08.08.02, 19:43
tzsche Friedrich i nienawiść do judeo-chrześcijaństwa?

-nadludzie i podludzie
-nazisatanizm ( hm narodowosocjalistyczny kult widzialnej ręki nadczłowieka-
urzędnika-sterownika zbawcy ziemskich problemów ludzi? bo przecież świat musi
być przecież jakoś urządzony i uporządkowany przez nieomylny ludzki rozum
z ... swastyką na czole?)oto wykład nazisatanistycznego filozofa ( skomentuj doktorze Doku )
----------------------------------------------------------------------------
Burzum
In a search for what black metal would become it became necessary to find out
what it meant, and that leads us to a category of black metal bands who
are "the conceptualizers," most notably, Burzum, Darkthrone and Immortal.
However, it is only Burzum who exceeded the epic with the majestic in
terrifyingly abstract and emotional music.

Created to "stimulate the fantasy of mortals," the music of Burzum is
vengeance of chaos against the propagation of administrative and
technological models for human existence, ideas which demand allegiance to
rules and "morality," or the wisdom of mercy and social compromise as seen by
Judeo-Christian technocratic society. Thrusting his fist in the face of that
evident death-worship, Grishnack enfolds the rejected darkness in the
lucidity of structure in the most forebodingly empty and threatening views of
the world.

Total nihilism reduces its belief in inherent nothing to nothingness and from
that builds to absolutist ideologies which avoid the emptines discovered;
Burzum carries this passion in music and lyrics as well as artistic
conception and presentation. The includes the darkly organic Pagan neo-Nazi
post-Nietzschean philosophies which Varg spouts in fragments to a barely
credible and barely listening press. He envisions his ideology and music as a
continuation of Nazi Germany in the 1940s as a pagan revolution against
Jewish and Christian (Judeo-Christian, including Islam) influence,
notably "morality," against which not only Nietzsche but other influential
thinkers have railed (Burroughs, Schopenhauer, Wittgenstein, Pound, Shaw).

While unorthodox to the tastes of the public, these political beliefs must be
understood for the complex ideological system they express at the approach of
the demise of a materialist civilization. In postmodernist thought, we
learned that our society operates with a justified "text" of ostensible
motivation, and a submlimated "subtext" of desires and natural passions. As
society continues to crumble toward moralism in the midst of self-
destruction, newer thinkers look away from Judeo-Christianity and Liberalism
toward older modes of thought which valued the place of all of humanity in
nature before the "moral worth" of the individual.

For more information on the Judeo-Christian basis to materialist civilization
in the twentieth century, read Friedrich Nietzsche's "Genealogy of Morals,"
sections 7-10 (describes the virus of Judaism and Christianity as a cult of
psychological dependency and need, resulting in sublimated sado-masochistic
power-obedience behavior) or Vaclav Havel's "Power of the Powerless." Also,
to understand Vikernes, it is useful to study Northern European culture in
its origins from Asia to India, and its history as an independent and noble
community that used naturalistic values for the basis of its social
structure, in dramatic opposition to the materialist culture to come with the
rise of Jewish and Christian immigrants to Europe.

Long before the first Christian appeared in a misty fjord, the Norwegian
people had a socialist approach to family, an open and fearless society, a
hierarchy of metaphorically symbolic gods, and a world-exploring culture.
Their trading partners were mutually considered equals, and their women had
more freedom than in any other society on earth. Their values reflected the
least of Nietzschean "clever" or "lower" materialist values and the highest
of materialist-transcendent "noble" or "warrior" values. During the
occupation, Northern Europeans have modified capitalism/socialism and
Christianity to their most benevolent forms ever while maintaining one of the
nicest places to live in the world with the least hypocritical and vengeful
moralistic influence of the civilized nations. European society has suffered
its 1,000 years of Christianity and as pro-Judeo-Christian influences in
politics and media build in America and the island England, desire for
separatism and neutrality is on the rise.

As a result, Burzum stays controversial: not answered, not rebutted, not
forgotten and not even carried on. This work is simply enduring as both music
and ideological impact of emotion and action.
----------------------------------------------------------------------------

zgadza sie? krewny z klubu "Swastika"?

a skąd te pajacyki wyskakują?smile
[Stanowi tło duchowe nie tylko dla Fichtego, Schopenhauera, Wagnera i
Heideggera, ale także dla Rudolfa Bultmanna, Carla Schmitta i Josepha
Goebbelsa oraz dla C.G. Junga, Rudolfa Steinera, T.W. Adorna i Ernsta Blocha.]

Józek Goebbels? smile)
www.uraeus.home.pl/poza6.html

na deser:
www.strony.wp.pl/wp/gazeta.wyborcza/TRZECIADROGATRZECIARZESZAHITLERA.htm
Obserwuj wątek
   • Gość: wild a dyskryminacja rasowa i wyznaniowa? IP: *.net.bialystok.pl / 192.168.1.* 08.08.02, 20:29
    Łatwo pokazać, że istnieją pewne rzeczy, które nie powinny podlegać głosowaniu.
    Załóżmy na przykład, że większość obywateli w jakimś kraju głosuje za
    konfiskatą majątku wszystkich czarnych obywateli i przekazaniu go wszystkim
    białym obywatelom. Czy musimy popierać większość w tym wypadku? Jeśli
    odpowiesz „tak", to na jakiej podstawie uzasadnisz podporządkowanie praw
    czarnych interesom białych? Jeżeli odpowiesz „nie", uznajesz przez to, że muszą
    istnieć pewne granice tego, co wolno robić większości.

    Załóżmy, że większość obywateli głosuje za konfiskatą 50% dochodu wszystkich
    ludzi, których dochód roczny przekracza 150 000 dolarów i przekazaniu go
    ludziom, których dochód roczny jest mniejszy niż 25 000 dolarów. Czy mamy
    obstawać przy większości w tym przypadku? Jeśli twoja odpowiedź brzmi „tak"
    oraz gdy twoja odpowiedź na pierwsze pytanie była „nie", trzeba zapytać: na
    jakiej podstawie różnicujesz te dwa przypadki?

    Czy dlatego, że pierwszy opierał się na kryterium rasowym, a drugi na zdolności
    do płacenia? Dlaczego miałoby to mieć znaczenie? Czy kradzież nie jest
    kradzieżą niezależnie od tego, kto jest ofiarą, a kto na tym zyskuje?

    Jeśli wyjdziemy od aksjomatu, że wszyscy ludzie posiadają równe prawa i powinni
    być przez prawo jednakowo traktowani, to należy logicznie wnioskować, że
    odbieranie niektórym, by inni mogli zyskać jest zawsze bezprawne. Dyskryminacja
    na podstawie dochodu nie jest wcale łatwiejsza do usprawiedliwienia niż
    dyskryminacja na podstawie rasy. Dobrowolne przekazania majątku lub pieniędzy
    są dozwolone, ale wymuszone – nie.

    Określenia „demokracja ekonomiczna" często używa się do opisu sytuacji, w
    której państwo demokratyczne zasadę decydowania przez wybieralną większość
    rozszerza na sferę prywatnej produkcji i handlu. Na przykład ustawa o
    zatrudnieniu (National Labor Relations Act) zmusza wszystkich pracowników danej
    firmy do zaakceptowania tego, że są reprezentowani przez związek zawodowy
    wybrany przez większość tych pracowników. Ta sama ustawa zmusza pracodawcę do
    uznania związku jako wyłącznej strony w sporach z pracownikami. Kiedy związek
    uzyskuje w głosowaniu prawo reprezentowania, zabrania się wówczas indywidualnym
    pracownikom, nawet tym, którzy głosowali przeciwko temu związkowi,
    reprezentowania czy też rozstrzygania sporów indywidualnie. Związki
    usprawiedliwiają ten przywilej monopolu występowania w imieniu pracowników
    twierdząc, iż wszyscy pracownicy winni trzymać się większości. Mówią wtedy: „to
    jest demokracja".

    Jednakże negocjowanie sprzedaży własnych usług pracy to sprawa prywatna, a nie
    państwowa. Wynajęcie prawnika dokonuje się przez jednostkowy wybór spośród tych
    prawników, którzy mają ochotę podjąć się danej sprawy. Taka decyzja nie wymaga
    głosowania większości. Związek jest organizacją, która specjalizuje się w
    reprezentowaniu pracowników podczas sprzedaży ich usług pracy. Wynajęcie
    związku, by reprezentował pracownika, jest logicznie rzecz biorąc tym samym, co
    wynajmowanie prawnika, który by reprezentował Ciebie. Powinno to pozostać
    sprawą twojego indywidualnego wolnego wyboru – spośród tych związków, które
    mają ochotę Ciebie reprezentować. Kongres wszelako zadeklarował, że wybór
    związku musi być podobny wyborowi prezydenta, a nie wyborowi prawnika. Twoja
    praca, głosi Kongres, należy do większości twoich współpracowników.

    Załóżmy że Kongres ogłosi, iż wybór współmałżonka, czy też wybór kościoła, albo
    wybór przyjaciela musi dokonać się głosem większości. Jeśli bowiem mamy
    demokrację ekonomiczną, dlaczego nie demokrację małżeńską, demokrację kościelną
    czy demokrację przyjacielską? Cóż za różnica? Czy to tylko z powodu Karty Praw?
    Pierwsza Poprawka gwarantuje jednostce wolność religii, gwarantuje także
    indywidualną wolność zrzeszania się. Wybór współmałżonka i przyjaciół podlega
    ochronie właśnie tej wolności zrzeszania. Czy decyzja dotycząca reprezentacji
    związkowej nie jest także sprawą wolności zrzeszania się?

    Gdzie wytyczymy linię podziału pomiędzy sytuacjami, w których decyzje są
    podporządkowane woli wybieralnej większości w sposób prawnie uzasadniony, a
    sytuacjami, w których takiego uzasadnienia nie ma? Autorzy Konstytucji Stanów
    Zjednoczonych próbowali wyznaczyć taką linię, ale od tamtych czasów politycy i
    urzędnicy znaleźli wiele sposobów jej przekraczania, zwłaszcza wtedy, kiedy
    chodzi o wolności ekonomiczne. Ustawa o zatrudnieniu, prawnie gwarantowane
    minimalne płace, kontrola czynszów, ustawowy urlop rodzinny i ustawowe
    preferencje rasowe podczas zatrudniania to tylko pięć z setek aktów Kongresu,
    które tę linię przekroczyły.

    W wolnym społeczeństwie władza państwa jest ograniczona przez fundamentalne
    prawa jednostek, które istnieją niezależnie od państwa. W wolnym społeczeństwie
    jedynym celem państwa jest wprowadzenie i obrona tych fundamentalnych praw.
    Demokracja nie może rozszerzać zakresu władzy państwa poza te jego jedynie
    uprawnione działania. Istnieją tylko dwa uzasadnione zastosowania demokracji w
    wolnym społeczeństwie: najpierw wybór ludzi, którzy będą sprawować władzę
    państwową, a potem określenie konkretnych działań rządu w tym ograniczonym
    zakresie – i nic więcej.
    • _helga Re: a dyskryminacja rasowa i wyznaniowa? 08.08.02, 20:37
     "Wiekszosc" w podanym przez ciebie przykladzie dyskryminacji rasowej to liczba
     glow. Masz racje, ze.. wiekszosc nie zawsze ma racjesmile Ale co
     jest "wiekszoscia" w sytuacji dotyczacej spraw ekonomicznych? Tez glowy? Czyli
     jak postawisz naprzeciwko siebie milionera i zebraka z kartonu, to ich "glos"
     sie bedzie jednakowo liczyl?
   • wild The Believer - F A N A T Y K 09.08.02, 15:51
    00:00:40: F A N A T Y K
    00:00:44: Nienawidzę i kocham|Kto mi powie dlaczego?|Catullus
    00:00:48: .. po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę...
    00:00:53: .. I rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Otom ja ..
    00:00:58: .. I Bóg rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego
    miłujesz ..
    00:01:02: .. i udaj się do krainy Moria i złóż go tam ..
    00:01:07: .. w ofierze na jednej z gór, którą ci wskażę.
    00:01:11: Tak więc...
    00:01:13: Powiedzcie, co to wszystko znaczy?
    00:01:16: To było próba wiary Abrahama i jego poświęcenia dla Boga.
    00:01:20: Danny ? Czy masz jak zwykle coś do dodania?
    00:01:22: Tu nie chodzi o wiarę Abrahama.
    00:01:25: Tu chodzi o potęgę Boga. Bóg mówi: Czy wiesz jak jestem potężny?
    00:01:30: mogę sprawić że zrobisz cokolwiek zechcę. Nieważne jak głupie to
    będzie ..
    00:01:33: nawet jak zabicie twojego jedynego syna.
    00:01:35: Ponieważ jestem Wszystkim, a ty jesteś NICZYM.
    00:04:52: - Hej, dupku z jesziwy! | - Co .. ?
    00:04:54: Wstawaj!
    00:04:56: WSTAWAJ DO KURWY NĘDZY!
    00:05:00: ZARAZA!
    00:05:07: Jebana zaraza!
    00:05:10: Twój Bóg uczynił cię słabym ...
    00:05:12: I nie ocali cię ...
    00:05:13: Nie!
    00:05:17: Zrób coś dla mnie.
    00:05:19: Może byś mnie uderzył, co?
    00:05:23: Uderz mnie.
    00:05:26: UDERZ!
    00:05:27: UDERZ!
    00:05:28: .. UDERZ! UDERZ! KURWA UDERZ MNIE! PROSZĘ !!
    00:05:32: TY JEBANA CIPO !
    00:06:14: [Dłużej nie można już mówić, że...]
    00:06:16: [.. nasz kraj ma ustalony obraz kilku wiar.]
    00:06:19: [W tym punkcie okazujemy się być narodem w tradycyjnym znaczeniu tego
    słowa. ]
    00:06:22: [I staniemy się zwykłą konfederacją określonych grup zainteresowań...]
    00:06:26: [.. jak Średniowieczne Zasady.]
    00:06:28: [I tak samo będziemy płynęli do ogromnego..]
    00:06:30: [.. anonimowego morza globalnego rynku.]
    00:06:33: [ ekonomiczne korzyści tej umowy są oczywiste.]
    00:06:37: [ kulturalny...] Grupa... w południowym Bostonie.
    00:06:40: Kiedy dzieciak szedł ulicą...
    00:06:42: Każdy go znał.
    00:06:45: Kiedy wybiegał przed samochód, słyszał tekst: ...
    00:06:47: Prawie nie zginąłeś!, wracaj na chodnik i zostań tam.
    00:06:50: Potem kończy liceum, ponieważ jego wujek...
    00:06:52: .. też je skończył i myśli że tak powinno być. Pokój Bracie..
    00:06:56: ..i podobne gówno. i tak w kółko...
    00:06:58: Osiem lat później zarabia $16 na godzinę, ma czwórkę...
    00:07:00: ..dzieci. Myśli że ...
    00:07:15: Dzisiaj dzieciak idzie ulicą ..
    00:07:19: Przez śmieci ...
    00:07:21: Połowa osób które mija jest czarna ..
    00:07:23: Sklepiki zamknięte ..
    00:07:24: Jedynie w gazowni można dostać pracę, a kiedy ..
    00:07:27: po szkole możesz iść do wojska ...
    00:07:30: lepiej idź do pracy w Burger Kingu.
    00:07:32: Oto co mamy. Ten śmietnik, cokolwiek.
    00:07:34: Więc kiedy powiesi się w nocy przed swoim domem..
    00:07:37: jedyni ludzie którzy będą go pamiętać to kilku kumpli..
    00:07:41: .. I jego mama.
    00:07:43: Dusza tego kraju ..
    00:07:46: .. Jest niszczona.
    00:07:48: I jedyną rzeczą którą obecny rząd może nam zaproponować...
    00:07:50: jest wolny handel ..
    00:07:52: .. fundusze zapomogowe..
    00:07:54: i skręty z eterem.
    00:07:55: przeciętny człowiek jest niszczony nie przez rozbestwione bogactwo ..
    00:07:58: .. Lecz przez brak przywództwa ..
    00:08:01: .. Brak wspólnoty ..
    00:08:02: .. Kultury ..
    00:08:04: .. I poczucie pustki którego nie może wypełnić.
    00:08:08: Oto dlaczego jestem faszystą.
    00:08:11: jedyną formą rządu która może spełnić ..
    00:08:13: podstawowe potrzeby..
    00:08:14: A rasa ?
    00:08:17: Przyjdzie na to czas.
    00:08:18: Nie zgadzam się.
    00:08:20: Myślę że rasa jest powiązana ze wszystkim o czym tutaj dziś mówimy.
    00:08:22: Życie duchowe tworzone jest przez rasę...
    00:08:24: ... Z krwi. Bez tego..
    00:08:26: .. nie jesteśmy lepsi niż Żydzi.
    00:08:27: stary....
    00:08:29: Co jest nie tak z Żydami?
    00:08:31: Carla.
    00:08:34: Słuchaj, chodzi o to, że współczesny świat jest żydowską chorobą...
    00:08:37: no nie?
    00:08:38: Jaką chorobą?
    00:08:39: Abstrakcją.
    00:08:42: Nawiedzoną abstrakcją.
    00:08:44: W takim razie co proponujesz?
    00:08:48: Zabijanie Żydów.
    00:08:50: To byłoby katastrofalną pomyłką.
    00:08:53: Ludzie nienawidzą Żydów, zgadzasz się?
    00:08:55: Nienawidzą. Dzisiaj to nie jest dobre rozwiązanie.
    00:08:58: Nie. Nie. Zejdź głębiej.
    00:09:00: Poza wszelką tolerancję której uczą nas w telewizji..
    00:09:02: .. Nic się nie zmieniło.
    00:09:04: Każde ich słowo czuję jak pełzanie po skórze.
    00:09:06: To nie jest nawet wrażenie.. To jest jak ..
    00:09:09: To tak jak się czujesz gdy szczur pełza po podłodze.
    00:09:11: Chcesz go zdeptać.
    00:09:13: Zmiażdżyć, nie wiesz nawet dlaczego.
    00:09:15: To jest naturalna reakcja ..
    00:09:17: .. I każdy to czuje.
    00:09:20: Żyd.
    00:09:22: A których ty byś zabił?
    00:09:24: Barbarę Streissand.
    00:09:28: Nie chcemy aby sława zasłoniła nasz cel.
    00:09:30: Którym jest?
    00:09:31: Przede wszystkim zginą kolejne ofiary.
    00:09:33: Na twoim miejscu nie ogłaszałbym tego.
    00:09:37: Nic nie powiedziałem.
    00:09:39: I po pierwszej czy drugiej...
    00:09:41: Ludzie będą próbować znaleźć przyczynę.
    00:09:43: Odpowiedź.
    00:09:44: I kiedy to odnajdą, społeczeństwo będzie rozwścieczone...
    00:09:46: .. To będzie wyglądało jak Niemcy po raz drugi.
    00:09:50: Czy nie tego chcemy?
    00:09:53: Niemcy po raz drugi? Tylko tym razem zrobione jak należy
    00:09:57: I kiedy ludzie dowiedzą się że bogaci, znani ..
    00:10:00: .. sławni Żydzi są zabijani
    00:10:02: Będą zadowoleni!
    00:10:05: I nic nie powiedzą. Nawet między sobą.
    00:10:09: Raz ktoś powiedział aby pozwolić ..
    00:10:11: Uważam że to dokładnie co ja myślałem.
    00:10:16: Wszystko od tego się zaczyna.
    00:10:19: Zawsze tak było.
    00:10:26: Nie jesteś w szkole.
    00:10:28: Co porabiasz?
    00:10:30: Jeżdżę wózkiem widłowym, 4 fazowy napęd elektryczny.
    00:10:32: Pracuję w magazynach w Queens.
    00:10:35: Hkhm, młody człowieku.
    00:10:37: Lina Moebius...
    00:10:38: ... a ty jesteś ?
    00:10:40: Danny Blant.
    00:10:42: Blant ?
    00:10:44: Niemieckie nazwisko.
    00:10:46: Jesteś z FBI lub jakiejś innej agencji rządowej?
    00:10:54: Chciałem was o to samo zapytać.
    00:11:00: Tak więc...
    00:11:02: Co chcesz naprawdę robić?
    00:11:04: Hm ?
    00:11:05: Chcesz tylko zabijać Żydów, czy masz coś więcej w głowie?
    00:11:09: Może masz jakieś dziwne pomysły, które pomogły by nam się
    zmobilizować?
    00:11:11: Bóg jest drogą o wiele bardziej oryginalną.
    00:11:14: Ale to jest naszym powołaniem.
    00:11:16: Mówimy ale nie mamy nic do powiedzenia.
    00:11:19: Kogo byś zabił pierwszego?
    00:11:24: Ilio Manzetti - były ambasador we Francji, główny partner finansowy
    Damiena Swarzchilda.
    00:11:28: To jest bank inwestycyjny.
    00:11:31: Manzetti? On jest Żydem?
    00:11:33: Tak. Jego rodzice wyemigrowali z Bułgarii kiedy miał 11 lat.
    00:11:38: Jak byś to zrobił?
    00:11:40: Potrzebowałbym trochę czasu aby poznać jego rutynowe zachowania i
    ochronę...
    00:11:45: .. zrobiłbym to na ulicy ..
    00:11:46: .. w biały dzień ..
    00:11:47: .. Z małokalibrowej broni ..
    00:11:48: .. Bez tłumika.
    00:11:50: Dlaczego bez tłumika ?
    00:11:54: Bo chcę być w centrum zdarzeń.
    00:11:57: Może odwiedziłbyś nas na wsi ?
    00:11:59: Spokojna okolica, mogło by ci się spodobać...
    00:12:04: Weź przyjaciół jeśli chcesz.
    00:12:10: Przypomina mi Karola kiedy pierwszy raz go zobaczyłam.
    00:12:13: Co uzgadnialiśmy ?
    00:12:14: Antysemityzm to dokładnie to co próbujemy zostawić za sobą.
    00:12:18: Chodzi mi o zabicie tego Żyda.
    00:12:19: Widziałeś jak na niego zareagowali?
    00:12:21: Tak, oczywiście. Tutaj ?
    00:12:23: Ludzie byli zakłopotani gdy nazywał nas nazistami.
    00:12:25: To jest romantyczny ruch, Curtis.
    00:12:27: Zawsze taki był.
    00:12:28: Posłuchaj. Nie dbam o Żydów, tak czy siak.
    00:12:32: Ale w tym jest moc.
    00:12:34: Masz rację, ale to było przez ostatnią dekadę.
    00:12:36: Znów chcesz wejść na tą drogę?
    00:12:39: Ameryka już to przechodziła...
    00:12:41: Porządek i dyscyplina, oto narodowe
    • wild The Believer - ZWISAJACY NAZI KALAFIOR [2] 09.08.02, 15:54

     00:12:41: Porządek i dyscyplina, oto narodowe cechy.
     00:12:45: Jest bardzo dzielny.
     00:12:48: Elokwentny.
     00:12:52: Więc jakie mamy plany wobec niego?
     00:12:54: Przyprowadź swoich przyjaciół. Ty nie jesteś jego przyjacielem.
     00:12:57: Hej Danny, pieprzyłeś tą pannę ?
     00:12:59: Chcę iść do domu.|- Do mamy?
     00:13:09: Pierdol się!
     00:13:18: Pierdolone czarnuchy !
     00:13:20: Może byście tak kurwa wrócili do domciu i sobie nawzajem
     obciągnęli ?!?
     00:13:23: Wyskocz skurwysynu!
     00:13:35: Mamo!
     00:13:37: Mamusiu!
     00:13:41: Zamknij się kurwa!
     00:13:44: Nigdy nie czytałeś Mein Kampf?
     00:13:46: Hitler miał kilka dobrych pomysłów.
     00:13:49: Danny Blant.
     00:13:53: Hej, zamknij się do cholery!
     00:14:03: Nigdzie bez nich nie idę.
     00:14:08: Przyjmujecie karty kredytowe?
     00:14:13: Bądź cicho.
     00:14:15: Nie chcę obudzić mojej matki.
     00:14:33: I słowo rozpadło się w mych ustach, jak rozpływają się grzyby.
     00:14:45: Sporo książek po hiszpańsku.
     00:14:48: Tak, moja babcia jest z Argentyny.
     00:14:51: Rodzina mojego ojca wyjechała stamtąd po wojnie.
     00:14:55: Gdzie jest teraz twój ojciec?
     00:14:58: W domku bez klameczek.
     00:15:02: On też jest nazistą ?
     00:15:06: Nie wiem. Nie mówmy o tym.
     00:15:12: Myślę że nie obchodzi go to wszystko w około...
     00:15:16: ... już ...
     00:15:18: A co go obchodzi?
     00:15:22: Zabicie się?
     00:15:31: Jak myślisz, czy ludzie kiedyś popełniają samobójstwo ze szczęścia?
     00:15:35: Bez sensu. Czemu mieli by to robić, skoro są szczęśliwi?
     00:15:44: Nie jesteś taki jak inni, prawda ?
     00:15:47: Jak twoi kumple ?
     00:15:49: Tak, jestem.
     00:15:52: Jestem taki sam.
     00:16:01: Uderz mnie.
     00:16:05: No dalej.
     00:16:06: Uderz.
     00:16:12: Ała! Nie tak mocno!
     00:16:18: Wstawaj.
     00:16:20: Musisz iść.
     00:16:23: Dobra.
     00:16:27: Curtis.
     00:16:30: Przynieś gazetę.
     00:17:01: Dupek.
     00:17:22: Gdzie miałeś ostatnio? Spróbuj zapamiętać.
     00:17:24: Tam.
     00:17:49: ..i złożył mu ofiarę na górze ..
     00:17:52: ..oto ci pokażę.
     00:17:53: Powiedzcie, co to wszystko znaczy?
     00:17:56: Szlomo.
     00:17:57: To było próba wiary Abrahama i jego poświęcenia dla Boga.
     00:18:00: Bardzo dobrze.
     00:18:01: Izaak nie był jego jedynym synem. Miał drugiego którego kochał...
     00:18:07: Danny!]
     00:18:08: Czy masz jak zwykle coś do dodania?
     00:18:10: Tu nie chodzi o wiarę Abrahama.
     00:18:12: Tu chodzi o potęgę Boga.
     00:18:15: Bóg mówi: Czy wiesz jak jestem potężny?
     00:18:17: mogę sprawić że zrobisz cokolwiek zechcę.
     00:18:19: Nieważne jak głupie to będzie ..
     00:18:21: nawet jak zabicie twojego syna.
     00:18:23: Ponieważ jestem Wszystkim, a ty jesteś NICZYM.
     00:18:25: W porządku Danny, ale ..
     00:18:27: .. jeśli Bóg jest wszystkim, a my jesteśmy niczym ..
     00:18:31: .. jak możemy oceniać jego czyny?
     00:18:33: jesteśmy wolni - mamy wolną wolę, którą Bóg dał nam.
     00:18:37: Poczekaj, o czym ty mówisz?
     00:18:38: Bóg nie pozwoliłby Abrahamowi zabić Izaaka.
     00:18:40: Złożył w ofierze barana, więc nie musiał.
     00:18:43: Myślę że to kłamstwo.
     00:18:45: Ty tak myślisz? ..
     00:18:46: .. na czym to opierasz?
     00:18:48: Istnieje przypowieść o tym mówiąca. Mój ojciec czytał książkę..
     00:18:51: .. Szaloma Spiegla w której mowa, iż Izaak umarł i się odrodził.
     00:18:54: Nikt nie uznaje tej przypowieści.
     00:18:56: Ja uznaję!
     00:18:59: ale w porządku, mówisz: Bóg przyjął ofiarę z barana, co z tego?!
     00:19:02: Gdy Abraham podnosił nóż ..
     00:19:04: .. to już było jak zabicie syna w swoim sercu ..
     00:19:06: Nigdy by tego nie zapomniał! I tak samo Izaak!
     00:19:09: Spójrzcie na niego, to przeżycie będzie pamiętał do końca swego życia.
     00:19:12: Danny! Uważaj co mówisz!
     00:19:14: Uważam że wszyscy Żydzi powinni ....
     00:19:37: Danny!
     00:19:50: Pukałam, ale nie odpowiadałeś.
     00:19:57: Co robisz?
     00:19:58: Przeglądam moje rzeczy. Za 5 minut będę gotowy.
     00:20:02: Czy on zamierza umrzeć?
     00:20:06: Nie bierze swoich lekarstw.
     00:20:08: Jego firma...
     00:20:10: nie ma już tego wszystkiego wokół...
     00:20:12: Pytałam go dwaj razy, To był pomysł Alex, ale...
     00:20:15: .. nie chce mieć żadnych kłopotów.
     00:20:19: I najlepiej jakby sam mieszkał.
     00:20:21: "Być jedynym widzem w kinie to wielka frajda"...
     00:20:31: Jezu Chryste, Danny!
     00:20:33: Jak możesz nosić to gówno?!
     00:20:35: Anny, nie zaczynaj znowu.
     00:20:36: Zdajesz sobie sprawę co to oznacza dla naszego narodu?!
     00:20:39: Znam swój naród.
     00:20:40: Tak?
     00:20:41: Powiedz to Hitlerowi.|- On decydował.
     00:20:43: Hitler jest teraz dla mnie wodzem.
     00:20:46: Dlaczego?
     00:20:47: Jest 50 przyczyn.
     00:20:49: Nawet jeśli byś je znała, było by 50 innych..
     00:20:51: .. o których byś nie wiedziała.
     00:20:53: A ty je znasz?
     00:21:03: Zrobiłam pyzy na obiad, możesz sobie podgrzać i zjeść jeśli chcesz.
     00:21:07: Nie, nie mogę. Muszę iść.
     00:21:10: Możesz odgrzać i zjeść z nim.
     00:21:42: Dziś piątek.
     00:21:44: Sram na to.
     00:21:48: Tora mówi że nie można włączać TV w szabas, bo to praca.
     00:21:52: ale jeśli zmieniam kanały w każdej sekundzie i codziennie ..
     00:21:56: Włączam i wyłączam siadając tu czy tam...
     00:21:59: Będę smażył się w ogniu piekielnym.
     00:22:01: Wisi ci to ?
     00:22:03: Dokładnie.
     00:22:09: Kto to?
     00:22:11: Stennis Lyree.
     00:22:14: Zabawny?
     00:22:17: A nie ???
     00:22:19: On był ZABAWNY.
     00:22:23: - Słucham ?| - Danny Blant?
     00:22:25: - Taa |- Mówi Gary Galanson.
     00:22:28: - jestem reporterem, i robię artykuł o grupach skrajnie prawicowych
     po zamachu w Oklahoma City...
     00:22:32: Dla kogo pracujesz?
     00:22:33: Rolling Stone, S-quare, New York Times...
     00:22:38: .. i dla kilku innych.
     00:22:39: - New York Times?|- Tak.
     00:22:41: Słuchaj.
     00:22:42: Słyszałem że masz dużo fajnych pomysłów..
     00:22:45: - ..i chciałbym ..|- Kto ci to powiedział?
     00:22:47: Czy to nieprawda?
     00:22:48: Nie...
     00:22:50: .. Tak.
     00:22:51: To prawda.
     00:22:53: Skąd masz mój numer?
     00:22:56: Danny?
     00:22:59: Cześć. Gary Galanson.|- Ty...
     00:23:01: ...wyglądasz inaczej niż myślałem.
     00:23:04: Kiedyś mówiłeś, iż uważasz, że...
     00:23:07: .. współczesny świat to żydowska choroba.
     00:23:10: Możesz to trochę rozwinąć ?
     00:23:12: W naszym ruchu, rasowym, wierzymy..
     00:23:15: .. Że są wyższe i niższe rasy. Wiesz..
     00:23:18: Biali na górze ..
     00:23:19: .. Czarni na dole ..
     00:23:21: .. Azjaci, Arabowie ..
     00:23:22: .. Metysi .. Gdzieś pomiędzy ..
     00:23:24: Dlaczego piszesz skoro to się nagrywa ?
     00:23:26: To pomaga mi się skupić.
     00:23:30: Danny. a co z Żydami?
     00:23:33: Żydzi? Judaizm ?
     00:23:35: To Jest jak choroba.
     00:23:37: Dlaczego judaizm jest chorobą ?
     00:23:40: Na przykład seksualność.
     00:23:42: - Seksualność?|- Tak.
     00:23:44: - Co masz na myśli ?|- Pieprzyłeś żydowską dziewczynę?
     00:23:47: Co?
     00:23:49: Pieprzyłeś?
     00:23:53: Dlaczego, tak.. Znaczy, ja..
     00:23:56: - byłem z żydowską..|- Co zauważałeś?
     00:24:01: No co??
     00:24:03: Żydowskie dziewczyny uwielbiają jak im liżesz.
     00:24:05: Tak?
     00:24:07: Tak. Pewnie, ale nie wiem czy to ..
     00:24:09: Żyd to uwielbia.
     00:24:11: - Każdy to lubi.|- To jest bardzo przyjemne..
     00:24:14: .. Ale Żydzi mają na tym punkcie obsesję. Wiesz dlaczego?
     00:24:18: Dlaczego?
     00:24:21: Ponieważ Żyd jest w istocie kobietą.
     00:24:24: - Kobietą? ...|- Tak.
     00:24:26: Prawdziwy człowiek ...
     00:24:28: .. Biały ..
     00:24:29: .. Chrześcijanin ..
     00:24:30: .. Pieprzymy kobietę ..
     00:24:31: .. naszymi kutasami.
     00:24:34: Ale żydostwo to sztuka przenikania i ufności.
     00:24:36: Jeśli to może im pomóc, uciekają się do tych perwersji.
     00:24:40: Każdy rodzaj seksu jest technicznie perwersją, wiedziałeś to?
     00:24:44: Tak.
     00:24:45: Tak więc, kobieta będąc z Żydem ...
     00:24:48: .. Jest raniona.
     00:24:50: Już więcej nie zechce być z normalnym partnerem.
     00:24:52: Więc Żydzi są lepszymi kochankami?
     00:24:54: O to chodzi?
     00:24:56: Oni tak mówią.
     00:24:57: Dają przyjemność..
     00:25:00: .. seksualną słabość.
     00:25:02: Dobra, więc to nieprawda..
     00:25:04: że Żydzi rządzą mediami, czy mają wszystkie banki, tylko c
     • wild ZWISAJACY NAZI KALAFIOR NIENAWIDZI TORY? 09.08.02, 15:56
      00:25:04: że Żydzi rządzą mediami, czy mają wszystkie banki, tylko chodzi o
      seks...
      00:25:07: Nie, nie.
      00:25:09: Żydzi kontrolują media i banki.
      00:25:11: Głównie inwestycyjne, nie komercyjne..
      00:25:13: .. Ale chodzi o to, że większość stosuje..
      00:25:16: .. te same zasady których używa w dziedzinie seksualności.
      00:25:18: Oni podkopują wartości tradycyjnego życia ..
      00:25:21: .. rozrywają społeczeństwo.
      00:25:23: Rozrywają.
      00:25:24: Wyrywają z korzeniami.
      00:25:26: Prawdziwi ludzie wywodzą swą mądrość z ziemi..
      00:25:29: .. Ze słońca, z morza, wiesz ..
      00:25:32: Oto jak żyjemy.
      00:25:34: Ale Żydzi nie mają ziemi.
      00:25:36: Tak, to prawda.
      00:25:38: Ta...
      00:25:39: - To nie są Żydzi.|- To są Żydzi.
      00:25:42: Nie, to są ludzie sukcesu.
      00:25:45: To jest zasadniczo wieczne społeczeństwo.. Już nie potrzebują
      religii, ponieważ..
      00:25:48: .. mają ziemię. Prawdziwy Żyd jest wędrowcem.
      00:25:51: On nie jest człowiekiem. Nie ma korzeni...
      00:25:55: .. więc wszystko upraszcza.
      00:25:57: Nie umie wbić gwoździa czy zaorać pola, jedyne co umie robić to..
      00:26:00: .. kupować, sprzedawać, inwestować kapitał, manipulować rynkiem, i
      wiesz...
      00:26:03: To jest mentalna dominacja.
      00:26:05: Bierze ludzkie życie, które jest zakorzenione...
      00:26:08: .. i zmienia je w kosmopolityczną kulturę.
      00:26:11: Oni rządzą książkami, liczbami i ideami, wiesz..
      00:26:14: Oto ich siła.
      00:26:16: Weź cały żydowski umysł do kupy.
      00:26:18: Marks, Freud, Einstein. Co oni nam dali ?
      00:26:21: Komunizm ?
      00:26:22: Niemowlęcą seksualność?
      00:26:24: I bombę atomową.
      00:26:26: W przeciągu ostatnich trzech stuleci ci ludzie przyjechali tu..
      00:26:29: .. z gett Europy. Wydarli nas ze świata..
      00:26:32: .. porządku i przyczyny. Rzucili nas w chaos wojny klasowej..
      00:26:35: .. zbrojeń, irracjonalnych ideologii i względność.
      00:26:38: W dzisiejszym świecie sens istnienia i jego znaczenie..
      00:26:41: .. są kwestionowane?!
      00:26:43: DLACZEGO ?!
      00:26:44: Bo to jest najgłębsza cecha żydowskiej duszy.
      00:26:46: Zaciągnąć sfabrykowane życie tam, gdzie nic już nie ma!
      00:26:51: Wiesz, nic tylko nicość.
      00:26:53: Nieskończoność bez końca.
      00:26:55: Wow! Danny, nieźle gadasz.
      00:26:59: Umiesz się wysłowić.
      00:27:03: Ale jest jedna sprawa.
      00:27:07: Jak możesz w to wszystko wierzyć, kiedy..
      00:27:10: .. Kiedy sam jesteś Żydem ?
      00:27:15: Słucham ?
      00:27:19: Znasz rabina Stanleya Nethlemena ?
      00:27:22: On był w Zgromadzeniu "Oteph Siedeth".
      00:27:27: Kogo ?
      00:27:28: Jak miałbym go znać ?
      00:27:30: Powiedział że miałeś tam Bar Micwę..
      00:27:32: .. w marcu 1988 roku.
      00:27:34: On tak powiedział, a ty w to wierzysz?
      00:27:36: I ty nazywasz siebie profesjonalnym dziennikarzem ?
      00:27:38: A więc mówisz że to nieprawda.
      00:27:41: Czy ja wyglądam na Żyda ?!
      00:27:43: Spójrz na mnie.
      00:27:45: Miałeś Bar Micwę gdzie indziej?
      00:27:47: Ty chyba nie wiesz co ty pierdolisz ??
      00:27:50: Nie.
      00:27:52: Co pierdolę?
      00:27:53: Nie? ..
      00:27:54: Co nie?
      00:27:56: Pierdol się.
      00:27:58: Dlaczego Nethlemen miałby mnie okłamywać?
      00:28:00: Aby mnie zdyskredytować.
      00:28:02: Wiem jacy oni są.
      00:28:05: Już ci to wyjaśniałem, Gary.
      00:28:07: Ci ludzie mogą mówić i robić wszystko, i to robią.
      00:28:09: Wszystkiemu zaprzeczą.
      00:28:11: Mam nadzieję, że nie umieścisz tego w gazecie?
      00:28:13: Podaj przyczynę dlaczego miałbym tego nie robić.
      00:28:15: Bo to będzie zniesławienie.
      00:28:16: Nierozważne lekceważenie!
      00:28:18: Bo za to zaskarżę twoja jebaną żydowską gazetę!
      00:28:20: Oto dlaczego.
      00:28:21: Więc zaprzeczasz że to co powiedział jest prawdą?
      00:28:23: Tak czy nie ?
      00:28:29: W porządku.
      00:28:31: Uspokój się.
      00:28:36: Hej.
      00:28:39: Patrz na mnie, Gary.
      00:28:41: Posłuchaj, nie możesz się na mnie nawet patrzyć, co?
      00:28:48: Owh. Dhany.
      00:28:50: Plose. Nje.
      00:28:51: Jeśli to wydrukujesz w New York Timesie, Gary.
      00:28:55: To ja się zabiję.
      00:29:03: Hej Obby, idź i poproś Dyrektora aby przyszedł i porozmawiał z Dannym
      po lekcji.
      00:29:08: Danny!
      00:29:10: Danny Blant.
      00:29:12: Wracaj!
      00:29:39: To tu ?
      00:29:43: Myślałem, że będą tu jacyś ludzie.
      00:29:47: Rozejrzę się.
      00:29:59: Cześć, jesteśmy z Nowego Jorku.
      00:30:03: Curtis Zampf nas zaprosił.
      00:30:04: Kto?
      00:30:06: Nie znam żadnego Curtisa.
      00:30:08: I co wy tutaj robicie?
      00:30:10: - Zabawiacie się?|- Tak.
      00:30:11: Chcesz się przyłączyć ?
      00:30:12: Nieźle wyglądasz.
      00:30:14: Założymy się.
      00:30:25: Jak leci?
      00:30:32: Kurwo!
      00:30:34: Witam jebańcu!
      00:30:44: Teraz nie jesteś w Nowym Jorku.
      00:31:07: WSTAWAJ!
      00:31:13: Takiś twardy?!
      00:31:14: Co!?
      00:31:44: Tron już nie jest jego.
      00:31:47: Ładnie go walnąłeś.
      00:31:55: Patrz.
      00:31:56: Biorę ich na 39, ukrywam..
      00:31:59: Możesz łatwiutko to zrobić
      00:32:01: Wtedy będziesz mógł ich stąd zabrać.
      00:32:02: - Wtedy USA nie da rady ..]|[- Alianci mają broń...
      00:32:11: Staliningrad?
      00:32:12: Gettysburg.
      00:32:14: Walczymy technologią z czasów pierwszej Wojny Światowej.
      00:32:17: Mnóstwo krwi.
      00:32:22: A był to czas gdy ktoś kopnął tego kolesia mocno w dupsko.
      00:32:24: On jest pieprzonym zwierzakiem.
      00:32:26: Już nie.
      00:32:29: Ty powinieneś to zrobić.
      00:32:31: Taaa, to tak jakbym ciebie uderzył.
      00:32:33: ZDYCHAJ !
      00:32:38: Chłopaki, znacie się na materiałach wybuchowych?
      00:32:43: Jak cholera.
      00:32:47: Fajnie.
      00:32:48: w porządku, zapamiętaj: Ty kontrolujesz broń, OK?
      00:32:51: A nie spluwa ciebie.
      00:32:52: Rozluźnij się ..
      00:32:53: .. Weź głęboki oddech ..
      00:32:55: .. Wpierw celujesz, potem ciągniesz za spust.
      00:33:03: ' Dawaj dalej.
      00:33:11: W którego celujesz?
      00:33:15: We wszystkich.
      00:33:17: Patrz na kolesia.
      00:33:19: Hej Drake.
      00:33:34: Dobrze strzelasz.
      00:34:14: Wrócił nasz więzień.
      00:34:17: Danny! Weź sobie coś do picia, zaraz wracam.
      00:34:37: Dlaczego ze mną nie rozmawiasz ?
      00:34:42: Kiedy mógłbym się z tobą spotkać?|- Nie możesz.
      00:34:47: Muszę iść spotkać się z ojcem.|- Dziś wieczorem przyjdę do ciebie.
      00:34:50: Nie przychodź.
      00:34:52: Przyjdę czy ci to się podoba czy nie.
      00:34:54: Carla!
      00:34:57: W porządku.
      00:34:59: O północy. Nie przez dom, usłyszą cię.
      00:35:06: Zostawię otwarte okno.
      00:36:25: Chcę się pożegnać.
      00:36:27: Jadę do Bostonu..
      00:36:29: .. Do cioci.
      00:36:33: W środku są Lina i...
      00:36:35: Carla ?
      00:36:36: Wyszła z godzinę temu.
      00:36:39: Kiedy będziesz z powrotem w mieście ?
      00:36:41: Nie wiem, gdzieś za tydzień.
      00:36:45: Jeśli ktoś chce zrobić to pierwszy...
      00:36:47: To czyli?
      00:36:51: Jak uderzenie. (o czym oni pierdolą????)
      00:36:55: - Skejty.| - Luzaki.
      00:37:16: Wezmę to koszerne amciu..
      00:37:20: - Rybki ..|- Podobają mi się jego włoski.
      00:37:23: [Kto cię strzyże?]
      00:37:25: [Chyba Elvis.]
      00:37:29: Co podać ?
      00:37:30: Pomyślmy.
      00:37:32: Poproszę..
      00:37:33: .. szynkę i ser.
      00:37:36: - Biały..|- Nie serwujemy szynki ani sera.
      00:37:40: - Cóż, to twój styl życia.
      00:37:43: To co podajecie?
      00:37:44: Spójrz do menu.
      00:37:46: Kałabanga cziz.
      00:37:49: - Nie podajemy sera.| - Co jest nie tak z serem?
      00:37:51: To jest koszerna restauracja, jarzycie ? Nie podajemy mięsa ani
      nabiału.
      00:37:55: A co z kurczakami ?
      00:37:57: Drób to mięso.
      00:37:59: Tak mówi Biblia:
      00:38:01: Możesz jeść stworzenia które nie karmią swego potomstwa mlekiem. A
      kury nie dają mleka?
      00:38:04: Jak tak bardzo chcecie sera...
      00:38:06: .. to obok jej pizzeria, idźcie sobie tam.
      00:38:09: Wporzo. To głupie, nie ? Znaczy ten mit, to jest głupie.
      00:38:13: [Że kury nie dają mleka?]
      00:38:16: Nie. Myślę że ten mit nie jest głupi.
      00:38:18: Żrecie kurczaka z jajkami, ale z serem nie.
      00:38:21: Dlaczego ?
      00:38:23: Dobra, Steve.
      00:38:24: - Ooo...|- Steve! ..
      00:38:26: Steve nam wytłumaczy.
      00:38:28: - Cześć Steve!|- Dawać tu Steve'a.
      00:38:30: Steve kontynuuj i wytłumacz to nam.
      00:38:32: Dobry chłopiec.
      00:38:33: - Steve ma kija.|- O rany.
      0
      • wild Dlaczego NAZI KALAFIOR NIENAWIDZI TORY? 09.08.02, 15:59
       00:38:33: - Steve ma kija.|- O rany.
       00:38:36: - Nie, nie, nie, spytajmy go.|- Słodziutki.
       00:38:38: Hej.
       00:38:39: Macie problem ?
       00:38:41: Pewnie że mamy fiucie!
       00:38:43: Nie rozumiemy, dlaczego nie ma kurczaka z nabiałem?
       00:38:46: To bez sensu.
       00:38:49: W religii nie chodzi o to, by był sens.
       00:38:51: To jest niezrozumiałe, Steve.
       00:38:53: Nie idiotyczne.
       00:38:57: Pierdol się.
       00:38:58: Pierdol się?
       00:39:00: To wszystko tłumaczy, teraz rozumiemy.
       00:39:02: Dlaczego twój jebany paluch wskazywał na mnie ?
       00:39:04: - Hej, może byście tak po prostu wyszli?|- Mój paluszek.
       00:39:11: A więc...
       00:39:13: Wydaje się że walka została sprowokowana jednakowo przez obie strony..
       00:39:17: .. Zamierzam dać wam możliwość wyboru.
       00:39:20: Możecie spędzić trzydzieści dni w więzieniu..
       00:39:22: .. albo skieruję was na szkolenie wyrabiające wrażliwość..
       00:39:25: .. spotkacie się z ludźmi których przeżycia były odrobinkę..
       00:39:28: .. inne od waszego.
       00:39:30: Odmówiłam mu stosunku seksualnego. Wtedy zawołał moją siostrę Ester..
       00:39:36: i zastrzelił ją...
       00:39:37: .. na moich oczach.
       00:39:40: Każdy kto zrozumiał moją sytuację wie, że po tym..
       00:39:45: .. zrobiłam wszystko czego chciał.
       00:39:49: Ja też chcę ją przerżnąć.
       00:39:52: Jeszcze jedna taka uwaga i idziecie do pierdla.
       00:39:56: SIADAJ!
       00:39:57: Proszę.
       00:39:58: Był taką samą świnią jak ty, więc... może po prostu nie miał gustu.
       00:40:04: Dziękuję...
       00:40:05: ...pani Frankel.
       00:40:07: Ten człowiek bał się ukrywać nas dłużej w swoim gospodarstwie..
       00:40:11: .. Ale zgodził się przewieźć nas do innego bezpiecznego miejsca.
       00:40:16: Lecz ..
       00:40:18: W czasie drogi zatrzymano nas na punkcie kontrolnym.
       00:40:22: Kiedy żołnierze odkryli nas na wozie ..
       00:40:25: Jeden z nich chciał zabrać mego syna z moich ramion ..
       00:40:30: Syn zaczął płakać, więc go trzymałem, i ..
       00:40:35: nie żebym sprzeciwił sie żołnierzowi, ale po prostu ..
       00:40:38: Po prostu .. chroniłem mojego syna ..
       00:40:41: Byłem tam.
       00:40:42: Ale ..
       00:40:44: żołnierz się wściekł.
       00:40:49: Zaczął uderzać kolbą karabinu w głowę..
       00:40:51: i kark mojego syna, i .. Przebił go bagnetem i podniósł.
       00:40:57: Mój syn miał 3 latka.
       00:41:01: Trzymał go tak, że krew .. spływała..
       00:41:06: .. na moją twarz.
       00:41:10: Żołnierze się śmiali.
       00:41:14: I kiedy.. przestał się ruszać, puścił go..
       00:41:20: Twój syn jest teraz cicho, powiedział...
       00:41:25: Teraz.
       00:41:27: Możesz go zatrzymać.
       00:41:32: Co zrobiłeś?
       00:41:34: Co chcesz powiedzieć?
       00:41:36: Co zrobiłeś, kiedy żołnierz zabijał twojego syna?
       00:41:38: A co mógł zrobić ?!
       00:41:40: Co mógł zrobić ?!
       00:41:42: Żołnierz zabija jego dziecko, co ma robić?!
       00:41:45: Mógł skoczyć na faceta, wykłuć mu oczy, złapać jego spluwę i..
       00:41:48: Zabiliby go na miejscu ! Byłby martwy w dwie sekundy.
       00:41:51: Jak śmiesz go osądzać?!
       00:41:53: No to byłby martwy. Wielkie mi co! Teraz jest jeszcze gorzej - jest
       kawałkiem gówna!
       00:41:57: OK! Dość tego. Wracasz do pierdla.
       00:41:59: A ty uważasz że co powinien był zrobić?!
       00:42:01: Danny nie słuchaj ich, to wszystko bzdury.
       00:42:03: Jakie bzdury ?
       00:42:04: Tak zwany Holokaust.
       00:42:07: To się nigdy nie zdarzyło.
       00:42:08: Och, proszę.
       00:42:09: To prawda, Danny. Nie zginęło sześć milionów.
       00:42:13: - Co najwyżej 200 tysięcy Żydów umarło w obozach, a większość..|- Jak
       śmiesz!
       00:42:17: Nie widziałeś filmów dokumentalnych o obozach zagłady?!
       00:42:21: Jeśli Hitler nie zabił sześciu milionów Żydów, więc dlaczego do
       cholery jest bohaterem ?
       00:42:27: Stworzył obozy koncentracyjne w całej Europie, i przez kilka lat
       zabił...
       00:42:30: .. marne 200 tysięcy ?!
       00:42:32: To jakaś ciota!
       00:42:34: Hitler nie był ciotą.
       00:42:36: On był naprawdę. Bóg stworzył go, aby ukarać Żydów za odstąpienie od
       zasad Tory.
       00:42:41: - Och na miłość Boską, Chaim, nie tutaj!|- Pamiętaj z kim rozmawiasz.
       00:42:45: To wy, wy jesteście cioty.
       00:42:48: Gnojki ..
       00:42:51: i wasze sny pełne nienawiści.
       00:42:53: .. I zabijania|- Jak myślisz, co byś zrobił gdybyś tam był ?
       00:42:57: Nie to co on zrobił. Tylko stał i się patrzył ?!
       00:43:00: Skąd wiesz ?
       00:43:02: Nigdy nie przeszedłeś czegoś takiego jak on.
       00:43:04: Tutaj, w tym bogatym, bezpiecznym, głupim kraju..
       00:43:08: .. jest tak łatwo wyobrazić sobie bycie bohaterem.
       00:43:12: Ale ty nie masz pojęcia jak to było.
       00:43:14: Nie możesz sobie tego wyobrazić.
       00:43:17: Wszystko, cała Europa, została zaprojektowana by nas złamać..
       00:43:22: .. Miliony poszły do obozów, wielu silniejszych i odważniejszy od
       ciebie.
       00:43:27: Oni nic nie zrobili. Tak jak ty byś nic nie zrobił.
       00:43:35: A ty dokąd ?
       00:43:38: Niczego się nie nauczymy od tych ludzi.
       00:43:41: Oni powinni się uczyć od nas.
       00:43:43: A czego powinniśmy się nauczyć od ciebie, Danielu?
       00:43:51: Zabijania swoich wrogów.
       00:43:56: - Co?|- Coś ci pokażę.
       00:43:59: Co to jest ?
       00:44:00: Proch, detonatory, trzy galwanizowane rury.
       00:44:05: Może zdmuchnąć dużo ludzi.
       00:44:06: Dobrze!
       00:44:08: Hej Danny.
       00:44:10: - Cholera!|- Gdzie jest światło?
       00:44:12: - Złaź z mojej nogi, człowieku!|- Pierdol się.
       00:44:15: No, znalazłem.
       00:44:18: O cholera!
       00:44:21: Duuuże to.
       00:44:30: ŻYDKI!
       00:44:35: - .. Dupki! Frajerzy! |- jestem tutaj !
       00:44:37: Hej. Jestem tutaj, jestem tutaj! OK.
       00:44:41: Daj mi więcej!
       00:44:43: Zamknijcie się kurwa!
       00:45:15: Boże ?
       00:45:16: Pierdol się.
       00:45:18: Co?
       00:45:22: Nic. Gdzie to masz ?
       00:45:27: Zdejmijmy jedną z tych płyt.
       00:45:53: Rany, człowieku. Popatrz na to!
       00:45:56: Hej, co wy robicie ?
       00:46:00: Ej.
       00:46:02: Odłóż to.
       00:46:03: - Co to kurwa jest ?
       00:46:09: Człowieku, to jest jak skarb.
       00:46:17: Gdybym był królem, księciem ..
       00:46:24: - W porządku, jest ustawione.|- Jest ustawione ?
       00:46:26: - Mhm.|- Dobra, spadamy.
       00:46:28: Chodź tu i spójrz na to.
       00:46:30: Święte gówno.
       00:46:31: Kurde, ale dziwne. Oni czytają od prawej do lewej.
       00:46:38: [Gdzie to jest ?]
       00:46:39: [Czy to krew ?]
       00:46:40: [Nie, nie krew.]
       00:46:41: [Danny, wszystko w porządku ?]
       00:46:44: [Tylko plama.]
       00:46:53: To jest tak zwany Alfabet Płomienia.
       00:46:55: To imię Boga zapisane ogniem.
       00:46:58: Nieźle.
       00:46:59: Skąd to wszystko wiesz ?
       00:47:03: Jeśli ty nie wiesz ..
       00:47:05: .. to jak możesz powiedzieć że nienawidzisz Żydów, jeśli nic o nich
       nie wiesz ?
       00:47:08: Pierdol się, nienawidzę Żydów tak samo jak ty.
       00:47:10: Naprawdę? Co to jest Shadan ?
       00:47:13: - Zizzis ?|- Cycki ???
       00:47:15: - Tefelim ?
       00:47:16: Kogo to obchodzi ?!|- Czym się różni cottish od kiddish?
       00:47:19: Mówię że naprawdę czegoś nienawidzisz gdy to znasz..
       00:47:21: .. Dlatego nienawidzę. Ikemann ?
       00:47:23: Przestudiował Torę, miasto, misję..
       00:47:25: .. Całą sprawę.
       00:47:26: Znienawidził Żydów.
       00:47:29: - Ikemann ?|- Kto to ?!
       00:47:31: Ikeman był szefem komórki Gestapo ds. Żydów, która wysyłała ludzi do
       obozów.
       00:47:38: Ej, nie dotykaj tego. Nie dotykaj liter, OK?
       00:47:40: Dlaczego kurwa nie ?!
       00:47:41: POPROSTU NIE!
       00:47:43: - Dupek. | - Widziałeś Poszukiwaczy zaginionej Arki ?
       00:47:47: Co?
       00:47:48: Tam była Arka, a w niej Tora.
       00:47:51: Oni biegali wkoło,a ich twarze sie topiły.
       00:47:53: - To tylko film dupku.|- No dalej...
       00:47:56: .. Dotknij liter.
       00:48:01: Dotknij liter.
       00:48:02: Pokaż.
       00:48:09: Hej. Hej!
       00:48:12: Co ty kurwa robisz?!
       00:48:15: Pierdolę to!
       00:48:17: Pierdolę! Pierdolę!
       00:48:25: Idziemy.
       00:48:35: Chodź stary, spierdalamy stąd.
       00:48:52: Hej! Idziemy!
       00:49:12: Wszyscy w koło obawiają się, że...
       00:49:16: - O cholera! Chłopaki to jest to.|"Witam, tu Cindy Palmra, z Channel
       News ..."
       00:49:19: Chłopaki, CHŁOPAKI! Chodźcie tutaj, zaczęło się!
       00:49:23: "Jak to się stało, że dziś zapobiegliście tragedii w synagodze?"
       00:49:28: "Znaleźliśmy bombę, której zapalnik czasowy zatrzymał się dokładnie
       13 min
       • wild tolerancyjny NAZI KALAFIOR lubi opluwać TORE? 09.08.02, 16:01
        00:49:28: "Znaleźliśmy bombę, której zapalnik czasowy zatrzymał się dokładnie
        13 minut.."
        00:49:32: ".. przed ustawionym czasem eksplozji. Mogę to podsumować, iż
        ponownie .."
        00:49:36: ".. Bóg interweniował by uratować naród żydowski."
        00:49:39: "Cindy, jak zapewne wiesz 13 jest mistyczną liczbą w żydowskiej
        wierze."
        00:49:44: [ Wierzymy, że Bóg posiada trzynaście przymiotów, z których
        najwyższym jest *EinSoph*.."
        00:49:49: ".. co oznacza: Nicość lub czasem: Nieskończoność Bez Końca."
        00:49:56: "Nieskończoność Bez Końca."
        00:49:59: "Ciekawe..."
        00:50:01: "To najczystsza forma ducha."
        00:50:03: Kurwa.
        00:50:05: "Dziękuję bardzo za wywiad" |- Może byś przełączył na kreskówki ?
        00:52:31: [Danny!]
        00:52:34: Co?
        00:52:36: Telefon!
        00:52:45: Słucham.
        00:52:46: Witam, Danny Blant. Co porabiasz ?
        00:52:51: Kto mówi ?
        00:52:52: Gary Galanson.
        00:52:56: Co z artykułem ?
        00:52:58: Nie mogłem znaleźć wydawcy.
        00:53:00: Ale teraz znajdę, po tym jak podłożyłeś bombę w synagodze.
        00:53:05: To byłeś ty, prawda ?
        00:53:13: Ej.
        00:53:17: Chcesz zabić Żyda ?
        00:53:22: To zaraz tutaj.
        00:53:27: [Ambasador Ilio Manzetti]|[czwartek, 22 sierpnia]|[ZGROMADZENIE
        SYNOWIE IZRAELA]
        00:53:35: Zaparkuję za winklem i przejdziemy się z powrotem.
        00:53:47: Uważaj... | Jest. Wykończ go.
        00:53:51: Nie denerwuj się. I wal śmiało.
        00:53:55: Dlaczego ja?
        00:53:57: Bo chcesz zabić Żyda...
        00:53:59: Ja już to zrobiłem.
        00:54:02: Naprawdę ?
        00:54:05: Ilu zabiłeś ?
        00:54:06: Czterech.
        00:54:08: Nie tak ważni jak ten.
        00:54:11: Skąd wiedziałeś że byli Żydami?
        00:54:14: Czuję to.
        00:54:16: Czujesz?
        00:54:19: Byłem Żydem w poprzednim wcieleniu.
        00:54:25: Idą.
        00:54:29: Strzelaj w głowę.
        00:54:31: Zawsze strzelaj Żydowi w głowie.
        00:54:33: - Wyceluj |- Trzymaj go na celowniku.
        00:54:39: Dobrze.
        00:54:41: Naciśnij spust..
        00:54:43: .. Powoli.
        00:54:45: Strzelaj.
        00:54:47: [O mój Boże!]|- Cholera!
        00:54:49: Źle celowałeś.
        00:54:51: Nieprawda. Trzymałem go na celowniku jak mówiłeś, tylko jestem..
        00:54:54: - jestem kiepskim strzelcem!| - Co to jest ?
        00:54:56: Co?
        00:54:57: Pierdolona wtyka, wiedziałem!
        00:55:04: Cholera!
        00:55:06: To tam.
        00:55:11: Cholera!
        00:55:25: Myślę że wszyscy Żydzi zostali trwale przestraszeni tym co się stało
        na górze w krainie Moria..
        00:55:29: .. I nadal żyjemy w przerażeniu.
        00:55:31: Ale Bóg chce żebyś jego słuchał.
        00:55:33: Bóg jest tym który sprawia że boisz się wszystkiego.
        00:55:36: Dobrzy Żydzi to tacy którzy się boją! Zostali poświęceni!
        00:55:41: Czy ty naprawdę wierzysz w Boga?
        00:55:43: Jestem jedynym który naprawdę wierzy.
        00:55:45: Obserwuję jego potęgę od lat.
        00:55:48: I powinniśmy czcić takiego Ojca?
        00:55:50: Nigdy!
        00:55:53: Obby, idź poproś rabbiego aby przyszedł i wyprosił Danny'ego z mojej
        klasy.
        00:55:58: A ty.
        00:56:00: Gdybyś wyszedł z Egiptu, zostałbyś zniszczony na pustyni razem z
        tymi...
        00:56:03: .. którzy wielbili złotego cielca.
        00:56:06: W takim razie niech mnie unicestwi teraz.
        00:56:08: Niech mnie zniszczy na dowód tego że istnieje.
        00:56:12: No dalej.
        00:56:14: Danny.
        00:56:16: Danny Blant.
        00:56:20: Wracaj!
        00:56:39: Jak tam sprawy ?
        00:56:41: Wporządku.
        00:56:43: Chcielibyśmy z tobą o czymś porozmawiać.
        00:56:47: Wszystko w porządku ?
        00:56:49: Tak..
        00:56:51: Rozpoczynamy budowę oddolnego, intelektualnego, poważnego ruchu
        faszystowskiego.
        00:56:57: Chcemy wybudować mosty do pozycji w głównym nurcie politycznym.
        00:57:00: Coś jak Balker, Społeczna Biologia, Earth First, Genum Project.
        00:57:05: Chcemy dawać wykłady, zapraszać czarnych, Żydów, Metysów.
        00:57:07: Chomsky będzie przemawiał do tłumów.
        00:57:10: Wiesz.
        00:57:11: Całe życie na to czekałem.
        00:57:14: Chcemy żebyś nam pomógł to rozkręcić.
        00:57:16: Wygłaszał mowy, prowadził seminaria.
        00:57:19: Załatwiał gromadzenie funduszy.
        00:57:21: Załatwiać gromadzenie funduszy ???
        00:57:23: Potrzebujemy kogoś inteligentnego.
        00:57:25: No a.. co z synagogami i Manzettim, no wiecie.
        00:57:29: Potrzebujemy intelektualistów.
        00:57:31: Mamy dość bandytów.
        00:57:32: Nie jestem intelektualistą.
        00:57:34: No, znaczy trochę czytam, ale..
        00:57:37: - Wiecie.. zbieranie funduszu to.. po prostu..|- Danny.
        00:57:41: Chcemy żebyś mówił do ludzi.
        00:57:43: Możesz to dla nas zrobić ?
        00:57:47: Oczywiście, pewnie... wiecie ..
        00:57:51: Masz jakiś przyzwoity garnitur ?
        00:57:53: Kupimy ci.
        00:57:55: Dobrze go ubierzemy, dostanie telefon komórkowy , i..
        00:57:59: .. cokolwiek będzie potrzebne.
        00:58:41: Hard core! Całować kolesia który właśnie co haftował, mniamciu!
        00:59:20: Skąd to masz?
        00:59:21: Skąd co mam?
        00:59:24: Co robisz ?
        00:59:27: Skąd to masz ?
        00:59:30: Ukradłem z synagogi.
        00:59:33: Umiesz to przeczytać ?
        00:59:35: Posłuchaj, nałóż coś na siebie, dobra? Nie powinnaś stać przed tym
        rozebrana.
        00:59:40: Dlaczego ?
        00:59:42: Ponieważ ..
        00:59:44: .. to jest.. oni myślą że to jest słowo boże.. To jest święte.
        00:59:49: To głupie.
        00:59:51: Tak, to jest głupie.
        00:59:52: Włóż coś.
        00:59:55: Widzisz, Żydzi uwielbiają oddzielać różne rzeczy.
        00:59:59: Święte od świeckiego, mięso od mleka.
        01:00:01: wilka od jagnięcia, szabas od dnia powszedniego.
        01:00:04: Żydzi i goje, to jedna z ich podstawowych bzdur.
        01:00:07: Nie mogą być razem, gdyż są wtedy nieczyści.
        01:00:10: Kto się staje nieczysty ?
        01:00:12: Żydzi czy goje ?
        01:00:16: Dobre pytanie.
        01:00:19: Jak to się czyta bez interpunkcji?
        01:00:23: To później wymyślono, i ..
        01:00:26: Wiesz, Żydzi nie potrzebują tego, ponieważ znają całość na pamięć.
        01:00:30: Każde słowo, każdą literę.
        01:00:33: Też to znasz ?
        01:00:35: na pamięć ?
        01:00:37: Nie.
        01:00:38: Ale umiesz to przeczytać ?
        01:00:41: Hebrajski ?
        01:00:43: A co cię to obchodzi ?
        01:00:45: Bo chcę wiedzieć.
        01:00:48: Co to znaczy ?
        01:00:50: Nie dotykaj tego..
        01:00:52: To ..
        01:00:58: I on mówi ..
        01:01:00: Co mówi ?
        01:01:18: Co to znaczy ?
        01:01:21: I Bóg przemówił do Abrahama ..
        01:01:23: Odejdź ze swego kraju, odejdź z miejsca gdzie się urodziłeś..
        01:01:27: .. Daleko od domu swego ojca ..
        01:01:30: .. I idź do Nowej Ziemi.
        01:01:32: Ja wskażę ci to miejsce.
        01:01:36: Naucz mnie tego.
        01:01:40: Dlaczego ?
        01:01:43: Bo teraz ty jesteś moim wrogiem.
        01:01:47: Bo to podstawowy tekst zachodniej kultury i chcę go przeczytać w
        oryginale.
        01:01:52: OK?
        01:01:53: Posłuchaj, to jest..
        01:01:54: .. cholernie trudne, zajmie ci lata żeby się tego nauczyć.
        01:01:57: Szybko się uczę.
        01:02:06: Dobra.
        01:02:08: Weź stamtąd jakąś kartkę i coś do pisania.
        01:02:20: Wygląda jak mała swastyka.
        01:02:24: Litery są nieme, nie mają samogłosek. Jedyne samogłoski to takie małe
        kropki, one..
        01:02:28: .. Nie są literami.
        01:02:30: Zaczynamy od alfabetu.
        01:02:47: Czemu tu przyszłaś? Czemu nie jesteś z Curtisem ?
        01:02:50: Nie mów że dlatego, bo daję ci darmowe lekcje hebrajskiego..
        01:02:53: Seks jest lepszy.
        01:02:57: Wiesz, słyszałem że on ma..
        01:02:59: .. dużego kutafona.
        01:03:02: Taa, cały ten czas widzę w jakimś tragicznym wymiarze.
        01:03:12: Ilu z was określiło by siebie jako antysemitę ?
        01:03:17: Dobrze.
        01:03:19: W zasadzie moje pytanie nie było zbytnio precyzyjne, gdyż Żydzi są
        tylko ..
        01:03:21: .. jedną z grup narodowych.
        01:03:23: ale dla naszych celów założymy, że antysemityzm jest nienawiścią, lub
        jest przeciwko Żydom.
        01:03:31: Dlaczego ich nienawidzimy ?
        01:03:34: Przedstawię to tak:
        01:03:36: Czy nienawidzimy ich ponieważ są inni niż my ?
        01:03:41: Lub może nienawidzimy bo są zamknięci, izolują się..
        01:03:44: A może bo mają pieniądze i pokazują to wkoło.
        01:03:48: Może dlatego że są komunistami albo kapitalistami ?
        01:03:50: A może bo mają wysoki poziom inteligencji i bardzo urozmaicone życie
        seksualne ?
        01:03:55: Wiecie dlaczego naprawdę ich nienawidzimy ?
        01:03:59: Nienawidzimy ich...
        01:04:01: ...bo istnieją.
        01:04:03: to jest naturalne, tak jak pociąg mężczyzny do ko
        • wild nazi kalafior NIEnawidzi TORY - dlaczego? 09.08.02, 16:03
         01:04:03: to jest naturalne, tak jak pociąg mężczyzny do kobiet, miłość do
         swych dzieci..
         01:04:06: .. strach przed śmiercią..
         01:04:08: .. i nienawiść wobec Żydów.
         01:04:10: Nie ma żadnej przyczyny. I jeśli pojawi się jakiś sprytny dupek
         starający się argumentować..
         01:04:15: .. że nie mamy racji.
         01:04:17: To tylko sprawi, że będziemy go jeszcze bardziej nie nawidzieć.
         01:04:18: Jedyny powód jakiego potrzebujemy to trzy proste litery.
         01:04:22: Ż
         01:04:23: Y
         01:04:24: D
         01:04:25: Żyd.
         01:04:26: Wymawiacie to miliony razy i jest to jedyny wyraz który nigdy nie
         straci swego znaczenia.
         01:04:29: Żyd.
         01:04:31: Żyd!
         01:04:32: Żyd.
         01:04:33: Żyd!
         01:04:34: Żyd. Żyd. Żyd. Żyd. Żyd. Żyd.
         01:04:41: Dam dla twojej grupy 3 tysiące.
         01:04:45: Dał pan 50 tysięcy dla tej gazetki uniwersyteckiej.
         01:04:47: Wtedy było inaczej.
         01:04:49: Teraz tak nie jest.
         01:04:52: Uważam że ten ruch ma przed sobą wiele możliwości.
         01:04:55: Czytałem trochę. Bardzo cwane.
         01:04:58: I bardzo niewłaściwe.
         01:05:00: W jakim sensie?
         01:05:02: Darujcie sobie tych Żydów, to przestarzałe.
         01:05:05: Teraz liczy się tylko rynek i nieważne kim jesteś.
         01:05:09: - Ludzie nadal potrzebują wartości i wiary.|- Nie, nie potrzebują.
         01:05:13: Bystrzy nie potrzebują.
         01:05:15: Posłuchaj.
         01:05:16: Dam ci 5 kawałków, ale nie szalej tak z tymi tekstami.
         01:05:21: A jak ci kiedyś przejdzie, wpadnij do mnie.
         01:05:25: Mogę ci pokazać jak zarobić kupę pieniędzy.
         01:05:27: Nie interesują mnie pieniądze.
         01:05:30: A powinny.
         01:05:33: Ty jesteś Żydem.
         01:05:36: Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale jesteś.
         01:05:38: Być może jestem..
         01:05:40: .. A może teraz wszyscy jesteśmy Żydami. Co za różnica ?
         01:05:51: Co z Drake'm? Pokazał się?
         01:05:54: Nie, stary, to dziwne. Nikt go nie widział.
         01:05:57: Posłuchaj Danny, tym razem to będzie zupełnie inaczej zrobione niż
         poprzednio.
         01:06:01: Straszna głupota! Wiesz jak to będzie wyglądało dla Liny, dla Curtisa?
         01:06:05: Przepraszam, to się nie powtórzy. Mam nowy, niezawodny zapalnik i
         niezłe materiały wybuchowe.
         01:06:12: Chcemy zabić kilku Żydów.
         01:06:15: Tym razem nic im nie powiem i napewno się uda.
         01:06:18: Napewno?
         01:06:23: Powinieneś już iść.
         01:08:05: W czasie szabasu nie można odbierać telefonu.
         01:08:09: Nawet gdyby długo dzwonił, to może być pomyłka.
         01:08:17: Co robić gdy zachoruję w szabas?
         01:08:21: Talmud uczy nas, iż...
         01:08:24: Czy herbatę podawać osobno czy z kawą?
         01:08:29: Czy w szabas możemy grać w domino?
         01:08:33: Danny? Danny!
         01:08:38: Cześć! To ja, Szlomo.
         01:08:43: Szlomo...
         01:08:47: Minęły lata...
         01:08:55: Jak leci, co porabiasz?
         01:08:57: Świetnie, uczestniczę w szkoleniu rabinicznym.
         01:09:02: A ty co robisz, pewnie coś dziwnego, co?
         01:09:08: Wiesz, działam w podziemiu.
         01:09:11: Jako artysta?
         01:09:14: Nie, zakręcone interesy.
         01:09:18: Pamiętasz Marion?
         01:09:22: Tak, cześć!
         01:09:25: Witka!
         01:09:27: Jest fotografem, pomaga mi trochę.
         01:09:29: W następne wakacje bierzemy ślub w Jerozolimie.
         01:09:32: Wspaniale!
         01:09:34: Może Danny zechciałby przyjść na nasze święto?
         01:09:37: Świetny pomysł, spotykamy się z grupą z dawnego seminarium.
         01:09:40: Zgadnij kto będzie - Obby! Przyjdź, będzie jak kiedyś...
         01:09:44: Danny i Obby wszystko razem robili.
         01:09:46: Talmud, Tora, polityka, dziewczyny, i zawsze się bili...
         01:09:50: Pamiętam.
         01:09:52: Zawsze wygrywałem.
         01:09:54: Na argumenty?
         01:09:56: Masz, to już niedługo.
         01:10:00: Przyjdź, będzie fajnie.
         01:10:06: Spoko.
         01:10:09: Mój kraj jest fajowy, to ojczyzna wolności, la la la....
         01:10:51: Bóg jest fajny, dlatego chłopcy i dziewczęta go lubią.
         01:11:00: Bóg jest taki jak jest i śmiertelny widzieć go ni słyszeć nie może.
         01:11:04: A można chociaż o nim myśleć?
         01:11:07: Jaka jest różnica pomiędzy Bogiem a ludzkim życiem?
         01:11:11: Nie ma żadnej.
         01:11:16: Chrześcijaństwo jest do dupy, ale jest chociaż w co wierzyć albo i
         nie.
         01:11:22: W judaizmie nie ma nic.
         01:11:24: Nieskończona nicość.
         01:11:27: Judaizm nie jest po to aby wierzyć, chodzi o pewne czynności.
         01:11:32: Obchodzić szabas, zapalać świece, przestrzegać koszernej diety.
         01:11:37: A przykazania?
         01:11:40: Nie ma przykazań.
         01:11:42: Robisz to obojętnie czy jesteś sprytny czy głupi, czy to jest
         bezpieczne czy nie...
         01:11:49: Po prostu tak karze Tora i już, podążasz za nią.
         01:11:51: Ostro zjebane!
         01:11:53: Może sobie daruj.
         01:11:55: Uważasz że powinnam?
         01:11:57: Nie powinnaś.
         01:12:01: Uważasz że powinnam bo nie mam żadnego powodu?
         01:12:04: Uważam że nie powinnaś!
         01:12:07: Judaizm nawet nie potrzebuje Boga, Tora jest pieprzonym Bogiem!
         01:12:11: Zamykam tą książkę.
         01:12:19: Może byś mi possała sutki?
         01:12:23: Mówiłam ci już, że jestem w tym dobra.
         01:12:26: Nudzisz się przez cały dzień, więc może...
         01:12:28: Zaczynasz mnie wkurzać, myślisz że co...
         01:12:34: a może to ja jestem bystrzejsza od ciebie?
         01:12:37: To cię bawi?
         01:12:40: Myślisz że tylko Żydzi są cwani?
         01:12:44: Jeśli tak uważasz.
         01:12:46: Ciągle tylko o tym gadasz: Żydzi, Żydzi, Żydzi...
         01:12:51: Jacy ludzie ciągle tyle ględzą o Żydach?
         01:12:55: Naziści mówią o nich cały czas.
         01:12:57: Czyżby?
         01:12:59: Prawdziwi. Hitler i Goebbels zawsze o nich mówili.
         01:13:04: To przez to stałeś się nazistą? Bo w kółko gadałeś o Żydach?
         01:13:09: Weź bo ci trzasnę.
         01:13:11: Wporzo.
         01:13:17: Zapalmy świece w piątek.
         01:13:20: Zmówisz kadisz.
         01:13:23: Kadisz to modlitwa za zmarłych.
         01:13:26: Kidisz. Zmówisz kidisz. Zapalisz świece.
         01:13:34: No dalej, ogolę głowę, co tam kurwa jeszcze trzeba...
         01:13:40: Spróbujmy.
         01:14:00: .. po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę...
         01:14:05: .. I rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Otom ja ..
         01:14:09: .. I Bóg rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego
         miłujesz ..
         01:14:12: .. i udaj się do krainy Moria i złóż go tam ..
         01:14:14: -Jedyny syn. | -Jedyny którego kochał
         01:14:16: .. w ofierze na jednej z gór, którą ci wskażę.
         01:14:20: Cześć Obby.
         01:14:24: Co on tu robi?
         01:14:27: To skinhead.
         01:14:28: To tylko moda, jest wielu skinów antyrasistów.
         01:14:31: Uwierz mi, on napewno nie jest jednym z nich.
         01:14:33: Jesteś faszystą? Nie lubisz Żydów?
         01:14:35: Co to znaczy faszysta?
         01:14:37: Jak Kahane, on był żydowskim nazistą.
         01:14:40: Izrael i syjoniści to naziści.
         01:14:42: Syjoniści to nie naziści!
         01:14:43: To rasiści, militaryści, wysyłają wojska na terytoria okupowane.
         01:14:46: A ty nienawidzisz ich ponieważ są Żydami czy dlatego że walczą?
         01:14:49: A co z obozami koncentracyjnymi?
         01:14:51: A Szabra i Szatila?
         01:14:53: To nie my.
         01:14:54: To nie było ludobójstwo. To byli Libańczycy wyrzynający się nawzajem.
         01:14:56: Izrael nie ma z tym nic wspólnego.
         01:14:59: Może byście się zamknęli i poszli stąd.
         01:15:03: Chcę wiedzieć dlaczego zawsze musimy odpowiadać za nie swoje czyny.
         01:15:07: Bo jesteśmy ludem wybranym.
         01:15:09: Czyż nie tak Danny? Nie mam racji?
         01:15:12: Ej, czytacie za dużo syjonistycznych gazet które brzmią jak Goebbels.
         01:15:16: Brzmią dokładnie tak samo jak ty.
         01:15:18: Nazistom Hitler nawsadzał bzdur, a wam Tora i rabinowie.
         01:15:21: Przestań!
         01:15:23: Jeszcze jedno słowo!
         01:15:25: Spokój...
         01:15:28: Po co przyszedłeś? Żeby mnie zobaczyć?
         01:15:31: Studiuję Torę.
         01:15:33: Ale ty nienawidzisz Tory.
         01:15:36: I dlatego ją studiuję.
         01:15:38: Ciągle kłamiesz i masz nasrane we łbie.
         01:15:42: Znasz opowieść o Żydzie, który się rozbił na bezludnej wyspie?
         01:15:46: Wychodzi na brzeg i mówi:
         01:15:48: Po cholerę mi bezludna wyspa?
         01:15:50: I sobie przypomniał, jak kiedyś prosił w modlitwie Boga
         01:15:52: o podróż pełną przygód do miejsca w którym jeszcze nigdy nie był.
         01:15:57: Też się modlisz prosząc o coś czego nie znasz.
         01:16:01: No nie?
         01:16:04: Tu mieszkam.
         01:16:09: Opowiedz mi o Linie Moebius.
         01:16:12: Skąd wiesz o Linie?
         01:16:14: P
         • wild kalafior NIEnawidzi TORY 09.08.02, 16:06
          01:16:09: Opowiedz mi o Linie Moebius.
          01:16:12: Skąd wiesz o Linie?
          01:16:14: Pracuję w biurze JDL, mamy tam informatorów.
          01:16:19: Ten koleś w brylach?
          01:16:21: Który?
          01:16:22: Macie ich kilku???
          01:16:26: Kurwa...
          01:16:28: Uważaj na siebie.
          01:16:34: Połowa prawicowej forsy Nowego Jorku jest dziś tutaj.
          01:16:37: Przyszli zobaczyć ciebie, imponujesz im.
          01:16:41: Jeśli się postarasz, a wiem że jesteś w stanie...
          01:16:46: Jutro będzie o nas głośno i będziemy na okładkach kilku gazet.
          01:16:51: Idzie... To on?
          01:17:19: Ktoś wie co to jest?
          01:17:21: Żydowska modlitwa.
          01:17:24: Czy ktoś wie czemu zacząłem żydowską modlitwą?
          01:17:27: Bo jesteś Żydem.
          01:17:30: To może być jeden z powodów, a inny?
          01:17:34: Przedstawię to tak:
          01:17:37: Kto chce zniszczyć Żydów?
          01:17:40: Kto chce żeby się rozsypali w pył?
          01:17:44: I żeby już nigdy nie powstali...
          01:17:47: bez sukcesów, potęgi, kultury i wybitnej inteligencji.
          01:17:52: Wiecie co musimy zrobić?
          01:17:59: Musimy ich pokochać.
          01:18:01: Co??? Czy powiedział że musimy kochać Żydów? Dziwne, wiem...
          01:18:06: Ale dla tych ludzi nic nie jest proste.
          01:18:08: Żydzi mówią że zawsze są z boku, czytają Torę...
          01:18:12: robią jakieś interesy, maja problemy z byłą żoną, ale to nieprawda.
          01:18:18: Chcą by ich nienawidzieć, liczą na naszą niechęć.
          01:18:23: To jest zapisane w ich jestestwie.
          01:18:26: Gdyby Hitler nie istniał, Żydzi by go sami wymyślili.
          01:18:32: Ta nienawiść potrzebna jest temu tzw. wybranemu narodowi by trwać na
          tym świecie.
          01:18:38: I oto ta straszna prawda: naszym największym problemem są naziści.
          01:18:42: Im gorzej traktujemy Żydów, tym silniejsi się oni stają.
          01:18:46: Niewola w Egipcie dała im dominację na starożytnym Bliskim Wschodzie.
          01:18:48: Pogromy ich zahartowały.
          01:18:50: Auschwitz dało początek państwu Izrael.
          01:18:54: Poświęcenie jednostek jest jeszcze jednym przejawem ich geniuszu.
          01:18:57: W takim razie jeśli Żydzi naprawdę nie chcą abyśmy ich akceptowali.
          01:19:03: Powinniśmy ich przyjąć z otwartymi ramionami.
          01:19:06: Pozostają w opozycji? Poprzyjmy ich postulaty.
          01:19:10: Jedyną skuteczną metodą unieszkodliwienia tych dwulicowych ludzi
          jest...
          01:19:13: ...otworzyć się przed nimi.
          01:19:16: Zaproście ich do swych domów i ugośćcie.
          01:19:20: A wtedy poczują zrozumienie, normalność i miłość.
          01:19:25: I nie zapominajmy - Żyd jest niczym jeśli nie jest mądry.
          01:19:29: Liczy na naszą hipokryzję i niechęć.
          01:19:35: Aby go zniszczyć - musimy go szczerze pokochać.
          01:19:40: Tak?
          01:19:43: Jeśli Żydzi czerpią siłę z naszej nienawiści...
          01:19:46: ...to czy nasza miłość nie uczyni ich jeszcze potężniejszymi niż już
          są obecnie?
          01:19:53: Tak, nieskończenie więcej. Będą się równać Bogu.
          01:20:01: Jeśli przeznaczeniem Żydów jest pozostać w izolacji - można ich
          zidentyfikować.
          01:20:06: Jezus idealnie to rozumiał.
          01:20:09: I spójrzcie jakie konsekwencje spowodowała śmierć jednego
          niechcianego Żyda.
          01:20:13: A co się stanie jeśli zabijemy ich wszystkich?
          01:20:17: Więc zaśpiewajmy razem!!!
          01:20:22: Kompletnie ci odjebało?!?
          01:20:24: Chciałem być oryginalny smile
          01:20:29: Że co?
          01:20:32: Nie chcę z tobą więcej współpracować.
          01:20:35: Lina! Ho no tu!
          01:20:38: Według policji po opuszczeniu restauracji zmierzał do swego biura...
          01:20:44: Zabójca wynurzył się stąd oddając 7 strzałów z bliskiej odległości...
          01:20:48: Następnie pieszo uciekł, karetka zjawiła się niespełna 2 minuty
          później.
          01:20:52: ...niestety Manzetti już nie żył.
          01:20:55: Sprawca według opisu to biały mężczyzna w wieku około 20 lat...
          01:21:00: Myślisz że to ja...
          01:21:03: Nie chcę wiedzieć.
          01:21:38: Czy zabiłeś Manzetti'ego?
          01:21:51: Lina Moebius mówi że to wszystko był twój pomysł.
          01:21:53: Twierdzi że opowiadałeś o tym jak byłeś u nich w domu.
          01:21:56: Jezu, Danny!
          01:21:58: Myślę że nie możesz mi pomóc.
          01:21:59: Tak myślisz?
          01:22:01: Tak.
          01:22:03: Powiedz co myślisz - cieszysz się że Manzetti nie żyje?
          01:22:05: Naprawdę chcesz zabijać Żydów?
          01:22:07: Mnie też chcesz zabić?
          01:22:14: Jeśli chcesz z tego cało wyjść musisz wystawić tych nazistów.
          01:22:18: I cała sprawa zabójstwa Manzetti'ego obciąża ciebie.
          01:22:22: Jeśli wiesz cokolwiek, kto mógł to zrobić...
          01:22:24: To nieprawda.
          01:22:26: Pomyśl o twoim ojcu, siostrze...
          01:22:29: Kogo tu obchodzi prawda...
          01:22:32: Danny! Staram się ciebie ocalić.
          01:22:34: Kurewski! bajzel...
          01:22:50: Nagraj Linę Moebius.
          01:22:54: Cokolwiek, co mogłoby ją obciążyć.
          01:22:57: Nie interesuje mnie prawda.
          01:23:00: Ty mnie obchodzisz.
          01:23:03: Zadzwoń jak coś będziesz miał albo będziesz mnie potrzebował.
          01:23:30: Co jest?
          01:23:32: Święto Jom Kippur.
          01:23:35: Zjemy obiad, a potem pójdziemy do świątyni na śpiewy.
          01:23:41: No dawaj, będziesz jak Ikemann.
          01:23:45: Studiował Torę, nienawidził Żydów...
          01:23:48: Też chcesz być jak Ikemann?
          01:23:53: Nie wiem, chciałam po prostu spróbować.
          01:23:56: Dlaczego?
          01:23:59: Bo tak Bóg przykazał?
          01:24:02: Nie ma Boga.
          01:24:06: Przykazuje obojętne czy istnieje, czy nie.
          01:24:10: Posłuchaj, możemy spróbować i zrezygnować, albo przełożyć...
          01:24:15: Rezygnujemy.
          01:24:19: A co jeśli przełożymy, ale nie zrezygnujemy... to bez znaczenia...
          01:24:26: Może to byłoby najwspanialszym przeżyciem jakie moglibyśmy razem mieć.
          01:24:32: Posłuchaj, zapal chociaż świeczkę ze mną.
          01:24:35: I zjedz, musisz coś zjeść.
          01:24:37: Zjedz sobie sama, zapal świeczkę - Jom Kippur to luźne święto.
          01:24:52: Muszę iść.
          01:24:58: Marion odbierz, wakacje się jeszcze nie zaczęły...
          01:25:02: Halo?
          01:25:04: Kręci się wokół mnie taki pismak, już od jakiegoś czasu...
          01:25:08: Jak się do ciebie zgłosi, a raczej to zrobi, przekaż mu...
          01:25:13: że jak mi narobi problemów to tak go urządzę, że się nie pozbiera.
          01:25:17: Zabiłeś Manzetti'ego?
          01:25:19: To nie ja, Drake to zrobił.
          01:25:26: Skręć tutaj!
          01:25:28: Dlaczego?
          01:25:29: Rób co mówię!
          01:25:46: Na ile mam ustawić?...
          01:25:50: Ustaw na za 18 h 18 min
          01:26:09: Ej, trochę mało materiału, trzeba dołożyć.
          01:26:13: Znam kolesia który ma dynamit...
          01:26:16: Nie, to wystarczy. Zamontuj to.
          01:26:22: Nie będzie dobrze, słabo pierdolnie.
          01:26:24: Rób co mówię!
          01:27:02: "Żydowski nazista"
          01:27:10: Ilio Manzetti był jednym z najbardziej szanowanych i wpływowych ludzi
          w Nowym Jorku.
          01:27:15: Jako bankier, dyplomata, wiceprezydent i mer przez blisko trzy
          dekady...
          01:27:20: ...kierował publicznymi i prywatnymi instytucjami.
          01:27:25: Będzie go nam brakować.
          01:27:31: Więc mówi pani, że kiedy pierwszy raz przyszedł do pani domu, nie
          mieliśie pojęcia że jest Żydem?
          01:27:36: Oczywiście że nie, ale kiedy się dowiedziałam bardzo mnie to
          zaskoczyło.
          01:27:39: Co pani przez to rozumie?
          01:27:41: Myślę że w dzisiejszych czasach antysemityzm jest w większości
          wymysłem Żydów, nie uważa pan?
          01:27:47: Jak pani uważa, ilu jest nazistów żydowskiego pochodzenia?
          01:28:35: Co ty tu robisz?
          01:28:37: Marion dzwoniła, szukała cię, powiedziała mi o....
          01:28:40: Nie gadać!
          01:28:42: Musimy iść.
          01:28:44: Rozumiem że chcecie pogadać, ale ci ludzie przyszli tu sie pomodlić.
          01:28:47: Zamknij się!
          01:28:49: Danny! Proszę!
          01:28:53: Powiedziałem że musimy wyjść.
          01:29:01: Wychodzimy. I to już.
          01:29:03: Chcę tego posłuchać, ok?
          01:29:48: Posłuchaj Danny, prowadzący chce wiedzieć, dlaczego tak bardzo ci
          zależy...
          01:29:52: Chcę to zrobić, muszę to zrobić.
          01:30:14: Jezusie Nazareński, wiesz kto to jest? Widziałaś w gazetach?
          01:30:18: Gazety różne rzeczy wypisują...
          01:30:20: Gazety... zresztą to nie on, podobny...
          01:30:28: Zamieńmy się miejscami.
          01:30:33: Jestem pewien że to on.
          01:31:54: Co robisz?
          01:31:55: Musisz wyjść.
          01:31:56: Nie w trakcie modlitwy.
          01:31:57: Tu jest bomba.
          01:31:58: Nie gadaj Danny...
          01:31:59: Steve, włamałem tu się ostatniej nocy i podłożyłem bombę.
          01:32:02: Zaraz wybuchnie, mac
          • wild nienawiść do TORY Goebelsa? 09.08.02, 16:09
           01:32:02: Zaraz wybuchnie, macie pięć minut na wyprowadzenie stąd ludzi.
           01:32:05: Co on mówi?
           01:32:06: Tu jest bomba, uciekajcie!
           01:32:12: Boże...
           01:32:14: Musimy opuścić pomieszczenie.
           01:32:17: Istnieje zagrożenie, proszę opuścić salę!
           01:32:22: Szybko, wychodźcie!
           01:32:30: Danny! Chodź!
           01:32:41: Wychodzimy!
           01:32:42: A Danny?
           01:32:43: On nie wychodzi...
           01:32:44: Co to znaczy - nie wychodzi?!
           01:32:50: Gdybyś wyszedł z Egiptu, zostałbyś zniszczony na pustyni razem z
           tymi...
           01:32:53: .. którzy wielbili złotego cielca.
           01:32:55: W takim razie niech mnie unicestwi teraz.
           01:32:58: No dalej. Zabij mnie. Oto jestem, zrób to.
           01:33:42: Danny!
           01:33:43: Cieszę się że wróciłeś!
           01:33:45: Chciałbym dokończyć dyskusję którą zaczęliśmy.
           01:33:49: Nie mam teraz czasu.
           01:33:51: O Abrahamie i Izaaku, pamiętasz co mówiłeś?
           01:33:55: Że Izaak umarł w krainie Moria...
           01:33:58: Myślałem o tym, może faktycznie masz rację...
           01:34:00: Pamiętasz co powiedziałeś?
           01:34:02: Że Izaak umarł w krainie Moria...
           01:34:05: Myślałem o tym, może faktycznie masz rację...
           01:34:09: Umarł, by potem się odrodzić w świecie który nadejdzie.
           01:34:15: Pamiętasz co powiedziałeś?
           01:34:17: Że Izaak umarł w krainie Moria...
           01:34:21: Myślałem o tym, może faktycznie masz rację...
           01:34:24: Umarł, by potem się odrodzić w świecie który nadejdzie.
           01:34:28: Danny, zatrzymaj się! Dokąd tak biegniesz?
           01:34:33: Nie wiesz?
           01:34:36: TAM NIC NIE MA
           00:00:00:


           film.onet.pl/F,8519,plakat.html
  • Gość: doku Nie mam czasu na jakieś pierdy po zagranicznemu IP: *.mofnet.gov.pl 14.08.02, 13:49
   A nazistą nie jestem - np. lubię Holendrów, Żydów i Polaków. Uważam, że nalezy
   pozwalać imigrantom na to, aby pracowali do woli, bo można im mniej płacić, a
   oni harują jak mrówki, dzięki temu kraj ich goszczący się bogaci, więc tubylcom
   żyje się lepiej - takie jest główne źródło bogactwa Niemców i Amerykanów. A
   debilni faszyści różnego typu boją się obcych.

   Nie udawaj więc, że znając mnie z tego co piszę, kojarzysz mnie z faszyzmem.
   Rozumiem, że takie udawanie ma na celu tylko obrażenie mnie, bo mnie nie lubisz
   zwyczajnie za to, że jesteś głupszy. Ale wysil się trochę jednak, niech twoje
   obelgi będą nieco przemyślane.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka