Dodaj do ulubionych

DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA

16.03.07, 16:10
Proponuję, abyśmy sami spróbowali stworzyć coś na kształt planu w zakresie
dróg i ich infrastruktury (oświetlenie, chodniki) oraz komunikacji na
Zielonej Białołęce. Chodzi mi o materiał, w którym zaproponujemy priorytety,
kryteria wyboru inwestycji drogowych itp. Poniżej wstępny draft pisma, które
skierowane zostałoby do władz dzielnicy – albo jako inicjatywa własna
mieszkańców albo za pośrednictwem Stowarzyszenia Zielona Białołęka. Do dnia
01.04.br) czekam na sygnał SZB czy będzie chciało poprzeć to działanie i
wystąpić w naszym imieniu z pismem.
Jak na razie prawie wszystko zostało napisane z mojego punktu widzenia tj.
mieszkańca północnych, najbardziej oddalonych okolic Zielonej Białołęki
(Olesin, Kobiałka, Mańki-Wojdy). Liczę na to, że uzupełnicie pismo o
spostrzeżenia dotyczące własnych okolic oraz podrzucicie trochę zagadnień.
Tutaj dwie uwagi. Po pierwsze: miejmy trochę samokrytycyzmu i nie podawajmy
małych uliczek jako priorytetów tylko dlatego, że przy nich mieszkamy. Po
drugie: będę starał się uzupełniać pismo Waszymi uwagami cotygodniowo (pracę
nad całością oceniam na mniej więcej miesiąc) może się jednak zdarzyć, iż nie
będę miał sygnału lub zajdzie potrzeba 2-3 dniowego wyjazdu. Proszę wówczas o
cierpliwość i wyrozumiałość.
Uwagi można umieszczać wprost na forum.
Wdzięczny byłbym gdyby ktoś bardziej biegły technicznie podał informację o
tym wątku na forum Osiedla Derby.
A więc do dzieła:

WSTĘP
Poniższe memorandum jest pierwszym z serii wystąpień jakie z inicjatywy
mieszkańców Zielonej Białołęki zostaną wystosowane do władz dzielnicy. Jako
istotny pod względem obszaru i liczby ludności fragment Białołęki nie
odczuwamy jednak tego w działaniach – zwłaszcza inwestycyjnych – jakie są
prowadzone przez dzielnicę na zamieszkałym przez nas obszarze. Zwracamy się
zatem o przyśpieszenie i rozwój inwestycji miejskich na Zielonej Białołęce.
Dla przybliżenia potrzeb i kierunków inwestycji w zakresie dróg i ich
infrastruktury oraz komunikacji opracowane zostało niniejsze memorandum.
STAN OBECNY
Zielona Białołęka (ZB) jest obszarem granicznym Warszawy, na którym poza
ruchem lokalnym jej mieszkańców odbywa się codzienny ruch tranzytowy
zwłaszcza okolic stolicy znacznie obciążający trasy komunikacyjne.
Najważniejszymi arteriami ZB są trzy trasy, którymi odbywa się ruch
tranzytowy: Głębocka (przechodząca w Kąty Grodziskie), Ostródzka
(przechodząca w Mochtyńską) oraz Białołęcka. Ulice te są wąskie posiadają złą
nawierzchnię, w znacznej części przystanków autobusowych brak jest zatoczek
co powoduje, że są zatory. Generalnie należy uznać iż ulice te są całkowicie
niewydolne do spełniania swojej roli. Ponadto część z nich jest słabo
oświetlona i brak jest chodników (dotyczy zwłaszcza północnej części ZB).
Poza opisanymi arteriami głównymi do ważnych tras ZB należą ulice przelotowe,
przez które następuje „rozrzedzenie” ruchu tranzytowego (często ich fragmenty
stanowią część tras tranzytowych) oraz odbywa się głównie ruch mieszkańców
ZB. Na obszarze: Olesin, Kobiałka i Mańki-Wojdy do ulic takich należą:
Olesin, Ruskowy Brud, Kobiałka, Zdziarska i Mańkowska. (proszę o info od
mieszkańców innych obszarów) Stan tych ulic pozostawia wiele do życzenia,
fragmenty z nich nie są utwardzone i brak jest oświetlenia. Brak chodnika
jest raczej regułą.
Uliczki lokalne, po których poruszają się wyłącznie mieszkańcy ZB to w 90%
drogi gruntowe, nieoświetlone, bez chodników, które bywają wyrównywane dwa
razy do roku. Część z tych ulic jest w takim stanie, że ich mieszkańcy
zmuszeni są brnąć po śniegu, błocie i kałużach. Dojazd do niektórych domów
możliwy jest tylko poprzez Marki. (ktoś o tym napisał na forum – proszę o
uściślenie o jaką ulicę chodzi)
Komunikacja na ZB to cztery linie autobusowe: 120 i 407 (szczytowa) kursujące
tylko na południowym obrzeżu ZB oraz 132 i 134 kursujące nie nakładającymi
się trasami i w długich odstępach czasowych (132 co 20 min w szczycie, 134 co
godzinę). Linie te łączą ZB przez Targówek z resztą Warszawy. Brak jest
natomiast jakiegokolwiek bezpośredniego połączenia pomiędzy ZB a resztą
dzielnicy Białołęka.
Ruch kołowy na drogach ZB rośnie w sposób lawinowy zarówno ze względu na
rosnącą liczbę mieszkańców samej ZB jak i okolicznych miejscowości, którzy
dojeżdżają do pracy. Tłok na drogach zwiększa się w wyniku mało rozwiniętej
komunikacji miejskiej oraz źle prowadzoną polityką inwestycyjną w
infrastrukturę drogową (przykłady: położenie utwardzonej nawierzchni jedynie
na części przelotowych ulic Olesin i Brzeziny, utwardzenie ulic Calineczki i
Tymotki i zamknięcie ich). (czekam na inne przykłady – nie chce mi się
grzebać po forum)
Ważną sprawą jest dopasowanie stanu i liczby dróg do wydanych pozwoleń na
budowę lub odwrotnie. Przykładem może być Osiedle Derby, na którym powstają
cały czas nowe budynki lecz mieszkańcy mają tylko jedną drogę wyjazdową –
praktycznie bez przerwy zablokowaną.
POTRZEBY I PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW
Uważamy, że należy bezwzględnie poprawić komunikację. Konieczne są działania
dzielnicy mające na celu ustalenie daty powstania i ewentualne przyśpieszenie
trasy Mostu Północnego i trasy Olszynki Grochowskiej. Konieczne jest podjęcie
inicjatywy przeprawy tramwajem z Bielan na Białołękę i dalej na tereny ZB. To
samo dotyczy drugiej linii metra. Białołeka, w tym ZB jako przystanek linii z
Targówka, jako bardzo szybko rozwijająca się (w odniesieniu do liczby
mieszkańców) dzielnica powinna mieć perspektywę szybkiego połączenia z resztą
Warszawy. Do działań doraźnych należy zaliczyć np. możliwość utworzenia
dodatkowego zjazdu na Trasę Toruńską poprzez położenie drogi pomiędzy ul.
Lewandów a rondem przy Trasie prawie naprzeciwko marketu IKEA. Pozwoli to
(poza oczywistym udogodnieniem dla okolicznych mieszkańców ZB) na skierowanie
części ruchu tranzytowego z Marek bezpośrednio na Trasę Toruńską co powinno
spowodować mniejsze natężenie ruchu kołowego na ul. Głębockiej.
Do czasu powstania układu komunikacyjnego z prawdziwego zdarzenia proponujemy
podział ulic na ZB na trzy kategorie:
Kategoria I – ulice tranzytowe: Białołęcka, Ostródzka (z przedłużeniem
Mochtyńskiej), Głębocka (z przedłużeniem Kątów Grodziskich). Ulice te powinny
być w miarę możliwości poszerzone, a tam gdzie jest brak takiej możliwości,
przeanalizowany wariant utworzenia w bliskości drogi równoległej i
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Ulice te powinny być oświetlone po obu
stronach, a chodniki położone także z obu stron jezdni. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia nawierzchni powinny być usuwane w trybie awaryjnym w tempie
ekspresowym. Skrzyżowania z innymi ulicami skonstruowane tak aby zapewnić
bezpieczeństwo. Przy przystankach autobusowych bezwzględnie powinny być
wykonane zatoczki umożliwiające ciągły i bezpieczny ruch samochodów. Każdą z
tych ulic – praktycznie na całej ich długości – powinna kursować linia
autobusowa nie rzadziej niż 15 min w okresie szczytu. Plany inwestycyjne w
odniesieniu do tej grupy ulic należy traktować jako strategiczne i umieścić z
wieloletnim planie inwestycyjnym.
Kategoria II – ważniejsze drogi przelotowe, będące często częściami tras
tranzytowych i służące z reguły ponad-lokalnemu ruchowi mieszkańców. Do ulic
tych należy zaliczyć: Olesin, Ruskowy Brud, Kobiałka, Zdziarska i Mańkowska
(jak wspomniałem wyżej to propozycja dla regionu: Olesin, Kobiałka, Manki-
Wojdy, do uzupełnienia o inne obszary). Ulice te powinny bezwzględnie jak
najszybciej posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie i chodnik z jednej
strony jako minimum. Na części z nich należy docelowo przewidzieć komunikację
ZTM. Ważniejsze inwestycje dotyczące tej kategorii ulic powinny znaleźć się w
wieloletnim planie inwestycyjnym.
Kategoria III – mniejsze ulice lokalne. Ulice te powinny być utwardzan
Obserwuj wątek
  • mpy007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 16.03.07, 17:55
   świetny pomysł, a czyta się jak powieść wink

   > (przykłady: położenie utwardzonej nawierzchni jedynie
   > na części przelotowych ulic Olesin i Brzeziny, utwardzenie ulic Calineczki i
   > Tymotki i zamknięcie ich). (czekam na inne przykłady – nie chce mi się
   > grzebać po forum)
   przewężenie na Juranda ze Spychowa


   > Do działań doraźnych należy zaliczyć np. możliwość utworzenia
   > dodatkowego zjazdu na Trasę Toruńską poprzez położenie drogi pomiędzy ul.
   > Lewandów a rondem przy Trasie prawie naprzeciwko marketu IKEA. Pozwoli to
   > (poza oczywistym udogodnieniem dla okolicznych mieszkańców ZB) na skierowanie
   > części ruchu tranzytowego z Marek bezpośrednio na Trasę Toruńską co powinno
   > spowodować mniejsze natężenie ruchu kołowego na ul. Głębockiej.

   hmm... Trasa Toruńska ma zostać przebudowana tak aby spełniała standardy drogi
   ekspresowej, więc mogą być z tym problemy, ale z drugiej strony, jeżeli mostek
   koło Ikei będzie włączony w ten układ komunikacyjny, to wystarczy się tylko
   podpiąć do zjazdu (rondka)...

   wydaje mi się, że obcięło Ci końcówkę postu (ograniczenia techniczne dotyczące
   długości tekstu?)

   rozumiem, że to memorandum nie dotyczy spraw parku, gimnazjum, przedszkola,
   wodociągów, kanalizacji (kolejność przypadkowa)?

   > Najważniejszymi arteriami ZB są trzy trasy, którymi odbywa się ruch
   > tranzytowy: Głębocka (przechodząca w Kąty Grodziskie), Ostródzka
   > (przechodząca w Mochtyńską) oraz Białołęcka. Ulice te są wąskie posiadają złą
   > nawierzchnię, w znacznej części przystanków autobusowych brak jest zatoczek
   > co powoduje, że są zatory. Generalnie należy uznać iż ulice te są całkowicie
   > niewydolne do spełniania swojej roli.
   moim zdaniem docelowo ulice te nie powinny pełnić roli tranzytowej, to, że
   takimi są świedczy o tragicznej sytuacji komunikacji samochodowej w mieście.

   > Ważną sprawą jest dopasowanie stanu i liczby dróg do wydanych pozwoleń na
   > budowę lub odwrotnie. Przykładem może być Osiedle Derby, na którym powstają
   > cały czas nowe budynki lecz mieszkańcy mają tylko jedną drogę wyjazdową –
   dorzuciłbym do tego jeszcze planowane (i chyba nieuchronne) osiedle Regaty przy
   ulicy Kobiałka (ponad tysiąc mieszkań), planowane osiedle Wiśniowy Sad przy
   Białołęckiej oraz fakt, że Derby cały czas się jeszcze rozbudowują

   > godzinę). Linie te łączą ZB przez Targówek z resztą Warszawy. Brak jest
   > natomiast jakiegokolwiek bezpośredniego połączenia pomiędzy ZB a resztą
   > dzielnicy Białołęka.

   pytanie czy jest nam to połączenie potrzebne, pisałem już kiedyś o naszych
   bliskich związkach z Targówkiem (a czasami Markami) oraz odległym powinowactwie
   z Tarchominem. W tej koncepcji brakuje jeszcze autobusu, który potrafiłby spiąć
   samą Zieloną Białołękę. Taki autobus, być może, pozwoliłby uniknąć podziału ZB
   na trzy niezależne części wzdłuż tras, które wcześniej określiłeś jako
   tranzytowe.

   > (jak wspomniałem wyżej to propozycja dla regionu: Olesin, Kobiałka, Manki-
   > Wojdy, do uzupełnienia o inne obszary).
   dorzucę tutaj Warzelniczą, która spełnia rolę połączenia pomiędzy Ostródzką a
   Białołęcką (i dalej Płochocińską)

   tyle na razie
   pzdr
   Marcin

   • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 16.03.07, 20:38
    Faktycznie końcówkę posta mi obcięło, ale to dosłownie 2-3 zdania. Resztę
    miałem dopisać potem. Jak znajdę czas w weekend to zamieszczę na forum.
    To pismo ma dotyczyć tylko spraw jak w temacie. Ze względu na "obszerność"
    materii wydaje mi się, że lepiej działać tematami. Łatwiej jest też wówczas
    egzekwować jakieś działania władzy.
    Co do tras (Toruńskiej, tranzytu itp.) to staram się opisać sytuację
    rzeczywistą i dopasować do niej działąnia jakie jak najszybciej dadzą efekt.
    Jak będziemy czekać na przebudowę Toruńskiej, budowę tras Mostu Półn. i
    Olszynki Groch. to zginiemy w korkach.
    Dzięki za uwagi i uzupełnienia. O osiedlu Regaty i Wiśniowy Sad jeszcze napiszę
    tak samo jak o komunikacji.
  • pluto_11 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 17.03.07, 09:36
   Brawo za incjatywę.
   Jeśli chodzi o komunikację jestem po niedawnej rozmowie z ZTM na temat planów
   rozwoju komunikacji miejskiej na terenie ZB. Aby ZTM mogło stworzyć
   jakiś "normalny" schemat komunikacji miejskiej potrzebne są dwie rzeczy:

   - pętla autobusowa - koniecznie !!! - która zastąpi likwidowaną Mańki-Wojdy.
   Olesin jest za daleko i ZTM nie da rady puścić tam wszystkich autobusów a bez
   petli skazani jesteśmy jak teraz na autobusy jeżdżące w kółko
   - wszystkie skrzyżowania po których odbywa się lub jest planowana komunikacja
   miejska muszą być przystosowane do ruchu dużych autobusów (przebudowa,
   poszerzenie tych skrzyżowań). W tej chwili MZA nie chce obsługiwać tras na ZB
   (dlatego jeździ ITS Michalczewski, ale ZTM nie może wpuszczać Michalczewskiego
   na więcej niż jakiś % tras w Warszawie. Takie mają ustalenia ze Związkami
   Zawodowymi MZA)

   O te dwie sprawy poszerzył bym treść memorandum.

   Pozdrawiam
   Marcin
  • blue_jean Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 17.03.07, 13:19
   > ZB. Na obszarze: Olesin, Kobiałka i Mańki-Wojdy do ulic takich należą:
   > Olesin, Ruskowy Brud, Kobiałka, Zdziarska i Mańkowska.

   Malutkie pytanko do Joggera: Ruskowy Brud, czy Ruskowy Bród? wink))))))

   Poza tym chylę czoła. Więcej takich inicjatyw! smile)
   • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 19.03.07, 11:23
    Wyciągam temat na górę. Dziękuję wszystkim zabierajacym głos. Uzupełnień
    dokonam i błędy poprawię (oczywiście Ruskowy Bród!!!).
    Niestety tradycyjnie TP SA na weekend odcięła mnie od internetu, a w pracy ni
    bedzo mam chwilę, żeby coś napisać. Jak dam radę to dam cd. jeszcze dzisiaj a
    jak nie to chyba najwcześniej w środę (jutro delegacja).
    • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 19.03.07, 14:29
     No i udało się. Dzisiaj i tak muszę w pracy posiedzieć.

     WSTĘP
     Poniższe memorandum jest pierwszym z serii wystąpień jakie z inicjatywy
     mieszkańców Zielonej Białołęki zostaną wystosowane do władz dzielnicy. Jako
     istotny pod względem obszaru i liczby ludności fragment Białołęki (czy ktoś ma
     dane nt. liczby ludności i obszau?) nie odczuwamy jednak tego w działaniach –
     zwłaszcza inwestycyjnych – jakie są prowadzone przez dzielnicę na zamieszkałym
     przez nas obszarze. Zwracamy się zatem o przyśpieszenie i rozwój inwestycji
     miejskich na Zielonej Białołęce. Dla przybliżenia potrzeb i kierunków
     inwestycji w zakresie dróg i ich infrastruktury oraz komunikacji opracowane
     zostało niniejsze memorandum.
     STAN OBECNY
     Zielona Białołęka (ZB) jest obszarem granicznym Warszawy, na którym poza ruchem
     lokalnym jej mieszkańców odbywa się codzienny ruch tranzytowy zwłaszcza okolic
     stolicy znacznie obciążający trasy komunikacyjne.
     Najważniejszymi arteriami ZB są trzy trasy, którymi odbywa się ruch tranzytowy:
     Głębocka (przechodząca w Kąty Grodziskie), Ostródzka (przechodząca w
     Mochtyńską) oraz Białołęcka. Ulice te są wąskie posiadają złą nawierzchnię, w
     znacznej części przystanków autobusowych brak jest zatoczek co powoduje, że
     występują zatory drogowe. Generalnie należy uznać iż ulice te są całkowicie
     niewydolne dla spełniania swojej roli. Ponadto część z nich jest słabo
     oświetlona i brak jest chodników (dotyczy zwłaszcza północnej części ZB).
     Poza opisanymi arteriami głównymi do ważnych tras ZB należą ulice przelotowe,
     przez które następuje „rozrzedzenie” ruchu tranzytowego (często ich fragmenty
     stanowią część tras tranzytowych) oraz odbywa się głównie ruch mieszkańców ZB.
     Do ulic takich na obszarze Olesin, Kobiałka, Mańki-Wojdy należą np.: Olesin,
     Ruskowy Bród, Kobiałka, Zdziarska i Mańkowska. Stan tych ulic pozostawia wiele
     do życzenia, fragmenty z nich nie są utwardzone i brak jest oświetlenia. Brak
     chodnika jest raczej regułą.
     Uliczki lokalne, po których poruszają się wyłącznie mieszkańcy ZB to w 90%
     drogi gruntowe, nieoświetlone, bez chodników, które bywają wyrównywane dwa razy
     do roku. Część z tych ulic jest w takim stanie, że ich mieszkańcy zmuszeni są
     brnąć po śniegu, błocie i kałużach. Dojazd do niektórych domów możliwy jest
     tylko poprzez Marki. (ktoś o tym napisał na forum – proszę o uściślenie o jaką
     ulicę chodzi)
     Komunikacja na ZB to cztery linie autobusowe: 120 i 407 (szczytowa) kursujące
     tylko na południowym obrzeżu ZB oraz 132 i 134 kursujące nie nakładającymi się
     trasami i w długich odstępach czasowych (132 co 20 min w szczycie, 134 co
     godzinę). Linie te łączą ZB przez Targówek z resztą Warszawy. Brak jest
     natomiast jakiegokolwiek bezpośredniego połączenia pomiędzy ZB a resztą
     dzielnicy Białołęka.
     Ruch kołowy na drogach ZB zwiększa się w sposób lawinowy zarówno ze względu na
     rosnącą liczbę mieszkańców samej ZB jak i okolicznych miejscowości, którzy
     dojeżdżają do Warszawa do pracy. Tłok na naszych drogach zwiększa się w wyniku
     mało rozwiniętej komunikacji miejskiej oraz źle prowadzonej polityki
     inwestycyjnej w infrastrukturę drogową (przykłady: położenie utwardzonej
     nawierzchni jedynie na części przelotowych ulic Olesin i Brzeziny, utwardzenie
     ulic Calineczki i Tymotki i zamknięcie ich, kilkuletnie wyłączenie jednego pasa
     drogi na ul. Juranda ze Spychowa). (czekam na inne przykłady – nie chce mi się
     grzebać po forum)
     Ważną sprawą jest dopasowanie stanu i liczby dróg do wydanych pozwoleń na
     budowę lub odwrotnie. Przykładem może być Osiedle Derby, na którym powstają
     cały czas nowe budynki lecz mieszkańcy mają tylko jedną drogę wyjazdową –
     praktycznie bez przerwy zablokowaną.
     POTRZEBY I PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW
     Uważamy, że należy bezwzględnie poprawić komunikację. Konieczne jest podjęcie
     przez dzielnicę strategicznych działań mających na celu ustalenie daty
     powstania i ewentualne przyśpieszenie trasy Mostu Północnego i trasy Olszynki
     Grochowskiej. Niezbędne jest zapewnienie wpisania do planów rozwoju miasta
     inicjatywy przeprawy tramwajem z Bielan na Białołękę i dalej na tereny ZB. To
     samo dotyczy drugiej linii metra. Białołeka, w tym uwzględnienie ZB jako
     przystanku (ów) linii z Targówka. Jako bardzo szybko rozwijająca się (w
     odniesieniu do liczby mieszkańców) dzielnica, Białołęka powinna mieć
     perspektywę szybkiego połączenia z resztą Warszawy.
     Do działań doraźnych należy zaliczyć np. możliwość utworzenia dodatkowego
     zjazdu na Trasę Toruńską poprzez położenie drogi pomiędzy ul. Lewandów a rondem
     przy Trasie prawie naprzeciwko marketu IKEA. Pozwoli to (poza oczywistym
     udogodnieniem dla okolicznych mieszkańców ZB) na skierowanie części ruchu
     tranzytowego z Marek bezpośrednio na Trasę Toruńską co powinno spowodować
     zmniejszenia natężenia ruchu kołowego na ul. Głębockiej.
     Do czasu powstania układu komunikacyjnego z prawdziwego zdarzenia i odciążenia
     ulic ZB od ruchu tranzytowego proponujemy podział ulic na ZB na trzy kategorie:
     Kategoria I – ulice tranzytowe: Białołęcka, Ostródzka (z przedłużeniem
     Mochtyńskiej), Głębocka (z przedłużeniem Kątów Grodziskich). Ulice te powinny
     być w miarę możliwości poszerzone, a tam gdzie jest brak takiej możliwości,
     przeanalizowany wariant utworzenia w bliskości drogi równoległej i wprowadzenia
     ruchu jednokierunkowego. Ulice te powinny być oświetlone po obu stronach, a
     chodniki położone także z obu stron jezdni. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
     nawierzchni powinny być usuwane w trybie awaryjnym w tempie ekspresowym.
     Skrzyżowania z innymi ulicami skonstruowane tak aby zapewnić bezpieczeństwo
     (obecnie jaskrawymi przykładami takich niebezpiecznych skrzyżowań są:
     Głębockiej przy Trasie Toruńskiej oraz Ostródzkiej z Juranda ze Spychowa). W
     miejscach powodujących obecnie częste wstrzymanie ruchu kołowego należy
     uwzględnić dodatkowe pasy do skrętu (np. ul. Głębocka do skrętu w lewo na ul.
     Lewandów, ul. Berensona do skrętu w lewo przy zbiegu z Kątami Grodziskimi).
     Przy przystankach autobusowych bezwzględnie powinny być wykonane zatoczki
     umożliwiające ciągły i bezpieczny ruch samochodów. Każdą z tych ulic –
     praktycznie na całej ich długości – powinna kursować linia autobusowa nie
     rzadziej niż 15 min w okresie szczytu. Plany inwestycyjne w odniesieniu do tej
     grupy ulic należy traktować jako strategiczne i umieścić z wieloletnim planie
     inwestycyjnym.
     Kategoria II – ważniejsze drogi przelotowe, będące często częściami tras
     tranzytowych i służące z reguły ponad-lokalnemu ruchowi mieszkańców. Do ulic
     tych należy zaliczyć: Olesin, Ruskowy Brud, Kobiałka, Zdziarska i Mańkowska,
     Warzelnicza, Lewandów, Berensona, Juranda ze Spychowa (propozycja do
     uzupełnienia). Ulice te powinny bezwzględnie jak najszybciej posiadać
     utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie i chodnik z jednej strony jako minimum.
     Na części z nich należy docelowo przewidzieć komunikację ZTM. Ważniejsze
     inwestycje dotyczące tej kategorii ulic powinny znaleźć się w wieloletnim
     planie inwestycyjnym, a drobniejsze przedsięwzięcia w planach rocznych.
     Kategoria III – mniejsze ulice lokalne. Ulice te powinny być utwardzane i
     oświetlane w miarę możliwości inwestycyjnych dzielnicy, przy czym kryteriami
     kolejności modernizowania drogi powinny być: stopień zabudowy przy ulicy,
     liczba mieszkańców, liczba domów, przelotowość tj. możliwość wykorzystania
     przez innych mieszkańców dla ruchu kołowego (kryteria równorzędne???). Ulice
     zaliczane do tej kategorii powinny być wprowadzane do planu inwestycyjnego
     dzielnicy corocznie ze względu na zmieniającą się sytuację (np. ul.
     Jarzębinowa, która praktycznie powstała i została zabudowana w ciągu 2 lat).
     Konieczne jest uwzględnienie możliwości komunikacyjnych ZB tj. przepustowości
     dróg w odniesieniu do liczby wydawanych pozwoleń na budowę. Rozwijające się
     systematycznie Osiedle Derby, na którym
     • varsava 104 19.03.07, 14:43
      i jeszcze autobus 104
      • varsava Białołęcka 19.03.07, 14:44
       Ulica Białołęcka ma się zbiegać z nowo-Zdziarską i prowadzić od TT aż po
       Kobiałkę na północy. Wykonanie tej ulicy (i nowo-Zdziarskie) bardzo poprawiłoby
       komunikację na terenie ZB.
       • jogger007 Re: Białołęcka 21.03.07, 12:10
        Wyciągam do góry i zarazem odpowiadam: o autobusie 104 dopiszę, o Białołęckiej
        jest w tekście jako o ulicy głównej, co do nowo-Zdziarskiej to jest
        raczej "podczepiona" pod TT podobnie jak nowo-Wincentego pod TOG.
     • 1alfa Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 22.03.07, 12:45
      Witam,
      Ulica o której wspomina tekst - bez połączenia z Białołęką czyli z koniecznościa
      przejazdu przez Marki to ulica Berensona. Jedyny wyjazd z tej strony ulicy
      Berensona prowadzi przez Marki ulicą Mickiewicza.
      Berensona na odcinku od numeru 121 do numeru 151 ma formę drogi gruntowej, która
      jest całkowicie nieprzejezdna. Nawet ciężkie samochody budowlane nie są w stanie
      przedostać się tą drogą. Chciałbym zaznaczyć, że Berensona od granicy z Markami
      obecnie całkiem dynamicznie się rozwija (numery 159-151). W ciągu 3-4 lat
      powstanie tam kilka osiedli na 200-300 rodzin (osiedla zabudowy segmentowej i
      bliźniaczej).

      Chciałbym również zauważyć, że ulicą tranzytową (nie wymienioną w projekcie
      pisma) stała się ulica Lewandów, która przechodzi w ulicę Kościuszki (od strony
      Marek). Rozprowadza ona ruch z Radzymińskiej, który ucieka z korków tworzących
      się na wylocie z Marek w stronę Warszawy (rano) oraz w drugą stronę wieczorem.
      • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 22.03.07, 14:45
       Za uzupełnienie dot. Berensona dziękuję - dopiszę. Co do Lewandów to zgadza
       się, że jest to jedna z głównych dróg ZB i dlatego została przypisana do II
       kategorii ulic. Jednak natężenie ruchu jest na niej wg. mnie zdecydowanie
       mniejsze niż na Bałołęckiej, Ostródzkiej czy Głębockiej, które są ponadto
       ulicami długimi, przekrojowymi. Przyjmując, że Lewnadów jest ulicą tranzytową
       to tak samo musielibyśmy potraktować np. ul. Kobiałki na odcinku, której odbywa
       się cały ruch z Płochocińskiej. Moim zdaniem proponowane w piśmie zmiany
       wystarczyłyby - oczywiście potrzebne jest jakieś zdrowo-rozsądkowe myślenie bo
       podział na kategorie I, II i III jest umowny, a znaczną część ulic można
       zaliczyć do pogranicza dwóch kategorii.

       • pazurek3 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 22.03.07, 16:24
        A jakby tak pomyśleć o jakims sensownym połączeniu Białołeckiej z Annopolem, a
        dajej Marywilską? Wtedy te ulice mogłyby przejąć część ruchu z ZB. Białołęcka
        korkuje się coraz częściej i wtedy część osób korzysta z takiego "dzikiego" (i
        niebezpiecznego dla zawieszenia samochodu) połączenia.
     • sawicewa1 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 23.03.07, 14:39
      Z innego wątku wiem, że nie chcesz dołączyć do Stowarzyszenia Zielona
      Białołęka, a szkoda. Chcę 28.03 na Radzie Dzielnicy przedstawić - odczytać
      pismo SZB w sprawie szkół i planowałam też w sprawie dokończenia chodników
      (malutki temat, przy poruszanym OGROMNYM - INWESTYCJE W UKŁAD KOMUNIKACYJNY
      ZB). Może ze swoim memorandum również wystapiłbyś 28 ?.
      Ewa Sawicka członek SZB
      • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 26.03.07, 13:25
       1. Po raz kolejny podkreślam, że będę bardzo zadowolony jeżeli SZB użyje tego
       memorandum, którego autorami chciałbym, aby poczuli się wszyscy mieszkańcy ZB.
       Nie ważne kto napisze - ważne aby zostało wykorzystane do dalszych działań
       przez odpowiednie władze i instytucje. Jeżeli zdeklarujecie się z powyższym to
       ja na pewno (i mam nadzieję, że nikt inny) nie będzie miał żadnych obiekcji.

       2. To nie jest tak, ze nie chcę dołączyć do SZB - po prostu jestem na razie na
       etapie "członka-sympatyka" Stowarzyszenia.

       3. Jak dzielnica traktuje tereny ZB można przekonać się właśnie z planu na VI
       sesję Rady Dzielnicy w dn. 28.03.br. - polecam przeczytanie druków nr 34, 37,
       40 - jedynych skierowanych do Rady Warszawy w sprawie układu komunikacyjnego.
       Nie ma w nich słowa o ZB. Podkreślone są tylko (zresztą słusznie) kłopoty w
       okolicach Modlińskiej i na tym obszarze generalnie kończy się zainteresowanie
       naszych władz. Dlatego tak ważne jest przedstawienie naszego (tj. mieszkańców
       ZB) stanowiska i wyegzekwowanie od Rady Dzielnicy konkretnych odpowiedzi.

       4. Do tych, którzy zgłaszają uwagi i śledzą wątek: jak sygnalizowałem mam w
       domu kłopoty z internetem, dlatego najpewniejszy kontakt ze mną jest przez to
       forum. Najnowszą wersję raportu postaram się wrzucić niedługo. W razie jakiś
       opóźnień w przyszłości proszę o wyrozumiałość - zobowiązałem się do zebrania
       uwag i będę je uwzględniał w miarę możliwości zgodnie z zaprezentowanym
       wcześniej planem.


       • jogger007 1-sza aktualizacja 26.03.07, 13:48
        WSTĘP
        Poniższe memorandum jest pierwszym z serii wystąpień jakie z inicjatywy
        mieszkańców Zielonej Białołęki zostaną wystosowane do władz dzielnicy. Jako
        istotny pod względem obszaru i liczby ludności fragment Białołęki (czy ktoś ma
        dane nt. liczby ludności i obszau?) nie odczuwamy jednak tego w działaniach –
        zwłaszcza inwestycyjnych – jakie są prowadzone przez dzielnicę na zamieszkałym
        przez nas obszarze. Zwracamy się zatem o przyśpieszenie i rozwój inwestycji
        miejskich na Zielonej Białołęce. Dla przybliżenia potrzeb i kierunków
        inwestycji w zakresie dróg i ich infrastruktury oraz komunikacji opracowane
        zostało niniejsze memorandum.
        STAN OBECNY
        Zielona Białołęka (ZB) jest obszarem granicznym Warszawy, na którym poza ruchem
        lokalnym jej mieszkańców odbywa się codzienny ruch tranzytowy zwłaszcza okolic
        stolicy znacznie obciążający trasy komunikacyjne.
        Najważniejszymi arteriami ZB są trzy trasy, którymi odbywa się ruch tranzytowy:
        Głębocka (przechodząca w Kąty Grodziskie), Ostródzka (przechodząca w
        Mochtyńską) oraz Białołęcka. Ulice te są wąskie posiadają złą nawierzchnię, w
        znacznej części przystanków autobusowych brak jest zatoczek co powoduje, że
        występują zatory drogowe. Generalnie należy uznać iż ulice te są całkowicie
        niewydolne dla spełniania swojej roli. Ponadto część z nich jest słabo
        oświetlona i brak jest chodników (dotyczy zwłaszcza północnej części ZB).
        Poza opisanymi arteriami głównymi do ważnych tras ZB należą ulice przelotowe,
        przez które następuje „rozrzedzenie” ruchu tranzytowego (często ich fragmenty
        stanowią część tras tranzytowych) oraz odbywa się głównie ruch mieszkańców ZB.
        Do ulic takich na obszarze Olesin, Kobiałka, Mańki-Wojdy należą np.: Olesin,
        Ruskowy Bród, Kobiałka, Zdziarska i Mańkowska. Stan tych ulic pozostawia wiele
        do życzenia, fragmenty z nich nie są utwardzone i brak jest oświetlenia. Brak
        chodnika jest raczej regułą.
        Uliczki lokalne, po których poruszają się wyłącznie mieszkańcy ZB to w 90%
        drogi gruntowe, nieoświetlone, bez chodników, które bywają wyrównywane dwa razy
        do roku. Część z tych ulic jest w takim stanie, że ich mieszkańcy zmuszeni są
        brnąć po śniegu, błocie i kałużach. Na przykład dojazd do części domów przy ul.
        Berensona (nr 121 – 151) możliwy jest tylko od strony Marek przez ul.
        Mickiewicza.
        Komunikacja na ZB to pięć linii autobusowych: 120 i 407 (szczytowa) kursujące
        tylko na południowym obrzeżu ZB, linie 132 i 134 kursujące nie nakładającymi
        się trasami i w długich odstępach czasowych (132 co 20 min w szczycie, 134 co
        godzinę) oraz „autonomiczna” tj. nie dająca możliwości żadnej przesiadki na
        terenie ZB linia 104 kursująca ul. Białołęcką. Linie te łączą ZB przez Targówek
        z resztą Warszawy. Brak jest natomiast jakiegokolwiek bezpośredniego połączenia
        pomiędzy ZB a resztą dzielnicy Białołęka.
        Ruch kołowy na drogach ZB zwiększa się w sposób lawinowy zarówno ze względu na
        rosnącą liczbę mieszkańców samej ZB jak i okolicznych miejscowości, którzy
        dojeżdżają do Warszawa do pracy. Tłok na naszych drogach zwiększa się w wyniku
        mało rozwiniętej komunikacji miejskiej oraz źle prowadzonej polityki
        inwestycyjnej w infrastrukturę drogową (przykłady: położenie utwardzonej
        nawierzchni jedynie na części przelotowych ulic Olesin i Brzeziny, utwardzenie
        ulic Calineczki i Tymotki i zamknięcie ich, kilkuletnie wyłączenie jednego pasa
        drogi na ul. Juranda ze Spychowa). (czekam na inne przykłady – nie chce mi się
        grzebać po forum)
        Ważną sprawą jest dopasowanie stanu i liczby dróg do wydanych pozwoleń na
        budowę lub odwrotnie. Przykładem może być Osiedle Derby, na którym powstają
        cały czas nowe budynki lecz mieszkańcy mają tylko jedną drogę wyjazdową –
        praktycznie bez przerwy zablokowaną.
        POTRZEBY I PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW
        Uważamy, że należy bezwzględnie poprawić komunikację. Konieczne jest podjęcie
        przez dzielnicę strategicznych działań mających na celu ustalenie daty
        powstania i ewentualne przyśpieszenie trasy Mostu Północnego i trasy Olszynki
        Grochowskiej. Niezbędne jest zapewnienie wpisania do planów rozwoju miasta
        inicjatywy przeprawy tramwajem z Bielan na Białołękę i dalej na tereny ZB. To
        samo dotyczy drugiej linii metra. Białołeka, w tym uwzględnienie ZB jako
        przystanku (ów) linii z Targówka. Jako bardzo szybko rozwijająca się (w
        odniesieniu do liczby mieszkańców) dzielnica, Białołęka powinna mieć
        perspektywę szybkiego połączenia z resztą Warszawy.
        Do działań doraźnych należy zaliczyć np. możliwość utworzenia dodatkowego
        zjazdu na Trasę Toruńską poprzez położenie drogi pomiędzy ul. Lewandów a rondem
        przy Trasie prawie naprzeciwko marketu IKEA. Pozwoli to (poza oczywistym
        udogodnieniem dla okolicznych mieszkańców ZB) na skierowanie części ruchu
        tranzytowego z Marek bezpośrednio na Trasę Toruńską co powinno spowodować
        zmniejszenia natężenia ruchu kołowego na ul. Głębockiej. Innym sposobem
        pomocnym w rozładowaniu korków, tym razem na ul. Białołeckiej, byłoby
        połączenie jej z ul. Annopol. Wskazane byłoby także podjęcie kroków mających na
        celu wydłużenie linii tramwajowej z pętli Annopol na tereny Zielonej Białołęki –
        przy tak dużym natężeniu ruchu ulicznego, braku Mostu Północnego i remontu
        Trasy Toruńskiej rozwiązanie takie umożliwiłoby w miarę szybkie połączenie ZB z
        resztą Warszawy.
        Do czasu powstania układu komunikacyjnego z prawdziwego zdarzenia i odciążenia
        ulic ZB od ruchu tranzytowego proponujemy podział ulic na ZB na trzy kategorie:
        Kategoria I – ulice tranzytowe: Białołęcka, Ostródzka (z przedłużeniem
        Mochtyńskiej), Głębocka (z przedłużeniem Kątów Grodziskich). Ulice te powinny
        być w miarę możliwości poszerzone, a tam gdzie jest brak takiej możliwości,
        przeanalizowany wariant utworzenia w bliskości drogi równoległej i wprowadzenia
        ruchu jednokierunkowego. Ulice te powinny być oświetlone po obu stronach, a
        chodniki położone także z obu stron jezdni. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
        nawierzchni powinny być usuwane w trybie awaryjnym w tempie ekspresowym.
        Skrzyżowania z innymi ulicami skonstruowane tak aby zapewnić bezpieczeństwo
        (obecnie jaskrawymi przykładami takich niebezpiecznych skrzyżowań są:
        Głębockiej przy Trasie Toruńskiej oraz Ostródzkiej z Juranda ze Spychowa). W
        miejscach powodujących obecnie częste wstrzymanie ruchu kołowego należy
        uwzględnić dodatkowe pasy do skrętu (np. ul. Głębocka do skrętu w lewo na ul.
        Lewandów, ul. Berensona do skrętu w lewo przy zbiegu z Kątami Grodziskimi).
        Przy przystankach autobusowych bezwzględnie powinny być wykonane zatoczki
        umożliwiające ciągły i bezpieczny ruch samochodów. Każdą z tych ulic –
        praktycznie na całej ich długości – powinna kursować linia autobusowa nie
        rzadziej niż 15 min w okresie szczytu. Plany inwestycyjne w odniesieniu do tej
        grupy ulic należy traktować jako strategiczne i umieścić z wieloletnim planie
        inwestycyjnym.
        Kategoria II – ważniejsze drogi przelotowe, będące często częściami tras
        tranzytowych i służące z reguły ponad-lokalnemu ruchowi mieszkańców. Do ulic
        tych należy zaliczyć: Olesin, Ruskowy Brud, Kobiałka, Zdziarska i Mańkowska,
        Warzelnicza, Lewandów, Berensona, Juranda ze Spychowa (propozycja do
        uzupełnienia). Ulice te powinny bezwzględnie jak najszybciej posiadać
        utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie i chodnik z jednej strony jako minimum.
        Na części z nich należy docelowo przewidzieć komunikację ZTM. Ważniejsze
        inwestycje dotyczące tej kategorii ulic powinny znaleźć się w wieloletnim
        planie inwestycyjnym, a drobniejsze przedsięwzięcia w planach rocznych.
        Kategoria III – mniejsze ulice lokalne. Ulice te powinny być utwardzane i
        oświetlane w miarę możliwości inwestycyjnych dzielnicy, przy czym kryteriami
        kolejności modernizowania drogi powinny być: stopień zabudowy przy ulicy,
        liczba mieszkańców, liczba domów, przelotowość tj. możliwość wykorzystania
        • sawicewa1 Re: 1-sza aktualizacja 27.03.07, 09:27
         Przkażę je w środę 28.03. Czy resztę mam posklejać z kawałków poprzednich?
         Bo "przeszła" tylko część.
         Ewa sawicka SZB
       • waldek_roszak Re: Trzeba się spotkać... 27.03.07, 09:47
        jogger007 napisał:
        > 1. Po raz kolejny podkreślam, że będę bardzo zadowolony jeżeli SZB użyje tego
        > memorandum, którego autorami chciałbym, aby poczuli się wszyscy mieszkańcy
        > ZB. Nie ważne kto napisze - ważne aby zostało wykorzystane do dalszych
        > działań przez odpowiednie władze i instytucje. Jeżeli zdeklarujecie się
        > z powyższym to ja na pewno (i mam nadzieję, że nikt inny) nie będzie miał
        > żadnych obiekcji.


        Bardzo nas cieszy Twoje zaangażowanie, ale wszelkie próby z naszej strony w
        celu spotkania się z Tobą i podyskutowania na ten temat skończyły się podaniem
        adresu e-mail jako kontaktu.
        sad

        Z całym szacunkiem dla Twojej pracy, ale nie wyobrażam sobie, aby tworzyć taki
        dokument "drogą mailową i forumową". Można i trzeba poddać „konsultacji
        społecznej” przygotowywane dokumenty, ale pracując nad nimi, trzeba się spotkać.
        Poza tym jest już trochę gotowych opracowań i planów w tym zakresie. Myślę, że
        w wielu miejscach należy oprzeć się na nich. Nie trzeba chyba odkrywać ponownie
        Ameryki.


        Pozdrowienia

        Waldek Roszak
        • jogger007 1-sza aktualizacja c.d. 27.03.07, 11:54
         Tutaj jest dokończenie (końcówka powtórzona) - widocznie plik był za długi. Aha
         jedna uwaga: planowałem, że praca będzie trwała jeszcze z tydzień. Być może
         trzeba będzie co nieco wygładzić.

         Kategoria III – mniejsze ulice lokalne. Ulice te powinny być utwardzane i
         oświetlane w miarę możliwości inwestycyjnych dzielnicy, przy czym kryteriami
         kolejności modernizowania drogi powinny być: stopień zabudowy przy ulicy,
         liczba mieszkańców, liczba domów, przelotowość tj. możliwość wykorzystania
         przez innych mieszkańców dla ruchu kołowego (kryteria równorzędne???). Ulice
         zaliczane do tej kategorii powinny być wprowadzane do planu inwestycyjnego
         dzielnicy corocznie ze względu na zmieniającą się sytuację (np. ul.
         Jarzębinowa, która praktycznie powstała i została zabudowana w ciągu 2 lat).
         Konieczne jest uwzględnienie możliwości komunikacyjnych ZB tj. przepustowości
         dróg w odniesieniu do liczby wydawanych pozwoleń na budowę. Rozwijające się
         systematycznie Osiedle Derby, na którym mieszka już ponad 10 tyś. mieszkańców
         posiada tylko jedną drogę dojazdową (Skarbka z Gór) do ul. Berensona. W razie
         potrzeby przyjazdu na to Osiedle karetki pogotowia lub straży pożarnej może
         okazać się to okazać niemożliwe w krótkim okresie czasu. Dlatego wydawanie
         dalszych pozwoleń na budowę należy uwarunkować wkładem inwestorów w
         infrastrukturę drogową ZB np. poprzez zapewnienie dodatkowego pasa ruchu na
         wjeździe/wyjeździe z osiedla, przebudową skrzyżowania oraz budową co najmniej
         dwóch dróg dojazdowych do osiedli. Dotyczy to nie tylko nowych, ale także
         wydanych już pozwoleń np. dla Osiedla Regaty na ul. Kobiałka (planowane 22
         budynki i 5 tys. mieszkańców) oraz Osiedla Wiśniowy Sad przy ul. Białołęckiej.
         Komunikacja ZTM – jak wspomniano wyżej obecnie na obszarze ZB kursuje pięć
         linii autobusowych, w tym dwie praktycznie tylko po obrzeżach. Brak
         bezpośredniej komunikacji z resztą Białołęki sprawia, że mieszkańcy ZB
         załatwiają większość swoich życiowych spraw na Tarchominie. Dzieci z terenów
         ZB, wobec małej liczby szkół na naszym terenie, nie maja szansy bezpośredniego
         dotarcia do pozostałych szkół w dzielnicy. Istnieje zatem pilna potrzeba
         połączenia rozbitej dotychczas wewnętrznie ze względu na zły stan dróg ZB z
         resztą dzielnicy poprzez wprowadzenie autobusu kursującego przekrojowo przez ZB
         i łączącego ją z ratuszem i okolicą.
         Niezbędne jest podjęcie przez władze dzielnicy rozmów z ZTM, które spowodują
         rozwiązanie problemów komunikacyjnych ZB. Mieszkańcy starają się interweniować
         w celu poprawy komunikacji autobusowej jednak nasze działania jako jednostek,
         nie wsparte powagą urzędu, odnoszą minimalny skutek. Do najważniejszych spraw,
         które należy ustalić z ZTM należy naszym zdaniem: wypracowanie schematu
         komunikacyjnego na ZB przy wzięciu pod uwagę istniejącej zabudowy oraz
         inwestycji w trakcie realizacji lub planowania, ustalenie listy skrzyżowań i
         dróg, które należy przebudować (zbudować), aby przystosować je do ruchu
         autobusowego, sposób najracjonalniejszego wykorzystania pętli Olesin wobec
         planowanej likwidacji pętli Mańki-Wojdy lub budowę w pobliżu innej pętli.
         Podkreślić należy, konieczność lepszej współpracy pomiędzy ZTM i władzami
         dzielnicy, wobec faktu, że m.in. o działaniach polegających na budowie zatoczek
         pod przystanki autobusowe na ul. Zdziarskiej i Ruskowy Bród ZTM dowiedział się –
         jak twierdził – dopiero w styczniu 2007 r. od mieszkańców.
         Przedstawiając powyższe zwracamy się do Rady Dzielnicy Białołęka o
         przedstawienie (w porozumieniu z właściwymi urzędami i instytucjami)
         harmonogrmu działań mających na celu rozwiązanie problemów w zakresie
         infrastruktury drogowej na Zielonej Białołęce w terminie do 31 maja 2007 roku i
         podanie ich do publicznej wiadomości. Oczekujemy na wymienienie konkretnych
         działań z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia co umożliwi
         monitoring oraz kontynuację realizacji harmonogramu w następnych kadencjach.

         Czekam na dalsze uwagi, pomysły i komentarze.

         Odpowiedź na poprzedni post:
         - niestety nie mam czasu na spotkania i dyskusje (jest to jednym z powodów, że
         nie wstępuję do SZB) tzn. mam 1 tylko dzień wolny od zajęć sportowych w
         tygodniu, ale zawsze jest coś do zrobienia w domu, a rodzina i tak grozi że
         mnie wystawi za drzwi. W tej sytuacji pracuję nad dokumentem dorywczo i trudno
         jest mi wyskrobać nawet 1-2 godziny na zaplanowane spotkanie.
         - z pewnością droga konsultacji i omawiania jaką przyjąłem nie jest doskonała,
         ale z mojego punktu widzenia jedyna możliwa. Staram się robić wszystko
         rzetelnie i uwzględniać napływajace uwagi. Wprawdzie liczyłem na szerszy odzew,
         ale albo ta sprawa nikogo nie interesuje (i wówczas mogę podać do dzielnicy to
         co napisałem rozumiejąc, że nikt nie będzie miał nic przeciwko), albo (co by mi
         bardzo pochlebiało) tak dobrze jako mieszkaniec ZB wyraziłem odczucia
         pozostałych tubylców, zę nikt nie ma nic do dodania.
         - być może jest wiele gotowych "opracowań i planów". Problem w tym, że trzeba z
         nich skorzystać albo zmusić władzę, żeby je uwzględniła w działaniach. W
         memorandum opisuję obecną sytuację oraz przedstawiam problemy i propozycje ich
         rozwiązań (są to oczywiście tylko ogólne wskazówki). Jeżeli już są wypracowane
         konkretne propozycje i rozwiązania to tym lepiej - rozumiem, że Rada Dzielnicy
         z radością poinformuje mieszkańców ZB o faktach świadczących, że ich postulaty
         są uwzględniane i realizowane.
         Pozdr.
         • z_babinicza Re: 1-sza aktualizacja c.d. 27.03.07, 16:05
          Jogger, naprawde doceniam Twoja inicjatywe, ale nie moge sie podpisac pod
          niektórymi propozycjami.

          Nr 1 na liscie rozbieżności to koncepcja dróg poszerzonych lub
          jednokierunkowych (w tym Ostrodzkiej).
          Pomijajac kwestie realnosci (jakis uklad drogowych jest w planach i jego zmiana
          to jakaś masakra) to nie chcialbym, aby inwestycje na ZB ulatwialy "poranny
          tranzyt" naszym sasiadowm z Marek, Wolomina czy tez Radzymina. Wole jechac
          wolno i w malym korku niz mieszkac przy ruchliwych drogach.

          Prosze wiec o wyhamowanie w dokumencie inwestycji w poszerzanie dróg.
          Zastanowilbym sie nawet nad montażem garbów, do tranzytu zniechęcających.
          Zniknie wtedy problem predkosci.

          Pzdr i gratuluje samozaparcia
          • mpy007 Re: 1-sza aktualizacja c.d. 27.03.07, 18:48
           Jogger szczerze podziwiam Twoją pracę, ale zgadzam się też z z_babinicza -
           Ostródzka, Głębocka i Białołęcka nie były planowane jako drogi tranzytowe. Nie
           mają zrobionej odpowiedniej rezerwy więc ciężko je będzie poszerzać. A
           dodatkowo, być może przede wszystkim, osoby, które wybudowały domy w ich
           sąsiedztwie robiły to w przekonaniu, że nie są to drogi tranzytowe (tylko na
           przykład zbiorcze). Takie rozwiązanie rzeczywiście spowoduje zwiększenie i tak
           już dużego ruchu tranzytowego z dalej położonych miejscowości (Marki, Radzymin,
           Michałów-Grabina).
           Rolę tranzytową na naszym terenie miały odgrywać Trasa Mostu Północnego (TMP) i
           Trasa Olszynki Grochowskiej. Moim zdaniem powinniśmy działać w kierunku
           przyspieszenia pracy nad tymi właśnie rozwiązaniami. Na przykład bardzo dużo
           dyskusji koncentruje się wokół Mostu Północnego, ale nikt nie zajmuje się (jak
           mniemam) dalszą częścią TMP, tą częścią, która powinna obsłużyć ZB.
           • jogger007 Re: 1-sza aktualizacja c.d. 28.03.07, 13:29
            No cóż, Klient nasz Pan. Przerobię jezeli taka będzie potrzeba. Natomiast
            niezależnie od tego ruch tranzytowy i tak będzie szedł tymi ulicami do czasu
            wybudowania TMP i TOG. Od tego nie uciekniemy. Pytanie zatem czy wolimy sobie
            na razie ułatwić życie poprawiając nieco warunki na tych ulicach (i tak
            pozostaną lokalnymi, ale ważniejszymi drogami), czy też będziemy stać w ciągłym
            korku.
            I podobnie działa to w drugą stronę: nawet jeżeli Białołęcka, Ostródzka i
            Głębocka będą "w miarę" przejezdne to ruch tranzytowy przy wybudowaniu TMP i
            TOG przeniesie się na te trasy. Przerabiać?
            • mpy007 Re: 1-sza aktualizacja c.d. 28.03.07, 16:38
             jeszcze raz przeczytałem na spokojnie ten fragment i w sumie muszę się wycofać
             z głębszej krytyki.
             jedyne postulowane zmiany:
             1) jeszcze mocniejsze podkreślenie konieczności istnienia TMP i TOG dla
             uzdrowienia układu komunikacyjnego i tymczasowości traktowania
             Białołęckiej/Ostródzkiej/Głębockiej jako tras przelotowych
             2) pomysł z drugą równoległą nitką Ostródzkiej czy Białołęckiej i wprowadzeniem
             ruchu jednokierunkowego jest oderwany od rzeczywistości smile ja bym ten fragment
             wyrezał

             pzdr
             Marcin
             • jogger007 Re: 1-sza aktualizacja c.d. 29.03.07, 14:57
              OK
       • mpy007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 27.03.07, 19:15
        > 3. Jak dzielnica traktuje tereny ZB można przekonać się właśnie z planu na VI
        > sesję Rady Dzielnicy w dn. 28.03.br. - polecam przeczytanie druków nr 34, 37,
        > 40 - jedynych skierowanych do Rady Warszawy w sprawie układu komunikacyjnego.
        > Nie ma w nich słowa o ZB. Podkreślone są tylko (zresztą słusznie) kłopoty w
        > okolicach Modlińskiej i na tym obszarze generalnie kończy się zainteresowanie
        > naszych władz. Dlatego tak ważne jest przedstawienie naszego (tj. mieszkańców
        > ZB) stanowiska i wyegzekwowanie od Rady Dzielnicy konkretnych odpowiedzi.

        Jogger, część spraw nas jednak dotyczy. Dokładny cytat:

        Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaniepokojona obecną sytuacją w
        zakresie przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji drogowych w
        rejonie Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Rady m.st. Warszawy o:
        1. Objęcie szczególnym nadzorem Prezydenta m.st. Warszawy działań służb
        miejskich realizujących strategiczne dla Miasta inwestycje drogowe w rejonie
        Białołęki.
        2. Wzmożenie prac przy realizacji budowy Trasy Mostu Północnego, a w
        szczególności realizacji wykupów gruntów i regulacji stanu prawnego pod
        przedmiotową inwestycję.
        3. Przyspieszenie realizacji modernizacji ulicy Modlińskiej i połączenie
        jej z obwodnicą realizowaną na terenie gminy Jabłonna.
        4. Przeprowadzenie remontu Trasy Toruńskiej z uwzględnieniem zachowania
        płynności i zmniejszenia utrudnień dla mieszkańców w ruchu komunikacyjnym w
        Dzielnicy Białołęka.
        5. Uwzględnienie stanowiska władz Dzielnicy przy prowadzeniu wszelkich
        prac inwestycyjnych i remontowych z zakresu obsługi drogowej i komunikacyjnej
        na terenie Dzielnicy.
        6. Przyspieszenie prac nad linią tramwajową Żerań-Winnica.
        7. Wycofanie ruchu ciężarówek TIR z ul. Modlińskiej skierowanych na nią w
        związku z remontem Wisłostrady.

        Przynajmniej punkty 3, 4 i 5 nas dotyczą.

        Waldku: czy jest możliwa zmiana tej propozycji w punkcie 2?

        >> 2. Wzmożenie prac przy realizacji budowy Trasy Mostu Północnego, a w
        >> szczególności realizacji wykupów gruntów i regulacji stanu prawnego pod
        >> przedmiotową inwestycję.

        tak aby było jasno określone, że pisząc Trasa Mostu Północnego dokument nie
        mówi jedynie o przeprawie przez Wisłę kończącej się na Modlińskiej, ale
        obejmuje swoim zasięgiem również tereny ZB?

        i mam pytanie dotyczące punktu 34:

        >> Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy popiera działania Zarządu Dzielnicy
        >> zmierzające do rozwiązywania problemów komunikacyjnych na terenie Białołęki
        >> i zmniejszenia związanych z tym uciążliwości dla mieszkańców dzielnicy.

        o jakich konkretnie działaniach Zarządu Dzielnicy Białołęka jest tutaj mowa?

        pozdrawiam
        Marcin
        • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 28.03.07, 13:39
         Wiesz, może jestem trochę zgryźliwy ale ja to czytam właśnie tak, że remont
         Trasy Toruńskiej jest ważny ze względu na ruch na Modlińskliej, zaś powstanie
         trasy mostu Północnego do Modlińskiej również jest istotne dla Białołęki. Cała
         reszta uwag także (w domyśle i nie tylko) ma na uwadze na korki na Modlińskiej.
         Czy gdziekolwiek została wyraźnie wyartykuowana nazwa "Zielona Białołęka" i
         kłopoty jej mieszkańców.

         "Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy popiera działania Zarządu Dzielnicy
         zmierzające do rozwiązywania problemów komunikacyjnych na terenie Białołęki
         i zmniejszenia związanych z tym uciążliwości dla mieszkańców dzielnicy.

         > o jakich konkretnie działaniach Zarządu Dzielnicy Białołęka jest tutaj mowa?
         mpy007 - też chciałbym się dowiedzieć, ale obawiam się, że to nas nie dotyczy.
         • jogger007 Zachęcam do wpisywania swoich uwag 30.03.07, 12:37
          Nic o nas bez nas
         • sawicewa1 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 30.03.07, 19:54
          W wątku sesja Rady Dzielnicy opisałam o dodatkowym punkcie dot. Zielonej Białołęki.
          Nie przedstawiłam MEMORANDUM,autorstwa jogger 007, bo wydaje mi się, że trzeba jednak je dopracować i odnieść się również do " perspektywy " przedstawionej przez miasto.
          Ewa sawicka SZB
          • mpy007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 30.03.07, 20:51
           co do dopracowania, to pewnie masz rację - przydałoby się trochę vox populi smile

           o jakiej "perspektywie" przedstawionej przez miasto napisałaś? jest coś
           konkretnego czy tylko dosyć ogólny spis tematów, które fajnie by było załatwić
           w tej kadencji?

           pzdr
           Marcin
           • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 02.04.07, 12:55
            Niestety udział mieszkańców ZB w forum, a z kolei forumowiczów w tym wątku jest
            dość skromny. Jedyne co mogę jeszcze zrobić to przedłużyć na ten tydzień
            zbieranie uwag i opinii od Was. Przedstawiając zatem poniżej ostatnią wersję
            materiału proszę jeszcze raz uwagi do 09.04.2007 r.
            Nie wiem także jakie jest ostatecznie stanowisko SZB - czy zechcecie firmować
            dokument? Wówczas przejmujecie sprawę i jako autorzy "na zewnątrz" nanosicie
            ewentualne swoje poprawki (bez mojego udziału), z tym że zastrzegam, iż wersja
            przedłożona urzędowi powinna być w tym wątku "upubliczniona". Jeżeli
            Stowarzyszenie nie chce się do sprawy mieszać wdzięczny byłbym również za jakiś
            sygnał. Na odpowiedź czekam do 05.09.br. W razie gdyby SZB nie było
            zainteresowane tematem czy są chętni (poza mną) do podpisania memorandum do
            dzielnicy? Proszę na razie o wstępne zgłoszenia na forum, zaś kontakt ustalimy
            w zależności od rozwoju sytuacji.
            MEMO:
            WSTĘP
            Poniższe memorandum jest pierwszym z serii wystąpień jakie z inicjatywy
            mieszkańców Zielonej Białołęki zostaną wystosowane do władz dzielnicy. Jako
            istotny pod względem obszaru i liczby ludności obszar Białołęki nie odczuwamy
            jednak tego w działaniach – zwłaszcza inwestycyjnych – jakie są prowadzone
            przez dzielnicę na zamieszkałym przez nas terenie. Zwracamy się zatem o
            zdecydowane przyśpieszenie rozwoju inwestycji miejskich na Zielonej Białołęce.
            Dla przybliżenia potrzeb mieszkańców oraz pożadanych kierunków inwestycji w
            zakresie dróg i ich infrastruktury, a także komunikacji opracowane zostało
            niniejsze memorandum.
            STAN OBECNY
            Zielona Białołęka (ZB) jest obszarem granicznym Warszawy, na którym poza ruchem
            lokalnym jej mieszkańców odbywa się codzienny ruch tranzytowy zwłaszcza z
            okolic stolicy, który znacznie obciąża jej trasy komunikacyjne.
            Najważniejszymi arteriami ZB są trzy trasy, którymi obecnie z braku innych
            możliwości odbywa się ruch tranzytowy: Głębocka (przechodząca w Kąty
            Grodziskie), Ostródzka (przechodząca w Mochtyńską) oraz Białołęcka. Ulice te są
            wąskie posiadają złą nawierzchnię, w znacznej części przystanków autobusowych
            brak jest zatoczek co powoduje, że występują częste zatory drogowe. Generalnie
            należy uznać, iż już obecnie ulice te są całkowicie niewydolne dla spełniania
            swojej roli. Ponadto część z nich jest bardzo słabo oświetlona i brak jest
            chodników (dotyczy zwłaszcza północnej części ZB).
            Poza opisanymi arteriami głównymi do ważnych tras ZB należą ulice przelotowe,
            przez które następuje „rozrzedzenie” ruchu tranzytowego (często fragmenty tych
            ulic stanowią równocześnie część tras tranzytowych) oraz odbywa się główny ruch
            mieszkańców ZB. Przykładowo do ulic takich na obszarze Olesin, Kobiałka, Mańki-
            Wojdy należą: Olesin, Ruskowy Bród, Kobiałka, Zdziarska i Mańkowska. Stan tych
            ulic pozostawia wiele do życzenia, fragmenty z nich nie są utwardzone, a także
            brak jest oświetlenia. Brak chodnika jest raczej regułą.
            Uliczki lokalne, po których poruszają się praktycznie wyłącznie mieszkańcy ZB
            to w 90% drogi gruntowe, nieoświetlone, bez chodników, które bywają wyrównywane
            dwa razy do roku. Część z tych ulic jest w tak złym stanie, że ich mieszkańcy
            zmuszeni są brnąć po śniegu, błocie i kałużach, żeby dojść do najbliższego
            przystanku autobusowego często położonego w odległości kilometra i dalszej.
            Wskutek tak złej nawierzchni dróg dojazd do części domów np. przy ul. Berensona
            (nr 121 – 151) możliwy jest tylko od strony Marek przez ul. Mickiewicza.
            Komunikacja na ZB to pięć linii autobusowych: 120 i 407 (szczytowa) kursujące
            tylko na południowym obrzeżu ZB, linie 132 i 134 jeżdżące nie nakładającymi się
            trasami i w długich odstępach czasowych (132 co 20 min w szczycie, 134 co
            godzinę) oraz „autonomiczna” tj. nie dająca możliwości żadnej przesiadki na
            terenie ZB linia 104 kursująca ul. Białołęcką. Linie te łączą ZB przez Targówek
            z resztą Warszawy. Brak jest natomiast jakiegokolwiek bezpośredniego połączenia
            pomiędzy ZB a resztą dzielnicy Białołęka.
            Ruch kołowy na drogach ZB zwiększa się w sposób lawinowy zarówno ze względu na
            rosnącą liczbę mieszkańców samej ZB jak i okolicznych miejscowości, którzy
            dojeżdżają do Warszawy do pracy przez teren ZB. Tłok na naszych drogach
            zwiększa się w wyniku mało rozwiniętej komunikacji miejskiej oraz źle
            prowadzonej polityki inwestycyjnej w infrastrukturę drogową (przykłady:
            położenie utwardzonej nawierzchni jedynie na części przelotowych ulic Olesin i
            Brzeziny, utwardzenie ulic Calineczki i Tymotki i zamknięcie ich wylotu,
            kilkuletnie wyłączenie jednego pasa drogi na ul. Juranda ze Spychowa).
            Ważną sprawą jest dopasowanie stanu i liczby dróg do wydanych pozwoleń na
            budowę lub odwrotnie. Przykładem może być Osiedle Derby, na którym powstają
            cały czas nowe budynki lecz mieszkańcy mają tylko jedną drogę wyjazdową –
            praktycznie bez przerwy zablokowaną.
            POTRZEBY I PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW
            Uważamy, że należy bezwzględnie, poprawić infrastrukturę drogową i komunikację.
            Konieczne jest podjęcie przez dzielnicę strategicznych działań mających na celu
            ustalenie daty powstania oraz ewentualne przyśpieszenie realizacji budowy trasy
            Mostu Północnego i trasy Olszynki Grochowskiej. Niezbędne jest zapewnienie
            wpisania do planów rozwoju miasta inicjatywy przeprawy tramwajem z Bielan na
            Białołękę i dalej na tereny ZB. To samo dotyczy planów rozwoju drugiej linii
            metra na Białołekę, w tym uwzględnienie ZB jako przystanku (-ów) linii z
            Targówka na Tarchomin. Jako bardzo szybko rozwijająca się (w odniesieniu do
            liczby mieszkańców) dzielnica, Białołęka powinna mieć perspektywę szybkiego
            połączenia z resztą Warszawy.
            Do działań doraźnych należy zaliczyć np. możliwość utworzenia dodatkowego
            wjazdu na Trasę Toruńską poprzez położenie drogi pomiędzy ul. Lewandów a rondem
            przy Trasie prawie naprzeciwko marketu IKEA. Pozwoli to (poza oczywistym
            udogodnieniem dla okolicznych mieszkańców ZB) na skierowanie części ruchu
            tranzytowego z Marek bezpośrednio na Trasę Toruńską co powinno spowodować
            zmniejszenia natężenia ruchu kołowego na ul. Głębockiej i Lewandów. Innym
            sposobem pomocnym w rozładowaniu korków, tym razem na ul. Białołeckiej, byłoby
            połączenie jej drogą o dobrej nawierzchni z ul. Annopol. Wskazane byłoby także
            podjęcie kroków mających na celu wydłużenie linii tramwajowej z pętli Annopol
            na tereny Zielonej Białołęki – przy tak dużym natężeniu ruchu ulicznego, braku
            Mostu Północnego i zamierzonego remontu Trasy Toruńskiej rozwiązanie takie
            umożliwiłoby w miarę szybkie połączenie ZB z resztą Warszawy.
            Do czasu powstania układu komunikacyjnego z prawdziwego zdarzenia i odciążenia
            ulic ZB od ruchu tranzytowego proponujemy podział ulic na ZB na trzy kategorie:
            Kategoria I – ulice tymczasowo pełniące rolę tranzytowych: Białołęcka,
            Ostródzka (z przedłużeniem Mochtyńskiej), Głębocka (z przedłużeniem Kątów
            Grodziskich). Ulice te powinny być w miarę możliwości poszerzone, a tam gdzie
            jest brak takiej możliwości powinny być podjęte inne środki mające na
            celu „upłynnienie” ruchu przy zachowaniu jednak lokalnego charakteru tych dróg.
            Ulice te powinny być oświetlone po obu stronach, a chodniki położone także z
            obu stron jezdni. Wszelkie ubytki i uszkodzenia nawierzchni powinny być usuwane
            w trybie awaryjnym, w tempie ekspresowym. Skrzyżowania z innymi ulicami
            skonstruowane tak aby zapewnić bezpieczeństwo (obecnie jaskrawymi przykładami
            takich niebezpiecznych skrzyżowań są: Głębockiej z Małej Brzozy przy Trasie
            Toruńskiej oraz Ostródzkiej z Juranda ze Spychowa). W miejscach powodujących
            obecnie częste wstrzymanie ruchu kołowego należy uwzględnić dodatkowe pasy do
            skrętu (np. ul. Głębocka do skrętu w lewo na ul. Lewandów, ul. Berensona do
            skrętu w lewo przy zbiegu z Kątami Grodziskimi). Przy przystankach autobusowych
            bezwzględnie powinny być wykonane
            • jogger007 cd. 02.04.07, 12:58
             W miejscach powodujących obecnie częste wstrzymanie ruchu kołowego należy
             uwzględnić dodatkowe pasy do skrętu (np. ul. Głębocka do skrętu w lewo na ul.
             Lewandów, ul. Berensona do skrętu w lewo przy zbiegu z Kątami Grodziskimi).
             Przy przystankach autobusowych bezwzględnie powinny być wykonane zatoczki
             umożliwiające ciągły i bezpieczny ruch samochodów. Każdą z tych ulic –
             praktycznie na całej ich długości – powinna kursować linia autobusowa nie
             rzadziej niż 15 min w okresie szczytu. Plany inwestycyjne w odniesieniu do tej
             grupy ulic należy traktować jako strategiczne i umieścić z wieloletnim planie
             inwestycyjnym.
             Kategoria II – ważniejsze drogi przelotowe, będące obecnie często częściami
             tras tranzytowych i służące z reguły ponad-lokalnemu ruchowi mieszkańców. Do
             ulic tych należy zaliczyć: Olesin, Ruskowy Brud, Kobiałka, Zdziarska i
             Mańkowska, Warzelnicza, Lewandów, Berensona, Juranda ze Spychowa. Ulice te
             powinny bezwzględnie jak najszybciej posiadać utwardzoną nawierzchnię,
             oświetlenie oraz ułożony chodnik z jednej strony jako minimum. Na części z tych
             ulic należy docelowo przewidzieć komunikację ZTM. Ważniejsze inwestycje
             dotyczące tej kategorii ulic powinny znaleźć się w wieloletnim planie
             inwestycyjnym, a drobniejsze przedsięwzięcia w planach rocznych.
             Kategoria III – mniejsze ulice lokalne. Ulice te powinny być utwardzane i
             oświetlane w miarę możliwości inwestycyjnych dzielnicy, przy czym kryteriami
             kolejności modernizowania drogi powinny być: stopień zabudowy przy ulicy,
             liczba mieszkańców, liczba domów, przelotowość tj. możliwość wykorzystania
             przez innych mieszkańców dla ruchu kołowego. Ulice zaliczone do tej kategorii
             powinny być wprowadzane do planu inwestycyjnego dzielnicy corocznie ze względu
             na zmieniającą się sytuację (np. ul. Jarzębinowa, która praktycznie powstała i
             została zabudowana w ciągu 2 lat).
             Konieczne jest uwzględnienie możliwości komunikacyjnych ZB tj. przepustowości
             dróg w odniesieniu do liczby wydawanych pozwoleń na budowę. Rozwijające się
             systematycznie Osiedle Derby, na którym mieszka już ponad 10 tyś. mieszkańców
             posiada tylko jedną drogę dojazdową (Skarbka z Gór) do ul. Berensona. W razie
             potrzeby przyjazdu karetki pogotowia lub straży pożarnej na to osiedle może
             okazać się, że jest to niemożliwe w krótkim okresie czasu. Dlatego wydawanie
             dalszych pozwoleń na budowę należy uwarunkować wkładem inwestorów w
             infrastrukturę drogową ZB np. poprzez zapewnienie dodatkowego pasa ruchu na
             wjeździe/wyjeździe z osiedla, przebudowę skrzyżowania oraz budowę co najmniej
             dwóch dróg dojazdowych do osiedli. Dotyczy to nie tylko nowych, ale także
             wydanych już pozwoleń np. dla Osiedla Regaty na ul. Kobiałka (planowane 22
             budynki i 5 tys. mieszkańców) oraz projektowanego Osiedla Wiśniowy Sad przy ul.
             Białołęckiej.
             Komunikacja ZTM – jak wspomniano wyżej obecnie na obszarze ZB kursuje pięć
             linii autobusowych, w tym dwie praktycznie tylko po obrzeżach. Brak
             bezpośredniej komunikacji z resztą Białołęki sprawia, że mieszkańcy ZB
             załatwiają większość swoich życiowych spraw na Tarchominie. Dzieci z terenów
             ZB, wobec małej liczby szkół na naszym terenie, nie maja szansy bezpośredniego
             dotarcia do pozostałych szkół w dzielnicy. Istnieje zatem pilna potrzeba
             połączenia rozbitej dotychczas wewnętrznie ze względu na zły stan dróg ZB z
             resztą dzielnicy poprzez wprowadzenie autobusu kursującego przekrojowo przez ZB
             i łączącego ją z ratuszem i okolicą.
             Niezbędne jest podjęcie przez władze dzielnicy rozmów z ZTM, które spowodują
             rozwiązanie problemów komunikacyjnych ZB. Mieszkańcy starają się interweniować
             w celu poprawy komunikacji autobusowej (m.in. zmiana tras – wydłużenie linii,
             zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów itp.) jednak nasze działania
             jako jednostek, nie wsparte powagą urzędu, odnoszą minimalny skutek. Do
             najważniejszych spraw, które należy ustalić z ZTM należy naszym zdaniem:
             wypracowanie schematu komunikacyjnego na ZB przy wzięciu pod uwagę istniejącej
             zabudowy oraz inwestycji w trakcie realizacji lub planowania, ustalenie listy
             skrzyżowań i dróg, które należy przebudować (zbudować), aby przystosować je do
             ruchu autobusowego, sposób jak najbardziej racjonalnego wykorzystania pętli
             Olesin wobec planowanej likwidacji pętli Mańki-Wojdy lub budowę w pobliżu innej
             pętli. Podkreślić należy, konieczność lepszej współpracy pomiędzy ZTM i
             władzami dzielnicy, wobec faktu, że m.in. o działaniach polegających na budowie
             zatoczek pod przystanki autobusowe na ul. Zdziarskiej i Ruskowy Bród ZTM
             dowiedział się – jak twierdził – dopiero w styczniu 2007 r. od mieszkańców ZB.
             Przedstawiając powyższe zwracamy się do Rady Dzielnicy Białołęka o
             przedstawienie (w porozumieniu z właściwymi urzędami i instytucjami)
             harmonogramu działań mających na celu rozwiązanie problemów w zakresie
             infrastruktury drogowej na Zielonej Białołęce w terminie do 31 maja 2007 roku i
             podanie ich do publicznej wiadomości na stronie dzielnicy. Oczekujemy na
             wymienienie konkretnych działań, które zostaną podjęte z podaniem terminów ich
             rozpoczęcia i zakończenia co umożliwi monitoring oraz kontynuację realizacji
             harmonogramu również w następnych kadencjach Rady.
            • hajduczka20 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 02.04.07, 22:17
             Dość częśto poruszany przez mieszkańców w mojej okolicy ( ichyba nie tylko) to
             temat rosnącej lawinowo liczby samochodó ze względu na powstające szybko
             osiedla.
             Dość prostą zmianą jest też urealnienie planów zagospodarowania - najpierw
             jaksc komunikacja, a potem budowa bloków, a nie jak to mammiejsce obecnie
             odwrotnei. Może mozna wpłynąć na zmiany w planach zagospodarowania i też w ten
             sposób ograniczyć problemy komunikacyjne.
             Domki jednorodzinne nie generują takiego ruchu jak np. Derby z jedynyw wyjazdem
             Skarbka do Berensona
             • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 03.04.07, 13:38
              Wydaje mi się, że te tematy już są poruszane. Być może jednak trzeba coś
              zmienić - wtedy najlepiej byłoby podać mi propozycję zapisu do uwzględnienia.
              Co do zagospodarowania to zastanawiałem się czy nie wystąpić o całkowite
              wstrzymanie lub przynajmniej ograniczenie nowych budów, ale niewiele by to dało
              bo nawet przy status quo na ZB ruch samochodowy i tak by się zwiększał ze
              względu na coraz bardziej rosnącą liczbę mieszkańców okolic W-wy.
              • krysich Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 03.04.07, 18:47
               Uważajcie, bo te pomysły o całkowitym wstrzymaniu budowy to ja znakomicie
               pamiętam, a było to przez 20 lat- od lat 60-tych do 1989, kiedy powstała nasza
               gmina Białołęka. To ostatnie 18 lat- uwolnienie terenów pod zabudowę zapewniło
               jej rozwój. Trzeba zadbać o harmonijny rozwój, a nie hamować. Przez pierwsze
               kilka lat ludzie miejscowi budowali własne domy, sprzedając jedną czy dwie
               działki- pozyskiwali pieniądze na budowę. Potem budowały ich dzieci, znajomi
               itd., stąd wąskie, często zamknięte, prywatne ulice, gdzie gmina nie inwestuje
               lub nie ma miejsca na poszerzenie. Ja rozumeim, że w tych pierwszych latach
               trudno było zapanować nad planami na ZB, ale teraz już trzeba. Najgorsza jest
               pomieszanie zabudowy wielorodzinnej i domków.Zgadzam się, tego trzeba pilnować.
               • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 04.04.07, 14:35
                W całej rozciągłości zgadzam się z przedmówcą - z tą tylko uwagą, iż o
                wstrzymaniu pozwoleń napisałem w kontekście bezsensowności takiego działania.
             • mpy007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 03.04.07, 14:57
              jak widać wszystkie tematy infrastrukturalne wiążą się ze sobą.

              jeśli chodzi o mpzp, to moim zdaniem można pójść jeszcze dalej i sprawdzić
              generalnie ich sensowność. tak, aby nie tylko doprowadzić do sytuacji, że bloki
              powstaną po powstaniu infrastruktury, ale aby ZB została podzielona na strefy,
              z przeznaczeniem na budownictwo jedno i wielorodzinne.
              • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 04.04.07, 14:46
               Tylko ile jeszcze może potrwać tworzenie MPZG jeżeli (muszę dać ten przykład
               wynikający z osobistego doświadczenia) szybkość działania urzędu jest żadna. Na
               zwykły papierek, nawet nie wyciąg z MPZP (bo go nie ma), ale zaświadczenie, że
               dana działka nie jest objęta uchwalonym MPZG dzielnica każe czekać 30 dni!!!
               Zrozumiałbym, żeby plan był i trzeba byłoby coś sprawdzić w rejestrze,
               skonsultować itp. Ale jak go nie ma to wystarczyłoby w gotowym już druczku
               wpisać na miejscu od ręki tylko nr działki, obręb i koniec pieśni - czas z
               przerwą na popicie kawki maksymalnie 5 minut. No, ale to zbyt proste.
               Ja osobiście mam nadzieję, że zmuszenie urzędu do opracowania perspektywicznego
               układu dróg i komunikacji dzięki takim działaniom jak m.in. to
               memorandum "ustawi" w dużej części automatycznie sposób i rodzaj zabudowy
               terenu.
               • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 05.04.07, 14:44
                Przypaminam się:
                "proszę jeszcze raz uwagi do 09.04.2007 r.
                Nie wiem także jakie jest ostatecznie stanowisko SZB - czy zechcecie firmować
                dokument? Wówczas przejmujecie sprawę i jako autorzy "na zewnątrz" nanosicie
                ewentualne swoje poprawki (bez mojego udziału), z tym że zastrzegam, iż wersja
                przedłożona urzędowi powinna być w tym wątku "upubliczniona". Jeżeli
                Stowarzyszenie nie chce się do sprawy mieszać wdzięczny byłbym również za jakiś
                sygnał. Na odpowiedź czekam do 05.09.br. W razie gdyby SZB nie było
                zainteresowane tematem czy są chętni (poza mną) do podpisania memorandum do
                dzielnicy? Proszę na razie o wstępne zgłoszenia na forum, zaś kontakt ustalimy
                w zależności od rozwoju sytuacji."
                Jeżeli SZB nie chce materiału firomwac to może przynajmniej jego członkowie
                zgłoszą swoje uwagi do zapisów? Naprawdę jest Wam aż tak dobrze i niczego nie
                potrzebujecie?
                • jogger007 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 07.04.07, 20:43
                 Wyciągam temat na górę. Czy bedą jeszcze jakieś uwagi?
                 • chaladia Uwagi: 09.04.07, 14:27
                  Zielona Białołęka cierpi komunikacyjnie z trzech powodów:
                  1. Z powodu własnego rozrostu.
                  2. Z powodu tranzytu jadącego przez ZB z Ostrołęki, Różana, Pułtuska, Zegrza z
                  jednej strony i Marek, Zielonki i Wołomina z dugiej strony.
                  3. Z powodu zakorkowania TT - naszego jedynego łącznika z Warszawą (pomijam
                  równie zakorkowaną jednopasmówkę Wincentego).

                  Na każdą z tych bolączek powinno być inne lekarstwo i nie sądzę, by udało się
                  leczyć którąkolwiek przy pomocy specyfiku odpowiedniego na pozostałe.

                  I tak: Komunikacja lokalna ZB powinna być oparta o istniejące ulice Ostródzką,
                  Głębocką, Mochtyńką, Ruskowy Bród, Juranda ze Spychowa itd oraz - last-not-
                  least Płochocińską. Jeśli nie byłoby na ZB tranzytu, to dla ruchu lokalnego
                  samochodowego i autobusowego wystarczyłby one w zupełności jeszcze na długo.
                  Problemem jest brak ścieżek rowerowych i chodników. A odległości na ZB
                  są "rowerowe". Problemem może się okazać brak szerkości tych ulic dla
                  wkomponowania w nie ścieżek rowerowych. Może należałoby więc pomyśleć o
                  przeprowadzeniu oddzielnych ciągów rowerowo-pieszych po obecnych miedzach, nie
                  używanych rowach meliortacyjnych itp.

                  Drugi problem to komunikacja zbiorowa. Autobusy mają tą wadę, że korzystają z
                  zakorkowanych ulic i przez to są niewydajne. Waldek Roszak zgłaszał propozyjcę
                  poprowadzenia tramwaju od ul. Budowlanej. Pomysł trochę kosztowny, bo trzeba by
                  zbudować estakadę nad TT, ale z drugiej strony fakt, że linia przebiegałaby
                  koło Urzędu Dzielnicy i szpitala oraz pomogła wyprowadzić ruch z innego
                  zagłębia budowlanego przy Lasku Bródnowskim mógłby uzyskać dla niej poparcie
                  różnego rodzaju Władz. Ja miałem pomysł tańszy w realizacji, ale mniej
                  spektakularny - poprowadzenie linii tramwajowej jednotorowiskowej od pętli
                  Annopol wzdłuż ul. Artyleryjskiej do osiedli Agroman i Derby. Podobnie można by
                  doprowadzić kolejne odgałęzienie od petli przy Coca Cola Bottlers aż w okolice
                  Białołęckiej.
                  Sama obecność linii tramwajowych, które jadąc po wydzielonym torowisku nie boją
                  się "korków" w Centrum mogłaby skłonić wielu mieszkańców ZB do zostawienia
                  samochodów w domu.

                  Jest jeszcze taka koncepcja, by dogadać się z PKP (ktoś powie, ze to Mission
                  Impossible) i poprowadzić też jednotorowiskową linię kolejową od Łodygowej
                  przez osiedle wybudowane przez "Budimex" (jeden przystanek), Centrum M1 (drugi
                  przystanek), Agromana (trzeci przystanek), Kąty Grodziskie (przystanek
                  końcowy). Mógłby tam kursować albo autobus szynowy do Dw. Wileńskiego, albo
                  nawet składy podmiejskie...

                  Drugi problem to tranzyt. Do przeniesienia takiego ruchu nasze ulice nie są
                  przystosowane. Jedyna ulica, któa można by teoretycznie poszerzyć do 2*2 pasm
                  to Płochocińska, ale to nie da wiele. Jedynym rozwiązaniem może być budowa TMP
                  i TOG - i to w pełnym zakresie, czyli TOG od ronda w Zegrzu, a TMP od
                  skrzyżowania w Markach. Póki co, nawet mapy "Copernicusa" nie pokazują
                  planowanego przebiegu tych ulic... Należy intensywnie rozmawiać z PT Gminami
                  Ościennymi o planach budowy, bo z tego co widzę, to wydaje się tam pozwolenia
                  na budowę tak, że będą z tego protesty.

                  Jeśli chodzi o problem zakorkowanej TT i Mostu Grota, to niewiele można zrobić,
                  ale można odciążyć Most zabierając z niego ruch z Tarchomina. Miał to zrobić
                  Most Północny, ale już wiadomo, że nie powstanie. Wobec tego postuluję
                  rozwiązania zastępcze na kilkanaście lat:
                  1. Budowę mostu baileyowskiego (takiego jak był Most Syreny) z Tarchomina do
                  istniejąceg Węzłą Młocińskiego. Takie coś wyprowadzi ten ruch, który obecnie
                  wciska się na Most Grota z ul Modlińskiej. Jak nie będzie tego strumienia, to
                  być może uda się jakoś przeżyć.
                  2. Budowę linii tramwajowej od pętli FSO Żerań do Winnicy. Póki co, można by to
                  zrobić oszczędnościowo i bezkolizyjnie, tzn. wykorzystując istniejące przejście
                  pod Mostem Grota dla Traktu Nadwiślańskiego, a most nad Kanałem Żerańskim też
                  zbudować z elementów baileyowskich, żeby było szybciej i bez przetargu na
                  projekt, który wywołuje największe perturbacje ze zględu na chore podejście do
                  przetargów 99% polskich architektów.

                  I to by było na tyle...
                  • jogger007 Re: Uwagi: 11.04.07, 15:36
                   Dzięki, nie wiem jak to się stało ale dopiero dzisiaj przeczytałem ten post.
                   Zachęcam inne osoby do zabrania głosu. Trzeba temat ruszać to też jest impuls
                   dla decydentów - milczeniem i czekaniem niczego nie zwojujemy. Aha i jeszcze
                   jedno - ponieważ SZB nie chce się angażować proszę o wstępne zgłoszenia na
                   forum osób, które byłyby skłonne do podpisania materiału. Będę się odzywał na
                   priva. Trochę głupio bedzie wyglądał jeżeli wystąpię sam, przydała by się choć
                   3-5 osobowa reprezentacja.
                   • waldek_roszak Re: Uwagi od SZB 11.04.07, 15:53
                    jogger007 napisał:
                    > Aha i jeszcze
                    > jedno - ponieważ SZB nie chce się angażować proszę o wstępne zgłoszenia na
                    > forum osób, które byłyby skłonne do podpisania materiału.

                    Drogi Joggerze, bardzo Ciebie proszę, abyś NIE ZAMIESZCZAŁ na forum
                    NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI.

                    Jest mi bardzo przykro, gdy czytam na forum takie wypowiedzi...


                    Jak dobrze wiesz, wielokrotnie próbowaliśmy się z Tobą kontaktować. Do tej pory
                    nie poznaliśmy Ciebie. Nawet nie znamy Twojego imienia. Podawaliśmy pełne
                    namiary do siebie. Niestety bez skutku. Jedyną odpowiedzią było podanie adresu
                    e-mail do Ciebie.


                    Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia dlaczego tak postępujesz. Myślę, że
                    wszystkich forumowiczów bardzo cieszy Twoje zaangażowanie. Wykonałeś wielką
                    pracę. To super, że chciało się Tobie w to zaangażować.

                    Wydaje mi się, że to bardzo trudne zadanie, które wymaga zespołowej pracy.
                    Niestety całą pracę wykonujesz samodzielnie.


                    Pozdrowienia

                    Waldek Roszak
                    • jogger007 Re: Uwagi od SZB 12.04.07, 13:36
                     Albo ja nie umiem czytać, albo się nie rozumiemy. Pozwolisz, że przedstawię
                     historycznie zapisy z tego wątku, które doprowadziły mnie do powyższej
                     konkluzji:
                     16.03.07 godz. 16.10 - rozpoczęcie tematu, przywołanie do udziału SZB
                     (oczekiwanie na sygnały i propozycje),
                     23.03.07 godz. 14.29 - sawicewa1 napisała, że jogger007 nie chce dołączyć do
                     SZB (informacja z innego wątku, nie do końca prawdziwa, ale już nie będę szukał
                     na forum).
                     23.03.07 godz. 13.25 - moja odpowiedź, że SZB może wykorzystać materiał, a mnie
                     traktować jako "członka-sympatyka".
                     27.03.07 godz. 09.47 - waldemar_roszak napisał, iż próby kontaktu kończyły się
                     podaniem e-maila jako kontaktu. (dodam, tylko że na e-mail nikt z SZB nie
                     kontaktował się ze mną).
                     27.03.07 godz. 11.54 - informacja ode mnie, że nie mam czasu na czasochłonne
                     spotkania, narady i dyskusje, a działalność w tym temacie wykonuję dorywczo.
                     02.04.07 godz. 12.55 - mój post m.in. z zapytaniem do SZB czy są zainteresowani
                     tematem. Jeżeli tak to mogą przejąć materiał, poprawić go i firmować (warunek
                     upublicznienie).
                     05.04.07 godz. 14.44 - przypominałem się, ponowne przypomnienie w dniu 07.04.07
                     o godz. 20.43.
                     Dopiero 11.04.07 o godz. 15.36 popełniłem post o braku zainteresowania SZB
                     tematem.
                     Przeczytaj uważnie to co powyżej oraz - dla odnowienia pamięci - cytat z posta:
                     "Przypaminam się:
                     "proszę jeszcze raz uwagi do 09.04.2007 r.
                     Nie wiem także jakie jest ostatecznie stanowisko SZB - czy zechcecie firmować
                     dokument? Wówczas przejmujecie sprawę i jako autorzy "na zewnątrz" nanosicie
                     ewentualne swoje poprawki (bez mojego udziału), z tym że zastrzegam, iż wersja
                     przedłożona urzędowi powinna być w tym wątku "upubliczniona". Jeżeli
                     Stowarzyszenie nie chce się do sprawy mieszać wdzięczny byłbym również za jakiś
                     sygnał. Na odpowiedź czekam do 05.09.br. W razie gdyby SZB nie było
                     zainteresowane tematem czy są chętni (poza mną) do podpisania memorandum do
                     dzielnicy? Proszę na razie o wstępne zgłoszenia na forum, zaś kontakt ustalimy
                     w zależności od rozwoju sytuacji."
                     Jeżeli SZB nie chce materiału firomwac to może przynajmniej jego członkowie
                     zgłoszą swoje uwagi do zapisów? Naprawdę jest Wam aż tak dobrze i niczego nie
                     potrzebujecie?"
                     Jakie wysnułbyś wnioski? Jeżeli do tego dodam, że sawicewa1 (członek SZB)
                     początkowo chętna do zaprezentowania memorandum na spotkaniu Rady Dzielnicy
                     nagle odpuściła, to chyba nie można mieć do mnie pretensji, za stwierdzenie o
                     braku zainteresowania. Być może to ja jestem zbyt przeczulony, ale nie
                     chciałbym, żeby sprawa została zaniedbana.
                     Zauważam też mimochodem, że nikt z SZB nie zgłosił merytorycznych uwag w tym
                     temacie. Nie wiem czy naprawdę jest istotne to czy jestem czy też nie członkiem
                     SZB?
                     PROPONUJĘ ZGODĘ. Nie ma chyba sensu roztrząsać sprawy bo to niczemu nie służy.
                     Prawdopodobnie długo moglibyśmy przerzucać się argumentami, cytować wypowiedzi
                     i udowadniać kto ma rację.
                     Ja po raz kolejny potwierdzam, że jeżeli SZB jest zainteresowane to jak
                     najbardziej "udostępniam" materiał w celu dalszego wykorzystania (żeby rozwiać
                     wszelkie wątpliwości - nie jestem "przywiązany" do użytych zapisów i
                     stwierdzeń). Myślę, że wszyscy pomagający mi zgodzą się, iż SZB może
                     ukształtować memorandum w zupełnie inny sposób. Konieczne jest jednak, aby
                     praca była kontynuowana i zakończona złożeniem materiału do Rady Dzielnicy.
                     Dałem pewien początkowy impuls, włożyłem podobnie jak inne osoby trochę pracy i
                     czasu, ale jak już podkreślałem na pewno SZB będzie lepszym i bardziej
                     wiarygodnym dla władz reprezentantem mieszkańców niż pojedynczy człowiek.
                     • mpy007 Re: Uwagi od SZB 12.04.07, 14:15
                      jako wyjątkowo koncyliacyja osoba w pełni popieram dążenie do zgody smile

                      jak do tej pory wasza wymiana uprzejmości pokazuje jak można się między sobą
                      NIE dogadać mimo daleko idącej zbieżności i poglądów (a przynajmniej ja taką
                      zbieżność widzę)

                      memorandum zrobi pewnie większe wrażenie jeżeli będzie popierane przez SZB
                      (popierane albo wręcz zgłoszone) i to niezależnie od ilości podpisów. SZB
                      zaistniało już jako byt publiczny, wydaje mi się, że jeśli nie znajdziemy
                      kompromisu i nie będziemy występować wspólnie (na przykład pod szyldem SZB) w
                      sprawach dotyczących całej ZB to będzie to trochę niepoważne. 25 osób na forum
                      i nie potrafią się ze sobą dogadać...

                      mam więc prośbę do SZB o określenie czy jest zainteresowane "przejęciem"
                      memorandum. Oraz jeśli tak - to na jakich warunkach?

                      O ile dobrze zrozumiałem joggera to jego warunki zostały zamieszczone w
                      powyższym mailu. Włożył w to sporo pracy i nie chce, aby sprawa się rozmyła w
                      ustaleniach, sprawdzeniach i uzgodnieniach.

                      pozdrawiam
                      Marcin
                      • jogger007 Re: Uwagi od SZB 13.04.07, 13:29
                       Wyciągam temat na górę.
                       Co do Twojego posta chcę tylko dodać, że nie chodzi mi bynajmniej o "moją"
                       pracę, ale o załatwienie sprawy. Sprawa "upublicznienia" materiału jest dla
                       mnie ważna z tego względu iż SZB ma bardzo złą strategię komunikacji.
                       Praktycznie o działaniach Stowarzyszenia dowiadujemy się po fakcie jak już coś
                       jest zrobione.
                       I ostatnia uwaga:
                       Początkowo miał być to tylko materiał porządkujący i ustalający pewne
                       priorytety na ZB w inwestycjach drogowych, aby uniknąć nietrafionych decyzji w
                       tym zakresie. Potem stwierdziłem, że należy odnieść się również do obecnego
                       stanu na drogach i do tego czego byśmy oczekiwali. Aktualnie sądzę, że trzeba
                       jeszcze rozbudować temat o wątek zabudowy - w kontekście wydolności systemu
                       drogowego ZB, a tym samym włączyć tak istotną sprawę jak plany zagospodarowania
                       przestrzennego oraz pozwolenia na budowę. Moim zdaniem powołując się na:
                       - uchwalanie planów zagospodarowania i wydawania pozwoleń na budowę przez urząd
                       miasta,
                       - nadzór właścicielski urzędu miasta nad spółkami typu ZTM,
                       - lepsze możliwości dialogu z innymi instytucjami i firmami np. (np. drogowymi)
                       należy kopie memoriału złożyć do Prezydenta m.st. W-wy (H.Gronkiewicz-Waltz)
                       oraz do przewodniczących Komisji Rady m.st. W-wy: Infrastruktury i Inwestycji
                       (Dariusz Klimaszewski) oraz Ładu Przestrzennego (Paweł Ciesielski).
                       Żeby nie było, iż zwalam całą robotę na innych mogę np. za poświadczeniem
                       dostarczyć kopie do sekretariatów wyżej wymienionych.
                       • jogger007 Re: Uwagi od SZB 16.04.07, 13:27
                        Po raz kolejny wyciągam temat na górę. Czekam na odpowiedź SZB odnośnie mojej
                        propozycji. Czy naprawdę w obliczu zalewu informacji o planowanych inwestycjach
                        mieszkaniowych nie uważacie, że trzeba zwrócić uwagę decydentów
                        na "przepustowość" dzielnicy, a w tym kontekście również oprotestować wydawanie
                        pozwoleń na inną niż jednorodzinna zabudowę?
                        • jogger007 Re: Uwagi od SZB 18.04.07, 12:57
                         PUK, PUK. Moze jednak ktoś z SZB się odezwie?????
                   • exxtremum panie jogger, nie histeryzuj 11.04.07, 16:16
                    To chyba jakieś nieporozumienie; nie jestem członkiem SZB i wielokrotnie
                    wzywałem na dywanik naszego radnego postami na tym forum, ale pan, panie Jogger
                    chyba przesadzasz, o ile po prostu nie mijasz się z prawdą; śledzę wątki na tym
                    forum dość regularnie i widzę, że to Ty nie chcesz się angażować w działania
                    SZB, czemu wielokrotnie dawałeś pan wyraz; Mam wrażenie, że chciałbyś pan, by
                    SZB po prostu akceptowało i potem wdrażało w życie pańskie pomysły - takich
                    pomysłów to tu każdy ma mnóstwo i każdy myśli, że jego propozycje są wspaniałe;
                    chodzi tu o ludzi, którzy wzięliby byka za rogi i zaczęli działać, zbierać
                    podpisy, umawiać się z urzędnikami itd; ale pan na to nie masz czasu - a
                    pisanie na forum, to każdy może uskuteczniać, tylko co z tego...
                    jogger007 napisał:

                    > Aha i jeszcze
                    > jedno - ponieważ SZB nie chce się angażować proszę o wstępne zgłoszenia na
                    > forum osób, które byłyby skłonne do podpisania materiału. Będę się odzywał na
                    > priva. Trochę głupio bedzie wyglądał jeżeli wystąpię sam, przydała by się
                    choć
                    > 3-5 osobowa reprezentacja.


                    • jogger007 Re: panie jogger, nie histeryzuj 12.04.07, 12:38
                     Zgadzam się częściowo. Nie chcę być członkiem SZB. A co do angażowania się w
                     działania tego Stowarzyszenia, to mogę ale nie muszę: w zależności od tematu,
                     wolnego czasu no i oczywiście tego czy mi dane działanie odpowiada.
                     Co do "moich" pomysłów. Po pierwsze praca była grupowa, a przynajmniej taka
                     miała być w założeniu i każdy mógł zgłosić propozycje i uwagi. To, że odzew nie
                     był zbyt wielki nie zależało ode mnie (np. Ty mimo - jak piszesz - śledzenia
                     wątku, nie zabrałeś/aś głosu pomimo mnóstwa wspaniałych pomysłów). Po drugie
                     wielokrotnie podkreślałem i pisałem, że rozpoczynam pewne działanie, ale
                     powinno być ono firmowane przez grupę najlepiej SZB. Dlatego proponowałem też,
                     żeby Stowarzyszenie przejęło ten temat, zrobiło odpowiednie poprawki zgodnie ze
                     swoją wiedzą i wolą (skoro nie odpowiadają mu jakieś zapisy). Niestety
                     odpowiedzi - poza propozycją spotkania (na co się nie zgodziłem z braku czasu i
                     uważając, że poprawki i uwagi można zgłosić na forum) - nie doczekałem się.
                     "Pisanie na forum każdy może uskuteczniać...". Oczywiście, że wszystkiego nie
                     załatwię, ale przynajmniej staram się być w jakiś sposób aktywny. Natomiast z
                     Twojego postu wynika, że najlepiej rzucić to wszystko w diabły i przyjąć
                     podobnie jak Ty i znaczna część forumowiczów postawę roszczeniową.
                     Przykre jest głownie to, że nie dyskutujemy o sprawach merytorycznych, a
                     tracimy czas na bzdury. Przestawicielowi SZB na Jego post odpowiadam osobno.
                  • chaladia Ciąg dalszy uwag 11.04.07, 19:53
                   Odsuwając na bok kłótnie, jakie wybuchły po moim poście, a będące jakby nie
                   całkiem na temat, pozwolę sobie kontynuować moje uwagi jako iżyniera.

                   Ktokolwiek planuje rozwój ZB, powinien bardzo dokładnie przemyśleć przebieg
                   przyszłych tras głównych linii kanalizacyjnych i wodociągowych. Gdybyśmy mieli
                   sieć komunikacyjną dysponującą jakimś zapasem przepustowości, to zapewne można
                   by poprowadzić kanalizę pod ulicami i jakoś by to było. Pół świata tak ma (a
                   drugie pół nie ma kanalizacji wogóle i dlatego ZB to drugi świat). Niestety, na
                   samą myśl, że Ostródzka albo Głębocka mogłyby zostać zwężone do jednego pasa w
                   obie strony zalewa mnie zimny pot.
                   Ponieważ jednocześnie nie mamy co liczyć na to, że zanim zacznie się budowa
                   sieci kanalizacyjnej, powstaną TOG i TMP, które rozwiązałyby problem
                   komunikacji - to trzeba by wymyśleć jakieś niekolizyjne przebiegi głównych
                   magistrali kanalizacyjnych, tak by nasze ulice jak najmniej ucierpiały.

                   A co do kanalizacji deszczowej - to chyba będzie ona musiała poczekać do
                   zbudowania TOG i TMP...
                   • mpy007 Re: Ciąg dalszy uwag 12.04.07, 08:52
                    mam wrażenie, że, przynajmniej częściowo, takie trasy już są zaplanowane.
                    śledząc ogłoszenia na stronie UD trafiłem na przynajmniej kilka śladów
                    działalności już realizacyjnej (przynajmniej w osi Wschód-Zachód)
  • nikkka13 Re: DROGI, OŚWIETLENIE, CHODNIKI, KOMUNIKACJA 04.04.07, 14:48
   hej, szukam czegoś do kupienia i nie moge się zdecydować czy to ma być
   mieszkanie w bloku, szeregowe czy bliźniak, czy możecie mi coś doradzić?
   gdzie można obejrzec jakieś inwestycje i jakie są ceny, pozdrawiam nikkka

   na co powinnam zwrócić uwage przy kupnie u developera?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka