14.01.09, 21:03
Tu bandó słózieczka warnijskie no 'O'
Obserwuj wątek
  • rita100 Re:obaczyć - ujrzeć, zobaczyć 14.01.09, 21:07
   obaczyć - ujrzeć, zobaczyć

   Klamkowskygo łobaczuł-am w mnieście na rinku.
   • rita100 Re:obaczyć się - spotkać kogo 14.01.09, 21:08
    obaczyć się - spotkać kogo
    zobaczyć się z kim, przyjrzeć się sobie.

    Łobaczuł sia z Kalinó w munie.
    Łobocz sia w szpiglu, jeko jesteś łuwolano na całi gambzie.
    • rita100 Re:obchędożyć - oczyścić 14.01.09, 21:09
     obchędożyć - oczyścić ,uporządkować
     obchajdożyć

     Kobziyta mo zawdi gwołt roboti, to trzeba dzieci łopatrzić, mniszkanie
     łobchajdorzić, łobziod łuwarzić, swinie i ptastwo nafutrować i gwołt janszych
     rzeczi zrobzić.
     • rita100 Re:obciągać - powlec, pokryć 14.01.09, 21:15
      obciągać - powlec, pokryć
      ściągać, zdzierać skórę z zabitego zwierzęcia

      W kostimnie chciałabich mniyć knafle łobciungniante tam samam sztofam.
      Rakri łobciungajó zdechłe konie, psi i koti
      • rita100 Re:obciesać - obciosać 15.01.09, 21:12
       obciesać - obciosać
       Łobcesz mi pora poli do łobzów.
       • rita100 Re:obdertuch - obdartuch 15.01.09, 21:13
        obdertuch - obdartuch
        Jygo kobziyta nie dbo ło dzieci, chodzó do szkołi jek łobdertuchi.
        • rita100 Re:obderty - obdarty 15.01.09, 21:14
         obderty - obdarty

         Jych dzieci chodzó łobderte, razu do szkołi ni majó dobri łobleki.
         Wszistkie jepka z naszych jebłunków só juz łobderte.
         • rita100 Re:obdza - powróz 15.01.09, 21:17
          obdza - powróz

          Musiwa kupsić pora nowych łobzów, bo te stare só juz liche.
          • rita100 Re:obdzować - palować 15.01.09, 21:18
           obdzować - palować, przywiązywać bydło na pastwisku

           Mniejsze gospodarze nie pasó krowów, ale jych łobzujó na polu.
           • rita100 Re:obetchnąć - przystroić 23.01.09, 21:33
            obetchnąć - przystroić

            Brutka mniała bziałi jedwabni klejd i szlejer łobetchnianti małami gałujskami merti
            • rita100 Re:obetnąć - obciąć 23.01.09, 21:34
             obetnąć - obciąć

             Trzeba te małe gałójski na jebłunkach i kruszkach łobetnuńć.
             • rita100 Re:obfukiwać - strofować 23.01.09, 21:36
              obfukiwać - strofować
              łobfukiwać - łobfukać - łobfuknunć

              Jek ji móźułam, zebi tak nie trzaskowała, to zaro mnie łobfuknóła i móźiuła, że
              łodejdzie.
              • rita100 Re:obfutrować - nakarmić 23.01.09, 21:37
               obfutrować - nakarmić

               W niydziela po łobziedzie fater łobfutrowoł konie i krowi i pszed do sójsiada na
               karti.
               Łobfutrowoł konia źitam, że dostoł kólka.
               • rita100 Re:obgrabiać - zagrabiać 23.01.09, 21:39
                obgrabiać - zagrabiać
                wygładzić grabiami

                Jićta, łograbta na niydziela całe podwórze, żeby wszandzie buło cisto.
                Nalodowoł pełno fura siana, ładnie jó łobgrabziuł i wzióz do mniasta na przedanie.
                • rita100 Re:obiad - łobziod 23.01.09, 21:40
                 obiad - łobziod

                 Listkarz buł łu noju w som łobziod.
                 • rita100 Re:obiadować - jeść obiad 24.01.09, 20:03
                  obiadować - jeść obiad, łobziadować

                  Mi łobziadujewa zawdi ło psirszi.
                  • rita100 Re:obkrącać - okręcać, owijać 24.01.09, 20:07
                   obkrącać - okręcać, owijać

                   Łobkranciłam dziecko w duża chusta i pojechałam z niam do dochtora.
                   • rita100 Re:oblader - strzęp, ochłap 24.01.09, 20:11
                    oblader - strzęp, szmaty,ochłap, liche kawał mięsa
                    łobloder
                    Prziszła na gościna w takam łoblodze, jekygo bich razu na codziań nie wziuła.
                    Łu rzeźnika nie buło dobrygo mniajsa, tilo same łoblodri.
                    • rita100 Re:obladować - obładować 24.01.09, 20:19
                     obladować - obładować
                     • rita100 Re:oblatuwać - oblatać, oblecieć 24.01.09, 20:38
                      oblatuwać - oblatać, oblecieć
                      łoblotuwać - łoblotać - łoblecyć

                      Gróska nic juz nie robzi, bo dzieci jó łoblotajó.
                      (wszystko koło niej robią)
                      • rita100 Re:obleka - ubranie 24.01.09, 20:43
                       obleka - ubranie, odzież, ubiór

                       Jygo chłopok mało zarobzia, wszistko widaje na jedzenie, a na łobleka juz mu nie
                       siangnie.
                       • rita100 Re:oblekać - ubierać 24.01.09, 20:44
                        oblekać - ubierać
                        Łoblycz tygo malca!
                        • rita100 Re:oblekać się - ubierać się 24.01.09, 20:44
                         oblekać się - ubierać się

                         Łoblók sia w nowa łobleka i poszed.
                         • rita100 Re:oblinać - przylepiać się 25.01.09, 19:24
                          oblinać - przylepiać się
                          łoblinać sia - łoblinóńć sia

                          Glina łoblino sia pod klompami i ciajsko łutrzimać sia na nogach.
                         • rita100 Re:oblizała - lubiący smakołyki 25.01.09, 19:28
                          oblizała - lubiący smakołyki

                          Tan łoblizoła to bi jod tilo same bómbóni.
                          Tyś je łoblizołek
                         • rita100 Re:łobliznuńć sia - oblizać się 25.01.09, 19:33
                          obliznąć - oblizać

                          łobliznuńć
                          łobliznuńć sia - oblizać się
                         • rita100 Re:oblumbować - oplumbować 25.01.09, 19:38
                          oblumbować - oplumbować
                          łoblómbować
                         • rita100 Re:obłapać - uściskać 25.01.09, 19:41
                          obłapać - uściskać, wziąść w ramiona, obłapić

                          Jek mnie Jonek łobaczuł, zaro przilecioł do mnie i mocno mnie łobłapoł.
                         • rita100 Re:obłąk - łobłónk 25.01.09, 20:27
                          obłąk - łobłónk
                          kabłąk
                         • rita100 Re:obłóczyć - ubierać 26.01.09, 20:09
                          obłóczyć - ubierać, przyodziewać

                          Na przijańcie łobłóczó dziwczinkom bziołe klejdziki, a chłopcom modre łobleki.
                         • rita100 Re:obłóczyć się - przyodziać się 26.01.09, 20:10
                          obłóczyć się - przyodziać się

                          Na niydziela wszisći łobłóczó sia w nowe łobleki.
                         • rita100 Re:obora - podwórze 26.01.09, 20:14
                          obora - podwórze

                          Wozi drabźiaste zajechałi z źitam na łobora
                         • rita100 Re:orafować - zw z lnem 26.01.09, 20:17
                          orafować - zw z lnem
                          ściągnąć główki z nasieniem ze lnu
                         • rita100 Re:obraszplować - wygładzić 27.01.09, 20:24
                          obraszplować - wygładzić
                          obrobić raszplą
                          łobraszplować
                         • rita100 Re:obrazik - obrazek 27.01.09, 20:26
                          obrazik - obrazek

                          Ksiónc rozdowoł dzieciom łobroziki.
                         • rita100 Re:obryfować - założyć obręcz 27.01.09, 20:27
                          obryfować - założyć obręcz

                          Kowol łobryfuje koła dopsiyru pojutrze.
                         • rita100 Re:obrypywać - obrypać 27.01.09, 20:28
                          obrypywać - obrypać
                          odrapywać, oskrobywać, robić rysy

                          Łobrip ta drza z źelaza.
                          łobripoł mi goźdzam całi stół.
                         • rita100 Re:obrzucać - tynkować 27.01.09, 20:32
                          obrzucać - tynkować

                          Mulorze łobrzucajó środkowe ściani.
                          Szewki w klejdzie só łobrzucóne
                         • rita100 Re:obsada - naszywka 27.01.09, 20:34
                          obsada - naszywka zdobiąca strój kobiecy
                         • rita100 Re:obschnąć - łobschnónć 27.01.09, 20:36
                          obschnąć - łobschnónć
                          obeschnąć
                         • rita100 Re:obsmukiwać - osmykiwać 27.01.09, 20:37
                          obsmukiwać - osmykiwać
                          łobsmuknóńć
                         • rita100 Re:obstać - wytrwać, ostać się 27.01.09, 20:40
                          obstać - wytrwać, ostać się, utrzymywać się, złożyć pomyslnie egzamin

                          Gwołt robotników musiało łodejść łod sztreki, ale łón łobstoł.
                          Namodzioł mnie, żebich pożicziuł Bartlozi pora set marków, ale jo łobstoł-am
                          przi swojam i nic mu nie doł-am.
                          Kilu nie złożuło egzaminu, ale nosz chłopok łobstoł.
                         • rita100 Re:obsztemplować - łobsztamlować 27.01.09, 20:46
                          obsztemplować - łobsztamlować

                          Nasze szurki zbziyrajó brifmarki, ale tlo łobsztamplowane.
                          Mój antrok musioł łobsztamplować szołtis.
                         • rita100 Re:obszturać - uszkodzić, pobijać 27.01.09, 20:47
                          obszturać - uszkodzić, pobijać twardym przedmiotem

                          Nasze myble só mocno łobszturane
                         • rita100 Re:obszykować - oprzatnąć 27.01.09, 20:48
                          obszykować - oprzatnąć, doprowadzić do ładu
                          łobszikować
                         • rita100 Re:obszykować - powiedzieć komu 27.01.09, 20:49
                          obszykować - powiedzieć komu gorzką prawdę
                         • rita100 Re:obślifować - wygładzić, obszlifować 28.01.09, 20:14
                          obślifować - wygładzić, obszlifować

                          Bolec je za grubi, musiwa go łopszlifować.
                         • rita100 Re:obtkać - utkać 28.01.09, 20:15
                          obtkać - utkać

                          Staro Bźyrnotka łobtkała wszistkie swoje dzieci i nawet poru sójsiadów.
                         • rita100 Re:obwózka - obwożenie po 28.01.09, 20:18
                          obwózka - obwożenie po różnych miejscach

                          Nie lubzia taki łobwózki, gdzie wszandzie trzeba długo czekać.
                         • rita100 Re:obzagować - obciąć piłą 28.01.09, 20:19
                          obzagować - obciąć piłą

                          Weś zoga i łobzoguj dolne gałajzie tych dużych kruszków
                         • rita100 Re:obzymować - oznaczyć sznurem 28.01.09, 20:22
                          obzymować - oznaczyć sznurem brzeg deski, które trzeba obciąć

                          Deski só juz łobzimowane.
                         • rita100 Re:obżerstwo - łobżyrstwo 28.01.09, 20:25
                          obżerstwo - łobżyrstwo
                         • rita100 Re:obżertuch - łobżertuch 28.01.09, 20:25
                          obżertuch - łobżertuch
                         • rita100 Re:obżerty - łobżerti 28.01.09, 20:26
                          obżerty - łobżerti

                          Flakowski to łobżerti; taki stori dziod, a eszcze tile pożre.
                          Krowi só łobżerte, ze aż boki jam łodstajó.
                         • rita100 Re:ochachmęcić - przyodziać się 28.01.09, 20:30
                          ochachmęcić - przyodziać się w skromne szaty

                          Trzeba dzieci jekoś łochachmancić, popłukoć jam łobleki i połotać.
                         • rita100 Re:ochachmęcić się - ubrać się 28.01.09, 20:31
                          ochachmęcić się - ubrać się jako tako sie ubrać

                          Łochachmańciuła sia jek tlo mogła.
                         • rita100 Re:ochajtać - z grubsza oczyścić się 28.01.09, 20:35
                          ochajtać - z grubsza oczyścić się ,doprowadzić się do porządku z grubsza

                          Łochajtnij trocha ta duża jizba, bo przidó goście.
                         • rita100 Re:ochędożyć - uporzadkować 28.01.09, 20:37
                          ochędożyć - uporzadkować, oczyścić

                          Przed śwantami dziwcziny łochajdorzułi całe mnieyszkanie.
                         • rita100 Re:ochajdożyć - wypróżnić się 28.01.09, 20:49
                          ochajdożyć - wypróżnić się
                          wulg.
                          Swintuch łochajdożuł deska w abaju.
                         • rita100 Re:ochędożyć się - zadbać o wygląd 28.01.09, 20:51
                          ochędożyć się - zadbać o wygląd
                          ochajdożyć sia
                          Łustrojuł sia w nowo łobleka, łochajdożuł sia i czekoł na gości.
                         • rita100 Re:ociesać - ociosać 29.01.09, 19:41
                          ociesać - ociosać
                          łociesać
                         • rita100 Re:ociścić - oczyścić 29.01.09, 19:42
                          ociścić - oczyścić
                          łociścić
                         • rita100 Re:oczarnić - zabarwić, pobrudzić 29.01.09, 19:43
                          oczarnić - zabarwić, pobrudzić
                          Łocziarniuł-am rzołte buti, ale jenóż zidać, rze biłi pszedtam rzołte.
                          Zidziś, łoczarniułeś sobzie smoło portki
                         • rita100 Re:oczarować - urzec czarami 29.01.09, 19:47
                          oczarować - urzec czarami
                          łoczarować
                          Nosze prosioki nie chcó rosnuńć, chiba jech chto łoczarowoł
                         • rita100 Re:oczochnąć - otrzeć o co 29.01.09, 19:48
                          oczochnąć - otrzeć o co
                          łoczochnóńć
                          Jek wjyźdzoł na podwórze, to wozam trocha łoczochnół ło broma.

                          Fylek co silka łoczocha sia ło ma.
                         • rita100 Re:oczochnąć się - zawadzić o co 29.01.09, 19:52
                          oczochnąć się - zawadzić o co, zawadzić o co
                          łoczochać sia
                          Łoczochnuł-am sia ło deska z goździami i rozder-am rankow.
                         • rita100 Re:odakować - odhaczyć, odczepić 29.01.09, 19:54
                          odakować - odhaczyć, odczepić; zdjąć z haka
                          łodłokować
                          Tak sia tu cóś zaćisnóło, ze nie moge łodłokować keti.
                         • rita100 Re:odbierać - zmniejszać się, ubywać 29.01.09, 20:00
                          odbierać - zmniejszać się, ubywać, opadać, tracić na wadze

                          Mnieciónc łodbziero - ubywa księżyca
                          Woda na rzece juz łodbziero.
                          Łodbziera dzionka na zima.
                         • rita100 Re:odcapować - odkorkować 29.01.09, 20:05
                          odcapować - odkorkować
                          łodcapować

                          Łodcapowali achtelek psiwa i psili aż do rana.
                         • rita100 Re:odchajtać - odciąć zamaszyście 29.01.09, 20:08
                          odchajtać - odciąć zamaszyście
                          łodchajtać, łodchajtnóńć

                          Matulka dała ciotce bochan chlyba, fónt masła, pora fóntów grochu i potam poszła
                          do komori i łodchajtnuła jeszcze kawoł szpaku.
                         • rita100 Re:odchrząchnąc - łodchrzónchnóńć 29.01.09, 20:11
                          odchrząchnąc - łodchrzónchnóńć
                          odchrząkać

                          Poczkaj tlo łodchrzóchne i zaro bande godać
                         • rita100 Re:oddaw - ślub kościelny 29.01.09, 20:14
                          oddaw - ślub kościelny

                          Przed dwóma nieydzielami sia zaglandali a łoddow bandó mnieli na Zielgónoc.
                          Łoddawoł juch ksiónc z Bartanga, bo łon jest przijacielam brutkona.
                         • rita100 Re:odecchnąć - ocknąć się 29.01.09, 20:20
                          odecchnąć - ocknąć się, zbudzić się po snu.
                          łodecchnóńć

                          Ni mogłam dzisiaj spać, łodecchnółam ło trzeci u już nie łusnółam.
                         • rita100 Re:odeczkać - odczekać, przeczekać 01.02.09, 20:58
                          odeczkać - odczekać, przeczekać
                          łodeczkać
                          Nie łodchodź jeszcze, łodeczkoj aż deszcz przestanie padać.
                         • rita100 Re:odemknąć - odsuwać, cofać 01.02.09, 20:59
                          odemknąć - odsuwać, cofać
                          łodemknóńć
                          Łodemknijta trocha ta szafa łod ściany.
                         • rita100 Re:odemknąć się - posunąć się 01.02.09, 21:00
                          odemknąć się - posunąć się, zrobić komu miejsce
                          łodemknóńć sia

                          Łodemknij sia trocha, tu może sia jeszcze Antuś łusiójść.
                         • rita100 Re:odeprzeć - otworzyć 01.02.09, 21:01
                          odeprzeć - otworzyć
                          łodeprzyć

                          Łodperłam dzwiyrze, ale nikogój tam nie buło.
                         • rita100 Re:odetkać - utkać płótno 01.02.09, 21:02
                          odetkać - utkać określoną partię materiału

                          Dziś łodetkałam tilo trzi łokcie płótna.
                         • rita100 Re:odfukać - odburknąć 01.02.09, 21:03
                          odfukać - odburknąć

                          Jo do ni poszłam z dobram słowam, a łóna mi zaro łodfuknóła.
                         • rita100 Re:odfurnąć - odlecieć 01.02.09, 21:05
                          odfurnąć - odlecieć
                          łodfurnóńć

                          Jeskółki juz łodfurnółi.
                         • rita100 Re:odgadać - uzgodnić, umówić się 01.02.09, 21:07
                          odgadać - uzgodnić, umówić się
                          łodgodać

                          To zrobziwa, jek am łodgodali.
                         • rita100 Re:odgnąć - odgiąć 01.02.09, 21:09
                          odgnąć - odgiąć
                          łodgnóńć
                         • rita100 Re:odgnietać - odgniatać 01.02.09, 21:11
                          odgnietać - odgniatać
                          łodgniytać
                         • rita100 Re:odhakować - odczepić 01.02.09, 21:12
                          odhakować - odczepić
                          Łodhokuj braka łod amerikona.
                          Ticzka je za długo, musiwa kawałek łodhokować.
                         • rita100 Re:odkietować - otworzyć z zasuwy 01.02.09, 21:13
                          odkietować - otworzyć z zasuwy
                          albo otworzyć zawiązane na łańcuch
                         • rita100 Re:odkitować - odwalić kitę 01.02.09, 21:14
                          odkitować - odwalić kitę, zdechnąć, umrzeć
                          Jamu znów kóń łodkitowoł.
                          Tan dziad, co do noju chodziuł po szperchu, już łodkitowoł.
                         • rita100 Re:odkluczować - otworzyć 01.02.09, 21:16
                          odkluczować - otworzyć
                          to co zamknięte na klucz
                         • rita100 Re:odkrącówka - guzik z uszkiem 01.02.09, 21:16
                          odkrącówka - guzik z uszkiem, używany do gry w guziki.
                          Miał większą wartośc niż guzik z dziurkami.
                         • rita100 Re:odkulnąć - toczyć, przesuwać 01.02.09, 21:17
                          odkulnąć - toczyć, przesuwać
                          łotkulnóńć

                          Mogliśta łodkulnóńć te bole.
                         • rita100 Re:odkwitować - odprawić kogo 01.02.09, 21:18
                          odkwitować - odprawić kogo
                          łotksitować
                          Na lantrotórze chibko noju łodksitowali.
                         • rita100 Re:odlifrować - odstawić 01.02.09, 21:19
                          odlifrować - odstawić
                          dostarczyć na onaczone miejsce

                          Kozali noma prazie wszistkie kartofle łodlifrować do mniasta.
                         • rita100 Re:odmietać - odmiatać 01.02.09, 21:22
                          odmietać - odmiatać
                          łodmniytać - łodmniyść
                         • rita100 Re:odmięcz - odwilż 01.02.09, 21:26
                          odmięcz - odwilż
                          łodmnianć
                          Mróz łustaje, chiba bandzie łodmnianć.
                         • rita100 Re:odmurować - odbudować 02.02.09, 20:56
                          odmurować - odbudować

                          Spolóni dóm chibko łotmurowali.
                          Kawoł chlywa łodmuruja no prosioków.
                         • rita100 Re:odnatel - szpilka do włosów 02.02.09, 21:12
                          odnatel - szpilka do włosów
                          łodnotel
                          patrz ornatel
                         • rita100 Re:odosowniać - odzielać, odłączyć 02.02.09, 21:15
                          odosowniać - odosobniać, odzielać, odłączyć
                          łodłosówniać - łodłosównić
                         • rita100 Re:odpasowywać - czatować, pilnować kogo 02.02.09, 21:16
                          odpasowywać - czatować, pilnować kogo
                          odpasować
                          łodpasowuwać - łodpasować
                          Łodpasowoł złodzieja na krodzieży.
                          Łodpasuj dzieci, zeby jam nic sia nie stało.
                         • rita100 Re:odpatrywać - ściągać 02.02.09, 21:17
                          odpatrywać - ściągać, zerkać ukradkiem, odpisywać
                          łodpatruwać - łodpatrzyć
                          Koritków łode mnie łodpatrzuł, a nołcziciyl mówziuł, ze to jo łodpsisoł.
                         • rita100 Re:odpiec - odsmażyć 02.02.09, 21:18
                          odpiec - odsmażyć
                          łodpsiec
                          Łodpsiec mu kartofle, bo só juz zimne.
                         • rita100 Re:odpilić - dopilnować 02.02.09, 21:20
                          odpilić - dopilnować, zadbać o kogo lub co.

                          Jek jo wijoda, to ti łodpsilisz konie i krowi.
                         • rita100 Re:odpnać, odepnąć - odpiąć 02.02.09, 21:23
                          odpnać, odepnąć - odpiąć
                          Łodepnóńć
                         • rita100 Re:odpocznąć - odpocząć 03.02.09, 21:23
                          odpocznąć - odpocząć
                          łodpocznóńć
                         • rita100 Re:odpropować - odkorkować 03.02.09, 21:24
                          odpropować - odkorkować
                          łodpropować
                         • rita100 Re:odpuszczać - zwlonić 03.02.09, 21:36
                          odpuszczać - zwlonić ze służby
                          łodpuszczać - łodpuścić

                          Na jesiań łodpuszczó go z wojska.
                         • rita100 Re:odpyskować - zuchwale odpowiedzieć 03.02.09, 21:37
                          odpyskować - zuchwale odpowiedzieć
                          szpetnie łodpiskować

                          Nasza dziywka je tako, ze jek ji cóś poziysz, to zaro łodpiskuje.
                         • rita100 Re:odrapać - ściągać powłokę 03.02.09, 21:39
                          odrapać - ściągać powłokę

                          Te dróngi trzeba z kori łodrapać.
                          Wszistek lan juz łodrapalim
                         • rita100 Re:odrejtować - odjechać konno 03.02.09, 21:40
                          odrejtować - odjechać konno

                          Wczoraj przijechali do wsi żolniyrze na koniach, ale wnet łodrejtowali.
                         • rita100 Re:odrodek - wyrodek 03.02.09, 21:41
                          odrodek - wyrodek

                          To taki łodrodek, dycht jenakszi niz cała familija.
                          W nikogój z rodziców sia nie wdoł.
                         • rita100 Re:odrzekać się - wyrzekać się czegoś 03.02.09, 21:42
                          odrzekać się - wyrzekać się czegoś
                          łodrzykać sia - łodrzec sia

                          Juz tile razy łodrzykoł sia łod zorziwanio tubaki i zawdi jenóż do ni wróciuł.
                         • rita100 Re:odrzynek - skrawek, odpad 04.02.09, 20:49
                          odrzynek - skrawek, odpad

                          Nie wyrzucoj tych łodrzinków, łóne mogó sia jeszcze na co przidać.
                          Z tych łodrzinków łod klejda łuszija no tu małi czopeczka.
                         • rita100 Re:odsadzić - odcedzić, przecedzić 04.02.09, 20:53
                          odsadzić - odcedzić, przecedzić
                          Muszisz noprzód mlyko łodszadzić, a potam go przegotujesz.
                         • rita100 Re:odspódek - dno, spód 04.02.09, 20:59
                          odspódek - dno, spód

                          Dałam mu na łodspódek psierzinka, rzebi sia dobrze wigrział.
                          Na łodspódku łostałi same mónti.
                         • rita100 Re:odspódny - dolny 04.02.09, 21:02
                          odspódny - dolny, znajdujący sie na spodzie, na dnie

                          Miszi pożerli łodspódnio szichta żita.
                          Łodspódni kitel to mi naziwowa unterok.
                         • rita100 Re:odsztrychować- odstrychować 04.02.09, 21:05
                          odsztrychować- odstrychować, opuścić coś z ceny

                          To wszistko dobrze napsisałeś, łodsztrychnij tilo to, co na kóncu napsisałeś.
                          Żid łodsztruchnół mi dwa marki łod tygo, co zarzóndał.
                         • rita100 Re:odszrubować - odkręcić 05.02.09, 22:38
                          odszrubować - odkręcić
                          łodszrubować
                         • rita100 Re:odśwętny - łodśwantni 05.02.09, 22:39
                          odśwętny - łodśwantni
                          odświętny
                         • rita100 Re:odwalić - zdechnąć, umrzeć 05.02.09, 22:41
                          odwalić - zdechnąć, umrzeć

                          Warniokozi znów jedan kóń łodwaluł.
                          Stari Kardel juz downo łodwaluł.
                         • rita100 Re:odwędrować - odejść 05.02.09, 22:45
                          odwędrować - odejść, udać się w daleką podróż, przebieść się
                          Nasz szandor łodwandrowoł az do Szlezwiku i do noju juz nie wróci.
                         • rita100 Re:odwić - odwinąć, łodżić 05.02.09, 22:46
                          odwić - odwinąć, łodżić

                          Łodżuła sznoptuch i rachowała swoje trojoki.
                         • rita100 Re:odwidzieć się - odechcieć się komu 05.02.09, 22:49
                          odwidzieć się - odechcieć się komu, zrezygnować z czego
                          Łodzidziało mu sia kupsić kónia.
                         • rita100 Re:odwitać się - pożegnać się 05.02.09, 22:50
                          odwitać się - pożegnać się, podać rękę na pożegnanie

                          Niejene goście łodzitali sia juz zieczoram i pojechali do domów, a drugie
                          łostali az do rana.
                         • rita100 Re:odwózka - odwożenie 06.02.09, 20:06
                          odwózka - odwożenie, odwiezienie

                          Z tó łodwózku dzieci do szkołi je kłopot, bo zawdi trzeba sia łodriwać łod drugi
                          roboti.
                         • rita100 Re:odzagować - odpilować 06.02.09, 20:07
                          odzagować - odpilować

                          Ta deska je za długo, musiwa kawoł łodżogować.
                         • rita100 Re:ofem, łofam - otwarty 06.02.09, 20:10
                          ofem, łofam - otwarty
                          Chto zaboczuł zamknóńć dźwyrze łod łobori ? Dziś rano bułi łofam.
                         • rita100 Re:ofiera - łosiera 06.02.09, 20:12
                          ofiera - łosiera
                          pielgrzymi, pątnicy, pochód, tłum ludzi

                          Na nasz kermas przichodzó duże łosiery z sójsiednich parasijów.
                          Ludzie jidó łosierami na jermark do Łolstina.
                         • rita100 Re:ofierka - łosierka 07.02.09, 19:21
                          ofierka - łosierka
                          świeca ofiarna, zapalana w kościele na różne intencje
                          Na kiermasie gwałt ludzi dawało na łosierki za swojych nieboszczków.
                         • rita100 Re:ofrankować - nalepić znaczek 07.02.09, 19:22
                          ofrankować - nalepić znaczek
                          Wrzuć te listki do britkasti, ale nie zabocz jych łofrankować.
                         • rita100 Re:ogacić - schludnie ubrać 08.02.09, 12:57
                          ogacić - schludnie ubrać
                          Chibko łogaciuła dzieci i poszła z niami na gościna do wuja Wojciecha.
                         • rita100 Re:ogacić się - schludnie się ubrać 08.02.09, 12:59
                          ogacić się - schludnie się ubrać

                          Po frisztiku łogaciuła sia w nowi klejd i nowi mantel i poszła do ksiandza
                          zamózić mszo śwanto za sina, co zginuł na wojnie.
                         • rita100 Re:ogon - także zagon 08.02.09, 13:00
                          ogon - także zagon
                          Jeki łón tam gospodorz, toć mo tilo taki łogón i nic zianci.
                         • rita100 Re:ogoniarz - chłop małorolny 08.02.09, 13:02
                          ogoniarz - chłop małorolny, chłop mający tylko kilka morgów

                          Zianksze gburi z łogóniorzam wcale godać nie chcó.
                         • rita100 Re:ogrodnik - pracuje w sezonie 08.02.09, 13:06
                          ogrodnik - pracuje w sezonie
                          człowiek mieszkający u zamożnego chlopa i na zawołanie pracuje u niego.
                          Zianksze gosodorze majó conojmni jenygo, a nawet dwuch łogrodników.
                          Łóni chodzó do niych do roboti tlo wtedi, jek je ziancy roboti, na żniwa i do
                          maszinowania zboża.
                         • rita100 Re:ogród - także płot, parkan; kawał pola 08.02.09, 13:10
                          ogród - także płot, parkan; kawał pola nieogrodzonego przy chacie.
                          Trzeba łogród naprazić, bo niechtóre sztachyti só w niam wiłomane.
                          Cieśla mo przi swoji chacie sztyri morgi łogrodu.
                         • rita100 Re:ojczul - ojciec 08.02.09, 13:18
                          ojczul - ojciec
                         • rita100 Re:ojczulków - należący do ojca 08.02.09, 13:19
                          ojczulków - należący do ojca
                          Nalos sia łojczulków nóż.
                         • rita100 Re:okantować - wulg. wypróznić się 08.02.09, 13:22
                          okantować - wulg. wypróznić się
                          Te świntuchi łokantowali znowuj deska w abyju.
                         • rita100 Re:okienica - okienica 08.02.09, 13:26
                          okienica - okienica
                          łokanica
                         • rita100 Re:oknowy - okienny 08.02.09, 13:40
                          oknowy - okienny
                          Łoknowe romi zaczinajó juz pruchnić.
                         • rita100 Re:okoman - dozorca, nadzorca, zarządca 08.02.09, 13:42
                          okoman - dozorca, nadzorca, zarządca
                          od ekonoma
                          Jek jo wijoda, to ti bandziesz w domu łokomonam.
                          Gajowy je łokomonem na Warniji
                         • rita100 Re:okować - okuć 08.02.09, 13:43
                          okować - okuć
                         • rita100 Re:okrucha - okruch, kruszyna 08.02.09, 19:07
                          okrucha - okruch, kruszyna
                          Wpadła mi do suchygo gardła łokrucha chlyba, kaszla i kaszla i ni moga ji widostać.
                         • rita100 Re:okruszka - kruszyna, okruszek 08.02.09, 19:08
                          okruszka - kruszyna, okruszek
                         • rita100 Re:okścić - przekwitnąć 10.02.09, 21:27
                          okścić - przekwitnąć
                          Szkoda, ze besti juz łokściałi.
                         • rita100 Re:oktober - październik 10.02.09, 21:34
                          oktober - październik
                          łoktółber
                         • rita100 Re:oktobrowy - październikowy 10.02.09, 21:35
                          oktobrowy - październikowy
                          łoktółbrowi
                         • rita100 Re:olekać 10.02.09, 21:42
                          olekać - śpiewać na cały głos, że głos daleko się rozlega

                          Chłopoki na polu łolykajó, ze słuchać jich az we wsi.
                         • rita100 Re:olichmanić - oszukać, okłamać 10.02.09, 22:21
                          olichmanić - oszukać, okłamać
                          Łolichmaniuł jych, ze pojechoł motocyklam do Łolstina, łon motocikla razu nie
                          zidzioł.
                          Na tam koniu łón mnie łolichmaniuł; móziuł, ze kóń ma sześć lot i dlatygo żóndał
                          sztyrista marków, a ludzie poziedujó, ze tan kóń mo przinojmni dziesiańć lot i w
                          prowdzie jest tońszi.
                         • rita100 Re:olśnik - rodzaj noża 10.02.09, 22:23
                          olśnik - rodzaj noża
                          Nasze szurki samni robzió trzónki do siekierów abo młotków; noprzód łociesujó
                          kawałi drewna łolśnikam, a potam wigłodzajó glaspapsiyram abo raszpló.
                         • rita100 Re:oluca - onuca 10.02.09, 22:27
                          oluca - onuca
                         • rita100 Re:olucka - onucka 10.02.09, 22:28
                          olucka - onucka
                         • rita100 Re:omanić - oszukać 10.02.09, 22:29
                          omanić - oszukać

                          Łomaniuł mnie ło dziesiańć marków
                         • rita100 Re:omachlować - oszukać, okłamać 10.02.09, 22:33
                          omachlować - oszukać, okłamać
                         • rita100 Re:omgleć - omdleć, zasłabnąć 10.02.09, 22:34
                          omgleć - omdleć, zasłabnąć
                         • rita100 Re:omsknąć się - pośliznąć się 10.02.09, 22:45
                          omsknąć się - pośliznąć się
                          Łomsknółam sia na lodzie i łod razu łupadłam.
                         • rita100