14.01.20, 22:01
Opole i (niem. Oppeln, dś. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole, łac. Oppelia, Oppolia, Opulia) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa opolskiego i powiatu opolskiego. Położone w Europie Środkowej, na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych miast w Polsce.
Obserwuj wątek
  • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:01
   Miasto było stolicą księstwa opolsko-raciborskiego, siedzibą władz pruskiej prowincji Górny Śląsk i rejencji opolskiej. Od 28 czerwca 1950 jest stolicą województwa opolskiego[5] i jego głównym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym i administracyjnym. Od 1999 siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego. Główne miasto aglomeracji opolskiej
   • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:01
    Opole jest położone w południowo-zachodniej Polsce, na obszarze Niziny Śląskiej, w mezoregionie Pradolina Wrocławska oraz (wschodnia część miasta) Równina Opolska. Pod względem administracyjnym, Opole jest stolicą województwa opolskiego oraz miastem na prawach powiatu. Do roku 1945 znajdowało się w obrębie niemieckiej III Rzeszy, a do 1950 na terenie województwa śląskiego.
    • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:02
     ok. 950–980 – powstanie Opola
     990 – Śląsk, wraz z Opolem, zostaje przyłączony do Polski przez Mieszka I.
     1039 – najazd księcia czeskiego Brzetysława I na Śląsk – Opole na 11 lat pod panowaniem czeskim.
     1050 – Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje Śląsk z Opolem.
     1138 – na mocy testamentu Bolesława III Krzywoustego Śląsk zostaje przyznany jako dziedziczna dzielnica najstarszemu synowi księcia, Władysławowi II Wygnańcowi, który dał początek linii Piastów śląskich.
     1179 – Śląsk podzielony zostaje na 3 dzielnice, m.in. wyodrębnione zostaje księstwo opolskie, którego pierwszym władcą zostaje książę Jarosław opolski.
     1211–1230 – w Opolu rządy sprawuje Kazimierz I opolski, który jako pierwszy tytułuje się księciem opolskim.
     Przed 1217 – lokacja miasta.
     1220 – Kazimierz I opolski rozpoczyna budowę zamku książęcego na Ostrówku (zakończona w 1289 przez Bolka I opolskiego).
     1230 – w ramach diecezji wrocławskiej powstaje archidiakonat opolski
     1234 – założenie klasztoru o.o. franciszkanów.
     1241 – I najazd mongolski na Polskę, oblężenie Opola i spalenie podgrodzia za rządów Mieszka II Otyłego.
     1281 – po śmierci księcia Władysława opolskiego następuje podział księstwa opolskiego na mniejsze dzielnice. Opole dostaje się we władanie Bolka I opolskiego (1281–1313).
     1289–1291 – synowie Władysława opolskiego, władający w poszczególnych częściach Górnego Śląska, zostają lennikami Wacława II.
     1295 – zbudowany zostaje klasztor dominikanów („na górce”).
     1352 – wzniesiony zostaje opolski ratusz.
     1395 – oblężenie Opola przez wojska króla Władysława II Jagiełły, jako odpowiedź na antypolskie intrygi ks. Władysława Opolczyka. Władzę w Opolu obejmują Bolko IV opolski oraz Bernard niemodliński.
     • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:02
      XV–XVII wiek
      Najstarszy znany widok ogólny miasta Opola, widok z południowego wschodu (1535 r.) „Historyczne Widoki z czterech stuleci” Wilhelm Gottlieb Korn (oryginalny obraz znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Würzburgu) (Niemcy)

      1474 – oblężenie Opola przez wojska polskiego króla Kazimierza IV Jagiellończyka, za poparcie udzielone przez Mikołaja I opolskiego królowi węgierskiemu Maciejowi Korwinowi.
      1526 – Opole i Śląsk wchodzą w skład państwa – Monarchii Habsburgów.
      1532 – umiera Jan II Dobry, ostatni książę opolski z dynastii Piastów.
      1532–1552 – tytułem zastawu miasto dostaje się we władanie Jerzego Hohenzollerna-Ansbacha.
      1552–1556 – królowa węgierska Izabela Jagiellonka (córka króla polskiego Zygmunta I Starego i Bony Sforzy) zostaje nową władczynią Opola, jako lenniczka cesarza Ferdynanda I Habsburga.
      1565 – wypędzenie ludności żydowskiej z miasta[28].
      1600 – wielka powódź, Odra przenosi swój nurt na zachodni brzeg Pasieki.
      1615 – pożar zniszczył dużą część miasta.
      1632 – zdobycie Opola przez oddziały saskie i szwedzkie. Okupacja trwała 2 lata i kosztowała miasto blisko 10 tys. florenów.
      1645 – Opole wraz z całym księstwem opolsko-raciborskim przechodzi, tytułem zastawu, we władanie polskiej dynastii Wazów.
      1655 – Król Polski Jan II Kazimierz Waza wraz z całym dworem przybywa do Opola, chroniąc się przed najazdem szwedzkim na Rzeczpospolitą. Po otrzymaniu wieści o przełomowym zwycięstwie pod Krosnem (7 grudnia 1655 r.), król wyruszył 18 grudnia 1655 r. z Opola przez Śląsk, Lubowlę (27 grudnia), Biecz, Nowy Żmigród, Duklę i 3 stycznia 1656 r. przybył do Krosna.
      1666 – po spłaceniu sum zastawnych Habsburgowie przejmują ponownie Opole i księstwo opolsko-raciborskie.
      • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:03
       XVIII–XIX wiek
       Opole XVIII wiek. Autor Friedrich Bernhard Werner.

       1741 – W wyniku wybuchu trzech wojen śląskich pomiędzy państwem Habsburgów oraz Królestwem Prus do Opola wkroczyły wojska pruskie. Po pokoju wrocławskim w lipcu 1742 roku, kończącym I wojnę śląską, miasto wraz ze Śląskiem znalazło się w granicach Prus.
       po niespełna dwustu latach przerwy pierwsza rodzina żydowska osiedla się w mieście[28].
       1756–1763 – w czasie wojny siedmioletniej miasto zdobywali dwukrotnie Austriacy (1757, 1762) i Rosjanie (1761). Pokój w Hubertsburgu pozostawił Opole pod panowaniem pruskim, kolejna zmiana przynależności państwowej Opola i Górnego Śląska.
       1800 – założenie drukarni polskiej.
       1807 – podczas wojen napoleońskich wkraczają do miasta sprzymierzeńcy Francuzów – Bawarczycy, a później załoga francuska (opuściła Opole w lipcu 1808 roku).
       1812 – powstaje samodzielna gmina żydowska[28], która w 1821 zakłada pierwszy żydowski cmentarz.
       1818 – Opole zostaje stolicą rejencji opolskiej, jednostki administracyjnej, obejmującej cały pruski Górny Śląsk. W mieście powstaje urząd rejencji (niem. Regierungsbezirk Oppeln), jeden z 4 w prowincji śląskiej[29].
       1824 – powstanie pierwszej biblioteki publicznej.
       1827 – oświetlenie po raz pierwszy ulic Opola 17 latarniami.
       1828 – zaczęła ukazywać się urzędowa gazeta miejska „Stadtblatt für Oppeln”, przemianowana później na „Oppelner Stadtblatt”.
       1843 – do Opola dotarła pierwsza na Śląsku linia kolejowa z Wrocławia.
       1849–1850 – ks. Bernard Bogedain wydaje polskojęzyczną „Gazetę miejską dla Górnego Śląska”.
       1862 – zbudowana zostaje gazownia miejska, dzięki której Opole zostaje niebawem oświetlone przez 140 gazowych latarni ulicznych.
       1864 – ukazuje się najstarszy periodyk niemiecki w Opolu, początkowo jako „Wochenblatt für Stadt und Land”, od 1890 r. jako dziennik „Oppelner Zeitung”.
       1881 – od września – Jan Kasprowicz uczęszczał przez 1 semestr do gimnazjum w Opolu. Wielokrotnie odwiedzał też polską gospodę „Harenda” w Czarnowąsach.
       1890 – Bronisław Koraszewski rozpoczyna wydawanie „Gazety Opolskiej” (była wydawana do 1922 roku).
       1897 – otwarty zostaje Bank ludowy, polska placówka spółdzielcza.
       1899 – Zakrzów zostaje przyłączony w granice miejskie Opola. Opole zostaje siedzibą odrębnego powiatu miejskiego.
       • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:03
        Lata 1901–1944

        1908 – założono Towarzystwo Łyżwiarskie (Eislaufverein).
        1909
        oddany zostaje do użytku dworzec kolejowy Opole-Wschód (Oppeln Ost).
        przy Stawie Zamkowym powstaje Domek Lodowy, siedziba Towarzystwa Łyżwiarskiego.
        1910 – Wyspa Bolko zostaje zakupiona na potrzeby miasta.
        1911
        Przed głównym gmachem poczty staje pomnik Ottona von Bismarcka.
        Franciszek Ksawery Kurpierz rozpoczyna wydawanie gazety „Nowiny”, od 1922 r. ukazującej się jako „Nowiny Codzienne”.
        1913 – zostaje otwarty port rzeczny w Zakrzowie.
        1914–1918 – żołnierze z 4. Górnośląskiego Pułku Piechoty nr 63 (4. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 63) walczą na wszystkich frontach Wielkiej Wojny: w Lotaryngii, Szampanii, Flandrii, na wschodzie w okolicach Dyneburga, w Tyrolu Południowym, nad Piawą.
        1918 – początek tzw. rewolucji listopadowej; po manifestacji na Rynku utworzona zostaje rada garnizonowa i rada robotnicza (przekształcona później w Radę Ludową). Obok nich powstały też polskie rady ludowe, nieuznane przez Centralną Radę Ludową we Wrocławiu.
        1920
        w mieście z inicjatywy Szymona Koszyka powstało Towarzystwo Skautów Opolskich, które podporządkowało się wkrótce Związkowi Harcerstwa Polskiego w Niemczech. W 33 regionalnych kołach m.in. w Grudzicach, Gosławicach, Szczedrzyku organizacja skupiała kilkuset członków. Działała do 1939 roku[30].
        do Opola, w związku z przygotowaniami do plebiscytu górnośląskiego, przybywa Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa w składzie: gen. Henri Le Rond (przewodniczący), płk Harold Percival i gen. Andreo de Marinis.
        od 1 kwietnia 1920 do 1922 roku w budynku Banku Rolników przy dzisiejszej ul. Książąt Opolskich działał Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.

        Bank Rolników – dawny Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

        25 kwietnia odbyła się wielka manifestacja ludności polskiej na Zaodrzu przeciw antypolskiej działalności administracji i policji niemieckiej, w której ludność domagała się rozwiązania Sipo. Demonstracja została spacyfikowana przez niemieckie bojówki[31].
        28 kwietnia do Opola przybył Wojciech Korfanty co spowodowało kolejne antypolskie rozruchy w mieście. Niemieckie bojówki zerwały godło państwowe z gmachu konsulatu RP, zaatakowały drukarnię „Gazety Opolskiej”. Do akcji weszły francuskie wojska, które ochroniły przed zniszczeniem siedzibę założonego przez Bronisława Koraszewskiego opolskiego oddziału Banku Ludowego[31].
        1921 – plebiscyt na Górnym Śląsku – w Opolu za przyłączeniem do Polski głosuje 1098 osób, za pozostaniem w Niemczech – 20 816; wśród głosujących było 25% tzw. emigrantów plebiscytowych (ściągniętych na tereny plebiscytowe w celu podniesienia końcowego rezultatu[32]; wniosek o prawo głosu dla emigrantów złożyła Polska, ale w praktyce znaczna większość z nich głosowała na Niemcy). Walki III powstania śląskiego nie toczyły się w okolicy miasta. Po decyzji Rady Ambasadorów i podziale obszaru plebiscytowego Opole pozostaje w granicach Rzeszy Niemieckiej.
        1922 – powrót niemieckiej administracji i garnizonu wojskowego. Opole zostaje siedzibą władz rejencji i zarazem prowincji górnośląskiej (do 1938 roku).
        W latach 1923–1933 obowiązki landrata pełni Michael Graf von Matuschka – ostatni nienazistowski starosta Opola, oskarżony później o udział w zamachu na Hitlera.
        1928 – zburzenie Zamku Piastowskiego na Pasiece; pozostaje tylko wieża.
        wskutek emigracji do Palestyny społeczność żydowska w Opolu liczy jedynie 430 osób (w 1922 mieszkało w mieście około tysiąca Żydów)[28].
        28 kwietnia 1929 – do Opola po raz pierwszy przyjechał polski teatr (Teatr Polski z Katowic) – w sali ratusza wystawił operę Stanisława Moniuszki Halka. Po przedstawieniu aktorzy zostali bestialsko pobici przez niemiecką bojówkę[33][34][35][36][37].
        1931 – do Opola przeniesiony zostaje z Bytomia Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, zlokalizowany w budynku przy dzisiejszej ul. Konsularnej.
        1936 – w obszar Opola włączone zostają Szczepanowice[38] i Półwieś.
        1938 – w czasie nocy kryształowej bojówki hitlerowskie zmuszają rabina Nowej Synagogi przy Hafenstrasse (dzisiejszej ul. Piastowskiej) do rozlania benzyny wewnątrz świątyni i podpalenia jej. Zniszczono także 13 żydowskich sklepów, a ich rodziny pobito, po czym nałożono na nich karne kontrybucje. Rozpoczęła się emigracja pozostałej ludności żydowskiej z miasta (głównie do Stanów Zjednoczonych).
        1939 – Opole staje się miejscem koncentracji sił 10 Armii Niemieckiej i kwatery jej dowództwa. Aresztowanie aktywistów Związku Polaków w Niemczech. Transporty aresztowanych Polaków z Dworca Głównego do obozów koncentracyjnych Buchenwald i Ravensbrück.
        1939–1945 – w czasie II wojny światowej w Opolu funkcjonują obozy pracy przymusowej i oddziały robocze jeńców wojennych. Liczba mieszkańców wzrasta do ok. 60 tysięcy wskutek napływu migrujących ludzi z bombardowanych rejonów III Rzeszy.
        1942–1943 – Żydzi z Opola i okolic, którzy nie zdążyli wyemigrować przed wojną, zostają deportowani do Terezina (KL Theresienstadt) oraz Brzezinki (KL Birkenau)[28].
        1944 – Opole ogłoszone zostaje miastem-twierdzą (niem. Festung Oppeln) w związku z krytyczną sytuacją Wehrmachtu na froncie wschodnim i przygotowaniami do obrony na linii Odry. Dowódcą twierdzy zostaje hrabia von Pfeil.
        18 grudnia – bombardowanie miasta przez lotnictwo amerykańskie. Celem był dworzec główny (bomby spadły na pola Zaodrza) oraz mosty. Przeprawy nad Odrą ocalały, bomby spadły na budynki na dzisiejszym placu Józefa Piłsudskiego, budynek sądu oraz hotel przy dzisiejszej ulicy Marii Konopnickiej, w którym odbywało się wesel
        • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:04
         Lata 1945–1988
         1945
         17 stycznia – komunikaty nadawane w opolskim radiu nakazują ewakuację kobiet, dzieci i chorych.
         20 stycznia – nakaz ewakuacji dla wszystkich mieszkańców. Z dzisiejszego placu Mikołaja Kopernika autobusami odwożono ich na dworzec w Groszowicach, skąd pociągami uciekali w stronę Kłodzka. Pieszo ewakuowano w tę samą stronę więźniów oraz robotników przymusowych z 26 istniejących obozów pracy. W ciągu 4 dni miasto opuściło 58 tys. osób.
         21/22 stycznia – generał von Pfeil, wobec niemożności utrzymania Opola, popełnia samobójstwo. Dowództwo nad załogą Festung Oppeln, liczącą jedynie 10 tys. obrońców (w tym oddział polskich granatowych policjantów, wycofujących się z Generalnego Gubernatorstwa), przejmuje generał Fritz Gräser. Anuluje on rozkaz obrony miasta do ostatniego żołnierza i nakazuje wycofać się za Odrę, na nową linię obrony[40].
         24 stycznia – zdobycie prawobrzeżnego Opola przez oddziały 6 Korpusu Pancernego Gwardii 3 Armii Pancernej Gwardii, 15 Dywizji Piechoty Gwardii i 118 Dywizji Piechoty 34 Korpusu Piechoty Gwardii 5 Armii Gwardii oraz 120 Dywizji Piechoty 21 Armii ze składu 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. Podczas walk ginie 218 żołnierzy radzieckich[41]. Dochodzi do gwałtów i mordów, głównie na terenach dzisiejszych przedmieść (w prawobrzeżnej części miasta pozostało zaledwie 300–600 mieszkańców)[42].
         13 lutego – w podopolskich wsiach (m.in. Kolonia Gosławicka, obecnie dzielnica Opola) rozpoczyna się deportacja miejscowej ludności do obozów pracy w Związku Radzieckim[43].
         Lewobrzeżna część Opola zostaje obszarem umocnionym pod dowództwem mjra Matthiasa Wensauera. Niemcom udaje się utrzymać tę pozycję do marca.
         Radziecka komendantura wojenna przekazuje władzę polskiej administracji. Do Opola przybywają pierwsze transporty przymusowych polskich wysiedleńców zza Buga[44], udział Kresowian w rewitalizacji miasta. Rozpoczyna działalność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Opole po raz kolejny zmienia przynależność państwową razem z zachodnim Śląskiem. Po 610 latach przynależności do państw Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i postcesarskich, ponownie zostaje włączone w granice państwa polskiego.
         8 kwietnia 1946 – odbył się wiec PSL z udziałem Stanisława Mikołajczyka. Zgromadzenie zostało rozpędzono przez UB.
         6 kwietnia 1945 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło Centralne Obozy Pracy. Obozy MBP nr 146, 147 i 148, powstałe w Opolu miał status obozów przejściowych, następnie zostały przekształcone w obozy pracy. Przetrzymywano w nich Ślązaków i Niemców oraz byłych członków SS. Do obozu trafiali także powracający do Polski żołnierze armii Andersa, którzy wstąpili do niej po dezercji z Wehrmachtu, do którego wcielono ich wcześniej w ramach volkslisty[45].
         15 września 1946 – Dożynki Śląskie w Opolu z udziałem prezydenta Bolesława Bieruta, wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych Władysława Gomułki oraz wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego. Z całego kraju przybywa ok. 300 tysięcy delegatów.
         jesień 1946 – powstało Koło Akademików Opolan w Poznaniu – jedyne w tym czasie stowarzyszenie opolskich studentów studiujących na wyższych uczelniach Polski, władze zakazały utworzenia oddziałów tej organizacji we Wrocławiu, Krakowie i innych miastach[46]
         1947 – Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powołanie Komitetu Badań Prehistorycznych (w maju 1955 r. przekształconego w Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk).
         9 maja 1948 – w Opolu otwarto Gimnazjum i Liceum Repolonizacyjne.
         1949
         Przekazanie do użytku odremontowanego budynku teatru przy ul. 24 Marca (obecnie ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta). Przy dużej scenie PTZO powstaje Teatr lalek.
         Odbudowa dawnego szpitala św. Wojciecha przy pl. Armii Czerwonej (obecnie pl. Mikołaja Kopernika).
         1950 – powstaje województwo opolskie.
         1952
         Powołanie do życia Opolskiej Orkiestry Symfonicznej (we wrześniu 1972 r. przemianowana na Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera) i Zespołu Pieśni i Tańca „Opole”.
         1 stycznia – ukazał się pierwszy numer Trybuny Opolskiej – wówczas organ PZPR.
         18 czerwca – otwarto ekspozyturę Polskiego Radia w Opolu.
         22 lipca – otwarto Wojewódzki Dom Kultury.
         26 lipca 1953 – zmarł w Opolu wybitny pisarz i redaktor – autor pracy „Na Śląsku Opolskim”, Stanisław Wasylewski.
         1 października 1954 – inauguracja roku akademickiego w przeniesionej z Wrocławia do Opola Wyższej Szkole Pedagogicznej.
         16 sierpnia 1955 – utworzono Związek Literatów Polskich Oddział opolski, na czele którego stanął Rafał Urban z Głogówka.
         1956 – rozpoczyna pracę Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu.
         1960 – zorganizowana zostaje I Wiosna Opolska – Festiwal Artystyczny Ziem Zachodnich i Północnych.
         1961
         Kolonia Gosławicka zostaje włączona w granice Opola.
         26 maja – do Opola przybył pierwszy pociąg elektryczny.
         1963

         Amfiteatr i Wieża Piastowska

         Zorganizowany zostaje I Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.
         2 maja – otwarto krytą pływalnię.
         1964 – rozpoczyna działalność Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach, z siedzibą dyrekcji w Opolu.
         1968
         Marzec – studenci opolskiej WSP zorganizowali akcję ulotkową na obszarze miasta oraz jednodniowy strajk w proteście przeciw represjom, jakie dotknęły krakowskie i warszawskie środowisko akademickie. W odwecie, powołana przez władze partyjne komisja usunęła z opolskiej uczelni kilkudziesięciu studentów i pracowników. Ze stanowiska rektora został także usunięty broniący studentów prof. Maurycy Horn.
         20 lipca, podczas uroczystej sesji wojewódzkiej i miejskiej rady narodowej, dokonano otwarcia nowej hali widowiskowo-sportowej – „Okrąglaka”.
         1970
         Ukazał się pierwszy numer miesięcznika kulturalnego „Opole”, redaktorem pisma był Edward Pochroń.
         23 września – w Opolu-Bierkowicach otwarto Muzeum Wsi Opolskiej.
         14 listopada – powołano Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe.
         1971 – Bracia Kowalczykowie podłożyli ładunek wybuchowy w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zniszczeniu uległa aula WSP oraz magazyny biblioteczne.
         1975
         Styczeń – otwarcie Teatru im. Jana Kochanowskiego.
         10–20 maja – I Opolskie Konfrontacje Teatralne – Klasyka Polska.
         1976
         27 maja – na zebraniu przedstawicieli Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość podjęto uchwałę powołującą Osiedle im. Związku Walki Młodych. Rozpoczyna się budowa największego opolskiego osiedla mieszkaniowego.
         23 września – zmarł bp ordynariusz opolski Franciszek Jop – nowym biskupem został Alfons Nossol.
         1980
         Strajki ostrzegawcze opolskich załóg pracowniczych, m.in. w FSD w Nysie, Elektrowni Opole, Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach.
         29 września – spotkanie I sekretarza KW PZPR Józefa Masnego z działaczami MKZ NSZZ „Solidarność”.
         1981
         Czerwiec – powstało Opolskie Towarzystwo Jazzowe na czele z Tadeuszem Pabisiakiem.
         15 czerwca – W opolskim amfiteatrze zorganizowane zostaje spotkanie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy z mieszkańcami Opolszczyzny.
         Listopad/grudzień w opolskich uczelniach WSP i WSI wybucha strajk studentów związanych z NZS oraz
         • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:06
          Od 1989
          1990 – ukazuje się pierwszy numer „Gazety Opolskiej”, której redaktorem naczelnym zostaje Edward Pochroń.
          1992 – w Opolu otwarty został Wicekonsulat RFN.
          1997
          6 maja – w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego otwarte zostaje Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
          10 lipca – Opole oraz wiele miast i wsi Opolszczyzny dotyka katastrofalna, tragiczna w skutkach powódź.
          1 sierpnia – rozpoczyna działalność Wojewódzkie Centrum Medyczne w nowych obiektach przy ulicy Aleja Wincentego Witosa.
          W opolskiej katedrze zamontowane zostają 4,5-tonowe drzwi, wyrzeźbione w brązie przez opolskiego artystę Adolfa Panitza.
          Opole nawiedza wielka powódź
          1998
          11 stycznia – w obronie zachowania Opolskiego na mapie administracyjnej Polski z inicjatywy lokalnych elit samorządowych utworzony zostaje Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny (OKOOP).
          11 marca – kilka tysięcy Opolan manifestuje pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego przeciwko rządowym planom likwidacji województwa opolskiego oraz włączenia go do województwa śląskiego.
          16 maja – uroczystość przekazania Opolu Flagi Honorowej, przyznanej przez Radę Europy za wkład w działanie na rzecz integracji europejskiej.
          18 lipca – Sejm podejmuje uchwałę o nowym podziale administracyjnym Polski na 16 województw, z opolskim włącznie, które powiększone zostaje o Olesno i miejscowości wchodzące w skład powiatu oleskiego.
          1999
          17 lutego – w laboratorium kryminalistycznym KWP w Opolu uruchomiono jedną z najnowocześniejszych w kraju pracowni badań genetycznych.
          Na Targach „Investcity '99” w Poznaniu Opole zdobywa główne nagrody w dwóch (i jedynych) targowych konkursach: na najlepiej przygotowany udział w targach oraz najlepiej zaaranżowane stoisko.
          Radni Sejmiku Wojewódzkiego wybrali herb ostatniego księcia piastowskiego Jana II Dobrego na herb województwa opolskiego.
          2000
          Opole uhonorowane zostaje Plakietą Honorową Rady Europy, przyznaną przez Parlament Europejski za aktywność w podejmowaniu międzynarodowych kontaktów i propagowanie idei nowoczesnej Europy.
          Po popowodziowym remoncie otwarty zostaje zabytkowy „Dom lodowy”, czyli budynek PTTK przy stawie przy ul. Norberta Barlickiego.
          W rankingu miast o największym potencjale rozwojowym opracowanym przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie Opole trafia do ścisłej czołówki miast, plasując się za Sopotem, Poznaniem oraz Krakowem.
          2004 – papież Jan Paweł II odebrał w Watykanie doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
          2007
          W Opolu powstała Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
          Czerwiec – Opole w rankingu miesięcznika „Forbes” zajęło 9. miejsce w kategorii miast najatrakcyjniejszych dla biznesu i 3. wśród miast najatrakcyjniejszych dla kapitału zagranicznego.
          Opole zdobyło 1. miejsce pod względem pozyskanych środków europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca w rankingu samorządowym opublikowanym 13 lipca przez „Rzeczpospolitą”.
          2016 – konflikt wokół rozszerzenia granic administracyjnych Opola
          2017 – włączenie w granice administracyjne miasta 12 sołectw lub ich części z gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków.
           • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:08
            ZABYTKI
            Bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego – gotycka świątynia z XV wieku, z dwiema wieżami z 1899 roku o wysokości 73 metrów; stoi w miejscu, w którym ok. 1005 roku Bolesław Chrobry wzniósł drewniany kościół; w podziemiach groby Piastów Śląskich.
            Kościół Świętej Trójcy – halowy kościół z 1309 roku, przebudowany w XVIII i XX wieku, z barokowym wnętrzem; w podziemiach znajdują się groby Piastów Śląskich.
            Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha – najstarsza opolska świątynia (z X wieku), według legendy wzniesiona w miejscu żarliwych kazań św. Wojciecha; w 1739 roku przebudowana w stylu barokowym, w 1875 roku dobudowano wieżę; z racji umiejscowienia nazywany kościołem na górce.
            Kościół św. Sebastiana – wybudowany w 1696 roku jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu w 1680 roku epidemii dżumy, w miejscu ówczesnej karczmy, w której zmarła pierwsza ofiara zarazy.
            Kościół św. Aleksego – wzniesiony po 1421 roku z fundacji Jana Kropidły, przebudowany w 1691 r. w barokowym stylu.
            Kościół św. Piotra i Pawła
            Wieża Piastowska – zbudowana ok. 1300 roku jedyna pozostałość po rozebranym w latach 30. XX wieku Zamku Piastowskim; na wysokości 42 metrów znajduje się taras widokowy.
            Wieża Zamku Górnego – pochodząca z końca XIV wieku pozostałość po spalonym w 1615 roku zamku; przebudowana w 1844 roku, obecnie włączona do zabudowań pobliskiej szkoły.
            Ratusz – wzniesiony w 1864 roku i przebudowany w 1936 roku (po zawaleniu się wieży) na wzór florenckiego pałacu Vecchio.
            neogotycka wieża ciśnień – wybudowana w 1896 roku, przy obecnej ul. Oleskiej
            Stara Synagoga przy ul. Szpitalnej, powstała w 1842 roku, obecnie siedziba TVP Opole.
            gmach Poczty Polskiej
            gmach Urzędu Wojewódzkiego
            gmach Dworca Głównego
            pozostałości murów obronnych
            • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:20
             Szlak budownictwa drewnianego

             Szlak nadaje się do wędrówki pieszej i rowerowej. Jego długość wynosi 56,2 km. Droga poza odcinkami miejskimi w dużej mierze prowadzi przez lasy oraz szosy o niskim poziomie ruchu. Dla znawców i miłośników fauny i flory interesujący będzie odcinek wiodący przez rezerwaty przyrody Szumirad i Kamieniec. Najciekawszymi zabytkami na szlaku są drewniane kościoły. Pierwszy, pw. św. Marii Magdaleny, zbudowany w 1680 r. przez Augustianów, znajduje się w Starym Oleśnie. Obiekt jest drewniany o konstrukcji zrębowej, wieża zaś o konstrukcji słupowej, a ściany na zewnątrz obite gontem. Drugi znajduje się w Oleśnie – to kościół pw. św. Anny. Za ołtarzem znaleźć można napis pochodzący z 1444 r.: „Stara sosna, pod którą jedna panienka, za wstawieniem św. Anny uratowana została przed zbójcami od niechybnej śmierci”, z czego można wnioskować, że w owym czasie stanęła tu kaplica. Drewniany kościół został zbudowany
             w 1518 r., a w latach 1668-70 dobudowano 5 kaplic. Zakrystia pochodzi z 1707 r. Na terenie kościelnym
             znajduje się cmentarz, stacje drogi krzyżowej i pomnik poległych w latach 1939-45. Trzecia zabytkowa świątynia, pw. św. Wawrzyńca, stoi w Wachowie. Wzmianki na jej temat pochodzą z 1679 r., gdzie została opisana jako stara, na 20 łokci długa i 10 łokci szeroka, posiadająca tylko trzy okna, z dwoma dzwonami i bez tabernakulum. Warto również zobaczyć kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu zbudowany w XVIII w. z jednolitym klasycystycznym wystrojem wnętrza z pierwszej poł. XIX w. oraz współczesnymi rzeźbami, m. in. Jana Pawła II i św. Maksymiliana Kolbe.
             • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:21
              Szlak nadaje się do wędrówki pieszej i rowerowej. Jego długość wynosi 62,8 km, z czego 38,8 km
              przebiega w woj. opolskim, 8,9 km w łódzkim, a 15,4 km w śląskim. Najciekawszymi obiektami na trasie są zabytkowe drewniane kościoły w Proślicach, Jakubowicach, Chróścinie, Gołkowicach oraz drewniane,
              zamieszkałe chaty, których jeszcze tu sporo. Ponadto przyjemna i interesująca wędrówka czeka
              nas w pięciu rezerwatach przyrody. Na odcinku leśnym blisko Rakowa można znaleźć ciekawostkę
              – kamień pamiątkowy z tablicą: „Tu spoczywa Misia, wielki tropiciel dzików i przyjaciel myśliwych
              1983-2001”. W Bolesławcu warto zobaczyć stary młyn, w którym obecnie jest restauracja. Więcej
              czasu należy poświęcić Byczynie, aby poznać wyjątkowy zabytek – ocalałe niemal w całości
              średniowieczne mury obronne. Atrakcją pobliskich Gołkowic jest obiekt pałacowo--parkowy, w którym obecnie organizowane są weekendy agroturystyczne, przejazdy bryczką i jazda konna. Można tu dobrze zjeść, przenocować, a nawet powędkować.
              • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:26
               https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/POL_Szlak_%C5%BC%C3%B3%C5%82ty.svg/24px-POL_Szlak_%C5%BC%C3%B3%C5%82ty.svg.pngSzlak im. ks. Jana Dzierżona

               Szlak o długości 28 km nadaje się do wędrówki pieszej i rowerowej. W Kluczborku warte uwagi są:
               obelisk z 2004 r. poświęcony inwalidom wojennym, tablica upamiętniająca wydarzenia z 1921 r.,
               opuszczony budynek, w którym w latach 1939-42 mieścił się hitlerowski obóz jeniecki dla oficerów
               polskich i francuskich, a w latach 1943-45 dla Anglików i Amerykanów. Szczególnie warte wagi jest Muzeum im. Jana Dzierżona. Jeśli nie dysponujemy dużą ilością czasu, warto choć na chwilkę zatrzymać się przy wystawie uli figuralnych (np. o kształcie niedźwiedzia, Piasta Kołodzieja, Rzepichy a nawet samego Jana Dzierżona), które są plonem konkursów organizowanych przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu w latach 1976-81. Trzeba nadmienić, że ks. Jan Dzierżon był pszczelarzem światowej sławy oraz odkrywcą
               partenogenezy pszczół. w Maciejowie interesujące są dwa obiekty: kościół i pałac. Pierwsze informacje
               o zabytkowym drewnianym kościele pochodzą z 1446 r. Obecny kościół o konstrukcji zrębowej z ceglanym podmurowaniem, został zbudowany na przełomie XVI i XVII w. Klasycystyczny pałac został zbudowany ok. 1790 r. wg projektu K. G. Langhansa – twórcy Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Szczególnie ważnym obiektem na szlaku są dobrze i niemal w całości zachowane XV-wieczne mury obronne starego miasta w Byczynie, dwie wieże bramne i baszta. Na uwagę zasługują też trzy inne obiekty: gotycki kościół, barokowy kościół i barokowy ratusz.
               • madohora Re: OPOLE 14.01.20, 22:29
                https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/POL_Szlak_niebieski.svg/24px-POL_Szlak_niebieski.svg.png Szlak im. Józefa Lompy
                Szlak o długości 20 km przeznaczony jest do wędrówki pieszej, lecz z powodzeniem można go
                przebyć na rowerze. Najciekawszymi obiektami na szlaku są niewątpliwie zabytkowe drewniane
                kościółki w Wysokiej i Borkach Wielkich. Pierwszy to wzniesiony na wzgórzu barokowy kościół filialny
                pw. św. Rocha z 1710 r., który powstał dzięki fundacji miasta Olesna. Z tablicy informacyjnej, znajdującej
                się przed kościołem, dowiadujemy się, że w 1708 r. Olesno nawiedziła straszna zaraza i z 1000
                mieszkańców pozostało tylko 150. To właśnie oni w podzięce za uratowanie życia wybudowali drewnianą świątynię. Drugi kościół znajduje się w Borkach Wielkich i jest to kościół cmentarny śś. Marcina i Bartłomieja z 1697 r., obok którego w latach 1910-11 wybudowano okazały neogotycki kościół i klasztor franciszkanów. Wieże kościoła w Borkach zbudował cieśla Szymon Stadko w 1789 r. W Wysokiej wzniesiono pomnik ku czci Polaków poległych w II wojnie światowej.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka