18.10.12, 20:49
Cieszyn

Kiedyś był most. Most to symbol był wielki
Było to przejście graniczne dla małych i wielkich
Teraz mamy strefę i most nam stoi otworem
Można jeździć do Cieszyna we środę czy wtorek
Można też w sobotę, można też w niedzielę
Usiąść albo w Polskim albo Czeskim kościele
Obserwuj wątek
  • madohora1 Re: Cieszyn 18.10.12, 20:51
   Polski Cieszyn

   Pełno jest tutaj zaułków, uliczek
   I pełno kolorowych małych kamieniczek
   Wąskimi uliczkami dojdziesz do ryneczku
   Taki sam by Cieszyn, gdy byłam tu jako dziecko
   Tu ratusz, tu galeria, kawiarnia w podcieniach
   Tutaj ma się wrażenie, że nic się nie zmienia
   I jeszcze park. W parku dwie wiewiórki
   Tutaj trzeba przejść trochę pod górkę
   Lecz jak spojrzysz w dół i w dal popatrzysz
   To i Polski i Czeski Cieszyn zobaczysz
   Zobaczysz Olzę co się jak wstęga wije
   I dwa miasta a każde z nich żyje…
   A jak podchodzisz tak na tą górkę
   Restaurację „Baszta” tam wejście przez furtę
   Tam ciemno, zimno no i dużo cienia
   Bo „Baszta” też nam się nie zmienia
   Na obiedzie jednak tam dawno temu byłam
   Ostatnio, tak dość szybko kawę wypiłam
  • madohora1 Re: Cieszyn 18.10.12, 20:52
   zeski Cieszyn

   Kiedyś ktoś tylko wołał wódka i piwo!
   A ja? Ja poszłam Muzeum podziwiać
   Panie tam tak tym bardzo się zdziwiły
   Że mnie po całym muzeum oprowadziły!
   I jeszcze Kościół – nie pamiętam wezwania
   Tam dzwon jak u nas dwunastą wydzwania
   Potem kawa, ciasteczko w kawiarni
   Tak też czas można spędzić ciekawie i ładnie
  • madohora1 Re: Cieszyn 18.10.12, 20:55
   CIESZYN – Miasto położone nad trzema rzekami, z których najważniejsza jest Olza,
   poza tym Cieszyn leży nad Bobrówką i Młynkówką. Miasto położone w części Kotliny
   Oświęcimskiej, Pogórza Cieszyńskiego oraz Beskidu Śląskiego. Z Góry Zamkowej
   przy dobrej pogodzie widać koronę Beskidu Śląskiego z czeską Łysą Górę.
   Miasto na planie gruszki, gdzie wzgórze zamkowe jest początkiem, rynek brzuszek
   gruszki
  • madohora1 Re: Cieszyn 18.10.12, 21:01
   Cieszyn, miasto położone na granicy Polski i Czech może się poszczycić bardzo
   długą i skomplikowaną historią. Według legendy miasto zostało założone w 810 r.,
   przez trzech synów króla polskiego Leszka III. W rzeczywistości Cieszyn powstał
   w X w. jako gród broniący południowej granicy państwa polskiego. Z powstałego
   wokół podgrodzia rozwinęło się samodzielne miasto. Od ok. 1290 r. Cieszyn był
   stolicą samodzielnego księstwa cieszyńskiego, potem powstałego na bazie księstwa
   regionu – Śląska Cieszyńskiego. Od czasów reformacji jest miastem zróżnicowanym
   pod względem religijnym, o mieszanym składzie narodowościowym. Poza ludnością
   polską mieszkali tu Niemcy, Czesi, także Żydzi, a na przełomie XIX i XX w.
   nieliczna, ale widoczna kolonia Węgrów. Spór o przynależność terytorialną Śląska
   Cieszyńskiego doprowadził do podziału miasta w 1920 r. Leżące na lewym brzegu
   Olzy przedmieścia weszły w skład Czechosłowacji i utworzyły nowe miasto. Od tego
   momentu jednolity dotąd organizm rozwija się jako dwa graniczne miasta
   przedzielone rzeką Olzą: Cieszyn i Czeski Cieszyn. Góra Zamkowa od dawna
   stanowiła dogodne miejsce osadnicze. W X w. powstaje tutaj gród słowiański. W XI
   wieku w trakcie zmagań o ziemie śląskie między Polską a Czechami, nastąpił
   podział terytorium plemienia Gołęszyców. Śląsk Cieszyński pozostał w granicach
   Polski, stając się obszarem granicznym. Gród cieszyński podniesiony do rangi
   kasztelani, stał się siedzibą wysoko postawionego w ówczesnej hierarchii władzy
   państwowej kasztelana, pełniąc tę rolę do czasu utworzenia księstwa
   cieszyńskiego w końcu XIII w. Już w V w. p.n.e. istniały na Wzgórzu Zamkowym
   ludzkie osady, a na przełomie X i XI stulecia to obronne miejsce nad Olzą stało
   się siedzibą granicznej kasztelanii państwa piastowskiego, a potem zamkiem
   gotyckim książąt cieszyńskich. Po wygaśnięciu dynastii Piastów w połowie XVII w.
   zamek w Cieszynie utracił swoje polityczne znaczenie, zawsze jednak zachował
   swoje centralną pozycję w mieście. W 1653 r. właścicielami księstwa i zamku
   stali się Habsburgowie, którzy się nim nie interesowali, przez co popadł w
   ruinę. Dopiero w 1840 r. poniżej piastowskiego zamku wybudowano Pałac Myśliwski
   (tzw. dolny zamek) wraz z oranżerią, w której hodowano owoce południowe
   przeznaczone na cesarski stół. Po I wojnie światowej na zamku znalazły siedzibę
   różne instytucje państwowe.
   PIERWSZA wzmianka o Cieszynie zawarta była w bulli papieża Hadrian IV z 1155 rou
   jako Kasztelania Cieszyńska podległa biskupstwu wrocławskiemu
  • madohora1 Re: Cieszyn 18.10.12, 21:15
   Archeologia:
   Ks. Leopold Szersznik
   - 1934 pierwsze planowane odkrycia archeologiczne
   - odkrycie dużego grobowca pod posadzką prezbiterium oraz pochówku szwedzkiej
   arystokratki Sigrit Brahe spokrewnionej z królewską rodziną Wazów
   Odkrycie w 2000 pięknej kościanej figurki przedstawiającej postać kobiety, w
   płytko położonej warstwie średniowiecznej na ul. Fredry.
  • madohora1 Re: Cieszyn 18.10.12, 21:20
   Grodzisko w Podoborze: Słowiańskie grodzisko okresu plemiennego w Podoborze
   znajduje się obecnie na terenie Republiki Czeskiej, w odległości około 5
   kilometrów od Cieszyna. W literaturze i tradycji miejscowej określane jest
   często mianem ˙''Stary Cieszyn'' lub Cieszynisko''. Najstarsze pozostałości
   zasiedlania tego z natury obronnego wzniesienia pochodzą ze schyłku epoki brązu
   / 900-750 lat p.n.e. W okresie starszej epoki żelaza / 750 - 400 lat p.n.e./
   osada ta została przekształcona w gród chroniony wałem kamienno- ziemnym oraz
   fosą. W trakcie wieloletnich badań archeologicznych stwierdzono pozostałości
   domostw mieszkalnych w postaci półziemianek oraz naziemnych chat słupowych.
   Ceramikę reprezentują różne formy naczyń takich jak garnki, misy, amforki,
   czerpaki, zdobione bogatą ornamentyką linearną. Odkryto również bogaty zespół
   wyrobów z żelaza oraz brązu / sierpy, noże siekierki, groty, szpile do spinania
   odzienia/. Ten okres zasiedlania kończy się gwałtownym zniszczeniem grodu.
   Kolejna faza zasiedlenia grodu związana jest z ludnością słowiańską. W VIII w.
   powstaje w Podoborze potężny gród broniony wałami z palisadą i fosami,
   składający się z dwóch podgrodzi oraz najważniejszej części tzw. akropolu-
   ośrodka władzy terytorialnej. Mieszkańcy grodu żyli w chatach o konstrukcji
   słupowej, ze ścianami wykonanymi z plecionki i paleniskami w rogu pomieszczenia.
   Specjalizowali się głównie w wytapianiu i obróbce żelaza oraz w produkcji
   rolnej. Dowodzą tego znaleziska różnego rodzaju wyrobów metalowych, czy żaren i
   sierpów. W końcu IX w. gród ulega silnemu zniszczeniu najazdem władcy
   wielkomorawskiego Świętopełka. Badania archeologiczne dowodzą, że jeszcze w X w.
   pozostałości grodu są zamieszkałe, ale wiodącą funkcję grodu- kasztelani
   przejmuje nowy gród na Górze Zamkowej w Cieszynie.
   Najstarsze nieprzerwanie działające muzeum w Europie Środkowej mieści się w
   Cieszynie. Założone zostało przez księdza Leopolda Jana Szersznika, wybitnego
   jezuitę, wszechstronnego uczonego i nauczyciela, otwarte w 1802 r. Jego kolekcja
   oprócz zabytków sztuki i historii zawierała duży zbiór przyrodniczy (okazy fauny
   i flory, skamieliny, minerały), kartograficzny (globusy, mapy i plany), pomocy
   naukowych (przyrządy geometryczne, astronomiczne i astrologiczne), osobliwości
   (relikwiarze, egzotyczne narzędzia i instrumenty). Metryką dorównuje mu w Polsce
   jedynie muzeum Czartoryskich w Puławach uruchomione w 1801 r., mające jednak
   kilkudziesięcioletnią przerwę w działaniu i znajdujące się obecnie w Krakowie.
  • madohora1 Re: Cieszyn 18.10.12, 22:01
   LETNI ZAMEK HABSBURGÓW klasycystyczny, z centralnym ryzalitem i trójkątnym
   naczółkiem. Wybudowany został na fundamentach dolnego zamku piastowskiego w 1840
   roku według projektu Józefa Kornajausela przeznaczony na kancelarię Komory
   Cieszyńskiej, obecnie Szkoła Muzyczna
  • madohora1 Re: Cieszyn 18.10.12, 22:21
   KOŚCIÓŁ GRODOWY ŚW. MIKOŁAJA - rotunda romańska z zrekonstruowaną emporą
   zachodnią oraz absydą z kamienia łamanego z przełomu XI/XII wieku przebudowana w
   XVI wieku w stylu gotyckim. W 1839 roku w stylu neoromańskim. W latach 1950 –
   1955 wróciła do pierwotnego wyglądu. Znajduje się w niej podwójny łuk tęczowy
   nad absydą ze śladami gotyckiej polichromii
   • madohora1 Re: Cieszyn 19.10.12, 10:43
    Msza w Rotundzie

    Uwierz mi niezapomniane to jest przeżycie
    Gdy w Rotundzie uklękniesz przy góralskiej muzyce
    I chociaż chłód murów w plecy ci wieje
    To w sercu i duszy coś budzi nadzieję
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka