Dodaj do ulubionych

Freistatt Oberschlesien

IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 22.08.03, 15:17
Czasami historycy puszczają wodze fantazji (mówię teraz o przypadkach, kiedy
przyznają się do tego otwarcie, ponieważ znaczna ilość materiałów źródłowych,
a także ich dostępność, nie pozwala na formułowanie wniosków wyssanych z
palca). Tak będzie i tym razem.
Ostatnio wpadła mi w ręce książka wydawnictwa Bellona z 1998 pt. „Co by było,
gdyby… Historie alternatywne”, gdzie dwaj dziennikarze, Janusz Osica i
Andrzej Sowa prowadzą wywiad z kilkoma uznanymi autorytetami polskiej
historiografii, jak Henryk Samsonowicz, Janusz Tazbir, Jerzy Skowronek i
Andrzej Ajnenkiel, o tym, w jaki możliwy sposób potoczyłyby się losy Polski,
gdyby kila kluczowych wydarzeń w tej historii (chrzest, zjednoczenie Polski
przez Łokietka, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Wiedniem, Powstanie
Kościuszkowskie, Wojny Napoleońskie, Powstanie Listopadowe, Wojna Polsko –
Rosyjska 1920, II Wojna Światowa – akurat te są tam wymienione), miało
zupełnie inny przebieg.
Nie będę polemizował z możliwościami przedstawionymi w przemyśleniach tych
autorów, ponieważ jak było (albo jak wydaje się polskim historykom że było),
wszyscy doskonale wiemy, a jeśli ktoś zapomniał to może sięgnąć po dowolny
podręcznik do historii. Ja mam zamiar zastanowić się nad jednym zagadnieniem –
możliwością zaistnienia na światowej scenie politycznej tworu
zwanego „Freistatt Oberschlesien”.
Większość historyków jest zgodna do tego, że gdyby nie działalność Wojciecha
Korfantego, Polska nigdy nie rozszerzyłaby swych granic o jeden z najbardziej
uprzemysłowionych rejonów Europy. W jaki sposób Piłsudski opłacił się
Korfantemu także powszechnie wiadomo. Ale co by było, gdyby ambicje tego
człowieka były znacznie większe i nie wystarczała mu godność premiera Rządu
Polskiego (którą i tak sprawował tylko kilka dni), a zachciałoby mu się
zostać prezydentem Freistattu? (z propozycją taką zwrócili się do
Korfantego „powstańcy”, a także niektórzy przedstawiciele społeczności
międzynarodowej).
Wiadomo, że dla największej ówczesnej siły politycznej na Górnym Śląsku – dla
Bund der Oberschlesier – Korfanty nie był osobą odpowiednią na to stanowisko,
chyba że dopiero w czasie III Powstania, kiedy jako Dyktator sprawował
faktyczną władzę wojskową. BdO na tym stanowisku widziało by raczej kogoś z
osób już związanych z polityką (Centrum) lub rodów książęcych. Kto by to mógł
być raczej dziś trudno stwierdzić.
Idea Freistattu była popierana przez przemysłowców górnośląskich, i choć w
tym przypadku chodziło o zmniejszenie obciążeń fiskalnych po przegranej przez
Niemcy wojnie (w celu spłacenia reparacji Niemcy zostały zmuszone do
podniesienia podatków), to raczej mnie bardziej przekonuje takie podejście do
polityki (pieniądze zawsze grają w polityce ważne miejsce) niż próby
wmówienia ludziom, że robi się pewne rzeczy dla idei. Układ taki byłby
również bardziej przejrzysty.
Planowane było (przez BdO) oparcie siły Freistattu na gospodarce, a
bezpieczeństwo granic miały zapewnić układy międzypaństwowe. Patrząc jednak
na politykę międzynarodową w ówczesnym czasie, należy stwierdzić, że
Freistatt wplątałby się w miarę szybko w spory graniczne z Czechami i Polską
(terenem spornym okazałby się Śląsk Cieszyński i Opawski). O ile Masaryk
nieoficjalnie zapewnił przedstawicieli BdO o swej przychylności o czym
poinformowała górnośląska prasa, oraz zrzekł się praw do Śląska, o ile
Freistatt powstanie (nic go to nie kosztowało, ponieważ nie wierzył aby Liga
Narodów dopuściła do tego), o tyle w przypadku zajętej w 1919 roku północnej
części Śląska Cieszyńskiego przez Polskę wywiązałaby się walka zbrojna.
Nawet, gdyby w mediacje włączyła się Liga, to jest mało prawdopodobne, aby
Polska dobrowolnie zrzekła się wywalczonego terytorium (wystarczy przypomnieć
sobie w jaki sposób do Polski przyłączono Wileńszczyznę, mimo protestów Ligi
Narodów). Do ochrony własnych granic byłaby potrzebna dobrze wyszkolona i
uzbrojona armia (na bazie Reischwehry), a ponieważ na żaden inny kraj nie
nałożono przymusu ograniczenia sił wojskowych, można przypuszczać, że całe
oddziały Reichwehry znajdą się na terenie Freistattu, teraz już pod zmienioną
nazwą, aby uniknąć demobilizacji (zwłaszcza kadra, której groziłoby
bezrobocie). Tak więc dla poparcia traktatów o dobrym sąsiedztwie doszedłby
poważny argument w postaci możliwości szybkiego reagowania (bliskość
nowoczesnego przemysłu pozwalałaby lepiej uzbroić i wyposażyć tę armię).
Samo istnienie Freistattu doprowadziłoby prędzej czy później (lepsze jest to
pierwsze rozwiązanie) do konfliktu z Polską. W czasie największego kryzysu
Polski, kiedy wojska rosyjskie stały prawie pod Warszawą, wojskowi i politycy
Górnośląscy mogliby się pokusić o odzyskanie Śląska Cieszyńskiego.
Granicząc z Czechami, Polską i Niemcami (osłabionymi po wojnie) mając na
swoim terenie ludność zarówno niemiecką, morawską, polską, czeską jak i
śląską, musianoby zrezygnować z narzuconego przez Ligę Narodów programu
ochrony mniejszości narodowych i zrównać wszystkich obywateli względem prawa
wprowadzając do urzędów jako równorzędne języki niemiecki i polski (później
zapewne także czeski, morawski i śląski). Ponieważ Freistatt miał być
wzorowany na Szwajcarii, przeto wydaje się takie rozwiązanie najlepszym z
możliwych. Nadawanie większych przywilejów jakiejkolwiek grupie etnicznej
mieszkającej w granicach Fraistattu mogłoby się skończyć destabilizacją
państwa. Tyle teorii konstytucyjnej, praktycznie uprzywilejowanym językiem
(przynajmniej w początkowym okresie) byłby niemiecki (wojsko, przemysł i
administracja).
Polska prasa plebiscytowa podnosiła wrzawę, że po kilku latach istnienia
Freistatt „na własne żądanie” zostanie przyłączony z powrotem do Rzeszy.
Praktycznie w przypadku lepszych warunków życia na Górnym Śląsku niż w Rzeszy
(spowodowane nie spłacaniem reparacji wojennych Niemiec), oraz znacznej sile
militarnej (przy demilitaryzaji częsci Niemiec i znacznym ograniczeniom w
możliwości posiadania rodzajów wojska nowoczesnego, jak lotnictwo czy wojska
pancerne) nie wydaje się możliwy Anschluss Freistattu (kto chce przyłączać
się do słabszego organizmu państwowego?) przynajmniej do czasu dojścia
Hitlera do władzy w Niemczech.
Kryzys gospodarczy z lat 30 dotknął całego świata, tak więc również we
Freistacie nie możnaby go uniknąć, ale miałby łagodniejszy przebieg.
Co do późniejszych wydarzeń, to w momencie dojścia do władzy Hitlera los
Freistattu, tak jak i los Austrii wydaje się przesądzony. Ale ten Anschluss
również na Rzeszy wymusiłby inną politykę. O ile w przypadku Austrii Hitler
powoływał się na prawo do samostanowienia, którego w 1919 odmówiono
austriackim Niemcom (były znaczne wysiłki na przyłączenie Austrii i
Sudetenlandu do Rzeszy), o tyle w przypadku Freistattu, który wybrał zupełnie
inną drogę możliwe by było jedynie przeprowadzenie plebiscytu lub rozbiór
tego kraju wraz z Polską (jak stało się w przypadku Czechosłowacji w 1938).
Przy poprawnie przeprowadzonym plebiscycie niewielka część społeczeństwa
górnośląskiego opowiedziałaby się za przyłączeniem do Rzeszy, a nawet gdyby
tak się stało to warunki Anschlussu byłyby znacznie korzystniejsze. Bardziej
realnym wydaje mi się pójście Freistattu tą samą drogą jaką poszły Węgry,
Rumunia, Bułgaria czy Słowacja, a więc sojusz militarny z Niemcami.
Przebieg i wynik II Wojny są znane wszystkim. W jej wyniku Freistatt na pewno
znalazłby się w obrębie wpływów rosyjskich, a czy równocześnie polskich? O
ile polscy politycy chcieliby przeprowadzić Anschluss do Polski, o tyle (jak
było w przypadku wymienionych państw) zmiana sojusznika po przegranej
kampanii rosyjskiej i jednoczesne powstanie ludności (komunistyczne)
pozwoliłaby zachować swą tożsamość państwową.
Obserwuj wątek
  • Gość: Pioter Ciąg dalszy IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 22.08.03, 15:19
   Możliwe, że okupację na Górnym Śląsku prowadziliby Polacy (ale każdy wiedziałby
   o co chodzi, a nie uczonoby dzieci w szkołach o „wyzwoleniu”), jednak
   analizując sposób oddawania władzy na Górnym Śląsku przez rosyjskich
   wojskowych, to preferowali oni miejscowych komunistów (często Niemców, co było
   powodem do znacznych nieporozumień). Linia graniczna Polski (w interesie
   Stalina byłaby bezpośrednia okupacja Górnego Śląska przez Armię Czerwoną)
   wyglądała by również inaczej niż obecnie. Nie doszłoby także do wypędzenia
   miejscowej ludności (potrzebni fachowcy do pracy).

   Nie sugeruję wcale, że dziś na Górnym Śląsku żyłoby się lepiej, ale traktowanie
   go przez Rosjan jako kolonię nie doprowadziłoby do aż tak wielkich zmian
   ludnościowych oraz takiego zagęszczenia przemysłu. Owszem, jest jeszcze jedna
   możliwość, że z Polski i Śląska Stalin uczyniłby Republiki Radzieckie, jak to
   stało się z państwami Pribałtyki, i dziś mielibyśmy takie same problemy jak
   Łotysze, gdzie około 40% ludności nie posiada obywatelstwa łotewskiego (jest to
   ludność rosyjskojęzyczna, która w zasadzie nie ma gdzie wracać).

   Po rozpadzie Imperium Rosyjskiego politycy nasi zaczęliby starania o przyjęcie
   do struktur Zjednoczonej Europy, co widzimy we wszystkich krajach byłego bloku
   wschodniego.

   Tak że w tej alternatywnej historii również czekalibyśmy na 4 maja 2004 roku,
   aby stać się pełnoprawnym członkiem UE.

   Jeśli ktoś jednak widzi inną możliwość rozwoju naszej alternatywnej historii to
   zapraszam do dyskusji, a także zastanowienia się nad powyższym wywodem.

   Piotr Kalinowski
   • schlageter Re: Ciąg dalszy 22.08.03, 17:06
    gdyby plebiscyt na slasku zakonczyl skutki dyktatu
    wersalskiego w Ostoberschlesien - tzn. gdyby nie doszlo
    do polskiej interwencji zbrojnej na terenie rzeszy
    wspieranej przez francuzow oraz wojny domowej na slasku -
    nie doszloby do odlaczenia drugiego najwiekszego w
    niemczech (i europie) okregu przemyslowego od rzeszy.
    polska sytuacja gospodarcza bylaby duzo gorsza.
    nie doszloby do uciskania przez polakow mniejszosci
    niemieckiej, gdyz byloby jej mniej.

    Hitler mialby mniej powodow do korekcji stanu sprzed
    wersalu. Polska nie mialaby az tak duzej sily przebicia.
    Poparcie dla Hitlera nie byloby az tak duze.

    Autostrada do Ostpreußen zostalaby zbudowana (nie
    trzebaby jej budowac teraz). Nawet gdyby Hitler nadal byl
    przy wladzy, doszloby po pewnym czasie automatycznie do
    puczu (plany niemieckich generalow). Po usunieciu Hitlera
    UE doszlaby do skutku juz w latach 50-tych.
    Europa nie lezalaby w gruzach. Amerykanie zamiast budowac
    tanie kopie paru miast europejskich (jak np. wenecje)
    pielgrzymowaliby do europy - i to jest wlasnie glownym
    problemem! nie chodzilo tak naprawde o Hitlera, tylko o
    geopolityke, strefy wplywow oraz pozycje mocarstwa (tutaj
    mozna dopowiedziec, ze anglia po niemcach byla drugim
    przegranym II ws)
    ...


    • bolek5 Re: Ciąg dalszy 22.08.03, 20:22
     Witam!

     schlageter napisał:

     > polska sytuacja gospodarcza bylaby duzo gorsza.

     Gorsza, ale nie beznadziejna ;)

     > nie doszloby do uciskania przez polakow mniejszosci
     > niemieckiej, gdyz byloby jej mniej.

     Ucisk ma zawsze dwa aspekty: obiektywny i subiektywny. Niemcy w Polsce w
     tamtych czasach zawsze czuliby się uciskani. Myślę nawet, że ta zależność
     byłaby - wbrew Twojej sugestii - odwrotnie proporcjonalna do ich liczby. Im
     mniej by ich było, tym mniejszą uwagę by na sobie skupiali, a więc ich
     poczucie deprywacji by wzrastało.

     >
     > Hitler mialby mniej powodow do korekcji stanu sprzed
     > wersalu. Polska nie mialaby az tak duzej sily przebicia.
     > Poparcie dla Hitlera nie byloby az tak duze.

     To akurat jest typowym "wishfull thinking". Zgodnie z zaproponowanym przez
     Piotera scenariuszem Górny Śląsk i tak jest poza granicami Rzeszy. Gdyby nawet
     nie był, to dla ówczesnych Niemców było jeszcze mnóstwo innych kwestii
     uzasadniających rewizję porządku wersalskiego: kolonie, Alzacja, Lotaryngia,
     Nadrenia, ograniczenia w rozwoju sił zbrojnych itd. Sorki, ale Śląsk przy tym
     wszystkim to marginałek.

     > Nawet gdyby Hitler nadal byl
     > przy wladzy, doszloby po pewnym czasie automatycznie do
     > puczu (plany niemieckich generalow). Po usunieciu Hitlera
     > UE doszlaby do skutku juz w latach 50-tych.

     Chciejstwo, kochany. Nic tylko chciejstwo. Owszem - zdarzają się w historii
     ludzkości takie punkty, w których wyraźnie widać rolę przypadku i można
     zasadnie przypuszczać, że gdyby to czy tamto wydarzenie przebiegło inaczej
     dzisiejszy świat byłby zupełnie inny. Ale są też i takie fragmenty historii, w
     których wszystko jest twardo zdeterminowane, podporządkowane wielu zbiegającym
     się i wzajemnie niezależnym strumieniom wydarzeń. Upadek Republiki Weimarskiej
     i II-ga WS to - według mnie - przykład historii tego drugiego rodzaju. Taki
     drobiazg jak Freistadt Schlesien nie mógłby wprowadzić żadnych zmian w jej
     bieg.

     > (...) anglia po niemcach byla drugim
     > przegranym II ws)

     Tu i tylko tu zgadzam się w stu procentach. W ostatecznym rozrachunku - może
     nawet pierwszym.

     Pozdrawiam

     Bolek

     • Gość: barth Re: Ciąg dalszy IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.03, 22:12
      Muszę przyznać iż ciekawa jest "idea" Freistattu. Pytanie tylko - a może nie
      pytanie, jak "wyglądałoby" wtedy (czytaj:rozwijało się) Państwo Polskie. Temat
      godny rozmyślań.

      Są rzeczy które zachęcają do zastanawiania się, "co by było gdyby". To
      wprawdzie inny wątek, ale polecam książkę Stephen'a Fry "Geschichte machen"
      (tworzenie historii, niestety nie wiem czy wogóle i jaki jest tytuł polski -
      czytałem w oryginale) - mówiący o rozważaniach doktoranta, co by było gdyby
      nie narodził się Hitler. Myślę że dużo analogii możnaby było wysnuć, lub wręcz
      rozszerzyć je o dyskutowane w tym wątku - gdyby zostało Oberschlesien,
      Ostpreußen itd.

      Pozdrawiam
      • Gość: Pioter Re: Ciąg dalszy IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 08:56
       Gość portalu: barth napisał(a):

       > Muszę przyznać iż ciekawa jest "idea" Freistattu. Pytanie tylko - a może nie
       > pytanie, jak "wyglądałoby" wtedy (czytaj:rozwijało się) Państwo Polskie.
       Temat
       > godny rozmyślań.
       Moim zadaniem znacznie wcześniej Polacy musieliby zacząć budowę Centralnego
       Okręgu Przemysłowego. Nie zapominajmy, że ówczesna Polska, to nie tylko biedna
       Galicja i rolnicza Kongresówka. Przemysł ciężki był zlokalizowany w Zagłębiu
       Dąbrowskim. Znaczna ilość zakładów zlokalizowana w Łodzi, Warszawie czy
       Poznańskim. Po prostu węgiel i stal nie byłyby surowcami strategicznymi Polski.
       Węgiel i stal musiałyby być sprowadzane z Rzeszy, Anglii lub właśnie z Górnego
       Śląska - najbardziej ekonomiczne rozwiązanie to właśnie Górny Śląsk (punkt dla
       nas, bo prowadząc interesy nie prowadzi się wojen), ale w polityce są możliwe
       różne rozwiązania (np. sprowadzanie węgla z Ameryki, po wprowadzeniu wojny
       celnej z Górnym Śląskiem - taka wojna toczyła się z Rzeszą w latach 30).
       >
       > Są rzeczy które zachęcają do zastanawiania się, "co by było gdyby". To
       > wprawdzie inny wątek, ale polecam książkę Stephen'a Fry "Geschichte machen"
       > (tworzenie historii, niestety nie wiem czy wogóle i jaki jest tytuł polski -
       > czytałem w oryginale) - mówiący o rozważaniach doktoranta, co by było gdyby
       > nie narodził się Hitler.
       Sytuacja wewnętrzna w Niemczech sama prowadziła do rozwiązań wprowadzonych
       przez Hitlera. Tą samą drogą mógłby się wybić jakikolwiek inny polityk -
       demagog. Hitler był zdolnym politykiem, który prowadził politykę wewnętrzną
       taką samą jak wszelkie inne kraje europejskie w tamtym czasie (chodzi mi o lata
       przed rozpoczęciem wojny). Zlikwidował bezrobocie w Niemczech, odzyskał dla
       Niemców powód do dumy narodowej (Austria, Sudetenland, remilitaryzacja
       Nadrenii). Był również bliski uzyskania drogą pokojową rozwiązania innych spraw
       (Wolne Miasto, Kłajpeda, Górny Śląsk, korytarz). Wybuch wojny akurat w 1939 nie
       był mu potrzebny. Inna sprawa, że bez wojny gospodarka niemiecka wysiadłaby
       około 1944 roku (bankructwo państwa, istniejącego na kredyt).
       Pamiętajmy o jednym. Dla przeciętnego Niemca z tamtego okresu Polska była byłym
       sojusznikiem (z I wojny), który po uzyskaniu wolności (dekretem z 6 listopada
       1916 roku o powołaniu Królestwa Polskiego) odwrócił się od swego starszego
       brata, dzięki uprzejmości którego wogóle zaistniał, i rozpoczął z nim wojnę
       wbrew podpisanym porozumieniom o Poznańskie (były plany, opracowane przez min
       Korfantego, przesiedlenia polskiej ludności z Poznańskiego do Konresówki) oraz
       o Górny Śląsk (do którego wogóle nie miała żadnych praw).
       >Myślę że dużo analogii możnaby było wysnuć, lub wręcz
       > rozszerzyć je o dyskutowane w tym wątku - gdyby zostało Oberschlesien,
       > Ostpreußen itd.
       >
       > Pozdrawiam
       • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 25.08.03, 12:22
        Gość portalu: Pioter napisał(a):

        > >
        > > Są rzeczy które zachęcają do zastanawiania się, "co by było gdyby". To
        > > wprawdzie inny wątek, ale polecam książkę Stephen'a Fry "Geschichte machen
        > "
        > > (tworzenie historii, niestety nie wiem czy wogóle i jaki jest tytuł polski
        > -
        > > czytałem w oryginale) - mówiący o rozważaniach doktoranta, co by było gdyb
        > y
        > > nie narodził się Hitler.
        > Sytuacja wewnętrzna w Niemczech sama prowadziła do rozwiązań wprowadzonych
        > przez Hitlera. Tą samą drogą mógłby się wybić jakikolwiek inny polityk -
        > demagog. Hitler był zdolnym politykiem, który prowadził politykę wewnętrzną
        > taką samą jak wszelkie inne kraje europejskie w tamtym czasie (chodzi mi o
        lata
        >
        > przed rozpoczęciem wojny). Zlikwidował bezrobocie w Niemczech, odzyskał dla
        > Niemców powód do dumy narodowej (Austria, Sudetenland, remilitaryzacja
        > Nadrenii). Był również bliski uzyskania drogą pokojową rozwiązania innych
        spraw
        >
        > (Wolne Miasto, Kłajpeda, Górny Śląsk, korytarz). Wybuch wojny akurat w 1939
        nie
        >
        > był mu potrzebny. Inna sprawa, że bez wojny gospodarka niemiecka wysiadłaby
        > około 1944 roku (bankructwo państwa, istniejącego na kredyt).
        > Pamiętajmy o jednym. Dla przeciętnego Niemca z tamtego okresu Polska była
        byłym
        >
        > sojusznikiem (z I wojny), który po uzyskaniu wolności (dekretem z 6 listopada
        > 1916 roku o powołaniu Królestwa Polskiego) odwrócił się od swego starszego
        > brata, dzięki uprzejmości którego wogóle zaistniał, i rozpoczął z nim wojnę
        > wbrew podpisanym porozumieniom o Poznańskie (były plany, opracowane przez min
        > Korfantego, przesiedlenia polskiej ludności z Poznańskiego do Konresówki)
        oraz
        > o Górny Śląsk (do którego wogóle nie miała żadnych praw).
        > >Myślę że dużo analogii możnaby było wysnuć, lub wręcz
        > > rozszerzyć je o dyskutowane w tym wątku - gdyby zostało Oberschlesien,
        > > Ostpreußen itd.
        > >
        > > Pozdrawiam

        Ech, koledzy Ślązacy. Łza się w oczach kręci, gdy się pomyśli co by było gdyby.
        Adolf to był taki świetny polityk w stylu zachodnim, taki niemiecki Wilson. Był
        bardzo pokojowo nastawiony do wszystkich sąsiadów Niemiec. Jak elegancko i
        pokojowo przyłączył do Niemiec Sudety. A tak w ogóle to Polacy z poznańskiego
        powinni być przesiedleni do kongresówki. Ale Piłsudski zdradził swojego
        najwierniejszego sojusznika i dlatego Adolf musiał ukarać tą krnąbrną Polskę.
        Snujcie dalej te brednie. Ale zanim złe słowo powiecie na Adolfa, pomyślcie że
        jednak chciał dobrze, ale wyszło jak wyszło. Ten wierny sojusznik Stalin, ten
        niewdzięcznik, z którym tak ładnie się Polską podzielili, nie chciał mu oddać
        pokojowo Leningradu i Stalingradu i biedni chłopcy z hitlerjugen zmarzli tam.
        Bo gdyby nie to dzielni chłopcy ze Śląska, rodowici Ślązacy, pasaliby krowy na
        ukraińskich stepach. Ech, Koledzy Ślązacy.
        • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 13:46
         Gość portalu: aqua napisał(a):

         > Ech, koledzy Ślązacy. Łza się w oczach kręci, gdy się pomyśli co by było
         gdyby.
         > Adolf to był taki świetny polityk w stylu zachodnim, taki niemiecki Wilson.
         Nigdzie nie napisałem, że podziwiam to co wydarzyło się w okresie wojny.
         Pisałem o okresie 1933-1939. Jeśli chcesz znaleść prawdziwy podziw dla Hitlera,
         to poczytaj sobie Polskę Zachodnią - rządową gazetę na Województwo Śląskie - z
         tamtego okresu. I nigdzie nie porównywałem go do polityków amerykańskich.
         Pisałem o Europie, gdzie systemy "rządów twardej ręki" były w tamtym czasie na
         porządku dziennym (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska, ZSRR, Rumunia)

         >Był
         > bardzo pokojowo nastawiony do wszystkich sąsiadów Niemiec. Jak elegancko i
         > pokojowo przyłączył do Niemiec Sudety.

         Rozwiązanie pokojowe kwestii spornych nie oznacza pokojowego nastawienia. W
         takich przypadkach czasami pomaga "straszenie wojną", ale nie koniecznie trzeba
         sięgać po spełnienie tej groźby. Zresztą przykład z Sudetami jest akurat takim
         przykładem.

         >A tak w ogóle to Polacy z poznańskiego
         > powinni być przesiedleni do kongresówki.

         Mowa jest o różnych czasach. Plan osadniczy (przesiedleńczy) dotyczył terenów
         nienależących do Kongresówki, a Królestwa Polskiego utworzonego w listopadzie
         1916 roku. Nie miały być to również przesiedlenia w rozumieniu takim jak to
         odbyło się po 1945 roku z terenów zajętych przez Polaków. Tamci ludzie mieli
         obywatelstwo niemieckie.

         >Ale Piłsudski zdradził swojego
         > najwierniejszego sojusznika i dlatego Adolf musiał ukarać tą krnąbrną Polskę.

         Piłsudzki okazał niesubordynację w stosunku do Rady Regencyjnej Królestwa
         Polskiego za co został aresztowany w twierdzy w Magdeburgu. Jako dowódca
         wojskowy nie powinien zajmować się polityką. A ponieważ był zdolnym politykiem,
         to dziś w Rzeczypospolitej nikt nie pamięta (lub nie chce pamiętać) o dekrecie
         z listopada 1916 roku. O sojuszu pomiędzy Hitlerem a Piłsudzkim niee pisałem.
         Ponadto proszę sapojrzeć na początek "w opini przeciętnego Niemca", co nie
         oznacza, że są to moje opinie, a jedynie moja próba wyjaśnienia pewnych
         zagadnień.

         > Snujcie dalej te brednie. Ale zanim złe słowo powiecie na Adolfa, pomyślcie
         że
         > jednak chciał dobrze, ale wyszło jak wyszło. Ten wierny sojusznik Stalin, ten
         > niewdzięcznik, z którym tak ładnie się Polską podzielili, nie chciał mu oddać
         > pokojowo Leningradu i Stalingradu i biedni chłopcy z hitlerjugen zmarzli tam.

         O ile mi wiadomo Niemcy nie wysuwali żadnych żądań terytorialnych w stosunku do
         Leningradu i Stalingradu, ani wogóle w stosunku do ZSRR. Sprawa korekty granic
         dotyczyła jedynie Polski, Austrii, Czechosłowacji, Francji i Luksemburga.

         > Bo gdyby nie to dzielni chłopcy ze Śląska, rodowici Ślązacy, pasaliby krowy
         na
         > ukraińskich stepach.

         Mimo tego, że narodowe barwy Ukrainy nawiązują do Górnośląskich i że w historii
         tego kaju znaczącą rolę odegrał Władysław Opolski, górnośląski książę, również
         nic mi nie wiadomo o jakichkolwiek planach zawładnięcia tymi ziemiami przez
         Górnośląski Rząd (czyli Königliche Regierungs zu Oppeln).

         >Ech, Koledzy Ślązacy.

         Czasami dobrze jest poznać historię, koleżanko.
         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 25.08.03, 14:56
          Gość portalu: Pioter napisał(a):

          > Gość portalu: aqua napisał(a):
          >
          > > Ech, koledzy Ślązacy. Łza się w oczach kręci, gdy się pomyśli co by było
          > gdyby.
          > > Adolf to był taki świetny polityk w stylu zachodnim, taki niemiecki Wilson
          > .
          > Nigdzie nie napisałem, że podziwiam to co wydarzyło się w okresie wojny.
          > Pisałem o okresie 1933-1939. Jeśli chcesz znaleść prawdziwy podziw dla
          Hitlera,

          Oczywiście koleżanko Ślązaczko, ty piszesz o okresie powstania pierwszych
          kurortów dla żydów, które nie były jeszcze wpełni komfortowe.

          I nigdzie nie porównywałem go do polityków amerykańskich.
          > Pisałem o Europie, gdzie systemy "rządów twardej ręki" były w tamtym czasie
          na
          > porządku dziennym (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska, ZSRR, Rumunia)
          >
          Wiesz, że zażartowałem ale prosiłbym cię Piotrusiu, nie mieszaj w to
          towarzystwo naszego Rydza.

          > >Był
          > > bardzo pokojowo nastawiony do wszystkich sąsiadów Niemiec. Jak elegancko i
          >
          > > pokojowo przyłączył do Niemiec Sudety.
          >
          > Rozwiązanie pokojowe kwestii spornych nie oznacza pokojowego nastawienia. W
          > takich przypadkach czasami pomaga "straszenie wojną", ale nie koniecznie
          trzeba
          >
          > sięgać po spełnienie tej groźby. Zresztą przykład z Sudetami jest akurat
          takim
          > przykładem.

          No i widzisz, Adolf był bardzo skutecznym politykiem, tego postraszył, tego
          puścił z dymem. Wiedział co i kiedy.

          >
          > >A tak w ogóle to Polacy z poznańskiego
          > > powinni być przesiedleni do kongresówki.
          >
          > Mowa jest o różnych czasach. Plan osadniczy (przesiedleńczy) dotyczył terenów
          > nienależących do Kongresówki, a Królestwa Polskiego utworzonego w listopadzie
          > 1916 roku. Nie miały być to również przesiedlenia w rozumieniu takim jak to
          > odbyło się po 1945 roku z terenów zajętych przez Polaków. Tamci ludzie mieli
          > obywatelstwo niemieckie.

          Czyżby to były różne czasy. Plan niemców polegał na tym, aby wykupić wszystkie
          ziemie Polaków, A może by ich również trochę nastraszyć, może sami pójdą jak
          już to bywało w historii. Jednak zamojszczyzny to niemcy nie chcieli wykupywać,
          tej prastarej germańskiej ziemii, bo co moje to moje. piotrusiu.

          >
          > >Ale Piłsudski zdradził swojego
          > > najwierniejszego sojusznika i dlatego Adolf musiał ukarać tą krnąbrną Pols
          > kę.
          >
          > Piłsudzki okazał niesubordynację w stosunku do Rady Regencyjnej Królestwa
          > Polskiego za co został aresztowany w twierdzy w Magdeburgu. Jako dowódca
          > wojskowy nie powinien zajmować się polityką. A ponieważ był zdolnym
          politykiem,
          >

          Ach tak, pomyliłem się nie poznałem dobrze tej historii, bo przecież rada
          regencyjna królestwa polskiego. Przyznać się do takiej gafy, przecież ta rada
          to taki parlament na obczyźnie.

          > to dziś w Rzeczypospolitej nikt nie pamięta (lub nie chce pamiętać) o
          dekrecie
          > z listopada 1916 roku. O sojuszu pomiędzy Hitlerem a Piłsudzkim niee pisałem.
          > Ponadto proszę sapojrzeć na początek "w opini przeciętnego Niemca", co nie
          > oznacza, że są to moje opinie, a jedynie moja próba wyjaśnienia pewnych
          > zagadnień.

          To jest pewne, takiego sojuszu nie mogło być, ale już to widzę, jakby żył
          Piłsudski, to przekomarzanie z Adolfem, wy nam Wielkopolskę my wam Podole, wy
          nam Pomorze, my wam Odessę. Ech, Piotrusiu pomarzć można.
          >
          > > Snujcie dalej te brednie. Ale zanim złe słowo powiecie na Adolfa, pomyślci
          > e
          > że
          > > jednak chciał dobrze, ale wyszło jak wyszło. Ten wierny sojusznik Stalin,
          > ten
          > > niewdzięcznik, z którym tak ładnie się Polską podzielili, nie chciał mu od
          > dać
          > > pokojowo Leningradu i Stalingradu i biedni chłopcy z hitlerjugen zmarzli t
          > am.
          >
          > O ile mi wiadomo Niemcy nie wysuwali żadnych żądań terytorialnych w stosunku
          do
          >
          > Leningradu i Stalingradu, ani wogóle w stosunku do ZSRR. Sprawa korekty
          granic

          A może jednak Ukraina miała być niemiecka, co kolego, nie jesteś pewien,
          czyżbyś nie słyszał o tych niemieckich czarnoziemiach na ukrainie.

          > dotyczyła jedynie Polski, Austrii, Czechosłowacji, Francji i Luksemburga.
          >
          > > Bo gdyby nie to dzielni chłopcy ze Śląska, rodowici Ślązacy, pasaliby krow
          > y
          > na
          > > ukraińskich stepach.
          >
          > Mimo tego, że narodowe barwy Ukrainy nawiązują do Górnośląskich i że w
          historii
          >
          > tego kaju znaczącą rolę odegrał Władysław Opolski, górnośląski książę,
          również
          > nic mi nie wiadomo o jakichkolwiek planach zawładnięcia tymi ziemiami przez
          > Górnośląski Rząd (czyli Königliche Regierungs zu Oppeln).
          >
          > >Ech, Koledzy Ślązacy.
          >
          > Czasami dobrze jest poznać historię, koleżanko.

          Koleżanko Piotrkowska - idź do kościółka, pomodlić się trochę, potem wrócisz do
          domku, pomarzysz sobie o Władysławie Opolskim na stepach ukraińskich, A co nie
          wolno, Ech, Koledzy Ślązacy.
          • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 15:48
           I z naszej rozmowy wyszło na to popieram w pełni Hitlera i wszystko co uczynił.
           Otóż nie. Przykład ten wyszedł sam. Co do zbrodni niemieckich na ziemiach
           polskich, ukraińskich czy rosyjskich to im nie zaprzeczam, daleko mi do tego.
           Powołałem się na Hitlera aby podać skuteczność jego polityki w latach 1933-
           1939. I nic więcej.
            • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 26.08.03, 15:03
             Gość portalu: aqua napisał(a):

             > Uważniej dobieraj przykłady, ten był rzeczywiście niefortunny.
             mimo wszystko zgodzisz się, że Hitler dał Niemcom cel w życiu, choć cel ten w
             większości przypadków był po drugiej stronie karabinu.
             > A tak na marginesie, masz jeszcze jakieś ciekawe przemyślenia.
             Mam jeszcze wiele przemyśleń dotyczących głównie czasów zaraz po zakończeniu
             pierwszej wojny światowej. Ale tak to jest, jak bazuje się na dokumentach
             źródłowych, a nie na gotowych opracowaniach narzucających pewne rozwiązania i
             koncepcje.
             Pozdrawiam
             • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 26.08.03, 15:30
              Gość portalu: Pioter napisał(a):

              > Gość portalu: aqua napisał(a):
              > > A tak na marginesie, masz jeszcze jakieś ciekawe przemyślenia.
              > Mam jeszcze wiele przemyśleń dotyczących głównie czasów zaraz po zakończeniu
              > pierwszej wojny światowej. Ale tak to jest, jak bazuje się na dokumentach
              > źródłowych, a nie na gotowych opracowaniach narzucających pewne rozwiązania i
              > koncepcje.
              > Pozdrawiam

              Mosz recht. rzuć jakimś przemyśleniem, bo wiesz ja także mam wiele przemyśleń.
              • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 26.08.03, 15:39
               Na podstawie artykułów z gazyt z czasów Wielkiej Wojny z lat 1914 - 1918.
               Wygłodzynie Europy planowali Angliki już od 1915 roku. Szwajcario chciała pod
               koniec 1917 roku przystompić do wojny, yno niy mogli sie zdecydować po kieryj
               stronie (głód). Anglio stanowczo sprzeciwiyła sie powstaniu niypodległego
               Państwa Polskiego, co powołali do życio Cysorze Wilhelm i Franc Josef we
               listopadzie 1916. Polska przystompiła do Wielkij Wojny po stronie państw
               Centralnych we 1917 roku i dała armia do dyspozycji Niemiec. Ameryka
               przystompiła do wojny yno bez to, co niy mogła handlować ze Europom. Japonia
               planowała zajyncie połowy Syberii po wybuchu rewolucji u Rusa.
              • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 26.08.03, 15:43
               A to już roższerzenie z późniejszego czasu i innego forum

               Naszkryflom sam pora takich luźnych reflexjow co mie sie nsuwajom po
               przejzyniu kas ze 200 rocznikow starych gazyt.
               I Wojna we Europie zaczyna sie niy jak podowajom wszyscy od zamachu we
               Sarajewie, a juz kas 1905 od wojny Serbi z Turcjom i wojny wyzwolynczyj Grecji.
               Skuli tego, co Turcjo juz sie sypala, kozdy kto yno mog cos chciol do siebie z
               nij urwac. Angliki zebrali Egipt (nojprzod jako protektorat), potym Palestyna,
               Francuzy zajyni Syrio, Italoki zaczyni zajmowac wyspy na Morzu kole Turcji,
               Greki, Albanczyki, Bulgarzy i Macedonczyki zaczyni walczyc o swoja
               niepodleglosc. I od tego czasu nazywo sie tamtyn rejon "Kotlym Balkanskim". Ta
               wojna tam trwala colki czos, Wlonczali sie w nia Angliki (kontrola nad
               Dardanele), Ruscy (zapewniynie se spokoju na Kaukazie), Austrioki
               (przylonczynie Bosni) a nawet byly dos silne naciski na Niymce coby tyz wziyni
               w tym udzial. Przeciwko udziolowi niymiec protestowala mocno SPD, bo
               twierdziyli, co moze sie to przerodzic we Wojna we colkij Europie. Potym, kas
               kole 1913 roku naroz zmiyniyli zdanie i zaczyni popiyrac wojna.
               Wojna trwala, ale yno na terenach dzisiejszyj Polski i Ukrainy, kaj indzij byl
               spokoj. To co francuzy mieli u siebie to bylo siedzynie we okopach, a niy
               wojna. Ginyli tam yno zolnierze. Kiej we 1917 rozsypala sie Rosja, powstaly z
               nij nowe panstwa, jak Ukraina, Litwa, Zakaukazie, Syberia. Ukraina zawarla
               traktat wojskowy z Niymcami (podobnie jak we 1916 Polska) i bezto brala udzial
               w wojnie po stronie panstw cytralnych. Ale to byla tyz wojna w Rosji o
               przezycie demokracji abo komunizmu. Wygrali ja komunisci i zaczyni pomalu
               zajmowac Syberia i Zakaukazie. Po podaniu przez niymiecki rzond propozycji
               pokojowych, ogloszyniu jednostronnego pokoju bez Rosja, kiej Poloki zoboczyli,
               co wiyncyj idzie zyskac po stronie Aliantow, zaczyni wojna terozki ze Ukrainom
               ("Walki o Lwów"). Bylo to sprzeczne ze wczesnij podpisanymi traktatami.
               (Wczesnij oba panstwa byly sojusznikami). Wmieszala sie do tego Rosja, i tak
               doszlo do Wojny Polski z bolszewikami.
               Zasady ustalone przy uklodaniu Traktatu wersalskiego byly od razu przez panstwa
               je przyjmujonce wyciepniynte. Niy pozwolyli Alianci Cesarzowi Austrii na
               utworzynie "Czteronarodowego Cesarstwa" z Austrii, Wyngier, Ukrainy i Czech,
               twierdzonc, co kozdy z tych narodow mo se som wybrac droga. Bylo to skozanie
               Ukrainy na podzial pomiyndzy Polska i Rosja. Czesi dostali we traktacie Morawy,
               Slonsk (downy Austriacki) i Slowacjo, kaj zarozki doszlo do rewolucji, kiero
               musieli zdlawic uzywajonc wojska. Na Wyngrach, kiere niy przyjyny do wiadomosci
               rozpadu Austro - Wyngier, do 1945 rzondzil Regynt w imieniu krola (kierym byl
               zdetronizowany cysorz austriacki). Przeciw objynciu przez Karola wladzy na
               Wyngrach opowiedzialy sie jednoznacznie (wojskowo) Serbia, Rumunia i Czechy,
               kierzy zyskali kosztym Wyngier. We 1920 roku Krol miol do dyspozycji jeszcze
               300 000 wojska wyngierskiygo.
               przejda teroz do Polokow, co swoje zdobycze zawsze mieli kosztym prowokacji (no
               moze bez Ukrainy). Nojprzod pomimo decyzji o plebiscycie na Slonsku Cieszynskim
               wywolali tam malo wojna. Potym nagle doszlo do powstanio we Wielkopolsce. Potym
               byly okolice Wilna (na co juz sie Alianci niy zgodziyli, ale nic niy chcieli
               wiyncyj zrobic poza godkom). tak samo idzie i traktowac to co wydarzylo sie na
               naszyj ziymi w latach 1919-1921. Beztoz tyz data 11.XI.1918 jako zakonczynio I
               Wojny mie niy pasuje, bo we Europie Wojna trala durch, yno co ze Zachodu (kaj i
               tak jij niy bylo wiela) przeniosla sie na gruzy Rosji, Autro - Wyngier i
               wschodnie krance Niymiec.
               Zresztom po wybuchu rewolucji we Niymcach alianci tyz niy pozwolyli
               na "samostanowiynie" narodow. Od Rzeszy oderwala sie Bawaria, czego zodyn z
               rzondow Alianckich niy uznol, ale musiol to uznac (przynajmnij jakos inaczyj
               zaczonc polityka) rzond niymiecki we Berlinie.
               Liga Narodow co miala byc instytucjom, kiero juz do takij wojny niy dopusci
               skompromitowala sie juz w przypadku Wilna, kaj niy umieli w zodyn sposob
               przekonac Polokow, coby wrociyli je nazod Litwie. Pozatym niy dolonczynie do
               Ligi Niymiec i Rosji mialo takie skutki, ze doprowadziylo we 1939 roku do
               wybuchu nowyj wojny swiatowyj. (Yno co ta data tyz niy wydowo mie sie
               konkretno, bo juz wczesnij Hitler napod na Austria i Czechy).
               Tak ze moim zdaniym colki okres pomiyndzy 1905 a 1948 to jedna Wielka Wojna we
               Europie (potym wyniosla sie kas indzij).
               To by bylo tyla.
               • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.08.03, 09:56
                Musiałeś się nieźle natudzić z tłomaczeniem tych tekstów, z orginału na język
                S`loonski, Myślę, że jak to przetłomaczysz jeszcze na język Polski to cię
                opublikują na stronie RAS`, oni tam lubią takie kontrowersyjne kawałki.
                A teraz czas na przemyślenia, bo ja myślę jak to ta Anglia chciała wygłodzic
                Europę, bo pamiętam z opowieści prababki to w 15 roku jakieś koalicjanty z
                Borek zabrali jej z łąki kilkanaście krów, przez co wielki głód ją spotkał. Czy
                ma to związek z wyglodzeniem Europy przez Anglię. Jak myślisz.
                • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 27.08.03, 13:56
                 Gość portalu: aqua napisał(a):

                 > Musiałeś się nieźle natudzić z tłomaczeniem tych tekstów, z orginału na język
                 > S`loonski,

                 Te teksty powstały właśnie w tym języku i dlatego tak zostały tu przedstawione.
                 Nie chciało mi się trudzić z tłumaczeniem tekstu na polski, bo było to "na
                 szybko".

                 >Myślę, że jak to przetłomaczysz jeszcze na język Polski to cię
                 > opublikują na stronie RAS`, oni tam lubią takie kontrowersyjne kawałki.

                 A myślisz, że gdzie zostały opublikowane?

                 > A teraz czas na przemyślenia, bo ja myślę jak to ta Anglia chciała wygłodzic
                 > Europę, bo pamiętam z opowieści prababki to w 15 roku jakieś koalicjanty z
                 > Borek zabrali jej z łąki kilkanaście krów, przez co wielki głód ją spotkał.
                 Czy
                 >
                 > ma to związek z wyglodzeniem Europy przez Anglię. Jak myślisz.

                 Wprowadzenie blokady morskiej na dowóz żywności (w ogóle towarów) z Ameryki i
                 Rosji miało dla wyżywienia Europy doś katastrofalny skutek. Nałożyły się na to
                 również kontrybucje wojenne (przypadek Twojej prababci). Doszło do tego, że po
                 wybuchu Rewolucji w Niemczech głownym żądaniem Rad Ludowych było ponowne
                 rozpatrzenie przydziału żywności dla ludności cywilnej.
                 • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.08.03, 10:14
                  Czemu Piotrusiu chcesz mnie oszukać, mówisz o jakiś swoich przemyśleniach, a
                  potem zrzynasz ze strony RAS`. Ja się pytam o źródła z których korzystałeś, a
                  ty mi zasuwasz, żeś to sam napisał w oryginale. Czyżbyś był takim starowiną, że
                  to pamiętasz w oryginale. O tych krowach to też ci się kompletnie popieprzyło,
                  bo w 15 roku to wujek Willi zdejmował kontrybucje. Wielokrotnie mnie
                  wprowadziłeś w błąd, jesteś małym pieskiem szczekającym bo państwo wyjechali.
                  Twój oryginalny S`loonski jest również fałszowany, powinieneś wiedzieć, że
                  S`loonskiego samotnie w piwnicy się nie nauczysz. Jeszcze wiele nauki przed
                  tobą.
                  • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 28.08.03, 11:29
                   Gość portalu: aqua napisał(a):

                   > Czemu Piotrusiu chcesz mnie oszukać, mówisz o jakiś swoich przemyśleniach, a
                   > potem zrzynasz ze strony RAS`.
                   Materiały powyższe zostały przezemnie zamieszczone na stronach RAŚ. Czy można
                   zerżnąć coś od samego siebie?
                   >Ja się pytam o źródła z których korzystałeś, a
                   > ty mi zasuwasz, żeś to sam napisał w oryginale.
                   Moje źródła z tamtego czasu to głównie gazety codzienne z tego okresu (jak
                   napisałem) głównie: Katolik, Dziennik Śląski, Kattowitzer Zeitung, Gazeta
                   Robotnicza czy Gazeta Opolska. Dostępne w Bibliotece Śląskiej w Katowicach,
                   Plac Rady Europy, Pracownia Mikrofilmów (niestety numerów nie pamiętam).
                   >Czyżbyś był takim starowiną, że
                   > to pamiętasz w oryginale.
                   Nie.
                   >O tych krowach to też ci się kompletnie popieprzyło,
                   > bo w 15 roku to wujek Willi zdejmował kontrybucje.
                   Możliwe, ale nie znam Twojej rodziny. Wybacz.
                   > Wielokrotnie mnie
                   > wprowadziłeś w błąd, jesteś małym pieskiem szczekającym bo państwo wyjechali.
                   No coment.
                   > Twój oryginalny S`loonski jest również fałszowany, powinieneś wiedzieć, że
                   > S`loonskiego samotnie w piwnicy się nie nauczysz.
                   Pokaż mi kogokolwiek, kto dziś mówi po śląsku (czysto), a nie wasserpolnisch
                   (czyli rozwodnionym polskim). Odbudowa naszego języka dopiero się zaczyna.
                   Dzisiejszy śląski niewiele ma już wspólnego z tym jaki tu był jeszcze 60 lat
                   temu. Jest to głownie wpływ telewizji. Jeszcze jedno. Teksty te powstały na
                   gorąco kilka lat temu (chyba 2 lub 3). Pod tym przesłaniem podpisuję się jednak
                   również dziś.
                   >Jeszcze wiele nauki przed
                   > tobą.
                   Tak jak przed każdym z nas. Człowiek uczy się całe życie i umiera głupim.
                   • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.08.03, 12:56
                    Gość portalu: Pioter napisał(a):

                    > Gość portalu: aqua napisał(a):
                    >
                    > > Czemu Piotrusiu chcesz mnie oszukać, mówisz o jakiś swoich przemyśleniach,
                    > a
                    > > potem zrzynasz ze strony RAS`.
                    > Materiały powyższe zostały przezemnie zamieszczone na stronach RAŚ. Czy można
                    > zerżnąć coś od samego siebie?
                    > >Ja się pytam o źródła z których korzystałeś, a
                    > > ty mi zasuwasz, żeś to sam napisał w oryginale.
                    > Moje źródła z tamtego czasu to głównie gazety codzienne z tego okresu (jak
                    > napisałem) głównie: Katolik, Dziennik Śląski, Kattowitzer Zeitung, Gazeta
                    > Robotnicza czy Gazeta Opolska. Dostępne w Bibliotece Śląskiej w Katowicach,
                    > Plac Rady Europy, Pracownia Mikrofilmów (niestety numerów nie pamiętam).
                    > >Czyżbyś był takim starowiną, że
                    > > to pamiętasz w oryginale.
                    > Nie.
                    > >O tych krowach to też ci się kompletnie popieprzyło,
                    > > bo w 15 roku to wujek Willi zdejmował kontrybucje.
                    > Możliwe, ale nie znam Twojej rodziny. Wybacz.
                    > > Wielokrotnie mnie
                    > > wprowadziłeś w błąd, jesteś małym pieskiem szczekającym bo państwo wyjecha
                    > li.
                    > No coment.
                    > > Twój oryginalny S`loonski jest również fałszowany, powinieneś wiedzieć, że
                    >
                    > > S`loonskiego samotnie w piwnicy się nie nauczysz.
                    > Pokaż mi kogokolwiek, kto dziś mówi po śląsku (czysto), a nie wasserpolnisch
                    > (czyli rozwodnionym polskim). Odbudowa naszego języka dopiero się zaczyna.
                    > Dzisiejszy śląski niewiele ma już wspólnego z tym jaki tu był jeszcze 60 lat
                    > temu. Jest to głownie wpływ telewizji. Jeszcze jedno. Teksty te powstały na
                    > gorąco kilka lat temu (chyba 2 lub 3). Pod tym przesłaniem podpisuję się
                    jednak
                    >
                    > również dziś.
                    > >Jeszcze wiele nauki przed
                    > > tobą.
                    > Tak jak przed każdym z nas. Człowiek uczy się całe życie i umiera głupim.

                    Wiele mi wyjaśniłeś, mogę więc powiedzieć, że można się z tobą dogadać. Za te
                    pieski przepraszam. Co do języka S`loonskiego to też się z tobą zgadzam, ten
                    język dopiero powstaje i nie ma on nic wspólnego z językiem, którym posługiwali
                    się Ślązacy jeszcze na początku XX wieku. Wasz "S`loonski naród" też dopiero
                    teraz powstaje i nie ma on nic wspólnego ze Ślązakami z początku XX wieku.
                    • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 28.08.03, 14:27
                     Gość portalu: aqua napisał(a):

                     > Wiele mi wyjaśniłeś, mogę więc powiedzieć, że można się z tobą dogadać. Za te
                     > pieski przepraszam. Co do języka S`loonskiego to też się z tobą zgadzam, ten
                     > język dopiero powstaje i nie ma on nic wspólnego z językiem, którym
                     posługiwali
                     >
                     > się Ślązacy jeszcze na początku XX wieku.
                     Sytuacja dziś jest taka jak w Szkocji. Mają dwa języki szkockie - jeden jest
                     gwarą angielskiego, a drugi został ponownie opracowany w latach 70 na bazie
                     celtyckiej. U nas wygląda to tak, że Szołtysek pisze sobie co chce (choć inni
                     także). Jednocześnie jest grupa młodzieży (starszej), która na podstawie
                     opublikowanych badań polskich naukowców z lat 50 i 60 próbuje odtworzyć reguły
                     gramatyczne rządzące wszystkimi ślśkimi dialektami (wbrew pozorom jest ich
                     kilka różnych).

                     >Wasz "S`loonski naród" też dopiero
                     > teraz powstaje i nie ma on nic wspólnego ze Ślązakami z początku XX wieku.
                     A może jednak ma? Ideały. Sposoby działania. Historię. Legalizm.
                     • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.08.03, 14:43
                      Gość portalu: Pioter napisał(a):

                      > Gość portalu: aqua napisał(a):
                      >
                      > > Wiele mi wyjaśniłeś, mogę więc powiedzieć, że można się z tobą dogadać. Za
                      > te
                      > > pieski przepraszam. Co do języka S`loonskiego to też się z tobą zgadzam, t
                      > en
                      > > język dopiero powstaje i nie ma on nic wspólnego z językiem, którym
                      > posługiwali
                      > >
                      > > się Ślązacy jeszcze na początku XX wieku.
                      > Sytuacja dziś jest taka jak w Szkocji. Mają dwa języki szkockie - jeden jest
                      > gwarą angielskiego, a drugi został ponownie opracowany w latach 70 na bazie
                      > celtyckiej. U nas wygląda to tak, że Szołtysek pisze sobie co chce (choć inni
                      > także). Jednocześnie jest grupa młodzieży (starszej), która na podstawie
                      > opublikowanych badań polskich naukowców z lat 50 i 60 próbuje odtworzyć
                      reguły
                      > gramatyczne rządzące wszystkimi ślśkimi dialektami (wbrew pozorom jest ich
                      > kilka różnych).
                      >
                      > >Wasz "S`loonski naród" też dopiero
                      > > teraz powstaje i nie ma on nic wspólnego ze Ślązakami z początku XX wieku.
                      > A może jednak ma? Ideały. Sposoby działania. Historię. Legalizm.

                      Poczytaj sobie słownik języka śląskiego
                      www.isibrno.cz/~malczyk/slownik.htm
                      Słownictwo tego zbioru opiera się na języku Polskim i polskiej gramatyce. W 3/4
                      jest przez każdego Polaka zrozumiały, w 1/4 widoczne są naleciałości języka
                      niemieckiego i mogą być przez Polaków niezrozumiałe.
                      Czy ten język będzie podstawą na której oprzecie swój "narodowy język
                      S`loonski", czy też tworzycie nowy język oparty całkowicie na języku
                      niemieckim. Potrafisz odpowiedzieć na to pytanie.
                      • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 28.08.03, 15:26
                       Jeszcze raz powtarzam, że dzisiejsza wasserpolnisch ma się tak do śląskiego jak
                       jabłko do gruszki. Też owoc i dobry na kompot, ale to coś innego, choć czasem
                       można znaleść pod jednym drzewem.
                       Mowa śląska jest mową słowiańską, bardzo mocno zbliżoną do polskiego, dlatego
                       jest zrozumiały (częściowo) dla Polaka. Ale na tej samej zasadzie zrozumiałe są
                       i inne mowy słowiańskie (sorbska czy słowacka), o ile chce się w nią wsłuchać.
                       Gramatyka nie jest całkowicie polska, ponieważ jest bardziej zbliżona do
                       morawskiej (czy nawet czeskiej). (np Dej se pozór - Dej si pozor). Wiele słów
                       jest identycznych z tymi, które znajdowały się w staropolskim języku, ale
                       równie wiele pochodzi ze staroczeskiego (pozór - uwaga). Duża liczba słów
                       niemieckich odnosi się do spraw związanych z gospodarką (przemysł przyszedł na
                       Śląsk z Niemiec wraz z kadrą). Moją propozycją było, aby oprzeć alfabet na
                       alfabecie czeskim (stosowany w całej Europie - poza Polską) do zapisu języków
                       słowiańskich i ich transkrypcji na pismo łacińskie. Ale co z tego wyjdzie? W
                       mowie śląskiej brak głosek nosowych typu ą i ę, ale zato występuje "pochylone
                       o" zapisywane jako ö,ó lub oo. Podobnie z "pochylonym e". Najtrudniejszym
                       zadaniem będzie wprowadzenie jednolitej ortografi.
                       Obecnie RAŚ, za pośrednictwem EFA (Wolny Sojusz Europejski), stara się o pomoc
                       w skodyfikowaniu języka w Europejskim Biurze Języków Mniej Używanych (pomoc
                       merytoryczną - finansowej nie udzielają, bo nie mają z czego).
                       • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.08.03, 10:45
                        Gość portalu: Pioter napisał(a):

                        > Jeszcze raz powtarzam, że dzisiejsza wasserpolnisch ma się tak do śląskiego
                        jak
                        >
                        > jabłko do gruszki. Też owoc i dobry na kompot, ale to coś innego, choć czasem
                        > można znaleść pod jednym drzewem.

                        Nie sil się Piotrusiu na takie górnolotne porównania. Wszyscy wiedzą, że wasz
                        obecny S`loonski też jest taki vasser.

                        > Mowa śląska jest mową słowiańską, bardzo mocno zbliżoną do polskiego, dlatego
                        > jest zrozumiały (częściowo) dla Polaka. Ale na tej samej zasadzie zrozumiałe

                        >
                        > i inne mowy słowiańskie (sorbska czy słowacka), o ile chce się w nią
                        wsłuchać.

                        Słuszna uwaga. Czeski język jest bardzo zbliżony do Polskiego, tak jak każdy
                        język słowiański. Np. język Słowacki jest prawie identyczny z Polskim, różni
                        się tylko znaczeniem poniektórych słówek i pewnie gramatyką.

                        > Gramatyka nie jest całkowicie polska, ponieważ jest bardziej zbliżona do
                        > morawskiej (czy nawet czeskiej). (np Dej se pozór - Dej si pozor). Wiele słów
                        > jest identycznych z tymi, które znajdowały się w staropolskim języku, ale
                        > równie wiele pochodzi ze staroczeskiego (pozór - uwaga).

                        Twoje przykłady chyba nie zadowolą bojowników o mowę S`loonską, funkcjonują one
                        jako gwarowe w języku Polskim. Chyba nie przypuszczasz, że język staroczeski do
                        staropolskiego ma się tak jak Czeski do Polskiego.

                        Duża liczba słów
                        > niemieckich odnosi się do spraw związanych z gospodarką (przemysł przyszedł
                        na
                        > Śląsk z Niemiec wraz z kadrą). Moją propozycją było, aby oprzeć alfabet na
                        > alfabecie czeskim (stosowany w całej Europie - poza Polską) do zapisu języków
                        > słowiańskich i ich transkrypcji na pismo łacińskie. Ale co z tego wyjdzie? W
                        > mowie śląskiej brak głosek nosowych typu ą i ę, ale zato występuje "pochylone
                        > o" zapisywane jako ö,ó lub oo. Podobnie z "pochylonym e". Najtrudniejszym
                        > zadaniem będzie wprowadzenie jednolitej ortografi.
                        > Obecnie RAŚ, za pośrednictwem EFA (Wolny Sojusz Europejski), stara się o
                        pomoc
                        > w skodyfikowaniu języka w Europejskim Biurze Języków Mniej Używanych (pomoc
                        > merytoryczną - finansowej nie udzielają, bo nie mają z czego).

                        Zaiste dużo pracy przed wami, będziesz się musiał nauczyć również Czeskiego.
                        Będziesz musiał też powiedzieć wszystkim Ślązakom mieszkającym w Czechach, że
                        oni to tacy farbowani Czesi. Reasumując, można powiedzieć, że język S`loonski
                        to taki dialekt Czeski, nieprawdaż. Czy twoja nienawiść do Polski jest aż tak
                        duża, że musisz się podpierać takimi wątpliwymi skojarzeniami.
                        • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 29.08.03, 11:45
                         Gość portalu: aqua napisał(a):

                         > Nie sil się Piotrusiu na takie górnolotne porównania. Wszyscy wiedzą, że wasz
                         > obecny S`loonski też jest taki vasser.
                         >
                         Potwierdzam.

                         > Słuszna uwaga. Czeski język jest bardzo zbliżony do Polskiego, tak jak każdy
                         > język słowiański. Np. język Słowacki jest prawie identyczny z Polskim, różni
                         > się tylko znaczeniem poniektórych słówek i pewnie gramatyką.
                         Ale tego już nie. Znam dobrze czeski i słowacki, i z polskim mają one tyle samo
                         wspólnego co śląski.

                         > Twoje przykłady chyba nie zadowolą bojowników o mowę S`loonską, funkcjonują
                         one
                         >
                         > jako gwarowe w języku Polskim. Chyba nie przypuszczasz, że język staroczeski
                         do
                         >
                         > staropolskiego ma się tak jak Czeski do Polskiego.
                         >
                         Jeśli masz możliwość to poszukaj tekstów staropolskich, staroczeskich i
                         śląskich z okresu Habsburskiego. Zdziwisz się jak są podobne, i jak niewiele
                         dziś z nich idzie zrozumieć.

                         > Zaiste dużo pracy przed wami, będziesz się musiał nauczyć również Czeskiego.
                         > Będziesz musiał też powiedzieć wszystkim Ślązakom mieszkającym w Czechach, że
                         > oni to tacy farbowani Czesi. Reasumując, można powiedzieć, że język S`loonski
                         > to taki dialekt Czeski, nieprawdaż.
                         Niezupełnie. Nie sugeruję nic takiego. Zaproponowałem jedynie zapis zgodny z
                         normami UNIKODE. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.

                         >Czy twoja nienawiść do Polski jest aż tak
                         > duża, że musisz się podpierać takimi wątpliwymi skojarzeniami.
                         Ciałbym wiedzieć skąd masz informacje o mojej nienawiści do Polski. W tym
                         formum nic takiego nie napisałem. A może się mylę, w tedy proszę o podanie
                         przykładu. Czy próba odfałszowania historii lub snucie wątku co by było gdyby
                         stanowi o nienawiści? Trochę to dziwne.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.08.03, 13:04
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > > Słuszna uwaga. Czeski język jest bardzo zbliżony do Polskiego, tak jak każ
                          > dy
                          > > język słowiański. Np. język Słowacki jest prawie identyczny z Polskim, róż
                          > ni
                          > > się tylko znaczeniem poniektórych słówek i pewnie gramatyką.
                          > Ale tego już nie. Znam dobrze czeski i słowacki, i z polskim mają one tyle
                          samo
                          >
                          > wspólnego co śląski.

                          Wierze ci na słowo, że znasz tyle języków, jednakże będąc kiedyś w tatrach
                          kupiłem przewodnik po Słowacku, w pierwszym momencie myślałem, że jest pisany
                          po Polsku.

                          > > Twoje przykłady chyba nie zadowolą bojowników o mowę S`loonską, funkcjonuj
                          > ą
                          > one
                          > >
                          > > jako gwarowe w języku Polskim. Chyba nie przypuszczasz, że język staroczes
                          > ki do staropolskiego ma się tak jak Czeski do Polskiego.
                          > >
                          > Jeśli masz możliwość to poszukaj tekstów staropolskich, staroczeskich i
                          > śląskich z okresu Habsburskiego. Zdziwisz się jak są podobne, i jak niewiele
                          > dziś z nich idzie zrozumieć.

                          Nigdy tym się nie interesowałem spacjalnie, znam tylko opinie specjalistów.
                          Sytuowli oni język śląski w pobliżu polskiego. Historia zdaje się to
                          potwierdzać, gdyż i Niemcy sytuowali język śląski w pobliżu polskiego i
                          nauczali ślązaków również po polsku. Czy przypuszczasz, że ci ślazacy nie
                          woleliby się uczyć w biższym sobie języku Czeskim.

                          > > Zaiste dużo pracy przed wami, będziesz się musiał nauczyć również Czeskieg
                          > o.
                          > > Będziesz musiał też powiedzieć wszystkim Ślązakom mieszkającym w Czechach,
                          > że
                          > > oni to tacy farbowani Czesi. Reasumując, można powiedzieć, że język S`loon
                          > ski
                          > > to taki dialekt Czeski, nieprawdaż.
                          > Niezupełnie. Nie sugeruję nic takiego. Zaproponowałem jedynie zapis zgodny z
                          > normami UNIKODE. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.

                          Jednak trochę sugerowałeś, przeczytaj jeszcze raz co napisałeś. A jak się ma wg
                          ciebie do śląskiego ten zbiór słówek co ci kiedyś podsunąłem. Jak na mój gust
                          do Czeskiego ma się on nijak.
                          >
                          > >Czy twoja nienawiść do Polski jest aż tak
                          > > duża, że musisz się podpierać takimi wątpliwymi skojarzeniami.
                          > Ciałbym wiedzieć skąd masz informacje o mojej nienawiści do Polski. W tym
                          > formum nic takiego nie napisałem. A może się mylę, w tedy proszę o podanie
                          > przykładu. Czy próba odfałszowania historii lub snucie wątku co by było gdyby
                          > stanowi o nienawiści? Trochę to dziwne.

                          Czyżbyś chciał odkłamywać historię na podstawie pisemek gadzinowych, które były
                          pisane również w celach propagandowych (niemieckich?), przecież cała ta
                          początkowa twoja pisanina opiera się na tych pismach i całą wiedzę o nowszej
                          historii ziem Polskich czerpiesz z tych pisemek. Czy pisanie jaki to Willi był
                          dobry, że chciał Polaków przesiedlić z Wielkopolski do kongresówki to jest
                          odkłamywanie historii? Czy napisanie choćby tylko jednego dobrego słowa o
                          Adolfie nie świadczy o nienawiści do Polski (i nie tylko). Przecież negowanie i
                          oczernianie historii Polski też świadczy o stosunku do niej. Czy negowanie
                          historycznej przynależności Śląska do Polski nie swiadczy o stosunku do niej,
                          czy wpychanie Śląska w ramiona Czechów o tym nie świadczy. Nawet Czesi nie
                          uważali Śląska za etnicznie i historycznie przynależny Czechom (co innego
                          Niemcy). Czemu się więc dziwujesz, gdy mówię o nienawiści.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 29.08.03, 13:41
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Wierze ci na słowo, że znasz tyle języków, jednakże będąc kiedyś w tatrach
                          > kupiłem przewodnik po Słowacku, w pierwszym momencie myślałem, że jest pisany
                          > po Polsku.

                          A ja czytając słowackie teksty myślałem że są po czesku. I praktycznie nie
                          umiałem odróżnić obu tych języków przez jakiś czas.

                          > Nigdy tym się nie interesowałem spacjalnie, znam tylko opinie specjalistów.
                          > Sytuowli oni język śląski w pobliżu polskiego. Historia zdaje się to
                          > potwierdzać, gdyż i Niemcy sytuowali język śląski w pobliżu polskiego i
                          > nauczali ślązaków również po polsku. Czy przypuszczasz, że ci ślazacy nie
                          > woleliby się uczyć w biższym sobie języku Czeskim.

                          To również w całości potwierdzam. Ale nie chodzi tu o pokrewieństwo językowe, a
                          o politykę.

                          > Jednak trochę sugerowałeś, przeczytaj jeszcze raz co napisałeś. A jak się ma
                          wg
                          >
                          > ciebie do śląskiego ten zbiór słówek co ci kiedyś podsunąłem. Jak na mój gust
                          > do Czeskiego ma się on nijak.

                          A co powiesz o kuknij (cz. kouknij), ja (cz. jo), pozor (cz. pozor), czy wiele
                          innych. Największy wpływ na rozwój śląskiego miał czeski (był to język urzędowy
                          przez około 500 lat na Śląsku, a coś takiego nie pozostaje bez wpływu).

                          > Czyżbyś chciał odkłamywać historię na podstawie pisemek gadzinowych, które
                          były
                          >
                          > pisane również w celach propagandowych (niemieckich?),

                          O ile mi wiadomo koncern Katolika nie był "propagandową gadzinówką niemiecką",
                          nie były nimi ównież inne pisma wymienione przezemnie (jak np. Kattowitzer
                          Zeitung, która uzyskała status organu NSDAP dopiero w 1940 roku i od tego czasu
                          nie zwiera istotnych informacji). Gazety te były gazetami codziennymi, kórych
                          redaktorzy niejednokrotnie odbywali kary więzienia za napisane przez siebie
                          artykuły. Zupełnie inaczej ma się sprawa z gazetami powstającymui w okresie
                          plebiscytowym na Śląsku (zarówno polsko jak i niemieckojęzycznymi) to były
                          gazety propagandowe.

                          >przecież cała ta
                          > początkowa twoja pisanina opiera się na tych pismach i całą wiedzę o nowszej
                          > historii ziem Polskich czerpiesz z tych pisemek.

                          Rozczaruję Cię. Wiedzę o historii ziem polskich czerpię z X tomowej
                          Ekcyklopedii Historii Polski, a jedynie w miejscach białych plam
                          (np. "Freistaat Oberschlesien) uzupełniam materiałem prasowym. Te artyły o
                          sytuacji Europy po pierwszej Wojnie Światowej powstały akurat wyłącznie na
                          bazie prasy.

                          >Czy pisanie jaki to Willi był
                          > dobry, że chciał Polaków przesiedlić z Wielkopolski do kongresówki to jest
                          > odkłamywanie historii?

                          A wiesz kto opracowywał ten plan i miał zamiar go wdrożyć w życie. Na pewno nie
                          Keiser Wilhelm. Był to urzędnik Pruskiego Ministerstwa Propagandy pan Adalbert
                          Korfanty. Zdziwiony?

                          >Czy napisanie choćby tylko jednego dobrego słowa o
                          > Adolfie nie świadczy o nienawiści do Polski (i nie tylko).

                          W takim wypadku Polski nienawidził również Michał Grażyński. (vide Polska
                          Zachodnia lata 1933 - 1939)

                          >Przecież negowanie i
                          > oczernianie

                          ???????

                          >historii Polski też świadczy o stosunku do niej. Czy negowanie
                          > historycznej przynależności Śląska do Polski nie swiadczy o stosunku do niej,

                          A tego to już nie rozumiem. Polskie prawa do Śląska sięgają dopiero 1922 roku.
                          Powoływanie Polaków się na średniowiecze skutkuje wywołaniem traktatu w
                          Trenczynie, gdzie Polska zrzekła się Śląska.

                          > czy wpychanie Śląska w ramiona Czechów o tym nie świadczy.

                          A tego gdzie się doczytałeś?

                          >Nawet Czesi nie
                          > uważali Śląska za etnicznie i historycznie przynależny Czechom

                          A jak wytłumaczysz żądania Masaryka aby północną granicę Czechosłowacji oprzeć
                          na Odrze?

                          >(co innego
                          > Niemcy).

                          I tu mnie zastrzeliłeś. Niemcy oddają dobrowolnie Śląsk Czechom. A sami go
                          zdobyli zbrojnie na Habsburgach. Coś nie tak z tą argumentacją.

                          > Czemu się więc dziwujesz, gdy mówię o nienawiści.

                          Nadal się dziwię. Można toczyć dyskusję o faktach bez odwoływania się do uczuć.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.08.03, 15:35
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > Gość portalu: aqua napisał(a):
                          >
                          > > Wierze ci na słowo, że znasz tyle języków, jednakże będąc kiedyś w tatrach
                          >
                          > > kupiłem przewodnik po Słowacku, w pierwszym momencie myślałem, że jest pis
                          > any
                          > > po Polsku.
                          >
                          > A ja czytając słowackie teksty myślałem że są po czesku. I praktycznie nie
                          > umiałem odróżnić obu tych języków przez jakiś czas.

                          Ten przewodnik musiał być napisany po Polsku, skoro Czeskiego w piśmie
                          miezabardzo rozumiem.

                          >
                          > > Nigdy tym się nie interesowałem spacjalnie, znam tylko opinie specjalistów
                          > .
                          > > Sytuowli oni język śląski w pobliżu polskiego. Historia zdaje się to
                          > > potwierdzać, gdyż i Niemcy sytuowali język śląski w pobliżu polskiego i
                          > > nauczali ślązaków również po polsku. Czy przypuszczasz, że ci ślazacy nie
                          > > woleliby się uczyć w biższym sobie języku Czeskim.
                          >
                          > To również w całości potwierdzam. Ale nie chodzi tu o pokrewieństwo językowe,
                          a o politykę.

                          Teraz ja cię specjalnie nie rozumiem, czyżby niemcy woleli nauczać w języku
                          swojego największego wroga, a nie po Czesku, niewiarygodne.

                          >
                          > > Jednak trochę sugerowałeś, przeczytaj jeszcze raz co napisałeś. A jak się
                          > ma
                          > wg
                          > >
                          > > ciebie do śląskiego ten zbiór słówek co ci kiedyś podsunąłem. Jak na mój g
                          > ust
                          > > do Czeskiego ma się on nijak.
                          >
                          > A co powiesz o kuknij (cz. kouknij), ja (cz. jo), pozor (cz. pozor), czy
                          wiele
                          > innych. Największy wpływ na rozwój śląskiego miał czeski (był to język
                          urzędowy
                          >
                          > przez około 500 lat na Śląsku, a coś takiego nie pozostaje bez wpływu).

                          Jeszcze raz, te przykłady funkcjonują również w języku Polakim (gwarowym).
                          A z tym wpływem to się zgadzam, na pewno był duży, naleciałości czeskie również.

                          >
                          > > Czyżbyś chciał odkłamywać historię na podstawie pisemek gadzinowych, które
                          >
                          > były
                          > >
                          > > pisane również w celach propagandowych (niemieckich?),
                          >
                          > O ile mi wiadomo koncern Katolika nie był "propagandową gadzinówką
                          niemiecką",
                          > nie były nimi ównież inne pisma wymienione przezemnie (jak np. Kattowitzer
                          > Zeitung, która uzyskała status organu NSDAP dopiero w 1940 roku i od tego
                          czasu

                          Trudno mi jest oceniać w którym okresie były czy nie, gadzinówkami. Oceniłem
                          tylko ich zawartość na podstawie twojego posta.


                          > nie zwiera istotnych informacji). Gazety te były gazetami codziennymi, kórych
                          > redaktorzy niejednokrotnie odbywali kary więzienia za napisane przez siebie
                          > artykuły. Zupełnie inaczej ma się sprawa z gazetami powstającymui w okresie
                          > plebiscytowym na Śląsku (zarówno polsko jak i niemieckojęzycznymi) to były
                          > gazety propagandowe.

                          O pismach w tym okresie, to się raczej z tobą zgodzę. Tak to inaczej brzmi, jak
                          przypomnę sobie dyskusję na forum z innymi o powstaniach. Tak to wtedy musiało
                          wyglądać.

                          > >przecież cała ta
                          > > początkowa twoja pisanina opiera się na tych pismach i całą wiedzę o nowsz
                          > ej
                          > > historii ziem Polskich czerpiesz z tych pisemek.
                          >
                          > Rozczaruję Cię. Wiedzę o historii ziem polskich czerpię z X tomowej
                          > Ekcyklopedii Historii Polski, a jedynie w miejscach białych plam
                          > (np. "Freistaat Oberschlesien) uzupełniam materiałem prasowym. Te artyły o
                          > sytuacji Europy po pierwszej Wojnie Światowej powstały akurat wyłącznie na
                          > bazie prasy.

                          Głeboko się chcesz zajmować historią, a czerpiesz wiedzę z encyklopedii?
                          Rozszerz swoje zainteresowania na inne źródła, podręczniki, prace naukowe, być
                          może spojrzysz na historię Polski trochę inaczej, pod innym kątem. Może wtedy i
                          mnie zrozumiesz.

                          > >Czy pisanie jaki to Willi był
                          > > dobry, że chciał Polaków przesiedlić z Wielkopolski do kongresówki to jest
                          >
                          > > odkłamywanie historii?
                          >
                          > A wiesz kto opracowywał ten plan i miał zamiar go wdrożyć w życie. Na pewno
                          nie
                          >
                          > Keiser Wilhelm. Był to urzędnik Pruskiego Ministerstwa Propagandy pan
                          Adalbert
                          > Korfanty. Zdziwiony?

                          Ciekawa historia, nie przeczę. Nie sądzę jednak by to coś zmieniało w moich
                          przekonaniach. Pomysły te rodziły się wszak w pruskim ministerstwie. Sam fakt
                          że się rodziły jest dla mne nie do przyjęcia. Czyż potem nie znaleźli się tacy
                          co to realizowali.

                          > >Czy napisanie choćby tylko jednego dobrego słowa o
                          > > Adolfie nie świadczy o nienawiści do Polski (i nie tylko).
                          >
                          > W takim wypadku Polski nienawidził również Michał Grażyński. (vide Polska
                          > Zachodnia lata 1933 - 1939)

                          Nie podpieraj się jakimiś pismami. Od tego czasu wiele minęło, dużo się
                          zmieniło. Faszyzmem pasjonowało się w tamtej Europie wiele osób. Lecz ani
                          faszyzm Franko, ani Mussoliniego nie doprowadził do takiej apokalipsy jak
                          faszyzm Hitlera. Lepiej więc go przemilczeć, nie chwalić.

                          > >Przecież negowanie i
                          > > oczernianie
                          >
                          > ???????
                          >
                          > >historii Polski też świadczy o stosunku do niej. Czy negowanie
                          > > historycznej przynależności Śląska do Polski nie swiadczy o stosunku do ni
                          > ej,
                          >
                          > A tego to już nie rozumiem. Polskie prawa do Śląska sięgają dopiero 1922
                          roku.
                          > Powoływanie Polaków się na średniowiecze skutkuje wywołaniem traktatu w
                          > Trenczynie, gdzie Polska zrzekła się Śląska.

                          Z wami to jest tak. Co to znaczy, że Polska zrzekła się Śląska. Czy przez to ma
                          mniejsze prawa od niemców co ten Śląsk podbili w XVIII. Albo czy ma mniejsze
                          prawa niż Czesi, do których Śląsk należał tylko nominalnie, bo to były
                          posiadłości Cesarzy Niemieckich, gdy wymarli ostatni Piastowie. Śląsk był
                          zarządzany przez Cesarskich namiestników, a Czesi niewiele mieli tu do gadania.
                          językiem elit była łacina, językiem urzędników był może czeski, albo polski, te
                          języki były wtedy bardzo podobne. Jeszcze w XVI wieku sprawa przynależności
                          państwowej Śląska była otwarta. Jakie konsekwencje prawne ma sprawa zrzeczenia
                          się Śląska, ma wpływ na przynależność historyczną, ja tego pojąć nie potrafię.

                          > > czy wpychanie Śląska w ramiona Czechów o tym nie świadczy.
                          >
                          > A tego gdzie się doczytałeś?

                          Po twoim bajaniu o pokrewieństwie Ślaskiego do Czeskiego.

                          > >Nawet Czesi nie
                          > > uważali Śląska za etnicznie i historycznie przynależny Czechom
                          >
                          > A jak wytłumaczysz żądania Masaryka aby północną granicę Czechosłowacji
                          oprzeć
                          > na Odrze?

                          Zawsze myślałem, że jego żądania dotyczyły śląska cieszyńskiego, ale się
                          okazało że i tutaj całego nie mógł przełknąć. Widocznie mówimy o innym Śląsku i
                          jakiejś innej historii.

                          > >(co innego
                          > > Niemcy).
                          >
                          > I tu mnie zastrzeliłeś. Niemcy oddają dobrowolnie Śląsk Czechom. A sami go
                          > zdobyli zbrojnie na Habsburgach. Coś nie tak z tą argumentacją.

                          Chyba mi nie powiesz, że niemcy w wojnie z Austrią zdobyli cały Śląsk. Mogę
                          tylko powiedzieć, że oddawali czechom to co do nich nie należało. Czyżbyś nie
                          wiedział, że niemcy i austriacy podzielili się Śląskiem w XVIII wieku. Czyżbyś
                          miał jeszcze tutaj braki.

                          > > Czemu się więc dziwujesz, gdy mówię o nienawiści.
                          >
                          > Nadal się dziwię. Można toczyć dyskusję o faktach bez odwoływania się do
                          uczuć.

                          Podtrzymuje to co powiedziałem, chociaż nie przeczę, że uczucia możemy zostawić
                          na boku. Tak samo na boku możemy zostawić te znaki zapytania, te zdziwienia.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 01.09.03, 08:54
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          >
                          > Teraz ja cię specjalnie nie rozumiem, czyżby niemcy woleli nauczać w języku
                          > swojego największego wroga, a nie po Czesku, niewiarygodne.
                          >
                          Nie wiem zkąd posiadasz informację o wrogości pomiędzy Polską i Niemcami w
                          okresie wprowadzania języka polskiego do szkół na Śląsku. W pierwszej połowie
                          XIX wieku Polska nie istaniała (jeśli wierzyć polskim historykom). Większym
                          zagrożeniem dla Prus (Niemcy również nie istniały) była Rosja. A tak na
                          marginesie to Czechy także nie istniały. Granica wschodnia Cesarstwa a
                          zachodnia Polski przed okresem rozbiorowym była najspokojniejszą granicą w
                          Europie (sprawdź podręcznik do historii i podaj przykłady wojen polsko -
                          niemieckich z XCV - XIX wieku).

                          Poprawię ten tekst. cz- oznacza język czeski (nie "czytaj")
                          > > A co powiesz o kuknij (cz. kouknij, pl. spójrz), ja (cz. jo, pl. tak),
                          pozor (cz. pozor, pl. uwaga), czy
                          > wiele
                          > > innych. Największy wpływ na rozwój śląskiego miał czeski (był to język
                          > urzędowy
                          > >
                          > > przez około 500 lat na Śląsku, a coś takiego nie pozostaje bez wpływu).
                          >
                          > Jeszcze raz, te przykłady funkcjonują również w języku Polakim (gwarowym).
                          > A z tym wpływem to się zgadzam, na pewno był duży, naleciałości czeskie
                          również
                          > .

                          > Trudno mi jest oceniać w którym okresie były czy nie, gadzinówkami. Oceniłem
                          > tylko ich zawartość na podstawie twojego posta.
                          Moje gratulacje. J
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 01.09.03, 08:54
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          >
                          > Teraz ja cię specjalnie nie rozumiem, czyżby niemcy woleli nauczać w języku
                          > swojego największego wroga, a nie po Czesku, niewiarygodne.
                          >
                          Nie wiem zkąd posiadasz informację o wrogości pomiędzy Polską i Niemcami w
                          okresie wprowadzania języka polskiego do szkół na Śląsku. W pierwszej połowie
                          XIX wieku Polska nie istaniała (jeśli wierzyć polskim historykom). Większym
                          zagrożeniem dla Prus (Niemcy również nie istniały) była Rosja. A tak na
                          marginesie to Czechy także nie istniały. Granica wschodnia Cesarstwa a
                          zachodnia Polski przed okresem rozbiorowym była najspokojniejszą granicą w
                          Europie (sprawdź podręcznik do historii i podaj przykłady wojen polsko -
                          niemieckich z XCV - XIX wieku).

                          Poprawię ten tekst. cz- oznacza język czeski (nie "czytaj")
                          > > A co powiesz o kuknij (cz. kouknij, pl. spójrz), ja (cz. jo, pl. tak),
                          pozor (cz. pozor, pl. uwaga), czy
                          > wiele
                          > > innych. Największy wpływ na rozwój śląskiego miał czeski (był to język
                          > urzędowy
                          > >
                          > > przez około 500 lat na Śląsku, a coś takiego nie pozostaje bez wpływu).
                          >
                          > Jeszcze raz, te przykłady funkcjonują również w języku Polakim (gwarowym).
                          > A z tym wpływem to się zgadzam, na pewno był duży, naleciałości czeskie
                          również
                          > .

                          > Trudno mi jest oceniać w którym okresie były czy nie, gadzinówkami. Oceniłem
                          > tylko ich zawartość na podstawie twojego posta.
                          Moje gratulacje. Ja takiego talentu nie posiadam. Zdajesz sobie oczywiście
                          sprawę, że do posta wybrałem dane z różnych artykułów z przestrzeni kilkunastu
                          lat.


                          > Głeboko się chcesz zajmować historią, a czerpiesz wiedzę z encyklopedii?
                          > Rozszerz swoje zainteresowania na inne źródła, podręczniki, prace naukowe,
                          być
                          > może spojrzysz na historię Polski trochę inaczej, pod innym kątem. Może wtedy
                          i
                          >
                          > mnie zrozumiesz.
                          Historii Polski uczono mnie w szkole. Ciebie pewnie także. I jakie odniosłeś
                          wrażenie z tej nauki? Bo dla mnie były to niekompletne informacje i raczej
                          wybór "mitów" niż rzeczywistych faktów. Encyklopedia Historii Polski jest w tej
                          mierze dużo pewniejsza.
                          A co do "kąta widzenia historii" to w jej podręcznikowym ujęciu nie pasuje mi
                          jedno. Ukazywanie Niemiec (czy krajów niemieckich) jako odwiecznego wroga
                          Polski czy polskości. Fakty temu przeczą. Przed rozbiorami Polska nie toczyła
                          wojen z krajami niemieckimi od czasów Zakonu Krzyżackiego. Wojny te też nie
                          zawsze były wywoływane przez Niemców. Dominowało pokojowe współżycie kilku
                          narodów.
                          > Nie podpieraj się jakimiś pismami. Od tego czasu wiele minęło, dużo się
                          > zmieniło. Faszyzmem pasjonowało się w tamtej Europie wiele osób. Lecz ani
                          > faszyzm Franko, ani Mussoliniego nie doprowadził do takiej apokalipsy jak
                          > faszyzm Hitlera. Lepiej więc go przemilczeć, nie chwalić.
                          >
                          Przemilczmy
                          > > A tego to już nie rozumiem. Polskie prawa do Śląska sięgają dopiero 1922
                          > roku.
                          > > Powoływanie Polaków się na średniowiecze skutkuje wywołaniem traktatu w
                          > > Trenczynie, gdzie Polska zrzekła się Śląska.
                          >
                          > Z wami to jest tak. Co to znaczy, że Polska zrzekła się Śląska.
                          Oznacza to że Polska (w osobie posła króla Polskiego) uznała faktyczną
                          zależność księstw Śląskich od Królestwa Czeskiego i zrzekła się wszelkich
                          roszczeń terytorialnych wobec ziem faktycznie należących do Rzeszy "po wsze
                          czasy". >Czy przez to ma
                          > mniejsze prawa od niemców co ten Śląsk podbili w XVIII. Albo czy ma mniejsze
                          > prawa niż Czesi, do których Śląsk należał tylko nominalnie, bo to były
                          > posiadłości Cesarzy Niemieckich, gdy wymarli ostatni Piastowie. Śląsk był
                          > zarządzany przez Cesarskich namiestników, a Czesi niewiele mieli tu do
                          gadania.
                          Ludzie rozumią prawo walki. "Morze krwi i górę czaszek". A także układy
                          pokojowe zawarte po zakończeniu walk. Dlatego nikt nie neguje prawa Prus do
                          większej części terytorium Śląska. Nikt również nie neguje obecnych praw Polski
                          do tej samej części (choć trochę powiększonej) części Śląska. A co do
                          > językiem elit była łacina, językiem urzędników był może czeski, albo polski,
                          te
                          >
                          > języki były wtedy bardzo podobne. Jeszcze w XVI wieku sprawa przynależności
                          > państwowej Śląska była otwarta.
                          Nie wiem skąd posiadasz takie informacje. Od XII wieku Śląsk stanowił część
                          Cesarstwa (jak inczej wytłumaczyć wtrącanie się Cesarza w spór pomiędzy
                          Piastami o Śląsk?), Czechy również. A sprawy językowe i przynależności
                          państwowej to zupełnie różne tematy, które nie powinny być łączone.
                          >Jakie konsekwencje prawne ma sprawa zrzeczenia
                          > się Śląska, ma wpływ na przynależność historyczną, ja tego pojąć nie potrafię.
                          >
                          Skutki prawne tego to np. biskupie księstwo Siewierskie (formalnie należące do
                          Śląska, ale nie faktycznie), gdzie obowiązywała władza Cesarza Niemieckiego,
                          zlikwidowane dopiero w XVIII wieku, przez włączenie do Polski. Innym skutkiem
                          był zupełny brak zainteresowania (oficjalnie) polskich elit politycznych tym
                          obszarem Europy Środkowej.

                          > > czy wpychanie Śląska w ramiona Czechów o tym nie świadczy.
                          > >
                          > > A tego gdzie się doczytałeś?
                          >
                          > Po twoim bajaniu o pokrewieństwie Ślaskiego do Czeskiego.

                          A co ma jedno do drugiego?

                          >
                          > > >Nawet Czesi nie
                          > > > uważali Śląska za etnicznie i historycznie przynależny Czechom
                          > >
                          > > A jak wytłumaczysz żądania Masaryka aby północną granicę Czechosłowacji
                          > oprzeć
                          > > na Odrze?
                          >
                          > Zawsze myślałem, że jego żądania dotyczyły śląska cieszyńskiego, ale się
                          > okazało że i tutaj całego nie mógł przełknąć. Widocznie mówimy o innym Śląsku
                          i
                          >
                          > jakiejś innej historii.
                          >
                          Zaskutkowało to przyłączeniem do Czechosłowacji w 1919 roku Hluczinska, części
                          powiatu raciborskiego.
                          > > >(co innego
                          > > > Niemcy).
                          > >
                          > > I tu mnie zastrzeliłeś. Niemcy oddają dobrowolnie Śląsk Czechom. A sami go
                          >
                          > > zdobyli zbrojnie na Habsburgach. Coś nie tak z tą argumentacją.
                          >
                          > Chyba mi nie powiesz, że niemcy w wojnie z Austrią zdobyli cały Śląsk. Mogę
                          > tylko powiedzieć, że oddawali czechom to co do nich nie należało.
                          Hluczisko? A Czesi musieli na tych terenach wprowadzić stan wyjątkowy w latach
                          1920-1938, bo miejscowa ludność nie pogodeziła się z tym.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.09.03, 12:18
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          Ponowię pytanie: Czy przypuszczasz, że ci ślazacy nie woleliby się uczyć w
                          biższym sobie języku Czeskim?

                          ) Nie wiem zkąd posiadasz informację o wrogości pomiędzy Polską i Niemcami w
                          ) okresie wprowadzania języka polskiego do szkół na Śląsku. W pierwszej połowie
                          ) XIX wieku Polska nie istaniała (jeśli wierzyć polskim historykom). Większym
                          ) zagrożeniem dla Prus (Niemcy również nie istniały) była Rosja. A tak na
                          ) marginesie to Czechy także nie istniały. Granica wschodnia Cesarstwa a
                          ) zachodnia Polski przed okresem rozbiorowym była najspokojniejszą granicą w
                          ) Europie (sprawdź podręcznik do historii i podaj przykłady wojen polsko -
                          ) niemieckich z XCV - XIX wieku).

                          Tej wrogości pomiędzy państwami oczywiście nie było. Nie było po prostu
                          państwa Polskiego. Przyjaźń pomiędzy narodem niemiecki i polskim to zupełnie
                          inna sprawa. Informacje o tej wrogogości poznałem oczywiście z podręczników,
                          wiele z nich można wywnioskować, np jak długo jeszcze język polski
                          funkcjonowałby w Rzeszy gdyby nie niepodległa Polska (w okresie międzywojnia)

                          Chyba nie myślisz, że ten spokój na granicy wynikał z dobrego niemieckiego
                          serca. Wszak Prusy były wasalem Polski a jednocześnie Polska była sojusznikiem
                          Cesarzy. Królowie Saksońscy byli królami Polski. Jak tylko Polska osłabła,
                          wykorzystali to, zniszczyli i podzielieli Polskę i znowu był spokój. Czy taka
                          interpretacja faktów jest naciągana?

                          ) Poprawię ten tekst. cz- oznacza język czeski (nie "czytaj")
                          ) ) ) A co powiesz o kuknij (cz. kouknij, pl. spójrz), ja (cz. jo, pl. tak)
                          ) ,
                          ) pozor (cz. pozor, pl. uwaga), czy

                          W szkole często kukałem do zeszytów kolegów, co za przykład.

                          ) ) Trudno mi jest oceniać w którym okresie były czy nie, gadzinówkami. Ocenił
                          ) em tylko ich zawartość na podstawie twojego posta.
                          ) Moje gratulacje. Ja takiego talentu nie posiadam. Zdajesz sobie oczywiście
                          ) sprawę, że do posta wybrałem dane z różnych artykułów z przestrzeni
                          kilkunastu lat.

                          Ja również tobie gratuluję pogłębiania wiadomości z historii w oparciu o prasę,
                          która tak czy siak była Polsce conajmniej nieprzyjazna, czyli tendencyjna. Nie
                          myślisz chyba, że ja będę się w tą lekturę wgłębiał.

                          ) ) Głeboko się chcesz zajmować historią, a czerpiesz wiedzę z encyklopedii?
                          ) ) Rozszerz swoje zainteresowania na inne źródła, podręczniki, prace naukowe,
                          ) być może spojrzysz na historię Polski trochę inaczej, pod innym kątem. Może wt
                          ) edy i mnie zrozumiesz.
                          ) Historii Polski uczono mnie w szkole. Ciebie pewnie także. I jakie odniosłeś
                          ) wrażenie z tej nauki? Bo dla mnie były to niekompletne informacje i raczej
                          ) wybór "mitów" niż rzeczywistych faktów. Encyklopedia Historii Polski jest w
                          tej mierze dużo pewniejsza.

                          Wszystko zależy od tego jak rzetelne wnioski wyciągasz z lektury. Podręczniki
                          szkolne oferują oczywiście wiedzę zbyt uproszczoną. trzeba sięgnąć głębiej,
                          chyba jednak nie do prasy.

                          ) A co do "kąta widzenia historii" to w jej podręcznikowym ujęciu nie pasuje mi
                          ) jedno. Ukazywanie Niemiec (czy krajów niemieckich) jako odwiecznego wroga
                          ) Polski czy polskości. Fakty temu przeczą. Przed rozbiorami Polska nie toczyła
                          ) wojen z krajami niemieckimi od czasów Zakonu Krzyżackiego. Wojny te też nie
                          ) zawsze były wywoływane przez Niemców. Dominowało pokojowe współżycie kilku
                          ) narodów.

                          O jakim współżyciu pokojowym narodów w państwie pruskim mowa. W tym państwie
                          znam tylko jeden naród, który miał prawo do istnienia, inne do zatracenia. Czy
                          naprawdę mam cytować Bismarka? W czasie rozbiorowym to prusacy przejeli ziemie
                          Polskie żeby nie wpały one w ręce Rosjan kolego. Czyż nie tak. A będąc przy
                          czach przedrozbiorowych to ile razy pruskie wojska interweniowały w Polsce, nie
                          licząc ingerencji dyplomatycznej i gospodarczej. Czyżby ten temat ciebie nie
                          interesował. czy to jest pokojowe współistnienie. Ale wojny nie było.

                          ) ) Nie podpieraj się jakimiś pismami. Od tego czasu wiele minęło, dużo się
                          ) ) zmieniło. Faszyzmem pasjonowało się w tamtej Europie wiele osób. Lecz ani
                          ) ) faszyzm Franko, ani Mussoliniego nie doprowadził do takiej apokalipsy jak
                          ) ) faszyzm Hitlera. Lepiej więc go przemilczeć, nie chwalić.
                          ) )
                          ) Przemilczmy

                          Nie będziemy przemilczać. Pisma na które powołujesz się miały orientację
                          antypolską. Nawet gdy były tam jakieś polskojęzyczne szmiry.

                          ) ) ) A tego to już nie rozumiem. Polskie prawa do Śląska sięgają dopiero 1
                          ) 922
                          ) ) roku.
                          ) ) ) Powoływanie Polaków się na średniowiecze skutkuje wywołaniem traktatu
                          ) w
                          ) ) ) Trenczynie, gdzie Polska zrzekła się Śląska.
                          ) )
                          ) ) Z wami to jest tak. Co to znaczy, że Polska zrzekła się Śląska.
                          ) Oznacza to że Polska (w osobie posła króla Polskiego) uznała faktyczną
                          ) zależność księstw Śląskich od Królestwa Czeskiego i zrzekła się wszelkich
                          ) roszczeń terytorialnych wobec ziem faktycznie należących do Rzeszy "po wsze
                          ) czasy".

                          bajasz kolego. Te ziemie należały do książąt Piastowskich, zhołdowane przemocą
                          przez Cesarzy.

                          Pamiętasz hołd pruski. Przysięga na wierność królowi Polskiemu, na rynku
                          krakowskim. Ciekawe jakie to duszki przysięgały. Czy w świetle prawa całość
                          ziem pruskich przynależna jest do Polski, czy tylko prusy wschodnie?

                          )Czy przez to ma
                          ) ) mniejsze prawa od niemców co ten Śląsk podbili w XVIII. Albo czy ma mniejs
                          ) ze
                          ) ) prawa niż Czesi, do których Śląsk należał tylko nominalnie, bo to były
                          ) ) posiadłości Cesarzy Niemieckich, gdy wymarli ostatni Piastowie. Śląsk był
                          ) ) zarządzany przez Cesarskich namiestników, a Czesi niewiele mieli tu do
                          ) gadania.
                          ) Ludzie rozumią prawo walki. "Morze krwi i górę czaszek". A także układy
                          ) pokojowe zawarte po zakończeniu walk. Dlatego nikt nie neguje prawa Prus do
                          ) większej części terytorium Śląska. Nikt również nie neguje obecnych praw
                          Polski

                          Ja neguję. Będę zawsze negował jakiekolwiek prawa Niemiec do tych ziem, bo te
                          prawa wynikały z bezwzględnych podbojów na przestrzeni całego tysiąclecia. Te
                          twoje "prawa niemieckie" wynikały z bezwzględnego tępienia elementu
                          Słowiańskiego. To "pokojowe" osadnictwo niemieckie na Słowiańskich ziemiach,
                          nie tyko Polskich, czyim kosztem następowało, czy nie prawowitych właścicieli.
                          Znajdź w swoich niemieckich źródłach, jak to w praktyce wyglądało.

                          ) ) językiem elit była łacina, językiem urzędników był może czeski, albo polsk
                          ) ) i, te języki były wtedy bardzo podobne. Jeszcze w XVI wieku sprawa
                          ) ) przynależnośc i państwowej Śląska była otwarta.

                          ) Nie wiem skąd posiadasz takie informacje. Od XII wieku Śląsk stanowił część
                          ) Cesarstwa (jak inczej wytłumaczyć wtrącanie się Cesarza w spór pomiędzy
                          ) Piastami o Śląsk?), Czechy również. A sprawy językowe i przynależności
                          ) państwowej to zupełnie różne tematy, które nie powinny być łączone.

                          Cesarz Niemiecki powiedział: Śląsk od dzisiaj należy do Cesarstwa. Bzdury
                          pleciesz kolego. Śląsk należał do królestwa Polskiego, zhołdowany przez Cesarza
                          w wyniku niezliczonych wojen i interwencji zbrojnych, w okresie gdy Polska była
                          rozbita na dzielnice.

                          ) )Jakie konsekwencje prawne ma sprawa zrzeczenia
                          ) ) się Śląska, ma wpływ na przynależność historyczną, ja tego pojąć nie potra
                          ) fię.
                          ) )
                          ) Skutki prawne tego to np. biskupie księstwo Siewierskie (formalnie należące
                          do
                          ) Śląska, ale nie faktycznie), gdzie obowiązywała władza Cesarza Niemieckiego,
                          ) zlikwidowane dopiero w XVIII wieku, przez włączenie do Polski. Innym skutkiem
                          ) był zupełny brak zainteresowania (oficjalnie) polskich elit politycznych tym
                          ) obszarem Europy Środkowej.

                          Boś w historii Polski tego nie znalazł. tej historii podręcznikowej ze szkoły
                          średniej zawodowej. Może mi odpowiesz w takim razie, jak daleko w Śląsk sięgała
                          jurysdykcja biskupstwa krakowskiego.

                          Już wielokrotnie mówiłm, ten brak zainteresowania Śląskiem wystąpił dopiero w
                          XVIII wieku, gdy Polska toczyła ciężkie boje o przetrwanie ze Szwedami, Rosją i
                          Turc
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 01.09.03, 15:43
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Ponowię pytanie: Czy przypuszczasz, że ci ślazacy nie woleliby się uczyć w
                          > biższym sobie języku Czeskim?
                          A ja ci odpowiem, że podstawy języka czeskiego zostały dopiero opracowane w
                          okresie wiosny ludów. Podstawy ślakiego opracowywane są obecnie. Jaka więc
                          pozostawała alternatywa dla języka niemieckiego? Akurat polski. A co sprawy, to
                          wprowadzenie polskiego do szkół spotkało się również z protestami.
                          >
                          > Tej wrogości pomiędzy państwami oczywiście nie było. Nie było po prostu
                          > państwa Polskiego. Przyjaźń pomiędzy narodem niemiecki i polskim to zupełnie
                          > inna sprawa. Informacje o tej wrogogości poznałem oczywiście z podręczników,
                          > wiele z nich można wywnioskować, np jak długo jeszcze język polski
                          > funkcjonowałby w Rzeszy gdyby nie niepodległa Polska (w okresie międzywojnia)
                          Jesteś tego pewny? Jeszcze w czerwcu 1939 wychodziła w Opolu Gazeta Opolska (w
                          języku polskim), w okresie przed I Wojną wychodziły książki, kalendarze i
                          gazety w języku polskim (niektóre miały wysoki nakład). Językiem urzędowym był
                          niemiecki, ale co innego język urzędowy, a co innego życie.
                          >
                          > Ja również tobie gratuluję pogłębiania wiadomości z historii w oparciu o
                          prasę,
                          >
                          > która tak czy siak była Polsce conajmniej nieprzyjazna, czyli tendencyjna.
                          Nie
                          > myślisz chyba, że ja będę się w tą lekturę wgłębiał.
                          I mocno byś się zdziwił. Jeśli gazety zakładane przez Lompę, Miarkę, Korfantego
                          nazywasz gazetami nieprzyjaznymi Polsce czy polskości, to nie wiem jakie według
                          Ciebie są Polsce przyjazne?
                          >
                          > Wszystko zależy od tego jak rzetelne wnioski wyciągasz z lektury. Podręczniki
                          > szkolne oferują oczywiście wiedzę zbyt uproszczoną. trzeba sięgnąć głębiej,
                          > chyba jednak nie do prasy.
                          A może jednak tak. Są to dane "na gorąco". I są pewniejsze niż pamiętniki. Są
                          również bardziej przejrzyste niż zestawienia urzędowe. Pamiętaj, że mówimy o
                          mateiałach źródłowych historii, a nie opracowaniach, które zawsze mają piętno
                          autora i jego spojrzenia na świat.
                          >
                          > O jakim współżyciu pokojowym narodów w państwie pruskim mowa.
                          A może poszukaj deklaracji Narodów Niemiec z okresu Wiosny Ludów.
                          >W tym państwie
                          > znam tylko jeden naród, który miał prawo do istnienia, inne do zatracenia.
                          Dane pochodzą z okresu Hitlera.

                          > Nie będziemy przemilczać. Pisma na które powołujesz się miały orientację
                          > antypolską. Nawet gdy były tam jakieś polskojęzyczne szmiry.
                          Obrażasz tym stwierdzeniem wymienionych wyżej bojowników o polskość Śląska. Czy
                          tego chcesz?


                          > bajasz kolego. Te ziemie należały do książąt Piastowskich, zhołdowane
                          przemocą
                          > przez Cesarzy.
                          Czyżby? A może wybrali niemiecki model państwa federacyjnego (czym była Rzesza)
                          od polskiego centralistycznego?
                          >
                          > Pamiętasz hołd pruski. Przysięga na wierność królowi Polskiemu, na rynku
                          > krakowskim. Ciekawe jakie to duszki przysięgały. Czy w świetle prawa całość
                          > ziem pruskich przynależna jest do Polski, czy tylko prusy wschodnie?
                          Niech to rozstrzygną prawnicy, ale wydaje mi się nawet, że kraj ten nie nazywał
                          się wtedy Prusy, a Pańswto Zakonne. Inna sprawa, że to królowie polscy
                          pozwolili Branderburczykom na przejęcie tych ziem, z prawem lennym wobec
                          Polski, ale tylko z Prus Książęcych (późniejsze Ostpreussen).

                          > Ja neguję. Będę zawsze negował jakiekolwiek prawa Niemiec do tych ziem, bo te
                          > prawa wynikały z bezwzględnych podbojów na przestrzeni całego tysiąclecia. Te
                          > twoje "prawa niemieckie" wynikały z bezwzględnego tępienia elementu
                          > Słowiańskiego. To "pokojowe" osadnictwo niemieckie na Słowiańskich ziemiach,
                          > nie tyko Polskich, czyim kosztem następowało, czy nie prawowitych
                          właścicieli.
                          > Znajdź w swoich niemieckich źródłach, jak to w praktyce wyglądało.
                          Wyglądało inaczej niż w 1945 "pokojowe zajmowanie Ziem Odzyskanych". Nie wiem
                          skąd masz informacje o bezwzględnym tępieniu elementu słowiańskiego. Słyszałeś
                          o germanizacji? polega to na tym, że dzieci mówią już innym językiem niż
                          rodzice?

                          > Cesarz Niemiecki powiedział: Śląsk od dzisiaj należy do Cesarstwa. Bzdury
                          > pleciesz kolego. Śląsk należał do królestwa Polskiego, zhołdowany przez
                          Cesarza
                          >
                          > w wyniku niezliczonych wojen i interwencji zbrojnych, w okresie gdy Polska
                          była
                          >
                          > rozbita na dzielnice.
                          A może już wcześniej? W 1000 roku Cesarz Otto włożył diadem cesarski na skronie
                          Chrobrego i tym samym uznał go za swego następcę, a przynajmniej tak to zostało
                          odebrane w Niemczech (i przez Chrobrego)

                          >
                          > Boś w historii Polski tego nie znalazł. tej historii podręcznikowej ze szkoły
                          > średniej zawodowej. Może mi odpowiesz w takim razie, jak daleko w Śląsk
                          sięgała
                          >
                          > jurysdykcja biskupstwa krakowskiego.
                          Owszem. Dekanaty bytomski i pszczyński. Jurysdykcja biskupia. Granice
                          prowincji kościelnych zmieniają się wolniej niż granice państwowe.

                          >
                          > Już wielokrotnie mówiłm, ten brak zainteresowania Śląskiem wystąpił dopiero w
                          > XVIII wieku, gdy Polska toczyła ciężkie boje o przetrwanie ze Szwedami, Rosją
                          A może już wcześniej? Polska prowadziła zupełnie inną politykę, w której nie
                          było miejsca na Śląsk, ale ja jej za to nie ganię. Taki był świat.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 02.09.03, 10:14
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > A ja ci odpowiem, że podstawy języka czeskiego zostały dopiero opracowane w
                          > okresie wiosny ludów. Podstawy ślakiego opracowywane są obecnie. Jaka więc
                          > pozostawała alternatywa dla języka niemieckiego? Akurat polski.

                          Czekałem na to, myślałem, że już się nie doczekam. Język czeski odtworzony
                          został z gwary czeskiej ludowej. Brak jest ciągłości rozwoju tego języka.
                          Ten brak ciągłoości wynikał jak myślę postępującą germanizacją ziem czeskich.
                          Myśle również, że gdyby Czechy należały do państwa pruskiego, ten język nigdy
                          nie zostałby odtworzony.

                          > Jesteś tego pewny? Jeszcze w czerwcu 1939 wychodziła w Opolu Gazeta Opolska
                          (w
                          > języku polskim), w okresie przed I Wojną wychodziły książki, kalendarze i
                          > gazety w języku polskim (niektóre miały wysoki nakład). Językiem urzędowym
                          był niemiecki, ale co innego język urzędowy, a co innego życie.

                          Ja jestem tego pewny. Poświadczają to czasy późniejsze. Fakt wydawania czegoś
                          tam w języku Polskim, nie świadczy wcale o tym, że język Polski był
                          równorzędnym językiem dla niemieckiego w państwie pruskim, że nie był wręcz
                          tępiony. Świadczy tylko o tym, że było duże zapotrzebowanie na słowo pisane w
                          języku polskim.

                          > I mocno byś się zdziwił. Jeśli gazety zakładane przez Lompę, Miarkę,
                          Korfantego nazywasz gazetami nieprzyjaznymi Polsce czy polskości, to nie wiem
                          jakie według Ciebie są Polsce przyjazne?

                          Już raz powiedziałem, nie będe się wgłębiał w te pisma, żeby tobie udowodnić,
                          że kłamiesz.
                          > >
                          > > Wszystko zależy od tego jak rzetelne wnioski wyciągasz z lektury. Podręczn
                          > iki
                          > > szkolne oferują oczywiście wiedzę zbyt uproszczoną. trzeba sięgnąć głębiej
                          > ,
                          > > chyba jednak nie do prasy.
                          > A może jednak tak. Są to dane "na gorąco". I są pewniejsze niż pamiętniki. Są
                          > również bardziej przejrzyste niż zestawienia urzędowe. Pamiętaj, że mówimy o
                          > mateiałach źródłowych historii, a nie opracowaniach, które zawsze mają piętno
                          > autora i jego spojrzenia na świat.

                          Zupełnie nie masz racji. Jeśli się wybiórczo potraktuje np. GW to można
                          udowodnić, że jest albo propolska, albo antypolska. Pragnę jednak zauważyć, że
                          GW ukazuje się w kraju demokratycznym, stosuje standardy europejskie. O pismach
                          w p. pruskim, nawet wydawanym przez Korfonrego tego powiedzieć nie można.

                          > > O jakim współżyciu pokojowym narodów w państwie pruskim mowa.
                          > A może poszukaj deklaracji Narodów Niemiec z okresu Wiosny Ludów.

                          Epizod wiosny ludów nie miał żadnego przełożenia, na sytuację w państwie
                          pruskim, można tylko stwierdzić, że po tym epizodzie następiła największa fala
                          germanizacyjna.

                          > >W tym państwie
                          > > znam tylko jeden naród, który miał prawo do istnienia, inne do zatracenia.
                          >
                          > Dane pochodzą z okresu Hitlera.

                          Już ci wielokrotnie mówiłem, że nie znasz historii niemiec i musisz w tym
                          zakresie się podciągnąć, aby się nie ośmieszać. Bismarck w 1862 pisał: "...ale
                          jeśli chcemy przetrwać, nie możemy uczynić nic innego, jak tylko ich wytępić".
                          Nie sądzisz, że mówił o karaluchach, mówił o Polakach. W tych słowach zawarty
                          jest cały duch niemieckiego imperializnu i szowinizmu. Z tego ducha wywodzi się
                          niemiecki faszyzm.

                          > > bajasz kolego. Te ziemie należały do książąt Piastowskich, zhołdowane
                          > przemocą przez Cesarzy.
                          > Czyżby? A może wybrali niemiecki model państwa federacyjnego (czym była
                          Rzesza) od polskiego centralistycznego?

                          Jaszcze raz powtórzę: bajasz kolego. A w dodatku kłamiesz, przeinaczasz
                          historię. Jakie polskie państwo centralistyczne. Jak mogą ci podobne kłamstwa
                          przejść przez gardło, albo ty wogóle nie znasz historii.
                          > >
                          > > Pamiętasz hołd pruski. Przysięga na wierność królowi Polskiemu, na rynku
                          > > krakowskim. Ciekawe jakie to duszki przysięgały. Czy w świetle prawa całoś
                          > ć
                          > > ziem pruskich przynależna jest do Polski, czy tylko prusy wschodnie?
                          > Niech to rozstrzygną prawnicy, ale wydaje mi się nawet, że kraj ten nie
                          nazywał
                          >
                          > się wtedy Prusy, a Pańswto Zakonne. Inna sprawa, że to królowie polscy
                          > pozwolili Branderburczykom na przejęcie tych ziem, z prawem lennym wobec
                          > Polski, ale tylko z Prus Książęcych (późniejsze Ostpreussen).

                          Znowu bajanie. Mnie wydawało się, że to książąta pruscy przejeli dynastyczne
                          Brandenburgię. Stolicą był zawsze Królewiec. Dlaczego Hohenzollernowie złamali
                          przysięgę na wierność Rzeczpospolitej?

                          > > Ja neguję. Będę zawsze negował jakiekolwiek prawa Niemiec do tych ziem, bo
                          > te prawa wynikały z bezwzględnych podbojów na przestrzeni całego tysiąclecia.
                          > Te twoje "prawa niemieckie" wynikały z bezwzględnego tępienia elementu
                          > > Słowiańskiego. To "pokojowe" osadnictwo niemieckie na Słowiańskich
                          ziemiach, nie tyko Polskich, czyim kosztem następowało, czy nie prawowitych
                          > właścicieli.
                          > > Znajdź w swoich niemieckich źródłach, jak to w praktyce wyglądało.
                          > Wyglądało inaczej niż w 1945 "pokojowe zajmowanie Ziem Odzyskanych". Nie wiem
                          > skąd masz informacje o bezwzględnym tępieniu elementu słowiańskiego.
                          Słyszałeś
                          > o germanizacji?

                          Po skutkach, kolego nieoświecony, skutki były takie, że granicach państwa
                          pruskiego nie przetrwał żaden naród słowiańsku, żaden inny naród. W Europie
                          przetrawło kilkanaście narodów, które tworzą obecnie państwa, a które nigdy w
                          historii nie nie tworzyły niezależnych państw.
                          Jeśli jesteś przy 45 to nietety musisz się z tym pogodzić, że niemcy już tu nie
                          wrócą, nie będzi już "pokojowego" przejmowania ziem "dzikich plemion".

                          polega to na tym, że dzieci mówią już innym językiem niż
                          > rodzice?

                          Pstryk, stał się cud i dziecko mówi po niemiecku. To jest bardzo ciekawe.

                          > > Cesarz Niemiecki powiedział: Śląsk od dzisiaj należy do Cesarstwa. Bzdury
                          > > pleciesz kolego. Śląsk należał do królestwa Polskiego, zhołdowany przez
                          > > Cesarza w wyniku niezliczonych wojen i interwencji zbrojnych, w okresie gdy
                          > > Polska była rozbita na dzielnice.

                          > A może już wcześniej? W 1000 roku Cesarz Otto włożył diadem cesarski na
                          skronie Chrobrego i tym samym uznał go za swego następcę, a przynajmniej tak to
                          zostało odebrane w Niemczech (i przez Chrobrego)

                          Czyżbyś miał takie dokładne informacje, co chciał Cesarz, a co chciał Chrobry.
                          Może zasugerujesz, że w ten sposób wszystkie ziemie Cesarstwa powinnien przejąć
                          Chrobry, a może odwrotnie. Jak jesteś już przy tym temacie, to sobie poczytaj
                          co było później. Czy te późniejsze wojny to były "wojny dynastyczne".

                          > Owszem. Dekanaty bytomski i pszczyński. Jurysdykcja biskupia. Granice
                          > prowincji kościelnych zmieniają się wolniej niż granice państwowe.

                          To może jeszcze napiszesz w jaki sposób to się odbyło.

                          > > Już wielokrotnie mówiłm, ten brak zainteresowania Śląskiem wystąpił dopier
                          > o w
                          > > XVIII wieku, gdy Polska toczyła ciężkie boje o przetrwanie ze Szwedami, Ro
                          > sją
                          > A może już wcześniej? Polska prowadziła zupełnie inną politykę, w której nie
                          > było miejsca na Śląsk, ale ja jej za to nie ganię. Taki był świat.

                          Insynuacje. Wyciągasz z historii tylko te elementy, które pasują do twojej
                          koncepcji. Tę koncepcję widać z daleka. Jest to wiara, że Niemcy byli bardzo
                          porządni, tylko przyszedł Hitler i wszystko się zmieniło. Mogę ciebie zapewnić,
                          że Niemcy zapracowali na Hitlera całą swoją tysiącletnią historią.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 02.09.03, 13:03
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          ) Czekałem na to, myślałem, że już się nie doczekam. Język czeski odtworzony
                          ) został z gwary czeskiej ludowej. Brak jest ciągłości rozwoju tego języka.
                          ) Ten brak ciągłoości wynikał jak myślę postępującą germanizacją ziem czeskich.
                          ) Myśle również, że gdyby Czechy należały do państwa pruskiego, ten język nigdy
                          ) nie zostałby odtworzony.
                          A co powiesz o języku sorbsko - łużyckim, czy kaszebskim? O ile się oriętuję to
                          te ludy zamieszkiwały na terenie Prus (Kaszebi wyłącznie). Podstawy
                          kaszebskiego opracowano właśnie na przełomie wieków XIX i XX wieku

                          ) Ja jestem tego pewny. Poświadczają to czasy późniejsze. Fakt wydawania czegoś
                          ) tam w języku Polskim, nie świadczy wcale o tym, że język Polski był
                          ) równorzędnym językiem dla niemieckiego w państwie pruskim, że nie był wręcz
                          ) tępiony. Świadczy tylko o tym, że było duże zapotrzebowanie na słowo pisane w
                          ) języku polskim.
                          Ale wiesz o tym, że do szkół na Śląsku wprowadzono język polski około 1820
                          roku. Gazety urzędowe (Kreisblatty i Amtsblatty) zawierają oprócz tekstów
                          niemieckojęzycznych również polskojęzyczne i nie są to reklamy, ale
                          obwieszczenia władz. Czy nie jest to równe traktowanie języków?

                          ) Już raz powiedziałem, nie będe się wgłębiał w te pisma, żeby tobie udowodnić,
                          ) że kłamiesz.
                          W takim razie na jakiej podstawie chcesz to udowodnić? Jak chcesz mnie
                          przekonać do swoich racji? Podręcznikam
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 02.09.03, 13:03
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Czekałem na to, myślałem, że już się nie doczekam. Język czeski odtworzony
                          > został z gwary czeskiej ludowej. Brak jest ciągłości rozwoju tego języka.
                          > Ten brak ciągłoości wynikał jak myślę postępującą germanizacją ziem czeskich.
                          > Myśle również, że gdyby Czechy należały do państwa pruskiego, ten język nigdy
                          > nie zostałby odtworzony.
                          A co powiesz o języku sorbsko - łużyckim, czy kaszebskim? O ile się oriętuję to
                          te ludy zamieszkiwały na terenie Prus (Kaszebi wyłącznie). Podstawy
                          kaszebskiego opracowano właśnie na przełomie wieków XIX i XX wieku

                          > Ja jestem tego pewny. Poświadczają to czasy późniejsze. Fakt wydawania czegoś
                          > tam w języku Polskim, nie świadczy wcale o tym, że język Polski był
                          > równorzędnym językiem dla niemieckiego w państwie pruskim, że nie był wręcz
                          > tępiony. Świadczy tylko o tym, że było duże zapotrzebowanie na słowo pisane w
                          > języku polskim.
                          Ale wiesz o tym, że do szkół na Śląsku wprowadzono język polski około 1820
                          roku. Gazety urzędowe (Kreisblatty i Amtsblatty) zawierają oprócz tekstów
                          niemieckojęzycznych również polskojęzyczne i nie są to reklamy, ale
                          obwieszczenia władz. Czy nie jest to równe traktowanie języków?

                          > Już raz powiedziałem, nie będe się wgłębiał w te pisma, żeby tobie udowodnić,
                          > że kłamiesz.
                          W takim razie na jakiej podstawie chcesz to udowodnić? Jak chcesz mnie
                          przekonać do swoich racji? Podręcznikami szkolnymi?

                          > Zupełnie nie masz racji. Jeśli się wybiórczo potraktuje np. GW to można
                          > udowodnić, że jest albo propolska, albo antypolska. Pragnę jednak zauważyć,
                          że
                          > GW ukazuje się w kraju demokratycznym, stosuje standardy europejskie. O
                          pismach
                          > w p. pruskim, nawet wydawanym przez Korfonrego tego powiedzieć nie można.
                          Spróbuj mi więc udowodnić, że Prusy nie były państwem demokratycznym. Jeśli nie
                          były to jak wyjaśnisz działalność polityczną Koła Polskiego w Reichstagu? Jak
                          wyjaśnisz działalność samorządu terytorialnego, partii politycznych, instytucji
                          publicznych czy redakcji gazet opozycyjnych wobec władzy? Podpowiem Ci jeszcze
                          że Cenzura została wprowadzona w Prusach dopiero w 1914 roku i dotyczyła
                          jedynie wiadomości o znaczeniu militarnym. Natomiast w "demokratycznej Polsce"
                          okresu 1918 - 1939 całe wydania gazet były konfiskowane z polecenia cenzury.

                          > Epizod wiosny ludów nie miał żadnego przełożenia, na sytuację w państwie
                          > pruskim, można tylko stwierdzić, że po tym epizodzie następiła największa
                          fala germanizacyjna.
                          Nastąpił również rozwój instytucji państwowych (Zjednoczenie Niemiec) i rozwój
                          przemysłu, których podstawą był język niemiecki. A jeśli jako przykład
                          germanizacji chesz podać Drzymałę i jego wóz, to wiedz, że postępował on
                          niezgodnie z obowiązującym prawem, które obowiązywało w tym państwie każdego.

                          > Już ci wielokrotnie mówiłem, że nie znasz historii niemiec i musisz w tym
                          > zakresie się podciągnąć, aby się nie ośmieszać. Bismarck w 1862
                          pisał: "...ale
                          > jeśli chcemy przetrwać, nie możemy uczynić nic innego, jak tylko ich wytępić".
                          > Nie sądzisz, że mówił o karaluchach, mówił o Polakach. W tych słowach zawarty
                          > jest cały duch niemieckiego imperializnu i szowinizmu. Z tego ducha wywodzi
                          się
                          > niemiecki faszyzm.
                          I widzisz że miał rację. Prusy nie przetrwały.

                          > Jaszcze raz powtórzę: bajasz kolego. A w dodatku kłamiesz, przeinaczasz
                          > historię. Jakie polskie państwo centralistyczne. Jak mogą ci podobne kłamstwa
                          > przejść przez gardło, albo ty wogóle nie znasz historii.
                          Model państwowości za Łokietka i Kazimierza był modelem centralistycznym. Była
                          to jedyna możliwość scalenia Ziem Polskich. Zupełnie czym innym była luźna
                          federacja krajów, jaką była Rzesza (w tym Czechy).

                          > Znowu bajanie. Mnie wydawało się, że to książąta pruscy przejeli dynastyczne
                          > Brandenburgię. Stolicą był zawsze Królewiec. Dlaczego Hohenzollernowie
                          złamali
                          > przysięgę na wierność Rzeczpospolitej?
                          O ile mi wiadomo, linia Hohenzolernów z Królewca wymarła i Ziemie te miały być
                          włączone do Państwa Polskiego, jednak król zadecydował inaczej potrzebując
                          sojuszników w jakiejś z wielu polskich wojen. A idąc Twoim tokiem rozumowania
                          to w okresie wojny stuletniej we Francji król angielki był lennikiem króla
                          francuskiego (sprawa dotyczyła chyba Bretanii), czyli Francja ma prawo do Wysp
                          Brytyjskich (całości terytorium Anglii). Czy to nie jest naciągane?

                          > Po skutkach, kolego nieoświecony, skutki były takie, że granicach państwa
                          > pruskiego nie przetrwał żaden naród słowiańsku, żaden inny naród.
                          Czyżby? sam sobie przeczysz. A co do Polaków, Kaszebów, Sorbów, Słowińców,
                          Mazurów, Rosjan (byli też tacy), Duńczyków (w Szlezwiku), Alzatczyków (to także
                          tereny Prus) czy w końcu Ślązaków? Nikt nie przetrwał? Zabraniano rozwoju
                          języka? Wydawania prasy czy książek w językach ludności? Odprawiania w tych
                          językach nabożeństw?

                          >W Europie
                          > przetrawło kilkanaście narodów, które tworzą obecnie państwa, a które nigdy w
                          > historii nie nie tworzyły niezależnych państw.
                          > Jeśli jesteś przy 45 to nietety musisz się z tym pogodzić, że niemcy już tu
                          nie
                          > wrócą, nie będzi już "pokojowego" przejmowania ziem "dzikich plemion".
                          I tu możesz się zdziwić. Prawo polskie nie jest w stanie zakazać obywatelom
                          Unii swobodnego zakupu ziemi i osiedlania się. Czy to również
                          nazwiesz "germanizacją"?

                          > Czyżbyś miał takie dokładne informacje, co chciał Cesarz, a co chciał
                          Chrobry.
                          > Może zasugerujesz, że w ten sposób wszystkie ziemie Cesarstwa powinnien
                          przejąć
                          > Chrobry, a może odwrotnie. Jak jesteś już przy tym temacie, to sobie poczytaj
                          > co było później. Czy te późniejsze wojny to były "wojny dynastyczne".
                          Tak myślę. Po co Chrobry zajął Czechy? Miśnię? Łużyce? Skąd w tych wojnach miał
                          poparcie książąt niemieckich? Dlaczego w tym okresie Polska płaciła daninę
                          Cesarzowi? Czy nie była częścią tego organizmu? ("Germania-Italia-Frankonia-
                          Slavia")

                          > To może jeszcze napiszesz w jaki sposób to się odbyło.
                          Po interwencji Cesarza w sprawie Władysława Wygnańca do Śląska zostały
                          przyłączone należące wcześniej do Małopolski okolice Bytomia, Siewierza,
                          Oświęcimia i Pszczyny. Siewierz i Oświęcim zbyt długo się w tych granicach nie
                          utrzymał i powrócił do Małopolski, natomiast Bytom i Pszczyna to już dziś
                          Ziemie Śląskie. Podział na biskupstwa był podziałem wcześniejszym.

                          > Insynuacje. Wyciągasz z historii tylko te elementy, które pasują do twojej
                          > koncepcji. Tę koncepcję widać z daleka. Jest to wiara, że Niemcy byli bardzo
                          > porządni, tylko przyszedł Hitler i wszystko się zmieniło. Mogę ciebie
                          zapewnić,
                          > że Niemcy zapracowali na Hitlera całą swoją tysiącletnią historią.
                          A tak samo ciężko swoją historią zapracowali Rosjanie na Stalina a Japończycy
                          na Hiroszimę. Hitler wypłynął w wyniku rozghoryczenia społeczeństwa warunkami
                          dyktatu Wersalskiego (nie traktatu - traktat nie przewiduje braku negocjacji
                          poszczególnych puktów). Na te problemy nałożył się kryzys ekonomiczny i
                          człowiek, który to potrafił rozwiązać.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 02.09.03, 15:41
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          >> A co powiesz o języku sorbsko - łużyckim, czy kaszebskim? O ile się oriętuję
                          >>to te ludy zamieszkiwały na terenie Prus (Kaszebi wyłącznie). Podstawy
                          >> kaszebskiego opracowano właśnie na przełomie wieków XIX i XX wieku

                          Strzelasz a nie nabijasz. Ile razy powtarzać, że aby coś powiedzieć to trzeba
                          wiedzieć. Kaszubi przetrwali wyłącznie na terenach, które prusacy włączyli do
                          swojego państwa w 1 rozbiorze Polski, Mało ich przetrwało. Serbołużyczanie
                          przez stulecia należeli do królestwa Czech, potem Saksoni, myślę, że do prus
                          zostali wtedy włączeni jak Saksonia.
                          >
                          > ) Ja jestem tego pewny. Poświadczają to czasy późniejsze. Fakt wydawania
                          czegoś
                          >
                          > ) tam w języku Polskim, nie świadczy wcale o tym, że język Polski był
                          > ) równorzędnym językiem dla niemieckiego w państwie pruskim, że nie był wręcz
                          > ) tępiony. Świadczy tylko o tym, że było duże zapotrzebowanie na słowo pisane
                          w
                          >
                          > ) języku polskim.
                          > Ale wiesz o tym, że do szkół na Śląsku wprowadzono język polski około 1820
                          > roku. Gazety urzędowe (Kreisblatty i Amtsblatty) zawierają oprócz tekstów
                          > niemieckojęzycznych również polskojęzyczne i nie są to reklamy, ale
                          > obwieszczenia władz. Czy nie jest to równe traktowanie języków?

                          Nie, nie równe, gdyż polskiego nauczano tylko na poziomie podstawowym
                          (4klasy?), aby zostać urzędnikiem, księdzem, nauczycielem, trzeba było znać
                          język niemiecki. Potem to zostało zaostrzone, jak wiesz.

                          > W takim razie na jakiej podstawie chcesz to udowodnić? Jak chcesz mnie
                          > przekonać do swoich racji? Podręcznikami szkolnymi?

                          Nie będę udowadniał, zamykamy ten wątek.

                          > Spróbuj mi więc udowodnić, że Prusy nie były państwem demokratycznym.

                          Kolego, nie mam zamiaru udowadniać, czegoś co jest dla mnie oczywiste. Kontrola
                          poczynań Cesarza przez Reichstag była iluzoryczna.

                          Podpowiem Ci jeszcze
                          > że Cenzura została wprowadzona w Prusach dopiero w 1914 roku i dotyczyła
                          > jedynie wiadomości o znaczeniu militarnym. Natomiast w "demokratycznej
                          Polsce"
                          > okresu 1918 - 1939 całe wydania gazet były konfiskowane z polecenia cenzury.

                          Myślę, że nie wiesz co to jest cenzura, skoro to mówisz, polemika na ten temat
                          jest bezcelowa.

                          > > Epizod wiosny ludów nie miał żadnego przełożenia, na sytuację w państwie
                          > > pruskim, można tylko stwierdzić, że po tym epizodzie następiła największa
                          > fala germanizacyjna.
                          > Nastąpił również rozwój instytucji państwowych (Zjednoczenie Niemiec) i
                          rozwój
                          > przemysłu, których podstawą był język niemiecki. A jeśli jako przykład
                          > germanizacji chesz podać Drzymałę i jego wóz, to wiedz, że postępował on
                          > niezgodnie z obowiązującym prawem, które obowiązywało w tym państwie każdego.

                          To prawo było skierowane przeciwko Polakom, co jest właśnie podstawą do mojego
                          twierdzenia o okrutnej grmanizacji. Drzymała, poinieneś wiedzieć, nie złamał
                          prawa pruskiego, dlatego nie trafił do więzienia.

                          > > Już ci wielokrotnie mówiłem, że nie znasz historii niemiec i musisz w tym
                          > > zakresie się podciągnąć, aby się nie ośmieszać. Bismarck w 1862
                          > pisał: "...ale
                          > > jeśli chcemy przetrwać, nie możemy uczynić nic innego, jak tylko ich wytęp
                          > ić".
                          > > Nie sądzisz, że mówił o karaluchach, mówił o Polakach. W tych słowach zawa
                          > rty
                          > > jest cały duch niemieckiego imperializnu i szowinizmu. Z tego ducha wywodz
                          > i
                          > się
                          > > niemiecki faszyzm.
                          > I widzisz że miał rację. Prusy nie przetrwały.

                          Bardzo się z tego cieszę, widzę że twoje poglądy nie tylko ocierają się o
                          rasizm, są również faszystowskie. Jesteś faszystą.
                          >
                          > > Jaszcze raz powtórzę: bajasz kolego. A w dodatku kłamiesz, przeinaczasz
                          > > historię. Jakie polskie państwo centralistyczne. Jak mogą ci podobne kłams
                          > twa
                          > > przejść przez gardło, albo ty wogóle nie znasz historii.
                          > Model państwowości za Łokietka i Kazimierza był modelem centralistycznym.
                          Była
                          > to jedyna możliwość scalenia Ziem Polskich. Zupełnie czym innym była luźna
                          > federacja krajów, jaką była Rzesza (w tym Czechy).

                          Gdzie te Czechy, w Czechach mówiono po niemiecku, lud gaworzył po czesku, po co
                          to pieprzenie.

                          To tak samo jak jak jakieś umowy w Tręczynie, czy jakoś tam.

                          > > Po skutkach, kolego nieoświecony, skutki były takie, że granicach państwa
                          > > pruskiego nie przetrwał żaden naród słowiańsku, żaden inny naród.
                          > Czyżby? sam sobie przeczysz. A co do Polaków, Kaszebów, Sorbów, Słowińców,
                          > Mazurów, Rosjan (byli też tacy), Duńczyków (w Szlezwiku), Alzatczyków (to
                          także
                          >
                          > tereny Prus) czy w końcu Ślązaków?
                          Co do Polaków, Sorbów, Kaszubów to już mówiłem, Duńczyczy stracili Szlezwik po
                          koniec XIX wieku, tak jak Alzację Francuzi, a gdzie rosjanie? Słowińcy? chyba
                          Słoweńcy, to nie ta monarchia.

                          > > wrócą, nie będzi już "pokojowego" przejmowania ziem "dzikich plemion".
                          > I tu możesz się zdziwić. Prawo polskie nie jest w stanie zakazać obywatelom
                          > Unii swobodnego zakupu ziemi i osiedlania się. Czy to również
                          > nazwiesz "germanizacją"?

                          Niech sobie kupują, ja nie mam nic przeciwko, KUPUJĄ.

                          >
                          > > Czyżbyś miał takie dokładne informacje, co chciał Cesarz, a co chciał
                          > Chrobry.
                          > > Może zasugerujesz, że w ten sposób wszystkie ziemie Cesarstwa powinnien
                          > przejąć
                          > > Chrobry, a może odwrotnie. Jak jesteś już przy tym temacie, to sobie poczy
                          > taj
                          > > co było później. Czy te późniejsze wojny to były "wojny dynastyczne".
                          > Tak myślę. Po co Chrobry zajął Czechy? Miśnię? Łużyce? Skąd w tych wojnach
                          miał

                          Chyba ci się coś popieprzyło, w tym czasie prowadził wojnę z następcą Ottona,
                          jakimśtam i to nie była wojna dynastyczna.
                          >
                          > poparcie książąt niemieckich? Dlaczego w tym okresie Polska płaciła daninę
                          > Cesarzowi? Czy nie była częścią tego organizmu? ("Germania-Italia-Frankonia-
                          > Slavia")
                          Brednie. Czy raczej pobożne życzenia.

                          > Po interwencji Cesarza w sprawie Władysława Wygnańca do Śląska zostały
                          > przyłączone należące wcześniej do Małopolski okolice Bytomia, Siewierza,
                          > Oświęcimia i Pszczyny. Siewierz i Oświęcim zbyt długo się w tych granicach
                          nie
                          > utrzymał i powrócił do Małopolski, natomiast Bytom i Pszczyna to już dziś
                          > Ziemie Śląskie. Podział na biskupstwa był podziałem wcześniejszym.

                          Policz te wszyskie interwencje Cesarza w sprawy Polski.

                          >
                          > > Insynuacje. Wyciągasz z historii tylko te elementy, które pasują do twojej
                          >
                          > > koncepcji. Tę koncepcję widać z daleka. Jest to wiara, że Niemcy byli bard
                          > zo
                          > > porządni, tylko przyszedł Hitler i wszystko się zmieniło. Mogę ciebie
                          > zapewnić,
                          > > że Niemcy zapracowali na Hitlera całą swoją tysiącletnią historią.
                          > A tak samo ciężko swoją historią zapracowali Rosjanie na Stalina a Japończycy
                          > na Hiroszimę. Hitler wypłynął w wyniku rozghoryczenia społeczeństwa warunkami
                          > dyktatu Wersalskiego (nie traktatu - traktat nie przewiduje braku negocjacji
                          > poszczególnych puktów). Na te problemy nałożył się kryzys ekonomiczny i
                          > człowiek, który to potrafił rozwiązać.

                          Daruj sobie te słowa, to naród niemiecki stworzył Hitlera. nie ma tutaj
                          wątpliwości. Po co innych wciągać w tę naszą dyskusję.
                         • Gość: peter gołdka gołdkom, a fakty faktami IP: *.dip.t-dialin.net 02.09.03, 22:35
                          Pjyknie Wous witom Aqua,

                          tosz tak jak we tytule:
                          Pioter napisali:
                          > Ale wiesz o tym, że do szkół na Śląsku wprowadzono język polski około 1820
                          > roku. Gazety urzędowe (Kreisblatty i Amtsblatty) zawierają oprócz tekstów
                          > niemieckojęzycznych również polskojęzyczne i nie są to reklamy, ale
                          > obwieszczenia władz. Czy nie jest to równe traktowanie języków?

                          A wy Aqua mu na to:
                          Nie, nie równe, gdyż polskiego nauczano tylko na poziomie podstawowym
                          (4klasy?), aby zostać urzędnikiem, księdzem, nauczycielem, trzeba było znać
                          język niemiecki. Potem to zostało zaostrzone, jak wiesz.

                          Literat Kijonka dołwoł wom wypis welonkow, obejcie se wjela farołrzow je na
                          listach, je to do Wous fakt abo teza?
                          Aby nie powstało tutaj mylne wrażenie, że Górny Śląsk był od wieków czysto
                          niemiecki a polskość ograniczała się tutaj do nielicznych goroli podaję
                          wyniki ostatnich przed I wojną światową wyborów do Reichstagu
                          1. Okręg Kluczborsko-Oleski (powiaty kluczborski i oleski) zwycięstwo
                          niemieckiego konserwatysty Meyera, głównie dzięki zdecydowanemu zwycięstwu w
                          powiecie kluczborskim, w powiecie oleskim zwyciężył polski narodowiec ks.
                          Paweł Kuczka.
                          2. Okręg Opolski (powiat opolski oraz miasto Opole) zwycięstwo polskiego
                          narodowca ks. Pawła Brandysa, który pokonał kandydata partii Centrum ks.
                          Oswalda Sonnecka.
                          3. Okręg strzelecko-kozielski (powiaty strzelecki i kozielski) zwycięstwo
                          centrowca ks. Josepha Glowatzkiego przed Polakiem ks. Józefem Wajdą. W
                          powiecie
                          kozielskim wygrał Glowatzki, w strzeleckim Wajda.
                          4. Okręg lubliniecko-gliwicki (powiaty lubliniecki, toszecko-gliwicki oraz
                          miasto Gliwice) zwycięstwo centrowca Warlo przed polskim narodowcem ks.
                          Jankowskim. W rolniczych powiatach lublinieckim i toszecko-gliwickim wygrał
                          Jankowski, w większości niemieckich Gliwicach Warlo.
                          5. Okręg bytomsko-tarnogórski (powiaty bytomski, tarnogórski i miasto Bytom)
                          zwycięża Polak dombek przed kandydatem Centrum Bittą. Dombek wygrywa w
                          powiatach bytomskim i tarnogórskim a Bitta w samym Bytomiu.
                          6. Okręg katowicko-zabrski (powiaty katowicki, zabrski, miasta Katowice i
                          Królewska Huta) wygrywa Polak Sosiński przed socjaldemokratą Biniszkiewiczem
                          (też Polakiem)
                          7. Okręg rybnicko-pszczyński (powiaty rybnicki i pszczyński) zwycięża juz w
                          pierwszej rundzie kandydat polski hrabia Mielżyński (poznaniak) pokonując
                          centrowca ks. Boidolla, ze względu jednak na śmierc Mielżyńskiego wybory
                          wkrótce powtórzono. W powtórzonych wyborach zwyciężył w pierwszej turze Polak
                          ks. Pośpiech przed ks. Boidollem.
                          8. Okręg raciborski (powiat raciborski i miasto Racibórz) zwycięstwo już w
                          pierwszej turze centrowca Sapletty przed Polakiem ks. Janem Banasiem. Ks Jan
                          Banaś zwyciężyl na terenach po prawej stronie Odry i częściowo na terenach
                          lewobrzeżnych natomiast Sapletta odniósł zdecydowane zwycięstwo w samym
                          Raciborzu i w okolicach Hulczyna (obecnie Czechy).
                          9. Okręg prudnicki (powiat prudnicki) zwycięża w pierszej rundzie kandydat
                          Centrum Franciszek Strzoda, który deklarował sie jako Polak i w trakcie
                          plebiscytu w 1921 roku agitował za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski.

                          po drugy:
                          Piszecie na końcu:
                          Daruj sobie te słowa, to naród niemiecki stworzył Hitlera. nie ma tutaj
                          wątpliwości. Po co innych wciągać w tę naszą dyskusję.

                          Jako osondzi historyja Busha co do Iraku obejrzymy.
                          Osoba Hitlera je historyjom, tak co idzie jom analizuwać, osoba Busha je
                          politykom, histroyjom bydzie za połra lołt, tak co analizuwać bydymy to tyz za
                          połra lołt.
                          Tera zostanymy yno bjernymi abo cyganionymi obserwatorami teraźniejszojści.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 03.09.03, 08:27
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Kaszubi przetrwali wyłącznie na terenach, które prusacy włączyli do
                          > swojego państwa w 1 rozbiorze Polski, Mało ich przetrwało. Serbołużyczanie
                          > przez stulecia należeli do królestwa Czech, potem Saksoni, myślę, że do prus
                          > zostali wtedy włączeni jak Saksonia.
                          Jeśli chodzi o dzisiejsze czasy to się z Tobą zgodzę co do Kaszebów. Ale
                          podobno nasza rozmowa dotyczy czasów dawniejszych. Jek było jeszcze na początku
                          ubiegłego wieku? Tylko okolice Gdańska? Czy może również Pomorze Środkowe?

                          > Nie, nie równe, gdyż polskiego nauczano tylko na poziomie podstawowym
                          > (4klasy?), aby zostać urzędnikiem, księdzem, nauczycielem, trzeba było znać
                          > język niemiecki. Potem to zostało zaostrzone, jak wiesz.
                          Zdajesz sobie sprawę z tego co mówisz? Wiesz jaki język był językiem urzędowym
                          w Prusach czy Rzeszy? Czy dziś w Polsce można zostać urzędnikiem nie znając
                          polskiego? A ile klas były nauczane dzieci polskie w Galicji, gdzie był to
                          język urzędowy? Ile lat wogóle trwała wtedy szkoła?

                          > Nie będę udowadniał, zamykamy ten wątek.
                          A może jednak spróbuj.

                          > Kolego, nie mam zamiaru udowadniać, czegoś co jest dla mnie oczywiste.
                          "Głupstwo pozostaje głupstwem mimo że wierzy w nie milion ludzi". Co to znaczy,
                          że coś jest dla Ciebie oczywiste? I kiedy doszedłeś do takiego wniosku? w
                          podstawówce?

                          >Kontrola poczynań Cesarza przez Reichstag była iluzoryczna.
                          Wiesz jaka jest różnica między władzą ustawodawczą i wykonawczą? Wiesz, że to
                          nie Cesarz rządził Rzeszą a Kanclerz?

                          > Myślę, że nie wiesz co to jest cenzura, skoro to mówisz, polemika na ten
                          temat jest bezcelowa.
                          Czyżby? To może mi wyjaśń czy jest cenzura.

                          > To prawo było skierowane przeciwko Polakom, co jest właśnie podstawą do
                          >mojego twierdzenia o okrutnej grmanizacji. Drzymała, poinieneś wiedzieć, nie
                          >złamał prawa pruskiego, dlatego nie trafił do więzienia.
                          Ciekawe spostrzeżenia. Czy możesz podać konkretne przykłady prawa skierowane
                          przeciwko Polakom? Prawa, które weszło w życie? Czy te prawa nie obowiązywały
                          wszystkich obywateli Prus?

                          > Bardzo się z tego cieszę, widzę że twoje poglądy nie tylko ocierają się o
                          > rasizm, są również faszystowskie. Jesteś faszystą.
                          Dzięki. O tym nie wiedziałem. Na jakiej podstawie tak sądzisz? Czy każdy kto ma
                          inny pogląd od Ciebie jest faszystą i rasistą (a swoją drogą jeśli pod pojęciem
                          rasizm rozumiesz popieranie działań Ruchu Autonomii Śląska, to akurat masz
                          rację)

                          > Gdzie te Czechy, w Czechach mówiono po niemiecku, lud gaworzył po czesku, po
                          co to pieprzenie.
                          > To tak samo jak jak jakieś umowy w Tręczynie, czy jakoś tam.
                          Jeśli ocena faktów historycznych to dla Ciebie pieprzenie to ja dziękuję za tak
                          konstruktywną wypowiedź.

                          > Co do Polaków, Sorbów, Kaszubów to już mówiłem, Duńczyczy stracili Szlezwik
                          po
                          > koniec XIX wieku, tak jak Alzację Francuzi, a gdzie rosjanie? Słowińcy? chyba
                          > Słoweńcy, to nie ta monarchia.
                          Może jednak sprostuję. Wojna Prus z Danią była w latach 60 XIX wieku. Wojna z
                          Francją kilka lat później. Alzatczycy nie czują się Francuzami. Rosjanie
                          mieszkali na terenach Prus Wschodnich (kilkadziesiąt tysięcy osób) i
                          wyemigrowali do Niemiec w wyniku nacisków polonizacyjnych. Słowińcy to lud
                          słowiański zamieszkujący Pomorze Zachodnie. Językiem ich był kaszebski. Dziś
                          już nie istnieją, ale nie jest to wina Prus, a akurat Polski.

                          > Niech sobie kupują, ja nie mam nic przeciwko, KUPUJĄ.
                          A jak to wyglądało w tamtych czasach? Konfiskowano majątki bo ktoś się czuł
                          Polakiem? A może stworzono Fundusz Ziemski w celu WYKUPIENIA tych majątków?

                          > Chyba ci się coś popieprzyło, w tym czasie prowadził wojnę z następcą Ottona,
                          > jakimśtam i to nie była wojna dynastyczna.
                          A jaka? Bo akurat agresorem w tej wojnie był Chrobry. Tego chyba nie
                          zaprzeczysz? Jeśli nie była to wojna dynastyczna to po jaką cholerę pchał się w
                          głąb Rzeszy? Zabezpieczenie własnych granic (200 kilometrów obcego terytorium)?
                          I dlaczego jego następcy nie umieli tych zdobyczy strawić?

                          > Brednie. Czy raczej pobożne życzenia.
                          Pobożne życzenia cesarza Ottona. Nie brednie.

                          > Policz te wszyskie interwencje Cesarza w sprawy Polski.
                          Przykro mi, ale ta interwencja dotyczyła wasala Cesarstwa, do którego należał
                          Śląsk. Władca jest zobowiązany do dbania o swych wasali, bo inaczej nikt mu nie
                          zaufa. Takie było średniowiecze (a także czasy późniejsze).

                          > Daruj sobie te słowa, to naród niemiecki stworzył Hitlera. nie ma tutaj
                          > wątpliwości. Po co innych wciągać w tę naszą dyskusję.
                          Idąc Twoim tokiem rozumowania można by twierdzić, że to naród rosyjski swoim
                          tysiącletnim postępowaniem stworzył komunizm. I będę porównywał oba zbrodnicze
                          systemy. Mam do tego prawo.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 03.09.03, 11:05
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          Powtórzę treść wymiany zdań, bo być może zapomniałeś.
                          Aqua napisał:
                          Już ci wielokrotnie mówiłem, że nie znasz historii niemiec i musisz w tym
                          zakresie się podciągnąć, aby się nie ośmieszać. Bismarck w 1862
                          pisał: "...ale jeśli chcemy przetrwać, nie możemy uczynić nic innego, jak tylko
                          ich wytępić". Nie sądzisz, że mówił o karaluchach, mówił o Polakach. W tych
                          słowach zawarty jest cały duch niemieckiego imperializmu i szowinizmu. Z tego
                          ducha wywodzi się niemiecki faszyzm.
                          Pioter odpowiedział:
                          > I widzisz że miał rację. Prusy nie przetrwały.

                          Bardzo się z tego cieszę, widzę że twoje poglądy nie tylko ocierają się o
                          rasizm, są również faszystowskie. Jesteś faszystą.

                          Koniec cytatów.
                          Podtrzymuje to co napisałem w całej rozciągłości. Jak byłbyś trochę
                          inteligentny to byś wiedział, że prusy nie dlatego nieprzetrwały, że Bismarck
                          nie zdołał wytępić Polaków. Wiesz dlaczego nie przetrwały.

                          > > Kaszubi przetrwali wyłącznie na terenach, które prusacy włączyli do
                          > > swojego państwa w 1 rozbiorze Polski,
                          > Jeśli chodzi o dzisiejsze czasy to się z Tobą zgodzę co do Kaszebów. Ale
                          podobno nasza rozmowa dotyczy czasów dawniejszych.

                          Powiedziałem, że na terenie państwa pruskiego nie przetrwał żaden naród, za
                          wyjątkiem tych nielicznych, których niemcy nie zdążyli zniszczyć.

                          > > Nie, nie równe, gdyż polskiego nauczano tylko na poziomie podstawowym
                          > > (4klasy?), aby zostać urzędnikiem, księdzem, nauczycielem, trzeba było znać
                          > > język niemiecki. Potem to zostało zaostrzone, jak wiesz.
                          > Zdajesz sobie sprawę z tego co mówisz? Wiesz jaki język był językiem
                          urzędowym

                          Na mocy dekretu ministerstwa rzeszy w 1872, język Polski został zakazany nawet
                          jako język obcy,. nauczycielom zabroniono wstępowania do polskich i katolickich
                          stowarzyszeń. Wszyscy absolwenci szkół musieli zdawać egzamin z kultury
                          niemieckiej itd. Sądzę że p. Gorzelik nie mógłby nauczać w niemieckiej szkole,
                          gdyby przyznawał się do narodowości Śląskiej.

                          Na temat prasy i cenzury powiedziałem wszystko, jeśli ty masz inne spojrzenie
                          musisz sobie sam z tym radzić.

                          I kiedy doszedłeś do takiego wniosku? w podstawówce?

                          Zastanawia mnie, jak ty pokończyłeś polskie szkoły, a może nie kończyłeś.

                          > >Kontrola poczynań Cesarza przez Reichstag była iluzoryczna.
                          > Wiesz jaka jest różnica między władzą ustawodawczą i wykonawczą? Wiesz, że to
                          > nie Cesarz rządził Rzeszą a Kanclerz?

                          Czy to nie jedno i to samo. Nie rozczulaj się tak bardzo nad władzą
                          ustawodawczą i wykonawczą w państwie pruskim.

                          > > To prawo było skierowane przeciwko Polakom, co jest właśnie podstawą do
                          > >mojego twierdzenia o okrutnej germanizacji. Drzymała, powinieneś wiedzieć,
                          nie
                          > > złamał prawa pruskiego, dlatego nie trafił do więzienia.
                          > Ciekawe spostrzeżenia. Czy możesz podać konkretne przykłady prawa skierowane
                          > przeciwko Polakom? Prawa, które weszło w życie? Czy te prawa nie obowiązywały
                          > wszystkich obywateli Prus?
                          Wiesz coś o Komisji Kolonizacyjnej.
                          W 1904 Drzymała kupił działkę ziemi w powiecie Wolsztyńskim, lecz dowiedział
                          się, że w myśl przepisów KK, jako Polak nie ma prawa zbudować domu, mieszkał
                          więc w wozie cygańskim, uniemożliwiając tym samym usunięcie go z ziemi zgodnie
                          z prawem.
                          Inne wymieniłem powyżej.
                          Księstwo Poznańskie miało autonomię w myśl traktatu wersalskiego, Jak sądzisz,
                          jak długo.

                          > rasizm rozumiesz popieranie działań Ruchu Autonomii Śląska, to akurat masz
                          > rację)

                          Otóż nie, RAS` zwalczam tyko słowem, faszystą nazwałem cię za poglądy, które
                          akurat nie dotyczą RAS`. Zastanawiają mnie za to równania sympatyk
                          RAS`=sympatyk Prus=sympatyk niemców= niemiec. Po co wam nowy naród S`loonski,
                          jak już jest naród niemiecki. Chyba tylko dlatego, żeby siać zamieszanie.
                          Logicznie rzecz biorąc nie ma żadnej różnicy między poglądami przeciętnego
                          niemca, a poglądami sympatyka RAS`.

                          > Może jednak sprostuję. Wojna Prus z Danią była w latach 60 XIX wieku. Wojna z
                          > Francją kilka lat później. Alzatczycy nie czują się Francuzami. Rosjanie
                          > mieszkali na terenach Prus Wschodnich (kilkadziesiąt tysięcy osób) i
                          > wyemigrowali do Niemiec w wyniku nacisków polonizacyjnych. Słowińcy to lud
                          > słowiański zamieszkujący Pomorze Zachodnie. Językiem ich był kaszebski. Dziś
                          > już nie istnieją, ale nie jest to wina Prus, a akurat Polski.

                          Nie prostuj. dla mnie jest wszystko jasne. Niemcy nawet z Duńczykami nie mogli
                          żyć w zgodzie. Musieli im zabrać ziemie. Może Duńczycy też źle się rządzili.
                          Czemu tam niemcy się pchali. Francuzi też. To imperializm niemiecki rozpychał
                          się zagarniając coraz to nowe ziemie. To trwało tysiąc lat.

                          Rosjanie w Rosji byli poddani naciskom polonizacyjnym, ciekawe. Powiedz, gdzie
                          są ci Słowińcy, czy kultywują swoją mowę i jaka jest wina Polski, że tej mowy
                          nie zachowali.

                          > > Niech sobie kupują, ja nie mam nic przeciwko, KUPUJĄ.
                          > A jak to wyglądało w tamtych czasach? Konfiskowano majątki bo ktoś się czuł
                          > Polakiem? A może stworzono Fundusz Ziemski w celu WYKUPIENIA tych majątków?

                          Czy to były fundusze państwowe? Jak wielkie były, dlaczego je stworzono.
                          No to fundusz ziemski sięga we wczesne średniowiecze. Czy Słowian Połabskich
                          też wykupywano, albo Prusów.

                          > > Chyba ci się coś popieprzyło, w tym czasie prowadził wojnę z następcą Otto
                          > na, jakimśtam i to nie była wojna dynastyczna.
                          > A jaka? Bo akurat agresorem w tej wojnie był Chrobry. Tego chyba nie
                          > zaprzeczysz?

                          Czy Czechy wtedy należały do rzeszy, toż Czesi nigdy nie byli samodzielnym
                          Państwem? Dziękuję za oświecenie, powiedz to Czechom. Czy Miśnia już wtedy
                          należała do rzeszy? Również Hitler kreślił ołówkiem po mapie zakreślając coraz
                          to nowe terytoria przynależne do rzeszy, wcześniej robił to Wili i inni.

                          O jakiej agresji Chrobrego, kolego. Cesarz przegrał, stąd cała heca.

                          > Pobożne życzenia cesarza Ottona. Nie brednie.

                          Nie wiesz co chciał Otton osiągnąć, ale to co chciał osiągnąć nie podobało się
                          niemcom. Długo nie pożył. Być może był on jedynym Cesarzem Niemieckim który
                          miał wizje zjednoczonej Chrześcijańskiej Europy bez dominacji elementu
                          niemieckiego.

                          > > Policz te wszystkie interwencje Cesarza w sprawy Polski.
                          > Przykro mi, ale ta interwencja dotyczyła wasala Cesarstwa, do którego należał
                          > Śląsk. Władca jest zobowiązany do dbania o swych wasali, bo inaczej nikt mu

                          Sam jesteś wasalem narodu niemieckiego. Brednie pleciesz.

                          > > Daruj sobie te słowa, to naród niemiecki stworzył Hitlera. nie ma tutaj
                          > > wątpliwości. Po co innych wciągać w tę naszą dyskusję.
                          > Idąc Twoim tokiem rozumowania można by twierdzić, że to naród rosyjski swoim
                          > tysiącletnim postępowaniem stworzył komunizm. I będę porównywał oba
                          zbrodnicze
                          > systemy. Mam do tego prawo.

                          Zmieniasz temat. Mówiliśmy o niemcach. Rosja to jest odrębna historia. Jeśli
                          uważasz, ze zbrodnie rosjan równoważą zbrodnie niemców lub są równoważne, to
                          jesteś w błędzie.

                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 03.09.03, 13:17
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Podtrzymuje to co napisałem w całej rozciągłości. Jak byłbyś trochę
                          > inteligentny to byś wiedział, że prusy nie dlatego nieprzetrwały, że Bismarck
                          > nie zdołał wytępić Polaków. Wiesz dlaczego nie przetrwały.
                          Wiem. W wyniku postanowień Wielkiej Trójki w Poczdamie.

                          > Na mocy dekretu ministerstwa rzeszy w 1872, język Polski został zakazany
                          nawet
                          > jako język obcy,. nauczycielom zabroniono wstępowania do polskich i
                          katolickich
                          > stowarzyszeń.
                          A jednocześnie na terenie Prus wydawano gazety, książki i kalendarze po polsku.
                          Nauczyciel w Prusach był urzędnikiem. Czy nie uważasz, że jeśli ktoś otrzymuje
                          pieniądze od rządu to do czegoś się wzamian zobowiązuje? Pozatym jak długo
                          zakaz ten obowiązywał? Bo został wprowadzony o ile rozumiem w okresie
                          Kulturkapfu.

                          >Wszyscy absolwenci szkół musieli zdawać egzamin z kultury
                          > niemieckiej itd.Sądzę że p. Gorzelik nie mógłby nauczać w niemieckiej szkole,
                          > gdyby przyznawał się do narodowości Śląskiej.
                          A ja uważam, że to nie ma nic do rzeczy.

                          > Na temat prasy i cenzury powiedziałem wszystko, jeśli ty masz inne spojrzenie
                          > musisz sobie sam z tym radzić.
                          Na temat cenzury nie napisałeś nic. Nawet mi nie wytłumaczyłeś co to słowo
                          znaczy. Na temat prasy się wypowiedziałeś, krzywdząc tym samym "bojowników o
                          polskość Śląska". A ja sobie z tym problemem dość dobrze radzę.

                          > Zastanawia mnie, jak ty pokończyłeś polskie szkoły, a może nie kończyłeś.
                          Zwyczajnie. Kiedy trzeba było zdawałem odpowiedni egzamin. A może dziwisz się
                          że polska szkoła nie narzuciła mi "jedynie słusznej wizji świata"?

                          > Czy to nie jedno i to samo. Nie rozczulaj się tak bardzo nad władzą
                          > ustawodawczą i wykonawczą w państwie pruskim.
                          Nie. To taka różnica jak pomiędzy Prezydentem i Premierem.

                          > Wiesz coś o Komisji Kolonizacyjnej.
                          > W 1904 Drzymała kupił działkę ziemi w powiecie Wolsztyńskim, lecz dowiedział
                          > się, że w myśl przepisów KK, jako Polak nie ma prawa zbudować domu, mieszkał
                          > więc w wozie cygańskim, uniemożliwiając tym samym usunięcie go z ziemi
                          zgodnie
                          > z prawem.
                          > Inne wymieniłem powyżej.
                          > Księstwo Poznańskie miało autonomię w myśl traktatu wersalskiego, Jak
                          sądzisz,
                          > jak długo.
                          Wiem coś o komisji. Ale mi wydawało się, że Drzymała nie otrzymał zgody na
                          budowę domu, bo teren nie był przeznaczony pod zabudowę. A tu chodziło tylko o
                          to że bnył Polakiem.

                          > Otóż nie, RAS` zwalczam tyko słowem, faszystą nazwałem cię za poglądy, które
                          > akurat nie dotyczą RAS`. Zastanawiają mnie za to równania sympatyk
                          > RAS`=sympatyk Prus=sympatyk niemców= niemiec.
                          Co na podstawie tego równania chcesz udowodnić? Moją niemieckość? faszyzm?

                          >Po co wam nowy naród S`loonski,
                          > jak już jest naród niemiecki. Chyba tylko dlatego, żeby siać zamieszanie.
                          > Logicznie rzecz biorąc nie ma żadnej różnicy między poglądami przeciętnego
                          > niemca, a poglądami sympatyka RAS`.
                          A wiesz może o tym, że ukształtowały nas takie same uwarunkowania historyczne.
                          Ta sama historia. Historia bardzo daleka od historii Polski.

                          > Nie prostuj. dla mnie jest wszystko jasne. Niemcy nawet z Duńczykami nie
                          mogli
                          > żyć w zgodzie. Musieli im zabrać ziemie. Może Duńczycy też źle się rządzili.
                          > Czemu tam niemcy się pchali. Francuzi też. To imperializm niemiecki rozpychał
                          > się zagarniając coraz to nowe ziemie. To trwało tysiąc lat.
                          W ten sposób postępowały wszelkie państwa w historii, w tym również Polska.
                          Temu chyba nie zaprzeczysz.

                          > Rosjanie w Rosji byli poddani naciskom polonizacyjnym, ciekawe.
                          Prusy wschodnie to dzisiejsze Mazury (nie tylko okręg Kaliningradzki). A dane
                          pochodzą od Stowarzyszenia Rosjan w Polsce.

                          >Powiedz, gdzie
                          > są ci Słowińcy, czy kultywują swoją mowę i jaka jest wina Polski, że tej mowy
                          > nie zachowali.
                          Słyszałeś o wsi Kluki? Jeśli nie to poczytaj

                          > Czy to były fundusze państwowe? Jak wielkie były, dlaczego je stworzono.
                          > No to fundusz ziemski sięga we wczesne średniowiecze. Czy Słowian Połabskich
                          > też wykupywano, albo Prusów.
                          W tej chwili nie umię Ci odpowiedzieć na pierwsze pytania. Ale na drugie znasz
                          odpowiedź.

                          > Czy Czechy wtedy należały do rzeszy, toż Czesi nigdy nie byli samodzielnym
                          > Państwem?
                          A wiesz, że król czeski był jednocześnie Cesarzem Rzeszy? Z tego okresu
                          pochodzi określenie "Złota Praga". Jedno nie zaprzecza drugiemu. Dane pochodzą
                          z czeskich podręczników do historii.

                          >Dziękuję za oświecenie, powiedz to Czechom. Czy Miśnia już wtedy
                          > należała do rzeszy?
                          Była. W tym czasie była to Marchia Wschodnia.

                          >Również Hitler kreślił ołówkiem po mapie zakreślając coraz
                          > to nowe terytoria przynależne do rzeszy, wcześniej robił to Wili i inni.
                          Owszem, to samo czynił Stalin, Wilson, Piłsudski czy wielu innych polityków. A
                          co to zmienia?

                          > O jakiej agresji Chrobrego, kolego. Cesarz przegrał, stąd cała heca.
                          Atak wojska na Czechy i zdobycie Pragi to moim zdaniem agresja. Zbrojne zajęcie
                          Miśni i Łużyc to także agresja, chyba że była to Twoim zdaniem "bratnia pomoc".

                          > Nie wiesz co chciał Otton osiągnąć, ale to co chciał osiągnąć nie podobało
                          się
                          > niemcom. Długo nie pożył. Być może był on jedynym Cesarzem Niemieckim który
                          > miał wizje zjednoczonej Chrześcijańskiej Europy bez dominacji elementu
                          > niemieckiego.
                          Był młody. Nie wiadomo do czego by doszedł. Może tę wizję poddałby rewizji.

                          > Sam jesteś wasalem narodu niemieckiego. Brednie pleciesz.
                          Dzięki.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.09.03, 10:25
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > Wiem. W wyniku postanowień Wielkiej Trójki w Poczdamie.

                          No to chociaż w jednym się zgadzamy.

                          > A jednocześnie na terenie Prus wydawano gazety, książki i kalendarze po
                          polsku.

                          Do użytku domowego.

                          > >Wszyscy absolwenci szkół musieli zdawać egzamin z kultury
                          > > niemieckiej itd.Sądzę że p. Gorzelik nie mógłby nauczać w niemieckiej szko
                          > >le, gdyby przyznawał się do narodowości Śląskiej.
                          > A ja uważam, że to nie ma nic do rzeczy.

                          Ja uważam, że ma to dużo do rzeczy. W dodatku, że dotyczy to szkoły wyższej.

                          > > Na temat prasy i cenzury powiedziałem wszystko, jeśli ty masz inne spojrze
                          > > nie musisz sobie sam z tym radzić.
                          > Na temat cenzury nie napisałeś nic. Nawet mi nie wytłumaczyłeś co to słowo

                          jeśli masz trudności ze zrozumieniem słowa cenzura, to musisz trochę poszukać w
                          encyklopediach, leksykonach, itd. To słowo jest dobrze zdefiniowane.

                          > > Zastanawia mnie, jak ty pokończyłeś polskie szkoły, a może nie kończyłeś.
                          > Zwyczajnie. Kiedy trzeba było zdawałem odpowiedni egzamin. A może dziwisz się
                          > że polska szkoła nie narzuciła mi "jedynie słusznej wizji świata"?

                          To zupełnie inaczej niż szkoła niemiecka, a w szczególności szkoły w państwie
                          pruskim. Skąd u ciebie ta pochwała szkoły polskiej. Przecież ty masz niemiecką,
                          jedyną słuszną wizję świata. Mnie ta szkoła narzucała jedyną, komunistyczną
                          wizję świata.

                          > Nie. To taka różnica jak pomiędzy Prezydentem i Premierem.

                          Znowu się rozczuliłem nad tym praworządnym państwem pruskim.

                          > > Wiesz coś o Komisji Kolonizacyjnej.
                          > > W 1904 Drzymała kupił działkę ziemi w powiecie Wolsztyńskim, lecz dowiedzi
                          > > ał się, że w myśl przepisów KK, jako Polak nie ma prawa zbudować domu,
                          > > Księstwo Poznańskie miało autonomię w myśl traktatu wersalskiego, Jak
                          > > sądzisz, jak długo.
                          > Wiem coś o komisji. Ale mi wydawało się, że Drzymała nie otrzymał zgody na
                          > budowę domu, bo teren nie był przeznaczony pod zabudowę. A tu chodziło tylko
                          o
                          to że bnył Polakiem.

                          Masz tupet, typowe internacjonalistyczne podejście. Zachowałeś czujność.
                          Księstwo Poznańskie, jest świetnym odniesieniem do waszych rojeń o autonomii
                          jakiejkolwiek prowincji niemieckiej, o jakimś państwie śląskim.

                          > > Zastanawiają mnie za to równania sympatyk
                          > > RAS`=sympatyk Prus=sympatyk niemców= niemiec.
                          > Co na podstawie tego równania chcesz udowodnić? Moją niemieckość? faszyzm?

                          Po prostu widzę związek.

                          > >Po co wam nowy naród S`loonski,
                          > > jak już jest naród niemiecki. Chyba tylko dlatego, żeby siać zamieszanie.
                          > > Logicznie rzecz biorąc nie ma żadnej różnicy między poglądami przeciętnego
                          > > niemca, a poglądami sympatyka RAS`.
                          > A wiesz może o tym, że ukształtowały nas takie same uwarunkowania
                          historyczne.
                          > Ta sama historia. Historia bardzo daleka od historii Polski.

                          Mylisz się. Historia niemiec jest bliska historii Polski. O tym tutaj
                          dyskutujemy. Zarys tej historii już tutaj przedstawiłeś, kultura też jest
                          zbliżona. Popracować nad językiem i nie jest potrzebny nowy naród.

                          > > Nie prostuj. dla mnie jest wszystko jasne. Niemcy nawet z Duńczykami nie
                          > mogli
                          > > żyć w zgodzie. Musieli im zabrać ziemie. Może Duńczycy też źle się rządzil
                          > i.
                          > > Czemu tam niemcy się pchali. Francuzi też. To imperializm niemiecki rozpyc
                          > hał
                          > > się zagarniając coraz to nowe ziemie. To trwało tysiąc lat.
                          > W ten sposób postępowały wszelkie państwa w historii, w tym również Polska.
                          > Temu chyba nie zaprzeczysz.

                          Oczywiście, że zaprzeczę. Jeśli uważasz, że wszystko, każdą zbrodnie, można
                          wytłumaczyć zdaniem; takie były czasy, albo: tak robili inni. Tutaj mówimy o
                          państwie pruskim, więc nie mieszaj innych.

                          > > Rosjanie w Rosji byli poddani naciskom polonizacyjnym, ciekawe.
                          > Prusy wschodnie to dzisiejsze Mazury (nie tylko okręg Kaliningradzki). A dane
                          > pochodzą od Stowarzyszenia Rosjan w Polsce.

                          Znaczy myślisz o niedobitkach armii Tuchaczewskiego, które szukały schronienia
                          w prusach po bitwie pod Warszawą. Zupełnie cię Piotrusiu nie pojmuję.

                          > >Powiedz, gdzie
                          > > są ci Słowińcy, czy kultywują swoją mowę i jaka jest wina Polski, że tej m
                          > > owy nie zachowali.
                          > Słyszałeś o wsi Kluki? Jeśli nie to poczytaj

                          Nie wiem gdzie jest wieś Kluki. Jeśli uważasz, że Słowińcy przetrwali czasy
                          niemieckie tylko w jednej wiosce, to gratuluje. Zrobili sobie niemcy skansen,
                          czy co.

                          > > Czy to były fundusze państwowe? Jak wielkie były, dlaczego je stworzono.
                          > > No to fundusz ziemski sięga we wczesne średniowiecze. Czy Słowian Połabski
                          > > ch też wykupywano, albo Prusów.
                          > W tej chwili nie umię Ci odpowiedzieć na pierwsze pytania. Ale na drugie
                          znasz
                          > odpowiedź.

                          To jest właśnie germanizacja. Robiono ją różnymi metodami, i robiły to państwa
                          niemieckie, w tym Cesarstwo.

                          > A wiesz, że król czeski był jednocześnie Cesarzem Rzeszy? Z tego okresu
                          > pochodzi określenie "Złota Praga". Jedno nie zaprzecza drugiemu. Dane
                          pochodzą
                          > z czeskich podręczników do historii.

                          Aż dziw, że czesi przetrwali. Już od XIII wieku rządzili nimi królowie
                          niemieccy. Nic dziwnego, że musieli odtwarzać język z gwary chłopskiej w XIX
                          wieku, ale w XI o którym mówimy, Czechy były niezależnym królestwem.

                          > >Dziękuję za oświecenie, powiedz to Czechom. Czy Miśnia już wtedy
                          > > należała do rzeszy?
                          > Była. W tym czasie była to Marchia Wschodnia.

                          Marchia Wschodnia powstała po to, aby tereny Miśni zdobyć i włączyć do
                          cesarstwa. Było to pogranicze, w XI wieku jeszcze niczyje (czyli plemion
                          Słowiańskich, które nie utworzyły państwa).

                          > >Również Hitler kreślił ołówkiem po mapie zakreślając coraz
                          > > to nowe terytoria przynależne do rzeszy, wcześniej robił to Wili i inni.
                          > Owszem, to samo czynił Stalin, Wilson, Piłsudski czy wielu innych polityków.
                          A
                          > co to zmienia?

                          Mówimy o niemcach a ty znowu posiłkujesz się nazwiskami ni przypiął, ni
                          przyłatał. Wilson, ani Piłsudski, nie byli zbrodniarzami, więc twoje porównanie
                          jest obraźliwe.

                          Trzeba dużo złej woli, żeby widzieć agresję Chrobrego, a nie widzieć agresji
                          Cesarstwa.

                          > Był młody. Nie wiadomo do czego by doszedł. Może tę wizję poddałby rewizji.

                          A może nie. Jego niemieccy druhowie woleli nie ryzykować.

                          > Dzięki.

                          To że jesteś niemcem, który tylko przypadkiem zapominał mowy ojczystej, nie
                          upoważnia cię do zwalania całej winy za to na Polaków.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 04.09.03, 13:06
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > No to chociaż w jednym się zgadzamy.
                          Dobre i to

                          > > A jednocześnie na terenie Prus wydawano gazety, książki i kalendarze po
                          > polsku.
                          >
                          > Do użytku domowego.
                          To znaczy, że Ciebie chodzi jedynie o zagadnienia związane ze szkolnictwem. Jak
                          odbywa się to w obecnej Polsce? Czy wiesz, że na tetrenie Górnego Śląska
                          istniał zakaz nauki języka niemieckiego (nieoficjalny) w latach 1945-1989.
                          Nawet wydział germanistyki UŚ znajduje się w Sosnowcu (poza Górnym Śląskiem).
                          Czy można osądzać kogoś prowadząc identyczną politykę?

                          > > >Wszyscy absolwenci szkół musieli zdawać egzamin z kultury
                          > > > niemieckiej itd.Sądzę że p. Gorzelik nie mógłby nauczać w niemieckiej
                          > szko
                          > > >le, gdyby przyznawał się do narodowości Śląskiej.
                          > > A ja uważam, że to nie ma nic do rzeczy.
                          > Ja uważam, że ma to dużo do rzeczy. W dodatku, że dotyczy to szkoły wyższej.
                          A wiesz może co on tam wykłada? Historię sztuki. Czy można przekazać własną
                          wizję świata dotyczącą polityki na takim stanowisku?

                          > jeśli masz trudności ze zrozumieniem słowa cenzura, to musisz trochę poszukać
                          w
                          > encyklopediach, leksykonach, itd. To słowo jest dobrze zdefiniowane
                          Ale ja nadal nie wiem, co Ty pod tym pojęciem rozumiesz.

                          > To zupełnie inaczej niż szkoła niemiecka, a w szczególności szkoły w państwie
                          > pruskim. Skąd u ciebie ta pochwała szkoły polskiej. Przecież ty masz
                          niemiecką, jedyną słuszną wizję świata. Mnie ta szkoła narzucała jedyną,
                          komunistyczną
                          > wizję świata.
                          Mnie już nie. Pochodzę z innego pokolenia. A wracając do niemieckich szkół, to
                          pokończyli je również tacy ludzie jak Lompa, Miarka, Korfanty i na nich też nie
                          wywarła aż takiego znaczenia. Lompa i Miarka byli nauczycielami, a Korfanty
                          nawet urzędnikiem Ministerstwa. Gdzie tu są te Twoje szykany wobec polskości w
                          Prusach? Blokowanie dostępu do edukacji czy stanowisk jedynie ze względu na
                          narodowość?

                          > Masz tupet, typowe internacjonalistyczne podejście. Zachowałeś czujność.
                          > Księstwo Poznańskie, jest świetnym odniesieniem do waszych rojeń o autonomii
                          > jakiejkolwiek prowincji niemieckiej, o jakimś państwie śląskim.
                          Nie zachowałem czujności. Po prostu ja odbieram sprawę Drzymały w ten sposób.

                          > > > Zastanawiają mnie za to równania sympatyk
                          > > > RAS`=sympatyk Prus=sympatyk niemców= niemiec.
                          > > Co na podstawie tego równania chcesz udowodnić? Moją niemieckość? faszyzm?
                          > Po prostu widzę związek.
                          I do jakiego wniosku doszedłeś?

                          > Mylisz się. Historia niemiec jest bliska historii Polski. O tym tutaj
                          > dyskutujemy. Zarys tej historii już tutaj przedstawiłeś, kultura też jest
                          > zbliżona. Popracować nad językiem i nie jest potrzebny nowy naród.
                          Nie jest bliska. Wystarczy spojrzeć na spostrzeganie historii. Ja nie neguję
                          czarnych kart niemieckiej historii, ale jeśli takie same ukaże się w hitorii
                          polskiej, to już zaraz jest wielkie oburzenie.

                          > Oczywiście, że zaprzeczę. Jeśli uważasz, że wszystko, każdą zbrodnie, można
                          > wytłumaczyć zdaniem; takie były czasy, albo: tak robili inni. Tutaj mówimy o
                          > państwie pruskim, więc nie mieszaj innych.
                          Nic nie wiem o zbrodniach wywołanych wojną o Szlezwik czy Alzację. To były
                          typowe wojny wywołane z powodów gospodarczych (jak dziś Irak). Jeśli stosujesz
                          różną miarę wobec różnych państw to jak można cokolwiek oceniać?

                          > Znaczy myślisz o niedobitkach armii Tuchaczewskiego, które szukały
                          schronienia
                          > w prusach po bitwie pod Warszawą. Zupełnie cię Piotrusiu nie pojmuję.
                          Nie. dane te dotyczą znacznie wcześniejszych osadników z Rosji na tereny Prus.

                          > Nie wiem gdzie jest wieś Kluki. Jeśli uważasz, że Słowińcy przetrwali czasy
                          > niemieckie tylko w jednej wiosce, to gratuluje. Zrobili sobie niemcy skansen,
                          > czy co.
                          Może i zrobili skansen. Ale po 1945 roku nawet się nie zachował. I mieszkańcy
                          nie uciekali przed Armią Czerwoną.

                          > To jest właśnie germanizacja. Robiono ją różnymi metodami, i robiły to
                          państwa
                          > niemieckie, w tym Cesarstwo.
                          A co w tym złego? Tak samo po 1945 postępowała Polska.

                          > Aż dziw, że czesi przetrwali. Już od XIII wieku rządzili nimi królowie
                          > niemieccy. Nic dziwnego, że musieli odtwarzać język z gwary chłopskiej w XIX
                          > wieku, ale w XI o którym mówimy, Czechy były niezależnym królestwem.
                          Tak samo jak i wiele innych krajów w składzie Cesartwa, choćby Saksonia i
                          Bawaria.

                          > Marchia Wschodnia powstała po to, aby tereny Miśni zdobyć i włączyć do
                          > cesarstwa. Było to pogranicze, w XI wieku jeszcze niczyje (czyli plemion
                          > Słowiańskich, które nie utworzyły państwa).
                          W takim przypadku dlaczego tej zdobyczy Polska nie umiała strawić? Jeśli nie
                          było tam żadnej organizacji państwowej powinno to być łatwe.

                          > Mówimy o niemcach a ty znowu posiłkujesz się nazwiskami ni przypiął, ni
                          > przyłatał. Wilson, ani Piłsudski, nie byli zbrodniarzami, więc twoje
                          porównanie jest obraźliwe.
                          A kto decyduje o tym kto jest zbrodniarzem, a kto nie? I dla kogo? Jeszcze raz
                          zapytam Czy można osądzać kogokolwiek stosując różną skalę wartości dla takich
                          samych czynów?

                          > Trzeba dużo złej woli, żeby widzieć agresję Chrobrego, a nie widzieć agresji
                          > Cesarstwa.
                          Gdzie powiedziałem, że nie widzę agresji Cesarstwa? Dla mnie Polska w tamtym
                          okresie to część Cesarstwa. Wobec tego było to polityka wewnętrzna.

                          >A może nie. Jego niemieccy druhowie woleli nie ryzykować.
                          To potwierdzam.

                          > To że jesteś niemcem, który tylko przypadkiem zapominał mowy ojczystej, nie
                          > upoważnia cię do zwalania całej winy za to na Polaków.
                          Nie zapomniałem swojej mowy ojczystej. I nie jest nią niemiecki. Jest nią
                          polski. Nie jestem również Niemcem. Nie wiem czy na podstawie poglądów
                          politycznych (czy opinii historycznej) można określić narodowość, ale jeśli
                          tak, to tym razem Ci się nie udało.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.09.03, 12:00
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > To znaczy, że Ciebie chodzi jedynie o zagadnienia związane ze szkolnictwem.
                          Jak
                          > odbywa się to w obecnej Polsce? Czy wiesz, że na tetrenie Górnego Śląska
                          > istniał zakaz nauki języka niemieckiego (nieoficjalny) w latach 1945-1989.
                          > Nawet wydział germanistyki UŚ znajduje się w Sosnowcu (poza Górnym Śląskiem).
                          > Czy można osądzać kogoś prowadząc identyczną politykę?

                          Obecnie możesz się uczyć każdego języka, nawet Chińskiego. Nikomu to nie
                          przeszkadza. W czasach komunistycznych tak było. Zakaz obejmował wszystkich,
                          również Polaków. Powiem więcej. Poziom nauczania niemieckiego, w szkołach
                          średnich, poza sląskiem, był bardzo słaby. Wszystko się zgadza, lecz dlaczego
                          zawsze mówisz winna Polska, jak to była komunistyczna Polska, której
                          niezależność była iluzoryczna. Wszyscy wy, co tak walczycie o Śląskość,
                          posługujecie się tym skrótem, który jest obraźliwy dla Polaków.

                          > A wiesz może co on tam wykłada? Historię sztuki. Czy można przekazać własną
                          > wizję świata dotyczącą polityki na takim stanowisku?

                          ja odnosiłem jego sytuację do państwa pruskiego. Wtedy to było bez znaczenia.

                          > Ale ja nadal nie wiem, co Ty pod tym pojęciem rozumiesz.

                          Kolego, znaczenia słowa cenzura, nauczyłem się w czasach komunistycznych,
                          również w państwach demokratycznych można znaleźć elementy cenzury
                          środowiskowej i nie tylko, mogę sobie więc wyobrazić jak to wyglądało w
                          państwie pruskim, które było państwem totalitarnym.

                          > Pochodzę z innego pokolenia. A wracając do niemieckich szkół, to
                          > pokończyli je również tacy ludzie jak Lompa, Miarka, Korfanty i na nich też
                          nie

                          Jeśli pochodzisz z tego pokolenia to niemieckiego mogłeś sie uczyć w szkole, i
                          cała ta dyskusja o szkolnictwie w czasach komuny jest bezpodstawna. To mnie
                          obejmowały jej ograniczenia.

                          > wywarła aż takiego znaczenia. Lompa i Miarka byli nauczycielami, a Korfanty
                          > nawet urzędnikiem Ministerstwa. Gdzie tu są te Twoje szykany wobec polskości
                          w
                          > Prusach? Blokowanie dostępu do edukacji czy stanowisk jedynie ze względu na
                          > narodowość?

                          Nie rozumiemy się. Korfanty i inni ukończyli niemieckie szkoły, polskiego
                          nauczyli się z potrzeby duszy. Nie pomógł im w tym aparat nauczania w państwie
                          pruskim. Te przykłady są bardzo nieliczne, że Ślązak, Poznaniak w dodatku
                          uważający się za Polaka, mógł osiągnąć jakieś stanowisko w niemieckej szeroko
                          pojętej administracji. Przez ciebie wymienione są bardzo niskimi stanowiskami.

                          > Nie zachowałem czujności. Po prostu ja odbieram sprawę Drzymały w ten sposób.

                          To nawet Drzymale odbierasz prawo do domu? Smutne.

                          > > > > Zastanawiają mnie za to równania sympatyk
                          > > > > RAS`=sympatyk Prus=sympatyk niemców= niemiec.
                          > > > Co na podstawie tego równania chcesz udowodnić? Moją niemieckość? fas
                          > zyzm?
                          > > Po prostu widzę związek.
                          > I do jakiego wniosku doszedłeś?

                          Wniosek jest taki, że równanie jest prawdopodobne. Można też te równania
                          zmodyfikować, jak wiesz.

                          > Nie jest bliska. Wystarczy spojrzeć na spostrzeganie historii. Ja nie neguję
                          > czarnych kart niemieckiej historii, ale jeśli takie same ukaże się w hitorii
                          > polskiej, to już zaraz jest wielkie oburzenie.

                          W rozmowie ze mną nie dostrzegłeś żadnej czarnej karty niemieckiej więc po co
                          ta gadka.

                          > Nic nie wiem o zbrodniach wywołanych wojną o Szlezwik czy Alzację. To były
                          > typowe wojny wywołane z powodów gospodarczych (jak dziś Irak). Jeśli
                          stosujesz
                          > różną miarę wobec różnych państw to jak można cokolwiek oceniać?

                          Wojna jako taka była zbrodnicza.
                          Pochwalasz typowe wojny z powodów gospodarczych?
                          Wojna w Iraku nie jest wojną z powodów gospodarczych, jest elementem wojny z
                          terroryzmem światowym, państwowym, czytałeś coś o dyktaurze Sadama, jak
                          rozprawiał się z przeciwnikami, z Kurdami. Ile wywołał wojen. Masz coś na jego
                          usprawiedliwienie.

                          > Nie. dane te dotyczą znacznie wcześniejszych osadników z Rosji na tereny Prus.

                          W Rosji byli polonizowani, ciekawe, opisz trochę tę polonizację w duchu
                          niemieckiej propagandy.

                          > > Zrobili sobie niemcy skansen, czy co.
                          > Może i zrobili skansen. Ale po 1945 roku nawet się nie zachował. I mieszkańcy
                          > nie uciekali przed Armią Czerwoną.

                          To znaczy ich ruski, tak. Przejmujesz się skansenem, a wiesz coś o
                          zamojszczyźnie, tam niemcy nie jedną wieś rozstrzelali, może tak z grubsza
                          przypomnisz sobie, ze szkoły, ile tych wiosek było.

                          > > To jest właśnie germanizacja. Robiono ją różnymi metodami, i robiły to
                          > > państwa niemieckie, w tym Cesarstwo.
                          > A co w tym złego? Tak samo po 1945 postępowała Polska.

                          Nie tak samo, prędzej komunizowała.
                          To czemu narzekasz na polonizację skoro jest uzasadniona historycznie, podwiń
                          ogon i siedź cicho.

                          > > Aż dziw, że czesi przetrwali. Już od XIII wieku rządzili nimi królowie
                          > > niemieccy. Nic dziwnego, że musieli odtwarzać język z gwary chłopskiej w X
                          > IX
                          > > wieku, ale w XI o którym mówimy, Czechy były niezależnym królestwem.
                          > Tak samo jak i wiele innych krajów w składzie Cesartwa, choćby Saksonia i
                          > Bawaria.
                          Jeśli tak mówisz to widocznie jest to prawdopodobne. Uzasadniałoby to agresję
                          państwa Czeskiego na ziemie Polskie, chowanie się za płaszczykiem Cesarza.

                          > > Marchia Wschodnia powstała po to, aby tereny Miśni zdobyć i włączyć do
                          > > cesarstwa. Było to pogranicze, w XI wieku jeszcze niczyje (czyli plemion
                          > > Słowiańskich, które nie utworzyły państwa).
                          > W takim przypadku dlaczego tej zdobyczy Polska nie umiała strawić? Jeśli nie
                          > było tam żadnej organizacji państwowej powinno to być łatwe.

                          Marcha Wschodnia miała czas, poparcie in blano Cesarstwa, w końcu samo
                          Cesarstwo ją stworzyło w tym celu.

                          > > Mówimy o niemcach a ty znowu posiłkujesz się nazwiskami ni przypiął, ni
                          > > przyłatał. Wilson, ani Piłsudski, nie byli zbrodniarzami, więc twoje
                          > porównanie jest obraźliwe.
                          > A kto decyduje o tym kto jest zbrodniarzem, a kto nie?
                          Jego czyny o tym decydują, po słowach można określić tylko zapatrywania
                          polityczne.

                          >Czy można osądzać kogokolwiek stosując różną skalę wartości dla takich
                          > samych czynów?

                          Ośmielasz się porównywać czyny Piłsudskego ze zbrodniami Hitlera?, a może
                          zbrodnie Stalina z czynami Wilsona, czy takie są twoje przemyślenia.

                          > > Trzeba dużo złej woli, żeby widzieć agresję Chrobrego, a nie widzieć agres
                          > > ji Cesarstwa.
                          > Gdzie powiedziałem, że nie widzę agresji Cesarstwa?

                          Właśnie, nie powiedziałeś, że była agresja Cesarza, więc nie mogę tego miejsca
                          wskazać. Powiedziałeś za to o agresji Chrobrego

                          > Dla mnie Polska w tamtym
                          > okresie to część Cesarstwa. Wobec tego było to polityka wewnętrzna.

                          Była to nieuzasadniona ekspansja Cesarstwa, na chrześcijańskie ziemie nie tylko
                          Polskie.

                          > >A może nie. Jego niemieccy druhowie woleli nie ryzykować.
                          > To potwierdzam.

                          Tak się załatwiano wtedy z niepewnymi niemcami, w których nie było ducha
                          niemieckiego.

                          > Nie zapomniałem swojej mowy ojczystej. I nie jest nią niemiecki. Jest nią
                          > polski. Nie jestem również Niemcem. Nie wiem czy na podstawie poglądów
                          > politycznych (czy opinii historycznej) można określić narodowość, ale jeśli
                          > tak, to tym razem Ci się nie udało.

                          Nie wiem jak mam osądzić twoje oświadczenie, może ci się coś pochrzaniło, więc
                          dam sobie spokój.
                         • literat_kijonka Re: co by to było 05.09.03, 14:08
                          Przygladam się z zainteresowaniem waszej niewątpliwie ciekawej dyskusji.
                          Pozwólcie, że wyjaśnię tutaj dwie sprawy, które wyglądają troche inaczej niz
                          zostały tutaj przedstawione. Po pierwsze sprawa rosyjskich osadników w Prusach
                          Wschodnich. Pioter podał jakoby było ich 30 tysięcy. Jest to nieprawda.
                          Osadników tych było kilkuset (w roku 1910 około 700) i zamieszkiwali dwie wsie
                          w powiecie mrągowskim Gałkowo i Wojnowo. Byli to staroobrzędowcy. W okresie
                          międzywojennym starsi ludzie mówili jeszcze po rosyjsku ale młodziez nie znała
                          juz tego języka i uzywała na co dzień niemieckiego. wiekszość z tych ludzi
                          opuściła Prusy Wschodnie zimą 1945 roku reszta wyjechała w latach powojennych
                          choć z tego co wiem do dzisiaj pozostało kilka osób ale nie jestem pewien.
                          Druga sprawa to sprawa Słowińców. Chce wam powiedzieć, że w roku 1945 ani w
                          Klukach ani w innych okolicznych miejscowościach nie było nawet jednej osoby
                          znającej a tym bardziej uzywającej na co dzień języka słowińskiego czy
                          kaszubskiego. Kluki zgermanizowały sie juz na przełomie XIX i XX wieku.
                          Zresztą w spisach ludności figuruja jako miejscowość czysto niemiecka. Tylko
                          kilku najstarszych mieszkańców pamiętało z dzieciństwa pojedyncze słowa
                          kaszubskie. Cała sprawa ze Słowińcami wyniknęła z tego, że naukowcy skupieni
                          wokół Polskiego Związku Zachodniego postanowili tych ludzi repolonizować.
                          Repolonizacja z wiadomych wzgledów nie udała się i Słowińcy stopniowo
                          wyjeżdżali do Niemiec. Powtarzam jednak raz jeszcze byli to ludzie, którzy na
                          co dzień mówili wyłącznie po niemiecku i czuli sie Niemcami a nie żadnymi
                          Słowińcami.
                         • Gość: pIOTER Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 05.09.03, 16:00
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Obecnie możesz się uczyć każdego języka, nawet Chińskiego. Nikomu to nie
                          > przeszkadza. W czasach komunistycznych tak było. Zakaz obejmował wszystkich,
                          > również Polaków. Powiem więcej. Poziom nauczania niemieckiego, w szkołach
                          > średnich, poza sląskiem, był bardzo słaby. Wszystko się zgadza, lecz dlaczego
                          > zawsze mówisz winna Polska, jak to była komunistyczna Polska, której
                          > niezależność była iluzoryczna. Wszyscy wy, co tak walczycie o Śląskość,
                          > posługujecie się tym skrótem, który jest obraźliwy dla Polaków.
                          Również czasy Prus nie były jednoznaczne. Inaczej postępowano przed
                          Kulturkapfem, inaczej po. A Ty twierdzisz, że wszystkiemu winne są Prusy.

                          > Kolego, znaczenia słowa cenzura, nauczyłem się w czasach komunistycznych,
                          > również w państwach demokratycznych można znaleźć elementy cenzury
                          > środowiskowej i nie tylko, mogę sobie więc wyobrazić jak to wyglądało w
                          > państwie pruskim, które było państwem totalitarnym.
                          Zależy kiedy. Nawet po okresie Kulturkapfu daleko było temu systemowi do tego
                          ajki panował w okresie Hitlera. Było to państwo demokratyczne (na miarę swoich
                          czasów).
                          >
                          > Jeśli pochodzisz z tego pokolenia to niemieckiego mogłeś sie uczyć w szkole,
                          i
                          > cała ta dyskusja o szkolnictwie w czasach komuny jest bezpodstawna. To mnie
                          > obejmowały jej ograniczenia.
                          Nie. Pochodzę z pokolenia przełomu. Dyskusja nie jest bezpostawna.

                          > Nie rozumiemy się. Korfanty i inni u
                         • Gość: pIOTER Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 05.09.03, 16:00
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Obecnie możesz się uczyć każdego języka, nawet Chińskiego. Nikomu to nie
                          > przeszkadza. W czasach komunistycznych tak było. Zakaz obejmował wszystkich,
                          > również Polaków. Powiem więcej. Poziom nauczania niemieckiego, w szkołach
                          > średnich, poza sląskiem, był bardzo słaby. Wszystko się zgadza, lecz dlaczego
                          > zawsze mówisz winna Polska, jak to była komunistyczna Polska, której
                          > niezależność była iluzoryczna. Wszyscy wy, co tak walczycie o Śląskość,
                          > posługujecie się tym skrótem, który jest obraźliwy dla Polaków.
                          Również czasy Prus nie były jednoznaczne. Inaczej postępowano przed
                          Kulturkapfem, inaczej po. A Ty twierdzisz, że wszystkiemu winne są Prusy.

                          > Kolego, znaczenia słowa cenzura, nauczyłem się w czasach komunistycznych,
                          > również w państwach demokratycznych można znaleźć elementy cenzury
                          > środowiskowej i nie tylko, mogę sobie więc wyobrazić jak to wyglądało w
                          > państwie pruskim, które było państwem totalitarnym.
                          Zależy kiedy. Nawet po okresie Kulturkapfu daleko było temu systemowi do tego
                          ajki panował w okresie Hitlera. Było to państwo demokratyczne (na miarę swoich
                          czasów).
                          >
                          > Jeśli pochodzisz z tego pokolenia to niemieckiego mogłeś sie uczyć w szkole,
                          i
                          > cała ta dyskusja o szkolnictwie w czasach komuny jest bezpodstawna. To mnie
                          > obejmowały jej ograniczenia.
                          Nie. Pochodzę z pokolenia przełomu. Dyskusja nie jest bezpostawna.

                          > Nie rozumiemy się. Korfanty i inni ukończyli niemieckie szkoły, polskiego
                          > nauczyli się z potrzeby duszy. Nie pomógł im w tym aparat nauczania w
                          państwie
                          > pruskim. Te przykłady są bardzo nieliczne, że Ślązak, Poznaniak w dodatku
                          > uważający się za Polaka, mógł osiągnąć jakieś stanowisko w niemieckej szeroko
                          > pojętej administracji. Przez ciebie wymienione są bardzo niskimi stanowiskami.
                          Tak. możliwe. A wiesz, że Lompie na 2 lata przed usunięciem z pracy
                          zaproponowano stanowisko Rektora Kolegium Nauczycielskiego w Bydgoszczy? I nie
                          była to próba przekupstwa.

                          > To nawet Drzymale odbierasz prawo do domu? Smutne.
                          Nie. Patrzę tylko na te sprawy z innego punktu widzenia.

                          > W rozmowie ze mną nie dostrzegłeś żadnej czarnej karty niemieckiej więc po co
                          > ta gadka.
                          Nie wiem. Nigdy nie negowałem zbrodni niemickich w ostatniej wojnie. Co do
                          wcześniejszych czasów, to akurat mam inne spojrzenie.

                          > Wojna jako taka była zbrodnicza.
                          Każda wojna jest.

                          > Pochwalasz typowe wojny z powodów gospodarczych?
                          Nie, ale łatwiej jest mi to zrozumieć niż wojny z powodów ideologicznych.

                          > Wojna w Iraku nie jest wojną z powodów gospodarczych, jest elementem wojny z
                          > terroryzmem światowym, państwowym, czytałeś coś o dyktaurze Sadama, jak
                          > rozprawiał się z przeciwnikami, z Kurdami. Ile wywołał wojen. Masz coś na
                          jego
                          > usprawiedliwienie.
                          Nie. Ale do 1991 był sprawdzonym sojusznikiem USA. Dlaczego więc zaatakowali
                          teraz a nie wcześniej?

                          > W Rosji byli polonizowani, ciekawe, opisz trochę tę polonizację w duchu
                          > niemieckiej propagandy.
                          Większą część odpowiedzi udzielił literat kijonka. Powiem Ci tylko, że o całej
                          sprawie dowiedziałem się od działaczy Mniejszości Rosyjskiej w Polsce. I
                          przedstawiłem ją tak jak oni przedstawili ją mnie.

                          > To znaczy ich ruski, tak. Przejmujesz się skansenem, a wiesz coś o
                          > zamojszczyźnie, tam niemcy nie jedną wieś rozstrzelali, może tak z grubsza
                          > przypomnisz sobie, ze szkoły, ile tych wiosek było.
                          Każda zbrodnia jest zbrodnią. A co do danych w tym przypadku przedsatwionych
                          przez literata kijonkę to dane Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego są trochę inne.
                          Posługiwali się mieszaniną plattdeutsch i kaszebskiego. I czuli się obywatelami
                          Niemiec, nie Niemcami.

                          > > A co w tym złego? Tak samo po 1945 postępowała Polska.
                          > Nie tak samo, prędzej komunizowała.
                          > To czemu narzekasz na polonizację skoro jest uzasadniona historycznie, podwiń
                          > ogon i siedź cicho.
                          Tym samym sposobem można wykazać, że germanizacja ziem byłej NRD również
                          była "uzasadniona historycznie". A jest dla mnie pewna różnica
                          pomiędzy "komunizacją" = odbieraniem majątków, a "polonizacją" = usiłowaniem
                          opisania wszystkich obywateli jednym wspólnym mianownikiem (obejmującym nawet
                          przymusowe zmiany nazwisk i imion).

                          > Jeśli tak mówisz to widocznie jest to prawdopodobne. Uzasadniałoby to agresję
                          > państwa Czeskiego na ziemie Polskie, chowanie się za płaszczykiem Cesarza.
                          Możliwe.

                          > Jego czyny o tym decydują, po słowach można określić tylko zapatrywania
                          > polityczne.
                          Owszem, ale czyny ocenia się po fakcie. Czy Miloszewicz przed 1999 rokiem był
                          uważany za zbrodniarza? podobnie Hitler do 1943.

                          > Ośmielasz się porównywać czyny Piłsudskego ze zbrodniami Hitlera?, a może
                          > zbrodnie Stalina z czynami Wilsona, czy takie są twoje przemyślenia.
                          Nie. Ale Stalina i Hitlera stawiam w jednym rzędzie.

                          > Właśnie, nie powiedziałeś, że była agresja Cesarza, więc nie mogę tego
                          miejsca
                          > wskazać. Powiedziałeś za to o agresji Chrobrego
                          Owszem, ale powiedziałem również, że dla mnie była to walka o tron Cesarstwa,
                          czyli wojna dynastyczna.

                          > Była to nieuzasadniona ekspansja Cesarstwa, na chrześcijańskie ziemie nie
                          tylko
                          > Polskie.
                          W tym czasie nie istaniało nic takiego jak Polska. Istaniało raczej Państo
                          Polan.

                          > Tak się załatwiano wtedy z niepewnymi niemcami, w których nie było ducha
                          > niemieckiego.
                          Tu się nie zgadzam. Tak postępowano zawsze w polityce. I nie tylko w niemczech.
                          Mordy polityczne zawsze sąpewnym sposobem rozwiązania problemów.

                          > Nie wiem jak mam osądzić twoje oświadczenie, może ci się coś pochrzaniło,
                          więc
                          > dam sobie spokój.
                          Dzięki.
                         • literat_kijonka Re: co by to było 05.09.03, 18:31
                          Wracając do sprawy Słowińców to myslę, że działacze Zrzeszenia Kaszubsko-
                          Pomorskiego nie maja racji. To oczywiście bardzo zacni ludzie, wielcy patrioci
                          lokalni, mają jednak tą wadę, że wszędzie na Pomorzu chcieliby widziec
                          Kaszubów. Dlatego też, ich stanowisko w sprawie Słowińców traktowałbym raczej
                          jako wyraz ich życzeń niz realnej rzeczywistości. Prawda jest taka, że mówili
                          oni plattdeutsch a tylko najstarsi ludzie pamiętali jeszcze pojedyncze
                          kaszubskie słowa. Zresztą poczytajcie sami jak to było ze Słowińcami.

                          www.tygodnik.com.pl/numer/279707/podsiadlo.html
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.09.03, 12:25
                          Gość portalu: pIOTER napisał(a):

                          > Również czasy Prus nie były jednoznaczne. Inaczej postępowano przed
                          > Kulturkapfem, inaczej po. A Ty twierdzisz, że wszystkiemu winne są Prusy.

                          Rzesza niemiecka jest bezpośrednim spadkobiercą państwa pruskiego, wielkich
                          różnic w polityce, zewnętrznej ani wewnętrznej nie widzę. W stosunku do obcych
                          narodowości była tak samo nieprzejednana. Typowym przykładem jest likwidacja
                          Księstwa Poznańskiego, zupełnie obcego etniczne niemcom. I prusy i rzesza,
                          wszczynała wojny zaborcze, które ty nazywasz wojnami uzasadnionymi gospodarczo.
                          Tak to prusy są winne.

                          > > Kolego, znaczenia słowa cenzura, nauczyłem się w czasach komunistycznych,
                          > > również w państwach demokratycznych można znaleźć elementy cenzury
                          > > środowiskowej i nie tylko, mogę sobie więc wyobrazić jak to wyglądało w
                          > > państwie pruskim, które było państwem totalitarnym.
                          > Zależy kiedy. Nawet po okresie Kulturkapfu daleko było temu systemowi do tego
                          > ajki panował w okresie Hitlera. Było to państwo demokratyczne (na miarę
                          swoich
                          > czasów).

                          Demokratycznym państwem w tamtym czasie można nazwać Francję, Holandię, Anglię,
                          ale nie rzeszę niemiecką i nie państwo pruskie.

                          > > Nie rozumiemy się. Korfanty i inni ukończyli niemieckie szkoły, polskiego
                          > > nauczyli się z potrzeby duszy. Nie pomógł im w tym aparat nauczania w
                          > państwie
                          > > pruskim. Te przykłady są bardzo nieliczne, że Ślązak, Poznaniak w dodatku
                          > > uważający się za Polaka, mógł osiągnąć jakieś stanowisko w niemieckej szer
                          > oko
                          > > pojętej administracji. Przez ciebie wymienione są bardzo niskimi stanowisk
                          > ami.
                          > Tak. możliwe. A wiesz, że Lompie na 2 lata przed usunięciem z pracy
                          > zaproponowano stanowisko Rektora Kolegium Nauczycielskiego w Bydgoszczy? I
                          nie
                          > była to próba przekupstwa.

                          Te nieliczne przykłady Polaków w tamtych Niemczech potwierdzają moją tezę o
                          nieprzejednanym stanowisku niemców wobec żywiołu polskiego. O skazaniu
                          polskości na zagładę, co nawet w tamtym świecie, XIX – wiecznym, było nie do
                          pomyślenia. Tylko prusy, a potem rzesza niemiecka realizowały plany
                          eksterminacji miejscowej ludności polskiej, autochtonów.

                          > > To nawet Drzymale odbierasz prawo do domu? Smutne.
                          > Nie. Patrzę tylko na te sprawy z innego punktu widzenia.

                          Twój punkt widzenia jest nieprzejednany, tak jakby od tego miało zależeć twoje
                          dobra samopoczucie.

                          >
                          > > W rozmowie ze mną nie dostrzegłeś żadnej czarnej karty niemieckiej więc po
                          > > co ta gadka.
                          > Nie wiem. Nigdy nie negowałem zbrodni niemickich w ostatniej wojnie. Co do
                          > wcześniejszych czasów, to akurat mam inne spojrzenie.

                          Ostatnia wojna jest poza wszelką dyskusją.

                          > > Pochwalasz typowe wojny z powodów gospodarczych?
                          > Nie, ale łatwiej jest mi to zrozumieć niż wojny z powodów ideologicznych.

                          Każda wojna jest zbrodnicza, agresor jest zawsze przestępcą. Jedynie wojny w
                          obronie państwa, jego integralności terytorialnej, można uznać za sprawiedliwe,
                          ale też nie zawsze, np. wojna w Czeczeni.

                          > Nie. Ale do 1991 był sprawdzonym sojusznikiem USA. Dlaczego więc zaatakowali
                           teraz a nie wcześniej?
                          Zadanie tego pytania źle o tobie świadczy, w ciągu tych 10-15 latach wiele się
                          w świecie wydarzyło. W czasach gdy każdy obywatel może mieć dostęp do broni
                          masowego rażenia, w czasach łatwości podróżowania, wojna przekracza granice
                          państw chociaż wojska pozostają w koszarach. Afganistan talibów, Irak Saddama,
                          to państwa w których terroryzm miał znaczenie pierwszoplanowe, był religią
                          państwową.

                          > > W Rosji byli polonizowani, ciekawe, opisz trochę tę polonizację w duchu
                          > > niemieckiej propagandy.
                          > Większą część odpowiedzi udzielił literat kijonka. Powiem Ci tylko, że o
                          całej
                          > sprawie dowiedziałem się od działaczy Mniejszości Rosyjskiej w Polsce. I
                          > przedstawiłem ją tak jak oni przedstawili ją mnie.

                          Czerpiesz informacje z niesprawdzonych źródeł. Ale dla ciebie jedyną zaletą
                          tych źródeł jest to, że są antypolskie.
                          W tym miejscu chylę głowę przed wiedzą literata kijonka, a przede wszystkim
                          przed jego spokojem w odpieraniu absurdalnych tez polemistów, napastliwych
                          postów.

                          > > > A co w tym złego? Tak samo po 1945 postępowała Polska.
                          > > Nie tak samo, prędzej komunizowała.
                          > > To czemu narzekasz na polonizację skoro jest uzasadniona historycznie, pod
                          > > wiń ogon i siedź cicho.
                          > Tym samym sposobem można wykazać, że germanizacja ziem byłej NRD również
                          > była "uzasadniona historycznie". A jest dla mnie pewna różnica
                          > pomiędzy "komunizacją" = odbieraniem majątków, a "polonizacją" = usiłowaniem
                          > opisania wszystkich obywateli jednym wspólnym mianownikiem (obejmującym nawet
                          > przymusowe zmiany nazwisk i imion).

                          Nie odwracaj kota ogonem, ty chcesz okazać, że germanizacja jest dobra a
                          polonizacja zła, ja natomiast uważam, że i germanizacja i polonizacja jest zła.
                          Jest tylko jeden szkopuł, od czego zaczęliśmy, że skuteczność germanizacji była
                          taka wysoka, że wyginęły całe narody, polonizacja natomiast jakby przynosiła
                          odwrotne skutki.
                          Pozostałego twojego wywodu nie zrozumiałem, ponieważ dla mnie komunizacja nie
                          polega wcale na odbieraniu majątków, ale właśnie na opisaniu wszystkich
                          obywateli jednym wspólnym mianownikiem i dążenia do takiego stanu, że zostaną
                          tylko ludzie „sowieccy”.

                          > > Jego czyny o tym decydują, po słowach można określić tylko zapatrywania
                          > > polityczne.
                          > Owszem, ale czyny ocenia się po fakcie. Czy Miloszewicz przed 1999 rokiem był
                          > uważany za zbrodniarza? podobnie Hitler do 1943.

                          Oczywiste jest, że za słowa nikogo nie można skazać, natomiast jest jasne, że
                          można przewidzieć jego dalsze postępowanie. Na tym polegają wybory w
                          demokratycznym państwie. Czyny zbrodniarza oczywiście należy oceniać po fakcie.
                          Hitler już w 36 miał ma sumieniu wiele zbrodni i już wtedy był zbrodniarzem. Ty
                          sugerujesz, że zbrodniarzem stał się dopiero wtedy gdy przegrał wojnę. Sam mi
                          podpowiedz, jak podobne poglądy mam zaszufladkować

                          > > Ośmielasz się porównywać czyny Piłsudskego ze zbrodniami Hitlera?, a może
                          > > zbrodnie Stalina z czynami Wilsona, czy takie są twoje przemyślenia.
                          > Nie. Ale Stalina i Hitlera stawiam w jednym rzędzie.

                          To dlaczego porównywałeś?
                          Chcesz aby Hitler miał kompana? Nie znajdziesz we mnie sojusznika. Mimo jego
                          niewątpliwych zbrodni, Stalin i Rosja doprowadziła do upadku Hitlera i Niemiec,
                          to jego zwycięstwo doprowadziło do obecnego porządku europejskiego, do 50 lat
                          bez wojny.

                          > Owszem, ale powiedziałem również, że dla mnie była to walka o tron Cesarstwa,
                          > czyli wojna dynastyczna.

                          Nie przypominam sobie aby Chrobry walczył o tron Cesarza, widocznie masz bardzo
                          silne argumenty, przedstaw je.

                          > > Była to nieuzasadniona ekspansja Cesarstwa, na chrześcijańskie ziemie nie
                          > > tylko Polskie.
                          > W tym czasie nie istaniało nic takiego jak Polska. Istaniało raczej Państo
                           Polan.

                          Nie widzę istotnej różnicy, istniało państwo Polskie (lub które później zostało
                          nazwane Polskie), którego zasięg obejmował Wielkopolskę, Małopolskę, Śląsk,
                          Mazowsze, Pomorze. Żeby nie było wątpliwości, te 5 dzielnic składało się na
                          dziedzictwo polskie.

                          > Tu się nie zgadzam. Tak postępowano zawsze w polityce. I nie tylko w
                          niemczech.
                          > Mordy polityczne zawsze sąpewnym sposobem rozwiązania problemów.

                          Oczywiście, że mordy polityczne są zbrodniczym sposobem rozwiązywania
                          wszystkich problemów.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 10.09.03, 11:41
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          ) Rzesza niemiecka jest bezpośrednim spadkobiercą państwa pruskiego, wielkich
                          ) różnic w polityce, zewnętrznej ani wewnętrznej nie widzę.
                          Jednym z krajów składowych Rzeszy do 1945 roku były Prusy. Cesarzem Rzeszy był
                          Król Pruski. Stolica pokrywała się. Ale to nie jest jednoznaczne. Prusy i
                          Rzesza to różne organiznmy państwowe. W Bawarii obowiązują do dziś inne prawa
                          niż na terenach landów pozostałych po Prusach. A jeśli dokładnie przyjrzeć się
                          mapie, to spadkobiercą Prus jest akurat Polska (więcej niż 60% terytorium
                          obecnej RP).

                          )W stosunku do obcych
                          ) narodowości była tak samo nieprzejednana. Typowym przykładem jest likwidacja
                          ) Księstwa Poznańskiego, zupełnie obcego etniczne niemcom.
                          Likwidacji księstwa dokonały Prusy. Plączesz się w wyjaśnieniach. A co do
                          obcych narodowości, to tak się akurat zdarzyło, że wszystkie (znaczniejsze)
                          znajdowały się na terenie Prus (Polacy, Sorbowie, Ślązacy, Kaszebi, Alzatczycy
                          czy Duńczycy).

                          )I prusy i rzesza,
                          ) wszczynała wojny zaborcze, które ty nazywasz wojnami uzasadnionymi
                          gospodarczo.
                          Prusy prowadziły politykę ekspansywną (dziś prowadzi się taką politykę za
                          pomocą pieniędzy, kiedyś wojska). Rzesza przeciwnie. Podaj mi przykład wojny
                          wywołanej przez Rzeszę Niemiecką po 1871 (powstaniu Niemiec), a przed dojściem
                          Hitlera do władzy. I podpowiem Ci, że pomimo zwalenia całej winy na Niemcy po
                          przegranej I Wojnie Światowej, to nie oni ją wywołali - wbrew zapisom
                          traktatowym i propagandzie francuskiej.

                          ) Tak to prusy są winne.
                          A tu się niestety nie zgodzę. Tak samo można powiedzieć o innych krajach
                          ówczesnej Europy.


                          ) Demokratycznym państwem w tamtym czasie można nazwać Francję, Holandię,
                          Anglię,
                          ) ale nie rzeszę niemiecką i nie państwo pruskie.
                          W takim razie podaj mi przykłady szykanowania opozycji politycznej w Rzeszy czy
                          Prusach. Podaj przykłady zakazu druku czasopism (nie odpowiedzialność za już
                          wydrukowane słowo).
                          ) ) ) Nie rozumiemy się. Korfanty i inni ukończyli niemieckie szkoły, polsk
                          ) iego
                          ) ) ) nauczyli się z potrzeby duszy. Nie pomógł im w tym aparat nauczania w
                          )
                          ) ) państwie
                          ) ) ) pruskim. Te przykłady są bardzo nieliczne, że Ślązak, Poznaniak w dod
                          ) atku
                          ) ) ) uważający się za Polaka, mógł osiągnąć jakieś stanowisko w niemieckej
                          ) szer
                          ) ) oko
                          ) ) ) pojętej administracji. Przez ciebie wymienione są bardzo niskimi stan
                          ) owisk
                          ) ) ami.
                          ) ) Tak. możliwe. A wiesz, że Lompie na 2 lata przed usunięciem z pracy
                          ) ) zaproponowano stanowisko Rektora Kolegium Nauczycielskiego w Bydgoszczy? I
                          )
                          ) nie
                          ) ) była to próba przekupstwa.
                          )
                          ) Te nieliczne przykłady Polaków w tamtych Niemczech potwierdzają moją tezę o
                          ) nieprzejednanym stanowisku niemców wobec żywiołu polskiego. O skazaniu
                          ) polskości na zagładę, co nawet w tamtym świecie, XIX – wiecznym, było nie
                          ) do
                          ) pomyślenia. Tylko prusy, a potem rzesza niemiecka realizowały plany
                          ) eksterminacji miejscowej ludności polskiej, autochtonów.
                          A co powiesz o działaniach Rosji wobec narodów zamieszkujących ten kraj.
                          Działaniach Brytyjczyków wobec ludności kolonii, czy choćby tylko Irlandii.
                          Działań Francji wobec Korsykanów czy autochtonów w koloniach? Czy można
                          stosować różną miarę do tego samego postępowania, tylko dlatego, że bardziej w
                          tym przypadku nieszczęście dotnęło mnie, a nie sąsiada?

                          ) ) ) To nawet Drzymale odbierasz prawo do domu? Smutne.
                          ) ) Nie. Patrzę tylko na te sprawy z innego punktu widzenia.
                          ) Twój punkt widzenia jest nieprzejednany, tak jakby od tego miało zależeć
                          twoje
                          ) dobra samopoczucie.
                          Dobrze. Jeśli tak bardzo zależało Polskiej szlachcie na pomocy Drzymale, to
                          dlaczego nie spróbowali zmienić przeznaczenia spornego terenu (a mieli
                          możliwości)? Dlaczego ze zbiórki publicznej zakupiono wóz, a nie kawałek ziemi,
                          na którym można wybudować dom (inna sprawa, że Drzymała wóz sprzedał i tak
                          właśnie uczynił, w czym władze Pruskie mu nie przeszkadzały)? Czy Polacy nie
                          próbowali na siłę zrobić z tego człowieka symbolu oporu przeciw pruskiej
                          władzy? I to jeszcze za jego życia? A czy za jego zgodą, to już inna sprawa.


                          ) ) ) Pochwalasz typowe wojny z powodów gospodarczych?
                          ) ) Nie, ale łatwiej jest mi to zrozumieć niż wojny z powodów ideologicznych.
                          )
                          ) Każda wojna jest zbrodnicza, agresor jest zawsze przestępcą. Jedynie wojny w
                          ) obronie państwa, jego integralności terytorialnej, można uznać za
                          sprawiedliwe, ale też nie zawsze, np. wojna w Czeczeni.
                          Tak. Czy to nie dziwny punkt widzenia? Czeczeni mają prawo do własnej
                          państwowości, a Kaszebi czy Ślązacy już nie. I czym to tłumaczysz? Wmówioną
                          społeczeństwu polskiemu wizją świata?

                          ) ) Nie. Ale do 1991 był sprawdzonym sojusznikiem USA. Dlaczego więc zaatakowa
                          ) li
                          )  teraz a nie wcześniej?
                          ) Zadanie tego pytania źle o tobie świadczy, w ciągu tych 10-15 latach wiele
                          się
                          ) w świecie wydarzyło. W czasach gdy każdy obywatel może mieć dostęp do broni
                          ) masowego rażenia, w czasach łatwości podróżowania, wojna przekracza granice
                          ) państw chociaż wojska pozostają w koszarach. Afganistan talibów, Irak
                          Saddama,
                          ) to państwa w których terroryzm miał znaczenie pierwszoplanowe, był religią
                          ) państwową.
                          Tak. A Amerykanie nie ruszają za to Libii, bo boją się destabilizacji tego
                          terenu. Walka z terroryzmem (szczególnie jeśli tylko Amerykanie mają prawo do
                          decydowania o tym, kto jest terrorystą) nie może tłumaczyć poligonów dla nowej
                          broni (Afganistan) czy zagarnięcia najtańszych złóż ropy (Irak). Walką z
                          terroryzmem tłumaczą się również Rosjanie w Czeczenii, a tego już nie
                          pochwalasz. Podobnie Izraelczycy w Palestynie.

                          ) Czerpiesz informacje z niesprawdzonych źródeł. Ale dla ciebie jedyną zaletą
                          ) tych źródeł jest to, że są antypolskie.
                          ) W tym miejscu chylę głowę przed wiedzą literata kijonka, a przede wszystkim
                          ) przed jego spokojem w odpieraniu absurdalnych tez polemistów, napastliwych
                          ) postów.
                          Ciekawe stwierdzenie. Dla Ciebie takie same źródła (gdzie zaletą ich jest
                          antyniemieckość) mają duże znaczenie. Każdy z nas sam dobiera źródła. A co do
                          braku sprawdzenia ich przezemnie, to się przyznaję, ale przyjąłem, że działacze
                          mniejszości rosyjskiej w Polsce najlepiej znają ten temat.

                          ) ) ) ) A co w tym złego? Tak samo po 1945 postępowała Polska.
                          ) ) ) Nie tak samo, prędzej komunizowała.
                          ) ) ) To czemu narzekasz na polonizację skoro jest uzasadniona historycznie
                          ) , pod
                          ) ) ) wiń ogon i siedź cicho.
                          ) ) Tym samym sposobem można wykazać, że germanizacja ziem byłej NRD również
                          ) ) była "uzasadniona historycznie". A jest dla mnie pewna różnica
                          ) ) pomiędzy "komunizacją" = odbieraniem majątków, a "polonizacją" = usiłowani
                          ) em
                          ) ) opisania wszystkich obywateli jednym wspólnym mianownikiem (obejmującym na
                          ) wet
                          ) ) przymusowe zmiany nazwisk i imion).
                          )
                          ) Nie odwracaj kota ogonem, ty chcesz okazać, że germanizacja jest dobra a
                          ) polonizacja zła, ja natomiast uważam, że i germanizacja i polonizacja jest
                          zła.
                          Nie ukazywałem nigdy że germanizacja jest dobra. Wszelkie nacjonalizmy są złe.
                          Ukazywałem jedynie że germanizacja (szczególnie Śląska) nie przebiegała aż
                          takim drastycznym torem (większość ludności wybierała tę możliwość nie będąc
                          pod przymusem) niż późniejsza polonizacja tych samych ziem. Podobnie działo się
                          również z islamizacją Turcji Ottomańskiej (wiele osób samodzielnie wybierało
                          islam, aby móc zrobić karierę).

                          ) Jest tylko jeden szkopuł, od czego zaczęliśmy, że skuteczność germanizacji
                          była
                          ) taka wysoka, że wyginęły całe narody, polonizacja natomiast jakby przynosiła
                          ) odwrotne skutki.
                          Może wynika to z atrakcyjności kultur polskiej i niemieckiej? A może
                          polonizacja trwała zbyt krótko i można teraz wszystko odreagować? Niestety na
                          ten problem nie jestem wstanie udzielić Ci odpowiedzi.

                          ) Pozostałego twojego wywodu nie zrozumiałem, ponieważ dla mnie komunizacja nie
                          ) polega wcale na odbieraniu majątków, ale właśni
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.09.03, 09:18
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          ) Gość portalu: aqua napisał(a):
                          ) ) Rzesza niemiecka jest bezpośrednim spadkobiercą państwa pruskiego, wielkich
                          ) ) różnic w polityce, zewnętrznej ani wewnętrznej nie widzę.

                          ) Jednym z krajów składowych Rzeszy do 1945 roku były Prusy. Cesarzem Rzeszy
                          był
                          ) Król Pruski. Stolica pokrywała się. Ale to nie jest jednoznaczne. Prusy i
                          ) Rzesza to różne organiznmy państwowe. W Bawarii obowiązują do dziś inne prawa
                          ) niż na terenach landów pozostałych po Prusach. A jeśli dokładnie przyjrzeć
                          się
                          ) mapie, to spadkobiercą Prus jest akurat Polska (więcej niż 60% terytorium
                           obecnej RP).

                          Cesarstwo niemieckie skończyło się w 1918, nie zaprzeczysz, że to prusy
                          wchłonęły resztę państw niemieckich. Rozdającym był król prus. Chciałbym też
                          zauważyć, że ziemie etnicznie polskie, na początku XIX wieku, stanowiły co
                          najmniej 1/3 terytoriów prus. Można też powiedzieć, że Polacy stanowili ok. 1/3
                          ludności państwa pruskiego. Nie przełożyło się to w żaden sposób na dostęp
                          Polaków do stanowisk, nawet na średnim szczeblu administracji, do równoprawnego
                          traktowania Polaków i Niemców. Można też powiedzieć, że całe państwo pruskie
                          powstało na ziemiach, które były etnicznie słowiańskie jeszcze w średniowieczu.
                          Państwo pruskie powinno być więc w jakimś sensie spadkobiercą tradycji
                          słowiańskiej, czy tylko legendy słowiańskiej, a nie było. To państwo stworzyło
                          natomiast legendę podbojów ziem słowiańskich przez wszystkich niemców i dla
                          wszystkich niemców.

                          ) Prusy prowadziły politykę ekspansywną (dziś prowadzi się taką politykę za
                          ) pomocą pieniędzy, kiedyś wojska). Rzesza przeciwnie. Podaj mi przykład wojny
                          ) wywołanej przez Rzeszę Niemiecką po 1871 (powstaniu Niemiec), a przed
                          dojściem
                          ) Hitlera do władzy.

                          Rzesza w najbliższym otoczeniu zdobyła już wszystko co było do zdobycia, nowe
                          zdobycze nie mogły nastąpić, bez starcia z największymi mocarstwami Europy, co
                          z resztą nastąpiło.

                          ) I podpowiem Ci, że pomimo zwalenia całej winy na Niemcy po
                          ) przegranej I Wojnie Światowej, to nie oni ją wywołali - wbrew zapisom
                          ) traktatowym i propagandzie francuskiej.

                          Panie Piotrze, każdy naród będzie widział inaczej genezę I wojny światowej.
                          Można by snuć najróżniejsze powody tej wojny. Nie ulega jednak kwestii, że
                          niemcy znalazły się w tym sojuszu a nie innym. Niemcy tę wojnę przegrały więc
                          powinny uszanować traktat pokojowy, a nie szukać odwetu. Pragnę także zauważyć,
                          ze powstająca po tej wonie Polska, nie zabrała żadnych etniczne niemieckich
                          wtedy ziem. Jeśli może uważasz inaczej, to kwestionujesz w ogóle prawo Polski
                          do istnienia, odbierasz narodowi polskiemu prawo do posiadania własnego państwa.

                          ) ) Tak to prusy są winne.
                          ) A tu się niestety nie zgodzę. Tak samo można powiedzieć o innych krajach
                          ) ówczesnej Europy.

                          Niestety nadal rozmawiamy o winie prus i państwa niemieckiego, zostawmy inne
                          państwa na boku. Inne państwa też mają swoje grzechy i związane z nimi własne
                          problemy.

                          ) ) Demokratycznym państwem w tamtym czasie można nazwać Francję, Holandię,
                          ) Anglię,
                          ) ) ale nie rzeszę niemiecką i nie państwo pruskie.
                          ) W takim razie podaj mi przykłady szykanowania opozycji politycznej w Rzeszy
                          czy
                          ) Prusach. Podaj przykłady zakazu druku czasopism (nie odpowiedzialność za już
                          ) wydrukowane słowo).

                          Szykany dotykały np. jedną narodowość w tym państwie, czemu nie zaprzeczysz,
                          więc wg obecnych standardów, to państwo było rasistowskie.

                          ) A co powiesz o działaniach Rosji wobec narodów zamieszkujących ten kraj.
                          ) Działaniach Brytyjczyków wobec ludności kolonii, czy choćby tylko Irlandii.
                          ) Działań Francji wobec Korsykanów czy autochtonów w koloniach? Czy można
                          ) stosować różną miarę do tego samego postępowania, tylko dlatego, że bardziej
                          w
                          ) tym przypadku nieszczęście dotnęło mnie, a nie sąsiada?

                          Możemy łatwo wykazać, że w Rosji przetrwało setki narodów, które teraz w
                          mniejszym lub większym stopniu mają autonomię, czy nawet niezależność. W
                          niemczech nie przetrwała żadna narodowość, stąd moja mowa o winie Niemców.

                          ) Dobrze. Jeśli tak bardzo zależało Polskiej szlachcie na pomocy Drzymale, to
                          ) dlaczego nie spróbowali zmienić przeznaczenia spornego terenu (a mieli
                          ) możliwości)? Dlaczego ze zbiórki publicznej zakupiono wóz, a nie kawałek
                          ziemi,
                          ) na którym można wybudować dom (inna sprawa, że Drzymała wóz sprzedał i tak
                          ) właśnie uczynił, w czym władze Pruskie mu nie przeszkadzały)? Czy Polacy nie
                          ) próbowali na siłę zrobić z tego człowieka symbolu oporu przeciw pruskiej
                          ) władzy? I to jeszcze za jego życia? A czy za jego zgodą, to już inna sprawa.

                          Nie wiem jak w propagandzie niemieckiej tłumaczona jest sprawa Drzymały,
                          wystarczy że stała się symbolem germanizacji ziem Polskich. Przeceniasz siłę
                          organizacji Polskich w Wielkopolsce. W każdej chwili mogły je spotkać represje,
                          uchwalone przez demokratyczny, jak uważasz, parlament.

                          ) ) Każda wojna jest zbrodnicza, agresor jest zawsze przestępcą. Jedynie wojny
                          w
                          ) ) obronie państwa, jego integralności terytorialnej, można uznać za
                          ) sprawiedliwe, ale też nie zawsze, np. wojna w Czeczeni.
                          ) Tak. Czy to nie dziwny punkt widzenia? Czeczeni mają prawo do własnej
                          ) państwowości, a Kaszebi czy Ślązacy już nie. I czym to tłumaczysz? Wmówioną
                          ) społeczeństwu polskiemu wizją świata?

                          Sprawa Czeczeńców jest bardziej skomplikowana niż myślisz. Walczyli z Rosją od
                          2 stuleci i ponosili w tej walce ogromne straty. Wojna ta która teraz trwa,
                          wymknęła się obu stronom spod kontroli i trudno będzie komukolwiek przyznać
                          rację. Jest na pewno przestrogą dla innych, tych co marzą o dyktacie, chcą
                          sobie innych podporządkować lub tych co chcą burzyć istniejący porządek.

                          ) Tak. A Amerykanie nie ruszają za to Libii, bo boją się destabilizacji tego
                          ) terenu. Walka z terroryzmem (szczególnie jeśli tylko Amerykanie mają prawo do
                          ) decydowania o tym, kto jest terrorystą) nie może tłumaczyć poligonów dla
                          nowej
                          ) broni (Afganistan) czy zagarnięcia najtańszych złóż ropy (Irak). Walką z
                          ) terroryzmem tłumaczą się również Rosjanie w Czeczenii, a tego już nie
                          ) pochwalasz. Podobnie Izraelczycy w Palestynie.

                          Stale podajesz złe przykłady. Kadafi już przeprasza za swoje ciągoty
                          terrorystyczne. Walka z terroryzmem będzie w najbliższym czasie najważniejszym
                          zadaniem całego cywilizowanego świata. Czy chcesz czy nie, ta walka w Europie
                          już się toczy. To że amerykanie zdecydowali na wojnę z państwami
                          terrorystycznymi, jest dla mnie godne pochwały, ale jednocześnie uważam, że
                          jest to szalenie ryzykowne. Co do poligonów nowej broni, czy sprawy ropy, to
                          daj sobie spokój.

                          ) ) Czerpiesz informacje z niesprawdzonych źródeł. Ale dla ciebie jedyną zaletą
                          ) ) tych źródeł jest to, że są antypolskie.

                          ) Ciekawe stwierdzenie. Dla Ciebie takie same źródła (gdzie zaletą ich jest
                          ) antyniemieckość) mają duże znaczenie. Każdy z nas sam dobiera źródła. A co do
                          ) braku sprawdzenia ich przezemnie, to się przyznaję, ale przyjąłem, że
                          działacze
                          ) mniejszości rosyjskiej w Polsce najlepiej znają ten temat.

                          Gdzie powoływałem się na źródła antyniemieckie. Przytaczałem tylko fakty, które
                          w przeszłości się zdarzyły i prezentuję ich tutaj swoją interpretację. Czy w
                          duchu antyniemieckim? Trudno żebym prezentował stanowisko proniemieckie, jak ty
                          to czynisz gdy starasz się tłumaczyć ich każdą zbrodnię. Ja prezentuję raczej
                          swoje stanowisko, nawet nie pro polskie, prędzej bym powiedział ludzkie.

                          ) Nie ukazywałem nigdy że germanizacja jest dobra. Wszelkie nacjonalizmy są
                          złe.
                          ) Ukazywałem jedynie że germanizacja (szczególnie Śląska) nie przebiegała aż
                          ) takim drastycznym torem (większość ludności wybierała tę możliwość nie będąc
                          ) pod przymusem) niż późniejsza polonizacja tych samych ziem. Podobnie działo
                          się
                          ) również z islamizacją Turcji Ottomańskiej (wiele osób samodzielnie wybierało
                          ) islam, aby móc zrobić karierę).

                          Żyję wśród Ślą
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 15.09.03, 15:49
                          Wbrew temu co napisała Anita nie zakończyłem dyskusji z Tobą, a jedynie
                          odłożyłem trochę z powodu nawału zajęć. Dlatego spróbuję się ustosunkować do
                          Twojej wypowiedzi.
                          > Cesarstwo niemieckie skończyło się w 1918, nie zaprzeczysz, że to prusy
                          > wchłonęły resztę państw niemieckich.
                          Cesarstwo Niemieckie zakończyło swój żywot w wyniku Rewolucji Listopadowej w
                          1918, kiedy po okresie chaosu (wzorowanym na bolszewickim) wprowadzono ustrój
                          republikański (podobny jak w Rosji w czsach Kiereńskiego). Faktycznie wówczas w
                          całej Europie środkowej wybierano taki model państwa. I zaprzeczę, że Prusy
                          wchłonęły pozostałe kraje niemieckie. Rząd w Berlinie nie miał wpływu na to co
                          się dzieje w Bawarii do 1924 roku. Faktycznie było to oddzielne państwo (nie
                          uznane przez Ligę Narodów). Pozatym Republika Weimarska była federacją, a nie
                          tworem jednolitym.
                          >Rozdającym był król prus.
                          W tym okresie już nie. A wcześniej to na wniosek delegatów krajów niemieckich w
                          Lipsku 1848 ustalono, że w miejsce dawnego Cesarstwa Rzymskiego winno powstać
                          nowe Cesarstwo, którego władcą winien być król Prus. Sprzeciwiła się temu
                          Francja i stąd doszło do wojny Prusko - Francusjkiej w 1870. Po pokonaniu
                          Francji udało się Bismarkowi (nie Wilhelmowi) stworzyć państwo, które było
                          pierwowzorem obecnej UE (Wspólna waluta, wpólna polityka zagraniczna, wspólna
                          armia, ale oddzielne prawa wewnętrzne, w tym szkolnictwo). Patrzenie na
                          historię Niemiec jedynie z punktu widzenia Polaka mieszkającego w Prusach jest
                          nieuczciwe. Ta historia to również Wolne Miasto Hamburg, Królestwo Bawarii, czy
                          inne kraje, gdzie warunki były inne. Fakt, że za politykę odpowiadał kanclerz,
                          który jednocześnie był kanclerzem Prus, niczego nie zmienia.
                          >Chciałbym też
                          > zauważyć, że ziemie etnicznie polskie, na początku XIX wieku, stanowiły co
                          > najmniej 1/3 terytoriów prus.
                          Chciałbym wiedzieć co rozumisz pod pojęciem "ziemie etnicznie polskie"
                          i "początek XIX wieku". Czy mowaa tu o okresie 1792 - 1815 (nawet Warszawa
                          należała wtedy do Prus) czy o okresie po Kongresie Wiedeńskim (z "ziem
                          etnicznie polskich" wskład Prus wchodziła jedynie Wielkopolska - Pomorze,
                          Warmia, czy Śląsk takimi ziemiami w tamtym okresie nie były).
                          >Można też powiedzieć, że Polacy stanowili ok. 1/3
                          > ludności państwa pruskiego.
                          Zbyt optymistyczne założenie. Zagęszczenie ludności nie rozkłada się jednakowo
                          na wszystkich ziemiach. Ponadto tego nie da się stwierdzić na podsatwie wyników
                          wyborów (pruskie prawo dopuszczało jedynie wybory pośrednie, a preferencje
                          wyborcze nie zawsze pokrywają się z narodowością) jak również na podstawie
                          spisów ludności (pytano jedynie o religię i język, nigdzie nie ma pojęcia
                          narodowości, nie każdy katolik deklarujący język polski jest Polakiem, ponadto
                          większość języków słowiańskich wtym okresie była w tych rubrykach
                          określana "polski")
                          >Nie przełożyło się to w żaden sposób na dostęp
                          > Polaków do stanowisk, nawet na średnim szczeblu administracji, do
                          równoprawnego
                          > traktowania Polaków i Niemców.
                          Kadra administracji rządowej pochodziła ze szlachty (wtym również polskiej).
                          Niektórzy urzędnicy pruscy uczyli się polskiego, aby móc swobodnie porozumiewać
                          się z petentami. Kadrę administracji miejskiej wybierały same miasta i to one
                          decydowało, kto ma pełnić jaką funkcję. Administracja gmin była ustalana przez
                          właścicieli majątków z pośród mieszkańców danej miejscowości. Wymagała jedynie
                          akcepatcji landrata (do czasu wprowadzenia samorządu gminnego ok 1840, kiedy
                          to sami mieszkańcy zgodnie z pawem pruskim wybierali sobie swą administrację).
                          Każdy urzędnik musiał umieć po niemiecku (zrozumiałe, dla każdego rosądnie
                          myślącego człowieka).
                          >Można też powiedzieć, że całe państwo pruskie
                          > powstało na ziemiach, które były etnicznie słowiańskie jeszcze w
                          średniowieczu.
                          Państwo Pruskie nie powstało w średniowieczu, a dopiero w XVIII wieku (za
                          Fryderyka Wielkiego), a swój kształt prawny otrzymało w 1813 po gruntownej
                          reformie całego systemu.
                          > Państwo pruskie powinno być więc w jakimś sensie spadkobiercą tradycji
                          > słowiańskiej, czy tylko legendy słowiańskiej, a nie było.
                          >To państwo stworzyło
                          > natomiast legendę podbojów ziem słowiańskich przez wszystkich niemców i dla
                          > wszystkich niemców.
                          Nie rozumię do czego pijesz.
                          > Rzesza w najbliższym otoczeniu zdobyła już wszystko co było do zdobycia, nowe
                          > zdobycze nie mogły nastąpić, bez starcia z największymi mocarstwami Europy,
                          co
                          > z resztą nastąpiło.
                          Czyżby? pozostał Luksemburg, Belgia, Holandia, Dania. I można to było
                          wykorzystać bez konfliktu z Anglią czy Rosją.
                          > Panie Piotrze, każdy naród będzie widział inaczej genezę I wojny światowej.
                          > Można by snuć najróżniejsze powody tej wojny. Nie ulega jednak kwestii, że
                          > niemcy znalazły się w tym sojuszu a nie innym. Niemcy tę wojnę przegrały więc
                          > powinny uszanować traktat pokojowy, a nie szukać odwetu. Pragnę także
                          zauważyć,
                          >
                          > ze powstająca po tej wonie Polska, nie zabrała żadnych etniczne niemieckich
                          > wtedy ziem. Jeśli może uważasz inaczej, to kwestionujesz w ogóle prawo Polski
                          > do istnienia, odbierasz narodowi polskiemu prawo do posiadania własnego
                          państwa
                          Uszanować traktat. Traktat ma to do siebie,że strony dyskutują nad każdym
                          punktem. W Wersalu Niemcy nie były stroną. Wszystkie pukty zostały im
                          narzucone. Jak można coś takiego szanować? Jak można poczuwać się do
                          odpowiedzialności za taki "traktat"?
                          Czy kiedykolwiek kwestiowałem prawo Poslki do istnienia? I czy sugerowałem coś
                          o zabieraniu ziem "etnicznie niemieckich" (swoją drogą co to
                          znaczy "etnicznie") A swoją drogą POlska również n8ie uszanowała traktatów z
                          1916 roku o wspólnej granicy z Niemcami.
                          > Szykany dotykały np. jedną narodowość w tym państwie, czemu nie zaprzeczysz,
                          > więc wg obecnych standardów, to państwo było rasistowskie.
                          I wtym momencie się z tobą nie zgodzę. Nie dotykały te problemy spraw
                          narodowych,a społecznych.
                          > Nie wiem jak w propagandzie niemieckiej tłumaczona jest sprawa Drzymały,
                          > wystarczy że stała się symbolem germanizacji ziem Polskich. Przeceniasz siłę
                          > organizacji Polskich w Wielkopolsce. W każdej chwili mogły je spotkać
                          represje,
                          >
                          > uchwalone przez demokratyczny, jak uważasz, parlament.
                          Nie znam niemieckiej wersji tych wydarzeń. znam jedynie polską. i na niej
                          wyrobiłem sobie własny pogląd na sprawę Drzymały.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.09.03, 14:31
                          Ponieważ posty są obcinane, będę się streszczał.

                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > Patrzenie na
                          > historię Niemiec jedynie z punktu widzenia Polaka mieszkającego w Prusach
                          jest
                          > nieuczciwe. Ta historia to również Wolne Miasto Hamburg, Królestwo Bawarii,
                          czy
                          >
                          > inne kraje, gdzie warunki były inne. Fakt, że za politykę odpowiadał
                          kanclerz,
                          > który jednocześnie był kanclerzem Prus, niczego nie zmienia.

                          Już wspomniałem, że historia Niemiec jest bardziej różnorodna niż historia
                          prus, dziękuję za ten wykład.

                          > Zbyt optymistyczne założenie. Zagęszczenie ludności nie rozkłada się
                          jednakowo
                          > na wszystkich ziemiach. Ponadto tego nie da się stwierdzić na podsatwie
                          wyników
                          >
                          > wyborów (pruskie prawo dopuszczało jedynie wybory pośrednie, a preferencje
                          > wyborcze nie zawsze pokrywają się z narodowością) jak również na podstawie
                          > spisów ludności (pytano jedynie o religię i język, nigdzie nie ma pojęcia
                          > narodowości, nie każdy katolik deklarujący język polski jest Polakiem,
                          ponadto
                          > większość języków słowiańskich wtym okresie była w tych rubrykach
                          > określana "polski")

                          W okresie porozbiorowym ziemie etnicznie Polskie to wielkopolska, pomorze,
                          warmia.
                          Ziemie słowiańskie to wszystkie inne ziemie prus, z wyjątkiem prus właściwych,
                          chociaż Śląsk był językowo związany z Polską. Można powiedzieć, że 1/3 państwa
                          pruskiego stanowiły ziemie etnicznie polskie. To tak na rok 1820.
                          Trudność w porozumieniu z wami polega na tym, że wy rozróżniacie jakiś
                          hipotetycznych Słowian i Polaków. A przecież wiadomo, że ze wszystkich plemion
                          zachodnio – słowiańskich, tylko Polska utworzyła państwo na tyle silne, że
                          przetrwało wieki. W tym państwie mówiło się po polsku. Słowianie, którzy nie
                          tworzyli państwa polskiego mogli się jednak identyfikować z tym państwem
                          poprzez język i kulturę, czy to tak trudne do zrozumienia.

                          > Kadra administracji rządowej pochodziła ze szlachty (wtym również polskiej).
                          > Niektórzy urzędnicy pruscy uczyli się polskiego, aby móc swobodnie
                          porozumiewać
                          > się z petentami.

                          Przykłady które podajesz, potwierdzają moją tezę, w administracji szczebla
                          średniego i wyższego, pruskiego państwa nie było miejsca dla 1/3 części
                          ludności państwa, czyli dla Polaków.

                          > > Państwo pruskie powinno być więc w jakimś sensie spadkobiercą tradycji
                          > > słowiańskiej, czy tylko legendy słowiańskiej, a nie było.
                          > >To państwo stworzyło
                          > > natomiast legendę podbojów ziem słowiańskich przez wszystkich niemców i dl
                          > a
                          > > wszystkich niemców.
                          > Nie rozumię do czego pijesz.

                          Przecież to jasne. Te ziemie były słowiańskie, zostały podbite przez niemców.
                          Gdzie w kulturze niemieckiej jest ślad, że te ziemie były słowiańskie, gdzie
                          zaduma nad pierwotnymi właścicielami tych ziem, gdzie pamięć o połabianach,
                          wyniszczonych w XIII wieku, gdzie ślad po Pomorzanach, Ślązakach, Prusach, czy
                          Polakach. Nie ma tego w kulturze i historii niemiec, chociaż w pewnym czasie
                          mogli stanowić znaczącą część ludności poszczególnych państw niemieckich,
                          natomiast jest mocno podkreślane, że germanie są prawowitymi właścicielami tych
                          ziem, że Słowianie to ludność napływowa, której należy się pozbyć. Mówienie, że
                          Szczecin jest niemieckim miastem jest zwykłym kłamstwem, gdyż był zakładany
                          przez Pomorzan i jeszcze w XIV wieku był czysto Słowiański, Berlin powstał na
                          gruzach osady Połabskiej o tej samej nazwie. Itd. Itp.

                          Legenda podbojów ziem słowiańskich przez wszystkich niemców i dla wszystkich
                          niemców, to przecież legenda państwa krzyżackiego.

                          > Czyżby? pozostał Luksemburg, Belgia, Holandia, Dania. I można to było
                          > wykorzystać bez konfliktu z Anglią czy Rosją.

                          Można w tym miejscu przejść do bilansu zysków i strat polityki państwa
                          pruskiego, czy potem niemieckiego. W ogólnym rozrachunku wygląda to
                          katastrofalnie, państwo to utraciło wszystkie ziemie zyskane na Polsce i nie
                          tylko, na przestrzeni 10 wieków. Widziałbym dwie zasadnicze sprawy, które do
                          tego doprowadziły:
                          1 likwidacja pastwa polskiego, związane z tym naruszenie równowagi sił w
                          Europie środkowej. Nagle okazało się, że na granicy prus znajduje się potężna
                          Rosja, a nie słaba Polska. Sojusz z Rosją był dość irracjonalny, gdyż Rosja
                          była 3 razy większa (czytaj silniejsza) nawet od zjednoczonych niemiec , nie
                          tylko od prus.
                          2. polityka ekspansjonistyczna XIX wieku doprowadziła do pogodzenia dwóch
                          głównych antagonistów Europy tj Anglii i Francji i ich sojuszu wymierzonego
                          przeciwko niemcom. Jest to tym ciekawsze, ze Anglia od zawsze była sojusznikiem
                          prus, była nimi zafascynowana.

                          > Uszanować traktat. Traktat ma to do siebie,że strony dyskutują nad każdym
                          > punktem. W Wersalu Niemcy nie były stroną. Wszystkie pukty zostały im
                          > narzucone. Jak można coś takiego szanować? Jak można poczuwać się do
                          > odpowiedzialności za taki "traktat"?

                          jak sądzę była to kapitulacja, którą niemcy przyjęły bezwarunkowo.

                          > Czy kiedykolwiek kwestiowałem prawo Poslki do istnienia? I czy sugerowałem
                          coś
                          > o zabieraniu ziem "etnicznie niemieckich" (swoją drogą co to
                          > znaczy "etnicznie") A swoją drogą POlska również n8ie uszanowała traktatów z
                          > 1916 roku o wspólnej granicy z Niemcami.

                          W 1916 nie było Polski, panie Piotrze, kto zawierał te traktaty. Etnicznie
                          polskie były te ziemie, które Polska objęła w posiadanie między 1918 i 1921,
                          nic więcej nie chciała, albo nic więcej nie mogła dostać. Nie muszę chyba
                          tłumaczyć dlaczego.

                          Kwestionując prawomocność traktatu wersalskiego, kwestionujesz również prawo
                          Polski do istnienia i posiadania własnego państwa. Usprawiedliwiasz również
                          politykę rewanżu hitlera. Wydaje mi się, że zbyt daleko się posuwasz.

                          > > Szykany dotykały np. jedną narodowość w tym państwie, czemu nie zaprzeczys
                          > z,
                          > > więc wg obecnych standardów, to państwo było rasistowskie.
                          > I wtym momencie się z tobą nie zgodzę. Nie dotykały te problemy spraw
                          > narodowych,a społecznych.

                          Narodowych, panie Piotrze, cały czas o tym dyskutujemy.

                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 16.09.03, 15:30
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > W okresie porozbiorowym ziemie etnicznie Polskie to wielkopolska, pomorze,
                          > warmia.
                          Co do Pomorza, to jedynie pomorze Gdańskie. A również to nie są "ziemie
                          etnicznie polskie" ponieważ są zamieszkiwane przez Kaszebów.

                          > Ziemie słowiańskie to wszystkie inne ziemie prus, z wyjątkiem prus
                          właściwych,
                          > chociaż Śląsk był językowo związany z Polską. Można powiedzieć, że 1/3
                          państwa
                          > pruskiego stanowiły ziemie etnicznie polskie. To tak na rok 1820.
                          > Trudność w porozumieniu z wami polega na tym, że wy rozróżniacie jakiś
                          > hipotetycznych Słowian i Polaków. A przecież wiadomo, że ze wszystkich
                          plemion
                          > zachodnio – słowiańskich, tylko Polska utworzyła państwo na tyle silne, ż
                          > e
                          > przetrwało wieki. W tym państwie mówiło się po polsku. Słowianie, którzy nie
                          > tworzyli państwa polskiego mogli się jednak identyfikować z tym państwem
                          > poprzez język i kulturę, czy to tak trudne do zrozumienia.
                          Nie zgadza się z Tobą. Rozróżnianie Polaków od Słowian Zachodnich ma sens. Do
                          Polaków napewno nie zaliczysz Czechów, czy Słowaków, jak również Sorbów.
                          Podobnie, ale to już ja nie zaliczę do Polaków, Ślązaków, Pomorców czy Kaszebów
                          lub Wieletów (z tym że dwa z tych ludów to już historia). Nie tylko Polsce
                          udało się stworzyć na tyle silny organizm państwowy. Te organizmy miały
                          wszystkie te ludy (może poza Słowakami, którzy zbyt szybko dostali się w obręb
                          zainteresowań Węgier). Większość tych ludów zamieszkiwała tereny Cesarstwa (bez
                          Polaków i Słowaków) i dlatego zupełnie inaczej kształtowały się tam problemy
                          państwowości. W średniowieczu Ślązacy i Sorbowie wybrali Czechów na swych
                          protektorów, Pomorcy Duńczyków, Kaszebi Polaków a Wieleci próbowali ostać się
                          sami. Zniknęli z powierzchni na wskutek wspólnej polityki Polski i
                          Branderburgii.

                          > Można w tym miejscu przejść do bilansu zysków i strat polityki państwa
                          > pruskiego, czy potem niemieckiego. W ogólnym rozrachunku wygląda to
                          > katastrofalnie, państwo to utraciło wszystkie ziemie zyskane na Polsce i nie
                          > tylko, na przestrzeni 10 wieków. Widziałbym dwie zasadnicze sprawy, które do
                          > tego doprowadziły:
                          > 1 likwidacja pastwa polskiego, związane z tym naruszenie równowagi sił w
                          > Europie środkowej. Nagle okazało się, że na granicy prus znajduje się potężna
                          > Rosja, a nie słaba Polska. Sojusz z Rosją był dość irracjonalny, gdyż Rosja
                          > była 3 razy większa (czytaj silniejsza) nawet od zjednoczonych niemiec , nie
                          > tylko od prus.
                          > 2. polityka ekspansjonistyczna XIX wieku doprowadziła do pogodzenia dwóch
                          > głównych antagonistów Europy tj Anglii i Francji i ich sojuszu wymierzonego
                          > przeciwko niemcom. Jest to tym ciekawsze, ze Anglia od zawsze była
                          sojusznikiem
                          > prus, była nimi zafascynowana.
                          Tak W tym miejscu przyznaję Ci w pełni rację. Następne takie zachwianie
                          równowagi w Europie nastąpiło po zakończeniu I Wojny (likwidacja Austro Węgier,
                          Turcji Osmańskiej, Rosji Carskiej i Cesarstwa Niemiec).

                          > > Uszanować traktat. Traktat ma to do siebie,że strony dyskutują nad każdym
                          > > punktem. W Wersalu Niemcy nie były stroną. Wszystkie pukty zostały im
                          > > narzucone. Jak można coś takiego szanować? Jak można poczuwać się do
                          > > odpowiedzialności za taki "traktat"?
                          >
                          > jak sądzę była to kapitulacja, którą niemcy przyjęły bezwarunkowo.
                          Wiesz czym grożono rządowi Republiki Weimarskiej w przypadku nie
                          podpisaniu "Traktatu Wersalskiego"? Rozpętaniem nowej wojny w Europie. Wojny
                          groźniejszej niż dopiero co zakończona (szczególnie dla Niemiec). Ponadto I
                          Wojna nie została przez Niemcy przegrana w sensie militarnym. Jedynie na
                          niemieckie propozycje pokojowe nałożono takie warunki, że został przegrany
                          pokój.

                          > W 1916 nie było Polski, panie Piotrze, kto zawierał te traktaty. Etnicznie
                          > polskie były te ziemie, które Polska objęła w posiadanie między 1918 i 1921,
                          > nic więcej nie chciała, albo nic więcej nie mogła dostać. Nie muszę chyba
                          > tłumaczyć dlaczego.
                          Dnia 5 listopad 1916 roku Cesarz Wilhelm i Cesarz Franciszek Józef proklamowali
                          z ziem zajętych przez wojska niemieckie i austraiackie na Rosji Królestwo
                          Polskie. Został wybrany rząd (Rada Regencyjna) z pośród przedstawicieli
                          szlachty polskiej, kościoła i głównych sił politycznych. Królestwo to istniało
                          do listopada 1918 roku jako sojusznik Niemiec. Głównodowodzącym Armii Polskiej
                          był Józef Piłsudski. Kraj ten posiadał własną walutę i był krajem (dziś
                          powiedzielibyśmy) wasalnym wobec Niemiec. Jednak bez tego wydarzenia nie byłoby
                          możliwe wogóle zaistnienie Polski na międzynarodowej scenie (dla reszty świata
                          (np. Anglii czy USA) były to nadal tereny rosyjskie. Kiedy po zakończeniu Wojny
                          stało się jasne, że nie uda się utrzymać Austro - Węgier, Cesarz Karol zgodził
                          się na przyłączenie do Królestwa Polski Galicji. Jednak ten nowy kraj, który
                          został spadkobiercą Królestwa Poslkiego zarządał również od Niemiec
                          Wielkopolski, Pomorza i Śląska. Ale to już jest inna historia.
                          > Kwestionując prawomocność traktatu wersalskiego, kwestionujesz również prawo
                          > Polski do istnienia i posiadania własnego państwa. Usprawiedliwiasz również
                          > politykę rewanżu hitlera. Wydaje mi się, że zbyt daleko się posuwasz.
                          Nie kwestionuję prawomocności traktatu. Kwestionuję jego samą ideę. To nie był
                          traktat, bo nie podlegał negocjacjom. W przeciweństwie do Układów Wiedeńskich
                          po wojnach napoleońskich w 1815 roku, gdzie mimo militarnej klęski Francji,
                          była ona jednym z ważnych partnerów w układaniu tego traktatu. Niemcy nie
                          przegrały militarnie I Wojny.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.09.03, 14:52
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):


                          > Nie zgadza się z Tobą. Rozróżnianie Polaków od Słowian Zachodnich ma sens. Do
                          > Polaków napewno nie zaliczysz Czechów, czy Słowaków, jak również Sorbów.
                          > Podobnie, ale to już ja nie zaliczę do Polaków, Ślązaków, Pomorców czy
                          Kaszebów
                          > lub Wieletów (z tym że dwa z tych ludów to już historia). Nie tylko Polsce
                          > udało się stworzyć na tyle silny organizm państwowy. Te organizmy miały
                          > wszystkie te ludy (może poza Słowakami, którzy zbyt szybko dostali się w
                          obręb
                          > zainteresowań Węgier). Większość tych ludów zamieszkiwała tereny Cesarstwa
                          (bez
                          > Polaków i Słowaków) i dlatego zupełnie inaczej kształtowały się tam problemy
                          > państwowości. W średniowieczu Ślązacy i Sorbowie wybrali Czechów na swych
                          > protektorów, Pomorcy Duńczyków, Kaszebi Polaków a Wieleci próbowali ostać się
                          > sami. Zniknęli z powierzchni na wskutek wspólnej polityki Polski i
                          > Branderburgii.

                          Badania naukowe dowodzą, że języki Słowiańskie bardzo późno się wyodrębniły z
                          prasłowiańszczycny. Te same badania dowodzą, że język Słowian wschodnich
                          wcześniej wyodrębnił się niż języki Słowian zachodnich i południowych. Później
                          wyodrębniły się takie języki jak np. czeski i polski. Można z dużym
                          prawdopodobieństwem stwierdzić, że język polski i czeski w IX, X wieku to to
                          samo. Zapożyczenia z czeskiego w języku polskim są znaczące. To że te języki
                          obecnie tak się różnią wynika z tego, że rozwijały się w różnych organizmach
                          państwowych, czasami antagonistycznych, oraz z tego, że tylko język polski
                          zachował swobodę rozwoju. Gdyby nie te 10 wieków rozwoju języka polskiego w
                          niezależnym państwie, również język polski mógł być podobny do obecnego
                          czeskiego tak jak słowacki. Słowianie, których wymieniasz nie mieli jednak
                          nigdy silnych, niezależnych państwowości, które pozwoliłyby rozwinąć narodowy
                          język (z wyjątkiem Czech, nie na długo). Był czas, że Słowianie zachodni mogli
                          znaleźć się w jednej państwowości, wówczas zapewne wykształciłby się jakiś
                          jeden nowoczesny język Słowian zachodnich i nie byłby on zapewne ani czeskim
                          ani polskim. Tak stało się w końcu z językiem niemieckim, wspólnym dla różnych
                          germańskich plemion.

                          Z tym wyborem przynależności państwowej Serbów, Pomorzan, Wieletów, to mijasz
                          się z prawdą. Zostali oni po prostu pobici i podbici zanim wykształtował się
                          język pisany. Również Czesi nie zdążyli stworzyć wczesnego pisanego języka
                          czeskiego, z uwagi na wczesną zależność od Cesarstwa Niemieckiego, z niemieckim
                          jako językiem elit.

                          Mylisz się również, że Polacy mieli coś wspólnego z wyniszczeniem Wieletów,
                          dokładniej zapoznaj się z tą historią.

                          > Tak W tym miejscu przyznaję Ci w pełni rację. Następne takie zachwianie
                          > równowagi w Europie nastąpiło po zakończeniu I Wojny (likwidacja Austro
                          Węgier,
                          > Turcji Osmańskiej, Rosji Carskiej i Cesarstwa Niemiec).

                          Zachwianie równowagi sił w Europie nastąpiło dopiero po dojściu Hitlera do
                          władzy w Niemczech i Stalina w Rosji. Lecz czy to musiało się z kończyć wojną?
                          W XX wieku panowały już inne standardy w polityce, a przede wszystkim była
                          powszechna zgoda co do istnienia niezależnych, narodowych państw, które w żaden
                          sposób nie mogły utworzyć przeciwwagi dla siły np. Niemiec.

                          > Wiesz czym grożono rządowi Republiki Weimarskiej w przypadku nie
                          > podpisaniu "Traktatu Wersalskiego"? Rozpętaniem nowej wojny w Europie. Wojny
                          > groźniejszej niż dopiero co zakończona (szczególnie dla Niemiec). Ponadto I
                          > Wojna nie została przez Niemcy przegrana w sensie militarnym. Jedynie na
                          > niemieckie propozycje pokojowe nałożono takie warunki, że został przegrany
                          > pokój.

                          Bardzo kontrowersyjne twierdzenie, pamiętajmy że traktat Wersalski, dawał wielu
                          narodom Europy prawo do samostanowienia, na gruzach różnych cesarstw, caratów
                          itd. Nie stwarzał żadnych nowych niesprawiedliwości. Podważanie go, godzenie w
                          po wersalski porządek Europy, doprowadziło do apokalipsy 2 wojny.

                          > z ziem zajętych przez wojska niemieckie i austraiackie na Rosji Królestwo
                          > Polskie. Został wybrany rząd (Rada Regencyjna) z pośród przedstawicieli
                          > szlachty polskiej, kościoła i głównych sił politycznych. Królestwo to
                          istniało
                          > do listopada 1918 roku jako sojusznik Niemiec.

                          Mylisz się w kilku kwestiach. Cesarz utworzył ”Królestwo Polskie”, sam powołał
                          członków „Rady” więc defakto sam ze sobą zawarł porozumienie o granicach. Poza
                          tym w 1918 nie było już Cesarstwa tylko republika. Piłsudski znaczną część
                          czasu gdy był „głównodowodzącym” przesiedział w więzieniu. Cesarz Austrii nie
                          musiał się na nic godzić, wyodrębnienie niezależnych państw z cesarstwa było
                          faktem dokonanym, bez jego dobrej woli. Wielkopolskę przyznano Polsce po
                          powstaniu, natomiast pomorze w wyniku traktatu wersalskiego. Wyodrębnienie
                          Polski z ziem zaborców nastąpiło dopiero w wyniku rewolucji w Rosji,
                          sprzymierzeńca państw zachodnich i ono było czynnikiem, że Ententa zgodziła się
                          na powstanie niezależnego państwa Polskiego. Naprawdę cesarz niemiecki nie miał
                          tu nic do gadania

                          > Nie kwestionuję prawomocności traktatu. Kwestionuję jego samą ideę. To nie
                          był
                          > traktat, bo nie podlegał negocjacjom. W przeciweństwie do Układów Wiedeńskich
                          > po wojnach napoleońskich w 1815 roku, gdzie mimo militarnej klęski Francji,
                          > była ona jednym z ważnych partnerów w układaniu tego traktatu. Niemcy nie
                          > przegrały militarnie I Wojny.

                          Niemcy wojnę tą przegrały, Ententa mogła ją prowadzić dalej i głos cesarza nic
                          nie znaczył. Mogła również zniszczyć Niemcy całkowicie. Przyśpieszenie
                          zakończenia wojny to rzeczywiście efekt rewolucji berlińskiej i obalenia
                          cesarza. Traktat ten podpisywała republika (tak myślę).
                          Porównanie 1918 z 1815 jest wątpliwe. Tamten traktat podpisywali cesarz, car,
                          królowie, władcy absolutni, często kuzyni, nikomu nie zależało na zniszczeniu
                          Francji do reszty, a w szczególności Anglii i Rosji (czyżby chodziło o
                          zachowanie równowagi sił w Europie). Rola przedstawicieli Francji w tym
                          traktacie była też wątpliwa. Traktat tamten przypieczętował praktycznie status
                          quo w Europie a co za tym idzie los Polski. Nie mogę więc go nazwać
                          sprawiedliwym.

                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 18.09.03, 12:16
                          Gość portalu: aqua napisał(a):
                          ) Badania naukowe dowodzą, że języki Słowiańskie bardzo późno się wyodrębniły z
                          ) prasłowiańszczycny. Te same badania dowodzą, że język Słowian wschodnich
                          ) wcześniej wyodrębnił się niż języki Słowian zachodnich i południowych.
                          Później
                          ) wyodrębniły się takie języki jak np. czeski i polski. Można z dużym
                          ) prawdopodobieństwem stwierdzić, że język polski i czeski w IX, X wieku to to
                          ) samo.
                          Były wtedy znacznie bardziej zbliżone do siebie, ale szczerze mówiąc nie było
                          języka polskiego i czeskiego ,a jedynie dialetky zachodniosłowiańskie Polan i
                          Czechów. Co do reszty to masz rację.
                          ) Zapożyczenia z czeskiego w języku polskim są znaczące. To że te języki
                          ) obecnie tak się różnią wynika z tego, że rozwijały się w różnych organizmach
                          ) państwowych, czasami antagonistycznych, oraz z tego, że tylko język polski
                          ) zachował swobodę rozwoju. Gdyby nie te 10 wieków rozwoju języka polskiego w
                          ) niezależnym państwie, również język polski mógł być podobny do obecnego
                          ) czeskiego tak jak słowacki. Słowianie, których wymieniasz nie mieli jednak
                          ) nigdy silnych, niezależnych państwowości, które pozwoliłyby rozwinąć narodowy
                          ) język (z wyjątkiem Czech, nie na długo).
                          Zgadza się. Na te ziemie parła cywilizacja niemiecka (Kościół, styl życia,
                          prawodastwo) oraz osadnicy. Co do braku państwowości, to aż tak silnej (i z
                          własną szlachtą, która nie uległa wynarodowieniu) jak Polska nie miał żaden z
                          tych ludów. Ale to jest również skutek polskiego "parcia na wschód" w kierunku
                          Rusi.
                          ) Był czas, że Słowianie zachodni mogli
                          ) znaleźć się w jednej państwowości, wówczas zapewne wykształciłby się jakiś
                          ) jeden nowoczesny język Słowian zachodnich i nie byłby on zapewne ani czeskim
                          ) ani polskim.
                          Możliwe również, że stałoby się jak w przypadku dawnej Jugosławi (niby jest
                          jeden język, ale ludy sa bardzo poróżnione - wpływ dominacji Serbskiej).
                          ) Tak stało się w końcu z językiem niemieckim, wspólnym dla różnych
                          ) germańskich plemion.
                          Tak. I dla Europy środkowej do XX wieku "linga franca" był język niemiecki -
                          język kupców i dyplomacji.
                          ) Z tym wyborem przynależności państwowej Serbów, Pomorzan, Wieletów, to mijasz
                          ) się z prawdą.
                          Sorbowie dobrowolnie oddali się Czechom (jak Ślązacy) abyu nie dostać się pod
                          wpływy Brandenburgii. Podobnie stało się z Pomorzanami, których książęta
                          wybrali zależnośćlenną od Danii (byle nie od Brandenburgii). A o wspólnych
                          wyprawach na Wieletów Brandenburgii i kraju Polan za Chrobrego, czy
                          Krzywoustego napewno możesz poczytać w literaturze historycznej.
                          ) Zostali oni po prostu pobici i podbici zanim wykształtował się
                          ) język pisany. Również Czesi nie zdążyli stworzyć wczesnego pisanego języka
                          ) czeskiego, z uwagi na wczesną zależność od Cesarstwa Niemieckiego, z
                          niemieckim jako językiem elit.
                          Idea narodowego języka pisanego narodziła się dopiero po okresie reformacji
                          (jeśli chodzi o alfabet łaciński), Kościól zachodni, w przeciwieństwie do
                          wschodniego, preferował łacinę a nie języki ludów, do których głosił ewangelię.
                          Wielka Morawa została ochrzczona przez Cyryla i Metodego i jeśli by założyć, że
                          w późniejszych czasach nie doszło by do włączenia Czech do Cesarstwa, to czeski
                          już w X wieku miał formę pisaną (choć dziś przyjmuje się, ze był to
                          starocerkiewno słowaiński). Czesi swoją rodzimą szlachtę utracili w czasie
                          wojen husyckich a resztki jej wyginęły (według czeskiej wersji) w Bitwie pod
                          Belou Horou. Jedynie w Polsce proces ten przebiegał inaczej.
                          Tu "wynarodowieniu" poddawane było mieszczaństwo, nie szlachta. A szlachta
                          ruska czy litewska w późniekszym okresie często ulegała polonizacji.
                          ) Zachwianie równowagi sił w Europie nastąpiło dopiero po dojściu Hitlera do
                          ) władzy w Niemczech i Stalina w Rosji. Lecz czy to musiało się z kończyć
                          wojną?
                          Dla każdego rządu w Niemczech priorytetami (od 1919 do 1945) była korekta
                          zapisów "Traktatu Wersalskiego". Już samo to było czynnikiem destabilizującym
                          Europę. A nie doszłoby do tego, gdyby Francja nie upierała się na narzuceniu
                          Niemcom prawie że nierealnych warunków pokojowych i całkowitej
                          odpowiedzialności za wywołanie I Wojny.
                          ) W XX wieku panowały już inne standardy w polityce, a przede wszystkim była
                          ) powszechna zgoda co do istnienia niezależnych, narodowych państw, które w
                          żaden
                          ) sposób nie mogły utworzyć przeciwwagi dla siły np. Niemiec.
                          Tak. Była to wizja świata narzucona Europie przez USA. Nie mówię że lepsza, czy
                          gorsza, ale niezbyt przystająca do Europejskich warunków zwłaszcza po okresie
                          długiej koegzystencji różnych narodów pod panowaniem jednej dynastii. Dlatego
                          również obecnie Europa się jednoczy.
                          ) ) Wiesz czym grożono rządowi Republiki Weimarskiej w przypadku nie
                          ) ) podpisaniu "Traktatu Wersalskiego"? Rozpętaniem nowej wojny w Europie. Woj
                          ) ny
                          ) ) groźniejszej niż dopiero co zakończona (szczególnie dla Niemiec). Ponadto
                          ) I
                          ) ) Wojna nie została przez Niemcy przegrana w sensie militarnym. Jedynie na
                          ) ) niemieckie propozycje pokojowe nałożono takie warunki, że został przegrany
                          ) ) pokój.
                          ) Bardzo kontrowersyjne twierdzenie, pamiętajmy że traktat Wersalski, dawał
                          wielu
                          ) narodom Europy prawo do samostanowienia, na gruzach różnych cesarstw, caratów
                          ) itd. Nie stwarzał żadnych nowych niesprawiedliwości. Podważanie go, godzenie
                          w
                          ) po wersalski porządek Europy, doprowadziło do apokalipsy 2 wojny.
                          Jak już pisałem nie doszłoby do podważania traktatu, gdyby dopuszczono Niemcy
                          do negocjacji traktatowych i nie obwinianio ich za wywołanie wojny. Nie neguję
                          tym stwierdzeniem praw narodów do samostanowienia (sam to przedstawiłem na
                          przykładzie Freistaatu), co nie byłoby możliwe bez dwu rewolucji -
                          Październikowej w Rosji i Listopadowej w Niemczech. Gdyby układ pokojowy został
                          podpisany w 1916 roku (jak tego chciała strona niemiecka) to do dnia
                          dzisiejszego w Europie środkowej byłby inny podział (uwzględniający Polskę, bo
                          już zaistniała w tym czasie na scenie politycznej). Czytałem już takie
                          opracowania.
                          ) Mylisz się w kilku kwestiach. Cesarz utworzył ”Królestwo Polskie”,
                          ) sam powołał
                          ) członków „Rady” więc defakto sam ze sobą zawarł porozumienie o gran
                          ) icach. Poza
                          ) tym w 1918 nie było już Cesarstwa tylko republika. Piłsudski znaczną część
                          ) czasu gdy był „głównodowodzącym” przesiedział w więzieniu. Cesarz A
                          ) ustrii nie
                          ) musiał się na nic godzić, wyodrębnienie niezależnych państw z cesarstwa było
                          ) faktem dokonanym, bez jego dobrej woli. Wielkopolskę przyznano Polsce po
                          ) powstaniu, natomiast pomorze w wyniku traktatu wersalskiego. Wyodrębnienie
                          ) Polski z ziem zaborców nastąpiło dopiero w wyniku rewolucji w Rosji,
                          ) sprzymierzeńca państw zachodnich i ono było czynnikiem, że Ententa zgodziła
                          się
                          ) na powstanie niezależnego państwa Polskiego. Naprawdę cesarz niemiecki nie
                          miał
                          ) tu nic do gadania.
                          Tak wygląda ta sprawa z polskiego punktu widzenia. Jak również tak została
                          przedstawiona na Konwerencji Wersalskiej przez Paderewskiego. Ale Armia Polska
                          walczyła u boku Niemiec przez kilka lat tej wojny (1916 - 1918). Czyli zgodnie
                          z logiką była po stronie przegranej. Jak udało im się wygrać negocjacje
                          pokojowe? Bardzo sprawna dyplomacja.
                          A o deklaracji Lenina (czy może Kierieńkiego) do samostanowienia narodów po
                          Rewolucji, to w przypadku Polski oddawał coś co już nie znajdowało się w jego
                          gestii (tereny okupowane przez Niemcy i Austrię, gdzie już budowano zalązki
                          polskiej państwowości). Ponadto Lenin nie zamierzał dotrzymać obietnicy (co
                          stało się z Gruzją, Azerbejdżanem czy bliższą Polsce Ukrainą?).
                          Co do Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego to masz rację. Wynik Powstania i
                          negocjacji pokojowych (choć nie z wczesniejszym sojusznikiem a z kimś do kogo
                          te ziemie nie należały). O ile sprawa przejęcia kontroli przez Polskę nad
                          Wielkopolską nie budziła w Niemczech kontrowersji (może poza szokiem wywołanym
                          postępowaniem "s
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.09.03, 12:05
                          Gość portalu: aqua napisał(a):
                          >
                          Były wtedy znacznie bardziej zbliżone do siebie, ale szczerze mówiąc nie było
                          języka polskiego i czeskiego ,a jedynie dialetky zachodniosłowiańskie Polan i
                          Czechów. Co do reszty to masz rację.
                          >
                          Oczywiście , miałem zapisać staropolski i staroczeski.
                          >
                          Zgadza się. Na te ziemie parła cywilizacja niemiecka (Kościół, styl życia,
                          prawodastwo) oraz osadnicy. Co do braku państwowości, to aż tak silnej (i z
                          własną szlachtą, która nie uległa wynarodowieniu) jak Polska nie miał żaden z
                          tych ludów. Ale to jest również skutek polskiego "parcia na wschód" w kierunku
                          Rusi.
                          >
                          Nie bardzo rozumiem co masz na myśli o „parciu na wschód”, jaki związek ma to z
                          rozwojem języka.
                          >
                          Możliwe również, że stałoby się jak w przypadku dawnej Jugosławi (niby jest
                          jeden język, ale ludy sa bardzo poróżnione - wpływ dominacji Serbskiej).
                          >
                          Jugosławia była związkiem narodów już ukształtowanych. Państwo Polsko-Czeskie,
                          stworzone we wczesnym średniowieczu, musiało zaowocować stworzeniem nowego
                          narodu. Jest to oczywiście hipoteza.
                          >
                          ) Tak stało się w końcu z językiem niemieckim, wspólnym dla różnych
                          ) germańskich plemion.
                          Tak. I dla Europy środkowej do XX wieku "linga franca" był język niemiecki -
                          język kupców i dyplomacji.
                          >
                          Mówisz raczej o ziemiach cesarstwa, w Polsce i na Węgrzech, językiem elit była
                          łacina. W Polsce jeszcze w XVIII wieku, polskie teksty (również prawne)
                          przeplatano zwrotami w łacinie, być może był to język bardziej precyzyjny.
                          >
                          Sorbowie dobrowolnie oddali się Czechom (jak Ślązacy) abyu nie dostać się pod
                          wpływy Brandenburgii. Podobnie stało się z Pomorzanami, których książęta
                          wybrali zależnośćlenną od Danii (byle nie od Brandenburgii). A o wspólnych
                          wyprawach na Wieletów Brandenburgii i kraju Polan za Chrobrego, czy
                          Krzywoustego napewno możesz poczytać w literaturze historycznej.
                          >
                          Nie za bardzo chcę na ten temat dyskutować, gdyż dojdzie znowu do zasadniczych
                          sporów. Jedno tylko powiem, Serbo-Łużyczanie nigdy nie stworzyli nawet zalążka
                          samodzielnego państwa plemiennego, praktycznie rządzeni byli przez grafów
                          niemieckich. To, że znaleźli się w zależności od Czechów, można powiązać ze
                          sprawami dynastycznymi w obrębie cesarstwa.
                          Mogę też powiedzieć, że nic nie odbywało się dobrowolnie.
                          >
                          Idea narodowego języka pisanego narodziła się dopiero po okresie reformacji
                          (jeśli chodzi o alfabet łaciński), Kościól zachodni, w przeciwieństwie do
                          wschodniego, preferował łacinę a nie języki ludów, do których głosił ewangelię.
                          >
                          Nastąpiła wcześniej, reformacja tylko ten proces wspomogła, ale mnie chodzi o
                          to, że ten proces nie objął języka czeskiego. W Polsce natomiast na bazie
                          łaciny stworzono narodową pisownię języka. A przecież w tym czasie królestwo
                          Czeskie należało do silniejszych państw cesarstwa.
                          >
                          Wielka Morawa została ochrzczona przez Cyryla i Metodego i jeśli by założyć, że
                          w późniejszych czasach nie doszło by do włączenia Czech do Cesarstwa, to czeski
                          już w X wieku miał formę pisaną (choć dziś przyjmuje się, ze był to
                          starocerkiewno słowaiński). Czesi swoją rodzimą szlachtę utracili w czasie
                          wojen husyckich a resztki jej wyginęły (według czeskiej wersji) w Bitwie pod
                          Belou Horou. Jedynie w Polsce proces ten przebiegał inaczej.
                          >
                          Język starocerkiewny był mało znaczącym epizodem.
                          >
                          Tu "wynarodowieniu" poddawane było mieszczaństwo, nie szlachta. A szlachta
                          ruska czy litewska w późniekszym okresie często ulegała polonizacji.
                          >
                          Polonizacja szlachty ruskiej w moim przekonaniu, nastąpiła dopiero po
                          rozbiorach, zaczęli utożsamiać się z państwem, którego już nie było.
                          Przeciwieństwem była magnateria, która już przed rozbiorami była zruszczona,
                          skoligacona z rosyjską magnaterią.
                          >
                          A nie doszłoby do tego, gdyby Francja nie upierała się na narzuceniu
                          Niemcom prawie że nierealnych warunków pokojowych i całkowitej
                          odpowiedzialności za wywołanie I Wojny.
                          >
                          Nie wiem o jakich nierealnych warunkach pokojowych mowa.
                          >
                          ) W XX wieku panowały już inne standardy w polityce, a przede wszystkim była
                          ) powszechna zgoda co do istnienia niezależnych, narodowych państw, które w
                          żaden
                          ) sposób nie mogły utworzyć przeciwwagi dla siły np. Niemiec.
                          Tak. Była to wizja świata narzucona Europie przez USA. Nie mówię że lepsza, czy
                          gorsza, ale niezbyt przystająca do Europejskich warunków zwłaszcza po okresie
                          długiej koegzystencji różnych narodów pod panowaniem jednej dynastii. Dlatego
                          również obecnie Europa się jednoczy.
                          >
                          Co zdanie to lapsus, rozumowanie twoje jest dla mnie nie do przyjęcia, myślę że
                          to efekt przejęzyczenia.
                          >
                          Jak już pisałem nie doszłoby do podważania traktatu, gdyby dopuszczono Niemcy
                          do negocjacji traktatowych i nie obwinianio ich za wywołanie wojny. Nie neguję
                          tym stwierdzeniem praw narodów do samostanowienia (sam to przedstawiłem na
                          przykładzie Freistaatu), co nie byłoby możliwe bez dwu rewolucji -
                          Październikowej w Rosji i Listopadowej w Niemczech. Gdyby układ pokojowy został
                          podpisany w 1916 roku (jak tego chciała strona niemiecka) to do dnia
                          dzisiejszego w Europie środkowej byłby inny podział (uwzględniający Polskę, bo
                          już zaistniała w tym czasie na scenie politycznej). Czytałem już takie
                          opracowania.
                          >
                          Na pokoju w 1916 roku wszyscy by coś stracili z wyjątkiem Niemiec, czy to było
                          do przyjęcia dla którejkolwiek stron konfliktu.? Czysta fantastyka.
                          >
                          Tak wygląda ta sprawa z polskiego punktu widzenia. Jak również tak została
                          przedstawiona na Konwerencji Wersalskiej przez Paderewskiego. Ale Armia Polska
                          walczyła u boku Niemiec przez kilka lat tej wojny (1916 - 1918). Czyli zgodnie
                          z logiką była po stronie przegranej. Jak udało im się wygrać negocjacje
                          pokojowe? Bardzo sprawna dyplomacja.
                          >
                          Nawet nie można określić, ile milionów Polaków walczyło w tej wojnie w armiach
                          zaborczych. Armia stworzona przez Pisłudskiego, czyli „Legiony”, nigdy nie
                          walczyła po stronie Niemiec (była tworzona pod auspicjami Austrii), to było
                          przyczyną wsadzenia Piłsudskiego do więzienia.
                          >
                          A o deklaracji Lenina (czy może Kierieńkiego) do samostanowienia narodów po
                          Rewolucji, to w przypadku Polski oddawał coś co już nie znajdowało się w jego
                          gestii (tereny okupowane przez Niemcy i Austrię, gdzie już budowano zalązki
                          polskiej państwowości). Ponadto Lenin nie zamierzał dotrzymać obietnicy (co
                          stało się z Gruzją, Azerbejdżanem czy bliższą Polsce Ukrainą?).
                          >
                          rewolucja lutowa (Kiereńskiego) nic w sytuacji Polski nie zmieniła, był on
                          nadal sojusznikiem Ententy. Dopiero rewolucja Lenina i zawarcie przez niego
                          separatystycznego pokoju z Niemcami, skłoniło państwa zachodnie do przychylnego
                          spojrzenia na sprawę Polski, A deklaracja Lenina o samostanowieniu narodów była
                          rzeczywiście pustosłowiem. Żaden z białych generałów, walczących z
                          bolszewikami, nie widział Polski, więc i Piłsudski nie widział w nich
                          sojuszników. Wyjątek stanowi Petlura i jego niezależna Ukraina. Gdyby to się
                          udało (sojusz Polski i Ukrainy) to mogło być ciekawie.

                          >>>coś tu wycięło.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 22.09.03, 12:33
                          > Nastąpiła wcześniej, reformacja tylko ten proces wspomogła, ale mnie chodzi o
                          > to, że ten proces nie objął języka czeskiego. W Polsce natomiast na bazie
                          > łaciny stworzono narodową pisownię języka. A przecież w tym czasie królestwo
                          > Czeskie należało do silniejszych państw cesarstwa.
                          A jak myślisz. Kiedy to zaczęło się dziać w Polsce? Jeśli mnie pamięć nie myli
                          był to okres tzw Odrodzenia (XV/XVI w). Czeska szlachta po wojnach husyckich
                          prawie przestała istnieć. Językiem szlachty i mieszczaństwa był niemiecki.
                          Dlaczego mieliby pisać po czesku? (Losem chłopów w tamtych czasach nikt się nie
                          interesował, i nie tylko w Rzeszy).
                          > Polonizacja szlachty ruskiej w moim przekonaniu, nastąpiła dopiero po
                          > rozbiorach, zaczęli utożsamiać się z państwem, którego już nie było.
                          > Przeciwieństwem była magnateria, która już przed rozbiorami była zruszczona,
                          > skoligacona z rosyjską magnaterią.
                          W moim przekonaniu nastąpiło to w okresie kontrreformacji, kiedy niedawno
                          jeszcze prawosławna szlachta wybierając luteranizm czy kalwinizm zmuszona
                          została do przejścia na katolicyzm (a co się z tym wiązało została poddana
                          polonizacji). A co do magnaterii, to na całym świecie była tak powiązana między
                          sobą, że dziś już wielu rzeczy nie można odtworzyć.
                          > Nie wiem o jakich nierealnych warunkach pokojowych mowa.
                          1. Likwidacja i ograniczenia armii (państwa, które nie przegrało militarnie
                          wojny)
                          2. Rezygnacja z ziem należących do Cesarstwa (Poznańskie, Gdańsk, Pomorze,
                          Śląsk, Alzacja, Szlezwik, Kolonie)
                          3. Zakaz utrzymywania nowych rodzajów wojsk
                          4. Demilitaryzacja części własnego terytorium.
                          5. Nałożenie ogromnych spłat wojennych (spłaty przewidziane do 70 lat XX wieku)
                          > Co zdanie to lapsus, rozumowanie twoje jest dla mnie nie do przyjęcia, myślę
                          że
                          > to efekt przejęzyczenia
                          Nie jest to efekt przejęzyczenia. Wystarczy zobaczyć co zostało z Austro -
                          Węgier na wskutek amerykańskiej dyplomacji (mimo działań austriackich i
                          węgierskich).
                          > Na pokoju w 1916 roku wszyscy by coś stracili z wyjątkiem Niemiec, czy to
                          było
                          > do przyjęcia dla którejkolwiek stron konfliktu.? Czysta fantastyka.
                          Linia frontu na Zachodzie nie przesunęłą się od 1915 do 1918 ani o kilometr.
                          Jak można tu mówić o stratach? Na wschodzie zaczynała się dopiero niemiecka
                          ofensywa (czyli Rosja również nie utraciła zbyt wiele terytorium, w porównaniu
                          do 1918). Było by to de facto podpisanie zawieszenia bronii. Ale będący u
                          władzy w krajach Ententy zdecydowali inaczej. Doprowadziło to do wykrawienia
                          Europy (nie tylko Niemiec).
                          > Nawet nie można określić, ile milionów Polaków walczyło w tej wojnie w
                          armiach
                          > zaborczych. Armia stworzona przez Pisłudskiego, czyli „Legiony”, ni
                          > gdy nie
                          > walczyła po stronie Niemiec (była tworzona pod auspicjami Austrii), to było
                          > przyczyną wsadzenia Piłsudskiego do więzienia.
                          Austria (a tym samym Polska armia w Austrii) była sojusznikiem Niemiec w tej
                          wojnie. Faktem jest, że Dowódctwo niemieckie uzurpowało sobie prawo do
                          dowodzenia wszystkimi jednostkami wojsk sprzymierzonych, ale tyo nie zmienia
                          faktu, że armia Polska (nie Polacy w Armii Austrackiej) walczyła po stronie
                          Niemiec.
                          > rewolucja lutowa (Kiereńskiego) nic w sytuacji Polski nie zmieniła, był on
                          > nadal sojusznikiem Ententy. Dopiero rewolucja Lenina i zawarcie przez niego
                          > separatystycznego pokoju z Niemcami, skłoniło państwa zachodnie do
                          przychylnego
                          > spojrzenia na sprawę Polski, A deklaracja Lenina o samostanowieniu narodów
                          była
                          > rzeczywiście pustosłowiem. Żaden z białych generałów, walczących z
                          > bolszewikami, nie widział Polski, więc i Piłsudski nie widział w nich
                          > sojuszników. Wyjątek stanowi Petlura i jego niezależna Ukraina. Gdyby to się
                          > udało (sojusz Polski i Ukrainy) to mogło być ciekawie.
                          Ten sojusz istaniał rzeczywiście. I ten etap polskiej polityki został odebrany
                          w Rosji jako mieszanie się Polski do wewnętrznych spraw Rosji. Stąd także
                          późniejsza wojna Polsko - Rosyjska.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.09.03, 11:10
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > A jak myślisz. Kiedy to zaczęło się dziać w Polsce? Jeśli mnie pamięć nie
                          myli
                          > był to okres tzw Odrodzenia (XV/XVI w).

                          Żeby Kochanowski mógł tworzyć takie piękne wiersze, okres powstawania języka,
                          gramatyki, musiał zacząć się znacznie wcześniej.

                          > W moim przekonaniu nastąpiło to w okresie kontrreformacji, kiedy niedawno
                          > jeszcze prawosławna szlachta wybierając luteranizm czy kalwinizm zmuszona
                          > została do przejścia na katolicyzm (a co się z tym wiązało została poddana
                          > polonizacji). A co do magnaterii, to na całym świecie była tak powiązana
                          między
                          > sobą, że dziś już wielu rzeczy nie można odtworzyć.

                          Okres kontrreformacji to zły moment na wyznanie miłości do Polski, to jest
                          raczej okres rozkładu życia publicznego w Polsce. Natomiast okres porozbiorowy
                          był dobrym momentem odróżnienia się od rosyjskich ciemiężycieli. O tym
                          zmuszaniu szlachty do przejścia na katolicyzm to sobie żartujesz. Nacisk
                          ortodoksji był co prawda wtedy dosyć silny, ale szlachcic na zagrodzie był
                          panem swoich przekonań, co innego mieszczanin i chłop.
                          Nadal nie wiem co z tym wygubieniem szlachty czeskiej i jaki to ma związek z
                          zatraceniem przez Czechów narodowej mowy.

                          > > Nie wiem o jakich nierealnych warunkach pokojowych mowa.
                          > 1. Likwidacja i ograniczenia armii (państwa, które nie przegrało militarnie
                          > wojny)
                          > 2. Rezygnacja z ziem należących do Cesarstwa (Poznańskie, Gdańsk, Pomorze,
                          > Śląsk, Alzacja, Szlezwik, Kolonie)
                          > 3. Zakaz utrzymywania nowych rodzajów wojsk
                          > 4. Demilitaryzacja części własnego terytorium.
                          > 5. Nałożenie ogromnych spłat wojennych (spłaty przewidziane do 70 lat XX
                          wieku)

                          Wszystkie te warunki niemcy musiały zaakceptować po IIwś, czyli potrzebna była
                          śmierć 50milionów ludzi, żeby niemcy zrozumiały, że te warunki były realne i w
                          pełni do zaakceptowania po I wś. Zaprawdę dziwne masz zrozumienie historii. A
                          może prawidłowe, to dlatego narody europy muszą uważać na każdy przejaw powrotu
                          rewizjonizmu niemieckiego.

                          > > Co zdanie to lapsus, rozumowanie twoje jest dla mnie nie do przyjęcia,
                          myślę
                          > > że to efekt przejęzyczenia
                          > Nie jest to efekt przejęzyczenia. Wystarczy zobaczyć co zostało z Austro -
                          > Węgier na wskutek amerykańskiej dyplomacji (mimo działań austriackich i
                          > węgierskich).

                          Powiedz Piotrusiu, komu po Iwś nie należało się swoje państwo, który naród nie
                          był godny dostąpić tego zaszczytu. Czy cesarstwo austriackie to szczyt marzeń
                          każdego Czecha, Węgra, czy Chorwata. Czy Polska mogła istnieć bez Wielkopolski
                          i Pomorza, Galicji, ziem etnicznie polskich, zagrabionych w wyniku zmowy
                          rozbiorowej. A może myślisz, że mogła istnieć demokratyczna Europa gdy jeden z
                          większych jej narodów nie miał swojego państwa.
                          Czy chcesz żebym powiedział, tak słuszna była 2wś, żeby zniszczyć do końca
                          niemiecki imperializm?

                          > > Na pokoju w 1916 roku wszyscy by coś stracili z wyjątkiem Niemiec, czy to
                          > było do przyjęcia dla którejkolwiek stron konfliktu.? Czysta fantastyka.
                          > Linia frontu na Zachodzie nie przesunęłą się od 1915 do 1918 ani o kilometr.

                          Wpuszczasz mnie w maliny, myślisz że nie za bardzo orientuje się w temacie. W
                          1915 roku Niemcy stali 50 km od Paryża (a może bliżej). W 1918 Ententa
                          ostatecznie przełamała front zachodni i klęska militarna niemiec stała się
                          faktem.

                          > Jak można tu mówić o stratach? Na wschodzie zaczynała się dopiero niemiecka
                          > ofensywa (czyli Rosja również nie utraciła zbyt wiele terytorium, w
                          porównaniu
                          > do 1918). Było by to de facto podpisanie zawieszenia bronii.

                          A wiesz ja skończyła się wojna na wschodzie w 1918 (dla Austrii), żołnierze
                          spakowali manatki i pojechali do domów, w nosie mieli cesarza, Austrię,
                          wojowanie. Może również doczytasz się jaki to pokój podpisały niemcy z
                          bolszewicką Rosją w 1918 i co on oznaczał dla powstającej Polski, która jak
                          uważasz była sojusznikiem niemiec.

                          > Doprowadziło to do wykrawienia Europy (nie tylko Niemiec).

                          Okazało się, że Niemcy za mało wykrwawiły się w tej wojnie, Francuzi mogli
                          wejść i do Berlina lecz oszczędzili Niemców, 20 lat później gorzko zapłakali i
                          zapłacili za swoją dobroduszność.

                          > > Nawet nie można określić, ile milionów Polaków walczyło w tej wojnie w
                          > armiach
                          > > zaborczych. Armia stworzona przez Pisłudskiego, czyli „Legiony”
                          > > nigdy nie
                          > > walczyła po stronie Niemiec (była tworzona pod auspicjami Austrii), to był
                          > o
                          > > przyczyną wsadzenia Piłsudskiego do więzienia.
                          > Austria (a tym samym Polska armia w Austrii) była sojusznikiem Niemiec w tej
                          > wojnie. Faktem jest, że Dowódctwo niemieckie uzurpowało sobie prawo do
                          > dowodzenia wszystkimi jednostkami wojsk sprzymierzonych, ale tyo nie zmienia
                          > faktu, że armia Polska (nie Polacy w Armii Austrackiej) walczyła po stronie
                          > Niemiec.

                          Jeszcze raz powtórzę że walki legionów u boku Austrii na froncie wschodnim są
                          epizodyczne, ale były (to nazywa się dekowanie).

                          > >Wyjątek stanowi Petlura i jego niezależna Ukraina. Gdyby to się
                          > > udało (sojusz Polski i Ukrainy) to mogło być ciekawie.
                          > Ten sojusz istaniał rzeczywiście. I ten etap polskiej polityki został
                          odebrany
                          > w Rosji jako mieszanie się Polski do wewnętrznych spraw Rosji. Stąd także
                          > późniejsza wojna Polsko - Rosyjska.

                          Piłsudski zaryzykował, ale i tak nie miał żadnej gwarancji, że bolszewicka
                          Rosja mu odpuści. Natomiast zwycięstwo Petlury, powstanie niepodległej Ukrainy
                          w sojuszu z Polską, gwarantowało tym krajom niezależność, przeciwwagę dla Rosji
                          i Niemiec, czyli stabilizację. Biali generałowie również nie chcieli
                          niezależnej Ukrainy i walczyli z Petlurą być może stąd i jego klęska. A może
                          sami Ukraińcy nie mieli jeszcze wtedy świadomości narodowej.

                         • anita58 Re: co by to było 13.09.03, 01:16
                          Widze Pioter, ze dyskusja z aqua jest juz zakonczona, wiec dopisze jedno
                          spostrzezenie: aqua prawie kazdej osobie zadaje pytanie dotyczace Prus – bez
                          wzgledu na glowny temat dyskucji. Oczywiscie, nie byloby w tym nic dziwnego,
                          gdyby ... Na moje wspomnienie o polonizacji otrzymalam od niego taka odpowiedz:
                          „Nie wycieraj gęby polonizacją, bo skoro w Polsce mieszkasz będziesz się uczyła
                          po polsku, i swoje dzieci również. Jeśli się nie podoba to droga wolna, świat
                          jest wielki.”
                          Ja juz tu pomijam fakt, ze aby napisac taki tekst („nie wycieraj geby
                          polonizacja”) trzeba byc wyjatkowym prymitywem. Przede wszystkim aqua tutaj
                          pokazal, ze jest hipokryta. Bo jesli pisze „skoro w Polsce mieszkasz będziesz
                          się uczyła po polsku, i swoje dzieci również” to powinien tez
                          dopowiedziec „skoro w Niemczech/Prusach mieszkasz, bedziesz sie uczyc po
                          niemiecku i swoje dzieci rowniez”. No i oczywiscie na koncu powinien
                          dopowiedziec, ze jesli sie to komus w Prusach nie podobalo, to powinien sie
                          wynies. Polacy, jak wiemy sie nie wyniesli, wiec – zgodnie z sugestia aqua –
                          powinni przestac wycierac sobie gebe germanizacja.
                          Na Twoje stwierdzenie: „A jednocześnie na terenie Prus wydawano gazety, książki
                          i kalendarze po polsku.” odpowiada Ci: „Do użytku domowego”. A ja bym chciala
                          wiedziec ile takich kalendarzy „do uzytku domowego” drukowano na Slasku po
                          niemiecku pomiedzy 1945 a 1989r. Oczywiscie rozumiem, ze dzisiejsza Polska nie
                          ma absolutnie nic wspolnego z dawna, komunistyczna PRL.

                          P.S.
                          Mam jeszcze jedno pytanie. Czy wiesz moze co mowia Czesi na temat zdania „daj,
                          ac ja pobrusze, a ty poczywaj”?
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.09.03, 14:12
                          Proszę jednak nie robić jakiś uwag anito ileśtam do moich postów, a polityka
                          prus, rzeszy, czy w ogóle niemiec, ma bardzo dużo do idei autonomii np. Górnego
                          Śląska. Można wykazać, że w całej historii ogólnie niemiec, nie utrzymał się
                          żaden kraj autonomiczny dłużej niż przez 30 lat. Mówię o księstwie Poznańskim.
                          Chociaż było etnicznie Polskie, cała administracja była niemiecka, w stosunku
                          do innych krain prus szczególnie rozbudowana i represyjna. Jak więc można mówić
                          o szansach powodzenia autonomii Górnego Śląska, gdzie element niemiecki był
                          znaczny.
                         • anita58 Re: co by to było 16.09.03, 20:55
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Proszę jednak nie robić jakiś uwag anito ileśtam do moich postów, a polityka
                          > prus, rzeszy, czy w ogóle niemiec, ma bardzo dużo do idei autonomii np.
                          Górnego
                          >
                          > Śląska. Można wykazać, że w całej historii ogólnie niemiec, nie utrzymał się
                          > żaden kraj autonomiczny dłużej niż przez 30 lat. Mówię o księstwie
                          Poznańskim.
                          > Chociaż było etnicznie Polskie, cała administracja była niemiecka, w stosunku
                          > do innych krain prus szczególnie rozbudowana i represyjna. Jak więc można
                          mówić
                          >
                          > o szansach powodzenia autonomii Górnego Śląska, gdzie element niemiecki był
                          > znaczny.
                          Udowodnij mi zatem, ze Polska przed 2WS nie starala sie ograniczyc autonomi
                          Slaska, ze nie wprowadzala na Slask polskich urzednikow (tzn. spoza Slaska), ze
                          szanowala slaskosc. Udowodnij mi, ze dzisiejsza RP szanuje niemiecka przeszlosc
                          Slaska (np. gdyby Zabkowice Sl. chcialy wrocic do swojej dawnej nazwy, ze PZPN
                          nie robi afery z powodu napisu „Oberschlesien”), ze zasluzeni dla Slaska ludzie
                          sa uczciwie wspominani, bez wzgledu czy byli oni polsko- czy niemieckojezyczni,
                          ze Slazacy moga dbac o swoja kulture i tozsamosc poprzez Zwiazek Ludnosci
                          Narodowosci Slaskiej. Zalozmy tez teoretycznie, ze dzisiejsza RP odcina sie od
                          dzialan PRLu i przywraca Slaskowi autonomie. Udowodnij mi zatem, ze ta
                          autonomia nie bedzie ograniczana i powiedz mi, jakie szanse bedzie mial
                          autonomiczny Slask, gdzie element polski (naplywowy!) jest znaczny.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 16.09.03, 08:02
                          Masz rację anito, że aqua jest trudnym rozmówcą (jak zresztą każdy, kto widzi
                          drzazgę w oku brata, a nie zauważa belki w swoim oku).
                          Czy się mu to podoba, czy nie, Prusy były najnowocześniejszym państwem Europy w
                          XIX wieku. Już w 1813 zniesiono pańszczyznę i wprowadzono pobór wojskowy i
                          przymus szkolny. Posiadały najnowoczesniejszą administrację i najbardziej
                          demokratyczne prawa (np. działalność Koła Polskiego w parlamencie - czy coś
                          podobnego było w Sejmie PRL?). Ukazywanie "germanizacji" jedynie jako szykanów
                          szkolnych, to pewne nieporozumienie. Ten proces dotykał wszelkich przejawów
                          życia społecznego i czy komuś zagroził? Szlachta i tak sobie z niego nic nie
                          robiła, a chłopom było obojętne kto rządzi, byleby rządził sprawnie. Nie piszę
                          o mieszczaństwie, bo tego stanu w Polsce przedrozobiorowej nie było (a nawet
                          jeśli to byli to przeważnie Niemcy). Dla mnie jest zrozumiałe, że mieszkając w
                          Prusach należy znać język niemiecki (choćby dla kontaktów z administracją).
                          Jako historyk przeglądałem zapisy akt USC z różnych miejscowości (lata 1871 -
                          1922) i najciekawsze jest "spolszczanie" nazwisk (np. jeśli urzędnik
                          napisze "Kwiecinski" a zainteresowany podpisze się "Kwietschinsky") i zapis pod
                          większością dokumentów (po niemiecku) "odczytano po polsku i podpisano". Czy to
                          jest "germanizacja"? Moim zdaniem daleko rzeczywistemu obrazowi "germanizacji"
                          do tego obrazu jaki o niej mają Polacy.
                          Co do pytania o gazety i książki po niemiecku w PRL były wydawane w okresie
                          1945 - 1948 w okręgu przemysłowym Wałbrzyskim (nie zdążono jeszcze "wysiedlić"
                          fachowców). Po tym okresie nie znam takich periodyków. Dopiero po 1989 można
                          już zakupić ksiązki i gazety niemieckie w księgarniach i kioskach.
                          Co do "daj, at' ja pobruše, a ti počivaj", to przecież w księgach henrykowskich
                          jest napisane, że wypowiedział to Czech do swojej śląskiej żony (gdzie tu mowa
                          o języku polskim czy Polakach) I dlaczego Polacy twierdzą, że jest to "zabytek
                          polskiej literatury" jeśli Śląsk w tym okresie (ok 1240 roku) nie należał do
                          Polski, a był tworem złożonym z dużej ilości samodzielnych księstw (później
                          podlegających formalnie - nie rzeczywiście - pod Koronę Czeską)?
                         • literat_kijonka Re: co by to było 16.09.03, 10:42
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > Masz rację anito, że aqua jest trudnym rozmówcą (jak zresztą każdy, kto
                          widzi
                          > drzazgę w oku brata, a nie zauważa belki w swoim oku).
                          > Czy się mu to podoba, czy nie, Prusy były najnowocześniejszym państwem
                          Europy w
                          >
                          > XIX wieku. Już w 1813 zniesiono pańszczyznę i wprowadzono pobór wojskowy i
                          > przymus szkolny. Posiadały najnowoczesniejszą administrację i najbardziej
                          > demokratyczne prawa (np. działalność Koła Polskiego w parlamencie - czy coś
                          > podobnego było w Sejmie PRL?).
                          Porównywanie II Rzeszy do PRL jest nieuczciwe ponieważ PRL nie była państwem
                          suwerennym tylko radzieckim protektoratem natomiast Niemcy były wtedy państwem
                          suwerennym. Proponowałbym więc raczej porównywanie Prus, II Rzeszy czy
                          Republiki Weimarskiej z II RP. To moim zdaniem bedzie uczciwe porównanie i
                          zreszta wypadnie ono zdecydowanie na korzyść II RP jesli chodzi o
                          przestrzeganie praw mniejszości.
                          Ukazywanie "germanizacji" jedynie jako szykanów
                          > szkolnych, to pewne nieporozumienie. Ten proces dotykał wszelkich przejawów
                          > życia społecznego i czy komuś zagroził? Szlachta i tak sobie z niego nic nie
                          > robiła, a chłopom było obojętne kto rządzi, byleby rządził sprawnie.
                          Chcesz powiedzieć, że ludziom germanizacja nie przeszkadzała? W takim razie
                          dlaczego czynnie i biernie przeciwko niej protestowali. Co do zagrożenia to
                          jak najbardziej zagrażała dlatego, że wszelkie stanowiska np. w administracji
                          były niedostepne dla Polaków. Aby Polak mógł uzyskać takie stanowisko musiał
                          sie zgermanizować. Innego wyjścia nie było.
                          Nie piszę
                          > o mieszczaństwie, bo tego stanu w Polsce przedrozobiorowej nie było (a nawet
                          > jeśli to byli to przeważnie Niemcy). Dla mnie jest zrozumiałe, że mieszkając
                          w
                          > Prusach należy znać język niemiecki (choćby dla kontaktów z administracją).
                          Zgadzam się jeśli mieszka sie w jakimś państwie powinno sie znac język tego
                          państwa przynajmniej dla własnego dobra.
                          > Jako historyk przeglądałem zapisy akt USC z różnych miejscowości (lata 1871 -

                          > 1922) i najciekawsze jest "spolszczanie" nazwisk (np. jeśli urzędnik
                          > napisze "Kwiecinski" a zainteresowany podpisze się "Kwietschinsky") i zapis
                          pod
                          >
                          > większością dokumentów (po niemiecku) "odczytano po polsku i podpisano". Czy
                          to
                          >
                          > jest "germanizacja"? Moim zdaniem daleko rzeczywistemu
                          obrazowi "germanizacji"
                          To ciekawe skąd było w mojej rodzinie tyle nazwisk polskich ale w zniemczonej
                          wersji. Nie twierdzę, że przykład pana Kwiecińskiego nie jest prawdziwy ale to
                          raczej odosobniony przypadek.
                          > do tego obrazu jaki o niej mają Polacy.
                          > Co do pytania o gazety i książki po niemiecku w PRL były wydawane w okresie
                          > 1945 - 1948 w okręgu przemysłowym Wałbrzyskim (nie zdążono
                          jeszcze "wysiedlić"
                          > fachowców). Po tym okresie nie znam takich periodyków. Dopiero po 1989 można
                          > już zakupić ksiązki i gazety niemieckie w księgarniach i kioskach.
                          Mylisz sie wydawano niemieckie książki i gazety przez cały czas. Tak samo jak
                          cały czas w okresie PRLu były czynne niemieckie szkoły czy organizacje. Język
                          niemiecki był dyskryminowany jedynie w województwach katowickim i opolskim ale
                          juz np. w Cieszynie uczono się go w liceach. Pamiętam jedna taka śmieszna
                          nazwę niemieckiej gazety dla pracowników PGR "Der PGR Arbeiter". Wychodziła
                          ona zdaje się w Słupsku.
                          > Co do "daj, at' ja pobruše, a ti počivaj", to przecież w księgach
                          henrykowskich
                          >
                          > jest napisane, że wypowiedział to Czech do swojej śląskiej żony (gdzie tu
                          mowa
                          > o języku polskim czy Polakach) I dlaczego Polacy twierdzą, że jest
                          to "zabytek
                          > polskiej literatury" jeśli Śląsk w tym okresie (ok 1240 roku) nie należał do
                          > Polski, a był tworem złożonym z dużej ilości samodzielnych księstw (później
                          > podlegających formalnie - nie rzeczywiście - pod Koronę Czeską)?
                          Ano dlatego Polacy tak twierdzą, ponieważ językoznawcy zarówno polscy,
                          niemieccy jak i czescy uważają to zdanie za polskie a gwary dolnośląskie za
                          polskie. A przy okazji nie wiem czy wiesz, ze pierwsza książka po polsku
                          została wydrukowana we Wrocławiu i był to zbiór pieśni religijnych dla
                          dolnośląskich Polaków.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 16.09.03, 14:36
                          literat_kijonka napisał:
                          > Porównywanie II Rzeszy do PRL jest nieuczciwe ponieważ PRL nie była państwem
                          > suwerennym tylko radzieckim protektoratem natomiast Niemcy były wtedy
                          państwem
                          > suwerennym. Proponowałbym więc raczej porównywanie Prus, II Rzeszy czy
                          > Republiki Weimarskiej z II RP. To moim zdaniem bedzie uczciwe porównanie i
                          > zreszta wypadnie ono zdecydowanie na korzyść II RP jesli chodzi o
                          > przestrzeganie praw mniejszości.
                          Moja wina. Porównanie Prus do PRL nie jest najszczęśliwsze. Ale co do
                          przestrzegania praw mniejszości w danych krajach to Polska była do tego
                          zobowiązana konwencjami międzynarodowymi. Przy reformowaniu Prus (1813)
                          położono nacisk na państwo obywatelskie i na prawo Francji Napoleńskiej (był to
                          wtedy kraj wasalny - jak PRL). Mniejszości narodowe się w tym okresie nie
                          liczyły. Zaczęły się liczyć dopiero po I Wojnie, ale i tu ciekawe, że na
                          Republikę Weimarską nie narzucono obowiązku ochrony mniejszości narodowych,
                          przyjmując, że po stratach terytorialnych największą w Europie mniejszością
                          będą Niemcy i że to ich trzeba chronić. Jedyny wyjątek stanowiła Konwencja
                          Genewska dotycząca Górnego Śląska (obowiązująca do 1937 roku).
                          > Chcesz powiedzieć, że ludziom germanizacja nie przeszkadzała? W takim razie
                          > dlaczego czynnie i biernie przeciwko niej protestowali. Co do zagrożenia to
                          > jak najbardziej zagrażała dlatego, że wszelkie stanowiska np. w administracji
                          > były niedostepne dla Polaków. Aby Polak mógł uzyskać takie stanowisko musiał
                          > sie zgermanizować. Innego wyjścia nie było.
                          Nie chcę powiedzieć, że nikomu nie przeszkadzała, ale administracja czy
                          szkolnictwo to nie jest całość działalności ludzi. Nikt nie zakazywał
                          prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania stowarzyszeń, kupowania ziemi
                          (działalność HaKaTy nie przyniosła tu skutków, mimo chęci, po prostu nie
                          pozwoliło na to pruskie prawo). Nikt też nie zabraniał Polakom sprawowania
                          władzy w administracji rządowej (pod warunkiem, że znali dobrze niemiecki i
                          pracowali dla dobra Prus) - również dziś nikt nie zabrania w Polsce pracy w
                          administracji komuś kto nie jest Polakiem pod tymi samymi warunkami.
                          > To ciekawe skąd było w mojej rodzinie tyle nazwisk polskich ale w zniemczonej
                          > wersji. Nie twierdzę, że przykład pana Kwiecińskiego nie jest prawdziwy ale
                          to
                          > raczej odosobniony przypadek.
                          Mogę odpowiedzieć. Nikt wtym czasie nie posługiwał się dokumentami (na akcie
                          znajduje się formułka "co do osobistości mi znany - którego tożsamość
                          poświadczył ....."). Więc zapis nazwiska następował ze słuchu, a jeśli
                          zatrudniony przez Magistrat lub gminę urzędnik nie znał polskiego to zapisywał
                          słowiańskie nazwiska w niemieckiej wersji. Na moim terenie wyglądało to jednak
                          inaczej i nie dotyczy to tylko sprawy Kwietschinskyego (być może jemu zależało
                          na takim zapisie) ale najciekawszy jesta zapis pod spodem (nie tylko tam, gdzie
                          podpis następował w formie "+++") "odczytano i podpisano" - w 70% przypadków
                          zamieszczono tam dodatkowe słowo, które zmienia sens zapisu na "odczytano po
                          polsku i podpisano". Urzędnikom pruskim (przynajmniej na samym dole machiny)
                          zależało, aby być zrozumiałymi przez ludzi, wśród których pracują.

                          > Mylisz sie wydawano niemieckie książki i gazety przez cały czas. Tak samo jak
                          > cały czas w okresie PRLu były czynne niemieckie szkoły czy organizacje. Język
                          > niemiecki był dyskryminowany jedynie w województwach katowickim i opolskim
                          ale
                          > juz np. w Cieszynie uczono się go w liceach. Pamiętam jedna taka śmieszna
                          > nazwę niemieckiej gazety dla pracowników PGR "Der PGR Arbeiter". Wychodziła
                          > ona zdaje się w Słupsku.
                          Widocznie masz rację co do gazet i książek, ale nie były one tak samo
                          powsechnie dostępne jak w okresie II Rzeszy gazety polskojezyczne (wystarczy
                          porównać nakład). Co do zakazu, to mylisz się mówiąc jedynie o województwach
                          Katowickim i Opolskim, dotyczyło to również powiatów oleskiego i lublinieckiego
                          w Częstochowskim (i to do tego stopnia, że kiedy po przełomie zarządaliśmy w
                          Technikum w Kaletach zmiany języka obcego na niemiecki, to poproszono nas o
                          zrewidowanie tej prośby, bo nauczyciel rosyjskiego może zostać bez pracy,
                          również na studiach w Gliwicach (wieczorówka) nie było takiej opcji do wyboru
                          (4 lata później), natomiast studiując w Częstochowie już tego problemu nie
                          miałem).
                          > Ano dlatego Polacy tak twierdzą, ponieważ językoznawcy zarówno polscy,
                          > niemieccy jak i czescy uważają to zdanie za polskie a gwary dolnośląskie za
                          > polskie. A przy okazji nie wiem czy wiesz, ze pierwsza książka po polsku
                          > została wydrukowana we Wrocławiu i był to zbiór pieśni religijnych dla
                          > dolnośląskich Polaków.
                          Tak więc uznały autorytety i nam maluczkim jedynie wypada skłonić głowę przed
                          tym. A co do reszty to wiem o tym. Wiem również, że pierwsze polskojęzyczne
                          gazety na Śląsku wychodziły już około 1800 we Wrocławiu (niemieckojęzyczne
                          kilka lat wczesniej), a na Górnym Śląsku w tym czasie nie wychodziły nawet
                          gazety urzędowe (AmtsBlatt wychodził dopiero od 1816 roku, a Kreisblatty od lat
                          40 XIX wieku). Ale na rozwój czytelnictwa prasy czy książek miała wpływ właśnie
                          pruska szkoła (a szczególnie przymus szkolny) i wprowadzenie do szkół na Śląsku
                          języka polskiego (obok niemieckiego). I tych zdobyczy demokracji nie udało się
                          popsuć nawet w czasie Kulturkapfu - mimo wprowadzenia nakazu nauczania w
                          szkołach po niemiecku.
                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.09.03, 14:25
                          Post jest o mnie i dla mnie jak myślę.
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > Masz rację anito, że aqua jest trudnym rozmówcą (jak zresztą każdy, kto widzi
                          > drzazgę w oku brata, a nie zauważa belki w swoim oku).

                          Mylisz się kolego Piotrze, w moich postach nie doszukasz się pochwały Polski i
                          nawet Rzeczpospolitej z wieków średnich. Co wcale nie znaczy, że nie mogę mieć
                          krytycznego spojrzenia na prusy, Niemcy i Niemców.
                          Czy trudność rozmowy ze mną polega na tym, że nie chcę uznać „cywilizacyjnej”
                          roli Niemiec na ziemiach polskich.

                          > Czy się mu to podoba, czy nie, Prusy były najnowocześniejszym państwem Europy
                          w
                          > XIX wieku. Już w 1813 zniesiono pańszczyznę i wprowadzono pobór wojskowy i
                          > przymus szkolny. Posiadały najnowoczesniejszą administrację i najbardziej

                          Nie zaprzeczę, że prusy były oceniane pozytywnie przez współczesnych, ale
                          raczej tych co byli daleko, najlepiej za kanałem.

                          > demokratyczne prawa (np. działalność Koła Polskiego w parlamencie - czy coś
                          > podobnego było w Sejmie PRL?). Ukazywanie "germanizacji" jedynie jako
                          szykanów
                          > szkolnych, to pewne nieporozumienie. Ten proces dotykał wszelkich przejawów
                          > życia społecznego i czy komuś zagroził? Szlachta i tak sobie z niego nic nie
                          > robiła, a chłopom było obojętne kto rządzi, byleby rządził sprawnie. Nie
                          piszę
                          > o mieszczaństwie, bo tego stanu w Polsce przedrozobiorowej nie było (a nawet
                          > jeśli to byli to przeważnie Niemcy). Dla mnie jest zrozumiałe, że mieszkając
                          w
                          > Prusach należy znać język niemiecki (choćby dla kontaktów z administracją).

                          Coś niecoś dowiedziałem się już o zniesieniu pańszczyzny w prusach, wyglądało
                          to tak, że chłopi aby się uniezależnić od pana, musieli wykupić grunty, na
                          których od wieków gospodarzyli i były ich własnością. Ponieważ często nie było
                          ich na to stać, pan przejmował ich ziemię, chłop zyskiwał wolność za cenę
                          finansowego uzależnienia od pana – pracodawcy. Nie ma to nic wspólnego z
                          reformą rolną. Dostarczyło natomiast państwu wielu bardzo tanich pracowników w
                          tym żołnierzy.
                          Jest przyjęte, że to administracja powinna znać język poddanych , nie
                          odwrotnie. Jeśli administracja nie uznawała w kontaktach języka poddanych,
                          poddawała ich naciskowi wynarodowienia i ubezwłasnowolnienia.

                          > Jako historyk przeglądałem zapisy akt USC z różnych miejscowości (lata 1871 -
                          > 1922) i najciekawsze jest "spolszczanie" nazwisk (np. jeśli urzędnik
                          > napisze "Kwiecinski" a zainteresowany podpisze się "Kwietschinsky") i zapis
                          pod
                          >
                          > większością dokumentów (po niemiecku) "odczytano po polsku i podpisano". Czy
                          to
                          >
                          > jest "germanizacja"? Moim zdaniem daleko rzeczywistemu
                          obrazowi "germanizacji"
                          > do tego obrazu jaki o niej mają Polacy.

                          Oczywiście, ze jest to germanizacja, pisanie nazwisk w transkrypcji niemieckiej
                          jest znaczącym przykładem działań germanizacyjnych. Jak ciebie dobrze
                          zrozumiałem, to samo nazwisko w Polsce powinno się nadal pisać Kwieciński. I
                          nikt nie powinien się obrażać. Pamiętam awanturę jaką zrobiono Polakom, gdy
                          spolszczyli nazwisko „Pohl” na Pol. Był to przejaw „brutalnej polonizacji”,
                          chociaż czyta się tak samo.
                          Na marginesie powiem, że jakoś Polacy nie spolszczali nazwisk niemieckich, stąd
                          tylu Polaków mających niemiecką pisownię nazwiska.

                          > Co do pytania o gazety i książki po niemiecku w PRL były wydawane w okresie
                          > 1945 - 1948 w okręgu przemysłowym Wałbrzyskim (nie zdążono
                          jeszcze "wysiedlić"
                          > fachowców). Po tym okresie nie znam takich periodyków. Dopiero po 1989 można
                          > już zakupić ksiązki i gazety niemieckie w księgarniach i kioskach.

                          Nie kładźcie czasów komunistycznych na barki Polaków, nie jest winą Polaków, że
                          takie czasy były.

                          > Co do "daj, at' ja pobruše, a ti počivaj", to przecież w księgach
                          henrykowskich
                          >
                          > jest napisane, że wypowiedział to Czech do swojej śląskiej żony (gdzie tu
                          mowa
                          > o języku polskim czy Polakach) I dlaczego Polacy twierdzą, że jest
                          to "zabytek
                          > polskiej literatury" jeśli Śląsk w tym okresie (ok 1240 roku) nie należał do
                          > Polski, a był tworem złożonym z dużej ilości samodzielnych księstw (później
                          > podlegających formalnie - nie rzeczywiście - pod Koronę Czeską)?

                          Ileż razy można powtarzać, że języki czeski i polski we wczesnych latach
                          średniowiecznych, były bardzo zbliżone.
                          Język czeski miał w historii przerwę w rozwoju, nikt obecnie nie jest władny
                          określić, jakby ten język wyglądał, gdyby nie ta czterechsetletnia przerwa. W
                          XIX wieku, język ten był odtwarzany z gwary ludowej, stąd duża zbieżność z
                          językiem staropolskim. Mogę posunąć się dalej. Język polski rozwijał się
                          naturalnie przez całe stulecia, dlatego ten język jest bezpośrednim
                          spadkobiercą języka staropolskiego i pośrednio staroczeskiego i innych
                          pierwotnych języków zachodniej słowiańszczyzny.
                          Myślę, że nie będziemy roztrząsać ponownie państwowej przynależności Śląska w
                          tym czasie.

                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 16.09.03, 16:20
                          Gość portalu: aqua napisał(a):
                          > Mylisz się kolego Piotrze, w moich postach nie doszukasz się pochwały Polski
                          i
                          > nawet Rzeczpospolitej z wieków średnich. Co wcale nie znaczy, że nie mogę
                          mieć
                          > krytycznego spojrzenia na prusy, Niemcy i Niemców.
                          > Czy trudność rozmowy ze mną polega na tym, że nie chcę uznać „cywilizacyj
                          > nej”
                          > roli Niemiec na ziemiach polskich
                          Może masz rację i mylę się co do Ciebie. Ale nie zmienia to faktu, że jesteś
                          trudnym rozmówcą i wymagającym - choć to akurat dobrze, bo pomaga przemyśleć
                          również samemu pewne sprawy. A ja nikdy nie twierdziłem, że Niemcy mają jakąś
                          misję cywilizacyjną na Ziemiach Polskich.

                          > Nie zaprzeczę, że prusy były oceniane pozytywnie przez współczesnych, ale
                          > raczej tych co byli daleko, najlepiej za kanałem.
                          Tak. Masz rację. Łatwo przykalskiwać komuś, kto nie jest dla ciebie groźny.
                          Prusy były oceniane wysoko nie tylko przez Anglików czy samych mieszkańców
                          Prus, ale również przez Amerykanów.

                          > Coś niecoś dowiedziałem się już o zniesieniu pańszczyzny w prusach, wyglądało
                          > to tak, że chłopi aby się uniezależnić od pana, musieli wykupić grunty, na
                          > których od wieków gospodarzyli i były ich własnością. Ponieważ często nie
                          było
                          > ich na to stać, pan przejmował ich ziemię, chłop zyskiwał wolność za cenę
                          > finansowego uzależnienia od pana – pracodawcy.
                          Mówimy o różnych sprawach. Wykupywanie ziemi było stosowane zawsze przez
                          szlachtę, nie tylko niemiecką. A lepszy jest taki model uwłaszczenia niż
                          stosowany później przez komunistów. Ponadto piszesz o najuboższej warstwie
                          mieszkańców wsi, którzy mieszkali w zabudowaniach dworskich. Wieś składała się
                          z wielu elementów (gospodarze - posiadający gospodarstwo: wtym pół i ćwierć (w
                          zależności od jego wielkości), zagrodnicy - posiadający własną zagrodę,
                          chałupnicy - posiadający własny dom bez gospodarstwa i komornicy - nie
                          posiadający żadnej własności). Pozatym ówczesna wieś w Prusach była dużo
                          bogatsza niż w Galicji czy Królestwie Polskim.
                          >Nie ma to nic wspólnego z
                          > reformą rolną. Dostarczyło natomiast państwu wielu bardzo tanich pracowników
                          w
                          > tym żołnierzy.
                          Uwłaszczenie było zrobione właśnie po to aby pozyskać żołnierzy w wojnie z
                          Napoleonem.
                          > Jest przyjęte, że to administracja powinna znać język poddanych , nie
                          > odwrotnie. Jeśli administracja nie uznawała w kontaktach języka poddanych,
                          > poddawała ich naciskowi wynarodowienia i ubezwłasnowolnienia.
                          Przez kogo to jest przyjęte? przez Polskę w 1945? przez Rosję w 1939? przez
                          Czechy w 1918? przez Anglię i Francję w krajach kolonialnych? przez Amerykę czy
                          Hiszpanię względem Indian? Umiesz odpowiedzieć przez kogo? czy to nie dopiero
                          obecne wytyczne Unii Europejskiej prowadzą do takich rozwiązań? A podobno
                          mówimy o świecie który przeminął sto lat temu, a nie o dzisiejszych czasach.

                          > Oczywiście, ze jest to germanizacja, pisanie nazwisk w transkrypcji
                          niemieckiej
                          > jest znaczącym przykładem działań germanizacyjnych. Jak ciebie dobrze
                          > zrozumiałem, to samo nazwisko w Polsce powinno się nadal pisać Kwieciński.
                          Nie zrozumiałeś mnie w tym przykładzie. Pruski urzędnik zapisał
                          nazwisko "Kwiecinski", a zainteresowany petent podpisał się pod
                          aktem "Kwietschinsky". A więc wbrew jego woli zmieniono mu pisownię nazwiska na
                          polską w Niemczech. A mówiąc szczerze, to w tym okresie nie posługiwano się do
                          identyfikacji ludzi dokumentami. Wszlekie przepustki (w tym nawet paszporty)
                          dla obywateli Prus nie były wymagane. Jak więc stwierdzić jak powinno się
                          zapisywać - ze słuchu.
                          > I
                          > nikt nie powinien się obrażać. Pamiętam awanturę jaką zrobiono Polakom, gdy
                          > spolszczyli nazwisko „Pohl” na Pol. Był to przejaw „brutalnej
                          > polonizacji”,
                          > chociaż czyta się tak samo.
                          > Na marginesie powiem, że jakoś Polacy nie spolszczali nazwisk niemieckich,
                          stąd
                          > tylu Polaków mających niemiecką pisownię nazwiska.
                          Spolszali nazwiska, a nawet imiona niemieckie. Z tym, że nie działo się to w
                          kongresówce i nie okresie II Rzeczyspospolitej. W 1956 roku wydano dekret na
                          mocy którego "prostowano pisnię nazwisk" doszło nawet do tego, że w jednym
                          protokołów milicji jest informacja o tym, że obywatel Szatan nie chce zmienić
                          swego nazwiska na poslkobrzmiące Diabeł. Tak było na Górnym Śląsku. Mojej
                          ciotce zamieniono imię w akcie urodzenia z Ruta na Otylia, o czym przekonała
                          się dopiero w wieku 23 lat, gdy wychodziła za mąż. Tak więc
                          następowała "brutalna polonizacja" nazwisk i imion, i fakt, że były to czasy
                          PRL tego nie usprawiedliwia.
                          > Nie kładźcie czasów komunistycznych na barki Polaków, nie jest winą Polaków,
                          że
                          > takie czasy były
                          Również winą Niemców nie jest wybuch II Wojny Światowej. Jest to wina Hitlera.
                          Takie były czasy. Widzisz teraz sam do czego prowadzi uogólnianie. Nie
                          pozwalasz usprawiedliwiać działań Niemców określeniem "takie były czasy", ale
                          działania Polaków już tak sam usprawiedliwiasz. Czy to nie jest hipokryzja?

                         • Gość: aqua Re: co by to było IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.09.03, 14:45
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > Uwłaszczenie było zrobione właśnie po to aby pozyskać żołnierzy w wojnie z
                          > Napoleonem.

                          Może masz rację, nie orientuję się w tym temacie dobrze. Podałem przykład
                          gdzieś ostatnio przeczytany. Może niedokładnie go odtworzyem.

                          > > Jest przyjęte, że to administracja powinna znać język poddanych , nie
                          > > odwrotnie. Jeśli administracja nie uznawała w kontaktach języka poddanych,
                          > > poddawała ich naciskowi wynarodowienia i ubezwłasnowolnienia.
                          > Przez kogo to jest przyjęte? przez Polskę w 1945? przez Rosję w 1939? przez
                          > Czechy w 1918? przez Anglię i Francję w krajach kolonialnych? przez Amerykę
                          czy
                          > Hiszpanię względem Indian? Umiesz odpowiedzieć przez kogo? czy to nie dopiero
                          > obecne wytyczne Unii Europejskiej prowadzą do takich rozwiązań? A podobno
                          > mówimy o świecie który przeminął sto lat temu, a nie o dzisiejszych czasach.

                          Dlatego te kraje bardzo przepraszają za swoją politykę wynarodowienia podbitych
                          ludów.
                          Polska Jagiellonów i późniejsza była taka, co jest jednym z nielicznych plusów
                          tego państwa, wg obecnej miary. Na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, językiem
                          urzędowym był ruski, czy białoruski, wszyscy urzędnicy byli rusinami, włącznie
                          z hetmanami, księża byli też rusinami religii takiej jak mieszkańcy. Tam nawet
                          szlachta polska mówiła po rusku, żeby się mogła porozumieć ze swoimi poddanymi.

                          > Nie zrozumiałeś mnie w tym przykładzie. Pruski urzędnik zapisał
                          > nazwisko "Kwiecinski", a zainteresowany petent podpisał się pod
                          > aktem "Kwietschinsky". A więc wbrew jego woli zmieniono mu pisownię nazwiska
                          na
                          > polską w Niemczech.

                          Tak, zrozumiałem, jest to dosyć ciekawy przykład.

                          > następowała "brutalna polonizacja" nazwisk i imion, i fakt, że były to czasy
                          > PRL tego nie usprawiedliwia.

                          Oczywiście, musiało tak być, nie mam zamiaru bronić komunistycznych urzędników,
                          chociaż z własnych doświadczeń, znajomych, nie mogę podać żadnego przykładu.
                          Zmam natomiast wielu, którzy mają niemiecką pisownię nazwiska, również niekiedy
                          imiona jakby niemieckie.
                          Nie zmienia to faktu, że to niemcy zagarnęły ziemie polskie, język polski
                          pisany już istniał, wypadało by więc używać pisowni polskiej. Takie jest moje
                          zdanie, z tych wszystkich cegiełek składa się germanizacja. Pomińcie to
                          słowo „brutalna”, w tym temacie, to słowo jest przynależne do działań niemców
                          hitlerowskich w czasie 2 WS.

                          > > Nie kładźcie czasów komunistycznych na barki Polaków, nie jest winą Polakó
                          > w, że takie czasy były
                          > Również winą Niemców nie jest wybuch II Wojny Światowej. Jest to wina
                          Hitlera.
                          > Takie były czasy. Widzisz teraz sam do czego prowadzi uogólnianie. Nie
                          > pozwalasz usprawiedliwiać działań Niemców określeniem "takie były czasy", ale
                          > działania Polaków już tak sam usprawiedliwiasz. Czy to nie jest hipokryzja?

                          Żadną miarą nie można porównywać czasów stalinowskich w Polsce, z czasami
                          hitlerowskimi. Zbyt dużo Polacy stracili w tej wojnie, każdy przejaw oporu
                          karany był śmiercią. I nie można zapomnieć, że to Rosjanie uratowali Polskę i
                          Polaków od ostatecznej zagłady, takiej jaka spotkała Żydów. Można wiele złego
                          powiedzieć na Polskę stalinowską, ale dało się w niej żyć, czego nie można
                          powiedzieć o okupacji niemieckiej.
                          Nie można również porównywać wyborów Niemców i Polaków, w tych smutnych
                          czasach. Niemcy z własnej woli wybrali Hitlera, chociaż nie krył się z
                          zamierzeniami i dokonał tego co zamierzał. Dlatego teraz cały naród niemiecki
                          odpowiada za zbrodnie, nawet ci co jeszcze się wtedy nie narodzili. Tu nie ma
                          żadnej wspólnej miary. Tak to wygląda przynajmniej dla mnie.

                         • pistulka2 Czlowieczenstwo? 19.09.03, 17:55
                          Sa zasadnicze roznice miedzy niem. okupacja w latach 1939-45 a czasmi
                          stalinowskiej dyktatury Bieruta. Rosjanie nie okupywali Polski, byla ich
                          marionetka z marinetkowym rzadem. W czsie okaupacji tez dalo sie zyc jak sie
                          nie kladlo bomb, uprawialo partyzantki, robilo zabotazu. Jak sie niemyle, to ci
                          biegali z karabinami polesie po IIWS to nieszlo im lepiej jak tym wczesniej jak
                          zostani schwytani. Jak powiedziales cos nie tak to cie nie bylo, nie mowie
                          jakby ktos sprobowal sabotazu.
                          Partii Hitlera nigdy wiekszosc nie wybrala jak dlugo nie byl przy wladzy,
                          utrzymal sie przy niej ale tylko za pomoca tatalitarnego rezimu.
                          Powiedz mi prosze kiedy Hitler w 1932 mowil, ze rozpeta nowa wojne swiatowa
                          wymorduje wiekszosc zydow europejskich i ze Bug bedzie wschodnia granica Rzeszy?
                          Powiedz gdzei i kiedy?
                          Napisales:
                          "Dlatego teraz cały naród niemiecki
                          odpowiada za zbrodnie, nawet ci co jeszcze się wtedy nie narodzili. Tu nie ma
                          żadnej wspólnej miary. Tak to wygląda przynajmniej dla mnie."

                          Ty dyskwalifikujesz sie jako czlowiek prawy, powiedz jakie prawo jakiego
                          pastwa przewiduje karanie rodzinny przestepcy? Takie metody stosowano ale w
                          systemach totalitarnych.
                          Kiedys cos pisales ze bezstronny i wydzisz to z punktu ludzkiego, czy
                          odpowiedzialnosc zbiorowa jest objawem humanizmu?
                         • Gość: aqua Re: Czlowieczenstwo? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.09.03, 10:43
                          pistulka2 napisał:

                          >
                          > Ty dyskwalifikujesz sie jako czlowiek prawy, powiedz jakie prawo jakiego
                          > pastwa przewiduje karanie rodzinny przestepcy? Takie metody stosowano ale w
                          > systemach totalitarnych.

                          Jeśli przestępca zostanie skazany np konfiskatą mienia, to również jego
                          rodzina, dzieci itd cierpią z tego powodu i to jest właśnie sprawiedliwość. to
                          nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością zbiorową. W Poczdamie, narody świata
                          zadecydowały o powojennym kształcie Niemiec, w Norymberdze odbył się sąd nad
                          naczelnymi władzami niemiec i pośrednio sąd nad wszystkimi niemcami.
                          Siłą rzeczy, postanowienia zwycięskich mocarstw będą rzutować na życie
                          pszyszłych pokoleń niemców.

                          > Kiedys cos pisales ze bezstronny i wydzisz to z punktu ludzkiego, czy
                          > odpowiedzialnosc zbiorowa jest objawem humanizmu?

                          Już na tym forum powiedziałem, że ogrom zbrodni niemców w czasie 2WS sprawia,
                          że odpowiedzialność za te zbrodnie sadają na barki każdego żołnierza, każdego
                          urzędnika, sędziego, pracownika, bauera, każdego niemieca. Wszyscy oni
                          uczestniczyli w machinie zbrodni Hitlera. Wszyscy oni i ich rodziny wiedziały o
                          tych zbrodniach i dopóki zwyciężał gromko go popierały. Przeczytaj relacje
                          ocalałych, przeczytaj opisy wyzwalania obozów koncentracyjnych, pacfikacji wsi.
                          Czytając "Dymy nad Birkenau" Szmaglewskiej, łzy mi się lały, że człowiek może
                          być tak okrutny dla drugiego człowieka. Nad okrucieństwem niemców nie da się
                          przejść obojętnie. Dlatego mówię, że każdy niemiec, nawet ten urodzony po
                          wojnie, powinien zachować pamięć zbrodni swoich przodków.
                         • anita58 Re: co by to było 16.09.03, 19:05
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Czy trudność rozmowy ze mną polega na tym, że nie chcę uznać „cywilizacyj
                          > nej”
                          > roli Niemiec na ziemiach polskich.
                          Trudnosc polega na tym, ze przykladasz dwie miary do tej samej tyranii.
                          Ubolewasz nad germanizacja w Prusach, choc kpisz z brutalniejszej polonizacji.
                          A przeciez ty nie doswiadczyles germanizacji w Prusach. Natomiast dyskutujesz z
                          osobami, ktore na wlasnej skorze poczuly polonizacje i ktore poprzez
                          doswiadczenia czlonkow rodziny (pradziadkowie, rodzice) maja porownanie, gdzie
                          bylo gorzej.

                          > Oczywiście, ze jest to germanizacja, pisanie nazwisk w transkrypcji
                          niemieckiej
                          >
                          > jest znaczącym przykładem działań germanizacyjnych. Jak ciebie dobrze
                          > zrozumiałem, to samo nazwisko w Polsce powinno się nadal pisać Kwieciński. I
                          > nikt nie powinien się obrażać. Pamiętam awanturę jaką zrobiono Polakom, gdy
                          > spolszczyli nazwisko „Pohl” na Pol. Był to przejaw „brutalnej
                          > polonizacji”,
                          > chociaż czyta się tak samo.
                          i znowu dwie miary: jezeli nazwisko napisze sie w transkrypcji niemieckiej, to
                          jest to germanizacja, ale analogiczne dzialania po polskiej stronie piszesz
                          ironicznie „brutalna polonizacja”. To jak to: Polak moze zmieniac nazwiska, ale
                          Niemiec juz nie? Czy to nie jest hipokryzja?

                          > Na marginesie powiem, że jakoś Polacy nie spolszczali nazwisk niemieckich,
                          stąd
                          >
                          > tylu Polaków mających niemiecką pisownię nazwiska.
                          czyzby? Kiedys podalam ci link, w ktorym IPN pisze tak:
                          „Według stanu na 1 stycznia 1948 r. aż u 99 408 mieszkańców Górnego Śląska
                          przeprowadzono zmianę lub "sprostowanie pisowni" nazwisk i imion.”
                          Czyzbys nie uznawal niewygodnych faktow?

                          > Nie kładźcie czasów komunistycznych na barki Polaków, nie jest winą Polaków,
                          że
                          >
                          > takie czasy były.
                          jasne, 100% Polakow bylo przeciwnych komunistom i tak jest po dzis dzien, co z
                          reszta potwierdzily ostatnie wybory.

                          > Ileż razy można powtarzać, że języki czeski i polski we wczesnych latach
                          > średniowiecznych, były bardzo zbliżone.
                          To na jakiej podstawie dzisiejsi „eksperci” rozrozniaja te jezyki? Wroza z
                          fusow czy raczej dopasowuja stan ze sredniowiecza do dzisiejszej sytuacji
                          politycznej i nacjonalistycznego myslenia?

                          > Język czeski miał w historii przerwę w rozwoju, nikt obecnie nie jest władny
                          > określić, jakby ten język wyglądał, gdyby nie ta czterechsetletnia przerwa. W
                          > XIX wieku, język ten był odtwarzany z gwary ludowej, stąd duża zbieżność z
                          > językiem staropolskim.
                          Ide o zaklad, ze gdyby Czechy, podobnie jak Slask, znalazly sie w XXw. w
                          granicach Polski, to dzis wszyscy jezykoznawcy twierdziliby, ze czeski to
                          polska gwara, w ktorej slychac staropolskie brzmienie.
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 03.09.03, 13:17
                          Gość portalu: aqua napisał(a):

                          > Podtrzymuje to co napisałem w całej rozciągłości. Jak byłbyś trochę
                          > inteligentny to byś wiedział, że prusy nie dlatego nieprzetrwały, że Bismarck
                          > nie zdołał wytępić Polaków. Wiesz dlaczego nie przetrwały.
                          Wiem. W wyniku postanowień Wielkiej Trójki w Poczdamie.

                          > Na mocy dekretu ministerstwa rzeszy w 1872, język Polski został zakazany
                          nawet
                          > jako język obcy,. nauczycielom zabroniono wstępowania do polskich i
                          katolickich
                          > stowarzyszeń.
                          A jednocześnie na terenie Prus wydawano gazety, książki i kalendarze po polsku.
                          Nauczyciel w Prusach by%B
                         • anita58 Re: co by to było 01.09.03, 23:31
                          Gość portalu: Pioter napisał(a):

                          > Jeśli masz możliwość to poszukaj tekstów staropolskich, staroczeskich i
                          > śląskich z okresu Habsburskiego. Zdziwisz się jak są podobne, i jak niewiele
                          > dziś z nich idzie zrozumieć.

                          Czy masz moze dostep do linku z taka informacja? Lub inne zrodla?
                         • Gość: Pioter Re: co by to było IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 02.09.03, 08:20
                          anita58 napisała:

                          > Gość portalu: Pioter napisał(a):
                          >
                          > > Jeśli masz możliwość to poszukaj tekstów staropolskich, staroczeskich i
                          > > śląskich z okresu Habsburskiego. Zdziwisz się jak są podobne, i jak niewie
                          > le
                          > > dziś z nich idzie zrozumieć.
                          >
                          > Czy masz moze dostep do linku z taka informacja? Lub inne zrodla?
                          Niestety nie są to materiały publikowane w internecie (a przynajmniej ja na nie
                          nie natrafiłem w sieci). Bazuję w tym przypadku na tzw "protokolarzach
                          miejskich" miast śląskich z tego okresu.
                         • pistulka2 (nie)fakty kolegi aqua 03.09.03, 09:37
                          wypisujesz kompletne bzdury!

                          1. Wiesz wogole o co w Holdzie Pruskim chodzilo i czego dotyczyl?
                          Napisz mi prosze, bo takiej wykladni tego holdu, jaka ty tu serwujesz, jeszcze
                          nigdy nie slaszalem

                          2.Co do osadnictwa sredniowiecznego na Slasku to wypisujesz kompletne dyrdymaly.
                          Niemieccy osadnicy nikomu nic nie odbierali, wsie i miasta byly lokowane na
                          nieuzytkach lub na wykarczowanych miejscach.
                          A co najwazniejszej na ziemiach naelzacych do ksiecia lub jego wasali.
                          Sprowadzano ich by polepszac infrakstrukture i gospodarke a przez to i kase
                          ksiecia.
                          Slask w sredniowieczu byl zamieszkiwany przez raptem paredziesiat tysiecy ludzi.
                          Bzdura jest pisanie, ze komus cos odbierano. Nalezy tez podkreslic, ze po 1945
                          to Polacy wlasnie wypedzli tez i potomkow Slowian zamieszkiwujacych od
                          tysiaclecia Slask jak i przywlaszczyli sobie majatki Slazkow, to jest fakt.

                          3. Widze nie przepadasz za Bismarckiem, powiedz kiedy i gdzie powiedzial, ze
                          Polakow nalezy wytepic?
                         • pistulka2 Re: (nie)fakty kolegi aqua 03.09.03, 14:38
                          Watpie czy sie kajal, przyszedl co by nie bylo do wujcia:-) Oboje ubili targu.

                          ale wracajac do twoich bajeczek:
                          pisales:
                          >Znowu bajanie. Mnie wydawało się, że to książąta pruscy przejeli dynastyczne
                          >Brandenburgię. Stolicą był zawsze Królewiec. Dlaczego Hohenzollernowie złamali
                          >przysięgę na wierność Rzeczpospolitej?

                          Powiedz kiedy to zlamali ta przysiege? Kto ja zlamal i kiedy ten ktos
                          przysiegal?
                          Czy uwazasz, ze Brandenburgia tez byla lennem Polski?

     • Gość: Pioter Re: Ciąg dalszy IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 07:28
      bolek5 napisał:

      > Ucisk ma zawsze dwa aspekty: obiektywny i subiektywny. Niemcy w Polsce w
      > tamtych czasach zawsze czuliby się uciskani. Myślę nawet, że ta zależność
      > byłaby - wbrew Twojej sugestii - odwrotnie proporcjonalna do ich liczby. Im
      > mniej by ich było, tym mniejszą uwagę by na sobie skupiali, a więc ich
      > poczucie deprywacji by wzrastało.

      Wtym wypadku się z Tobą zgadzam całkowicie. Ucisk i prześladowanie mniejszości
      narodowej jest rzeczą subiektywną, a poza Górnym Śląskiem w granicach Polski
      były inne dawne ziemie niemieckie ze znaczną liczbą ludności pochodzenia
      niemieckiego jak Bydgosz, Toruń, Poznańskie.

      > To akurat jest typowym "wishfull thinking". Zgodnie z zaproponowanym przez
      > Piotera scenariuszem Górny Śląsk i tak jest poza granicami Rzeszy. Gdyby
      nawet
      > nie był, to dla ówczesnych Niemców było jeszcze mnóstwo innych kwestii
      > uzasadniających rewizję porządku wersalskiego: kolonie, Alzacja, Lotaryngia,
      > Nadrenia, ograniczenia w rozwoju sił zbrojnych itd. Sorki, ale Śląsk przy tym
      > wszystkim to marginałek.

      Tak i tu także masz rację. Dyktat (a nie traktat) Wersalski zmusił Niemcy do
      oddania wielu częsci dawnego Cesarstwa. Pozatym istnienie niezależnego kraju na
      Górnym Śląsku również byłoby nie na rękę władzom w Berlinie (jak np Wolne
      Miasto Gdańsk).

      > Upadek Republiki Weimarskiej
      > i II-ga WS to - według mnie - przykład historii tego drugiego rodzaju. Taki
      > drobiazg jak Freistadt Schlesien nie mógłby wprowadzić żadnych zmian w jej
      > bieg.

      Zgdadzam się, dlatego opisałem również drogę, którą poszedłby po tym upadku
      (wariant węgierski) i po przegranej wojnie.

      Pozdrawiam
      Pioter
   • Gość: MS Re: Ciąg dalszy IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.08.03, 23:45
    Dzięki za tę garść niezmiernie interesujących rozważań. Sam również lubię takie
    zabawy, jednak w przypadku Górnego Śląska myślę, że niewielkie w sumie były
    szanse na zaistnienie Freistaat Oberschlesien po I wojnie światowej. Jego
    powstanie nie leżało w interesie żadnego z sąsiadów - Niemcy obawiały się
    rozpadu dawnego cesarstwa na takie właśnie drobne państewka, Polska niczego by
    nie zyskała (a obszar o takiej koncentracji przemysłu był łakomym kąskiem), zaś
    Czechosłowacja musiała by się liczyć ze stratami terytorialnymi na rzecz nowego
    sąsiada, gdyż mieszkańcy taki obszarów, jak Opawszczyzna i Kravarsko, w
    większości niemieckojęzyczni, prędzej czy później zażądaliby plebiscytu.
    • arnold7 Re: Ciąg dalszy 22.08.03, 23:51
     Gość portalu: MS napisał(a):

     > Dzięki za tę garść niezmiernie interesujących rozważań. Sam również lubię
     takie
     >
     > zabawy, jednak w przypadku Górnego Śląska myślę, że niewielkie w sumie były
     > szanse na zaistnienie Freistaat Oberschlesien po I wojnie światowej. Jego
     > powstanie nie leżało w interesie żadnego z sąsiadów - Niemcy obawiały się
     > rozpadu dawnego cesarstwa na takie właśnie drobne państewka, Polska niczego
     by
     > nie zyskała (a obszar o takiej koncentracji przemysłu był łakomym kąskiem),
     zaś
     >
     > Czechosłowacja musiała by się liczyć ze stratami terytorialnymi na rzecz
     nowego
     >
     > sąsiada, gdyż mieszkańcy taki obszarów, jak Opawszczyzna i Kravarsko, w
     > większości niemieckojęzyczni, prędzej czy później zażądaliby plebiscytu.

     Tak, masz racje. Bo Slazacy chcieliby byc razem. I raz mieliby mozliwosc
     uodowodnic to sila.
     Niestety, zdrajca Korfanty zaprzepascil ta mozliwosc.
     • olka_silesianka Re: Ciąg dalszy 23.08.03, 00:12
      ale może by się zjednoczyć???

      w Polsce nie ma miejsca na odrębność, więc trzeba się wyzwolić... nawet Kaszuby
      doświadczyły tego ostatnio gdy zniszczono ich tablice info z both nazwami
      polskimi i kaszubskimi.. komuś się nie spodobało... nawet taka namiastka
      regionalnej "autonomii" wzbudza agresje u okupanckich ignorantów... a może to
      wszystko to ułuda i tylko tracimy czas... chęci nie wystarczą... trzeba
      działać... ale kto z WAS/NAS zadziała???

      nara
      • Gość: Pioter Re: Ciąg dalszy IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 11:37
       olka_silesianka napisała:

       > ale może by się zjednoczyć???
       A jak dziś ma wyglądać te zjednoczenie? moim zdaniem jedyny rozsądny sposób to
       utworzenie jednego regionu w ramach UE.
       >
       > w Polsce nie ma miejsca na odrębność, więc trzeba się wyzwolić... nawet
       Kaszuby
       >
       > doświadczyły tego ostatnio gdy zniszczono ich tablice info z both nazwami
       > polskimi i kaszubskimi.. komuś się nie spodobało... nawet taka namiastka
       > regionalnej "autonomii" wzbudza agresje u okupanckich ignorantów...
       Winę za taki stan rzeczy ponosi polski system edukacyjny, który jest
       nakierowany na walkę z wrogiem. Mogę zrozumieć, że model ten miał swoje prawo
       zaistnieć w latach 30 ubiegłego wieku i miał swój sens do czasu istnienia
       komunizmu, ale dziś są już zupełnie inne czasy. Dlaczego wszystko co odbiega
       od "polskiej" normy jest uważane za wrogie? A w szczególności jakiekolwiek
       wpływy niemieckie? Przeceiż to jest częś (znaczna) historii ziem znajdujących
       się w granicach dzisiejszej Rzeczypospolitej. Nie mówię tu tylko o głosach z
       tego forum, ale również o działaniach oficjalnych rządowych instytucji.
       Dlaczego Polacy domagają się odnowienia grobów polskich na Ukrainie i Białorusi
       samym nie szanując pozostawionych tu niemieckich grobów?
       >a może to
       > wszystko to ułuda i tylko tracimy czas... chęci nie wystarczą... trzeba
       > działać... ale kto z WAS/NAS zadziała???
       >
       > nara
     • Gość: MS Re: Ciąg dalszy IP: *.internetdsl.tpnet.pl 24.08.03, 01:23
      Fajnie by było, gdyby byli razem. W końcu Ślązak to i Ślónzok a Slezak und
      Schlesier.
      Nawiasem mówiąc, to mam wiele szacunku dla Ciebie i tego, co robisz. Choć masz
      na tym forum opinię ekstremisty, muszę powiedzieć, że jeszcze nie widziałem
      bardziej umiarkowanego ekstremisty.
      W przeciwieństwie do tych wszystkich zbowidów, którzy wiedzę o Ślązakach
      czerpali ze swojego szkolnego podręcznika, gdzie było o nich tyle samo
      informacji, co o Chińczykach, wiesz sporo i dzielisz się tą wiedzą z innymi.

      Dzięki!
      • arnold7 Re: Ciąg dalszy 24.08.03, 01:35
       Gość portalu: MS napisał(a):

       > Fajnie by było, gdyby byli razem. W końcu Ślązak to i Ślónzok a Slezak und
       > Schlesier.
       > Nawiasem mówiąc, to mam wiele szacunku dla Ciebie i tego, co robisz. Choć
       masz
       > na tym forum opinię ekstremisty, muszę powiedzieć, że jeszcze nie widziałem
       > bardziej umiarkowanego ekstremisty.
       > W przeciwieństwie do tych wszystkich zbowidów, którzy wiedzę o Ślązakach
       > czerpali ze swojego szkolnego podręcznika, gdzie było o nich tyle samo
       > informacji, co o Chińczykach, wiesz sporo i dzielisz się tą wiedzą z innymi.
       >
       > Dzięki!

       Tysz dziyn`ki:)

       Prowdy trza sie niy boc`, a w jednos`ci sila!

       Pyrsk!

       PS. Tyn zbowid mie tysz nerwuje.
    • Gość: Pioter Re: Ciąg dalszy IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 07:44
     Gość portalu: MS napisał(a):

     > Dzięki za tę garść niezmiernie interesujących rozważań. Sam również lubię
     takie
     >
     > zabawy, jednak w przypadku Górnego Śląska myślę, że niewielkie w sumie były
     > szanse na zaistnienie Freistaat Oberschlesien po I wojnie światowej.
     Szanse te były większe niż dziś się powszechnie wydaje. Nas nikt nie uczy jak
     wyglądała sytuacja na Śląsku (z wyjątkiem działalności bojówek polskich i
     niemieckich). Sytuacja była jednak bardziej skomplikowana. Sprawa niezależnego
     Górnego Śląska kilka razy trafiała pod obrady Ligi Narodów i nawet niektóre z
     mocarstw (Anglia) opowiadały się za nią. Działalność BdO doprowadziała do
     ponownego plebiscytu w niemieckiej części Górnego Śląska w 1922, w którym
     mieszkańcy mieli się opowiedzieć za oderwaniem od Prus, czyli była to siła, z
     którą liczył się Rząd Republiki Weimarskiej. Poparcie Masaryka (wprawdzie
     nieoficjalne) również istniało, inaczej działacze BdO nie opisywali by tego
     typu działań w prasie (a może się mylę i miało to na celu jedynie odwrócenie
     uwagi?), faktem jest że działacze BdO spotkali się z Masarykiem już w lutym
     1919 roku. BdO skupiał w swoich rękach znaczną prasę (np Oberschlesische Kurier)
     a także miał poparcie największego polskojęzycznego koncernu prasowego (również
     nieoficjalne)należacego do Katolika (może wynikało to z niechęci Napieralskiego
     do Korfantego?). Zabrakło jedynie siły militarnej.
     >Jego
     > powstanie nie leżało w interesie żadnego z sąsiadów - Niemcy obawiały się
     > rozpadu dawnego cesarstwa na takie właśnie drobne państewka, Polska niczego
     by
     > nie zyskała (a obszar o takiej koncentracji przemysłu był łakomym kąskiem),
     zaś
     >
     > Czechosłowacja musiała by się liczyć ze stratami terytorialnymi na rzecz
     nowego
     >
     > sąsiada, gdyż mieszkańcy taki obszarów, jak Opawszczyzna i Kravarsko, w
     > większości niemieckojęzyczni, prędzej czy później zażądaliby plebiscytu.
     Zgadzam się. Praktycznie w wyniku rewolucji Niemcy rozpadły się na drobne
     państewka. Bawaria do około 1924 nie uznawała rzędu federalnego i czyniła próby
     uzyskania niezależności od Prus. Nie zostało to uznane przez opinię
     międzynarodową. Co do Opawszczyzny, to terenów tych zrzekł się Masaryk pod
     warunkiem, że powstanie niepodległe państwo Górnośląskie, a w Kravarsku
     (mieszkający tam mówią raczej Hulczinsko) i tak w latach 1919 - 1936 był prawie
     stale wprowadzony stan wyjątkowy, a to z powodu braku akceptacji miejscowej
     ludności (mówiącej po morawsku) na oderwanie od Górnego Śląska.
     Pozdrawiam
     • Gość: MS Re: Ciąg dalszy IP: *.internetdsl.tpnet.pl 25.08.03, 09:17
      > Nas nikt nie uczy jak wyglądała sytuacja na Śląsku (z wyjątkiem działalności
      > bojówek polskich i niemieckich).

      Zgadzam się z tym w 100% - myślę, że prawdziwa historia lat 1919-1921 czeka
      jeszcze na swojego autora. Faktycznie nikt nie mówi o tym, jak marginalne siły
      zadecydowały wówczas o daszych losach Górnego Śląska.

      > Sytuacja była jednak bardziej skomplikowana. Sprawa niezależnego
      > Górnego Śląska kilka razy trafiała pod obrady Ligi Narodów i nawet niektóre z
      > mocarstw (Anglia) opowiadały się za nią. Działalność BdO doprowadziała do
      > ponownego plebiscytu w niemieckiej części Górnego Śląska w 1922, w którym
      > mieszkańcy mieli się opowiedzieć za oderwaniem od Prus, czyli była to siła, z
      > którą liczył się Rząd Republiki Weimarskiej. Poparcie Masaryka (wprawdzie
      > nieoficjalne) również istniało, inaczej działacze BdO nie opisywali by tego
      > typu działań w prasie (a może się mylę i miało to na celu jedynie odwrócenie
      > uwagi?), faktem jest że działacze BdO spotkali się z Masarykiem już w lutym
      > 1919 roku. BdO skupiał w swoich rękach znaczną prasę (np Oberschlesische
      > Kurier) a także miał poparcie największego polskojęzycznego koncernu
      > prasowego (również nieoficjalne)należacego do Katolika (może wynikało to z
      > niechęci Napieralskiego do Korfantego?). Zabrakło jedynie siły militarnej.

      Dzięki za te informacje. Natknąłem się już kiedyś na jakieś wzmianki na ten
      temat, ale być może znasz jakieś bardziej szczegółowe źródła. Jeśli tak, będę
      wdzięczny za namiar (co do języka, to w grę wchodzi angielski, niemiecki i
      czeski).

      > a w Kravarsku (mieszkający tam mówią raczej Hulczinsko)

      Małe sprostowanie: Hulczinsko to okolice Hulczina, a Kravarsko to region
      położony dalej na południe, ze stolicą w Novym Jiczinie (Neutitschein) - przed
      wojną był to obszar zdecydowanie niemieckojęzyczny z własnym, sięgającym
      korzeniami średniowiecza, dialektem.

      Pozdrawiam
      • Gość: Pioter Re: Ciąg dalszy IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 12:13
       Gość portalu: MS napisał(a):


       > Dzięki za te informacje. Natknąłem się już kiedyś na jakieś wzmianki na ten
       > temat, ale być może znasz jakieś bardziej szczegółowe źródła. Jeśli tak, będę
       > wdzięczny za namiar (co do języka, to w grę wchodzi angielski, niemiecki i
       > czeski).

       www.slonsk.com/pozycje/02A/PiotrKalinowski_DwaPytaniaTrzyOdpowiedzi1.pdf
       >
       > > a w Kravarsku (mieszkający tam mówią raczej Hulczinsko)
       >
       > Małe sprostowanie: Hulczinsko to okolice Hulczina, a Kravarsko to region
       > położony dalej na południe, ze stolicą w Novym Jiczinie (Neutitschein) -
       przed
       > wojną był to obszar zdecydowanie niemieckojęzyczny z własnym, sięgającym
       > korzeniami średniowiecza, dialektem.

       Moja wina. W okolicy Hulczina jest miasteczko Kravare. Jestem tam gościem
       średnio raz w miesiącu. Okolice tego miasteczka nazywane są przez miejscowych
       prajakov "Kravarsko". O takiej samej nazwie miejscowej na Śląsku Opawskim nie
       wiedziałem
       Wybacz
   • zbowid1 Re: dejcie mi giwera to jo zrobia Freistatt :)) 24.08.03, 11:53
    Zastanawiam sie, czy ktokolwiek czyta co tutaj sie wypisuje. Paru zdrajcow
    wypisuje jakies teorie na temat niepodleglego Slaska (jak juz to Freistaat, a
    nie Freistatt panowie nie-Polacy), jakis nacjonalistyczny szowinista prosi o
    bron. Ludzie, ja wiem, ze to co robicie to tylko zgrywa, ale czy nie wstyd wam
    przed reszta Polski?
    Czy nie wstyd wam, ze tysiace Polakow zagladajacych tutaj na katowickie forum
    jest w stanie pomyslec, ze szykujemy sobie druga Jugoslawie?
    Jesli takie argumenty do was nie trafiaja to przynajmniej pomyslcie o tych
    wszystkich mieszkancach Slaska, ktorzy swe zycie i krew oddali za polskosc
    Slaska, za Polske! Nie macie prawa szragac tych swietosci!
    • thomas202 Re: dejcie mi giwera to jo zrobia Freistatt :)) 24.08.03, 19:15
     zbowid1 napisała:
     > ...
     > Jesli takie argumenty do was nie trafiaja to przynajmniej pomyslcie o tych
     > wszystkich mieszkancach Slaska, ktorzy swe zycie i krew oddali za polskosc
     > Slaska, za Polske! Nie macie prawa szragac tych swietosci!

     A czy ty pomyslales o tych mieszkancach Slaska ktorzy swe zycie i krew oddali
     za slaskosc Slaska i niemieckosc Slaska? Moim zdaniem nalezaloby ich wszystkich
     uhonorowac.
    • Gość: Pioter Re: dejcie mi giwera to jo zrobia Freistatt :)) IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 12:04
     zbowid1 napisała:

     > Zastanawiam sie, czy ktokolwiek czyta co tutaj sie wypisuje.
     Ja am nadzieję, że ludzie jednak czytają. I nie tylko ci, którzy czują się
     Ślązakami - najlepiej tego dowodzi Twoja wypowiedź w tym wątku. Pozatym czytają
     panowie z ABW, bo na tym między innymi polega ich praca.
     >Paru zdrajcow
     Bardzo dziękuję. Prosiłbym tylko o sprecyzowanie co lub kogo zdradziłem. Ja
     jakoś nie umię tego sobie uzmysłowić i dlatego proszę o szczegółowsze i
     dokładniejsze określenie. I proszę odpowiedzieć szczerze.
     > wypisuje jakies teorie na temat niepodleglego Slaska (jak juz to Freistaat, a
     > nie Freistatt panowie nie-Polacy),
     Język niemiecki nie jest moim językiem ojczystym. Nie jest to również język, w
     którym pobierałem naukę (do 1989 nauka języka niemieckiego była na Śląsku
     zakazana), zresztą później w technikum i na studiach nie było odpowiedniej
     kadry, aby mi przekazać podstawy tego języka. Uczyłem się niemieckiego sam,
     dlatego mogą w tym przekazie znajdować się błędy ortograficzne.
     >jakis nacjonalistyczny szowinista prosi o
     > bron. Ludzie, ja wiem, ze to co robicie to tylko zgrywa,
     Dlaczego obronę swoich ideałów nazywasz zgrywą? Czy tym samym (zgrywą) był dla
     Ciebie wybuch Powstania Warszawskiego, czy podziemne szkoły w okupowanej Polsce?
     >ale czy nie wstyd wam
     > przed reszta Polski?
     > Czy nie wstyd wam, ze tysiace Polakow zagladajacych tutaj na katowickie forum
     > jest w stanie pomyslec, ze szykujemy sobie druga Jugoslawie?
     %
    • Gość: Pioter Re: dejcie mi giwera to jo zrobia Freistatt :)) IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 25.08.03, 12:04
     zbowid1 napisała:

     > Zastanawiam sie, czy ktokolwiek czyta co tutaj sie wypisuje.
     Ja am nadzieję, że ludzie jednak czytają. I nie tylko ci, którzy czują się
     Ślązakami - najlepiej tego dowodzi Twoja wypowiedź w tym wątku. Pozatym czytają
     panowie z ABW, bo na tym między innymi polega ich praca.
     >Paru zdrajcow
     Bardzo dziękuję. Prosiłbym tylko o sprecyzowanie co lub kogo zdradziłem. Ja
     jakoś nie umię tego sobie uzmysłowić i dlatego proszę o szczegółowsze i
     dokładniejsze określenie. I proszę odpowiedzieć szczerze.
     > wypisuje jakies teorie na temat niepodleglego Slaska (jak juz to Freistaat, a
     > nie Freistatt panowie nie-Polacy),
     Język niemiecki nie jest moim językiem ojczystym. Nie jest to również język, w
     którym pobierałem naukę (do 1989 nauka języka niemieckiego była na Śląsku
     zakazana), zresztą później w technikum i na studiach nie było odpowiedniej
     kadry, aby mi przekazać podstawy tego języka. Uczyłem się niemieckiego sam,
     dlatego mogą w tym przekazie znajdować się błędy ortograficzne.
     >jakis nacjonalistyczny szowinista prosi o
     > bron. Ludzie, ja wiem, ze to co robicie to tylko zgrywa,
     Dlaczego obronę swoich ideałów nazywasz zgrywą? Czy tym samym (zgrywą) był dla
     Ciebie wybuch Powstania Warszawskiego, czy podziemne szkoły w okupowanej Polsce?
     >ale czy nie wstyd wam
     > przed reszta Polski?
     > Czy nie wstyd wam, ze tysiace Polakow zagladajacych tutaj na katowickie forum
     > jest w stanie pomyslec, ze szykujemy sobie druga Jugoslawie?

     www.echoslonska.com/0112/aktuell/011202ak_PiotrKalinowski_Jugoslawia.htm
     > Jesli takie argumenty do was nie trafiaja to przynajmniej pomyslcie o tych
     > wszystkich mieszkancach Slaska, ktorzy swe zycie i krew oddali za polskosc
     > Slaska, za Polske! Nie macie prawa szragac tych swietosci!
  • Gość: qrde Re: Freistatt Oberschlesien IP: *.chello.pl 28.08.03, 17:50
   Jezeli mozna sie wlaczyc do dyskusji... Autor watku w bardzo inteligentny
   sposob roztoczyl alternatywna wizje Slaska. Nie mozna mu odmowic wiedzy,
   wyobrazni, jak rowniez pewnego zapalu. Niestety, nigdy nie bedzie mozna
   okreslic go mianem uczciwego, kompetentnego, profesjonalengo historyka poniewaz
   doskwiera mu jedna podstawowa wada: skrajny subiektywizm oraz scisle okreslona
   tendencyjnosc w przedstawianiu historii, jak to sie czasem mowi, rownoleglej.
   Szanowny Piotrze, moze sie myle, ale odnosze wrazenie, ze w zaden mozliwy
   sposob nie czujesz sie Polakiem. Spocco. Masz do tego pelne prawo. Mozna sie
   latwo domyslic, ze okreslasz sie Slazakiem i zyczysz swojemu krajowi, swojej
   Ojczyznie jak najlepiej, czyli niepodleglosci, niezaleznosci, suwerennosci.
   Spocco. Chwalebne sa takie jakze patriotyczne uczucia. Nie sadzisz jednak, ze
   Twoja wizja w sposob niemal skandaliczny relatywizuje zbrodnie niemieckie,
   skupia sie na wartosciach bardzo odleglych od tzw. moralnosci. Oznacza to, ze
   bardzo bys chcial powstania Panstwa Slaskiego ZA WSZELKA CENE, bardzo bys
   chcial utworzyc Panstwo Slaskie na drodze zbrodni, krzywdy i okrucienstwa,
   Panstwo wznoszone moca checi cynizmu, checi zysku, jakby niektorzy Twoi
   przodkowie powiedzieli, moca ZDRADY.
   Masz spora wiedze, momentami quasi-wiedze, ale to drobiazg. Zapewne nieobce Ci
   sa wszelkie niuanse zwiazane z historia Slaska. Szermujesz wieloma logicznymi
   argumentami uzasadniajac to czy inne hipotetyczne wydarzenie.
   Nie watpie, ze na wszystko mozesz znalezc jakas mniej lub bardziej sensowna
   odpowiedz. Nie watpie, ze mozesz wyjsc z zalozenia, ze Powstania Slaskie, to
   byla polska prowokacja i tak naprawde Twoi dziadkowie nie walczyli z bialo-
   czerwona flaga w reku o Polske, ale o Freistatt Oberschlesien, albo moze nawet
   o Deutchland, choc tutaj granice absurdu siegaja prawie tego poziomu, co
   niektore Twoje watki.
   Twoi dziadkowie, gdyby dozyli tych czasow, moze tez czuliby sie dzisiaj
   Slazakami a nie Polakami, ale wtedy te kwestie nie byly az tak skomplikowane.
   Poslugiwali sie jezykiem polskim, od wiekow pielegnowali piastowskie tradycje,
   mieli polskie korzenie, polskie nazwiska takie jak Kalinowski, Kolodziej,
   Zimon, Urbanek, Kostrzewa, Sankovsky, Kutchok, Redompek, Kalatch, Tcherkavsky
   czy Hupka. Coz mieli zrobic? Ja sie na tym nie znam, ale wedlug etnologow i
   jezykoznawcow (slaskich rowniez) dialekt slaski jest najblizszym krewnym
   dawnego jezyka Piastow, ktory w odcietym od Polski Slasku sie niejako
   zakonserwowal. Mowisz o historii, wiec wiesz, ze historia faktow nie
   kwestionuje, ale owszem, mozna je roznie interpretowac, czy tez - jak to lubia
   robic Niemcy - naginac do wlasnych potrzeb natury ideologiczno-propagandowej, w
   czym oczywiscie nasi zachodni sasiedzi sa mistrzami na skale europejska i nawet
   radziecka indoktrynacja sie do nich nie umywa.
   Ale, Piotrze, czy kwestionowanie faktow ma sens? Czy nie cierpi na tym poziom
   dyskusji, ktora pierwotnie miala byc merytoryczna?
   Twoj watek jest bardzo atrakcyjny dla wielu sfrustrowanych Slazakow, ktorzy
   szukaja sposobu na wyladowanie zlosci, szukaja sposobu by znalezc winnego ich
   problemow. Czasem ludzie zaglebiaja sie w jakies teorie spiskowe dziejow,
   wierza w to, ze Zydzi porywaja dzieci, by zrobic z nich mace, ze przychodza
   jacys inni OBCY by ich okradac, wykorzystywac, pozbawiac prawa do godnego
   zycia. Zawisc ludzka nie zna granic, glupota tez, to fakt, ale granice absurdu
   sa wyraznie, wydawaloby sie, wytyczone. Twoj watek slicznie wkomponowuje sie w
   dzisiejsze klimaty na Slasku, gdzie wielu ludzi, szukajac jakiegos sposobu
   poprawienia swojej sytuacji krzyczy: a moze tak oderwiemy sie od Polski, ktora
   nas ciemiezyla, gnebila, okradala, okupowala (ja nie zartuje, padlo tu, na tym
   forum, to slowo)?
   Historia, kultura i mentalnosc Slaska i Slazakow jest inna niz reszty Polski.
   Trudno z ta oczywistoscia polemizowac. Ale tak samo historia, kultura i
   mentalnosc Bawarczykow jest inna niz historia, kultura i mentalnosc
   Saksonczykow, co nie daje im powodu do tego by nagle czuc sie odrebna od
   Niemcow narodowoscia.
   Ale dobrze. Prawie 200 tys mieszkancow Slaska okreslilo sie Slazakami. Bog z
   nimi. Nawet jestem za tym, by Slask odlaczyl sie od Polski, pod warunkiem, ze
   wiekszosc jego mieszkancow (rowniez tych, ktorzy uwazaja sie, jak ich
   przodkowie walczacy w Powstaniach, za Polakow) za tym sie w referendum opowie.
   I niech im sie wiedzie jak najlepiej, niech nawet zbuduja mur na granicy z
   Polska, skoro Polakow tak nienawidza za - az trudno mi sie powstrzymac od
   smiechu - wieloletnia, okrutna, krwawa okupacje.
   Dzis, meine liebe her Peter (to bylo po slasku, jak sadze:)) jest w tej
   krainie wydrazonej tysiacami kilometrow tuneli spokoj, ale moze nie jest to dla
   Ciebie wartosc, ktora warto by pielegnowac, bo przeciez sa wyzsze cele i w ich
   imieniu, by zrzucic kajdany polskiej dominacji, warto przelac krew sasiada,
   kolegi, brata.
   Dzisiaj... Czym jest dla mnie Polska? Polska to mozaikowa skladanka zlozona z
   wielu rozniacych sie od siebie czesci. Jest w niej miejsce rowniez na Slask,
   ale Ty chyba uwazasz inaczej.
   Pozdrawiam
   Piotr
   (coz, wyglada na to, ze tez mam slaskie imie, a jakby tak jeszcze zastanowic
   sie nad nazwiskiem - w koncu jest nie mniej slaskie, niz tamte, wczesniej
   przeze mnie wymienione).

   • anita58 Re: Freistatt Oberschlesien 28.08.03, 23:40
    Szanowny Panie Qrde
    Jesli mozna, chcialabym ustosunkowac sie do 2 fragmentow z Pana wypowiedzi,
    ktore szczegolnie zwrocily moja uwage:

    Gość portalu: qrde napisał(a):

    > Twoi dziadkowie, gdyby dozyli tych czasow, moze tez czuliby
    > sie dzisiaj Slazakami a nie Polakami, ale wtedy te kwestie nie
    > byly az tak skomplikowane. Poslugiwali sie jezykiem polskim,
    > od wiekow pielegnowali piastowskie tradycje, mieli polskie
    > korzenie, polskie nazwiska takie jak Kalinowski, Kolodziej
    Wydaje mi sie, ze jednak wowczas te kwestie byly bardziej skomplikowane. Samo
    okreslanie Slazakow w tamtych (i nie tylko) czasach jako „nieuswiadomionych
    narodowosciowo” mowi samo za siebie.
    „Piastowskie tradycje”? Czyzby chodzilo o swiadome niemczenie sie i malzenstwa
    z Niemkami? :))))
    Co do nazwisk – wsrod moich znajomych sa tez takie nazwiska jak Schneider,
    Hahn, Paul. Przytaczaniem wybranych nazwisk mozna udowodnic czeskosc,
    niemieckosc, polskosc Slaska a jak sie upre to nawet francuskosc Slaska (2
    francuskie nazwiska wsrod moich znajomych).

    > ale wedlug etnologow i jezykoznawcow (slaskich rowniez)
    > dialekt slaski jest najblizszym krewnym dawnego jezyka
    > Piastow, ktory w odcietym od Polski Slasku sie niejako
    > zakonserwowal.
    Czasem zastanawiam sie na ile sa to wyniki wnikliwych badan, a na
    ile „polityczna poprawnosc”. Chcialabym poznac choc jedno uczciwe opracowanie,
    ktore w rzetelny sposob pokazaloby jak wygladaly jezyki: czeski, morawski,
    polski oraz ten na terenie Slaska – przykladowo w X lub XII wieku – i jak
    bardzo roznily sie miedzy soba. Jesli zna Pan i poda przynajmniej link strony
    internetowej z omowionym zagadnieniem – bede wdzieczna.
    Tu mam tez pytanie dotyczace pierwszego polskiego zdania z 1270r. (daj, ac ja
    podrusze a ty poczywaj): czy wie Pan, co o tym zdaniu mowia Czesi?

    Na koniec chcialabym podzielic sie pewna ciekawostka:
    w rodzinie znajduje sie oficjalnie (i gdzie ta totalna germanizacja na Slasku?)
    wydana na Slasku polskojezyczna ksiazka „Zywot Swietych” jako dodatek
    do „Kalendarza Maryanskiego” Karola Miarki na rok 1902. W ksiazce tej na
    stronie 950, pielgrzymi do grobu sw. Jadwigi – patronki Slaska (byla
    ksiezniczka bawarska) opisani sa jako „lud szlazki i polski”. Jak widac 100 lat
    temu nie bylo jeszcze kasacji „ludu szlazkiego” na konto polskiego. Rozrozniano
    te ludy.

    pozdrawiam

    P.S. Moim zdaniem – na podstawie ksiazek, doswiadczen rodziny i znajomych a
    nawet niesmialych wzmiankach IPNu – to wlasnie polska wersja historii Slaska
    jest tak wypaczona, ze przekracza wszelkie granice.
    • Gość: Pioter Re: Freistatt Oberschlesien IP: *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl 29.08.03, 08:36
     anita58 napisała:

     >Wydaje mi sie, ze jednak wowczas te kwestie byly bardziej skomplikowane. Samo
     > okreslanie Slazakow w tamtych (i nie tylko) czasach jako „nieuswiadomiony
     > ch
     > narodowosciowo” mowi samo za siebie.
     > „Piastowskie tradycje”? Czyzby chodzilo o swiadome niemczenie sie i
     > malzenstwa
     > z Niemkami? :))))
     > Co do nazwisk – wsrod moich znajomych sa tez takie nazwiska jak Schneider
     > ,
     > Hahn, Paul. Przytaczaniem wybranych nazwisk mozna udowodnic czeskosc,
     > niemieckosc, polskosc Slaska a jak sie upre to nawet francuskosc Slaska (2
     > francuskie nazwiska wsrod moich znajomych).
     A ja jestem nawet w stanie udowodnić wpływy starożytnego Rzymu na Śląsku. W
     moim miasteczku najbardziej rozpowszednione są nazwiska "Flakus" i "Janus". I
     niech ktoś mi udowodni, że nie pochodzą one z łaciny.:))))))

     >
     > Czasem zastanawiam sie na ile sa to wyniki wnikliwych badan, a na
     > ile „polityczna poprawnosc”. Chcialabym poznac choc jedno uczciwe o
     > pracowanie,
     > ktore w rzetelny sposob pokazaloby jak wygladaly jezyki: czeski, morawski,
     > polski oraz ten na terenie Slaska – przykladowo w X lub XII wieku –
     > i jak
     > bardzo roznily sie miedzy soba. Jesli zna Pan i poda przynajmniej link strony
     > internetowej z omowionym zagadnieniem – bede wdzieczna.
     > Tu mam tez pytanie dotyczace pierwszego polskiego zdania z 1270r. (daj, ac ja
     > podrusze a ty poczywaj): czy wie Pan, co o tym zdaniu mowia Czesi?
     >
     > Na koniec chcialabym podzielic sie pewna ciekawostka:
     > w rodzinie znajduje sie oficjalnie (i gdzie ta totalna germanizacja na
     Slasku?)
     >
     > wydana na Slasku polskojezyczna ksiazka „Zywot Swietych” jako dodat
     > ek
     > do „Kalendarza Maryanskiego” Karola Miarki na rok 1902. W ksiazce t
     > ej na
     > stronie 950, pielgrzymi do grobu sw. Jadwigi – patronki Slaska (byla
     > ksiezniczka bawarska) opisani sa jako „lud szlazki i polski”. Jak w
     > idac 100 lat
     > temu nie bylo jeszcze kasacji „ludu szlazkiego” na konto polskiego.
     > Rozrozniano
     > te ludy.
     Nie wiem czy jest to dob