Dodaj do ulubionych

A - Z dlo Arnolda7

07.01.07, 20:11
Active Directory — katalog hierarchiczny w systemie Windows 2000. Serwer,
przechowujący zasady zabezpieczeń domeny (domain security policy) i informacje
o kontach.
Obserwuj wątek
  • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:12
   Agenty Odzyskiwania Danych Zaszyfrowanych (Encrypted Data Recovery Agents) —
   służą do konfigurowania kluczy publicznych, korzystając z systemu szyfrowania
   plików (Encrypting File System — EFS) systemu Windows 2000, by możliwe było
   odzyskiwanie plików. Za pomocą klucza odzyskiwania (recovery key) dostępny jest
   tylko wygenerowany losowo klucz szyfrowania pliku (encryption key), a nie klucz
   prywatny (private key) użytkownika. System Windows 2000 nie zezwala na
   szyfrowanie plików ani folderów, jeśli nie skonfigurowano przynajmniej jednego
   agenta odzyskiwania danych zaszyfrowanych.
   • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:12
    Algorytm SHA 1 (Secure Hash Algorithm 1) — funkcja skrótu (hash function),
    dająca w wyniku wartość 160-bitową.
    • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:13
     Algorytmy Message Digest (MD2, MD4 i MD5) — funkcje skrótu (hash functions)
     stosowane w aplikacjach tworzących podpis cyfrowy, w których duża wiadomość musi
     zostać w bezpieczny sposób skompresowana, zanim zostanie opatrzony podpisem za
     pomocą klucza prywatnego (private key).
     • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:13
      Aplikacja Opublikowana (Published Application) — aplikacja, którą można
      zainstalować za pomocą programu narzędziowego Dodaj/Usuń programy (Add/Remove
      programs).
      • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:14
       Aplikacja Przypisana (Assigned Application) — aplikacja, która jest anonsowana
       (advertised) na pulpicie użytkownika. Skrót do aplikacji (shortcut) pojawia się
       w menu Start, Rejestr (Registry). Jest aktualizowany poprzez wpisanie informacji
       dotyczących danej aplikacji. Aplikacja jest instalowana, kiedy użytkownik
       uruchomi ją po raz pierwszy.
       • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:15
        Atak metodą powtórzenia (Replay attack) — próba podszywania się pod jedną ze
        stron współdzielących klucz tajny (secret key), podejmowana przez stronę, która
        ma wrogie zamiary, a polegająca na przejęciu i ponownym wysłaniu danych
        uwierzytelniających (authenticator).
        • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:16
         Autonomiczna Główna Jednostka Certyfikująca (Standalone Root Certificate
         Authority) — główna jednostka w hierarchii zaufanych jednostek certyfikujących
         (CA). Autonomiczna jednostka certyfikująca (standalone CA) może wydawać
         certyfikaty poza sieć przedsiębiorstwa.
         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:16
          Autonomiczna Podporządkowana Jednostka Certyfikująca (Standalone Subordinate
          Certificate Authority) — działa jako pojedynczy serwer certyfikatów lub stanowi
          część hierarchii zaufania jednostek certyfikatów (CA trust hierarchy). Zwykle
          autonomiczna, główna jednostka certyfikująca (standalone root CA) wydaje
          certyfikaty tylko innym jednostkom certyfikującym (CAs), podczas gdy
          autonomiczna jednostka, podporządkowana jednostka certyfikująca, (standalone
          subordinate CA) wydaje certyfikaty użytkownikom.
          • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:17
           Authentication Service (AS) Exchange — podprotokół protokołu uwierzytelniania
           Kerberos używany, gdy Centrum Dystrybucji Kluczy (Key Distribution Center — KDC)
           wydaje klientowi klucz sesji logowania (logon session key) oraz bilet
           gwarantujący bilet (Ticket Granting Ticket — TGT).
           • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:18
            Authenticode — standardowy sposób uwierzytelniania, korzystający z podpisu
            cyfrowego do weryfikowania integralności oprogramowania pobranego z Internetu i
            do zidentyfikowania publikującego oprogramowanie (software publisher).
            • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:18
             Bilet gwarantujący bilet (Ticket Granting Ticket — TGT) — specjalny rodzaj
             biletu sesji (session ticket), który Centrum Dystrybucji Kluczy (Key
             Distribution Center — KDC) przydziela sobie i korzysta do komunikowania się z
             klientem.
             • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:18
              Bilet pośredniczący (Proxy ticket) — bilet, który umożliwia danej aplikacji
              personifikowanie (impersonate) innej, nawet w przypadku wywoływania trzeciej
              aplikacji. Zob. Uwierzytelnianie Delegowane (Delegated Authenication).
              • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:19
               Bilet protokołu Kerberos odnawialny (Renewable Kerberos ticket) — bilet
               protokołu Kerberos z ustawionym znacznikiem RENEWABLE. Umożliwia to okresowe
               odnawianie kluczy sesji (session keys), bez konieczności wydawani zupełnie
               nowego biletu.
               • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:20
                Bilet przekazywany (Forwarded ticket) — bilet gwarantujący bilet (Ticket
                Granting Ticket — TGT) protokołu Kerberos z ustawionym znacznikiem FORWARDABLE.
                Jeśli klient chce przekazać (delegate) zadanie uzyskiwania biletów (tickets) dla
                serwerów wewnętrznych (back-end servers) do serwera zewnętrznego (front-end
                server), to wtedy żąda od Centrum Dystrybucji Kluczy (Key Distribution Center —
                KDC) przekazywanego biletu gwarantującego bilet (forward TGT).
                • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:20
                 Bilet referencyjny (Referral ticket) — bilet gwarantujący bilet (Ticket Granting
                 Ticket — TGT) zaszyfrowany za pomocą klucza międzydomenowego (interdomain key),
                 który Centrum Dystrybucji Kluczy (Key Distribution Center — KDC) jednej domeny
                 współdzieli z Centrum Dystrybucji Kluczy (KDC) w innej domenie. Bilety
                 referencyjne (referral tickets) stosowane są w przypadku uwierzytelnienia
                 ponaddomenowego (cross-domain authentication).
                 • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:21
                  Bilet sesji (Session ticket) — struktura danych, w której umieszczona jest kopia
                  klucza sesji serwera oraz informacje o kliencie. Następnie cała struktura jest
                  szyfrowana za pomocą klucza współdzielonego przez serwer z Centrum Dystrybucji
                  Kluczy (Key Distribution Center — KDC). Klient korzysta z danego biletu, kiedy
                  kontaktuje się z serwerem.
                  • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:21
                   Biometria (Biometrics) — zastosowanie cech fizycznych użytkownika, takich jak
                   linie papilarne lub budowa tęczówki oka, do weryfikowania tożsamości
                   użytkownika. Metoda alternatywna do podawania numeru PIN (personal
                   identification code) podczas logowania się za pomocą kart elektronicznych (smart
                   card logon).
         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:22
          Blokowanie Dziedziczenia Zasad ( Block Policy Inheritance) — ustawienie w
          obiekcie zasad grupowych (GPO) związane z jednostką organizacyjną (OU), które
          zapobiega dziedziczeniu przez jednostkę organizacyjna (OU) ustawień zasad
          (policy settings) nadrzędnej jednostki organizacyjnej (parent OU). Zob. także No
          override.
          • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:23
           Cardlets — aplety Javy umieszczone na karcie elektronicznej (smart card)
           wykonanej w standardzie Java-Card.
           • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:23
            Centrum Dystrybucji Kluczy (Key Distribution Center — KDC) — w protokole z
            kluczem tajnym (shared secret protocol), np. Kerberos 5, zaufany pośrednik
            wydający klucze tajne (secret keys, key pads).
            • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:23
             Certyfikat (Certificate) — oświadczenie opatrzone podpisem cyfrowym, dotyczące
             konkretnego klucza publicznego. Wydający certyfikat, który posiada inną parę
             kluczy prywatny-publiczny, podpisuje certyfikat. Certyfikat jest również
             określany jako identyfikator cyfrowy (digital identity).
         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:23
          Certyfikat Agenta Rejestrowania (Enrollment Agent Certificate) — umożliwia
          administratorowi kart elektronicznych uzyskanie certyfikatu karty elektronicznej
          (smart card certificate) w imieniu innego użytkownika.
          • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:24
           Certyfikat logowania się za pomocą karty elektronicznej (Smart card logon
           certificate) — zapisany na karcie elektronicznej, aby umożliwić uwierzytelnianie
           użytkownika (user authentication).
           • bonbon1 Re: A - Z dlo Arnolda7 07.01.07, 20:54
            Tak jak jo to widza, pod koniec listopada przidom ZIP-Ordner, a na poczontku
            grudnia "Zusammenfassung" ;)
            • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 18:00
             Certyfikat odzyskiwania plików (File recovery certificate) — certyfikat wydawany
             dla administratorów, stosowany przy odzyskiwaniu danych zaszyfrowanych.
             • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 18:00
              Certyfikat użytkownika karty elektronicznej (Smart card user certificate) —
              zapisany na karcie elektronicznej, aby umożliwić uwierzytelnianie użytkownika
              (user authentication) oraz zapewnić dodatkowe funkcje poczty elektronicznej.
              • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 18:01
               Certyfikaty z kluczem publicznym X.509v3 (X.509v3 public key certificates) —
               dane uwierzytelniające (credentials) używane przez usługi katalogowe Active
               Directory do zapewnienia dostępu do zasobów jednostkom, takim jak użytkownicy,
               którzy nie mają danych uwierzytelniających protokołu Kerberos.
               • ballest Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 19:26
                Hanys, pisz to dali, bo to je nie yno do Arnolda!
                • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:14
                 Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) — mechanizm uwierzytelniania
                 zaszyfrowanego (encrypted authentication mechanism), który pomija przesyłanie
                 rzeczywistego hasła.
                 • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:17
                  Cipher — program narzędziowy uruchamiany za pomocą wiersza poleceń, służący do
                  szyfrowania i odszyfrowywania plików i folderów.
                  • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:23
                   Client-Server (CS) Exchange — podprotokół protokołu Kerberos stosowany, gdy
                   klient przedstawia usłudze bilet sesji (session ticket).
                   • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:23
                    Ustawienia Komputera ( Computer Settings) — gałąź główna (parent node) w
                    Edytorze Zasad Grupy (Group Policy Editor) zawierająca zasady, które określają
                    zachowanie systemu operacyjnego, wygląd pulpitu, ustawienia aplikacji, aplikacje
                    przypisane, opcje korzystania z plików, ustawienia zabezpieczeń oraz skrypty
                    uruchamiania i zamykania komputera.
                    • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:24
                     CryptoAPI (Cryptographic Application Programming Interface) — standardowy
                     interfejs funkcji kryptograficznych usługodawców usług kryptograficznych
                     (Cryptographic Service Providers — CSPs). Zawiera on zestaw usług do zarządzania
                     certyfikatami zgodnymi ze standardem X.509v3 i zapewnia magazyn trwały
                     (persistent storage), usługi enumeratora (enumeration services) oraz dekodowanie.
                     • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:28
                      Cscript — host skryptów (scripting host) wywoływany z wiersza poleceń, który
                      służy do uruchamiania skryptów napisanych w języku Visual Basic Scripting
                      Edition (VBScript) lub JavaScript.
                      • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:29
                       Dane właściwe (Payload) — dane przesyłane przez sieć.
                       • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:30
                        Data Encryption Standard (DES) — standard szyfrowania danych. Algorytm 3DES
                        korzysta z trzech kluczy 128-bitowych. W algorytmie DES zastosowano pojedynczy
                        klucz 56-bitowy.
                        • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:30
                         Dcpromo — polecenie uruchamiane za pomocą menu Start/Uruchom (Start/Run), które
                         służy do awansowania serwera pracującego pod kontrolą systemu Windows 2000 na
                         pozycję kontrolera domeny.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:31
                          Deskryptory Zabezpieczeń (Security Descriptors) — służą do kontrolowania dostępu
                          do obiektów w Active Directory za pomocą List Kontroli Dostępu (Access Control
                          Lists — ACLs).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:31
                          Distributed Password Authentication (DPA) — protokół uwierzytelniania z kluczem
                          tajnym (shared-secret authentication protocol), stosowany przez serwisy
                          internetowe, takie jak Microsoft Network (MSN) czy CompuServe.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:32
                          Domain Name System (DNS) — usługa lokalizująca (locator service) używana w
                          Internecie i w większości prywatnych intranetów. DNS jest najczęściej używaną
                          usługą katalogową.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:33
                          Domena główna (Root domain) — pierwsza domena w drzewie domen.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:33
                          Drzewo (Tree) — struktura z wieloma domenami, w której każda domena ufa innym
                          domenom w danym drzewie.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:33
                          Dynamic Domain Name System (DDNS) — implementacja usługi DNS w systemie Windows
                          2000, która obsługuje dynamiczną bazę danych nazw w domenie i odpowiadających im
                          adresów IP.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:34
                          Edytor Listy Kontroli Dostępu (Access Control List editor) — narzędzie do
                          bezpośredniej zmiany ustawień listy kontroli dostępu (ACL) dostępne za pomocą
                          przystawki (snap-in) konsoli MMC Zasady Grupowe (Group Policy).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:34
                          Edytor Zasad Grupowych (Group Policy Editor) — narzędzie dostępne za pomocą
                          przystawki (snap-in) konsoli MMC Zasady Grupowe (Group Policy), które służy do
                          edytowania obiektów zasad grupowych (GPOs).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:35
                          Extensible Authentication Protocol (EAP) — protokół stosowany do
                          uwierzytelniania użytkownika.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:35
                          Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (EAP-TLS) — metoda
                          silnego uwierzytelniania oparta na certyfikatach z kluczem publicznym.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:59
                          Filtrowanie w grupach zabezpieczeń (Security group filtering) — Edytor Listy
                          Kontroli Dostępu (Access Control List Editor) może być zastosowany do
                          odpowiedniego ustawiania (filtrowania) zasad w obiekcie zasad grupowych (Group
                          Policy Object — GPO) zależnie od członkostwa użytkownika lub komputera w grupach
                          zabezpieczeń (security group membership).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 20:59
                          Generic Security Service Application Program Interface (GSSPI) — interfejs API
                          używany do zarządzania kontekstem zabezpieczeń (security context management).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:00
                          Główna Jednostka Certyfikująca Przedsiębiorstwa (Enterprise Root Certificate
                          Authority) — jednostka, która tworzy gałąź główną hierarchii jednostek
                          certyfikujących przedsiębiorstwa w systemie Windows 2000. Wydaje certyfikaty
                          użytkownikom i komputerom w danym przedsiębiorstwie.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:00
                          Graphical Identification and Authentication (GINA) — biblioteka dołączana
                          dynamicznie (Dynamic Link Library — DLL), służąca do gromadzenia danych
                          logowania użytkownika, umieszczania ich w odpowiedniej strukturze danych i
                          wysyłania do lokalnego autorytetu bezpieczeństwa (Local Security Authority —
                          LSA) w celu ich zweryfikowania.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:01
                          Grupa robocza Personal Computer/Smart Card (PC/SC) — tworzy specyfikacje na
                          podstawie norm ISO 7816, zgodne ze specyfikacjami Eurocard, Masterplay and Visa
                          (EMV) i Global System for Mobile Communications (GSM).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:02
                          Hash Message Authentication Code (HMAC) — algorytm z kluczem tajnym, w którym do
                          uzyskania podpisu cyfrowego zastosowano zaszyfrowaną funkcję skrótu (keyed hash
                          function). Jeśli zawartość komunikatu ulegnie zmianie podczas transmisji,
                          zmienia się również skrót (hash value) i pakiet IP zostaje odrzucony.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:02
                          Identyfikator Cyfrowy (Digital Identity) — zob. certyfikat.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:02
                          Infrastruktura Klucza Publicznego (Public Key Infrastructure — PKI) —
                          infrastruktura klucza publicznego (PKI) systemu Windows 2000 stanowi
                          zintegrowany zestaw usług i narzędzi administracyjnych do tworzenia, wdrażania i
                          zarządzania aplikacjami, korzystającymi z klucza publicznego, za pomocą
                          algorytmów kryptograficznych z kluczem publicznym (Public Key Cryptography — PKC).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:03
                          Interfejs SSPI (Security Support Provider Interface) — interfejs usługodawcy
                          obsługi zabezpieczeń Win32 pomiędzy aplikacjami warstwy transportowej (transport
                          level applications) a usługodawcami zabezpieczeń sieciowych (network security
                          service providers). Interfejsy programowe aplikacji SSPI umożliwiają stosowanie
                          uwierzytelniania (authentication), integralności komunikatów i poufności w
                          aplikacjach rozproszonych.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:10
                          Interfejsy usług Active Directory (Active Directory Service Interfaces — ADSI) —
                          zestaw interfejsów modelu COM (Component Object Model) umożliwiających
                          korzystanie z usług katalogowych.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:11
                          Internet Engineering Task Force (IETF) — instytucja normalizacyjna
                          odpowiedzialna za zdefiniowanie zaleceń (draft standards), np. dla
                          Infrastruktury Klucza Publicznego (Public Key Infrastructure X.509) PKIX.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:11
                          Internet Protocol Encapsulating Security Protocol (IESP) — zapewnia poufność
                          (confidentiality) poprzez zastosowanie algorytmu DES — CBC (Data Encryption
                          Standard — Cipher Block Chaining).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:12
                          Internet Protocol Security (IPSec) — niewidoczny dla użytkownika protokół
                          warstwy sieciowej (warstwa 3) , w którym zastosowano standardowe algorytmy
                          szyfrowania i wszechstronne zarządzanie zabezpieczeniami (comprehensive security
                          management approach). Służy do zapewnienia bezpieczeństwa transmisji za pomocą
                          protokołu TCP/IP po obu stronach zapory ogniowej (firewall) przedsiębiorstwa.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:12
                          Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) — określa
                          wspólny szkielet (framework) do obsługiwania ustanawiania skojarzeń zabezpieczeń
                          (security associations).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:13
                          Java Cards — karty elektroniczne, na których można uruchomić B-kod (bytecode)
                          języka Java, zgodne ze specyfikacją Java Card API 2.1, opracowaną przez oddział
                          JavaSoft firmy Sun Microsystems.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:13
                          Jednostka Certyfikująca (Certificate Authority — CA) — jednostka lub usługa
                          wydająca certyfikaty i pełniąca rolę gwaranta powiązania pomiędzy danym kluczem
                          publicznym a informacją o tożsamości zawartą w wydanym przez siebie certyfikacie.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:14
                          Jednostka Organizacyjna (Organizational Unit — OU) — składnik Active Directory,
                          który może zawierać użytkowników, grupy i komputery.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:14
                          Karta elektroniczna (Smart card) — niewielka plastikowa karta, podobna do karty
                          bankomatowej, na której zapisane są dane uwierzytelniające, konieczne do
                          zalogowania się przez użytkownika (logon credentials).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:15
                          Karty czipowe (Intergrated Circuit Cards — ICCs) — standard kart
                          elektronicznych, które można stosować w systemie Windows 2000. Karty czipowe
                          mogą wykonywać zaawansowane operacje, takie jak wymiana klucza podpisu cyfrowego
                          (digital signature key exchange).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:16
                          Kerberos — według mitologii to trójgłowy pies, który jest strażnikiem Hadesu.
                          Protokół uwierzytelniania Kerberos używa klucza tajnego (shared secret) znanego
                          dwóm stronom (principals), który jest dostarczany przez zaufaną jednostkę
                          zewnętrzną (trusted third-party) lub przez Centrum Dystrybucji Kluczy (Key
                          Distribution Center — KDC).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:17
                          Kerberos 5 — standardowy, internetowy protokół zabezpieczeń z kluczem tajnym
                          (shared secret). Domyślnie ustawiony w systemie Windows 2000 jako główny
                          protokół uwierzytelniania.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:17
                          Kerberos trust — obustronna, przechodnia relacja zaufania tworzona
                          automatycznie, kiedy domena jest dodawana do drzewa domen.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:18
                          Key pad — klucz tajny (secret key) znany dwóm i tylko dwóm jednostkom.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:18
                          Klucz sesji (Session key) — unikatowy, krótkoterminowy klucz tajny (short-term
                          secret key) dla obydwu stron, używany podczas wzajemnego uwierzytelniania w
                          jednej sesji wymiany danych (communication session). Zob. także: Klucz sesji
                          logowania (Logon session key).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:21
                          Klucz sesyjny logowania (Logon session key) — klucz sesyjny, który jest ważny
                          tylko do czasu, gdy bilet gwarantujący bilet (Ticket Granting Ticket) nie utraci
                          ważności lub użytkownik nie wyloguje się.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:21
                          Klucz symetryczny (Symmetric key) — pojedynczy klucz umożliwiający zarówno
                          szyfrowanie, jak i odszyfrowanie. Klucze symetryczne są stosowane w algorytmach
                          kryptograficznych z kluczem tajnym (secret key cryptography).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:22
                          Konsola MMC (Microsoft Management Console) — konsola, która stanowi uniwersalny
                          graficzny interfejs użytkownika (Graphical User Interface —GUI), który służy do
                          administrowania systemem Windows 2000. Pojedyncze narzędzia dla konkretnych
                          zastosowań uruchamiane w ramach konsoli MMC są znane jako przystawki (snap-ins)
                          konsoli MMC.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:23
                          Kontroler domeny (Domain controller) — serwer pracujący pod kontrolą systemu
                          Windows 2000, przechowujący dane kont użytkowników i komputerów, Listy Kontroli
                          Dostępu (ACLs) oraz informacje związane z Active Directory. W domenie może
                          występować jeden lub kilka kontrolerów domeny. W drugim przypadku kontrolery
                          domeny dokonują pomiędzy sobą replikacji informacji, które przechowują.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:24
                          Kryptografia (Cryptography) — korzysta z algorytmów kryptograficznych, które
                          przetwarzają tekst jawny (plaintext data) i klucz szyfrowania (encryption key) w
                          dane zaszyfrowane (ciphertext). Do odczytania tekstu jawnego (plaintext data) z
                          danych zaszyfrowanych (ciphertext) używa się klucza odszyfrowywania.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:24
                          Kryptografia asymetryczna (Asymmetric cryptography) — algorytmy kryptograficzne,
                          w których korzysta się z dwu kluczy: jednego do zaszyfrowywania, a drugiego do
                          odszyfrowywania. Obydwa klucze stanowią parę kluczy prywatny-publiczny.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:25
                          Kryptografia z kluczem publicznym (Public Key Cryptography — PKC) —
                          kryptografia, w której korzysta się z kluczy szyfrowania i odszyfrowywania.
                          Klucz szyfrowania zamienia dane w postaci jawnej (plaintext) w dane zaszyfrowane
                          (ciphertext). Klucz odszyfrowywania (związany, ale nie identyczny, z kluczem
                          szyfrowania) zamienia z powrotem dane zaszyfrowane (ciphertext) na dane w
                          postaci jawnej (plaintext). Tak więc każdy z użytkowników ma parę kluczy: klucz
                          publiczny (public key) i klucz prywatny (private key).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:25
                          Kryptografia z kluczem tajnym (Secret key cryptography) — strony wymieniające
                          dane współdzielą klucz kryptograficzny i korzystają z niego w celu weryfikowania
                          tożsamości drugiej strony. Zob. również Klucz symetryczny (Symmetric key).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:26
                          Las (Forest) — co najmniej dwa drzewa domen (domain trees) połączone ze sobą
                          poprzez relacje zaufania pomiędzy domenami głównymi (root domains).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:27
                          Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) — szyfruje komunikaty IP, IPX lub NetBEUI i
                          przesyła je przez sieci, które umożliwiają przesyłanie datagramów bezpośrednio
                          pomiędzy węzłami, np. sieci IP, X.25, Frame Relay lub ATM (Asynchronous Transfer
                          Mode).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:28
                          Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) — protokół, który wymaga systemu
                          operacyjnego do wprowadzania kontroli dostępu.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:28
                          Lista Kontroli Dostępu (Access Control List — ACL) — lista wpisów w deskryptorze
                          zabezpieczeń (security descriptor) obiektu Active Directory, która określa prawa
                          dostępu pojedynczych użytkowników lub grup.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:28
                          Lista Odwołań Certyfikatów (Certificate Revocation List — CRL) — lista
                          certyfikatów odwołanych, sprawdzana w trakcie uwierzytelniania za pomocą
                          certyfikatów. Certyfikat, który został unieważniony lub wygasł musi zostać
                          umieszczony na tej liście, aby jego odwołanie odniosło skutek.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:30
                          Lokalny Autorytet Bezpieczeństwa (Local Security Authority — LSA) — sprawdza
                          dane uwierzytelniające (credentials) logowania użytkownika.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:30
                          Łańcuch Certyfikatów — prowadzi od danej jednostki i jej klucza publicznego,
                          poprzez szereg jednostek certyfikujących (CAs), a kończy się na certyfikacie
                          wydanym przez kogoś, kto ufa drugiej jednostce w sposób niejawny. Taki
                          certyfikat nosi nazwę zaufanego certyfikatu głównego (trusted root certificate).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:31
                          Magazyny Certyfikatów (Certificate Stores) — magazyny certyfikatów (certificate
                          stores) CryptoAPI zarządzają certyfikatami i stanowią składnice dla certyfikatów
                          i związanych z nimi właściwości (properties).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:31
                          Magazyn chroniony (Protected store) — magazyn bezpieczny (secure storage)
                          występujący w technologiach zabezpieczeń internetowych, w którym umieszczone są
                          klucze prywatne i certyfikaty wydane użytkownikom.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:32
                          Menedżer Kluczy Wymiany (Exchange Key Manager) — zintegrowana usługa Microsoft
                          Exchanga dostarczająca certyfikaty zabezpieczeń (security certificates).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:32
                          Message Digest function 95 (MD5) — funkcja skrótu (hash function) tworząca
                          wartość 128-bitową.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:33
                          Messaging Application Programming Interface (MAPI) — interfejs komunikacyjny API
                          spełniający zalecenia WOSA (Windows Open Services Architecture).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:33
                          Metoda Diffie-Hellmana (Diffie-Hellman technique) — algorytm kryptograficzny z
                          kluczem publicznym, umożliwiający dwóm łączącym się jednostkom uzgodnienie
                          klucza tajnego (shared key). Dwie komunikujące się jednostki rozpoczynają od
                          wymiany informacji publicznych. Następnie każda z nich tworzy kombinację
                          informacji publicznej, przesłanej przez drugą stronę, z własną informacją tajną
                          (secret information) i generuje w ten sposób klucz tajny (shared secret value).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:33
                          Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS CHAP) — mechanizm
                          uwierzytelniania szyfrowanego (encrypted authentication) omijający przesyłanie
                          rzeczywistego hasła. MS CHAP jest bardzo podobny do CHAP, oprócz tego, że
                          zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń, ponieważ umożliwia serwerowi zapisywanie
                          hasła nie w postaci jawnej, lecz przetworzone za pomocą funkcji skrótu. MS CHAP
                          2 jest podobny do MS CHAP, ale działa tylko na komputerach pracujących pod
                          kontrolą systemu Windows 2000.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:34
                          Microsoft Graphical Identification and Authentication (MSGINA) — zob. Graphical
                          Identification and Authentication (GINA).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:34
                          Microsoft Point-To-Point Encryption (MPPE) — metoda szyfrowania oparta na
                          algorytmie Rivest Shamir Adleman (RSA) RC4.
  • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:34
   Moduł (Module) — płytka kontaktowa karty elektronicznej (smart card). Składa się
   z ośmiu styków (contacts) i służy jako złącze pomiędzy układem scalonym
   (integrated circuit chip) wbudowanym w kartę elektroniczną (smart card) a
   czytnikiem kart elektronicznych.
   • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:35
    Moduł Zakończenia Usług Certyfikatów (Certificate Services Exit Module) —
    wykonuje przetwarzanie końcowe (post-processing), np. publikowanie wydanego
    certyfikatu.
    • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 21:36
     Nagłówek Uwierzytelniania (AH) Protokołu IP (Internet Protocol Authentication
     Header) — zapewnia integralność (integrity), uwierzytelnianie i ochronę przed
     atakami metodą powtórzenia (antireplay) za pomocą algorytmu wyliczania
     zaszyfrowanego skrótu wiadomości (keyed message hash) (Hash Message
     Authentication Code — HMAC) dla każdego pakietu IP.
     • arnold7 Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:01
      Kolejny sposob na nabijanie licznika:)?
      • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:02
       Narzędzia Do Konfigurowania Zabezpieczeń (Security Configuration Tools) —
       programy narzędziowe przeznaczone do konfigurowania, analizowania, eksportowania
       i ustawień zabezpieczeń na komputerach lokalnych, oparte na zestawie szablonów
       zabezpieczeń (security templates). Narzędzia te obejmują przystawkę (snap-in)
       konsoli MMC Szablony Zabezpieczeń (Security Templates), przystawkę (snap-in)
       konsoli MMC Konfigurowanie i Analizowanie Zabezpieczeń (Security Configuration
       and Analysis) oraz program narzędziowy Secedit.
       • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:03
        Nazwa Prywatna Użytkownika (User Private Name — UPN) — nazwa umieszczona w polu
        Subject Alternative Name certyfikatu klienta, która określa zarówno dokładną
        nazwę użytkownika, jak i domeny, w której znajduje się dane konto.
        • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:03
         Nie zastępuj (No override) — ustawienie zapisane w obiekcie zasad grupowych
         (Group Policy Object — GPO) związanym z jednostką organizacyjną (OU), które
         gwarantuje, że potomne jednostki organizacyjne (child OUs) dziedziczą ustawienia
         zasad (policy settings) macierzystej jednostki organizacyjnej (parent OU).
         Ustawienie Nie zastępuj (No override) anuluje ustawienie Zablokuj Dziedziczenie
         Zasad (Block Policy Inheritance) w potomnych jednostkach organizacyjnych (child
         OUs).
         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:03
          Numer PIN (personal identification number) — czterocyfrowy numer używany do
          potwierdzania tożsamości użytkownika posługującego się kartą elektroniczną.
          • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:04
           Oakley — protokół generowania klucza, w którym zastosowano algorytm wymiany
           klucza Diffie-Hellman (DH). Oakley stosuje Perfect Forward Secrecy (PFS).
           • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:04
            Obiekt zasad grupowych (Group Policy Object — GPO) — obiekt Active Directory
            zawierający zasady grupowe (group policies), takie jak zasady zabezpieczeń
            (security policy). Ustawienia obiektu zasad grupowych (GPO) mogą być zastosowane
            do lokacji (sites), domen i jednostek organizacyjnych (OUs).
            • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:05
             Object Linking and Embedding Directory Services (OLE DS) — zestaw usług
             sterujących przesyłaniem danych pomiędzy aplikacjami i zapewniający obsługę
             języków skryptowych.
             • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:05
              Obszar (Realm) — w protokole Kerberos odpowiednik domeny systemu Windows 2000.
              • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:06
               OpenCard Consortium — grupa firm definiująca i rozwijająca standard OpenCard
               Framework.
               • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:06
                OpenCard Framework (OCF) — osnowa (framework) oprogramowania obiektowego do
                korzystania z kart elektronicznych (smart card).
                • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:06
                 Open Directory Services Interface (ODSI) — interfejs API (Application
                 Programming Interface) umożliwiający korzystanie z wielu usług katalogowych.
                 • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:06
                  Otwartość (Openness) — stopień dostępności katalogów sieciowych, np. Active
                  Directory, dla klientów (poza tymi, dla których są bezpośrednio przeznaczone).
                  • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:07
                   Password Authentication Protocol (PAP) — sposób uwierzytelniania, który zwraca
                   nazwę użytkownika i hasło w postaci tekstu jawnego .
                   • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:07
                    Perfect Forward Secrecy (PFS) — gwarantuje, że w przypadku złamania klucza
                    uzyskiwany jest dostęp wyłącznie do danych zabezpieczanych za pomocą tego klucza.
                    • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:07
                     Podpis cyfrowy (Digital signature) — gwarantuje, że dane naprawdę zostały
                     wysłane przez jednostkę, która podaje się za nadawcę. Oparty jest na
                     przekształceniach matematycznych, tworzących kombinację klucza prywatnego
                     (private key) nadawcy z podpisywanymi danymi.
                     • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:07
                      Podporządkowana jednostka certyfikująca (Subordinate certificate authority) —
                      jednostka certyfikująca (Certificate Authority — CA) znajdująca się w łańcuchu
                      certyfikatów (certificate chain) inna niż główna jednostka certyfikująca (root
                      CA). Podporządkowane jednostki certyfikujące (subordinate CAs) są często
                      określane jako pośredniczące jednostki certyfikujące (intermediate CA) lub
                      jednostki certyfikujące wydające certyfikaty (issuing CA).
                      • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:08
                       Podporządkowana jednostka certyfikująca przedsiębiorstwa (Enterprise subordinate
                       certificate authority) — jednostka wydająca certyfikaty w danej sieci, ale nie
                       jest najbardziej zaufana w danym przedsiębiorstwie, ponieważ jest
                       podporządkowana innej jednostce certyfikującej w danej strukturze hierarchicznej.
                       • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 08.01.07, 23:08
                        Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP) — protokół, który służy do szyfrowania
                        danych przesyłanych za pomocą protokołów IP, IPX lub NetBEUI, ukrywania
                        (encapsulate) w nagłówku protokołu IP i przesyłania przez sieci IP, np. Internet.
                        • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:38
                         Pośrednicząca jednostka certyfikująca (Intermediate certificate authority) —
                         zob. podporządkowana jednostka certyfikująca przedsiębiorstwa (Enterprise
                         subordinate certificate authority).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:39
                          Private Communications Technology (PCT 1) — protokół umożliwiający zarówno
                          szyfrowanie (aby zapewnić poufność wymienianych danych), jak i uwierzytelnianie
                          (aby umożliwić wzajemną identyfikację klienta i serwera).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:39
                          Dowód Posiadania (Proof of Possession) — za pomocą protokołu dowód posiadania
                          (proof of possession), w trakcie wymiany danych, odbiorca potwierdza, że ma
                          dostęp do danego klucza prywatnego, szyfrując wezwanie (challenge) za pomocą
                          tego klucza. Następnie nadawca korzysta z klucza publicznego odbiorcy w celu
                          potwierdzania tożsamości odbiorcy.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:39
                          Przechodnia Relacja Zaufania (Transitive Trust) — zachodzi, gdy domena A ufa
                          domenie B i domena B ufa domenie C, to domena A ufa domenie C.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:40
                          Przydzielanie Certyfikatów (Certificate Mapping) — skojarzenie pomiędzy
                          certyfikatem a kontem użytkownika.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:41
                          Przyporządkowanie jeden do jednego (One-to-one mapping) — przyporządkowanie
                          pojedynczego certyfikatu użytkownika do jednego konta użytkownika.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:41
                          Przyporządkowywanie nazwy głównej użytkownika (User Principal Name mapping) —
                          przyporządkowanie certyfikatu jeden do jednego (one-to-one certificate mapping)
                          dostępne tylko za pomocą Active Directory.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:42
                          Przyporządkowanie wiele do jednego (Many-to-one mapping) — przyporządkowanie
                          wielu certyfikatów do jednego konta użytkownika.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:43
                          Public Key Cryptography for Initial Authentication in Kerberos (PKINIT) —
                          protokół integrujący uwierzytelnianie na podstawie klucza publicznego (public
                          key based authentication) z systemem kontroli dostępu Kerberos w systemie
                          Windows 2000.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:43
                          Public Key Cryptography Standards (PKCS) — zestaw standardowych algorytmów
                          szyfrowania z kluczem publicznym, opartych na algorytmie Rivest Shamir Adleman
                          (RSA). PKCS #10 definiuje komunikaty żądania certyfikatów. PKCS #7 definiuje
                          odpowiedzi zawierające żądany certyfikat lub łańcuch certyfikatów (certificate
                          chain). Komunikaty PKCS #12 zawierają parę kluczy prywatny-publiczny
                          zaszyfrowaną za pomocą hasła.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:44
                          Public Key Infrastructure X.509 (PKIX) — zestaw zaleceń opracowanych przez
                          Internet Engineering Task Force (IETF).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:45
                          Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) — usługa stosowana do
                          uwierzytelniania (authentication) i autoryzacji (authorization) użytkowników
                          zdalnych (remote users). Na ogół z usługi RADIUS korzysta się w dużych sieciach
                          z wieloma serwerami Wirtualnych Sieci Prywatnych (Virtual Private Network servers).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:46
                          Roaming — używanie tych samych aplikacji, korzystających z klucza publicznego na
                          różnych komputerach w danej sieci systemu Windows 2000.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:46
                          Rozszerzenie Ustawień Zabezpieczeń (Security Settings Extension) — rozszerzenie
                          Edytora Zasad Grupowych (Group Policy Editor) stosowane do określania
                          konfiguracji zabezpieczeń grup użytkowników lub grup komputerów w obiekcie zasad
                          grupowych (Group Policy Object — GPO).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:47
                          Runas — program narzędziowy uruchamiany za pomocą wiersza poleceń, umożliwiający
                          administratorowi zalogowanie się jako członek grupy użytkowników (User) lub
                          zaawansowanych użytkowników (Power Users) i uruchomienie programów do
                          administrowania w kontekście administratora (administrative context), bez
                          konieczności wylogowania się i ponownego zalogowania się.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:47
                          Ruter odpowiadający (Answering router) — ruter docelowy w połączeniu RRAS
                          (Routing and Remote Access Service). W przypadku korzystania z Wirtualnych Sieci
                          Prywatnych (VPN), ruter odpowiadający jest punktem końcowym tunelu (tunnel
                          endpoint).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:47
                          Ruter wywołujący (Calling router) — ruter nadający w połączeniu RRAS (Routing
                          and Remote Access Service). W przypadku korzystania z Wirtualnych Sieci
                          Prywatnych (VPN), ruter odpowiadający jest punktem końcowym tunelu (tunnel
                          endpoint).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:48
                          Script — plik wsadowy (BAT), plik poleceń (CMD) lub plik wykonywalny (EXE)
                          włączany podczas uruchamiania lub zamykania komputera lub za każdym razem, kiedy
                          użytkownik loguje się lub wylogowuje na dowolnym komputerze w sieci.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:49
                          Secedit — program narzędziowy uruchamiany za pomocą wiersza poleceń do
                          konfigurowania i analizowania ustawień komputera lokalnego, opartych na zestawie
                          szablonów zabezpieczeń.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:50
                          Secure Attention Sequence (SAS) — w Windows 2000 i NT 4 jest to Ctrl+Alt+Delete.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:50
                          Secure Channel (Schannel) — usługa, korzystająca z interfejsu CryptoAPI, która
                          obsługuje uwierzytelnianie (authentication) i szyfrowanie sieciowe za pomocą
                          protokołów TLS (Transport Layer Security) i SSL (Secure Sockets Layer).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:51
                          Secure Electronic Transaction (SET) — protokół zabezpieczania płatności (secure
                          payment protocol) dla transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:51
                          Secure Sockets Layer 3 (SSL 3) — protokół zabezpieczeń stosowany do szyfrowania
                          w przeglądarkach internetowych i tworzenia bezpiecznych witryn internetowych.
                          Zob. również Transport Layer Security (TLS).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:51
                          Security Parameters Index (SPI) — identyfikator stosowany do odróżniania
                          skojarzeń zabezpieczeń (Security Associations — SAs) istniejących w
                          komputerze-odbiorcy.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:52
                          Serwer Certyfikatów (Certificate Server) — usługodawca, wydający aplikacjom
                          certyfikaty i zarządzający nimi, korzystający z metod kryptografii z kluczem
                          publicznym (PKC). Umożliwia to domenom systemu Windows 2000 wydawanie
                          certyfikatów wewnątrz danej domeny. Domena może również zostać swoją własną
                          jednostką certyfikującą (Certificate Authority — CA).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:52
                          Serwer NAT (Network Address Translation server) — serwer, który chroni adresy IP
                          w intranecie poprzez przyporządkowanie ich adresom internetowym. Przykładem
                          serwera NAT jest serwer Proxy Microsoftu (Microsoft Proxy server).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:53
                          Serwer Wirtualnych Sieci Prywatnych (Virtual Private Network server) — serwer
                          usługi RRAS (Routing and Remote Access Service) obsługujący połączenia za pomocą
                          Wirtualnych Sieci Prywatnych (VPN connections).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:53
                          Shiva Password Authentication Protocol (SPAP) — mechanizm uwierzytelniania
                          (authentication mechanism) stosowany w środowisku mieszanym do obsługi klientów
                          korzystających z oprogramowania Shiva LAN Rover.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:54
                          Skojarzenie Zabezpieczeń (Security Association — SA) — określa usługi
                          zabezpieczeń (security services), sposoby i klucze stosowane do ochrony wymiany
                          danych na drodze od nadawcy do odbiorcy.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:54
                          Specyfikacja kart elektronicznych dla GSM (Global System for Mobile
                          Communications smart card specification) — specyfikacja opracowana przez
                          europejskie firmy telekomunikacyjne, oparta na normach ISO 7816, umożliwiająca
                          identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników telefonów komórkowych.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:54
                          Sprzężenie zwrotne (Loopback) — właściwość zasad grupowych (Group Policy
                          feature) umożliwiająca administratorowi zastosowanie zasad grupowych (Group
                          Policy) do komputera lub grup komputerów w danej strukturze Active Directory.
                          Ustawienia zasad (policy) są określone przez tożsamość danego komputera, a nie
                          użytkownika.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:55
                          Stacja rejestrowania kart elektronicznych (Smart card enrollment station) — to
                          komputer skonfigurowany w ten sposób, by wydawać karty elektroniczne. Musi być
                          zainstalowany odpowiedni sprzęt oraz trzeba uzyskać certyfikat agenta
                          rejestrowania (enrollment agent certificate), aby administrator kart
                          elektronicznych (smart card administrator) mógł zarejestrować się w imieniu
                          użytkownika i uzyskać certyfikat dla karty elektronicznej (smart card certificate).
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7 09.01.07, 18:55
                          Standard EMV (Eurocard, Masterplay and Visa Standard) — branżowa specyfikacja
                          kart elektronicznych oparta na normach ISO 7816 i definiująca dodatkowe typy
                          danych i reguły pisania programów, które są stosowane przez firmy świadczące
                          usługi finansowe.
                         • hanys_hans Re: A - Z dlo Arnolda7