Dodaj do ulubionych

nowa droga coraz bliżej

10.12.06, 18:59
Protokół nr 67/10/2006
Z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska
w dniu 20 września 2006 roku o godz. 16.00

PUNKT I

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Inwestycyjnego
Miasta Gdańska na lata 2007 - 2011 - druk nr 2020

Krzysztof Rudziński – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
... dla miasta najważniejsze jest w tej chwili wykorzystanie środków
finansowych na budowę tych połączeń drogowych, które mają dla miasta, a
dokładnie Śródmieścia bardzo istotne znaczenie, czyli trasa Słowackiego –
połączenie z Al. Rzeczypospolitej, trasa W-Z i trasa Sucharskiego.
Droga Zielona będzie budowana tylko w zakresie, który łączy ulicę Słowackiego,
końcowy odcinek pomiędzy ul. Hallera a ulicą Marynarki Polskiej. Powiedział,
że tu chodzi o stworzenie jakby małej obwodnicy wewnętrznej, czyli trasa
Sucharskiego, Nowa Kościuszki, Słowackiego do góry. Podkreślił, że w tej
chwili jest to podstawowy kierunek, żeby zapewnić płynność na tym odcinku.

Tomasz Sowiński – przewodniczący komisji

Powiedział, że następne pytanie wynika z informacji, które się ukazały w
prasie. Chodzi o największe centrum, które ma powstać na skrzyżowaniu ulic
Słowackiego i Grunwaldzkiej, Kościuszki. Podkreślił, że w tym węźle poruszanie
się samochodów w godzinach szczytu, to 4 km/h. Zapytał, jak zmieni się
infrastruktura drogowa w tym miejscu i kto z to zapłaci?

Krzysztof Rudziński – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
... W przyszłym roku rozpoczyna się przebudowa tego skrzyżowania i inwestor
daje 16 mln zł.
Obserwuj wątek
  • chrobry_gdansk Odcinek ul. Nowej Kościuszki 11.01.07, 00:50
   Jako uzupełnienie warto przejrzeć dokumenty ze strony:
   www.gdansk.pl/article.php?category=606&article=2022&history=
   numer planu: 0616
   Odcinek ul. Nowej Kościuszki od ul. Kilińskiego do ul. Hallera

   Dostępna uchwała i mapa zagospodarowania.
   • smarc Re: Odcinek ul. Nowej Kościuszki 07.11.07, 17:00
    Czytając plany naszej Wadzy znowu mi skóra cierpnie! Poprzednio
    chciano zbudować ścieżkę rowerową przez wjazd do garażu. A teraz
    śmietnik będzie na skrtzyrzowaniu drogi w wyniku spec ustawy. Nowy
    plan, tak jak i stary nie obejmuje wjazdu na osiedle! Z poszerzenia
    jezdni w kształcie lejka wynika, że TIRy będą hamując wjeżdzać do
    garażu! Pragnę więc przypomnieć, że dla poprzedniego założenia ruchu
    okna miały być legalne i z tłumieniem hałasu 40dB! Tym co mają
    jeszcze wątpliwości, że ten teren został Decyzją GINB przyznany
    Wspólnocie polecam spytać się o to kazet'a ( czy j 24?)! To ważne bo
    z terenem miejskim miasto może zrobić co chce! Może z działki
    niezabudowanej wszystkich wysiedlić! Bo teraz jest jasny wpis
    Wydziału Geodezji w Kw. 60409: Ti - inne tereny komunikacyjne!
    Po nad to na skutek pomyłki UM Inpro nie skończyło faktycznie tej
    budowy podstawiając ASM! Inpro to bogata spółka: PS wzjął 1.714.387
    nagrody, ZL 1.640.134 , KS 1.550.477 zł. !.125.477 zostawili na
    kieszonkowe. A nam 6 rok żałują 100. 000 zł! Przypominam więc o art.
    270-273 kk i art.9 ust 3 UWL! Miło mi napisać o pismie WUAi OZ-I-735-
    10811-07/02-AG, że pismo o pomyłce zostało doręczone PINB w lutym br!
    Szkoda,że tam też nie podarowałem kratki wentylacyjnej!
  • turhotel Droga Zielona 20.01.07, 01:23
   Droga Zielona, czyli hipotetyczne połączenie wylotu tunelu pod Wisłą z
   obwodnicą, biegnące wzdłuż istniejących ulic Uczniowskiej i Czarny Dwór i dalej
   za granicą z Sopotem przez tunel pod Pachołkiem do Osowej, zawsze budziła
   kontrowersje. Mimo iż jej plany od wielu lat znane były mieszkańcom, jej
   przebieg wywoływał protesty - na Żabiance powołano nawet komitet
   protestacyjny. - Nie chcemy, aby przez nasze osiedla przebiegała sześciopasmowa
   autostrada - mówi pani Janina z ul. Pomorskiej. Plan zagospodarowania
   przestrzennego terenów pod przyszłą Drogę Zieloną mówi jednak wyraźnie - ma być
   zwykła miejska aleja, z dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu. - Można ją porównać
   z ul. Pomorską lub Chłopską - mówi Romuald Nietupski, dyrektor Zarządu Dróg i
   Zieleni w Gdańsku. Przewidziano również ścieżki rowerowe i skrzyżowania z
   sygnalizacją i przejściami dla pieszych.

   Droga Zielona ma jednak wady - jest długa i wymaga budowy tunelu pod Pachołkiem
   w Oliwie, którego koszt będzie gigantyczny (szacuje się go na 800 mln - 1,2 mld
   zł). Miasto wpadło więc na pomysł, dzięki któremu wylot Trasy Sucharskiego w
   Letniewie będzie połączony z obwodnicą znacznie mniejszym kosztem już za cztery
   lata - kiedy Trasa będzie gotowa. - Chcemy zbudować drogę łączącą skrzyżowanie
   Marynarki Polskiej i przyszłej Trasy Sucharskiego [obecnie ul. Uczniowskiej -
   red.] z ul. Słowackiego - mówi Marcin Szpak, wiceprezydent Gdańska. Projekt i
   tak miał być częściowo zrealizowany, bowiem w przyszłym roku wraz z budową
   dolnego odcinka ul. Słowackiego miasto chce zbudować tzw. Nową Kościuszki -
   dwujezdniową ulicę, która jedynie od Grunwaldzkiej do wiaduktu nad torami
   będzie miała przebieg wspólny ze swoją istniejącą odpowiedniczką. Za wiaduktem
   skieruje się w lewo i pobiegnie dzisiejszą ul. Hynka do al. Rzeczypospolitej, a
   następnie dalej przez al. Hallera istniejącym pasem zieleni na teren ogródków
   działkowych. Potem skręt w lewo do ul. Uczniowskiej i w prawo do Marynarki
   Polskiej, gdzie połączy się z Trasą Sucharskiego.

   - Na razie rozważamy, jak droga będzie wyglądać - mówi Szpak. - Być może część
   trasy zostanie wykonana jako zwykła jednojezdniowa ulica, przynajmniej w
   pierwszym etapie. Chcielibyśmy, aby powstała do 2011 roku, a więc do czasu,
   kiedy gotowa będzie Trasa Sucharskiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą.

   Czy to oznacza, że projekt Drogi Zielonej został całkowicie zarzucony. - W
   najbliższych latach częściowo zbudujemy tę trasę, przede wszystkim w okolicy
   hali widowiskowo-sportowej na granicy z Sopotem. Nowe rozwiązanie pozwoli
   dojechać kierowcom do obwodnicy bez czekania na tunel pod Pachołkiem - dodaje
   Szpak.

   miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,3863549.html
  • chr82 tylko jedna jezdnia 07.11.07, 12:21
   Przed Euro 2012 w Gdańsku ma powstać obwodnica. Dwujezdniowa arteria
   zapewni szybki dojazd na Baltic Arenę, lotnisko, do portu czy na
   autostradę A1. Ale jest problem: urbaniści planują na niej
   jednojezdniowe, wąskie gardło


   Pierwsza w historii Gdańska pełna obwodnica oparta będzie na kilku
   drogach: istniejącej obwodnicy Trójmiasta oraz projektowanej
   Obwodnicy Południowej, Trasie Sucharskiego z tunelem pod Martwą
   Wisłą i zamykającej te trzy arterie Trasie Słowackiego.

   Pieniądze na budowę obwodnicy południowej i Trasę Sucharskiego są
   już zagwarantowane w programach unijnych. Gdańscy urzędnicy liczą
   także, że rząd PO-PSL przychylnie spojrzy na Trasę Słowackiego i
   także ta arteria - dzięki funduszom unijnym - powstanie przed Euro
   2012.

   - Liczymy na powodzenie, bo ta droga zapewni dojazd z lotniska do
   stadionu Baltic Arena, a dodatkowo dzięki niej powstanie obwodnica
   zapewniająca połączenie z portem i autostradą - mówi Marcin Szpak,
   wiceprezydent Gdańska.

   Sytuacja jednak nie jest tak różowa. Biuro Rozwoju Gdańska,
   jednostka podległa magistratowi, przygotowało nową wersję Studium
   Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Dla
   urbanistów to kluczowy dokument - na podstawie wytycznych studium
   tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego. A one określają,
   co i gdzie można zbudować.

   Nowe studium przewiduje, że możemy zapomnieć o komfortowej
   obwodnicy, bo odcinek Trasy Słowackiego pomiędzy al. Rzeczpospolitej
   a Trasą Sucharskiego ma mieć tylko jedną jezdnię - czyli dwa,
   zamiast czterech pasów ruchu.

   - Nie będzie tam ruchu, który wymaga budowy dwóch jezdni - twierdzi
   Tadeusz Mendel, projektant gdańskiej sieci drogowej z Biura Rozwoju
   Gdańska.

   Kierowców jeżdżących na zakorkowanych na co dzień gdańskich ulicach
   takie stwierdzenie może zdziwić. Stanowisko BRG wyjaśnia jednak
   fakt, że pracownicy biura korzystają ze specjalnego modelu
   komputerowego, który oblicza obciążenie dróg w przyszłości, przy
   założeniu, że wszystkie planowane drogi w mieście są już zbudowane.
   To tzw. układ docelowy, na którym są drogi istniejące dzisiaj tylko
   na planszach planistów - np. Trasa Zielona z tunelem pod wzgórzem
   Pachołek, Droga Czerwona wzdłuż torów PKP czy Nowa Abrahama (z Zaspy
   do Ujeściska).

   - Zakładamy, że układ docelowy będzie gotowy w 2030 r. Ale w
   praktyce, jeśli powstanie w 2050 r., to i tak będzie dobrze - uważa
   Mendel.

   Nie wszyscy podzielają takie podejście do budowy dróg w Gdańsku.

   - Uważam, że Trasa Słowackiego powinna mieć dwie jezdnie na całym
   odcinku - mówi wiceprezydent Szpak. - Szykujemy specjalną
   ekspertyzę, która wykaże, jaki będzie ruch na tej trasie. Ale zdrowy
   rozsądek podpowiada, że jeśli ma to być obwodnica, to powinna mieć
   dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na całym odcinku.

   Jeśli radni przyjmą studium w proponowanej wersji, będzie to jednak
   niemożliwe. Wtedy ostatnią deską ratunku będzie tzw. specustawa
   drogowa. Ten akt prawny pozwala budować drogi na przekór miejskim
   planom zagospodarowania przestrzennego. Choć ustawa nie była
   pomyślana jako instrument sporu między urzędnikami jednej gminy, to
   może być do tego celu wykorzystana.

   - Będziemy starali się uelastycznić zapisy w studium, które ciągle
   jest w fazie konsultacji. Specustawa to ostateczność - zapowiada
   Szpak.

   - Nasze projekty to nie prawda objawiona, jesteśmy gotowi do
   dyskusji - zapewnia także Mendel z BRG.

   To nie pierwszy raz, kiedy miasto nie zgadza się z planami
   zaproponowanymi przez podlegające mu BRG. Tak było ostatnio w
   przypadku Trasy W-Z. Odcinek dochodzący do obwodnicy - zgodnie z
   planami BRG - miał być zwykłą dwujezdniową ulicą z kolizyjnymi
   skrzyżowaniami. Władze miasta zarzuciły te plany i postanowiły, że
   tak jak na pozostałych odcinkach "wuzetki", będzie to droga
   szybkiego ruchu, ze skrzyżowaniami bezkolizyjnymi.


   Michał Tusk, Mikołaj Chrzan Gazeta Wyborcza
  • chrobry_gdansk Plany przebudowy ulic Słowackiego i Kościuszki 21.08.08, 13:13
   Do końca 2010 r. powstanie ul. Nowa Słowackiego, która - zdaniem
   m.in. wielu architektów - będzie autostradą, przecinającą Wrzeszcz
   na pół. Poznaliśmy już szczegółowe plany budowy Nowej Słowackiego.
   - Analizowane były trzy warianty - mówi Jan Kosiedowski, dyrektor
   Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk, przygotowującego
   przebudowę Słowackiego.
   Wariant pierwszy mówił o wybudowaniu od Potokowej do Grunwaldzkiej
   dwóch dwujezdniowych dróg w pasie istniejącej ul. Słowackiego.
   - Ten plan nie był realny ponieważ wiązałby się z koniecznością
   wyburzenia zbyt wielu domów - mówi Kosiedowski.
   Wariant drugi mówił o poprowadzeniu jednego kierunku starą trasą, a
   drugiego po szlaku ul. Partyzantów.
   - Nie dawał on możliwości skutecznej osłony domów. Mieszkańcy
   znaleźliby się w "kotle" - twierdzi dyrektor.
   Zwyciężył wariant trzeci. Nowa Słowackiego w obu kierunkach będzie
   szła po śladzie ul. Partyzantów od ul. Srebrniki. Na trasę "starej"
   Słowackiego (będzie pełnić rolę ulicy osiedlowej) wróci za
   ul.Chrzanowskiego, przy dawnych koszarach, w okolicy byłego
   internatu "Wiarus". Mniej więcej w tym samym miejscu rozpoczynać się
   będzie estakada, która przetnie al. Grunwaldzką przy skrzyżowaniu z
   Galerią Bałtycką. Estakada powstanie jedna, na wysokości galerii
   będzie się "rozpoławiać". Obecnie istniejący wiadukt nad torami we
   Wrzeszczu zostanie, będą nim kursować samochody w kierunku al.
   Legionów. Obok powstanie drugi wiadukt. - Powstanie dwujezdniowej
   Nowej Słowackiego zwiększy ruch. Gdybyśmy nie planowali estakady
   przy Gwunwaldzkiej, narazilibyśmy się na gigantyczne korki -
   agrumentuje Kosiedowski.
   Za galerią Nowa Słowackiego przechodzi w Nową Kościuszki, także
   dwujezdniową. Za torami Nowa Kościuszki zostanie poprowadzona śladem
   ul. Hynka i tak dotrze do Rzeczpospolitej.
   Pomiędzy Potokową i Rzeczpospolitej powstaną skrzyżowania - przy ul.
   Srebrniki, Chrzanowskiego, Grunwaldzkiej oraz skrzyżowanie Nowa
   Kościuszki/ "stara" Hynka. Przy Obywatelskiej i Kilińskiego zostaną
   prawoskręty. Na wysokości Reymonta, Obywatelskiej i Kilińskiego
   powstaną tunele dla pieszych.
   Postawienie ekranów dźwiękoszczelnych będzie konieczne od ul.
   Obywatelskiej ido Srebrników oraz od Kilińskiego w kierunku torów. -
   W budynkach w rejonie ul. Staszica, będą wymienione okna - dodaje
   Kosiedowski.
   Odcinek pomiędzy Chrzanowskiego i Rzeczpospolitej powinien być
   gotowy do końca 2010 r. Optymistyczne plany mówią, iż przed Euro
   2012 Nową Kościuszki będzie można dotrzeć dalej do przebudowanej al.
   Hallera, a potem - fragmentem Drogi Zielonej - do Baltic Areny.

   Paweł Rydzyński, Dziennik Bałtycki
   Czwartek, 21 sierpnia 2008r.
   gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/888368.html
  • chrobry_gdansk podbicie roczne 23.06.09, 14:46
  • turhotel Nowa droga coraz dalej 23.08.10, 10:12
   Wyglada na to że budowa czteropasmowki przy naszym osiedlu dosyc
   mocno odwlekła sie w czasie. Brakuje kasy na odcinek od ETC do
   Hallera.

   www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Trasa-Slowackiego-zobacz-juz-dzis-jak-pojedziesz-za-cztery-lata-n41182.html

   Poważny problem tuż po realizacji czterech zadań drogowych przez
   GIKE 2012 będzie generować brak łącznika drogowego między Trasą
   Słowackiego , a ul. Hallera w Gdańsku. Przez to kierowcy pojadą w
   kierunku PGE Areny Gdańsk wąskim gardłem - jednopasmową ul.
   Kościuszki . Na rozwiązanie tego utrudnienia będzie trzeba poczekać,
   bowiem inwestycja - realizacja dalszego ciągu ul. Nowej Kościuszki -
   nie znajduje się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Gdańska -
   nie ma zagwarantowanego finansowania.
   • smarc19 Re: Maciuś I i komin zgodny z PN 24.08.10, 16:43
    Po przedstawieniu mojej propozycji budowy pierwszego komina dla
    mojej kuchni ,zgodnego z PN-83/B-03430 Profesorom kilku poltechnik
    w Polsce blady strach padł na architektów. Kto by pomyślał co kryje
    w sobie równanie kwadratowe na Hk? Ale autorska korekta
    podręcznika"wentylacja grawitacyjna" jest jasna, bo przygotowana dla
    absolwenta podstawówki. No i mam pewność, że dla tego zniknął z
    planu cały odcinek od ETC do Hallera! Trudno mi się z tym pogodzić,
    bo zmienia to plan zagospodarowania przestrzennego Gdańska, ale i
    tak będzie to najwyższy punkt widowiskowy w okolicy: Hk=31.75 m nie
    podlega żadnej dyskusji! Tu nie chodzi o problem taki jak z krzyżem,
    tylko fakt, że na architekturze nikt nie chodził do podstawówki na
    matematykę i stąd wyrosła wiara w kominiarza jako najwyższy urząd w
    Polsce. Ponieważ dotąd Dyrektor ds jakości i Krajowy Rzeczoznawca
    budowlany Inpro głosił tezę o "wojnie na górze", wywodząc wadzę od
    Bogów z Olimpu i ludziach na dole poddanych ich woli, to teraz nad
    najwyższą wadzą - kominiarzem może być tylko ten co malował kominy w
    EC. Tym ministrom i premierowi mój komin nie zagrozi, tamte są o
    wiele wyższe- wiec nie była to walka polityczna na symbole. Chyba,że
    uznać dowody na kwasice mózgów za działania polityczne! Ale i tak
    winię za to KKP i ministra budownictwa. Ale jak widzicie po mojej
    akcji w ramach Festiwalu Nauki 2010 z obliczeniem Hk spełniającego
    PN, decydenci z Wydziału Architektury i tak obawiają się powstania
    takiej budowli i w najbliższym czasie u nas drogo nie będzie. Nawet
    jak Wojewoda poprze mój pomysł, to trasa na stadion ma omijać
    osiedle Chrobry - chlubę architektury XXw szerokim łukiem. No i aby
    z pęknięciami ścian mogli zapoznać się turyści, trzeba będzie dać
    ogłoszenie do prasy.Polecam nowe pęknięcia w 3 bramie!Ale to na nic
    jak dam ogłoszenie przez Internet, to napewno przyjadą! Bo tam od
    10 lat budowy kominów zakazano, a tu zobaczą nasze cudo!
  • chrobry_gdansk Re: nowa droga coraz bliżej 19.09.15, 12:25
   Nowa droga chyba coraz dalej. Okazuje się, że na ten cel nie zarezerwowano żadnych pieniędzy i budowy nie planuje się w najbliższych kilkunastu latach.

   www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Dlaczego-nie-dokonczymy-budowy-Trasy-Slowackiego-n94355.html?expand=10896226&hl=10896226#op10896226
  • chr82 Re: nowa droga coraz bliżej 20.09.15, 16:08
   To oznacza kilkanaście najbliższych lat z bajzlem i śmietnikiem za naszym płotem i rozlewisko - lodowiskiem na tyłach Gildii. A chwasty i chaszcze przed wjazdem do garażowca?! Czy administracja Bastion oraz dwie osoby w zarządzie osiedla nie widzą tego?
  • kazet31 Re: nowa droga coraz bliżej 23.09.15, 10:02
   Bajzel tworzy "firma" chyba nielegalna urzędująca w 78. Patrz "burdel" na osiedlu.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka