25.08.07, 21:11
Tero bandó słózieczka na literka 'D' ze słożniczka Steffena
Obserwuj wątek
  • rita100 Re:dać - pozwolić, polecić, nakazać 25.08.07, 21:16
   dać - pozwolić, polecić, nakazać

   Doj mu trocha pozaboziać sia twojami zabowkami.
   Woter doł Reskamu poźiedzić, że łuż ziancy mu koni nie pożiczi, bo łod niego
   wrocajó zawdi spocóne.
   • rita100 Re:daleczki - bardzo daleki 25.08.07, 21:17
    daleczki - bardzo daleki

    Gdziś w daleczkam kraju żuła sobzie staro babulinka.
    • rita100 Re:dampfer - parnik do gotowania 25.08.07, 21:24
     dampfer - parnik do gotowania ziemniaków dla trzody chlewnej; statek parowy

     Kożdi zainkszi gospodorz mo dampfer do kartoflów.
     Przejechalim sia dampfram po jeziorach mazurskych.
     • rita100 Re:darować - trwać, przewlekać się 26.08.07, 20:04
      darować - trwać, przewlekać się

      Długo darowało asz wojna sia skónczuła.
      Nie ziam, co jam tak długo daruje, nie jodó i nie jodó.
      • rita100 Re:dawić się, doźić sia - dławić się 26.08.07, 20:05
       dawić się, doźić sia - dławić się, dusić się

       Nie pogris dobrze jepka i zaczół sia doźić.
       Nie ściskoj mu sziji, bo sia łudoźi.
       • rita100 Re:december, dycember - grudzień 26.08.07, 20:13
        december, dycember - grudzień
        • rita100 Re:dech, dechu - dech, oddech 26.08.07, 20:22
         dech, dechu - dech, oddech

         Tak sia zmanczuł, że mu dechu zabrokło.
         • rita100 Re:dega, dyga - szabla 26.08.07, 20:23
          dega, dyga - szabla, broń sieczna, bagnet
          • rita100 Re:dejcug, dyjcug - pociąg pośpieszny 26.08.07, 20:24
           dejcug, dyjcug - pociąg pośpieszny

           Ludzie ze wsi dyjcugam nie jechali, bo buło za drogo.
           • rita100 Re:deka - szmaciak 26.08.07, 20:25
            deka - szmaciak

            Deki tkałi starsze kobzyti z poćiantych na paski flyków.
            • rita100 Re:dekować - pokrywać (dach) pokrywać 26.08.07, 20:26
             dekować - pokrywać (dach) pokrywać (klacz)

             Dawni ludzie dekowali dachi słómó, a tero muszó dekować dekówkó.
             • rita100 Re:dekówka - dachówka 26.08.07, 20:34
              dekówka - dachówka

              Zietrz zrzuciuł z dachu pora dekówków.
              • rita100 Re:denica, danica - długa deska 26.08.07, 20:38
               denica, danica - długa deska używana jako spód drabiniastego wozu.

               Jek sia wozi zboże z pola, to na danici zawdi łostaje trocha źiorków.
               • rita100 Re:deptać - ubijać nogami 26.08.07, 20:47
                deptać - ubijać nogami; o samcach ptaków, zapladniać, pompować powietrze do
                miechów organowych

                Trzeba dawać gójsioroziu trocha łowsu, bo łuż zaczino deptać gajsi.
                Hejnrich z dużó głowó nic nie robziuł, tilo deptoł łorgani i roznosuł telegrami.
                • rita100 Re:dera, dyra - stara szmata 26.08.07, 20:53
                 dera, dyra - stara szmata, podniszczony koc, prześcieradło

                 Te dyri łuż nie só suła worte, nolepsi przedoć to wszistko klatnikozi.
                 • rita100 Re:derczyna - drezyna 26.08.07, 20:57
                  derczyna - drezyna

                  Kolejorze jodó ciasam derezynó po szinach.
                  • rita100 Re:deszczka - mała deseczka 27.08.07, 20:56
                   deszczka - mała deseczka

                   Z tych deszczków zrobziwa sobzie wózek.
                   • rita100 Re:deszczowy - dżdżysty, słotny 27.08.07, 21:04
                    deszczowy - dżdżysty, słotny

                    Mowa tygo roku deszczowo ziosna.
                    • rita100 Re:dęga, danga - pręga od uderzeniem 27.08.07, 21:05
                     dęga, danga - pręga od uderzeniem batem, rózgą

                     Nie pożicza mu ziancy konia, bo łod niego przichodzi zawdi z grubami dangami.
                     • rita100 Re:diabu, djobu, djobła - diabeł 27.08.07, 21:09
                      diabu, djobu, djobła - diabeł

                      To chiba djobu toka zbrodnio wimiśluł.
                      • rita100 Re:diarium - gruby zeszyt 27.08.07, 21:10
                       diarium - gruby zeszyt

                       Kożdi z łuczniów w wiszszi klaśe maśoł mnuć diarium; chto go ni mnioł, dostowoł
                       ścinkó po rancach.
                       • rita100 Re:dłupać - dłubać 27.08.07, 21:11
                        dłupać - dłubać

                        Przestoń dłupać w nosie, bo bandziesz mnioł sochle.
                        • rita100 Re:dłużować - bronować pole wzdłuż 27.08.07, 21:18
                         dłużować - bronować pole wzdłuż

                         Łojciec dziś dłużuje łoronka pod siyw.
                         • rita100 Re:dłużyć się - przykrzyć się 27.08.07, 21:19
                          dłużyć się - przykrzyć się

                          Łuż mi sia dłużi na ti gościnie.
                         • rita100 Re:dobukać się - dopukać się 27.08.07, 21:20
                          dobukać się - dopukać się

                          Ni móg-am do niych sia dobukać, pewno nikogój nie ma w domu.
                         • rita100 Re:do ciemka, do camku- do ciemności 27.08.07, 21:25
                          do ciemka, do camku - do ciemności, do zmroku

                          Sieklim żito do camka
                         • rita100 Re:docierać komu, dociyrać - dokuczać 27.08.07, 21:40
                          docierać komu, dociyrać - dokuczać komu

                          Ale mu doter, bo łuż łod downa mnioł na niygo chropka.
                          Dociyroł mu, żebi wreście dług łotdoł.
                          Tak mi dociyra, że musza łodejść gdziyś na bok.
                         • rita100 Re:do czego - dlaczemu, czemu 27.08.07, 21:40
                          do czego - dlaczemu, czemu

                          Do czego tu znowuj przichodziś ?
                         • rita100 Re:doczynek, doczinek - zachód, zabieg 27.08.07, 21:42
                          doczynek, doczinek - zachód, zabieg, ambaras, trud

                          Mnielim gwołt doczinku, żebi sina wilózować z wojska.
                          Budować nie banda, to wimogo za dużo doczinku.
                         • rita100 Re:doczynkować się - zadawać sobie trud 27.08.07, 21:45
                          doczynkować się - zadawać sobie trud, trudzić się, zabiegać

                          Doczinkowoł sia dużo, żebi dzieci wichować, a tera łóne ło niego nie dbajó.
                         • rita100 Re:doganiać, dogonić - zapędzać do czegoś 28.08.07, 21:31
                          doganiać, dogonić - zapędzać do czegoś, zmuszać do czegoś

                          Szurki bili eszcze małe, a jusz jiych dogoniali do roboti.
                         • rita100 Re:dogarować, dogorować - dogotować 28.08.07, 21:33
                          dogarować, dogorować - dogotować

                          Kartofle wnet dogorujó, zaro bandzie łobziod.
                         • rita100 Re:dokomentny, dokomantni - dokladny 28.08.07, 21:58
                          dokomentny, dokomantni - dokladny, dokumentny

                          Łón je w swoji robocie dokomantni.
                         • rita100 Re:dolmeczer - tłumacz sądowy 28.08.07, 22:06
                          dolmeczer - tłumacz sądowy

                          Wszistko co na sóndzie móziułam tłumaczuł dolmeczer.
                         • rita100 Re:dołożny - dość zamożny 28.08.07, 22:07
                          dołożny - dość zamożny, dość bogaty, nie mający kłopotów finansowych

                          Dołożne gospodorze sprozajó sobzie maszini jena po drugi.
                         • rita100 Re:doma - wdomu, u siebie 28.08.07, 22:13
                          doma - wdomu, u siebie

                          Czi łojczulek jest doma ?
                         • rita100 Re:doparzać, doparzyć komu - docinać 29.08.07, 21:15
                          doparzać, doparzyć komu - docinać, przygadywać, wygarniać komu prawdę

                          Zaczół ze mnie kps'ić, ale wtedim mu doparzuł.
                         • rita100 Re:dopsilać - dopilnować 29.08.07, 21:16
                          dopilać, dops'ilać, dops'ilić - doglądać, dopilnowywać, czuwać nad kim lub czym

                          Jek wijoda, to ti dops'iluj dobrze kon'ie i krowi.
                         • rita100 Re:dopnąć, dopnóć - dopiąć 29.08.07, 21:20
                          dopnąć, dopnóć - dopiąć
                         • rita100 Re:dopuszczać, dopuścić - dać pokryć 29.08.07, 21:25
                          dopuszczać, dopuścić - dać pokryć

                          Dopuśc'ić krowa do bika.
                          Dopuśc'ić szkapa do drigonta.
                         • rita100 Re:doreda - dorada 29.08.07, 21:28
                          doreda - dorada
                          doredzić - doradzić
                         • rita100 Re:dorędzie, dorandzie - po ręką 29.08.07, 21:29
                          dorędzie, dorandzie - po ręką , w pogotowiu

                          Mn'ioł akurat na doran'dziu grubo loga
                         • rita100 Re:dorzeniały, dorzaniałi - dojrzały 29.08.07, 21:32
                          dorzeniały, dorzaniałi - dojrzały
                          o zbożu , o owocach

                          Kruszki só łuż dorzan'ałe.
                         • rita100 Re:dorzenić, dorza'nić - dojrzeć 29.08.07, 21:35
                          dorzenić, dorza'nić - dojrzeć
                          o zbożu, o owocach

                          Żito łuż dicht dorzan'ało, w ponydz'ałek zaczn'ewa s'ec.
                         • rita100 Re:doskoknąć, dokoknónć - doskoczyć 29.08.07, 21:36
                          doskoknąć, dokoknónć - doskoczyć
                         • rita100 Re:doszrubować - dośrubować 29.08.07, 21:37
                          doszrubować - dośrubować
                         • rita100 Re:dotchnąć, dotchnónć - dotknąć 29.08.07, 21:37
                          dotchnąć, dotchnónć - dotknąć
                          dotchnięcie, dotchnian'ce - dotknięcie
                         • rita100 Re:dotrafić, dotras'ić - urtafić 29.08.07, 21:39
                          dotrafić, dotras'ić - urtafić; dogodzić

                          Dotrasiuł wbz'ić góść w samo fuga.
                          Łón mu dotrasiuł swojó łopoziostkó.
                         • rita100 Re:dotrącać, dotróncać - dobijać 29.08.07, 21:49
                          dotrącać, dotróncać - dobijać, zadawać cios śmiertelny

                          Z tygo cieloka łuż nic nie bandzie, musiwa go dotróncić.
                         • rita100 Re:dowojować - dopiąć swego 29.08.07, 22:00
                          dowojować - dopiąć swego, wywalczyć coś, doprowadzić coś do skutku

                          Kłóciuł sia i kłóciuł z łurzandam aż w kóncu dowojowoł sia tygo, co chcioł.
                          Swojam łuporam dowojowoł
                         • rita100 Re:drabant, drabont - wysoki, silny koń 29.08.07, 22:01
                          drabant, drabont - wysoki, silny koń

                          Dwa drabonti cióngnółi jygo karyta.
                          Kobzyta wysoka jek drabont.
                         • rita100 Re:drabiasty, drobźasti - drabiniasty 29.08.07, 22:05
                          drabiasty, drobźasti - drabiniasty

                          drabiowy, drobźowi - drabinowy
                         • rita100 Re:drabnik, drobnik - wóz drabiniasty 29.08.07, 22:07
                          drabnik, drobnik - wóz drabiniasty

                          Woźili żito sztyróma drobnikami.
                         • rita100 Re:drabź, drapś - drabina 30.08.07, 21:33
                          drabź, drapś - drabina
                          i wóz drabiniasty

                          Nie źandujta sia po drobzi, bo spadnieta.
                          Zapszangnij konie do drobzów i pojedziewa po siano.
                         • rita100 Re:draka - klacz 30.08.07, 21:34
                          draka - klacz

                          Jygo draki lecó jek zietrz
                         • rita100 Re:drapać len - obrywać główki lnu 30.08.07, 21:36
                          drapać len - obrywać główki lnu

                          Łuż łod samygo rana zaczylim drapać lan.
                         • rita100 Re:drapaka - miotła prymitywna 30.08.07, 21:37
                          drapaka - miotła prymitywna z rózg brzozowych

                          Sznyper robzi kosze i drapaki na przedosz.
                         • rita100 Re:draszba - młócka 30.08.07, 21:41
                          draszba - młócka, młocenie

                          Draszba to ciajsko robota
                         • rita100 Re:draszować - młócić 30.08.07, 21:42
                          draszować - młócić

                          Teroz cepami nicht łuż nie draszuje, wsziści majó maszini do draszowanio.
                         • rita100 Re:drągi, dróngi - rusztowanie 30.08.07, 21:46
                          drągi, dróngi - rusztowanie nad klepiskiem lub sąsiekiem
                          Wimaszinujewa ta trocha jancznianiu z dróngów, żeby buło mniejsce no koniczinki.
                         • rita100 Re:drdza - rdza 30.08.07, 21:50
                          drdza - rdza
                         • rita100 Re:drdzeć, drdzyć - rdzewieć 30.08.07, 21:51
                          drdzeć, drdzyć - rdzewieć

                          drdzewny, drdzywni - rdzewny
                          Na deszczu źelazo chibko drdzeje.
                         • rita100 Re:drejszar, drejszor - pług 30.08.07, 21:59
                          drejszar, drejszor - pług, trójskibowiec
                          Rźisko bandziewa szylować drejszoram.
                         • rita100 Re:drekslowć - obrabiać tokarką drewno 30.08.07, 22:00
                          drekslowć - obrabiać tokarką drewno, wyrabiać tokarką przedmioty z drewna

                          Chto mo maszina, som sobzie dreksluje rozmajite rzeczi.
                         • rita100 Re:dresować - tresować 30.08.07, 22:04
                          dresować - tresować

                          Policijo mo dresowane psi.
                         • rita100 Re:drewnianny - drewniany 30.08.07, 22:26
                          drewnianny - drewniany
                         • rita100 Re:drożdowy - drożdzowy 30.08.07, 22:27
                          drożdowy - drożdzowy
                         • rita100 Re:drożdy - drożdze 30.08.07, 22:28
                          drożdy - drożdze
                         • rita100 Re:drożka - dorożka 30.08.07, 22:33
                          drożka - dorożka
                         • rita100 Re:drożkorz, droszkarz - dorożkarz 30.08.07, 22:33
                          drożkorz, droszkarz - dorożkarz
                         • rita100 Re:drucianny, drucianni - druciany 31.08.07, 20:27
                          drucianny, drucianni - druciany
                          wykonany z drutu

                          Łogrodziuł sobzie całi łogród druciannam płotam
                         • rita100 Re:drugi - inny 01.09.07, 20:37
                          drugi - inny

                          Rób to, co do ciebzie noleżi, a nie patrz na drugych.
                         • rita100 Re:druknop - zatrzask 01.09.07, 20:38
                          druknop - zatrzask, zacisk guzikowy

                          Bluska mniała zapnianto na druknopi.
                         • rita100 Re:drygant, drigont - ogier 01.09.07, 20:41
                          drygant, drigont - ogier, nie kastrowany koń
                          Pojechoł ze szkapó do drigonta.
                         • rita100 Re:drykiel, drykel - klamka 01.09.07, 20:44
                          drykiel, drykel - klamka

                          Ficiuł za drykel, ale dźwyrze bułi zamkniańte na klucz.
                         • rita100 Re:drzazga, drzozga - smolny kawałek drwna 01.09.07, 20:47
                          drzazga, drzozga - smolny kawałek drwna do rozpalenia ognia

                          Nazorgowoł drzazgów do rospolania łognia na cało ziama.
                         • rita100 Re:drzażnić, drzożnić - drażnić 01.09.07, 20:48
                          drzażnić, drzożnić - drażnić , niepokoić

                          Nie drzożnij dziecka, bo bandzie płakać.
                         • rita100 Re:drzeć się, drzyć sia - rwać sie 01.09.07, 20:49
                          drzeć się, drzyć sia - rwać sie do czegoś

                          Nasz parobek drze sia do roboti
                         • rita100 Re:dubelt - podwójnie 01.09.07, 20:52
                          dubelt - podwójnie

                          Skómpi dubelt traci
                         • rita100 Re:dubeltowy - podwójny 01.09.07, 20:55
                          dubeltowy - podwójny
                         • rita100 Re:dudlać - grać nieudolnie 01.09.07, 20:56
                          dudlać - grać nieudolnie na instrumencie muzycznym

                          Dudlo na skrzipkach bez łustonku, że aż łuszi trzeba zatikać
                         • rita100 Re:dudłać - dłubać w czymś 01.09.07, 21:10
                          dudłać - dłubać w czymś, majsterkować, robić coś powoli

                          Łón zawdi cóś tam dudło.
                          Dudło i dudło, a niczegój dobrze nie zrobzi.
                         • rita100 Re:dudłaj, dudłoj - kiepski rzemieślnik 01.09.07, 21:13
                          dudłaj, dudłoj - kiepski rzemieślnik

                          Do takygo dudłoja łuż ziancy nie puda z robotó.
                         • rita100 Re:duga - łom 01.09.07, 21:28
                          duga - łom, zelazny lub drewniany drążek służący do wyważania lub podnoszenia
                          ciężarów

                          Dugami wiważali zielgi kamniań z ziamni.
                         • rita100 Re:dugować - wyważać 01.09.07, 21:29
                          dugować - wyważać, podnosić ciężar łomem
                          Dugowali i dugowali, a kamnień wcole sia nie ruszoł.
                         • rita100 Re:draszki - ludzie zajmujący... 05.04.08, 20:42
                          draszki - ludzie zajmujący się młóceniem
  • rita100 Re:dulczyć - wpatrywać się 01.09.07, 21:31
   dulczyć - wpatrywać się, patrzeć

   Dulczisz na mnie jek na raroga.
   • rita100 Re:dunal, dunol - hak 01.09.07, 21:33
    dunal, dunol - hak zaczepowy na końcu dyszla

    Załósz do dunola drugo pora koni, bo jena pora taki furi nie pocióngnie.
    • rita100 Re:dupek - walet w kartach 01.09.07, 21:38
     dupek - walet w kartach

     W szkacie nowiszszami trófami só dupki
     • rita100 Re:dura, dóra - dziura 01.09.07, 21:53
      dura, dóra - dziura, więzienie
      wulg. tyłek

      Łobocz tilo, masz dóra w rankozie.
      Za strzylanie do zajónców wsadzili go do dóri.
      Jek bandziesz jeszcze brojuł, dostaniesz po dórze.
      • rita100 Re:durać - kłuć 01.09.07, 21:56
       durać - kłuć, uderzać spiczastym narzędziem

       Niechcóncy durnół go zidłam
       • rita100 Re:durawić, durazić - dziurawić 01.09.07, 21:58
        durawić, durazić - dziurawić
        durawy, dórawi - dziurawy

        Tan mniech je dórawi
        • rita100 Re:durka, dórka - dziurka 01.09.07, 21:59
         durka, dórka - dziurka

         Patrzuł bez dórka do klucza
         • rita100 Re:durnik, dórnik - dziurkownik 01.09.07, 22:13
          durnik, dórnik - dziurkownik
          • rita100 Re:duże - suma kościelna 01.09.07, 22:14
           duże - suma kościelna

           Na dużam falorz Hanowski mnioł psiankne polskie kozanie.
           • rita100 Re:dwasta - dwieście 01.09.07, 22:15
            dwasta - dwieście

            Buło tam ze dwasta ludzi.
            • rita100 Re:dychać - dyszeć, oddychać 01.09.07, 22:17
             dychać - dyszeć, oddychać

             Kóń leżoł łuż jek zdechłi, ale eszcze dychoł
             • rita100 Re:dychawa - dychawica 01.09.07, 22:18
              dychawa - dychawica
              • rita100 Re:dycht - zupełnie 01.09.07, 22:22
               dycht - zupełnie, całkowicie
               dicht - gęsto, zwarcie

               Ło tam łuż dycht zaboczułam.
               • rita100 Re:dychtować - upychać 01.09.07, 22:23
                dychtować - upychać

                Dychtujta dobrze, to cało kupka siana wejdzie do mniecha.
                • rita100 Re:dychtowny - zwarty, gęsty, szczelny 02.09.07, 21:56
                 dychtowny - zwarty, gęsty, szczelny

                 Tan sztow je dychtowny.
                 Żołniyrze nosili woda no koni w kubełkach z dychtowanygo płótna.
                 Z tygo kibla woda nie leci, łón je dichtowni.
                 • rita100 Re:dychtyk - mocny, solidny 02.09.07, 21:57
                  dychtyk - mocny, solidny

                  Zabrali sia dichtik do roboti i łociścili całe mniyszkanie.
                  • rita100 Re:dyktat - dyktando 02.09.07, 22:00
                   dyktat - dyktando

                   Dzisioj psisolim w szkole diktat
                  • rita100 Re:dyla - długa deska 02.09.07, 22:01
                   dyla - długa deska, drewniana podłoga

                   Podłoga zrobzióna buła z szyrokych dylów.
                   Leżoł łuż łumerti na dylach
                   • rita100 Re:dylować - wykładać podłogę dylami 02.09.07, 22:12
                    dylować - wykładać podłogę dylami
                    Nasz'e chłopy dylujó dziś podłogi.
                    • rita100 Re:dylu-dylu - dzwięk 02.09.07, 22:14
                     dyru-dyru, dylu-dylu - dzwięk na skrzipkach
                     Dylu-dylu deska,
                     mnioła baba psieska....
                     • rita100 Re:dysielka - dyszelek 02.09.07, 22:15
                      dysielka - dyszelek
                     • rita100 Re:dyśla - dyszel 02.09.07, 22:16
                      dyśla - dyszel
                      • rita100 Re:dytrych - wytrych 02.09.07, 22:16
                       dytrych - wytrych

                       Złodzij ditrycham rostworzuł dźwyrze i wszed do mniyszkania.
                       • rita100 Re:dziakać - dziobać 02.09.07, 22:23
                        dziakać - dziobać, uderzać dziobem; siekać , rozdrabniać

                        Jek łusiod na ława, kluka, co siedziała na jojkach, dziaknóła go w noga.
                        Dawni ludzie siekaczkam dziakali kapusta do kisiania.
                        Drewnnianó łuszkó dziakała kartofle na łobziod.
                        • rita100 Re:dziamlać - żuć powoli 02.09.07, 22:28
                         dziamlać - żuć powoli, jeść niechętnie, bez apetytu

                         Czi nie możesz jeść porzóndnie, a musisz tak dziamlać.
                         • rita100 Re:dzieciuk - dziecko 02.09.07, 22:31
                          dzieciuk - dziecko

                          Weź dzieciuka na ranka, niych tak nie płacze
                         • rita100 Re:dziel, dziyl - pewna część 02.09.07, 22:33
                          dziel, dziyl - pewna część , jakiś odłam
                          Gwołt lostoło na ferzamlóngu, ale dziyl poszła do domu.
                          Dziel... dziel - jedni.... drudzy.
                         • rita100 Re:dzierzgać, dzyrzgać - dziergać 02.09.07, 22:35
                          dzierzgać, dzyrzgać - dziergać, robić na drutach

                          Całimi godzinami siedziała przi psiecu i dziyrzgała cwyterek no Marichni.
                         • rita100 Re:dzierzgać sia, dzyrzgać sia - rzucać się 03.09.07, 22:25
                          dzierzgać sia, dzyrzgać sia - rzucać się, ciskać się, głosno się oburzyć

                          Nie dziyrzgaj sia tak na niygo, bo łón wcole nie je taki niegodni.
                         • rita100 Re:dziewa, dziywa - dziewucha 03.09.07, 22:30
                          dziewa, dziywa - dziewucha, pog, o służącej

                          To je paskudno dziywa, ło niczam nie miśli, tlo ło lotaniu.
                         • rita100 Re:dziewczak, dziwczok - dziewczyna 03.09.07, 22:32
                          dziewczak, dziwczok - dziewczyna

                          Kożdego zieczora dziwczoki polywajó ksiotki w łogrodzie.
                          To je dobri dziywczok, chantni do wszistkego.
                         • rita100 Re:dziewczynin, dziyczinin - 03.09.07, 22:34
                          dziewczynin, dziyczinin - należący do dziewczyny, będący własnością dziewczyny.

                          To só dziywczinine roboti, chłopoki tygo robzić nie bandó.
                         • rita100 Re:dziewka, dziywka - służąca 03.09.07, 22:36
                          dziewka, dziywka - służąca, pomoc domowa

                          W gospodarstsie dziywki majó gwołt roboti, bo robzió i w domu i na polu.
                         • rita100 Re:dzięgi, dziangi - pieniądze 03.09.07, 22:39
                          dzięgi, dziangi - pieniądze

                          To je człoziek bogati, mózió, że siydzi na dziangach.
                         • rita100 Re:dzikasy - nieco płochliwy 03.09.07, 22:41
                          dzikasy - nieco płochliwy

                          Konie só dzikase, trzimoj jych dobrze w lejczikach
                         • rita100 Re:dziki - płochliwy, nie oswojony 03.09.07, 22:48
                          dziki - płochliwy, nie oswojony

                          dzika świnia - dzik
                          dzika koza - sarna
                          abo coś nie szczepione jak
                          dzika kruszka, dzika jebłonka
                          abo niejadalny, trujący
                          dzika jagoda, dzika róża
                         • rita100 Re:dził-dził - wołanie na gajsi 04.09.07, 22:42
                          dził-dził - wołanie na gajsi

                          dziłki - pieszczotliwie gąsięta
                         • rita100 Re:dziobak, dziobok - narzędzie 04.09.07, 22:44
                          dziobak, dziobok - narzędzie do dłubania niecek
                         • rita100 Re:dziobnąć jenego - golnąć sobie 04.09.07, 22:46
                          dziobnąć jenego - golnąć sobie
                          wypić kieliszek wódki

                          Mój chłop nie psije ale w mnieście to ciasam jenygo sobzie dziobnie
                         • rita100 Re:dziukać - drzemać 04.09.07, 22:48
                          dziukać - drzemać w pozycji siedzącej
                          Dziadek siydzi na krześle i dziuko.
                         • rita100 Re:dziułać - ciułać 04.09.07, 22:51
                          dziułać - ciułać

                          Suła psianiandzy łudziułołeś w ti skarbónca ?
                         • rita100 Re:dziwota - coś dziwnego 04.09.07, 22:53
                          dziwota - coś dziwnego, zwykle połączone z negacją

                          Tak sobzie wychowoła dzieci; nie dziwota, ze tero ji nie słuchajó.
                         • rita100 Re:dźwerki, dzwyrki - furtka 05.09.07, 21:22
                          dźwerki, dzwyrki - furtka, drzwiczki
                          Zamknij dźwyrki łot psieca.
                          Dźwyrki łot łogrodu nie só zamknaiante.
                         • rita100 Re:dźwerzany, dźwyrzani - futryna drzwi 05.09.07, 21:26
                          dźwerzany, dźwyrzani - futryna drzwi

                          Szortuch zisi na dźwyrzanach dużi jizbi.
                         • rita100 Re:dźwerze, dźwyrze - drzwi 05.09.07, 21:30
                          dźwerze, dźwyrze - drzwi, wrota, brama

                          Zamknijta dźwyrze, bo muchi wlatujó do jizby.
                          Zawadziuł wozam ło dźwyrze łot podwórzo.
                         • rita100 Re:diko, dika - gruba 03.04.08, 20:05
                          diko, dika - gruba
                         • rita100 Re:doczynkować - starać się 03.04.08, 20:06
                          doczynkować - starać się
                         • rita100 Re:dogoda - wygoda 03.04.08, 20:06
                          dogoda - wygoda
                         • rita100 Re:do grżycha - do diabła 03.04.08, 20:06
                          do grżycha - do diabła
                         • rita100 Re:dołęga - niedola, ciężkie życie 03.04.08, 20:07
                          dołęga - niedola, ciężkie życie
                         • rita100 Re:domotor - domator 03.04.08, 20:07
                          domotor - domator
                         • rita100 Re:dorować, durować - trwać, ciągnąć się 03.04.08, 20:08
                          dorować, durować - trwać, ciągnąć się
                         • rita100 Re:dorzenić - dojrzeć 03.04.08, 20:20
                          dorzenić - dojrzeć
                         • rita100 Re:do watra - do diabła 03.04.08, 20:23
                          do watra - do diabła
                         • rita100 Re:drapaka - miotła 03.04.08, 20:24
                          drapaka - miotła
                         • rita100 Re:drejfusek - taboret 03.04.08, 20:25
                          drejfusek - taboret, stołeczek o trzech nogach
                         • rita100 Re:drożyna, drózny wóz - pusty wóz 03.04.08, 20:25
                          drożyna, drózny wóz - pusty wóz
                         • rita100 Re:drwio - drżą 03.04.08, 20:26
                          drwio - drżą
                         • rita100 Re:dryntzieje - drętwieje 03.04.08, 20:26
                          dryntzieje - drętwieje
                         • rita100 Re:drzoszczki - drzazgi 03.04.08, 20:27
                          drzoszczki - drzazgi
                         • rita100 Re:drżoźnić - drażnić 03.04.08, 20:27
                          drżoźnić - drażnić
                         • rita100 Re:dula - rodzaj gruszki 03.04.08, 20:28
                          dula - rodzaj gruszki
                         • rita100 Re:duleczka - córeczka 03.04.08, 20:28
                          duleczka - córeczka
                         • rita100 Re:durch - zupełnie 03.04.08, 20:28
                          durch - zupełnie
                         • rita100 Re:dwórnik - pracownik dworu 03.04.08, 21:30
                          dwórnik - pracownik dworu
                         • rita100 Re:dybzak - kieszeń 03.04.08, 21:30
                          dybzak - kieszeń
                         • rita100 Re:dycht - zupełnie 03.04.08, 21:31
                          dycht - zupełnie
                         • rita100 Re:dyl - deska, kołek w płocie 03.04.08, 21:31
                          dyl - deska, kołek w płocie