14.01.20, 22:50
https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/oxGGuvbMMEmqRIVyjX.png
Obserwuj wątek
  • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 22:51
   Kielce – miasto na prawach powiatu w środkowo-wschodniej Polsce, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą, historycznie w Małopolsce. Centralny ośrodek aglomeracji kieleckiej, stanowi regionalne centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne oraz wystawienniczo-targowe.

   --
   🎄
  • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 22:53
   Kielce uzyskały lokację miejską przed 1259 rokiem. W ostatniej ćwierci XVI wieku położone były w powiecie chęcińskim województwa sandomierskiego, były własnością biskupstwa krakowskiego.

   --
   🎄
    • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 22:55
     Kielce położone są w Górach Świętokrzyskich. W obrębie miasta ulokowane są pasma Kadzielniańskie i Dymińskie. Kielce przecina niewielka rzeka Silnica, będąca prawostronnym dopływem Bobrzy. Na terenie miasta znajduje się szereg rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, m.in. Kadzielnia, Karczówka, Ślichowice, Wietrznia, Biesak-Białogon. Ponadto granice administracyjne miasta obejmują sporą część Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Historycznie i kulturowo Kielce leżą w północnej Małopolsce, w ziemi sandomierskiej. Charakterystyczną mową tego regionu jest tzw. gwara kielecka, którą posługują się mieszkańcy południowej i środkowej części regionu. Miasto charakteryzuje się znaczną różnicą poziomów – od 260 do 408 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie: Telegraf, najniżej położone miejsce – dolina Silnicy

     --
     🎄
     • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 22:59
      Legenda wiąże powstanie Kielc z Mieszkiem, synem Bolesława Szczodrego. Przed ponad 900 laty w miejscu, gdzie dziś leży stolica województwa świętokrzyskiego, były nieprzebyte, pełne zwierzyny lasy, które przyciągały myśliwych. Polował tu także Mieszko. Kiedy w pogoni za zwierzyną zgubił swoich kompanów, wyjechał na nieznaną polanę i strudzony zasnął w trawie. Przyśniło mu się, że został napadnięty przez zbójców, a ci usiłują wlać mu do ust truciznę. Gdy zaczął już tracić siły, nagle objawił mu się św. Wojciech, uniósł pastorał i na ziemi nakreślił kręty szlak, który przemienił się w strumień wody. Mieszko obudził się, nieopodal ujrzał źródło. Woda w nim była smaczna, przejrzysta, taka jak we śnie. Poczuł przypływ nowych sił i szybko odnalazł swój orszak. Odjeżdżając z polany Mieszko zauważył ogromne, białe kły nieznanego zwierzęcia, być może dzika. Zapowiedział, że wybuduje tu gród z kościołem. Niedługo potem zbudowano w sercu puszczy osadę. Na polanie postawiono kościół pw. św. Wojciecha, a strumień, z którego woda przywróciła księciu siły, mianowano Silnicą. Osadę nazwano zaś Kiełce – na pamiątkę znalezionych tajemniczych kłów. Nazwa z biegiem czasu przekształciła się w Kielce.

      --
      🎅
      • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:00
       1171 r. – powstanie kolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
       1364 r. – nadanie Kielcom prawa magdeburskiego
       1496 r. – kardynał Fryderyk Jagiellończyk nadał Kielcom herb
       1655 r. – zniszczenie miasta podczas potopu szwedzkiego
       1661 r. – pobyt w Kielcach króla Jana Kazimierza i jego dworu
       1662 r. – okupacja miasta przez zbuntowane oddziały (ok. 12 tysięcy żołnierzy) Związku Święconego
       27 lipca 1789 r. – przejście miasta na własność Rzeczypospolitej
       24 maja 1800 r. – groźny pożar strawił niemal wszystkie domy mieszkalne w centrum, spalił się także ratusz
       1809 r. – włączenie miasta do Księstwa Warszawskiego
       1815 r. – przejęcie Kielc przez Rosję
       1816 r. – powstanie w Kielcach, z inicjatywy ks.Stanisława Staszica, pierwszej polskiej publicznej wyższej uczelni technicznej[6] – Szkoły Akademiczno-Górniczej
       1818 r. – przeniesienie do Kielc stolicy województwa krakowskiego
       1844 r. – wykrycie spisku i aresztowanie ks. Piotra Ściegiennego przygotowującego powstanie przeciwko administracji rosyjskiej
       1 stycznia 1845 r. – Kielce przestały być miastem gubernialnym (ponownie były nim od 1867 roku)
       1870 r. – powstanie „Gazety Kieleckiej”
       1885 r. – budowa linii kolejowej, przebiegającej przez Kielce z Dęblina do Dąbrowy Górniczej
       3 lutego 1905 r. – strajk szkolny uczniów gimnazjum męskiego i uczennic gimnazjum żeńskiego
       3 lipca 1905 r. – W Kielcach doszło do krwawych starć Organizacji Bojowej PPS z rosyjskim wojskiem i policją. Ranne zostały cztery osoby, w tym dwie pochodzenia żydowskiego
       2 września 1906 r. – w parku miejskim odsłonięto pomnik Stanisława Staszica, powstały z inicjatywy prezydenta Kielc Władysława Garbińskiego
       13 października 1906 r. – ukazał się pierwszy numer tygodnika postępowo-demokratycznego „Echa Kieleckie”, redagowanego przez Leona Rygiera i jego żonę Zofię Nałkowską
       8 sierpnia 1914 r. – poseł kielecki do Dumy Państwowej Wiktor Jaroński wygłosił w imieniu Koła Polskiego deklarację o solidarności narodu polskiego z Rosją w jej walce z państwami centralnymi
       12 sierpnia 1914 r. – I batalion (w składzie: Pierwsza Kompania Kadrowa, druga i trzecia kompania) wkracza do Kielc.
       30 sierpnia 1914 r. – Kapelan 1 Pułku Legionów Polskich Kosma Lenczowski, przed katedrą odprawiła mszę polową, w której nie mogli uczestniczyć kieleccy księża diecezjalni powołujący się na zakaz biskupa Augusta Łosińskiego.
       5 września 1914 r. – zaprzysiężenie w Kielcach I Pułku Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego
       11 listopada 1918 r. – pogromu antyżydowski. W jego wyniku zginęły 4 osoby a 250 zostało rannych[7]
       2 sierpnia 1919 r. – utworzenie województwa kieleckiego
       4 i 5 września 1939 r. – bombardowanie miasta przez lotnictwo niemieckie, początek okupacji hitlerowskiej
       5 kwietnia 1941 r. – utworzenie przez okupantów niemieckich getta
       20-24 sierpnia 1942 r. – Zagłada Żydów kieleckich; trzy masowe transporty do obozu zagłady w Treblince
       24 lutego 1943 r. – sekcja oddziału Gwardii Ludowej im. Ziemi Kieleckiej pod dowództwem Jerzego Piwowarka ps. „Jurek” obrzuca granatami kawiarnię niemiecką przy ul. Sienkiewicza. Ginie pięciu hitlerowców[8].
       15 stycznia 1945 r. – zdobycie miasta przez oddziały 3 armii gwardyjskiej, 13 armii, 4 armii pancernej i 25 samodzielnego korpusu pancernego I Frontu Ukraińskiego[9].
       5 sierpnia 1945 r. – rozbicie więzienia na ul. Zamkowej i uwolnienie kilkuset więźniów, przez zgrupowanie oddziałów poakowskich pod dow. kpt. „Szarego”[10].
       4 lipca 1946 r. – pogrom Żydów zwany pogromem kieleckim
       1974 r. – założenie Politechniki Świętokrzyskiej
       1 stycznia 1999 r. – Kielce zostały stolicą województwa świętokrzyskiego
       12 czerwca 2016 r. – Pierwsze referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego.

       --
       🎄
       • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:01
        Pałac Biskupów Krakowskich, wzniesiony w latach 1637–1641 przez Tomasza Poncino z inicjatywy biskupa Jakuba Zadzika. Przykład polskiej rezydencji z epoki dynastii Wazów. Pomimo licznych przekształceń dokonywanych w XIX w. przez rosyjskiego zaborcę, pałac zachował pierwotną bryłę, dekorację elewacji oraz oryginalny wystrój większości wnętrz. Od 1971 roku mieści się tu Muzeum Świętokrzyskie, natomiast od 1975 Muzeum Narodowe na tyłach którego znajduje się Ogród Włoski.
        Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, wzniesiona w 1171 przez biskupa krakowskiego Gedeona, wielokrotnie przebudowywana w XVI, XVII i XIX wieku uzyskała wygląd wczesnobarokowej trójnawowej bazyliki.
        Kościół św. Wojciecha, powstał w miejscu najstarszej świątyni w Kielcach; jej początki sięgają X w; obecne zabudowania pochodzą z 1763 roku. Na placu przed kościołem zachowano fragment muru, przed którym hitlerowcy publicznie rozstrzelali w 1943 roku zakładników – żołnierzy Armii Krajowej.
        Kościół Trójcy Świętej, wybudowany w latach 1640-1644. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XVIII wieku – barokowe i późnobarokowe ołtarze, ambona, trójkondygnacyjny chór oraz późnorenesansowa dekoracja stiukowa zdobiąca sklepienie kolebkowe z lunetami.
        Pałacyk Zielińskiego, w latach 1847–1858 był własnością Tomasza Zielińskiego, wielkiego orędownika kultury. Obecnie znajduje się tu Dom Środowisk Twórczych.
        Kościół i klasztor na wzgórzu Karczówka, zbudowany w latach 1624–1631, pierwotnie zasiedlony przez zakon bernardynów (rozwiązany przez władze carskie w 1864). Od 1957 gospodarzami obiektu są pallotyni.
        Kościół garnizonowy, dawna cerkiew, wzniesiona w latach 1902–1904, wzorowana na soborze Izaakowskim w Petersburgu. W okresie międzywojennym świątynię odremontowano i przystosowano do liturgii rzymskokatolickiej, przeznaczając ją na kościół garnizonowy pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z 1926.
        Kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy – jedna z nielicznych świątyń ekumenicznych w Polsce. Wybudowany w stylu klasycystycznym w 1837. Posiada jednonawowy korpus i wieżę od strony północnej. Użytkowany przez wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Polskokatolickiego i Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
        Dworek Laszczyków, modrzewiowy dworek z 1788 roku, kryty łamanym gontem, z bielonymi ścianami i portykiem kolumnowym. Obecnie siedziba Muzeum Wsi Kieleckiej.
        Rynek, jego lokalizacja została wyznaczona jeszcze w średniowieczu. Zabudowa pochodzi głównie z XVIII i XIX w. Na skwerku przy Rynku znajduje się figura św. Tekli z 1765.
        Ulica Henryka Sienkiewicza, wytyczona w latach 20. XIX w. jako ulica Konstantego, później ulica Pocztowa. Główna ulica miasta, wyłączona z ruchu kołowego. Znajduje się tu szereg zabytkowych budowli, m.in. hotele Wersal i Bristol, Teatr im. Stefana Żeromskiego, a także będący przykładem architektury secesyjnej budynek Banku Gospodarki Żywnościowej.
        Synagoga – wybudowana w 1902 roku.
        Cmentarz żydowski – założony w 1868 roku.
        Cmentarz Stary, założony ok. 1800, początkowo przeznaczony zarówno dla katolików, jak i dla ewangelików, prawosławnych i unitów. Znajdują się tu cenne nagrobki żeliwne i kamienne oraz kaplice z początku XIX w.
        Park miejski im. Stanisława Staszica, założony w 1830 na terenie istniejącego ogrodu z XVIII w.
        Dworek Karscha, wzniesiony w I połowie XIX w. przez rodzinę Stumpfów. W latach 1888–1890 miał w tym dworze swoją pracownię słynny malarz – Jan Styka.
        Kaplica NMP Matki Kościoła, na kieleckiej Dąbrowie wzniesiona w 1866 roku.
        Kościół Świętego Krzyża, budowany od 1904 z przerwami a prace zakończyły się po 1945, parafia powstała 13 czerwca 1913 roku.

        --
        🎄
        • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:05
         CIEKAWOSTKA -PLANY WYCIECZEK Z 1908 ROKU

         3 dni: W arszaw a - K ielce (koleją) - Chęciny - Góra
         S-tej Katarzyny (końm i)-G óra Ś-tego Krzyża (p iech o tą)-
         W ierzbnik (koń m i)-w arszaw a (koleją).
         K o s z t a p r z e j a z d u : 1) W arszaw a—Kielce, bilet
         kl. III 2 r. 50 kop., (kl. II—3 r. 45 kop.).
         2) Konie: K ielce-C hęciny i z powrotem 2 rub.
         3) „ K ielce-G ó ra Ś. Katarzyny 3 r. 50 k.
         4) Przew odnik G óra Ś. K atarzy n y -G . Ś. Krzyża 1 r.
         5) Konie: N. Słupia—W ierzbnik 3 r.
         6) Kolej: W ierzbnik-W arszaw a kl. III 2 r. 5 kop (kl
         II 3 r. 10 kop ).

         --
         🎄
         • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:05
          3 dni: W arszaw a-Suchedniów (koleją) -B o d z e n ty n -
          G óra Ś-tej Katarzyny (końmi) Góra Ś-tego Krzyża (piechotą)—
          K ielce—Chęciny (końmi)—W arszaw a (koleją).
          K o s z t a p r z e j a z d u : 1) W arszaw a-S uchedniów
          kl. III 1 r. 95 kp.
          2) Konie: S u chedniów -B odzentyn-G óra 3 r. 50 kop.
          3) Przew odnik przez góry 1 r.
          4) Konie: N. Słupia—Kielce 3 r 50 kop.
          5) „ Kielce—Chęciny i z powrotem 2 r.
          6) Kolej: K ielce-W arszaw a 2 r. 30 kop.

          --
          🎄
          • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:07
           5 dni: W arszaw a-K ielce-C h ęcin y -G ó ra Ś-tego Krzyża
           — W ąchock — Iłża — Radom — W arszawa.
           K o s z t a p r z e j a z d u : 1) Kolej: W arszaw a-K ielce
           kl. III 2 r. 50 kop.
           2) Konie: K ielce—Chęciny i z powrotem 2 rb.
           3) „ Kielce—Ś-ty Krzyż 3 r. 50 kop.
           4) „ N. Słupia—W ąchock 2 r.
           5) „ W ąchock—Iłża 3 r.
           6) „ lłża-R adom 3 r. 50 kop.
           7) Kolej: Radom—W arszaw a kl. Ill 1 r. 35 kop.

           --
           🎅
           • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:07
            2 dni: W arszawa—Wierzbnik—Góra Ś-go'Krzyża—K ielce—
            Chęciny—W arszawa.
            K o s z t a p r z e j a z d u : Kolej: 1) W arszaw a-W ierzbnik
            111 kl. 2 r. 5 kop.
            2) Konie: W ierzbnik—N. Słupia—Kielce 4 r. 50 kop.
            3) „ Kielce—Chęciny i z powrotem 2 r.
            4) Kolej: Kielce—W arszawa 111 kl. 2 r. 30 kop.

            --
            🎄
            • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:08
             KIELCE - O d l e g ł o ś ć : o d W a rs z a w y 168 w io rst, od R ad o m ia
             75 w io rst. S ta c ja dr. ż el. Iw an g r -D ą b ro w sk ie j.
             D r o g a : z W a rsz a w y n a K oluszki i B zin (S k a rż y sk o )
             z d w o rc a dr. że l. W .-W ied. trw a g o d z. 8.
             D ro g ą N ad w iśla ń sk ą , b e z p rz e s ia d a n ia się , p rz e z Iw ang
             ró d — B zin; d ro g a trw a g o d z. 7.
             S ta c ja o d m ia sta o d le g ła o 1 w io rs tę .
             D o r o ż k i d w ie klasy . K u rs ja z d y w m ie śc ie 15 do
             20 k o p . n a d w o rz e c k o le i 25 k o p , W ieczorem o 5 do 10 k o p .
             d ro ż e j, w n o c y k u rs W m ie śc ie 50 k o p . do d w o rc a 40—
             do 50 k o p .
             N a K a r c z ó w k ę 40 d o 50 k o p ,, z p o c z e k a n ie m i p o w
             ro te m 75 k o p . do 1 rb „ o k o ło 2 ru b li. .-u <
             N a S ł o w i k o d 75 do l r . 5 0 k o p ., tam i z p o w ro te m
             D o C h ę c i n od 2 ru b li. N a d a ls z e je d n a k p o d ró ż e
             ta n ie j i w y g o d n iej je s t b ra ć c h ło p s k ie w ó zk i z N ie w a c h lo -
             w a lub innej p o d m ie jsk ie j w si. Z a w ó z e k ta k i z p a rą k o ni
             n a le ż y p ła c ić o k o ło 5 do 4 ru bli d z ie n n ie. W ó z k i p o
             d ro g a c h b o c z n y c h je ż d ż ą sz y b c ie j n iż d o ro ż k i; w o g ó le
             w o k o lic y d ro g i s ą k a m ie n is te i n ie z b y t w y g o d n e.
             H o t e l e : P o ls k i (ul. P o c z to w a ), B risto l n a p rz e c iw k o ,
             E u ro p e js k i (ul. D uża).
             P o n ie w a ż K ie lc e n a jd o g o d n ie j je s t z w ie d z a ć po p o łu dniu,
             gdy b iu ra rz ą d u g u b e rn ja ln e g o W daw nym p a ła c u b isk
             u p im s ą w o ln e, w ię c p rz e d p o łu d n iem , z o sta w iw sz y w h o te
             lu rz e c z y i z ja d sz y śn ia d a n ie , n a le ż y p o je c h a ć do C h ę cin
             , p o z o s ta w ia ją c n a p o o b ie d z ie K ielce a p o d W ieczó r
             K arc z ó w k ę .

             --
             🎅
             • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:11
              N a z w a Kielce p o w s t ał a od p ier w ias tku kieł,
              kielec, do c z e g o w okolicy tutejszej górzystej
              i lesistej, a s tą d pełnej zwierzyny, p o w ó d mógł
              bar dzo łatwo się zna leźć . J u ż w o d w i e c z n y c h
              c z a s a c h musiała tu b y ć z a m i e s z k a n a o sa d a , s k o ro
              po dan ia mówią, że św. Wo jc i e c h , idąc na P o morze,
              tu się zatrzymał, ka z a ł i n a b o ż e ń s t w o o d prawiał.
              Na jego to c z e ś ć m i e s z k a ń c y postawili
              k o ś c i ó ł e k m od rz e w io w y,
              o bi er a ją c mu za p a t r o na
              Św. W o j c i e c h a .
              Kielce należały do
              b is k up ó w k ra ko w s ki ch
              i tu w rok u 1142 zmarł
              po długiej cho ro bi e bisk
              u p G a u d e n c j u s z czyli
              R a d o s t . W i d o c z n y m
              więc jest, że i d w ó r biskupi
              już tu był, s k o ro
              mogli oni tutaj p rz ez
              dłuższy c z a s r e z y d o w a ć .
              Z zu p e łn ą j e d n a k już
              p e w n o ś c i ą ukaz ują się
              P i e c z ę ć kolegjaty kieleck iej. Kielce w historji, ki edy
              G e d k o , czyli G e d e o n
              her bu Gryf, biskup k r a ko w s k i, wzn osi tu z ciosu
              świątynię p od w e z w a n i e m N. M. P. w r. 1171
              i w k r ó t c e do g o dn oś ci kolegjaty ją podnosi.
              W o j n y d o m o w e B o l e s ł a w a W s t y d l i w e g o ze
              stryjem K o n r a d e m M a z o w i e c k i m s pro wa dzi ły na
              Kielce s p u s t o s z e n i e , a nim się z ni ego podźwijuż
              w r ok u 1240 t at ar zy zniszczyli je d o s
              zc zę tn ie . U r o c z e po ł o ż e n i e na g ó r z e w ś ró d lasów nad brzegiem sporej rzeczki Silnicy, stanowiło
              zach ętę do stałego tu zamieszkania. To też
              po napadach wrogów, lub pożarach, szybko w znosiło
              się miasto z popiołów O dbudow ano więc spalony przez tatarów dwór
              biskupi i miasto z gruzów podnosić się zaczęło.
              Na prośby biskupa
              Bodzanty Kazimierz
              Wielki uwolnił m ieszkańców
              od podatków
              i ciężarów .
              N astępni biskupi
              goszczą w ulubionym
              grodzie bardzo c z ę sto,
              to stając tu w
              przejeździe do sąsied niego
              B odzentyna, to
              m ieszkając stale. Piotr
              Tom icki, jeden z najznakom
              itszych dyplom
              atów Europy XVI-go
              wieku, przebudow uje
              wspaniale dwór biskupi,
              przy kolegjacie
              w roku 1527 stawia
              okazałą dzwonnicę i
              zaw iesza o g r o m n y
              dzwon, swym imieniem ochrzczony. Gamrat^
              nieodłączny przyjaciel swej protektorki Bony, zaw
              sze tu mieszka, gdy królow a sąsiednie C h ę c iny
              zajmuje. M yszkow ski sute przywileje w roku
              1579 zlewa na m ieszkańców , im tylko dozwalając
              na wyrób i wyszynk I w k ł wódki tak, że w obrę-bie i pobliżu miasta nawet biskupie składy takie
              istnieć nie mogą. Radziwiłł w roku 1598 nadaje
              miastu prawo pobierania brukowego i opłat od
              bydła pędzonego przez nie. Potwierdza wszystkie
              przywileje Bernard Maciejowski, dodając prawo
              wrębu w lasach biskupich. Andrzej Stanisław
              Kostka Załuski założył dla mieszkańców kasę
              pomocy, t. zw. „Mons pietatis” . Słowem, szeroką
              rzeką zlewają się łaski biskupie na ulubiony
              gród.
              Jako towarzysze i protegowani biskupiego dworu
              są członkami kolegjaty tutejszej znakomici
              w nauce ludzie: w r. 1456 był tu kustoszem rektor
              i wielki dobrodziej akademji krakowskiej
              Jan Dąbrówka, komentator Kadłubka. Tu Marcin
              Kromer, powróciwszy z akademji Bonońskiej,
              układał plany swych prac historycznych, tu ks.
              Hieronim Juszyński, był oficjałem i profesorem
              seminarjum.
              Biskup Jakób Zadzik, znakomity ze swych dyplomatycznych
              dzieł kanclerz państwa, zapragnął
              w ulubionych Kielcach zostawić po sobie trwałą
              pamiątkę; rozebrano więc drewniany dwór Tomickiego
              i na jego miejscu stanął pełen harmonijnych
              konturów renesansu pałac murowany. Miał to
              być gmach okazały, pełen dzieł sztuki, jednak
              sam fundator nie zdążył dokończyć rozpoczętego
              dzieła i dopiero jego następca, Trzebicki, ukończył
              je całkowicie.
              Pierwsza wojna szwedzka wstrząsnęła dobrobytem
              miasta, zwłaszcza zaś rozbudzone przez
              biskupa Tylickiego górnictwo, eksploatujące okoliczne
              kopalnie rudy miedzianej i ołowianej podkieru n k ie m um yślnie sp ro w a d z o n y c h z W ło c h g ó r ników,
              u p ad ło zu p e łn ie .
              P o d c z a s drugiej wojny sz w e d z k ie j Karol XII
              zajął b e z o p o ru m iasto i z a m ie s z k a ł w p ałac u biskupim
              20 lutego 1746 r. zm arł w p a ła c u tu tejszy m
              J a n Lipski, o statn i p rz e d ro z b io re m k a rd y n a ł polski,
              a 30 lipca 1788 r. z m arł tu biskup K a je ta nSołtyk. N a stęp n e g o roku pałac i dobra zabrano
              na rze c z skarbu koronnego

              --
              🎅
                • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:15
                 T roskliwa opieka biskupów pozostaw iła po s o bie
                 jako pam iątkę dwa nader ciekaw e pomniki
                 t. j. k ated rę i pałac.
                 K a t e d r a stoi na najwyższym punkcie miasta,
                 skąd panuje nad nim i nadzwyczaj okazale się przedstaw ia. Założona w XII wieku, p rzech o dziła
                 jednak wiele p rzeró b ek i popraw ek, które
                 zupełnie ją przekształciły. Z b y ts z c z u p ła dla po trzeb
                 m iejscow ych, kilkakrotnie była powiększaną:
                 w XVI wieku Konarski i Myszkowski, w XVII
                 wieku Jan A lbrecht W aza, kardynał, następnie Felicjan Szaniawski powiększają jej mury, zdobią
                 gm ach wewnątrz i zewnątrz; ale te przeróbki z a cierają,
                 niestety, cechy starego rom ańskiego gm achu.
                 W ew nątrz świątynię zdobią obrazy C z e c h o wicza
                 i rzeźby artysty krakow skiego z początku
                 zeszłego wieku Frąckiew ica. Z nagrobków najstarszy
                 jest Elżbiety z Krzyckich Zebrzydow skiej,
                 matki A ndrzeja biskupa, który jej ten pomnik p o stawił
                 w roku 1553. P rzed staw ia on leżącą p o stać
                 kobiety wykutą z chęcińskiego marmuru.
                 P am ięć biskupa Felicjana S zaniaw skiego u c z cz o no
                 pomnikiem, ch o ć ciało jego spoczyw a w Krakowie.
                 W d zięczn e Kielce postawiły tę pam iątkę
                 za dbałość o rozwój m iasta i założenie seminarjum
                 oraz szkoły. Tu spoczyw ają zwłoki A n d rz e ja
                 Stanisław a Załuskiego, który tak lubił Kielce,
                 że wolał spocząć tu, niż w k a te d rze na Wawelu.
                 O ba te pomniki z d o b n e są m alowanemi na blasze
                 portretami biskupów. Na cm entarzu koło kated ry sp o częły
                 zwłoki B artosza Głowackiego

                 --
                 🎄
                   • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:23
                    P ałac ten nie miał ch a ra k te ru obronnego, lecz cechy letniej rezydencji pańskiej, tonącej wśród ogrodów, gdzie figarnie i winnice bujnie się krzewiły. Przepycłi w budow ie był niesłychany; opis te go zamku z roku 1645 prawi między innemi o „ sto łowej izbie z trojgiem drzwi marm urow ych z o k n a mi Wielkiemi i piecem zacnie m alowanym ”, o „sklepie zamczystym , alias piwnicy do win niemałej, 14 łokci w szerz i wzdłuż m ającym ”, o „ p o sad z kach m arm urow ych i złocistych w ierzch ach ”, o „herbach i inszych opus ś. p. IMci ks. Zadzika w ystaw ionych” . P ałac ten jest tej praw ie szerokości co i długości. Front od strony katedry zdobi włoska m armurowa loggja o trzech arkadach, lekko i ozdobnie pomyślana. S tąd prowadziły schody na piętro, gdzie nad ową podjazdow ą loggją świeciły trzy wielkie okna sali jadalnej. G m ach cały posiadał
                    16 sal dużych, a 8 mniejszych. Były tu gościnne sale dla senatorów , biskupów i prałatów, jedną zaś stronę nazywano pokojami królewskiemu. Z owych 16 wielkich sal jedna dochow ała się doskonale, a jest nią sala p ortretow a biskupów, gdzie aż do Karola Skórkow skiego ( f 1851) Gmach rządu gubernjalnego (b. pałac biskupi). przedstaw ieni są ci dostojnicy n a 1 obrazach. O brazy te jednakże :nie mają w artości p o rtreto wej; dopiero poczynając od Z adzika stanow ią one w ierne podobizny biskupów. Sufit sali zdobią
                    belkow ania pokryte malowidłem bogatym w m otywy roślinne, zwierzęce i arabeskowe. P ró c z tej jeszcze trzy sale zachowały piękne sufity, zdobne w obrazy. W jednej z nich na obrazie głównym przedstaw iony jest sejm w roku 1638, na którym Zadzik występuje jako oskarżyciel arjanów; malowidło to portretuje ludzi ów czesnych, ich stroje i gmachy Warszawy, którą przez okna sali widać. Po rogach są wyobrażenia czterech
                    pór roku. W drugim pokoju są przedstaw ione w obrazach dzieła dyplom atyczne k a n clerza: więc przyjęcie
                    posłów F e rdynanda 11-go po zaw arciu traktatu w Sztumdorfie, umowa pod S m o le ń skiem, trak tat w
                    Altmarn, zaw arcie pokoju w Sztum dorfie. M iędzy osobami działającemi iwidać portrety kanclerza Zadzika,
                    J e rz e g o OssolińK ościół św. W o jc ie c h a \V K ielcach. skiegO, hetm ana Stanisław a K oniecpolskiego
                    i wielu innych znakomitych senatorów . W trzeciej sali większy [obraz przedstaw ia bitwę w r. 1611, w której zginął brat kanclerza Maciej Zadzik, i pożar Troickiej części M oskwy, po ro gach zaś p rzedstaw ione są cztery żywioły. Prócz obrazów zdobią w zm iankow ane sufity nadzw yczaj piękne roboty snycerskie, zdobne w złocenia

                    --
                    🎅
  • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:37
   Karczówka – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim, położone na terenie Kielc, na południowy zachód od centrum miasta. W większej części zbudowane jest z wapieni dewońskich, u jego podnóża natomiast znajdują się wychodnie zlepieńców cechsztyńskich. Jest porośnięte starodrzewiem sosnowym, w którym wiek niektórych drzew dochodzi do 150 lat. W przeszłości obszar Karczówki był wykorzystywany górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu. Pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na stokach: południowym i zachodnim. Na szczycie znajduje się punkt widokowy na Kielce oraz Góry Świętokrzyskie. W 1953 r. na Karczówce utworzono rezerwat krajobrazowy o obszarze 27 ha. Na Karczówce swój początek ma czerwony szlak turystyczny biegnący do Chęcin. Na północ od klasztoru na wzgórzu znajduje się pomnik i zbiorowa mogiła powstańców styczniowych.

   --
   🎄
  • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:39
   Na szczycie ulokowany jest kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do oo. bernardynów. Fundatorem zespołu klasztornego był biskup krakowski Marcin Szyszkowski. Powstał on jako wotum za ominięcie Kielc przez zarazę z 1622 r. Zespół klasztorny został wzniesiony w latach 1624–1631 w stylu późnorenesansowo-wczesnobarokowym. Na początku XVIII w. klasztor został przebudowany. Od strony wschodniej dobudowano wówczas zabudowania gospodarcze, ogrodzone murem z basztami i znajdującą się pośrodku bramą. W 1864 r. zakon bernardynów został rozwiązany przez władze carskie. Od 1957 r. klasztorem opiekują się księża pallotyni.
   Klasztor i kościół wieńczą barokowe wieże i sygnaturki pokryte blachą miedzianą. Do wnętrza prowadzą barokowe schody wykonane z wydobywanego na Kielecczyźnie czerwonego i szarego piaskowca. Na korytarzu przy wejściu do klasztoru znajduje się obraz przedstawiający złupienie klasztoru przez wojska szwedzkie w 1655 r. Kościół klasztorny jest jednonawowy. Na barokowym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Karola oraz św. Kazimierza. Pozostałe elementy wyposażenia świątyni rokokowe.
   Pod wieżą ulokowana jest kaplica pw. św. Barbary, a w niej rokokowy posąg świętej z XVII w. wykonany z samorodka rudy ołowiu – galeny. Trzy wielkie samorodki znalezione zostały w 7 grudnia 1646 r. przez Hilarego Malę z Niewachlowa, miejscowego górnika, w szybach na Karczówce[1]. Z pozostałych dwóch wykonano figurę NMP znajdującą się w katedrze w Kielcach oraz figurę św. Antoniego w kościele w Borkowicach.
   Przed klasztorem ulokowana jest kaplica MB Fatimskiej, przebudowana w 1986 r. z jednego z budynków gospodarczych z XVIII w.
   Zespół klasztorny bernardynów wpisano do rejestru zabytków nieruchomych (nr rej.: A.403/1-4 z 23.06.1967), w jego skład wchodzą:
   kościół pw. św. Karola Boromeusza,
   klasztor wybudowany w latach 1629–1631, przebudowany w XIX w.,
   zabudowania gospodarcze z I połowy XVIII w.
   ogrodzenie z basztami z XVII–XVIII w.,
   teren niezabudowany na stoku góry (nr rej.: A-1189 z 25.08.1997).Na szczycie ulokowany jest kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do oo. bernardynów. Fundatorem zespołu klasztornego był biskup krakowski Marcin Szyszkowski. Powstał on jako wotum za ominięcie Kielc przez zarazę z 1622 r. Zespół klasztorny został wzniesiony w latach 1624–1631 w stylu późnorenesansowo-wczesnobarokowym. Na początku XVIII w. klasztor został przebudowany. Od strony wschodniej dobudowano wówczas zabudowania gospodarcze, ogrodzone murem z basztami i znajdującą się pośrodku bramą. W 1864 r. zakon bernardynów został rozwiązany przez władze carskie. Od 1957 r. klasztorem opiekują się księża pallotyni.
   Klasztor i kościół wieńczą barokowe wieże i sygnaturki pokryte blachą miedzianą. Do wnętrza prowadzą barokowe schody wykonane z wydobywanego na Kielecczyźnie czerwonego i szarego piaskowca. Na korytarzu przy wejściu do klasztoru znajduje się obraz przedstawiający złupienie klasztoru przez wojska szwedzkie w 1655 r. Kościół klasztorny jest jednonawowy. Na barokowym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Karola oraz św. Kazimierza. Pozostałe elementy wyposażenia świątyni rokokowe.
   Pod wieżą ulokowana jest kaplica pw. św. Barbary, a w niej rokokowy posąg świętej z XVII w. wykonany z samorodka rudy ołowiu – galeny. Trzy wielkie samorodki znalezione zostały w 7 grudnia 1646 r. przez Hilarego Malę z Niewachlowa, miejscowego górnika, w szybach na Karczówce[1]. Z pozostałych dwóch wykonano figurę NMP znajdującą się w katedrze w Kielcach oraz figurę św. Antoniego w kościele w Borkowicach.
   Przed klasztorem ulokowana jest kaplica MB Fatimskiej, przebudowana w 1986 r. z jednego z budynków gospodarczych z XVIII w.
   Zespół klasztorny bernardynów wpisano do rejestru zabytków nieruchomych (nr rej.: A.403/1-4 z 23.06.1967), w jego skład wchodzą[2]:
   Na szczycie ulokowany jest kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do oo. bernardynów. Fundatorem zespołu klasztornego był biskup krakowski Marcin Szyszkowski. Powstał on jako wotum za ominięcie Kielc przez zarazę z 1622 r. Zespół klasztorny został wzniesiony w latach 1624–1631 w stylu późnorenesansowo-wczesnobarokowym. Na początku XVIII w. klasztor został przebudowany. Od strony wschodniej dobudowano wówczas zabudowania gospodarcze, ogrodzone murem z basztami i znajdującą się pośrodku bramą. W 1864 r. zakon bernardynów został rozwiązany przez władze carskie. Od 1957 r. klasztorem opiekują się księża pallotyni.
   Klasztor i kościół wieńczą barokowe wieże i sygnaturki pokryte blachą miedzianą. Do wnętrza prowadzą barokowe schody wykonane z wydobywanego na Kielecczyźnie czerwonego i szarego piaskowca. Na korytarzu przy wejściu do klasztoru znajduje się obraz przedstawiający złupienie klasztoru przez wojska szwedzkie w 1655 r. Kościół klasztorny jest jednonawowy. Na barokowym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Karola oraz św. Kazimierza. Pozostałe elementy wyposażenia świątyni rokokowe.
   Pod wieżą ulokowana jest kaplica pw. św. Barbary, a w niej rokokowy posąg świętej z XVII w. wykonany z samorodka rudy ołowiu – galeny. Trzy wielkie samorodki znalezione zostały w 7 grudnia 1646 r. przez Hilarego Malę z Niewachlowa, miejscowego górnika, w szybach na Karczówce[1]. Z pozostałych dwóch wykonano figurę NMP znajdującą się w katedrze w Kielcach oraz figurę św. Antoniego w kościele w Borkowicach.
   Przed klasztorem ulokowana jest kaplica MB Fatimskiej, przebudowana w 1986 r. z jednego z budynków gospodarczych z XVIII w.
   Zespół klasztorny bernardynów wpisano do rejestru zabytków nieruchomych (nr rej.: A.403/1-4 z 23.06.1967), w jego skład wchodzą:
   kościół pw. św. Karola Boromeusza,
   klasztor wybudowany w latach 1629–1631, przebudowany w XIX w.,
   zabudowania gospodarcze z I połowy XVIII w.
   ogrodzenie z basztami z XVII–XVIII w.,
   teren niezabudowany na stoku góry (nr rej.: A-1189 z 25.08.1997).
   klasztor wybudowany w latach 1629–1631, przebudowany w XIX w.,
   zabudowania gospodarcze z I połowy XVIII w.
   ogrodzenie z basztami z XVII–XVIII w.,
   teren niezabudowany na stoku góry (nr rej.: A-1189 z 25.08.1997).

   --
   🎄
  • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:44
   Straszna zaraza morowa grasowała w XVII wieku. Tysiące ludzi wymierało po ludnych i bogatych
   miastach; inni, przerażeniem zdjęci, uchodzili, chroniąc się po górach i puszczach niedostępnych.
   Nie stało sług Bożych, by nieść konającym ostatnią pociechę, nie stało rąk, by chować trupy i te po ulicach się walały, zwracając ku niebu wykrzywione boleścią twarze. Na tronie biskupim krakowskim zasiadał Marcin Szyszkowski. Z pomiędzy licznych zamków i pałaców najmilszym księciu biskupowi był pałac
   kielecki. Wtym widmo zarazy morowej poczęło zbliżać się i ku tej, wśród gór położonej, rezydencji.
   Nakazał biskup modły i nabożeństwa, sam w pontyfikalnych szatach obchodził procesjonalnie ulice
   miasta, by krzepić ducha mieszkańców , a nieraz po całych nocach leżał krzyżem przed ołtarzem,
   błagając Pana, by uchronił ukochane Kielce od straszliwej klęski. W śród gorących modłów biskup uczynił pewnej nocy ślub, że, jeżeli zaraza ominie Kielce, to jako dziękczynienie za tę łaskę na sąsiedniej górze,
   zwanej K arczówką, wystawi kościół. Z a raz a oszczędziła Kielce, a biskup, wypełniając swój ślub, w r. 1624 wystawił na górze kościółek. Do nowej tej świątyni w d. 4 listopada 1628 r. fundator sprowadził z kolegjaty relikwje św. K arola B orom eusza, patrona od z a ra zy morowej.Ale mały ten kościółek wydał się Szyszkowskiemu niedość odpowiednim i z tego powodu zmienił pierw otne zamiary: kościół znacznie po większył, postaw ił zabudow ania klasztorne, które zam ierzał oddać 0 0 . B ernardynom , gdy wtym
   n iespodziew any a silny spotkał opór ze strony Paulinów C zęstochow skich. O jcow ie ci wywodzili
   z bulli papieskiej, że zabronione jest budować tak blizko Jasnej G óry inne klasztory, a zwłaszcza
   B ernardyńskie. Po długich pertraktacjach Paulini ustąpili, a B ernardyni zajęli now ą sw ą siedzibę, z której malowniczością mało punktów w K rólestwie m oże się porównać. Praw dziw ą osobliwością kościoła tego jest posąg św. B arbary w kaplicy, z jednolitej bryły rodzim go ołowiu wyrobiony. Posąg ten, wysoki2 łokcie i 9 cali, nie ma wartości artystycznej, ale jest prawdziwą osobliw ością mineralogiczną. Bryłę tę, oraz dwie jeszcze podobne, w ykopał w górze M achnow skiej, 7 grudnia 1646 roku, górnik z Niewachlowa, Hilary Mala.

   --
   🎅
  • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:48
   Mala w pierw sze święto Wielkiej N o cy poszedł na górę M achnow ską, aby obmyśleć, gdzieby otworzyć nowy szyb. Nagle ujrzał k rę c ą c e się tum any piasku, a następnie widział wyraźnie, jak trzy osoby w ziemię się zapadły, jednocześnie zaś usłyszał głos: „Kop w tych miejscach, gdzie się osoby zapadły, aż się dokopiesz trzech brył kruszcu. Na każdej będzie litera na znak, jakiego świętego statua ma być z niej wykuta”. M ala zabrał się do roboty. Całe mienie swe wydał na tę pracę. Kilka m iesięcy już przeszło,
   a zapow iedzianych brył nie znalazł. S p rzed ał chatę swą, z dobytku tylko jedna kura mu pozostała,
   ale i tę nareszcie sp rzed ać musiał, a sam z żoną kopał niezmordowanie. Nareszcie silna wiara jego została nagrodzoną. Mala odnalazł zapowiedziane bryły, z k tó rych wyrobiono posągi Najśw. M. P., św. Antoniego
   i św. Barbary. Pierw sza statua oddaną była do Kielc, druga do Borkowic, trzecia na Karczówkę.

   --
   🎄
  • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:50
   Roku tysiąc sz e ść se t czterdziestego szóstego
   W Wigiliją Matki Boskiej — grudnia dnia siódm ego
   Trzy były grana w ielkie wykopane
   W górze M achnowskiej, ale tak nazwane:
   N ajśw iętsza Matka, Antoni, Barbara,
   Tu dla K arczów ki wspaniała ofiara,
   A to za biskupstwa Piotra G ębickiego
   Krakowskiej katedry k sięcia Siew ierskiego;
   Starosta C zechow ski kazał ich obrobić,
   By temi statuami kościoły ozdobić.
   W K ielcach katedrze Marja została,
   W Borkowicach Antoni,—to pismo zeznaje.
   Hilary Mała, ze wsi Niewachlowa,
   On to wynalazł—masz w ieść co do słowa.
   Ksiądz Andrzej Kuźniarski, gwardjan tutejszy,
   Z archiwum ułożył te szesn aście wierszy.

   --
   🎄
  • madohora Re: KIELCE 14.01.20, 23:52
   G ó rę K arczów kę w idać z odległości około 5 mil z pod Ł agow a w pow iecie Opatowskim. Kościół
   odnowiono zew nątrz; dano nową podłogę, gm achy klasztorne chylą się ku ruinie. O dpusty na św. A ntoniego (13 czerw ca), na M. B oską A nielską (2 sierpnia), a zw łaszcza p rocesja Bożego C iała w niedzielę po tym święcie, ściągają do K arczów ki liczny zastęp włościan okolicznych.

   --
   🎄

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka