05.02.06, 11:41
Proponuję umieszczać w tym wątku linki i omówienia stron, które budzą nasze
zainteresowanie.
Moim odkryciem od trzech lat jest mój krajan, Sylwek Kucharski z Jastrowia.
Wybitnie uzdolniony reportażysta, zdobywca najwyższych szczytów. Jego teksty
publikowane były w Złotowskich Okolicach. Inne reportaże, świetnie napisane
lekkim piórem, znajdziemy na stronie
www.jastrowie.to.pl/mambo/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Warto tam zajrzeć również ze względu na przepiękne zdjęcia - menu: artykuły i
galeria.
Szkoda, że tak utalentowani i nieprzeciętni ludzie pozostają niezauważeni
przez szerszą społeczność, że docenia ich tylko niewielka grupa przyjaciół.
Kieruję apel do nauczycieli geografii i do polonistów: zaproście Sylwka do
swoich szkół, niech młodzież przekona się, że zamiast z nudów szukać podniety
w spożywaniu fekaliów, można żyć z adrenaliną i pięknie jednocześnie.
Obserwuj wątek
  • tyka5 teksty do kabaretu 05.02.06, 12:11
   Po raz kolejny polecam lekturę Aktualności Lokalnych. W ostatnim numerze z 1
   lutego w artykule "Hala przyklepana" zacytowano stanowisko zarządu powiatu w
   sprawie budowy hali sportowej przy LO. Nie bardzo wiadomo, czy autorem
   przywołanych w artykule sformułowań, jest wyłącznie starosta Jaskólski, który
   referował stanowisko zarządu, tym niemniej takie cymesy składniowe i
   frazeologiczne, jakie pojawiły się w wypowiedzi starosty, można spotkać chyba
   tylko w Ulissesie Jamesa Joyce a. Zastosowana przez starostę
   technika "strumienia świadomości" jest przedniej jakości. Jedno wypowiedzenie
   składa się z dwunastu chyba wypowiedzeń składowych i z około stu pięćdziesięciu
   wyrazów. Imponujące nieprawdaż? A jaki cudny styl, w sam raz do kabaretu "Ani
   mru mru": "Zarząd powiatu zobowiązuje się do [...] zabezpieczenia terenu
   przyległego do szkoły w ogrodzenie wkomponowane w otoczenie celem zapewnienia
   bezpieczeństwa i higieny pracy pracy uczniów z I LO...". Mówiąc po chłopsku,
   zarząd powiatu ma dopilnować, aby wokół terenu należącego do Ogólniaka został
   postawiony płot, coby uczniowie na przerwach na piwo nie wyskakiwali, albo i na
   coś mocniejszego.
   Polecam.
  • tyka5 rotmistrz Witold Pilecki - zapomniany bohater 23.02.06, 14:56
   www.historycy.org/index.php?showtopic=6324
   Witold Pilecki

   Prawdopodobnie bohater o najodważniejszej karcie z całej II wojny światowej.
   Człowiek, który całym swoim życiem ukazał, że nie istnieją granice odwagi i
   poświęcenia.

   Witold Pilecki WITOLD
   Witold Pilecki "WITOLD"

   1901 - 1948
   Przybrane nazwiska: Roman Jezierski, Tomasz Serafiński.
   Pseudonimy: Druh, Witold.
   Oficer rezerwy kawalerii WP: podporucznik [1925], porucznik [11.XI.41],
   rotmistrz [11.XI.43].

   Urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu koło jeziora Ładoga, w północnej
   Rosji, własciwie w Karelii, gdzie jego ojciec, Julian, był rewizorem
   lesnym.
   Ród Pileckich od pokoleń mieszkał na Litwie, rodzina matki Witolda,
   Ludwiki, pochodzaca z Mohylewszczyzny, była zesłana po Powstaniu
   Styczniowym w okolice Pietrozawodska, na krańcach rosyjskiego imperium.
   Dziad Witolda, Józef Pilecki, po tymże Powstaniu przesiedział 7 lat na
   Syberii, zanim został wykupiony przez rodzinę. Polskie tradycje
   niepodległosciowe były więc w rodzinie Witolda bardzo żywe.
   Od 1910 roku Ludwika Pilecka z czworgiem dzieci zamieszkała w Wilnie. Tam
   chodził do szkół. Ukończył Szkolę Handlowa. W 1914 wstapił do tajnego
   skautingu-harcerstwa, zakazanego przez władze carskie. W 1916 założył
   zastęp harcerski w Orle.

   W 1918 roku w momencie wycofywania się Niemców z Wileńszczyzny, Polacy
   zorganizowali się aby zapobiec przejęciu władzy w Wilnie przez
   bolszewików. Witold wstapił do oddziałów samoobrony dowodzonych przez gen.
   Władysława Wejtkę.
   W 1919 roku służył w partyzanckim oddziale legendarnego zagończyka mjr.
   Jerzego Dabrowskiego. W walkach odwrotowych z bolszewikami w lipcu 1920
   roku dowodził pod Grodnem sekcja kompanii harcerskiej. Od 5 sierpnia 1920
   roku służył znowu pod mjr. Dabrowskim w 211. pułku ułanów [pózniejszy 13.
   p.uł.] i z pułkiem tym walczył na przedpolu warszawskim pod Radzyminem.
   Pózniej pułk wszedł pod rozkazy gen. Żeligowskiego. Pilecki walczył w
   Puszczy Rudnickiej i brał udział w zajmowaniu Wilna. Odwaga i brawura
   odznaczył się w tej wojnie kilkakrotnie, dwukrotnie został odznaczony
   Krzyżem Walecznych.


   Po wojnie, w 1921 roku zdał maturę w Gimnazjum im. Joachima Lelewela w
   Wilnie. Był uzdolniony artystycznie, rysował, malował i pisał wiersze...
   W 1926 roku, po ukończonych kursach i praktykach mianowany został
   podporucznikiem rezerwy kawalerii. Był ziemianinem, gospodarował w
   rodzinnych Sukurczach, fascynowała go przyroda i konie.

   Zmobilizowany 26 sierpnia 1939 w ramach 19. DP, był dowódca plutonu
   kawalerii. Resztki dywizji rozbitej przez Niemców wycofały się w kierunku
   planowanego przez polski sztab tzw. "przedpola rumuńskiego", aż w
   Lubelskie, pod Włodawę. Tam odtworzono oddziały kawalerii 41. DP
   Rezerwowej, dowodzone przez mjr. Jana Włodarkiewicza. Witold Pilecki
   został jego zastępca. Tak splotły się wojenne losy tych dwóch oficerów.
   Po agresji sowieckiej 17 wrzesnia, Pilecki i Włodarkiewicz zakopali broń i
   przedarli się z powrotem do Warszawy.
   Na konto ppor. Pileckiego i jego żołnierzy w kampanii wrzesniowej zapisano
   zniszczenie siedmiu niemieckich czołgów i dwóch nieuzbrojonych samolotów.
   Pilecki uznał to potem za "rezultat niewielki".

   9 listopada 1939 roku w Warszawie Pilecki, Włodarkiewicz i kilku innych
   oficerów założyli jedna z pierwszych wojskowych organizacji
   konspiracyjnych pod nazwa Tajna Armia Polska [TAP]. Było to w szesć
   tygodni po założeniu w Warszawie Służby Zwycięstwu Polski.
   była to organizacja oficerów zawodowych WP i ziemian, o profilu
   narodowo-katolickim. Mjr Jan Włodarkiewicz został jej Komendantem, ppor.
   Witold Pilecki inspektorem organizacyjnym, ppłk "Stefan" Władysław
   Surmacki szefem sztabu. TAP sięgała poza Warszawę, do Siedlec, Lublina,
   Radomia i Krakowa. W 1940 roku liczyła prawdopodobnie ok. 8000
   zaprzysiężonych członków, posiadała kilkanascie karabinów maszynowych,
   kilka rusznic przeciwpancernych i ok. 4000 karabinów.


   Po poczatkowych konfliktach z SZP [osobiscie gen. Stefana "Grota"
   Roweckiego z mjr. Włodarkiewiczem. Stefan Rowecki w raporcie do gen.
   Sosnkowskiego okreslił w listopadzie 1940 ideologię organizacji jako
   "faszyzm katolicki"], w jesieni 1941 mjr Włodarkiewicz podporzadkował
   Tajna Armię Polsk± Zwiazkowi Walki Zbrojnej [ZWZ]. Został nawet pierwszym
   dowódca "Wachlarza" - wydzielonych z ZWZ oddziałów na kresach wschodnich,
   przygotowywanych na wypadek wojny niemiecko-sowieckiej.
   Sprawy te zreszta nie dotyczyły już konspiratora ppor. Witolda
   Pileckiego... Od nocy 21/22 wrzesnia 1940 Witold Pilecki był więzniem nr
   4859 Konzentrationslager Auschwitz.
   Był bodaj jedynym ochotnikiem w całej historii II Wojny Swiatowej, który
   poszedł do Oswięcimia swiadomie i dobrowolnie...
   W 1940 Gestapo aresztowało wielu członków TAP. Wkrótce liczni z nich
   znalezli się w KL Auschwitz. W obozie uwięzionych było m. in. dwóch
   członków scisłego kierownictwa TAP, ppłk. Władysław Surmacki i dr
   Władysław Dering, szef służby zdrowia TAP.
   W tym czasie [1940] nazwa KL Auschwitz nie budziła jeszcze grozy, takiej
   jak już niedługo pózniej. Niewielu ludzi w Polsce miało wyobrażenie o
   warunkach tam panujacych, nie było żadnych potwierdzonych informacji;
   Auschwitz nie uchodził za obóz eksterminacyjny, a raczej za "surowy
   osrodek internowania".
   Pilecki zgłosił mjr. Włodarkiewiczowi projekt swojego dobrowolnego pójscia
   do KL Auschwitz dla przesyłania raportów o sytuacji oraz stworzenia tam
   zakonspirowanej organizacji oporu wsród więzniów. Nie do końca wyjasnione
   sa okolicznosci podjęcia tej decyzji przez "Witolda".
   Pilecki był w pewnym konflikcie z Włodarkiewiczem na tle wygórowanych
   ambicji tego ostatniego oraz jego oporów wobec ZWZ. Włodarkiewicz wahał
   się z wyrażeniem zgody na propozycję Pileckiego. Płk. Janusz Albrecht
   'Wojciech" - ówczesny szef sztabu ZWZ, został powiadomiony o propozycji
   Pileckiego.
   W listopadzie 1941, po wcieleniu TAP do ZWZ, ppor. Witold Pilecki, wówczas
   już więzień KL Auschwitz, został awansowany przez gen. Stefana
   "Grota"-Roweckiego do rangi porucznika [niektórzy publicysci powojenni
   kwestionuja awansowanie oficera przebywajacego w obozie, jednak jak
   wykazuje wojenna praktyka nie był to wypadek odosobniony. Przecież własnie
   gen. "Grot" otrzymał awans na generała dywizji z dniem 1 stycznia 1944 -
   już jako więzień KL Sachsenhausen].
   Sam Pilecki zeznał przed komunistycznym sadem wojskowym w 1948 roku, iż
   poszedł do Oswięcimia z rozkazu gen. "Grota", przekazanego mu przez mjr.
   Włodarkiewicza. Jest również oczywiste, że Pilecki nie zdawał sobie w
   pełni sprawy z tego, gdzie dobrowolnie idzie...
   Został zaopatrzony w fałszywe dokumenty na nazwisko Tomasza Serafińskiego
   z Krakowa, rzekomo zmarłego w Warszawie podczas działań wojennych w 1939
   roku [pózniej okazało się, że Serafiński żył nadal].
   Schwytanych na ulicach warszawiaków przewożono poczatkowo do koszar
   SS-Reiterregiment przy Łazienkowskiej. PóĽniej utworzono obóz
   przejsciowy przy Skaryszewskiej.

   19 wrzesnia 1940 roku hitlerowcy urzadzili na Żoliborzu, Grochowie i
   Mokotowie wielka łapankę. Pilecki przebywał wówczas w mieszkaniu Eleonory
   Ostrowskiej przy al. Wojska Polskiego na Żoliborzu. Niemcy, szukajac
   mężczyzn, dosyć pobieżnie przegladali mieszkania, i to nie wszystkie.
   Pilecki, mimo, iż mógł się ukryć, sam wyszedł do żołnierza niemieckiego
   stojacego w drzwiach mieszkania. Wychodzac z żołnierzem szepnał do
   Ostrowskiej:
   "Zamelduj gdzie trzeba, że rozkaz wykonałem".
   Choć mógł uciec - nie zrobił tego.
   Podczas tej łapanki, Niemcy zatrzymali ok. 2000 mężczyzn. W ujeżdżalni
   dawnego 1. pułku szwoleżerów, przez kolejne dwa dni kopano ich leżacych i
   katowano bykowcami. W dwa dni pózniej przewieziono ich do KL Auschwitz.
   Był to dopiero drugi wielki transport więĽniów z Warszawy. W tym samym
   transporcie wywieziono do Aus
   • tyka5 Re: rotmistrz Witold Pilecki - zapomniany bohater 23.02.06, 14:59
    c.d. zapomniany bohater

    W tym samym transporcie wywieziono do Auschwitz Władysława Bartoszewskiego.

    O nocy 21/22 wrzesnia 1940 roku Pilecki napisał w raporcie z 1943:
    "Około 10 wieczór pociag się zatrzymał w jakims miejscu i dalej już nie
    ruszył. Słychać było krzyki, wrzaski - otwieranie wagonów, ujadanie psów.
    [...] Oslepieni reflektorami, pchani, bici, kopani, szczuci psami,
    raptownie znaleĽlismy się w warunkach, w jakich watpię, by ktos z nas był
    kiedykolwiek. [...] Pędzono nas przed siebie, ku większej ilosci
    skupionych swiateł. W drodze kazano jednemu z nas biec do słupa w bok od
    drogi i zaraz w slad za nim puszczono serie z p-ma. Zabito. Wyci±gnięto z
    szeregu 10 przygodnych kolegów i zastrzelono w marszu z pistoletów na
    skutek odpowiedzialnosci solidarnej za "ucieczkę", która zaaranżowali sami
    SS-mani. Wszystkich jedenastu ciagnięto na rzemieniach uwiazanych do
    jednej nogi. Drażniono krwawymi trupami psy i szczuto je na nich. Robiono
    to pod akompaniament smiechu i kpin. Zbliżalismy się do bramy umieszczonej
    w ogrodzeniu z drutów, na której widniał napis: "Arbeit macht frei"
    Pózniej dopiero nauczylismy się go dobrze rozumieć. [...]


    W ciagu paru dni czułem się oszołomiony i jakby przerzucony na inna
    planetę. Wpędzenie nas w nocy kolbami esesmanów za druty, na teren
    oswietlony reflektorami - przebiegamy przez niesamowicie rozesmianych,
    wrzeszczacych "capów," porzadkujacych szeregi nasze dragami, majacych
    zielone i czerwone łatki w miejscach, gdzie wiesza się ordery, wsród
    dzikich chichotów i żartów dobijajacych chorych i słabych lub tego, kto
    miał nieostrożnosć powiedzieć, że był sędzia lub jest księdzem - zrobiło
    na mnie wrażenie, że zamknięto nas w zakładzie dla obłakanych. [...]
    Tu oddalismy wszystko w wielkie worki, do których odpowiednie przywiazano
    numery.
    Tu ostrzyżono nam włosy na głowie i na ciele, pokropiono trochę prawie
    zimna woda. Tu wybito u mnie pierwsze dwa zęby za to, że numer ewidencyjny
    na tabliczce napisany niosłem w ręku, a nie w zębach. Dostałem w szczękę
    ciężkim dragiem. Wyplułem dwa zęby. Pociekło trochę krwi. [...]
    Lagerführer Karl Fritz: "Popatrzcie, to jest krematorium. Wszyscy
    pójdziecie do krematorium, 3 tysiace stopni ciepła". I ciagnał dalej, że
    jest to jedyna droga na wolnosć przez komin. [...] Dobre widoki dla nas:
    przez komin. Pobledlismy, drżałem. Bałem się".
    Pilecki występujacy w KL Auschwitz jako Tomasz Serafiński otrzymał numer
    obozowy 4859.


    Pracował w obozie oswięcimskim w różnych komandach: był sprzatajacym,
    pielęgniarzem [dzięki dr Deringowi], stolarzem, rzezbiarzem, grabarzem,
    paczkarzem, piekarzem. Chorował kilkakrotnie, przetrzymał dzięki dr
    Deringowi zapalenie płuc.
    Napisał potem:
    "Obóz, warunki przeżycia były tym, co wyraznie klasyfikowało charaktery -
    wartosci indywidualne; jedni staczali się, stajac się coraz większymi
    draniami bez skrupułów, inni za to jakby dla przeciwwagi podnosili się
    ciagle moralnie, silnie rzezbiac w charakterach własnych jak w
    kryształach. Zdarzały się ciagle niespodzianki, jak załamania tych, którzy
    się silnymi wydawali, tak również nagłe odrodzenie się moralne
    indywidualnosci słabych".
    Pilecki nie załamał się.
    "Pisałem w listach do rodziny [...], by mnie nie starano się z lagru
    wykupić, co mogłoby się zdarzyć, gdyż nie miałem żadnej sprawy, a
    hazardowała mnie gra i oczekiwana w przyszłosci rozgrywka na miejscu.
    [...] znalazłem w sobie radosć wynikajaca ze swiadomosci, że chcę
    walczyć". Witold Pilecki poszedł dobrowolnie do Auschwitz głównie po
    to, żeby założyć tam organizację oporu. Szczegóły planu zmieniły się
    w rzeczywistosci obozu zagłady, ale pózniej Pilecki okreslił swoje
    założenia następujaco:
    "Podtrzymanie na duchu kolegów przez dostarczanie i
    rozpowszechnianie wiadomosci z zewnatrz; zorganizowanie w miarę
    możliwosci dożywiania i rozdzielania odzieży wsród zorganizowanych;
    przekazywanie wiadomosci na zewnatrz oraz jako uwieńczenie
    wszystkiego - przygotowanie oddziałów własnych do opanowania [obozu]
    zrzucenia tu broni lub siły żywej [desantu]".
    W ciagu kilku tygodni zorganizował zalażki konspiracji obozowej.
    Posłużył się modelem głęboko utajnionych "piatek", które miały
    bardzo ograniczone kontakty jedna z druga. Baza było pięć górnych
    "piatek", niezależnych i nic o sobie nie wiedzacych, które rozwijały
    się w dolne "piatki".
    Pierwsza "górna piatka" powstała jesienia 1940, druga dopiero w
    marcu 1941, w stolarni obozowej.

    Do pierwszej "piatki" należeli:
    płk. Władysław Surmacki - nr 2759
    kpt. dr. Władysław Dering - nr 1723
    por. Jerzy de Virion - nr 3507
    Eugeniusz Obojski - nr 194
    kpt. Alfred Stössel - nr 435.
    Ta piatka została zaprzysiężona przez Witolda Pileckiego. Organizacja
    przyjęła nazwę "Zwiazek Organizacji Wojskowych" [ZOW].
    Z biegiem czasu organizacja rozrosła się do wielu komórek ulokowanych w
    kilku komandach obozu. Należeli do niej m.in. narciarz Bronisław Czech [nr
    349] i artysta rzeĽbiarz prof. Xawery Dunikowski [nr 774]. Objęła nawet
    kilku więzniów funkcyjnych. Szpital obozowy stał się ważna enklawa
    konspiracji. Zorganizowano pierwszy kontakt z ludnoscia cywilna poza
    obozem, która wykorzystano dla przerzutu lekarstw do obozu. Konspiracja
    miała własny sad, wydawała wyroki smierci na kapusiów, które wykonywano
    przy pomocy wszy zakażonych tyfusem, albo zamieniajac kartoteki więzniów z
    wyrokami smierci wydanymi przez Niemców [spenetrowano również tzw.
    "Aufnahmenkommando" Oddziału Politycznego - Politische Abteilung, czyli
    obozowego Gestapo].
    Inicjatywa ruchu oporu Pileckiego była pierwsza, ale pózniej nie jedyna.
    Każde prawie srodowisko próbowało zorganizować się. Powstały grupy oporu
    PPS pod kierunkiem Stanisława Dubois [nr 3904, w obozie przebywał jako
    Dębski, rozstrzelany 21.VIII.42], ZWZ płk. Kazimierza Rawicza [nr 9319],
    prawicowej ONR Jana Mosdorfa [nr 8230, rozstrzelany 11.X.43].
    Celem Pileckiego było połaczenie wszystkich grup konspiracyjnych i
    przygotowanie powstania w obozie. Do ZOW Pileckiego przyst±piło wkrótce
    kilku socjalistów i członków ZWZ. Płk Rawicz objał zwierzchnictwo wojskowe
    nad połaczonymi grupami konspiracyjnymi i symbolicznie-formalnie
    podporzadkował je Komendantowi ZWZ. Po przeniesieniu Rawicza do
    Mauthausen, przywództwo wojskowe objał płk Juliusz Gilewicz [nr 31033,
    rozstrzelany 11.X.1943 zadenuncjowany już po ucieczce Pileckiego].
    Utworzono "komitet polityczny" z przedstawicieli lewicy [m.in. Stanisław
    Dubois] i prawicy [m.in. Jan Mosdorf]. Wciagnięto do konspiracji grupę
    więzniów Czechów. Nawet w tej konspiracji, w samym jadrze piekła, nie
    obyło się bez tarć, głównie ambicjonalnych...
    Oczywiscie siły były minimalne wobec hitlerowskiej machiny zbrodni. Ale
    siła konspiracji tkwiła w jej znaczeniu psychologicznym i moralnym. A
    ofiary były ogromne.
    Napisał potem Pilecki:
    "Wielki młyn lagru wyrzucał wciaż trupy. Wielu kolegów ginęło, których
    stale trzeba było zastępować innymi. Wciaż trzeba było wszystko wiazać.
    [...] W wysiłku pracy codziennej walczylismy o to, by jak najmniej oddać
    do komina istnień polskich, a dzień czasami wydawał się rokiem".
    Kiedy z końcem 1941 roku Niemcy rozpoczęli wielka rozbudowę Birkenau
    [Auschwitz II] i podjęli masowa eksterminację Żydów, konspiracja obozowa
    objęła po częsci ten nowy obóz. Chodziło głównie o zebranie wiarygodnych
    informacji o eksterminacji Żydów i przesłanie ich do Warszawy. Okazało
    się, że płk Jan Karcz, po przetrzymaniu 9 dni okrutnego przesłuchania w
    "bunkrze" bloku 11, został przeniesiony do Birkenau. Karcz stworzył tam
    kolejne "piatki" ZOW, głównie z więzniów przeniesionych z Auschwitz I. Nie
    ma informacji czy wciagnięto do konspiracji jakichs Żydów, którzy nie
    ulegli natychmiastowemu zagazowaniu. Zbierano informacje, rozdawano nieco
    żywnosci i lekarstw.
    Wiosna 1942 przywieziono do Auschwitz pierwsze więzniarki, które osadzono
    w obozie
    • tyka5 Re: rotmistrz Witold Pilecki - zapomniany bohater 23.02.06, 15:01
     c.d. zapomniany bohater


     Wiosną 1942 przywieziono do Auschwitz pierwsze więzniarki, które osadzono
     w obozie kobiecym Birkenau. Z czasem kilkanascie kobiet weszło do
     konspiracji obozowej. Próbowano ratować młode dziewczęta-więzniarki.
     Według Józefa Garlińskiego, wiosna 1942 roku w Auschwitz było już ok. 1000
     wtajemniczonych i zaprzysiężonych członków ZOW. Dokładne liczby sa nie do
     odtworzenia. Idea Pileckiego było zbrojne opanowanie obozu, gdyby
     zaatakowano go z zewnatrz, zrzucono tam broń i desant lub nawet tylko
     dokonano ciężkiego nalotu bombowego. Pilecki podzielił Auschwitz I na
     cztery bataliony; każdy blok miał być szkieletowym plutonem. Wyznaczono
     dowódców. Pilecki do końca wierzył, że więzniowie byli zdolni do
     opanowania obozu.
     Rozgoryczony, najwyrazniej rozmijajacy się z realiami, napisał pózniej:
     "Tragedia nasza było nie to, żesmy - jak myslała Warszawa - byli
     kosciotrupami, lecz przeciwnie, że jakkolwiek bylismy silni i lokalnie
     bieg wypadków mielismy w swoim ręku, ze względu jednak na ogólna sytuację
     - społeczeństwo, represje - ręce mielismy zwiazane i z oddali musielismy
     uchodzić za bezradnych. Potrzebny był nam rozkaz".
     Informacje z obozu przesyłano różnymi kanałami. Pilecki nawiazał kontakty
     z komandem "mierników", którzy wychodzili poza obóz dla prac mierniczych,
     wynoszac przy tym meldunki. Wciagnał w konspirację, więznia woznicę. W
     szpitalu obozowym pod podłoga gabinetu głównego lekarza, dr Dering
     zainstalował odbiornik radiowy. Zdarzały się, chociaż bardzo rzadko,
     zwolnienia więĽniów z obozu. Dzięki nim pierwszy meldunek dotarł do
     Warszawy w listopadzie 1940, a w marcu 1941 został przekazany do Londynu
     przez kuriera komendanta głównego ZWZ gen. "Grota".
     W 1942 roku kilku uciekinierów przekazało kolejne meldunki ZOW do Dowódcy
     AK.
     Na poczatku 1943 Pilecki zaczał mysleć o ucieczce z obozu. Były ku temu
     trzy powody.
     Po pierwsze, Pilecki zdał sobie sprawę, że "Warszawa" nie ma zamiaru
     zorganizowania uderzenia na obóz - postanowił więc interweniować
     osobiscie. Po drugie, docierały do niego informacje o zaciskajacej się
     wokół ZOW i niego samego pętli niemieckiej. Z końcem 1942 i poczatkiem
     1943 roku ZOW poniósł duże straty. Niemcy zgładzili wielu konspiratorów,
     którzy tkwili w ZOW niemal od poczatku. Tak zginęli np. Alfred Stössel z
     pierwszej "górnej piatki" i płk Jan Karcz, kierujacy ZOW w Birkenau. Po
     trzecie, Niemcy rozpoczęli akcję przerzucania więzniów z niskimi numerami
     do innych obozów. Pileckiemu udało się raz wyreklamować z takiego
     transportu.
     Z kilku koncepcji ucieczki, Pilecki zdecydował się na ucieczkę przez
     komando wypiekajace chleb w piekarni ulokowanej poza obozem. Od rożnych
     członków ZOW Pilecki, Jan Redzej i Edward Ciesielski otrzymali z magazynu
     odzieży cywilne ubrania, przybory do golenia, 400 dolarów, klucz do drzwi
     piekarni, srodek nasenny, preparat mylacy psy i cyjanek potasu. Każdy z
     nich wiedział zbyt dużo, żeby mogli ryzykować dostanie się żywymi w ręce
     Niemców. Podstępem, przez szpital, zostali przyjęci do komanda piekarzy.
     Uciekli w noc niedzieli wielkanocnej 26/27 kwietnia 1943. Pracujac na
     nocna zmianę w piekarni, zostali w niej zamknięci przez strażnika
     niemieckiego, uspili innego strażnika wewnatrz, przecięli kabel
     telefoniczny, otworzyli drzwi i wyszli na wolnosć. W siapiacym deszczu,
     torem kolejowym doszli do Soły, a potem do Wisły, przez która przeprawili
     się znaleziona szczęsliwie łódka. Ksiadz na plebani w Alwerni nakarmił ich
     i dał im przewodnika. Przez kilka wsi, Tyniec, okolice Wieliczki, Puszczę
     Niepołomicka dotarli do Bochni, a stamtad do Wisnicza, gdzie Pilecki
     odszukał prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Ten ułatwił mu kontakt z
     komórkami AK, które potraktowały uciekinierów bardzo podejrzliwie. Do
     podejrzeń przyczyniły się zreszta namowy Pileckiego żeby zaatakować obóz w
     Oswięcimiu.
     25 sierpnia 1943 roku Pilecki, już w Warszawie, nawiazał kontakt z
     oficerem KG AK, dr Henrykiem Gnoińskim "Zygmuntem" [wczesniej w Referacie
     "C" III Oddz. SZP, póĽniej w ZO], który wówczas zajmował się sprawami
     kacetu w Auschwitz.
     Pilecki apelował o atak na Oswięcim, który jednak uznano za niewykonalny
     siłami AK.
     Napisał szczegółowy raport o obozie, tzw. "Raport Witolda", który został
     przekazany do Londynu. Rzad RP w Londynie bezskutecznie apelował zreszta
     wczesniej do Brytyjczyków, o zbombardowanie obozu. Istniał też plan ataku
     na obóz i otwarcia go na pół godziny, gdyby Niemcy zaczęli masowo mordować
     więzniów w Auschwitz I. W pobliże obozu wysłano dwóch cichociemnych. Jeden
     z nich, ppor. "Alfa" Stefan Jasieński, wysłany przez KG AK w lipcu 1944,
     miał przygotować rozpracowanie na rzecz planowanego uderzenia Grupy
     Operacyjnej "Odra", ranny ok. 29 wrzesnia w Malcu wpadł w ręce niemieckie,
     po czym przewieziono go do KL Auschwitz. Według londyńskich zródeł ppor.
     "Alfa" obóz przeżył, po czym od 10.V.1945 przebywał w Wielkiej Brytanii i
     tam zaginał. Innego zdania sa byli więzniowie Oswięcimia, utrzymuja oni,
     że Jasieński zginał w obozie jeszcze w 1944.
     Podziemie Pileckiego w KL Auschwitz nie spełniło zasadniczego zadania, dla
     którego "Witold" je stworzył.
     Do walki o obóz nigdy nie doszło.
     Pilecki w Warszawie zrozumiał niewykonalnosć tego w istniej±cych
     warunkach. Lojalnie przekazał te informacje konspiracyjnym kanałem do kpt.
     Stanisława Kazuby w obozie. W Warszawie skontaktował się z rodzinami
     kilkunastu więzniów i uzyskał dla nich zapomogi z funduszów AK. Pomagał im
     też w życiowych sprawach.
     W Warszawie Pilecki, pod ps. "Druh", otrzymał konspiracyjny przydział do
     Oddz. III [Brygada Informacyjno-Wywiadowcza "Kameleon"-"Jeż"] sztabu
     Kedywu KG AK. Wyczerpany obozem, w Kedywie pełnił funkcje administracyjne.
     Otrzymał awans na rotmistrza [w kawalerii odpowiednik kapitana].
     Wiosna 1944 podjał "konspirację w konspiracji".
     Zaczał pracować nad tworzeniem tajnej, kadrowej organizacji NIE,
     przygotowywanej w przewidywaniu nadchodzacej okupacji sowieckiej Polski.
     Organizacja ta dowodził płk. Emil Fieldorf "Nil", poprzednio dowódca
     Kedywu KG AK. Pilecki, pracujacy nad przygotowaniem wywiadu, podlegał
     Stefanowi Miłkowskiemu "Jeżowi" [wg. relacji por. Stanisława "Klary"
     Wierzyńskiego pseudonim "Jeż" nosił w Kedywie Stefan Wysocki].

     1 sierpnia 1944 o godzinie 17:00 w Warszawie wybuchło Powstanie.
     Pilecki, mimo, że oficerowie NIE mieli być wyłaczeni z walk powstańczych,
     ochotniczo wstapił do I batalionu w zgrupowaniu "Chrobry II" operujacym w
     Sródmiesciu-Północnym. W 1. kompanii walczył najpierw jako szeregowy,
     pózniej, gdy ujawnił swój stopień oficerski objał dowodzenie 2. kompania
     walczaca w rejonie Towarowej i Pańskiej.
     W czasie tych walk zetknał się ze swoim współtowarzyszem ucieczki z
     Auschwitz, Edwardem Ciesielskim; trzeci uciekinier, kpt. Jan Redzej,
     zginał w Powstaniu. W oddziale poznał się z ppor. Bolesławem Niewiarowskim
     "Lekiem". Losy ich splotły się w rok pózniej.
     Przed kapitulacj± Powstania, Pilecki ukrył kilkanascie sztuk broni w
     mieszkaniu matki "Leka".
     5 pazdziernika 1944 znalazł się ponownie w rękach niemieckich - tym razem
     jako oficer Armii Krajowej objęty prawami jenieckimi. Przez kilka dni
     przebywał w obozie jenieckim Lamsdorf [Łambinowice k/Opola].
     W obozie jenieckim w Murnau był małomówny, usiłował dokumentować życie
     jeńców. Miał głębokie poczucie służby i czuł się zwiazany przysięga
     wojskowa z organizacja NIE.
     Po wyzwoleniu obozu, 8 maja 1945 roku stanał w Murnau do raportu u gen.
     Tadeusza Pełczyńskiego "Grzegorza".
     Płk "Makary" Kazimierz Iranek-Osmecki, były szef II Oddz. KG AK, polecił
     mu czekać na dalsze dyspozycje. W czerwcu 1945, w Murnau rtm. Pilecki
     zgłosił chęć wstapienia do II Korpusu gen. Władysława Andersa we Włoszech
     z życzeniem powrotu do kraju.
     11 lipca 1945 został przyjęty do II Korpusu. Od płk. "Hańczy", szefa
     komórki na Kraj Oddziału II [wywiadu] Polskich Sił Z
     • tyka5 Re: rotmistrz Witold Pilecki - zapomniany bohater 23.02.06, 15:04
      c.d. zapomniany bohater

      11 lipca 1945 został przyjęty do II Korpusu. Od płk. "Hańczy", szefa
      komórki na Kraj Oddziału II [wywiadu] Polskich Sił Zbrojnych, otrzymał
      polecenie zorganizowanie grupy, która przewiozłaby do Polski większe sumy
      pieniędzy. Pilecki sciagnał z Murnau do San Giorgio we Włoszech Marię
      Szelagowska, z która współpracował wczesniej w Polsce. Spotkał też por.
      Niewiarowskiego "Leka", towarzysza broni z Powstania Warszawskiego.
      Spisywał wspomnienia oswięcimskie, które potem przechowywano w Studium
      Polski Podziemnej w Londynie.
      Po smierci płk. "Hańczy" odwołano przerzut pieniędzy, a Pilecki zaczał
      podlegać płk. Kijakowi.
      W dniach 5 i 11 wrzesnia 1945 odbył rozmowy z gen. Andersem, który
      zatwierdził jego powrót do Kraju. Zadanie Pileckiego zbierania informacji
      o sytuacji w komunistycznej Polsce zostało sformułowane ogólnikowo, zakres
      pozostawiono jego możliwosciom i decyzjom. Z końcem pazdziernika 1945,
      przez Bremen, Pragę, Pilzno i Dziedzice, Pilecki, Szelagowska i
      Niewiarowski powrócili do Polski. Pilecki wrócił jako "Roman Jezierski" i
      otrzymał w Dziedzicach dokumenty repatriacyjne.
      Po pobycie w Krakowie, 8 grudnia 1945 dotarł do Warszawy. Rozpoczał
      ostatnie półtora roku swojej pracy konspiracyjnej, tym razem pod okupacja
      komunistyczna - w rzeczywistosci sowiecka.
      W kraju szalał terror komunistyczny UB i "ludowego" Wojska Polskiego
      wspieranych przez NKWD i armię sowiecka, skierowany przeciwko dawnemu
      podziemiu antyniemieckiemu i całemu ruchowi niepodległosciowemu - a byłej
      Armii Krajowej w szczególnosci.
      Łamano krwawo wszelkie swobody obywatelskie oraz niepodległosciowe
      aspiracje Polaków. W lasach nadal przebywało bardzo dużo zdezorientowanych
      oddziałów partyzanckich. Najpierw Armia Krajowa, a póĽniej NIE - która nie
      rozwinęła swojej działalnosci [gen. Fieldorf został 7 marca 1945
      aresztowany przez NKWD w Milanówku i zesłany na Ural] i Delegatura Sił
      Zbrojnych zostały rozwiazanie, a w ich miejsce powstała obywatelska w
      swoim założeniu organizacja kierowana przez płk. Rzepeckiego "Wolnosć i
      Niezawisłosć" [WiN].
      Dla bezkompromisowego i wiernego przysiędze NIE Witolda Pileckiego
      pozostała jedynie walka.
      Po przybyciu z Włoch napisał:
      "Po Powstaniu ja też znalazłem się po tamtej stronie a rozumiałem dobrze,
      że obowiazkiem moim jest być tu w Kraju [jakkolwiek mnie tam było lepiej],
      gdyż wynikało to z obowiazków nowej pracy i nowo złożonej przysięgi".
      Dawna siatka NIE już nie istniała, infrastruktura AK-owska była zniszczona
      albo zerwana, WiN dażył do przejęcia kontroli nad oddziałami lesnymi i do
      umożliwienia powrotu tysiacom dawnych żołnierzy podziemia do w miarę
      normalnego życia ["rozładowanie lasów"] - w warunkach nowej okupacji.
      Witold Pilecki zaczał tworzyć swoja siatkę od poczatku.
      Jednym z pierwszych jego współpracowników był Makary Sieradzki, towarzysz
      broni jeszcze z 1939 roku z TAP.
      W tym czasie "Witold" mieszkał w rożnych miejscach w Warszawie, a od
      lutego 1946 przy ul. Skrzetuskiego 20 m. 1, u Eleonory Ostrowskiej.
      Pracował jako magazynier w firmie budowlanej i wraz z Szelagowska
      prowadził wytwórnię wód kwiatowych, projektujac etykietki na flakoniki.
      Spotkał się z kilkoma dawnymi współwięzniami oswięcimskimi, był nawet raz
      w 1946 roku w dawnym obozie Auschwitz. Przygotowywał ksiażkę o Oswięcimiu,
      gromadził materiały. Wiele z nich przepadło, co najmniej jedna kopia jego
      raportu wpadła potem w ręce bezpieki.
      Zdołał skupić wokół siebie kilku współpracowników: Makarego Sieradzkiego,
      Tadeusza Pluzańskiego, Tadeusza Szturm de Sztrema [socjalistę], Marię
      Szelagowska, Witolda Różyckiego [pracownika Ministerstwa Żeglugi i Handlu
      Zagranicznego]. Różycki przekazał Pileckiemu tekst umowy handlowej z ZSRR
      i wewnętrzny serwis informacyjny. Pluzański wyjechał nawet na krotko do
      Włoch, do II Korpusu, ale wkrótce powrócił do Polski. Niewiarowski "Lek"
      przekazywał pewne informacje przez kurierów i pózniej wyjechał z kraju.
      Informacje o konspiracji grupy "Witolda" pochodza prawie wyłacznie z
      materiałów UB i sadu, moga więc być w dużej częsci sfabrykowane. W każdym
      razie instrukcja sygnowana w imieniu gen. Andersa formułowała zadania
      następuj±co [fragment]:
      "Zadaniem sieci obserwacyjno-informacyjnej jest obserwacja i badanie
      stosunków na terenie Kraju, w szczególnosci w odniesieniu do postanowień i
      pociagnięć tymczasowej administracji warszawskiej, ich wpływu na życie
      wewnętrzne Polski; szczególnie ważnym jest zbieranie dowodów demaskujacych
      dażenia do zupełnej sowietyzacji Polski; badanie nastrojów w
      społeczeństwie, warunków życia, palacych potrzeb politycznych,
      gospodarczych i społecznych, nastrojów wewnatrz armii Żymierskiego,
      ogólnej sytuacji wojskowej okupanta; ważniejsze sprawy personalne
      dotyczace wybitniejszych osób ze sfer reżimu warszawskiego, okupantów
      sowieckich oraz działaczy politycznych i społecznych. Przekazywanie droga,
      według indywidualnej oceny warunków miejscowych najodpowiedniejsza,
      informacji oraz wskazówek otrzymanych od swoich komórek nadrzędnych; w
      szczególnosci chodzi o to, by możliwie szeroko docierały prawdziwe
      wiadomosci o położeniu ogólnym politycznym, rozwoju spraw polskich na
      terenie międzynarodowym, o działalnosci wojska na obczyznie, organizacji
      polskiego wychodzstwa i jego działalnosci, o działalnosci legalnego Rz±du
      RP i jego wskazaniach. [...].
      We wrzesniu 1946, kurierka II Korpusu, kpt. Jadwiga Mierzejewska "Danuta",
      przekazała Pileckiemu instrukcję dotyczaca "rozładowania lasu",
      [rozwiazania oddziałów lesnych], legalizacji i przerzucenia szczególnie
      narażonych ludzi na Zachód. Miała zmontować nowe drogi przerzutowe i
      przywiozła sugestie, aby sam Pilecki opuscił Polskę, czemu on stanowczo
      się sprzeciwił.
      Skontaktowała się z kpt. Ryszardem Jamonttem-Krzywickim "Szymonem", byłym
      adiutantem trzech komendantów polskiego podziemia, generałów Michała
      Tokarzewskiego-Karaszewicza, Stefana Roweckiego i Tadeusza Komorowskiego.
      Poleciła mu utrzymywać kontakt z rtm. Pileckim. Po pewnym czasie opusciła
      Polskę.
      Instrukcja likwidacji podziemia nakazywała zaprzestanie akcji zbrojnej i
      sabotażowej, zlikwidowanie organizacji podziemnych i skupienie się na
      akcji polityczno-propagandowej.
      "Wobec zupełnej niemożnosci podjęcia obecnie walki orężnej, wobec nikłych
      szans skutecznej walki politycznej, największy wysiłek należy włożyć w
      prace nad obrone życia i ducha narodowego przed sowietyzacja".
      "Witold", chociaż był zwolennikiem radykalnych działań zbrojnych, poprzez
      swoje kontakty przekazał te instrukcje do oddziałów lesnych w
      Białostockiem, Borach Tucholskich i na Kielecczyznie.
      Wciagnał do współpracy kpt. Wacława Alchimowicza z Ministerstwa
      Bezpieczeństwa Publicznego [pózniej potajemnie straconego przez UB]. Nie
      wiadomo czy rzekome plany "Witolda" wykonania zamachów na prominentów MBP
      i UB, płk. Józefa Czaplickiego, płk. Józefa Różańskiego i płk. Lunę
      Brystigierowa, były realne, czy też były prowokacja MBP podsunięta poprzez
      agenta Kuchcińskiego.
      W kwietniu 1947 Pilecki otrzymał now± instrukcję zbierania i przekazywania
      materiałów dowodowych o aresztowaniach, więzieniu i wywózce do Rosji,
      żołnierzy podziemia i II Korpusu, którzy powrócili do kraju. Kurier, który
      przywiózł te instrukcje, Stanisław Kuczyński, został wkrótce aresztowany.
      Pilecki rozważał nawet wówczas ujawnienie się. Tadeusz Pluzański nawiazał
      krótki, bezskuteczny kontakt z Kazimierzem Rusinkiem, dawnym współwięzniem
      ze Stutthofu, obecnie sekretarzem generalnym reżimowego Zrzeszenia
      Zwiazków Zawodowych.
      Pętla wokół Witolda Pileckiego zacisnęła się ostatecznie, prawdopodobnie
      wskutek inwigilacji Kuczyńskiego przed jego aresztowaniem. 8 maja 1947
      [według danych UB, 5 maja] Witold Pilecki został aresztowany w Warszawie.


      Wraz z nim wpadło około 100 adresów, a pózniej legendarna "skrytka
      Witolda".
      UB aresztowało natyc
      • tyka5 Re: rotmistrz Witold Pilecki - zapomniany bohater 23.02.06, 15:05
       c.d. zapomniany bohater

       Wraz z nim wpadło około 100 adresów, a pózniej legendarna "skrytka
       Witolda".
       UB aresztowało natychmiast 23 osoby, z których siedem zwolniono. Podażajac
       tropem Kuczyńskiego, UB rozbiło kilka punktów przerzutowych w Szczecinie,
       aresztuj±c kilkanascie kolejnych osób.

       14 maja 1947 w X Pawilonie więzienia mokotowskiego, Pilecki napisał wiersz
       [sic!] "Dla Pana Pułkownika Różańskiego", który kończył się tak:
       "Dlatego więc piszę niniejsza petycję,
       By suma kar wszystkich - mnie tylko karano,
       Bo choćby mi przyszło postradać me życie -
       Tak wolę - niż żyć, a mieć w sercu ranę".

       W poczatkowej fazie sledztwa Pilecki usiłował prowadzić grę ze sledczymi.
       Próbował ratować innych ludzi. Wydał skrytkę ze swoimi papierami w
       mieszkaniu Eleonory Ostrowskiej przy ul. Skrzetuskiego. Napisał list do
       płk. Różańskiego, bagatelizuj±cy działalnosć innych. Przeszedł niezwykle
       ciężkie sledztwo. Został wyjatkowo storturowany przez kilku sledczych, w
       tym sadystę Eugeniusza Chimczaka [w procesie Adama Humera i innych w 1996
       roku Chimczak został skazany na 8 lat więzienia].
       Zachowały się relacje kilku współwięzniów, według których Pilecki miał
       zdarte paznokcie, nie mógł utrzymać prosto głowy, słaniał się chodzac...
       W sledztwie nie załamał się, nie wydal innych, zachował do końca
       żołnierski honor.


       3 marca 1948 przed Rejonowym S±dem Wojskowym w Warszawie rozpocz±ł się
       proces tzw. "grupy Witolda": Witolda Pileckiego, Marii Szelagowskiej,
       Tadeusza Pluzańskiego, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego, Maksymiliana
       Kauckiego, Witolda Różyckiego, Makarego Sieradzkiego i Jerzego
       Nowakowskiego.
       Witold Pilecki nie przyznał się do współpracy z wywiadem obcego mocarstwa,
       ani do żadnych planów zamachów, nie potępił swoich dowódców z II Korpusu,
       choć być może mógł takim oswiadczeniem kupić swoje życie. Przyznał się do
       zbierania informacji o sytuacji w Polsce na rzecz II Korpusu i do
       zorganizowania trzech skrytek broni.
       Składowi sędziowskiemu przewodniczył ppłk. Jan Hryckowian, oskarżał
       prokurator wojskowy mjr. Czesław Łapiński. Gorzka ironia był fakt, że
       kilka lat wczesniej obaj oni byli oficerami AK.
       Udział obrońców w rozprawie był raczej symboliczny...


       W ostatnim słowie przed s±dem Witold Pilecki powiedział:
       "Nie byłem rezydentem, a tylko polskim oficerem. Wykonywałem tylko rozkazy
       aż do chwili aresztowania mnie. Nie miałem przeswiadczenia, że dopuszczam
       się szpiegostwa i przy ferowaniu wyroku proszę o wzięcie tego pod uwagę".
       15 maja 1948 roku sad skazał Witolda Pileckiego, Marię Szelagowska i
       Tadeusza Pluzańskiego na karę smierci, Makarego Sieradzkiego na dożywotnie
       więzienie, Różyckiego na 15 lat, Kauckiego na 12 lat,
       Jamontta-Krzywickiego na 8 lat i Jerzego Nowakowskiego na 5 lat więzienia.

       W uzasadnieniu wyroku nazwano Witolda Pileckiego "płatnym rezydentem
       wywiadu Andersa".
       Po wysłuchaniu wyroku, Pilecki zdołał szepnać do Eleonory Ostrowskiej:
       "A więcej nikogo nie wzięli. Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono. Bo
       Oswięcim to była igraszka".
       Do żony Marii szepnał:
       "I tak dobrze, że się tak stało".
       Szelagowska i Pluzańskiego ułaskawiono.
       Przeciwko ułaskawieniu Pileckiego wystapił cały skład sędziowski...
       Maria Pilecka napisała prosbę o łaskę do tzw. "prezydenta" Bolesława
       Bieruta. Sam Witold Pilecki napisał do Bieruta pełen godnosci list z
       prosba o łaskę.
       Bolesław Bierut z prawa łaski nie skorzystał - bo trudno było spodziewać
       się łaski od agenta NKWD...
       Wyrok smierci na rtm. Witoldzie Pileckim wykonano w starej kotłowni
       więzienia mokotowskiego wieczorem 25 maja 1948 strzałem w tył głowy.
       Istnieje relacja więĽnia, ks. Jana Stępnia:
       "Czekalismy w napięciu na ten moment. Gdy usłyszałem szept: '"już ida",
       zbliżyłem się do okna razem z dwoma współwięzniami, którzy znali Witolda
       Pileckiego. Nie zapomnę tego widoku. Prowadzono dwóch skazanych. Pierwszy
       pojawił się Witold Pilecki. Miał usta zawiazane biała opaska. Prowadziło
       go pod ręce dwóch strażników. Ledwo dotykał stopami ziemi. I nie wiem czy
       był wtedy przytomny. Sprawiał wrażenie zupełnie omdlałego. A potem salwa".
       Funkcjonariusz więzienny, prawdopodobnie Władysław Turczyński, wywiózł
       noca zwłoki w juchtowym worku i gdzies pogrzebał.
       Miejsce to dotad pozostaje nieznane, być może ciało rotmistrza pochowano
       na tzw. "łaczce", pod murem Cmentarza Komunalnego na Powazkach.
       Pozostało po rtm. Pileckim kilka tablic pamiatkowych i symboliczny grób w
       Ostrowi Mazowieckiej.
       W procesach odpryskowych od grupy Pileckiego skazano na smierć
       przynajmniej 6 osób, z których tylko jedna ułaskawiono, oraz przynajmniej
       7 osób na kary długotrwałego więzienia.
       Nad spraw± Witolda Pileckiego ciaży "długi cień" Józefa Cyrankiewicza,
       więznia KL Auschwitz, długoletniego premiera PRL.
       Józef Cyrankiewicz trafił do KL Auschwitz z więzienia na Montelupich w
       Krakowie 4 wrzesnia 1942 [nr 62933]. W obozie Cyrankiewicz współpracował z
       socjalistami oraz z komunistami niemieckimi i austriackimi, których
       podejrzewano o współpracę z Politische Abteilung [obozowym Gestapo].
       26 czerwca 1944, przed transportem do Buchenwaldu, Henryk Baroszewicz,
       członek kierownictwa ZOW, wtajemniczył Cyrankiewicza w konspirację obozowa
       ZOW. Wkrótce potem nowy więzień Auschwitz, inspektor katowicki AK, Wacław
       Stacherski, przekazał mylna informację jakoby Cyrankiewicz był przywódca
       ZOW. Na podstawie tej informacji, latem 1944, komendant Okręgu slaskiego
       AK, płk. Zygmunt Janke "Walter" mianował konspiracyjnie Józefa
       Cyrankiewicza "Rota" dowódca ZOW.
       Tak zrodziła się legenda "Cyrankiewicza-bojownika oswięcimskiego",
       rozdmuchana natychmiast po wojnie przez komunistyczna propagandę.
       Po wojnie Cyrankiewicz odszukał prawdziwego Tomasza Serafińskiego i
       dowiedział się od niego o roli Pileckiego w Auschwitz. Po powrocie samego
       Pileckiego miał mu posrednio zaproponować ujawnienie się i milczenie w
       zamian za zapewnienie bytu materialnego.
       W meldunku nr 6 z 4 wrzesnia 1946, Pilecki wspomina "C" i to, iż ten
       spotkał się z Serafińskim i szukał materiałów do referatu "Oswięcim
       walczacy".
       Maria Bielecka wspomina:
       "Kiedy po powrocie do Polski [1946] odwiedził mnie Witold Pilecki,
       powiedziałam mu, że straciłam okazję do wysłuchania relacji o Oswięcimiu.
       Witold usmiechnał się:
       "Ten odczyt się nie odbył. Miał go wygłosić Cyrankiewicz. Kiedy
       dowiedziałem się o tym, napisałem do niego, że jestem w posiadaniu
       dokumentu dotyczacego jego pobytu w Oswięcimiu. I jeżeli on osmieli się
       mówić o konspiracji w Oswięcimiu, to ja opublikuję posiadany dokument.
       Odczyt się nie odbył"...
       Już w więzieniu mokotowskim Pilecki powiedział do współwięznia, ks.
       Czajkowskiego:
       "Jeżeli Cyrankiewicz dowie się o moim [tu] pobycie - będę zgładzony".
       Cyrankiewicz odmówił prosbom oswięcimiaka Tadeusza Pietrzykowskiego i
       Ludmiły Serafińskiej o ratowanie życia Pileckiemu!
       Od PaĽdziernika 1956 blokował wszystkie wysiłki córki Pileckiego, Zofii,
       walcz±cej o rehabilitację ojca. Stan ten utrzymywał się jeszcze długo po
       smierci Cyrankiewicza, do roku 1990.
       Rehabilitacja rtm. Witolda Pileckiego przez Izbę Wojskowa Sadu Najwyższego
       nastapiła dopiero 1 pazdziernika 1990 roku.
       W styczniu 1993 roku morderstwo sadowe na Witoldzie Pileckim posłużyło
       jako jeden z trzech przykładów w liscie otwartym kombatantów i historyków
       "O sprawiedliwosć i prawdę", domagajacych się wymierzenia sprawiedliwosci
       żyjacym jeszcze w Polsce zbrodniarzom stalinowskim.
       Rotmistrz Witold Pilecki nie "wyszedł" przez komin krematorium w
       Auschwitz, nie zginał w Powstaniu Warszawskim. Zginał za wolna Polskę z
       rak polskich komunistów, a zwłoki jego pogrzebano gdzies na wysypisku
       smieci...

       Przesłuchiwany 7 czerwca 2003 przed Sadem Rejonowym w Warszawie, były
       prokurator Czesław Ł[apiński] - oskarżony o udział w "morderstwie sadowym"
       - zeznał:
       "Zażadałem dla Pileckiego kary smierci, po solennym
       • tyka5 Re: rotmistrz Witold Pilecki - zapomniany bohater 23.02.06, 15:06
        c.d. zapomniany bohater

        Przesłuchiwany 7 czerwca 2003 przed Sadem Rejonowym w Warszawie, były
        prokurator Czesław Ł[apiński] - oskarżony o udział w "morderstwie sadowym"
        - zeznał:
        "Zażadałem dla Pileckiego kary smierci, po solennym przyrzeczeniu
        Prokuratora Generalnego, że wyrok ten nie zostanie wykonany"...

        Pozostawił żonę i dwójkę dzieci.

        Jego nazwisko trafiło na listę najbardziej ocenzurowanych ludzi przez reżim
        komunistyczny w Polsce. Na pół wieku bodaj największy bohater II wojny
        światowej zniknął z książek, gazet i programów szkolnych.

        żródło: wilk.wpk.p.lodz.pl/~whatfor/biog_pilecki.htm


        Na koniec
        krótkie, ale ważne i niełatwe pytanie .. Dlaczego wciąż tak mało wiemy o tej
        pięknej postaci dziś, 15 lat po Okrągłym Stole, dlaczego tak jest, ze prócz
        waskiego kregu osób 'parających' sie historia, ta postac nie jest omawiana
        szerzej ?


  • tyka5 antykomunista z powołania 23.02.06, 15:11
   Rafał Gan-Ganowicz
   1932-2002

   "Lepiej jeden dzień przeżyć jak lew, niż całe życie jak królik."

   26 listopada w Lublinie, na starym, jeszcze dziewiętnastowiecznym cmentarzu,
   przypomina­jącym wileńską Rossę, odbył się pogrzeb Rafała Gan-Ganowicza. Żegnała
   Go najbliższa rodzina, przyjaciele, wiele młodzieży, poczty sztandarowe...

   Odprawiający Mszę św. ksiądz w pięknej homilii starał się dokończyć rozmowy,
   jakie prowadził z Ra­fałem. „Kiedy byłem u Ciebie w szpitalu, zapytałem: – Co
   mogę dla Ciebie zrobić? – Ty masz się za mnie modlić!”.

   Po Mszy członek Młodej Demokracji (młodzieżowego ugrupowania, z którym w
   Lublinie współpracował Rafał) przedstawił życiorys Zmarłego. Grób okryły wień­ce
   i kwiaty, m.in. od Unii Polityki Realnej. Kwiaty od Solidarności Walczącej
   złożyli Jadwiga Chmielowska i Pa­weł Falicki.

   – Ostatnio – wspomina Jadwiga Chmielowska – wi­dzieliśmy się z Rafałem na
   Zjeździe SW w czerwcu. Już wtedy chorował, choć nic o tym nie wiedziałam.
   Praktycznie cały czas upły­nął nam na rozmowach. Nawet nie poszliśmy na te
   oficjalne przemówienia tylko dyskutowaliśmy o Polsce. Rafał bardzo zadowolony
   był z pobytu w Lu­b­li­nie. Mówił, że znalazł tu fantastyczną młodzież, z którą
   dużo pracował.

   Cały czas – kontynuuje Chmielowska – widzę Rafała w tym parku pod Wrocławiem,
   gdy przy kuflu piwa dyskutowaliśmy o naszych udanych zmaganiach z Sowietami.

   Zmarł na raka płuc. Mi­mo choroby do ostatnich chwil był bardzo czynny. Nie
   zdążył, niestety, skończyć swej nowej ksiażki o oddziałach wartowniczych.

   Uciekinier

   Biografia Rafała Gan-Ganowicza stanowi jakby gotowy scenariusz filmu
   sensacyjnego.

   Osierocony został w czasie wojny (ojciec zginął w Powstaniu Warszawskim, matka –
   jeszcze na początku wojny). Polska Ludowa od początku nie trafiła do
   przekonania nastoletniego Rafała. Z kilkoma rówieśnikami założył nielegalną
   grupę kolportującą podziemne ulotki i malującą antykomunistyczne napisy na
   murach. Gdy w czerwcu 1950 r. bezpieka wpadła na trop młodocianych
   konspiratorów, Rafał, ratując się przed nie­uchronnym więzieniem, ukrył się pod
   pociągiem i po kilkudziesięciu godzinach wysiadł w Berlinie Zachodnim.

   Żołnierz z wyboru

   W Berlinie wstąpił do ame­rykańskiej służby wartowniczej. Kilkanaście miesięcy
   później wyjechał do Francji. Zdał maturę i odbył studia oficerskie
   organizowane przez NATO i kurs spadochroniarski. Patent podporucznika odebrał z
   rąk generała Andersa. W Paryżu uczył w polskiej szkole. W 1965 roku w Brukseli
   zaciągnął się do wojsk Mojżesza Czombego, przywódcy Konga, który walczył z
   rebelią zorganizowaną przez Związek Sowiecki. Dowodził tam batalionem. Zyskał
   opinię jednego z najlepszych na świecie żołnierzy fortuny.

   W 1967 roku, jako oficer współorganizował w Jemenie obronę przed kolejną
   sowiecką rewolucją.

   – Jeszcze po dwudziestu latach – mówi Romuald Lazarowicz – gdy w swym malutkim
   paryskim mieszkanku Rafał z zapałem opowiadał o rozbijaniu sowieckich czołgów i
   strącaniu migów, widać w nim było twardego żołnierza. Z dumą demonstrował
   pamiątkowy pistolet z tamtej wojny.

   Rafał Gan-Ganowicz całe życie starał się służyć Polsce najlepiej, jak potrafił.
   Ponieważ komunizm uwa­żał za największe zagrożenie dla Polski i świata, walczył
   z nim gdzie tylko mógł. Nie tylko zresztą bronią.

   Działacz

   Po powrocie do Francji zamieszkał w Paryżu. Pracował m.in. jako kierowca,
   elektryk, tłumacz. Działał jednocześnie w organizacjach kombatanckich. Gdy w
   kraju komuniści zaatakowali Solidarność, współorganizował demonstracje w jej
   obronie. Wspólnota ideowa i brak złudzeń co do istoty komunizmu zbliżyły Rafała
   do Solidarności Walczącej. Został jednym z jej zagranicznych przedstawicieli.
   Jego wspom­nienia, zawarte w książce „Kondotierzy” wydanej przez SW, stały się
   podziemnym bestselerem. W połowie lat 80. został korespondentem Radia Wol­na
   Europa. Jednak jego głos zniknął z anteny tuż przed okrągłym stołem. Kłuł w
   oczy, gdy przyszedł czas bratania się z ko­mu­nistami.

   Na stałe do Polski wrócił w 1997 roku. Z żarliwoś­cią i pasją poznawał teraz
   ojczyz­nę – wcześniej nie miał przecież ku temu okazji.

   Osiadł w Lublinie, którego atmosferą się zachwycał i gdzie pomagał najmłodszemu
   pokoleniu odnaleźć „Pogodne Dzieciństwo” (tak nazywa się jego fundacja).
   Młodość jego same­go nie była ani pogodna, ani łatwa.

   www.opcja.pop.pl/numer13/13gan.html
  • tyka5 kolejny wzór - mój kolega z poznańskich lat 23.02.06, 15:21
   WŁODEK FILIPEK [1957-2005]

   "Był najbardziej "prawdziwym" człowiekiem, jakiego poznałam. Nie udawał kogoś,
   kim nie jest. Żył tak jak dyktowało mu Serce. Często pod prąd. Kiedy inni
   milczeli - mówił. Kiedy uważał, że coś trzeba zrobić - działał. Czasami był w
   tym osamotniony, ale nie przypominam sobie, by kiedykolwiek zachował się
   koniunkturalnie. Mówił to, co myślał i nie trzeba było szukać w jego słowach
   drugiego dna. Miał odwagę i potrafił nazywać rzeczy po imieniu. Miał silny,
   wewnętrzny kompas."

   free.art.pl/zmiana_organizacji_ruchu/wundreteam.htm
   • tyka5 Re: kolejny wzór - mój kolega z poznańskich lat 23.02.06, 15:23
    Filipek Włodzimierz
    Paulina Suszka 25-11-2005 , ostatnia aktualizacja 25-11-2005 18:41    15 lat temu Włodek Filipek podarował mi książkę. W dedykacji napisał, że była
    książką jego dzieciństwa, ale potem nigdy już do niej nie zajrzał. Myślę
    jednak, że książkę tę odczytywał wciąż na nowo do ostatniej sekundy swojego
    życia.

    Był najbardziej "prawdziwym" człowiekiem, jakiego poznałam. Nie udawał kogoś,
    kim nie jest. Żył tak jak dyktowało mu Serce. Często pod prąd. Kiedy inni
    milczeli - mówił. Kiedy uważał, że coś trzeba zrobić - działał. Czasami był w
    tym osamotniony, ale nie przypominam sobie, by kiedykolwiek zachował się
    koniunkturalnie. Mówił to, co myślał i nie trzeba było szukać w jego słowach
    drugiego dna. Miał odwagę i potrafił nazywać rzeczy po imieniu. Miał silny,
    wewnętrzny kompas.

    Na ludzi też patrzył Sercem, więc widział ich dobrze. Widział wyłącznie to, kim
    naprawdę są - to, co posiadają, w ogóle go nie interesowało. Nie trwonił swojej
    energii na rzeczy powierzchowne. A przecież energią tryskał.

    Był człowiekiem żarliwym, gorącym - nigdy letnim. Ta wewnętrzna temperatura nie
    ułatwiała mu życia. Nie umiał iść na układy, bawić się w dyplomację, popadał w
    konflikty, bo drażniła go głupota i małostkowość. Nie mógł znieść, gdy komuś
    działa się krzywda. Angażował się po stronie słabszych i pozostających w
    mniejszości. I cokolwiek robił - robił to całym sobą, wkładał w to całe Serce.
    Są ludzie, tacy jak ja, którzy wiele mu zawdzięczają w drobnych sprawach
    codziennego życia. Są i tacy, którzy niejedno mu zawdzięczają w sprawach
    wielkich.

    Długo szukał swojego miejsca i były to poszukiwania burzliwe. Ale w nich nie
    ustawał. Wciąż się nad sobą zastanawiał i nad sobą pracował. Pragnął zmieniać
    się na lepsze i porządkować swój wewnętrzny świat. Mam wrażenie, że w ostatnich
    latach to miejsce znalazł. I w jego życiu zagościł większy spokój.

    Obcowanie z Włodkiem było dla mnie źródłem nieustającej inspiracji - osobistej,
    zawodowej i społecznej.

    Wielogodzinne rozmowy, nigdy nudne. Rozmowy zawsze "o czymś". On tak szybko i
    tak nieschematycznie myślał! I nie trzeba było kończyć zdania, bo w lot
    wypowiedzianą myśl chwytał. I niczego tłumaczyć - bo rozumiał. I tak chętnie
    wszystkim się dzielił - ogromną wiedzą, czasem, słowem i słuchaniem. Nieraz
    myślę, że więcej dawał światu, niż od niego dostawał.

    Tak, Włodek swojego Serca nie oszczędzał. I w nocy z 22 na 23 listopada to
    przepracowane serce nagle się zatrzymało...

    Włodek umarł z Miłości do Życia.

    Czuję ogromny, ogromny żal, że już go tu nie zobaczę. Ale od tego czasu jeszcze
    większa jest wdzięczność za nasze spotkanie - Włodek wniósł w moje życie tak
    wiele, że przede wszystkim chcę powiedzieć "dziękuję".

    Książka, którą przed laty dostałam w prezencie, leży na stole obok mnie: Edward
    de Amicis "Serce".
      • tyka5 dziennikarze - święte krowy 01.03.06, 14:02
       01.03.2006 | Wywiady | Sejm | źródło: RMF FM
       Jacek Kurski gościem „Kontrwywiadu Kamila Durczoka”
       Kamil Durczok: Ustalmy najpierw: ma pan przekonanie, że występuje w wolnym
       medium?

       Jacek Kurski: Tak. Medium RMF jest medium wielkiego sukcesu, wolnym,
       nieskrępowanym. Natomiast może mieć, i na pewno ma, swoje sympatie polityczne.
       W tym kontekście można mówić o wolności, ale i pewnym samoograniczeniu.

       K.D.: Na najbliższe 6 minut przyjmijmy taką definicję wolności: Ja pytam o co
       chcę, pan odpowiada, tak jak ma ochotę.

       J.K.: Zawsze tak robię.

       K.D.: Czy powinna powstać komisja śledcza do zbadania śledztwa prowadzonego 5
       lat temu wobec dziennikarzy „Rzeczpospolitej”?

       J.K.: Wydaje mi się to trochę wydumane. Wówczas szefowa gabinetu Lecha
       Kaczyńskiego, pani minister Kruk weszła w posiadanie uzasadnionego podejrzenia,
       że dziennikarze mogą być używani do rozgrywki służb specjalnych.

       K.D.: Wobec kogo było prowadzone śledztwo? Wobec dziennikarzy czy wobec służb
       specjalnych?

       J.K.: Wydawało mi się, że postępowanie w takiej sprawie musi obejmować
       wszystkie elementy sprawy. Jeżeli dziennikarze - wg uzasadnionych podejrzeń -
       wobec ważnych polityków mieli być narzędziem, to też powinni być objęci. I oni,
       i służby specjalne. Po nitce można dojść do kłębka.

       K.D.: Postępowanie karne prowadzi się wobec osoby, wobec której istnieje
       uzasadnione podejrzenie, że popełnił przestępstwo. Jakie przestępstwo
       popełnili - pańskim zdaniem - dziennikarze?

       J.K.: Nie znam dokładnie tej sprawy, ale uważam, że w takich sprawach należy
       reagować bardzo zdecydowanie i nikt nie może być tutaj świętą krową.
       Uzasadnione podejrzenie uzasadniało podjęcie śledztwa.

       K.D.: Ale uzasadnione podejrzenie czego?

       J.K.: Tego, że dziennikarze mogą być używani. Taka była notatka przedrukowana
       przez „Rzeczpospolitą” wczoraj czy przez „Gazetę Wyborczą” – już nie pamiętam.
       To jest bardzo poważna sprawa.

       K.D.: To nie jest przestępstwo.

       J.K.: Jak to nie jest?

       K.D.: A jakie to jest przestępstwo? Czy może pan wskazać artykuł w Kodeksie
       karnym, który opisuje takie zachowanie dziennikarzy?

       J.K.: Dziennikarz musi się zachowywać w sposób wolny i nieskrępowany, a nie w
       sposób sterowany z zewnątrz.

       K.D.: Ale to nie jest przestępstwo. Musi pisać prawdę. Gdyby pisał nieprawdę,
       to by było ewentualnie przestępstwo. Ale czegoś takiego nie udowodniono.

       J.K.: Ale jest pan tutaj trochę przeczulony. Media mam wrażenie są trochę
       przeczulone.

       K.D.: Dziwi się pan mediom w ostatnich dniach?

       J.K.: Dziwię. W Polsce powstał, wyłonił się taki syndrom "świętej krowy" w
       postaci mediów. Jest przecież coś takiego jak pierwsza, druga, trzecia władza.
       One przecież powstają z wyboru; trzecia pośrednio. Natomiast czwarta władza,
       która ma aspiracje bycia czwartą władzą, chce te pierwsze trzy władze
       kontrolować, czasem kreować, czasem obalać, a sama nie podlega najmniejszej
       kontroli. Moim zdaniem te propozycje PiS służą transparentności, przejrzystości
       życia publicznego. Dziennikarze te mają wielką władzę. Pan ma gigantyczną
       władzę kreowania rzeczywistości; nazywania czy lansowania pewnych tez postaw.
       Więc niech się pan nie dziwi, że wszyscy musimy być równi.

       K.D.: Temu się nie dziwie. Pan natomiast powiedział przed chwilą coś, co mnie
       zaintrygowało – propozycje Prawa i Sprawiedliwości. O jakich propozycjach pan
       mówi, bo jak na razie mieliśmy głównie definiowanie lub krytykowanie polskich
       mediów?

       J.K.: Nie, do tej pory to Prawo i Sprawiedliwość jest przedmiotem niekiedy
       oszalałych napaści. Wystarczy wziąć np. „Gazetę Wyborczą”. Wziąłem pierwszy
       lepszy numer z ubiegłego miesiąca: pierwsza strona – cały artykuł „Ruzgi PiS”,
       itd. Jedyne co nie jest w tej gazecie o PiS-ie to nekrolog.

       K.D.: Proszę powiedzieć jakie to są propozycje?

       J.K.: Są propozycje lustracji dziennikarzy. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kto
       ma tak gigantyczną władzę jak dziennikarze nie podlegał pewnej przejrzystości i
       wiarygodności.

       K.D.: Zgłaszane już wcześniej przez organizacje dziennikarskie, czyli nic
       nowego. Co jeszcze?

       J.K.: No świetnie, ale do tej pory jakimś dziwnym trafem na etapie propozycji
       się kończyło. Jest propozycja powołania Narodowego Centrum Monitorowania
       Mediów, które zbada chociażby źródła finansowania podstawowych mediów. W kraju,
       gdzie 12 mld zł rocznie do tej pory kosztowała afera paliwowa i każdy z nas
       tankując fundował aferzystom takie pieniądze, trzeba zbadać, czy przynajmniej
       część tych pieniędzy nie poszło na zbudowanie jakiegoś ważnego medium.

       K.D.: Media w Polsce były finansowane przez mafię paliwową?

       J.K.: Nie, ja powiedziałem, że w kraju, w którym jest tak dużo pieniędzy
       ukradzionych, trzeba zbadać, czy przypadkiem niektóre z nich nie posłużyły do
       budowania mediów, które byłyby w rękach osób niegodnych oddziaływania na opinię
       publiczną. W Polsce było dużo zła i nieprawości, związanego również z mediami -
       pewne rzeczy trzeba sprawdzić. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek cenzurą.
       To Prawo i Sprawiedliwość dostawało w skórę, dostawało pały, siedziało w
       więzieniach za to, żeby w Polsce były media i wolne słowo.

       K.D.: Duża część dziennikarzy także.

       J.K.: Jeżeli pan chce rzucić kamień, to niech pan będzie pierwszy bez winy. Czy
       pamięta pan, jak 7 stycznia 1999 r. wyrzucił pan ze studia Telewizji Polskiej
       polityka AWS-u tylko dlatego, że Leszek Miller – ówczesny szef SLD, sobie tego
       życzył?

       K.D.: Przypisuje mi pan siły, których istnienia w sobie nawet nie
       podejrzewałem. Rozumiem, że to jest pański punkt widzenia.

       J.K.: Nie pamięta pan tej sytuacji?

       K.D.: Nikogo ze studia nie wyrzucałem i wie pan, że była to zasada umawiania
       się na obecność określonych osób w studiu. Wie pan doskonale, że sprawa
       wyglądała inaczej, ale rozumiem – ma pan prawo do takiego punktu widzenia.

       J.K.: Ale panie Kamilu, ja wiem, że to Leszek Miller ustalił sobie skład tego
       studia, które pan prowadził.

       K.D.: Gratuluję panu tej wiedzy, bo ja tego nie wiem.

       J.K.: Ale mam nadzieję, że się pan na mnie nie obraża?

       K.D.: Na pana nie jestem w stanie. Na koniec niech pan spróbuje objaśnić, po co
       ten konflikt między PiS-em a mediami w tej chwili?

       J.K.: PiS nie chce tego konfliktu. PiS natomiast jest wmanewrowywany w ten
       konflikt po to, żeby osłabić postępowanie i decyzje PiS-u właśnie zmierzające
       do oczyszczenia polskiego życia publicznego. Nie jest przypadkiem, że
       najbardziej atakowani w Polsce to są: Jarosław Kaczyński – praktycznie na
       każdym kroku robiona jest jakaś afera, to z zasłanianiem oczu czy nie
       wypowiadaniem jego nazwiska jako świadka.

       K.D.: To może normalna krytyka?

       J.K.: Nie, to nie jest normalna krytyka. To jest Zbigniew Ziobro, Zbigniew
       Wassermann, czyli ci, którzy rzeczywiście mają do czynienia ze służbami
       specjalnymi. Bardzo często przedmiotem ataku jest Ludwik Dorn.

       K.D.: Czyli media atakują, a politycy się bronią?

       J.K.: Nie, nie media. Mam wrażenie, że ci, którzy boją się przemian i
       oczyszczenia życia publicznego proponowanego przez PiS, niekiedy używają mediów
       do obrony własnej, zagrożonej pozycji. Mam nadzieję, że tym razem im się nie
       uda i rzeczywiście będziemy mieli w Polsce wolne i nieskrępowane media.

       K.D.: Jacek Kurski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Kontrwywiadu. Ja
       nazywam się Kamil Durczok i nie jestem dotknięty syndromem „świętej krowy”.
       Dziękuję bardzo.

       • tyka5 Łukaszowi Opłatkowi z Aktualności 01.03.06, 14:28
        Łukasz Opłatek z Aktualności lokalnych nazwał ostatnio w artykule polskich
        żołnierzy Zygmunta Szyndzielorza ps. Łupaszka bandytami. Polecam młodemu,
        nieznającemu historii współczesnej Polski dziennikarzowi fragment tekstu
        zawierający słowa Zygmunta Szyndzielorza.

        Mamy milczeć?

        ... dobitnie przedstawił powody, dla których walka musi być kontynuowana, mjr
        Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko", dowódca ocalonej z Wileńszczyzny kadrowej 5.
        Brygady AK. W ulotce - wydanej w marcu 1946 r., przed wyruszeniem oddziałów do
        walki z pomorską NKWD-UB - pisał: "Rodacy! Nie mamy ani prasy własnej, ani
        wolności słowa, ani wolności zebrań, ani prawa wiązania się w stronnictwa
        polityczne. Jesteśmy więc pozbawieni wszystkich dobrodziejstw demokracji!
        Jednopartyjne rządy komunistyczne biorą myśl w obcęgi, pozbawiają człowieka
        woli, przywiązań, umiłowań - tych najistotniejszych cech człowieczeństwa - i
        czynią z niego pozbawionego ducha i serca robota. Gdy chodzi o Naród - ten
        wtedy zatraca własne oblicze i przestaje istnieć! Mamy milczeć?! Mamyż poddać
        się gwałtowi, zadawanemu obcą, zbrodniczą ręką?! Mamyż pod groźbą obcych
        bagnetów wyrzec się prawa stanowienia o sobie?! Mamyż wyrzec się ducha, serca i
        zaprzeć się wiary?! Nigdy! Jeżeli zdrajcom, jurgieltnikom moskiewskim podoba
        się to wszystko - niech się wynoszą do Moskwy! Na ich niecną robotę mamy jedną
        odpowiedź: Nigdy! Za zbrodnie dokonywane na Narodzie polskim, za więzienie,
        rozstrzeliwanie i wieszanie najlepszych synów Narodu, za konszachty z Moskwą,
        za rozbiór Polski - śmierć zdrajcom! Sumienie Narodu - to my! Wyrazem jego
        buntu przeciw przemocy - my! Narzędziem sprawiedliwej kary - my! Dzień zapłaty
        za zbrodnie już się rozpoczął. Niech żyje wolna, demokratyczna Polska!".
        W innej ulotce, jakby odpowiadając na propagandową kampanię komunistów,
        skierowaną przeciwko partyzantce antykomunistycznej, pisał: "Nie jesteśmy żadną
        bandą, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy
        z miast i wiosek polskich. Niejeden z Waszych ojców, braci i kolegów jest z
        nami. My walczymy za świętą Sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i
        prawdziwie demokratyczną Polskę! Niech żyje wolność i braterstwo. Precz ze
        zdrajcami, którzy zaprzedali Kraj i Naród Polski Sowietom!".
         • tyka5 Kij w szprychy zmian 01.03.06, 21:54
          Kij w szprychy zmian

          Rząd Kazimierza Marcinkiewicza przesłał do Sejmu projekt ustawy o zmianie
          ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz
          ustawy o służbie cywilnej. Projektowana regulacja ma umożliwić przenoszenie lub
          oddelegowanie urzędników samorządowych czy z NIK do pracy w administracji
          rządowej, a zatem stworzy możliwość prowadzenia elastycznej i racjonalnej
          polityki kadrowej w administracji.

          Jest to niezbędne, gdyż postkomuniści okopali się silnie w strukturach
          rządowych i zabezpieczyli swoją pozycję i wpływy poprzez odpowiednie regulacje
          ustawowe.

          Każdy projekt zmiany ustawy o służbie cywilnej, nim trafi do Sejmu, powinien
          mieć pozytywną opinię Rady Służby Cywilnej. W swojej historii Rada, która
          działa przy premierze, tylko dwukrotnie negatywnie zaopiniowała przedłożone
          projekty, w tym właśnie przytoczony wyżej projekt ustawy. Tym samym wsadzony
          został kij w szprychy zmian, jakie szykuje w administracji Prawo i
          Sprawiedliwość. Na negatywną opinię Rady powołują się zgodnie politycy SLD i PO.


          Obiektywizm z ustawy

          Rada Służby Cywilnej została zapisana w ustawie o służbie cywilnej z zadaniem
          opiniowania i doradzania premierowi w sprawach związanych z korpusem służby
          cywilnej. Rada również ma czuwać nad prawidłowością konkursów na wyższe
          stanowiska w administracji rządowej i jej członkowie - gdy istnieje taka
          potrzeba - uczestniczą w procedurze konkursowej.

          Rada liczy 16 członków i obraduje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie
          mieści się jej sekretariat. Została pomyślana w ten sposób, że 8 jej członków,
          czyli połowa Rady, to uznane, apolityczne autorytety w sprawach służby
          cywilnej, zaś pozostałych 8 członków to politycy, reprezentujący w Radzie
          wszystkie klubu parlamentarne.

          Ma to gwarantować nie tylko równowagę między czynnikiem apolitycznym i
          politycznym w Radzie, ale także pomiędzy poszczególnymi klubami
          parlamentarnymi. Obecnie, w części "politycznej" Rady, jest po dwóch
          przedstawicieli PiS i PO, jako największych klubów parlamentarnych, a także po
          jednym przedstawicielu z pozostałych czterech klubów: Samoobrony, SLD, LPR i
          PSL.

          Czy zamiar ustawodawców został spełniony i faktycznie Rada jest ciałem, które
          dzięki swej konstrukcji może obiektywnie wypełniać swe ustawowe zadania? Rada w
          obecnym kształcie absolutnie nie jest do tego zdolna i pierwsze jej prace
          pokazały, że jest instrumentem walki politycznej, narzędziem PO i SLD do
          paraliżowania zamiarów rządu.


          "Apolityczny" Przewodniczący

          Przewodniczącym Rady Służby Cywilnej jest prof. Marek Rocki, który został
          powołany do Rady w dniu 28 lipca 2005 r. przez premiera Marka Belkę jako jedna
          z 8 osób reprezentująca świat nauki, a nie polityki. Następnie prof. Rocki
          został powołany przez tegoż premiera na Przewodniczącego Rady. Tradycyjnie i
          zgodnie z intencją ustawodawcy premier powoływał Przewodniczącego Rady spośród
          grona 8 osób niepolitycznych.

          Tymczasem ów "niepolityczny" Marek Rocki w 2005 r. został wybrany do Senatu z
          ramienia Platformy Obywatelskiej i stał się jednoznacznie polityczny. Zatem
          równowaga, o której wcześniej była mowa, została w sposób zasadniczy zachwiana,
          zarówno na rzecz czynnika politycznego, jak również na rzecz Platformy
          Obywatelskiej, która w związku z powyższym ma w Radzie swoich 3
          przedstawicieli, spośród których jeden jej przewodniczy.

          Pozycja Przewodniczącego, jako organizatora i jednego z inicjatorów prac Rady
          jest decydująca dla rezultatu jej prac. Jeśli Przewodniczący Rady zechce
          pokazać jakiś projekt nowelizacji w złym świetle, może to zrobić. Może np.
          stwierdzić, że jest on niezgodny z konstytucją. Przy tym prof. Rocki
          upowszechnił w mediach informację, a inni przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości z
          namysłem i lubością ją dalej rozgłaszają, że wszyscy członkowie Rady, poza
          przedstawicielami PiS, byli przeciwni temu projektowi.

          Jest to połowa prawdy. Przedstawiciel LPR poseł Edward Ośko głosował przeciwko
          rządowemu projektowi nowelizacji, ale nie dlatego, że był jemu w ogóle
          przeciwny, lecz dlatego, że w istotnym elemencie uznał go za niewystarczający.
          W swojej opinii, przesłanej na ręce Przewodniczącego Rady, pisał: "Proponuję
          nawet rozszerzenie zakresu art. 7 ust. 3 (ustawy o pracownikach samorządowych -
          przyp. A.G.) poprzez dodanie zdania 'Za zgodą pracownika okres sześciu miesięcy
          może być przedłużony do jednego roku'. Umożliwi to bardziej elastyczne
          wykorzystanie pracowników samorządowych do służby cywilnej." Czy nie mamy tu
          zatem do czynienia z manipulacją?

          Należy też wspomnieć, że na posiedzeniu Rady, na którym omawiano projekt
          nowelizacji, nie uczestniczyła dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, dyrektor
          Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Wiceprzewodnicząca Rady była
          zdziwiona sformułowaniami, które znalazły się w przegłosowanym stanowisku Rady,
          zaproponowanym przez prof. Rockiego. Nie zgadzając się z nim całkowicie,
          złożyła zdanie odrębne. To jednak już w świat nie poszło.


          "Czerwoni" fachowcy

          W Radzie mamy do czynienia z przewagą czynnika politycznego nie tylko w gronie
          przedstawicieli partii, ale także osób formalnie apolitycznych. Nie miejmy
          złudzeń co do apolityczności niektórych tzw. apolitycznych członków Rady.
          Trzech z nich - Kazimierz Działocha, Grzegorz Rydlewski i Jerzy Bart - zostało
          powołanych do Rady przez premiera Leszka Millera i jest silnie zakorzeniona w
          starym, SLD-owskim układzie politycznym.

          Kazimierz Działocha w latach 1995-1997 był senatorem z województwa
          wrocławskiego, wybranym z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zaś w latach
          1997-2001 był posłem na Sejm z listy SLD.

          Z kolei Grzegorz Rydlewski od połowy lat 70. był członkiem Polskiej
          Zjednoczonej Partii Robotniczej, a od 1997 r. w SLD. Pełnił funkcję sekretarza
          Rady Ministrów za premiera Józefa Oleksego, był szefem Kancelarii Prezesa Rady
          Ministrów pod rządami premiera Włodzimierza Cimoszewicza, a także kierował
          zespołem doradców premiera Leszka Millera.

          Najbardziej barwną postacią jest Jerzy Bart, który za rządów Leszka Millera był
          dyrektorem generalnym MSWiA. Ten zaufany człowiek Millera zasłynął z tego, że
          przez kilka miesięcy testował luksusową limuzynę vw passat, należącą do firmy
          Kulczyk Tradex z Poznania. Pisało o tym "Życie Warszawy" w marcu 2004 r.

          Zatem wobec dwóch przedstawicieli PiS w Radzie, PO może liczyć na trzech jej
          członków, zaś SLD ma w Radzie faktycznie (choć nie formalnie) aż czterech
          swoich ludzi, jeśli doda się do wyżej opisanej trójki jej oficjalnego
          przedstawiciela w Radzie posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego .

          Zatem nie ma się co dziwić, że Rada negatywnie opiniuje proponowane zmiany,
          dzięki którym będzie można wlać nieco świeżej krwi do skostniałej, czerwonawej
          administracji. Szkoda tylko, że aż do 5 sierpnia 2006 r. (koniec kadencji
          nominatów Leszka Millera), premier Marcinkiewicz skazany będzie na
          tych "czerwonych" doradców.

   • tyka5 Ostatni partyzant. 02.03.06, 16:26
    Mirosław Kokoszkiewicz

    „LALEK” ostatni partyzant Rzeczypospolitej

    Jest noc z 20 na 21 października 1963 roku. Historycznie rzecz ujmując dzieje
    się to kwadrans temu.

    Półtora roku wcześniej odbył się pierwszy koncert niebiesko-czarnych. Tego roku
    olbrzymią popularność zdobywa zespół The Beatles wydając dwie płyty ”Please
    Please Me” i „With The Beatles”.

    Tegoż 1963 roku szczęśliwie wróciła na Ziemię Walentyna Tierieszkowa po 48
    okrążeniach naszego globu. Dwa lata temu powrócił w glorii chwały na Ziemię
    Jurij Gagarin, pierwszy człowiek kosmonauta.

    Pierwsze pokolenie powojenne osiąga dorosłość. Druga wojna światowa wydaje się
    być daleką przeszłością. Dzieci w szkołach czytają lekturę „O człowieku, który
    się kulom nie kłaniał”. Podziwiają bohaterskiego generała „Waltera” Karola
    Świerczewskiego, tego samego, który wraz z bolszewicką armią w 1920 roku
    zabijał polskich obrońców ojczyzny.

    Na Kremlu już od 10 lat zasiada Nikita Chruszczow zastąpiwszy ojca narodów
    Stalina. W Polsce rządzi niepodzielnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z
    Władysławem Gomułką na czele. Nie ma już Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
    jest za to Służba Bezpieczeństwa i oddziały ZOMO.

    Właśnie tej nocy z 20 na 21 października trwa tajna operacja tych służb. Czego
    może ona dotyczyć niemal dwadzieścia lat po wojnie? Co spowodowało, że kilkuset
    osobowy oddział służb specjalnych komunistycznego państwa dotarł potajemnie
    nocą do małej lubelskiej wsi Stary Majdan?

    Powodem jest jeden człowiek.

    Znalazł się zdrajca, który przy pomocy radzieckiego urządzenia
    podsłuchowego „liliput” postanowił za trzy tysiące ówczesnych złotych wydać na
    śmierć ostatniego walczącego partyzanta Rzeczpospolitej Józefa Franczaka
    ps. „Lalek”.

    Imię i nazwisko kapusia ustalił niedawno lubelski oddział IPN. Zachowało się
    również pokwitowanie odbioru tych trzydziestu srebrników. Był to członek
    rodziny niedoszłej żony Józefa Franczaka. Niedoszłej, gdyż żaden ksiądz nie
    chciał udzielić im ślubu bądź to z tchórzostwa bądź z obawy przed esbecką
    prowokacją.

    Dotychczas hańba i posądzenie niesłusznie dotykało niewinnej rodziny,
    mieszkańców tej właśnie wioski, u których często „Lalek” się ukrywał.

    Zorientowawszy się w zasadzce Józef Franczak nie poddał się. Podczas próby
    wymknięcia się ostrzeliwał esbeków. Zginął przeszyty serią z karabinu
    maszynowego. Według raportu umierał około dwóch minut. W aktach znajduje się
    nawet zdjęcie zabitego ostatniego partyzanta RP z widocznymi na piersiach
    śladami postrzałów.

    Swoją walkę o wolną Polskę rozpoczął w 1939 roku w wieku 21 lat zaś zakończył
    bohaterską śmiercią po 24 latach mając lat 45. Był żołnierzem zgrupowania
    cichociemnego Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Po śmierci swego dowódcy w 1949
    roku nie złożył broni i jak wielu innych z tego oddziału walczył jeszcze w
    czasach tak dla nas nieodległych.

    4 marca 1957 r. poległ ostatni partyzant na Białostocczyźnie, ppor. Stanisław
    Marchewka "Ryba" z WiN. W aktach IPN zachowała się notatka oficera SB mówiąca o
    tym, że leśny bunkier "bandyty" udekorowany był obrazem Matki Boskiej
    Częstochowskiej. Dopiero w lutym 1959 r. schwytano Michała Krupę ps. "Wierzba",
    a w 1961 roku Andrzeja Kiszkę „Dęba”.

    Ostatni polski partyzant Józef Franczak jako zawodowy podoficer dostał się w
    1939 roku do rosyjskiej niewoli, z której brawurowo zbiegł. Po powrocie do domu
    zaangażował się natychmiast w podziemną walkę.

    W 1944 roku ujawnił się chcąc wstąpić do drugiej armii Wojska Polskiego.
    Skierowano go do obozu internowania w Kąkolewnicy. Właśnie nieopodal tej
    miejscowości stacjonował sąd polowy, w którym masowo wyroki śmierci
    podpisywał „człowiek, który się kulom nie kłaniał” wiecznie zataczający się
    alkoholik w polskim mundurze niejaki gen. Karol Świerczewski. Zwłoki
    zamordowanych, co wykazała ekshumacja w 1990 roku grzebano potajemnie w
    Uroczysku Baran.

    Wtedy to „Lalek” poprzysiągł walkę z komunistami do samej śmierci. Po ucieczce
    z Kąkolewnicy powrócił do partyzanckiej walki kontynuując ją jeszcze 19 lat.

    Mieliśmy po odzyskaniu niepodległości hasła „grubej kreski”, „wybierzmy
    przyszłość”. Zapomniano jednak chyba celowo o pięknej przeszłości i wielkich
    prawie nieznanych bohaterach.

    Na próżno szukać dzisiaj jakiegokolwiek pomnika ostatniego polskiego
    partyzanta. Nie ma ulicy jego imienia, placu, ronda czy nawet niewielkiego
    klombu. Młodzież w szkołach nie ma zielonego pojęcia, że jeszcze w latach
    sześćdziesiątych byli tacy, którzy nie pogodzili się z komunistycznym
    zniewoleniem i walczyli z bronią w ręku.

    Żaden Polski filmowiec nie sięgnął do życiorysu Józefa Franczaka, choć jego
    życie i walka to temat wymarzony na scenariusz filmowy.

    Polska po 1989 roku zapomniała o swoich bohaterach.

    Zapomniała, gdyż zajęta była czczeniem i szybką produkcją nowych autorytetów i
    wzorów do naśladowania, do których postać „Lalka” i jemu podobnych nijak nie
    pasowała..

    • don-romano Cenzura, autocenzura i hipokryzja 02.04.06, 13:40
     Mój podziw dla bohaterskiej walki Gazety o wolność słowa zakłóca nieco
     wspomnienie sprzed niespełna roku, też z artystą, prezydentem i felietonem w
     rolach głównych. W czerwcu 2005 Kazik Staszewski przestał pisać do Gazety
     Telewizyjnej swoje felietony "Oddalenie", wyjaśniając "Powodem rezygnacji jest
     odmowa zamieszczenia przez Gazetę Wyborczą felietonu zatytułowanego: "ZOO
     jednak działa". Podstawowym warunkiem dotychczasowej współpracy z Gazetą
     Wyborczą była wolność, brak ingerencji i jakiejkolwiek cenzury w tematyce
     poruszanych felietonów. W związku z naruszeniem tych zasad Kazik zrezygnował z
     dalszego publikowania swoich felietonów dla w/w gazety.". Redakcja Gazety
     zdjęła felieton "Zoo jednak działa" bo zbyt brutalnie potraktował ówczesnego
     prezydenta Kwaśniewskiego. Gazeta i Kazik. Sukces i Gretkowska. I tu i tu jest
     artysta, jest felieton i jest obrażony prezydent, dlaczego więc w pierwszym
     przypadku mamy egzekucję świętego prawa wydawcy do niedrukowania tego czego
     drukować nie ma ochoty, a w drugim straszną autocenzurę i zamach na wolność
     słowa? Bo tego prezydenta nie lubimy? Na to wygląda i śmierdzi hipkryzją.

     Pech chciał, że dzień w którym środowiska wolność słowa miłujące wyruszyły na
     kolejną bitwę z pisowskim kagańcem, Leszek Miller wybrał sobie do wyjawienia
     pewnej wstydliwej tajemnicy sprzed lat. Uporczywie lansowany przez Wprost na
     autorytet od wszystkiego Miller zajął się tym razem mediami: "W 1999 r. brałem
     udział w operacji ratunkowej związanej z "golenią" prezydenta Aleksandra
     Kwaśniewskiego. Po przylocie z Katynia i Charkowa w mroku alejek Ogrodu
     Saskiego przekonywałem Zygmunta Solorza i Piotra Nurowskiego, aby Polsat nie
     emitował zdjęć zataczającego się prezydenta. (...) W końcu uzyskałem
     deklarację, że jeśli inne stacje nie podejmą tematu, Polsat też tego nie
     uczyni. Inni wysłannicy prezydenta przynieśli podobne ustalenia." Wysłannicy
     prezydenta musieli być bardzo przekonujący bo - jeśli wierzyć Tomaszowi Lisowi -
     Mariusz Walter "z wściekłą miną wparował do newsroomu. 'Chcecie mi stację
     wypierdolić w powietrze? Nie zgadzam się" i zamknął taśmę z Charkowa w sejfie,
     który opuściła dopiero gdy było jasne, że sprawy nagłośnionej przez Rodziny
     Katyńskie, Gazetę Polską i Życie nie da się już zamieść pod dywan.

     Ryszard Bugaj powiedział kiedyś: "Dramat dla wolności słowa zaczyna się nie
     wtedy, gdy jedne media jakąś sprawę nagłaśniają, inne zaś ją przemilczają, lecz
     wtedy, gdy zdecydowana większość mediów to samo nagłaśnia i to samo przemilcza"
     i jeśli przyjąć takie kryteria to śmiało można powiedzieć, że wolność słowa ma
     się chyba nieźle. Dzisiaj nawet gdyby prezydentowi Kaczyńskiemu przyszło do
     głowy wysyłać umyślnych na negocjacje z właścicielami mediów, to nic by nie
     wskórał a my nie czekalibyśmy kilka dni na zdjęcia. I 6 lat na wyjaśnienia
     dlaczego się spóźniły.

     kataryna.blox.pl/html/1310721,46.html

     • don-romano SFORMATOWANI NAUCZYCIELE 02.04.06, 13:56
      W Nowym Państwie przeczytać możemy artykuł o polskiej szkole. Oto jego
      fragmenty:

      W dotychczasowych dyskusjach o polskiej szkole wiele mówi się o dzieciach, ale
      niemal nic o nauczycielach. Szkoły pedagogiczne, które mają monopol na wiele
      specjalności, opuszczają osobnicy jednakowo sformatowani, źle uczeni, a przede
      wszystkim wyzuci z jakichkolwiek społecznych odruchów. Tymczasem w
      społeczeństwie ogarniętym pokomunistyczną anomią to właśnie nauczyciel jest
      jedyną nadzieją na dobrą edukację obywatelską. Jak zatem może wyrabianiem
      umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gospodarce i polityce (elastyczność,
      inwencja, praca w grupie, odwaga intelektualna) zajmować się człowiek, który
      jest zaprzeczeniem tych cech? To, że najpopularniejsze studia w ostatnich
      latach - pedagogiczne, są tak ułomne, powinno zatrważać. Za kilka lat bowiem
      będziemy mieli do czynienia z armią słabo wykształconych, nikomu niepotrzebnych
      nauczycieli, z których pożytek dla gospodarki będzie marny, a
      prawdopodobieństwo ich frustracji i bezrobocia wielkie.

      Od wielu lat marzy mi się bardzo proste do przeprowadzenia badanie kapitału
      społecznego nauczycieli, które pokazałoby ich zaangażowanie w społeczeństwo
      obywatelskie.

      Klasycznym przykładem biurokratycznej bzdury jest model awansu
      nauczycielskiego. Nauczyciel stażysta zarabia około 800 zł. Aby podwoić pensję,
      musi przejść przez kolejne trzy stopnie hierarchii zawodowej. Awans dokonuje
      się na podstawie wysługi lat, odbycia odpowiedniej liczby najczęściej nic
      niewartych kursów oraz dostarczenia wielkiej liczby papierów, stanowiących
      dowód jego rozwoju (konspekty, projekty cyklów lekcji, bilety z teatrów itp.).
      Tego rodzaju kryteria nagradzają sprawności mało przydatne w pracy z uczniami.
      Konspekty i projekty, pełne fajerwerków metodologicznych, będących fetyszem
      komisji kwalifikacyjnych, można ściągnąć z książek i Internetu. Szkolenia mają
      nierzadko charakter pogadanek indoktrynacyjnych i nie spotkałem jeszcze
      nauczycieli szczerze zadowolonych z wydanych na nie pieniędzy.

      Kolejną kwestię stanowi nadzór pedagogiczny. Nauczyciel - mimo niewielkiego
      pensum - ma do wykonania masę domowej pracy biurokratycznej, co skutecznie
      hamuje jego rozwój intelektualny. Ambitni i wymagający stażyści mogą usłyszeć
      od swojego opiekuna, że "dzieciom wyrządza się krzywdę zbyt dużą liczbą
      zadawanych lektur, a dyscyplina i wychowanie łamie im osobowość" (cytat
      autentyczny). Najaktywniejsze jednostki są sprawnie eliminowane lub
      pacyfikowane przez ideologów z kuratorium przy użyciu biurokratycznych
      procedur, czemu patronują nierzadko wpływowi i zapobiegliwi rodzice.

      Powodem nieustannego biadolenia są dzisiaj uczniowie. Lecz uznać należy, że nie
      jest to ich wina. Odpowiedzialność za ich mizerię trzeba zrzucić w równiej
      mierze na rodziców, jak i szkołę. Słabi uczniowie są bowiem wytworem słabej
      szkoły w słabym społeczeństwie.

      www.nowe-panstwo.pl/

      • don-romano Re: SFORMATOWANI NAUCZYCIELE 04.04.06, 16:50
       To ciekawe, że artykuł o zdegenerowaniu polskiej oświaty nie budzi żadnego
       odzewu. Podobnie jest z artykułem o cenzurze w mediach [powyżej].
       To może pocztajmy artykuły z tego portalu:

       nowaonline.strefa.pl/50_Darski_J.htm
       "Gdyby zaś niezależni dziennikarze mniej starali się wypełniać instrukcje a
       trochę myśleli, postawiliby zasadnicze pytanie, czy prezydent Kaczyński uzyskał
       od prezydenta Busha zgodę na dobranie się do skóry sowieckiej agenturze w
       Polsce przewerbowanej przez Amerykanów. Bez tej zgody żadne głębokie zmiany w
       Polsce nie będą możliwe."

      • tyka5 Szkoła jakiej nie znacie? - agresja 04.04.06, 19:59
       O szkole na TVNie:

       - Ja bym tę k… od polskiego zabił. W p… bym jej wsadził "szlauf" z benzyną, a
       później podpalił. - A ja bym jej k… frajerce parę ch… puścił i bym ją k… zabił.
       Takie rozmowy uczniów w toalecie nagrała ukryta kamera.

       Nauczyciele boją się uczniów. Są obrzucani obelgami, słyszą groźby. Nie wiedzą,
       jak zachować się wobec agresji. Przyznają się do bezradności. Wolą po cichu
       znieść upokorzenia niż narazić się na pobicie, zniszczenie samochodu.

       - Z tymi uczniami rozmawia się tak, jak z kryminalistami – mówi Janusz Z.,
       nauczyciel. – Człowiek nie jest do tego przygotowany. Szedłem do pracy w
       szkole, a nie w więziennictwie. Wychodząc ze szkoły, oglądam się za siebie, czy
       ktoś za mną nie idzie.

       Kiedyś mówiło się o złym sprawowaniu. Nauczyciele przyzwyczajają się do tego,
       że agresja uczniów staje się normą. Szczególnie w szkołach zawodowych, coraz
       częściej w gimnazjach. Dla niektórych uczniów każdy powód jest dobry, by znęcać
       się nad nauczycielami – zła ocena, albo po prostu chęć „dojechania”
       nielubianemu nauczycielowi.

       - Zostałem uderzony w twarz, zaraz potem w tył głowy – mówi młody anglista. -
       Straciłem przytomność, ocknąłem się na chodniku.

       Nauczyciel został pobity przez chłopaka jednej uczennic, który zemścił się za
       obniżenie oceny ze sprawdzianu swojej dziewczyny. Niczego nie żałuje.

       - E tam, pobiłem. Uderzyłem, bo mnie zdenerwował – powiedział reporterce
       UWAGI! – Czy się wstydzę? A muszę?

       Jesienią 2003 r. całą Polską wstrząsnął ujawniony przez reporterów UWAGI! film
       wideo, na którym widać, jak uczniowie znęcają się nad nauczycielem
       angielskiego. Bezradny mężczyzna znosi wulgarne drwiny, także ze strony
       dziewcząt. Przy ogólnym aplauzie uczniów jeden z nich zakłada mu na głowę kosz
       na śmieci. Ale w polskich szkołach dochodziło do rzeczy gorszych. Osiem lat
       temu we wrocławskim liceum uczeń zaatakował nauczycielkę siekierą.

       - Na lekcję wszedł nagle Piotrek i wyciągnął siekierę – opowiada Wojciech
       Grabowski, kolega z klasy Piotra P. – Rozległ się pisk na sali, siekiera
       zaplątała się w sweter nauczycielki. Nie mógł jej z niego wyplątać, wyjął nóż
       zza paska i wyszedł.

       Piotr P. poszedł do innych klas. Nożem zaatakował dwie nauczycielki. Jedna z
       nich wskutek ran została sparaliżowana. Oprawca został skazany na osiem lat
       więzienia, wyszedł po sześciu. Do dziś nie czuje skruchy.

       Czy agresja uczniów wobec nauczycieli rzeczywiście staje się codziennością
       polskich szkół?

       Reporterka UWAGI!, która ukończyła polonistykę ze specjalnością nauczycielską,
       dostała zgodę dyrekcji jednej ze szkół zawodowych na przeprowadzenie lekcji i
       filmowanie jej ukrytą kamerą. Poleciła uczniom przeprowadzić analizę fraszki
       Jana Kochanowskiego.

       - Ale ja przecież nie umiem, czytać, no k… Ja współczuję pani, ale nie mogę

       - powiedział uczeń poproszony o odczytanie wiersza i przy rechocie kolegów
       wrócił na swoje miejsce.

       Reporterka próbowała mimo to prowadzić lekcję. Zadała pytanie, co zdaniem
       uczniów oznacza dla nich wyrażona we fraszkach Kochanowskiemu idea carpe diem
       (po łacinie – chwytaj dzień).

       - Spać cały dzień, seks – mówią uczniowie.

       Jeden z uczniów mówi nagle: - Powybijam pani oczy. Ale reporterka pyta: - Co
       robisz na co dzień?

       - Sra, bije konia, pije browara, pali marihuanę – padają odpowiedzi.

       Lekcja się kończy. Rozbawieni uczniowie opuszczają klasę. Nie udało się
       przerobić materiału. Nauczycielka wysłuchała tylko wulgarnych odzywek i
       pogróżek.

       - Długo byłem takim wojującym nauczycielem, ale już taki wojujący nie jestem –
       mówi Janusz Z. – Widzę, co się dzieję, wiem, że sam sobie nie poradzę. Pozoruję
       działania – jeśli zwracam uwagę, to z uśmiechem. 90 – 95 procent nauczycieli
       coraz bardziej się boi uczniów.

       • elmek Re: Szkoła jakiej nie znacie? - agresja 04.04.06, 20:49
        Niestety problem, o którym napisał Tyka to bolączka także złotowskich szkół.
        Może jeszcze nie w tej skali, ale jednak. Zresztą wiadomo o tym nie od dziś. Dwa
        lata temu ten temat także wypłynął:
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=461&w=11521639&v=2&s=0
       • flatower Re: Szkoła jakiej nie znacie? - agresja 08.04.06, 17:30
        Znamy takie szkoły! Znamy gorsze! Tak jak cały społeczny porządek oparty na
        ideach Uni EU, tak też porządek szkolny legł w gruzach.Znam i wiem o sytuacjach
        w szkołach średnich, które w zasadzie zobowiązywałyby dyrektorów do
        wprowadzenia sił specjalnych MSW na teren szkoły. Dyrektorzy boją sie jednak
        uznania za nieudolnych i tolerują bałagan. Do czasu aż kogoś zamordują!
        • tyka5 Wyklęci. 28.04.06, 21:13

         Był styczeń 1988 r. Kornel Morawiecki już od listopada siedział w areszcie.
         Nowy cios – Andrzej Kołodziej aresztowany. Natychmiast pojechałam do Wrocławia.
         Moim stałym lokalem kontaktowym było mieszkanie śp. Oli Kostruby na Krzykach.
         Oleńka zawiadomiła mnie, że Andrzej Kołodziej wpadł, zanim zorganizowano moje
         spotkanie z nim. Teraz najważniejsze jest to, aby mnie się nic nie stało.
         Bezpieka mogłaby to wykorzystać do pokazania, że "Solidarność Walcząca" została
         rozpracowana. Pełna inwigilacja – wpadają kolejni szefowie Komitetu
         Wykonawczego. Był to już czas, gdy nawet solidarnościowe gazetki były drukowane
         w naszych drukarniach. Organizacja wzmacniała się. Na Śląsku mieliśmy już grupy
         studenckie i młodzieżowe. Lubiłam przyjeżdżać do Wrocławia, rozmawiać z
         Kornelem. Tym razem Ola zapowiedziała spotkanie z "Andrzejem" – Andrzej Zarach.
         Był to mój ulubieniec. Rzutki umysł, świetny organizator, zbieżne z moimi
         poglądy. Andrzej przyszedł dość szybko. Mieliśmy dużo spraw do omówienia.
         Podpisywanie oświadczeń, ocena bieżącej sytuacji w kraju i organizacji,
         ustanowienie kontaktów. Napisaliśmy też list do Amnesty International w sprawie
         uwolnienia Kornela i Andrzeja. Moim obowiązkiem, jako nowego szefa Komitetu
         Wykonawczego, było przecież walczyć o uwolnienie kolegów. Z Morawieckim
         aresztowano też Hankę Łukowską-Karniej. Prosiłam, aby ten list przekazać jak
         najszybciej na Zachód. Zezłościłam tym Zaracha, bo sam wiedział, jak to ważne.

         Andrzej dał mi polecenie Rady "SW" zerwania kontaktów z "SW" nie tylko we
         Wrocławiu, ale też na Śląsku. Od tej pory kontaktowałam się tylko przez
         łączników. Ze względu na bezpieczeństwo miałam nie brać przez jakiś czas
         udziału w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego i kontaktować się tylko z nim.

         Umówiliśmy się na kolejne spotkanie w sklepie już pod koniec lutego. Zarach
         wiedział, że się charakteryzuję – raz wystrzałowa panienka, innym razem
         umęczona kobieta z zakupami, damulka z pieskiem lub sportsmenka. Potrafiłam
         przebierać się kilka razy dziennie. No i stało się. Zarach mnie nie poznał.
         Stał pod sklepem, zaglądał do wnętrza i poszedł sobie. Ja byłam pewna, że coś
         się stało, np. zobaczył ogon. Pobiegłam więc do Oleńki na Krzyki. Ucieszyłyśmy
         się ze spotkania zupełnie nieplanowanego. Niestety, nie udało mi się spotkać
         z "Andrzejem", ale Oleńka zdobyła najważniejsze informacje.

         Gdy usłyszałam, że AI nie zamierza wystąpić w obronie Kornela Morawieckiego,
         Andrzeja Kołodzieja i Hanki Łukowskiej-Karniej, zamurowało mnie. Zapytałam:
         dlaczego? Co się stało? Czy łącznik niewiarygodny? Odpowiedź była paraliżująca.
         AI stwierdziła, że "Solidarność Walcząca" jest organizacją terrorystyczną, a
         terrorystom się nie pomaga. Dostałam też ostrzeżenie, że powinnam zdać sobie
         sprawę z tego, że gdy ja będę aresztowana, to też nie mam co liczyć na obronę.
         Zapytałam, skąd oni wytrzasnęli ten terroryzm, i dowiedziałam się, że AI
         zasięgała opinii u Michnika i Kuronia. Trudno było mi w to uwierzyć, myślałam,
         że może jakieś przekłamanie. Niestety, informacja potwierdziła się z kilku
         źródeł. Po tym incydencie zaczęłam interesować się przeszłością Michnika i
         Kuronia.

         Przypomniałam sobie słowa Andrzeja Rozpłochowskiego (po zwolnieniu
         internowanych słynna "11"została na wiele miesięcy aresztowana, wśród nich
         m.in. Andrzej Gwiazda i Adam Michnik), który wspominał, że z aresztu nie mógł
         nawet grypsu przemycić, a Michnik całe rozprawy pisał. Wtedy zrozumiałam, na
         czym to wszystko polega. Oni byli tylko dysydentami. My wrogami. Oni mieli
         wizję innego komunizmu, my – niepodległości Polski.

         Oni zwyciężyli i realizują marksistowską wizję socjalizmu europejskiego.
         Dlatego dla tych środowisk ważniejszy jest interes Unii Europejskiej niż polska
         racja stanu.

         My byliśmy niewygodni. Skazano nas na wegetację i zamilczenie.

         www.sw.org.pl/wykleci.html
         • tyka5 TVP nie chce pokazać widzom filmu o Wałęsie 28.04.06, 21:25
          “Plusy dodatnie - plusy ujemne”

          Telewizja nie dopuściła do emisji reportażu o sprawie tajnego
          współpracownika “Bolka” - pisze "Życie Warszawy". - Trzeba go poprawić -
          tłumaczy Romuald Bokun, kierownik redakcji programów TVP3.

          Prawie godzinny dokument pt. “Plusy dodatnie - plusy ujemne” opowiada o sprawie
          tajnego współpracownika “Bolka”. Film Grzegorza Brauna kończy się wywiadem z
          byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Były prezydent oburzony materiałami
          przedstawionymi przez dziennikarza podarł kopie dokumentów z IPN.

          - Byłem zawiedziony reakcją prezydenta Wałęsy. Myślałem, że skomentuje w jakiś
          sposób przedstawione materiały, czym rzuci na nie nowe światło - mówi Grzegorz
          Braun. - Tak się nie stało, a zachowanie byłego prezydenta jest aż nadto
          dobitne - dodaje reżyser.

          W reportażu “Plusy dodatnie - plusy ujemne” autor przedstawia relacje świadków
          oraz dokumenty z początku lat 70. i późniejsze dotyczące “Bolka” oraz Lecha
          Wałęsy. Zastrzega, że nie chce przesądzać o tym, czy dotyczą tej samej osoby. -
          Pozostawiam to ocenie widzów - mówi Braun. - Ale w moim przekonaniu, film nie
          pozostawia cienia wątpliwości, jakie były fakty - dodaje reżyser.

          Innego zdania byli uczestnicy kolaudacji, podczas której miały zapaść decyzje o
          dalszych losach reportażu. W zebraniu wziął udział także przedstawiciel IPN
          oraz prawnicy. Materiał został słabo oceniony. Marek Maldis z TVP3, jeden z
          uczestników zebrania, twierdzi, że zarzucano mu głównie brak symetrii i
          nierówno rozłożone akcenty. Podważono także rzetelność dziennikarską i
          historyczne podejście do sprawy.

          Autor reportażu nie zgadza się z tym. Uważa, że dopełnił wszelkiej staranności
          w zbieraniu materiałów. Podkreśla, że dotąd nie ma naukowych opracowań
          dotyczących tej sprawy, liczył, że jego reportaż wniesie do tego tematu nowe,
          ciekawe wątki.

          Ewelina Wolańska, prawniczka Lecha Wałęsy, nie chce tłumaczyć zachowania byłego
          prezydenta podczas wywiadu. Wyjaśnia, że ewentualne insynuacje, jakoby miał być
          tajnym współpracownikiem są bezpodstawne. - Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów
          na to, by Lech Wałęsa kiedykolwiek współpracował z SB. To, czym posługują się
          osoby, które go o to oskarżają, to sfabrykowane przez SB materiały stworzone po
          to, by go skompromitować - mówi Wolańska. Przypomina, że Lech Wałęsa został
          pozytywnie zlustrowany, otrzymał także status pokrzywdzonego.

          Romuald Bokun, kierownik redakcji programów regionalnych TVP3, zapewnia, że
          losy reportażu nie są przesądzone. - Zaleciliśmy autorowi wprowadzenie
          poprawek - mówi Bokun. - Pojawiło się wiele uwag. Reportaż został zrobiony w
          innej formule, niż początkowo zakładał scenariusz - dodaje.

          www.glos.com.pl/strona/filmObolku.html
          • galicjanka1 Re: Śląski poseł PiS-u 29.04.06, 09:43
           Andrzej Sośnierz, śląski poseł PiS, znów ma szanse na objęcie fotela szefa
           Narodowego Funduszu Zdrowia - dowiedzieliśmy się z dwóch różnych źródeł
           zbliżonych do premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Nominację miałby odebrać na
           początku przyszłego miesiąca. Więcej
           wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=8291068. Tak trzymać.
          • tyka5 Hańba medialna 29.04.06, 10:22
           Począwszy od czerwca 2004 r. „Gazeta Wyborcza” oraz inne media (Rzeczpospolita,
           TVP, Radio Zet) obrzucały najgorszymi inwektywami Jana Kobylańskiego,
           przewodniczącego Unii Stowarzyszeń Ameryki Łacińskiej, byłego konsula
           honorowego Polski w Paragwaju i Urugwaju, wybitnego działacza polonijnego i
           polityka. Jeszcze 13 kwietnia „Super express” stwierdzając, że „Jan Kobylański
           znany jako Janusz” pisał: „W archiwach IPN odnalazły się dokumenty, z których
           wynika, że niejaki Janusz Kobylański wydał żydowską rodzinę w ręce gestapo”.

           Dziś okazało się to, co było oczywiste od samego początku, że pomówienia
           stanowiły kampanię nienawiści pozbawioną jakichkolwiek dowodów. Ale oszczercy
           milczą.

           Szantaż

           Dla zobrazowania nagonki skierowanej przeciwko Kobylańskiemu wystarczy
           przytoczyć niektóre tytułu artykułów zamieszczonych w GW: „Zbrodniarz sponsorem
           Ojca Rydzyka?”, „Za garść złotych monet”, „Kobylański
           szmalcownikiem?”, „Ścigany sponsor ojca Rydzyka”, „Ekstradycja
           milionera”, „Fałszywka Kobylańskiego”, „Podwójne życie don Juana”, „IPN o
           sprawie Kobylańskiego. Wydali rodzinę żydowską gestapo.”...itd., itp.

           Istotą zarzutów jest pomówienie, że Jan Kobylański wydał Niemcom rodzinę
           żydowską, której miał wyrobić dokumenty pozwalające poruszać się poza gettem w
           czasie okupacji niemieckiej. Rzecz cała oparta została na postępowaniu
           prowadzonym w latach 40-tych przeciw ojcu Kobylańskiego, Stanisławowi
           Kobylańskiemu. Został on pomówiony o wydanie Niemcom rodziny żydowskiej. Jego
           syn Jan Kobylański, miał z ojcem współdziałać. Sprawa zaczęła się od pomówienia
           Leokadii Sarnowskiej, która w czasie wojny zajmowała się wyrabianiem papierów
           rodzinom żydowskim, a w 1945 r. usiłowała szantażować Kobylańskiego żądając
           pieniędzy. Wobec odmowy oskarżyła go na UB o szmalcownictwo. W całej sprawie od
           początku poza tym pomówieniem nie było żadnych dowodów wskazujących na winę
           Stanisława Kobylańskiego, a zwłaszcza jego syna. W tej sytuacji postępowanie
           umorzono i Stanisław Kobylański do końca życia pełnił zawód adwokata.

           Wyborcza wkracza do gry

           Sprawa powróciła po tym, gdy Jarosław Gugała jako ambasador Polski w Urugwaju
           wszedł w konflikt z Janem Kobylańskim i doprowadził najpierw do odebrania mu
           funkcji konsula honorowego, a następnie rozpoczął oszczerczą kampanię. W 2004
           roku włączyła się „Gazeta Wyborcza” wysyłając swojego dziennikarza Mikołaja
           Lizuta, by pod przybranym nazwiskiem dokonał prowokacji mającej na celu
           zdobycie obciążających Kobylańskiego materiałów. Artykuł Lizuta opublikowany w
           dodatku GW „Duży format” rozpoczął nową fazę nagonki. Uruchomiono byłego
           prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Leona Kieresa, który Wiadomościach TVP
           sfilmowany nad bliżej niezidentyfikowanymi aktami oświadczył, że istnieją
           dowody wskazujące na to, że Kobylański był szmalcownikiem. Tę sama operację
           powtórzono z wiceprezesem Witoldem Kuleszą, który dodał, że akta sądowe sprawy
           Kobylańskiego próbowano ukryć. W przeciągu miesiąca władze IPN oświadczyły, że
           zgromadzono dowody w sprawie Kobylańskiego. Pani Monika Olejnik w swojej
           audycji radiowej przygważdżała wraz z Jarosławem Gugałą Kobylańskiego
           jako „zbrodniarza”. A wreszcie sięgnięto po Ministra Sprawiedliwości – Andrzeja
           Kalwasa, który zapowiedział, że MS rozważy wniosek o ściganie i ekstradycję
           Kobylańskiego, a następnie oświadczył, że wniosek taki właśnie rozważa (warto
           by sprawdzić, czy w ogóle w MS jest dokumentacja takiego wniosku i jak ona
           wygląda!).

           Zablokowana ofensywa kłamstwa

           Wszystkie etapy tego horroru ręcznie sterowanego były obficie, codziennie
           relacjonowane przez radio i telewizję, dziennikarze przesłuchiwali archiwistów,
           urzędników, posłów, ministrów. Nie dopuszczano do głosu nikogo, kto chciał
           powiedzieć słowo prawdy, nie ukazywano dokumentów świadczących o fikcyjności
           oskarżenia, nie pozwolono bronić się samemu zaocznie oskarżonemu. Przeciwnie,
           każdy następny artykuł czy audycja przynosiły dodatkowe oskarżenia i pomówienie
           coraz straszniejsze i obrzydliwsze. Wreszcie, po wyborach do Sejmu jesienią
           zeszłego roku, zapadła cisza. Sprawa Kobylańskiego zeszła z wokandy. Może stało
           się tak dlatego, że cele pomówień zostały osiągnięte, a opinia publiczna
           zastraszona? Może po zmianie rządu atakujący utracili główne sprężyny
           działania? Odszedł minister sprawiedliwości Andrzej Kalwas, odszedł prezes IPN
           Leon Kieres, kruszyć zaczęła się w MSZ ekipa Cimoszewicza. A może zadecydował
           fakt, że w listopadzie do Sądu w Warszawie wpłynął akt oskarżenia przeciwko
           zorganizowanej grupie, która wykorzystując radio, telewizję i prasę usiłowała
           pozbawić honoru i czci Jana Kobylańskiego poprzez pomawianie go m.in. o
           zbrodnię szmalcownictwa?

           Prawda na wierzch wypływa

           Trudno to rozstrzygnąć, ale jedno jest pewne: 20 kwietnia br. blisko dwa lata
           po rozpoczęciu nagonki Instytut Pamięci Narodowej ustami wiceprezesa i szefa
           pionu śledczego Witolda Kuleszy, tego samego, który dwa lata temu widział
           jakoby dokumenty świadczące o zbrodniach Kobylańskiego oświadczył:, „że
           dotychczas nie znaleziono dowodów, by prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji
           Polskich w Ameryce Łacińskiej Jan Kobylański istotnie zadenuncjował w czasie
           wojny Niemcom małżeństwo Żydów. Nadal trwają czynności sprawdzające IPN wobec
           tego polonijnego biznesmena z Urugwaju, uchodzącego za sponsora Radia Maryja.
           Kurtyka dodał, że wkrótce ruszą prace, przy szerokim udziale IPN, nad
           opracowaniem indeksu Polaków, którzy w czasie wojny zginęli za pomaganie
           Żydom”. (serwis PAP, 20 04 2006 r.)

           Mijają kolejne dni od opublikowania tego komunikatu przez Polską Agencję
           Prasową, ale żadna z gazet, rozgłośni radiowych czy programów telewizyjnych tak
           chętnie szkalujących niegdyś Kobylańskiego, nie podała tej informacji.

           www.glos.com.pl/strona/Hanba.html
           • tyka5 Minister Sikorski krytykuje postawę Niemiec 30.04.06, 19:30

            Minister obrony narodowej Radosław Sikorski skrytykował w Brukseli Niemcy za
            brak "solidarności" z innymi krajami UE, czego przejawem ma być niemieckie
            porozumienie z Rosją w sprawie budowy Gazociągu Północnego po dnie Bałtyku.
            "Podejmowanie decyzji, a potem konsultowanie - to nie jest nasza idea
            solidarności" - powiedział Sikorski, który wziął udział w konferencji na temat
            współpracy UE-USA i globalnym wyzwaniom w dziedzinie energii.

            Dodał, że gazociąg ten, prowadzący z Rosji do Niemiec, ma m.in. służyć
            ominięciu Białorusi i Polski, a zatem w domyśle - odcięciu dostaw gazu dla tych
            krajów "bez zakręcania kurka dla Niemców". Powołał się przy tym na niedawną
            wypowiedź rosyjskiego ambasadora na Białorusi Aleksandra Surikowa.

            Szef MON powiedział też, że jest to rozwiązanie kosztowne dla odbiorców, bowiem
            budowa gazociągu po dnie Bałtyku będzie o 6 mld dolarów droższa niż budowa
            analogicznej nitki biegnącej przez terytorium Polski.

            Sikorski powiedział też, że polski rząd zwrócił się do kanclerz Niemiec Angeli
            Merkel o wycofanie się z porozumienia z Rosją.

            "Prosiliśmy. Odmówiła" - powiedział.

            Minister przypomniał w tym kontekście, że podczas zeszłorocznym obchodów 25-
            lecia "Solidarności" niemiecki prezydent Horst Koehler obiecał, że Niemcy i
            Rosja już nigdy nie będą się porozumiewały ponad głowami Polski.

            "Tymczasem (wkrótce później) zostało podpisane porozumienie o gazociągu
            bałtyckim" - dodał Sikorski.

            "Polska nie jest już ciemiężona przez przemożnych i zawistnych sąsiadów, którzy
            łączą się na jej szkodę ponad głowami jej mieszkańców" - powiedział w Gdańsku
            Koehler. - »Nic o nas bez nas« - taki jest wymóg Polski, a my Niemcy z chęcią
            pomożemy w tym, aby akceptowano go jak coś oczywistego".

            W cytowanej przez Reutera wypowiedzi dla prasy Sikorski dodał w Brukseli,
            że "Polska jest szczególnie wrażliwa na punkcie korytarzy i porozumień ponad
            naszymi głowami. To była tradycja Locarno, to jest tradycja paktu Ribbentrop-
            Mołotow. To był XX wiek. Nie chcemy powtórki".

            Minister powiedział także, że między Rosją jako dostawcą surowców
            energetycznych a Unią Europejską, która w znacznym zakresie uzależniona jest od
            rosyjskich dostaw, nie ma równowagi.

            "Niepokojące jest, że po jednej stronie mamy zasady wolnego handlu i
            deregulacji rynku, zaś po drugiej - argument siły, oparty na bolszewickiej
            zasadzie »kto kogo?«" - powiedział. I dodał: "Łatwo zgadnąć, kto w tej sytuacji
            wygra".

            Sikorski podkreślił, że Rosja używa swoich surowców i dostaw jako argumentu w
            sporach politycznych. Tak samo - zauważył - "motywowane politycznie" są
            inwestycje w dziedzinie energetycznej - nie tylko zresztą w Rosji, ale także w
            innych krajach świata.

            "Chcemy kupować energię, ale nie chcemy monopolu ani szantażu. Jednocześnie
            zdajemy sobie sprawę, że niezależność w dziedzinie energetyki kosztuje" - dodał
            minister.

            Unia Europejska, która pokrywa rosyjskimi dostawami jedną czwartą swego
            zapotrzebowania na gaz, protestuje przeciwko niedopuszczaniu obcego kapitału do
            rosyjskich spółek gazowniczych i naftowych.

            "Wszystkie inwestycje powinny opierać się na zasadach wolnorynkowych" -
            podkreślił unijny komisarz ds. energii Adris Piebalgs, który wziął udział w
            dyskusji z Sikorskim.

            Dzień wcześniej na tej samej konferencji przewodniczący Komisji Europejskiej
            Jose Manuel Barroso wezwał Stany Zjednoczone, by podczas lipcowego szczytu G-8
            w Petersburgu wsparły dążenia UE do liberalizacji rosyjskiego rynku
            energetycznego.

            "Musimy wzmocnić naszą zewnętrzną (transatlantycką) współpracę i stworzyć
            niezbędne warunki rynkowe w krajach produkcji bądź tranzytu surowców
            energetycznych, na które gospodarka światowa liczy jako na dostawców energii.
            Nie możemy sobie więcej pozwolić na nieprzewidywalność rynku energetycznego,
            ani nie możemy jej zaakceptować" - powiedział Barroso.

            Nawiązał w ten sposób do perturbacji w dostawach rosyjskiego gazu ziemnego do
            UE w rezultacie sporu cenowego Rosji z Ukrainą w styczniu bieżącego roku.

            • tyka5 Nareszcie. 03.05.06, 16:30
             Ordery Orła Białego dla Gwiazdy i Walentynowicz.

             Andrzej Gwiazda, ks. abp. Ignacy Tokarczuk oraz Anna Walentynowicz otrzymali od
             prezydenta Lecha Kaczyńskiego najwyższe odznaczenie państwowe - Order Orła
             Białego.
             W święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent wręczył im odznaczenia w
             uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności za
             działalność na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski.

             Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Joanna Duda-
             Gwiazda oraz - pośmiertnie - Alina Pieńkowska.

             Prezydent Kaczyński zaznaczył, że to "jedynie początek" jego polityki
             przyznawania odznaczeń.

             Traktujmy dzisiejszy dzień, jako początek powrotu do korzeni, powrotu 100-
             procentowego. Chcemy wrócić do tego, co jest wspaniałą polską tradycją, chcemy
             w oparciu o tę tradycję zmienić Polskę na lepsze - zadeklarował Lech Kaczyński.

             Prezydent przypomniał też, że przez 16 lat odbywały się już podobne
             uroczystości. Ale, jak powiedział, odznaczenia odbierali wtedy także działacze
             poprzedniego systemu.

             Dziś chcemy tę złą tendencję odwrócić - oświadczył.

             Odznaczony Orderem Orła Białego Andrzej Gwiazda podkreślił, że spotkał go
             zaszczyt. Dodał jednocześnie, że to odznaczenie dla milionów jego kolegów
             z "Solidarności", którzy - jak mówił - znaleźli w sobie dość rozumu, żeby
             ułożyć listę żądań strajkowych aktualnych do dziś. Według niego system
             wartości, jaki stworzyła Solidarność, zasługuje na najwyższe odznaczenie.

             • tyka5 Zapomniani Żydzi. 08.05.06, 10:49
              Marek Arpad Kowalski

              (fragment)
              Gdy mowa o powstaniu w getcie warszawskim, wymienia się jedynie lewicową
              Żydowską Organizację Bojową. Tymczasem w walkach równie zaciekle uczestniczył
              prawicowy Żydowski Związek Wojskowy. Wzmianki o nim są tak nikłe, że
              praktycznie został wymazany z historii.

              Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) ukonstytuowała się 29 lipca 1942 r. – w kilka
              dni po tym, gdy od 22 lipca Niemcy przystąpili do codziennych deportacji 6-8
              tys. Żydów z Warszawy do Treblinki i stało się jasne, że jest to początek tzw.
              ostatecznej likwidacji getta.
              Jej zaczątek jest nieco wcześniejszy. W marcu 1942 r. komórka PPR istniejąca w
              getcie (liczniejsza, aniżeli w całej "aryjskiej" części Warszawy) zawarła
              porozumienie z Organizacją Bojową Bloku Antyfaszystowskiego, skupiającą partie
              i organizacje lewicowych syjonistów. Wspomniane wyżej deportacje spowodowały
              stworzenie przez gettową komórkę Gwardii Ludowej (PPR), przez OBBA zaś – ŻOB, z
              tym, że oba ośrodki polityczne pozostawały ze sobą w kontakcie.
              ŻOB w tym kształcie, w jakim ją znamy, ukształtowała się ostatecznie 2 grudnia
              1942 r. W jej skład weszły oddziały podległe PPR, Poalej Syjon Lewica (lewicowi
              syjoniści) z młodzieżową, skautową przybudówką Haszomer Hacair (Młody
              Strażnik), Poalej Syjon Prawica (mimo nazwy też lewicowi syjoniści) z
              młodzieżowymi przybudówkami Dror (Wolność) i Gordonia, Organizacja Ogólnych
              Syjonistów (lewicowi liberałowie) z młodzieżową przybudówką Hanoar Hacyjon
              (Młodzież Syjonistyczna). Wszystkie one powołały polityczne porozumienie pod
              nazwą Żydowski Komitet Narodowy, którego wojskowym ramieniem była właśnie
              Żydowska Organizacja Bojowa.
              Osobno trzymał się Bund, o charakterze socjalistycznym, zarazem
              antysyjonistycznym, antysowieckim, antykomunistycznym, jednocześnie propolskim
              (asymilacyjnym), bliski ówczesnej PPS. Właśnie Bund był najsilniejszą
              organizacją getta. Ostatecznie Bund nie przystąpił do ŻKN, ale jego oddziały
              walczyły w szeregach ŻOB.
              *
              Znacznie wcześniejsze były zalążki Żydowskiego Związku Wojskowego. Stworzyli go
              oficerowie i podoficerowie (zawodowi i rezerwiści) Wojska Polskiego, którzy nie
              posłuchali wezwania okupantów do rejestracji i przeszli do podziemia.
              Trudno uchwycić początek. Przypada on na koniec 1939 r., pierwsza zaś nazwa
              brzmiała Żydowska Organizacja Wojskowa (nawiązując do piłsudczykowskiej POW z I
              wojny światowej). Jej szefem został Władysław L., zawodowy oficer WP o trudnym
              do ustalenia stopniu wojskowym i nazwisku. Organizacja związana była z
              prawicową partią Nowa Organizacja Syjonistyczna (tzw. Rewizjoniści),
              zakładającą nie rolniczą kolonizację Palestyny, lecz zbrojne jej opanowanie.
              Młodzieżowa przybudówka zwała się Betar.
              Oprócz pierwotnej nazwy ŻOW, funkcjonowała inna: Polska Organizacja Żagiew,
              założona ponoć w październiku 1939 r. Kiedy została przyjęta nazwa Żydowski
              Związek Wojskowy – trudno powiedzieć. Zapewne pod koniec 1939 r., a przywódcami
              byli porucznik Dawid Apfelbaum (zawodowy oficer WP), dziennikarz Leon Rodal i
              student Paweł Frenkel (obaj oficerowie rezerwy WP). Niemniej długo jeszcze
              funkcjonowała popularna nazwa organizacji: Żagiew, tym bardziej, że w kwietniu
              1940 r. powstał własny organ prasowy ŻZW o tytule właśnie "Żagiew", notujący w
              maju 65 abonentów, w czerwcu już 140. W tym czasie ŻZW uruchomił też własną
              radiostację, a dokładniej stację nasłuchu radiowego. Według danych z kręgu
              sympatyków liczebność ŻZW w styczniu 1941 r. szacowano na 2900, a kolporterów
              organu prasowego "Żagiew" na 4000 osób. Niezależnie od oficjalnej nazwy, ŻZW
              dosyć powszechnie określany był też jako Irgun Cwai Leumi, czyli Narodowy
              Związek Wojskowy, a jeszcze częściej jako Oddziały Walki Cywilnej.
              *
              Można pogubić się w mnóstwie organizacji i ich nazw. Właściwie upraszcza się to
              do dwóch ośrodków skupionych wokół ŻOB i ŻZW. Od początku kierowały się one
              odrębnymi koncepcjami. Większość partii tworzących ŻOB przyjmowała, że Polska
              stanie się terenem rewolucyjnego marszu Armii Czerwonej, przynoszącej nie tylko
              wolność spod okupacji hitlerowskich Niemiec, ale i ustrój komunistyczny. Partie
              zaś i organizacje tworzące ŻZW orientowały się albo na pełną asymilację ze
              społeczeństwem polskim, albo uważały, że walka o wyzwolenie Polski (lepiej
              przez aliantów zachodnich, aniżeli Związek Sowiecki) to wstęp do walki o
              Palestynę: zdobycie doświadczenia wojskowego, a po wojnie wyjazd do Palestyny i
              zbrojna walka o nią, jako państwo żydowskie.

              (…)

  • flatower Re: polecam 09.05.06, 20:54
   Wszystkim rozgrzanym do białosci polityką polecam artykuł Zdzisława
   Krasnodębskiego w dzisiejszym Dzienniku.Tytuł"Oskarżam elity III RP o
   hipokryzję". Kapitalna lektura!Nie polecam natomiast artukułu Jacka Żakowskiego
   w dzisiejszej GW. Ciekawa jest za to dyskusja internautów na ten temat. Ton
   prawie jednoznaczny.
     • skraj100 Re: Apokaliptyczny cień Lecha Wałęsy... 10.05.06, 18:04
      szkoda, że tekst o Wałęsie nie ukazał sie w czasie stanu wojennego. Murowany
      sukces i podziekowania Biura Politycznego PZPR I KPZR.
      Lechu przezwał Kaczyńskich a PIS nigdy nie zapomina. Nie przypominam sobie
      jednak by komuna ich przesladowała. Cóz dziś można obsikać każdego bezkarnie.
      • tyka5 AGENCI WPŁYWU – NAJGŁĘBSZA TAJEMNICA UBEKISTANU 10.05.06, 21:36
       Ilu ich znamy? Czasami wymienia się kilka nazwisk, ale zawsze beż żadnych
       dowodów. Niekiedy snuje się domysły, ale zawsze bez żadnego materialnego
       poparcia. Było ich kilkuset, bardzo cennych i osobiście prowadzonych przez
       wysokich oficerów SB. Ich akta mogły być łatwo zniszczone, a mikrofilmy i
       pojedyncze oryginały znalazły się w prywatnych sejfach elity ubeckiej. Zwróćmy
       przy tym uwagę, jak gwałtowna jest reakcja, jeżeli ktoś z tej grupy zostanie
       częściowo zdemaskowany. Dobrego przykładu dostarcza Jerzy Kłoczowski
       (TW „Historyk”), pospolity agent-donosiciel od 1961 r. (krążą niepotwierdzone
       pogłoski, że także przed 1956 r.), później aktywny wśród emigracji i
       duchowieństwa, na KUL-u i wśród historyków, wreszcie, od lat 1980-tych, po
       przeniesieniu do centrali, agent wpływu, prowadzony specjalną ścieżką i
       specjalnie wykorzystywany już po 1989 r. Po śmierci senatora Stanowskiego
       natychmiast wprowadzony został do senatu. Otrzymał polski oddział UNESCO, gdzie
       urządził sobie prywatny folwark. MSZ i ministerstwo nauki finansują mu jego
       seminarium, własny instytut i wydawnictwo. Posiada rozległe wpływy w MSZ i
       ministerstwie kultury. Cały czas jest nietykalny i nawet po ujawnieniu dowodów
       jego wieloletniej współpracy z SB dostaje od prezydenta TW „Alka” order Orła
       Białego. Może dostał go właśnie za trzydziestoletnią, efektywną współpracę z
       SB. Kłoczowski jest także dobrym przykładem skutecznego lansowania jako
       wybitnego naukowca, prawdziwego patrioty i wielkiego społecznika, nie myślącego
       o swoim interesie, tylko o potrzebach kraju i innych ludzi. W każdej części
       jest to wizerunek dobrze spreparowany i zafałszowany.
       Zauważmy, że kanclerz kapituły tego orderu prof. Barbara Skarga obraziła się na
       Lecha Kaczyńskiego, kiedy ten powiedział, że polityka przyznawania odznaczeń
       przez A. Kwaśniewskiego była zła. Nie obraziła się natomiast, kiedy zobaczyły
       światło dzienne dowody na aktywność donosicielską Kłoczowskiego i nie zażądała
       odebrania mu orderu. Pozostali członkowie kapituły głośno protestowali nie
       przeciwko współpracy z komunistyczną bezpieką tylko przeciwko ujawnieniu tego
       faktu, gdyż „spotwarzało to Kłoczowskiego”. Nie odezwali się też ani słowem na
       temat dowodów jego współpracy z SB.
       Kłoczowski jest niestety jedynym przykładem agenta wpływu, o którym znamy nieco
       szczegółów i co, do którego posiadamy pewność. Zanim poznamy nazwiska innych
       należy dokładnie zbadać jego działalność i rozpoznać dokładnie metody pracy SB
       na tym przykładzie.

       nowaonline.strefa.pl/50_Darski_J_2.htm
       • tyka5 Ojciec chrzestny polskiej mafii. 14.05.06, 09:19
        O znaczeniu Fanchiniego w świecie rosyjskiej mafii może również świadczyć lista
        gości na jego ślubie na początku lat 90. Byli tam m.in. tacy bossowie jak
        bracia Najfeldowie (Borys i Beniamin). Na ślubie Fanchiniego byli też Andrzej
        Kuna i Aleksander Żagiel, którzy zasłynęli jako współorganizatorzy spotkania,
        do którego doszło latem 2004 r. w Wiedniu między Janem Kulczykiem a rosyjskim
        szpiegiem Władimirem Ałganowem.

        Przed komisją śledczą ds. PKN Orlen Aleksander Żagiel oświadczył, że poznał
        Fanchiniego przed dwudziestu kilku laty, kiedy był on w Wiedniu i kupował u
        niego zegarki. W rozmowie z "Wprost" przyznał, że gościł na ślubie Fanchiniego
        we Włoszech.

        wiadomosci.onet.pl/1322024,11,item.html
        • galicjanka1 Re Prezydent RP!! 21.05.06, 00:33
         Prezydent Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia nazwał gruzińskiego
         przywódcę Dżugaszwili, zamiast Saakaszwili - podało radio RMF. W Polsce
         prezydencka wpadka przeszła bez echa, wychwyciły ją jednak media rosyjskie i
         ukraińskie.
         Pech chciał, że Dżugaszwili to prawdziwe nazwisko Józefa Stalina. Stąd
         „Komsomolska Prawda” napisała o freudowskiej pomyłce polskiego prezydenta.
         Gazeta uznała, że przejęzyczenie to dowód na ciągłe myślenie polskich polityków
         w kategoriach przeszłości. Politykę zagraniczną mamy na bardzo wysokim poziomie.
         Ciągle siedzi w latach powojennych. Stalin nie żyje prawie 50 lat a wspomnienia
         Ptrezydenta bardzo żywe.wiadomosci.onet.pl/1325929,11,item.html
  • flatower Re: polecam 20.05.06, 15:03
   Polecam artykuł prof. Zybertowicza socjologa z mojej macierzystej uczelni czyli
   UMK Toruń zamieszczony w mijającym tygodniu w gazecie "Dziennik". Cymes!
    • obserwator16 Re: polecam 21.05.06, 12:43
     Jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
     "Pałacyk w Wiśle pozostanie własnością Kancelarii Prezydenta. Lech Kaczyński
     przyznał, że w czasie kampanii wyborczej mówił co prawda o ograniczeniu liczby
     ośrodków prezydenckich, ale - jak tłumaczył - nie znał wtedy historii pałacyku".
     wiadomosci.onet.pl/1326134,11,item.html
    • tyka5 Re: polecam 21.05.06, 14:24
     Polecam ten blog.

     "Taka na przykład Gazeta Judaszowa piórem swojej wiceszefowej, H.Łuczywo, mówi
     mi, że muszę się zacząć wstydzić bo właśnie zaczęliśmy być pośmiewiskiem Europy
     (a może i całego świata). Jest to o tyle ciekawe, że wynikałoby z tego, iż
     dotychczas tym pośmiewiskiem nie byliśmy – najwyraźniej skorumpowana do cna
     władza, komunistyczni zbrodniarze grasujący po salonach, prezydent-alkoholik
     regularnie zalewający się w trupa podczas zagranicznych wojaży, pierwsza dama
     odwalająca podejrzane geszefy, setki tysięcy głodnych dzieci, autorytety
     moralne o życiorysach godnych najciemniejszego lochu, złodzieje w radach
     nadzorczych, najniższy w regionie PKB na mieszkańca, bezrobocie na poziomie
     Bambuko Północnego… to wszystko przez ostatnie 16 lat wstydu nam nie
     przynosiło. Ale Lepper w rządzie i owszem!

     Otóż moi drodzy Państwo, nie – nie wstydzę się. I w swoim bezwstydzie umacniał
     się będę wraz z każdym wygranym głosowaniem nad ustawami rozwalającymi ten
     chory system, jaki wrzeszczący dziś wniebogłosy akcjonariusze III RP nam
     zafundowali."

     dydelfus.blox.pl/html
     I to też polecam:

     "Ks. prof. Michał Czajkowski: Warto zacząć czytać biografie wielkich osób. To
     nieoceniona skarbnica wiedzy, doświadczeń i wskazówek, jak żyć. Pokazują drogę,
     jaką wielki człowiek musiał pokonać, zanim w końcu stał się autorytetem. Po
     przeczytaniu kilku biografii, po analizie wzlotów i upadków wielkiego człowieka
     jesteśmy po stokroć mądrzejsi. Uczymy się, jak ważna jest pokora, cierpliwość i
     determinacja w dążeniu do własnego celu i że nie można załamywać rąk. Dzięki
     biografiom można się uczyć na cudzych błędach, a nie czekać na swoje. Kiedyś
     sam się dziwiłem, że moi znajomi czytają tego typu pozycje, ale w końcu
     zrozumiałem i bardzo często do nich sięgam."

     wpisz.blox.pl/2006/05/Konfident.html
   • tyka5 Oglądacie Konfrontacje? 07.06.06, 23:04
    Nie? To poczytajcie.

    "Nie takie głupie słowa Wierzejskiego"
    Niestety muszę potwierdzić słowa Wojciecha Wierzejskiego, posła LPR: „Według
    mnie istnieje takie założenie, że najłatwiej werbować informatorów wśród
    homoseksualistów, bo oni mają coś na sumieniu”.

    Albo:

    "Zwariowałam Wiernikowskiej"
    Nastaje Jan Dworak. Wraz ze zmianą ekipy w TVP dostaje możliwość dokończenia
    dzieła, ale szybko i nowa ekipa związana z ludźmi z Platformy Obywatelskiej
    wspierana przez lewicową opcję wiecznie tam obecną, orientuje się, że „szalona
    Wiernikowska” wpadła na coś na co nie powinna, gdyby jeszcze komunistów
    obnażała, a tu pojawiają się takie szacowne osoby jak senator Smoktunowicz. I
    firma Intercommerce, o której wkrótce będzie głośno, a o której to ciągle w
    filmie mowa, a nie o Klewkach.

    www.latkowski.com/blog/id,637#637
  • flatower Re: polecam 29.07.06, 10:24
   Informacje na tej stronie to w dużej mierze dzieło złotowianina-www.pro-
   cycling.org/index.php?kategoria=wyniki&artykul=1063.
  • adasieniek Re: polecam 30.07.06, 09:20
   polecam stronkę z wypraw mojego kumpla ze studiów www.at-media.pl/mruwa/

   gościu pływał na największym żaglowcu świata, objechał skandynawię rowerem i
   dojechał na Alaskę autostopem:)

   Ps. Mam nadzieję, że po moim rejsie będę mógł polecić swoją stronkę z ciekawymi
   zdjęciami z Azji.
  • flatower Re: polecam 01.08.06, 18:09
   Wielkopolska to teoretycznie nizina. Ale tu jest procentowo najwiecej ludzi w
   MTB. Złotów oceniają tak-www.xcmtb.pl/index.php?dzial=galeria/2006/zlotow
   • sjd Re: polecam 02.08.06, 13:45
    Bardzo ciekawa strona. Nie znałem jej wcześniej. Przynajmniej jest mozliwość
    obejrzenia kolejnej porcji zdjęć z Murowanej Gośliny.
    A uczestnicy tamtejszego forum rzeczywiście chwalą sobie imprezę złotowską.
    Gratulacje i pozdrawiam.
  • flatower Re: polecam 02.08.06, 13:03
   Mistrzostwa świata w wioślarstwie- Amsterdam 2006. Jest tam Złotowianka!
   www.wkroeien.nl/content/eng/program/index.php. Newsy wkrótce!
   • flatower Re: polecam 10.08.06, 08:40
    Sukcesów nie było, choć sam udział to z pewnością już
    sukces.sport.onet.pl/0,1248749,2686,8,16,fotoreportaz.html. Ta z lewej
    jest ze Złotowa!
    • tyka5 Rozmowa ze Sławomirem Mrożkiem 01.05.07, 14:00
     Zawsze odpowiadało mi trzeźwe i uczciwe podejście Mrożka do rzeczywistości. Oto
     kilka fragmentów wywiadu z pisarzem.
     -------------------------------------------------------------------------------

     SŁAWOMIR MROŻEK: – Przez lata miałem koncepcję, by zacierać za sobą wszelkie
     możliwe ślady. Dlatego też w swoim czasie zdecydowałem się zamieszkać w
     Meksyku, dokąd wyjechałem głównie po to, by zniknąć – może nie w ogóle, ale
     zniknąć ze sceny, uciec od głupoty, która latami doskwierała mi w Paryżu, czy w
     ogóle na Zachodzie. Mierziło mnie szczególnie hasło "walki o pokój", powtarzane
     bez przerwy przez francuską lewicę i wszystkie tzw. siły postępu. Wiedziałem o
     komunizmie cokolwiek więcej niż przeciętny Francuz, gdy więc słyszałem ich
     opinie na tematy polityczne, to albo z trudem zmuszałem się do milczenia, albo
     wybuchałem. Irytowała mnie też wszelkiego rodzaju "political correctness" – gdy
     w Stanach ciągle powtarzano mi, że powinienem kochać Murzynów, czułem, że
     zaczynam stawać się rasistą. Należało uciec od tego jak najdalej.


     – I obaj Panowie (z Wojciechem Skalmowskim, przyjacielem pisarza-przyp. mój)
     jesteście przerażeni chamem, sakralizowanym – by sparafrazować Pańskie słowa –
     przez współczesną cywilizację i zidiociałą demokrację, która, tak jak w Polsce,
     rozpieszcza chama nazywając go elektoratem. To diagnoza politycznie
     niepoprawna...

     – Owszem, niepoprawna, ale pisałem o tym, bo tzw. "bunt mas" to największa
     rewolucja szeroko rozumianych naszych czasów. Drugą zaś tragedią jest wielkie
     spłaszczenie, o czym mówiłem panom, gdy przed rokiem rozmawialiśmy
     o "Baltazarze" – mianowicie spłaszczenie człowieka i spłaszczenie myśli, która
     już dawno straciła wymiar wertykalny, skutkiem czego grzebiemy się w myślowych
     odpadkach jak w cuchnącej kupie.

     – W tych listach znajdujemy wiele przykładów ostrości sądów: choćby krytyczne
     słowa o rewizjonizmie Leszka Kołakowskiego i Adama Michnika czy o "Ziemi Ulro"
     i metafizycznych koncepcjach Czesława Miłosza.

     – Nie da się ukryć: słów krytycznych nie brakuje, ale też nie widzę powodów, by
     w wolnym kraju skrywać własne krytyczne sądy, od których obaj nie stroniliśmy i
     nie stronimy.

     – Kiedyś opublikował Pan w "Kulturze" krótkie opowiadanie pt. "Płońsk", w
     którym z sarkazmem opisuje Pan, jak to w towarzystwie peerelowskich prominentów
     je obiad w prowincjonalnej knajpie. Najważniejszy z notabli tokuje, świta mu
     schlebia, a temu wszystkiemu przysłuchuje się skacowany i milczący człowiek,
     który w końcu podchodzi do biesiadników i powiada: "A ja jestem Stanisław
     Frąckiewicz i mam was wszystkich w dupie".

     – Płońsk to był jeden z symboli Polski Ludowej. Nic w tym opowiadaniu nie
     zmyśliłem. Wszystko w nim jest prawdą.

     czytelnia.onet.pl/0,1408262,1,artykuly.html
         • tyka5 Skutki "sprawiedliwości społecznej" 23.09.07, 21:34
          Spragnieni mięsa chłopi chcieli upolować żyrafę

          Policja w Zimbabwe powstrzymała chłopów z przedmieść Harare przed
          upolowaniem i zjedzeniem zbłąkanej żyrafy - poinformowały oficjalne
          media w tym cierpiącym na poważne niedobory żywności afrykańskim
          kraju.
          Pracownicy służb ochrony przyrody zabrali zwierzę po tym, jak
          policjanci opanowali tłum, pragnący zabić żyrafę "dla mięsa" -
          napisał rządowy dziennik "Herald".

          Zimbabwe znajduje się w głębokim kryzysie gospodarczym odkąd
          prezydent Robert Mugabe odebrał białym rolnikom urodzajne farmy i
          oddał ich ziemię miejscowym bezrolnym chłopom. Obecnie bezrobocie w
          kraju osiągnęło 80 proc., a tegoroczna inflacja kształtuje się tam
          na poziomie ok. 7.000 procent. Według ocen niezależnych ekspertów
          inflacja w rzeczywistości zbliżyła się już do 25 000. proc., a
          Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że pod koniec roku może
          wynieść nawet 100 000 procent.

          Czerwcowe rozporządzenie rządu, aby obniżyć ceny wszystkich
          produktów i usług o połowę, doprowadziło do panicznego wykupywania i
          gromadzenia towarów, a to z kolei do braków w zaopatrzeniu. W
          sklepach nie ma mąki, chleba, mięsa, brakuje też benzyny i wielu
          innych podstawowych produktów.

          Na początku września miejscowe towarzystwo ochrony zwierząt wszczęło
          kampanię informującą o coraz częstszych przypadkach uboju psów i
          kotów. Organizacja tłumaczyła, że choć nie jest to nielegalne,
          zwraca uwagę na moralne i etyczne konsekwencje takich czynów.

          Jedną z tradycyjnych potraw w niektórych regionach Zimbabwe stały
          się pieczone myszy. W ostatnim czasie łowcy tych gryzoni próbując
          ogniem wypłoszyć je z pól spowodowali jeden z największych pożarów w
          kraju. Płomienie zniszczyły pamiątkową scenerię z nakręconego w
          latach 80. XX wieku filmu "Kopalnie króla Salomona".

          wiadomosci.onet.pl/1610623,69,item.html

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka