Dodaj do ulubionych

Jak chop z babom

05.05.05, 22:46
Chciolbych tu wyloć kufel słodyczy
A moja ślubno już na mie ryczy.

TY SIĘ NIE PRZEJMUJ

Gdyby me ciało tak bardzo zbrzydło
Że wyglądałbym jak straszydło
- Ty się nie przejmuj

Gdybym też zbudził się wcześnie rano
I byłbym łysy jak kolano
- Ty się nie przejmuj

Gdyby mi wszystkie zęby wypadły
Codziennie tylko kleik jadłbym
- Ty się nie przejmuj

Gdybym zupełnie swój stracił wzrok
I w czarną otchłań postąpił krok
- Ty się nie przejmuj

Gdyby mnie wredna zmogła choroba
Na tamtym świecie była już noga
- Ty się nie przejmuj

Gdyby wieziono mnie w kaftaniku
I wypuszczono gdzieś w Rybniku
- Ty sie nie przemuj

Gdybym Cię kochał bez wzajemności
Choć to tak bardzo może złościć
- Ty się nie przejmuj

TY SIĘ NIE PRZEJMUJ BO ZAWSZE WSZĘDZIE
MYŚL MOJA BLISKO CIEBIE BĘDZIE
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:47
   KARLUS
   Jak chodzioł do lipsty na noc
   Ty piyrszy godoł - dobranoc.


   We Rudzie durś trzynsom sie ściany
   Niyjedyn jest bez to zaspany
   Jak gruby fedrujom fest tompie
   A mie zaś sie wtedy śni rzompie
   Już lepi by frelka sie śniyła
   A jeszcze jak cudzo by była.   Kto fraszki konsztowne pisze
   Dobrze i w łożku sie spisze
   A jak je kery glacaty
   To kochać sie może na raty
   Chocioż jak chce to tak przipnie
   Że dziołszka yno mu zipnie.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:48
   Tak se myśla że ciało po to jest nom dane
   By na równo z rozumym było używane.   Choćby i karlus był złotousty
   T przeca kokot niy mo być tusty
   Dziołchow tu niy ma to powiym skrycie
   Że już u siebie widza to tycie.   Sylwester!!! Sylwester!!!
   Zadzwonioł żech do Szwester
   By w Niymcach wiodło i sie fest
   Tegoch i życzoł bo mom gest

   I pedziołch tyż do szwagra
   By wyciep w kont ta viagra
   Bo karlus z niego jest ho ho!
   Bez pilow rada z niom sie do

   I chocioż pieścić bydzie dłuży
   Taki sex musi zdrowiu służyć
   Bo nawet jak sie ołpom jest
   Trza zowdy kochać sie na fest.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:48
   AROMA
   Woniosz jak łonka wiosynno
   Jak noc majowo noc bezsynno
   Dobrze żeś ciepła cygaryta
   Bo zaś mi woniosz jak kobiyta   ZMIYNNO
   Nojpiyrw ci godo żeś jest balsamym
   A potym faflo żeś wielkim chamym
   Życio bez ciebie kedyś niy chciała
   Dość pryndko jednak inszego brała
   Tako tyż zmiynność bywo kobiyco
   Rzodko ci spełni co nałobiyco.   Żodno frela tu niy godo
   Ani staro ani modo
   Beztoż jo se fraszka śla
   Bo te konski ciongnońć trza.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:49
   Wadza sie ze ślubnom ło tych stotkow mycie
   Bo dzisioj pomywać niy chce mi sie wcale
   Pryndkoch sie ji poddoł take moje życie
   Ich se topkrac chycioł we namiyntnym szale
   Szorować żech zaczoł talyrze i gary
   Aż sie szło w nich przejrzeć choby w jakimś żdżadle
   Czego to niy musi chop wziońć se na bary
   By durś było dobrze we małżyńskim stadle.


   Puszystyj

   Przipominosz mi Rubynsa
   Te łobrozki pełne miynsa
   Chciołbych przilgnońć do cia zaroz
   Yno by nos chop niy znaloz.   Jakoś te dziołchy cicho nom siedzom
   Niczego niy chcom tu wlepić
   Skocza po piwo niych ło tym wiedzom
   W żolu sie musza pokrzepić.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:50
   Lipsta

   Z lipstom sie dugo niy chodzi
   Dyć pszoniu to może szkodzić
   Bo przeca we wolnym czasie
   Ze liptom położyć trza sie.   Niby randka

   Randka z frelkom mi sie marzy
   Na tym forum - wirtualnie
   Może kedyś sie przidarzy
   Było by to richtig fajnie.   Take pszonie to niy pszonie

   Komputer to je hercowa
   Kery jo nawet niy lubia
   Do mie to prawie harowa
   Durś przi tym trocha sie gubia

   Frela to nigdy niy bydzie
   Cołkym tu pewiyn żech tego
   Do gowy mi to niy przidzie
   Niy widza w tym nic piyknego

   Widza w tym yno narzyńdzie
   Dzisioj poczebne kożdymu
   Tam i tukej i wszyńdzie
   Tak myśla sie po bożymu.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:51
   Brak formy

   Coś mi po dwóch piwach
   Palica gupieje
   Widza żech w pokrziwach
   Możno sie pośmiejesz.


   Jakby

   Jakbyś tak spotkoł szaca łod żony
   Jakby i łon był trocha zgoszony
   Jakbyś go spytoł - Co Ci sie stało?
   Jakby łodpedzioł - Twyj ślubny mało!   Siyła żuru

   A wszysko to skiż tego żuru
   Kerego jo niy znosza
   Przipiyro frelki łon do muru
   I chyba go przeprosza
   Chopy tyż bardzi po nim jurnie
   We łożkach sie sprawujom
   Niy jedzom go dyć yno durnie
   A z nimi jo - tyż ułom.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:51
   Biglowanie

   Bigluja koszule bigluja galoty
   Łod lot to noleży do moji roboty
   Dyć jo durś trynuja skiż lepszy połowy
   By kedyś i zmarszczki zbiglować ze głowy.   Co pobiglowane na bigel se wiyszom
   Z inkszymi ciuchami już tego niy miyszom   Z samego wiyszanio za mało uciychy
   Jo przi biglowaniu we myślach mom grzychy
   A czasym tyż fraszka mi przidzie do łeba
   Dyć ło tym wiym dobrze - biglować mi trzeba.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:52
   Dziołcha z biglym to je tela
   Jakby była durś niydziela
   Szwongu przi ni bydzie wiela
   Aż wykończy cie ta frela.


   Moj syn

   Frelka nago mi sie śniyła
   Chciołch jom macnońć - już zniknyła
   Zbudził żech sie z tego żalu
   No i było już po balu.


   Pionty krziżyk

   Dyć mi już leci pionty krziżyk
   A modo frelka to je ryzyk
   Jak bych jom na noc mioł se cało
   Serce by tego niy szczimało.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:53
   No ale jeszcze niy grom za dziada
   Ze swojom frelkom dowom se rada
   Yno tych modych jakoś mi szkoda
   Durś sie dziwuja na ich uroda
   Im czowiek starszy tym widzi wiyncy
   Som take piykne że aż to mynczy.


   Waluś na balu

   Dyć sie nom zbliżo tyn świynty Waluś
   Trza by zaś frelka zdybać na balu
   Ździybko sie prziciś do jyj podołka
   Choć łobleczono myśleć że gołka.


   Karlus

   Karlus sie z dziołchom wcale niy nudzi
   Łona go zawsze mocno pobudzi.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:54
   Walynty

   Wreszcie momy tu Walusia
   Zrobiymy sie husia-siusia
   Łon je patron zakochanych
   No i tych w dekel rombanych
   Czynsto jedno to wychodzi
   Radujmy sie - co nom szkodzi.


   Wino, frelka i ...

   "Byczo krew" pioł żech na Bykowinie
   Zarozki fraszka ze tego płynie
   Na bycze wino mioł żech smak wielki
   Teroz mi trzeba goroncy frelki
   Czy to som yno myśli niymondre?
   Czy bycze wino idzie do jonder?


   Dyć jużech wrocioł na łono żony
   I na tym łonie byda spełniony
   "Byczo krew" zowdy przido sie chopu
   Jak zapomino ło tym co w kroku.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:55
   Dobrze żech tukej ślubny niy gościoł
   Bo bych bez tydziyń terozki pościoł
   Przidała by sie autocynzora
   Dioboł zaś wyloz bez moja skora
   Łostatnie fraszki przed niom ukryja
   By nudelkulom niy dostołch w ryja.   Problym mi teroz prziszoł do gowy
   Jo niy je cołkym anonimowy
   Ło ślubny pisza yno do szpasu
   Z tego niy bydzie wiela marasu
   Gorzi jak czyto to tyż kobiyta
   Kero z niczego zrobi ciaplyta
   Ale tych mokwow przeca niywiela
   Szkryflać sie dali tukej łośmiela
   Bestoż niy wytna ze forum sexu
   Choćbych mioł ło to wadzić sie z heksom.


   Jo łostatnio

   Jo łostatnio zaś żech spuch
   Wylazla mi muskla piwno
   Frelki nyńci płaski brzych
   Tako moda teroz dziwno

   Dyć już plaża mi sie marzy
   Woda słono trocha mokro
   Klara co nom ciała praży
   Dziołcha co sie w morzu toplo

   Trza zaś zabrać sie za siebie
   Ściepnońć fetu mocka kilo
   By sie latym czuć jak w niebie
   Z frelkom przi latarni Stilo.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:55
   Czy musza...

   Czy musza ciyngym grać piyrsze krzipce
   Może ktoś wlepi choć coś ło cipce
   Trza chyba sexym łostrzy tu sypać
   By insi chcieli tyż cosik wciypać.


   Friza

   Friza na łonie ponoć je w modzie
   Fikuśno - nawet z piorkami
   Dropia sie teroz po moji brodzie
   Bija sie ze myślami

   Dyć inszy kolor na cipce szczimia
   Z uciechom bych nawet gaftoł
   Piorka wihajstry to inszy tymat
   Jo nudelkulom bych czaskoł.


   Weksle

   Chyba dopadła mie ta utropa
   Godajom na to "weksle u chopa"
   Durś na te forum "hicwele" wklejom
   A niych sie insi z tego pośmiejom!
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:57
   Ze motykom tracisz grosz
   Dyć sie czujesz choby boss.   I zaś ryma

   Jak mom ryma słysza wdycki
   Wroź sie kichol w mode cycki
   Niy wiym wiela we tym prowdy
   W sznuptuch kichol kłoda zowdy.   My byki

   Przeca byk je zawsze byczy
   Kożdo krowka to zaryczy
   Mlyczno cielno czy jałowka
   To je byka we tym głowka

   Jo wiym - som tyż te łoporne
   Czynsto u nich to pozorne
   Niy zawadzi jednak czasym
   Postraszyć wilkym i lasym.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 22:58
   Jak teroz ślubno zyrknie na zadek
   Targo do łożka - to niy przipadek
   Potym do ucha powiydz jyj rym
   I właź pod kołdra choby we dym.   Ślubno srogim je cynzorym
   Moja tyż tu kedyś wdepła
   Buły lycza do tyj pory
   A i tak coś z pieprzym wciepna.   Szkubnoł bych teroz moja po plecach
   Yno że synek durś niy śpi
   Chyba niy werci sie już podniecać
   A ślubno niych sie tyż wyśpi.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:00
   Prziznom sie ze jednak nom inaczy leci
   Bo we wieczor trocha przeszkodzajom dzieci
   Do roboty ida nojczyńści jo rano
   Ślubno tyż w robocie musi być wyspano
   Bestoż już łod downa urlop mi we gowie
   W pszoniu zaległości by nadgonioł czowiek
   Pieścioł bych sie z żonkom we wieczor i rano
   Coby była pewno że jest durś kochano.   Jak moja warzy
   Idzie sie sparzyć.   Danka na strona tukej se bliko
   Podobno za nos łostatnio rzyko
   Bo jakoś to Jom wcale niy cieszy
   Że my tu chcymy troszka pogrzeszyć.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:01
   Sprośne fraszki

   Co to wynokwioł tyn Kochanowski?
   Łon w sprośnych fraszkach był przeca boski.   Teroz take som już czasy
   Że chop nosi ciynżke kasy
   A kobiyta z grubszom forsom
   Niby lekszom a niy gorszom.


   "Brzidke" słowo

   Macykura mi na to roz łodpowiydź dowoł
   -"Cipka to jest naprowdy richtig brzidke słowo".
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:01
   Re: Jak chop z babom
   baba2 26.09.2003 16:26 + odpowiedz

   broneknotgeld napisał:

   > Chciolbych tu wyloć kufel słodyczy
   > A moja ślubno już na mie ryczy.
   >
   > TY SIĘ NIE PRZEJMUJ
   >
   > Gdyby me ciało tak bardzo zbrzydło
   > Że wyglądałbym jak straszydło
   > - Ty się nie przejmuj
   >
   > Gdybym też zbudził się wcześnie rano
   > I byłbym łysy jak kolano
   > - Ty się nie przejmuj
   >
   > Gdyby mi wszystkie zęby wypadły
   > Codziennie tylko kleik jadłbym
   > - Ty się nie przejmuj
   >
   > Gdybym zupełnie swój stracił wzrok
   > I w czarną otchłań postąpił krok
   > - Ty się nie przejmuj
   >
   > Gdyby mnie wredna zmogła choroba
   > Na tamtym świecie była już noga
   > - Ty się nie przejmuj
   >
   > Gdyby wieziono mnie w kaftaniku
   > I wypuszczono gdzieś w Rybniku
   > - Ty sie nie przemuj
   >
   > Gdybym Cię kochał bez wzajemności
   > Choć to tak bardzo może złościć
   > - Ty się nie przejmuj
   >
   > TY SIĘ NIE PRZEJMUJ BO ZAWSZE WSZĘDZIE
   > MYŚL MOJA BLISKO CIEBIE BĘDZIE
   Powiedzmi chopie czy ty żeś przeciep się z innej strony czy moż to w bazie i
   tylko klikosz bo byda se musioł urlop wziąć żeby to czytać.Choć piszerz fajnie.
   >


   • Re: Jak chop z babom
   broneknotgeld 26.09.2003 22:28 + odpowiedz

   Łod grudnia se tak rymuja
   Bestoż wiela tu wciepuja.


   • Re: Jak chop z babom
   broneknotgeld 28.09.2003 10:37 + odpowiedz

   "Aauuaa"

   Te "aauuaa" rozkoszny to ryk
   Dyć łobłap se frelka we mig
   Do tego nojlepsze je zwarcie
   Bo pszoć przeca idzie zażarcie
   Jak już "nudelkula" mosz twardo
   To postow sie łostro i hardo.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:02
   Utropa

   Po tym poznać richtig chopa
   Że ze krokym mo utropa
   Jak na wiosna widzi pympek
   Zaś mu w gowie je postympek
   Frelka pympkym chce sie asić
   Jak fojera potym gasić?


   Zowitkow teroz dostatek
   Bo chop je wiynkszy gagatek
   A frelka czynsto go ścigo
   I tyż łod ślubu sie migo.


   My (moja i jo)

   My som już prawie że pełnoletni
   We ty małżyński robocie
   Przeca niy idzie powiedzieć - przetni
   Jak sie mo dwojka tyż pociech

   Choć już sie teroz tak niy pszajymy
   By sie polyła nom pościyl
   To jakoś do sia durś chyntnie lgnymy
   Wiela je jeszcze miłości.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:03
   Ze Walcwerka

   Ze Walcwerka znoł żech frela
   Chocioż niy miołch z niom wesela
   Jeji nogi durś pamiyntom
   Dziubek z minom uśmiychniyntom

   Jak minyło lot już mocka
   Roz prziśniyła sie we nocka
   Coch jo wtedy z niom wyprowioł
   Niy byda wom tu łosprowioł.   Jo wiela pochoł yno we myśli
   To mi do dzisioj zostało
   Bestoż jak czasym frelka sie prziśni
   Łobkusioluja jom cało.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:04
   Niy je tak cołkym po myśli Twoji
   Bo ślubno czynsto sie budzi
   Chyba jo we śnie niy paplom moji
   Choć tyż warzechom mie studzi.


   Wiosna

   Już wiym że teroz momy zaś wiosna
   Przeca mi jakoś chyntka urosła
   Yno że u mie za wielko chyntka
   Zawsze sie w końcu zamiynio w yntka.   Dyć wiosna momy i pora frelek
   Niych Ci zaćwiyrko w ucho cimpelek
   A jak Ci zimno to wlyź do łożka
   Kicholym przitul sie do cycuszka
   Ryma łodleci łod Ciebie w mig
   A chuć poczujesz jak mody śpik.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:07
   Ze śmiychu rosnom mi teroz pejsy
   Ździebko a zacznom furgać "olłejsy".   No richtig piyknie
   Dzisioj lachanio chyba mi styknie
   Galoty wiyncyj niy szczimiom tego
   Już knefle lecom. Pyrsk moj kolego.   Toś tukej wciepoł problym zaś nowy
   Jo chyntnie pija zdrowie teściowy
   Ze swojom świekrom żyja we zgodzie
   Choć ponoć wcale to niy jest w modzie.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:08
   Możno z teściowom niy idzie szczimać
   Jak sie jom czeba za kece czimać
   Jo jednak niy mom problymu tego
   Dyć jyj pomogom jak trza - kolego
   Nigdych tyż ze niom niy był na kupie
   Momy sie w zocy a niy we dupie.   Grażyna

   Poznoł żech kedyś jedna Grażyna
   Frelka to była fajnisto
   Jak łona srogo zrobiyła mina
   Karlus w galoty aż drzistoł.


   Ale jajo

   Kajsik żech słyszoł ło tych zwyczajach
   Kere sie lyngły zowdy przi jajach
   Jak jakoś dziołcha karlusa pszoła
   To sie tyj magii w jajcach niy boła
   Brała kraszanka tako czerwono
   I jom wciskała mocno we łono
   Jak potym galant te jajco wciamroł
   Już yno ło niyj jynzorym mamloł
   Już yno w głowie mioł durś ta frelka
   Tako jest siyła we jajcu wielka.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:10
   Wojna na jajca

   Wojna z jajcami - tymi na twardo
   Wydała kedyś mi frelka hardo
   Potym pisanki swoje straciyła
   Mojego jajca przeca niy zbiyła

   Możno zrobiyła mi taki szpas
   I we tyn sposob godała - pas
   Dzisioj sie myśla że jo był frajer
   Boch zabroł yno tyn myndel jajek.   Frelek coś niy ma - to mynczy szaca
   Juzaś skiż tego mo wiynkszo glaca.


   Jak baba chopa durś do sia woło
   To łon mo wtedy wysoke czoło.
  • broneknotgeld Re: Jak chop z babom 05.05.05, 23:11
   Na Jurze

   Chytom ściana za wystympy
   W eksploracji mom postympy
   Przeciskom sie jakomś szparom
   Blysk! Co robia z mojom starom?!   Jak chce sie hajtnońć
   Po co jyj haltnońć?
   Dyć sie zowitkom być tyż niy boji
   Jo bych jyj za to doł piykny mojik.   Dyć nawet starzik za modom leci
   I chciołby przeca jyj robić dzieci
   Legnie sie w bety - postawi kryka
   A łona wskoczy jak na konika
   No - chyba że już jyj niy postawi
   Wtedy niych z dziołchom sie nic niy bawi
   Bo jakby słyszoł że dziywa stynknie
   Pewnikym drapko serce mu pynknie.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka