15.04.21, 18:45
tak sobie czytam propozycję treści pierwszej lepszej z propozycji Uchwał tej "nowej władzy". Nr 4 na ten przykład mówi o planach doprowadzenia wspólnoty do bankructwa i pozbawienia jej jakichkolwiek zasobów z Funduszu Remontowego, który już i tak zubożyli pokrywając oczywiste straty z poprzednich lat spowodowane "wojenką" i niegłosowaniem większości, jeszcze wtedy wierzącej w "dobrą zmianę Właścicieli. Zapowiadana przez obecne " członkinie Zarządu" wydatki nie mają żadnego poparcia w realiach i faktycznych potrzebach Osiedla a stwarzają jedynie worek bez dna na niekontrolowalne już po ratyfikacji Uchwały wydatki "Zarządu"...i tak: skąd kwota 160.000 zł na naprawę przewodów kominowych w lokalu nr 19 w bloku "F" ...tam trzeba tylko zdemontować wydłużenie przewodów kominowych oraz obracających się na nich nakładek; 100.000 na modernizację Placu Zabaw (kto i na jakiej podstawie wynalazł taką kwotę, gdzie jest zgoda Właścicieli wyrażona w Uchwale, co za ocieplanie ścian za 47.000 zł i gdzie Uchwała Właścicieli; 50.000 na modernizację zmodernizowanego i rozbudowanego w pełni w 2020 roku monitoringu! -0 gdzie zgoda Właścicieli - Uchwała; 25.000 na jakieś nieprawomocne decyzje o zabraniu nam i konieczności odgrodzenia terenu Nadleśnictwa (przy szkole); 10.495 na jakiś projekt nowej organizacji ruchu i nowe oznakowanie poziome; prawie 30.000 na jakąś modernizację systemu wjazdu - o co chodzi, gdzie konsultacje, przedstawienie projektu, wykonawcy i gdzie Uchwała Właścicieli, 25.000 na jakieś bliżej nieokreślone i nieopisane koncepcje kopania studni głębinowych - kto i z kim to konsultował, gdzie projekty, założenia techniczne, kosztorysy, wykonawcy oraz praktyczne ich zastosowanie i koszty konserwacji w przyszłych latach, gdzie Uchwała Właścicieli.... POMYŚLCIE przed podpisaniem tych i jeszcze wielu, wielu bzdur zawartych w propozycjach Uchwał, obiecuję że będzie ciąg dalszy ....a może po prostu nie mam racji bo "Zarząd" to wszystko wymyślił w oparciu o tak głośno zapowiadane przez siebie audyty. Na koniec pragnę jeszcze zwrócić uwagę Drogich Czytelników na stratę około 100.000 zł na koncie oszczędnościowym Wspólnoty w okresie dwóch miesięcy, tj od momentu przejęcia kont przez nowy Zarząd do końca 2020 roku (dane ze Sprawozdania zawartego w materiałach na zebranie)
Obserwuj wątek
  • pawulon1976 Re: UCHWAŁY 19.04.21, 19:30
   A dlaczego o 19.25 zapalają się te szkodliwe światła? Jest jasno jeszcze. Czy nowy zarzadzik planuje wygrać jakiś konkurs na widok z kosmosu? Oglądaliśmy taki dretwy film kiedyś 🙄
   • swietoszek Re: UCHWAŁY 19.04.21, 19:40
    pawulonek, zaczynasz wreszcie myśleć na poziomie wręcz nieosiągalnym przez dziewczynki uważające się za zarząd naszej wspólnoty
  • swietoszek Re: UCHWAŁY 01.05.21, 18:08
   Coś takiego znalazłem na oficjalnej stronie dla właścicieli Wspólnoty Horowa Góra, ciekawe, czy i kiedy autor dostanie odpowiedzi i pełną dokumentację tego, o co zgodnie przecież z prawem prosi w ramach dobrze pojętego współdziałania dla dobra nas wszystkich oraz kontroli merytorycznej działań samozwańczego zarządu:
   "Szanowna Pani Administrator,

   mam do zadania wiele pytań, ale będę dla ułatwienia Pani pracy wysyłał je pogrupowane po 20. Korzystając ze swych praw właścicielskich we Wspólnocie „Horowa Góra” bardzo proszę o szczegółowe i merytoryczne udzielanie odpowiedzi, jak też dostarczanie drogą mailową lub papierową dokumentów o które będę się zwracał (koniecznie z poświadczeniem „Za zgodność” przez osobę do tego uprawnioną prawnie). Proszę też o obligatoryjne umieszczanie zadanych przeze nie pytań i udzielanych odpowiedzi w formie komunikatów, ogłoszeń, czy innych form powodujących możliwość zapoznania się z poruszanymi zagadnieniami wszystkich zainteresowanych Właścicieli (obecny zarząd poprzez likwidację ogólnodostępnej strony internetowej zlikwidował właścicielom możliwość pełnej wymiany zdań, dyskusji itp. … ważne jest to chociażby i szczególnie w okresie zbierania podpisów pod uchwałami Wspólnoty). Proszę też o wskazanie konkretnego terminu udzielania informacji (zgodnie z Ustawą musi to być okres nie dłuższy niż 30 dni, a na udostępnienie mi żądanych dokumentów 14 dni)
   I tak:
   1. W jaki, dopuszczalny przez Państwa sposób mam dokonać głosowania wykluczając drogę elektroniczną, bo w żadnej informacji nie znalazłem takiego wariantu;
   2. Kto i na jakiej podstawie prawnej będzie stanowił skład obligatoryjnie wymaganej ustawowo Komisji Skrutacyjnej do liczenia wyników głosowania nad Uchwałami, bo osobiście nie miałem możliwości głosowania nad wyborem jej członków;
   3. Proszę o przesłanie mi wszelkiej dokumentacji dot. Podmiotu mającego w najbliższych dniach rozpocząć 5-cio letni przegląd ogólnobudowlany na naszym Osiedlu (zasady wyboru, umowa, zaświadczenia o wymaganych np. zgodnie z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane” uprawnieniach specjalistycznych;
   4. Proszę przesłać mi wszelką dokumentację na temat zgodności z prawem oraz założeniami architektonicznymi Osiedla i wymogami oświetleniowymi zainstalowanych nowych białych, szkodliwych dla wzroku źródeł światła w kilku latarniach; proszę również wskazać osoby odpowiedzialne za decyzję o montażu tych żarówek i uprawnienia specjalistyczne osoby która je instalowała;
   5. Proszę przesłać mi wyniki audytów jakie obecny zarząd przeprowadził od początku swego funkcjonowania oraz kosztów ich przeprowadzenia (sami piszecie, że jeden audyt przeprowadziła firma Home, a drugi zatrudniony przez Wspólnotę Mecenas);
   6. Proszę wskazać jakie kolejne planowane audyty, przez kogo maja być wykonane i za jaką cenę oraz na jakiej podstawie prawnej;
   7. Jaka jest podstawa prawna stwierdzenia zawartego w ostatnim zdaniu komentarza do Uchwały nr 1/WHG/2021 cyt.”W przypadku nie podjęcia uchwały o pokryciu straty …..strata będzie musiała zostać pokryta przez właścicieli ….(!?):
   8. Proszę wyjaśnić dlaczego w Uchwale nr 2 brak jest zapisu o udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za zaległy rok 2019, kiedy to głosowanie zbojkotowano a jego brak powoduje brak zapewnienia ciągłości funkcjonowania finansów Wspólnoty;
   9. Proszę o informację popartą stosownymi dokumentami (w tym Uchwałą o odwołaniu i treścią rezygnacji) z funkcji członków zarządu Panów K. Dzwonka i D. Prochowskiego;
   10. Proszę o wyjaśnienie różnicy/braku kwoty prawie 100.000 zł pomiędzy stanem konta oszczędnościowego w PKO BP na dzień 29.10.2020 r. – 612 276,34, a stanem tego samego konta na dzień 31.12.2020 r. – 512 291,80;
   11. W jaki celu zakończono współpracę z firmą WEB Reklama na usługę utrzymywania domeny i hostingu (Koszt roczny wynosił 700,00 zł netto i zapewniał jedyną możliwość legalnego, jawnego kontaktowania się członków Wspólnoty we wszystkich sprawach);
   12. Proszę o przekazanie wszelkiej dokumentacji (wraz u umowami) związanej z opisanymi w „Sprawozdaniu z działalności zarządu za okres 29.10 – 31.12.2020 r.) konkursami ofert na usługi Perfetto Aneta Dębowska, Centrum Monitoringu i Ochrony, At Home, MD Group;
   13. Proszę o przekazanie wszelkiej dokumentacji na temat wyboru i umowy z Kancelarią Prawną obsługującą obecnie Wspólnotę;
   14. Proszę o wykaz wszystkich obecnie prowadzonych spraw sadowych wraz z egzekucją komorniczą (o audyt zwracałem się już w pkt 5 niniejszego pisma);
   15. Proszę o udostępnienie i przekazanie kopii protokołu z przeglądu „zerowego” konserwatorskiego oraz poinformowanie o kosztach jego przeprowadzenia przez MD-Group) oraz wynikających z niego wniosków;
   16. Proszę o informację komu i za ile zlecono inwentaryzację liczników indywidualnych lokali i liczników wody wspólnej;
   17. Z kim i jaka koncepcja studni głębinowych jest rozważana i dlaczego w planach wydatków na 2021 rok bez Uchwały i zgody Właścicieli na ten cel przeznaczona już jest kwota 25.000 zł;
   18. Z czego wynika wyszczególniony w Planie finansowym na 2021 rok wydatek w wys. 160.000 zł związany z decyzją PINB (poproszę o decyzję PINB, kosztorys wstępny wybór wykonawcy oraz odwołanie od decyzji PINB do wyższej instancji);
   19. Proszę o całościowe uzasadnienie z załączeniem pełnej posiadanej dokumentacji tj m.in. ofert, kosztorysów wszystkich (poza pierwszą) pozycji z tabeli „WYDATKI Funduszu Remontowego” na 2021 r.;
   20. Proszę o przekazanie pełnej, ujętej w zestawieniu tabelarycznym dokumentacji wszelkich wydatków poniesionych przez Wspólnotę od momentu przejęcia przez nowy zarząd kont bankowych do dnia 15 kwietnia 2021 r.".

   • kobietacodzienna Re: UCHWAŁY 09.05.21, 10:07
    Jaka to jest ta oficjalna strona?
  • daria345 Re: UCHWAŁY 04.05.21, 21:50
   Nie udzielałam się ani razu chyba od kiedy tu mieszkam. Jednak to co dzieje się ostatnio tu przez nowy Zarząd, aż brak mi słów.

   Chęć zlikwidowania Żabki. Nękanie właścicielki Żabki, szok. Pani Ewa potrafiła nachodzić mnie w mieszkaniu bym na nią głosowała a teraz na moje mejle nawet nie raczy odpisać.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka