Dodaj do ulubionych

[www] Konkurs na projekt CER Wrocław

25.08.03, 08:21
www.poczta-polska.pl/przetargi/03-381.pdf

OGŁOSZENIE
Konkurs jednoetapowy na OPRACOWANIE UNIFIKACJI ARCHITEKTONICZNO –
BUDOWLANEJ CENTRUM EKSPEDYCYJNO – ROZDZIELCZEGO POCZTY POLSKIEJ
WRAZ Z PEŁNĄ, POWTRAZALNĄ DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ CENTRUM
EKSPEDYCYJNO – ROZDZIELCZEGO POCZTY POLSKIEJ WE WROCŁAWIU
Organizator konkursu
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, Centralny
Zarząd Poczty Polskiej, pl. Małachowskiego 2 00-940 Warszawa
Przedmiot konkursu:
Opracowanie Unifikacji architektoniczno – budowlanej Centrum Ekspedycyjno
- Rozdzielczego Poczty Polskiej wraz z pełną, powtarzalną dokumentacją
projektową Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielczego Poczty Polskiej we
Wrocławiu
Miejsce udostępniania Warunków konkursu
PPUP Poczta Polska, Centralny Zarząd Poczty Polskiej, Biuro Inwestycji –
Warszawa,
ul. Koszykowa 54, VI piętro pokój 6135.
Cena 1 egzemplarza materiałów konkursowych
180 PLN
Miejsce i termin składania kart identyfikacyjnych
Ppup Poczta Polska, Centralny Zarząd Poczty Polskiej, Biuro Inwestycji –
Warszawa,
ul. Koszykowa 54, VI piętro pokój 6135.
do dnia 3 września 2003r., godz. 15.00
Miejsce i termin otwarcia kart identyfikacyjnych
PPUP Poczta Polska, Centralny Zarząd Poczty Polskiej, pl. Małachowskiego 2,
sala nr 9, parter
w dniu 4 września 2003 r., godz. 9.00
Miejsce i termin składania prac konkursowych
Ppup Poczta Polska, Centralny Zarząd Poczty Polskiej, Biuro Inwestycji –
Warszawa,
ul. Koszykowa 54, VI piętro pokój 6135.
do dnia 24 września 2003r., godz. 15.00
Wymagania od uczestników konkursu
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów posiadających uprawnienia w
dziedzinie organizowania przestrzeni z zakresu architektury i inżynierii oraz
umiejętność rozwiązania zadań konkursowych i prezentacji zaproponowanych
rozwiązań na wymaganym poziomie w formie graficznej i elektronicznej.
2. Zespoły projektowe Uczestnika konkursu powinny posiadać uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy projektowaniu, w zakresie
branż niezbędnych w CER, a w szczególności w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji elektrycznych w tym instalacji elektrycznych
słaboprądowych, instalacji wod-kan. i c.o. oraz zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
3. W konkursie może uczestniczyć podmiot, który:
- posiada doświadczenie w zakresie projektowania obiektów przemysłowych i
handlowych o powierzchniach ponad 20 000m² i kubaturach powyżej 100 000 m³
- projektował co najmniej 3 takie obiekty w ostatnich 5 latach i na terenie
kraju lub
za granicą .
4. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie konsorcjum Uczestników
konkursu. Dla potrzeb niniejszych Warunków konkursu przez określenie
„konsorcjum Uczestników konkursu” należy rozumieć podmioty związane umową,
działające w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Umowa, w oparciu o
którą
działają członkowie konsorcjum może stanowić o zorganizowaniu zgodnie z
polskimi przepisami odrębnego podmiotu złożonego z członków konsorcjum.
Dopuszczalna jest również umowa o współdziałaniu przy realizacji
przedsięwzięcia, nie kreująca nowego podmiotu. W przypadku złożenia pracy
konkursowej przez konsorcjum powstałe na podstawie umowy nie kreującej nowej
osoby prawnej Organizator przyjmuje, że członkowie konsorcjum ponoszą
solidarną odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu. Jednakże wolą
Organizatora konkursu jest, aby czynności prawne w stosunku do Organizatora
konkursu wykonywał upoważniony pisemnie, przez wszystkich pozostałych, jeden
z członków Konsorcjum Uczestników konkursu.
5. Uczestnikiem konkursu może być każdy podmiot, który spełnia wymagania
formalne i jest autorem pracy, którą zgłasza do konkursu.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani przedłożyć:
- koncepcję Unifikacji architektoniczno - budowlanej CER Poczty Polskiej
- dokumentację - koncepcję projektową CER Poczty Polskiej we Wrocławiu
Nagrody
brak
Zwrot kosztów
brak
Osoby udzielające informacji:
1. Roman Chwastek – tel. (22) 630-86-28
2. Ryszard Guzowski – tel. (22) 628-86-28
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka