Dodaj do ulubionych

proszeo sprawdzenie mojego loga

15.09.06, 16:21
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:17:59, on 2006-09-15
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$VAIO_VEDB\Binn\sqlservr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\Program Files\Sony\vaio entertainment\VzTaskScheduler.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
Platform\VCSW\VCSW.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
Platform\VzCdb\VzFw.exe
C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Zone Remote Commander\AvRmtCtr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe
C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640
\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Sony\vaio entertainment\VzTrayIcon.exe
C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe
C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
C:\Program Files\Sony\Click to DVD 2\ctdatsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Documents and Settings\KOTKI\Desktop\hijackthisa.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
www.sony.com/vaiopeople
O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} -
C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-
BDE11547EC55} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\sabtb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power
Management\SPMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TVTunerLib] C:\Program Files\Common Files\Sony
Shared\TVTunerLib\TVTLInstTool.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Update 2] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2
\VAIOUpdt.exe" /Stationary
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1
\isuspm.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [VZRemoteCommander] C:\Program Files\Sony\VAIO Zone Remote
Commander\AvRmtCtr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [SemanticInsight] C:\Program Files\RXToolBar\Semantic
Insight\SemanticInsight.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SuperAdBlocker] C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super
Ad Blocker\SAdBlock.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program
Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - Startup: Click to DVD Automatic Mode Launcher.lnk = C:\Program
Files\Sony\Click to DVD 2\ctdatsvr.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Recording Status.lnk = C:\Program Files\Sony\vaio
entertainment\VzTrayIcon.exe
O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program
Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe
O8 - Extra context menu item: &Search -
kl.bar.need2find.com/KL/menusearch.html?p=KL
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1
\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 2 - C:\Program
Files\Sony\Image Converter 2\menu.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.sony.com/vaiopeople
O16 - DPF: {2D2BEE6E-3C9A-4D58-B9EC-458EDB28D0F6} -
www.drivecleaner.com/.freeware/installdrivecleanerstart.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1143316817312
O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program
Files\RXToolBar\sfcont.dll
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O20 - Winlogon Notify: SABWinLogon - C:\Program
Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABWINLO.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. -
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. -
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1
\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program
Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO
Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2
\IcVzMon.exe
O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporati
Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: proszeo sprawdzenie mojego loga IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 15.09.06, 20:39
   W hjt usun:
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   www.yahoo.com/
   O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
   C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll <- odinstaluj, klikasz na olowek na pasku yahoo i uninstall.
   O4 - HKLM\..\Run: [SemanticInsight] C:\Program Files\RXToolBar\Semantic
   Insight\SemanticInsight.exe
   O8 - Extra context menu item: &Search -
   kl.bar.need2find.com/KL/menusearch.html?p=KL
   O16 - DPF: {2D2BEE6E-3C9A-4D58-B9EC-458EDB28D0F6} -
   www.drivecleaner.com/.freeware/installdrivecleanerstart.cab
   O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program
   Files\RXToolBar\sfcont.dll <- usun katalog RXToolbar z dysku.


   Limit na forum zjadl reszte, doklej od:
   O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporati

   Do tego skan ewido.
   • jo81joanna Re: prosze o sprawdzenie mojego loga 15.09.06, 21:30
    dziekuje za interpretacje.
    rozumiem co mam usunac, ale

    Limit na forum zjadl reszte, doklej od:
    O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporati

    Do tego skan ewido.

    tego nie rozumiem.
    Czy mozesz latwiejszym jezykiem napisac? Przepraszam, ale nie jestem dbra w
    sparwach komputerowych :)

    dziekuje i pozdawiam
    • jo81joanna Re: prosze o sprawdzenie mojego loga 15.09.06, 21:35
     juz umysl mi sie otowrzyl :)

     doklejam

     O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. -
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
     O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1
     \Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
     O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1
     \Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
     O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program
     Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
     O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment -
     Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\IcVzMon.exe
     O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
     Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
     Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
     O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program
     Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
     O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation -
     C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
     O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com -
     C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
     O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
     Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
     O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation -
     C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
     O23 - Service: VAIO Entertainment Aggregation and Control Service - Sony
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO
     Entertainment\VzRs\VzRs.exe
     O23 - Service: VAIO Entertainment Task Scheduler - Sony Corporation -
     C:\Program Files\Sony\vaio entertainment\VzTaskScheduler.exe
     O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
     Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe
     O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program
     Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
     O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-
     AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated
     Server\VMISrv.exe
     O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-
     IntegratedServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Media
     Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-
     IntegratedServer-HTTP /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media
     Platform\2.0" /RegExt="Applications\IntegratedServer\HTTP (file missing)
     O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-
     IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media
     Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe
     O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) -
     Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated
     Server\Platform\VmGateway.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-Mobile-
     Gateway /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media
     Platform\2.0" /RegExt="\Addons\Packages\Mobile\Gateway" /DisplayName="VAIO
     Media Gateway Server (file missing)
     O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
     Platform\VCSW\VCSW.exe
     O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
     Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
     O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
     Platform\VzCdb\VzFw.exe

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka