Dodaj do ulubionych

badanie okresu funkcji

IP: *.chello.pl 11.01.07, 20:48
jak zbadac (z def.) czy liczba t=Pi jesy okresem funkcji f(x)=|sinx|+|cosx|

mam nadzieje ze ktos pomoze mi sie z tym uporac..
Obserwuj wątek
    • ellipsis Re: nowe zadania 12.01.07, 11:07
     Ad 1)
     W takich zadaniach lepiej skorzystać ze wzoru na sinus (lub cosinus) sumy (lub
     różnicy) kątów. Przypomnę te wzory:
     a1) sin (y+x) = sin y cos x + cos y sin x
     a2) sin (y-x) = sin y cos x - cos y sin x
     b1) cos (y+x) = cos y cos x - sin y sin x
     b2) cos (y-x) = cos y cos x + sin y sin x
     Należy wyłączyć przed zadaną sumę taką liczbę, aby współczynniki przy sin x i
     cos x były odpowiednio sinusem i cosinusem pewnego kąta y, tj. aby suma ich
     kwadratów była równa 1. W naszym przypadku obecnie suma kwadratów współczynników
     wynosi
     (V3)^2 + 1^2 = 4,
     więc należy wyłączyć przed sumę liczbę 2. Otrzymamy
     V3 sin x + cos x = 2 * [(V3/2) sin x + (1/2) cos x].
     W tym konkretnym zadaniu interesuje nas tylko zbiór wartości sumy po lewej
     stronie znaku równości, więc możemy napisać po prostu
     2 * [(V3/2) sin x + (1/2) cos x] = 2 * sin (y+x)
     i odpowiedzieć, że rozwiązania podanego równania istnieją, gdy m należy do
     przedziału <-2,2> (bo wartościami funkcji sinus są liczby z przedziału <-1,1>).
     Gdybyśmy jednak mieli _rozwiązać_ podobne równanie (przyjmijmy np. m=1):
     V3 sin x + cos x = 1,
     to musielibyśmy dokładniej przekształcić lewą stronę. Najpierw przekształcamy
     równanie jak wyżej, tj. do postaci
     (V3/2) sin x + (1/2) cos x = 1/2.
     Następnie wybieramy, z którego wzoru skorzystamy (jest to zupełnie obojętne dla
     rozwiązania, otrzymamy po prostu inne kąty; zwykle wybieramy taki, aby
     otrzymywane wartości dla sin y i cos y były dodatnie, tj. aby szukany kąt y
     można było wybrać z pierwszej ćwiartki). W naszym przykładzie najwygodniej
     wybrać wzór a1) lub b2), bo liczby (V3/2) i (1/2) są dodatnie, a w tych dwóch
     wzorach mamy plusy przy sin x i cos x.
     Weźmy pod uwagę wzór a1). Otrzymamy
     cos y = V3/2, sin y = 1/2,
     a więc
     y = pi/6 (czyli 30 st).
     Stąd nasze równanie przybiera postać
     sin (pi/6 + x) = 1/2.
     Dalej już standardowo - prawa strona to sin (pi/3):
     sin (pi/6 + x) = sin (pi/3),
     wobec czego
     pi/6 + x = pi/3 + 2k pi lub pi/6 + x = (pi - pi/3) + 2k pi
     i ostatecznie
     x = pi/6 + 2k pi lub x = pi/2 + 2k pi

     Ad 2)
     W drugim zadaniu przekształcamy lewą stronę równania korzystając ze znanych
     wzorów na kwadrat sumy, jedynkę trygonometryczną i sinus kąta podwojonego,
     otrzymując
     sin^4 x + cos^4 x = (sin^2 x + cos^2 x)^2 - 2 sin^2 x cos^2 x =
     = 1^2 - 1/2 * (2 sin x cos x)^2 = 1 - 1/2 * sin (2x) = m.
     Dalej zrób sam! ;)
     • Gość: Student Re: nowe zadania IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.01.07, 14:38
      elipsis napisał
      >Ad 1)
      >W takich zadaniach lepiej skorzystać ze wzoru na sinus (lub cosinus) sumy (lub
      >różnicy) kątów. Przypomnę te wzory:
      Jedynie pod warunkiem,że w równaniu postaci a sinx+b cosx = c zachodzi
      a^2+b^2=1. Jeśli tak nie jest - lepiej sprowadzić do równania jednorodnego z
      niewiadomą x/2, czyli w efekcie do wprowadzenia tg x/2
      • ellipsis To nie takie proste... 12.01.07, 16:28
       Gość portalu: Student napisał(a):

       > Jedynie pod warunkiem,że w równaniu postaci a sinx+b cosx = c zachodzi
       > a^2+b^2=1.
       Zgodnie z moim poprzednim postem, jeżeli a^2+b^2<>1, to dzielimy obie strony
       równania przez a^2+b^2, otrzymując równanie
       cos y sin x + sin y cos x = sin (x+y) = sin z,
       gdzie
       cos y =a/V(a^2+b^2), sin y = b/V(a^2+b^2), sin z = c/V(a^2+b^2).
       Proponowane zastosowanie podstawień
       sin x = 2t/(1+t^1), cos x = (1-t^2)/(1+t^2), gdzie t = tg(x/2)
       prowadzi do równania kwadratowego i zwykle wydłuża rozwiązanie.
       Z drugiej strony jednak jest to metoda uniwersalna (możliwa do zastosowania w
       dowolnym równaniu trygonometrycznym, niekoniecznie liniowym ze względu na sin i
       cos), dlatego oczywiście warto ją znać.
       Z trzeciej strony ;) należy pamiętać, że w otrzymanym równaniu musimy dopuścić
       pierwiastki nieskończone, tzn. t może być równe +oo i -oo. Przykładowo
       rozwiązując tą metodą równanie
       sin x = 0
       otrzymamy równanie
       2t/(1+t^2) =0,
       którego pierwiastkami są t=0 (skąd x = 2k pi) i t=oo (skąd x = k pi)...
       Ponadto w naszym zadaniu, gdzie mamy wyznaczyć _zbiór wartości_ wyrażenia postaci
       a sin x + b cos x,
       otrzymamy wyrażenie
       (2tV3 + 1-t^2) /(1+t^2),
       dla którego mamy wyznaczyć zbiór wartości, gdy t należy do zbioru <- oo, + oo>
       (z końcami)... :( Nie jest to trywialne...
       • Gość: student Re: To nie takie proste... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.01.07, 18:05
        >rozwiązując tą metodą równanie
        >sin x = 0
        >otrzymamy równanie
        >t/(1+t^2) =0,
        >tórego pierwiastkami są t=0 (skąd x = 2k pi) i t=oo (skąd x = k pi)...
        Wchodzimy tu w zagadnienia związane z granicą - dla x=k pi - tg x/2 nie
        istnieje, a jeśli już mówimy o granicy, to też jej nie ma - są jednostronne. Te
        brakujące pierwiastki równania sin x=0 (x=k pi) są ukryte w zastrzeżeniu przy
        wprowadzaniu podstawienia: t=tg x/2 i x/2 różne od pi/ +k pi.
        Przy okazji: Uczeń liceum (w tym ja również) nigdy nie słyszał, by rozwiązanie
        równania x/(a+x^n) = 0 miało w R inne rozwiazanie niż x=0. Cos przekombinowałeś.
        • ellipsis Re: To nie takie proste... 12.01.07, 19:58
         > Wchodzimy tu w zagadnienia związane z granicą - dla x=k pi - tg x/2 nie
         > istnieje, a jeśli już mówimy o granicy, to też jej nie ma - są jednostronne.
         Nieistnienie granic jednostronnych jest nieistotne, ważne, że istnieje granica
         wyrażenia 2tg(x/2) /(1+tg^2 (x/2)), gdy t dąży do k pi...
         > Przy okazji: Uczeń liceum (w tym ja również) nigdy nie słyszał, by rozwiązanie
         > równania x/(a+x^n) = 0 miało w R inne rozwiazanie niż x=0.
         W R oczywiście nie ma innych rozwiązań. W zbiorze _<-oo, +oo> (zbiór R
         rozszerzony o -oo i +oo), jeśli n>1, to _można przyjąć_, że mamy dodatkowe
         rozwiązania t=-oo i t=+oo (formalnie dziedziną tego równania jest R), którym
         odpowiada x=(2k+1)pi. Ale jest to jedynie pewna _próba obejścia_ konieczności
         osobnego rozpatrywania przypadku sin x = 0.
         Właśnie te niestandardowe pierwiastki (lub, co na jedno wychodzi, konieczność
         dokonywania zastrzeżeń) są największym mankamentem podstawienia t = tg (x/2).
         Tak powinien być rozumiany mój poprzedni post... Zapewne użyty przeze mnie
         sposób zapisu nie był najlepszy... Sorry... :(
         • Gość: student Re: To nie takie proste... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.01.07, 23:15
          piszesz:Nieistnienie granic jednostronnych jest nieistotne, ważne, że istnieje
          granica wyrażenia 2tg(x/2) /(1+tg^2 (x/2)), gdy t dąży do k pi...
          O to chodzi,że granica nie istnieje - istniałaby niewłaściwa, gdyby jednostronne
          były jednakowe, jak np (tgx)^2 gdy x->pi/2.
          Twoje rozważania byłyby poprawne dla pytania: dla kiedy granica wyrażenia
          x/(x^2+1)jest równa zero? Szukanie kłopotliwych zastępstw dla rutynowych zastrzeżeń
          jest jak leczenie kataru grypą.
          • ellipsis Gdzie widzisz błąd? 14.01.07, 20:15
           Gość portalu: student napisał(a):
           > piszesz:Nieistnienie granic jednostronnych jest nieistotne, ważne, że istnieje
           > granica wyrażenia 2tg(x/2) /(1+tg^2 (x/2)), gdy t dąży do k pi...
           > O to chodzi,że granica nie istnieje - istniałaby niewłaściwa, gdyby
           > jednostronne były jednakowe, jak np (tgx)^2 gdy x->pi/2.
           Powtórzę: nieistnienie granic jednostronnych wyrażenia tg(x/2), gdy x->pi/2,
           jest nieistotne - ważne, że istnieje granica wyrażenia 2tg(x/2)/(1+tg^2(x/2))
           (czyli wyrażenia sin x), gdy x->(2k+1)*pi (w tym drugim przypadku obie granice
           jednostronne są równe 0), w związku z czym istnienie ,,niewłaściwego"
           pierwiastka t=+oo (który ,,zlewa się" z pierwiastkiem t=-oo) implikuje, że
           liczby postaci (2k+1)*pi są pierwiastkami wyjściowego równania. Gdzie widzisz błąd?
           > Szukanie kłopotliwych zastępstw dla rutynowych zastrzeżeń
           > jest jak leczenie kataru grypą.
           To prawda. Z drugiej strony jednak znam przypadki, że rozwiązujący stosuje
           powyższe podstawienia albo _nie mając tego świadomości_, że może ,,zgubić"
           niektóre rozwiązania, albo też mając tego świadomość, ale zapominając później
           rozważyć wykluczane przypadki... Dlatego dla _niektórych_ (raczej zdolniejszych)
           stosowanie ,,niewłaściwych" pierwiastków okazuje się dobrą metodą na
           uzupełnienie rozwiązania...
            • Gość: student Re: Poprawka :( IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.01.07, 20:54
             Tak, dla tego wyrażenia granica istnieje i równa jest zero, ale -przyjmując
             Twoją teorię - równanie x/(x^2+1) = 0 miałoby trzy pierwiastki x=0,x=-oo i
             x=+oo, a równanie x/(x+1) = 1 miałoby pierwiastek x=+oo, mimo,że do tej pory
             było sprzeczne. Dzięki Twojej sztuczce sposób ten był "użyteczny"(?) w
             doszukaniu się tam brakujących pierwiastkow - tu robi się ich nadmiar.Twój
             pomysł jest dobry do zadania:
             x->a => x/(x^2+1)->0 - co wstawić w miejsce a?
             Zapewne jesteś autorem tego pomysłu i z tego powodu go bronisz. Może nie należę
             do tych uzdolnionych i stąd moje obiekcje.Jeśli pomysł nie Twój, to kto go i
             gdzie stosował, bo jakoś nie zdobył popularności.
             • ellipsis Ustalmy przedmiot debaty... 15.01.07, 14:42
              Mamy dane pewne równanie trygonometryczne postaci
              (*) F(sin x, cos x) = 0,
              gdzie F jest ustaloną funkcją określoną na <-1,1>^2. Rozważmy następującą
              procedurę.
              ________________

              0. Zauważamy, że wobec okresowości funkcji sin i cos, wystarczy znaleźć
              rozwiązania powyższego równania w przedziale (-pi,pi].
              1. Dokonujemy podstawienia
              x = 2 arc tg t.
              Pisząc bardziej precyzyjnie, podstawiamy
              (**) sin x = 2t/(t^2+1), cos x = (t^2-1)/(t^2-1),
              otrzymując nowe równanie
              (***) G(t) = 0,
              gdzie G jest pewną funkcją określoną na R^2.
              2. Rozwiązujemy nowe równanie, otrzymując rozwiązania
              t_1, ..., t_m.
              3. Dla każdego i od 1 do m rozwiązujemy równanie
              tg(x/2) = t_i,
              otrzymując w przedziale (-pi,pi) rozwiązanie x_i odpowiadające t_i.
              ________________

              Zaleta: dzięki tej procedurze sprowadzamy wyjściowe równanie (*) do
              (najczęściej) prostszej lub przynajmniej lepiej znanej postaci.
              Wada: zastosowane podstawienie ,,gubi" rozwiązanie
              x = pi
              (jeżeli ten element jest rozwiązaniem równania (*)), bo temu x nie odpowiada
              żadne rzeczywiste t. :(
              Standardowy sposób pozbycia się tej wady, to osobne sprawdzenie, czy
              F(1,0) =? 0
              i w razie potwierdzenia dołożenie rozwiązań postaci
              x = (2k+1)pi.
              Jednak niektórzy mogą pytać, gdzie zostały zgubione brakujące rozwiązania -
              przecież zwykle po przekształceniu równania (np. po podniesieniu obu stron
              równania do kwadratu) otrzymujemy co najwyżej _dodatkowe_ rozwiązania... Dla
              nich mamy następującą odpowiedź: elementowi x=pi odpowiada nieskończona wartość
              niewiadomej t. Nie możemy jednak mechanicznie dołożyć wartości t=+oo jako
              argumentu równania (***), bo dziedziną funkcji G jest (najczęściej) ,,tylko" R^2
              :( (możemy próbować tak uczynić, jeżeli funkcja F jest ciągła w punkcie (1,0)(.
              Dla większości nie jest jednak łatwe sprawdzanie, czy element +oo jest
              ,,pierwiastkiem" funkcji G, stąd moje zastrzeżenie, że to metoda ,,raczej dla
              zdolniejszych". Ponadto aby formalnie uzasadnić, że element x=pi jest
              rozwiązaniem równania (*), łatwiej po prostu podstawić tę wartość do równania
              (*), niż argumentować, że jest tak, bo ,,funkcja F jest ciągła w punkcie (1,0)
              oraz lim G(t) =0, gdy t->+oo"... :(
              PS. Pomysł nie jest mój. Powyższe rozumowanie przeprowadzili kiedyś _uczniowie_
              mojej klasy licealnej. Po dłuższej dyskusji większość uczniów zapamiętała
              jedynie, że ,,metoda podstawień (**) nie jest idealna"...
              • Gość: student Re: Ustalmy przedmiot debaty... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.01.07, 17:09
               "Jednak niektórzy mogą pytać, gdzie zostały zgubione brakujące rozwiązania -..."
               Nie tylko mogą, ale powinni pytać. Nie pytaliby, gdyby pamiętali,że wymienione
               przez ciebie wzory mają sens w dziedzinie R\{k*pi),tymczasem dziedziną równania
               F(sinx,cosx) = 0 jest R.
               Z drugiej strony, wymaganie,żeby tg(x/2)był równy nieskończoności nie ma sensu,
               bo dla katów k*pi ta funkcja nie istnieje.
               Metoda dyskutowana przez uczniów może być traktowana jako ciekawostka,
               świadcząca o bezrefleksyjnym używaniu wzorów i próbie znajdywania metod
               zastępczych.Gdyby ja ograniczyć jedynie do wymienionego przez ciebie równania,
               to lokalnie - na Twoich lekcjach - ujdzie, ale na maturze?
               Myślę,że jeśli " Po dłuższej dyskusji większość uczniów zapamiętała
               jedynie, że ,,metoda podstawień (**) nie jest idealna"..."to nie jest
               najgorzej. Byłoby źle, gdyby szukali ta metodą miejsc zerowych funkcji wymiernych.
               Przedmiotem debaty jest tu w dalszym ciągu to samo zagadnienie.Pozdrawiam.
               • ellipsis Chyba zamykając ten temat... 15.01.07, 22:14
                Nasza dyskusja zaczęła się od Twego stwierdzenia, że zwykle
                ,,lepiej sprowadzić do równania jednorodnego z niewiadomą x/2, czyli w efekcie
                do wprowadzenia tg x/2".
                forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=422&w=55357387&a=55402906
                Ta teza nie była (i nadal nie jest!) dla mnie oczywista. Oto moje główne
                wątpliwości:
                forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=422&w=55357387&a=55409717
                Moja uwaga o ,,rozwiązaniach" nieskończonych wzięła się stąd, że nie pisałeś o
                konieczności rozważania przypadków. W kolejnym poście przyznaję się do błędu -
                nie wystarczy rozszerzyć dziedziny równania G(t)=0 na zbiór <-oo,+oo>, wobec
                czego nie można polecać tej metody zamiast zwykłego rozważania przypadków. Nasze
                rozważania o granicach jednostronnych były chyba zupełnie off-topic, stąd moja
                próba ustalenia, o czym dyskutujemy.
                Proponuję następującą konkluzję. Metoda podstawienia t=tg(x/2) nie zawsze jest
                najlepsza, a czasem, jak np. w zadaniu podanym przez marko666:
                forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=422&w=55357387&a=55372735
                (które legło u podstaw naszej dyskusji) bardzo zła. Warto ją jednak znać, bo
                czasem jest to jedyna droga do celu. Stosując ją należy jednak pamiętać, że
                podstawienie x=2arc tg t eliminuje ewentualne rozwiązanie x=(2k+1)pi, dlatego
                ten przypadek należy rozważać osobno. Sugerowane przeze mnie szukanie tego
                rozwiązania jako nieskończonego rozwiązania równania G(t)=0 jest mało naturalne
                i dlatego nie jest godne polecenia.
                PS. Uznanie, że punktowi x=pi odpowiada t=+oo nie oznacza wymagania, żeby
                tg(x/2)=+oo. Należy to rozumieć następująco: stosujemy podstawienie x=f(t),
                gdzie funkcja f:(-oo,+oo>->(-pi,pi> jest dana wzorami
                f(t)=2arc tg t, gdy -oo<t<+oo,
                f(+oo)=pi
                (jest to ciągłe przedłużenie podstawienia x=2arc tg t ze zbioru liczb
                rzeczywistych na zbiór (-oo,+oo>. Chociaż podstawienie to jest formalnie
                poprawne (bo jest bijekcją), to może pojawić się problem wyznaczenia właściwej
                wartości G(+oo), dlatego nie ma to wpływu na proponowaną przeze mnie konkluzję.
                PPS. Piszesz
                > Przedmiotem debaty jest tu w dalszym ciągu to samo zagadnienie.
                To samo - tzn. jakie? Czy miałeś na myśli coś innego, niż
                ,,podstawienie x=2arc tg t jako metoda rozwiązywania równań trygonometrycznych"?
                PPPS. Sformułowanie ,,uczniowie mojej klasie licealnej" oznaczało moich
                ówczesnych rówieśników... :)
                • Gość: student Re: Chyba zamykając ten temat... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.01.07, 23:55
                 Piszesz
                 (jest to ciągłe przedłużenie podstawienia x=2arc tg t ze zbioru liczb
                 > rzeczywistych na zbiór (-oo,+oo>. Chociaż podstawienie to jest formalnie
                 > poprawne (bo jest bijekcją), to może pojawić się problem wyznaczenia właściwej
                 > wartości G(+oo), dlatego nie ma to wpływu na proponowaną przeze mnie konkluzję.
                 W dalszym ciągu nie widzę róznicy między zbiorem liczb rzeczywistych R, a
                 zbiorem (-oo, +oo), jak również nie widzę sensu w zapisie F(+OO), choć można by
                 używać tego zapisu w znaczeniu granicy, podobnie jak f(a+) lub f(a-).
                 Przy badaniu funkcji ustalamy jej dziedzinę, np.D=R\{a,b} i obliczamy granicę w
                 obu nieskończonościach itd.
                 Jak widać,rożnimy sie nieco w szczegółach, ale wymianę poglądów uważam za
                 pożyteczną, chociażby dla uświadomienia sobie istnienia róznych aspektów tego
                 samego zagadnienia. Dziękuję za cierpliwość i przepraszam za krytyczny stosunek
                 do Twojej koncepcji. Do następnej okazji.
                 • ellipsis Re: Chyba zamykając ten temat... 16.01.07, 10:00
                  Gość portalu: student napisał(a):
                  > W dalszym ciągu nie widzę róznicy między zbiorem liczb rzeczywistych R, a
                  > zbiorem (-oo, +oo),
                  Drobna poprawka: chodzi o zbiór (-oo,+oo> (przedział prawostronnie domknięty!)
                  - do zbioru liczb rzeczywistych dokładamy element oznaczany symbolem +oo, który
                  jest większy od wszystkich liczb rzeczywistych. Element +oo możemy traktować
                  jako dość specyficzną liczbę (nie wszystkie działania są wykonalne z tą
                  ,,liczbą" - tej ,,liczby" nie można mnożyć przez zero ani dzielić przez siebie).
                  > jak również nie widzę sensu w zapisie F(+OO), choć można by
                  > używać tego zapisu w znaczeniu granicy, podobnie jak f(a+) lub f(a-).
                  Jeżeli +oo jest elementem dziedziny funkcji F, to zapis F(+oo) oznacza po
                  prostu wartość funkcji F w punkcie +oo. Granicę funkcji F w punkcie +oo można
                  wtedy oznaczać symbolem F(+oo-). Jeżeli jednak +oo nie należy do dziedziny
                  funkcji F, to najczęściej zapis F(+oo) oznacza granicę wyrażenia F(x), gdy x->+oo.
                  No ale dość na tym. Skończmy wreszcie ten temat... :)
                  PS. Prawo do krytyki jest naturalnym prawem każdego człowieka. Poza tym ja też
                  uważam, że moja koncepcja miała, pisząc eufemistycznie, ,,istotne braki"... ;)
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka