Dodaj do ulubionych

Lustracja sered Ukrainciw

27.04.08, 07:21
harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10738&t=10738#reply_10738

harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10703&t=10687#reply_10703
Obserwuj wątek
  • romanpidlaszuk Profesijni psewdobilorusy i prawoslawni "Polaky".. 27.04.08, 07:26
   Koly profesijni psewdobilorusy i profesijni prawoslawni "Polaky"
   w sutannach i bez rozkazhut kulisy swoho janczarstwa i poprosiat
   probaczennia u ukrainskoho narodu na Pidlaszy?
  • romanpidlaszuk Re: Lustracja sered Ukrainciw 04.05.08, 05:53
   "Pislja toho, jak ja proczytaw słowa Mykoły, wyriszyw napysaty swoju
   istoriju.
   Moja istorija poczynajetsja u 70 rokach. Mij syn razom zi swoimy
   kolehamy skoiw złoczyn. Milicja duże skoro wyjawyla ich. Wsich
   aresztuwała milicja. Na druhyj deń pislja aresztuwannia zjawyłsja u
   mene w chati dobryj wujko jakyj zaproponował meni takij wychid - abo
   pidu na spiwpracju z SB abo syn pide sydity w tiurmu. Szczo maw ja
   robyty? Dumaju szczo i bilszist batkiw zrobylaby Ce same. Ja piszow
   na spiwpracju. To ja maw widpraciuwaty za hrichy syna. Panoczek
   dotrymaw slowa. Syna zwilnyły z aresztu, win dostaw takoż wyrok w
   zawiszenni. Pislja sudu pidijszow do mene mij dobrodij i skazaw –
   pamiętaj syn ma wyrok w zawieszeniu jak nie będziesz z nami
   współpracować wróci do więzienia za byle głupstwo. Ja todi micno
   nalakawsja. Wsi znały szczo SB wse może. Ja u cej czas dijaw w USKT.
   Sb doruczylo meni zwituwaty pro WSE szczo dijetsja w domiwcji i
   naszi łanci. Meni takoż doruczyly zawdannia listy u werch po
   orhanizacijni drabiny. Pered kożnyny wyboramy wład meni doruczały
   koho maju rekomenduwaty i popyraty a koho treba widsuwaty na bik.
   Praktyczno u cej czas na Moju dumku bilszist spraw bula sterowana SB
   a takych jak ja buło bahato. Chocza mynuly wże roky. Pislja 1989
   roku ja widmowywsja wid spiwpracji chocza szcze do mene pidchodyły
   pizniszsze. Zaraz meni ważko z tym tawrom donoszczyka. Chocza ja
   starawsja jak najmensze szkodyty ludjam. Ja nawit spowidawsja z
   cioho swiaszczennyku. Neraz ja dumaw skazaty pro ce szczob raz
   nazawżdy z tym zakinczyty. Ale bojusja jak widnesutsja do toho
   susidy, znakomi na jakych ja donosyw. Dumaju szczo podobni widczutia
   ta istoriu maje szcze bahato naszych ludej. Siohodni proszu was
   probaczte meni."
   harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10738&t=10738#reply_10738


   ***

   harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10703&t=10687#reply_10703
   • romanpidlaszuk Re: Lustracja sered Ukrainciw 04.05.08, 05:54
    "Do Iwana
    Zi zworuszenniam Pane Iwane PROCZYTAW ja Twoji spohady można skazaty
    spowid. Problema je serjozna. Na żal dejaki osoby duże worożo
    stawlajtsja do awtoriw jaki pyszut pro lustracju. Obzywajut ti
    osoby. Czomu im tak zalezyt na prypynneniu lustracji. Taku widpowid
    dajesz Ty Iwane. Seredowyszcze UTSK bulo wszczet spenetrowane
    ahentamy komunistycznoji sluzby bezpeky. Bahato z tych osib do
    sjohodni predstawlajut sebe wełykymy Ukraincjamy. Wony zaraz
    bojatsja lustracji. Lustracju powynna ochopyty wsich holiw lanok OUP
    wid riwnia seła do Warszawy wkluczno, żurnalistiw, deputatiw
    ukrainskoho pochodrzennia jaki korystujutsja pidtrymkoju OUP.
    Dyrektoriw ukrainskich szkił . Het ahentiw z naszoho seredowyszcza ."
    harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10758&t=10758#reply_10758
  • romanpidlaszuk Potribna je lustr. psewdobilorusiw i werch.PAKP? 04.05.08, 07:46
   Czy tozhe na Pidlaszy potribna je lustracja werchuszky PAKP,
   psewdobilorusiw i inszych oseredkiw janczarstwa w suspilstwi
   Ukrainciw na Pidlaszy?
   harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10627&t=10627#reply_10627   ***
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=40728&w=78430305

  • romanpidlaszuk Idioty czy CYNINI BRECHUNY i AHENTY...? 06.05.08, 05:58
   Profesijni psewdobilorusy i prawoslawni "Polaky"- idioty czy cyniky?

   Znajemo z mediuv taki pryzwiszcza jak Czykwin, Syczeuskij,
   Prachowicz, Leszczynski, Iwaniuk, Stepaniuk, Wappa, Kalina,
   Maksimiuk, Sosna i inszy.
   Czasto czujemo wyskazuwannia profesijnych psewdobilorusuv rodom z
   ukrainskomownoho Pidlasza jaki profesijno zajmajutsia
   wynaradawianiem swoich ukrainskomownych zemlakiw z Bielszczyny i
   Hajnuvszczyny jak redaktory w bielmediach czy dyrektory i wczyteli
   biloruskoji mowy w biellicejach.
   Czujemo jak wony howorat szczo nasza ridna mowa jakoju howorat
   meszkanci Bielszczyny i Hajnuvszczyny je biloruska, szczo my je
   Bilorusami i wsiaki podibni herezji.
   Todi powstaje pytanie czomu ti ludy tak breszut, czomu ukrainskij
   dialekt Bielszczyny i Hajnuvszczyny nazywajut...biloruskim, a ludej
   jaki nym howorat- Bilorusamy?

   1. Czy wony je taki temni szczo ne baczat szczo nasza mowa je
   podbibna do ukrainskuj i cilkowyto insza czym biloruska?
   Czy wony neczuly szczo na tuju temu howorat naukowci mowoznawci?
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=52&w=21261179&a=60873284

   2. Czy wony je prosto CYNICZNYMY BRECHUNAMY jaki za paru
   janczarskich srebrnikuv obdurujut biloruskoju propahandoju
   ukrainskomownych Pidlaszukiw?

   3.Czy wony je prosto cynicznymy brechunamy jaki obdurujut
   biloruskoju propahandoju ukrainskomownych Pidlaszukiw tomu szczo
   wony je ahenturoju tych jaki je zainteresowani pererobkoju
   etnicznych Ukrainciw z Bielszzyny i Hajnuvszczyny na psewdobilorusiw?


   Meni zdajetsia szczo najbilsz wirohidni je widpowidi 2 i 3.


   Czy ne podibna sytuacja je z jerarchamy i swiaszczennykamy PAKP jaki
   pereroblajut etnicznych Ukrainciw rodom z ukrainskomownoho Pidlasza
   na prawoslawnych "Polakiw"?
   Jak ocinyty dijalnist takych polonizatoriw etnicznych Ukrainciw na
   Pidlaszy jak: Sawa, Jakub, Wlodzimierz Misijuk, Adam Sawicki i inszy?
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=52&w=21261179&a=57589484
   cerkiew.pl/index.php?id=prawoslawie&a_id=87
   www.pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=1710
   polonyzator Sawicki...?
   Chto wun je- sluchnianyj polonyzator Sawy, ahent, odne i druhe?
   cerkiew.pl/index.php?id=207&p_id=70&oscr=parafia_priest.php&d_id=419
   cerkiew.pl/index.php?id=207&oscr=parafia_aktual.php&p_id=70&pa_id=531   • romanpidlaszuk Idioty czy PROFESIJNI CYNICZNI BRECHUNY i AHENTY? 06.05.08, 07:23
    Profesijni psewdobilorusy i prawoslawni "Polaky"- idioty czy cyniky?

    Znajemo z mediuv taki pryzwiszcza jak Czykwin, Syczeuskij,
    Prachowicz, Leszczynski, Iwaniuk, Stepaniuk, Wappa, Kalina,
    Maksimiuk, Sosna i inszy.
    Czasto czujemo wyskazuwannia profesijnych psewdobilorusuv rodom z
    ukrainskomownoho Pidlasza jaki profesijno zajmajutsia
    wynaradawianiem swoich ukrainskomownych zemlakiw z Bielszczyny i
    Hajnuvszczyny jak redaktory w bielmediach czy dyrektory i wczyteli
    biloruskoji mowy w biellicejach.
    Czujemo jak wony howorat szczo nasza ridna mowa jakoju howorat
    meszkanci Bielszczyny i Hajnuvszczyny je biloruska, szczo my je
    Bilorusami i wsiaki podibni herezji.
    Todi powstaje pytanie czomu ti ludy tak breszut, czomu ukrainskij
    dialekt Bielszczyny i Hajnuvszczyny nazywajut...biloruskim, a ludej
    jaki nym howorat- Bilorusamy?

    1. Czy wony je taki temni szczo ne baczat szczo nasza mowa je
    podbibna do ukrainskuj i cilkowyto insza czym biloruska?
    Czy wony neczuly szczo na tuju temu howorat naukowci mowoznawci?
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=52&w=21261179&a=60873284

    2. Czy wony je prosto CYNICZNYMY BRECHUNAMY jaki za paru
    janczarskich srebrnikuv obdurujut biloruskoju propahandoju
    ukrainskomownych Pidlaszukiw?

    3.Czy wony je prosto cynicznymy brechunamy jaki obdurujut
    biloruskoju propahandoju ukrainskomownych Pidlaszukiw tomu szczo
    wony je ahenturoju tych jaki je zainteresowani pererobkoju
    etnicznych Ukrainciw z Bielszzyny i Hajnuvszczyny na psewdobilorusiw?


    Meni zdajetsia szczo najbilsz wirohidni je widpowidi 2 i 3.


    Czy ne podibna sytuacja je z jerarchamy i swiaszczennykamy PAKP jaki
    pereroblajut etnicznych Ukrainciw rodom z ukrainskomownoho Pidlasza
    na prawoslawnych "Polakiw"?
    Jak ocinyty dijalnist takych polonizatoriw etnicznych Ukrainciw na
    Pidlaszy jak: Sawa, Jakub, Wlodzimierz Misijuk, Adam Sawicki i inszy?
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=52&w=21261179&a=57589484
    cerkiew.pl/index.php?id=prawoslawie&a_id=87
    www.pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=1710
    polonyzator Sawicki...?
    Chto wun je- sluchnianyj polonyzator Sawy, ahent, odne i druhe?
    cerkiew.pl/index.php?id=207&p_id=70&oscr=parafia_priest.php&d_id=419
    cerkiew.pl/index.php?id=207&oscr=parafia_aktual.php&p_id=70&pa_id=531
  • romanpidlaszuk Jak prowesty lustracju ukr. seredowyszcza w PL? 13.05.08, 05:04
   Mozete skinczyty sobi widpowidaty? Bahato roboty do zroblennia. Wid
   czoho poczynajemo naszu wnutriszniu ukrainsku lustraciju? Czy treba
   poczaty wid pereswitlennia ukrainskich hazet, czasopysiw, portali na
   kotrych bude maty misce dyskusja pro lustraciju? Czy moze treba
   naszu dyskusju prowadyty czerez nezaleznu (yahoo) pocztu e-mail?

   -------------------------------


   Wid czoho poczaty lustacju ukrainskoho seredowyszcza w Polszczi?


   Moja propozycja:

   Chaj Objednannia Ukrainciw w Polszczi, Sojuz Ukrainciw Pidlasza,
   Objednannia Lemkiw, utworat spilnu komisju lustracyjnu jaka oholosyt
   szczo kozhnyj czlen tych orhanizacji jakyj polnyt jakus funkcju
   wyzhszu wid riadowoho czlena, kozhnyj polityk i samouriadowec z
   budjakoji partii jakyj reprezentuje ukrainsku hromadu na riznych
   riwniach wlady i jakyj zwertajetsia do ukrainskoji hromady za
   holosamy na wyborach (mene tut interesuje zokrema Czykwin i
   Cimoszewicz), kozhnyj zhurnalist jakyj adresuje swoju produkcju do
   ukrainskoji hromady w Polszczi wkluczno z tzw. profesijnymi
   psewdobilorusami na Pidlaszy, kozhnyj dyrektor i wczytel ukrainskych
   szkil wkluczno z dyrektoramy i wczytelamy biellicejiw na Pidlaszy de
   obdurujut ukrainski dity i molod biloruskoju propahandoju, kozhnyj
   swiaszczennyk, jepyskop, mytropolyt PAKP i hrekokatolyckyj jakyj je
   ukrainskoho pochodzhennia abo wede pastyrsku posluhu sered
   etnicznych Ukrainciw w Polszczy, maje prynesty do komisji poswidku z
   IPNu szczo ne buw tajnym spiwpraciwnykom SB.

   Zajawy powynni pryjmatysia do jakohos czysla, pisla jakoho komisja
   oholosyt spysky tych jaki prynesly widpowidni zajawy.
   Todi zalyszatsia ti jaki zajawy ne prynesly, tobto pidozrili w
   spiwpraci z SB.


   Tse taka dumka ad hock, mabud chtos inszyj wydumaje bilsz doskonalyj
   mechanizm lustracji ukrainskoho seredowyszcza w Polszczi.

   harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10860&t=10858#reply_10860
   • romanpidlaszuk Prostiszyj sposib lustracji ukr.seredowyszszcza PL 16.05.08, 07:58
    W tsiomu watku:
    harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10861&t=10858#reply_10861
    bulo skazano szczo mozhna stworyty z predstawnykiw wsich ukrainskych
    orhanizacji w Polszczi spilnu komisju do prowedennia lustracji
    ukrainskych suspilnych i politycznych dijacziw , swjaszczennykiw i
    jerarchiw, zhurnalistiw w Polszczi.

    Zi stworenniam takoji komisji mozhut buty problemy tomu szczo:
    1. Ti orhanizacji ne zawzhdy duzhe dobre druzhat i spiwpraciujut
    mizh soboju.
    2. Ahenty SB pro jakych howorymo mozhut buty prysutni abo maty
    welykyj wplyw na holowni uprawy ukrainskych orhanizacji w Polszczi i
    takym czynom blokuwaty zachody szczodo stowrennia wyszczezhadanoji
    komisji lustracyjnoji
    Wychid z takoji sytuacji mozhe buty takyj:
    =============================

    1. Chaj redakcja "Nasze Slowo" w swojij hazeti oholosyt szczo
    protiahom jakohos czasu, np. piw roku, wid takoho czysla do takoho,
    bude bezplatno pomiszczaty na lamkach swoich paperowych i
    internetnych wydan kopii poswidczen z IPNu pro nepryczetnist do SB,
    zaiteresowanych takoju publikacjeju suspilnych i politycznych
    dijacziw , swjaszczennykiw i jerarchiw, zhurnalistiw, jaki je
    zorientowani na ukrainsku hromadu w Polszczi


    2. Na perszij storinci kozhnoho zi swich paperowych i internetnych
    wydan "NS" bude pomiszczaty lystu tych jakych poswidczennia z IPNu
    wzhe opublikuwala ranisze z linkom de mozhna tse najty na
    internetnij webstorinci "Naszoho Slowa"


    3. Redakcja "Naszoho Slowa" zaochotyt redakcji "Nad Buhom i Narwoju"
    z Pidlasza i lemkiwski hazety szczob publikuwaly poswidczennia z
    IPNu suspilnych i politycznych dijacziw , swjaszczennykiw i
    jerarchiw, zhurnalistiw jaki je zorientowani na ukrainsku hromadu na
    jichniomu tereni.

    Redakcja "NS" bude takozh peredrukowaty u sebe tse szczo na tsiu
    temu budut publikuwaty hazety ukrainciw z pidlasza i Lemkiwszczyny    4. W rezultati takoji akcji

    a. wsi wyszczezhadani ludy, kotori majut wplyw na zyttja ukrainskoji
    hromady w Polszczi, jaki protiahom wyszczezhadanoho czasu
    opublikujut w "Naszym Slowi" swoju poswidku z IPNu pro brak
    spiwpraci z SB budut poza wsiakymy pidozramy o spiwpraciu z SB, a ti
    jaki tsioho ne zroblat budut ryzkuwaty te szczo ukrainska hromada w
    Polszczi bude mohla ich pidozriwaty o spiwpraciu z SB i kiruwatysia
    rezultatamy tsioho testu w kwestii dowiry do okremych suspilnych i
    politycznych dijacziw , swjaszczennykiw i jerarchiw, zhurnalistiw
    jaki je zorientowani na ukrainsku hromadu w Polszczi i pry riznych
    wyborach.

    b. wsi ludy, maju na uwazi suspilnych i politycznych dijacziw ,
    swjaszczennykiw i jerarchiw, zhurnalistiw w Polszczi jaki je
    zorientowani na ukrainsku hromadu, jaki ne perekazhut swoich
    poswidczen z IPNu do publikacji w ukrainskij presi w Polszczi
    protiahom wyznaczenoho czasu, wtratiat moralne prawo do
    prodowzhuwannia swojeji dijalnosty sered ukrainskoji hromady w
    Polszczi.


    ***
    harazd.net/forum/read.php?f=1&i=10886&t=10886#reply_10886
  • romanpidlaszuk A szczo skazhe Sawa,Czykwin,Cimoszewicz i inszy? 11.08.08, 01:33
   Świetny tekst odsłaniający kulisy infiltracji środowiska
   ukraińskiego na
   Warmii i Mazurach przez samych Ukraińców. Ciekawa str.4
   www.krystek.w8w.pl/Moja%20historia.pdf
   To ten sam człowiek:
   www.bipwm.24.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1340


   ***
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=83205490
   harazd.net/forum/read.php?f=1&i=11539&t=11539#reply_11539
   --------------------------


   A szczo ukrainskomownym prawoslawnym meszkanciom Bielszczyny
   i Hajnuvszczyny skazhe Sawa, Czykiwn, Cimoszewicz i inszy...?
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=40728&w=70082381
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=40728&w=61501884&a=74258429
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=40728&w=61501884&a=76710275
  • romanpidlaszuk.1 Re: Lustracja sered Ukrainciw 29.07.09, 19:37
   up
  • romanpidlaszuk.1 Re: Lustracja sered Ukrainciw 05.09.09, 05:56
   up
  • romanpidlaszuk.1 Re: Lustracja sered Ukrainciw 05.09.10, 01:04
   up
  • romanpidlaszuk.1 „Ty ślepy jesteś”... 23.11.10, 03:51

   debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:ty-lepy-jeste--zamienie-z-czasow-realnego-socjalizmu&catid=58:z-archiwum-ipn&Itemid=125  • romanpidlaszuk.1 Redakcje mniejszości o lustracji 13.12.10, 03:23

   wyborcza.pl/1,79328,3987421.html
   Cikawo skilky bulo i je ahentiw w redakcjach bielpieredaczau, bielhazetau i "Przegladzie Prawoslawnym"?
  • romanpidlaszuk.1 Re: Lustracja sered Ukrainciw 05.09.11, 05:14

   up
  • romanpidlaszuk.1 Re: Lustracja sered Ukrainciw 04.09.12, 04:53
   up

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka