Dodaj do ulubionych

Triduum Paschalne

28.03.13, 19:41
Przygotujta sia do Zielgónocy...

Dziś początek Triduum Paschalnego - celebracja Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Jezusa. Rozpoczyna je liturgia krzyżma, msza w katedrze
z pobłogosławieniem olejów. Zgodnie ze zwyczajem przyjeżdżają na nią
księża, bo symbolizuje jedność księży i biskupa. Wieczorem w parafiach
odprawiana jest msza wieczerzy Pańskiej, która przypomina o ustanowieniu
eucharystii.

- To paradoks, ale w Wielki Piątek nie odprawia się mszy, po to by mocniej
przypomnieć o tym, że źródłem odkupienia jest śmierć Jezusa na krzyżu. Jest
tylko nabożeństwo z czytaniem Męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana .

W Wielką Sobotę będzie liturgia poświęcenia ognia i wody, ewentualnie chrztu.
Nabożeństwo składa się z wielu czytań przeplecionych śpiewem psalmów.- To
właściwie już liturgia wielkanocna, radosna. Powinna odbywać się w nocy. Ale w
Polsce jest zwyczaj, że o godz. 6 odprawiana jest msza rezurekcyjna, utarło
się, że ta jest najważniejsza .

Obowiązkowa jest tylko msza niedzielna. Ale niektórzy uważają, że
najpiękniejsze są nabożeństwa w czwartek i piątek, pozwalają poznać piękno
liturgii Kościoła, zgłębić tajemnicę chrześcijaństwa. - W nich tak naprawdę
przeżywamy zdarzenia, które wiążą się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa .

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę jest bardzo mocno
zakorzenioną tradycją polską, ale ma też inne znaczenie - Dla wielu ludzi to
jeden z ostatnich znaków świąt i kontaktu z Kościołem. Ci, którzy na
co dzień są daleko od liturgii, przez ten zwyczaj pamiętają o Wielkanocy,
nawet jeśli jej nie rozumieją. To też miejsce, gdzie można się spotkać i
zachęcić do udziału w nabożeństwie wieczornym. Apostoł Paweł mówi, że są
chrześcijanie mocni i słabi w wierze i nie można okazywać im wzgardy, tylko
ich umacniać. (z wywiadu ks. biskupa Jacka Jezierskiego)

...............................................................................

No jó, może chto napsisze jek kedajś na Warniji buło...
Obserwuj wątek
  • warnija Re: Wielki post 28.03.13, 19:50
   A tak kedajś Klyjmens napsisoł:

   CytatŁo pónocy na sucho środa buł kóniec z tancami. Bez cołan post łod tygo
   popsielnika aż do Zieganócy żodny muzyki w chałupsie słuchać nie buło. Jesć tyż
   tlo postne jydzanie. Łu noju w kożdo środa, psióntek i sobota jedlim tlo
   śledzie abo warzóne ryby abo jojka. Moja muterka świniny na stół nie dała aż do
   Zielganócy. Mniajso łod truziów jedlim abo kokoszy. Gajsiygo mniajsa tyż niy,
   bo za tłuste. Naszo óma bez cołan zielgi post nie tlo mniajsa, ale razu mlyka
   do gamby nie wzióła. Jek Pon Jezus sztyrdzieści dniów pościuł to i jo moga -
   móziuła. Tero sia tan noród taki porobziuł co ledwo jedan psióntek bez tydziań
   bez mniajsa nazryć potraszó. To i nie dziwota co Pon Bog nieszczajście na tan
   noród ześle. Czekalim tedy zawdy na ta Zielgónoc jek na boske zmniłowanie. W
   Zielgo Sobota sia móziło: "eszcze nocka i Zielgónocka i mnajsko ham, ham."

   • warnija Re: Na Zielgónoc 28.03.13, 19:53
    'Już znowu ożyło wszystko zmartwione,
    Co pod tem było w śnie pogrzebione.
    A obudzone ze snu swojego
    Chwali wzniesione Zmartwychwstałego.

    Gdy błyśnie zorza, słońce zaświeci,
    Ziemia i morze dziękę swą wznieci.
    Wdzięczne są śpiewy ptaków wokoło,
    Wiatru powiewy szumią wesoło.

    I kwiaty one, co w łonie ziemi
    Były uśpione - jak są wdzięcznemi!
    Już w nowej sile się wytykają
    K' Jezusie mile się uśmiechają.

    Wsio się odnawia już czasu tego


    Michał Kajka
      • warnija Re: Wielki czwartek 18.04.14, 14:25
       A tak yśwa kedajś psisali na forum:

       CytatWielki Czwartek – jest to pierwszy dzień „Triduum Sacrum”, w którym to kościół
       katolicki obchodzi ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu Kapłaństwa. Dlatego
       też Wielki Czwartek jest świętem kapłanów. W każdym kościele katedralnym w
       Polsce przed południem odprawiana jest msza zwana „krzyżmą”, w czasie której
       dochodzi do poświęcenia olejów (łac. Chrisma), których używa się w czasie
       chrztu, bierzmowania czy namaszczenia chorych. Ponadto, podczas liturgii
       wieczornej, kapłani obmywają nogi dwunastu starcom, co jest symbolem służebnego
       charakteru kapłaństwa oraz nawiązuje do umycia nóg apostołom przez Jezusa, co
       działo się w Wieczerniku, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po zakończeniu liturgii
       Najświętszy Sakrament przenoszony jest do Ciemnicy, gdzie jest adorowany a z
       ołtarzy zabiera się „dzwonki” i zastępuje je kołatkami.


       ......................................................................................................
       • warnija Re: Wielki Piątek 18.04.14, 14:27
        Wielki Piątek - zwyczaje
        W Wielki Piętek chłopcy biegali po wsi z drewnianymi klekotkami i oznajmniali w
        ten sposób, że jest dzień żałoby.

        W Wielką Sobotę chodzono do kościoła, by świecić wodę i ogień. Zwyczaj
        święcenia potraw nie był znany na Warmii i Mazurach.

        W Wielki Piątek palono najstrszy na wsi krzyż, a popiół z niego miał zapobiegać
        różnym chorobom.

        W Wielki Piątek smagano gałązkami tarniny po łydkach. Był to tzw. "boże rany"
        na pamiątkę męki Chrystusa.

        M. Zientara-Malewska


        • warnija Re: Rozpoczyna się Triduum Paschalne 24.03.16, 11:15
         No jó, znowój roczek przefórnoł jek z bicza trzas i tlo ślypsioć jek Zielgónoc przycióngnie do noju.
         Tak poczytojta...


         Dziś rozpoczyna się Triduum Paschalne. To najważniejszy czas w kalendarzu Kościoła - mówi ksiądz Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy "Ad Gentes".

         https://ocdn.eu/images/pulscms/YzA7MDQsMCw4NixmMWEsODdlOzA2LDMxNCwxYmM7MGMsMTQwYjFjZmU3ZjBhYzUyZWRjMDEwZDcwOTc4ZTg0YmUsMSwxLDYsMA__/8a18d6bf74f52cad78de129f11970aa3.jpg
         Foto: Thinkstock

         Jak zwraca uwagę Zbigniew Sobolewski, w tym okresie mamy nie tylko wspominać to, co wydarzyło się w Wieczerniku, na Golgocie i kiedy Chrystus zmartwychwstał. Powinniśmy to także na nowo przeżyć.
         Pierwszy dzień Triduum Paschalnego to Wielki Czwartek. Poświęcony jest ustanowieniu sakramentów eucharystii i kapłaństwa. - Chrystus w Wieczerniku dając swoje ciało i krew uczy nas, że my także mamy dawać siebie innym .
         • warnija Re: Wielki Czwartek - skąd ta tradycja ? 24.03.16, 11:20
          Wielki Czwartek – co się dzisiaj dzieje w kościołach i skąd wzięła się ta tradycja?

          https://ocdn.eu/images/pulscms/M2Q7MDMsMzI2LDAsMSwx/5cada5c9e1425fed0f5e2653a157523e.jpeg

          Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 24 marca, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.

          We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji) odprawia mszę św., podczas której poświęca oleje Krzyżma Świętego, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

          Odprawiane tego dnia uroczystości kościelne symbolizują gromadzenie się uczniów Jezusa na Ostatniej Wieczerzy. Podczas wieczornej liturgii Wieczerzy Pańskiej biskupi i kapłani dokonują obrzędu umycia nóg, który symbolizuje służebny charakter kapłaństwa i realizację Chrystusowego testamentu "wzajemnej miłości". Zwyczaj ten nawiązuje do umycia nóg apostołom przez Chrystusa, co - jak zapisał św. Jan - stało się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Wówczas - według ewangelisty - Jezus powiedział: "Dałem wam (…wink przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem".

          Po Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. Kaplicy Przechowania (Ciemnicy), gdzie odbywa się jego adoracja. Na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, a następnie jego pojmania i uwięzienia, adoracja trwa przynajmniej do północy. Wyraża wdzięczność wiernych za dar ustanowienia Eucharystii. W czasie czuwania wierni rozważają ostatnie chwile Jezusa przed męką i śmiercią na krzyżu.

          cdn...
          • warnija Re: Wielki Czwartek - tradycja ? 24.03.16, 11:22
           Tradycja

           Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z IV w. mówi o dwóch mszach w Wielki Czwartek. Podobnie było w V wieku w Rzymie za czasów papieża Leona. W obu przypadkach, oprócz mszy Wieczerzy Pańskiej, odprawiano msze pojednania pokutników i poświęcenia olejów. Później utarł się zwyczaj odprawiania jednej mszy, podczas której biskup święcił również oleje. Dawną praktykę przywróciła reforma papieża Piusa XII.

           Obecnie dwie msze w Wielki Czwartek odprawia się tylko w kościołach katedralnych. W innych kościołach - zgodnie z tradycją - wolno w tym dniu odprawić tylko jedną mszę w godzinach wieczornych, nazywaną mszą Wieczerzy Pańskiej.

           W obrządku greckim msza św. sprawowana w Wielki Czwartek jest wigilijną mszą Wielkiego Piątku, czyli Wigilią Paschy Chrystusa Ukrzyżowanego. Wieczorne nabożeństwo w Wielką Sobotę jest z kolei nazywane Wigilią Paschy Zmartwychwstania. Ta sama myśl przyświeca odnowionej liturgii rzymskiej, gdyż msza Wieczerzy Pańskiej zastępuje nieszpory i stanowi początek Triduum Paschalnego.

           Źródło: PAP (depesze)
           • warnija Wielki Piątek - drugi dzień Triduum Paschalnego 25.03.16, 13:24
            Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego. W kościołach nie odprawia się mszy. Wierni gromadzą się na Liturgii Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Jest to dzień ścisłego postu.

            Po południu we wszystkich świątyniach trwa modlitwa na tak zwanej Liturgii Męki Pańskiej. Ksiądz i asysta wchodzą na tę modlitwę w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem. Następnie czyta się opis Męki Pańskiej.

            Po kazaniu w uroczystej modlitwie Kościół poleca Bogu cały świat. Głównym wydarzeniem tej Liturgii jest adoracja Krzyża. Zasłonięty Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania krucyfiks i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". W czasie adoracji Krzyża do Ciemnicy - miejsca symbolizującego uwięzienie Chrystusa - przynosi się Najświętszy Sakrament i udziela Komunii.

            https://ocdn.eu/images/pulscms/ZDE7MDQsMCxhMCwxMjAwLGEyMDswNiwzMTQsMWJjOzBjLDE0MGIxY2ZlN2YwYWM1MmVkYzAxMGQ3MDk3OGU4NGJlLDEsMSw2LDA_/1a4ba85575c24cf3dd1ebcbc5249d008.jpg

            Na koniec w kościele rusza procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament umieszczony w monstrancji. Jest ona okryta białym przejrzystym welonem - to symbol całunu, w który był owinięty zmarły Chrystus.

            W Wielki Piątek w wielu polskich miastach odprawiane są także uliczne nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Niekiedy w Wielki Piątek wystawia się też pasyjne misteria.

            za Onet.pl
            • warnija Wielka Sobota - dzień oczekiwania 26.03.16, 15:19
             Dziś Wielka Sobota. Ostatni dzień Triduum Paschalnego. To dzień wyciszenia i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa.

             https://ocdn.eu/images/pulscms/MjQ7MDQsMCwwLDEyMmEsYTM3OzA2LDMxNCwxYmM7MGMsMTQwYjFjZmU3ZjBhYzUyZWRjMDEwZDcwOTc4ZTg0YmUsMSwxLDYsMA__/6dde6c3a76f07f35934fac9fcfa082c1.jpg
             Foto: PAP

             W kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w miejscach symbolizujących grób Chrystusa. Przy Grobie czuwają ministranci, harcerze lub strażacy.

             Wszystko odbywa się w ciszy- mówi ojciec Andrzej Prugar franciszkanin konwentualny. Cały czas na modlitwie rozważamy mękę i śmierć Chrystusa.

             Tradycyjnie w Wielką Sobotę święci się pokarmy spożywane podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną. W święconce jest chleb - na pamiątkę cudownego rozmnożenia chleba przez Chrystusa na pustyni, mięso - pamiątka baranka paschalnego spożywanego przez Jezusa podczas uczty w wieczerniku w Wielki Czwartek. W koszyku ze święconką nie może zabraknąć jaj - dodaje ksiądz Paweł Rytel Andrianik rzecznik prasowy Episkopatu Polski.

             https://cdn29.se.smcloud.net/t/photos/162447/polska_swieconka_najdrozsza.jpg

             Jajka to symbol nowego życia. To także znak, Jezusa pokonującego śmierć i wychodzącego z grobu.

             W Wielką Sobotę, podobnie jak w Wielki Piątek, księża nie odprawiają mszy. Po zmroku świętuje się Wigilię Paschalną i wtedy odprawiana jest msza, ale należy ona już do obchodów Niedzieli Wielkanocnej.

             (MWL)
             • warnija Triduum Paschalne 13.04.17, 15:45
              No jó. Tak mowam A.D. 2017.
              Historia się powtarza, jak co roku.
              Jekby chto chcioł sia doziedzieć ło Triduum Paschalnym, tak poczytać łoddo w tam kóntecku.
              Jek łof psianknie wciórko łopsisane.
              Poślypsiojta i poczytajta ...
                • warnija Re: Triduum Paschalne 01.04.21, 19:29
                 Przygotujta sia do Zielgónocy...

                 Dziś początek Triduum Paschalnego - celebracja Męki, Śmierci i
                 Zmartwychwstania Jezusa. Rozpoczyna je liturgia krzyżma, msza w katedrze
                 z pobłogosławieniem olejów. Zgodnie ze zwyczajem przyjeżdżają na nią
                 księża, bo symbolizuje jedność księży i biskupa. Wieczorem w parafiach
                 odprawiana jest msza wieczerzy Pańskiej, która przypomina o ustanowieniu
                 eucharystii.

                 - To paradoks, ale w Wielki Piątek nie odprawia się mszy, po to by mocniej
                 przypomnieć o tym, że źródłem odkupienia jest śmierć Jezusa na krzyżu. Jest
                 tylko nabożeństwo z czytaniem Męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana .

                 W Wielką Sobotę będzie liturgia poświęcenia ognia i wody, ewentualnie chrztu.
                 Nabożeństwo składa się z wielu czytań przeplecionych śpiewem psalmów.- To
                 właściwie już liturgia wielkanocna, radosna. Powinna odbywać się w nocy. Ale w
                 Polsce jest zwyczaj, że o godz. 6 odprawiana jest msza rezurekcyjna, utarło
                 się, że ta jest najważniejsza .

                 Obowiązkowa jest tylko msza niedzielna. Ale niektórzy uważają, że
                 najpiękniejsze są nabożeństwa w czwartek i piątek, pozwalają poznać piękno
                 liturgii Kościoła, zgłębić tajemnicę chrześcijaństwa. - W nich tak naprawdę
                 przeżywamy zdarzenia, które wiążą się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa .

                 Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę jest bardzo mocno
                 zakorzenioną tradycją polską, ale ma też inne znaczenie - Dla wielu ludzi to
                 jeden z ostatnich znaków świąt i kontaktu z Kościołem. Ci, którzy na
                 co dzień są daleko od liturgii, przez ten zwyczaj pamiętają o Wielkanocy,
                 nawet jeśli jej nie rozumieją. To też miejsce, gdzie można się spotkać i
                 zachęcić do udziału w nabożeństwie wieczornym. Apostoł Paweł mówi, że są
                 chrześcijanie mocni i słabi w wierze i nie można okazywać im wzgardy, tylko
                 ich umacniać. (z wywiadu ks. biskupa Jacka Jezierskiego)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka