Dodaj do ulubionych

Prosba o sprawdzenie loga

IP: *.chello.pl 02.02.07, 13:42
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 13:39:58, on 2007-02-02
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
gazeta.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus
6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang
1033
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} -
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) -
212.182.113.107/activex/AxisCamControl.ocx
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. -
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program
Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program
Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service
(LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common
Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka