Dodaj do ulubionych

Problem z usunięciem trojanów

IP: *.olsztyn.mm.pl 06.06.04, 14:47
Proszę o pomoc w usunieciu 4 trojanów: Trojan.Dropper.Small.Gf,
Trojan.Trojandownloader.Wintrim.Be, Trojan.Downloader.Winshow.Shp,
Trojan.Starpage.Itho
Obserwuj wątek
  • netsec Re: Problem z usunięciem trojanów 06.06.04, 15:16
   Gość portalu: Mariusz napisał(a):

   > Proszę o pomoc w usunieciu 4 trojanów: Trojan.Dropper.Small.Gf,
   > Trojan.Trojandownloader.Wintrim.Be, Trojan.Downloader.Winshow.Shp,
   > Trojan.Starpage.Itho

   MKS?


   --
   Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem.

   Net
    • netsec Re: Problem z usunięciem trojanów 06.06.04, 20:33
     Gość portalu: Mariusz napisał(a):

     > W tym problem, że mks ich nie usuwa

     Zmień ustawiania IE na opisane tu
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=13121305
     Otwórz Internet Explorer a po tym zamknij i uruchom komputer ponownie.
     Po tym sprawdź czy trojany "zniknęły".
     Jeśli to nie pomoże to Ściągnij HijackThis
     209.133.47.12/~merijn/files/HijackThis.exe
     Wykonaj Scan i po tym Save Log. Zawartość pliku z save log wklej na forum,
     zobaczymy co się tam dzieje.

     --
     Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem.

     Net
     • Gość: Mariusz Re: Problem z usunięciem trojanów IP: *.olsztyn.mm.pl 06.06.04, 22:30
      Niestety nic z tego. W załączeniu raport ze scana.

      Logfile of HijackThis v1.97.7
      Scan saved at 22:11:24, on 2004-06-06
      Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
      C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
      C:\Documents and Settings\Mariusz\Pulpit\HijackThis.exe

      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = c:\searchpage.html
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
      69.50.191.52/3535/sp.php
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
      69.50.191.52/3535/
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
      www.wp.pl/
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
      c:\searchpage.html
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
      c:\searchpage.html
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
      c:\searchpage.html
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
      c:\searchpage.html
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
      69.50.191.52/3535/
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
      res://mshp.dll/sp.html#37049
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
      res://mshp.dll/index.html#37049
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
      res://mshp.dll/sp.html#37049
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
      c:\searchpage.html
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
      69.50.191.52/3535/sp.php
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
      bestsearch.cc/3535/search.php?qq=
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP =
      riviera.cc (obfuscated)
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = c:\searchpage.html
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = c:\searchpage.html
      O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program
      Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
      O2 - BHO: (no name) - {2E9CAFF6-30C7-4208-8807-E79D4EC6F806} - C:\Program
      Files\Submit\submithook.dll
      O2 - BHO: . - {587DBF2D-9145-4c9e-92C2-1F953DA73773} - C:\Documents and
      Settings\Mariusz\Dane aplikacji\iefeatsl\iefeatsl.dll
      O2 - BHO: ShowSearch module - {E2DDF680-9905-4dee-8C64-0A5DE7FE133C} -
      C:\Documents and Settings\Mariusz\Dane aplikacji\iefeatsl\mssearch.dll
      O2 - BHO: (no name) - {FD9BC004-8331-4457-B830-4759FF704C22} - C:\Documents and
      Settings\Mariusz\Dane aplikacji\iefeatsl\msiesh.dll
      O2 - BHO: OsbornTech Popup Blocker - {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} -
      C:\WINDOWS\System32\mshelper.dll
      O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
      C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
      O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
      O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
      \NvCpl.dll,NvStartup
      O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
      O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
      Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [sys] regedit -s sysdllwm.reg
      O4 - HKLM\..\Run: [Image] rundll32 C:\WINDOWS\image.dll,Install
      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
      O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
      O4 - HKCU\..\RunServices: [Image] rundll32 C:\WINDOWS\image.dll,Install
      O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
      Office\Office\OSA9.EXE
      O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
      O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
      O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
      O13 - DefaultPrefix: c:\searchpage.html?page=
      O13 - WWW Prefix: c:\searchpage.html?page=
      O13 - Home Prefix: c:\searchpage.html?page=
      O13 - Mosaic Prefix: c:\searchpage.html?page=
      O16 - DPF: BSK Online - ssl.bsk.com.pl/component/BSKOnl.cab
      O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-112001276296} -
      mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
      O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-115859695328} -
      mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f10213.exe
      O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-116005774593} -
      mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
      O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-117260345713} -
      mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
      O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-118747617882} -
      mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
      O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-119477402574} -
      mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
      O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
      www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
      O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -
      www.pandasoftware.es/activescan/as/asinst.cab
      O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) -
      v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37971.3912152778
      O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -
      download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
      O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
      skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
      O19 - User stylesheet: C:\WINDOWS\Web\tips.ini
      O19 - User stylesheet: C:\WINDOWS\hh.htt (HKLM)

      • netsec Re: Problem z usunięciem trojanów 06.06.04, 22:44
       Włącz zaporę Internetową
       http://www.microsoft.com/poland/security/protect/windowsxp/firewall.aspx

       Uruchom komputer ponownie.

       Uruchom ponownie HijackTHis wykonaj SCAN i zaznacz te pozycje:

       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = c:\searchpage.html
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
       69.50.191.52/3535/sp.php
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
       69.50.191.52/3535/
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
       c:\searchpage.html
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
       c:\searchpage.html
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
       c:\searchpage.html
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
       c:\searchpage.html
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
       69.50.191.52/3535/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
       res://mshp.dll/sp.html#37049
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
       res://mshp.dll/index.html#37049
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
       res://mshp.dll/sp.html#37049
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
       c:\searchpage.html
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
       69.50.191.52/3535/sp.php
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
       bestsearch.cc/3535/search.php?qq=
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP =
       riviera.cc (obfuscated)
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = c:\searchpage.html
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = c:\searchpage.html
       O2 - BHO: (no name) - {2E9CAFF6-30C7-4208-8807-E79D4EC6F806} - C:\Program
       Files\Submit\submithook.dll
       O2 - BHO: . - {587DBF2D-9145-4c9e-92C2-1F953DA73773} - C:\Documents and
       Settings\Mariusz\Dane aplikacji\iefeatsl\iefeatsl.dll
       O2 - BHO: ShowSearch module - {E2DDF680-9905-4dee-8C64-0A5DE7FE133C} -
       C:\Documents and Settings\Mariusz\Dane aplikacji\iefeatsl\mssearch.dll
       O2 - BHO: (no name) - {FD9BC004-8331-4457-B830-4759FF704C22} - C:\Documents and
       Settings\Mariusz\Dane aplikacji\iefeatsl\msiesh.dll
       O2 - BHO: OsbornTech Popup Blocker - {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} -
       C:\WINDOWS\System32\mshelper.dll
       O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
       O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
       Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
       O4 - HKLM\..\Run: [sys] regedit -s sysdllwm.reg
       O4 - HKLM\..\Run: [Image] rundll32 C:\WINDOWS\image.dll,Install
       O4 - HKCU\..\RunServices: [Image] rundll32 C:\WINDOWS\image.dll,Install
       O13 - DefaultPrefix: c:\searchpage.html?page=
       O13 - WWW Prefix: c:\searchpage.html?page=
       O13 - Home Prefix: c:\searchpage.html?page=
       O13 - Mosaic Prefix: c:\searchpage.html?page=
       O16 - DPF: BSK Online - ssl.bsk.com.pl/component/BSKOnl.cab
       O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-112001276296} -
       mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
       O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-115859695328} -
       mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f10213.exe
       O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-116005774593} -
       mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
       O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-117260345713} -
       mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
       O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-118747617882} -
       mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
       O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-119477402574} -
       mhtml:file://C:NO_SUCH_MHT.MHT!http://www.008k.com/partner/inst/f22776.exe
       O19 - User stylesheet: C:\WINDOWS\Web\tips.ini
       O19 - User stylesheet: C:\WINDOWS\hh.htt (HKLM)

       Po zaznaczeniu wykonaj FIX CHECKED i OK.

       W Opcjach Internetowych usuń Tymczasowe pliki Internetowe
       (Wszystkie) i Cooki.

       Ściągnij ten wpis do rejestru
       http://www.spywareinfo.com/downloads/tools/IEFIX.reg
       Uruchom klikając,i zaakceptuj wpis.

       Ściągnij CWShredder http://209.133.47.12/~merijn/files/CWShredder.exe
       Uruchom i wykonaj Fix. Przed wykonaniem FIX zamknij wszystkie okna
       Internet Explorera, a w trakcie FIX zawsze odpowiadaj OK.

       Z menu START wybierz Uruchom wpisz %TEMP% i wykasuj wszystkie pliki
       które można skasować. Upewnij się przed tym, że masz w Opcjach folderów
       zakładka Widok zaznaczone Pokaż ukryte pliki i foldery.

       Uruchom komputer ponownie

       Skasuj plik C:\searchpage.html

       Zainstaluj te poprawki:

       http://download.microsoft.com/download/3/b/0/3b0062ab-3627-498d-b05e-
       04a5b56eaf82/WindowsXP-KB835732-x86-PLK.EXE

       http://download.microsoft.com/download/4/8/0/4801e427-5d62-4bbb-9d94-
       d4c80fbca744/WindowsXP-KB828741-x86-PLK.EXE

       http://download.microsoft.com/download/f/f/3/ff39c62a-6903-4393-baa5-
       ce95f6ee846f/OE6.0sp1-KB837009-x86-PLK.exe

       http://download.microsoft.com/download/6/a/3/6a370b8e-1d81-4b7c-a666-
       7e0c85d2cc1a/WindowsXP-KB837001-x86-PLK.EXE

       http://download.microsoft.com/download/c/d/3/cd37ab56-fde6-4f25-ac22-
       02329044acee/WindowsXP-KB840374-x86-PLK.EXE

       Odinstaluj w Panelu sterowania Dodaj/Usuń programy wszystkie
       programy, co do których nie masz pewności, że Ci są potrzebne.

       Uruchom komputer ponownie

       Zainstaluj program antywirusowy AVAST4 Home.
       Jest to bezpłatny program antywirusowy po polsku.
       Wersję polską możesz ściągnąć stąd http://www.avast.com/i_idt_1016.html
       Przed instalacją zarejestruj się tu http://www.avast.com/i_kat_207.php?lang=ENG
       Dzięki rejestracji otrzymasz mailem klucz rejestracyjny,
       który umożliwi przez rok bezpłatną aktualizacje bazy wirusów.

       Przeskanuj Avastem wszystkie dyski.

       Dodatkowo przeskanuj system Ad-aware.
       Jeśli nie masz Ad-aware to jest tu
       http://download.com.com/3000-2144-10045910.html?
       part=69274&subj=dlpage&tag=button
       Przed skanowaniem Ad-aware zaktualizuj bazę (Check for updates now)
       i zmień ustawienia skanowania na opisane tu
       http://ralphcaddell.com/pchelp/Ad-aware%20instructions.htm

       Napisz jak poszło

       --
       Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem.

       Net

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka