Dodaj do ulubionych

TEMAT: ROSZCZENIA.

06.03.04, 21:32
Na starym forum to bylo pewnie i ze 100 postow na ten temat, to trzeba to
zaczac ponownie.

Proponuje od tekstu w dzisiejszym Dzienniku. Mysle, ze Nasz Dziennik, wbrew
powszechnie panujacej opinii, jest calkiem niezly. Ta babka Malgorzata Goss
jest bomba. Co ja mowie, ona jest naprawde takim taranem dziennikarskim.
Przyznam sie, ze chetnie zapoznalbym sie z nia. Kawal niezlej laski od strony
szarych komorek. No to cytuje:

"Po wejściu Polski do Unii Europejskiej polska własność na Ziemiach
Odzyskanych będzie narażona na roszczenia ze strony niemieckich
przesiedleńców - wynika z piątkowej debaty sejmowej nad uchwałą, która ma być
odpowiedzią na niemieckie żądania majątkowe. Uchwała została przyjęta w
komisji w drugim czytaniu. Sprzeciwia się jej rząd i SLD. Także Platforma
Obywatelska wycofała swe poparcie. Głosowanie Sejmu ma się odbyć w przyszłym
tygodniu.
- Polska musi wypowiedzieć jurysdykcję trybunałów europejskich w sprawach
własnościowych na Ziemiach Odzyskanych, inaczej czeka nas zagłada państwa
polskiego - oświadczył z trybuny sejmowej poseł Antoni Macierewicz (RKN). O
tym, że niemieckie roszczenia będą, zapewnił posłów wiceminister spraw
zagranicznych Jakub Wolski. - Każde dziecko to wie - oświadczył. Jednak MSZ
jest stanowczo przeciwne podjęciu uchwały przez parlament, utrzymuje bowiem,
że i tak nie możemy tym roszczeniom zapobiec. Minister potwierdził
informację, iż resort spraw zagranicznych prowadził ostatnio poufne rozmowy w
tej sprawie z "wybitnymi przedstawicielami niemieckiej doktryny". O tych
rozmowach posłowie nie byli poinformowani przez MSZ, dowiedzieli się o nich
od strony niemieckiej.
- A o czym rozmawialiście z prawnikami niemieckimi, gdy nie chcieliście
rozmawiać z polskimi posłami? I na dodatek w tajemnicy przed polskimi
posłami? - pytał Macierewicz. Oskarżył rząd o 14-letnią bezczynność, jeśli
chodzi o zabezpieczenie polskiej własności na Ziemiach Odzyskanych.
Przypomniał, że po akcesji ewentualna ustawa reprywatyzacyjna będzie musiała
obejmować wszystkich, którzy tu posiadali majątki, a więc i przesiedlonych
Niemców. Jego zdaniem, rząd celowo z tą sprawą zwlekał. - Czy to wygodnictwo,
czy tajna ugoda? - dopytywał się Macierewicz. Zarówno on, jak i kilku innych
posłów wskazywało na istnienie w Polsce "partii niemieckiej", która od lat
blokuje wszelkie próby dostarczenia Polsce narzędzi prawnych, które w Unii
Europejskiej pozwoliłyby nam obronić się przed roszczeniami ze strony
Niemców. Zygmunt Wrzodak (KP LPR) poinformował, że przedstawiciel PO,
wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych Bogdan Klich, jest
założycielem instytucji finansowanej przez trzy niemieckie fundacje
działające w Polsce - Eberta, Schumanna i Adenauera. Chodzi o Międzynarodowe
Centrum Demokracji, które Klich założył w 1993 r. - Jaka jest rola tych
fundacji? Czy nie działają one na zasadzie "wywiadowni"? - dopytywał się
Wrzodak. Zażądał on od ministra pełnej informacji w tej sprawie. Poseł Klich
wystąpił w debacie jako przeciwnik uchwały. Podobne stanowisko zaprezentował
Antoni Kobielusz w imieniu SLD. Janusz Dobrosz (KP LPR) przypomniał, że w
1991 r. taki sam sprzeciw rządzących "elit" wzbudziła podobna próba
zabezpieczenia polskich interesów w uchwale o ratyfikacji traktatu polsko-
niemieckiego. Gdyby to wtedy zrobiono, nie byłoby dzisiaj roszczeń
niemieckich.
Małgorzata Goss


www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20040306&id=po48.txt
Obserwuj wątek
  • przycinek.usa Na Ziemiach Odzyskanych, czyli u siebie 06.03.04, 21:36
   Na Ziemiach Odzyskanych, czyli u siebie

   Rozmowa z posłem Januszem Dobroszem (Liga Polskich Rodzin), wiceprzewodniczącym
   sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

   Jest Pan posłem z Wrocławia. Jakie nastroje panują w tej chwili na Ziemiach
   Odzyskanych?
   - Dobrze, że pani redaktor powiedziała "na Ziemiach Odzyskanych", bo tak się
   składa, że wielu ludzi mediów, kreujących się na arbitrów w sprawach
   międzynarodowych, zarzuciło to określenie, a nawet stara się je zdeprecjonować.
   A przecież jest ono adekwatne do przeszłości historycznej tych terenów. Gdy
   ktoś podważa historyczne i moralne prawo powrotu Polski na Ziemie Odzyskane,
   powołując się na to, że przez lata dominowała tu kultura niemiecka, warto zdać
   sobie sprawę, że ci sami historycy nie kwestionują np. tego, że Żydzi wrócili
   do Izraela po 2 tysiącach lat! Zresztą na terenach, które odzyskaliśmy po
   wojnie, do połowy XIX wieku w wielu miejscach dominował język polski. Nawet na
   Pomorzu Szczecińskim, Przedgórzu Sudeckim, które były mocno zgermanizowane,
   pozostały ślady słowiańskiej przeszłości. Przecież te ziemie znalazły się w
   ramach państwa niemieckiego dopiero od roku 1871, tj. w momencie powstania
   Cesarstwa Niemieckiego. Wcześniej przechodziły z rąk do rąk. Należały także do
   królestwa czeskiego, wielonarodowej monarchii austriackiej, a i samo państwo
   pruskie też było państwem wielonarodowym.
   Jednak rdzennie Ziemie Odzyskane są absolutnie słowiańskie.

   Zofia Kossak-Szczucka, opierając się na starych kronikach, opisała w "Troi
   Północy" boje Słowian z zalewem plemion germańskich. Wtedy słowiańszczyzna
   sięgała aż pod dzisiejszy Berlin.
   - Jeszcze dalej - po Hanower, Hamburg, Pomorze Wołgołowskie. Wyspa Rugia to
   przecież kolebka słowiańszczyzny. Jeżeli dzisiaj Niemcy są takimi
   maksymalistami i twierdzą, że gdziekolwiek niemiecki pług przeorał ziemię, to
   była to już ziemia niemiecka, to w tych kategoriach w zasadzie cały teren
   dawnej NRD był słowiański.

   Czy wśród mieszkańców Ziem Odzyskanych istnieje świadomość, że są u siebie?
   - Niestety, ta świadomość z roku na rok staje się mniejsza.

   A kiedyś istniała?
   - Oczywiście. Trzeba przyznać, że w poprzednim systemie nie żałowano środków na
   szukanie pierwocin słowiańskości. Lata 50., 60. zaowocowały ogromnym dorobkiem
   Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Instytutu Śląskiego... Dzięki badaniom
   historyków coraz bogatsza stawała się faktografia. Na tej glebie wyrosła np.
   wspaniała publicystyka i eseistyka Pawła Jasienicy. Jednak to kończy się wraz z
   nadejściem epoki Gierka. Może nie kończy się całkowicie, ale zaczyna być
   wyciszane...

   Czy za Jaruzelskiego Ziemie Odzyskane nie były już traktowane jak oczko w
   głowie?
   - Takie odnoszę wrażenie. Polska zaczęła mniej zdecydowanie stawiać kwestie
   historyczne już w momencie, kiedy został podpisany traktat między PRL a NRF,
   pomiędzy Brandtem a Gomułką. To był 1970 rok, a ratyfikacja w niemieckim
   Bundestagu nastąpiła dopiero w 1972 r. Niemcy uznały częściowo granicę na Odrze
   i Nysie i między obydwoma państwami nawiązane zostały stosunki dyplomatyczne,
   których wcześniej nie było. Jako ciekawostkę powiem, że tylko dwa ówczesne
   państwa socjalistyczne miały stosunki dyplomatyczne z NRF - to był Związek
   Sowiecki i Rumunia.
   Od momentu zawarcia traktatu PRL - NRF - rozpoczęły się wzajemne kontakty,
   pojawiły się umowy, kredyty, i jednocześnie zaczęła się powoli zmieniać optyka
   w stosunku do ziem zachodnich...

   Sugeruje Pan, że współpraca i sponsorowane przez stronę niemiecką wspólne
   przedsięwzięcia spowodowały, iż po polskiej stronie myślenie o ziemiach
   zachodnich zaczęło się zmieniać?
   - Przestało być ekspansywne. To nie znaczy, że coś zmieniło się w nauce czy w
   podręcznikach, ale w prasie i telewizji te sprawy nie były już tak nagłaśniane.
   Po ustaleniach helsińskich w sprawie łączenia rodzin nagle w Polsce pojawiło
   się wielu Niemców...
   A zatem to wszystko zaczęło się nie w roku 1989, lecz wcześniej. W 1989 r.
   nastąpiła natomiast eskalacja zjawiska. Nawet ci politycy, których trudno
   podejrzewać o złe intencje, często dają się wciągnąć w pułapkę nowomowy.
   Wyciszają nasze prawa historyczne i moralne do Ziem Odzyskanych, kładąc nacisk
   na to, że to rekompensata za ziemie utracone na Wschodzie. Tymczasem my prawa
   do ziem zachodnich czerpiemy z wielu źródeł. Poza tym trzeba pamiętać, że
   likwidacja państwa pruskiego dawała rękojmię pokoju. Cywilizowany świat uznał,
   że Prusy były nieustannie zarzewiem wojny w Europie, od 1740 roku, kiedy
   napadły na inne państwo niemieckie - Austrię.

   Miejscem, gdzie ogniskowały się badania naukowe nad tymi terenami, był Instytut
   Zachodni. Czy napływające tam granty niemieckie zmieniły charakter tych badań?
   - W moim przekonaniu - tak. W 1990 r. dwukrotnie jeździłem na konsultacje
   związane z traktatem polsko-niemieckim do znakomitego znawcy tej tematyki - śp.
   profesora Alfonsa Klafkowskiego. Muszę powiedzieć, że już wtedy dostrzegał on
   to zjawisko. Od połowy lat 70. zaczęła się powolna erozja polskiej piastowskiej
   myśli politycznej dotyczącej ziem zachodnich - pod wpływem fundowanych przez
   Niemcy grantów na badania naukowe, wyjazdów, spotkań, konferencji, fundacji...
   Jak widać, nie jest to tylko owoc roku 1989.

   Nadchodzi rok 1990 i traktat z Niemcami. Jako poseł był Pan przy tym...
   - Kiedy w 1990 r. Niemcy łączyły się, pamiętam - wygłosiłem oświadczenie
   poselskie. Było to wezwanie do prezydenta, wówczas jeszcze Jaruzelskiego, w
   którym żądałem uczestnictwa Polski w negocjacjach 2+4, a wspierali mnie w tym
   posłowie ówczesnego koła PAX, a nawet niektórzy z lewicy. Chociaż krytycznie
   oceniam ówczesnego szefa MSZ - ministra Skubiszewskiego, to muszę uczciwie
   przyznać, że w tamtym czasie nie było oporu z jego strony. Raczej wszyscy
   działali solidarnie, łącznie z premierem Mazowieckim.
   Samo uczestnictwo Polski w rozmowach 2+4 trochę przypominało Poczdam. Tak jak
   wtedy Polacy byli wpuszczani tylko na niektóre "punkty" w celu konsultacji, a
   decyzje podejmowano w gronie czterech mocarzy. Po konferencji przez
   polskie "elity" rozpowszechniony został mit na temat przyjaźni kanclerza Kohla
   wobec Polski.

   Słynny pocałunek w Krzyżowej...
   - Pocałunek Kohla z Mazowieckim w Krzyżowej - "pocałunek śmierci", jak
   niektórzy mówią. Na czym polega cała tragedia dzisiejszych roszczeń ze strony
   niemieckiej i coraz gorszych stosunków oficjalnych polsko-niemieckich? Przecież
   utrzymywano, że te stosunki są świetne! Z czego to wynika? Otóż z
   zafałszowanego obrazu, który był nieustannie serwowany przez media i elity
   polityczne.
   Kanclerz Kohl tylko dlatego w traktacie 2+4 zgodził się na granicę na
   potwierdzenie Poczdamu, że był naciskany przez trzech przywódców. Największą
   pozytywną rolę odegrała wtedy Margaret Thatcher jako premier Wielkiej Brytanii,
   która - niezależnie od sprawy polskiej - bardzo bała się wzmocnienia Niemiec
   wskutek zjednoczenia. Wiedziała, że Niemcy będą próbowały rozdawać karty w
   Europie. W rokowania zaangażowani byli także prezydent Bush senior i Michaił
   Gorbaczow, który jako prezydent Związku Sowieckiego też w tamtym czasie odegrał
   pozytywną rolę, gdy zapowiedział, że nie będzie wycofania sowieckich wojsk z
   terenu byłej NRD, jeśli sprawa granic nie zostanie definitywnie załatwiona.
   Kanclerz Kohl uległ naciskom trzech prezydentów - zdając sobie sprawę, że nie
   będzie zjednoczenia Niemiec, jeśli nie wyrazi zgody na ustalenia poczdamskie.
   To nie była z jego strony żadna dobra wola!
   A u nas wykreowano mit "Kohla - przyjaciela Polski", przyjmowano kanclerza
   oklaskami na stojąco, a prezydent Kwaśniewski uhonorował go Orderem Orła
   Białego. Orderu nie dostali natomiast ani Margaret Thatcher, ani Bush, ani
   Mitterand, ani Gorbaczow.

   Potem był traktat polsko-niemiecki...
   - Nazywam go "traktatem za zamkniętymi drzwiami". Niemcy zawsze kładły nacisk
   na to, że Traktat Poczdamski odsyłał do przyszłej konferencji pokojow
   • przycinek.usa dokonczenie. 06.03.04, 21:38
    do przyszłej konferencji pokojowej, która potwierdzić miała ustalenia...

    A której nigdy nie było.
    - Nie było, bo trwała zimna wojna. Zachód coraz bardziej umacniał podmiotowość
    Niemiec jako przeciwnika bloku wschodniego, zaś Niemcy nie chciały się zgodzić
    na konferencję pokojową. Kiedy szykowało się zjednoczenie, w prasie niemieckiej
    widać było pogodzenie się z myślą, że traktat 2+4 będzie pełnić rolę traktatu
    pokojowego. Jednak trzeba pamiętać, że są środowiska naukowe w Niemczech, które
    dalej to kwestionują, twierdząc, że traktatu pokojowego nie ma.

    Gdy tymczasem strona polska traktuje ustalenia konferencji 2+4 jako ostateczne
    zamknięcie tamtego rozdziału?
    - Absolutnie tak. Takie jest oficjalne stanowisko władz i pogląd doktryny. I
    tak zaczyna się otoczka traktatu polsko-niemieckiego. Przypominam, że są dwa
    traktaty - traktat graniczny i traktat o dobrym sąsiedztwie. Pierwszy z nich
    był potwierdzeniem granicy w imieniu zjednoczonych Niemiec. Trzeba jednak
    zauważyć, że to uznanie jest kwestionowane w wewnętrznym prawie niemieckim
    poprzez artykuł 116 niemieckiej konstytucji. Zakłada on, że każdy urodzony na
    Ziemiach Odzyskanych ma prawo otrzymać niemieckie obywatelstwo.

    Jest to niewątpliwie agresja prawna.
    - Gdyby każdy, kto się poczuje Polakiem we Lwowie, Grodnie, Wilnie, od razu
    dostawał w konsulacie polski paszport, Litwini, Ukraińcy, Białorusini
    podnieśliby krzyk, że to polski nacjonalizm. Tutaj nikt nie protestuje. Minęło
    12 lat od traktatu polsko-niemieckiego, a artykuł 116 jak stał w niemieckiej
    konstytucji, tak stoi. Choć w tym czasie artykuł 16 - traktujący o azylantach,
    który był dla Niemców niewygodny, zniknął. A więc mogą Niemcy zmienić
    konstytucję? Mogą. Ale artykułu 116 nie ruszyli. To jest jakiś probierz
    intencji.

    Ale wróćmy do "traktatu za zamkniętymi drzwiami". Dlaczego Pan go tak nazwał?
    - Otóż na miesiąc przed debatą ratyfikacyjną w Sejmie jeden - podkreślam:
    jeden - egzemplarz traktatu został wyłożony do wglądu u przewodniczącego
    komisji spraw zagranicznych Geremka. Dopiero na tydzień przed debatą tekst
    pojawił się w Sejmie. Przecież to jest ogromna, skomplikowana materia
    międzynarodowa, której przestudiowanie wymaga czasu.
    Już wtedy obecne problemy w stosunkach polsko-niemieckich były do przewidzenia:
    kwestia listów intencyjnych, w których stwierdzono, że traktat nie zajmuje się
    kwestią własności, brak uregulowania statusu polskiej mniejszości w Niemczech w
    sposób analogiczny do mniejszości niemieckiej w Polsce. Jest też w traktacie
    polsko-niemieckim zdumiewający zapis, że oba państwa będą wzajemnie walczyć...
    z przejawami antysemityzmu. Z jakiej racji traktat pomiędzy Polską a Niemcami
    tym się zajmuje?! O co tu chodzi? Ktoś czytający ten traktat pomyśli tak:
    zarówno Polacy, jak i Niemcy odpowiadają za antysemityzm i zbrodnie...
    Rozumiem, jeśli w takim traktacie są zapisy, w których strony zobowiązują się
    walczyć z przejawami antyniemieckości i antypolskości, ale antysemityzm? Co to
    ma do rzeczy?!
    Oprócz mnie zwrócili na to uwagę posłowie Jan Łopuszański i Marek Jurek. Ale
    traktatu nie można już było zmienić.
    Kolejna fatalna sprawa to kwestia odszkodowań. Niemcy twierdzą, że Bierut
    zrzekł się reparacji. Tymczasem reparacji i odszkodowań cywilnoprawnych zrzekł
    się minister Żabiński w imieniu Skubiszewskiego.

    Nie rozumiem...
    - Jest w traktacie klauzula, że polska strona nie będzie się upominała o
    odszkodowania.

    Odszkodowania cywilnoprawne czy reparacje?
    - Jedno i drugie. Skubiszewski mataczył, nie wprowadzając rozróżnienia tych
    dwóch kategorii odszkodowań.
    Oczywiście Bierut nie mógł skutecznie zrzec się reparacji, bo jego
    oświadczenie, nawet w świetle komunistycznego prawa, powinno być potwierdzone
    uchwałą Sejmu lub Rady Państwa, a nie było. Było to tylko oświadczenie Bieruta
    i części rządu.

    I dotyczyło tylko obszaru byłej NRD.
    - Tak jest. Wrzucając w liście intencyjnym obie sprawy do jednego worka,
    Skubiszewski dał pretekst do uznania, że obie zostały uregulowane. Proszę więc
    zauważyć, ile zostawiono niedomówień, niedoróbek w traktacie. Przy ratyfikacji
    nie można niczego zmienić - albo się umowę odrzuca, albo przyjmuje. Mogliśmy
    tylko podjąć uchwałę o ratyfikacji. Wtedy zgłosiłem poprawkę do tej uchwały, w
    której był zapis, że Niemcy nie mogą dalej wracać do koncepcji istnienia Rzeszy
    w granicach z 1937 roku w kwestiach obywatelstwa i w kwestiach własnościowych.
    Ta poprawka została jedenastoma głosami odrzucona.

    Kto się sprzeciwił?
    - Podziały były bardzo różne. Oleksy obiecywał, że PZPR poprze uchwałę, a nie
    poparła. Nie możemy jednak sięgnąć do źródeł, bo wtedy nie było w Sejmie
    głosowania imiennego, a tylko ilościowe.

    A więc traktat został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, z haczykami, które
    teraz dają o sobie znać?
    - No właśnie. Kanonem poprawności politycznej było wyciszanie spraw spornych.
    Muszę przyznać, że jedynym dziennikiem, który od chwili powstania zajmował się
    tą problematyką, był "Nasz Dziennik". Do tego parę tygodników. Co do prasy
    lokalnej, to kiedy jeszcze "Słowo Polskie" było w polskich rękach, publikowało
    moje uwagi, po których rugał mnie prof. Kieres, wówczas przewodniczący sejmiku.
    Raz w "Polityce" ukazał się drobny artykuł, że "kiedyś straszono polskie dzieci
    Hupką i Czają, a teraz niemieckie będzie się niebawem straszyć Dobroszem". A ja
    się przecież nie upominałem o nic innego, jak tylko o partnerskie stosunki
    polsko-niemieckie oparte na prawdzie, a nie na fałszu, tak jak dawniej przyjaźń
    polsko-sowiecka. Uważałem, że na takim traktacie prawdziwej współpracy nie
    można zbudować. Nawet Klaus Bachman, dziennikarz austriacki, nazwał to "kiczem
    pojednania".

    Jaki był następny po traktacie polityczny etap wzajemnych stosunków Polski i
    Niemiec?
    - Potem zaczęły się schody. W 1998 r. Bundestag niemiecki podjął rezolucję, w
    której uznał powojenne wysiedlenia Niemców za niezgodne z prawem
    międzynarodowym i wyraził de facto poparcie dla roszczeń tzw. wypędzonych.
    Zaapelował do rządu federalnego, aby "nadal działał na rzecz legalnych
    interesów wypędzonych". Takie stwierdzenie padło po raz pierwszy w oficjalnym
    dokumencie państwowym, bo w doktrynie było to zawsze obecne. W rezolucji
    niemiecka władza powiedziała otwarcie, że integracja Polski i Czech z Unią
    Europejską ułatwi rozwiązanie "bilateralnych otwartych jeszcze kwestii" między
    tymi krajami a Niemcami oraz pozwoli na swobodne osiedlanie się tam obywateli
    niemieckich.
    Jako przewodniczący klubu PSL zrobiłem wówczas raban. Przygotowałem projekt
    uchwały Sejmu. Jej tekst został następnie gruntownie zmieniony w komisji, ale
    uchwała mimo wszystko przeszła w Sejmie. Zawarta w niej była krytyka rezolucji
    Bundestagu, która - jak napisano - "nie służy współpracy Polski i Niemiec"
    i "zawiera pewne dwuznaczności, wobec których nie możemy przejść obojętnie".
    Uchwała stwierdzała też, że "podstawą pokoju musi być akceptacja terytorialnego
    porządku w Europie i polskich tytułów własności nieruchomości". Udało się ją
    przeforsować, ale z zastrzeżeniem, że "bez dyskusji w Izbie". Jest to - jak do
    tej pory - jedyny dokument zawierający polską odpowiedź na niemiecki sposób
    uprawiania polityki.

    Czy to było już po wystąpieniu ministra spraw zagranicznych Bartoszewskiego w
    Bundestagu?
    - Tak. W 1995 roku minister Bartoszewski przeprosił za cierpienia towarzyszące
    przesiedleniom Niemców. Dał jakby asumpt do tego, co potem uchwalił Bundestag.
    Nie posądzam go o złe intencje, ale w swojej naiwności dał pretekst do
    dzisiejszej dyskusji o centrum wypędzonych, choć dzisiaj sam jest budowie
    takiego centrum przeciwny.
    Wracając jednak do tematu. Potem zwołano w Sejmie Konwent Seniorów, w którym
    uczestniczył premier Buzek. Zaatakował mnie, że jakoby psuję stosunki polsko-
    niemieckie. Odparłem, że proponuję, aby poszedł z tym do tych, którzy
    negocjowali traktat i którzy dobr
    • przycinek.usa dokonczenie2 06.03.04, 21:39
     którzy dobrze wiedzą, na czym rzecz polega.

     Jaka była reakcja mediów na uchwałę?
     - W liberalnej prasie spłyca się te kwestie, uspokajając, że przecież rząd
     niemiecki nie wysuwa pretensji. Tymczasem pułapką dla Polski jest Unia
     Europejska. Niemcy liczą na to, że poprzez system prawny UE, zwłaszcza przez
     wpisaną do nowej konstytucji nadrzędność prawa europejskiego nad konstytucjami
     krajów członkowskich, uzyskają nowe instrumenty prawne do realizacji własnych
     interesów. A jaka jest siła Niemiec w ramach UE, to widać po projekcie
     konstytucji, według której była NRD jest jedynym terenem w Unii, który może od
     państwa macierzystego otrzymywać pomoc publiczną.

     Niemcy ogłoszono naszym adwokatem na drodze do Unii. Czy były jeszcze jakieś
     kamienie milowe na tej drodze?
     - Próbowaliśmy w Sejmie uchwalić powszechne uwłaszczenie i przekształcenie
     użytkowania wieczystego w prawo własności, z myślą o utrwaleniu polskiej
     własności.
     Sygnały na temat niemieckich roszczeń wracały zawsze w trakcie kampanii
     wyborczych w Niemczech, podczas których każdy pretendent do fotela kanclerza
     jeździł na zjazdy tzw. wypędzonych i składał oczekiwane przez nich deklaracje.
     U nas bagatelizowano to, pisząc, że "to tylko element kampanii wyborczej". A
     przecież jeśli ktoś w kampanii wyborczej używa takich argumentów, to powinno
     się nam zapalić czerwone światełko.

     To może oznaczać, że deklaracje trafiają na podatny grunt i że chodzi o duży
     elektorat, bo inaczej kandydat by o niego nie zabiegał...
     - Większość mediów w Polsce jest adwokatem niemieckiej sprawy, a prokuratorem
     polskiej. Gdyby Dobrosz w trakcie kampanii wyborczej na Dolnym Śląsku jeździł
     po okręgu wyborczym i mówił, że jak zostanie posłem czy prezydentem, będzie
     zabiegał, aby Lwów wrócił do Polski, to ta sama prasa uznałaby mnie za groźnego
     nacjonalistę. Stosowana jest podwójna miara.

     Jaki był następny istotny moment w stosunkach polsko-niemieckich?
     - Takim przełomowym momentem w sensie negatywnym było opowiedzenie się Polski,
     wbrew Ojcu Świętemu, po stronie NATO podczas agresji w Jugosławii. Wtedy
     położony został fundament pod rodzącą się nową doktrynę, która mówi, że prawa
     człowieka stoją ponad prawami suwerennych państw. Polska poparła coś, co stało
     się argumentem dla Związku Wypędzonych.

     Prawami człowieka można uzasadnić praktycznie każdą agresję na suwerenne
     państwo.
     - Przypominam, że prawo do własności też jest prawem człowieka. Na tę kwestię
     zwrócił też uwagę poseł Łopuszański.

     I tak dotarliśmy do Kopenhagi...
     - Proszę zwrócić uwagę na podkreślaną w tym czasie fraternizację między
     Schroederem a Millerem. Wspólne obiady, kolacje...
     W Sejmie zwracaliśmy uwagę, że bez względu na to, czy ktoś jest za akcesją czy
     przeciw niej, trzeba zabezpieczyć interesy Polski. Chodziło o to, aby w
     traktacie kopenhaskim wynegocjować klauzulę, która potwierdzałaby polską
     własność, zabezpieczała przed wykupem ziemi polskiej. Głos ten zginął jednak w
     kakofonii propagandy prounijnej.

     W tym czasie rządził SLD. To ekipa, która w przeciwieństwie do
     ludzi "Solidarności" ma niejakie doświadczenie w polityce międzynarodowej. Oni
     przecież wiedzieli, jak się w to gra. Znali z doświadczenia, jak się traci
     suwerenność w stosunkach z mocniejszym. Dlaczego nie zadbali o to, aby tę
     świeżo odzyskaną polską niepodległość zabezpieczyć w drodze do UE.
     - Politycy prawicy utrzymywali dobre stosunki z partią CDU/CSU. To samo łączyło
     SLD i SPD. Tym ludziom imponowały europejskie salony, socjalistyczna
     Międzynarodówka i to, że traktuje się ich jako socjaldemokratów, choć przed
     chwilą byli komunistami. Przepustki na owe salony polityczne rozdawali Niemcy.
     W stosunkach z nimi polska strona brała pozory za dobrą monetę. Jest w tym
     naiwność. Ale także przekupstwo.

     Teraz toczymy się siłą bezwładu - ku akcesji. Co nam grozi?
     - Pewne złe precedensy już nastąpiły. Jeśli ktoś usiłował dowodzić, że prawo
     nie działa wstecz i roszczenia indywidualne przesiedleńców nie mogą być
     dochodzone przed europejskimi trybunałami, to się pomylił. Są już przed
     Trybunałem Praw Człowieka precedensy. Doktryna się rozbudowuje. Trwa też próba
     odwracania historii. Następuje erozja obrazu II wojny światowej. Temu właśnie
     ma służyć centrum wypędzonych. Ma ono odwrócić proporcje, pokazać, że wszyscy
     byli jednocześnie i ofiarami, i katami. Kompletny relatywizm. Wielu tzw.
     intelektualistów dało się na to nabrać. Podpisywali się pod ideą centrum
     wypędzeń we Wrocławiu, tak jakby nie wiedzieli, że to będzie mekka dla
     wszystkich fałszerzy historii. Bo jak inaczej określić twierdzenie, że podczas
     przesiedleń zginęło miliony Niemców? Otóż miliony Niemców zginęło w wyniku
     działań wojennych, kiedy Rosjanie przełamywali niemiecki front. Była wtedy
     paniczna ucieczka. Straty wśród ludności spowodowały też decyzje niemieckich
     dowódców nakazujące mieszkańcom opuszczenie domów w środku zimy. Opisuje to
     niemiecki ksiądz katolicki Pajkert w książce o twierdzy Wrocław. Pokazuje, ilu
     Niemców zginęło na trasie do Strzelina, ilu na trasie w stronę Berlina, ilu
     zamarzło. Profesor Jędrzej Giertych napisał kiedyś: proszę znaleźć dwieście
     przypadków, kiedy kogoś podczas przesiedlenia zamordowano, prześladowano... Gdy
     przejmowane były gospodarstwa niemieckie w Kotlinie Kłodzkiej, to nawet matki
     hitlerowców, którzy mordowali Polaków, czuły się upokorzone i pokrzywdzone...
     Oczywiście przesiedlenie samo w sobie jest tragedią. Jednak nie można do tego
     przykładać tej samej miary co do zbrodni, jakich dopuścili się Niemcy wobec
     podbitych narodów.

     Co Polska powinna teraz zrobić?
     - Pod żadnym pozorem nie możemy przyjąć unijnego traktatu konstytucyjnego.
     Nasze władze w ogóle nie kwestionują najważniejszego jego artykułu, a
     mianowicie - o wyższości tego traktatu nad prawem i Konstytucją narodową. Tu
     nie jest możliwy żaden kompromis. Byłoby to oddanie Niemcom władzy nad Polską.
     Powinna być uchwalona również uchwała wykluczająca drogę sądową dla roszczeń
     niemieckich wypędzonych. Niewiele zostało czasu do maja - a spółdzielnie i
     niektóre samorządy nadal blokują uwłaszczenie mieszkańców. Musi być pełna
     mobilizacja w kraju.
     Wreszcie - trzeba szukać sojuszników na arenie międzynarodowej - myślę o
     Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych. I stale być czujnym. Nie
     możemy też zaniedbać badań nad narodową historią i utrwalania śladów
     martyrologii Polaków.

     A co z mieszkańcami Ziem Odzyskanych? Czy dostrzegają zagrożenia dla polskości?
     - Dzięki Bogu ta świadomość się budzi. Byłem w Lubaniu, Oławie, Bolesławcu. Nie
     tylko elektorat prawicowy, ale także ludzie związani z lewicą dostrzegają już
     grożące niebezpieczeństwo, często dzięki własnym doświadczeniom. Po mojej
     interpelacji w sprawie Opolszczyzny, publikowanej w "Naszym Dzienniku", miałem
     bardzo dużo pozytywnych listów. Ludziom otwierają się oczy.

     Dziękuję za rozmowę.
     Małgorzata Goss


     www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20040306&id=my11.txt
  • robisc Ja tam wolę Rzepę 06.03.04, 21:41
   ND nie czytam i nie zamierzam, chcoćby nawet pisali tam zdolni dziennikarze.
   Nie ta opcja światopoglądowa. Za to w Rzepie dziś też był artykuł na temat.

   Cel ten sam, inne metody

   PIOTR JENDROSZCZYK

   Z KÖNIGSWINTER

   Związek Wypędzonych (BdV) oficjalnie nie chce mieć nic wspólnego z Pruskim
   Powiernictwem, organizacją powołaną do wspierania żądań odszkodowawczych
   wypędzonych w polskich sądach oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w
   Strasburgu.


   - Przyjęliśmy niedawno uchwałę wzywającą Pruskie Powiernictwo, aby w swej
   działalności nie identyfikowało się w żadnym stopniu z BdV" - tłumaczy "Rz"
   Bernd Hinz, członek 15-osobowego prezydium BdV. Dlaczego? - Uważamy, że
   działalność Pruskiego Powiernictwa niszczy dorobek organizacji wypędzonych w
   postaci nawiązywania przyjaznych kontaktów w Polsce. Nie akceptujemy gróźb
   wytoczenia procesów odszkodowawczych w Polsce z myślą o doprowadzeniu tych
   spraw do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - odpowiada Hinz.

   Całość tu:

   www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040306/swiat/swiat_a_3.html
   • przycinek.usa Re: Ja tam wolę Rzepę 06.03.04, 21:50
    "ND nie czytam i nie zamierzam, chcoćby nawet pisali tam zdolni dziennikarze.
    Nie ta opcja światopoglądowa. Za to w Rzepie dziś też był artykuł na temat."

    Rozumiem. Kierujesz sie moda. Nie ma problemu, w koncu mamy demokracje.
    To naturalne zjawisko. Odrzucanie slusznych pogladow, ze wzgledu na akceptacje
    srodowiska.

    Poglady Goss sa bardzo zbiezne z moimi. Jestem zdania, ze ND jest fajna gazeta,
    pomimo swojej niewatpliwie katolickiej oprawy, ktora mnie odrzuca. Nie znaczy
    to, ze nie jest interesujacy i opiniotworczy.

    W Rzeczpospolitej jest wiecej naprawde fachowych artykulow, lecz takie artykuly
    poruszajace zywotne tematy zdarzaja sie nieczesto.

    Dodatkowo platne archiwum powoduje, ze nawet nie zagladam na tamta strone.
    Nie ta opcja swiatopogladowa.
    • robisc Chyba nie jest tak źle 07.03.04, 08:22
     Zwróć uwagę na ten fragment z artykułu, który cytuję. Wygląda na to, że dzieki
     brakowi ustawy reprywtyzacyjnej mamy duzę sznse wygrac procesy. Z drugiej
     strony dzieje się to kosztem tysięcy poszkodowanych Polkaów, którym komuna
     odebrała bezprawnie mienie.

     (...)Szanse na sukces pozwów odszkodowawczych Pruskiego Powiernictwa są jednak
     niewielkie. - Polacy postąpili mądrze, nie uchwalając ustawy reprywatyzacyjnej -
     przyznaje w prywatnej rozmowie prof. Dieter Blumenwitz. Na jego wiedzy, powadze
     i doświadczeniu buduje swe aspiracje do odzyskania majątków lub odszkodowania
     Pruskie Powiernictwo.
     Zdaniem prof. Blumenwitza, kluczem do całej problematyki jest nie sam akt
     wywłaszczenia, ale sposób przeprowadzenia reprywatyzacji. Wywłaszczenie Niemców
     nastąpiło przed podpisaniem przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
     i prawo nie może działać wstecz. Dopiero jeżeli w trakcie procesu
     reprywatyzacji jedna grupa zostałaby inaczej potraktowana niż inne, istnieje
     możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi na gruncie prawa
     europejskiego. W Polsce taka sytuacja nie istnieje, ale mimo to prof.
     Blumenwitz nie traci nadziei, twierdząc, że wyjaśnienia wymaga kilka spornych
     zagadnień prawnych. Jednym z nich jest kwestia ziem rolniczych. Uważa, że
     jeżeli w procesie reprywatyzacji tych ziem obywatele Unii (czytaj Niemcy) będą
     w Polsce dyskryminowani poprzez np. niedopuszczenie do przetargów, będzie to
     naruszenie prawa europejskiego. Uznaje jednak, że państwo ma prawo uwzględnić w
     procesie odszkodowawczym swych obywateli, wyłączając cudzoziemców, pod
     warunkiem, że pozbawiło ich wcześniej obywatelstwa w celu wyłączenia z procedur
     reprywatyzacyjnych. Blumenwitz jest zdania, że w celu wyjaśnienia wątpliwości
     prawnych powstanie konieczność przeprowadzenia tzw. procesów wzorcowych.

     Procesy te trudno oprzeć na pojęciu "prawa do stron ojczystych". Tego
     dowiedzieli się przedstawiciele wypędzonych kilka dni temu z ust kilku
     poważnych ekspertów zaproszonych na specjalną konferencję do malowniczego
     miasteczka K?nigswinter nad Renem. Nawet jeżeli z wielkim trudem udałoby się
     takie prawo wyprowadzić na podstawie szczątkowych norm prawnych, to - jak
     twierdzi prof. Dietrich Murswieck - i tak dotyczyć może ono wyłącznie
     wypędzonych, a nie ich potomków. Zdaniem profesora, ostatnią szansą do
     uregulowania spraw majątkowych były negocjacje akcesyjne Polski do UE. Takie
     stwierdzenia wywołują rozgoryczenie wśród obecnych na sali wypędzonych. Wiedzą
     już, że rozszerzenie UE nie zmieni ich statusu. Wielu z nich wierzy jeszcze
     jedynie w powodzenie projektów Pruskiego Powiernictwa. "
     • przycinek.usa Re: Chyba nie jest tak źle 07.03.04, 08:35
      Wiesz - dobrze, ze juz jestes. Jak widzisz staralem sie dosyc wiernie przeniesc
      watki z XFiles. Po to jest Forum i po to wszystko przekopiowalem, aby teraz
      sobie podyskutowac. Jak wiesz nie jestem prawnikiem i moge jedynie opierac sie
      o wypowiedzi innych w tym zakresie. Niemniej jednak martwi mnie caly ten temat.

      Bo widzisz, doswiadczenie pokazuje, ze najtrudniejszym partnerem w negocjacjach
      jest zawsze PANSTWO. Jest wielkie oporne, a jak sie wladza uprze, to
      przedstawiciele wladzy na rozmowy nie pojada, jak to sie stalo w przypadku
      Cimoszewicza i Powella. No mniejsza z tym. Jednak tutaj ten etap zostanie juz
      pominiety, jako ze Polska stanie sie czescia wiekszego ukladu prawnego i
      bedziemy mieli do czynienia z mniejsza skala trudnosci, bowiem roszczeniami
      zajma sie prawnicy w obrebie Panstwa a ci, jako ludzie omylni, beda
      najprawdopodobniej musieli sie oprzec w ostatecznosci na orzeczeniu Sadu
      Najwyzszego, w jak mniemam, pelnym skladzie.

      I tu mamy juz pewne niebezpieczenstwo. Bo widzisz, mamy mase przykladow
      wplywania podejrzanego elementu na kluczowe decyzje Parlamentu w Polsce z
      przekupstwem calych partii politycznych wlacznie. Tutaj zas mamy do czynienia z
      kilkunastoma osobami, ktorych decyzja bedzie dotyczyc milionow ludzi.

      Pomysl o tym w przerwie po sniadaniu.
      • robisc Re: Chyba nie jest tak źle 07.03.04, 08:44
       przycinek.usa napisał:

       > Pomysl o tym w przerwie po sniadaniu.

       Dziekuję, już zjadłem smile

       Oczywiście niebezpiezeństwo zawsze istnieje, szcególnie jezeli sprawy wymkną
       sie spod kontroli polskich sądów, na co sie zanosi. Ale i tak cieszy mnie
       sceptycyzm niemieckim prawników. Z drugiej strony obawiam sie, że poskie władze
       zapędziły sie w kozi róg, bo jeżli nie powstanie szybko ustawa
       reprywatyzacyjna, to procesy państwu wytoczą sami Polacy. I słusznie, bo każdy
       ma prawo dochodzić swoich słusnych praw. Tylko, że wtedy głowy podniosą i Nimcy
       i Żydzi. I tak źle i tak niedobrze.
       • przycinek.usa troche nowego. 07.03.04, 09:15
        Widzisz nie wszystko jest stare. Post z wywiadem z tym sedzia Sadu Najwyzszego
        jest calkiem nowy. Dodatkowo Macierewicz tez jest nowoscia.
        • robisc Macierewicza mogłeś sobie darować 07.03.04, 15:04
         przycinek.usa napisał:

         > Widzisz nie wszystko jest stare. Post z wywiadem z tym sedzia Sadu
         Najwyzszego jest calkiem nowy. Dodatkowo Macierewicz tez jest nowoscia.

         Nie trawię tego faceta. Miał swoje 5 minut w rządzie Olszewskiego i spieprzył
         wszystko dokumentnie, a była wtedy niepowtarzalna sznasa przeprowadzić
         dekomunizację.
         • przycinek.usa Re: Macierewicza mogłeś sobie darować 07.03.04, 19:14
          To prawda, ale to bylo wtedy a teraz jest teraz. To co on pisze, to czlowiek
          czuje i zgadza sie. Nie wykrecaj kota ogonem.
      • robisc I jescze jedno 07.03.04, 08:46
       Dziękuje Ci za posiecenie czasu na przeniesienie tych wszystkich postów. To
       jeden z najważniejszych wątków i warto, żeby te posty ujrzały "światło dzienne".

       PS.

       Koniecznie zwróć uwagę na watek o cenach stali
  • przycinek.usa Protest. 06.03.04, 21:45

   Informacja o sprzedaży polskiego kościoła w Berlinie wywołała duże poruszenie
   wśród Polaków w kraju i w Niemczech. Interpelację w tej bulwersującej sprawie
   złożył w Sejmie poseł Tadeusz Samborski. Jej tekst zamieszczamy poniżej.

   Warszawa, 23 lutego 2004 r.

   Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
   Tadeusz Samborski
   Klub Parlamentarny PSL

   Pan
   Włodzimierz Cimoszewicz
   Minister Spraw Zagranicznych

   Interpelacja
   Szanowny Panie Ministrze!
   Decyzja Episkopatu Niemiec o sprzedaży kościoła pw. św. Jana Kapistrana bez
   względu na oficjalną wykładnię tego kroku przez stronę niemiecką świadczy o
   lekceważeniu potrzeb duchowych i narodowych polskiej grupy etnicznej w Berlinie
   i w całych Niemczech.
   Kościół św. Jana Kapistrana - jak powszechnie wiadomo - pełnił ważne funkcje
   zarówno w wymiarze religijnym, jak też i z punktu widzenia procesów integracji
   polskiej mniejszości narodowej wokół tradycji narodowych i języka ojczystego.
   Teza o autonomii Kościoła nie zwalnia nas od przypuszczenia, że decyzja o
   sprzedaży świątyni jest w jakimś stopniu pochodną stosunku rządu niemieckiego
   do mniejszości narodowych, a polskiej - której odmawia się statusu tejże
   mniejszości - w szczególności.
   Wobec tej sprawy władze polskie (kościelne i świeckie) nie mogą pozostawać
   obojętne.
   Czy decyzja o sprzedaży świątyni była zaskoczeniem dla polskich
   przedstawicielstw w Niemczech, czy też o przygotowaniach do tego aktu miały one
   jakiekolwiek informacje i czy centrala była o tym powiadomiona?
   Czy czynniki polskie podejmowały w przeszłości lub czy też podejmują teraz ten
   problem w relacjach urzędowych z Niemcami?
   Czy fakt sprzedaży kościoła św. Jana Kapistrana, zdaniem MSZ, należy
   rozpatrywać jako sporadyczny przykład działań typowo komercyjnych, czy też jest
   to sygnał pogarszającej się atmosfery wokół zagadnienia prawnej regulacji
   statusu polskiej mniejszości narodowej?

   Z poważaniem
   Tadeusz Samborski


   www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20040306&id=my16.txt
  • przycinek.usa Dlaczego NIE Rzeczpospolita? 06.03.04, 21:54
   No, wlasnie trafil mi przed oczy taki wywiad:

   "Sparaliżowani Niceą"

   Może krążące od kilkunastu tygodni po Polsce hasło "Nicea albo śmierć",
   wypowiadane zarówno przez opozycję, jak i rząd, to tylko zwykła wrzawa medialna?

   TADEUSZ MAZOWIECKI: To bardzo niemądre hasło. I przyniosło wiele szkody zarówno
   na zewnątrz, jak i wewnątrz kraju. Nie wiem, kto podsunął Janowi Rokicie ten
   niemądry slogan. Buta i zacietrzewienie w zwalczaniu SLD nie pozwoliło
   Platformie Obywatelskiej zachować umiaru. Opozycja, i to opozycja
   proeuropejska, zapędziła rząd w kozi róg."


   RZYGAC MI SIE CHCE. Rozumiecie?
   NIE CHCE WIDZIEC TEGO TYPA NIGDZIE. Tym bardzie w gazecie za ktora kaza mi
   zaplacic.

   Niemniej jednak wiem, ze jest masa osob, ktore lubia takie rzeczy.

   www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_040306/plus_minus_a_1.html

   • przycinek.usa Re: Dlaczego NIE Rzeczpospolita? 06.03.04, 21:57
    Prosze dalsze przyklady.

    www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040306/ekonomia/ekonomia_a_17.html
    "Mniejsze ryzyko polityczne"

    Uwazam tego typu analizy za bledne i konformistyczne.

  • przycinek.usa Rozmowa z Wroblem: 06.03.04, 22:12
   "delikatna kwestia dotykająca suwerenności. Wydaje się jednak, że relacji
   między prawem wspólnotowym a prawem "polskim" nie da się wyjaśnić wyłącznie na
   podstawie rozwiązań Konstytucji RP ani zasad wypracowanych w prawie
   międzynarodowym. Doświadczenie państw członków UE uczy, że miarodajna jest tu
   perspektywa wspólnotowa, którą wyrażają najpełniej dwie zasady prawa
   wspólnotowego: bezpośredniego skutku i pierwszeństwa. Sądy państw
   członkowskich, w tym zwłaszcza trybunały konstytucyjne, które początkowo
   kwestionowały powyższe zasady w imię ochrony konstytucyjnego porządku,
   ostatecznie uznały, że nie mają uprawnień do oceny prawidłowości prawa
   wspólnotowego pod kątem wymagań i standardów konstytucji. Oznacza to, że
   konflikt wartości unijnych i konstytucyjnych powinien być rozstrzygany z
   uwzględnieniem zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego."

   Rozmowa z prof. Andrzejem Wróblem, sędzią Sądu Najwyższego:
   www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040305/prawo/prawo_a_16.html
   • przycinek.usa Och i to: 06.03.04, 22:14
    "Jaka będzie tu rola sędziego (polskiego)?

    Sędziowie polscy staną się sędziami wspólnotowymi i będą obowiązani do
    stosowania przepisów wspólnotowych celem rozpoznawania roszczeń opartych na
    tych przepisach. Będą przy tym obowiązani do oceny zgodności prawa polskiego ze
    stosowanymi w danej sprawie przepisami wspólnotowymi i niestosowania prawa
    polskiego, które uznają za sprzeczne z nimi. Wreszcie będą orzekać o
    odszkodowaniach za szkody wyrządzone obywatelom naruszeniem prawa wspólnotowego
    przez organy państwa, nie wyłączając samych sądów."


    Jak moglem tego nie wkleic?
    Chcieliscie Rzepe, to macie. Panie Robercie.
    • przycinek.usa POWTARZAM: 06.03.04, 22:17
     Aby Panie Robert nie bylo watpliwosci. Swiatopoglad nie zalezy od gazety, ale
     od pogladu. Jezeli poglad jest zbiezny w przypadku dwoch roznych gazet, to
     znaczy, ze OPINIE SA ZGODNE. Odrzucajac jedna gazete, odrzucamy rowniez
     swiatopoglad drugiej. Czy jednak nie jest to amputacja WLASNEGO JA?

     Wiec POWTARZAM:
     Polscy Sedziowie:
     "Będą (...) obowiązani do oceny zgodności prawa polskiego ze stosowanymi w
     danej sprawie przepisami wspólnotowymi i NIESTOSOWANIA prawa
     polskiego, które uznają za sprzeczne z nimi."

     JASNE?
     • przycinek.usa Jedno z drugim sie wiaze: 07.03.04, 04:50
      Nielegalne wywłaszczenia w Niemczech
      Czwartek, 22 stycznia 2004
      Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu uznał, że władze zachodniej
      części Niemiec bezprawnie wywłaszczyły obywateli byłej NRD po zjednoczeniu
      kraju, kilkanaście lat temu. Niewykluczone więc, że niemiecki rząd będzie
      musiał wypłacić rekompensaty.
      Zdaniem ETS, rząd wywłaszczając obywateli ze wschodniej części kraju powinien
      wypłacić im odszkodowania. Tymczasem tak się nie stało. Cała historia zaczęła
      się w 1990 roku. W jednej ze swoich ostatnich decyzji parlament NRD potwierdził
      obywatelom własność niektórych gruntów, przyznanych w trakcie reformy ziemskiej
      po 1945 roku (przeprowadzali ja Rosjanie).

      Tuż po zjednoczeniu Niemiec, rząd Kohla wywłaszczył takie osoby, nie dając im w
      zamian nawet 1 marki. Decyzja ta dotknęła niemal 70 tys. osób. Kilka z nich
      zdecydowało się wytoczyć państwu proces.

      Po orzeczeniu ETS niewykluczone, że niemiecki rząd będzie musiał wypłacić
      kilkaset milionów euro odszkodowań. Zanim jednak do tego dojdzie, władze
      prawdopodobnie złożą wniosek o rewizję wyroku.

      23:35

      Na postawie analogii, bedziemy mieli procesy przeciwko Polsce, ale OCZYWISCIE
      PO WSTAPIENIU DO UNII.

      www.rmf.fm/wiadomosci/index.html?id=64590
  • przycinek.usa Ujazdowski: nadrzędność prawa UE a roszczenia 07.03.04, 04:14
   Ujazdowski: nadrzędność prawa UE a roszczenia
   Autor: robisc
   Data: 25.02.2004 21:47 + dodaj do ulubionych wątków

   --------------------------------------------------------------------------------
   Uuu...zrobi sie jeszce z tego kolejna afera. Nic dziwnego, że Cimoszko unika
   debaty.


   (...)Według PiS, podczas sejmowej debaty powinny zostać wyjaśnione sprawy
   związane ze stosunkami polsko-niemieckimi. Jak powiedział Ujazdowski, na
   wniosek szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza od dwóch miesięcy odwlekane jest
   głosowanie w Sejmie nad projektem uchwały wzywającej do zdezawuowania
   kampanii Eriki Steinbach w sprawie niemieckich roszczeń na ziemiach
   odzyskanych.

   "To jest pierwszy wypadek, że uchwała przyjęta zgodnie przez członków komisji
   spraw zagranicznych od dobrych dwóch miesięcy nie może być poddana pod
   głosowane plenarne" - powiedział Ujazdowski. Podkreślił, że jego partii
   zależy na tym, by "polskie tytuły własnościowe zostały w tysiącu procentach
   potwierdzone" poprzez ustawową zamianę prawa użytkowania wieczystego we
   własność.

   Według wicemarszałka Sejmu Tomasza Nałęcza, Cimoszewicz rzeczywiście
   przyszedł na Konwent Seniorów i "prosił o czas na wykorzystanie projektu
   uchwały w działaniach dyplomatycznych". Podczas kolejnego Konwentu, w którym
   Nałęcz już nie uczestniczył, minister miał zdać sprawozdanie z tych działań.

   Zdaniem Ujazdowskiego, potwierdzenie prawa własności Polaków na ziemiach
   zachodnich może utrudnić zgoda na przyjęcie zasady nadrzędności prawa Unii
   nad konstytucjami państw członkowskich. Do tej pory taka zasada nie
   obowiązywała, a konstytucjonaliści w Niemczech i Francji bronili wyższości
   konstytucji poszczególnych państw.

   Tymczasem - według Ujazdowskiego - z odpowiedzi Cimoszewicza na jego
   interpelację wynika, że "w Brukseli uzgodniono zasadę nadrzędności prawa
   europejskiego nad konstytucjami państw narodowych", bo - jak twierdzi
   wiceszef PiS - polski rząd zgodził się na przyjęcie włoskiej propozycji, by
   obowiązywał prymat prawa UE nad krajowym, wynikający z dotychczasowego
   orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

   "Pierwsze słyszę i wydaje mi się to wręcz nieprawdopodobne" - tak na pytanie,
   czy rzeczywiście w Brukseli została uzgodniona zasada wyższości prawa UE nad
   konstytucjami narodowymi, odpowiedział rzecznik rządu Marcin Kaszuba. "To
   jakaś bzdura" - powiedziała z kolei rzeczniczka Komitetu Integracji
   Europejskiej Ewa Haczyk.


   euro.pap.com.pl/cgi-bin/europap.pl?grupa=1&dzien=0&ID=53253
  • przycinek.usa Harmonizacja polskiego prawa 07.03.04, 04:16
   Autor: robisc
   Data: 26.02.2004 20:00 + dodaj do ulubionych wątków
   --------------------------------------------------------------------------------
   Harmonizacja polskiego prawa
   UE/ Eksperci: UE opiera się na prymacie prawa unijnego nad narodowym
   26.02.2004 Bruksela (PAP) - Cała Unia Europejska opiera się na zasadzie prymatu
   wspólnie uzgodnionych praw nad ustawodawstwem narodowym, ale tylko w
   dziedzinach, których dotyczą te prawa - podkreślają unijni eksperci, pytani o
   tę zasadę.
   Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Michał Ujazdowski powiedział w
   środę na konferencji prasowej w Warszawie, że zgoda na przyjęcie zasady
   nadrzędności prawa Unii nad konstytucjami państw członkowskich może utrudnić
   potwierdzenie prawa własności Polaków na ziemiach zachodnich.

   "Zasada ta nie była zapisana w traktatach unijnych. Ugruntowało ją orzecznictwo
   Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości" - powiedział PAP belgijski europeista,
   profesor Luc Bernard z Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la-Neuve. "Jest to
   więc prymat bardziej de facto niż de iure, ale stanowi on już część wspólnego
   dorobku prawnego i nie jest kontestowany przez żadne z państw członkowskich" -
   dodał Bernard.

   Zasadę tę uznawały wszystkie państwa przystępujące kolejno do Unii od 1973
   roku, począwszy od bardzo czułej na tym punkcie Wielkiej Brytanii, a
   skończywszy na nie mniej czułej Szwecji. Podobnie zasadę tę uznały Polska i
   pozostałe kraje przystępujące 1 maja. Traktat Akcesyjny nie wspomina wprost o
   prymacie prawa unijnego nad narodowym, ale tak należy interpretować te jego
   artykuły, w których mowa o przejęciu przez nowe państwa praw i obowiązków
   członkowskich.

   "Do tej pory tak to funkcjonowało, ale szokowało to prawników wychowanych na
   szkole prawa rzymskiego. Ci puryści chcieli to uregulować de iure. Dlatego
   Konwent Europejski wpisał tę zasadę do projektu konstytucji europejskiej" -
   podkreślił Bernard. Artykuł I-10 projektu głosi: "Konstytucja i prawo przyjęte
   przez instytucje Unii w wykonywaniu powierzonych jej kompetencji mają
   pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich". Zatem, jak podkreślił
   Bernard, dotyczy to wyłącznie dziedzin, w których Unia ma kompetencje i w
   których istnieje wspólne prawo.

   Do dziedzin tych nie należy prawo własności, a więc nie można w tej dziedzinie
   niczego narzucić państwu członkowskiemu, o ile nie stanowi to pogwałcenia
   zasady swobodnego przepływu kapitału i zakupu nieruchomości (Polska ma w tym
   zakresie okres przejściowy, pozwalający jej na restrykcje w zakupie ziemi).

   Zapis o prymacie prawa unijnego w projekcie konstytucji europejskiej nie
   wywołał w zeszłym roku większych kontrowersji i został zaakceptowany przez
   wszystkie 25 państw uczestniczących w konferencji międzyrządowej na temat
   konstytucji.

   "Ten punkt uznano za uzgodniony już po nieformalnej naradzie ministrów spraw
   zagranicznych pod koniec listopada 2003 roku w Neapolu. Jednak nic nie jest do
   końca uzgodnione, dopóki wszystko nie zostało uzgodnione" - powiedział w
   czwartek PAP rzecznik Komisji Europejskiej Stefaan De Rynck.

   Przypomniał, że grudniowy szczyt w Brukseli zakończył się nie tylko brakiem
   zgody w sprawie systemu głosowania w Radzie UE, ale też nie przyjął formalnie
   żadnego dokumentu potwierdzającego zgodę konferencji międzyrządowej na inne
   punkty, nie budzące już kontrowersji.

   Obawiając się reakcji własnych eurosceptyków, rząd brytyjski wymógł na
   przewodniczących wtedy Unii Włochach, żeby dołączyli do projektu konstytucji
   dodatkową deklarację: "Konferencja (międzyrządowa) zauważa, że postanowienia
   artykułu I-10 odzwierciedlają istniejące orzecznictwo Trybunału
   Sprawiedliwości".

   Według De Ryncka, zadowoliło to Brytyjczyków i wszystko wskazywało na to, że
   jeśli dojdzie do porozumienia w innych sprawach, artykuł I-10 przejdzie bez
   dalszej dyskusji. [powrót]


  • przycinek.usa czy rząd Niemiec poprze roszczenia przesiedleńców 07.03.04, 04:17
   RNa poparcie tego co pisałeś - głośno o sprawie
   Autor: robisc
   Data: 26.02.2004 20:02 + dodaj do ulubionych wątków
   --------------------------------------------------------------------------------
   Polska/ RKN: czy rząd Niemiec poprze roszczenia przesiedleńców


   26.02.2004 Warszawa (PAP) - Czy rząd Niemiec będzie popierał roszczenia
   niemieckich przesiedleńców z polskich ziem zachodnich i północnych - zapytał w
   przekazanym PAP liście otwartym do ambasadora Niemiec w Polsce Reinharda
   Schweppe szef Ruchu Katolicko-Narodowego Antoni Macierewicz.

   To reakcja RKN na zamieszczoną we wtorkowej "Rzeczpospolitej" wypowiedź
   Schweppe, że "niemiecki rząd federalny nie popierał w przeszłości działalności
   Pruskiego Powiernictwa - spółki powołanej przez niemieckich wypędzonych w celu
   odzyskania majątków w Polsce lub odszkodowań za nie - i nie będzie tego czynił
   także w przyszłości".

   Macierewicz zapytał w związku z tym, czy to stanowisko rządu niemieckiego
   dotyczy także "roszczeń niemieckich przesiedleńców z polskich ziem zachodnich i
   północnych oraz ich spadkobierców co do odszkodowań". "Proszę o wyjaśnienie,
   czy rząd NRF będzie popierał takie roszczenia, czy też nie" - czytamy w liście.

   Szef RKN nawiązał także do stwierdzenia Schweppe, że "nie ma on żadnych
   wątpliwości co do tego, że ewentualne składanie pozwów (o odszkodowania-PAP)
   jest zupełnie bezcelowe". "Uprzejmie proszę o jasne ustosunkowanie się, czy Pan
   i pański rząd uważacie takie pozwy za nieuzasadnione i dlaczego" - chce
   wiedzieć Macierewicz. W ostatnich dniach dyskusje o roszczeniach niemieckich
   wysiedleńców wywołała informacja, że Pruskie Powiernictwo, reprezentujące
   interesy Niemców wysiedlonych z Polski po 1945 roku, zagroziło skierowaniem
   skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli Polska nie zaspokoi ich
   roszczeń.

   O takiej perspektywie poinformował szef Pruskiego Powiernictwa Rudi Pawelka w
   wywiadzie dla najnowszego "Welt am Sonntag". "Będziemy rozmawiali z polskimi
   władzami i jeśli nam się nie uda, wówczas skierujemy sprawę do europejskiego
   trybunału - powiedział gazecie Rudi Pawelka, który jest przewodniczącym rady
   nadzorczej Pruskiego Powiernictwa (Preussische Treuhand GmbH & Co.) i szefem
   Ziomkostwa Ślązaków.

   Celem Pruskiego Powiernictwa jest zbieranie informacji o roszczeniach Niemców
   wysiedlonych m.in. z obecnych ziem polskich; firma oferuje im pomoc w
   ewentualnym odzyskaniu mienia na drodze sądowej. Pruskie Powiernictwo powstało
   po upadku muru berlińskiego w 1989 r.

   Według Preussische Treuhand, co tydzień zgłaszają się do nich "dziesiątki"
   byłych niemieckich właścicieli pragnących odzyskać posiadłości, bądź uzyskać za
   nie odszkodowanie. Według Pavelki, około miliona wysiedlonych Niemców posiadało
   jakieś majątki na terenie dzisiejszej Polski - pisze agencja AFP za "Welt am
   Sonntag". Polskie MSZ kilkakrotnie na forum Sejmu tłumaczyło, że nie ma podstaw
   do obaw, że prawo wspólnotowe UE mogłoby stać się podstawą do roszczeń
   rewindykacyjnych lub odszkodowawczych za mienie utracone przez Niemców w wyniku
   wysiedleń po II wojnie światowej.

   Wiceminister SZ Sławomir Dąbrowa mówił w czerwcu ub.r., że kwestia następstw II
   wojny światowej została uregulowana zgodnie z prawem międzynarodowym w sposób
   całościowy w traktacie o regulacji końcowej w odniesieniu do Niemiec,
   podpisanym w Moskwie 11 września 1990 roku. Byłe nieruchomości niemieckie
   zostały przejęte przez Polskę w ramach procesu reparacyjnego, a ich status
   został uregulowany polskim prawem wewnętrznym, opartym na umowie poczdamskiej z
   1945 roku. Ostatnio kilka sejmowych kół wystąpiło z projektem uchwały, mającej
   na celu zablokowanie ewentualnych niemieckich roszczeń wobec Polski. Komisje
   sejmowe rozpatrzą go 3 marca.


  • przycinek.usa nie ufam Niemcom 07.03.04, 04:18
   Autor: klip-klap
   Data: 26.02.2004 20:59 + dodaj do ulubionych wątków
   -------------------------------------------------------------------------------
   Te pozwy raczej przeszkadzają niemieckiej polityce zagranicznej. Wydaje się,że
   ma ona wobec Polski dwa zasadnicze cele : 1)krótkookresowy to osłabienie Polski
   poprzez wciągnięcie do UE 2)dalekosiężny to odzyskanie ziem zachodnich.
   Wykonanie pierwszego znacznie ułatwia drugi. Wiem,że drugi brzmi
   nieprawdopodobnie(w końcu od 50 lat pokój mamy),ale wystarczy trochę nabrać
   dystansu i spojrzeć na całość z perspektywy,a nie wydaje się już tak głupi. UE
   prędzej czy później się rozpadnie i w interesie Niemiec jest żeby to było
   później,a także by następowała coraz dalej idąca integracja ze stworzeniem
   jednego państwa włącznie. Gdyby minęło wystarczająco dużo czasu i UE się
   rozpadła,to dystans 50lat od II WS do wstąpienia Polski do UE będzie
   niezauważalny. Wtedy Niemcy sobie przypomną ,że przecież nigdy nie zrzekli się
   swych ziem,że nie podpisali traktatu pokojowego z Polską,itd. W takim
   kontekście starania o odzyskanie majątku przez Niemców juz teraz zwraca Polakom
   uwagę na ten problem i to zapewne nie jest dla polityki niemieckiej zbyt
   dobre.Chyba że to po prostu sondowanie nastrojów,ale to by było zbyt wcześnie.  • przycinek.usa Wysiedleni nadal straszą 07.03.04, 04:19
   NIEMCY - CZECHY
   Wysiedleni nadal straszą

   Ziomkostwa niemieckie i Związek Wypędzonych ostro zaprotestowały przeciwko
   uhonorowaniu przez czeski parlament byłego prezydenta kraju Edwarda Benesza,
   który doprowadził do wysiedlenia z Czech Niemców sudeckich. Nie licząc się z
   prawdą historyczną, liderzy niemieckich rewizjonistów ponownie zażądali
   potępienia i anulowania dekretów, na mocy których mniejszość niemiecka musiała
   opuścić Czechy.
   24 lutego czeski parlament podjął uchwałę, na mocy której uhonorował byłego
   prezydenta Czechosłowacji Edwarda Benesza. Natychmiast w specjalnym
   oświadczeniu decyzję czeskiego parlamentu w ostrych słowach potępił Związek
   Wypędzonych (BdV), który nazwał ją nie do przyjęcia. Erika Steinbach
   stwierdziła, iż uhonorowanie Benesza przez czeski parlament jest nie do
   zaakceptowania przez "ofiary" jego działalności. Dla Steinbach Benesz kojarzy
   się ze śmiercią 250 tys. ludzi i z masowym wypędzaniem jej rodaków.
   Przewodnicząca BdV określiła Benesza mianem ekstremalnego nacjonalisty,
   zwalczającego zarówno niemiecką, jak i węgierską grupę etniczną. Steinbach
   ponownie wezwała do unieważnienia dekretów, na mocy których z Czech wysiedlono
   Niemców sudeckich. Ich związek, powołując się na "wartości europejskie",
   zażądał, aby rząd czeski potępił dekrety Benesza.
   Podczas zjazdu Niemcy sudeccy skrytykowali również szefa niemieckiej dyplomacji
   Joschkę Fischera, który podczas wizyty w Pradze stwierdził, że władze
   niemieckie nie zamierzają ingerować w działanie czeskiego parlamentu i
   uhonorowanie Benesza przez władze czeskie w żaden sposób nie wpłynie na
   stosunki pomiędzy obydwoma krajami.
   Waldemar Maszewski, Hamburg

   www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20040301&id=sw12.txt
  • przycinek.usa Komentarz znaleziony na Interia.pl 07.03.04, 04:20
   Metamorfoza PO
   kapie /28.02.2004 10:40/ Kosmopolityczna Platforma Obywatelska zwana też
   Pomarańczową Opozycją, ustami swych wolnomyślicieli/ek, nierzadko sepleniących
   i hochsztaplerów intelektualnyh przekonywała nas całymi miesiącami, że
   najlepiej to będzie nam w UE. Obecnie, przyłącza się do psioczącego na UE
   społeczeństwa/obywatelskiego chyba/.Co więcej, PO obecnie twierdzi, że zawsze
   była przeciwna UE, jako kosztownemu socjalistycznemu molochowi niszczącemu
   każdy zdrowy podmiot.
  • przycinek.usa Wysiedleni grożą sądem 07.03.04, 04:22
   21.02.2004 17:17 (aktualizacja 17:34)
   Firma reprezentująca interesy Niemców wysiedlonych z Polski po 1945 roku
   zagroziła skierowaniem skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli
   Polska nie zaspokoi ich roszczeń.

   O takiej perspektywie poinformował szef Pruskiego Powiernictwa w wywiadzie,
   który ma ukazać się w najnowszym "Welt am Sonntag".

   "Będziemy rozmawiali z polskimi władzami, i jeśli nam się nie uda, wówczas
   skierujemy sprawę do europejskiego trybunału - powiedział gazecie Rudi
   Pawelka, który jest przewodniczącym rady nadzorczej Pruskiego Powiernictwa
   (Preussische Treuhand GmbH & Co.) i szefem Ziomkostwa Ślązaków.

   Celem Pruskiego Powiernictwa jest zbieranie informacji o roszczeniach Niemców
   wysiedlonych m.in. z obecnych ziem polskich; firma oferuje im pomoc w
   ewentualnym odzyskaniu mienia na drodze sądowej. Pruskie Powiernictwo
   powstało po upadku muru berlińskiego w 1989 r.

   Według Preussische Treuhand, co tydzień zgłaszają się do nich "dziesiątki"
   byłych niemieckich właścicieli pragnących odzyskać posiadłości, bądź uzyskać
   za nie odszkodowanie. Według Pavelki, około miliona wysiedlonych Niemców
   posiadało jakieś majątki na terenie dzisiejszej Polski - pisze agencja AFP
   za "Welt am Sonntag".

   Polskie MSZ kilkakrotnie na forum Sejmu tłumaczyło, że nie ma podstaw do
   obaw, że prawo wspólnotowe UE mogłoby stać się podstawą do roszczeń
   rewindykacyjnych lub odszkodowawczych za mienie utracone przez Niemców w
   wyniku wysiedleń po II wojnie światowej.

   Wiceminister SZ Sławomir Dąbrowa mówił w czerwcu ub.r., że kwestia następstw
   II wojny światowej została uregulowana zgodnie z prawem międzynarodowym w
   sposób całościowy w traktacie o regulacji końcowej w odniesieniu do Niemiec,
   podpisanym w Moskwie 11 września 1990 roku. Byłe nieruchomości niemieckie
   zostały przejęte przez Polskę w ramach procesu reparacyjnego, a ich status
   został uregulowany polskim prawem wewnętrznym opartym na umowie poczdamskiej
   z 1945 roku.

   Ostatnio kilka sejmowych kół wystapiło z projektem uchwały, mającej na celu
   zablokowanie ewentualnych niemieckich roszczeń wobec Polski. Komisji sejmowe
   rozpatrzą go 3 marca.

   (PAP)
  • przycinek.usa Oprawcy chcą zamienić się w ofiary 07.03.04, 04:23
   "Oprawcy chcą zamienić się w ofiary"

   Obywatele Niemiec wysiedleni po II wojnie światowej grożą Polsce masowymi
   pozwami do sądów europejskich. Przewodniczący Pruskiego Towarzystwa
   Powierniczego i szef Ziomkostwa Ślązaków Rudi Pawelka zagroził, iż jeśli rząd
   polski nie przystąpi do rozmów na temat odszkodowań dla niemieckich
   wysiedlonych, to już niedługo pierwsze pozwy trafią do Europejskiego Trybunału
   Praw Człowieka.
   "Coraz więcej Niemców zamierza odebrać swoje majątki pozostawione w Polsce i w
   innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej po drugiej wojnie światowej" - pisze
   wczorajszy dziennik "Welt am Sonntag". - W tym celu będziemy rozmawiali z
   polskimi władzami, a jeżeli nam się to nie uda, wystąpimy do Europejskiego
   Trybunału Praw Człowieka - stwierdził Rudi Pawelka w wywiadzie dla
   niedzielnego "Welt am Sonntag". Według jego słów, co tydzień zgłaszają się do
   Towarzystwa tuziny byłych niemieckich właścicieli, którzy pragną odzyskać swoje
   utracone domy i gospodarstwa w Polsce. Stwierdził on, że około jednego miliona
   niemieckich przesiedleńców pozostawiło swoje majątki w naszym kraju.
   Informując o grożącej Polsce fali roszczeń, niemiecka gazeta przypomniała
   jednocześnie niedawną wypowiedź desygnowanej na komisarza Unii Europejskiej
   Danuty Huebner, która oświadczyła, że "ten rozdział historii jest zamknięty i
   nie ma szans na odwrócenie jej biegu". Gazeta informuje również o inicjatywie
   władz Warszawy, które oszacowały wojenne straty polskiej stolicy spowodowane
   przez Niemców na ponad 31 mld dolarów i gotowości wystąpienia z roszczeniami w
   momencie, kiedy zaczną napływać niemieckie pozwy.
   "Welt am Sonntag" nie ukrywa, że sprawa niemieckich roszczeń o zwrot utraconego
   mienia zdecydowanie pogarsza obecne wzajemne stosunki pomiędzy obu krajami.
   Ponadto - jak pisze gazeta - sprawa ta "rodzi u naszego wschodniego sąsiada
   strach, że po wstąpieniu do Unii nastąpi gwałtowny wzrost niemieckich żądań
   zwrotu pozostawionego majątku".
   Rząd niemiecki co prawda oficjalnie odcina się od działań Pruskiego Towarzystwa
   Powierniczego, twierdząc, iż oficjalnie organizacja Pawelki nie ma nic
   wspólnego z polityką niemieckiego rządu, ale jednocześnie niejednokrotnie
   stwierdzał, iż uznaje problem ewentualnych odszkodowań za sprawę otwartą.
   Obok zainicjowanych przez Związek Wypędzonych planów budowy Centrum Przeciwko
   Wypędzeniom działania Pruskiego Towarzystwa Powierniczego należą do
   najskrajniejszych przejawów niemieckiego rewizjonizmu. Wzorowane na
   organizacjach żydowskich (co przyznają sami założyciele) towarzystwo powstało z
   inicjatywy niemieckich przesiedleńców, a głównym jego zadaniem jest pomoc
   merytoryczna i prawna wszystkim Niemcom, którzy pozostawili swój majątek na
   wschodzie Europy po 1945 r. i zamierzają go teraz odebrać. Jako spółka akcyjna
   (Preussischer Treuhand GmbH und KG aA) organizacja ta została zarejestrowana 18
   września 2001 roku w Bonn.
   Na stronach internetowych Pruskiego Towarzystwa Powierniczego znajdują się
   gotowe instrukcje, jak należy postępować w przypadku chęci odebrania swojego
   pozostawionego majątku, a także gotowe druki wzorów pozwów o odszkodowania i
   zwrot majątku.
   Rewizjonistom sprzyja brak ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce. Umożliwia im to
   bowiem sądowne wystąpienia o pozostawiony majątek i to w całości. Pruskie
   Towarzystwo Powiernicze zamierza najpierw wystąpić z roszczeniami do polskich
   sądów, a jeżeli to im się nie uda lub pozwy zostaną odrzucone, to - jak
   zapewnia Pawelka - sprawa trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
   Jeśli i to nie poskutkuje, zostaną złożone zbiorowe pozwy do sądów
   amerykańskich - podobnie jak to zrobiła żydowska organizacja roszczeniowa
   Jewish Claims Conference.
   Waldemar Maszewski, Hamburg


   www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20040223&id=sw11.txt
  • przycinek.usa Wojna i dzialania IPN. 07.03.04, 04:24
   Ponizej tekst jak niemcy lubili zabierac Polakom nieruchomosci. Sam wiem, bo
   stracilismy w powstaniu kamienice. Co prawda wskutek uderzenia bomby, ale tez
   przez niemcow. Cokolwiek by nie powiedziec, winni niemcy.

   www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20040221&id=po01.txt
   "- Z zajmowanego przez nas mieszkania Niemcy wysiedlili nas zimą 1939 roku. Do
   mieszkania weszło wtedy dwóch mundurowych z trupimi czaszkami na czapkach.
   Kazali je opuścić. Niemcy nie zważali na to, że mama miała chorą nogę i dostała
   skierowanie do szpitala. Cały czas krzyczeli, byli bardzo ordynarni. Po
   opuszczeniu lokalu zostaliśmy ciężarówką zawiezieni na Główną, w obozie
   umieszczono nas w baraku, w którym nie było łóżek tylko słoma. Pamiętam, że na
   samym początku w naszym baraku jedna z kobiet urodziła dziecko, które później
   Niemcy zabrali. Chodziły słuchy, że potem je zabili - wspominała w śledztwie
   Teresa Ś."
  • przycinek.usa jest problem - zajebiemy go smiechem! 07.03.04, 04:26
   "• jest problem - zajebiemy go smiechem! adres: *.kamir.com.pl
   Gość: PABLO 21-02-2003 14:36 odpowiedz na list odpowiedz cytując

   czytając posty w tej dyskusji mam jedno wrażenie:
   eurofani stosuja metodę jest problem - zajebiemy go
   smiechem. szczegolnie przoduje w tym niejaki snajper ale
   kimmjiki oraz kai tez sprowadzili wszystko do żartów z
   beebok'a eurofoba.
   A problem niemieckiej własności na ziemiach odzyskanych
   ISTNIEJE. W Polsce niestety nasze elyty pro-europejskie
   zamiotły to pod dywan i udają że sprawy ni ma.
   Próba dyskusji w magazynie Sprawy Międzynarodowe i
   Arcanach nie wypaliła; prof. Kieżun tez próbował na ten
   temat pisac ale jak to u nas bywa jakoś nie zainteresował
   tym tzw. "wolnych mediów"
   jeszcze raz przypomnijmy panom eurofanom iż po akcesji
   Polski do Unii powstanie problem prawny, który ta unia
   będzie musiała w ramach swojego prawodawstwa rozwiązać:
   do tej samej nieruchomości będą istniały dwa tytuły
   prawne stwierdzające własność: jeden polski jeden
   niemiecki. Niemiecki jest starszy a do tego jego utrata
   na rzecz polskiego właściciela jest spowodowana
   przymusowym przesiedleniem i wywłaszczeniem. Jak
   prawodawstwo unijne wg szanownych eurofanów odnosi się do
   przymusowych wywłaszczeń i przesiedleń bez odszkodowań
   przeprowadzanych na podstawie kryteriów rasowych bądź
   narodowościowych? Wiedza Panowie czy nie wiedzą? Uznaje
   takie wywłaszczenie czy nie uznaje? No Kimmjiki rusz
   głową! Przypominam że polsko-niemiecki traktat o
   granicach podpisany przez TW Skubiszewskiego Krzysztofa
   zaznacza w jednym z punktów (na co szczegolnie naciskał
   Kohl) iz nie reguluje on kwestii własnościowych (uznaje
   natomiast nienaruszalnośc granic); po wejsciu do UE
   granice będziemy sobie mogli wsadzic gdzieś a tereny będą
   należec do tego kto będzie ich właścicielem. Niemiecka
   polityka jest długofalowa i bardzo konsekwentna a jej
   celem jest powrócenie do granic z 1937 roku. Polska
   polityka prowadzona przez tajnych współpracowników
   specsłużb lub komuchów jest oparta na zasadzie interesu
   klasowego klasy politycznej. No ale zdrade zawodowych
   zdrajców mozna zrozumieć. Natomiast kimmjiki, snajper,
   kai to tzw. pożyteczni idioci, ktorych tłumaczy tylko ich
   głupota. "
  • przycinek.usa Podaje za Pepe..dla porzadku. 07.03.04, 04:31
   www.dwelle.de/polish/nachrichten/2.26829.2.html
   "Ekspert nie widzi szans na odszkodowania dla wypędzonych

   Prof. Christian Tomuschat, jeden z największych autorytetów w dziedzinie prawa
   międzynarodowego, nie widzi szans na wyprocesowanie zwrotu majątku bądź
   odszkodowań przez wypędzonych. Według niego stan prawny nie pozostawia tu
   najmniejszych wątpliwości. “Dawne tereny niemieckie są uznanym przez prawo
   międzynarodowe terytorium Polski. Na terytorium Polski obowiązuje prawo
   polskie” – powiedział w wywiadzie dla Deutsche Welle Christian Tomuschat.
   Zdaniem profesora żaden z sądów europejskich ani amerykańskich nie ma uprawnień
   do rozpatrywania roszczeń wypędzonych wobec Polski."


   I od razu wklejam ADEKWATNA WYPOWIEDZ sedziego prof. Andrzeja Wróbla, sędziego
   Polskiego Sądu Najwyższego. (te co byla pare postow wyzej):

   Polscy Sedziowie:
   "Będą (...) obowiązani do oceny zgodności prawa polskiego ze stosowanymi w
   danej sprawie przepisami wspólnotowymi i NIESTOSOWANIA prawa
   polskiego, które uznają za sprzeczne z nimi."


   I kto tu jest ekspertem????? Macie watpliwosci, bo ja nie.

   Dalszy link podany przez Pepe:

   "Wypędzeni grożą Polsce pozwami

   Niemieccy wypędzeni grożą Polsce pozwami przed sądami europejskimi.
   Przewodniczący organizacji “Preussischer Treuhand” Rudi Pawelka powiedział w
   niedzielnym wydaniu gazety "Welt am Sonntag", że jeśli rząd Polski nie zgodzi
   się na rozmowy w sprawie odszkodowań dla niemieckich właścicieli to jego
   organizacja wniesie pierwsze pozwy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
   Strasbourgu. Według danych “Preussischer Treuhand”, na obecnych polskich
   ziemiach zachodnich majątki posiadało około miliona Niemców. Minister do spraw
   europejskich i desygnowana komisarz UE Danuta Huebner oświadczyła, że "Ten
   rozdział historii jest zamknięty i nie ma szans na odwrócenie jej biegu". Rząd
   Niemiec nie popiera żądań wypędzonych, jednak z obawy przed roszczeniami pod
   własnym adresem uznaje tę kwestię za otwartą."

   www.dwelle.de/polish/nachrichten/2.26647.2.html
  • przycinek.usa Re: TEMAT: ROSZCZENIA. 07.03.04, 04:34
   I znowu Pepe. pepe49 24.02.2004 23:39

   http://www.glos.com.pl

   Fragment artykułu p. Macierewicza:
   http://www.glos.com.pl/Awyd/am.html (link niestety juz nie dziala.)

   (...)głównym narzędziem działania Niemiec jest Unia Europejska. Niemcy, jak mało
   kto, potrafiły podporządkować swoją politykę dialektycznym wskazaniom: “trzeba
   zrezygnować z niepodległości, by odzyskać potęgę. Trzeba zlikwidować granice, by
   odzyskać całość terytorium.” Niemcy zawarły z Polską układ, uznając granicę na
   Odrze i Nysie, lecz nigdy nie pogodziły się z wysiedleniem swoich rodaków z ziem
   polskich i nie zaakceptowały wywłaszczenia ich majątków. To Unia Europejska ma
   stać się narzędziem pozwalającym odzyskać to, co utraciły po Drugiej Wojnie
   Światowej. Zadaniu temu dobrze służy szczególna konstrukcja prawno-polityczna
   Unii, zwłaszcza w tym kształcie, jaki nadaje jej Konstytucja UE. Powstaje bowiem
   jedno państwo, w którym nie ma wewnętrznych granic, za to każdy ma prawo do
   swobody osiedlania się, a Trybunały strzegą bezwzględnie prawa własności,
   ewentualnie prawa do odszkodowania. Jeżeli dodamy, że w państwie tym głos
   decydujący mają mieć Niemcy (a o tym stanowi tzw. zasada podwójnej większości
   uzależniająca siłę głosu w Radzie UE od liczby mieszkańców) to widzimy, że
   zostały przygotowane wszystkie warunki dla pokojowej ekspansji Niemiec na wschód
   i wypchnięcia Polski z terenów Ziem Odzyskanych.

   Centropa

   Nie ma wątpliwości, że plany niemieckie idą dużo dalej, niż ekspansja
   gospodarcza, wsparcie dla rewindykacji odszkodowawczych, osadnictwo potomków
   wysiedlonych. Do osiągnięcia tych celów prawodawstwo UE jest już przystosowane.
   Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął pierwsze orzeczenia nakazujące
   odszkodowania za wywłaszczenia w latach 40-ych. Ale ewentualna presja setek
   tysięcy czy nawet milionów domagających się odszkodowań, to tylko narzędzie
   zamiarów dalej sięgających. Oto we wrześniu 2002 r. podczas konferencji w
   Feldkirchu w Austrii prof. Alexander von Waldow, Zastępca Federalnego
   Przewodniczącego Stowarzyszenia ds. Problemów Gospodarczych Wschód przedstawił
   program “rozwiązania problemów polsko-niemieckich”. Plan wygląda następująco: 1.
   Tereny utracone przez Niemcy na rzecz Polski oraz obszary enklawy królewieckiej
   zostaną odłączone od Polski i Rosji i objęte protektoratem międzynarodowym.
   Obszar ten będzie konstytucyjnie związany z Unią Europejską; 2. W ramach
   rekompensaty Polska otrzyma te utracone po wojnie terytoria na wschodzie, które
   obecnie wchodzą w skład Białorusi i Ukrainy; 3. Powstały twór państwowy, von
   Waldow nazwał go Centropą, wypłaci odszkodowania wysiedlonym i ich potomkom.

   Ten plan może się wydawać śmiesznym, gdy przedstawia się go tak, jak zrobiła to
   niedawno “Rzeczpospolita”, w reportażu rysującym marzenia starszego, oderwanego
   od życia arystokraty. Rzecz wygląda inaczej, gdy okazuje się, że jest to
   oficjalny program ogólnoniemieckiego stowarzyszenia oraz głównego narzędzia
   rewizjonistów Preusische Treuheunder. Jeżeli dziś, gdy Polska jeszcze nie jest w
   Unii Europejskiej, a więc jeszcze nie podlega bezwzględnie prawnemu dyktatowi,
   takie koncepcje publicznie są przedstawiane, to po wejściu do UE możemy jedynie
   spodziewać się ich realizacji.

   Jak do tego doszło?

   Polska znajduje się dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji wobec Niemiec i musi
   dokonać pełnej mobilizacji swych sił, by wydostać się z opresji, w jaką
   wepchnęły ją siły komunistyczno-liberalne. Źródeł błędu szukać należy w pełnym
   podporządkowaniu polityki polskiej rosyjskiej koncepcji “Europejskiego Wspólnego
   Domu”. Ten pomysł Gorbaczowa zakładał zjednoczenie Niemiec, rozwiązanie Układu
   Warszawskiego i NATO, decydowanie o Europie poprzez OBWE. Politycy polscy,
   którzy w wyniku układu “okrągłego stołu” przejęli władzę, niewolniczo
   realizowali plany rosyjskie. Tylko tak można zrozumieć, dlaczego w Traktacie
   Polsko-Niemieckim nie zamknięto kwestii roszczeń własnościowych (choć w tym
   samym czasie zrobiła to Rosja!), nie uzyskano pełni praw dla polskiej
   mniejszości w Niemczech (choć dano takie Niemcom w Polsce!), nie wymuszono zmian
   w Konstytucji Niemiec wciąż zawierających odniesienie do Rzeszy w granicach z
   1937 r. poprzez przyznawanie obywatelstwa wszystkim, którzy narodzili się na tym
   terytorium. Przepis ten tworzy niebezpieczny punkt zaczepienia do ewentualnego
   powrotu do kwestii terytorialnych. W istocie stało się nawet coś nieporównanie
   gorszego: Minister RP Krzysztof Skubiszewski pozwolił sobie na dołączenie do
   Traktatu, wymiany listów z Ministrem spraw zagranicznych RFN H. D. Genscherem, w
   których stwierdza się, że Traktat nie zajmuje się kwestiami obywatelstwa i
   własności. Do kolejnego zaś układu Minister Skubiszewski dołącza deklarację
   stwierdzającą, że w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej tworzone
   będą ułatwienia dla osiedlania się Niemców w Polsce.

   Odpowiedzialność postkomunistów

   Traktat Polsko-Niemiecki zostaje podpisany, gdy prezydentem jest Wojciech
   Jaruzelski, a PZPR dysponuje nie tylko głównymi ministrami w rządzie, ale i
   sprawuje faktyczną kontrolę nad parlamentem i administracją Polski. Rychło
   zresztą okazuje się, że ekipy postkomunistyczne są najbardziej zainteresowane w
   ustępstwach na rzecz Niemiec i Niemców. Dobitnym przykładem jest przeprowadzona
   przez SLD ustawa z 1996 r. liberalizująca zasady sprzedaży ziemi cudzoziemcom.
   Chodziło przede wszystkim o ułatwienie nabywania mieszkań i niewielkich
   nieruchomości (do 1 ha) bez wymaganej dotąd zgody ministra spraw wewnętrznych.
   Ale najbardziej kompromitujący z punktu widzenia polskiego interesu narodowego
   jest systematyczny sprzeciw postkomunistów wobec ustawodawstwa
   reprywatyzacyjnego i uwłaszczeniowego. Projekty takich ustaw zgłaszano już w
   1992 r., ale zawsze koalicja SLD i partii liberalnych je utrącała. Dopiero w
   1999 i 2000 r. udało się uchwalić, choć przy zażartym sprzeciwie SLD, zarówno
   ustawę reprywatyzacyjną jak i uwłaszczeniową. Obie zawierały klauzule
   wyłączające z dobrodziejstw ustawy osoby, które zrzekły się polskiego
   obywatelstwa. W ten sposób unikano niebezpieczeństwa fali roszczeń niemieckich.
   O ile bowiem niemiecka doktryna prawna kwestionuje prawomocność wywłaszczeń
   dokonanych w latach 1945-90 uznając, że w tym czasie Polska jedynie
   administrowała ziemiami zachodnimi i północnymi, to takich zastrzeżeń oczywiście
   nie można wnieść po uznaniu suwerenności polskiej na tych obszarach, co dokonało
   się z punktu widzenia niemieckiego w 1990 roku.
   Do wejścia w życie ustaw reprywatyzacyjnych i uwłaszczeniowych wówczas jednak
   nie doszło. Zakwestionował je na wniosek SLD prezydent Kwaśniewski. Niemcy mogli
   odetchnąć z ulgą

   Pour la Roi de Prousse

   Konsekwencje stanowiska postkomunistów będą tragiczne. Ustawę reprywatyzacyjną
   wymusi na Polsce społeczność międzynarodowa zapewne po wejściu do UE. Tyle, że
   wówczas ustawa nie będzie mogła już zawierać klauzuli wyłączającej osoby
   pozbawione obywatelstwa polskiego, gdyż byłoby to sprzeczne z prawem UE. Tak
   więc postkomuniści i wszyscy, którzy ich wówczas wspierali, świadomie lub z
   głupoty działali na rzecz rewindykacji niemieckich. Mogę zrozumieć niewiedzę
   emocjonalnie działających posłów chłopskich. Nie wierzę jednak w naiwność panów
   Kwaśniewskiego, Millera, Oleksego, Szmajdzińskiego i towarzyszy. Myślę raczej,
   że na tym przykładzie mamy do czynienia z tą samą myślą zaprzeczną, która kazała
   komunistom z KPP w 1936 r deklarować, że zrobią wszystko, by Śląsk wrócił do
   “niemieckiej macierzy”. Na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć dwa jeszcze
   przykłady. Po pierwsze, w 1997 roku do tworzonej przez SLD Konstytucji
   wprowadzono nowe przepisy dotyczące obywatelstwa polskiego. Zgodnie z nimi:
   ”Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba, że sam się go
   zrzeknie.” Konsekwencje tego zapisu w stosunkach polsko-niemieckich są
   katastrofalne. W latac
   • przycinek.usa Antoni Macierewicz i calosc artykulu. 07.03.04, 04:42
    Poniewaz tego tekstu NIE MA obecnie nigdzie, wiec pozwolilem sobie wkleic to w
    calosci tu na forum. Mam nadzieje, ze Tosiek nie bedzie mial o to do mnie
    pretensji. He he he.

    "Wśród rosnących zagrożeń musimy znaleźć siłę ratowania kraju
    Jeszcze Polska nie zginęła...

    Cztery problemy związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej budzą dziś
    największe zaniepokojenie Polaków.

    MittlePolska
    Po pierwsze - to zagrożenia gospodarczo-finansowe. Wskazuje się więc, że Polska
    pozbawiona własnego przemysłu stanie się rynkiem zbytu dla towarów niemieckich.
    Polskie rolnictwo na skutek fatalnych warunków wynegocjowanych przez rząd SLD
    na trwałe pozostanie zacofane, a polscy chłopi otrzymując 25% zasiłek skazani
    będą na wegetację. Do tego dochodzi jeszcze prawdopodobieństwo, iż będziemy
    płatnikiem netto. W efekcie Polska, która przez ostatnie lata likwidując swój
    przemysł stworzyła ponad milion miejsc pracy w Niemczech, nadal będzie
    zapóźnionym i niestabilnym społecznie, na skutek wysokiego bezrobocia,
    zapleczem dla gospodarki niemieckiej. Taką wizje streszcza plan Polski
    sprowadzonej do 15-milionowej kolonii wciśniętej między Niemcy i Rosję

    Przeciw chrześcijaństwu
    Po drugie – zagrożenia moralno-cywilizacyjne. Unia, to konkretny projekt ideowo-
    cywilizacyjny pod pozorem tolerancji i liberalizmu skrywający totalitarne
    zapędy, pogardę dla wartości, kult siły i władzy elit nad motłochem. Wojna
    wydana chrześcijaństwu, wartościom narodowym i poszanowaniu życia ludzkiego
    oraz rodzinie powoli uświadamia Polakom przed jak dramatycznym wyborem
    stanęliśmy. W projekcie Konstytucji UE nie ukrywa się, że warunkiem sine qua
    non jest odrzucenie cywilizacji chrześcijańskiej. U źródeł nowej, zjednoczonej
    Europy mają jak granitowe fundamenty tkwić idee Rewolucji Francuskiej. I niech
    nikt się nie łudzi, że Unię będzie można oszukać: choć dziś się zgodzimy, jutro
    zrobimy swoje. Konstytucja UE przewiduje cały szereg działań i mechanizmów
    wymuszających posłuszeństwo. To musi niepokoić zwłaszcza w sytuacji, gdy z
    wielkim trudem odzyskujemy równowagę moralną po dziesięcioleciach
    komunistycznej destrukcji.

    Mocarstwo Europa
    Po trzecie - Unia to wielki projekt geopolityczny, to pomysł na budowę
    mocarstwa, które na Zachodzie wydarłoby palmę pierwszeństwa Stanom
    Zjednoczonym. Pozornie chodzi o wzmocnienie Zachodu poprzez zjednoczenie
    wysiłków krajów europejskich. W istocie jednak projekt skierowany jest przede
    wszystkim przeciwko USA, których obecność w Europie i dominacja na świecie
    coraz częściej uważana jest za przejaw “imperialistycznego dyktatu”.
    Zjednoczona Europa ma więc być nie tyle sojusznikiem, ile rywalem USA. Takie są
    plany, a może, mówiąc wprost, złudzenia. Europa bez względu na to czy jest
    zjednoczona, czy też podzielona na państwa narodowe, przede wszystkim jest
    wygodna i nie ma zamiaru płacić ceny niezbędnej dla utrzymania mocarstwowego
    statusu. A to oznacza, że po wyrzuceniu ze swego obszaru wojsk amerykańskich
    zostanie zdana na łaskę i niełaskę innego mocarstwa, tego, które nigdy nie
    zaprzestało polegać przede wszystkim na potędze militarnej. Bez względu na to,
    jakie są źródła i komu zawdzięczamy ideę zjednoczonej Europy, budowy “mocarstwa
    Europa” prawdziwym beneficjantem tej operacji będzie przede wszystkim imperium
    rosyjskie. To ono bowiem, siłą rzeczy zastąpi USA jako europejski hegemon.

    Wielki gambit
    Patrząc z dzisiejszej perspektywy na przebieg wydarzeń ostatnich 15 lat trudno
    już wątpić, że wielki gambit roku 1989 polegający na zburzeniu berlińskiego
    muru i oddaniu niepodległości okupowanym krajom Europy środkowo-wschodniej może
    się Rosji tysiąckrotnie opłacić, jeśli powstanie zjednoczona Europa napędzana
    antyamerykańskim nacjonalizmem i niszczona wewnętrznie biurokratyczno-
    socjalistyczną ideologią. Już dziś istniejąca oś kontynentalna Moskwa-Berlin-
    Paryż skierowana jest przede wszystkim przeciwko USA. A to oznacza, że w ciągu
    15 lat dokonano zasadniczego odwrócenia sojuszy kształtujących świat od 1941
    r., gdy to Hitler zerwawszy pakt Ribbentrop-Mołotow napadł na Związek Sowiecki.
    Geopolityka dyktowana przez powstanie “mocarstwa Europa” powraca do koncepcji,
    które legły u źródeł sojuszu sowiecko-niemieckiego z 1939 r. I tu tkwi źródło
    największego niepokoju, jaki towarzyszy nam u progu wejścia do Unii
    Europejskiej. Czy w takiej konfiguracji geopolitycznej Polska ma szansę na
    zachowanie niepodległości państwowej? Głównym motorem gospodarczym i
    politycznym Unii Europejskiej są Niemcy. To one decydując o unijnym pieniądzu,
    gospodarce, budżecie chcą też decydować o unijnej polityce. Niemcy sięgają
    coraz dalej na wschód. Z Rosją wiążą je porozumienia energetyczne i finansowe.
    Sieć gazociągów budowanych przez Gazprom ma gwarantować energię UE. Bez względu
    na to, czy Rosja wejdzie, czy też nie wejdzie do Unii, już dziś powstaje jeden
    obszar gospodarczy od Gibraltaru po Władywostok. Jakie miejsce zajmuje w nim
    Polska poza tym, że przechodzą przez nią główne linie przesyłowe i
    komunikacyjne wschód-zachód?

    Między USA a Rosją
    Nie trudno zrozumieć, że jeśli dopuścimy do powstania takiej sytuacji
    geopolitycznej znajdziemy się już o krok od rozbiorów. Dlatego właśnie w
    polskim interesie leży, by zrobić wszystko dla uniemożliwienia
    powstania “mocarstwa Europa”. Niedawno jeden z polityków amerykańskich na
    pytanie o politykę wobec Unii Europejskiej odpowiedział jednym słowem –
    “dezintegracja”. Dobrze to świadczy o jego patriotyzmie i zrozumieniu
    amerykańskiej Racji Stanu. Tym bardziej jednak powinni to powiedzieć Polacy –
    jedyną właściwą odpowiedzią na zagrożenia, jakie niesie z sobą Niemiecka Unia
    Europejska, jest dążenie do jej dezintegracji. Tak oczywiście być nie musiało.
    Unia Europejska mogła ukształtować się jako porozumienie niepodległych państw
    narodowych respektujących swoją tożsamość i współpracujących w ramach strefy
    wolnego handlu. Z polskiego punktu widzenia najważniejsze jednak były plany i
    zamierzenia Niemiec. To Niemcy bowiem nadały Unii kształt jednoczącego się
    mocarstwa i Niemcy (wraz z Francją) coraz bardziej zdecydowanie spychają Unię
    do antyamerykańskiego sojuszu z Rosją. Takie działanie nie jest przypadkowe.
    Przez czterdzieści lat po Drugiej Wojnie Światowej Niemcy były najwierniejszym
    sojusznikiem USA w Europie. Dzięki temu odbudowały swój przemysł i swoją
    pozycję mocarstwa gospodarczego. A przede wszystkim mogły dokonać zjednoczenia.
    Wraz z wchłonięciem NRD Niemcy zaczęły się oddalać od USA i zbliżać do Rosji.
    Zadecydowały o tym dwa powody. Po pierwsze, coraz słabsza staje się wspólnota
    interesów niemiecko-amerykańskich z punktu widzenia Niemiec. Amerykanie
    spełnili już swoją rolę i nie są w stanie nic więcej dać Berlinowi. A Rosja - i
    owszem. To Rosja jest głównym partnerem gospodarczo-polityczno-
    militarnym “mocarstwa Europa”. Przede wszystkim jednak to Rosja jest
    tradycyjnym partnerem w pacyfikacji Polski. Jeżeli bowiem przyjąć, że dążenie
    do zjednoczenia było i jest głównym motorem polityki niemieckiej, to trzeba
    sobie zdać sprawę, że po NRD następnym celem są polskie Ziemie Zachodnie i
    Północne. A na tym obszarze dotychczas więcej do powiedzenia miała Rosja niż
    USA.

    Niemiecka Unia Europejska
    Na tym etapie głównym narzędziem działania Niemiec jest Unia Europejska.
    Niemcy, jak mało kto, potrafiły podporządkować swoją politykę dialektycznym
    wskazaniom: “trzeba zrezygnować z niepodległości, by odzyskać potęgę. Trzeba
    zlikwidować granice, by odzyskać całość terytorium.” Niemcy zawarły z Polską
    układ, uznając granicę na Odrze i Nysie, lecz nigdy nie pogodziły się z
    wysiedleniem swoich rodaków z ziem polskich i nie zaakceptowały wywłaszczenia
    ich majątków. To Unia Europejska ma stać się narzędziem pozwalającym odzyskać
    to, co utraciły po Drugiej Woj
    • przycinek.usa Re: Antoni Macierewicz i calosc artykulu. 07.03.04, 04:43
     (...) Drugiej Wojnie Światowej. Zadaniu temu dobrze służy szczególna
     konstrukcja prawno-polityczna Unii, zwłaszcza w tym kształcie, jaki nadaje jej
     Konstytucja UE. Powstaje bowiem jedno państwo, w którym nie ma wewnętrznych
     granic, za to każdy ma prawo do swobody osiedlania się, a Trybunały strzegą
     bezwzględnie prawa własności, ewentualnie prawa do odszkodowania. Jeżeli
     dodamy, że w państwie tym głos decydujący mają mieć Niemcy (a o tym stanowi
     tzw. zasada podwójnej większości uzależniająca siłę głosu w Radzie UE od liczby
     mieszkańców) to widzimy, że zostały przygotowane wszystkie warunki dla
     pokojowej ekspansji Niemiec na wschód i wypchnięcia Polski z terenów Ziem
     Odzyskanych.

     Centropa
     Nie ma wątpliwości, że plany niemieckie idą dużo dalej, niż ekspansja
     gospodarcza, wsparcie dla rewindykacji odszkodowawczych, osadnictwo potomków
     wysiedlonych. Do osiągnięcia tych celów prawodawstwo UE jest już przystosowane.
     Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął pierwsze orzeczenia nakazujące
     odszkodowania za wywłaszczenia w latach 40-ych. Ale ewentualna presja setek
     tysięcy czy nawet milionów domagających się odszkodowań, to tylko narzędzie
     zamiarów dalej sięgających. Oto we wrześniu 2002 r. podczas konferencji w
     Feldkirchu w Austrii prof. Alexander von Waldow, Zastępca Federalnego
     Przewodniczącego Stowarzyszenia ds. Problemów Gospodarczych Wschód przedstawił
     program “rozwiązania problemów polsko-niemieckich”. Plan wygląda następująco:
     1. Tereny utracone przez Niemcy na rzecz Polski oraz obszary enklawy
     królewieckiej zostaną odłączone od Polski i Rosji i objęte protektoratem
     międzynarodowym. Obszar ten będzie konstytucyjnie związany z Unią Europejską;
     2. W ramach rekompensaty Polska otrzyma te utracone po wojnie terytoria na
     wschodzie, które obecnie wchodzą w skład Białorusi i Ukrainy; 3. Powstały twór
     państwowy, von Waldow nazwał go Centropą, wypłaci odszkodowania wysiedlonym i
     ich potomkom.
     Ten plan może się wydawać śmiesznym, gdy przedstawia się go tak, jak zrobiła to
     niedawno “Rzeczpospolita”, w reportażu rysującym marzenia starszego, oderwanego
     od życia arystokraty. Rzecz wygląda inaczej, gdy okazuje się, że jest to
     oficjalny program ogólnoniemieckiego stowarzyszenia oraz głównego narzędzia
     rewizjonistów Preusische Treuheunder. Jeżeli dziś, gdy Polska jeszcze nie jest
     w Unii Europejskiej, a więc jeszcze nie podlega bezwzględnie prawnemu
     dyktatowi, takie koncepcje publicznie są przedstawiane, to po wejściu do UE
     możemy jedynie spodziewać się ich realizacji.

     Jak do tego doszło?
     Polska znajduje się dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji wobec Niemiec i musi
     dokonać pełnej mobilizacji swych sił, by wydostać się z opresji, w jaką
     wepchnęły ją siły komunistyczno-liberalne. Źródeł błędu szukać należy w pełnym
     podporządkowaniu polityki polskiej rosyjskiej koncepcji “Europejskiego
     Wspólnego Domu”. Ten pomysł Gorbaczowa zakładał zjednoczenie Niemiec,
     rozwiązanie Układu Warszawskiego i NATO, decydowanie o Europie poprzez OBWE.
     Politycy polscy, którzy w wyniku układu “okrągłego stołu” przejęli władzę,
     niewolniczo realizowali plany rosyjskie. Tylko tak można zrozumieć, dlaczego w
     Traktacie Polsko-Niemieckim nie zamknięto kwestii roszczeń własnościowych (choć
     w tym samym czasie zrobiła to Rosja!), nie uzyskano pełni praw dla polskiej
     mniejszości w Niemczech (choć dano takie Niemcom w Polsce!), nie wymuszono
     zmian w Konstytucji Niemiec wciąż zawierających odniesienie do Rzeszy w
     granicach z 1937 r. poprzez przyznawanie obywatelstwa wszystkim, którzy
     narodzili się na tym terytorium. Przepis ten tworzy niebezpieczny punkt
     zaczepienia do ewentualnego powrotu do kwestii terytorialnych. W istocie stało
     się nawet coś nieporównanie gorszego: Minister RP Krzysztof Skubiszewski
     pozwolił sobie na dołączenie do Traktatu, wymiany listów z Ministrem spraw
     zagranicznych RFN H. D. Genscherem, w których stwierdza się, że Traktat nie
     zajmuje się kwestiami obywatelstwa i własności. Do kolejnego zaś układu
     Minister Skubiszewski dołącza deklarację stwierdzającą, że w perspektywie
     wejścia Polski do Unii Europejskiej tworzone będą ułatwienia dla osiedlania się
     Niemców w Polsce.

     Odpowiedzialność postkomunistów
     Traktat Polsko-Niemiecki zostaje podpisany, gdy prezydentem jest Wojciech
     Jaruzelski, a PZPR dysponuje nie tylko głównymi ministrami w rządzie, ale i
     sprawuje faktyczną kontrolę nad parlamentem i administracją Polski. Rychło
     zresztą okazuje się, że ekipy postkomunistyczne są najbardziej zainteresowane w
     ustępstwach na rzecz Niemiec i Niemców. Dobitnym przykładem jest przeprowadzona
     przez SLD ustawa z 1996 r. liberalizująca zasady sprzedaży ziemi cudzoziemcom.
     Chodziło przede wszystkim o ułatwienie nabywania mieszkań i niewielkich
     nieruchomości (do 1 ha) bez wymaganej dotąd zgody ministra spraw wewnętrznych.
     Ale najbardziej kompromitujący z punktu widzenia polskiego interesu narodowego
     jest systematyczny sprzeciw postkomunistów wobec ustawodawstwa
     reprywatyzacyjnego i uwłaszczeniowego. Projekty takich ustaw zgłaszano już w
     1992 r., ale zawsze koalicja SLD i partii liberalnych je utrącała. Dopiero w
     1999 i 2000 r. udało się uchwalić, choć przy zażartym sprzeciwie SLD, zarówno
     ustawę reprywatyzacyjną jak i uwłaszczeniową. Obie zawierały klauzule
     wyłączające z dobrodziejstw ustawy osoby, które zrzekły się polskiego
     obywatelstwa. W ten sposób unikano niebezpieczeństwa fali roszczeń niemieckich.
     O ile bowiem niemiecka doktryna prawna kwestionuje prawomocność wywłaszczeń
     dokonanych w latach 1945-90 uznając, że w tym czasie Polska jedynie
     administrowała ziemiami zachodnimi i północnymi, to takich zastrzeżeń
     oczywiście nie można wnieść po uznaniu suwerenności polskiej na tych obszarach,
     co dokonało się z punktu widzenia niemieckiego w 1990 roku.
     Do wejścia w życie ustaw reprywatyzacyjnych i uwłaszczeniowych wówczas jednak
     nie doszło. Zakwestionował je na wniosek SLD prezydent Kwaśniewski. Niemcy
     mogli odetchnąć z ulgą

     Pour la Roi de Prousse
     Konsekwencje stanowiska postkomunistów będą tragiczne. Ustawę reprywatyzacyjną
     wymusi na Polsce społeczność międzynarodowa zapewne po wejściu do UE. Tyle, że
     wówczas ustawa nie będzie mogła już zawierać klauzuli wyłączającej osoby
     pozbawione obywatelstwa polskiego, gdyż byłoby to sprzeczne z prawem UE. Tak
     więc postkomuniści i wszyscy, którzy ich wówczas wspierali, świadomie lub z
     głupoty działali na rzecz rewindykacji niemieckich. Mogę zrozumieć niewiedzę
     emocjonalnie działających posłów chłopskich. Nie wierzę jednak w naiwność panów
     Kwaśniewskiego, Millera, Oleksego, Szmajdzińskiego i towarzyszy. Myślę raczej,
     że na tym przykładzie mamy do czynienia z tą samą myślą zaprzeczną, która
     kazała komunistom z KPP w 1936 r deklarować, że zrobią wszystko, by Śląsk
     wrócił do “niemieckiej macierzy”. Na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć
     dwa jeszcze przykłady. Po pierwsze, w 1997 roku do tworzonej przez SLD
     Konstytucji wprowadzono nowe przepisy dotyczące obywatelstwa polskiego. Zgodnie
     z nimi: ”Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba, że sam
     się go zrzeknie.” Konsekwencje tego zapisu w stosunkach polsko-niemieckich są
     katastrofalne. W latach 1956-1988 z Polski wyjechało do Niemiec około miliona
     osób powołując się na swoje niemieckie pochodzenie. Co najmniej 600 tysięcy z
     nich nie zrzekło się obywatelstwa, lecz im je jednostronnie odbierano, a co za
     tym idzie, konfiskowano nieruchomości lub zmuszano do sprzedaży po zaniżonej
     cenie. Wszyscy oni będą mieli teraz prawo do odzyskania swych nieruchomości, a
     co więcej, będą mieli prawo kupna ziemi rolnej, tak jak wszyscy polscy
     obywatele, nie podlegając ograniczeniom z racji 12-letnich okresów
     przejściowych. Czy w 1997 roku zdawano sobie sprawę z takich konsekwencji
     zapisu konstytucyjnego? Myślę, że tak.

     Krok po k
     • przycinek.usa dokonczenie. 07.03.04, 04:44
      (...)

      Krok po kroku
      Podobnie jak musieli sobie zdawać sprawę kolejni ministrowie spraw
      zagranicznych z faktu, że wejście Polski do Unii Europejskiej oznacza otwarcie
      problemu roszczeń odszkodowawczych. Jak pisałem, nie załatwiono tego w
      Traktacie Polsko-Niemieckim ani w Traktacie 2+4, choć rozwiązali wówczas tę
      kwestię Rosjanie zobowiązując Niemcy do przejęcia na siebie ewentualnych
      roszczeń odszkodowawczych. Co więcej, kolejni ministrowie z głupoty lub ze złej
      woli twierdzili publicznie, w tym także przed parlamentem, że Prawo Unijne
      uniemożliwia jakiekolwiek roszczenia ze strony Niemców (powoływano się zwykle
      na art. 295 TUE stwierdzający, że Unia nie kwestionuje krajowego systemu
      własności nieruchomości). Jest oczywiste, że argument ten nie wytrzymuje
      krytyki. Udowodnił to Komitet Doradczy Ministra Spraw Zagranicznych w
      ekspertyzie ze stycznia 2003 r. wskazując, że po wejściu do Unii grożą nam
      procesy zarówno przed Trybunałem Sprawiedliwości jak i przed Trybunałem Praw
      Człowieka. Najbardziej niewiarygodny w tym wszystkim jest fakt, że minister
      Cimoszewicz mając w ręce tę ekspertyzę, publicznie stwierdzał, że Polsce nie
      grozi żadne niebezpieczeństwa a wskazane Trybunały nie mają odpowiednich
      kompetencji. I znowu trzeba spytać – czy naprawdę Cimoszewicz, Miller i
      Kwaśniewski byli przekonani, że Polsce nie grożą procesy odszkodowawcze, czy
      też posłów i opinie społeczną okłamywali? Ekspertyza stwierdzająca
      jednoznacznie fakt zagrożeń nosi datę 21 styczeń 2003 r. W tym czasie istniała
      jeszcze możliwość wynegocjowania odpowiedniej klauzuli w Traktacie Akcesyjnym.
      Nie poczyniono jednak żadnego kroku w tym kierunku.

      Obowiązki polskie
      Tak więc dziś możemy już powiedzieć z dużą dozą pewności – postkomuniści od
      początku procesu transformacji prowadzili politykę, w której interesy polskie
      były podporządkowane interesom niemieckim zgodnie z założeniem rosyjskiej
      doktryny sojuszu niemiecko-rosyjskiego. To dlatego nie zadbano o właściwą
      redakcję Traktatu Polsko-Niemieckiego, dlatego ignorowano interesy polskie
      mniejszości w Niemczech, dlatego bagatelizowano zagrożenia związane z
      rewindykacjami wysiedlonych, i dlatego robiono wszystko, by w Polsce nie doszło
      do reprywatyzacji i uwłaszczenia. Kierownictwo SLD kurczowo trzymało się
      rosyjskich wytycznych i dbało o to, by Niemcom nie zabrakło narzędzi do akcji
      antypolskiej. Systematycznie i z premedytacją pozbawiano nas każdej szansy
      obrony, usypiano czujność i wzbudzano wzajemne antagonizmy. Celem tej
      antypolskiej polityki była realizacja starego hasła bolszewików: “po trupie
      Polski do światowego socjalizmu”.
      Dziś Polska znajduje się w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej. Nasze
      możliwości i szanse są nieporównanie mniejsze niż 15 czy choćby dwa lata temu.
      Wiemy jednak już nieporównanie więcej. Dlatego naszym obowiązkiem jest
      przeciwstawić się planom, które niosą zagładę naszej Ojczyźnie.
      Antoni Macierewicz
  • przycinek.usa Sprawa odszkodowań wraca jak bumerang 07.03.04, 04:46
   Sprawa odszkodowań wraca jak bumerang

   Poniedziałek, 26 stycznia 2004
   Wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu o bezprawnym wywłaszczeniu
   niektórych mieszkańców wschodnich Niemiec może być podstawą do odszkodowań ze
   strony polskiej – uważają niektórzy niemieccy prawnicy.

   W ubiegłym tygodniu Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował, że
   niektórzy mieszkańcy wschodnich Niemiec zostali bezprawnie wywłaszczeni bez
   odszkodowań przez rząd zjednoczonych Niemiec z ziem przyznanych im po II wojnie
   światowej.

   Niemieccy uciekinierzy z Prus Wschodnich czy ze Śląska nie otrzymali żadnego
   odszkodowania, ale coś w rodzaju wyrównania, które dostali jednak tylko Niemcy
   z RFN; ci z NRD nie dostali nic. Zdaniem prawników, nie jest to wyłącznie
   problem niemiecki. Na razie procesy o pozostawione w Polsce majątki są tylko
   teoretycznie możliwe, ale jeśli do nich dojdzie, to wywołają spore zamieszanie.

   Jeżeli dana osoba chciałaby dochodzić odszkodowania, to nie będzie go
   dochodziła od państwa niemieckiego, ale prawdopodobnie od państwa polskiego -
   uważa berliński prawnik Stefan Hambura.

   Polski i niemiecki rząd na razie lekceważą groźby procesów, ale jak widać
   orzeczenie ze Strasburga dowodzi, iż jeśli sprawy nie można wygrać na terenie
   danego kraju, to można je wygrać w wyższych europejskich sądach.

   10:05
   • przycinek.usa och i zapomnialem link wkleic 07.03.04, 04:48
    www.rmf.fm/wiadomosci/index.html?id=64704&loc=1
    Link do przedreferendalnej i juz archiwalnej dyskusji na ten temat tu:

    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=522&w=5875789&a=5875789
    ------------------------------------------------------------------
    • Oko za oko?
    robisc 29.01.2004 23:02

    Hę? Czy my też mamy haka?

    Świat
    PAP, jkl /2004-01-28 18:52:00

    "Kaczyński wycenił zniszczenie Warszawy w czasie wojny"

    Prezydent Warszawy Lech Kaczyński przedstawił pierwsze wyliczenia kosztów
    zniszczenia stolicy Polski w czasie II wojny światowej - ponad 30 miliardów
    dolarów - pisze "Die Welt".

    Według "wstępnych szacunków", zniszczona własność komunalna i prywatna w
    Warszawie miała w tamtych czasach wartość 3,5 miliarda USD, co dzisiaj równa
    się 31,5 miliarda USD.

    "Te wyliczenia są odpowiedzią na określone zjawiska w Niemczech" - powiedział
    Kaczyński niemieckiemu dziennikowi i zwrócił uwagę na działalność
    przewodniczącej Związku Wypędzonych, Eriki Steinbach.

    "Ta sprawa nie musi jednak zakończyć się pozwem przeciwko Niemcom" -
    cytuje "Die Welt" prezydenta Warszawy i dodaje, że "Rada Miejska zobowiązała
    Kaczyńskiego do wyliczenia szkód wojennych, żeby Polska miała w ręku konkretne
    żądania na wypadek, gdyby wypędzeni mieli zażądać zwrotu własności".

    "Die Welt" informuje następnie, że Kaczyński chce teraz powołać grupę
    ekspertów, która zajmie się szczegółową wyceną szkód. Podaną na początku sumę
    (31,5 miliarda USD) prezydent Warszawy uważa za "zdecydowanie za niską".

    Dokładne oszacowanie strat może potrwać "od dwóch do trzech lat".

    "Die Welt" informuje, że również sejmik województwa mazowieckiego jednomyślnie
    zlecił oszacowanie strat wojennych na Mazowszu. Inicjatorem tego
    przedsięwzięcia jest Liga Polskich Rodzin oraz Prawo i Sprawiedliwość.

    Berliński adwokat Stefan Hambura przypuszcza, że temat wzajemnych odszkodowań
    będzie nadal obciążał stosunki niemiecko-polskie.

    "Już nieliczne pozwy niemieckich wypędzonych wystarczyłyby, żeby w Polsce znów
    zaczęto mówić: »Idą Niemcy«" - cytuje adwokata "Die Welt".

    Hambura uważa, że najlepszym wyjściem byłoby porozumienie międzypaństwowe,
    odkładające ad acta ewentualne roszczenia obu stron.

    W ekspertyzie przedłożonej sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Hambura
    reprezentuje pogląd, że rezygnacja Polski z reparacji wojennych w 1953 roku
    dotyczyła wyłącznie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a nie całych Niemiec.

    Dwaj polscy prawnicy - Władysław Czapliński i Zdzisław Galicki - których
    ekspertyzy również otrzymała sejmowa komisja, nie widzą natomiast podstaw
    prawnych domagania się przez Polskę reparacji - pisze "Die Welt".
  • przycinek.usa Poznań oszacuje straty poniesione w czasie wojny 07.03.04, 04:52
   Poznań oszacuje straty poniesione w czasie wojny

   Środa, 4 lutego 2004
   Radni Poznania wzywają prezydenta, by rozważył możliwość oszacowania strat
   poniesionych przez miasto w czasie II wojny światowej. Pomysł jest
   kontrowersyjny, bo jak twierdzą niektórzy może uderzyć w dobre stosunki z
   Niemcami.

   Według inicjatora stanowiska, radnego LPR Tymoteusza Jacyny-Onyszkiewicza,
   straty, jakie poniósł Poznań w wyniku działań wojennych, mogą sięgać nawet
   kilku miliardów dolarów.

   Radny nie ukrywa, że jest to odpowiedź na pomysł wypłaty odszkodowań dla
   wypędzonych Niemców. Jeżeli będziemy mieli przygotowany taki materiał, być może
   organizacje niemieckie powstrzymają się od formułowania konkretnych żądań, od
   wnoszenia pozwów.

   Stanowisko trafi do prezydenta Ryszarda Grobelnego, który nie do końca zgadza
   się z tym pomysłem, ale na liczenie strat jest przygotowany. To, co jest
   racjonalne, to można po prostu przejrzeć archiwa, prace poznańskich historyków.
   Zobaczyć, jak duże to były straty w Poznaniu - twierdzi Grobelny.

   Radni – jak twierdzą – nie chcą żądać rekompensaty; na razie ma to być tylko
   straszak. 26 stycznia Sejmik Województwa Mazowieckiego powołał komisję ds.
   oszacowania strat wojennych Mazowsza, poniesionych wskutek II wojny światowej i
   okupacji niemieckiej.

   Temat został wywołany przez stronę niemiecką w postaci roszczeń majątkowych
   ziomkostw wobec strony polskiej, a najlepszą odpowiedzią na atak jest atak -
   mówił wtedy autor projektu uchwały, przyjętej przez sejmik, radny Jędrzej
   Dmowski z LPR. W listopadzie takie samo szacowanie zaczęły władze Warszawy.

   21:40


   www.rmf.fm/wiadomosci/index.html?id=65039&loc=1
  • przycinek.usa GONTARSKI i HAMBURA o roszczeniach. 07.03.04, 04:53
   W Polsce minął czas, w którym można było uchwalić ustawę reprywatyzacyjną.
   Jednak są inne sposoby ochrony przed niemieckimi roszczeniami
   "Zamknąć drogę do odszkodowań"

   STEFAN HAMBURA, WALDEMAR GONTARSKI

   Niemiecka lewica przestała się dystansować wobec Związku Wypędzonych (BdV).
   Federalny minister spraw wewnętrznych Otto Schilly w tym roku został odznaczony
   przez Związek Wypędzonych Medalem Wenzel-Jaksch - w ten sposób podziękowano mu
   i uhonorowano za jego zaangażowanie w celu ponownego ożywienia dialogu między
   socjaldemokracją a niemieckimi wypędzonymi. Wręczenie medalu odbyło się podczas
   uroczystości z okazji pięćdziesiątej rocznicy wejścia w życie federalnej ustawy
   o wypędzonych.

   O tym, że politycy lewicy przestali się obawiać kontaktów z organizacjami
   wypędzonych, świadczy fakt, że kanclerz Niemiec Gerhard Schr?der już trzy lata
   temu skierował słowa do wypędzonych w związku z pięćdziesiątą rocznicą
   podpisania Karty niemieckich wypędzonych. Powiedział wtedy między
   innymi: "(...) Republika Federalna Niemiec nie wnosi żadnych roszczeń
   terytorialnych wobec sąsiadów. Rząd federalny nie będzie obciążać stosunków z
   tymi państwami politycznymi i prawnymi problemami pochodzącymi z przeszłości
   (...)". W Polsce słowa te przyjęto z zadowoleniem. Jednak wraz z dyskusją o
   Centrum przeciwko Wypędzeniom pojawił się temat roszczeń majątkowych w
   stosunkach polsko-niemieckich, dotyczący ich zwrotu lub odszkodowań za nie.

   Stanowisko rządu polskiego

   "Ze wszystkich ekspertyz, jakie znam, bardzo poważnych, wynika niezbicie, że
   zarówno polskie ustawodawstwo, jak i międzynarodowe skutecznie chroni przed
   takimi działaniami" - tak o ewentualnych roszczeniach wypędzonych Niemców pod
   adresem państwa polskiego powiedział premier Leszek Miller 23 września 2003
   roku w radiowych "Sygnałach dnia". Rzecznik prasowy rządu, minister Marcin
   Kaszuba, poproszony przez polskich dziennikarzy o udostępnienie opinii
   prawnych, na które powoływał się premier, odpowiedział, że szef rządu oparł się
   na "nieformalnych opiniach ekspertów" (sic!). Jednocześnie minister Kaszuba
   oświadczył: "Rządowe Centrum Legislacyjne przewiduje w bliskiej przyszłości
   opracowanie formalnego dokumentu ujmującego całościowo problem odszkodowań od
   strony prawnej i przedstawienia go opinii publicznej".

   Na razie minister Kaszuba uspokaja prasę: "Sądy międzynarodowe Unii
   Europejskiej nie zajmują się sprawami własnościowymi". Podobny pogląd wyraził
   szef polskiej dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz w "Trybunie" 2 października
   2003 roku. Tymczasem Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu - organ
   traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) - wielokrotnie zajmował
   stanowisko, że kwestia własności należy do suwerennych państw członkowskich,
   ale prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z traktatu. Według utrwalonego
   orzecznictwa luksemburskiego uprawnienie państwa w zakresie regulowania
   własności nie może być sprzeczne z takimi zasadami, jak proporcjonalność i
   niedyskryminacja. Trybunał w Luksemburgu badał, czy sposób stosowania prawa
   własności przez organy krajowe jest zgodny z zasadami prawa wspólnotowego. Mało
   tego, badał nawet zgodność z prawem wspólnotowym krajowych procesów
   wywłaszczeniowych i nacjonalizacyjnych - porównaj na przykład orzeczenia w
   sprawach: C-182/83; C-306/96; C-302/97. W tych orzeczeniach chodzi o to, że
   własność jest prawem podstawowym, i już z tego względu ETS i Sąd Pierwszej
   Instancji w Luksemburgu wydają orzeczenia w tej materii.

   Po 1 maja 2004 roku, tj. po przystąpieniu RP do UE, sądy polskie w razie
   wątpliwości co do obowiązywania lub też wykładni przepisów wspólnotowo- -
   unijnych będą się zwracać z pytaniami do ETS lub SPI w trybie wstępnym, przed
   zasadniczym rozstrzygnięciem (art. 225 i 234 TWE). Sądy, których orzeczenia nie
   podlegają zaskarżeniu według prawa polskiego, będą miały taki obowiązek. 30
   września 2003 roku zapadło bardzo ważne orzeczenie ETS (C-224/01), które mówi,
   że państwo ponosi odpowiedzialność za szkodę, jakiej doznała dana osoba wskutek
   błędnego lub wybiórczego stosowania przez sądy krajowe prawa wspólnotowo-
   unijnego lub w wyniku jego niestosowania (naruszenie to musi być oczywiste).
   Nawet jeśli doszłoby do blokady ze strony sądów polskich w sprawach roszczeń
   majątkowych wypędzonych, być może trzeba by zapłacić odszkodowanie według
   najnowszego orzeczenia ETS.

   Stanowisko rządu niemieckiego

   Ostatnio rzeczniczka niemieckiego MSZ powiedziała, "obydwa rządy reprezentują
   odmienne stanowiska prawne w sprawach wypędzenia. Rząd niemiecki uważa, że
   wywłaszczenia dokonane bez odszkodowań były niezgodne z prawem międzynarodowym.
   Polski jest innego zdania. Oba są jednak zgodne, że "sprawy przeszłości nie
   powinny obciążać przyszłości" ("Rzeczpospolita" z 2 października 2003 r.)
   Niepopieranie takich roszczeń przez rząd niemiecki nie świadczy o tym, że ich
   nie ma. Jest to bowiem ze strony niemieckiej umywanie rąk, czego zdaje się nie
   zauważać strona polska.

   Wydawałoby się, że problem odszkodowania z tytułu wywłaszczenia majątków
   niemieckich został rozwiązany wraz ze zjednoczeniem Niemiec. Zawarcie układu
   pokojowego między Niemcami a czterema mocarstwami (USA, Związek Radziecki,
   Wielka Brytania i Francja) było niemożliwe ze względów politycznych. Zamiast
   tego podpisano traktat 2 + 4 z 12 września 1990 roku, który stwierdzał koniec
   odpowiedzialności czterech mocarstw za Berlin i całe Niemcy oraz zamykał
   całościowo wszelkie kwestie wojenne. Jednak kolejny akt regulujący polsko-
   niemieckie stosunki dwustronne, tj. traktat z 17 czerwca 1991 roku o dobrym
   sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zawarty między Republiką Federalną Niemiec
   a Rzecząpospolitą Polską, wprowadza różnice interpretacyjne. I to jest kolejna
   rzecz, której zdaje się nie zauważać rząd RP.

   W szczególności chodzi tutaj o wykładnię punktu 5 identycznych pod względem
   treści listów obu ministrów spraw zagranicznych, dołączonych do ww. traktatu z
   17 czerwca 1991 roku. W punkcie tym "obie strony zgodnie oświadczają: niniejszy
   traktat nie zajmuje się sprawami obywatelstwa i sprawami majątkowymi". Takie
   stwierdzenie prowadzi do dwóch różnych konkluzji. Strona niemiecka uważa, że
   kwestie prawne dotyczące własności nie były przedmiotem rozmów, gdyż są uważane
   dalej za nierozstrzygnięte. Według strony polskiej problem takich roszczeń w
   stosunkach dwustronnych już nie istnieje.

   Stanowisko Niemiec potwierdza Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe,
   który w swoim orzeczeniu z 5 lipca 1992 roku odnośnie do interpretacji traktatu
   granicznego z Polską z 14 listopada 1990 roku zapisał, że traktat ten nie ma
   wpływu na sprawy własnościowe na byłych terenach niemieckich na wschodzie oraz
   nie narusza praw obywateli wynikających z art. 14 niemieckiej konstytucji,
   chroniącego prawa własności oraz dziedziczenia. To orzeczenie prowadzi do
   interpretacji zapisu pkt 5 powyższych listów w tym kierunku, że obie strony
   powinny podjąć rozmowy, aby uregulować otwartą sprawę kwestii majątkowych. I co
   istotne: to orzeczenie też nie jest zauważane przez rząd RP.

   Co robić?

   W Polsce minął już czas, w którym można było uchwalić ustawę reprywatyzacyjną.
   Należało to uczynić przed przystąpieniem RP do UE. Teraz trzeba by uwzględnić
   również obywateli niemieckich, gdyż art. 12 TWE zawiera zakaz wszelkiej
   dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Kwestie własnościowe można
   było uregulować w ww. traktacie z 1991 roku albo w traktacie o przystąpieniu RP
   do UE.

   Dzisiaj są inne sposoby na rozwiązanie problemu. Proponujemy na przykład
   tworzenie w Polsce własnych list szkód i strat. Wszak same straty w Warszawie w
   wyniku zburzenia miasta po powstaniu warszawskim były kolosalne. Przygotowaniem
   ewidencji szkód poniesionych przez Polskę podczas drugiej wojny światowej mogą
   się zająć stowarzyszenia skupiające osoby poszkodowane
   • przycinek.usa dokonczenie GONTARSKI i HAMBURA o roszczeniach. 07.03.04, 04:56
    (...) poszkodowane lub ich spadkobierców. Jednak trzeba to robić teraz, aby
    społeczeństwo niemieckie, opinia publiczna, środowisko prawnicze zdały sobie
    sprawę z wagi problemu. Także już teraz należy składać pierwsze pozwy w
    Niemczech lub przygotowywać pozwy wzajemne w Polsce. Pozwy w Niemczech można
    składać wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania ze względu na złą
    sytuację finansową powoda (takich osób powinno być w Polsce wiele).

    Wreszcie rząd RP może sprawę ostatecznego uregulowania polsko-niemieckich
    roszczeń odszkodowawczych z czasów drugiej wojny światowej wnieść pod obrady
    konferencji międzyrządowej, która rozpoczęła prace 4 października 2003 roku w
    Rzymie. A zatem: dopóki rząd niemiecki zajmuje odmienne stanowiska w sprawach
    wypędzenia niż rząd polski, dopóty rząd RP nie powinien nie zauważać problemu.

    Kilka lat temu nikt nie wierzył w Niemczech, że trzeba będzie zapłacić Polakom
    za pracę przymusową podczas drugiej wojny światowej. Stało się inaczej, chociaż
    według orzecznictwa niemieckiego wszelkie roszczenia były przedawnione.
    Ostatnio minister Cimoszewicz powiedział o ewentualnych roszczeniach
    niemieckich wypędzonych wobec Polski: "Jeśli mamy jakieś obawy, to dlatego, że
    m.in. w kwestiach dotyczących mienia zabużańskiego znane są orzeczenia, które
    nie mają żadnej podstawy prawnej i ze zdumieniem stwierdzam, iż polskie sądy
    mogą je wydać" ("Trybuna" z 3 października 2003 r.). W języku niemieckim
    istnieje przysłowie "w sądzie i na morzu w rękach Boga" (vor Gericht und auf
    hoher See in Gottes Hand). Jeżeli minister miał to na myśli, krytykując
    orzeczenia sądów polskich, należy ministrowi przyznać rację. Ale tę niepewność
    można wyeliminować lub ograniczyć chociażby przez uwzględnienie wskazanych
    powyżej propozycji.

    Stefan Hambura jest adwokatem w Berlinie; Waldemar Gontarski - redaktorem
    naczelnym "Gazety Sądowej", doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego Niniejszy
    tekst stanowi wersję publicystyczną ekspertyzy prawnej, która zostanie
    opublikowana na łamach "Gazety Sądowej".


    www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_031008/publicystyka/publicystyka_a_1.html

  • przycinek.usa Zamek jest mój 07.03.04, 05:01
   "Zamek jest mój" robisc 07.02.2004 20:23

   Polecam - warto wiedzieć, co nas ewentualnie czeka, nawet jeżeli komentarze są
   uspokajające.

   http://www.rzeczpospolita.pl/serwisy/login.php?
   return=/dodatki/plus_minus_040207/plus_minus_a_7.html

   "MEHRENTHIN CZY MIERZĘCIN
   Dzięki nowym polskim właścicielom w zamku w Mierzęcinie powstało luksusowe
   centrum konferencyjne. W byłej gorzelni mieści się kawiarnia i sala bilardowa.
   Są korty tenisowe, ujeżdżalnia, staw i setki hektarów lasów

   MACIEJ PIĄSTA i PIOTR JENDROSZCZYK

   - Hitlerowskie Niemcy nie napadły na Polskę bez powodu - twierdzi Alexander
   von Waldow, potomek byłych właścicieli polskiego dziś Mierzęcina. Jego zdaniem
   po wejściu Polski do Unii Europejskiej na obszarach Śląska, Pomorza oraz
   dawnych Prus Wschodnich powinno powstać swego rodzaju państwo o nazwie
   Centropa, podległe Brukseli i zarządzane wspólnie przez mieszkańców tych
   terenów - po powrocie tam wypędzonych.

   Mierzęcin jest małą osadą koło Dobiegniewa w województwie lubuskim. Większość
   mieszkańców pochodzi zza Bugu. Odrestaurowany kilka lat temu z niezwykłą
   pieczołowitością zamek stał się eleganckim hotelem. Do Mierzęcina zaczął
   przyjeżdżać Alexander von Waldow, starszy pan, potomek rodu, którego siedzibą
   był zamek do momentu pojawienia się Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku.

   Pan Alexander był częstym gościem hotelu, jak zresztą i inni członkowie
   rodziny von Waldow. Nawiązali towarzyskie, niemal przyjacielskie kontakty z
   obecnymi właścicielami odbudowanego zamku. Organizowano nawet wspólne
   przyjęcia. W listopadzie ubiegłego roku 81-letni Alexander von Waldow udzielił
   na tle zamku wywiadu niemieckiej telewizji Deutsche Welle: - Jako oficjalny
   właściciel tego miejsca mogę złożyć obecnym posiadaczom ofertę
   dziesięcioletniej, może dwudziestoletniej bezpłatnej dzierżawy - powiedział
   przed kamerą.

   Obecnych właścicieli zamku zmroziło. Dopiero wtedy dowiedzieli się, że
   Alexander von Waldow jest jednym z trzech założycieli Preussische Treuhand,
   czyli Pruskiego Powiernictwa, i w pewnym sensie ideologiem najbardziej
   nieprzejednanego środowiska wypędzonych. Po emisji programu wysłali do niego
   list zawiadamiający, że jest w tym miejscu persona non grata. "Nie akceptujemy
   podwójnych standardów" - napisali. Tak zakończyła się próba polsko-
   niemieckiego pojednania w Mierzęcinie. Trwała cztery lata.

   Prawo do sentymentu

   Początek tej nieudanej próby związany jest z listem wysłanym przez Piotra
   Nowakowskiego do Alexandra von Waldow w 1998 r., w którym Polak prosi o pomoc
   w rekonstrukcji nabytego popegeerowskiego majątku. Nowakowski jest
   współwłaścicielem firmy Novol pod Poznaniem, która całkowicie zrujnowany zamek
   kupiła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za kilkadziesiąt tysięcy
   złotych.

   - Od początku mieliśmy zamiar zrekonstruować budowlę z szacunkiem dla historii
   i pokoleń niemieckich właścicieli. Nie sposób wymazać niemieckiej przeszłości
   tych ziem - mówi Piotr Nowakowski. Odszukano przedstawiciela rodziny von
   Waldow i nawiązano z nim kontakt. Nowi właściciele napisali, w jakich
   warunkach nabyli zamek i co zamierzają z nim zrobić. Prosili o informacje na
   temat historii zamku, by jak najwierniej go odbudować.

   Już w pierwszym liście Alexander von Waldow nie pozostawił cienia wątpliwości,
   że uważa Mierzęcin (Mehrenthin) za własność swojej rodziny. Pisał o prawie
   międzynarodowym, o Karcie wypędzonych, w której wypędzeni zrzekli się "odwetu
   i zemsty", o traktacie polsko-niemieckim z 1991 r., z którego wyłączone
   zostały kwestie własności w stosunkach pomiędzy obydwoma krajami, o
   konieczności pojednania i przeświadczeniu, iż Nowakowski wraz z swym
   wspólnikiem Piotrem Olewińskim nabyli zamek w dobrej wierze. Świeżo upieczeni
   właściciele Mierzęcina przypomnieli o odpowiedzialności Niemiec za wybuch II
   wojny światowej, o sześciu milionach ofiar w Polsce, o zbrodniach
   hitlerowskich i pogwałceniu konwencji haskiej, o utracie przez rodzinę
   Nowakowskiego posiadłości na Wschodzie. - Pragnęliśmy uniknąć dwuznacznej
   sytuacji i przedstawiliśmy sprawę własności jasno - mówią wspólnicy.

   Z Niemiec nadeszła propozycja spotkania w celu znalezienia na gruncie
   prywatnym "rozsądnego rozwiązania", którego nie udało się znaleźć na poziomie
   państwowym. - Uznaliśmy, że propozycja spotkania po takim liście była wyrazem
   szczerej gotowości do współpracy i akceptacji obecnego stanu rzeczy w
   Mierzęcinie - mówią właściciele. - Być może byłem zbyt łatwowierny - mówi
   dzisiaj Nowakowski. Pierwsze spotkanie odbyło się w restauracji w Komornikach,
   gdzie znajduje się siedziba firmy Novol. - Zobaczyliśmy sympatycznego,
   starszego pana niepasującego do wizerunku strzelającego obcasami aroganckiego
   Niemca, który przyjechał z nadzieją odzyskania tego, co uważa za swą własność -
   wspomina Nowakowski. Rozmowa przy obiedzie była na tyle sympatyczna, że
   zaproszono Alexandra do obejrzenia firmy Novol.

   Nowoczesny zakład produkujący samochodowe materiały lakiernicze zrobił na
   przybyszu dobre wrażenie. Jego dotychczasowe wyobrażenia o Polsce były bliskie
   pojęciu "polnische Wirtschaft" z czasów Bismarcka. Rozstano się w dobrej
   atmosferze. Wyglądało na to, że Alexander von Waldow uznał historyczne realia
   i zrezygnował z pretensji do Mierzęcina. Był to początek częstych, nawet
   przyjacielskich kontaktów.

   Półtora roku temu w Mierzęcinie odbyło się rodzinne spotkanie kilkudziesięciu
   członków rodziny von Waldow. Nikt nie zgłaszał żadnych roszczeń. Atmosfera
   była doskonała. Panowie Nowakowski i Olewiński zostali oczywiście zaproszeni.
   Zorganizowano konkurs malarski i rodzinną aukcję, aby zebrać środki na
   renowację cmentarza, gdzie znajdują się rodzinne groby. Alexander namalował
   most - po jednej stronie Niemcy, po drugiej Polska. Rysunek kupili właściciele
   Mierzęcina, traktując to jako jeszcze jeden dowód pojednania i akceptacji
   przez rodzinę von Waldow obecnego stanu rzeczy. Podobnie jak ofiarowaną im
   paterę z napisem "Dona nobis pacem" (Obdarz nas pokojem). Wisi do dzisiaj w
   jednej z sal zamku. W sąsiedniej fotografie i nieliczne pamiątki rodziny von
   Waldow. - Nie można odmówić byłym właścicielom sentymentalnego prawa do tego
   miejsca - podkreślają Polacy.

   Po PGR w Mierzęcinie pozostały zrujnowane zabudowania i zniszczony zamek. Był
   tam kiedyś sierociniec prowadzony przez siostry zakonne. Kilka lat temu
   posiadłość nabyło dwóch poznańskich przedsiębiorców.

   MACIEJ PIĄSTA

   Spotkanie w Eckerfurde

   Alexandra von Waldow rozpoznaję natychmiast na peronie dworca w Eckerf?rde,
   stutysięcznym malownicznym miasteczku w Szlezwiku-Holsztynie, niedaleko
   duńskiej granicy. Starannie ubrany, niespokojnie wyczekuje mego przyjazdu. -
   Musimy koniecznie porozmawiać. Serdecznie zapraszam - mówił kilka dni temu w
   rozmowie telefonicznej.

   Jedziemy do domu mego gospodarza eleganckim samochodem. - Doskonale przydaje
   się do dalekich podróży. Ma sto osiemdziesiąt koni - tłumaczy.

   Po chwili wiem już, że Alexander von Waldow ma dom w Hiszpanii nad Morzem
   Śródziemnym, gdzie spędza sporo czasu. Bywa też u syna w USA. Na stałe mieszka
   w Eckerf?rde, gdzie w miejscowym porcie czeka na niego jacht. Odbywa nim rejsy
   po Morzu Bałtyckim. Jest już po osiemdziesiątce, ale wygląda na znacznie
   młodszego. Jest emerytowanym profesorem architektury. Przez lata wykładał w
   jednej z wyższych szkół w Kilonii. Wcześniej miał firmę architektoniczną w
   Bonn. Należy do pokolenia Niemców, którzy swój dobrobyt zawdzięczają okresowi
   cudu gospodarczego. Dom w Hiszpanii kupił, realizując kontrakty w tym kraju.
   Swą posiadłość w pobliżu Barcelony nazwał Waldorado. - Skromna, ale wygodna,
   tuż przy plaży - opowiada.

   Niechętnie mówi o przeżyciach wojennych. Przez dwa lata był żołnierzem
   Wehrmachtu, w stopniu szeregowca. - Widziałem nawet rzekę Terek na Kaukazie -
   mówi w chwili, gdy zatrzymujemy się przed jego położonym na wzgó
   • przycinek.usa Re: Zamek jest mój 07.03.04, 05:03
    położonym na wzgórzu domem z widokiem na morze. Zbudowany tarasowo dom ma kilka
    poziomów. W ogrodzie basen.
    Jako najstarszy męski potomek rodu von Waldow Alexander jest od czterdziestu
    lat szefem rady rodzinnej. Ród ten wywodzi się z Bawarii. Jedna z jego gałęzi
    od XIII w. mieszkała na Pomorzu. Mierzęcin był w posiadaniu von Waldow od 1721
    r., kiedy protoplasta mierzęcińskiej gałęzi, Fryderyk, kupił go od rodziny von
    Sydow. Fryderyk był generałem króla Prus Fryderyka Wielkiego. Ród von Waldow
    nie był typowym rodem junkierskim, mimo iż wielu jego członków poświęciło się
    karierze wojskowej. Zajmowano się gospodarką leśną, zakładano huty szkła,
    gorzelnie. Zamek zbudował w 1863 r. dziadek Alexandra. On sam nigdy w
    Mierzęcinie nie mieszkał. Urodził się w Jenie. Jego ojciec był pastorem i
    bratem przedostatniego właściciela Mierzęcina. Ostatnim właścicielem był
    bratanek Alexandra, Norbert von Waldow. Zginął na froncie wschodnim. Nadal żyją
    jego trzy siostry, trojaczki. - Tradycją rodu było jednak, że dziedziczenie
    odbywa się w linii męskiej. Trojaczki są spadkobierczyniami w rozumieniu prawa.
    Ja je reprezentuję - opowiada Alexander.
    Jak twierdzi, w momencie zakończenia wojny majątek von Waldow liczył ponad 4,5
    tys. ha w okolicach Mierzęcina i ponad tysiąc hektarów pod Stargardem. Od 1986
    r. Alexander regularnie odwiedzał Mierzęcin, obserwując, co się tam dzieje. W
    1991 r. wystąpił do władz wojewódzkich o zwrot majątku. Za pośrednictwem
    polskiej ambasady otrzymał odpowiedź, że jego żądanie jest bezpodstawne.
    Zaproponował więc gminie Dobiegniew utworzenie fundacji rolnej z kapitałem 5
    milionów marek i zatrudnienie ludzi rozpadającego się PGR pod warunkiem
    odzyskania posiadłości. Odmowa skłoniła go do zmodyfikowania propozycji.
    Fundacja miałaby być wspólna z mniejszościowym udziałem rodziny von Waldow.
    Pytam, czy wiedział o przygotowywanej aukcji zrujnowanego zamku i śmiesznie
    niskiej cenie wywoławczej.
    - Oczywiście. Udział w nim rodziny był wykluczony. Jakże mogliśmy starać się o
    kupno tego, co jest nasze od stuleci? - pyta w odpowiedzi, zapraszając na obiad
    w chińskiej restauracji.

    Piotra Nowakowskiego, jednego z obecnych właścicieli Mierzęcina, zaszokowała
    wypowiedź Alexandra von Waldow dla niemieckiej telewizji, w której podkreślił,
    że zamek wciąż należy do jego rodziny i zamierza go odzyskać
    (c) MACIEJ PIĄSTA

    Nowe państwo Centropa
    Przy piwie i kaczce w jarzynach z sosem sojowym Alexander von Waldow opowiada,
    jak wyobraża sobie obecnie rozwiązanie sprawy własności Mierzęcina. Rozpoczyna
    od wyjaśnień, że hitlerowskie Niemcy nie napadły na Polskę bez powodu. Po
    pierwsze, związana traktatami z Francją i Anglią Polska zagrażała Niemcom. Po
    drugie, nie respektowała praw mniejszości niemieckiej. Po trzecie, pragnęła
    włączyć zamieszkane przez Niemców Wolne Miasto Gdańsk do swego terytorium. -
    Odpowiedzialność za wybuch wojny ponoszą nie tylko Niemcy - mówi Alexander.
    Zgadza się z twierdzeniem, że Niemcy prowadziły wojnę w sposób zbrodniczy.
    Ubolewa, że to właśnie rękami "niektórych Niemców" został zorganizowany
    holokaust. - Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Musiała być jakaś przyczyna -
    zastanawia się głośno. Podkreśla, że w ręku Boga jest także rozwiązanie sprawy
    krzywd wyrządzonych niemieckim wypędzonym. Na pytanie, jak wyobraża sobie
    porozumienie dotyczące Mierzęcina, tłumaczy, że panowie Nowakowski i Olewiński
    kupili zamek w dobrej wierze. - Błąd leży po stronie państwa polskiego, które
    bezprawnie skonfiskowało niemiecką własność - wyjaśnia.
    Jak wybrnąć z takiej sytuacji? - Z pomocą Unii Europejskiej - odpowiada.
    Otóż po wejściu naszego kraju do Unii na obszarach Śląska, Pomorza oraz części
    Prus Wschodnich znajdującej się obecnie w granicach Polski miałaby zostać
    utworzona autonomia. Swego rodzaju państwo, o nazwie Centropa, podległe
    Brukseli i zarządzane wspólnie przez reprezentantów mieszkańców tych terenów po
    uprzednim powrocie tam wypędzonych. Ocenia, że na powrót zdecydowałoby się 2 -
    3 procent wypędzonych i ich potomków, czyli około 300 tysięcy osób. W ramach
    Centropy miałyby zostać rozwiązane wszelkie problemy majątkowe. W wypadku
    Mierzęcina możliwe byłyby dwa rozwiązania. Zgodnie z pierwszym obecni jego
    posiadacze zostają pozbawieni swej własności na rzecz prawnych spadkobierców
    rodu von Waldow. Przysługiwałoby im jednak odszkodowanie od władz autonomii i
    specjalnie utworzonego w tym celu banku, którego fundusze miałyby w części
    pochodzić z Unii. Drugi scenariusz zakłada, iż spadkobiercy rodu von Waldow nie
    odzyskują swej własności, ale otrzymają odszkodowanie od władz Centropy.
    - Konsultowałem te propozycje z bankowcami, prawnikami i w gronie wypędzonych.
    Takie jest też oficjalne stanowisko Preussische Treuhand. Wszyscy są zgodni, że
    byłoby to optymalne rozwiązanie - twierdzi Alexander.

    Dekalog i Preussische Treuhand
    - Jeżeli do tego nie dojdzie, w polskich sądach zostaną złożone pozwy
    odszkodowawcze, a po ich prawdopodobnym odrzuceniu - odwołania do Europejskiego
    Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - zapewnia. Nie wyklucza jeszcze jednej
    możliwości: złożenia pozwów w imieniu wypędzonych w sądach amerykańskich na
    wzór zbiorczych pozwów byłych robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy. Pozwanym
    miałoby być państwo polskie. Zagrożenie, jakie pozwy te stworzyły dla
    niemieckich koncernów w USA, było jedną z przyczyn, dla których rząd RFN i
    niemiecki przemysł zdecydowały się na wypłatę odszkodowań ponad 1,5 mln żyjącym
    jeszcze ofiarom pracy niewolniczej i przymusowej.
    - Droga sądowa jest wyjściem ostatecznym. Trzeba zrobić wszystko, aby
    porozumieć się pokojowo - podkreśla von Waldow jako oficjalny przedstawiciel
    Preussische Treuhand. Jest współzałożycielem tej instytucji, obok
    przewodniczącego Ziomkostwa Ślązaków Rudiego Pawelki oraz Hansa-G?nthera
    Parpliesa, wiceprzewodniczącego Związku Wypędzonych Eriki Steinbach.
    Jak wyjaśnia von Waldow, Preussische Treuhand gromadzi środki finansowe, by
    odzyskać własność niemieckich wypędzonych. - Jedną z podstaw argumentacji
    Preussische Treuhand są przykazania boskie, zwłaszcza "nie kradnij" oraz "nie
    pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego". Powołujemy się też na prawo
    międzynarodowe, od konwencji praw człowieka ONZ po Kartę praw podstawowych,
    będące częścią projektu konstytucji europejskiej. Prawo jest po naszej stronie.
    Sprzedaliśmy już akcje Preussische Treuhand za grubo ponad 150 tys. euro.
    Pieniądze te zostały dobrze zainwestowane i na najbliższym posiedzeniu zarządu
    podejmiemy uchwałę o podwyższeniu kapitału, którym spółka może dysponować
    zgodnie z prawem - zapewnia z całą powagą.
    Za pomocą tych pieniędzy Alexander von Waldow zamierza odzyskać nie tylko
    Mierzęcin, ale i majątki milionów wypędzonych Niemców. - Niech pan nie
    zapomina, że Rzesza istnieje nadal w granicach z 1937 r. i zjednoczone Niemcy,
    które są jedynie częścią Rzeszy, nie mogą zawierać porozumień międzynarodowych
    w imieniu całych Niemiec. Z tych przyczyn nieważny jest także polsko-niemiecki
    traktat graniczny z 1990 r. - mówi na zakończenie naszej rozmowy.
    Alexander żyje nadzieją, że jego rodzina powróci do Mierzęcina. Sam zamierza w
    przyszłości spocząć na tamtejszym cmentarzu. -

  • przycinek.usa A jednak jest problem - wypowiedź Cimoszewicza 07.03.04, 05:06
   robisc 14.02.2004 23:17
   To chyba pierwsze oficjalne przyznanie się władz, że problem istnieje. Co
   gorsza wiara na jego rozwiazanie opiera się na "głebokim przekonaniu" a nie na
   pewności.

   "(...)Zdaniem Cimoszewicza potrzebujemy nowych inicjatyw, zwłaszcza we
   współpracy z Niemcami. Tym bardziej że na stosunkach z Berlinem mogą zaważyć
   pozwy o zwrot mienia, których zgłaszanie zapowiadają najbardziej nieprzejednani
   przedstawiciele niemieckiego Związku Wypędzonych oraz Pruskiego Powiernictwa.
   Europejski Trybunał Sprawiedliwości naruszył ostatnio niepisaną zasadę
   nierozstrzygania spraw dotyczących przeszłości historycznej, zajmując się
   reprywatyzacją w Niemczech. - Roszczenia mogą być zgłaszane, nie mamy na to
   wpływu - twierdzi Cimoszewicz. Zastrzega jednak: - Jesteśmy głęboko przekonani,
   że nie okażą się skuteczne."

   www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040213/kraj/kraj_a_4.html

  • przycinek.usa Re: TEMAT: ROSZCZENIA. 07.03.04, 05:09
   www.rense.com/general49/germansclaimthird.htm
   Germans Claim
   'Third Reich' Polish Property
   By Tony Paterson
   The Telegraph - UK
   2-15-4

   BERLIN
  • przycinek.usa CENTROPA 07.03.04, 05:13
   Powtorzenie. Za Robim.

   CENTROPA
   Autor: robisc
   Data: 07.02.2004 22:56
   --------------------------------------------------------------------------------
   To nie jest political-fiction. Coraz większa liczba publikacji prasowych czy
   newsów radiowych swiadczy o tym, że świadomość zagrożenia rośnie. Takie
   pomysły jak ten poniżej grożą po prostu piątym rozbiorem Polski.

   "(...)Otóż po wejściu naszego kraju do Unii na obszarach Śląska, Pomorza
   oraz części Prus Wschodnich znajdującej się obecnie w granicach Polski
   miałaby zostać utworzona autonomia. Swego rodzaju państwo, o nazwie
   Centropa, podległe Brukseli i zarządzane wspólnie przez reprezentantów
   mieszkańców tych terenów po uprzednim powrocie tam wypędzonych. Ocenia, że
   na powrót zdecydowałoby się 2 - 3 procent wypędzonych i ich potomków, czyli
   około 300 tysięcy osób. W ramach Centropy miałyby zostać rozwiązane wszelkie
   problemy majątkowe. W wypadku Mierzęcina możliwe byłyby dwa rozwiązania.
   Zgodnie z pierwszym obecni jego posiadacze zostają pozbawieni swej własności
   na rzecz prawnych spadkobierców rodu von Waldow. Przysługiwałoby im jednak
   odszkodowanie od władz autonomii i specjalnie utworzonego w tym celu banku,
   którego fundusze miałyby w części pochodzić z Unii. Drugi scenariusz
   zakłada, iż spadkobiercy rodu von Waldow nie odzyskują swej własności, ale
   otrzymają odszkodowanie od władz Centropy."


   www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_040207/plus_minus_a_7.html?
   k=on;t=2004020720040207

   - Konsultowałem te propozycje z bankowcami, prawnikami i w gronie
   wypędzonych. Takie jest też oficjalne stanowisko Preussische Treuhand.
   Wszyscy są zgodni, że byłoby to optymalne rozwiązanie - twierdzi Alexander

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka