Dodaj do ulubionych

A jednak mniej województw?

22.08.05, 09:34
Czyżby jednak PO przymierzało się do zmniejszenia liczb województw? Jestem
ZA!!
wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=8172&wid=7797388&rfbawp=1124692923.534&redId=2088057271430973bb857e5&redTs
=1124692923
Obserwuj wątek
  • Gość: Filuś Re: A jednak mniej województw? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.08.05, 09:40
   jak najbardziej za...
   • Gość: autor2 Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 10:40
    Na przykład pięć. Załatiać sprawy będziemy w Poznaniu - bardzo nas tam lubią. No
    i Nowa Sól zyska na znaczeniu, podobnie jak Sulechów.
    • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.lubin.dialog.net.pl 22.08.05, 19:01
     Gość portalu: autor2 napisał(a):

     > Na przykład pięć. Załatiać sprawy będziemy w Poznaniu - bardzo nas tam lubią.

     A jakie to sprawy dzis jako mieszkaniec Zielonej Gory musisz zalatwiac w miescie
     wojewodzkim, czyli Gorzowie Wielkopolskim?

     > No i Nowa Sól zyska na znaczeniu, podobnie jak Sulechów.

     A co dzis maja z tego, ze sa w Lubuskim????!!!
     • Gość: piter Re: A jednak mniej województw? IP: *.zgora.dialog.net.pl 22.08.05, 19:04
      > A jakie to sprawy dzis jako mieszkaniec Zielonej Gory musisz zalatwiac w
      > miescie wojewodzkim, czyli Gorzowie Wielkopolskim?

      Małe sprostowanie. ...mieście siedzibie wojewody, czyli Gorzowie Wielkopolskim.
      • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:15
       Gość portalu: piter napisał(a):

       > Małe sprostowanie. ...mieście siedzibie wojewody, czyli Gorzowie Wielkopolskim.

       Sprostowanie oczywistej po..., sorry mialo byc pomylki, ale moze jedynie chodzic
       o bzdure: miasto, ktore jest siedziba wojewody jest stolica wojewodztwa i
       kropka, w tym wzgledzie popieram gorzowiakow. Zapytam retorycznie: w Poznaniu,
       czy we Wroclawiu nie urzeduje wojewoda? czy te miasta sa stolicami wojewodztw???
       • Gość: piter Re: A jednak mniej województw? IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 23.08.05, 01:04
        Ja też zapytam retorycznie. Znasz Ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu
        zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa?
        • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 01:13
         Gość portalu: piter napisał(a):

         > Ja też zapytam retorycznie. Znasz Ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu
         > zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa?

         Ba, zacytuje ja nawet z pamieci ;-))), bo to krotki akt i wcale nie mowi nic o
         tym, ktore miasto jest stolica wojewodztwa.

         p.s.

         ustawa dotyczy czegos nieco innego "wprowadzenie zasadniczego trójstopniowego
         podziału terytorialnego państwa", no ale widac tak urzedasy w ZG znaja prawo :-)))

         USTAWA

         z dnia 24 lipca 1998 r.

         o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie
         województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.

         (Dz. U. Nr 99, poz. 631)

         Art. 1. 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr
         91, poz. 578), zwana dalej "ustawą o samorządzie powiatowym", wchodzi w życie z
         dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 5, art. 5, art. 6 ust. 1, art.
         8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 1-3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1-3, art.
         15 ust. 1-3 i 5, art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18, art. 19, art.
         20, art. 21 ust. 1-3, 5, 7 i 8, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27 ust. 1 i 2,
         art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ust. 3 i 4, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1
         i 3 pkt 1, art. 36 ust. 1, art. 37, art. 39, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 42
         ust. 1, art. 43, art. 47 ust. 2, art. 62 ust. 2, art. 76 ust. 1 i 2, art. 77,
         art. 78 ust. 1, art. 79, art. 85 oraz art. 92 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie
         z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową
         Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów.

         2. Akty prawa miejscowego, w szczególności statut powiatu oraz uchwały rady i
         zarządu powiatu podjęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 6 ust.
         1, art. 32 ust. 2 pkt 5, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 37 oraz art. 40
         ustawy o samorządzie powiatowym, wchodzą w życie nie wcześniej niż z dniem 1
         stycznia 1999 r.

         3. Akty powołania, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o samorządzie
         powiatowym, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

         4. Porozumienia, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,
         zawarte przed dniem 1 stycznia 1999 r., wchodzą w życie nie wcześniej niż z
         dniem 1 stycznia 1999 r.

         5. Po upływie kadencji rady miejskiej zarząd miasta może złożyć wniosek, o
         którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, nie później jednak
         niż do dnia wyznaczenia terminu pierwszych wyborów do rad powiatów i sejmików
         województw. Wniosek może być złożony po zasięgnięciu opinii zarządów gmin
         leżących w granicach przyszłego powiatu.

         Art. 2. 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr
         91, poz. 576), zwana dalej "ustawą o samorządzie województwa", wchodzi w życie z
         dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9,
         art. 15, art. 16 ust. 1, art. 18 pkt 1 lit. a), pkt 15, 17, 20 i 21, art. 19
         ust. 1 i 2, art. 20, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i
         5, art. 25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 1 i 2, art. 31, art. 32,
         art. 41 ust. 2 pkt 1, 6 i 7 oraz ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44, art. 46 ust.
         4, art. 73 ust. 1 i 2, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83 oraz
         art. 89 ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku
         Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych
         wyników wyborów do sejmików województw.

         2. Akty prawa miejscowego, w szczególności statut województwa oraz uchwały
         sejmiku i zarządu województwa podjęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. na
         podstawie art. 7, art. 8, art. 9, art. 18 pkt 1 lit. a), pkt 20 i 21, art. 41
         ust. 2 pkt 7 oraz art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, wchodzą w
         życie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 1999 r.

         3. Akty powołania, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie
         województwa, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

         4. Porozumienia, o których mowa w art. 8 ustawy o samorządzie województwa,
         zawarte przed dniem 1 stycznia 1999 r., wchodzą w życie nie wcześniej niż z
         dniem 1 stycznia 1999 r.

         Art. 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
         (Dz. U. Nr 91, poz. 577) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

         Art. 4. Bieg terminów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy o
         samorządzie powiatowym oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie
         województwa, rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 1999 r.

         Art. 5. Kadencja rad powiatów i sejmików województw wybranych w pierwszych
         wyborach rozpoczyna się w dniu wyborów do rad gmin przeprowadzonych w 1998 r. i
         wygasa jednocześnie z upływem kadencji rad gmin.

         Art. 6. Ilekroć w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie
         województwa, wchodzących w życie z dniem ogłoszenia przez Państwową Komisję
         Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów i sejmików województw, jest
         mowa o wojewodzie, należy przez to rozumieć właściwego terytorialnie, ze względu
         na siedzibę władz powiatu i władz samorządu województwa, wojewodę w rozumieniu
         ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji
         ogólnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176).

         Art. 7. 1. Sejmiki samorządowe, o których mowa w rozdziale 8 ustawy z dnia 8
         marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
         58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
         Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775), pełnią
         swoją funkcję do dnia pierwszych wyborów do rad powiatów i sejmików województw.

         2. Wyboru delegatów do sejmików, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy
         wymienionej w ust. 1, nie przeprowadza się.

         3. Prezydia sejmików samorządowych pełnią swoją funkcję do dnia wyboru marszałka
         województwa, na którego obszarze znajduje się dotychczasowa siedziba sejmiku,
         jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1998 r.

         Art. 8. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w
         art. 20 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu
         Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70,
         poz. 443 i Nr 98, poz. 604), po dniu 1 stycznia 1999 r., okręgiem wyborczym w
         wyborach uzupełniających do Senatu IV kadencji, wybranego w dniu 21 września
         1997 r., jest obszar województwa istniejącego do dnia 31 grudnia 1998 r.

         Art. 9. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 3, traci moc ustawa
         z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
         (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176).

         Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
         • Gość: piter Re: A jednak mniej województw? IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 23.08.05, 12:15
          Facet, czy ty się dobrze czujesz? Pytam o ustawę o wprowadzeniu zasadniczego
          trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603) a ty
          mi cytujesz tekst ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o wejściu w życie
          ustwy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w
          województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631)! Zachowujesz się na forum jak byś
          pozjadał wszelkie rozumy a masz problem z logicznym myśleniem i czytaniem.
          Wyjaśnię ci więc. W myśl ustawy z Dz. U. Nr 96, poz. 603 nie istnieje pojęcie
          stolicy województwa ani miasta wojewódzkiego! Ustawa ta wymienia jedynie
          miasta - siedziby wojewody oraz sejmików województw.
          Mam dość twoich wynurzen. Z mojej strony EOT.
          • Gość: zg Re: A jednak mniej województw? IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 12:24
           he he he:)
          • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 13:37
           Najpierw, myslacy inaczej, wymieniasz ustawe podajac tylko dzien jej uchwalenia
           a pozniej dajesz popis "myslenia alternatywnego". Nie bede cie wyreczal, zajrzyj
           sam do slownika jezyka polskiego i przeanalizuj haslo "stolica" a pozniej pomysl
           sobie w ktorym z miast lubuskiego jest wiecej instytucji administracyjnych i
           ktore miasto jest w zwiazku z tym stolica woj. lubuskiego. No chyba, ze skoro
           ustawa nie mowi ci nic o zagladaniu do slownika to mozesz miec problem ;-)

           p.s.
           Zgodnie z zasada "myslenia alternatywnego a la piter" zakazuje sie (w tym watku,
           na tym forum, wogole?) uzywania okreslenia "stolica wojewodztwa" wobec miast,
           siedzib urzedow wojewodzkich i wojewody. Zamiast tego piszemy poprawnie zamiast
           "stolica woj. wielkopolskiego jest Poznan" piszemy "Siedziba wojewody i sejmiku
           wojewodztwa jest Poznan" zgodnie z art. 3 Ustawy o wprowadzeniu zasadniczego
           trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r.(Dz. U.
           Nr 96, poz. 603). Za uzywanie okreslenia "stolica wojewodztwa" grozi oplucie
           publiczne na forum przez pitera. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
           ogloszenia.
           • Gość: Naf Re: A jednak mniej województw? IP: *.gorzow.mm.pl 23.08.05, 14:08
            Wszyscy jesteście żałośni !! Srajmy we własne gniazdo
            dalej a napewno Lubuskie zostanie zlikwidowane .
            • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 14:55
             Gość portalu: Naf napisał(a):

             > Wszyscy jesteście żałośni !! Srajmy we własne gniazdo
             > dalej a napewno Lubuskie zostanie zlikwidowane .

             Ach, zeby to bylo takie proste to bym "sral" z calych sil. To nie jest zadne
             "moje gniazdo" a jesli zielonogorzanin uzywa tego okreslenia to pewie dazy
             szczera, ewangeliczna miloscia blizniego swego z Gorzowa, zna historie i
             geografie "swojego gniazda", martwi sie problemami bezrobotnych w Szprotawie,
             trapia go problemy celnikow w Olszynie, zyje problemami mieszkancow Kostrzyna etc.
             • Gość: pipi Re: A jednak mniej województw? IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 20:35
              I tak z całych sił "srasz"
              ale na sczęście nic z twojego srania
              nie wynika,I NIE WYNIKNIE!
       • Gość: johann Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.08.05, 13:23
        Dawniej wojewodowie byli w...Łowiczu,Skierniewicach,Przemyślu,Łomży...
        Czym Gorzów się od tych miast wyróznia!
        Nawet nie historią polskości,ani kulturą.
        To typowe zaściankowe miasto-tak tez było przed wojną!
        Poprzednio na wskros komunistyczno socjalistyczne teraz ...idee wolności popiera
      • Gość: johann Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.08.05, 13:18
       od kiedy Gorzów jest miastem wojewódzkim...co oznacza ta rzekoma wojewódzkość.
       To zapyziałe miasto pozujące na metropolię!
       Miasto bez uniwersytetu,bez porządnej orkiestry symfonicznej,czy dobrego
       teatru,nie mówiąc już o operze!
       To typowe powiatowe miasto które w imię jakichś politycznych ambicji załatwiło
       sobie TV.Nie wiedzieć dlaczego .Wszk 100 km ma do Szczecina (który tez moim
       zdaniem metropolią nie jest)..a tam działa Regionalna TV.Aż dziwi dlaczego
       takiej nie ma w odległym o prawie 200km Koszalinie.
       Co jest grane?
       Popieram idee utworzenia kilku dużych województw lub tak jak było 49.
       Te duże to dla Polski to Gdańsk (Trójmiasto),Poznań,Wrocław Kraków,Warszawa.
       Pozostałe miasta walcza tylko o swoje partykularne interesy i nie zależy im na
       zrównoważonym i harmonijnym rozwoju regionów.
     • Gość: autor Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 19:59
      Kaninchen! Więc uważasz, że gdy będziemy w poznańskim, nadal wszystko będzie
      można załatwić w ZG, a Nowa Sól zyska na znaczeniu. Wybacz, skrajnie mało
      prawdopodobne
      • Gość: autor2 autor2, nie autor IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 20:02
      • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:22
       Gość portalu: autor napisał(a):

       > Kaninchen! Więc uważasz, że gdy będziemy w poznańskim, nadal wszystko będzie
       > można załatwić w ZG, a Nowa Sól zyska na znaczeniu. Wybacz, skrajnie mało
       > prawdopodobne

       To czy miasto czy powiat bedzie sie rozwijac, zalezy od samorzadu miejskiego czy
       powiatowego a nie od administracji wojewodzkiej. Jesli zmniejszy sie wydatki na
       rozbuchana administracje wojewodzka to te pieniadze powinny trafic do powiatow,
       ktore cierpia na chroniczny brak srodkow. Ciekawe co powiedza mieszkancy
       dzisiejszego lubuskiego, by pieniadze zaoszczedzone na wydatkach na
       administracje wojewodzka gorzowsko - zielonogorska trafily do poszczegolnych
       powiatow zlkwidowanego wojewodztwa???!!! Mysle, ze nawet solidarny sprzeciw
       kasty urzedniczej gorzowsko - zielongorskiej nie wiele wskora, by zapobiec
       likwidacji tego chorego tworu...
       • Gość: autor2 Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 01:22
        Powinny. Powinny - słowo kluczowe.
        Będę się upierał przy swoim: skrajnie mało prawdopodobne.
       • Gość: zzielonki Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 01:26
        Zaprzeczsz sam sobie: mówisz "to czy miasto będzie się rozwijać, nia zależy od
        administracji wojewódzkiej",a jednocześnie o tej administracji cały czas gadasz.
        • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.legnica.cvx.ppp.tpnet.pl 23.08.05, 05:13
         Gość portalu: zzielonki napisał(a):

         > Zaprzeczsz sam sobie: mówisz "to czy miasto będzie się rozwijać, nia zależy od
         > administracji wojewódzkiej",a jednocześnie o tej administracji cały czas gadasz

         Gdybys umial cztac tekst pisany ze zrozumieniem, to pewnie bys zrozumial, ze
         wydawanie w lubuskim pieniedzy na administracje wojewodzka o wielkosci
         porownywanlej do innych, pare razy wiekszych wojewodztw to czyste marnotrawienie
         pieniedzy miliona mieszkancow najmniejszego i najslabszego regionu w Polsce. Te
         pieniadze powinny trafic nie do urzedasow zatrudnionych w administracji
         wojewodzkiej i samorzadowej wojewodzkiej ale prosto do powiatow takze do
         zielonogorskiego czy gorzowskiego. Przy okazji nalezy w calym kraju zlikwidowac
         takie dziwolagi jak miasta na prawie powiatu.
         A to jak sobie radzic beda gminy zlikiwidowanego lubuskiego zalezy tylko od ich
         aktywnosci, niezaleznie, czy lubuskie istnieje czy nie, choc nie mozna
         lekcewazyc wplywu na rozwoj gmin dobrze przemyslanej i majacej przebicie w
         Warszawie polityki wladz duzego a silnego wojewodztwa. A lubuskie ani nie ma
         dobrze przemyslanej polityki regionalnej i nigdy jej, wobec wyraznego pekniecia
         na dwie czesci, miec nie bedzie tak jak nie bedzie mialo, jako cherlawe i
         slabowite wojewodztwo, przebicia w Warszawie...
   • Gość: wantar Re: A jednak mniej województw? IP: 80.51.245.* 25.08.05, 21:28
    Jestem za likwidacją tego wojewodztwa.Moge byc przyłączony najlepiej do
    Brandenburgii.Zbiera mi się na wymioty jak słyszę i czytam kto jest lepszy
    Zielona Góra czy Gorzów.Zgłosuję na PO Aby tylko powiedzieli głosno zmieniny
    mapę Polski.Bez Lubuskiego.
   • Gość: rifif Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.08.05, 14:14
    www.bieszczady.info.pl/0,31,0,0,main.html

    W dniu 29 października 2004 roku na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii
    Europejskiej rząd przedłożył projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
    Rady Europy w sprawie klasyfikacji jednostek terytorialnych Państwa Polskiego do
    celów statystycznych.

    W myśl tego rozporządzenia Polska w miejsce dotychczasowego podziału kraju
    podzielona została na sześć regionów: Centralny (Mazowieckie i Łódzkie),
    Południowy (Małopolskie, Śląskie), Wschodni (Lubelskie, Podkarpackie,
    Świętokrzyskie i Podlaskie), Północno-Zachodni (Wielkopolskie,
    Zachodniopomorskie i Lubuskie), Południowo-Zachodni (Dolnośląskie, Opolskie)
    oraz Północny (Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Pomorskie).

    Projekt tego rozporządzenia jest zgodny z wydanym 27 kwietnia 2004 roku
    rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie „wprowadzenia standardowych
    klasyfikacji i nomenklatur”. Podstawą prawną tego rozporządzenia jest z kolei
    rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1059/2003. Inicjatywa podziału
    sprzecznego z dotychczasowym podziałem administracyjnym Polski nie wyszła ze
    strony Komisji Europejskiej, ale ze strony rządu polskiego, który miał za
    zadanie przygotować „polską” część owego rozporządzenia Komisji Europejskiej.Co
    to oznacza dla nas? Ni mniej ni więcej, a tylko to, że dotychczasowe starania o
    dotacje unijne ze strony władz województwa Podkarpackiego nie do końca mogą być
    skuteczne.

    Zarówno przyznawanie środków „unijnych” jak też ich wydatkowanie i późniejsze
    rozliczanie odbywać się będzie w ponad wojewódzkiej strukturze składającej się z
    trzech, a nie z jednego, Podkarpackiego województwa. Potrzeby naszego
    województwa będą konfrontowane z potrzebami całego nowego regionu składającego
    się z trzech województw. A o ile znam Podlaskie i przebojowe władze
    Białegostoku, który jeszcze przed wejściem Polski do UE potrafił zawalczyć o
    dotacje unijne na informatyzację województwa, czarno widzę naszą Podkarpacką
    przyszłość.

    Ponadto nasi wojewódzcy włodarze będą musieli się nauczyć „w biegu” trudnej
    sztuki takiego konstruowania wniosków o współfinansowanie lokalnych inwestycji
    ze środków unijnych, w których wyżej od interesu lokalnego Podkarpackiego,
    promowany będzie interes całego regionu. A z tym mogą być spore trudności,
    bowiem nie bardzo potrafimy współdziałać w poziomych strukturach.

    Do nowej sytuacji powinny się też przygotować nasze bieszczadzkie samorządy.
    Niestety, dogania je dzisiaj to, o czy pisałem przed ponad dwoma laty, a czego
    nie zrobiono, bo i niby po co. Chodzi mianowicie o zupełnie inną od przyjętej
    obecnie formułę konstruowania planów rozwoju lokalnego. Gdyby przy tworzeniu
    planów rozwoju uwzględniono owe uwagi, dzisiaj dużo łatwiej przyszło by nam się
    ubiegać o współfinansowanie inwestycji lokalnych ze środków unijnych.

    Jak rząd tłumaczy sens tych zmian? Przede wszystkim słabością potencjału
    rozwojowego obecnych polskich województw i ich przyszłą niemożnością absorpcji
    środków unijnych. Skoro zaś rząd jest zbyt słaby, aby wprost dokonać nowego
    podziału administracyjnego kraju, podziału, w którym ostało by się co najwyżej
    sześć z obecnych szesnastu (a tak naprawdę powinno być ich cztery) województw,
    usiłuje dokonać tego obok istniejącego prawa licząc iż opór będzie słaby lub
    żaden. Taki jest chyba sens tej cichcem przygotowywanej de facto zmiany podziału
    administracyjnego kraju.
  • Gość: Sued Re: A jednak mniej województw? IP: *.gala.net.pl 22.08.05, 09:58
   Ciekaw jestem czy będziecie dalej tak bardzo "za" gdy przyjdzie wam załatwiać
   jakas spraw w urzedzie miasta i bedziecie jezdzic po 150 km do urzedu tylko po
   to by zlozyc dwa podania i cztery podpisy.
   Wszystko wygląda pieknie... ale czy nie pamietasz ze o wiele lepiej bylo gdy
   skladową zielmi lubuskiej byle dwa wojewodztwa???
   moim zdanie było lepiej.
   • Gość: zg Re: A jednak mniej województw? IP: *.ztpnet.pl 22.08.05, 10:21
    Tylko na tym stracimy.
    Mam nadzieje ze nowego podzialu szybko nie bedzie, moze gdzies za 15-20 lat.
    PZDR
    • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.lubin.dialog.net.pl 22.08.05, 19:11
     Gość portalu: zg napisał(a):

     > Tylko na tym stracimy.

     jasne, ze na tym stracicie, tysiace bezuzytecznych, pasozytniczych urzedniczych
     posad utworzonych dzieki Pierozkom, Brachmanom, Listkom i innym eseldowskim
     kraturom dla ich rodzin, kolesiow i kumotrow.

     > Mam nadzieje ze nowego podzialu szybko nie bedzie, moze gdzies za 15-20 lat.

     Ludzisz sie, jesli PO ralnie mysli o uczciwosci i racjonalizacji wydatkow
     budzetowych to obciecie wydatkow na urzednicza hydre administracji wojewodzkiej
     w karlowatych wojewodztwach powinno byc jednym z pierwszych posuniec!
   • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.lubin.dialog.net.pl 22.08.05, 19:07
    Gość portalu: Sued napisał(a):

    > Ciekaw jestem czy będziecie dalej tak bardzo "za" gdy przyjdzie wam załatwiać
    > jakas spraw w urzedzie miasta i bedziecie jezdzic po 150 km do urzedu tylko po
    > to by zlozyc dwa podania i cztery podpisy.

    Dzis z ZG do miasta wojewodzkiego masz 100 km i co czesto jezdzisz po to by
    "zlozyc dwa podania i cztery podpisy"? Gleboko do dzis komuna tkwi w ludziach,
    ktorzy uwazaja, ze wszstkie sprawy zalatwia sie miescie wojewodzkim...

    > Wszystko wygląda pieknie... ale czy nie pamietasz ze o wiele lepiej bylo gdy
    > skladową zielmi lubuskiej byle dwa wojewodztwa???
    > moim zdanie było lepiej.

    A co to qva, jest "Ziemia Lubuska"? - poludniowa czesc dawnego gorzowskiego. Co
    qurna w herbie Swiebodzina, Zielonej Gory, Krosna, Nowej Soli, Zagania,
    Szprotawy robi dolnoslaski orzel?
    Ciekawe jakie inne wojewodztwo chcialoby sie przylaczyc do takiej potegi, jaka
    jest dzis lubuskie :-)))))
  • ss239 Re: A jednak mniej województw? 22.08.05, 11:04
   Nie ma Lubuskiego to nie ma poparcia dla PO i Tuska. Ot i po problemie !!!
   • proca_toya Re: komusza propaganda 22.08.05, 11:12
    ss239 napisał:

    > Nie ma Lubuskiego to nie ma poparcia dla PO i Tuska. Ot i po problemie !!!

    I o to właśnie panom komunistom z "Trybuny" chodziło gdy zapuszczali tę plotę
    na swoich łamach.
   • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:24
    ss239 napisał:

    > Nie ma Lubuskiego to nie ma poparcia dla PO i Tuska. Ot i po problemie !!!

    No, ba. Pewnie sie przejma, ze w tradycyjnjenie ciemno - czerwonym wojewodztwie
    sie na niego obraza :-))))
    • Gość: sprzedaż Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 00:32
     Ponieważ mają być sprzedane lasy, to po co województwo lubuskie, olsztyńskie,
     białostockie, rzeszowskie?
  • marrek3 Re: A jednak mniej województw? 22.08.05, 11:53
   tak naprawdę jeśli trzymać się faktów, a takimi są niewątpliwie:
   1. Tusk jest szefem PO
   2. Tusk mówił w Zielonej Górze, że nie ma zamiaru likwidować województwa.

   to faktycznie Trybuna sieje plotki!!!

   Ale szczerze mówiąc chciałbym zobaczyć miny tych zacietrzewionych lubuszan z
   północy i z południa, którzy tak pięknie się kłócą o stolicowość, o urzędy itp.
   gdyby jednak doszło do likwidacji lubuskiego.

   Zielona Góra i Gorzów zamiast walczyć o swą wojewódzkość, może zajęłyby się
   sobą, ściągneły inwestorów z prawdziwego zdarzenia i rozwijałby się o wiele
   prężniej (może). Szkoda energii polityków na tą walkę między sobą, warto ją
   sporzytkować na tworzenie miejsc pracy!!!

   Patrząc na te sprawy z punktu widzenia ekonomicznego to zlikwidowałbym kilka
   województw i część powiatów, wzmocniłbym natomiast rolę gmin, tak by większość
   spraw każdy mógł załatwić blisko domu.
   • Gość: MAXX Re: A jednak mniej województw? IP: *.zgora.dialog.net.pl 22.08.05, 12:30
    Ani PO ani PIS nie zmniejszy liczby województw ,bo to miejsca pracy
    urzedasów ,a po wygranych wyborach trzeba będzie swojakom w myśl zasady TKM
    jakies stolki zaproponować......
   • piotr24zg Re: A jednak mniej województw? 31.08.05, 23:52
    ehhee.fajnie sie czyta Wasze wypowiedzi... male sprostowanko, powiedzcie mi czy
    wybralibysice na miasto wojewodzkie miasko,ktore przedtem nazywalo sie..Kobyla
    Góra?Nie nie mowie o ZIELONEJ GÓRZE, tylko o "wspanialym" Gorzowie...bo tak TO
    sie przedtem nazywalo.:)Fajnie,nie?Nawiasem - sloma dalej im z butów wystaje...
    Pozdrawiam wszystkich zielonogórzan - ŁĄczmy sie! piszmy wspolne podanie do Bin
    Ladena - niech wymaze Wypierdów Wielkopolski z mapy!
    :)
    A ewentualni gorzowianie wypowiadajacy sie na forum - gdzie macie deptak i
    starówke?Bo jakos nie zauwazyłem :>
    • Gość: olo Re: A jednak mniej województw? IP: *.gorzow.cvx.ppp.tpnet.pl 02.09.05, 23:30
     Cześć głąbie piotr24zg. Gorzów przed kilkoma wiekami nazywał się Gorzew (a nie
     jakas pier... końska góra czy jaki ch...j), przejedź się do krakowa, zajdź na
     wawel, zerknij na arras z XVI wieku i ... będziesz mądrzejszy.
  • Gość: Szkoda Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 18:25
   Szkoda województwa i jego dorobku. Kto będzie wojewodą-grabażem po 25 września?
   Niezła fucha!
   • Gość: pipi Re: A jednak mniej województw? IP: *.ztpnet.pl 22.08.05, 20:06
    A ja myślę ,że w najbliższym czasie ,w przeciągu
    np.10 lat nie będzie żadnych zmian w podziale
    administracyjnym Polski.
    I jeszcze jedno: olewam kaninchena i wam też to radzę.
    Zabiera głos tylko wtedy, gdy można PLUĆ NA LUBUSKIE
    LUB ZIELONĄ GÓRĘ!
   • Gość: Kaninchen Re: A jednak mniej województw? IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:44
    Gość portalu: Szkoda napisał(a):

    > Szkoda województwa i jego dorobku

    Dorobek, fajne slowo :-) a czego to lubuskie sie dorobilo na ciaglych wojenkach
    gorzowsko - zielonogorskich? Moze droga S3 to ten "dorobek"? A moze wiejskie
    festyny pod nazwa "Dni wojeodztwa lubuskiego"? A moze kariery poslow pokroju
    Owoca czy urzednikow pokroju Jedrzejczaka? A moze tym "dorobkiem" jest jeden z
    najwyszych wskaznikow bezrobocia i biedy? A moze to jednak najgorsze wyniki
    egzaminow po 6 klsie szkoly podstawowej i gimnazjalnym? hmm, no nie wiem czy
    warto sie tym szczycic no ale jesli chcesz sie szczcis, ze pochodzisz z "Krainy
    przegranych" twoja sprawa, ja jednak nie nie zaluje, tfu "dorobku lubuskiego"
    • Gość: jak królik Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 00:49
     Mnożysz posty jak królik! Powstrzymaj się!
  • Gość: autor2 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 20:12
   Nie jestem zwolennikiem czsów PRL, ale wydaje mi się, że ówczesny podział na 17
   województw dobrze odzwierciedlał naturalne, tradycyjne różnice regionalne.
   Oczywiście były tarcia typu ZG/Gorzów (Wielkopolski!) i Bydgoszcz/Toruń (Toruń
   był stolicą województwa przed II wojną św,) ale jednak...
   Co o tym myślicie?
   • fars Re: 17 województw 22.08.05, 20:32
    niech zostanie jak jest, jesteśmy biednym krajem o drogich pomysłach
    • Gość: autor2 Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 20:36
     Masz rację w tym senie, że zbyt częste zmiany są rujnujące i dla prawa i dla
     świadomości... Już Rzymianie (bodajże) mówili, że dobre prawo to takie, które
     obowiązuje od dawna...
     • fars Re: 17 województw 22.08.05, 20:46
      sejm powinien obradować 4 razy w roku, wystarczy na cały rok, a posłów 100,
      senat rozwiązać
      • Gość: autor2 Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:03
       fars! takie pomysły jak "tylko 100 posłów" są niezwykle chwytliwe, ale efekt
       zmian jest naprawdę bez znaczenia. W skali państwa wydatki tego rodzaju są po
       prostu nic nie znaczące. Czy słyszeliście kiedyś o państwie, którego obywatele
       wzbogacili się dzięki zmniejszeniu liczby parlamentarzystów? Maleńkie
       wachnięcie stosunku dolara do euro znaczy sto razy więcej.
       Natomiast prawidłowy podział administracyjny może (nie musi) działać na korzyść
       mniejszych ośrodków, a więc sprzyjać wyrównywaniu różnic w rozwoju gospodarczym,
       społecznym itd.
       • fars Re: 17 województw 22.08.05, 21:07
        tylko, że ze 100 mądrych to by się wybrało, a tak 340 głupich narobi strat
        astronomicznych
        • Gość: aytor2 Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:17
         Skąd wiesz, ilu jest mądrych? W piosence Okudżawy rozrózniało się ich tak, że
         "każdemu mądremu stempelek na łeb przybiło się razu pewnego".
         Tylko jak to w praktyce przeprowadzić ?
       • Gość: Do Autora 2 Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:12
        To brzmi jak cytat z klasyków!
        • Gość: autor2 Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:15
         Wiem. Beethovena i Mozarta.
       • Gość: bąbel Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:23
        1 grosz, drugi frosz... 1 milion, drugi milion... jeden miliard...

        >W skali państwa wydatki tego rodzaju są po
        prostu nic nie znaczące. <

        Ale dodając oszczędności na innych zbędnych faemazonach TAK!!!!!!!!!!!!
        W domu też tak rządzisz swoim budżetem ? Chyba , że masz za dużo ?

        pozdrawiam
        • Gość: autor2 Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:37
         Masz rację że grosz do grosza...
         Natomiast nie masz w tym sensie, w jakim wielu ludzi żałuje zgubionej
         dziesięciogroszówki, jednocześnie wydając 150 PLN dziennie na głupoty.
         Innymi słowy: znam wiele przykładów szybkiego rozwoju gospodarczego, ale nie
         znam przykładów, by odbył się on metodami "rozwiązać jedną z izb parlamentu". Po
         prostu inne czynniki grają rolę o wiele rzędów większą. Czy nie na tych
         powinniśmy się skupić? Co szkodzi choćby podyskutować na ich temat?
         I jeszcze raz powtarzam: grosz do grosza daje w dłuższym czasie duże sumy. Ale
         10 zł do 10 zł większe.
    • Gość: Kaninchen Re: 17 województw IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:37
     fars napisała:

     > niech zostanie jak jest, jesteśmy biednym krajem o drogich pomysłach

     Masz racje, dlatego poroniony pomysl urzedniczej, czerwonej kasty gorzowsko -
     zielonogorskiej na utrzymanie swoich stolkow, czyli innymi slowy, woj. lubuskie
     nalezy czym predzej zlikwidowac!
   • Gość: Kaninchen Re: 17 województw IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:32
    Gość portalu: autor2 napisał(a):

    > Nie jestem zwolennikiem czsów PRL, ale wydaje mi się, że ówczesny podział na17
    > województw dobrze odzwierciedlał naturalne, tradycyjne różnice regionalne.

    hhehehehe hahaaahaha :-)))))) Dawno sie tak nie usmialem czytajac taka wierutna
    bzdure "naturalne, tradycyjne różnice regionalne" dobre sobie!!!! A czymze byla
    po wojnie ta ZG? zapyziala miescina na Dolnym Slasku, ktora komunisci
    postanowili uczynic wbrew logice i historii satolica regionu posklejanego ze
    skrawkow Dolnego Slaska, Luzyc, Brandenburgii, Wielkopolski i Pomorza
    Zachodniego. Nawet odgrzebali, by zrobic ludziom z wode z mozgu (w stylu
    sojotechniki marksistowskiej), sredniowieczna nazwe "ziemia lubuska"
    niestniejacej od wiekow krainy wchodzacej wczesniej do XIII w. w sklad Dolnego
    Slaska.

    > Oczywiście były tarcia typu ZG/Gorzów (Wielkopolski!) i Bydgoszcz/Toruń (Toruń
    > był stolicą województwa przed II wojną św,) ale jednak...
    > Co o tym myślicie?

    Mysle, ze powinienies sie doksztalcic w trybie natychmiastowym z historii
    • Gość: autor2 Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 01:00
     Nie trzeba się dokształcać - wystarczy sięgnąć do elementarnych żródeł.
     Toruń stał się stolicą województwa pomorskiego w roku 1920.
     I to nie komuniści uczynili - zaręczam.
     I w materiałach źródłowych na temat Ziemi Lubuskiej też nie znalazłem słów
     "posklejana", "wierutna bzdura", "woda z mózgu".
     Więc propozycja: mniej inwektyw, więcej wiadomości merytorycznych. Ja wiem, że
     aninomowy internet ma swe specyficzne prawa, ale ja to ćmam.
     Ćmam.
     • Gość: Kaninchen Re: 17 województw IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 01:33
      Gość portalu: autor2 napisał(a):

      > Nie trzeba się dokształcać - wystarczy sięgnąć do elementarnych żródeł.
      > Toruń stał się stolicą województwa pomorskiego w roku 1920.
      > I to nie komuniści uczynili - zaręczam.

      O! Niemozliwe a jaki to zwiazek z woj. lubuskim? Umiesz trzymac sie tamatu i
      czytac ze zrozumieniem?

      > I w materiałach źródłowych na temat Ziemi Lubuskiej też nie znalazłem słów
      > "posklejana", "wierutna bzdura", "woda z mózgu".

      Materialy zrodlowe??? A co ty rozumiesz pod haslem "materialy zrodlowe na temat
      Ziemi Lubuskiej"??? Akt oddania w zastaw Brandenburczykom takowej przez
      Boleslawa Rogatke w polowie XIII w. a moze dokumenty dotyczace likwidacji
      biskupstwa w Lebus (Lubusz, dzis w RFN) w XIV w.? Innych materialow zrodlowych o
      tej krainie w wiekach pozniejszych NIE MA!!! to co moze czytales o, tfu "Ziemi
      Lubuskiej" to wymysl Wydzialu Propagandy Komitetu Wojewodzkiego Polskiej
      Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Gorze i kilku usluznych wobec
      "przewodniej sily narodu" historykow. To nie sa zadne materialy zrodlowe, no ale
      jak mowilem, kurs historii regionalnej przydalby ci sie od zaraz...

      > Więc propozycja: mniej inwektyw, więcej wiadomości merytorycznych. Ja wiem, że
      > aninomowy internet ma swe specyficzne prawa, ale ja to ćmam.
      > Ćmam.

      Cmaj, cpaj, czy co tam sobie chcesz. Swej ignorancji wypelnionej propaganda
      komunistyczna nie zmyjesz, poki nie poznasz prawdziwej historii krain tworzacych
      ahistoryczny twor pod nazwa, tfu, wojewodztwo lubuskie.
      • Gość: autor2 Re: 17 województw IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 01:54
       Co do Torunia, to przecież pisałem o nim w poprzednim poście, i Ty do tego się
       odniosłeś, proponując mi dokształcanie. Więc skąd to zdumienie?
       Materiały żródłowe to książki, encyklopedie, etc. a nie wyzwiska on-line.
       "Ćniam" oznaca "lekceważę", a nie "ćpam". Skądinąd nie dziwię się, że nie
       rozróżniasz tych pojęć.
       W mom poście proponowałem dyskusję merytoryczną. Widzę że nie jest to możliwe.
       Zabranie głosu uważam teraz za błąd. Przepraszam zainteresowanych.
       To jest koniec wypowiedzi autora2 na forum zielonogórskim.
      • Gość: piasek Re: 17 województw IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.09.05, 08:15
       kaninchen opuść te forum i nie rób ludziom wody z mózgu.Twoje miejsce jest w
       raichu niemieckim-gdybyś miał jakieś wątpliwośći,bo albo jesteś oszustem,albo
       bardzo naiwnym człowiekem.Tak czy inaczej dmuchasz w niemiecką trąbę.
   • gregmi Re: 17 województw 03.09.05, 03:47
    hmm
  • Gość: propozycja Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 20:48
   Propozycja nie do odrzucenia dla Platformersów. Przenosimy stolicę z Warszawy do
   Łodzi lub Krakowa!
   • fars Re: A jednak mniej województw? 22.08.05, 20:52
    jestem za lub Krakowa
  • hirro wieśniak plotkarz!!!!!!!!!!!-burak i pesymista;-)) 22.08.05, 21:45
   marrek3 napisał:

   > Czyżby jednak PO przymierzało się do zmniejszenia liczb województw? Jestem
   > ZA!!
   > wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=8172&wid=7797388&rfbawp=1124692923.534&redId=2088057271430973bb857e5&redTsa
   > =1124692923

   bedziecie naszą kulą u nogi do dnia sądnego nedojdy życiowe!!!!!!;-
   )))))))))))))))))))
   • Gość: mniejsze zło! Re: wieśniak plotkarz!!!!!!!!!!!-burak i pesymist IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 23:00
    Mniejsze podatki, mniej województw, mniej na edukację (studia płatne!), policję.
    Wybieram PiS - mniejsze zło!
  • Gość: Real (ista) Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 23:39
   Tak czy siak, ta dyskusja wygląda na bicie piany. Zgadzam się z kimś tam, że są
   tematy sto razy ważniejsze. Np. dla mieszkańca Nowej Soli (byłem tam,
   widziałem). Bezrobocie w lubuskim 25%, jak będziemy w Wielkopolsce to 15%? A jak
   w dolnośląskim , to ile? A jak w mazowieckim?
   Skoro to wszystko plota przeciw PO, to po co się zajmować?
  • Gość: bąbel Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 08:38
   I super. Kto straci ? Oprócz ZG i GW nikt i nikt nie będzie żałował
   tych "metropoli".
   Nie podoba mi się program PO , ale w tym punkcie TAK. Może lepiej nie będzie,
   ale poważniej na pewno.
   • Gość: piter Re: A jednak mniej województw? IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 23.08.05, 12:21
    bąbel, generalnie często mamy zbliżone poglądy, ale teraz nie mogę nie zapytać.
    Podoba Ci się szukanie tematów zastępczych jak kolejna reforma administracyjna
    i jesteś gotów zapłacić za to z własnej kieszeni?
    • Gość: zg Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 12:31
     Dzieki takim wku..ajacym palantom jak ty wzrasta liczba zwolennikow LUBUSKIEGO.
     Swoim poznanskim tokiem rozumowania uswiadamiasz nas jak wiele mozemy stracic:)

     W zblizajacych sie wyborach Lubuskie bedzie mialo 12 poslow i 3 senatorow.
     Ile przypadnie na nasza okolice(malo zaludniona)"reprezentantow" gdy
     woj.przestanie istniec????????
     • Gość: Kaninchen Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 13:42
      Gość portalu: zg napisał(a):

      > Dzieki takim wku..ajacym palantom jak ty wzrasta liczba zwolennikow LUBUSKIEGO.

      Chciales oczywiscie powiedziec, ze wzrosla liczba ujawnionych lubuskich trolli i
      slychac jeki paniki, ze budowany przez lata zielonogorski gmach pasozytnictwa
      urzedniczego moze runac i okaze sie, ze bez tych wszystkich instytucji
      wojewodzkich krol jest nagi i bedziecie sie musile wzac do prawdziwej roboty a
      nie bedziecie budowac swej "potegi" kosztem innych.
      • Gość: zielonogórzaninX Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 13:55
       Słuchaj, Kaninchen, tu chyba nie chodzi o województwa. Twój język zdradza, że
       masz problemy emocjonalne. Szkoda, że rozładowujesz je na publicznym forum.
       • Gość: zg Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 13:59
        Nagadales sie ty poeto od 7 bolesci??

        Ponawiam pytanie.
        W zblizajacych sie wyborach Lubuskie bedzie mialo 12 poslow i 3 senatorow.
        Ile przypadnie na nasza okolice(malo zaludniona)"reprezentantow" gdy
        woj.przestanie istniec????????

        Sluchaj dam ci dobra rade.
        Jak zle jest w Lubuskim to wyjedz do swojego Poznania.
        • Gość: zg Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 14:02
         I jeszcze jedno ty wszechwiedzacy ignorancie.

         "budowany przez lata zielonogorski gmach pasozytnictwa"
         Wypowiedz sie lepiej na temat LUW i wszechmwladnego wojewody.
         Z tego co mi wiadomo to LUW-ik w gorzowku zatrudnia najwiecjej urzednikow a co
         robi??????
       • Gość: Kaninchen Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 14:33
        Masz troche racji, faktycznie nie moge opanowac emocji, gdy slysze te bzdety o
        tym jakie to fajne jest woj. lubuskiego, ktorego zielonogorzanie bronic beda do
        ostatniej kropli krwi...Nie moge zdzierzyc tych sloganow i czerwonej propagandy
        lubuskosci. Nie moge wytrzymac, gdy mysle jak Brachman, Pierog, Listek, Owoc,
        Wontor i inni eseldowcy smieja sie, ze maja w ZG tak wielu "uzytecznych idiotow"
        (zwrot J. Stalina), ktorzy dbaja o ich folwark o nazwie wojewodztwo lubuskie...
        • Gość: zielonogórzaninX Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 14:42
         Wiesz, ja jestem antyczerwony i to bardzo, a zarazem zwolennik lubuskiego (nie
         zielonogórskiego - lubuskiego). Dlatego rażą mnie te ciągle wzmianki o
         czerwonych a nawet (ostatnio) Stalinie. W końcu wyjdzie chyba na to, że twórcami
         lubuskiego byli
         a) Feliks Dzierżyński
         b) Ławrentij Beria
         c) Pol Pot
         • Gość: zg Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 14:52
          Dziekuje za wyczerpujaca odp.
          A jesli chodzi o czerwonych to dla mnie sa takimi samymi zdrajcami co ty.
          I nie rob z ZG takiego przyczulka komuchow bo w gw wystarczyl Tadeo i cale
          struktury zielonogorskiego sld sie rozjebaly!!!!
          Teraz spadaj albo idz pisac te swoje wiersze dla naszej pani prezydent!
         • Gość: Żaranin Lubuskie-NIE IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 15:20
          Czuję że jak zabraknię województwa to w ZG i GW będzie rozpacz, po pieniądzach
          które już nie dostaną. Te dwa miasta poczują się tak samo jak teraz Żary, Żagań,
          Krosno, itp. Bedziecie moi drodzy prowincją na krańcach województwa
          Dolnośląskiego , Poznańskiego.
          A to wszystko przez tą waszą wojenkę, która rozwiąże te pseudowojewództwo.
         • Gość: Kaninchen Re: Brawo kaninchen!!! IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 16:41
          Gość portalu: zielonogórzaninX napisał(a):

          > Wiesz, ja jestem antyczerwony i to bardzo, a zarazem zwolennik lubuskiego (nie
          > zielonogórskiego - lubuskiego). Dlatego rażą mnie te ciągle wzmianki o
          > czerwonych a nawet (ostatnio) Stalinie. W końcu wyjdzie chyba na to, że twórcam
          > i
          > lubuskiego byli
          > a) Feliks Dzierżyński
          > b) Ławrentij Beria
          > c) Pol Pot

          No to cierpisz chlopie na rozdowjenie jazni, bo skoro jestes fanem lubuskiego to
          powinienes byc rowniez milosnikiem czarwonego dranstwa, ktore sprawia, ze taki
          zielonogorski NFZ obsadzony jest pociotkami SLD a bez rekomendacji tejze partii
          niewiele zdzialasz w Urzedzie Marszalkowskim. Skoro z ciebie taki antykomuch to
          juz dawno do smietnika powinienies wywalic ta cala idee "Ziemi Lubuskiej", ktora
          powstala w okresie stalinowskim. Co do zwiazkow Berii z porodem "Ziemi
          Lubuskiej" to moze masz troche racji, bo w Sowietach tez tak robiono, ze
          niszczono historie, przesiedlano ludzi, tworzono nowa historie i budowano od
          zera omnipotentne osrodki wladzy, tak samo jak z tym cholernym lubuskim, choc to
          dosc odlegla analogia...
          • Gość: zgadnij PIOSENKA Kaninchena! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 18:48
           O rodzeni bracia moi
           powiem wam, kto za tym stoi!

           Żydo komuno masoneria
           jezuici, Truman, Beria

           Berlin, Paryż, Rzym i Syjon
           wszędzie wlezą, wszędzie ryją.
    • Gość: bąbel Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 22:02
     Bardzo ni miło, że czasami ktoś zgadza się z moimi poglądami, w kórych cząsto
     narzekam na to i owo. Przechodząc do pytania: nie uważamm ponownej reformy
     administracyjnej za temat zastępczy, a jak najbardziej pilny do realizacji.
     Pytasz czy zapłacę z własnej kieszeni ? A czy teraz nie płacimy za coś co jest
     słabe, biedne bez przyszłości i ciągle na ostatnim miejscu ? GW i ZG żyją
     swoimi problemami w oderwaniu od reszty województwa ( relacje z TVP LUB.
     działają w identyczny sposób dlatego tvp Wrocław jest bardziej bliski
     mieszkańcom południa lubuskiego ). Czy np.Nowa Sól może stracić? Chyba nie,
     zamist być przy zajętej sobą ZG, lepiej współpracować z Głogowem, Polkowicami i
     Lubinem. Tak myślę i wiem , że narażam się wielu obrońcom lubuskiego, ale czy
     ktoś może mi podać kilka ważnych powodów dla dalszego istnienia tego
     województwa ?

     Pozdrawiam - przeciwników też oczywiście
  • Gość: zniesmaczony Propozycja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 15:27
   Załóżmy osobny wątek "Kaninchen". A o naszych sprawach rozmawiajmy osobno.
   • Gość: zielonogórzaninX Re: Propozycja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 15:49
    Ale nie zaprzeczysz, że taka osoba stymuluje dyskusję, hę?
    A poza tym on ma jeden głos w wyborach, tak jak Ty i jA.
    • Gość: erni ZIELONA GÓRA DO WROCŁAWIA IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 23.08.05, 16:29
     Nie wiem zkad wszyscy zielonogórzanie myślą że po zlikwidowaniu województwa
     lubuskiego ich stolica będzie w Poznaniu? Jeśli lubuskiego nie będzie to
     stolicą zielonogórskiego będzie Wrocław. Jest to oczywiste bo Zielona góra to
     Śląsk. Ale jak widać 45 lat prania mózgów poskutkowało.
     • Gość: piter Re: ZIELONA GÓRA DO WROCŁAWIA IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 23.08.05, 16:39
      A gdzie to wyczytałeś (mowie o Poznaniu)?
     • Gość: lubuszanin;) Re: ZIELONA GÓRA DO WROCŁAWIA IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 17:22
      Jeśli chodzi o Poznań to mowa jest o Gorzowie, a Zielona Góra wiadomo, że
      byłaby w dolnośląskim.
      A ja chcę likwidacji województwa!!!
      • Gość: jop Re: ZIELONA GÓRA DO WROCŁAWIA IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 18:39
       ja też jestem za tym.Niech wreszcie Gorzów bedzie Wielkopolski.
     • Gość: kamila Re: ZIELONA GÓRA DO WROCŁAWIA IP: *.zgora.sdi.tpnet.pl 23.08.05, 19:55
      a może poskutkowała obserwacja Ślaska i Wielkopolski ?
      a może więcej tutaj Wielkopolan niż Ślązaków ?
      Każdy nowy podział administracyjny przerywa pewne korzenie, to dość logiczne.
      • croolick Re: ZIELONA GÓRA DO WROCŁAWIA 24.08.05, 22:24
       Gość portalu: kamila napisał(a):

       > a może więcej tutaj Wielkopolan niż Ślązaków ?

       No coz, zdecydowana wiekszosc mieszkancow ZG ma poznanskie korzenie. To tu po
       wojnie przyjezdzali Poznaniacy z nakazem pracy w "wielkopolskim przyczolku na
       zachodzie" by tworzyc administracje. Co zaprocentowalo powstaniem w 1950
       dziwacznego tworu pod nazwa woj. zielonogorskie skladajacego sie powiatow
       odebranych woj. wroclawskiemu (zarski i zaganski) ale jadro stanowily ziemie
       nalezace w l. 1945 -50 do woj. poznanskiego...
       • Gość: olo Re: ZIELONA GÓRA DO WROCŁAWIA IP: *.gorzow.cvx.ppp.tpnet.pl 02.09.05, 23:48
        Cha, Cha! Dobre! Pochodzę z północy tego nieszczęsnego tworu i od urodzenia od
        sąsiadów nauczyłem się,że ziemniaki to pyry, ryczka to taboret itd. Nie
        wiedziałem, że ZG jest wielkopolskie, w poznaniu by się brechali z takiego
        tekstu.
  • Gość: PO Re: A jednak mniej województw? IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 22:47
   SLD-OWSKA PROWOKACJA!!!! Głąby czerwone! Toną i szukają kół ratunkowych.
  • Gość: erni Re: SIŁA WOJEWÓDZTW W 2004 r. IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 24.08.05, 11:54
   Inwestycje:
   www.gazetaprawna.pl/numery/1517/8.gif
   Liczba inwestycji powyżej 1 mln $:
   bi.gazeta.pl/im/6/2876/m2876616.jpg
   • Gość: bąbel Re: SIŁA WOJEWÓDZTW W 2004 r. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.08.05, 20:41
    Niedaleko od Nowej Soli istnieje Zagłębie Miedziowe ,a w nim kombinat KGHM
    SA"Polska Miedz", ciągle inwestujący ( huty , kopalnie, przedsiębiorstwa
    pracujące na rzecz kombinatu ), poważne zakłady branży motoryzacyjnej,
    maszynowej i wiele wiele innych o różnym profilu. Ale dolnośląskie to nie tylko
    bogaty LGOM; Wrocław z wieloma inwestycjami, Wałbrzych , rozwinięta legnicka
    strefa ekonomiczna itd. Jak na tym tle przedstawia się woj. lubuskie ? Widać
    wyrażnie.
    Czy Nowa Sól straci na przejściu pod Wrocław ? Nie ma nic do stracenia, może
    jedynie zyskać.
    Emi - trafiłeś w dziesiątkę.
  • Gość: ZIELONKA ZIELONOGÓRSKIE z Legnicą i Jelenią Górą. IP: 80.51.233.* 25.08.05, 07:39
   Nie, nie Gorzów nie pojdzie do Poznania. Przeciez Gorzów Wlkp. pojdzie do
   Szczecina. władze wielkopolskiego niechcą Gorzowa. W Zachodniopomorskim tez go
   nie chcą ale..... Tam bedzie przyłączony bo gdzieś musi.

   Ja to bym sie tylko śmiała jak wszystkie miasta narzekające na Wrocek i będące
   teraz w dolnośląskim (czyli głównie Jelenia Góra, Legnica) scyknęły sie i
   chciały z nami tworzyć województwo a o czymś takim już słyszałam. I nie na
   forum.

   Gdyby akurat taki był układ to stolicą była by Zielona G. i tamci zapewne nie
   mieli by nic przeciwko. Chyba zeby wlazł Wałbrzych to wtedy nie wiadomo czy on
   tez by coś chciał od życia....?
   • Gość: erni Re: ZIELONOGÓRSKIE z Legnicą i Jelenią Górą. IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 08:52
    >Ja to bym sie tylko śmiała jak wszystkie miasta narzekające na Wrocek

    Wiesz a które to miasta niby narzekaja na Wrocław i dlaczego?
    Czekam na odpowiedż.
    • budrys77 Re: ZIELONOGÓRSKIE z Legnicą i Jelenią Górą. 25.08.05, 09:50
     hmmmmm, jeszcze ani razu nie spotkałem się z opinią, że Gorzowa "nikt nie chce"
     w innym województwie. Poznań byłby zainteresowany, a Szczecin przyjął by Gorzów
     z otwartymi ramionami - choćby dlatego, że północ lubuskiego znacznie
     przewyższa centrum i wschód Pomorza Zachodniego. Do tego dochodzi bliskość
     Berlina. Wiele razy słyszałem opinię Szczecinian by odciąć Koszalin i połączyć
     się z Gorzowem. Tyle tylko, że Gorzów bardziej jest zintegrowany z Poznaniem,
     pograniczem niemieckim i Zieloną Górą.
   • Gość: bąbel Re: ZIELONOGÓRSKIE z Legnicą i Jelenią Górą. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:23
    Moja droga, tam nikt nie narzeka na Wrock., a Zielona, N.Sól, Zary , Zagań i
    nnne miejscowośći , sa znane i "lubiane". Taka jest prawda.

    pozdrawiam
  • Gość: erni Re: MAPA IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 10:08
   www.torun-bydgoszcz.pl/duze/077_96_03_16podzia20poli.jpg
   • Gość: bąbel Re: MAPA IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:26
    I to ma sens istnienia.

    Przepraszam inaczej myślących
  • Gość: ZIELONKA Re: A jednak mniej województw? IP: 80.51.233.* 25.08.05, 10:11
   no ne fem budrysie.... :)
   Mieszkańcy Szczecina niechętnie mówią o przyłączeniu Gorzowa do
   Zachodniopomorskiego... a poznaniacy uważają ze mają już Kalisz i kolejnego
   darmozjada nie potrzebują.
   Co do tego, że Wrocław chce Zieloną Góre to chyba nie ma wątpliwości, i nie
   mówie tego dlatego aby znowu zacząć jakąś zielonogórsko-gorzowską kłótnie ale
   Wrocław to Śląsk ZG też a Śląsk "przeważnie" trzyma sie razem. Moze to dlatego
   Zielona G. ma poparcie ze strony całęgo Śląski i górnego i dolnego i sztucznego
   opolskiego (któego wogole nie powinno być na mapie administracyjnej PL)

   A na Wrocław narzeka legnica (ona równiez narzeka na GW Wrocłąw) Wałbrzych,
   Zgorzelec, Jelenia G. wymieniać dalej? Podobnie jak Kędzierzyn narzeka na
   Opole, Radom na Warszawke, Czestochowa&Lubliniec na Katowice a Słupsk na Gdańsk.
   • Gość: erni Re: KOMPLEKSY MAŁYCH MIAST IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 10:19
    >A na Wrocław narzeka legnica

    Konkretnie jakie powody ma Legnica aby narzekac na Wrocław? Konkrety proszę.
    To są kompleksy malych miast ze przestaly byc wielkimi stolicami.
   • budrys77 Re: A jednak mniej województw? 25.08.05, 10:26
    baaaaa, wychodzi na to że znamy różnych Szczecinian i Poznaniaków:) Ja znam
    zupełnie inne opinie. Może i Kalisz jest darmozjadem w Wielkopolsce, chociaż
    nie znam tematu, Gorzów ma nad nim jednak ogromną przewagę - umie ściągać
    środki strukturalne UE. I to duże. Pod tym względem bije biurokratów z
    Poznania, którzy nawet nie potrafią poprawnie wypełnić wniosków:)))) (patrz:
    remont Głogowskiej). Do tych spraw nie potrzeba administracji wojewódzkiej,
    tylko sprawnego gospodarza. Może i nie przepadam za Jędrzejczakiem ale
    przyznaję mu skuteczność w tej materii, jakiej to życzę panu Grobelnemu:)
   • Gość: olo Re: A jednak mniej województw? IP: *.gorzow.cvx.ppp.tpnet.pl 03.09.05, 00:04
    I tu się mylisz, Zielonko. Mam sporo znajomych z poznania (rodowite pyry z
    dziada pradziada), którzy na wieść, że gorzów nie jest w woj. wlkp reagują
    zdziwieniem. Nie poczują obciązenia dodatkowymi problemami, raczej dumę z tego,
    że region wrócił do kształtu z czasów mieszka starego lub (ukochanego przez
    pyry, bo im miasto powiększył) przemysła II, kiedy gorzów leżał na terenie wlkp.
  • Gość: ZIELONKA Re: A jednak mniej województw? IP: 80.51.233.* 25.08.05, 10:27
   erni ta mapka to dopiero projekt, wszystko moze sie diametralnie zmienić

   A czemu Legnica na was nerzeka tego nie wiem.. co ja wróżka jestem? Poczytaj
   forum legnica to sie dowiesz. Albo sie tam przejedź.
   • Gość: Tukan Re: A jednak mniej województw? IP: *.zgora.dialog.net.pl 25.08.05, 10:35
    Ta mapka to odgrzewany klops, jeden ze starych projektów sprzed reformy.
    Ludzie, reforma już była i nikogo nie stać na przeprowadzanie co 3 lata
    kolejnych. To zwykły straszak czerwonych, przed prawicą. Dywagacje na ten temat
    świadczą jedynie, że emocje po reformie jeszcze nie opadły i lewica to
    wykorzystuje.
    Pora pogodzić się z tym co jest i tak budować obecne regiony.
   • Gość: erni Re: INWESTYCJE IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 10:40
    A jakie może mieć powody aby Zgorzelec narzekął na Wrocław? Niezly ubaw.
    Z calym szacunkiem ale powtarzanie bzdur nie przystoi inteligentnej pięknej
    kobiecie :). W Legnicy jestem często, zainwestowało tam już 50 firm
    zagranicznych w SSE. NA Dolnym Ślasku chyba nigdzie jak w Polsce nie ma tak
    sprawiedliwej i równomiernej redystrybucji dobra i inwestycji. Są 3 SSE w
    Wałbrzychu, Legnicy i Kamiennej Górze które się wspierają i tworeza podstrefy w
    całym województwie i nawet Wrocławiu (Whirpool, Fagor). Wczoraj Wrocławska
    delegacja negocjowała w Seulu gigantyczne inwestycje LG/Phillips które mają dać
    prace łącznie 12 tys. miejsc pracy. Negocłują mimo że fabryki mają powstać poza
    Wrocławiem. 10 km od granic miasta.
    Szczegóły na:
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=550
    • Gość: bąbel Re: INWESTYCJE IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:30
     Wystarczy wejść na stronę legnickiej strefy i zobaczyć ilosc inwestycji. Możn
     porównać z całym lubuskim (?)
  • Gość: ZIELONKA Re: A jednak mniej województw? IP: 80.51.233.* 25.08.05, 10:32
   możliwe budrysie, ale gdyby tak sie stało, że przyłączą was do Poznania to nie
   myśl ze tam wam będzie lepiej. nie będziecie "drugą stolicą" :P tylko
   powiatowym miastem, któe nie bedzie mieć nic do powiedzenia (w sumie to teraz
   tez nic nie macie do gadania ale jednak....)

   Więc nie zdziw sie jesli pod koroną Poznania stracicie tak jak teraz
   Częstochowa i przestaną wam remontować ulice, namprawiać kamienice itp tylko
   dlatego ze w Poznaniu trzeba opłacić posprzątanie chodników.
  • Gość: erni Re: SSE DŚ IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 10:55
   A tutaj inwestycje tylko w dolnopśląskich SSE:
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=550&w=14799300
  • Gość: ZIELONKA Re: A jednak mniej województw? IP: 80.51.233.* 25.08.05, 11:22
   erni nie bądź śmichotny... to, że w Legnicy inwestuje jakaś zagraniczna firma
   to wcale nie jest zasługa Wrocka. A to nie są bzdury tylko prawda! Moje info
   zawsze są sprawdzone. Nie wierzysz to sie przejedź i popytaj!
   • croolick Re: A jednak mniej województw? 25.08.05, 12:01
    Gość portalu: ZIELONKA napisał(a):

    > erni nie bądź śmichotny... to, że w Legnicy inwestuje jakaś zagraniczna firma
    > to wcale nie jest zasługa Wrocka. A to nie są bzdury tylko prawda! Moje info
    > zawsze są sprawdzone. Nie wierzysz to sie przejedź i popytaj!

    Zielonka rusz, glowka. Skoro Leginica nie jest juz miastem wojewodzkim a rozwija
    sie siwtnie to po za wszelka cene bronic "półwojewódzkiego" statusu Zielonej
    Gory??? Pamietam szara Legnice, gdy byla miastem wojewodzkim i moze to przypadek
    (choc mysle, ze nie) widze ze w tym miescie wiele dobrego sie dzieje, gdy jest
    powiatem grodzkim...Podobnie z jeszcze bardziej szarym i ohydnym Walbrzychem,
    ktory wychodzi z dna i pieknieje jako miasto powiatowe...
    • Gość: piter Re: A jednak mniej województw? IP: *.zgora.dialog.net.pl 25.08.05, 13:00
     Bo mają mądrych preziów i radnych, którzy potrafią też umiejętnie doić Unię. Na
     pewno nie dlatego, że są pod skrzydłami Wrocławia.
     • budrys77 Re: A jednak mniej województw? 25.08.05, 13:28
      ooooooo, właśnie. Do pomalowania kamienic i posprzątania dróg nie trzeba
      decyzji wojewody czy marszałka. To samo tyczy się inwestycji prywatnego
      kapitału. Od tego jest SPRAWNY samorząd lokalny. Szczerze powiedziawszy w ten
      sposób zarządza się np. na Białorusi i nie jest to bynajmniej wzór do
      naśladowania. Tam prezydent i jego świta decydują nawet o produkcji ciągników:)
      W 1998 roku popełniono błąd tworząc aż tyle słabych województw i karłowatych,
      bezradnych powiatów. Obecnie możemy liczyć jedynie, że fundusze strukturalne UE
      pomogą im się rozwinąć. Niestety, w gąszczu przepisów unijnych trzeba umieć się
      poruszać, a "pani Krysia", która od 20 lat pracuje w Urzędzie Gminy, raczej nie
      opanuje tej sztuki zbyt szybko;) Osobiście uważam, że lubuskie powinno ściśle
      związać się z Niemcami, bo dla Warszawy jesteśmy tylko województwem
      tranzytowym. Pzdr
      • Gość: zielonogórzaznin2 Za Gierka było lepiej. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.08.05, 17:11
       Za Gierka było lepiej - słyszę od wielu osób. Nawet pomniki chcą gdzies tam stawiać.
       Więc przypomnę: Gierek podzielił kraj na 49 województw.
       Słownie: czterdzieści dziewięć. I było lepiej, nieprawdaż?
     • Gość: bąbel Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:35
      Piter, zgadzam się z tobą w 1000000000000000000000000000000 %
      Kto zna sprawę burmistrza Polkowic? Sam zarobił bardzo dużo, ale i miasto
      zarobiło bardzooooooooooooo dużo. Chociarz nie tędy droga.
   • Gość: erni Re: A jednak mniej województw? IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 13:48
    >to wcale nie jest zasługa Wrocka

    Oczywiscie ze jest to zasługa Wrocławia. Prawie każdy inwestor zwraca uwagę na
    bliskość wielkiego ośrodka akademickiego. Właśnie dlatego w Lubuskiem jest tak
    słabo z inwestycjami bo brakuje kadr. Wrocław to nie tylko kuźnia kadr ale i
    całe zaplecze finansowe i księgowe nie mówiąc już o komunikacji ze światem
    (port lotniczy). To dizęki temu tyle jest Japońskich firm na Dolnym Śląsku. Dla
    inwestora z Niemiec to nie problem bo dojedzie autostradą, ale już Anglik czy
    Amerykanin raczej nie.
    • Gość: Kuman Re: A jednak mniej województw? IP: *.pkobp.pl 25.08.05, 16:15
     I co, myślisz, że jak Nowa Sól, czy Zielona Góra będą należały do
     Dolnośląskiego, to im się wrocławskie lotnisko przybliży? ::LOL::
     W Lubuskiem także są uczelnie, drogi i lotnisko.
     • Gość: zasieki1 Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 16:19
      > W Lubuskiem także (...) lotnisko.

      jest a jakby go nie bylo;)
      • Gość: piter Re: A jednak mniej województw? IP: *.zgora.dialog.net.pl 25.08.05, 17:11
       Bochena też niedługo nie będzie. Miejmy nadzieję, że zastąpi go ktoś kto będzie
       potrafił zrobić pożytek z tego lotniska. Gorzej być już chyba nie może ;)
       • Gość: zasieki1 Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 17:16
        niestety, bochen podpisal umowe, ktora bedzie obowiazywala do konca przeszlego
        roku. co najmniej do wtedy na lotnisku bedziemy mieli tylko jednno polaczenie z
        wawa (bo watpie, ze do 2 mln wydanych na lot doloza jeszcze cos na inne linie)
     • Gość: bąbel Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:39
      I co z tego wynika ? x - y = 0
  • Gość: ZIELONKA Re: A jednak mniej województw? IP: 80.51.233.* 25.08.05, 19:32
   napisała bym wam cos al juz mi sie nie chce....
   • croolick Re: A jednak mniej województw? 25.08.05, 19:56
    Gość portalu: ZIELONKA napisał(a):

    > napisała bym wam cos al juz mi sie nie chce....

    Powiedzalbym raczej, ze nie masz juz nic poza frazesami i sloganami do powiedzenia.
   • Gość: bąbel Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:41
    Napisz, proszę. Jesteś senna, napij się kawy i nie odkładaj tego co chcesz
    powiedziec.
  • Gość: zielonogórzanin2. Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 20:25
   Wybaczcie, cała ta dyskusja jest do .... . Kręci się wokół zgadnienia : co oni
   zrobią? Jak nam pomogą, gdy przyjdą, lub nie przyjdą? Czy ktoś się mną
   zaopiekuje nawet w takim przypadku, gdy moja praca będzie gó..o warta? Czy jak
   zagłosuję tak czy siak, to będzie lepiej czy gorzej ?
   Czy twoja praca jest g...o warta, czy nie, nie zależy od onych.Zależy od Ciebie.
   Głosuj według swego uznania - ale nie miej żalu, gdy gość okaże się dupkiem.
   Poziom wybranych zależy od poziomu głosujących - nie zauważyłeś?
   Społeczeństwo bierne nie ma szans na wygraną.
   Nie zwiększysz swego statusu społecznego, bluzgając w WWW.
   I to na tyle.
   • Gość: babel Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:54
    Cuda to Hary Poter, wiara to w duchy, egzystencja to forsa. Przepraszam, czy o
    forsie mówił ktos w kampaniiiiiiiiiiiii?
  • Gość: bąbel Re: A jednak mniej województw? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 23:11
   Jest godzina 23.12 .I to by było dziś na tyle. Dobranoc Państwu, do jutra -
   baj baj.

   DOOOOOOOOBRANOOOC
  • Gość: ZIELONKA Re: A jednak mniej województw? IP: 80.51.233.* 26.08.05, 08:08
   nie króliczku/zajączku ale poprostu nie gadam już z czereśniakami z goszofa :P
   • croolick Re: A jednak mniej województw? 26.08.05, 11:43
    Gość portalu: ZIELONKA napisał(a):

    > nie króliczku/zajączku ale poprostu nie gadam już z czereśniakami z goszofa :P

    No widzisz sloneczko, jak zwykle operujesz jedynie sterotypami, tak sie sklada,
    ze mieszkalem w ZG (mam duzy sentyment do tego miasta, dlatego m.in. zagaladam
    na to forum). Gorzowa kompletnie nie znam (no moze kilka razy przejezdzalem
    jadac do Szczecina ale sie nawet nie zatrzymywalem). Wogole dla mnie byle
    gorzowskie(poza Slubicami) to terra incognita w przeciwienstwie do Dolnego Slaska...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka