Dodaj do ulubionych

KASTY SŁOWIAŃSKIE

09.12.05, 12:05

Szlachta indoaryjska to nie byli prymitywni rabusie-ci wywodzili się z chłopów
(coś w rodzaju ciurów i zbójników Janosików).

STANY SŁOWIAŃSKIE WSPÓŁCZEŚNIE:
(kasty słowiańskie-nawrót do tradycji aryjskich)


I WOŁCHWY-WOJE(BRAMINY-KSZATRIJE):

1.BIAŁE LĘDY-WOJE(szlachta
lędziańska:polska,wiatycka,radymicka,polańskokijowska)

2.BIAŁE LĘDY(chłopy lędziańskie:potomki
Polanów,Goplanów,Golędziców,Lędzianów,Polanów Kijowskich,Radymiczów i
Wiatyczów)

3.BIAŁE DREGI-WOJE(szlachta
dregowicka:obodrzycka,mazowiecka,kociewska,krajeńska,
podlaska,zachoniobiałoruska;potomkowie Derewlan)

4.BIAŁE DREGI(chłopy:Mazowszany
Północne,Krajniaki,Kociewiaki,Chełmińszczany;potomki Dregowiczów i Derewlanów)

5.DREGI(Dregi Bułgarskie,Dregi Macedońskie,potomki
Obodrzycy,Drzewianów,Trzebowianów i Ślężanów,Obodrzyców Pannońskich)

6.WOŁCHWY INDOIRAŃSKIE(BRAMINY)II WOJE(KSZATRIJE):

7.BIAŁE SERBY I BIAŁE CHORWATY-WOJE( szlachta
czeskochorwacka,polskochorwacka,polskoserbska,ukraińskochorwacka,krywicka,serb

użycka,wielecka,czeska,chorwacka,serbska)

8.BIAŁE SERBY I BIAŁE CHORWATY(Potomki Serbów i Chorwatów w Polsce,Czechach
i na Ukrainie,Serby Łużyckie)

9.Serby i Chorwaty(Serby,Chorwaty,Bośniaki,Czarnogóry,Południowe
Macedońce;potomki Krywiczów)

10.WOJE
SIEWIERSKIE,SLOVEŃSKIE,DULEBSKIE,KASZUBSKIE,ZACHODNIOPOMORSKIE,POŁABSKOPÓŁNOCN
E,
GŁUPIOGŁOWSKIE

11.WOJE LITEWSKIE(szlachta litewska,łotewska,pruska,jaćwieska,kurońska)

12.WOJE INDOIRAŃSKIE(Kszatrije Indoaryjskie;Irańczycy Wschodni-na wschód od
Persji)


III SMERDY(WAJŚJE):

13.SIEWIERCE(potomki Siewierców)

14.SLOVENI(potomki Slovenów:Morawy,Słowacja,Słowenia,Rosja Północna)

15.DULEBI,BRSJAKI,KASZUBY,GŁUPIOGŁOWCY(potomki dulebskie,brsjackie,kaszubskie,
głupiogłowskie)

16.POTOMKI PLEMION SŁOWIAŃSKICH CO TO ULEGŁY OBCY PRZEMOCY
(zniemczeni,zmadziarszczeni,zalbańszczeni,zgreczczeni,zromańszczeni)

17.LITWINY I ŁOTYSZE

18.POTOMKI LITWINÓW,ŁOTYSZÓW,KURONÓW,PRUSÓW I JAĆWIĘGÓW CO TO ULEGŁY OBCY
PRZEMOCY(zniemczone)

19.RUMUNY I MOŁDAWIANY

20.WAJŚJE INDOIRAŃSKIE

21.MADZIARY

22.WOJE ARYJCZYKÓW SŁABYCH(u tych to co mało krwi aryjski jest):GERMAŃSKIE,
CELTSKIE,ROMAŃSKIE,ALBAŃSKIE,GRECKIE,ORMIAŃSKIE,ZACHODNIOIRAŃSKIE


IV RABY(SŁUGI-SIUDRY)


23.te co to mówią zniekształconemi językami aryjskiemi i mają mało krwi
aryjski:Germany,Celty,Romany i Kreolce,Albańce,Greki,Ormiany,Irańce
Zachodnie,Siudry Idoirańskie

24.te co u ich jest dużo krwi aryjski:Estońce,Tatary,Ujgury...


V POZASTANOWI-pozostała ludnościa nieindoeuropesko...


--------------------------------------------------------------------

Oj!Zadziobią mnie 'szlachetni Piktowie'!!!
A jednak!Chłop Lędzki przed wareską hołotą!!!


Obserwuj wątek
  • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 11.12.05, 15:39

   Richardek,poszukaj sobie tej waszej 'prawdy' w Biblii...

   Gdzie ty widzisz rasizm?
   W dzisiejszej Europie występują rody szlacheckie,w Indiach kasty.
   U Żydów są 'rodziny lepsze i gorsze'.
   Czy ja bronię Żydom ustanawiać sobie swoją hierarchię społeczną?Dla nich jestem
   tylko 'gojem'.Dla muzułmanów natomiast 'giaurem', a dla chrześcijan
   pogardzanym 'poganinem 'którego trzeba nawrócić.Gdzie i u kogo widzisz 'ten
   rasizm'?Ja akceptuję zasady religii żydowskiej w stosunku do mnie ...i
   bynajmniej nie pretenduję do sprawowania funkcji kapłańskiej w Izraelu ...
   Żydom nie bronię dostępu do władzy w Polsce:jeśli ich Polacy wybiorą-ja ten
   wybór respektuję...To jest 'rasizm'???Absolutnie:ja kocham wszystkich ludzi!!!I
   właśnie dlatego nie chcę burzyć ich tradycji i uszczęśliwiać na siłę(jak to
   czynią chrześcijanie niszczący miejscowe kultury i propagujący własne
   ide)...Ja im daję możliwość życia 'po swojemu'...

   'Stany Słowiańskie' to chwała krwi-dziedzictwo praojców.
   Tak jak 'kasty chrześcijańskie'(które my,poganie,kwestionujemy)oznaczają
   przynależność do pewnej grupy społecznej,tak i nasze 'stany' są jedynie
   ich 'poganosłowiańskim'odpowiednikiem ...One obowiązują tylko nas(a inni mogą
   ich nie uznawć)....


   Hitler?Zdaje się,to też był Germanin...Typowy ciura-rabuś!!!

   • oldpiernik Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 15.12.05, 14:17
    Ale o co chodzi?

    Bo jeśli o pozycję w stadzie, to mniemam, że stary basior jest odpowiednikiem
    dla jakiegoś rycerstwa...

    Zaś pozycja jakakolwiek, jako "dar urodzenia", śmieszna bywa, gdy rodzice
    szczeniąt nie "ułożą" według schematów uznanych w stadzie.

    Z chrześcijańskim pozdrowieniem
    OLDPLEBEJSKI :0)
    • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 15.12.05, 17:01

     Pochodzenie stanowe dziedziczy się po ojcu i po matce.
     Najważniejsze jest następstwo po mieczu-człowiek nie może nigdy przejść do
     wyższego dostojeństwa niż jego ojciec.
     Obniżenie stanu odojcowskiego następuje podówczas gdy ten ma dzieci ze związku
     z kobietą niskich dostojeństw:ze smerdzianką, rabianką bądź pozastanową.
     (Potomstwo zrodzone z kobietami od wojów w górę-zawsze w pełni dziedziczy
     dostojeństwo po ojcu).

     Dzieci urodzone przez kobietę ze smerdów przez jedno pokolenie będą uznawane za
     smerdów w przypadku gdy ojciec przynależy do stanu wołchwów lub wojów.
     I tak będzie za każdym razem w powyższych związkach...

     Dzieci urodzone przez kobietę z rabów będą rabami przez trzy pokolenia w
     przypadku gdy ojciec jest smerdem,wojem lub wołchwem.
     I tak będzie za każdym razem w powyższych związkach...

     Dzieci urodzone przez kobietę pozastanową będą przez cztery pokolenia
     pozastanowe w przypadku gdy ojciec jest z rabów,smerdów,wojów lub wołchwów.
     I tak będzie za każdym razem w powyższych związkach...     Nie ma mowy o żadnym upokorzeniu:wszyscy mają te same prawa.Można z Obcym jeść
     z jednej miski-nikt się nie pokala.
     To dziedzictwo krwi...
     Tak jak po zmarłym w pierwszeństwie obejmują schedę ci co mają podobną jemu
     krew-tak też dostojeństwo słowiańskie należy się przede wszystkim tym co są
     podobni swym praojcom...
     I tak jak po zmarłym w dalszej kolei obejmują schedę ci co są z nimi daleko
     spowinowaceni-tak też dostojeństwo slowiańskie należy się im na samym końcu...

     Dziedziczenie nie rządzi się ludowładzctwem!!!
     Takie jest następstwo krwi...


     • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 16.12.05, 12:48
      --------------------------------------------------------------------------------
      Mieszańcy nie są równi Czystym Słowianom!
      Jako że ich przodkowie wywodzącą się także z obcych ludów,mogą oni ciążyć ku
      obcym bardziej niż ku Słowianom...

      ...Jaką świadomość może mieć mieszaniec niemiecko-słowiański?
      Czy stanie on po stronie słowiańskiej?Czy po stronie niemieckiej?Kto zaręczy?

      To są sprawy przyrodzone:pokrewieństwo...

      Nie dziwota tedy,że na przestrzeni wieków mieszańcy zdradzali Słowian
      popierając ich odwiecznych wrogów...

      Choć nie zawsze musi być tak iże mieszańcy będą zdradzać-mogą być oni nawet
      czasem więcej za nami aniżeli niejeden z Czystych...
      W tej grze chodzi jednak o bezpieczeństwo:nie ma możności by sprawdzać każdemu
      mieszańcowi z osobna jego duszę i znać za kim stoi mocniej:za nami lubo za nimi.
      Dlatego też mieszańcy jako mający 'nieczystą świadomość' stoją niżej od
      Czystych Słowian...


      Zatarcie 'obcej świadomości ' nie odbywa się jednorazowo.
      Mieszaniec w połowie słowiański dziedziczy myślenie także po swoim
      niesłowiańskim przodku.
      Mieszaniec w ćwierci niesłowiański przeważnie jeszcze silnie utożsamia się ze
      swym niesłowiańskim przodkiem.
      Mieszaniec w ósmej części posiadający niesłowiańską krew już w zasadzie stoi
      więcej po stronie Słowian.
      Mieszaniec w szesnastej części niesłowiańskiej krwi w przytłaczającej
      większości zdecydowanie popiera Słowian...Czas zatarł jego 'obce
      ukierunkowanie'...
      • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 17.12.05, 19:15


       Dostojeństwo czasowo zawieszone występuje podówczas gdy mężczyzna z wyższych
       stanów spłodzi potomka z kobietą z niższych sobie stanów lub kobietą spoza
       stanów.
       Jego męski potomek jest śpiącym człowiekiem stanu swego ojca.

       -Potomek wołchwa lub woja z kobiety smerdzianki przynależy czasowo do stanu
       smerdów-jest śpiącym wołchwem lub wojem.

       -Potomek wołchwa lub woja z kobiety rabianki przynależy czasowo do stanu rabów-
       jest śpiącym wołchwem lub wojem.
       Jego syn i wnuk też przynależą czasowo do rabów-są śpiącymi wołchwami lub
       wojami.

       -Potomek wołchwa lub woja z kobiety spoza stanów przynależy nie przynaeży
       czasowo do stanów słowiańskich-jest śpiącym wołchwem lub wojem.
       Jego syn,wnuk i prawnuk też czasowo nie przynależą do stanów słowiańskich-są
       śpiącymi wołchwami lub wojami.

       -Potomek smerda i kobiety rabianki przynależy czasowo do stanu rabów-jest
       śpiącym smerdem.
       Jego syn i wnuk przynależą czasowo do stanu rabów-są śpiącymi smerdami.

       -Potomek smerda i kobiety spoza stanów czasowo nie przynależy do stanów
       słowiańskich-jest śpiącym smerdem.
       Jego syn,wnuk i prawnuk nie przynależą czasowo do stanów słowiańskich-są
       śpiącymi smerdami.

       -Potomek raba i kobiety spoza stanów czasowo nie przynależy do stanów
       słowiańskich-jest śpiącym rabem.
       Jego syn,wnuk i prawnuk nie przynależą czasowo do stanów słowiańskich-są
       śpiącymi rabami.

       W przypadku gdy 'mężczyzna śpiący' spłodzi potomka z kobietą niskich stanów lub
       pozastanową-ich potomkom doda się odpowiednie 'pokolenia snu'.

       ...Chwała przechodzi z ojca na syna...
       'Mężczyźni śpiący' przekazują chwałę swych Czystych Ojców w następne pokolenia.
       (Przykładowo potomek wołchwa i kobiety spoza stanów słowiańskich przekazuję
       chwałę wołchwów swemu synowi mimo,że czasowo znajduje się poza stanami
       słowiańskimi...Po zejściu uśpienia następuje powrót do właściwego stanu
       Czystych Ojców ).

       'Czyści Ojcowie' oznaczają właściwych przodków danego człowieka-od nich bierze
       on swe pochodzenie stanowe...

       'Pokolenia snu' oznaczają liczbę pokoleń kiedy to następcy Czystych Ojców nie
       przynależą czasowo do właściwego im stanu ale przypisani są do stanu matki lub
       są poza stanami słowiańskimi.
       (Przykładowo potomkom wołchwa i kobiety spoza stanów przysługują 'cztery
       pokolenia snu'-przez ten czas nie są zaliczani do stanów słowiańskich chociaż
       są 'śpiącymi wołchwami' mogącymi przekazywać 'chwałę wołchwów'...W piątym
       pokoleniu będą już z powrotem wołchwami...Jeśli jednak potomek wołchwa i
       kobiety spoza stanów będzie miał potomka z kobietą spoza stanów-ich potomkom
       będdzie przysługiwało '7 pokoleń snu'(trzy od ojca i cztery od niego)...Gdy
       jego syn powtórzy ten czyn-będzie to już '11 pokoleń snu')...       • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 18.12.05, 10:34

        Władza słowiańska początek swój bierze od Boskiego Praojca,przodka ludów
        mówiących słowiańskimi językami w których płynie słowiańska krew.
        Potomki Praojca ruszyli w 4 strony świata.Zawładnęli nowymi krajami,uzależnili
        wiele pokonanych narodów.
        Władzctwo podlega dziedziczeniu tak jak ziemia i dobytek ...
        Niespokrewnieni nie mają prawa do ziemi i dobytku odchodzącego ze świata...
        Udający się w wieczną podróż nie może swe syny wydziedziczyć,nie może zabronić
        im spadku...
        Nie może obdarować spadkiem nieswoje potomki....
        Krew z krwi,kość z kości-oto przyrodzone prawo...

        Umysł ,dusza i ciało odradzają się w dzieciach-następcach...
        Dostojeństwa przechodzą na nowe pokolenia...
        Chwała spływa na syny:daje im moc rządzenia światem...

        Nie twoje syny noszą nie twoją chwałę...
        Nie twoje syny noszą nie twoje dostojeństwa...
        Nawet jeśli im dasz bogactwo i statki-nie wezmą od ciebie słowiańskich
        dostojeństw i słowiańskiej chwały...
        Nie twoja chwała i nie twe dostojeństwa nie mogą zawładnąć krwią z twych żył i
        kością z twych kości!!!
        Wrogom nie daje się ziemi,domu i córek...
        Słowianie nie bądźcie jak baby!!!
        Ani piędzi ziemi w obce ręce!!!
        Co nasze to nasze po wiek wieki...
        Sława!        A jeśli władza nie pochodzi z waszej krwi i od waszych kości- jest ona
        nieczysta i zła...
        Szerzy nieprawość pośród was a wy jak sieroty jęczycie kaźnie pod batem
        ojczyma i macochy....
        Czekajcie dnia wesela gdy...czarne bogi pójdą na lewą stronę...na zawsze od was
        odejdą...

        Ten czas nadejdzie...
        Z czystej krwi,z jasnego nasienia powstanie junak młody...Będzie on wam panem i
        bratem...Przywróci chwałę i odda w posiadanie narodowi... Przed wami ugną się
        mocni-rociągnie się władzctwo prawych nad światem...
        Czekajcie dnia...        • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 19.12.05, 11:43

         Prawdziwi Słowianie w przeciwieństwie do zniewolonych(chrześcijan,muzułmanów)
         będą popierać tylko swoich ludzi i głosować na swoich...
         Prawdziwi Słowianie uszanują wybór większości:niesłowiański prezydent będzie
         tym którego rządy się toleruje chociaż w sercu nie uznaje...

         Władza Prawa pochodzi od chwały Czystych Ojców...

         Ci na których nie spoczywa chwała Czystych Ojców nie są Prawymi Władcami....

         Władcy pochodzenia wołchwskiego i wojskiego mogą być poprzez swe urodzenie
         Prawymi Władcami...
         Władcy pochodzenia smerdziańskiego mogą rządzić i być uznani przez lud z
         wyższych stanów jeśli powołają radę spośród wyższych stanów i będą słuchać jej
         zaleceń...
         Władza rabów jest nieprawa...
         Władza ludzi pozastanowych nieprawą jest...

         Dlaczego władztwo rabskie bądź pozastanowe jest złe?
         Ponieważ oni nie są Czystymi Słowianami i jako mieszańcy mogą dbać bardziej o
         sprawy narodów których krew płynie w ich żyłach...

         Chrześcijanie,muzułmanie,żydzi są uznawani za nieprawych-ich władza jest
         czarna...

         Czarni władcy nie ucieleśniają czystej władzy-powierzona ona im została w
         zastępstwie prawych...
         Nikt z Prawdziwych Słowian Czarnych Władców nie uzna za swoich...

         Prawdziwi Słowianie są za ludowładzctwem dlatego też każdej władzy-
         nieważne:czarnej czy biąłej się popdporządkują...
         Nikomu też nie będą ograniczać dostępu do stanowisk ze względu na jego
         rasę,narodowość religię....
         ...Chociaż sami nigdy nie zagłosują za ludźmi spoza swego kręgu...         • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 20.12.05, 15:00
          --------------------------------------------------------------------------------
          Władzctwo 'synów śpiących' nieprawe jest!- choćby byli oni po ojcach z
          najczystszych plemion i rodów słowiańskich...
          Jedynie 'śpiące woje i śpiące wołchwy' przynależace czasowo do stanu matki ze
          smerdów mogą być uznanawane za prawych po spełniemiu określonych przepisów(jak
          w przypadku władców smerdziańskich)...

          Władzctwo prawe jest z krwi i kości...
          Ojce i matki stoją za swe dziatki mocno...
          Można przygarnąć obce dziecię i wychować...
          Nie można dać obcym swych dostojeństw i swej chwały...

          Czemu to prawe władzctwo jest z krwi i kości?
          Ponieważ świat trakuje inaczej swoich,dalszych i obcych...
          Swym daje majęt i statki ,dalszym coś jeszcze podrzuci...a obcym?-oni mają swe
          ojce,matki,siostry i braty...
          I nie dziwcie się więcej,że obcy zabrali wam Polskę i przyciągnęli ze sobą swe
          dzieci...I one chciały wam zabrać mowę,język i duszę-nie tylko ziemie...
          Bo obcy jest obcy a swój to swój...
          I żadne religie nie zmienią przyrodzonego prawa...
          Bo to nie jest wiara -taka jest rzeczywistość...
          A kto wierzy w nieprawdę-głupcem jest...
          • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 21.12.05, 12:08

           Żydzi mówią:-nam to Bóg przydał uczestnictwo w zarządzaniu światem!
           -My jesteśmy pośród narodów pierwsi!

           Czciciele Chrystusa głoszą:my są przybrane dzieciątka Żydowskiego Boga!

           Muzułmanie twierdzą:Bóg dał Arabom przywódzctwo-inne narody mają podporządkować
           się słowu zesłanemu z nieba!

           Głupi!-Czy chcecie być na zawsze jak te sieroty?
           -Modlić się do obcych bóstw i usługiwać obcym?
           Pachołki!Godności nie macie w sercu i duma wam z duszy została wydarta!Hańba
           wam!
           Uchodź stąd precz rabski pomiocie!I nie przychodź więcej!

           Macie swoich Bogów i swe Ojce!
           Nosicie w jestestwie Czystą Chwałę!
           Wy,Wasze Ojce,Wasze Bogi-jedna krew,jedna dusza,jedno ciało!
           Wasze Ojce i Wasze Bogi czekają:dla nich nie jesteście przybrane dzieciątka-oni
           wam dają to czym zwładnęliście...Oni Wam dają to co posiadają-toż samo bez
           różnicy!

           I nie bądźcie jako zniewoleni są!
           Bogowie nie są od tego by karać i nagradzać!
           Takością rządzi prawo jednakie dla bogów,ludzi i stworzeń!
           Nikomu się nie kłań i nikogo nie czyń sobie panem!
           Panem Wszech-Prawo!!!


           • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 22.12.05, 20:14

            PRAWA WŁADZA

            Władzctwo staje się prawe poprzez dostojeństwo i chwałę krwi.
            Władzctwo staje się prawe poprzez obyczaj i język.
            Władzctwo staje się prawe poprzez dzieje.
            Władzctwo staje się prawe poprzez sposób życia.
            Władzctwo staje się prawe poprzez równość.
            Władzctwo staje się prawe poprzez mądrość.
            Władzctwo staje się prawe poprzez doświadczenie.
            Władzctwo staje się prawe poprzez siłę.
            Władzctwo staje się prawe poprzez wiedzę.
            Władzctwo staje się prawe poprzez współczucie.
            Władzctwo staje się prawe poprzez dobre staranie.
            Władzctwo staje się prawe poprzez dobre uczynki.
            Władzctwo staje się prawe poprzez oddanie
            sprawie.


            Ludzie wspólnej krwi szanują się bardziej niż ci co są ze sobą daleko
            spowinowaceni.

            Ludzie wyznający podobne poglądy i mówiący tym samym językiem są sobie bliżsi
            niż ci co mają inne obyczaje i język.

            Ludzie mający wspólne dzieje utożsamiają się z tymi którzy cierpieli i weselili
            się z nimi poprzez wieki.

            Ludzie stają się sobie bliscy poprzez zamieszkiwanie na wspólnej ziemi.

            Ludzie ktorzy żyją podobnie mają więcej ze sobą wspólnego od tych co żyją w
            podrugi sposób.

            Ludzie są sobie braćmi kiedy nie ma lepszych i gorszych a bogactwo wszystkich
            jest podobne.

            Bez mądrości wszystko idzie ku upadkowi.

            Doświadczenie potrzebne jest sprawnemu rządzeniu.

            Brak siły rządzących powoduje,że nikt góry nie słucha.

            Wiedza o tym gdzie jest dobrze i jak należy działać by było podobnie u nas jest
            bardzo pożyteczna.

            Bez współczucia bliźnim nie można być otwartym na potrzeby i cierpienia
            ludzkości.

            Człowiek sprawiedliwy pragnie czynić dobrze nie dla sławy ale z samej radości
            pomagania .

            Dobre uczynki uprawomacniają rządy.

            Człowiekowi oddanemu robota pali się w rękach...


            • perunslaw Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 23.12.05, 13:04

             Ludzie obcego pochodzenia i innego wyglądu postrzegani są przez większość jako
             nieswoi,gorsi,źli...
             (Plemiona i narody niszczą się nawzajem z powodu odmiennego
             pochodzenia...Najgorszy przykład dali Niemcy...Kaszubi i Ślązacy często widzą w
             innych Polakach swych wrogów z powodu dużej u nich przymieszki krwi
             niemieckiej.).

             Ludzie wyznający podobne poglądy i mówiący jednym językiem uważają tych którzy
             nie podzielają ich myślenia i nie posługują się dobrze ich mową za obcych.
             (Muzułmanie,Katolicy i Prawosławni wybijali się w Bośnii mimo używania tego
             samego języka i wspólnego odserbskiego pochodzenia.Polacy nie mówiący dobrze po
             polsku uważani są 'za nieswoich').

             Ludzie którzy dość długo żyli w jednym państwie są sobie bliżsi od tych którzy
             byli pod innym panowaniem.
             (Polacy z zaboru pruskiego myślą inaczej niż Polacy z zaboru austriackiego i
             rosyjskiego.Prusacy są bardziej do Niemiec,Galicyjacy lubią Austriaków a
             Królewiacy lgną do Rosji).

             Ludzie wykonywujący podobne zawody utożsamiają się bardziej z ludźmi podobnych
             zawodów aniżeli z tymi co parają się inną pracą.
             (Polski chłop prędzej się dogada z chłopem niemieckim aniżeli z polskim
             lekarzem).

             Ludzie lubią tych którzy nie odróżniają się od nich zamożnością:gardzą
             biedniejszymi,nienawidzą bogaczy.
             (Uciskani powstają by zrzucić jarzmo wyzyskiwaczy,krwiopijcy wszystko robią by
             biedoty nie dopuścić do wyższych stanowisk).

             Człowiek może polubić naprawdę drugiego tylko wówczas gdy ma podobne jemu
             prawa,nie jest od niego ani głupszy ani mądrzejszy,nie dzieli ich stan
             zamożności,życiowe powodzenie im równo sprzyja.
             (Zwyczajni nie lubią zboczeńców,chorzy i brzydcy zazdroszczą zdrowym,silni
             poniżają słabych,żonaci wyśmiewają nieżonatych).

             Głupiemu nie należy powierzać rządzenia krajem.
             (Prostak będzie się pysznił swym stołkiem a i tak niczego pożytecznego nie
             wymyśli.Co gorsza,lepszych od siebie zawzięcie będzie tępił).

             Nie można dawać władzy człowiekowi bez doświadczenia,świeżemu.
             (Najpierw musi on się sprawdzić na niższych stanowiskach...i jeśli pomyślnie
             przejdzie wszelkie próby-może wreszcie rządzić).

             Bez silnej władzy wykonawczej żadna władza się nie ostanie.
             (Ludzie mogą podporządkować się jedynie twardym i nieustępliwym).

             Bez wiedzy i umiejętności wszelka władza staje się pośmiewiskiem.
             (Należy stosować rozwiązania które powodują dobrobyt społeczeństwa,powodują
             jego rozwój i utrzymują je w zdrowiu).

             Władza dobra to władza wrażliwa na potrzeby ludzkie.
             (Samolubów lud prędzej czy później znienawidzi i obali).

             Władza nie może się lenić.
             (Próżniacy niczego nie zbudują).

             Dobre uczynki świadczą o człowieku.
             (Suche prawo bez dobrych uczynków nie powoduje u ludu uczucia zadowolenia).

             Bez zapału w rządzeniu wszystko idzie na marne.
             (Nie można poddawać się przeciwnościom losu:mężczyzna musi walczyć do samego
             końca o zdrowie i bezpieczeństwo pozostałych)...              • perunslaw Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 24.12.05, 10:17
               --------------------------------------------------------------------------------
               Władzctwo słowiańskie jest umysłem Czystych Ojców.
               Oni byli Ludem Chwałytongue_outanami Mądrości.
               Znali więcej niż dziś zostało odkryte i opisane.
               Ich rozum ogarniał pokłady najgłębszej świadomości.
               ...Tako i ci owi są z jeich krwi przeczystej!

               Każdemu tworowi dana jest jego droga .
               Każdy byt postrzega po swojemu.
               I w człowieku jest duch różnych przodków.

               Jeśli władza pójdzie w obce ręce,droga zostanie zasnuta...
               Lud który objął w posiadanie przestrzeń ziemi,którego wiedza przerastała
               współczesne dokonania...nie może słuchać tych co od niego przejęli strzępka
               wiedzy...
               Rządy kupczyków są hańbą!
               Nam dane jest ich zwyciężyć i dać mir wszem!

               Tak zatem bierzcie sobie na władyków Słowian najczystszej wody:
               -od Czystych Ojców
               -od Słowiańskich Matek

               Oni puszczą w ruch koła dobroci...
               • perunslaw Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 24.12.05, 10:39
                Dzieciom nie można powierzać opieki nad domem.
                Zabawa z ogniem to u nich pożar.

                Równość ludzi polega na tym,że jednako cierpią i jednako bywają szczęśliwi.
                Nierówność zaś to stan możliwości umysłu i ciała.
                ...Jak sobie pościelicie,tak się wyśpicie...
                • perunslaw Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 26.12.05, 00:28

                 Mylą się ci co ludzi pragną przerobić na jedną,prostą do zarządzenia gromadę.
                 Ludzkość nie jest jednorodna ani pod względem zewnętrznej budowy ani po duszy.
                 Chrześcijaństwo,islam,komunizm pragną jedności na drodze wspólnej
                 wiary,wspólnego obrzędu,wspólnego zarządu dla świata.
                 Tak naprawdę nie są w stanie traktować na równi tych co wierzą inaczej,mają
                 drugie obrzędy i podlegają nie ich rządowi.
                 Są w swym obłędzie nieustępliwi:wywyższają pokornych,poniżają wolnomyślicieli!
                 ...Lecz czy człowiek rozumny może bez sprzeciwu przyjmować wiarę w zbawczą moc
                 chrztu,bez zastrzeżeń uznawać zmartwychwstanie na krzyżu?...Musi koniecznie 5
                 razy dziennie o kreślonej porze modlić się do bóstwa?Toż to są czcze
                 zabobony !!!

                 Nauka i obrzędy słowiańskie nie są po to by w nie wierzyć.One mają człowiekowi
                 otworzyć oczy ,uczyć go ładu i doprowadzić do zdrowia.

                 Ustalenia odnoszące się do stanów słowiańskich nie zamykają żadnemu drogi
                 rozwoju.
                 Władza słowiańska to niezmącona woda umysłu-myśli i odczucia odziedziczone po
                 Czystych Ojcach.
                 Nimi są nasiona z dobrych ziaren...I jeśli słońce z wodą przyjdą im z pomocą-
                 one wyrosną bujnym gajem ku niebiosom.
                 Inne nasiona rozsiał wiater.Legły one daleko.
                 Im też jest dane uczestnictwo w mądrości...

                 Władca prawy pochodzić może wyłącznie od wołchwów,wojów i smerdów.
                 Dla rabów i pozastanowych słowiańskie urzędy są na zawsze zamknięte.
                 Zabrania im się obejmować godności naczelnika wioski,zarządzać
                 opolem,wojwództwem,krajem i Sławią (tj.władać Czystymi Słowianami;Słowianie
                 wyznający obce wiary i nie uczestniczący w ruchu nie są brani pod uwagę).
                 Nie wzbrania im się posiadania przedsiębiorstw,zarządzania ziemią będącą w ich
                 rękach i ludźmi u nich zatrudnionymi.

                 Raby jako lud wchodzący w skład Słowian mogą brać udział w obrzędach i naukach
                 słowiańskich na równi z wyższymi stanami.
                 Dozwolone jest im nauczanie praw i zasad słowiańskich.

                 Pozastanowi nie przynależą (czasowo w wypadku 'śpiących' lub na zawsze)do
                 Narodowości Słowiańskiej.


                 • perunslaw Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 27.12.05, 00:29
                  Czemu jedni rodzą się biedni a drugim wiedzie się dobrze?
                  Czemu jedni są madrzy a drudzy głupi?
                  Skąd przyszło życie?
                  Co było pierwsze?
                  I po co to wszystko?

                  W prostym widzie życie zależne jest od dziedziczenia dostojeństw i chwały
                  ojców,ich bogactwa,układów w które jesteśmy wplątani i odruchów wrodzonych i
                  nabytych.

                  Najdziesz odpowiedź na jedno,szukasz na drugie,a zaś na kolejne.
                  Tak bez końca.
                  Chociaż wiadomo jak-nie wiadomo z jakiej głównej przyczyny.

                  Tym co wierzą w Boga łatwo.Oni mówią:tak chce Bóg.
                  Z jakichś powodów nie mówią:dlaczego On tego chce?
                  Drudzy głoszą:byt jest samozmieniającą się mocą.
                  Oni jeszcze dodają:czyny prawe sprowadzają dobro,czyne złe spychają byt w
                  cierpienie.
                  Azaliż jaka jest prawda?
                  Czyż tylko ślepa gra sił tworzy i niszczy światy?

                  Mędrcy znaleźli:nie można ustalić początku i końca-początki i kresy są częścią
                  zmieniających się zjawisk.
                  I jeszcze dodali:takie poglądy są słuszne i powodują właściwe skutki,a takie to
                  poglądy są niepożyteczne i powodują złe skutki...

                  Takie jest PRAWO...
                  • perunslaw Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 27.12.05, 22:59
                   Wyznawcy Jedynoboga są po prawdzie tymi którzy głoszą chwałę
                   ubóstwionego człowieka-wszechwładcy.
                   Ich Bóg przypomina niesfornego i wszystko mogącego księcia który robi co chce a
                   jego stwory muszą mu się bezwzględnie we wszystkim podporządkować.
                   Objawiciele i święci jedynobóstwych wierzeń wielką wagę przykładają do opisu
                   żywotów założycieli i nauczycieli.
                   Bardzo ich obchodzi jakie nosili oni wąsy,ile razy w dzień jedli,jak kichali,w
                   jaki sposób i na czym spali,ile razy machnęli ręką i jakich cudów a cudów nie
                   dokonali za życia.

                   Słowianie nie przywiązują uwagi do głupot:liczy się treść nauki a nie
                   oszołomstwo i lichy poklask prostej gawiedzi.
                   Bóstwa i junacy nie są po to by szczegółowo się nad nimi rozwodzić lecz aby
                   iść za czasem,za prądem,za wiatrem,za wodą-ku lepszej rzeczywistości.
                   Bozi uosabiają pewne siły- umysły osobne i zbiorowe.
                   Junacy to cnota w codziennych sprawach-światło boskości...

                   • perunslaw Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 29.12.05, 23:48
                    --------------------------------------------------------------------------------
                    Podział na rzeczy dobre i złe w ziemskich uwarunkowaniach jest względny.
                    Tym niemniej wysoko rozwinięte umysły odróżnia możliwość całościowego wglądu
                    we wszechrzeczywistość.Jest to dar przeniknięcia wszelakiego cierpienia-
                    współczucie.
                    Proste umysły mają dar współodczuwania niedoli swych bliskich,swego
                    narodu,ludzkości...
                    Wielkie umysły obejmują oglądem cały byt żywy i umarły.

                    Dobro święte jest wonczas kiedy nie ma lepszych i gorszych,nikt nie
                    cierpi,wszyscy są sobie równi.Nikt nie potrzebuje żywić się ,moc jest sama
                    przez się z siebie i w sobie:jest w każdym jednaka.

                    W naszym świecie nie ma doskonałości.Są jednak stworzenia bardziej rozumne i
                    więcej wrażliwe od drugich.
                    Wśród ludzi też nie ma równości.

                    Prostacy myślą jedynie o zaspokojeniu życiowych potrzeb.
                    Mędrsi zajmują się więcej rozmyślaniem i tworzeniem dla poklasku innych.
                    Najlepsi skupiają uwagę na sprawach głębszych,świętych-nie dla ludzi ale z
                    potrzeby wewnętrznej.
                    Głupi nie są w stanie mądrych pojąć,a mądrzy łatwo pojmują myślenie głupich...
                    • perunic Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 30.12.05, 16:16
                     STOPNIE DOSKONAŁOŚCI

                     Stany słowiańskie odzwierciedlają wyłącznie pokrewieństwo brane od krwi
                     Czystych Ojców i Matek.Człowiek niskiego stanu lub pozastanowy może być nawet
                     doskonalszy od Słowianina dobrego pochodzenia(stany słowiańskie nie
                     odzwierciedlają bowiem stopnia rozwoju wewnętrznego człowieka a jego wywód od
                     strony przodków).


                     Każdy kto chce wstąpić do 'Związku Narodowości Słowiańskiej 'zobowiązany jest
                     do udowodnienia swego pochodzenia od strony ojca i matki tak by ustalić jego
                     przynależność stanową.
                     (Cofać się wstecz należy dopóki można)...

                     Pełne Nazwisko Słowianina składa się z:miana przodków(nazwiska),nazwania
                     rodu,opola w którym żyli przodkowie,nazwy plemienia od którego wywodzi się
                     pochodzenie po ojcu,jego stanu słowiańskiego.

                     Przykład 1.
                     Molendowski czystego pochodzenia słowiańskiego.
                     Molendowski z rodu Molendów(nazwa rodu -potomkowie 'Molendy' ze wsi Molędy koło
                     Garbatki) z Molendów z opola Garbatka z Białych Lędów z Wołchwów.

                     Przykład 2.
                     Molendowski którego babka była Żydówką.
                     Molendowski z rodu Molendów ze wsi Molędy z opola Garbatka Z Białych Wojów
                     pozastanowy(stan Wołchwów-Wojów 'uśpiony').
                     (Nie przynależy czasowo do Narodowości Słowiańskiej).

                     Przykład 3.
                     Szulc spolszczony-z niemieckich chłopów.
                     Szulc z Niemiec z Rabów.

                     Przykład 4.
                     Dunin znaku(herbu) Łabędź.
                     Dunin z rodu Łabędziów znaku Łabędź z Polan z Białych Lędów-Wojów...
                     • borzymir Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 31.12.05, 20:52

                      Dawnymi czasy światem zawładnęły złe siły.One to pod płaszczykiem 'zbawienia
                      człowieka od grzechu pierworodnego' zabrały ludziom wolność i swobodę myślenia.
                      Już Starożytny Rzym wsławił się unicestwianiem niepokornych plemion i narodów.
                      Po nim władzę objeli wyznawcy Jezusa.
                      Nieprawdą jest jakoby chrześcijaństwo było za niezależnością jednostki.
                      Kto jak nie chrześcijanie niszczył wszelkimi dostępnymi sposobami opór tych co
                      nie podzielali z nimi zapatrywań wyznaniowych?
                      Kto palił 'heretyków' na stosie?
                      Kto siłą wybijał niepokorne plemiona?
                      Kto hamował naukę i zakopywał dorobek wybitnych mędrców?
                      (Teraz się przeprasza i mówi o wzajemnym poszanowaniu..A może dlatego,że nie
                      ma już mocy by tłumić bunt w zarodku?...i co by na to powiedzieli inni?).
                      Kościół przykłada wielką wagę do rozwoju małej rodziny po to by mieć dużo
                      posłusznych sobie owieczek.
                      Tak naprawdę jest przeciw rodzinie!Dlaczego?Bo ludzie świadomi swych korzeni są
                      trudni do zarządzania.I właśnie Kościół z taką nienawiścią zwalczał plemiona
                      oraz wielkie rody nie chcące mu się podporządkować!
                      Unicestwiał wszystko i wszystkich którzy mogli mu wejść w drogę i przeszkodzić
                      w sprawnym zawiadowaniu ogłupionym społeczeństwem.
                      Upodleni ludzie zamienieniali się pod jego rządami we
                      wpółniewolników ,pozbawieni własnych,niezależnych władz i własnej nauki-stali
                      się oni prostą czernią bez wyższej świadomości...
                      I dzisiaj ludzie Kościoła mienią się 'obrońcami ucieśnionych'!!!
                      I prowadzą 'politykę prorodzinną'.(A może proniewolniczą???!!!).
                      Kościół w swej treści nie jest ani za plemieniem,ani za rodem,ani za narodem.
                      Jeśli w przeciągu wieków wspierał jakąś narodowość to po to żeby wzrosnąć w
                      jeszcze większą potęgę.
                      Z tego powodu przez długi okres trzymał z Niemcami którzy gorliwie
                      wyniszczali 'krnąbrnych Słowian'.
                      Potem gdy Niemcy w znacznej części przyjęli protestantyzm,Kościół zaczął
                      wspierać Polaków ponieważ ci nie lubili 'heretyckich' Niemców,a dwa - starali
                      się nawrócić prawosławnych...

                      Islam okazał się być więcej litościwy dla inaczej myślących i nie wykazywał
                      zbytniej woli w niszczeniu plemion i rodów.Swój gniew zwrócił przeciwko tym co
                      nie chcieli wierzyć w Boga Jedynego i wzbraniali się w uiszczaniu podatków.

                      Komunizm znowu miał na myśli zjednoczenie ludzkości na drodze wspólnej
                      własności.Przeszkadzały mu sprawnie działające kościoły ,narody świadome swych
                      dziejów oraz plemiona i rodziny.Trzeba było je zniszczyć by'zbudować od podstaw
                      nowy świat i ukształtować nowego człowieka'.

                      Nowym zdziczeniem jest liberalizm.Ten z kolei wszystkim 'daje wolność i
                      swobodę' które tak naprawdę są często zwyrodnieniem praw przyrody i
                      uczuciowości ludzkiej.Chce dokładnie wymieszać ludzi i ogłupić ich
                      wszechpotężną reklamą tak by nie mieli własnych myśli a ino cięgiem
                      gadali 'radiem,telewizją,gazetami'.Na takim to ich człowieku głupim najłatwiej
                      zarobić.
                      Niszczy on rodzinę bo 'matki są mniej wydajne w pracy a dzieci dużo kosztują'.

                      Miejcie w pogardzie podobne,nieludzkie poglądy i swe serca zwróćcie ku
                      pokojowej nauce szanującej wszystkich ludzi i całość stworzenia...                      • borzymir Re: PRAWDZIWI SŁOWIANIE - to KASZUBI 01.01.06, 23:00

                       Ludzie nie są sobie równi pod względem rozwoju
                       umysłowego,kulturowego,społecznego i gospodarczego.
                       Nie znaczy to,że należy brać przykład z rasistów i tępić tych 'co nienadążają
                       za czasem.'Przeciwnie!Na ziemi nie ma miejsca dla okrutników i złoczyńców!
                       Jest drugi sposób by krew najmądrzejszych i najsilniejszych się z powrotem
                       odrodziła- i nie chodzi mi wyłącznie o Słowian-ale w ogóle o ludzkość.
                       Wszystko zależy od tego kogo wybiorą sobie kobiety:jeśli zapitych półgłówków
                       którzy potrafią tylko płakać, to świat będzie widowiskiem dziadów i
                       nieudaczników.
                       Jeśli wybiorą złoczyńców i narwańców-światem wstrząsną wojny i szerzyło się
                       będzie bezprawie.
                       ...Przecież mogą też poddać się dobrowolnie tej mniejszości która jest twórcza
                       i zdolna!W taki sposób od wieków postępują Żydówki-i głównie dzięki temu naród
                       ten stoi dzisiaj bardzo wysoko.
                       Europejki są skażone chrześcijaństwem i poddaństwem.
                       Władzy średniowiecznej potrzebne były proste,posłuszne pachołki do roboty i
                       takich silnych ale tępawych mężczyzn oni najchętniej podsuwali kobietom.Co się
                       działo z najumniejszymi?-Niszczono ich albo odsyłano do zakonów.
                       ...W chwili obecnej 'liberałowie' podsuwają kobietom 'papierowego mężczyznę'
                       który nadawać się może tylko wyłącznie na wystawę-nic dziwnego że później
                       cierpią one wraz ze swym potomstwem.

                       Europa zaczęła się na powrót rozwijać kiedy po części odeszła od
                       chrześcijaństwa -w czasach Odrodzenia,potem zaś na skutek wyłonienia się
                       protestantyzmu.Reformacja kładła duży nacisk na wychowanie człowieka świadomego.
                       Wzorem rodziny był mądry i roztropny mężczyzna troszczący się o żonę i
                       dzieci.Można rzec,protestanci wrócili do 'korzeni starotestamentowych' -poprzez
                       to w jakiś sposób upodobnili się do modelu plemienno-rodowego w którym żyli
                       Starożytni Żydzi.Katolicy zostali przy starym:od myślenia mieli szlachtę i
                       Kościół...

                       Słowianie nie będą żyli tak jak chce Kościół,ani tak jak chce liberalizm,ani
                       tak jak chce komunizm czy rasizm.Słowianie będą naśladować Żydów i Wolnych
                       Aryjczyków żyjących na Wschodzie(niesplamionych obcymi poglądami)...


  • sztylet69 Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 28.12.05, 23:42
   Eh, hladko czytac. Szkoda,ze zadzwonil budzik i jako kszatrija z przerazeniem
   zauwazylem,ze Germanie,Celtole, Romanowie tluka kapital i dobrobyt a Slowianie
   znowu dziaduja, kombinuja i zyja w nizu cywilizacyjnym.
   • perunic Re: KASTY SŁOWIAŃSKIE 30.12.05, 16:19
    To prawda...Dobre prawo może zmienić ten stan rzeczy!
    Wygrywają społeczeństwa lepiej zorganizowana...
    My jako ludność pofeudalna z dzikim katolo-komunizmem w świadomości nigdy ich
    nie dogonimy...Chyba że pójdziemy za przykładem Żydów i Mormonówsmile

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka