03.01.06, 23:42
To jest komunikat
"Yor Computer is infekted!
Spyware infektion It is recommended to use specjal antispyware
tools to preventt deto loss Windowswill
now download and install the most up-to-dete antispyware for you.
Click herl to product your computer from spyware ."
Weszłam na jakąś stronę i to się stało mam też jakieś okienko
na pulpicie w czarnym kolorze i w nim jest napisane "spyware infektion" nie
mogę tego usunąć skanowałam
Avastewm i nic.Co mogę jeszcze zrobić


Przesyłam też loga
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:40:47, on 2006-01-03
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\paytime.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\windows\adtech2006a.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\winstall.exe
C:\WINDOWS\System32\paytime.exe
C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\qrko\qrkom.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\qrko\qrkoa.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\Agnieszka\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
c:\secure32.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
c:\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
c:\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
c:\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini:
Shell=explorer.exe
"C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"
O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} -
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "C:\Program Files\ABBYY
FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe
O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe
O4 - HKLM\..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\System32\oaopky.exe reg_run
O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] C:\windows\adtech2006a.exe
O4 - HKLM\..\Run: [drsmartloadb] c:\\drsmartloadb.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web
Folders\ibm00001.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe
O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CU1] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe
O4 - HKCU\..\Run: [qrko] C:\PROGRA~1\COMMON~1\qrko\qrkom.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1133012283642
O20 - Winlogon Notify: ShellServiceObjectDelayLoad - C:\WINDOWS\system32
\n68olgl316q.dll (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unkn
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka