIKAT
    PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
    o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu
    Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
    ustalonych o godz. 06:26 w dniu 22 października 2007 r.

    Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach
    głosowania w 18 775 obwodach stanowiących 73,70% ogólnej liczby
    obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe
    nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na
    listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów
    między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych
    obwodów, są następujące:

    1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 22 220 665 osób;
    2) liczba kart wydanych 11 851 608;
    3) frekwencja wyniosła 53,34%.
    4) liczba kart ważnych 11 839 606 kart;
    5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy
    okręgowe w skali kraju wyniosła 11 589 699 głosów;
    6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe
    wyniosła:

    Nr
    listy
    Nazwa komitetu
    Liczba uzyskanych
    głosów
    % uzyskanych
    głosów

    2
    Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
    120 797
    1,04

    3
    Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
    147 602
    1,27

    6
    Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
    3 730 676
    32,19

    8
    Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
    4 779 294
    41,24

    10
    Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
    1 062 455
    9,17

    15
    Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
    186 824
    1,61

    19
    Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"
    28 895
    0,25

    20
    Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
    1 506 684
    13

    21
    Komitet Wyborczy Partii Kobiet
    25 537
    0,22

    22
    Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
    935
    0,01


    7) Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników
    wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych
    okręgach byłby następujący:

    Nr
    listy
    Nazwa komitetu
    % uzyskanych
    głosów
    Liczba uzyskanych
    mandatów

    2
    Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
    1,04
    0

    3
    Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
    1,27
    0

    6
    Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
    32,19
    166

    8
    Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
    41,24
    205

    10
    Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
    9,17
    36

    15
    Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
    1,61
    0

    19
    Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"
    0,25
    1

    20
    Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
    13
    52

    21
    Komitet Wyborczy Partii Kobiet
    0,22
    0

    22
    Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
    0,01
    0


    8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w obwodach
    stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu
    Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci
    następujących komitetów wyborczych:

    Lp.
    Nazwa komitetu
    Liczba uzyskanych
    mandatów

    1 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 0

    2 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1

    3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 1

    4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 39

    5 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 0

    6 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna 0

    7 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 0

    8 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 0

    9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 58

    10 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 0

    11 Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu 1

    12 Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz
    Patriotyczny 0

    13 Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki 0

    14 Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski 0

    15 Komitet Wyborczy Zieloni 2004 0

    16 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka 0

    17 Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego 0

    18 Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski 0

    19 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli 0

    20 Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki 0

    21 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji 0

    22 Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego 0

    23 Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza 0

    24 Komitet Wyborczy Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna 0

    25 Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej" 0

    26 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana
    Kurpa 0

    27 Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny 0

    28 Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój"
    0

    29 Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i
    współpracy" 0


    Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław
    Kosmal    Informację wytworzył: Państwowa Komisja Wyborcza
    www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=30&layout=0
    Więcej:
    • mw66 Na podstawie 99.05 proc lokali wyborczych 22.10.07, 14:50
     PKW na podstawie nieoficjalnych danych z 99,05 proc. lokali
     wyborczych podała przed godz. 13.20, że Platforma Obywatelska
     uzyskała 41,39 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość - 32,16 proc.

     Lewica i Demokraci mają 13,2 proc. głosów, a PSL - 8,93 proc.
     Natomiast nie uda się wejść do Sejmu Samoobronie,która uzyskała 1,54
     proc., LPR - 1,2 proc. i Polska Partia Pracy - 1 proc.

     Frekwencja wyniosła 53,79 proc.

     Zgodnie z powyższymi danymi, PO uzyskałaby w Sejmie 209 mandatów,
     PiS - 166, LiD - 53, PSL - 31 i 1 - Mniejszość Niemiecka.

     Przy założeniu, że te dane są podstawą ustalenia wyników wyborów,
     podział miejsc w Senacie wyglądałby następująco: PO - 60, PiS - 39,
     mniejszość niemiecka - 1 i 1 - Włodzimierz Cimoszewicz (niezależny).     • mw66 Stanisław Żelichowski posłem na Sejm 23.10.07, 13:19
      Minione wybory parlamentarne zaskoczyły niespotykanie wysoką
      frekwencją wyborczą. Do urn poszło ponad 50 procent uprawnionych do
      głosowania mieszkańców naszego powiatu. W godzinach porannych
      wydawało się, że niewielu z nas zagłosuje, tymczasem od godziny 16
      przy urnach ustawiały się kolejki.
      Więcej:dzialdowo.wm.pl/Dzialdowo-PO-wyborach,33157
      • mw66 Nowi posłowie z Warmii i Mazur 23.10.07, 13:27
       Nowi posłowie z Warmii i Mazur
       Dziewięć mandatów do Sejmu dla PO, 5 dla PiS-u, po dwa dla LiD i
       PSL. Przyszli posłowie rozmawiali z naszymi dziennikarzami. Zobacz,
       co powiedzieli!
       Janusz Cichoń, PO
       W latach 1998-2001 prezydent Olsztyna, obecnie radny sejmiku
       województwa warmińsko-mazurskiego.
       - Osiągnęliśmy niewątpliwie sukces odsuwając PiS od władzy. Nie
       będziemy rządzić sami, ale myślę, że nie będzie problemu w
       stworzeniu koalicji z PSL. Mówiliśmy i zapowiadaliśmy to wcześniej.
       Wydaje mi się, że sprawa jest przesądzona i dojdziemy do
       porozumienia.
       - W Sejmie na pewno będę interesował się wszystkimi sprawami
       dotyczącymi regionu. Zaczynając od kwestii infrastruktury po
       pozyskiwanie środków, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności
       naszego regionu. Chciałbym zajmować się także reformą finansów
       publicznych i zmianą systemu podatkowego. Mało kto zwraca np. uwagę
       na podatek VAT, który jest bardzo niesprawiedliwy - płacimy go
       codziennie dokonując zakupów. Ci, którzy zarabiają mało płacą go od
       całości dochodów, bogatsi nie. Wystarczy obniżyć go do 15 procent,
       żeby wszystko było tańsze o siedem procent, a różnica zostanie w
       naszej kieszeni.
       Bublewicz Beata, PO
       Przedsiębiorca, współpracuje z z katedrą polityki gospodarczej i
       regionalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W Sejmie poprzedniej
       kadencji była sekretarzem Sejmu.
       - Bardzo się cieszę, że frekwencja była tak wysoka. To budujące, że
       ludzie uwierzyli, że każdy głos się liczy. Myślę, że to wynik
       frustracji, bo ludzie nie lubią takiego postępowania, obrażania z
       jakim mieliśmy do czynienia. Ludzie chcą systematycznej i efektywnej
       pracy. Takiej jaką na co dzień sami wykonują.
       - W parlamencie będę starała się m.in. o poprawienie infrastruktury
       w naszym województwie, bo jest chyba najgorsza w Europie. Musimy
       także poprawić nasze relacje sąsiedzkie, bo nasze województwo jest
       wyjątkowe ze względu na położenie. Dalej będę zajmować się sportem
       młodzieży i kontynuowaniem programu "Sport przeciw agresji".
       Lidia Staroń, PO
       Inżynier budownictwa, poseł na Sejm RP V kadencji. W Sejmie Lidia
       Staroń pracowała w komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
       Infrastruktury. Zgłosiła około 150 interpelacji, zapytań i
       wypowiedzi.
       - Niedzielny wynik to olbrzymie zwycięstwo PO. Wyborcy swoimi
       głosami zanegowali dwuletnie rządy koalicji PiS-Samoobrony-LPR. A
       przede wszystkim wyrazili pragnienie rządów spokojnych, stabilnych i
       sprawnych. Zostaliśmy obdarzeni olbrzymią odpowiedzialnością i
       zaufaniem. Będziemy starali się temu zaufaniu sprostać.
       - W Sejmie zamierzam kontynuować pracę w komisjach infrastruktury
       oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Będę szczególnie zajmowała
       się sprawami naszego regionu.
       Sławomir Rybicki, PO
       Prawnik, poseł na Sejm RP IV i V kadencji. W latach 1996-1997
       kierował biurem Lecha Wałęsy w Gdańsku.
       - Polacy zadecydowali, że mają dość drobnych wojenek i grzebania w
       historii. Ten głos ludzi to mandat do gruntownych reform w Polsce.
       Wynik wyborczy PO jest doskonały i wierzę, że w połączeniu z PSL da
       nam bezpieczną przewagę, żeby skutecznie rządzić.
       - Bardzo mile zaskoczyła mnie frekwencja, najwyższa od 16 lat. Widać
       było mobilizację elektoratu, który dopiero wchodzi w dorosłe życie.
       To napawa optymistycznie na przyszłość.
       - Co będę robił w parlamencie? Jak zwykle ciężko pracował. Do tej
       pory byliśmy w opozycji więc wpływ na zmiany mieliśmy niewielki lub
       żaden. Mam nadzieję, że nasze rządzenie przełoży się na region.
       Trzeba poprawić przede wszystkim infrastrukturę drogową, żebyśmy
       mogli pokazać wszystkim nasz region.
       Aleksander Szczygło, PiS
       Prawnik, poseł na Sejm (2001-2006). W rządzie Jarosława Kaczyńskiego
       minister obrony narodowej.
       - Chciałbym pogratulować zwycięstwa Platformie Obywatelskiej. Drugie
       miejsce, jakie zajęliśmy też jest punktowane, ale
       niesatysfakcjonuje. Trzeba też pamiętać, że zagłosowało na nas ponad
       pięć milionów ludzi i uzyskaliśmy lepszy wynik niż w 2005 roku.
       Będziemy starać się być bardziej konstruktywną i merytoryczną
       opozycją niż PO.
       - W parlamencie będę zajmował się tym, co dotyczy naszego regionu.
       Przede wszystkim wojskiem.
       Andrzej Orzechowski, PO
       Radny z Ełku, który wytoczył proces wyborczy kandydatowi PiS za to,
       że mamił wyborców napisem na plakatach: "jedyny kandydat z Ełku".
       Kandydatów było wielu, ale z Ełku tylko Orzechowski będzie na
       Wiejskiej.
       Iwona Arent, PiS
       Politolog z Olsztyna. Ładniejsza twarz PiS. Tym razem weszła do
       Sejmu od frontu. Dwa lata temu dostała mandat w spadku po
       Aleksandrze Szczygle, który poszedł w ministry.
       Jerzy Gosiewski, PiS
       Nadleśniczy z Mrągowa. Był radnym wojewódzkim. Już po raz drugi
       został posłem, żeby ratować środowisko Warmii i Mazur.
       Tadeusz Iwiński, LiD
       Profesor ze stażem parlamentarnym z brodą. Jeden z niewielu
       polityków, który zna języki obce i ma kontakty z politykami w całej
       Europie. Twarz eksportowa polskiej lewicy. W Sejmie poprzedniej
       kadencji zasłynął jako "gaduła" - miał najwięcej wystąpień.
       Adam Krzyśków, PSL
       Inżynier leśnik, który był wójtem Świętajna. Lokomotywa wyborcza
       ludowców. Zdobył mandat radnego wojewódzkiego w ostatnich wyborach
       samorządowych, ale zamienił go na fotel prezesa Wojewódzkiego
       Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem sam
       maszynista dotarł na Wiejską.
       OKRĘG ELBLĄSKI

       Tadeusz Naguszewski, PO
       Radny Rady Miejskiej, dyrektor ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala
       Zespolonego w Elblągu.
       - Te wyniki oceniam bardzo dobrze, nie tylko dla Platformy
       Obywatelskiej, ale przede wszystkim dla Polski. Chcemy zmodernizować
       kraj, plany mamy ambitne, zastanawiam się nawet, czy nie za dużo
       rzeczy chcemy zrealizować.
       - To, czym będę się zajmował w parlamencie będzie zależało od
       partyjnego klucza. Osobiście w Sejmie chciałbym pracować w komisji
       zdrowia oraz zajmować się współpracą z Polakami mieszkającymi za
       granicą, ale to ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie klubu.
       - Jeżeli chodzi o mój region, to uważam, że jest wiele rzeczy do
       zrobienia. Przede wszystkim trzeba postawić na nogi służbę zdrowia,
       chociaż już jest nieźle. Będę chciał również pomóc w wykorzystać
       pieniędzy na budowę dróg w regionie, jest również sprawa przekopu.


       Krzysztof Lisek, PO
       Wiceprzewodniczący PO w województwie pomorskim, poseł kadencji 2005-
       2007.
       - Platforma odniosła wielki sukces i dziękujemy za to wyborcom -
       szczególnie z Warmii i Mazur, gdzie osiągnęliśmy jedne z najlepszych
       wyników w kraju. Ale ten wynik również nas zobowiązuję, aby służyć i
       pomóc regionowi.
       - Oczywiście sprawy regionu zależą głownie od samorządów, ale możemy
       im pomóc, np. podczas tworzenia budżetu państwa.
       Ja będę chciał, jak w poprzedniej kadencji, pracować w komisji spraw
       zagranicznych. Będę zmierzał do zawarcia kompromisu z Rosją i
       rozwiązania sprawy Cieśniny Pilawskiej, a to bezpośrednio dotyczy
       Elbląga, rozwoju portu i turystyki. Jest również sprawa przekopu i
       tu może się okazać przydatne, że mieszkam w Gdańsku - będę takim
       łącznikiem między marszałkami obu województw.


       Leonard Krasulski, PiS
       Poseł kadencji 2005-07, w poprzednich wyborach parlamentarnych
       zdobył 7777 głosów.
       - Patrząc na wyniki wyborów należy stwierdzić, że demokracja w kraju
       się utwierdza. Bardzo dziękuję tym, co poszli do wyborów, dzięki nim
       scena polityczna się spolaryzowała i odeszła polityczna egzotyka.
       Przed wyborami mieliśmy przeciwko sobie media i inne ugrupowania,
       które chciały odsunąć nas od władzy i widać, że to zakiełkowało. Ale
       nasz wynik uważam za dobry, zdobyliśmy jeden mandat więcej niż w
       poprzednich wyborach, jesteśmy pierwszym ugrupowaniem, które
       osiągnęło taki wynik.
       - W Sejmie będziemy konstruktywną opozycją, oczekując na cud
       zapowiedziany przez Donalda Tuska. Ja w cuda nie wierzę, chociaż
       chciałbym, aby im się powiodło. Uważam natomiast, że w regionie
       trzeba działać wspólnie, niezależnie od opcji politycznej.
      • mw66 Wybrani 23.10.07, 13:33
       Wyniki z okręgu olsztyńskiego:
       1. GÓRECKI Ryszard Józef - 148465 głosów (49.32 proc.)
       2. KONOPKA Marek - 93 837 (31.17)
       3. LORENZ Janusz Józef - 52 214 (17.34)
       4. MROZEK Jacek Janusz - 60 540 (20.11)
       5. NAŁĘCZ Wiesław - 51 618 (17.15)
       6. SZMIT Jerzy - 69 458 (23.07)
       SENAT
       Stanisław Gorczyca - PO (89766 głosów)
       Sławomir Sadowski - PiS (65061 głosów)

       • mw66 Wyniki og.ólnopolskie końcowe /Komunikat PKW/ 23.10.07, 18:44
        Według oficjalnych wyników ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą
        najwięcej mandatów - 209 w przyszłym Sejmie otrzymała Platforma Obywatelska.
        Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość ze 166 mandatami.
        Lewica i Demokraci otrzymali 53 mandaty, a Polskie Stronnictwo Ludowe 31.
        Mniejszość Niemiecka uzyskała 1 mandat.

        Przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz powiedział dziennikarzom, że dane z
        pisemnych protokołów przesłanych z okręgów pokrywają się z danymi przekazanymi
        wcześniej Państwowej Komisji Wyborczej drogą elektroniczną.

        Oznacza to, że PO zdobyła 41,51 proc. głosów, PiS - 32,11 proc. LiD - 13,15
        proc., a PSL - 8,91 proc.

        Progu wyborczego nie przekroczyły Samoobrona (1,53 proc.), LPR (1,30 proc.),
        Polska Partia Pracy (0,99 proc.) i Partia Kobiet (0,28 proc.).

        W Senacie Platforma zdobyła 60 mandatów, PiS 39. Jedno miejsce przypadło
        kandydatowi niezależnemu Włodzimierzowi Cimoszewiczowi.

        Oficjalna frekwencja wynosi 53,88 proc.
        • mw66 Re: Wyniki og.ólnopolskie końcowe /Komunikat PKW/ 13.10.08, 11:30
         Ciekawe co z obiecanek programowycch wyborczych zrealizowali
         wybrańcy narodu w Sejmie i Senacie?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka