27.04.09, 10:55
Ktoś na forum zwrócił uwagę na różnice zarządu wynikające z art18 i art20.Moje
pytanie:Jak duża jest ta różnica w przykładach?
Obserwuj wątek
  • qix Re: 28.04.09, 21:06
   zarząd nieruchomością nie jest sprawowany przez wspólnotę lecz przez osobę trzecią
  • uowl Re: zarząd 29.04.09, 07:46
   W art 18 jest głównie o sposobie zarządu.

   W art. 20 jest o wyborze zarządu (w sensie fizycznym) który zarządza
   nieruchomoscią, oczywiscie o obowiazujący sposób zarządu
   nieruchomoscią.
   • sw1111 Re: zarząd 29.04.09, 18:39
    Już sam nie wiem.W przypadku ujawnienia prawa w księdze wieczystej przez spółkę
    zoo kto sprawuje zarząd wspólnota czy spółka.Na czyje konto mam wpłacać
    pieniądze?spółki czy wspólnoty?
    • qix Re: zarząd 29.04.09, 20:45
     sw1111 napisał:

     > Już sam nie wiem.W przypadku ujawnienia prawa w księdze wieczystej przez spółkę
     > zoo kto sprawuje zarząd wspólnota czy spółka.Na czyje konto mam wpłacać
     > pieniądze?spółki czy wspólnoty?


     na konto spółki!dziwne?
  • llobe Re: zarząd 29.04.09, 21:17
   Jak należy rozumieć określenie ,,zarząd" zastosowane w ustawie o
   własności lokali ?

   Słowo ,, Zarząd" w ustawie zastało użyte co najmniej w trzech
   znaczeniach:
   * Zarząd jako osoba lub kilka osób wybranych przez właścicieli w
   celu kierowania sprawami wspólnoty i reprezentowania jej na zewnątrz
   oraz w stosunkach pomiędzy wspólnotą właścicielami mieszkań .
   (art.20,21 ustawy o własności lokali)
   * Zarząd rozumiany jako sposób i rodzaj zarządu.
   * Zarząd jako zarządzanie czyli sposób gospodarowania
   nieruchomością obejmujący zakres czynności i obowiązków zwykłego
   zarządu a w szczególności : bieżące utrzymanie , eksploatacje,
   konserwację, remonty w rozumieniu art.22 ustawy o własności lokali
   (Uwłl)
   Jakie są sposoby prowadzenia zarządzania (zarządu )
   nieruchomością ?

   Kodeks cywilny i ustawa o własności lokali określa trzy sposoby
   zarządzania ( zarządu )
   * Zarząd umowny - poprzez zawarcie umowy
   współwłaścicieli w zakresie funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej .
   Uzgodniono dokumenty wewnętrzne takie jak statut regulaminy . W
   wspólnocie powyżej 7 lokali w nieruchomości forma zarządu umownego
   musi być w formie pisemnej potwierdzonej notarialnie. Zmiana formy
   zarządu może być zmieniona zgodnie z art.18 ust.2a ustawy o
   własności lokali w formie uchwały zaprotokołowanej przez
   notariusza ,która stanowi podstawę do wpisu do księgi wieczystej .
   * Zarząd ustawowy - Możliwe są trzy rodzaje
   prowadzenia zarządu , zarząd własny , zarząd powierzony, zarząd
   sądowy.
   x Zarząd własny (zarządzanie) polega na
   sprawowaniu przez organ wspólnoty zarządzania nieruchomością wspólną.
   ( art.20 ust.1)
   x Zarząd powierzony to powierzenie
   zarządzania poprzez umowę zawartą pomiędzy Zarządem Wspólnoty może
   być - choć nie musi - w formie aktu notarialnego (art.18
   ust.1) a firmą która zawodowo zajmuje się zarządzaniem
   nieruchomościami.
   Zasady zarządzania przedmiotowym budynkiem (zarząd powierzony)
   zostaną określone w zawartej umowie cywilnoprawnej określającej
   zakres obowiązków zarządcy - prowadzącego działalność gospodarczą -
   oraz wzajemne korelacje ze zleceniodawcą, to jest z Zarządem
   Wspólnoty Mieszkaniowej. Jako zasadę należy przyjąć, że podstawowym
   zakresem są obowiązki wynikające ze zwykłego zakresu zarządu tj.
   utrzymanie należytego stanu technicznego , porządkowo sanitarnego
   oraz bieżącej eksploatacji zarządzanej nieruchomości oraz
   zapewnienia obsługi administracyjno - księgowej.

   x Zarząd sądowy występuje w sytuacji gdy
   obecny zarząd wspólnoty nie wypełnia swoich obowiązków i narusza
   zasady prawidłowej gospodarki. Każdy z współwłaścicieli może
   wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego.

   * Zarząd sądowy ( przymusowy) opisany jak wyżej.
  • kondominium Re: zarząd zarządowi nie równy 13.05.09, 22:02
   Dla zagmatwania sprawy dodam, że wspólnota może wybrać np. sposób
   zarządu w oparciu o art. 18 UWL. Wówczas nie wybiera się zarządu
   wspólnoty, ale zarząd sprawuje np. zewnętrzna spółka z o.o., która ma
   również swój zarząd podejmujący decyzje dotyczące wspólnoty w oparciu
   o zawartą umowę o zarząd nieruchomością wspólną.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka