Dodaj do ulubionych

Podyskutujmy o islamie

04.04.22, 19:26
Udało mi się trafić na bardzo ciekawy film o początkach islamu.
Film ów został nakręcony i grany przez muzułmanów.

www.youtube.com/watch?v=Pxoc2GfUgu8
Obserwuj wątek
  • feelek Re: Podyskutujmy o islamie 04.04.22, 19:40
   no podyskutujmy ...
   ...
   PS. czy to nie jest dla pana nazbyt ryzykowne?
   • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 04.04.22, 20:00
    Jest ryzykowne.
    Islam wyznaje prawie 2 miliardy ludzi.W Polsce nie ma on zbyt licznych "fanów".
    Polacy wiedzę o islamie czerpią głównie ze źródeł mu nieprzychylnych.
    I stąd mają wrażenie,że islam to teroryzm,pedofilia i w ogóle wszystko co najgorsze.
   • kociak40 Re: Podyskutujmy o islamie 04.04.22, 20:34

    "czy to nie jest dla pana nazbyt ryzykowne?" - feelek

    Niewielu zauważa zalety, natomiast wady wszyscy.
    • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 04.04.22, 21:07
     Tak,to prawda.
     Jeśli ktoś wierzy w Boga to wie,że wszystko dzieje się z Jego woli.
     Bóg chciał by islam rozpowszechnił się po świecie.
     Początki islamu były bardzo trudne.Garstka muzułmanów była zastraszana,bita i zabijana.
     A jednak w końcu życia Proroka Mahometa islam panował już w Arabii.
     Czy to nie cud?
     • feelek Re: Podyskutujmy o islamie 05.04.22, 12:25
      olszak-przytycki napisał(a):
      > Tak,to prawda.
      > Jeśli ktoś wierzy w Boga to wie,że wszystko dzieje się z Jego woli.
      > Bóg chciał by islam rozpowszechnił się po świecie.
      > Początki islamu były bardzo trudne.Garstka muzułmanów była zastraszana,bita i zabijana.
      > A jednak w końcu życia Proroka Mahometa islam panował już w Arabii.
      > Czy to nie cud?
      .....
      ....
      nie, nie cud, pomyłka.
      ....
      wyobraźmy sobie powstanie islamu teraz.
      ...
      Skończyłoby się tym, że rozmyłoby się w powodzi podobnych tysiąca/ setki tysięcy:
      islamów/
      cislamów/
      transislamów/
      semislamów/
      paraslamów...
      ....
      byłyby to w oparciu np. o:
      islagram/
      fatmabook/
      youturban/
      whatsupa.
      ..
      Mahomet rywalizując o palmę pierwszeństwa musiałby walczyć z
      Ahometem/
      Pahometem/
      Bahometem/
      Dahometem/
      Fachometem...
      ... z pierwszymi 100 000 000 dałby radę, ale po 80 latach walki w necie nie miałby już sił
      ..
      ... Islam obecnie powstałby jedynie gdyby Al-Choresmi zauważył, że trzeba użyć układu dwójkowego i diody, zamiast upierać się przy zapisie siódemkowym w oparciu o tę cholerną septodę....
      ...
      tak więc nie cud, a pomyłka wynalazcy algorytmu.
      • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 05.04.22, 14:55
       W tę "pomyłkę" wierzy 2 miliardy ludzi.I tak islam trwa już 1400 lat.
       Najważniejszy w islamie jest monoteizm:

       "Zaprawdę, Allah jest Jedynym Bogiem. On jest Święty, daleki od posiadania syna.

       Świadczę, że Allah jest Jednym i Jedynym Bogiem; nie posiadającym towarzyszy, od którego zależą wszystkie rzeczy i byty. Nie zradza ani nie jest zrodzony i nic nie jest jak On".

       Chrześcijańska nauka o Trójcy Świętej jest w islamie odrzucana.
       • edico Re: Podyskutujmy o islamie 08.04.22, 13:22
        olszak-przytycki napisał(a):

        > Chrześcijańska nauka o Trójcy Świętej jest w islamie odrzucana.

        Chrześcijańska nauka odrzuca nawet swoje ewangelie traktując jedynie wybiórczo cztery z nich. Nie świadczy to najlepiej o powstałych źródłach tej religii. Ponadto powstaje szereg innych wątpliwości co do uznanych w Kościele ewangelii.
        Otóż na ogół twierdzi się, że „Łukasz" i „Mateusz" korzystali z krótszej Ewangelii Marka, co jest jedynie półprawdą. Korzystali także ze wspólnego źródła nieznanego Markowi (zwanego Q), co też nie do końca jest prawdą oraz szeregu innych, własnych materiałów, nieznanych pozostałym twórcom ewangelii.

        Tekst Marka, jako „najstarszy", sprowadza się do czasów możliwie najbliższych Jezusowi, co w oparciu o „proroctwo" zburzenia Świątyni prowadzi nas w okolice roku 70-tego n.e. Autorzy datujący powstanie tej ewangelii wypisują więc niedorzeczności twierdząc, że ewangelia ta mogła powstać nawet w latach 60-tych n.e.

        Z kolej Mateusz i Marek, w przeciwieństwie do Łukasza, prezentują zagładę Jerozolimy w kategoriach apokaliptycznych i mitycznych, twierdząc, że w tym samym momencie z nieba powróci Syn Człowieczy. (Mk 13:26)

        We wszystkich uznanych ewangeliach, na podstawie różnic stylistycznych, wyróżnić można co najmniej dwie warstwy redakcyjne. Nie chodzi tu o jakieś zróżnicowanie źródeł ewangelicznych, ale prezentowane poglądy. Np. druga redakcja ewangelii Łukasza charakteryzuje się m.in. zrezygnowaniem z nazwy „Jeruzalem" na rzecz „Jerozolima" oraz wprowadzeniem tytulatury „Pan" (zamiast „Jezus"). Niby to nie wiele zmienia, , ale wyraźnie świadczy o ingerencji w treści przekazu, co nawet w tej religii formalnie jest zakazane.

        Nic dziwnego, że treści zawarte Biblii budzą coraz bardziej poważne wątpliwości co do autentyczności i wiarygodności zawartego w niej przekazu czterech ewangelii. Pozostałe ewangelie uznane zostały jako nienatchnione i co za tym idzie niewchodzących w skład kanonu przyjętego w Biblii. W ten sposób pozostałe ewangelie sklasyfikowane zostały jako dzieła o niepewnej i podejrzanej autentyczności.

        Aż ciśnie się na usta, kto, kiedy i na jakiej zasadzie upoważnił Kościół do klasyfikowania obcujących na co dzień z Jezusem na apostołów pewnych i niepewnych w przekazach i wspomnieniach o nim?
        • qwardian Re: Podyskutujmy o islamie 16.04.22, 14:38
         edico napisał:

         > Aż ciśnie się na usta, kto, kiedy i na jakiej zasadzie upoważnił Kościół do klasyfikowania obcujących na co dzień z Jezusem na apostołów pewnych i niepewnych w przekazach i wspomnieniach o nim?         Kościół mnie upoważnia do akceptacji wyrażonej przez niego opinii. Wydaje mi się, że w państwach zeświecczonych odbywa to się trochę brutalniej..

         wpolityce.pl/swiat/594649-zamieszki-w-szwecji-po-spaleniu-koranu-wideo-i-zdjecia
         • edico Re: Podyskutujmy o islamie 08.05.22, 14:25
          Na takiej samej zasadzie, jak upoważnił Piusa IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti) do sprzeciwu Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
          Kościół głosił wówczas: „Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga”.

          Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby "czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić".

          Jak widać nie jesteś ani pierwszym ani jedynym Stachanowcem bijącym wszelkie rekordy kościelnych bzdur.
  • edico Re: Podyskutujmy o islamie 08.04.22, 12:31
   Nie wiele wiem na temat islamu poza tym, że ma być to religia:
   - prosta i konsekwencja,
   - wyraźnie określająca obowiązki wiernych,
   - napawająca lękiem przed potępieniem w dniu sądu ostatecznego,
   - skierowana do do ludów o różnych kulturach i tradycjach,
   dzięki czemu szybko zdobywała nowych wyznawców a zasięg jej oddziaływania w dość krótkim czasie objął nie tylko sam Półwysep Arabski ale dotarł do odległych odeń terytoriów. Dla obszaru, którego zajęcie przez chreścijaństwo wymagało 500 laty, islamowi potrzeba było 100. Świadczy to o bardzo dużej sile oddziaływania islamu.

   Podstawowe obowiązki wiernych zawierają się w tzw. pięciu filarach wiary, do których należą:
   1) wyznanie wiary,
   2) modlitwa odmawiana 5 razy dziennie w określonych porach, z twarzą zwróconą w stronę świętego miasta islamu - Mekki,
   3) jałmużna dla biednych,
   4) posty w przepisanych dniach (szczególnie w okresie postnego miesiąca - ramadanu),
   5) minimum jedna pielgrzymka do świętego miasta przynajmniej raz w życiu.

   Za święte teksty istniejące przed Koranem uznają księgi objawione, do których zaliczają się:
   - "Zwoje" (zaginione teksty, które zostały według tradycji objawione Abrahamow),
   - "Tora" (prawo dane Mojżeszowi na Synaju),
   - "Psalmy" (ukazane Dawidowi),
   - "Ewangelie" (objawione Jezusowi).
   Za wzór życia lub za swój kodeks postępowania uznają muzułmanie Sunnę, na którą składa się Koran (zbiór zasad wiary) wraz z hadisami będącymi własnymi poglądami Proroka Mahometa. Łącznie stanowią wzorzec postępowania dla wyznawców islamu.

   Z teologicznego punktu widzenia islam wydaje się być merytorycznie bardziej dojrzały w stosunku do katolickiego wybiórczego biblijnego dualizmu, który i tak niemal każdy sukienkowy interpretuje na swój strój, potrzeby i własną wyobraźnię.
   • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 08.04.22, 16:59
    Ładnie streściłeś temat.
    • edico Re: Podyskutujmy o islamie 08.04.22, 18:19
     Kiedyś z ciekawości usiłowałem zapoznać się z Koranem dla porównania z Biblią. Nakład czasu okazał się jednak zbyt duży dla jej zaspokojenia tym bardziej, że już same zasady mówią wystarczająco wiele.
     • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 08.04.22, 18:57
      W Koranie są treści biblijne + opowieści o arabskich prorokach+wydarzenia z okresu formowania się wspólnoty muzułmańskiej.
      Oprócz Koranu ważna jest Sunna czyli przykład życia i działalności Mahometa.
      Islam jest bardziej podobny do judaizmu niż do chrześcijaństwa.
   • privus Re: Podyskutujmy o islamie 12.04.22, 16:38
    Jałmużnę na biednych w Kościołach katolickich najlepiej widać w czasie zbierania datków przez woluntariuszy Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Zresztą od dawna gonieni są wszyscy wyciągający rękę o pomoc w pobliżu Kościoła. Nie po to istnieje ta korporacje, by komuś coś dawać.
    • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 12.04.22, 21:03
     W krajach muzułmańskich podatek na rzecz biednych wynosi 2,5% majątku.
  • qwardian Re: Podyskutujmy o islamie 08.04.22, 13:37
   Płoszą żubry w nazich białowieskich lasach. Łukaszenka twierdzi, że są bardzo pożyteczni, ja mam inną opinię.
   • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 08.04.22, 17:03
    Istnieje wiele nieporozumień na temat muzułmanów w Europie.Zarzuca im się,że kobiety muzułmańskie nie pracują tylko żyją z zasiłków.Otóż to jest prawda gdyż w prawie większości muzułmańskich krajów kobiety nie pracują(poza wsią).Oni po prostu swój wzorzec postępowania przenieśli do Europy.
    • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 10.04.22, 16:33
     Trudno powiedzieć dlaczego muzułmanie pchają się do Europy.
     W większości krajów arabskich biedy nie ma.
     Jako przykład można dać Maroko:

     www.youtube.com/watch?v=FfGMZuTHA5Y
  • dbender Kultura perska i arabska była ciekawsza przed isla 10.04.22, 17:52
   olszak-przytycki napisał(a):

   > Udało mi się trafić na bardzo ciekawy film o początkach islamu.
   > Film ów został nakręcony i grany przez muzułmanów.
   >
   > www.youtube.com/watch?v=Pxoc2GfUgu8

   Kultura perska i arabska była o wiele ciekawsza przed islamem. Podobnie jak Grecja i rzymska przed chrześcijaństwem.
   W świecie zachodnim, zwłaszcza protestanckim, religia jednak nie zdołała podporządkować sobie filozofii i nauki, w świecie muzułmańskim tak. Dlatego technika, technologia i nauka nie rozwijają się w krajach muzułmańskich i nie mają szansy się tam rozwinąć. Rozwój to tylko zachód i niektóre kraje dalekiego wschodu, gdzie religia ma rolę drugorzędną.
   • edico Re: Kultura perska i arabska była ciekawsza przed 10.04.22, 18:15
    Materialne artefakty np. na Majorce (Majorka (hiszp. Mallorca) w pełni to potwierdzają. Zwiedzać jest najlepiej w oparciu o wypożyczony pojazd z Rent Car w Palma de Mallorca. Zwiedzanie proponuję zacząć od przygotowania sobie na ten wypad dobrego przewodnika nie pomijającego magicznej miejscowości Valldemossa położonej wśród gór i rozsławionej przez Fryderyka Chopina. Wypad bardzo ciekawy, chociaż do najtańszych nie należy.
   • olszak-przytycki Re: Kultura perska i arabska była ciekawsza przed 10.04.22, 19:22
    Cywilizację muzułmańską Zachód wyprzedził dopiero w XVIII wieku.Wczesne lata islamu to bardzo silny rozwój nauki.Takie słowa jak algebra czy alchemia pochodzą z języka arabskiego.Tzzeba dodać też cyfry arabskie(Arabowie przejęli je od Indusów).
    • olszak-przytycki Re: Kultura perska i arabska była ciekawsza przed 10.04.22, 19:39
     Rozwój nauki i wynalazczość nie zależy od religii lecz od inteligencji twórczej danych narodów.Prym wiodą Żydzi,za nimi Germanie ,Francuzi,Rosjanie.Prawie wcale nie ma naukowców i wynalazców wśród Hiszpanów i Portugalczyków choć są bardzo liczni.W ogóle cywilizację naukowo-techniczną tworzą ludy Północy(Europejczycy i ludzie z Dalekiego Wschodu).Sam się dziwię dlaczego współcześnie tacy Egipcjanie nic nie wnoszą do nauki.Przecież ich przodkowie mieli ścisłe umysły,rozwijali naukę i technikę.Albo tacy Indusi,Irakijczycy,Syryjczycy czy choćby Grecy.Bliski Wschód i Połnocna Afryka miały swoje cywilizacje miejsko-rolnicze kilka tysięcy lat temu.(Rolnictwo tam wynaleziono i pierwsze osady miejskie).
    • feelek Re: Kultura perska i arabska była ciekawsza przed 13.04.22, 21:28
     algorytm jest od nazwiska matematyka Al Choresmi'ego.
     • olszak-przytycki Re: Kultura perska i arabska była ciekawsza przed 14.04.22, 11:39
      Tak,jest trochę słów pochodzenia arabskiego w języku polskim,np.:admirał,algorytm,bazar,cyfra,kawa,lutnia czy poczciwy alkohol.
  • qwardian Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 12:24
   Od wielbłąda i osiołka bardziej doceniam nazistowskie fury Ferdynanda Porsche kreślone ręką Adolfa czyli Volkswageny, Mercedesy und Audi. Faszystowskie Ferrari, Lamborghini, albo cesarsko-japońskie Hondy, Lexusy und Toyoty.

   Początki Islamu to zniszczenie pół tuzina kultur starożytnych, ich języków włącznie z perskim, fenickim i punickim (kartagińskim). Tymczasem w katolickiej Europie zachowały się języki małych narodów bałtyckich, ugrofińskich, słowiańskich, nordyckich, nawet w pewnych rejonach celtyckich, to wszystko poza latynoskim..

   Państwo Islamskie miało krótki żywot, pozostałe czerpią z gazu i ropy, zaryzykuję twierdzenie, że zdechną kiedy ich zabraknie.
   • kociak40 Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 13:36

    "w katolickiej Europie" - qwardian

    Przez dziurkę od klucza w plebanii można zobaczyć więcej, niż przez dziurę w niebie.
    • qwardian Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 13:47
     Ja tam widziałbym trzęsące tyłeczki semitów, bo podczas wojny to raczej otwór przez komin i żeliwne drzwiczki
   • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 14:00
    Przesadzasz.Zachowały się narodowości przedmuzułmańskie na obszarach opanowanych przez muzułmanów.Są Asyryjczycy,Aramejczycy,Kurdowie,Persowie,Berberowie,Koptowie itd.
    Islam rozprzestrzenił się na Zachodnią Azję,Indie,Malaje,Północną Afrykę i Afrykę Wschodnią.
    Jest od wieków w Europie na Bałkanach.
    Szczerze mówiąc nie słyszałem by muzułmanie doszczętnie wytępili jakiś naród.
    • qwardian Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 14:42
     Oryginalnym językiem Syrii był akadyjski, dzisiaj zero. Irański, pasztuński i kurdyjski (Królestwo Medów) to języki indoeuropejskie, obecne pisane alfabetem arabskim. Fenicki był używany nawet przez indoeuropejskich Hetysów, potem przez Kartageńczyków, poszedł z dymem przez zbrodniarzy arabskich w 698 roku, którzy w ten sposób zniszczyli cywilizację punicką. Od momentu podbicia arabskich łachudrów, starożytny język koptyjski zaniknął i jest dzisiaj obecny tylko podczas rytuałów religijnych. Pasożyci arabscy nigdy nie potrafili objąć dokonań budowniczych faraonów starożytnego Egiptu. Nic nie stworzyli poza tym co postawili brytyjscy i radzieccy kolonizatorzy. Ooo bandziory arabskie zniszczyły ostatecznie bibliotekę aleksandryjską w 641 roku dzięki kalifowi Umarze ibn al-Chattabie..
     • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 15:13
      Przesadzasz.To samo można powiedzieć o nas Polakach.Niewiele rzeczy sami stworzyliśmy,większość jest adaptowana z innych krajów.
      • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 16:59
       Muzułmanie nie zniszczyli wcześniejszych kultur.Przejęli ich dorobek i rozwinęli dalej.
       • qwardian Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 21:25
        Kebab to szczyt dorobku intelektualnego Arabów..
        • snajper55 Re: Podyskutujmy o islamie 15.04.22, 03:32
         qwardian napisał:

         > Kebab to szczyt dorobku intelektualnego Arabów..

         Chyba zapominasz choćby o cyfrach czy destylacji. Czym byłby Polak, gdyby Arabowie nie wymyślili destylacji? ABSTYNENTEM!!! Na pocieszenie trzeba napisać, że gdyby nie Arabowie to by nie było też mydła i Polak nie musiałby się myć.

         S.
        • snajper55 Re: Podyskutujmy o islamie 15.04.22, 03:32
         qwardian napisał:

         > Kebab to szczyt dorobku intelektualnego Arabów..

         Chyba zapominasz choćby o cyfrach czy destylacji. Czym byłby Polak, gdyby Arabowie nie wymyślili destylacji? ABSTYNENTEM!!! Na pocieszenie trzeba napisać, że gdyby nie Arabowie to by nie było też mydła i Polak nie musiałby się myć.

         S.
         • qwardian Re: Podyskutujmy o islamie 15.04.22, 10:03
          Z tym systemem dziesiętnym jako inwencji Arabów to ściema, a raczej rezultat podbicia przez nich Indii. Zresztą wiele kultur starożytnych miało bardzo dobre metody liczenia, stąd: pl.wikipedia.org/wiki/Abakus_(liczyd%C5%82o)

          Po prostu to Europa przejęła ten system od Arabów, ale nie jest ich autorstwa. Majowie również mieli system numeryczny włącznie z zerem, ale bez cyfr po przecinkach.
          Zresztą Snajperze, wielki matematyk Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi, który wprowadził zero, ułamki oraz funkcje trygonometryczne był Persem urodzonym w Uzbekistanie przy granicy z Turkmenistanem (dystans 5 km) i na pewno był Turkmenem, nie Arabem..
  • feelek [...] 14.04.22, 18:11
   Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
   • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 18:27
    Po co to ad personam?
    Temat jest o islamie a nie o mnie.
    Muzułmanie są demonizowani tak jak i w obecnej wojnie Rosjanie.
    A są to na ogół porządni ludzie.
    • feelek Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 19:44
     olszak-przytycki napisał(a):

     > Po co to ad personam?
     > Temat jest o islamie a nie o mnie.
     > Muzułmanie są demonizowani tak jak i w obecnej wojnie Rosjanie.
     > A są to na ogół porządni ludzie.
     ..
     ale kto na ogół?
     [: są porządni ludzie?]
     muzułmanie czy rosjanie?
     [att: "rosjanie" NIE MA BŁĘDU]
     PS. po co to ad personam- ad personam?
     przecież zarówno nam jak i wam chodzi o to samo: o dobro naszej rzeczywistości.

     • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 20:06
      W każdej społeczności znajdą się ludzie źli.
      (Teraz jakby ucichł w mediach temat terroryzmu muzułmańskiego a wszelka propaganda skupia się na Rosjanach.Nie wiadomo ile prawdy w tym jest.Sam Putin awansował na Antychrysta.(Przecież nie on morduje cywilów ukraińskich tylko jego żołnierze).
      Chodzi o to żeby być w miarę obiektywnym w osądach i nie ulegać negatywnej propagandzie.
      Islam szerzy się w Europie i gdzie indziej w Świecie.Coś przecież musi być w tej religii,że tak wiele osób odnajduje się w niej.
      • feelek Re: Podyskutujmy o islamie 14.04.22, 21:12
       Olszak, ogarnij się!
       Co ty wypisujesz?
       Interesuje cię realizm islamu?
       Slvp.:
       1. kamienowanie
       2. kara śmierci za odstępstwo religijne
       ww. tylko 2 wypadki realizmu islamskiego obecnych czasów: 1.kamienowanie Arabia Saudyjska: środek miasta, ekipa urządza scenę - rozkłada się folię plastikową, kamieniuje ofiary, zwija całłe przedstawienie, spłukuje krew, po godzinie jest po wszystkim, 2. k.s. za apostazję: Afganistan, 2008 (?) Gostek za apostazję zostaje skazany na k.s. życie ratuje mu to, że do sądu dostarczono bumagę, że skazany zwariował (wtedy karę śmierci zastępuje pobyt w szpitalu psychiatrycznym). Rzecz jest w Afganistanie, stacjonowały tam wtedy wojska USA, Polski, inne.
       ..
       Zamiast posłużyć się danym ci rozumem, ciebie fascynuje rozwój islamu?
       Muzułmanów jest więcej i więcej bo jest tam duży przyrost naturalny.
       Jest to religia jakby kościółkowość polska do kwadratu, albo sześcianu: opisywane tu na tym forum przez antyklerykałów przypadki dyskryminacji wolności wyznania typu że w salach szkolnych wiszą krzyże, a księża się szarogęszą to mały pikuś wobec tego co byś tu miał w Islamskiej Republice Polskiej.
       ..
       Ogarnij się człowieku!
       Myśl, a nie papuguj!
       Po to natura dała ci rozum.
       • edico Re: Podyskutujmy o islamie 15.04.22, 00:33
        W katechizmie Kościoła katolickiego dokonana została zmiana stosunku do kary śmierci w roku 2018 z inicjatywy papieża Franciszka. Za 700 lat być może i islam dojdzie do podobnego wniosku.
        • snajper55 Re: Podyskutujmy o islamie 15.04.22, 03:28
         edico napisał:

         > W katechizmie Kościoła katolickiego dokonana została zmiana stosunku do kary śm
         > ierci w roku 2018 z inicjatywy papieża Franciszka. Za 700 lat być może i islam
         > dojdzie do podobnego wniosku.

         Ciekawe czy pytał się swojego boga o zdanie... Tergo boga, który mordował pierworodnych, topił ludzi w potopie, zgładził mieszkańców Sodomy i Gomory... Ach ta chrześcijańska świętość życia...

         S.
         • edico Re: Podyskutujmy o islamie 17.04.22, 21:33
          snajper55 napisał:

          > Ciekawe czy pytał się swojego boga o zdanie... Tergo boga, który mordował pierw
          > orodnych, topił ludzi w potopie, zgładził mieszkańców Sodomy i Gomory... Ach ta
          > chrześcijańska świętość życia...
          >
          W moim przekonaniu teoria interesu doczesności indywidualnej bądź zbiorowej ma o wiele większe znaczenie praktyczne w religiach od etyki czy zasad moralnych głoszonych niby w imieniu boga. Coraz bardziej widoczny jest narastający rozdźwięk pomiędzy normami moralnymi zawartymi w przykazaniach różnych religii a codzienną praktyką życia tych społeczeństw. Wszelkie religie z wielką pewnością twierdzą, że przykazania mają pochodzenie i naturę nadprzyrodzoną. Uważam, że właśnie w tym zakresie stosunkowo niewiele zmieniło się w stosunku np. do astronomii przed kopernikańskiej. W dalszym ciągu zbyt wielu dostrzega centrum procesu własnej emancypacji w różnie interpretowanych przykazaniach religijno-moralnych. Wystarczy sięgnąć do wypowiedzi płynących z kościołów prawosławnego i katolickiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Żaden z nich nie potępił ani agresora ani winnych barbarzyńskiego ludobójstwa. Czy nie zastanawiającym jest to, że np. byle większa parada osób LGBT+ powoduje wśród polskich duchownych więcej emocji, niż największy kryzys humanitarny w naszej części świata od kilkudziesięciu lat?
          Biorąc pod uwagę, ile to polski Krk ma nieruchomości, mógł by okazać znacznie więcej pomocy Ukraińcom poza sporadycznymi paczkami żywnościowymi.

          Np. w Cesarstwie Rzymskim doszło do objęcia ochroną także ludzi wolnych z innych narodów niż Rzymian. W trakcie rozwoju chrześcijaństwa ochroną zostali objęci również niewolnicy. Jednak w przypadku niewolników, oprócz humanitaryzmu wynikającego z przykazania miłości bliźniego niewątpliwie większe znaczenie miał przede wszystkim aspekt ochrony przez państwo własności prywatnej jaką byli niewolnicy.

          Związany z silnym autorytetem konserwatyzm religijny powoduje zablokowanie wszelkich zmian i rozwoju prowadząc do, „skostnienia" samej uprawianej doktryny, co niejednokrotnie dało już o sobie znać. A to zjawisko z kolei jest niczym innym jak przyczynkiem prowadzącym w następstwie do okresowych buntów i rewolucji społecznych niosących za sobą ryzyko zniszczenia społeczności (np. działalność proroków izraelskich, krytyka skostnienia religii żydowskiej przez Jezusa... itp.).

          Bardziej spokojny przebieg zmian można natomiast zaobserwować w społeczeństwach politeistycznych (Grecja, Rzym). Towarzysząca temu tolerancja dla innych poglądów sprzyjała powstaniu ustrojów demokratycznych. Podobnie pozytywną rolę odgrywa obecnie w krajach o wyżej cywilizowanych tendencjach do tzw. ekumenizmu, zaprzestania waśni i wojen religijnych, pokojowego współistnienia różnych religii wewnątrz organizmów państwowych.

          Pozostaje tylko poszukać odpowiedzi na pytanie, gdzie jest współczesny katolicyzm, skoro poczynając od Piusa XII, kolejni papieże niezmiennie stoją na stanowisku nie uznawania uchwalonych przez ONZ praz człowieka i obywatela.
       • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 15.04.22, 10:28
        Kamienowanie i inne surowe kary występują w Biblii.-feelek,katoliku,jakoś o tym nie piszesz.
        Islam ma przewagę nad chrześcijaństwem w okazaniu Istoty Boga.Bóg jest Jeden,w Jednej Osobie.Nie jest podobny do swego stworzenia,nie rodził i nie został zrodzony.
        Uważam,że kara śmierci w niektórych przypadkach jest dobra.(To zdanie podziela sporo prawicowych katolików).
        • kociak40 Re: Podyskutujmy o islamie 16.04.22, 15:21

         Każda wiara religijna to wieczne pragnienie.
         • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 16.04.22, 16:06
          A katolicy święcą dzisiaj pokarm.Wierzą ,że święcona woda ma właściwości magiczne.
          • kociak40 Re: Podyskutujmy o islamie 16.04.22, 21:36

           "Wierzą ,że święcona woda ma właściwości magiczne." - olszak ...

           Wierzą, że alkohol poświęcony nabiera większej mocy.
           • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 18.04.22, 15:09
            Tak.A muzułmanom nie wolno pić napojów wyskokowych.
        • feelek Re: Podyskutujmy o islamie 23.06.22, 11:28
         OP: " feelek katoliku ..."
         ....
         ... sorry, nie jestem katolikiem ....
         ....
         to typowe u ludzi: nadinterpretować fakty
         ......
         równie dobrze mógłbym:
         " .....Olszaku - jeśli już masz IQ 200 nie możesz twiwrdzić że: ...."
         ......
         byłaby to TEŻ nadinterpretacja ....
  • 0szolomm-z-rm Re: Podyskutujmy o islamie 25.04.22, 06:39
   Cała prawda o islamie zawarta jest w Koranie oraz w krytycznych publikacjach o tej religii
   • kociak40 Re: Podyskutujmy o islamie 25.04.22, 12:23
    0szolomm-z-rm napisał:

    > Cała prawda o islamie zawarta jest w Koranie oraz w krytycznych publikacjach o
    > tej religii

    Tak jakby reklamą Islamu jest tylko Jeden BÓG - Allah, a Mahomet jego prorokiem.
    Nic więcej. Nie ma żadnych synów, córek, matek, jest tylko ON.
    Nie wolno modlić się do żadnych desek, obrazów, świętych, figur itd.
    Wolno TYLKO cytować wersy Koranu. Modlitwy mogą być TYLKO chwalące
    Boga, nie wolno o nic prosić dla siebie. Bóg w Islamie jest wszechwiedzący,
    zna nasze myśli i pragnienia, ON decyduje co otrzymamy. W Islamie nie ma
    magii, czarów, cudownych gestów, zaklęć, itd. Imam wzywa tylko do modlitwy
    i nią kieruje. To jest "wyższość" tej wiary nad katolicyzmem.
    • feelek Re: Podyskutujmy o islamie 25.04.22, 21:23
     kociak40 napisał: 0szolomm-z-rm napisał: Cała prawda o islamie zawarta jest w Koranie oraz w krytycznych publikacjach o tej religii Tak jakby reklamą Islamu jest tylko Jeden BÓG - Allah, a Mahomet jego prorokiem. Nic więcej. Nie ma żadnych synów, córek, matek, jest tylko ON. Nie wolno modlić się do żadnych desek, obrazów, świętych, figur itd. Wolno TYLKO cytować wersy Koranu.
     ..
     " ... aha czyli wolność, wolność i swoboda..." nooo specyficzne, prawda ...

     ..
     " ...Modlitwy mogą być TYLKO chwalące"
     ...a co jak mnie ogarnie wqrw na Allaha?
     ..
     > Boga, nie wolno o nic prosić dla siebie.
     : umawiasz się z sąsiadem i wymieniacie się karteczkami z intencjami? ty prosisz o podwyżkę dla niego, a on o to, aby żona przestała cię zdradzać?

     Bóg w Islamie jest wszechwiedzący, zna nasze myśli i pragnienia ...
     ... a w chrześcijaństwie: protestantyzmie ewangelickim/augsburskim/kalwińskim/ prawosławiu/ katolicyzmie/ mozaizmie jest inaczej?
     ..

     .. ON decyduje co otrzymamy.

     j.w.
     ..
     W Islamie nie ma magii, czarów, cudownych gestów, zaklęć, itd
     zaiste:
     1. w Al Qds [ Jerusalem] w Meczecie Al Aqsa jest miejsce, gdzie Mahomet chcąc się dostać do nieba pieprznął czachą o sufit, w co wierzy każdy wierny muzułmanin,
     2.wierny musi walczyć, zabijać innych, jest to 1 z 5/6 przykazań: (jihad), to nie jest zaklinanie rzeczywistości? Podobnie jak konieczność hadżdż, saum, salat, sahad?
     3. Tekst: "Nie ma Boga oprócz Boga, a Mahomet jest jego prorokiem"[sahad] nie jest zaklęciem, tylko czym?
     Oczywiście, że "jest" Bóg, a Mahomet "był" jego prorokiem, cokolwiek słowo prorok nie znaczy....
     4. informowanie, że po męczeńskiej śmierci za wiarę muzułmańską/ Mahometa/ Allaha czeka mudjahidina w raju "n" dziewic, które tylko czekają, aż zostaną zerżnięte, nie jest ani magią, ani czarami, ani cudownym gestem, ani zaklęciem.
     Tylko czym są te ww. rzeczy?
     ..
     [b]Imam wzywa tylko do modlitwy i nią kieruje. To jest "wyższość" tej wiary nad katolicyzmem. [/b]
     jaka wyższość? że ten mułła wydziera się o 4 rano na całą okolicę?
     ..
     ..
     Sorry, ale na tym poziomie nie da się dyskutować.
     To absurd:
     czy panowie coś w ogóle nt. temat wiedzą?
     Wiecie, że są różne odłamy islamu, gdzie się dość różnie patrzy na rzeczy o kt. piszecie?
     Wiecie, że w szyiźmie jest "cokolwiek" inaczej niż w sunnizmie?
     • 0szolomm-z-rm Re: Podyskutujmy o islamie 25.04.22, 21:57
      m.fronda.pl/a/koran-i-nienawisc-cytaty-ktore-mowia-o-islamie-wszystko,57589.html
      • feelek Re: Podyskutujmy o islamie 25.04.22, 21:59
       0szolomm-z-rm napisał:

       > m.fronda.pl/a/koran-i-nienawisc-cytaty-ktore-mowia-o-islamie-wszystko,57589.html
       ..
       a czy umie pan napisać coś od SIEBIE?
       • kociak40 Re: Podyskutujmy o islamie 25.04.22, 22:24

        "a czy umie pan napisać coś od SIEBIE?" - feelek

        Trudno jest wyjść bezmyślnemu za horyzont myślenia.
       • 0szolomm-z-rm Re: Podyskutujmy o islamie 26.04.22, 06:36
        Napisałem to w wątku o islamskich zamieszkach w Szwecji po spaleniu Koranu
        • 0szolomm-z-rm Re: Podyskutujmy o islamie 26.04.22, 06:39
         0szolomm-z-rm napisał:

         > Ze islam jest antyteza chrześcijaństwa . To królestwo jak najbardziej z tego św
         > iata w którym koncepcja raju to tak naprawdę jest to wizja eksluzywnego domu pu
         > blicznego domu uciech dla mężczyzn . Brak tam miłosierdzia i przebaczenia o tolerancji już nie wspomnę . Cel islamu to zdobycie władzy doczesnej nad światem
         • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 26.04.22, 11:25
          Oszołomie jesteś w błędzie.MIłosierdzie i przebaczenie są w islamie.Tolerancja jak najbardziej.Zdobycie władzy nad światem jest celem również chrześcijaństwa.
          "Dom uciech"-wolne sobie.Aby mieć więcej żon trzeba mieć pieniądze na ich utrzymanie.(W tradycyjnych rodzinach muzułmańskich kobieta siedzi w domu i nie pracuje).
          • 0szolomm-z-rm Re: Podyskutujmy o islamie 26.04.22, 16:04
           Są ale tylko dla współwyznawców nie dla innowiercow
           • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 26.04.22, 17:06
            Wielu podróżników podkreśla gościnność muzułmanów i ich pomoc w potrzebie.
            Najgorzej jest pod tym względem w chrześcijańskiej Afryce.Murzyni są nastawieni na to by wyrwać pieniądze od Białego.Nie są bezinteresowni.
          • feelek Re: Podyskutujmy o islamie 26.04.22, 18:32
           obaj panowie: O-P i OzR_M jesteście w błędzie:
           ..
           ...czy nie jest w błędzie ktoś, kto porównuje 2 przebrzmiałe ideologie, które były aktualne jedna 2000, a druga 1300 lat temu, a których jakakolwiek aktualność/ sens skończyły się definitywnie 200 - 300 lat temu?
           ..
           One wniosły coś do cywilizacji. Jeśli każda z nich ma za sobą coś ok. 1- 2 mld wyznawców to coś jest perzcież chyba na rzeczy, choć obecnie te 3 mld tych uczestników tych 2 korporacji [: islam, chrześcijaństwo], to efekt inercji, której działanie to kilkaset lat ...
           ..
           Nie tylko to, co głoszą np. Snajper, Kociak, Wariant wniosły, te ideologie... że: " ... religie są aktualnymi ciągle jeszcze narzędziami manipulowania ludzkimi postawami...."
           Choć także...
           ..
           Ktoś (Einstein ?) powiedział, że ludzie wierzą w to, co chcą aby było. Więc wierzą w :
           ..
           1. istnienie Superrozjemcy/Supersprawcy w każdej sprawie :
           - biedy, nędzy, zbyt niskich dochodów,
           - nieuleczalnych chorób,
           - niewoli jakiegoś narodu ze strony innego narodu,
           - niedoli jako takiej,
           - etc. rzeczy, z którymi ziemianie nie radzą sobie doraźnie (chwilowo) lub przez stulecia...
           ..
           2. istnienie życia po śmierci, którego to drugiego życia celem jest wynagrodzenie sobie wszelkich niepowodzeń i niespełnionych planów za "doczesnego" życia....
           ..
           Oprócz ww. konstrukcja religii zawiera szereg rzeczy pozwalających porządkować życie na Świecie ... gdy zakazuje:
           1. zabijania,
           2. kradzieży,
           3. seksu z nieswoją żoną/ mężem; seksu z kim kto chce i kiedy chce,
           4. nieszanowania rodziców,
           5. obmowy,
           6. etc. paru innych rzeczy...
           ..
           Ww. ma dużo pożytecznych konotacji - w ten sposób strasząc ludzi karą po śmierci (Bóg przecież " ... wszystko wie, wszystko widzi ..."), odsiadką czyśćcową lub piekielną, skutecznie porządkowano/ porządkuje się funkcjonowanie miliardowych społeczności; wystraszono miliardy, które bojąc się konsekwencji nie okradały, nie mordowały; opiekowały się starszymi rodzicami etc...
           ..
           [co ciekawe taki np. zakaz obmowy nigdy nie został skutecznie egzekwowany i jak był 1000, 500, 300,100 lat temu, tak i jest obecnie ... obmowa ma się dobrze i zapewne zawsze już tak będzie... ].
           ..
           Wracając do meritum: czy ma sens rozpatrywanie tak drugorzędnych rzeczy jak to czym w szczegółach różnią się islam i chrześcijaństwo, skoro są to jedynie nieistotne, drugorzędne rzeczy jak to czy np. w islamie nie ma przedstawiania postaci, a w chrześcijaństwie (nie każdym) jest? Przecież w istocie nie wiadomo co bardziej przebrzmiałe. A już wymyślanie, że islam ma jakieś zalety wobec chrześcijaństwa (któremu też można wiele przypisać, ale nie - że jest czymkolwiek, czego człowiek miałby czerpać cokolwiek obecnie sensownego) to czystej wody kurozjum (jak mawia mój Wujek).
           ..
           Obie te ideologie mają miliardy wyznawców z racji już chyba tylko inercji, rozpędu, bezwładu: " ...urodziłem się w islamie/chrześcijaństwie, tam zostałem wysłany do komunii/konsolacji/ bar micwy... w tej konfesji wziąłem ślub/ ochrzciłem dzieci....w niej umrę i w niej zostanę pochowany. W wierze ojców/ dziadów/pradziadów ....
           ..
           ... i tak to trwa i trwa...
           ...
           Czy nie jest tak dlatego, że cały czas mówią, że kto porzuci swą wiarę, ten będzie potępiony?
           : to skuteczny marketing korporacyjny, gdzie korporacjami są islam i chrześcijaństwo.
           B. mocne narzędzia w tym kierunku: kara śmierci za chęć porzucenia korporacji islam (obecnie w Afganistanie), wyklęcie za porzucenie w środowiskach chrześcijańskich (obecne w każdym prawie polskim domu).
           ..
           Czy nie nadszedł wreszcie moment, aby zrewidować/ zweryfikować swe sposoby myślenia?
           Islam (1 mld) czy chrześcijaństwo (2 mld)?
           a może mozaizm (religia Żydów - 10 - 15 mln)?
           Hinduizm (1 mld)?
           [Buddyzmu (2 mld) nie ruszam, bo to cokolwiek inna bajka]
           Sorry, ale to przebrzmiałe i wymaga weryfikacji.
           Podstawowe nurty religijne nie dają dziś odpowiedzi.
           Oferują jedynie trwanie, przywiązanie do tego co było bez względu na okoliczności.
           -------------------------------------------------
           Jeśli idzie o mnie to:
           Nein, danke!
           • yadaxad Re: Podyskutujmy o islamie 26.04.22, 18:46
            Wiara zawsze ma dwa aspekty, coś obiecuje i coś usprawiedliwia zdejmując własną odpowiedzialność. Sumienie wierzącego nie musi być jego własnym.
           • olszak-przytycki Re: Podyskutujmy o islamie 26.04.22, 19:59
            Racja,większość wyznawców danych religii bierze się z urodzenia-przejmują religię od swych rodziców.Ale gdyby tak było zawsze to nigdy by nie było buddystów,chrześcijan czy muzułmanów.Te religie potrafiły wyprzeć wcześniejsze wierzenia.Cały czas tracą na znaczeniu religie plemienne-nie są w stanie konkurować z religiami uniwersalistycznymi.(No może w Świecie Zachodnim teraz część się zwraca do religii swych przedchrześcijańskich przodków.Ale raczej nie są w stanie sprawić by wszyscy do nich powrócili).
            Islam który wyznawany jest przez 1,9 miliarda ludzi jest chyba silniejszy od chrześcijaństwa?To ostatnie ma słaby wpływ na zachowania się ludzi.Do kościołów przychodzi mało wiernych,większość jest za aborcją,eutanazją czy małżeństwami homoseksualistów.Młodzi chrześcijanie współżyją bez ślubu.
            Islam mocniej trzyma ludzi na wodzy.Tu dziewczyna która śpi z chłopakiem jest wyklęta.(Ba,grożą jej baty).Nie można pić alkoholu.Kobieta zamężna ma siedzieć w domu itd.Wystarczy popatrzeć na imigrantów muzułmańskich w Europie.Przytłaczająca większość zachowuje swe konserwatywne zwyczaje.A ktoś kto nie stosuje się do nich jest wyklęty przez muzułmańską społeczność.
         • edico Re: Podyskutujmy o islamie 20.06.22, 19:58
          Jak zwykle bzdurzysz oszołomie. Podstawowa różnica miedzy chrześcijaństwem a islamem polega na tym, że ten jedyny Bóg przemawiał przez kogoś innego. Istotnych różnic niema a tradycje każdy może dorabiać sobie na własne życzenie.
   • edico Re: Podyskutujmy o islamie 23.06.22, 00:06
    W każdym bądź razie w islamie nie ma mowy o niezliczonych pośrednikach boskich tak jak w chrześcijaństwie.
    • snajper55 Re: Podyskutujmy o islamie 23.06.22, 11:35
     edico napisał:

     > W każdym bądź razie w islamie nie ma mowy o niezliczonych pośrednikach boskich
     > tak jak w chrześcijaństwie.

     Islam to religia. Katolicyzm to organizacja.

     S.
  • 0szolomm-z-rm Re: Podyskutujmy o islamie 30.04.22, 07:16
   Dyskusja w tym temacie jest spóźniona o jakieś 6-7 lat...
   • kociak40 Re: Podyskutujmy o islamie 30.04.22, 10:05
    0szolomm-z-rm napisał:

    > Dyskusja w tym temacie jest spóźniona o jakieś 6-7 lat...


    Nasza teraźniejszość jest burzliwa, od lat burzy wszystko, co stworzyła przeszłość.
    • oszol-lom-z-rm Re: Podyskutujmy o islamie 08.05.22, 08:36
     a zaczęło się od zamachu na WTC...
     • kociak40 Re: Podyskutujmy o islamie 08.05.22, 12:04
      oszol-lom-z-rm napisał:

      > a zaczęło się od zamachu na WTC...

      Walka ze złem będzie trwała tak długo, jak długo będzie istniał rodzaj ludzki.
   • edico Re: Podyskutujmy o islamie 20.06.22, 19:59
    Dyskusja taka spóźniona jest co najmniej o 1500 lat.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka