Dodaj do ulubionych

Darowizna...

05.06.07, 10:05
Szukam porady prawnej. Mój ojciec oznajmił mi, że chce ode mnie zabrać dom
wczasowy, który rok temu przepisał na mnie jako darowiznę. Powiedział, że
jeżeli nie zgodzę mu się oddać go dobrowolnie, to poda mnie do sądu. Czy ma do
tego jakiekolwiek podstawy prawne i czy jest możliwe, że wygra w sądzie?
Obserwuj wątek
  • serafin666 Re: Darowizna... 05.06.07, 22:52
   kodeks cywilny stanowi
   Art. 898. § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli
   obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
   § 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do
   przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego
   odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie
   wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.
   Art. 899. § 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli
   darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie
   miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy
   nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.
   § 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności
   tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo
   gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój
   zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.
   § 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym
   uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.
   Art. 900. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu
   na piśmie.
  • serafin666 Re: Darowizna... 05.06.07, 23:35
   i jeszcze coś
   1995.10.18 wyrok SN I CRN 152/95
   Zgodnie z zasadą prawną (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia
   7 stycznia 1967 r., sygn. III CZP 32/66, OSNCP 1968, z. 12, poz. 199)
   oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości ze względu na rażącą
   niewdzięczność nie skutkuje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na
   darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu tej darowizny
   stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 898 § 2 k.c.).
   Konsekwencją przyjęcia wyłącznie obligacyjnego skutku odwołania darowizny jest
   to, że dla osiągnięcia skutku rzeczowego konieczne jest przeniesienie własności
   darowanej nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Powinno to nastąpić w drodze
   umowy. Jeżeli jednak do umowy nie dojdzie, pozostaje darczyńcy droga powództwa
   o zobowiązanie obdarowanego do przeniesienia własności tej nieruchomości.
   Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek obdarowanego do złożenia, w
   określonym terminie, oświadczenia woli o przeniesieniu własności przedmiotu
   darowizny na darczyńcę, zastępuje to oświadczenie (art. 64 k.c. i art. 1047
   k.p.c.), jeżeli obdarowany nie złoży go w tym terminie z zachowaniem wymaganej
   formy.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka