Dodaj do ulubionych

Jakie uchwały może podejmować wspólnota

24.09.05, 09:23
Witam. Pan Gdański (licencjonowany zarządca znany na tym forum, napisał, że
wspólnota nie może np. podjąć uchwały o przeznaczeniu nadwyżki z tytułu
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną na fundusz remontowy.
Wspólnota nie ma prawa podjąć uchwały o zaciągnięciu kredytu na remont
nieruchomości wspólnej, jeśli uchwały tej nie zaakceptują wszyscy właściciele.
Czy Państwo zgadzacie się z taką interpretacją?
Obserwuj wątek
  • xxxll Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 24.09.05, 09:35
   Wspólnota może podejmować wszystkie uchwały które są zgodne z ustawą owl.

   Uchwały podjęte stanowią prawo w tej i tylko tej wspólnocie która je podjęła.
   Wspólnota może przyjąc także uchwały odbiegajace od prawa obowiązującego w
   strefie budżetowej i skarbu państwa.

   Dlatego ważne jest by wspólnota miała swój wewnętrzny REGULAMIN (nie statut)w
   którym zostaną zapisane fundamentalne zasady w niej obowiazujące.
  • goscdw Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 24.09.05, 09:43
   wladek.bacz napisał:

   > Witam. Pan Gdański (licencjonowany zarządca znany na tym forum, napisał, że
   > wspólnota nie może np. podjąć uchwały o przeznaczeniu nadwyżki z tytułu
   > zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną na fundusz remontowy.
   > > Czy Państwo zgadzacie się z taką interpretacją?

   ############## ################ $$$$$$$$$$$

   Kolejny nawiedzony ten Gdański.

   Wspólnota nie moze przeznaczać z funduszu remontowego środków na inne cele
   jezeli właściciel lokali korzystali z odpisów , ale to tylko do końca 2005 . Od
   2006 odpisy są zniesione (a szkoda) i wtedy i tymi środkami wspólnota bedzie
   mogła dysponować dowolnie.
   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *********************** &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   wladek.bacz napisał:

   >Wspólnota nie ma prawa podjąć uchwały o zaciągnięciu kredytu na remont
   > nieruchomości wspólnej, jeśli uchwały tej nie zaakceptują wszyscy właściciele.

   $$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$

   Podjęcie takiej uchwały jest podstawową czynnością by otrzymać jakikolwiek
   kredyt. W małych WM (do 7 lokali mieszkalnych i uzytkowych (garaży))musi być
   zgoda 100% w dużych zwykła większość za (50,01%)
  • serafin666 Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 24.09.05, 09:46
   ad 1 : 2001.02.22 wyrok SA w Warszawie 1309/00 publikacja OSA 2002/4/30
   Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje tylko w sprawach dotyczących zarządu
   nieruchomością wspólną w granicach zakreślonych prawem. Tym samym w zakresie
   dysponowania środkami pieniężnymi właścicieli, przekazanymi jej do rozliczenia
   się, nie ma żadnych uprawnień. To nadal są pieniądze właścicieli lokali, a nie
   wspólnoty i nie może ona, nawet gdy chce tego większość właścicieli, zmieniać
   ich przeznaczenia, także wtedy, gdy okaże się, że wydatki, na poczet których
   były uiszczane, były niższe niż przewidywano. Nadpłata stanowi własność
   właściciela i tylko on może zadecydować co z tymi środkami zrobić. Może je
   przeznaczyć na fundusz remontowy, ale nie musi.
   ad 2: wspólnota taką uchwałę może podjąć, ale banki żądają zabezpieczenia na
   mieszkaniach właścicieli i np. weksli in blanco - a o tym wspólnota w uchwale
   zdecydować nie może, musi być indywidualna zgoda każdego właściciela
    • nk45 Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 24.09.05, 11:02
     Ad 1. Nadwyżka z rozliczenia przychodów i kosztów w nieruchomości wspólnej
     należą nadal do właścicieli lokali. Właściciele mogą podjąć Uchwałę o
     przeznaczeniu tej kwoty na utrzymanie nieruchomości wspólnej w następnym
     okresie rozliczeniowym. Nie muszą zwracać nadwyżki dla właścicieli. Potrzebna
     jest Uchwała właścicieli wyrażająca wolę przeznaczenia tej nadwyżki.


     W UWL : Art. 14. : Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w
     szczególności:
     1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

     Więc fundusz remontowy też należy do kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

     Nikt nie jest jasnowidzem i nie określi rocznych kosztów z dokładnością do 1
     gr. Mogą też Uchwałą przeznaczyć tą nadwyżkę na Fundusz remontowy. Lecz
     czasami Urząd Skarbowy do ulgi remontowej wymaga udowodnienia dokonanej wpłaty,
     a z tym byłby problem. Więc mogłoby nie być odpisu.

     Sprawę nadwyżki lub niedoboru zaliczki na pokrycie kosztów zarządu
     nieruchomością wspólną można rozwiązać w prosty sposób. W naszej wspólnocie
     zaliczka pokrywa w/w koszty w 100 % z dokładnością do 1 gr. a ustalana jest w
     planie gospodarczym ( bez jasnowidza )

     Na pewno nadwyżka wpłat nad kosztami utrzymania lokalu podlega rozliczeniu z
     właścicielem lokalu. Sposób zwrotu nadwyżki jest sprawą do uzgodnienia między
     wspólnotą a właścicielem. W tym temacie nie ma dyskusji. Ta nadwyżka nie zależy
     od decyzji wspólnoty.

     Ad2. - zgadzam się z serafinem666
     • berta40 Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 24.09.05, 11:31
      nk45 napisał:

      > Nikt nie jest jasnowidzem i nie określi rocznych kosztów z dokładnością do 1
      > gr. Mogą też Uchwałą przeznaczyć tą nadwyżkę na Fundusz remontowy. Lecz
      > czasami Urząd Skarbowy do ulgi remontowej wymaga udowodnienia dokonanej
      wpłaty, a z tym byłby problem. Więc mogłoby nie być odpisu.
      >

      Ja napisałem:

      Bo u was są niekompetentni urzędasy. W grudniu 2002 roku minister finansów
      wyadał roporządzenie z którego to wynika że do odpisu remontowego wystarczy
      dokument zaliczaka a w nim pozycja Wyodrębniny fundusz remontowy i tu kwota /m-
      c . Lecz nadgorliwcy z US żądają zaświadczeń od właścicieli . Jest łamanie
      prawa.

      Takie zaświadczenia wystawiaja spółdzielnie mieszkaniowe bo one taka pozycjię
      maja ukryta pod nazwą Opłaty eksploatacyjne.

      nk45 napisał:
      >
      > Na pewno nadwyżka wpłat nad kosztami utrzymania lokalu podlega rozliczeniu z
      > właścicielem lokalu. Sposób zwrotu nadwyżki jest sprawą do uzgodnienia między
      > wspólnotą a właścicielem. W tym temacie nie ma dyskusji. Ta nadwyżka nie
      zależy od decyzji wspólnoty.

      Ja napisałem:

      Chyba winno być: Rozliczenie zgodnie ze sposobem naliczenia . Prawda?
   • seew Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 26.09.05, 23:51
    Wspólnota może podjąc uchwałę o przekazaniu nadwyżki z zaliczek bieżących na
    FR. FR należy do kosztów zarządu.
    Nie wszyscy właściciele muszą podpisać zgodę na kredyt by uchwała była ważna.
    Jak przytomnie napisała wyżej gos.- mała wspólnota to tak duża nie.

    serafin jak dostać się na listę?
    • serafin666 Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 27.09.05, 09:17
     np. poprzez wypisywanie głupot o tym, że wspólnota w drodze uchwały może
     stanowić o nadwyżkach - które stanowią indywidualną własność poszczególnych
     właścicieli ; ja znam źródło tych głupot: jeżeli przy bilansie na 31 grudnia
     występują dłużnicy - to nie ma z czego oddać wszystkich nadwyżek
     • kaja99 Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 27.09.05, 10:29
      serafin666 napisał:

      > np. poprzez wypisywanie głupot o tym, że wspólnota w drodze uchwały może
      > stanowić o nadwyżkach - które stanowią indywidualną własność poszczególnych
      > właścicieli ;

      Chyba niektóre miejsca są już z góry zaklepane, np dla osobnika, który
      jednocześnie z powyższym wypisuje "mądrości", że w drodze uchwały można zmusić
      właściciela do dobrowolnego poddania się egzekucji z jego majątku prywatnego.
      Czyli konsekwentnie np zastosować takową egzekucję w przypadku, kiedy właściciel
      odmawia zapłaty, do której się go wzywa na podstawie niepodjętych uchwał (czyt.
      przegłosowanych na swój sposób rozumianą większością).

     • seew Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 27.09.05, 14:45
      "źródłem tych głupot" nie jest serafinie prymitywna chęć zabierania innym by
      pokryć długi jak mniemasz nisko. w wielu wspólnotach jest nią chęć powiększania
      FR a właściciele godzą się na to. FR należy do kosztów zarządu. A czy nadwyżkę
      z kosztów uslug sprzątania można "przekazać" na niedopłatę za usługi
      konserwatorskie? Wg Twojej logiki nie można bo to jest "indywidualna właśność
      poszczególnych właścicieli" jak bzdurnie powtarzasz manipulując przy tym treść
      wyroku sądowego o nadwyżkach za media, których rzeczywiście nie można
      przekazywać na co innego i należy je rozliczyć.
      Jeśli więc wspólnota wydała mniej na sprzatanie to ja chcę zwrotu tych
      pieniędzy - bezwzględnie!!!
      • goscdw Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 27.09.05, 20:53
       serafin666 napisał:

       >ja robię tak ( jestem członkiem zarządów 3 wspólnot mieszkaniowych , budynki z
       >lat 50-ych , średnio "zagęszczenie" około 25 m2/osobę ) ;

       Już chyba wiecie dlczego ten serafin 666 tak walczy z nami serwując i mamiąc te
       orzeczenia i wyroki.
       TAAAAAAAAAAka kasa a jak władza!!!!!
           • seew Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 29.09.05, 11:18
            znam, miła goscdw! zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową. I
            nie stosuje się przepisów ugn do do zarządzania nieruchomościami bezpośrednio
            przez ich właścicieli lub użytkowników wieczystych. A jeśli we wspólnocie jest
            tylko zarząd (tzw. właścicielski) to właściciele zarządzają nieruchomością
            bezpośrednio.
             • seew Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 29.09.05, 23:46
              "jest traktowana" - przez kogo? Nie chodzi tu o to czy ktoś bierze za to
              pieniądze, czy nie- bo takie kryterium jest bez sensu. Chodzi o to jaką formę
              zarządu wybiera. Zarząd zlecony może być wykonywany tylko przez licencjaków.
              Właścicielski może wykonywać ktokolwiek.
              • serafin666 Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 30.09.05, 00:13
               jesteś na dobrej drodze - ale nie do końca ; wspólnota mieszkaniowa może
               powierzyć funkcję zarządcy ( w trybie art. 18 ) komu tylko zechce - żadna
               licencja nie jest tu wymagana ; łopatologicznie wyłożę to tak : nikt nie może
               prywatnemu właścicielowi narzucać ograniczeń w sprawach zarządzania jego
               majątkiem ( wyobraź sobie , że ktokolwiek mógłby narzucać jakies ograniczenia
               włascicielom OPTIMUSA albo ATLASA w kompletowaniu składu zarządu )
               • dobud Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 30.09.05, 21:34
                serafin666 napisał:
                > nikt nie może prywatnemu właścicielowi narzucać ograniczeń w sprawach
                zarządzania jego majątkiem

                CZYTALEŚ KONSTYTUCJĘ RP ? MOŻNA OGRANICZYĆ PRAWA OBYWATELA W DRODZE USTAWY, A
                TAKĄ JEST TU USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (w sprawie licencji)
               • goscdw Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 01.10.05, 08:18
                serafin666 napisał:

                > jesteś na dobrej drodze - ale nie do końca ; wspólnota mieszkaniowa może
                > powierzyć funkcję zarządcy ( w trybie art. 18 ) komu tylko zechce - żadna
                > licencja nie jest tu wymagana ; łopatologicznie wyłożę to tak : nikt nie może
                > prywatnemu właścicielowi narzucać ograniczeń w sprawach zarządzania jego
                > majątkiem ( wyobraź sobie , że ktokolwiek mógłby narzucać jakies ograniczenia
                > włascicielom OPTIMUSA albo ATLASA w kompletowaniu składu zarządu )

                zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

                Serafinku666 czy OPTIMUS albo ATLAS to podmioty ułomne - nie posiadajace
                osobowości prawnej tak jak wspólnota?
               • seew Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 03.10.05, 01:47
                serafin masz rację: prywatny właściciel może wybrać kogo chce na zarządcę.
                Tylko, że ograniczenia zawarte w ugn nie dotyczą tych co powierzają zarząd- oni
                nie ponoszą żadnych konsekwencji (oprócz ryzyka złego zarządu) w przypadku
                wybory zarządców nielicencjonowanych. Ograniczenia dotyczą tych ca zarząd
                przyjmują- tu konsekwenkcje dotykają tych co robią to bezprawnie- czyli bez
                licencji. I państwo, niestety, ma prawo ograniczyć dostęp do zawodu z
                racjonalnych (w założeniu) powodów. I ogranicza. Nie każdy może wykonywać zawód
                zarządcy.
                Państwo też, nie może zakazać Ci serafin leczyć się u sąsiada, który skończył
                szkołę zawodową uprawy roślin. Ale może zakazać i zakazuje posługiwania się
                przez sąsiada tytułem lekarza, a jeśli się posługuje to konsekwencje dotykaja
                jego a nie Ciebie, który uwierzyłeś.
                Dlatego zarząd można powierzyć każdemu, ale nie każdy może go przyjąć w świetle
                prawa.
                 • kaja99 Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 03.10.05, 09:28
                  serafin666 napisał:

                  > "Dlatego zarząd można powierzyć każdemu, ale nie każdy może go przyjąć w
                  > świetle prawa."
                  >
                  > fundamentalnie się mylisz - co jest zapewne pochodną powszechnego w Polsce
                  > braku kultury prawnej ( bez obrazy )

                  Wyrwane z kontekstu "dlatego zarząd ..." rzeczywiście zabrzmiało niezbyt fortunnie.
                • kaja99 Re: Jakie uchwały może podejmować wspólnota 03.10.05, 09:25
                 seew napisał:

                 >serafin jak dostać się na listę?

                 seew, przy takiej konkurencji, ciężko będzie;)

                 > serafin masz rację: prywatny właściciel może wybrać kogo chce na zarządcę.
                 > Tylko, że ograniczenia zawarte w ugn nie dotyczą tych co powierzają zarząd-
                 oni nie ponoszą żadnych konsekwencji (oprócz ryzyka złego zarządu) w przypadku
                 > wybory zarządców nielicencjonowanych. Ograniczenia dotyczą tych ca zarząd
                 > przyjmują- tu konsekwenkcje dotykają tych co robią to bezprawnie- czyli bez
                 > licencji. I państwo, niestety, ma prawo ograniczyć dostęp do zawodu z
                 > racjonalnych (w założeniu) powodów. I ogranicza.

                 > Ale może zakazać i zakazuje posługiwania się
                 > przez sąsiada tytułem lekarza, a jeśli się posługuje to konsekwencje dotykaja
                 > jego a nie Ciebie, który uwierzyłeś.

                 Masz rację, tyle razy było to już wałkowane, że szkoda się powtarzać. Kultura
                 (również prawna) jak widać może być rozumiana na wiele sposobów. Cały haczyk w
                 tym wszystkim tkwi jeszcze w definicji zawodowego charakteru działalności, co
                 nie jest jeszcze tożsame z przyjmowaniem wynagrodzenia.

                 Jak chcesz przekonywać kogoś dla kogo "kultura prawna" rozumiana jest jako
                 możliwość zobowiązania KOGOŚ do DOBROWOLNEGO poddania się egzekucji (przez
                 analogię do zobowiązania SIĘ ...) i na tej podstawie ściągania spornych
                 należności z jego majątku prywatnego?

                 Ale mimo wszysto mądry wyciągnie, co potrzebuje z wypowiedzi serafina dokonując
                 odpowiedniej selekcji, bo przecież zdarza mu się i rozsądnie coś napisać.
  • mrozik.jarek Cierpię dzisiaj na bezsenność 28.09.05, 02:18
   wladek.bacz napisał:

   > Witam. Pan Gdański (licencjonowany zarządca znany na tym forum, napisał, że
   > wspólnota nie może np. podjąć uchwały o przeznaczeniu nadwyżki z tytułu
   > zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną na fundusz remontowy.

   Ja, jestem zwykły licencjonowany i twierdzę z całą stanowczością, że może
   podjąć taką uchwałę.

   > Wspólnota nie ma prawa podjąć uchwały o zaciągnięciu kredytu na remont
   > nieruchomości wspólnej, jeśli uchwały tej nie zaakceptują wszyscy właściciele.
   > Czy Państwo zgadzacie się z taką interpretacją?

   Ten pogląd jest słuszny w odniesieniu do małej wspólnoty.


Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka