Dodaj do ulubionych

WCZESNE DZIEJE POLAN

07.08.03, 15:13
Jest to tytuł książki. Jacek Brunon Siwiński “Wczesne dzieje Polan”,
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990.

Na wstępie zastrzegam, że w niniejszym poście(stach) przedstawiam jedynie
główne konkluzje autora. Nie są to moje poglądy. Nie są to też dosłowne
cytaty podstawowych wniosków autora. Książka jest napisana w
manierze “naukowej”. Autor pewnych myśli nie odważył się do końca
sformułować. Ale jego aluzje są bardzo czytelne. Z uwagi na brak miejsca
(nie będę przecież przepisywał stukilkudziesięcio-stronicowej książki),
pozwolę sobie streścić ją bardzo skrótowo, dopowiadając nienapisane
supozycje autora. Dociągając je do logicznych konkluzji. W razie czego służę
źródłem – mam tą książkę przed sobą. Poniżej starałem się zachować
specyficzny sarkastyczny styl wypowiedzi autora. Niektóre zdania są żywcem
przepisane z tego dzieła, a niektóre moim osobistym tworem – przy
uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń.

Jeszcze jedna osobista uwaga. Zastanawiałem się dlaczego książka ta przeszła
bez echa. Nie jestem wprawdzie zawodowcem, ale wydaje mi się, że choćby na
ślad polemiki powinienem trafić. Być może jest to “zmowa milczenia”
środowiska, bo tezy autora są bardzo obrazoburcze. Ale być może (patrz
akapit niżej) polemiki tej po prostu nie dostrzegłem. Niewykluczone też, że
książka ta została po prostu niezauważona.

Zastrzegam, że z autorem nie mam nic wspólnego. Nie wiem nawet kto on zacz.
Ale tak dawno “wypadłem z towarzystwa”, że nie ma w tym nic dziwnego.
Przypuszczam też, że w niektórych punktach oburzyłby się na takie
przedstawienie jego książki.

Uwagi od siebie będę dodawał kursywą. Nie wiem tylko jak mi to wyjdzie, bo
tekst przygotowuję w pliku OpenOffice'a. Na wszelki wypadek będę ich unikał
gdzie się tylko da.

A teraz ad meritum. Doprowadzając do logicznego wniosku argumentację autora:
1)Polanie nie byli “Polakami”. Nie byli też Słowianami. Byli zeslawizowanymi
(w sensie jedynie przyjęcia języka) Alanami. Oni sami nazywali się Lachami –
(kwestia przekształcenia rdzenia A'La(n)=A'La(ch) w Palan(orum) (później
Polanie). Do tej kwestii wrócę później.
2)Podbili oni terytorium (oczywiście upraszczając) dzisiejszej Polski, i to
oni weszli na karty historii. Oni zorganizowali państwo pod wodzą Mieszka I
i jego potomków. Z miejscowej ludności (niejednolitej etnicznie, ale już
wcześniej językowo zeslawizowanej) uczynili swoich niewolników. Stanowili od
ok. 5 do max. 10% ogółu ludności zamieszkującej terytorium dzisiejszej
Polski (ok 75 tys. na 1 mln – autor założył, że Gal Anonim pisząc o wojach
Bolesława Chrobrego przeniósł w przeszłość współczesne mu stosunki liczbowe.
Wydaje się, że do czasów Krzywoustego niewiele mogło się pod tym względem
zmienić. Rachunek jest prosty, 17 tys. dorosłych, zdolnych do noszenia broni
mężczyzn, z czego 4 tys. elitarnych pancernych i 13 tys. tarczowników –
lekkiej jazdy. Dodając ok. 50% tych, którzy się na wojowników nie nadawali,
a pełnili inne funkcje, otrzymujemy ok. 25 tys. mężczyzn + tyle samo kobiet
+ tyle samo dzieci = 75 tys.).
3)Byli koczownikami mieszkającymi na co dzień w namiotach. Zawodowymi
wojownikami. Grody służyły im głównie do obrony. Nie mieli w nich budynków
mieszkalnych. Opis rycerskiego wychowania w tzw. Kronice Gala Anonima
sugeruje, że byli to prawdziwi komandosi, od wczesnego dzieciństwa szkoleni
do walki. Ci co się do walki nie nadawali byli komornikami – do
administrowania i ściągania danin i powinności. Sami Polanie byli wspólnotą
plemienną. Nie posiadali własności ziemi. Po żonach, córkach i koniach, ich
najcenniejszą wspólną własnością byli wieśniacy. Byli dobrze zorganizowani.
W czasie pokoju, czy wyprawy wojennej, każdy miał swoją wyznaczoną rolę.
Funkcją przywódcy państwa było, oprócz dowodzenia w wyprawach wojennych,
rozdzielnictwo wyżywienia, dóbr ruchomych (podział łupów, czy to z wypraw
wojennych, czy to z łupienia podporządkowanej sobie rolniczej ludności) oraz
funkcje sądownicze. Jak się zdaje, ta ostatnia funkcja była bardzo istotna.
Być może w tym kryje się tajemnica określenia “iudex” w testamencie Mieszka
I, które po dziś dzień spędza sen z powiek historykom. Nawiasem mówiąc,
nawet córki Polan otrzymywały żołd.
4)Podbita ludność miejscowa była przez Polan bezwzględnie eksploatowana. W
początkowym okresie istnienia państwa, podstawowym towarem eksportowym byli
niewolnicy. Być może eksportowano niewolników nie tylko zdobycznych. Zapewne
w razie potrzeby przesiedlano duże grupy ludności, nie licząc się zupełnie
z ich dotychczasowymi tradycjami, które w ten sposób całkowicie zaniknęły, i
to dużo szybciej niż np. na terenie sąsiednich Niemiec Wsch. (chodzi tu
oczywiście o współczesne pojęcie geograficzne). Być może czasami nie
liczono się też i z więzami rodzinnymi. Ta właśnie bezwzględna eksploatacja
była główną przyczyną biedy i prymitywizmu podbitej wieśniaczej ludności. Po
prostu nie opłacało się mieć niczego wartościowego, bo przyjdą Polanie i
zabiorą, a czego nie zdołają zabrać to zniszczą. Ale dzięki temu Polanom
udało się to, co nie udało się nawet Mao Tse Tungowi – przekształcili
zróżnicowaną kulturowo i etnicznie ludność w jeden lud – bezimienną,
bezmyślną, wykorzystywaną masę nie pamiętającą własnej przeszłości (choć być
może nie odmienną językowo – tubylcy zapewne pod względem języka
zeslawizowali się już wcześniej(?)). Pomijając kwestię uprzywilejowanych
Polan, zróżnicowanie kulturowe, językowe, etniczne, religijne, funkcjonalne
itd., na ziemiach polskich, a mające wpływ na nasze obecne czasy, było
dziełem popolańskiej przyszłości. Pamiętamy o osadnikach niemieckich,
Olendrach (Walonach), Szotach (Szkotach), Żydach, Tatarach, Ormianach,
Rosjanach, Ukraińcach, Łękach, itd. Ale pamięć wcześniejszej, bogatej i
zróżnicowanej przeszłości zaniknęła praktycznie całkowicie.
5)Autor dość sporo uwagi poświęca kwestiom militarnym. Chyba nie było dużą
przesadą stwierdzenie Ibrahima ibn Jakuba, że 100 drużynników Mieszka było
wartych tyle co 1000 innych wojów. Wspominałem już o
specjalistycznym “komandoskim” wychowywaniu członków plemienia na
profesjonalnych wojowników, rozpoczynając je od wczesnego dzieciństwa. Teraz
trochę o grodach. Były to grody tzw. typu pierścieniowego – głównych było
zaledwie kilka (Poznań, Gniezno, Giecz i Włocławek (? - tak na dobrą sprawę
lokalizacja dwóch pierwszych jest pewna, o Gieczu wiemy że został zniszczony
a jego mieszkańcy uprowadzeni do Czech (Hedczany); czy gród Władysława był
równoznaczny z Włocławkiem?) oraz szereg grodów obronnych na głównie
południowych i zachodnich rubieżach. Były to grody o obwałowaniach drewniano-
ziemnych, potężnych i nie do zdobycia świeżo po wybudowaniu lub po remoncie,
ale zazwyczaj spróchniałych, podatnych na pożar. Nie sposób było utrzymywać
je w ciągłej gotowości bojowej, co później wyszło na jaw dobitnie, gdy
księstwa dzielnicowe były narażone na najazdy np. nastawionych na ciągłą
mobilizację militarną Marchii Brandenburskiej czy Krzyżaków. Ponieważ Cesarz
Niemiec ogłaszał mobilizację przeciwko państwu Piastów średnio z półrocznym
wyprzedzeniem, Polanie mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie
grodów do obrony. Sami z kolei uderzali w odwecie jak piorun, w krótkiej
wyprawie brali tysiące jeńców wyludniając kraj. Trochę gorzej szło im z
kolegami po fachu – Czechami, Rusami, czy Pomorzanami. Tu zdarzało się, że
dwie równoczesne wyprawy po jeńców mijały się nie wiedząc o sobie nawzajem.
Ale trzeba im oddać sprawiedliwość – swojej najcenniejszej własności – tzn.
zniewolonych wieśniaków starali się bronić, chociaż nie za wszelką cenę.
Byli też oni najbardziej cenionym łupem wojennym. Gorzej, gdy
zamiast “łapciowych” trafiła się większ
Obserwuj wątek
  • pawelekok1 Re: WCZESNE DZIEJE POLAN - c.d. 07.08.03, 15:15
   0)Gorzej, gdy zamiast “łapciowych” trafiła się większa grupa jeńców takich co
   to nosili buty i ostrogi. Ekonomicznie byli całkowicie bezużyteczni. Jeżeli
   nie było nadziei na okup lub układy, pozostawało postąpienie z nimi wedle
   prawa wojennego, tzn., albo puścić wolno, albo .... Tertium non datur.
   6)Jeszcze kwestia lasu. To nie było tak, że las porastał wówczas terytorium
   dzisiejszej Polski w 99%, chociaż, jak się wydaje, takiego zdania są niektórzy
   udzielający się tu Forumowicze. Wręcz przeciwnie, Polanie jako typowi
   koczownicy walczyli z lasem, który był żywiołem wrogim ich naturze. I nie
   chodziło im bynajmniej o kwestię uzdatnienia obszarów pod uprawy rolne. A
   wbrew pozorom las był bardziej przyjazny dla rolniczej ludności, chociażby
   jako miejsce schronienia. Las był miejscem, którego konny koczownik
   nienawidził. Np. z tego powodu, co jak dowiodły ostatnie doświadczenia z próbą
   hodowli tzw. konika leśnego, czyli tarpana, że las jako podstawowe środowisko
   bytowania przekracza możliwości przystosowawcze konia jako gatunku. To samo
   dotyczyło bydła, czego z kolei np. dowiodła nieudana wcześniejsza próba
   ocalenia tura w Puszczy Jaktorowskiej. Po prostu na ściółce leśnej zwierzętom
   tym degenerują się kopyta. Ale Polanie zachowywali lasy (metodą tłumienia
   aktywności ludzkiej na ich obszarze), jako naturalne strefy obronne na
   granicach między dzielnicami. Jak wynika ze źródeł, przekroczenie takiej
   dzikiej i w sumie bezludnej bariery, zabierało średnio 3 dni forsownego marszu
   i wymagało dobrej znajomości terenu. Poza tym było to niebezpieczne dla małych
   grup podróżnych, ze względu na działalność tzw. “łotrzyków”. Uprawiali oni
   dokładnie ten sam proceder co Polanie, ale nie byli szlachetnymi rycerzami,
   lecz ówczesnymi odpowiednikami gangsterów, ponieważ działali poza strukturami
   plemiennej organizacji. Przenosząc to na dzisiejsze realia, była to mniej
   więcej taka sama różnica, jak między mafią wymuszającą okup za “opiekę” nad
   działalnością gospodarczą w szarej strefie, a Urzędem Skarbowym. W każdym bądź
   razie, dla zorganizowanej grupy zawodowych wojowników (Polanie, Czesi,
   Rusowie, czy Pomorzanie) las nie stanowił nieprzebytej przeszkody, aczkolwiek
   był barierą mocno uciążliwą. Przekroczenie strefy lasu było swego rodzaju
   demonstracją agresywnych zamiarów. Dużo gorzej wyglądało to dla cesarskiej
   cywilbandy, gdzie każdy tzw. rycerz musiał się samodzielnie troszczyć o własne
   zaopatrzenie. Praktycznie bariery te zachowały się po dziś dzień jako tzw.
   Puszcze. Wystarczy wziąć do ręki jakąkolwiek mapę fizyczną Polski, żeby się o
   tym przekonać. Potwierdzają to również badania archeologiczne. Co ciekawe taka
   struktura lasów nie była charakterystyczna dla obszarów Polski w erze przed-
   wczesnośredniowiecznej. W stosunku do tamtych czasów jedyna różnica polega na
   tym, że jeszcze w średniowieczu został wytrzebiony las odgradzający Śląsk od
   Czech. Ale jest to temat na osobny wątek. Ciekawe, że Gal opisując Polskę
   określa ją na wstępie jako kraj nadmiernie lesisty. Ale zaraz potem wymienia
   cały szereg zalet, które z powodzeniem kompensują tą jej niewątpliwą i
   największą przywarę.
   7)Mieszko I nie wywodził się z plemienia Polan. Być może nie był nawet
   Słowianinem a np. Normanem. Był przywódcą Licikaviców, tajemniczego (dziś)
   plemienia spokrewnionego ze Słupianami i Łużyczanami, centrum polityczne jego
   państwa mieściło się zapewne stosunkowo niedaleko od Magdeburga. Na wschodzie
   jego państwo sięgało po Wartę. Początkowo jego zainteresowania polityczne i
   działalność skupiały się na kierunku zachodnim, co było w dużej mierze
   wymuszone zewnętrznymi czynnikami. Nie odnosił tu specjalnych sukcesów,
   poniósł kilka klęsk, dał sobie zabić brata, połajanek niemieckich możnowładców
   wysłuchiwał na stojąco. Praktycznie zostało to już udowodnione, że słynna
   bitwa pod Cydzyną nie miała miejsca pod tą Cydzyną, gdzie dziś wznosi się
   piękny upamiętniający ją pomnik, ale pod inną Cydzyną położoną dużo bardziej
   na zachód na terenie późniejszego NRD (już bez pomnika). Ta ostatnia spełnia
   chociażby taki drobny topograficzny warunek, że nie znajduje się w pobliżu
   Odry zupełnie niezauważonej przez Thietmara opisującego całe to wydarzenie.
   Sytuacja diametralnie odmieniła się ok. 980 r. Wówczas w niewyjaśnionych
   okolicznościach Mieszko stanął na czele plemienia Polan, które niedużo
   wcześniej zainstalowało się we wsch. Wielkopolsce. Błyskawicznie zaczął
   rozszerzać swoje państwo we wszystkich kierunkach. Wielce mówiąca mogła być
   nazwa nowo wtedy powstałego grodu, na obszarze pierwszych wzajemnych
   kontaktów: Poznań. Podobnie zresztą jak nazwa głównego ośrodka ugrupowania
   Polan: Gniezno. Polanie byli bardzo blisko spokrewnieni z Czechami, zapewne
   stanowili dwa odłamy tego samego ugrupowania plemiennego, które podzieliło się
   strefami wpływów. Tłumaczyłoby to, dlaczego pół wieku wcześniej Polanie
   mieliby brać aktywny udział przy rozbiorze Wielkiej Morawy, a biorąc pod uwagę
   fakt, że Wielkopolskę od Moraw oddzielało terytorium Wiślan. Pretensje do
   zwierzchnictwa nad całym ugrupowaniem miał Bolesław Pobożny nazywany przez
   inne ówczesne źródła Księciem Sarmatów. Mieszko mógł być namiestnikiem
   Bolesława nad północnym odłamem plemienia, a więzy te wzmacniało poślubienie
   jego córki. W pewnym momencie Mieszko się spod wpływów swego teścia
   wyemancypował, w rezultacie czego doszło do konfliktu z Czechami, a Mieszko o
   pomoc poprosił swojego głównego dotychczasowego sojusznika, tzn. Niemców. Do
   spotkania doszło w politycznym centrum państwa Mieszka, na terytorium Słupian,
   po zachodniej stronie Odry. Mieszko, z właściwym wszystkim Piastom poczuciem
   potrzeby wywiązywania się ze zobowiązań sojuszniczych, wystawił Niemców
   Czechom. Bolesław usiłował szantażować Mieszka groźbą eksterminacji
   sojuszniczego oddziału, ale po odpowiedzi tego ostatniego, że może on sobie
   zrobić z nimi co mu się tylko podoba, z miejsca puścił ich wolno bez żadnego
   okupu. Istoty sporu nie rozumieli sami Niemcy, którzy przypadkowo znaleźli się
   w centrum konfliktu. Coś im tam Pobożny bredził o utraconym królestwie.
   Bezpośredniej konfrontacji obawiały się obie strony. Nie wiadomo było jak się
   ogół plemienny zachowa. Wprawdzie później Pobożny spalił kraj Słupian, ale
   była to dla Mieszka kara mocno spóźniona. Od tej pory, posługując się językiem
   współczesnej dyplomacji, stosunki polsko-czeskie przybrały charakter wprawdzie
   nie serdeczny, ale za to bez wątpienia szczery. Najpierw Chrobry polecił
   wyłupić oczy Bolesławowi Rudemu, a Czesi w zamian wykastrowali Mieszka II,
   kiedy odwiedził Pragę jako oficjalny poseł. No ale przynajmniej wcześniej
   zdążył spłodzić potomstwo. Taki Kosmas aż kipiał nienawiścią do Mieszka.
   Oskarżał go nawet o sprawienie Czechom krzywd, za które odpowiedzialność
   ponosił Bolesław Chrobry. A tego co wypisywał o Dubrawie, nie godzi się nawet
   przytaczać z uwagi na cześć należną tej niewieście. Ale trzeba przyznać, że
   Czesi i Polanie byli siebie nawzajem warci. Przynajmniej w początkowym okresie
   zorganizowali swoje państwa na podobnych zasadach. Podobną też zgrozę budzili
   zarówno wśród najeżdżanych sąsiadów, jak i we wzajemnych dobrosąsiedzkich
   najazdach, których nie brakowało. Przemyślidzi i Piastowie byli zawsze
   konsekwentni w aktywnym popieraniu działającej u sąsiada opozycji. Często
   następowały wolty, gdy opozycja nią być przestawała. Wówczas dotychczasowe
   sojusze ulegały automatycznemu odwróceniu. Kraju Słupian i Łużyczan następcy
   Mieszka już nie utrzymali, ale była to mała strata w porównaniu z uzyskanymi
   korzyściami. Jeszcze w czasach Bolesława Chrobrego oprócz konnej istniała też
   i piesza drużyna, znakomicie posługująca się łukiem. Na dodatek woje ci i ich
   przywódcy wydawali się o wiele lepiej orientować w topografii łużyckich
   rubieży państwa niż np. w topografii Śląska, o czym świadcz
   • borebitsy czy wystaczy ? 01.09.03, 08:45
    posluchacie tej starej piesni.

    Pochodzi z tzw Orginalnej Bibli.
    pisanej protofonetycznm pismem starszym niz piramidy
    11mb.wav jak spiewalismy 5000 lat temu a zapewne i wczesniej o 5k.

    Dalszedyskusje opochodzeniuslowian sadze sa zbedne.
    Bylismy jestesmy bedziemy
    na tej samej ziemi
    nastepne 60 tysiecy lat
    dumni w sloncu z wzrokiem w przyszlosc

    slowa slawa slow

    _.._ _o_ _i_ _v_
  • pawelekok1 Re: WCZESNE DZIEJE POLAN 07.08.03, 15:19
   0)Na dodatek woje ci i ich przywódcy wydawali się o wiele lepiej orientować w
   topografii łużyckich rubieży państwa niż np. w topografii Śląska, o czym
   świadczą wypadki z wojen polsko-niemieckich za Chrobrego. Później jednak
   związki te stały się nieaktualne. Trzeba też przyznać, że Polanie i Piastowie
   chyba nie byli sobą nawzajem rozczarowani. O wrodzonej łagodności i
   dobrotliwości Piastów mogą np. świadczyć okoliczności powstania tzw. Kroniki
   Gala Anonima, która nie była żadną kroniką (nie była też dziełem żadnego Gala
   i być może nie takiego znów Anonima) , a pisanym na zamówienie propagandowym
   utworem, przeznaczonym do publicznego rozpowszechniania, którego zadanie
   polegało na szczytnym usprawiedliwieniu i logicznym uzasadnieniu takiej
   drobnostki, jak wyzucie rodzonego starszego brata z ojcowizny, a następnie
   jego oślepienie i zamordowanie. Podobnych postępków w dziejach tej dynastii
   nie brakuje. Potwierdza to znakomite kwalifikacje tej rodziny do sprawowania
   przywództwa nad tak łagodnym plemieniem jak Polanie.
   8)Bolesław Chrobry popełnił ten strategiczny błąd, że przez nadmierną
   ekspansję odsunął od władanego przez siebie terytorium bezpośrednie zagrożenie
   obcym najazdem. Dobitnie uwidoczniło to eksploatowanym wieśniakom, kto jest
   ich głównym i najdokuczliwszym łupieżcą. Doprowadziło to za rządów jego
   następcy do powstania w Wielkopolsce, które zakończyło się wygnaniem i
   paniczną ucieczką Polan we wszystkich kierunkach. (Pasowałoby mi w tym miejscu
   posłużyć się bardziej dosadnym i wulgarnym określeniem, ale powstrzymałem się
   ze względu na cenzurę i powagę tego Forum). Było to pierwsze i zarazem
   ostatnie tego rodzaju powstanie. Wprawdzie zakończyło się sukcesem, ale
   jednocześnie odsłoniło terytorium przed obcymi najazdami. Wkrótce wybrał się
   tu z sąsiedzką wizytą Brzetysław, który oprócz tego, że czasowo zaanektował
   dla Czech Śląsk, kompletnie złupił i spustoszył popolański kraj. Okazało się
   wówczas, że lepszy jest wykarmiony na własnej piersi rodzimy łupieżca, który
   planując na przyszłość, instynktownie powstrzymuje się przed przekroczeniem
   pewnych granic. Takich zahamowań nie ma natomiast obcy, który nie ma pewności,
   czy to jest tylko jego pierwsza, czy też zarazem ostatnia tego rodzaju wizyta.
   Dlatego też stosunkowo łatwo przyszło Polanom odzyskać władzę, przy
   niewielkiej (niemieckiej!) obcej pomocy. Pomoc ta nie była zresztą całkowicie
   bezinteresowna, opisane wydarzenia doprowadziły do zachwiania zaistniałej tu
   wcześniej równowagi, co nie wiadomo jak mogłoby się zakończyć. Zwłaszcza, że
   wydarzenia te były zapewne powiązane z reakcją pogańską. Notabene, jedyna
   grupa Polan, która wycofała się w sposób zorganizowany i osiadła na Mazowszu,
   dała się nakłonić do powrotu pod światłe kierownictwo Piastów dopiero po
   latach i to pod przymusem.
   9)Pomimo militarnych sukcesów sytuacja gospodarcza tak zarządzanego kraju była
   rozpaczliwa, a kontynuowanie dotychczasowej polityki nie stwarzało
   jakichkolwiek perspektyw. Nawet wyjątkowa aktywność Bolesława Krzywoustego nie
   dawała nadziei na poprawę sytuacji. Mało tego, prowadziła do niebezpieczeństwa
   wykrwawienia się Polan i niekorzystnych zmian relacji ilościowych w stosunku
   do eksploatowanej ludności. (Swego czasu niebezpieczeństwa tego nie uniknęli
   np. Asyryjczycy czy Spartanie). Przywódcy Polan musieli zdawać sobie z tego
   sprawę, gdyż zdecydowali się (wygląda na to, że samodzielnie, a nie pod
   przymusem dramatycznych zewnętrznych okoliczności) na krok być może nawet
   bardziej doniosły dla przyszłości państwa od decyzji o przyjęciu
   chrześcijaństwa. Podział dzielnicowy kraju w 1138 roku był prawdziwą
   rewolucją. Nie oznaczał jedynie podziału na dzielnice między synów panującego
   księcia. Przede wszystkim oznaczał podział wspólnej plemiennej, dotąd
   niepodzielnej, własności Polan i wprowadzenie własności prywatnej. Własności
   ziemi i wynikającej stąd odpowiedzialności. Oznaczał prawdziwy przełom w
   stosunku do dotychczasowej mentalności. Burzył większość tradycyjnych nawyków
   i układów. W miejsce bezgranicznej pogardy dla wieśniaków wprowadzał
   namiastkę stosunków partnerskich i namiastkę szacunku dla rolniczego trudu.
   Zupełnie nowy ustrój społeczny. Przy wprowadzaniu tych nowin obie strony nie
   ustrzegły się od błędów. Nie wszyscy członkowie społeczności Polan byli w
   stanie i chcieli dostosować się do nowych okoliczności. Ponieważ wdrażanie tak
   radykalnego programu wymagało stosowania równie radykalnych środków, zdarzało
   im się płacić za to cenę najwyższą. W niektórych wypadkach dotyczyło to nawet
   przedstawicieli rodziny panującej. Z kolei Polanie, z uwagi na dotychczasową
   praktykę cieszyli się tak ogromnym zaufaniem rolniczej społeczności, że
   wprowadzanie gospodarki czynszowej wymagało ustanowienia specjalnego statusu
   sołtysa (zasadźcy), który był pośrednikiem między rycerstwem a chłopstwem i
   gwarantem stosowania i przestrzegania nowego prawa. Instytucji praktycznie
   gdzie indziej nie spotykanej. Dopiero po następnych 300 latach szlachta
   stwierdziła, że nie potrzebuje już tych pośredników. (Ale to już zupełnie inne
   czasy i temat na zupełnie nowy wątek). Setkami, jeśli nie tysiącami wyrosły
   wówczas na ziemiach polskich tzw. grody stożkowate, siedziby pojedynczych
   rodzin polańskich, które na wypadek wojny nie miały żadnego militarnego
   znaczenia, ale za to znakomicie nadawały się np. do obrony przed ludnością
   pobliskiej wioski. Niewątpliwie świadczyło to o głębokim wzajemnym zaufaniu
   obu społeczności. Pozostałości tych grodów po dziś dzień są
   charakterystycznym, często spotykanym rysem krajobrazowym Polski. W stosunkowo
   krótkim czasie zmiana ustroju doprowadziła do powstania znacznych nadwyżek
   produkcyjnych, co z kolei umożliwiło powstanie i rozwój miast, chociaż z
   udziałem obcego elementu osadniczego. Generalnie spowodowało to gwałtowny
   wzrost bogactwa kraju, aczkolwiek kosztem znacznego osłabienia jego potencjału
   militarnego. Biorąc to wszystko pod uwagę należy bilans okresu tzw. rozbicia
   dzielnicowego potraktować jako zdecydowanie pozytywny. Tylko nieszczęśliwy
   zbieg okoliczności (bitwa pod Legnicą i śmierć Henryka Pobożnego) spowodował,
   że ponowne zjednoczenie kraju odwlokło się o blisko 100 lat i odbyło się bez
   udziału Śląska.
   10)Aczkolwiek w przedmiotowym dziele autor tego nie napisał, ale oczywistym
   wnioskiem z jego dotychczasowych wywodów jest to, że Polanie przekształcili
   się następnie w szlachtę. W świetle tych i innych (o czym poniżej) argumentów,
   szlachecki sarmatyzm nie byłby takim zupełnie pozbawionym podstaw wymysłem. Co
   ciekawe, nawet potwierdzone później relacje ilości szlachty w stosunku do
   ogółu społeczeństwa odpowiadałyby wcześniej wyliczonym dla Polan – tj. ok.
   7,5%.To naprawdę dużo w stosunku do np. 12,5% mieszczaństwa. Notabene w żadnym
   z krajów europejskich szlachta nie była ani tak liczna, ani tak trzymająca się
   razem i broniąca tak zawzięcie wspólnych, choć nierównie podzielonych i
   wykorzystywanych przywilejów, ani tak głęboko zróżnicowana, jak w
   Rzeczpospolitej Szlacheckiej. (Proszę nie mylić tego ostatniego stwierdzenia z
   kwestią rozbudowanej hierarchii tytulatury arystokratycznej, która była w
   innych krajach cechą nielicznego, dworskiego ugrupowania, natomiast w Polsce
   praktycznie nie tylko nie występowała, a była wręcz prawnie zabroniona).
   Nigdzie też szlachta do tego stopnia nie uzurpowała sobie wyłączności prawa do
   określania siebie narodem. Nie można też nie docenić zasadniczego wpływu
   kultury szlacheckiej na kulturę i mentalność współczesnych Polaków.
   11)Zdaniem autora, Polanie byli zeslawizowanym odłamem stosunkowo nielicznego,
   ale za to bardzo wojowniczego i aktywnego ludu Alanów, o północnoirańskim
   rodowodzie, blisko spokrewnionego z Sarmatami, Scytami i Sakami. W kontekście
   związków z Polską ich nazwa pojawiła się po raz pierwszy jako “Palanie”.
   Spółgłoska nagło
  • pawelekok1 Re: WCZESNE DZIEJE POLAN - c.d. 07.08.03, 15:20
   11)Zdaniem autora, Polanie byli zeslawizowanym odłamem stosunkowo nielicznego,
   ale za to bardzo wojowniczego i aktywnego ludu Alanów, o północnoirańskim
   rodowodzie, blisko spokrewnionego z Sarmatami, Scytami i Sakami. W kontekście
   związków z Polską ich nazwa pojawiła się po raz pierwszy jako “Palanie”.
   Spółgłoska nagłosowa poprzedzająca ich nazwę nie powinna nas mylić – np.
   Ammian Marcellinus określa ich jako Halanów. Liczne odmiany Alanów znane były
   już od V w. Nosiło ich po całej Europie, a w VI w. wraz z Wandalami trafili
   nawet do pn. Afryki. Co ciekawe to nazwa Alanów stała się nazwą Niemców dla
   Francuzów (Alemagne, Alemand), dla których na odmianę, było nie było ludu o
   rodowodzie i etnosie przede wszystkim galo-latyńskim, nazwa własna pochodzi od
   całkowicie germańskich Franków. Z kolei nazwa własna Niemców, bez wątpienia
   głównie wywodzących się w prostej linii od plemion germańskich, ma rodowód
   celtycki. Jest też tożsama ze strawersowaną nazwą Niemców w jęz. włoskim
   (Tedesco). Tylko w jęz. polskim ich nazwa jest wyjątkowa i jakby się dobrze
   zastanowić, to ma charakter uwłaczający. Ale za to we współczesnej łacinie,
   czyli w jęz. angielskim nie ma już żadnych wątpliwości – Germans are Germans,
   co nawiązuje bezpośrednio do Ptolemeusza, Pliniusza i Tacyta i z czego Niemcy
   powinni się tylko cieszyć (Mogło być gorzej, jęz. polski np. in English is
   Polish, co oznacza pastę do butów. A weźmy takie określenie jak Dutch, co nie
   wiem dlaczego kojarzy mi się z Kaczorem Donaldem, a jest przymiotnikiem od The
   Netherlands). Chlebak, jak sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów.
   Wybaczcie mi tą przydługą dygresję trochę nie na temat, ale jest ona świetną
   ilustracją tego, jak mało godne zaufania jest posługiwanie się wyłącznie
   nazewnictwem do wyciągania wniosków historycznych. Wydawałoby się, że nazwa
   własna narodu jest rzeczą dla niego arcyważną i powinna w pełni
   odzwierciedlać jego historyczne pochodzenie, a tu takie klocki. Karpanariusz
   zapewne nie popełnił żadnego przejęzyczenia. Nazwa “Polanie” być może nigdy
   nie była w takim brzmieniu używana przez samych zainteresowanych, natomiast
   świetnie skojarzyła się późniejszym interpretatorom ze słowiańskim “polem”. Z
   kolei autor najstarszej kroniki ruskiej kojarzy łacińską nazwę Polan (tzn.
   Palanorum) z imieniem Polan Kijowskich, częściej używa jednak nazwy “Lachy”.
   Pod względem językowym przejście od Alanów do formy pośredniej Alachów i
   Alaków jest całkowicie regularne i może wyjaśniać zarówno Lachów, jak i Polskę
   i Polaków. Ten sam rdzeń tkwił w nazwach odłamów etnicznych, które pojawiły
   się w Rumunii i na Bałkanach. W średniowiecznych tekstach Rumun określany był
   mianem Valacha lub Blacha. Dla Węgrów dziś jeszcze Wołoch (nazwa ta wydaje się
   wywodzić w prostej linii od Valaha) jest Olahem. Nazwy te dotyczyły tylko
   górnej, państwowotwórczej grupy ludnościowej. Osiadła ludność określana była
   jako “rumini”. Rumunia aż po XVI w. była aktywnym miejscem rozwoju
   słowiańskiej kultury i języka. Pierwszy władca odrodzonego w 1185 r. państwa
   bułgarskiego Asen I posługiwał się wyłącznie tytułem cara Włachów. Jego
   następcy tytułowali się carami Bułgarów i Włachów. Udział Włachów był też
   widoczny w procesach państwowotwórczych na obszarach dzisiejszej Jugosławii.
   Zdaniem autora Alanami mogli być również Serbowie i Chorwaci, których obecność
   stwierdzono na stepach eurazjatyckich jeszcze przed pojawieniem się nazwy
   Słowian. Nazwę stosowaną dla Polaków przez Węgrów, tzn. “Lengyel” Siwiński
   wywodzi już jednak od nazwy ugrupowania plemiennego Lendizi wg Geografa
   Bawarskiego, nawiązując też do określeń Lenzanenoi i Lenzeninoi wg Konstantego
   Porfirogeneta. Swoją drogą penetrację obszarów Polski przez ludy scytyjskie
   potwierdza archeologia i to już dla okresów wcześniejszych o co najmniej 2
   tys. lat od omawianych tu czasów. Witali tu oni okresowo i być może pojawienie
   się grodów w kulturze łużyckiej (np. Biskupin) było reakcją na ich nieproszone
   odwiedziny. Chociaż aż tak dominującego wpływu jak Polanie-Alanie nigdy
   wcześniej nie wywierali. Tak więc późniejsza obecność Alanów na tych ziemiach
   mogła nawiązywać do (dużo) wcześniejszych doświadczeń i tradycji. Wspomnianych
   przez autora nawiązań do irańskich korzeni językowych – np. w polańskich
   imionach z jednej strony, z drugiej zaś niesłowiańskiego źródłosłowu nazw
   geograficznych występujących na ziemiach polskich nie będę tu przytaczał.
   Kwestie te były już poruszane szeroko na Forum.
   12)Opisane wyżej stosunki społeczne polegające na bezwzględnym zdominowaniu
   rolniczej ludności przez pozbawionych skrupułów wojowników nie były we
   wczesnym średniowieczu cechą charakterystyczną wyłącznie dla obszarów Polski i
   jej najbliższych sąsiadów. Archeologia potwierdza, że na całym obszarze
   występowania kultur kojarzonych z obecnością Słowian, w omawianym okresie
   nastąpiło gwałtowne zubożenie zasięgu, form i technologii produkcji
   odkrywanych przedmiotów codziennego użytku. Owszem, występowało zróżnicowanie
   regionalne polegające na tym, że wczesnośredniowieczne wytwory nieudolnie
   naśladowały wcześniejsze, zróżnicowane wyroby lokalnych kultur. Ale
   dominującym wrażeniem jest powszechna nędza. Oczywiście nędza tej
   przytłaczającej liczebnie produktywnej większości. Druga, stosunkowo nieliczna
   uprzywilejowana grupa wojowników nie pozostawiła po sobie żadnych
   charakterystycznych śladów kultury materialnej, nie licząc artefaktów z
   dziedziny militariów. Dla archeologii zatem jakby nie istnieli. Nie ma w tym
   nic dziwnego. Utrzymujące się z rabunku ludy koczownicze, ani nie wytwarzały,
   ani nie przywiązywały się nadmiernie do przedmiotów codziennego użytku. W
   razie potrzeby wystarczało je sobie po prostu wziąć od tych co je z wielkim
   trudem wyprodukowali. Nie pozostawiali również po sobie śladów w postaci
   ceramiki. Gliniane naczynia nie przystawały do koczowniczego trybu życia. Były
   ciężkie, nieporęczne w transporcie i łatwo się tłukły. Używano za to naczyń
   drewnianych, które ze zrozumiałych względów się nie zachowały, a dla których
   alternatywą były naczynia ze szlachetnych kruszców. Te ostatnie zapewne często
   zmieniały właścicieli. Z kolei wynalazki militarne szybko się upowszechniały
   bez bezpośredniego związku z określonym etnosem. Te dwie zamieszkujące te same
   terytoria grupy ludności, tworzyły zarazem jakby dwa odrębne od siebie światy.
   Jedni pozostawili po sobie świadectwa archeologiczne, ale praktycznie żadnych
   trwałych śladów w źródłach pisanych i co za tym idzie w dziedzinie ducha i
   idei, a drudzy, którzy w tych dziedzinach wywarli duży i decydujący wpływ, nie
   pozostawili po sobie śladów materialnych. Światy te były sobie zapewne całkiem
   obce, a charakter ich wzajemnych kontaktów nie sprzyjał wzajemnemu
   zrozumieniu. Nie było tu mowy o jakimkolwiek równouprawnieniu, partnerstwie,
   czy symbiozie i społecznym podziale ról. Jeśli już to było to klasyczne
   pasożytnictwo. Na dobrą sprawę ustrój feudalny wczesnego średniowiecza nie był
   w żaden sposób bardziej humanitarny od poprzedzającego go ustroju
   niewolniczego. A raczej wręcz przeciwnie. Można by tu przytoczyć afrykańską
   analogię ze stosunków łączących ludy Masajów i Kikuju. Z tym zastrzeżeniem, że
   porównanie takie byłoby bardzo krzywdzące dla Masajów. Z drugiej strony,
   biorąc chociażby dla przykładu świadectwa archeologiczne z obszaru Polski, po
   wspomnianej poprzednio reformie ustrojowej okresu przejścia z wczesnego do
   późnego średniowiecza, w dziedzinie odnajdowanych archeologicznych artefaktów
   nastąpiła zmiana, gwałtowna zarówno obszarowo, ilościowo, jakościowo, jak i
   chronologicznie. Gdyby opierać się tylko na świadectwach archeologicznych, nie
   dysponując dla porównania żadnymi źródłami pisanymi, w pełni uzasadnionym
   logicznie wydawałby się wniosek, że
  • pawelekok1 Re: WCZESNE DZIEJE POLAN -c.d. 07.08.03, 15:23
   0)Z drugiej strony, biorąc chociażby dla przykładu świadectwa archeologiczne z
   obszaru Polski, po wspomnianej poprzednio reformie ustrojowej okresu przejścia
   z wczesnego do późnego średniowiecza, w dziedzinie odnajdowanych
   archeologicznych artefaktów nastąpiła zmiana, gwałtowna zarówno obszarowo,
   ilościowo, jakościowo, jak i chronologicznie. Gdyby opierać się tylko na
   świadectwach archeologicznych, nie dysponując dla porównania żadnymi źródłami
   pisanymi, w pełni uzasadnionym logicznie wydawałby się wniosek, że na tereny
   te napłynął nowy lud, znacznie liczebniejszy i stojący na dużo wyższym
   poziomie cywilizacyjnym. I byłoby piękne pole do spekulacji skąd on się wziął,
   jak się nazywał, z kim był spokrewniony. Czy zastąpił poprzedników drogą
   bezwzględnej eksterminacji, lub przeciwnie, zasymilował ich i przejął niektóre
   ich poprzednie osiągnięcia. A tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Owszem
   pewną rolę odegrali nowi przybysze, ale była to rola dość ograniczona i nie
   decydująca, chyba, że jako jednego z inicjujących czynników sprawczych.
   Wspomniany postęp odbył się na taką skalę, że musiał dokonać się przede
   wszystkim rękoma i staraniem rdzennych mieszkańców.
   13)Drugą – oprócz analogicznych stosunków społecznych, charakteryzujących się
   bezwzględnym uciskiem wieśniaczej masy przez nieliczną kastę wyśmienitych
   konnych wojowników – cechą wspólną łączącą ludy słowiańskie był język. Autor
   stawia tu inną arcyśmiałą hipotezę. W okresie przed wędrówką ludów Europę
   środkową i wschodnią zamieszkiwała ogromnie zróżnicowana kulturowo mozaika
   ludów. Często przeplatających się na tym samym obszarze w wielowiekowym,
   głównie pokojowym współistnieniu. Jednym zdarzało się dość daleko wędrować,
   inne siedziały przez tysiące lat na tym samym miejscu. Ich podstawowym
   zajęciem było rolnictwo. Procesy państwotwórcze były tu w zasadzie nieobecne.
   Ich mowa zapewne również ogromnie szybko się różnicowała na setki niepodobnych
   do siebie narzeczy i dialektów ograniczonych do niewielkiego obszaru
   występowania. Język słowiański wydaje się więc być tu fenomenem, który nie
   poddawał się ogólnym schematom. Autor niedwuznacznie sugeruje, iż był to język
   sztuczny, wypracowany przez koczowniczych najeźdźców i upowszechniony na
   ogromnym obszarze jako międzynarodowy język łowców niewolników. Daje tu
   porównanie do podobnej funkcji i warunków w jakich powstawał język suahili.
   Nieprzypadkowo języki słowiańskie posiadają tak wiele słów o charakterze
   dźwiękonaśladowczym. W początkowym okresie wczesnośredniowieczne źródła
   rozróżniały wśród słowiańskich najeźdźców współpracujące z sobą grupy Antów i
   Słowian, Bułgarów i Słowian, Rusów i Słowian. Były to grupy tych samych ludów
   koczowniczych, posługujących się jednak innymi językami. Rozróżnienia takie
   szybko zanikały wraz z upowszechnianiem się słowiańskiego języka. Slawizacja
   była tak szybka i powszechna, że większość wcześniej używanych na tym obszarze
   języków zaginęła bez śladu. Była ona świadectwem dramatu rozgrywającego się
   równocześnie na ogromnych obszarach. Mianem Słowian określano początkowo jego
   sprawców, później objęło ono również i ofiary. Kontynuując te rozważania można
   by powiedzieć, że to nie Słowianie stworzyli język, ale język stworzył
   Słowian. I że daremne byłoby poszukiwanie tajemniczego ludu, który nagle
   wyłonił się znikąd, rozmnożył gwałtownie i w krótkim czasie zasiedlił
   olbrzymie obszary, których poprzedni mieszkańcy rozpłynęli się bez śladu. Ci
   legendarni Prasłowianie musieliby też cierpieć na zaawansowane rozdwojenie
   jaźni zmieniające ich na przemian w dobrodusznych łagodnych rolników i w
   krwiożerczych wojowników. Prasłowianami byłyby więc ludy wcześniej
   zamieszkujące te tereny. Ogromnie zróżnicowane etnicznie i antropologicznie. W
   większości nie znające się nawzajem i nie utrzymujące z sobą kontaktów, poza
   najbliższymi sąsiadami. Nie posiadające wspólnej kultury i języka. Natomiast
   ich przemiana w Słowian była nagła, zaskakująca i niedobrowolna. I wiązała się
   z zatratą dotychczasowej tradycji, kultury, języka. A w krótkim czasie i
   pamięci przeszłości. Do zapomnienia dawnnych tradycji w istotny sposób
   przyczyniało się również wprowadzanie chrześcijaństwa.
   14) W swoich rozważaniach Siwiński posługuje się dość nieortodoksyjną
   metodyką, bardzo niepodobną do tradycyjnej metodyki badaczy zajmujących się
   omawianymi czasami. W przeciwieństwie do tych ostatnich, nie doszukuje się w
   tekstach ówczesnych autorów treści, których oni najwyrażniej zapomnieli tam
   napisać. Źródła te traktuje bardzo dosłownie i w praktyce ogranicza się
   jedynie do współczesnych tamtym czasom. Pomija np. zupełnie tak cenne,
   wiarygodne i ważne dla badań omawianego okresu dzieła jak kronika Wincentego
   Kadłubka, czy Stara Baśń Kraszewskiego. Zakłada, że wczesnośredniowieczni
   autorzy zdawali sobie sprawę z tego co piszą i teksty swe przed napisaniem
   przemyśleli, szanując bardzo wówczas drogą wołową skórę. I nie zapadli oni
   masowo na wybiórczą ślepotę nie dostrzegając obok siebie zdarzeń, zjawisk i
   rzeczy, które dziś tak wyraźnie dostrzegają niektórzy badacze. Posługuje się
   też dziwacznym założeniem, że pewnego rodzaju dokumenty nie zostały do tej
   pory odkryte z tego prozaicznego powodu, że nigdy nie powstały. Jak widać taka
   metodyka badawcza okazała się bardzo ryzykowna, gdyż zaprowadziła go
   zdecydowanie za daleko, do zupełnie niesłusznych wniosków.

   Pozdrawiam
   Paweł
   • pawelekok1 Re: WCZESNE DZIEJE POLAN -c.d. 07.08.03, 15:27
    Przepraszam, niestety nie skopiował mi się podział na zapis tekstem prostym i
    kursywą. Nie będziecie więc wiedzieć co w powyższych wypowiedziach było
    cytowaniem autora, a co moim osobistym komentarzem.

    Pozdrawiam
    Paweł
    • zorianx Re: A co z Białą Chrobacją -c.d. 14.08.03, 09:14
     Przeczytałem dość pobieżnie, ok. 950 roku była jeszcze Biała chorwacja-
     Chrobacja (królestwo Gebalimów, gebel-góra, czyli hora-horwaty) majaca swoje
     granice od lasostepu na wschodzie, do granicy Łaby i graniczaca na południu z
     Węgrami. Czyli Polanie nie mieli wówczas w polsce wiekszego znaczenia, Polska
     stała się potegą dopiero za Chrobrego który w poczatkowym okresie władał
     Chrobacją chyba w spadku po swojej matce Dobrówce(czyli faktycznie w spadku po
     Bolesławie Srogim, po którym Chrobry odziedziczył też imię).
  • wolna_galicja Dodam tylko..... 07.08.03, 16:19
   ...że wszystkie twierdzenia autowa co do trybu życia Polan są udokumentowane
   cytatami ze źródeł i odkryciami arcgheologicznymi, które dopiero w ciągu kilku
   ostatnich lat trafiły do tzw. "szerokiej publicznoości" (m.in. kwestia grodów z
   solidnymi wałami bez śladów trwałej zabudowy w obrębie wałów za to ze śladami
   palików wokół palenisk).

   Kwetia podboju całego kraju przez plemię wojowników, którzy stali sie warstwą
   rządzącą to nic unikalnego. Wystarczy zobaczyć jak wygladało podbicie Anglii
   przez Wilhelma Bastarda.
  • borebitsa Jkim jezykiem kto mowil? 07.08.03, 21:16
   1) Czy mowili najezczy i podbici tym samym jezykiem
   2) kto pryjol kogo jezyk
   3) jak wielkoe byly roznie?

   4) czy jezeli mowimy o tym samym jezyku to czy mzna mowic o obcym najezdzie?


   • ignorant11 To może inspirować! 08.08.03, 01:51
    Sława!

    A gdyby nie cały lud wyemigrował z terenów dzisiejszej Polski,

    Ale elita...

    Co może być całkiem możliwe, bo wiemy o sprymityzowaniu materialnym etnosu
    zamieszkałego w Polsce...

    Nagłym zubożeniu ludności i upadku kultury materialnej...

    Której przyczyną była: epidemia? susza? powódź?
    Obcy najazd raczej wykluczam, bo wtedy spadłby potencjał demograficzny...
    Z podobnych przyczyn również nie epidemia...

    Ale może właśnie upadek Rzymu?

    Przestają docierać wytwory rzymskiej cywilizacji...

    Wyższe warstwy przyzwyczajone do relatywnych luksusów wybierają się na
    poszukiwanie ich...

    Ciężkiej ceramiki zabrać nie mogą ze sobą zabrać, ale mogą zabrać garncarzy.

    Zatem zabierają wraz i innymi rzemieślnikami ruszają....

    A są ludem licznym i silnym!

    W pamięci mają swe niedawne zwycięstwa na wrażymi Gotami: "I jedno co mnie
    cieszy to widok stosów trupów wrażych Gotów" wspomina jeszcze Odyn w Edach...

    Germańskie dzikusy zepchniete przez zwycięski lud dobijają Imperium zachodnie,
    gdzie zakładają swoje kolonie, a tuż po pietach depczą im Słowianie...

    Którzy omijają złupione przez dzicz prowincje i zakładają swoje kolonie nad
    Adriatykiem i ruszają dalej na Bałkany, Trację i Peloponez...

    Zasiedlają te tereny, a Greków-Rzymian gonią aż na wyspy.

    Ponieważ są ludem doskonale uzbrojonym i zorganizowanym, więc szybko
    podporządkowują sobie autochtonów, mężczyzn sprzedają w niewolę lub zamieniają
    w niewolników....

    Pozostaje im tylko nadmiar kobiet z podbitych ludów...

    Ponieważ każdy Słowianin słynie z jurności.., i jak wiemy od Kiepury, lubi i
    brunetki, blondynki, a nawet rude...

    To poszczególni watażkowie wymieniają się pomiędzy sobą.

    Relatywną mądrością zydowska jest dziedziczenie po matce, bo matka mówi do
    dziecka pierwsze słowa...

    Ale Słowianie wiedzą o tym, więc każdy w swoim haremie ma rózne kobiety, istną
    wieżę Babel, zaś jedynym językiem jakim mogą się ze sobą porozumieć jest SŁOWO,
    czyli mowa SŁOWIAŃSKICH PANÓW!!!

    To samo dzieje się wśród rozesłanych po gwałtownie powstałym i rozległym
    Imperium Słowianskim niewolników...

    Bo przecież w domu zostali starzy rodzice, siostry.., którym trzeba podesłać
    parobków do pomocy.

    Oczywiście i niewolnicy i niewiasty ( ciekaw czemu oba słowa zaczynają się od
    przeczenia???????)moga dalej zachowac swoje języki, ale przecież jezyk sluży do
    komunikacji.

    A wysoce nieekonomicznie intelektualnie byłoby gdyby każda kobieta i każdy
    niewolnik uczyli się języków pozostalych..?

    Dużo prościej i łatwiej jest mówić jednym językiem panów!

    Myślę, ze mój pomysł tłumaczy wiele dotychczasowych zagadek:

    1. Regres cywilizacyjny ziem polskich

    2. Jednolitość języka Słowian i jednocześnie jego zwartość wynikającą ze
    starożytności, bo elity mówiły wyrównanym i starym językiem.

    3. Trwałość stanu posiadania Słowian, bo przecież granice zasięgu nie zmieniły
    się znacząco od VIw.
    A więc znacznie lepiej podporządkowali sobie nowe tereny niż Rzymianie,
    osiągając sukces porownywalny tylko z Arabami.

    4. Jednocześnie Słowianie tworzą wspólnotę z Germanami, która przechodzi do
    historii pod nazwą WIKINGOWIE, co też udowadnia archeologia, zatem Waregowie,
    mogli być tylko jedym ze szczepów slawo-germanskiej wspólnoty-konfederacji.

    5.Tłumaczy nazwy miejscowe jak liczne Serbie czy Chorwacje, których w
    słowiańskiej starozytności jest chyba nawet więcej współcześnie rozmaitych Rusi
    czy Polsk.

    6. Kolejnym etapem ujednolicania imperium jest pryjęcie chrześcijaństwa, które
    Słowianie przyjmują zadziwiająco, szybko po swojej expansji.Przedziwna rzecz i
    niesłychana z tą próbą stworzenia 4-tego obrządku chrześcijańskiego( vide7)


    7.Pamięć o tym jest żywa wśród Słowian, więc powstają kolejne panstwa jako
    próby ponownego zjednoczenia, dalej carstwa, Słowianie nie naśladują już
    cesarstwa rzymskiego, jak robią to słynący z zalezności, służalczości, oraz
    malolotnych umysłow Germanie, bo są pewni własnej starozytnej i
    oryginalnejkultury.
    Dlatego to prawie każdy władca słowiański rości sobie prawa do bycia królem
    wszystkich Słowian, Bolesław Chrobry rex Slovianorum; ruscy i bułgarscy
    carowie...
    Zupełnie jak u Arabów!


    Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji!
    • jaro_ss Re: To może inspirować! 08.08.03, 09:21
     Jako analogię można przyjąć takie "zeslawinizowanie" czeczenów i innych z tej
     okolicy przez rosjan. Posługują się bardziej rosyjskim jak swoim wlasnym...

     Z drugiej strony nagłe pojawienie sie 17tys chlopa zbrojnego, czyli wszystkich
     musiało być dużo więcej.

     Jakoś nie doceniane jest różnicowanie się w obrębie samej grupy etnicznej, z
     rolników też można wychować wojowników, zwłaszcza jeśli nie są tylko rolnikami,
     ale muszą sobe dawać radę też w innych dziedzinach, nie są to rolnicy feufalni,
     zwłaszcza masa taka jak XVII i XVIII wiek, ale kudzie bardziej wszechstronni i
     niezależni.

     Można przytoczyć tu "etos" kmiecy, zajęcie Piasta itp.
     A co do zdolności wojowniczych, to nie zaginęły i przejawiają się w sportach
     walki, tworzeniu elitarnych wojsk.

     Coś w tym jest że na takich różnych zjazdach "rycerze" i "wojowie" z zachodu
     dziwią się zajadłości tych "ze wschodu" i naszych, choć pochodzą z różnych
     warstw społecznych.

     Nikt nie jest szkolony "poza wyjątkami" od maleńkości, a raczej pochodzą z
     różnych rodzin.

     Powodzenia...
     • ignorant11 Re: To może inspirować! 08.08.03, 10:03
      jaro_ss napisał:

      > Jako analogię można przyjąć takie "zeslawinizowanie" czeczenów i innych z tej
      > okolicy przez rosjan. Posługują się bardziej rosyjskim jak swoim wlasnym...
      >
      > Z drugiej strony nagłe pojawienie sie 17tys chlopa zbrojnego, czyli
      wszystkich
      > musiało być dużo więcej.
      >
      > Jakoś nie doceniane jest różnicowanie się w obrębie samej grupy etnicznej, z
      > rolników też można wychować wojowników, zwłaszcza jeśli nie są tylko
      rolnikami,
      >
      > ale muszą sobe dawać radę też w innych dziedzinach, nie są to rolnicy
      feufalni,
      >
      > zwłaszcza masa taka jak XVII i XVIII wiek, ale kudzie bardziej wszechstronni
      i
      > niezależni.
      >
      > Można przytoczyć tu "etos" kmiecy, zajęcie Piasta itp.
      > A co do zdolności wojowniczych, to nie zaginęły i przejawiają się w sportach
      > walki, tworzeniu elitarnych wojsk.
      >
      > Coś w tym jest że na takich różnych zjazdach "rycerze" i "wojowie" z zachodu
      > dziwią się zajadłości tych "ze wschodu" i naszych, choć pochodzą z różnych
      > warstw społecznych.
      >
      > Nikt nie jest szkolony "poza wyjątkami" od maleńkości, a raczej pochodzą z
      > różnych rodzin.
      >
      > Powodzenia...

      Sława!

      A może chłopi-żołnierze?
      Jak w Rzymie, przecież szlachta to też w rzeczywistości wyższa uprzywilejowana
      warstwa chłopów.

      Pozatem nasi leśni przodkowie zapewne myslistwo mieli we krwi...

      Umieli tropić i zaczająć się na zwierzynę, robić zasadzki.

      Chyba największa klęska "niezwycięzonych" legionów to Las Teutorborski?

      Może dlatego nie chieli się zapuszczać w knieje za Bramą Morawską?

      Choć wiemy, ze handel był ożywiony.

      No i jeszcze ulubiona broń Słowian to topór, narzędzie drwali, podobnie jak
      Asyryjczyków(też leśni?).

      Przecież jak groźny jest las pokazują doświadczenia II WŚ.

      Pewnie rzuci sie na mnie rycho7, ale w 4pancernych pokazują jak zrąbanie kilku
      drzew zatrzymuje pluton czołgów, pozatem mamy Viet Cong, też leśni...

      A jakż róznica w technologii była w tych czasach?

      Jedyna broń strzelecka to łuk, a artyleria, czyli balisty i katapulty raczej
      przydatne w miastach.

      Chętnie zobaczę tych cięzkozbrojnych w podmokłym lesie!

      Sowieci jedno ze swoich wspaniały zwycięstw zawdzięczają przeprawie średnich
      czołgów prze Błota Poleskie, które Niemcy uważali za zaporę nie do przebycia...

      A Singapur? Japońce też zdobyli od lądu lasu od nieumocnionej flanki!

      Pozdrawiam!
      • jaro_ss Re: To może inspirować! 08.08.03, 10:55
       A kiedy ostatnio jakis rynsztunek na sobie nosiłeś?

       Z jednej strony przesada 1: widzenie wszystkich "zbrojnych" jako ciężkich i
       ociężałych, wręcz przeciwnie, w takiej kolczudze 17 - 20 kg idzie się wcale
       żwawo ruszać, zresztą nie zawsze kolczugę trzeba było zakładać, znane są zbroje
       skurzane, nawet porądna baranice fajnie tłumi ciosy. Wojsko składało się ze
       zbrojnych i na koniach, ci raczej poruszali się traktami, i stawali do walnych
       bitew, i "szczytników, piechoty, bądź lżejszych. Jak też Gall pisze, jak trzeba
       było, to sciągali kolczugi i sie na czechów przez rzeke ruszyli, podobnie i w
       lesie.

       Z drugiej strony przesada 2. Widzenie walki mieczem czy toporem jako powolnej,
       tak jak na niektórych "turniejach rycerskich". Fechtunek mieczem jednoręcznym
       ok. 1.8 do 2kg, wyważonym, nawet w tej kolczudze (17 - 20 kg) + hełm (jakieś
       5kg)może być szybki i widowiskowy. Wszystko zależy od klasy walczącego. I tutaj
       wychodzą drobne niuanse: ustawienie bioder, kontrowanie bezwładnościowe przy
       blokach, "praca nóg" itp, tak więc spokojnie "jeden mógł być wart dziesięciu",
       no się mniej męczył wiedział jak udzerzyć i gdzie, panował nad sytuacją (taki
       jeden pojedynek "rycerza" i lepiej wyszkolonego "woja" na "trafienia", 20:0)

       Co do toporów, jako narzędzi drwali, próbowałem walić berdyszem, takim jak to
       Zbyszko z Krzyżakiem w filmie się pojedynkuje, rzeczywiście, lepiej byłoby nim
       drzewo rąbać, natomiast toporki robione na wzów z "Lednicy" są całkiem
       poręczne, bardziej do czekana niż do siekiery podobne. Łatwiejsze w produkcji i
       szybsze do opanowania w "klasycznym" układzie tarcza/broń zaczepna.

       Co do mieczy, to wykonanie miecza, który umożliwiałby walkę bez tarczy - wymaga
       lepszej metalurgii i pewnych osiągnięć. Pierwsze miecze (np Rzymskie) nie
       służyły do parowania ciosów, zasłaniano się tarczą, bądź osłoniętą metalową
       osłoną, czy płaszczem lewą ręką. Stąd też popularność toporków
       (tarcza/toporek).
       Mieczem mógł skutecznie walczyć wojownik lepiej wyszkolony, i był
       skuteczniejszy, nawet jak stracił tarcze.
       • ignorant11 Słowiańska taktyka typowo leśna! 08.08.03, 11:59
        jaro_ss napisał:

        > A kiedy ostatnio jakis rynsztunek na sobie nosiłeś?
        >
        > Z jednej strony przesada 1: widzenie wszystkich "zbrojnych" jako ciężkich i
        > ociężałych, wręcz przeciwnie, w takiej kolczudze 17 - 20 kg idzie się wcale
        > żwawo ruszać, zresztą nie zawsze kolczugę trzeba było zakładać, znane są
        zbroje
        >
        > skurzane, nawet porądna baranice fajnie tłumi ciosy. Wojsko składało się ze
        > zbrojnych i na koniach, ci raczej poruszali się traktami, i stawali do
        walnych
        > bitew, i "szczytników, piechoty, bądź lżejszych. Jak też Gall pisze, jak
        trzeba
        >
        > było, to sciągali kolczugi i sie na czechów przez rzeke ruszyli, podobnie i w
        > lesie.
        >
        > Z drugiej strony przesada 2. Widzenie walki mieczem czy toporem jako
        powolnej,
        > tak jak na niektórych "turniejach rycerskich". Fechtunek mieczem jednoręcznym
        > ok. 1.8 do 2kg, wyważonym, nawet w tej kolczudze (17 - 20 kg) + hełm (jakieś
        > 5kg)może być szybki i widowiskowy. Wszystko zależy od klasy walczącego. I
        tutaj
        >
        > wychodzą drobne niuanse: ustawienie bioder, kontrowanie bezwładnościowe przy
        > blokach, "praca nóg" itp, tak więc spokojnie "jeden mógł być wart
        dziesięciu",
        > no się mniej męczył wiedział jak udzerzyć i gdzie, panował nad sytuacją (taki
        > jeden pojedynek "rycerza" i lepiej wyszkolonego "woja" na "trafienia", 20:0)
        >
        > Co do toporów, jako narzędzi drwali, próbowałem walić berdyszem, takim jak to
        > Zbyszko z Krzyżakiem w filmie się pojedynkuje, rzeczywiście, lepiej byłoby
        nim
        > drzewo rąbać, natomiast toporki robione na wzów z "Lednicy" są całkiem
        > poręczne, bardziej do czekana niż do siekiery podobne. Łatwiejsze w produkcji
        i
        >
        > szybsze do opanowania w "klasycznym" układzie tarcza/broń zaczepna.
        >
        > Co do mieczy, to wykonanie miecza, który umożliwiałby walkę bez tarczy -
        wymaga
        >
        > lepszej metalurgii i pewnych osiągnięć. Pierwsze miecze (np Rzymskie) nie
        > służyły do parowania ciosów, zasłaniano się tarczą, bądź osłoniętą metalową
        > osłoną, czy płaszczem lewą ręką. Stąd też popularność toporków
        > (tarcza/toporek).
        > Mieczem mógł skutecznie walczyć wojownik lepiej wyszkolony, i był
        > skuteczniejszy, nawet jak stracił tarcze.


        Sława!

        A jak walczy Król WładysławII..?

        Swoich trzyma w cieniu w lesie...

        A dzikusy nie rozumieją, że zajęcie placu nic im nie daje i smażą się w słońcu
        mając na sobie 80kg pancerze, zakute nie tylko łby, ale i konie...

        A Jogajła tylko zdrowaśki odmawia, przecież nie ze strachu, ani nie z
        pobożności, bo chce zdezorientować zgubić pewność zadufanych Teutonów...

        A pod Łukiem Kurskim, Rosjanie znowu w swoich lekkich, manewrowych czołgach
        siedzą w lasach, gdy Niemoty na polu w swoich cięzkich, jak ich dowcip,
        Tygrysach...

        I co z tego, że mają przewagę odległości skutecznego razenia, gdy nie widzą
        Słowian, co z tego, że mają grubszy pancerz, gdy jedno słabe trafienie
        wystarczy by czołg stał bezwolny, jak osaczony mamut...

        A przecież skryty w lesie T34 nadal jest skuteczny, nawet gdyby stracił
        gąsienicę i blokuje lesnego przesmyku, ile tygrysów moze doszczętnie rozbić, bo
        one musza się zbliżyć...

        Jak mawiał rycerz Zagłoba: wojuje się dowcipem, a gdy dowcip toporny i
        ciężki...

        Ka obyrtnę ciupazecką, ka wywinę siekierecką krew cerwoną wytocę...

        I wyślij czołgi, rajtarów na górali...

        W bór górnolreglowy, Hannibal przegrał sam marsz.


        A Helweci, czemu nie zagrożeni?

        Pozdrawiam!
        • jaro_ss Re: Słowiańska taktyka typowo leśna! 09.08.03, 06:16
         Jak już pewien francuz (z korsyki) zauważył, na wojnie nie chodzi o zdobycie
         jakiegoś pola, tylko o zniszczenie siły, w tym przypadku siły żywej
         przeciwnika, i na sam koniec decyduje brutalna siła, czyli w Xw brutalna
         eksterminacja. Można w lesie urządzać zasadzki, zadawać straty, niszczyć
         morale, ale w końcu decyduje wbicie żelaza w głowę, między żebra itp.

         A od czasu do czasu jakieś grody zdobywali, a wtedy "leśny ludek" musi się
         okazać wyspecjalizowanymi wojownikami.
         • rycho7 strategia mitomanow 13.08.03, 20:50
          jaro_ss napisał:

          > Można w lesie urządzać zasadzki, zadawać straty, niszczyć
          > morale, ale w końcu decyduje wbicie żelaza w głowę, między żebra itp.

          Karol Wielki (genialny strateg) nie zajmowal sie wbijaniem zelaza. On pelen
          chrzescianskiego milosierdzia polowal na stogi i zakopane ziarno. Palil je po
          zborach. Stawal na glowie aby robic to dwa lata z rzedu. Za odstapienie od
          swego chrzescianskiego milosierdzia kazal sobie placic trybut czyli we
          wspolczesnym jezyku podatek na milosciwy Urzad Skarbowy. Nie zajmowal sie
          takimi durnotami jak wbijanie zelaza grozne takze dla jego wojownikow. Zelazo
          to domena durnowatych kaprali. Tu kojarzy mi sie dowodztwo Powstania
          Warszawskiego z rownoleglych dyskusji).
        • wolna_galicja O słowiańskiej taktyce słów kilka... 13.08.03, 16:49
         ignorant11 napisał:

         > A jak walczy Król WładysławII..?
         > Swoich trzyma w cieniu w lesie...

         Król Jogajła, stary chytry Litwin, (czyli bynajmniej nie słowianin) stosuje
         taktykę zaczerpniętą od wojowników mongolskich (zwanych Tatarami), którzy
         kilkanaście dziesięcioleci wcześniej zadali kleskę zachodniemu polsko-
         niemieckiemu (słowiańsko-germańskiemnu) rycerstwu na Dobrym Polu pod Legnicą.

         > A dzikusy nie rozumieją, że zajęcie placu nic im nie daje i smażą się w
         słońcu
         > mając na sobie 80kg pancerze, zakute nie tylko łby, ale i konie...

         Rozumieją, ale honor każe stanąć do otwartej bitwy. Podobnie jak chrześcijański
         obyczaj bitewny każe przesłać przeciwnikowi broń przed bitwą. Dzikus Jogajła
         tego nie zrozumiał i nasi kronikarze musieli do tego dołożyć opowiastkę
         o "butnych słowach" krzyżackich posłów (którzy nota bene wcale nie byli
         zakonnikami Zakonu NMP Domu Niemieckiego a gośćmi Zakonu).

         > A Jogajła tylko zdrowaśki odmawia, przecież nie ze strachu, ani nie z
         > pobożności, bo chce zdezorientować zgubić pewność zadufanych Teutonów...

         Bo chce osiągnąć efekt propagandowy. Wszak on - chrześcijanin od lat dwudziestu
         paru zaledwie staje naprzeciw kwiatu rycerstwa zachodniej chrześcijańskiej
         Europy. W takiej sytuacji nigdy zbyt wiele mszy...

         > A pod Łukiem Kurskim, Rosjanie znowu w swoich lekkich, manewrowych czołgach
         > siedzą w lasach, gdy Niemoty na polu w swoich cięzkich, jak ich dowcip,
         > Tygrysach...
         > I co z tego, że mają przewagę odległości skutecznego razenia, gdy nie widzą
         > Słowian, co z tego, że mają grubszy pancerz, gdy jedno słabe trafienie
         > wystarczy by czołg stał bezwolny, jak osaczony mamut...
         > A przecież skryty w lesie T34 nadal jest skuteczny, nawet gdyby stracił
         > gąsienicę i blokuje lesnego przesmyku, ile tygrysów moze doszczętnie rozbić,
         > bo one musza się zbliżyć...

         T-34 powstał jako sowiecka odpowiedź na Tygrysa. Próbki pancerzy nowych czołgów
         zostały zdobyte przez sowieckich "komandosów" a za obróbkę wzięli się rosyjscy
         metalurdzy. Przewagami T-34 były lepiej profilowane płaszczyzny pancerza (co
         pozwalało odbijać rykoszetem pociski), mniejsza waga (lepiej przystająca do
         warunków terenowych), mniejsze zaawansowanie techniczne (można je było dzięki
         temu szybciej i byle jak produkować) oraz prostsza obsługa (do obsługi Tygrysa
         trzeba było kilku wyszkolonych czołgistów, go obsługi t-34 wystarczała świeżo
         przyuczona załoga i dowódca z NKWD). Dzięki temu T-34 było coraz więcej a
         Tygrysów coraz mniej.

         > Ka obyrtnę ciupazecką, ka wywinę siekierecką krew cerwoną wytocę...
         > I wyślij czołgi, rajtarów na górali...

         Czyżby górale w Afganistanie byli Słowianami? Przecież spuścili wp... Twojej
         słowiańskiej Armii Czerwonej smile)))

         > A Helweci, czemu nie zagrożeni?

         Bo mają banki i pieniądze. Ale spoko - degradacja postępuje - ujawnili
         tajemnicę bankową, zapisali się do ONZ...
         • ignorant11 Re: O słowiańskiej taktyce słów kilka... 13.08.03, 17:49
          wolna_galicja napisał:

          > ignorant11 napisał:
          >
          > > A jak walczy Król WładysławII..?
          > > Swoich trzyma w cieniu w lesie...
          >
          > Król Jogajła, stary chytry Litwin, (czyli bynajmniej nie słowianin) stosuje
          > taktykę zaczerpniętą od wojowników mongolskich (zwanych Tatarami), którzy
          > kilkanaście dziesięcioleci wcześniej zadali kleskę zachodniemu polsko-
          > niemieckiemu (słowiańsko-germańskiemnu) rycerstwu na Dobrym Polu pod Legnicą.


          +++Ignorant: Skąd nazwa Dobre Pole? Znam Legnickie Pole. A Rycesrstwo głownie
          polskie: śląsko-wielkopolskie z nielicznymi teutońskimi posiłkami..

          Małopolskie zostało wcześniej przez owych Tatarów przetrzebione.

          Jogajła nie Słowianin? A matka, księzniczka twerska?
          A po jakiemuż to mówił Jogajła, jak nie po rusku?
          Niesłowiańskiż to język?


          >
          > > A dzikusy nie rozumieją, że zajęcie placu nic im nie daje i smażą się w
          > słońcu
          > > mając na sobie 80kg pancerze, zakute nie tylko łby, ale i konie...
          >
          > Rozumieją, ale honor każe stanąć do otwartej bitwy. Podobnie jak
          chrześcijański
          >
          > obyczaj bitewny każe przesłać przeciwnikowi broń przed bitwą. Dzikus Jogajła
          > tego nie zrozumiał i nasi kronikarze musieli do tego dołożyć opowiastkę
          > o "butnych słowach" krzyżackich posłów (którzy nota bene wcale nie byli
          > zakonnikami Zakonu NMP Domu Niemieckiego a gośćmi Zakonu).

          +++Ignorant: To raczej Krzyżacy butnymi słowy próbują prowokować Jogajłe,
          wiedząć iż czas jest przeciw nim jak wszystko na tej ziemii...

          Więc nadal ich smaży w pełnym słońcu, bo zna rolę czynnika ludzkiego.

          Jakiż to zwyczaj każe przesyłać broń?

          Gdzie jakikolwiek ślad iż, cos podobnego miało miejsce w chocby jednej z
          tysięcy chrześcijańskich bitew?

          Tchórzliwi Krzyżacy bali się spojrzeć prosto o oczy swojemu pogromcy, więc
          wysłali obcych, może w rzeczywistoci proponowali kapitulację?

          Bo wysłanie broni kojarzy mi się raczej z jej złożeniem u stóp Pana i prośbą o
          łaskę, niż z agresją...

          Może też prawdziwe słowa Króla Władysława brzmiały: "nie chcę Waszej broni, bo
          mieczów ci u nas dostatek, głów Waszych chcę zbójowie, bo Wasze dusze, to już
          diabła rzecz"

          Może perspektywa uwolnenia tylu diabelskich dusz Krzyżaków spowodowała tę
          nadzwyczajną pobożność Władysława?


          >
          > > A Jogajła tylko zdrowaśki odmawia, przecież nie ze strachu, ani nie z
          > > pobożności, bo chce zdezorientować zgubić pewność zadufanych Teutonów...
          >
          > Bo chce osiągnąć efekt propagandowy. Wszak on - chrześcijanin od lat
          dwudziestu

          +++Ignorant: P wyżej! Może też były egzorcyzmy, by dusze diabłow samych
          wchodzących pod nóż szybciej poszły do piekieł i zatruły pola bitwy?

          >
          > paru zaledwie staje naprzeciw kwiatu rycerstwa zachodniej chrześcijańskiej
          > Europy. W takiej sytuacji nigdy zbyt wiele mszy...
          >
          > > A pod Łukiem Kurskim, Rosjanie znowu w swoich lekkich, manewrowych czołgac
          > h
          > > siedzą w lasach, gdy Niemoty na polu w swoich cięzkich, jak ich dowcip,
          > > Tygrysach...
          > > I co z tego, że mają przewagę odległości skutecznego razenia, gdy nie wid
          > zą
          > > Słowian, co z tego, że mają grubszy pancerz, gdy jedno słabe trafienie
          > > wystarczy by czołg stał bezwolny, jak osaczony mamut...
          > > A przecież skryty w lesie T34 nadal jest skuteczny, nawet gdyby stracił
          > > gąsienicę i blokuje lesnego przesmyku, ile tygrysów moze doszczętnie rozbi
          > ć,
          > > bo one musza się zbliżyć...
          >
          > T-34 powstał jako sowiecka odpowiedź na Tygrysa. Próbki pancerzy nowych
          czołgów
          >
          > zostały zdobyte przez sowieckich "komandosów" a za obróbkę wzięli się
          rosyjscy
          > metalurdzy. Przewagami T-34 były lepiej profilowane płaszczyzny pancerza (co
          > pozwalało odbijać rykoszetem pociski), mniejsza waga (lepiej przystająca do
          > warunków terenowych), mniejsze zaawansowanie techniczne (można je było dzięki
          > temu szybciej i byle jak produkować) oraz prostsza obsługa (do obsługi
          Tygrysa
          > trzeba było kilku wyszkolonych czołgistów, go obsługi t-34 wystarczała świeżo
          > przyuczona załoga i dowódca z NKWD). Dzięki temu T-34 było coraz więcej a
          > Tygrysów coraz mniej.

          +++Ignorant: Pierwowzór T34 jest amerykański, zresztą był produkowany jako
          lekki czołg z odrzucanymi gąsienicami...
          Po klęsce kampanii niemieckiej Sowieci dozbroili go do czołgu średniego i
          powstał T34...

          Zaś o Tygrysie złosliwi mówią iż geniusz jego projektanta prof Porsche
          umozliwił zwycięstwo Aliantom.
          Bo Tygrys wyróżniał sie tylko ciężarem, iście niemieckim niepotrzebnym
          skomplikowaniem, co spowodowało całkowite zablokowanie i tak niezbyt
          efektywnego niemickiego przemysłu, mówi się nawet że futurystyczny przemysł
          usański nie byłby w stanie produkować takiego wynalazku w potrzebnej ilości.

          Weź pod uwagę jeszcze, że to "cudo" było zupełnie NIEnaprawialne w warunkach
          polowych, co oznacza iż niewielkie tylko uszkodzenie, defekt równało stracie
          całego wozu...

          Pozatem genialne konstrukcje są proste, funkcjonalne i użyteczne, więc BRAWO
          ROSJANIE!

          >
          > > Ka obyrtnę ciupazecką, ka wywinę siekierecką krew cerwoną wytocę...
          > > I wyślij czołgi, rajtarów na górali...
          >
          > Czyżby górale w Afganistanie byli Słowianami? Przecież spuścili wp... Twojej
          > słowiańskiej Armii Czerwonej smile)))

          +++Ignorant: No właśnie o tym napisałem...

          >
          > > A Helweci, czemu nie zagrożeni?
          >
          > Bo mają banki i pieniądze. Ale spoko - degradacja postępuje - ujawnili
          > tajemnicę bankową, zapisali się do ONZ...

          +++Ignorant: Ależ każdy chciałby taką skarbonkę zdobyć, ale góry dają im
          znakomita obronę...
          Hitler, czy Napoleon bali się strat.
          • wolna_galicja Wahlstatt - obecnie Legnickie Pole i Grunwald 14.08.03, 09:48
           ignorant11 napisał:

           >> Skąd nazwa Dobre Pole? Znam Legnickie Pole. A Rycesrstwo głownie
           > polskie: śląsko-wielkopolskie z nielicznymi teutońskimi posiłkami..

           Historia magistra vitae. Może sięgnij do źródeł bardziej skomplikowanych niż
           podręczniki historii do liceum.
           Dobre Pole (nazwa występuje m.in. u Długosza) to niemieckie Wahlstatt - miejsce
           bitwy z Tatarami. Nazwa Legnickie Pole powstała po 1945, wtedy, kiedy różnym
           miastom nadawano "odwieczne słowiańskie nazwy" a taki np. Frankenstein został
           Ząbkowicami Śląskimi...
           Opisywane przez Ciebie "rycerstwo śląsko-wielkopolskie" to byli rycerze (polscy
           i niemieccy) z rodów śląskich, posiłki lennika Mieszka Otyłego z Opola,
           niedobitki rycerstwa z Małopolski oraz górnicy ze Złotoryi. Wielkopolska (a
           właściwie tylko kaliskie pozostające w stosunku lennym do Henryka) nie
           wystąpiła w znaczący sposób. "Posiłkki teutońskie" to byli templariusze i
           joannici, nie wiem, jakiej narodowości. Król niemiec odmówił pomocy (a
           właściwie nie przysłał jej), bo Henryk popierał papieża a słowiański król
           czeski Wacław I idący z posiłkami zawrócił pod Bolkowem o dzień drogi od
           Lagnicy i pozostawił Henryka II w osamotnieniu.

           > Małopolskie zostało wcześniej przez owych Tatarów przetrzebione.

           Stąd niedobitki rycerstwa z Małopolski na Dobrym Polu.

           > Jogajła nie Słowianin? A matka, księzniczka twerska?
           > A po jakiemuż to mówił Jogajła, jak nie po rusku?
           > Niesłowiańskiż to język?

           Dobra, punkt dla Ciebie.

           > +++Ignorant: To raczej Krzyżacy butnymi słowy próbują prowokować Jogajłe,
           > wiedząć iż czas jest przeciw nim jak wszystko na tej ziemii...
           > Więc nadal ich smaży w pełnym słońcu, bo zna rolę czynnika ludzkiego.
           > Jakiż to zwyczaj każe przesyłać broń?
           > Gdzie jakikolwiek ślad iż, cos podobnego miało miejsce w chocby jednej z
           > tysięcy chrześcijańskich bitew?

           Jest do tego odnośnik m.in. w książce o bitwie pod Grunwaldem wydanej przez
           MON. Zwyczaj wyzwania do walnej bitwy przez przysłanie miecza wywodzi się ze
           zwyczaju "Sądu Bozego" A miecze dwa, bo "...wyzywa Twój Majestat , Panie i
           księcia Witolda...", jasne?

           > Tchórzliwi Krzyżacy bali się spojrzeć prosto o oczy swojemu pogromcy,

           Antycypacja??? Wolne żarty. Wielki mistrz wysłał po prostu posłów -
           przedstawicieli władców (Zygmunta i księcia pomorskiego) niezaangażowanych
           bezpośrednio w spór z Polską.

           > Bo wysłanie broni kojarzy mi się raczej z jej złożeniem u stóp Pana i prośbą
           > o łaskę, niż z agresją...

           To już są dowolne dywagacje, jak w dalszych zdaniach, więc nawet się nie
           odniosę......

           > +++Ignorant: Pierwowzór T34 jest amerykański, zresztą był produkowany jako
           > lekki czołg z odrzucanymi gąsienicami...
           > Po klęsce kampanii niemieckiej Sowieci dozbroili go do czołgu średniego i
           > powstał T34...

           Moje inwormacje są z MON broszur "Typy broni i uzbrojenia" o Tygrysie i o T-34.
           A skąd Twoje???

           > Weź pod uwagę jeszcze, że to "cudo" było zupełnie NIEnaprawialne w warunkach
           > polowych, co oznacza iż niewielkie tylko uszkodzenie, defekt równało stracie
           > całego wozu...

           Tu masz rację, ale to błąd techniczny Niemców a nie "słowiańska taktyka".
           • ignorant11 Re: Wahlstatt - obecnie Legnickie Pole i Grunwald 14.08.03, 13:30
            wolna_galicja napisał:

            > ignorant11 napisał:
            >
            > >> Skąd nazwa Dobre Pole? Znam Legnickie Pole. A Rycesrstwo głownie
            > > polskie: śląsko-wielkopolskie z nielicznymi teutońskimi posiłkami..
            >
            > Historia magistra vitae. Może sięgnij do źródeł bardziej skomplikowanych niż
            > podręczniki historii do liceum.
            > Dobre Pole (nazwa występuje m.in. u Długosza) to niemieckie Wahlstatt -
            miejsce
            >
            > bitwy z Tatarami. Nazwa Legnickie Pole powstała po 1945, wtedy, kiedy różnym
            > miastom nadawano "odwieczne słowiańskie nazwy" a taki np. Frankenstein został
            > Ząbkowicami Śląskimi...
            > Opisywane przez Ciebie "rycerstwo śląsko-wielkopolskie" to byli rycerze
            (polscy
            >
            > i niemieccy) z rodów śląskich, posiłki lennika Mieszka Otyłego z Opola,
            > niedobitki rycerstwa z Małopolski oraz górnicy ze Złotoryi. Wielkopolska (a
            > właściwie tylko kaliskie pozostające w stosunku lennym do Henryka) nie
            > wystąpiła w znaczący sposób. "Posiłkki teutońskie" to byli templariusze i
            > joannici, nie wiem, jakiej narodowości. Król niemiec odmówił pomocy (a
            > właściwie nie przysłał jej), bo Henryk popierał papieża a słowiański król
            > czeski Wacław I idący z posiłkami zawrócił pod Bolkowem o dzień drogi od
            > Lagnicy i pozostawił Henryka II w osamotnieniu.
            >
            > > Małopolskie zostało wcześniej przez owych Tatarów przetrzebione.
            >
            > Stąd niedobitki rycerstwa z Małopolski na Dobrym Polu.

            +++Ignorant: Ja zanm nazwę miejscową, może masz rację, ale prawie wszystkie
            nazwy na DŚląsku ma pochodzenie słowiańskie-polskie

            >
            > > Jogajła nie Słowianin? A matka, księzniczka twerska?
            > > A po jakiemuż to mówił Jogajła, jak nie po rusku?
            > > Niesłowiańskiż to język?
            >
            > Dobra, punkt dla Ciebie.
            >
            > > +++Ignorant: To raczej Krzyżacy butnymi słowy próbują prowokować Jogajłe,
            > > wiedząć iż czas jest przeciw nim jak wszystko na tej ziemii...
            > > Więc nadal ich smaży w pełnym słońcu, bo zna rolę czynnika ludzkiego.
            > > Jakiż to zwyczaj każe przesyłać broń?
            > > Gdzie jakikolwiek ślad iż, cos podobnego miało miejsce w chocby jednej z
            > > tysięcy chrześcijańskich bitew?
            >
            > Jest do tego odnośnik m.in. w książce o bitwie pod Grunwaldem wydanej przez
            > MON. Zwyczaj wyzwania do walnej bitwy przez przysłanie miecza wywodzi się ze
            > zwyczaju "Sądu Bozego" A miecze dwa, bo "...wyzywa Twój Majestat , Panie i
            > księcia Witolda...", jasne?
            >
            > > Tchórzliwi Krzyżacy bali się spojrzeć prosto o oczy swojemu pogromcy,
            >
            > Antycypacja??? Wolne żarty. Wielki mistrz wysłał po prostu posłów -
            > przedstawicieli władców (Zygmunta i księcia pomorskiego) niezaangażowanych
            > bezpośrednio w spór z Polską.

            +++Ignorant: Ale to jednorazowa wzmianka, ja pytałem gdzie przed innymi bitwami
            stosowano taką procedurę?
            JA też moge gdybać i nadawać dowolny sens...

            >
            > > Bo wysłanie broni kojarzy mi się raczej z jej złożeniem u stóp Pana i proś
            > bą
            > > o łaskę, niż z agresją...
            >
            > To już są dowolne dywagacje, jak w dalszych zdaniach, więc nawet się nie
            > odniosę......

            +++Ignorant: Jasne!
            >
            > > +++Ignorant: Pierwowzór T34 jest amerykański, zresztą był produkowany jako
            >
            > > lekki czołg z odrzucanymi gąsienicami...
            > > Po klęsce kampanii niemieckiej Sowieci dozbroili go do czołgu średniego i
            > > powstał T34...
            >
            > Moje inwormacje są z MON broszur "Typy broni i uzbrojenia" o Tygrysie i o T-
            34.
            >
            > A skąd Twoje???

            +++Ignorant: Ogladałem kiedyś film dokumentalny.
            Oczywiście pierwowzór T34 był również zbudowany w Sowietach, konstruktor był
            Usańcem
            >
            > > Weź pod uwagę jeszcze, że to "cudo" było zupełnie NIEnaprawialne w warunka
            > ch
            > > polowych, co oznacza iż niewielkie tylko uszkodzenie, defekt równało strac
            > ie
            > > całego wozu...
            >
            > Tu masz rację, ale to błąd techniczny Niemców a nie "słowiańska taktyka".
            >

            +++Ignorant: To nie błąd techniczny, ale różnica mentalności...
            Niemcy nadal jeżdżą na leo, co doskonale może w filmach robić za Tygrysa, ale
            nie ruski T90. Niemcy mają skłonnośc do budowania takich dziwolągów byleby były
            GROSS, więcej znajdziesz na forum militaria, tam jest pełna dyskusja i lepszych
            znawców niż ja
            • wolna_galicja Re: Wahlstatt - obecnie Legnickie Pole i Grunwald 14.08.03, 14:04
             ignorant11 napisał:

             > +++Ignorant: Ja zanm nazwę miejscową, może masz rację,

             Na pewno mam rację. Od zeszłych Świąt Bożego Narodzenia (kiedy
             dostałem "Narrenturm" Sapkowskiego) jestem z historią i topografią
             średniowiecznego Dolnego Śląska na bieżąco i sporo czytam na ten temat.

             > ale prawie wszystkie
             > nazwy na DŚląsku ma pochodzenie słowiańskie-polskie

             Zwłaszcza te wymyślone po 1945 (Waldenburg - Wałbrzych, Frankenstein -
             Ząbkowice Śląskie)) lub przetłumaczone z niemieckiego (Hirschberg - Jelenia
             Góra, Fürstenstein - Książ).

             > > > +++Ignorant: To raczej Krzyżacy butnymi słowy próbują prowokować Joga
             > jłe,
             > > > wiedząć iż czas jest przeciw nim jak wszystko na tej ziemii...

             A, byłbym zapomniał - wioska Grünwald (niem. Zielony Las) leżała na ziemiach
             krzyżackich.
             Jak Ci się podoba "słowiańskie" zwycięstwo pod "germańską" wioską?

             > +++Ignorant: Ale to jednorazowa wzmianka, ja pytałem gdzie przed innymi >
             > bitwami stosowano taką procedurę?
             > JA też moge gdybać i nadawać dowolny sens...

             Nie jestem zawodowym historykiem, raczej skromnym hobbystą. Zakłądam, że jeśli
             w co najmniej dwóch książkach napisanych przez historyków jest odwołanie do
             takiego zwyczaju, to znaczy, że on istniał. Jak coś znajdę, to podam przykład.
             Prawdopodobnie w kronikach innych walnych bitew nie zostało to opisane, bo
             przeciwnicy (w przeciwieństwie do Jogajły) znali rycerskie obyczaje i potrafili
             właściwie odpowiedzieć na ten gest.
             To tak jak z angielskim "How are you?", na które trzeba odpowiedzieć "Fine" a
             nie skarżyć się na ból łba po wczorajszej popijawie...
             • ignorant11 Re: Wahlstatt - obecnie Legnickie Pole i Grunwald 14.08.03, 21:14
              wolna_galicja napisał:

              > ignorant11 napisał:
              >
              > > +++Ignorant: Ja zanm nazwę miejscową, może masz rację,
              >
              > Na pewno mam rację. Od zeszłych Świąt Bożego Narodzenia (kiedy
              > dostałem "Narrenturm" Sapkowskiego) jestem z historią i topografią
              > średniowiecznego Dolnego Śląska na bieżąco i sporo czytam na ten temat.
              >
              > > ale prawie wszystkie
              > > nazwy na DŚląsku ma pochodzenie słowiańskie-polskie
              >
              > Zwłaszcza te wymyślone po 1945 (Waldenburg - Wałbrzych, Frankenstein -
              > Ząbkowice Śląskie)) lub przetłumaczone z niemieckiego (Hirschberg - Jelenia
              > Góra, Fürstenstein - Książ).

              +++Ignorant: Prawie wszystkie nazwy na Dolnym Śląsku mają słowiańskie
              pochodzenie, ich niemieckie odpowiedniki naogól są zgermanizowaną stylizacja
              łacińskich nazw miesjcowych, chętnie sprawdzę jak był JG czy Wałbrzychem, a
              szczególnie Ząbkowicami...


              >
              > > > > +++Ignorant: To raczej Krzyżacy butnymi słowy próbują prowokować
              > Joga
              > > jłe,
              > > > > wiedząć iż czas jest przeciw nim jak wszystko na tej ziemii...
              >
              > A, byłbym zapomniał - wioska Grünwald (niem. Zielony Las) leżała na ziemiach
              > krzyżackich.
              > Jak Ci się podoba "słowiańskie" zwycięstwo pod "germańską" wioską?

              +++Ignorant: BZDURA! Miejsce topograficzne pod okupacją Krzyżacko-Teutońską,
              pozatem w historiogarfii niemieckiej Bitaw anazywa się bita pod Tanenbergiem,
              która Nimecom sparwiła tak wielką sfrustrację iż po bitwie poid Tanenbergiem w
              pocz IWS NIemcy uważali iż wreszćie zmyli hąńbe swojej klęski...
              Ale było to pyrrusoawe zwycięstwo, gdzyż dywizji użytych pod Grunwaldem,
              zabrakło nad Marna, więc znowu możemy podejrzewać Słowian o rozstrzygnięcie
              dziejów jęsli nie świata, to choćby Europy..
              POzatem pod Tanenebergiem walczyły głownie polskie dywizje zmobilizowane z
              Kongresówki...
              Tym razem taktycznie przegraliśmy ale stategicznie zwyciężyliśmy germańską
              tłuszczę, bo dostali w d... pod Paryżem

              Znowu tepota i doktrytnerstwo Teutonów wzięło górę...

              >
              > > +++Ignorant: Ale to jednorazowa wzmianka, ja pytałem gdzie przed innymi &#
              > 62
              > > bitwami stosowano taką procedurę?
              > > JA też moge gdybać i nadawać dowolny sens...
              >
              > Nie jestem zawodowym historykiem, raczej skromnym hobbystą. Zakłądam, że
              jeśli
              > w co najmniej dwóch książkach napisanych przez historyków jest odwołanie do
              > takiego zwyczaju, to znaczy, że on istniał. Jak coś znajdę, to podam
              przykład.
              > Prawdopodobnie w kronikach innych walnych bitew nie zostało to opisane, bo
              > przeciwnicy (w przeciwieństwie do Jogajły) znali rycerskie obyczaje i
              potrafili
              >
              > właściwie odpowiedzieć na ten gest.
              > To tak jak z angielskim "How are you?", na które trzeba odpowiedzieć "Fine" a
              > nie skarżyć się na ból łba po wczorajszej popijawie...
              >
              • rycho7 Re: Wahlstatt - obecnie Legnickie Pole i Grunwald 15.08.03, 10:33
               ignorant11 napisał:

               > +++Ignorant: Prawie wszystkie nazwy na Dolnym Śląsku mają słowiańskie
               > pochodzenie

               Nazwy topograficzne sa najbardzej zachowawcza czescia slownictwa. Dlatego tez
               przykladowo w terenie Polski nazwy rzek pochodza z czasow celtyckich lub
               wenedzkich. Nazwy miast i wsi nie moga pochodzic z okresow przed ich powstaniem
               (pierwszym zalozeniem a nie odbudowa na zgliszczach starej miejscowosci, vide
               Krakow). Gestosc zaludnienia Slaska w VI wieku ne. byla bardzo mala. W ciagu
               1500 lat zwiekszyla sie wielokrotnie. Znaczna czesc nowszej ludnosci to
               kolonisci z Niemiec. Przy zakladaniu miejscowosci nadawali oni nazwe w znanym
               sobie jezyku. Ignorant zapewne nie zgadnie jaki to byl jezyk. W 1945 roku
               wszystkie nazwy zostaly spolonizowane. Gdy pojdzie sie do archiwum to nie
               nalezy zabierac ze soba wspolczesnej polskiej mapy bo bedzie nieprzydatna.
               Archiwow PRL nie polonizowal. Co najwyzej Armia Czerwona je palila.
               • ignorant11 rycho7 nie wie jak polski jest nie tylko Śląsk 15.08.03, 15:50
                rycho7 napisał:

                > ignorant11 napisał:
                >
                > > +++Ignorant: Prawie wszystkie nazwy na Dolnym Śląsku mają słowiańskie
                > > pochodzenie
                >
                > Nazwy topograficzne sa najbardzej zachowawcza czescia slownictwa. Dlatego tez
                > przykladowo w terenie Polski nazwy rzek pochodza z czasow celtyckich lub
                > wenedzkich. Nazwy miast i wsi nie moga pochodzic z okresow przed ich
                powstaniem
                >
                > (pierwszym zalozeniem a nie odbudowa na zgliszczach starej miejscowosci, vide
                > Krakow). Gestosc zaludnienia Slaska w VI wieku ne. byla bardzo mala. W ciagu
                > 1500 lat zwiekszyla sie wielokrotnie. Znaczna czesc nowszej ludnosci to
                > kolonisci z Niemiec. Przy zakladaniu miejscowosci nadawali oni nazwe w znanym
                > sobie jezyku. Ignorant zapewne nie zgadnie jaki to byl jezyk. W 1945 roku
                > wszystkie nazwy zostaly spolonizowane. Gdy pojdzie sie do archiwum to nie
                > nalezy zabierac ze soba wspolczesnej polskiej mapy bo bedzie nieprzydatna.
                > Archiwow PRL nie polonizowal. Co najwyzej Armia Czerwona je palila.

                Sława!

                To prawda,że pewną rolę odegrali koloniści niemieccy, ale nie tylko niemieccy...

                Jednak założyli oni niewiele nowych osad: miast, wsi, miasteczek.

                Dlatego znakomita większoć z nich ma swoje słowiańskie korzenie.
                Dlatego po dojściu tow. Hitlera do władzy nazwy miescowości zmieniano na
                germańskie.

                Zesztą germanizacja nazw słowiańskich następowała na długo przed Hitlerem

                w stylu Budisin-Bautzen, Chociebusz-Cotbus, Szczecin-Stetin

                Zresztą, weźmy Opole brzmi czysto po polsku, zaś Oppeln nie znaczy nic po
                niemiecku.

                Dalej: Hojeswerda, Wolgast, Lubeka, Pomorze( Pomern sic!)Zgorzelec- Goerlitz
                (Gorlice)


                Weź mapy z lat przed hitlerowskich:

                Oto próbki "czystogermańskich" nazw:
                Czarnkau, Biskupitz, Botschin, Brieg( może załozyli Rosjanie?), Brzesnkowitz,
                Butow( Bytów), Cammin( Kamień), Dutsch Eylau( Ilawa) Deustch Piekar( Piekary Śl)
                Gliewitz( Gliwice), Glogau( Głogów),Goldberg( Złotoryja),Grottkau(
                Grodków),Haynau( Chojnów), Karlowitz( Karłowice), Kostschin, Koschentin, Kudowa
                Bad( Kudowa zdr), Laskowitz, Ober Jastrzemb,Polkowitz...

                Więcej jak mało twórczy byli Niemcy w germanizowaniu polskich nazw poczytaj
                sobie pod linkiem:
                www1.gazeta.pl/forum/794674,30353,796521.html?f=12217&w=7341769&a=7460115&rep=2&t=1060952181209&tt=1273

                Okazuje się, że niewiele jest rdzennych niemieckich śladów na wschód od Łaby!

                Pozatem "celtyckośc" nazw rzek polskich raczej bywa poddawana w wątpliwość,
                zdecydowanie też Słowianie nie uczyli się ich nazw od Germanów, czego
                niepodważalnym dowodem jest brak przesuwki germańskiej: Odra-Oder, Wisła-
                Weichsel, Łaba-Elbe, ciekawie też iż Warta, to po niemiecku Warta bez
                przesuwki, może to Germanie nauczyli się jej od Słowian?

                Zresztą Celtowie nie byli etnosem dominującym nad całośćią ziem polskich.

                Podzrawiam i więcej erudycji życzę!
                • rycho7 Stargard-Oldenburg 16.08.03, 15:57
                 ignorant11 napisał:

                 > Zresztą Celtowie nie byli etnosem dominującym nad całośćią ziem polskich.
                 >
                 > Podzrawiam i więcej erudycji życzę!

                 Ignorancie odnos sie na przyszlosc do tego co jest napisane a nie do tego co
                 nie jest napisane.

                 Ja nie rozpatrywalem proporcji ilosci miejscowosci zakladanych przez Slowian i
                 Germanow. Pisalem jedynie o tym, ze zakladali je jedni i drudzy. I miejscowosci
                 zakladane przez Germanow nie musza miec slowianskiej nazwy bo niby skad. Nie
                 neguje takze tego, ze Slowianie migrowal na tereny prawie 100 lat wczesniej
                 opuszczone przez Germanow. A nastepnie po okolo 500-700 laty zaczal sie proces
                 migracji Niemcow na tereny zasiedlone przez Slowian. Jezeli z historii Jeleniej
                 Gory wynika, ze zalozyl ja Niemiec to dla mnie jest oczywiste, ze jej
                 oryginalna nazwa byla niemiecka.

                 Wbrew Twoim usilowaniom nie uznam za polska nazwy miasta na Vorpommern, ktora
                 mi sie najbardziej podoba jezykowo: Stargard-Oldenburg. To, ze siusiaja tam
                 polscy turysci nie czyni z niego miasta polskiego.
              • wolna_galicja Re: Śląsk i Grünwald 20.08.03, 12:24
               ignorant11 napisał:

               >> +++Ignorant: Prawie wszystkie nazwy na Dolnym Śląsku mają słowiańskie
               > pochodzenie, ich niemieckie odpowiedniki naogól są zgermanizowaną stylizacja
               > łacińskich nazw miesjcowych, chętnie sprawdzę jak był JG czy Wałbrzychem, a
               > szczególnie Ząbkowicami...

               Sprawdź, z niecierpliwoscia czekam na wyniki...

               > +++Ignorant: BZDURA! Miejsce topograficzne pod okupacją Krzyżacko-Teutońską,
               > pozatem w historiogarfii niemieckiej Bitaw anazywa się bita pod Tanenbergiem,
               > która Nimecom sparwiła tak wielką sfrustrację iż po bitwie poid Tanenbergiem
               w
               >
               > pocz IWS NIemcy uważali iż wreszćie zmyli hąńbe swojej klęski...
               > Ale było to pyrrusoawe zwycięstwo, gdzyż dywizji użytych pod Grunwaldem,
               > zabrakło nad Marna, więc znowu możemy podejrzewać Słowian o rozstrzygnięcie
               > dziejów jęsli nie świata, to choćby Europy..
               > POzatem pod Tanenebergiem walczyły głownie polskie dywizje zmobilizowane z
               > Kongresówki...
               > Tym razem taktycznie przegraliśmy ale stategicznie zwyciężyliśmy germańską
               > tłuszczę, bo dostali w d... pod Paryżem
               >
               > Znowu tepota i doktrytnerstwo Teutonów wzięło górę...

               Po pierwsze, jaki związek mają Twoje powyższe wywody z nazwą wioski Grünwald
               (ewidentnie niemiecką) i do tego leżącą na terenie Państwa Zakonnego?

               Po drugie - mieszczanie i szlachta pomorza dążąca do przyłączenia się do Polski
               za Kazimierza Jagiellończyka była w dużej części niemieckojęzyczna. Decydowała
               ekonomia a nie "słowiańskość". A taki Mikołaj Kopernik - etnicznie Niemiec bez
               dwóch zdań a polski obywatel? Myślenie kategoriami narodowymi o średniowieczu
               to poza ludobójczą czystką etniczną przeprowadzoną przez Władysława Kurdupla w
               Krakowie ("soczewica, koło, miele, młyn") kompletny anachronizm.
              • lablafox Re: Wahlstatt - obecnie Legnickie Pole i Grunwald 31.08.03, 11:47

               > +++Ignorant: Prawie wszystkie nazwy na Dolnym Śląsku mają słowiańskie
               > pochodzenie, ich niemieckie odpowiedniki naogól są zgermanizowaną stylizacja
               > łacińskich nazw miesjcowych, chętnie sprawdzę jak był JG czy Wałbrzychem, a
               > szczególnie Ząbkowicami...
               >
               >
               > >
               Legnica- rdzeń -leg- rozległe , równinne pole
               Zapisy od 1149 Lechnicha, Lechnica, Legnice, 1193- Legenice, 1201 Legniz,
               Legnich . Od 1207 r zapisy zmienione na Legnitz 1280- Lignicz
               Dorzucam kamyszek do waszego ogródka
               Pozdrawiam lablafox
               • lablafox Re: Nazw na Dolnym Sląsku cd. 01.09.03, 21:34
                lablafox napisała:

                >
                > > +++Ignorant: Prawie wszystkie nazwy na Dolnym Śląsku mają słowiańskie
                > > pochodzenie, ich niemieckie odpowiedniki naogól są zgermanizowaną stylizac
                > ja
                > > łacińskich nazw miesjcowych, chętnie sprawdzę jak był JG czy Wałbrzychem,
                > a
                > > szczególnie Ząbkowicami...
                > >
                > >
                > > >
                Wałbrzych - znany był pod nazwą Waldenberc-w 1305 r Waldenburgk -1402r. ;w
                1665 już zmieniona na Wallenberg a w XIX w Walmbrich- z tej zredukowanej
                postaci pochodzi spolszczona nazwa Wałbrzych

                Ząbkowice - te koło Dąbrowy Górniczej pochodzi od nazwy osobowej Ząbek w 1462r
                Zabcouicze
                Ząbkowice Śląskie - miejscowość znana od XII w jako Frankenstein-1287 nazwa
                Ząbkowice pojawia się dopiero w XIX w
                • lablafox Re: Nazw na Dolnym Sląsku cd. 01.09.03, 21:41
                 lablafox napisała:

                 > lablafox napisała:
                 >
                 > >
                 > > > +++Ignorant: Prawie wszystkie nazwy na Dolnym Śląsku mają słowiańskie
                 >
                 > > > pochodzenie, ich niemieckie odpowiedniki naogól są zgermanizowaną sty
                 > lizac
                 > > ja
                 > > > łacińskich nazw miesjcowych, chętnie sprawdzę jak był JG czy Wałbrzyc
                 > hem,
                 > > a
                 > > > szczególnie Ząbkowicami...
                 > > >
                 > > >
                 Odra - od archaicznego pnia uodr - woda , antyczne ouiadova, wczesne
                 średniowiecze Odora, Odera
                 Nysa - od rdzenia nid- (Nidsa) -pochodzacego od praindoeuroprjskiego neid-
                 płynąc . Przyrostek -sa jest niesłowiański .W 991 i 1000 w zapisach
                 występowała jako Niza ,od1201 Nisa
                 Bardo - od prasłowiańskiego "bardo" -pagórek , zbocze góry

                • ignorant11 Re: Nazw na Dolnym Sląsku cd. 01.09.03, 21:50
                 lablafox napisała:

                 > lablafox napisała:
                 >
                 > >
                 > > > +++Ignorant: Prawie wszystkie nazwy na Dolnym Śląsku mają słowiańskie
                 >
                 > > > pochodzenie, ich niemieckie odpowiedniki naogól są zgermanizowaną sty
                 > lizac
                 > > ja
                 > > > łacińskich nazw miesjcowych, chętnie sprawdzę jak był JG czy Wałbrzyc
                 > hem,
                 > > a
                 > > > szczególnie Ząbkowicami...
                 > > >
                 > > >
                 > > > >
                 > Wałbrzych - znany był pod nazwą Waldenberc-w 1305 r Waldenburgk -1402r. ;w
                 > 1665 już zmieniona na Wallenberg a w XIX w Walmbrich- z tej zredukowanej
                 > postaci pochodzi spolszczona nazwa Wałbrzych

                 +++Ignorant: Walmbrich brzmi już swojsko...
                 To jakieś czeskie, może chorwackie miasto?

                 >
                 > Ząbkowice - te koło Dąbrowy Górniczej pochodzi od nazwy osobowej Ząbek w
                 1462r
                 > Zabcouicze
                 > Ząbkowice Śląskie - miejscowość znana od XII w jako Frankenstein-1287 nazwa
                 > Ząbkowice pojawia się dopiero w XIX w
                 • wolna_galicja Jeszce o Śląsku albo skojarzenia Ignoranta 03.09.03, 13:34
                  ignorant11 napisał:

                  > +++Ignorant: Walmbrich brzmi już swojsko...
                  > To jakieś czeskie, może chorwackie miasto?

                  Ręce, nogi opadają. Przecież wyraźnie napisano, że to skrócona niemiecka nazwa.
                  Jako komentarz polecam wypowiedź Andrzeja Sapkowskiego dla Gazety Wyborczej
                  (rzecz o "Narrenturmie, WO = Wojciech Orliński, AS = Andrzej Sapkowski):

                  " WO: Czy w takim razie główny bohater w ogóle jest Polakiem?
                  AS: Jest Ślązakiem, cały czas to mówię. Umie wymówić "soczewica, miele,
                  młyn", bo jest dzieckiem dwujęzycznej kultury - tak jak mieszkaniec
                  Luksemburga. Ale jego ojciec walczył pod Grunwaldem w chorągwi Konrada Białego,
                  czyli - jak on sam to mówi - po stronie chrześcijańskiej. Sienkiewicz całą tę
                  historię pokazał nam fałszywie, jakby pod Grunwaldem starli się Niemcy i
                  Polacy, a to dopiero jest właśnie potężny anachronizm.
                  WO: Sienkiewicz rzutował XIX-wieczną politykę, z Bismarckiem i
                  Kulturkampfem, na czasy krzyżackie. Pan teraz robi to samo, tylko że rzutuje
                  Pan politykę XXI wieku!
                  AS: (...) Śląsk to temat niesłychanie zakłamany w polskiej literaturze.
                  Dochodzi do tego, że pisarze historyczni używają nazwy Dzierżoniów zamiast
                  Reichenbach, chociaż polską nazwę wymyślono dopiero po 1945 roku. To samo z
                  Ząbkowicami, które zawsze przedtem nazywały się Frankenstein.
                  WO: A w Pańskiej powieści wszystkie nazwy są użyte zgodnie z ich
                  historycznym brzmieniem?
                  AS: Raczej tak, ale to nie zawsze jest proste - czasami kwestią sporną
                  jest pierwszeństwo nazwy polskiej czy niemieckiej - a przypadków niemczenia
                  nazw polskich też nie brakowało. Przede wszystkim trzymam się źródeł. Jeśli
                  źródło powiada, że dane miasto założono w takim a nie innym roku na prawie
                  niemieckim - trzymam się tego. Ten temat budził dużo emocji, dziś często
                  zabawnych. Ileż energii wkładano w to, żeby udowodnić, że - przykładowo -
                  rycerski ród Zedlitzów to rdzennie polscy, ale "zniemczeni" Czedlice - łatwo
                  poznać po końcówce. A naprawdę to rodowici Niemcy z Turyngii - w Turyngii,
                  Miśni i na Łużycach co drugie nazwisko tak się kończyło."

                  Ale przecież fakty historyczne nic nie znaczą przy "prasłowiańskich"
                  skojarzeniach... Jeśli nie pasują to tym gorzej dla faktów, prawda?
                  • ignorant11 Sapkowitz, bzdurowitz... 03.09.03, 14:31
                   wolna_galicja napisał:

                   > ignorant11 napisał:
                   >
                   > > +++Ignorant: Walmbrich brzmi już swojsko...
                   > > To jakieś czeskie, może chorwackie miasto?
                   >
                   > Ręce, nogi opadają. Przecież wyraźnie napisano, że to skrócona niemiecka
                   nazwa.

                   +++Ignmorant: Dałeś sie zlapać na żart i prowokację, choć rzeczywiscie tak sie
                   kojarzy...
                   '

                   >
                   > Jako komentarz polecam wypowiedź Andrzeja Sapkowskiego dla Gazety Wyborczej
                   > (rzecz o "Narrenturmie, WO = Wojciech Orliński, AS = Andrzej Sapkowski):
                   >
                   > " WO: Czy w takim razie główny bohater w ogóle jest Polakiem?
                   > AS: Jest Ślązakiem, cały czas to mówię. Umie wymówić "soczewica, miele,
                   > młyn", bo jest dzieckiem dwujęzycznej kultury - tak jak mieszkaniec
                   > Luksemburga. Ale jego ojciec walczył pod Grunwaldem w chorągwi Konrada
                   Białego,
                   >
                   > czyli - jak on sam to mówi - po stronie chrześcijańskiej. Sienkiewicz całą tę
                   > historię pokazał nam fałszywie, jakby pod Grunwaldem starli się Niemcy i
                   > Polacy, a to dopiero jest właśnie potężny anachronizm.

                   +++Ignorant: BZDURA DO KWADRATU! Pod Grunwaldem starła chrześcijańska Polska a
                   antychrzejańskim zakonem TEUTOŃSKIM.

                   CHRZEŚCIJAŃSKĄ POLSKĘ wspierało rówmnież rycerstwo z Czech, więc częściowo i
                   Śląskie!

                   > WO: Sienkiewicz rzutował XIX-wieczną politykę, z Bismarckiem i
                   > Kulturkampfem, na czasy krzyżackie. Pan teraz robi to samo, tylko że rzutuje
                   > Pan politykę XXI wieku!
                   > AS: (...) Śląsk to temat niesłychanie zakłamany w polskiej literaturze.
                   > Dochodzi do tego, że pisarze historyczni używają nazwy Dzierżoniów zamiast
                   > Reichenbach, chociaż polską nazwę wymyślono dopiero po 1945 roku. To samo z
                   > Ząbkowicami, które zawsze przedtem nazywały się Frankenstein.

                   +++Ignorant: I co z tego?

                   Jeszcze raz: Polska była juz na wskroś chrześcijańska i katolicka zaś starła
                   się zakonem teutońskim...

                   > WO: A w Pańskiej powieści wszystkie nazwy są użyte zgodnie z ich
                   > historycznym brzmieniem?
                   > AS: Raczej tak, ale to nie zawsze jest proste - czasami kwestią sporną
                   > jest pierwszeństwo nazwy polskiej czy niemieckiej - a przypadków niemczenia
                   > nazw polskich też nie brakowało. Przede wszystkim trzymam się źródeł. Jeśli
                   > źródło powiada, że dane miasto założono w takim a nie innym roku na prawie
                   > niemieckim - trzymam się tego. Ten temat budził dużo emocji, dziś często
                   > zabawnych. Ileż energii wkładano w to, żeby udowodnić, że - przykładowo -
                   > rycerski ród Zedlitzów to rdzennie polscy, ale "zniemczeni" Czedlice - łatwo
                   > poznać po końcówce. A naprawdę to rodowici Niemcy z Turyngii - w Turyngii,
                   > Miśni i na Łużycach co drugie nazwisko tak się kończyło."

                   +++Ignorant: Są charakterystyczne końcówki i rdzenie, które zdradzają
                   słowiańskie pochodzenie lub slawizację: Basajew, Smirnoff, zaś Nimitz, Tirpitz,
                   Katowitz, Gliwitz, sugeruja pochodzenie polskie, lechickie...
                   Podobnie nie zmyli nas nazwisko: Dojczenko jako białorusko-ukraińskie...

                   >
                   > Ale przecież fakty historyczne nic nie znaczą przy "prasłowiańskich"
                   > skojarzeniach... Jeśli nie pasują to tym gorzej dla faktów, prawda?

                   +++Ignorant: Jakie fakty? To Połabie nie ma słowiańskich korzeni?
                   Może dla Ciebie nazwa Zhorjeltz jest germańska, albo np Loebau, czy Cottbus,
                   względnie Gorlitz, czy Chrostowitz...

                   Marny literat piszący nudnawe ksiązki, scenariusze ciężkawych filmów , a do
                   tego zupełnie nieudany historiozof, ale za to porządny germanofil...
                   >
                   >
                   • wolna_galicja Prowokancja, bzdurancja ... 03.09.03, 15:22
                    ignorant11 napisał:

                    > +++Ignmorant: Dałeś sie zlapać na żart i prowokację, choć rzeczywiscie tak
                    sie
                    > kojarzy...

                    A, to przepraszam. Na tym forum prowokacje moje czy rycha7 i utacha75
                    od "poważnych" postów borebitsy różnia sie tylko osobą autora. Bez emotikonów
                    rozróżniam "na poważnie czy na jaja" tylko po nicku, a Ty (z całym szacunkiem)
                    neleżysz do opcji "sclavinismus or muerte" wink))

                    > +++Ignorant: BZDURA DO KWADRATU! Pod Grunwaldem starła chrześcijańska Polska
                    a
                    > antychrzejańskim zakonem TEUTOŃSKIM.

                    Taaaaaak, Zakon NMP Domu Niemieckiego popierany przez papieża i pół
                    chrześcijańskiej Europy to "antychrześcijański zakon TEUTOŃSKI". Polska była
                    chrześcijańska, ale miała króla, który ochrzcił się dwadzieścia parę lat
                    wcześniej i działała współniez na poły pogańskimi Litwinami. Chyba, że uznasz
                    za "arcychrześcijanina" księcia Vitautasa, który przyjmował chrzest kilka razy
                    w różnych obrządkach - ten to dopiero był arcychrześcijański.


                    > CHRZEŚCIJAŃSKĄ POLSKĘ wspierało rówmnież rycerstwo z Czech, więc częściowo i
                    > Śląskie!

                    Chorągiew Konrada Białego ze Śląska walczyłą akurat po stronie Zakonu NMP.
                    A czescy sprzymierzeńcy Jogajły z Janem Žižką z Trocnova wkrótce dołączyli do
                    grona "božih bojovnikov" palących kościoły i mordujących księży...

                    > > AS: (...) Śląsk to temat niesłychanie zakłamany w polskiej literaturz
                    > e.
                    > > Dochodzi do tego, że pisarze historyczni używają nazwy Dzierżoniów zamiast
                    >
                    > > Reichenbach, chociaż polską nazwę wymyślono dopiero po 1945 roku. To samo
                    > z
                    > > Ząbkowicami, które zawsze przedtem nazywały się Frankenstein.
                    >
                    > +++Ignorant: I co z tego?

                    To zajrzyj kilka postów wyżej, gdzie piszesz o słowiańskich nazwach na Śląsku i
                    wykazujesz się kompromitującym brakiem wiedzy o historii Śląska.

                    > Jeszcze raz: Polska była juz na wskroś chrześcijańska i katolicka zaś starła
                    > się zakonem teutońskim...

                    Też katolickim i chrzescijańskim jak najbardziej...

                    > >Ileż energii wkładano w to, żeby udowodnić, że - przykładowo -
                    > > rycerski ród Zedlitzów to rdzennie polscy, ale "zniemczeni" Czedlice - łat
                    > wo
                    > > poznać po końcówce. A naprawdę to rodowici Niemcy z Turyngii - w Turyngii,
                    >
                    > > Miśni i na Łużycach co drugie nazwisko tak się kończyło."
                    >
                    > +++Ignorant: Są charakterystyczne końcówki i rdzenie, które zdradzają
                    > słowiańskie pochodzenie lub slawizację: Basajew, Smirnoff, zaś Nimitz,
                    Tirpitz,
                    >
                    > Katowitz, Gliwitz, sugeruja pochodzenie polskie, lechickie...
                    > Podobnie nie zmyli nas nazwisko: Dojczenko jako białorusko-ukraińskie...

                    Mieszasz dwie różne rzeczy - slawinizację (np. Estrajcher) i słowiańskie
                    pochodzenie (Berlin). W ten sposób zaczyna się dyskusja w stylu "co było
                    pierwsze - jajko, czy kura?".

                    > +++Ignorant: Jakie fakty? To Połabie nie ma słowiańskich korzeni?

                    Tak samo jak jak Polska germańskie czy celtyckie. A kto zbudował Biskupin czy
                    kopiec Kraka???

                    > Marny literat piszący nudnawe ksiązki,

                    Cóż, czytelnicy i krytycy mają na ten temat inne zdanie. Czytałeś cokolwiek?

                    > scenariusze ciężkawych filmów

                    A to akurat facet o "prasłowiańskim" nazwisku SZCZERBIC. Polecam
                    www.film.sapkowski.pl

                    > , a do
                    > tego zupełnie nieudany historiozof, ale za to porządny germanofil...

                    Mylisz się. AS akurat jest ekonomistą. Co do historiozofi, to raczej Ty
                    skompromitowałeś się swoją wiedzą (a właściwie jej brakiem) o Śląsku. A takiej
                    erudycji i solidnego rzemieślniczego podejścia do źródeł, jakie prezentuje AS
                    życzyłbym wszystkim słowianofilom na tym forum...
                    • borebitsa Re: Prowokancja, bzdurancja ... 03.09.03, 15:59
                     wolna_galicja napisał:

                     > ignorant11 napisał:
                     >
                     > > +++Ignmorant: Dałeś sie zlapać na żart i prowokację, choć rzeczywiscie tak
                     >
                     > sie
                     > > kojarzy...
                     >
                     > A, to przepraszam. Na tym forum prowokacje moje czy rycha7 i utacha75
                     > od "poważnych" postów borebitsy różnia sie tylko osobą autora. Bez emotikonów
                     > rozróżniam "na poważnie czy na jaja" tylko po nicku, a Ty (z całym
                     szacunkiem)
                     > neleżysz do opcji "sclavinismus or muerte" wink))
                     >
                     > > +++Ignorant: BZDURA DO KWADRATU! Pod Grunwaldem starła chrześcijańska Pols
                     > ka
                     > a
                     > > antychrzejańskim zakonem TEUTOŃSKIM.
                     >
                     > Taaaaaak, Zakon NMP Domu Niemieckiego popierany przez papieża i pół
                     > chrześcijańskiej Europy to "antychrześcijański zakon TEUTOŃSKI". Polska była
                     > chrześcijańska, ale miała króla, który ochrzcił się dwadzieścia parę lat
                     > wcześniej i działała współniez na poły pogańskimi Litwinami. Chyba, że uznasz
                     > za "arcychrześcijanina" księcia Vitautasa, który przyjmował chrzest kilka
                     razy
                     > w różnych obrządkach - ten to dopiero był arcychrześcijański.
                     >
                     >
                     > > CHRZEŚCIJAŃSKĄ POLSKĘ wspierało rówmnież rycerstwo z Czech, więc częściowo
                     > i
                     > > Śląskie!
                     >
                     > Chorągiew Konrada Białego ze Śląska walczyłą akurat po stronie Zakonu NMP.
                     > A czescy sprzymierzeńcy Jogajły z Janem Žižką z Trocnova wkrótce dołączyli do
                     > grona "božih bojovnikov" palących kościoły i mordujących księży...
                     >
                     > > > AS: (...) Śląsk to temat niesłychanie zakłamany w polskiej liter
                     > aturz
                     > > e.
                     > > > Dochodzi do tego, że pisarze historyczni używają nazwy Dzierżoniów za
                     > miast
                     > >
                     > > > Reichenbach, chociaż polską nazwę wymyślono dopiero po 1945 roku. To
                     > samo
                     > > z
                     > > > Ząbkowicami, które zawsze przedtem nazywały się Frankenstein.
                     > >
                     > > +++Ignorant: I co z tego?
                     >
                     > To zajrzyj kilka postów wyżej, gdzie piszesz o słowiańskich nazwach na Śląsku
                     i
                     >
                     > wykazujesz się kompromitującym brakiem wiedzy o historii Śląska.
                     >
                     > > Jeszcze raz: Polska była juz na wskroś chrześcijańska i katolicka zaś star
                     > ła
                     > > się zakonem teutońskim...
                     >
                     > Też katolickim i chrzescijańskim jak najbardziej...
                     >
                     > > >Ileż energii wkładano w to, żeby udowodnić, że - przykładowo -
                     > > > rycerski ród Zedlitzów to rdzennie polscy, ale "zniemczeni" Czedlice
                     > - łat
                     > > wo
                     > > > poznać po końcówce. A naprawdę to rodowici Niemcy z Turyngii - w Tury
                     > ngii,
                     > >
                     > > > Miśni i na Łużycach co drugie nazwisko tak się kończyło."
                     > >
                     > > +++Ignorant: Są charakterystyczne końcówki i rdzenie, które zdradzają
                     > > słowiańskie pochodzenie lub slawizację: Basajew, Smirnoff, zaś Nimitz,
                     > Tirpitz,
                     > >
                     > > Katowitz, Gliwitz, sugeruja pochodzenie polskie, lechickie...
                     > > Podobnie nie zmyli nas nazwisko: Dojczenko jako białorusko-ukraińskie...
                     >
                     > Mieszasz dwie różne rzeczy - slawinizację (np. Estrajcher) i słowiańskie
                     > pochodzenie (Berlin). W ten sposób zaczyna się dyskusja w stylu "co było
                     > pierwsze - jajko, czy kura?".

                     jajko .

                     _.._ _o_ _i_ _v_

                     > > +++Ignorant: Jakie fakty? To Połabie nie ma słowiańskich korzeni?
                     >
                     > Tak samo jak jak Polska germańskie czy celtyckie. A kto zbudował Biskupin czy
                     > kopiec Kraka???
                     >
                     > > Marny literat piszący nudnawe ksiązki,
                     >
                     > Cóż, czytelnicy i krytycy mają na ten temat inne zdanie. Czytałeś cokolwiek?
                     >
                     > > scenariusze ciężkawych filmów
                     >
                     > A to akurat facet o "prasłowiańskim" nazwisku SZCZERBIC. Polecam
                     > www.film.sapkowski.pl
                     >
                     > > , a do
                     > > tego zupełnie nieudany historiozof, ale za to porządny germanofil...
                     >
                     > Mylisz się. AS akurat jest ekonomistą. Co do historiozofi, to raczej Ty
                     > skompromitowałeś się swoją wiedzą (a właściwie jej brakiem) o Śląsku. A
                     takiej
                     > erudycji i solidnego rzemieślniczego podejścia do źródeł, jakie prezentuje AS
                     > życzyłbym wszystkim słowianofilom na tym forum...
                     >
                    • ignorant11 Pisze się: "Prowokacja, bzduracja"... 04.09.03, 00:06
                     wolna_galicja napisał:

                     > ignorant11 napisał:
                     >
                     > > +++Ignmorant: Dałeś sie zlapać na żart i prowokację, choć rzeczywiscie tak
                     >
                     > sie
                     > > kojarzy...
                     >
                     > A, to przepraszam. Na tym forum prowokacje moje czy rycha7 i utacha75
                     > od "poważnych" postów borebitsy różnia sie tylko osobą autora. Bez emotikonów
                     > rozróżniam "na poważnie czy na jaja" tylko po nicku, a Ty (z całym
                     szacunkiem)
                     > neleżysz do opcji "sclavinismus or muerte" wink))

                     +++Ignorant: Posty borebitsy są genialne, ato że że ich njaczęsciej nie
                     rozumiem tylko potwierdza ich nowatorskość...
                     Kiedys już wypowiadałem się, że admin nie musi być najiteligentniejszym
                     uczestnikiem Forum...
                     To jest funkcja portiera...
                     >
                     > > +++Ignorant: BZDURA DO KWADRATU! Pod Grunwaldem starła chrześcijańska Pols
                     > ka
                     > a
                     > > antychrzejańskim zakonem TEUTOŃSKIM.
                     >
                     > Taaaaaak, Zakon NMP Domu Niemieckiego popierany przez papieża i pół
                     > chrześcijańskiej Europy to "antychrześcijański zakon TEUTOŃSKI". Polska była
                     > chrześcijańska, ale miała króla, który ochrzcił się dwadzieścia parę lat
                     > wcześniej i działała współniez na poły pogańskimi Litwinami. Chyba, że uznasz
                     > za "arcychrześcijanina" księcia Vitautasa, który przyjmował chrzest kilka
                     razy
                     > w różnych obrządkach - ten to dopiero był arcychrześcijański.
                     >
                     >
                     > > CHRZEŚCIJAŃSKĄ POLSKĘ wspierało rówmnież rycerstwo z Czech, więc częściowo
                     > i
                     > > Śląskie!
                     >
                     > Chorągiew Konrada Białego ze Śląska walczyłą akurat po stronie Zakonu NMP.
                     > A czescy sprzymierzeńcy Jogajły z Janem Žižką z Trocnova wkrótce dołączyli do
                     > grona "božih bojovnikov" palących kościoły i mordujących księży...

                     +++Ignorant: A czy Ty znasz przysłowie, że "za pieniądze i ksiądz się modli",
                     akurat tak było, że Jogajła płacił większe świętopietrze, zatem był bardziej
                     chrześcijański...
                     Pozatem nasz genialny jurysta Frycz Modrzewski.., zresztą czy ten teutoński
                     zakon wydał, choc jednego świętego, przez kilkaset lat istnienia...?

                     Mieli rację Czesi, że palili ich hurtem!
                     Auto da fe!



                     >
                     > > > AS: (...) Śląsk to temat niesłychanie zakłamany w polskiej liter
                     > aturz
                     > > e.
                     > > > Dochodzi do tego, że pisarze historyczni używają nazwy Dzierżoniów za
                     > miast
                     > >
                     > > > Reichenbach, chociaż polską nazwę wymyślono dopiero po 1945 roku. To
                     > samo
                     > > z
                     > > > Ząbkowicami, które zawsze przedtem nazywały się Frankenstein.
                     > >
                     > > +++Ignorant: I co z tego?
                     >
                     > To zajrzyj kilka postów wyżej, gdzie piszesz o słowiańskich nazwach na Śląsku
                     i
                     >
                     > wykazujesz się kompromitującym brakiem wiedzy o historii Śląska.

                     +++Ignorant: Myślę, że nie...
                     I trzymam trochę m0ocnych dowodów...


                     >
                     > > Jeszcze raz: Polska była juz na wskroś chrześcijańska i katolicka zaś star
                     > ła
                     > > się zakonem teutońskim...
                     >
                     > Też katolickim i chrzescijańskim jak najbardziej...

                     +++Ignorant: Który przegrywał wszystkie procesy u Papieża...

                     >
                     > > >Ileż energii wkładano w to, żeby udowodnić, że - przykładowo -
                     > > > rycerski ród Zedlitzów to rdzennie polscy, ale "zniemczeni" Czedlice
                     > - łat
                     > > wo
                     > > > poznać po końcówce. A naprawdę to rodowici Niemcy z Turyngii - w Tury
                     > ngii,
                     > >
                     > > > Miśni i na Łużycach co drugie nazwisko tak się kończyło."
                     > >
                     > > +++Ignorant: Są charakterystyczne końcówki i rdzenie, które zdradzają
                     > > słowiańskie pochodzenie lub slawizację: Basajew, Smirnoff, zaś Nimitz,
                     > Tirpitz,
                     > >
                     > > Katowitz, Gliwitz, sugeruja pochodzenie polskie, lechickie...
                     > > Podobnie nie zmyli nas nazwisko: Dojczenko jako białorusko-ukraińskie...
                     >
                     > Mieszasz dwie różne rzeczy - slawinizację (np. Estrajcher) i słowiańskie
                     > pochodzenie (Berlin). W ten sposób zaczyna się dyskusja w stylu "co było
                     > pierwsze - jajko, czy kura?".

                     +++Ignorant: BZDURA! Esteicher brzmi po niemiecku, pozatem jest rdzennie
                     niemieckim nazwiskiem, a to, że był Polakiem, to efekt slawizacji, ale akurat
                     nie w nazwisku...

                     >
                     > > +++Ignorant: Jakie fakty? To Połabie nie ma słowiańskich korzeni?
                     >
                     > Tak samo jak jak Polska germańskie czy celtyckie. A kto zbudował Biskupin czy
                     > kopiec Kraka???

                     +++Ignorant: No chyba nie Germanie?

                     >
                     > > Marny literat piszący nudnawe ksiązki,
                     >
                     > Cóż, czytelnicy i krytycy mają na ten temat inne zdanie. Czytałeś cokolwiek?
                     >
                     > > scenariusze ciężkawych filmów
                     >
                     > A to akurat facet o "prasłowiańskim" nazwisku SZCZERBIC. Polecam
                     > www.film.sapkowski.pl

                     +++Ignorant: Nie znam twórczości wielu innych wybitnych autorytetów
                     Sławiańszczyzny...
                     Zatem przed Sapkowskim długa jeszcze kolejka...

                     Genialnego Fiodora...

                     A i młodszego Witkacego nie wszystkie pisma znam dobrze...

                     >
                     > > , a do
                     > > tego zupełnie nieudany historiozof, ale za to porządny germanofil...
                     >
                     > Mylisz się. AS akurat jest ekonomistą. Co do historiozofi, to raczej Ty
                     > skompromitowałeś się swoją wiedzą (a właściwie jej brakiem) o Śląsku. A
                     takiej
                     > erudycji i solidnego rzemieślniczego podejścia do źródeł, jakie prezentuje AS
                     > życzyłbym wszystkim słowianofilom na tym forum...

                     +++Ignorant: Zatem zaproś go na nasze forum!
                     Chętnie podyskutuję z nim o historii Milska, czy Łużyc...
                     Może wtedy przestanie opowiadać bzdety o ich urgermańskim charakterze..?


                     >
         • utah75 Re: O bzdurach słów kilka... 14.08.03, 10:00
          prosze...nie podawajcie bzdur na forum bo to wtedy to forum bedzie mozna
          wyrzucic na smietnik.
          przyklad pierwszy z brzegu to nie Tiger byl wzorem dla T34 ...naprawde to wie
          kazdy poczatkujacy milosnik militariow z podstawowki...T34 jak sama nazwa
          wskazuje rozil sie wszyskim od niemieckiej VI, wszedl na uzbrojenie w czasach
          kiedy jeszcze sie Niemcom nie snilo o Pantherze...Cala koncepcja Tygrysa byla
          oparta na doswiadczeniach Niemcow z wczesniejszymi czolgami w tym
          Panzerkampfwagen IV i V (to wlasnie Panthera jest). Konstrukcje czolgow
          radzieckich , niemieckich i alianckich roznia sie diametralnie i mowienie ze
          ktos z koghos sciagal jest bzdura...Naet jesli chciales powiedziec ze
          powstal "jako odpowiedz na.." to tez pamietaj co i kto komu odpowiadal...
          jeszce raz prosba o niepisanie glupot
          • ignorant11 Re: O bzdurach słów kilka... Popieram 14.08.03, 13:33
           utah75 napisał:

           > prosze...nie podawajcie bzdur na forum bo to wtedy to forum bedzie mozna
           > wyrzucic na smietnik.
           > przyklad pierwszy z brzegu to nie Tiger byl wzorem dla T34 ...naprawde to wie
           > kazdy poczatkujacy milosnik militariow z podstawowki...T34 jak sama nazwa
           > wskazuje rozil sie wszyskim od niemieckiej VI, wszedl na uzbrojenie w czasach
           > kiedy jeszcze sie Niemcom nie snilo o Pantherze...Cala koncepcja Tygrysa byla
           > oparta na doswiadczeniach Niemcow z wczesniejszymi czolgami w tym
           > Panzerkampfwagen IV i V (to wlasnie Panthera jest). Konstrukcje czolgow
           > radzieckich , niemieckich i alianckich roznia sie diametralnie i mowienie ze
           > ktos z koghos sciagal jest bzdura...Naet jesli chciales powiedziec ze
           > powstal "jako odpowiedz na.." to tez pamietaj co i kto komu odpowiadal...
           > jeszce raz prosba o niepisanie glupot


           Sława!

           JA czytałem na forum militaria post sugerujący co najmniej inspirację sowieckim
           czołgiem przy konstrukcji Pantery...

           POzdrawiam
           • wolna_galicja Re: O bzdurach słów kilka... Popieram 14.08.03, 14:06
            A ja nie jestem pasjonatem II wojny światowej, więc no tematy bronioznawcze
            późniejsze niż rok 1918 postaram sie juz nie zabierać głosu...
        • titus_flavius Re: Słowiańska taktyka typowo leśna! 14.08.03, 10:00
         Ave,
         podaj źródła z których wynika, że Słowianie, w szczególności polscy, chętnie
         walczyli i zwyciężali w lasach.
         Może coś z Galla? Niestety, tam, Polacy przejawiają wyraźny wstręt do lasu i
         wolą czekać na wroga, aż wyjdzie z lasu.
         T.
         • wolna_galicja Re: Słowiańska taktyka typowo leśna! 14.08.03, 13:13
          titus_flavius napisał:

          > Ave,
          > podaj źródła z których wynika, że Słowianie, w szczególności polscy, chętnie
          > walczyli i zwyciężali w lasach.
          > Może coś z Galla? Niestety, tam, Polacy przejawiają wyraźny wstręt do lasu i
          > wolą czekać na wroga, aż wyjdzie z lasu.

          Stąd zresztą nazwa - polanie. A Ibrahim syn Jakuba pisał, że po przebyciu
          granicznych lasów wjeżdża się w "kraj otwarty". Poza tym poważnie przypuszcza
          się (czytałem o tym artykuł, nie pamiętam już w czym), że wyginięcie tura
          (zwierzęcia stepowego) jest w dużej mierze wynikiem wtórnego zalesienia Polski
          po rozbiciu dzielnicowym.
          • ignorant11 Re: Słowiańska taktyka typowo leśna! 14.08.03, 13:36
           wolna_galicja napisał:

           > titus_flavius napisał:
           >
           > > Ave,
           > > podaj źródła z których wynika, że Słowianie, w szczególności polscy, chętn
           > ie
           > > walczyli i zwyciężali w lasach.
           > > Może coś z Galla? Niestety, tam, Polacy przejawiają wyraźny wstręt do lasu
           > i
           > > wolą czekać na wroga, aż wyjdzie z lasu.
           >
           > Stąd zresztą nazwa - polanie. A Ibrahim syn Jakuba pisał, że po przebyciu
           > granicznych lasów wjeżdża się w "kraj otwarty". Poza tym poważnie przypuszcza
           > się (czytałem o tym artykuł, nie pamiętam już w czym), że wyginięcie tura
           > (zwierzęcia stepowego) jest w dużej mierze wynikiem wtórnego zalesienia
           Polski
           > po rozbiciu dzielnicowym.
           >
           >


           Sława!

           Może rzeczywiście Polanie od polany, a nie od pola...

           A z tym turem?
           Żubr podobne zwierze, ale chyba leśne?

           POzdrawiam!
           • wolna_galicja O turze słów parę 14.08.03, 14:14
            ignorant11 napisał:

            > A z tym turem?
            > Żubr podobne zwierze, ale chyba leśne?

            Znajomy biolog opowiadał mi parę lat temu, że tur i tarpan jako zwierzęta
            stepowe słabo radziły sobie w lesie (brak możliwości ścierania kopyt na
            miękkiej ściółce, itp). Żubr w przeciwuieństwie do nich jest zwierzęciem leśnym.

            Poźniej czytałem o tym artykuł, tylko już nie pamiętam w czym...
            Niestety, nie jestem biologiem, więc nie jestem w stanie zweryfikować tych
            tez...
            • ignorant11 Re: O turze słów parę 14.08.03, 21:40
             wolna_galicja napisał:

             > ignorant11 napisał:
             >
             > > A z tym turem?
             > > Żubr podobne zwierze, ale chyba leśne?
             >
             > Znajomy biolog opowiadał mi parę lat temu, że tur i tarpan jako zwierzęta
             > stepowe słabo radziły sobie w lesie (brak możliwości ścierania kopyt na
             > miękkiej ściółce, itp). Żubr w przeciwuieństwie do nich jest zwierzęciem
             leśnym
             > .
             >
             > Poźniej czytałem o tym artykuł, tylko już nie pamiętam w czym...
             > Niestety, nie jestem biologiem, więc nie jestem w stanie zweryfikować tych
             > tez...
             >
             Sława!

             Oki wierzę Ci...

             Zanim ja się napiję z jakims biologo-lesnikiem..

             Ale czy w zmiance o ostatnim turze nie było o tym iż padlo mu się puszczy..?
             • borebitsa Re: O turze słów parę 16.08.03, 17:48
              ignorant11 napisał:

              > wolna_galicja napisał:
              >
              > > ignorant11 napisał:
              > >
              > > > A z tym turem?
              > > > Żubr podobne zwierze, ale chyba leśne?
              > >
              > > Znajomy biolog opowiadał mi parę lat temu, że tur i tarpan jako zwierzęta
              > > stepowe słabo radziły sobie w lesie (brak możliwości ścierania kopyt na
              > > miękkiej ściółce, itp). Żubr w przeciwuieństwie do nich jest zwierzęciem
              > leśnym
              > > .
              > >
              > > Poźniej czytałem o tym artykuł, tylko już nie pamiętam w czym...
              > > Niestety, nie jestem biologiem, więc nie jestem w stanie zweryfikować tych
              >
              > > tez...
              > >
              > Sława!
              >
              > Oki wierzę Ci...
              >
              > Zanim ja się napiję z jakims biologo-lesnikiem..
              >
              > Ale czy w zmiance o ostatnim turze nie było o tym iż padlo mu się puszczy..?
              aść mos teraz
              potomek tura bydlo domowe ma zniszczone racice(-kopyta) jak stoi w pgr na
              betonie natomiast swietnie sie chowa zapadając sie w miekkim oborniku.
              Jakaż ma niby być roznica twardości stepu a lasu? Np czarnoziemów o
              gruzełkowatej glebie i największej miązszosci dochodzącej do kilkudziesięciu cm.
              Zimą oba biotopy bedą zmarznięte ale jest takze snieg itd.
              Uwazam ze naturalny biotop tura to lasy łegowe, podmokle aluwia o żyznej glebie
              i ruchomej wodzie gruntowej. Tymbardziej że krewniki tura wlasnie lubują
              srodowiska zalewane. Bawoly wodne Indochin czy Afykńskie bawoły. A nie trzeba z
              Radziwiłem jeździć na safari by to wiedziećsmile
              łos o nie ruchomej, bagna.
              żubr to raczej grądy gdy sarna i jeleń to bory.
              Oczywiscie rogacizna ma 4 nogi więc granice się zacierją.
              Niekóre istoty dwunożne zapomniły na czym nosi się roża.

              W starych słowiańskich tekstach KodexR, alfa1 właśnie sltróżić -trudzić
              pochodzi od tura stylizowana litera T. Chciałbym jeszcze podkreślić że cały
              trud to ustawienie płotów z samo umacniającej się wierzby. Potem wystarczy
              tylko wyprowadzać tury z zagrody na zagroze (groza to żeny słowosmile żeby je
              ściąć (swięcić - sciet-sciąć) i zadumanym nad pięknem zachodzącego słonca
              czekać aż psyczenie rożna na żarem da znać że piczyste gotowe.
              A resztę czsu przeznaczyc na vilozowie. "starą religie słowian"

              jeszcze o liczebnikach
              je|den jest dno na li|twie zostae wetknięta żerdź (epoka topienia lodowca)
              dwa dwi wyrastają pierwsze witki wierzbowe
              trzy tree mamy już prawie drzewo
              cztery four pour gałezie mozna odłamywac by sadzic wiecej drzew for trees (fort)
              pięc pijet pleć wic można ploty wić
              sześć jest na nowym siedlisku juz co jeść
              siedem zasiedem siadam osidam przenoszenie się na nowe siedlisko
              osiem ożen no jak jest tak wspaniale można by naszej wybrance coś zaśpiewać
              dziewięc bedzie więc
              dziesieć już powiła jest dziecie

              *nascie nać nation dzieci rosna z naszego korzenia

              *dziesiąt oni tez dzieją się tam

              i zauważcie jak liczebniki są podobne na swiecie. Cudze chwalicie... całkiem
              naturalne jest dla tych co mówia ze inni tez powinni a tam było ani me ani be.
              tylko tłuki i miglance co sie ino migaja (język migowy). No ale sie kiedyś jak
              papugi nauczyły języka a ile z tym było problemu...

              Sława!

              _.._ _o_ _i_ _v_



           • lablafox Re: Słowiańska taktyka typowo leśna! 30.08.03, 08:39
            ignorant11 napisał:
            > Sława!
            >
            > Może rzeczywiście Polanie od polany, a nie od pola...

            Polana też pochodzi od pola , tak jak sąpolno - prasłowiańskie sąpolje - to
            styk kilku pól lub okolica równinna .
            Słowianie - tyle dywagacji na temat pochodzenia tej nazwy już zrobiliśmy , ale
            dorzucę jeszcze i tych kilka :
            gockie słowo -slavan- oznacza milczeć, czy tylko z znaczeniu dzisiejszym (nie
            wydawać dźwiąków , nie mówić)? może odnosiło się do trudności w porozumieniu
            się , bo różne języki?
            Moim zdaniem najsensowniejsze byłoby wyjście od podstawy slov-, slav-
            oznaczający tyle co mokry, wilgotny ( większość grodów była posadowiona na
            terenach podmokłych , wyspach itp.)
            Pozdrawiam lablafox
            - Pozdrawiam lablafox



      • rycho7 militarne zabytki 13.08.03, 20:38
       ignorant11 napisał:

       > Pewnie rzuci sie na mnie rycho7, ale w 4pancernych pokazują jak zrąbanie
       kilku
       > drzew zatrzymuje pluton czołgów, pozatem mamy Viet Cong, też leśni...

       Topograficznym zabytkiem sa nazwy typu Zasieki. Platanina zwalonych drzew i
       karpow byla genialnym zalozeniem obronnym Slowian. Kierowala konnych tam gdzie
       mozna balo ich malymi silami wyjmowac jak raki z saka. To doskonale pasuje o
       opisu bitwy pod Cedynia. Niezaleznie gdzie ta Cedynia lezala.

       > Chętnie zobaczę tych cięzkozbrojnych w podmokłym lesie!

       Byly tylko pojedyncze "drogi". Karol Wielki napadal Czechy i Morawy tylko jedna
       droga. Monolultura.

       > Sowieci jedno ze swoich wspaniały zwycięstw zawdzięczają przeprawie średnich
       > czołgów prze Błota Poleskie, które Niemcy uważali za zaporę nie do
       przebycia...

       Na kazdy metr drogi z bali przypadalo kilku pochowanych tam zolnierzy. Jak na
       Bielomor Kanal.
       • ignorant11 Błota Poleskie 13.08.03, 22:37
        rycho7 napisał:

        > ignorant11 napisał:
        >
        > > Pewnie rzuci sie na mnie rycho7, ale w 4pancernych pokazują jak zrąbanie
        > kilku
        > > drzew zatrzymuje pluton czołgów, pozatem mamy Viet Cong, też leśni...
        >
        > Topograficznym zabytkiem sa nazwy typu Zasieki. Platanina zwalonych drzew i
        > karpow byla genialnym zalozeniem obronnym Slowian. Kierowala konnych tam
        gdzie
        > mozna balo ich malymi silami wyjmowac jak raki z saka. To doskonale pasuje o
        > opisu bitwy pod Cedynia. Niezaleznie gdzie ta Cedynia lezala.
        >
        > > Chętnie zobaczę tych cięzkozbrojnych w podmokłym lesie!
        >
        > Byly tylko pojedyncze "drogi". Karol Wielki napadal Czechy i Morawy tylko
        jedna
        >
        droga. Monolultura.
        >
        > > Sowieci jedno ze swoich wspaniały zwycięstw zawdzięczają przeprawie średni
        > ch
        > > czołgów prze Błota Poleskie, które Niemcy uważali za zaporę nie do
        > przebycia...
        >
        > Na kazdy metr drogi z bali przypadalo kilku pochowanych tam zolnierzy. Jak na
        > Bielomor Kanal.

        Sława!

        Białomor okazał sie niewypałem, bo chyba ani razu nie przeciągnięto tamtędy
        okretów?
        Ale może ktoś zna opracowania, szacunki, jakie rzeczywiste znaczenie miał
        przemarsz przez Błota Poleskie?

        Pozdrawiam!
     • pawelekok1 Re: To może inspirować! 11.08.03, 04:23
      Pozdrawiam,

      Moją winą jest to, że z uwagi na szczupłość miejsca, niektóre wątki obecne i
      dokładnie przedstawione w omawianej książce jedynie pobieżnie
      zasygnalizowałem. Dlatego być może nie jest dostatecznie jasno widoczne
      założenie jednej z podstawowych tez autora, że Polanie byli plemieniem
      nastawionym WYŁĄCZNIE na wojaczkę i eksploatację niewolników (chociaż raczej w
      odwrotnej kolejności). Stąd taka dysproporcja lub całkowita nieobecność w tym
      plemieniu większości profesji typowych i koniecznych dla funkcjonowania
      inaczej zorganizowanych ludów. W pozostałościach po głównych grodach
      polańskich z tego okresu znajdowano owszem warsztaty rzemieślnicze, ale
      żadnego, który nie byłby bezpośrednio zorientowany na wojskową logistykę.
      Przychodząc do Polski mogli Polanie mieć z sobą przedstawicieli innych
      zawodów, ale po uzależnieniu miejscowej ludności mogli być oni zdegradowani do
      poziomu odpowiadającemu szacunkowi Polan dla charakteru ich profesji - owszem
      byli oni na równi z podbitą ludnością "ludem" Polan, ale w sensie ruchomego
      inwentarza, tak jak konie, bydło, czy inni niewolnicy - nie byli członkami
      uprzywilejowanej społeczności plemienia Polan. Stąd 2/3 wojowników w
      społeczności tak zorganizowanego plemienia nie byłoby niczym szokującym. Tym
      bardziej, że tylko 1/4 z nich była podstawową elitą militarną biorącą udział w
      większości wojennych kampanii, reszta byłaby mobilizowana okazyjnie.

      Nie jest prawdą, że nikt nie szkoli nikogo od dziecka na wojownika. Akurat to
      wydaje się być źródłowo udowodnione. Po postrzyżynach, w wieku 7 lat, chłopcy
      odrywani byli od matek i włączani w ramy wojskowej organizacji (znamy to i z
      czasów dzisiejszych - skojarz to choćby z amerykańskimi szkołami kadetów).
      Różnica między Polanami a przedstawicielami typowych średniowiecznych kast
      rycerskich polegałaby na tym, że dodatkowo stanowili oni jednolicie (bardzo
      dobrze) zorganizowaną jednostkę wojskową - odpowiednik dzisiejszej
      samodzielnej armii zawodowej, z jednolitym dowództwem, sztabem, logistyką i
      blisko siebie usytuowanymi (przy centrum administracyjnym Państwa) garnizonami
      ułatwiającymi sprawną mobilizację. Taka interpretacja jest jak najbardziej
      zgodna z przekazem tzw. kroniki Gala Anonima, a dodatkowo wydają się ją
      potwierdzać znaleziska archeologiczne. Na dobrą sprawę tylko to tłumaczyłoby
      bezprzykładne militarne sukcesy Polan w starciu z dużo ludniejszym i wyżej
      cywilizacyjnie stojącym Cesarstwem Niemieckim.

      Co do dostępności zawodu wojownika dla przedstawicieli innych społeczności.
      Jak się wydaje, tu Polanie byli dość otwarci, ale raczej dla cudzoziemców
      przynoszących cenne egzotyczne umiejętności walki. Ze zrozumiałych względów
      nie dopuszczali do niego przestawicieli podbitej i bezgranicznie uciskanej
      ludności miejscowej. Mogłoby to się okazać niebezpieczne przede wszystkim dla
      nich samych. A generalnie nie przesadzałbym w kwestii genetycznych uzdolnień
      do wojaczki. Nie zawsze ten co w dzieciństwie odrywał muchom skrzydełka,
      żabkom nóżki, a pieskom wydłubywał oczka i przy okazji prał kolegów po mordzie
      jest najlepszym materiałem na dobrego żołnierza. Raczej szeregowego zomowca do
      tłumienia rozruchów. Profesja wjskowa wymaga umiejętności i twardości
      charakteru, okrucieństwo nie jest konieczne. Odpowiednim fachowym szkoleniem
      można prawie każdego przysposobić do tego zawodu. Z tym, że szkolenie takie
      jest dość kosztowne.

      Co do etosu kmiecego w podaniu o Piaście Kołodzieju - ten temat też autor
      porusza. Istniała co najmniej jeszcze jedna wersja tego podania - o Piaście
      Chwościsku, nieślubnym synu Popiela, który pozbawił władzy swego ojca. Wydaje
      się, że ten drugi etos był znacznie bardziej przez Polan przyswajalny,
      natomiast nie za bardzo mogło im się pomieścić w głowach, że zwykły rab został
      księciem (ta wersja mitu mogła być z kolei rozpowszechniana przez Kościół w
      celu ułagodzenia charakteru Polan, była też bardziej zgodna z etosem
      chrześcijańskim).

      Pozdrawiam
      Paweł
      • borebitsa Z uwagi na szczupłość... 13.08.03, 15:39
       Tak z wagi na szczupłość. Ale czego?
       .....
       Bajtow w internecie zabrakło?

       żygaż P1 bzdury a że nie raczysz odpowiedzieć bezposrednio czyni dalsze
       starania bezcalowe.

       chańba PAWELEKOK1 być papuga
       i żadne wstępne zastrzeżenie
       jej nie umiejsza

       chańba że papuga używa se

       Słowa!
      • rycho7 potomkowie uciekali od swej stolicy w Magdeburgu 13.08.03, 21:05
       pawelekok1 napisał:

       > Na dobrą sprawę tylko to tłumaczyłoby
       > bezprzykładne militarne sukcesy Polan w starciu z dużo ludniejszym i wyżej
       > cywilizacyjnie stojącym Cesarstwem Niemieckim.

       Przeciez na peryferyjna Polske nie nacieraly nigdy sily Cesarstwa
       Frankonskiego. Byl to odcinek w dzierzawie margrabiow takich jak Hodo i inni.
       Jak udalo im sie zebrac jakas bande to ruszali na wschod. A rzezi-Mieszko i
       jego potomkowie uciekali od swej stolicy w Magdeburgu.

       > Co do etosu kmiecego w podaniu o Piaście Kołodzieju - ten temat też autor
       > porusza.

       Wyksztalcanie sie warstwy ciemiezcow (poborcow podatkowych) trzeba bylo jakos
       uzasadnic. Totez Kolodziejowi zwiastowali aniolowie. Ogolnie preciez znani w
       religii slowianskiej.

       Pozdrawiam
    • pawelekok1 Re: To może inspirować! 11.08.03, 02:27
     Ignorancie,

     Nie czuję się na siłach polemizować z całą tą Twoją wypowiedzią. Ograniczę się
     tylko do dwóch uwag, wybacz, ale krytycznych.

     1) Przedstawiona tu przez Ciebie generalna koncepcja (nie wnikając w tym w
     szczegóły argumentacji) wymagałaby co najmniej doskonałej organizacji,
     świadomego swych celów przywództwa, świetnego rozpoznania i wybitnej zdolności
     przewidywania następstw podjętych przez siebie kroków. Nie wiem dlaczego, ale
     mam w tym momencie niejakie wątpliwości.

     2) Gdzieś ty napotkał dobrowolnie emigrujace ELYTY? Zawsze sobie wyobrażałem,
     że zazwyczaj ELYTY siedzą sobie spokojnie na czterech literach, spijają miodek
     i pieczołowicie pilnują co by im się ludek za bardzo nie wyemancypował. We
     wszystkich znanych mi z historii przypadkach emigracji ELYT, odbywały sie one
     bardzo pospiesznie i niedobrowolnie, często w połączeniu z wysokim stopniem
     dekapitacji zainteresowanych. Operacja odspawania od stołka i amputacji ryja
     przy korycie jest bardzo bolesna, niehumanitarna i zazwyczaj spotyka się z
     gwałtownym protestem pacjenta. Może się powieść tylko przy jego zaskoczeniu.
     Moja ograniczona wyobraźnia nie jest za bardzo w stanie ogarnąć okoliczności
     zorganizowanego zabrania ze sobą garncarzy w takich warunkach. No chyba, że
     Prasłowianie, jak zwykle nie trzymajacy się utartych schematów, mieli
     szczególnie na względzie interes przyszłych archeologów. W takim jednak
     wypadku powinni wykazać się odrobiną przyzwoitości i zostawić jakieś listy
     zaczynające się od słów: "Drogi badaczu, niech Cię nie zmyli świadectwo Twoich
     własnych oczu...". Swoją drogą, uczestniczyłem kiedyś w wykopaliskach, których
     kierownictwo, po decyzji zwalenia całego niewykorzystanego materiału do
     jednego z wykopów, postanowiło takowy list dla potomnych pozostawić. Może
     niezupełnie takiej treści, ale całkowicie zachowujący taki sens. W butelce po
     stosunkowo niedrogim, ale za to bardzo dobrym winie.

     Pozdrawiam
     Paweł
     • ignorant11 Re: To może inspirować! 11.08.03, 13:28
      pawelekok1 napisał:

      > Ignorancie,
      >
      > Nie czuję się na siłach polemizować z całą tą Twoją wypowiedzią. Ograniczę
      się
      > tylko do dwóch uwag, wybacz, ale krytycznych.
      >
      > 1) Przedstawiona tu przez Ciebie generalna koncepcja (nie wnikając w tym w
      > szczegóły argumentacji) wymagałaby co najmniej doskonałej organizacji,
      > świadomego swych celów przywództwa, świetnego rozpoznania i wybitnej
      zdolności
      > przewidywania następstw podjętych przez siebie kroków. Nie wiem dlaczego, ale
      > mam w tym momencie niejakie wątpliwości.

      +++Ignorant: Czy takiej wspaniałej organizacji? Ja nie zakładałem organizacji
      państwowej, bo do tego aby parobka posłać wystarczy organizacja rodowa,
      sprzedać niewolnika czy kobietę...

      Pozatem nie wierzę aby Słowianie byli stanie odepchnąc od siebie Gotów,
      skierować ich na Imperium, potem dobic resztki Imperium, zadać poważne ciosy
      zdrowemu przecież i niezwycięzonemu Imperium Wschodniemu, podbić pół Europy,
      przez 15 wieków utrzymać bez podstawowej chocby organizacji. Nie wierzę też aby
      był stanie to osiągnąć lud skrajnie prymitywny, jak czasem przedstawia się
      Słowian

      Moja hipoteza tłumaczy natomiast owe cudowne wyrojenie się Słowian, nie wymaga
      tez aż tak bardzo skrajnie licznego ludu, wystarczy tylko docenic Słowian i
      znika wiele tajemnic...

      >
      > 2) Gdzieś ty napotkał dobrowolnie emigrujace ELYTY? Zawsze sobie wyobrażałem,
      > że zazwyczaj ELYTY siedzą sobie spokojnie na czterech literach, spijają
      miodek
      > i pieczołowicie pilnują co by im się ludek za bardzo nie wyemancypował. We
      > wszystkich znanych mi z historii przypadkach emigracji ELYT, odbywały sie one
      > bardzo pospiesznie i niedobrowolnie, często w połączeniu z wysokim stopniem
      > dekapitacji zainteresowanych. Operacja odspawania od stołka i amputacji ryja
      > przy korycie jest bardzo bolesna, niehumanitarna i zazwyczaj spotyka się z
      > gwałtownym protestem pacjenta. Może się powieść tylko przy jego zaskoczeniu.
      > Moja ograniczona wyobraźnia nie jest za bardzo w stanie ogarnąć okoliczności
      > zorganizowanego zabrania ze sobą garncarzy w takich warunkach. No chyba, że
      > Prasłowianie, jak zwykle nie trzymajacy się utartych schematów, mieli
      > szczególnie na względzie interes przyszłych archeologów. W takim jednak
      > wypadku powinni wykazać się odrobiną przyzwoitości i zostawić jakieś listy
      > zaczynające się od słów: "Drogi badaczu, niech Cię nie zmyli świadectwo
      Twoich
      > własnych oczu...". Swoją drogą, uczestniczyłem kiedyś w wykopaliskach,
      których
      > kierownictwo, po decyzji zwalenia całego niewykorzystanego materiału do
      > jednego z wykopów, postanowiło takowy list dla potomnych pozostawić. Może
      > niezupełnie takiej treści, ale całkowicie zachowujący taki sens. W butelce po
      > stosunkowo niedrogim, ale za to bardzo dobrym winie.
      >
      > Pozdrawiam
      > Paweł

      +++Ignorant: Czyżby nigdy nie było wędrujących elit?
      A pochód AlexadraII, a podboje rzymskie, angielskie, hiszpańskie, arabskie...

      Ja podałem hipotetyczny mechanizm, który zachęcił elity słowiańskie: brak
      rzymskich przedmiotów luxusu oraz zwycięstwo nad Gotami.

      Jednocześnie tłumaczę regres cywilizacyjny spowodowany emigracją.

      W żadnym przypadku nie mamy zwycięskiego pochodu plebsu, który dopiero potem
      rusza za elitami, gdy elity zmitolgizują nowe ziemie...


      To samo było z Ameryką...

      Pozdrawiam!
      • rycho7 sierpem i mlotem? 13.08.03, 21:10
       ignorant11 napisał:

       > W żadnym przypadku nie mamy zwycięskiego pochodu plebsu, który dopiero potem
       > rusza za elitami, gdy elity zmitolgizują nowe ziemie...

       Bardzo dobre. Z ktorego to kabaretu?
       • ignorant11 Re: sierpem i mlotem? 13.08.03, 22:28
        rycho7 napisał:

        > ignorant11 napisał:
        >
        > > W żadnym przypadku nie mamy zwycięskiego pochodu plebsu, który dopiero pot
        > em
        > > rusza za elitami, gdy elity zmitolgizują nowe ziemie...
        >
        > Bardzo dobre. Z ktorego to kabaretu?


        Sława!

        A w którym kabarecie najpierw ruszała widownia, a dopiero potem artyści..?

        Chyba raczej bywało odwrotnie...

        Pozdrawiam!
        • borebitsa Re: sierpem i mlotem? 13.08.03, 23:09
         ignorant11 napisał:

         > rycho7 napisał:
         >
         > > ignorant11 napisał:
         > >
         > > > W żadnym przypadku nie mamy zwycięskiego pochodu plebsu, który dopier
         > o pot
         > > em
         > > > rusza za elitami, gdy elity zmitolgizują nowe ziemie...
         > >
         > > Bardzo dobre. Z ktorego to kabaretu?
         >
         >
         > Sława!
         >
         > A w którym kabarecie najpierw ruszała widownia, a dopiero potem artyści..?
         >
         > Chyba raczej bywało odwrotnie...

         Aści Ignorant !
         Tyż prawda
         wlasnie ELYTA
         jaka ELYTA?
         Tak to TA ELYTA
         że sra
         i sra
         ELY TA

         tak kabaret 9 milonow zaglodzonych slowian na Ukrainie
         a wszysko te modre oczy ...


         • rycho7 Re: sierpem i mlotem? 14.08.03, 07:48
          borebitsa napisała:

          > ignorant11 napisał:
          > > > > W żadnym przypadku nie mamy zwycięskiego pochodu plebsu, który d
          > opier
          > > o pot
          > > > em
          > > > > rusza za elitami, gdy elity zmitolgizują nowe ziemie...

          Mnie chodzilo o sformulowanie "mitologizacja nowych ziem". To tak swojsko
          brzmi. Poetyka liberala.
          • ignorant11 Re: sierpem i mlotem? 14.08.03, 13:40
           rycho7 napisał:

           > borebitsa napisała:
           >
           > > ignorant11 napisał:
           > > > > > W żadnym przypadku nie mamy zwycięskiego pochodu plebsu, kt
           > óry d
           > > opier
           > > > o pot
           > > > > em
           > > > > > rusza za elitami, gdy elity zmitolgizują nowe ziemie...
           >
           > Mnie chodzilo o sformulowanie "mitologizacja nowych ziem". To tak swojsko
           > brzmi. Poetyka liberala.

           Sława!

           Weź pod uwagę znaczenie potoczne takich nazw geograficzncych jak Ameryka,
           Kanada, Eldorado...

           i zwłowrogie: Australia, Syberia...

           Pisarro te consotes raczej nie byli masą plebsu, ale właśnie artystami...

           POzdrawiam!
      • kustosz.m Re: To może inspirować! 09.09.03, 16:07
       > Pozatem nie wierzę aby Słowianie byli stanie odepchnąc od siebie Gotów,
       > skierować ich na Imperium, potem dobic resztki Imperium, zadać poważne ciosy

       Goci przez swoj sposob bycia - nieco swobodny i nonszalancki jak na klasyczne,
       antyczne gusta - dzosyc szybko "zuzywali terytorim" jakie opanowali.
       Posuwali sie zatem coraz dalej.
       Po nich zostawala "spalona ziemia". Kilka, kilkanascie lat pozniej odradzaly
       sie jakies osady ale najczesciej wchlaniane byly przez jakas nowa ludnosc
       zajmujaca spustoszone teeny.
       To prawda! Slowianie posuwali sie za Gotami.
       Ale zagospodarowujac tkie spustoszone ziemie a nie spychajac ich na imperium.
       Slowianie szli bo przeszli Goci, a nie Goci szli naciskani przez Slowian. Nie
       mylmy przyczyny ze skutkiem.
   • borebitsa krotkie pytania krotka odpowiedz. plz 08.08.03, 04:53
    borebitsa napisała:

    > 1) Czy mowili najezczy i podbici tym samym jezykiem
    > 2) kto pryjol kogo jezyk
    > 3) jak wielkoe byly roznie?
    >
    > 4) czy jezeli mowimy o tym samym jezyku to czy mzna mowic o obcym najezdzie?
    >
    >
  • ziuta To, posrednio potwierdza moja intuicyjna chec.... 10.08.03, 10:36
   wyjasnienia pochodzenia nazwy "Lech".
   Takie wyjasnienie, wiele by wnioslo do tematu pochodzenia naszego narodu ( i slowian w
   ogolnosci).

   pozdrawiam
   Ziuta
   • utah75 Re: To, posrednio potwierdza moja intuicyjna chec 13.08.03, 13:37
    Witam wszystkich
    kawal roboty dobrej roboty-wyszperanie tego "dziela" i streszczenie.
    Poniewaz generalnie autor postu przedstwil podwaliny teorii autora ksiazki i
    wlozyl pare wlasnych uwag kilka uwag ode mnie na nie:
    1.) jezyk slowianski nie jest jezykime sztucznym a takim musialby byc gdyby
    przyjac zalozenia teorii. Jest jezykiem indoeuropwejskim powstalym na takich
    samych zasadach jak jezyki germanskie czy baltyjskie. Tak twierdza najtezsze
    glowy lingwistyczne.Nie ma powodow by ta kwestie negowac
    2.) trudno sobie wyobrazic szerzenie jezyka sztucznego na bazie plemion -
    najezdzcow i podbitej ludnosci. Wymagalo by to first of all olbrzymiej machiny
    organizacyjnej panstwa-przesiedlenia, handel ludzmi, osadnictwo wszystko to
    musialoby funkcjonowac na obszarze bez mala polowy Europy...A organizowac by
    tomialy w istocie absolutnie prymitywne plemiona koczowniczo-wojownicze. Byc
    moze nawet nie znajace pisma (sic!), nie majace administarcji a ni nawet
    doswiadczenia ktore mozna by wykorzystac do tworzenia tego typu organizmu
    3.) ogólną zasadą jest przypisywanei niewiadomo jakiej potegi grupom
    koczowniczym. Tymczasem wbrew pozorom poza sila polegajaca na -pierwszenstwei
    uderzenia,- zaskoczeniu, -przewadze militarnej w danym miejscu i czasie, -
    umeijetnosciach czysto wojskowych anbytych podczas wlak i wedrowek -
    wykorzystaniu konia i manewru, nie mialy one w dalszej czesci pomyslu i
    mozliwosci oragnizacyjnych na budowe organizmow panstwowych. Tak bylo de facto
    z Hunami ktorzy znikneli z kart historii mimo iz mieli prawie 100 lat na to by
    rzeczywiscie wprowadzic osadniczy tryb zycia, ucywilizowac sie i zalozyc pasnwo
    w Panonii..Tak bylo z Awarami ktorzy znikneli podobniejak Hunowie, wreszcie
    Bulgarzy ktorzy roztopili sie absolutnie w Slowianskim zywiole i na co mamy
    dowody bo akurat pojawili sie obok Bizancjum i stad dostepnosc zrodel pisancy-
    najpewniejszych z mozliwych. Podobie zrestz abylo z Madziarami-pobitymi z
    kretesem po okolo 100 latach przez cesarzy ...Nawet jesli rzeczywiscie plemie
    Alanow najechalo i podbilo a moze i ujarzmilo na jakios czas plemie/lub
    plemiona slowian to nie ma podstwa przypuiszzcac ze oto stworzyli trwaly
    organizm panstwowy wrecz impreium z systemem kastowym i byli w stanie sie jako
    kasta rzadzaca utrzymac dluzej niz jedno pokolenie...
    4.) sporo w tej teorii jest elementow nieco szerszego tworedzenmia ze slowianie
    to de facto sklavini czyli niewolnicy innych plemion (glownie koczowniczych)
    -w wiekszosci efekt pseudonaukowych teorii kilku XIX wiecznych germanskich
    historykow
    5.) w zasadzie to teoria taka na sile jakby wprowadza kosmitow do budowy
    piramid czyli troche denikenowskie myslenie, czesto zyczeniowe...Germnaie sie
    wyniesli wraz z pierwsza fala i werdrowka ludow do V-VI wieku. Nikt w istocie
    ic sila stad usuwac nei musial, nie potrzeba bylo niewiadomo jakiej sily by
    zasiedlic opustoszale ziemie, wedrowka slowian to nie 10 lat ale w istocie
    rzeczy okolo 500! W zasdzie od pierwszych zrodel pisanych i SLowianach z VI
    wieku do powstania panstwa polskiego mamy 400 lat! W miedzyczasie dzije sie
    wiele i Panstwa Samona i Morawy, i prawdopodobnie Wislanie buduja swe panstwa,
    lowianie zasiedlaja Balkany a nawet Grecje, potem zostaja pobici przez
    Bizancjum, wreszcie epoka Wegrow na nizninie panonskiej. W Europie dizje sie
    duzo, mijaja lata a Slowianie poczatkowo pewnie odsyc prymitywny lud
    indoeuropejski strefy lesnej i bagiennej znad Dniepru zajmuje olbrzymie polacie
    ziemi w Europie, dzieli sie jezykowo i plemiennie, uczy sie wojaczki od
    lepszych od siebie, buduje elity ktore beda rzadzic i walczyc. Pamietajmy ze
    okres rozkwitu Slowian to jednoczesnie specyficzny bardzo okres w zyciu
    germanow- pierwsza fala zachodniczh germanow czyli tych ktorzy wyruszyli znad
    Wisly i Dniepru i Dunaju na podboj Rzymu (w skrocie) sie wykrwawia. Wandale
    znikaja w bezmiarach dziejow w Afryce, Wizygoci po 200 ltach rzadow w Hiszpanii
    ulegaja podbojowi Arabow, Swewowie pobici przez Gotow rowniez, i w zasadzie
    tylko Frankowie z Karolem Wielkim i Longobardowie w Italii pzostaja na arenie
    dziejow. Burgundowie i Alemanowie wprawdzie przetrwaja ale ... I oto do glosu
    dochodzi nowa germanska fala- Niemcy ktorzy wkrotce przejma paleczke od Frankow
    i beda roscili pretensje do panowania nad znanym swiatem feudalnym, germanowie
    skandynawscy czyli wszyscy Dunczycy, Waregowie, Swewowie itd...W istocie rzeczy
    Germania slabnie, podzial monarchii Karolingow i powstanie Rzeszy niemieckiej
    to jednoczesnie okres swietnosci Luzyczan, Wieletow, Rugow ...Konkurencyjny
    etnos wegierski koncentruje sie na bogatych panstwach germanskich a nie na
    ubogich slowianach, poza tym jak kazdy etnos koczowniczy i Wegrzy nie za barzdo
    potrafia sie odnalezc jako osadnicy-rolnicy i dopiero sila usadzeni buduja
    panstwo...Reasumujac- brak istotnych przeslanek by sadzic ze etnos slowianski
    nie mogl sam sie umocnic, dojrzewac i zbudowac panstwo feudalne.
    6.) Nie ma podstaw by przypuszcac ze uklady dynastyczne miedzy przemyslidami a
    piastami i dalej wladcami rusi, wieletow, polabian itd...nie mogly byc oparte
    na wiezach czysto slowianskich. Przeciez Elita slowianska mogla sie dobrze znac
    jeszcze z okresu przed osiedleniem sie na nowych siedzibach. CZemu Mieszko
    mialby nie mowic po slowiansku (polsku)? A to ze czul sentymenta do ziem
    sasiadow? Po pierwsze to dlaczego niby mial nie byc zainteresowany
    rozszerzaniem swego panowania, po drugie czemu mial nie myslec o ziemiach
    zamieszkiwanych przez ludy mowiwace bez mala tym samym jezykiem co jego
    aktualni poddani, po wtore -skoro byc moze jego kuzyni wladali tamtymi
    plemionami to czemu nie obalic ich i samemu nie porzadzic....Do tego typu
    dzialan nie potzreba rzonic etnicznych miedzy PAnem-wladca a poddanymi.
    6. i argument ostatni- Mieszko czy jego syn Boleslaw to po prostu zwykly
    wataszka.CZemu mial byc inny od swych konkurentow? Boleslaw Pobozny byl taki
    sam. Tlukac sie od lat powstaly sposoby i metoda organizacji sily zbtrojnej,
    ale bez przesady co do jej skutecznosci.Sasi-germanie w zasadzie byli nie do
    pobicia dla KArolaze swym sposobem walki partyzanckiej w lasach, bez miast-
    centrow panstwa...Z Piastami bylo podobnie. W zasadzie wychowani byli w lasach
    i las sluzyl im do zycia. CZemu na granicach las byl potezniejszy? Nobo na
    granicach zawsze istnieje wiesza szansa ze przyjedzie obcy i wytnie nasze
    posiadlosci w pien...stad ludzie woleli mieszkac pod opieka sily zbrojnej a
    moze wlsciwie sila zbrojna wyksztalcila sie w procesie specjalizacji produkcji-
    jesli 100 lowi ryby , orze pola, karczuje las itd. to niech 10 cwiczy walke ,
    szykuje bron i broni prze wrogami. W miare uplywu lat tych 10 stanie sie nie
    tylko sila zbrojna vel rycerstwem vel szlachta ale i kadra zarzadzajaca...No bo
    latweij jestrzadzic niz pracowac w polu co wiedza wszyscy menedzerowie i dzis smile

    pozdrawiam




    • rycho7 stosunki chlopsko---pastersko-rabunkowe 13.08.03, 21:24
     utah75 napisał:

     > Witam wszystkich
     > kawal roboty dobrej roboty-wyszperanie tego "dziela" i streszczenie.

     Zgadzam sie z tym co napisales. Udowodnienie etnicznej obcosci slowianskich
     elit jest niezmiernie trudne do przeprowadzenia. Chodzi o okresy po 500 lat
     asymilacji z jednoczesnym pelnieniem funkcji feudalnych w spoleczenstwach
     demokracji plemiennej. To chyba nie do pogodzenia. Ale stosunki chlopsko---
     pastersko-rabunkowe Slowianie musieli znac juz kilka tysiacleci od 3000 pne. Ja
     tego do konca nie pojmuje.
  • rycho7 doskonala literatura 13.08.03, 20:23
   Wiele zawartych w tej ksiazce opisow doskonale pasuje do znanych mi twierdzen
   literatury czeskiej. Stosunki rodzacego sie feudalizmu opisane rzetelnie i
   sugestywnie. Poza polskim horyzontem znajdowaly sie stosunki slowiansko-
   awarskie. Przypisywanie Alanom takiej roli na poludnie od Bramy Morawskiej jest
   mocno ahistoryczne. Jak byli od wiekow taka potega to co robil Somon? Znacznie
   silniejsi Awarowie (moze jezykowo tez Alanowie?, ze stolica w Mongolii lub
   Altaju?) nie przepusciliby gardla takim uzurpatorom. Szerokie masy Slowian nie
   byly taka polanska wielkopolska cielecina jak sugeruje autor. Pieszym
   tarczownikiem byl kazdy chlop. Rolnik wypalacz lasu od dziecka cwiczyl sie w
   uzywaniu topora - morderczej broni piechoty. Totez jedynie konni mogli byli byc
   wyrozniajaca sie druzyna ksiazeca. Wspominanie o konnych pancernych to chyba
   nie prehistoria Polan lecz dopiero 13 wiek. Rewolucja militarna (1 konny rowny
   14 pieszym). Wczesniej byla misiurka.

   Magdeburg jako stolica Polski od dawna wydawal mi sie czyms na rzeczy. Zaczynam
   tez lepiej rozumiec Sorbow o ich pretensje, ze Polska sie nimi nie zajmowala i
   ich zapomiala. Rzezi-Mieszko I (lingwistycznie to podobo slepak) byl juz
   wczesniej znany jako ustrojowy uzurpator. Wynajal sobie ponoc Normanow do
   podboju "Polski". Robil to bardzo krwawo. Musial wiec istniec bardzo powazny
   opor.

   Slowianska chlopska cielecina wedrujaca ze wschodu i ulegajaca potem (po 500
   latacch) rzezi-Mieszkowi I nie pasuje do opisu niewolniczego miksera tworzacego
   Slowian. Gdzie podziali sie w miedzyczasie ciemiezcy? Jakich Sarmatow rzezi-
   Mieszko musial wyrznac aby przejac eksploatacje chlopow, krzepkich toporo-
   rebajlow. Pastersko-grabiezczy tureccy Bulgarzy, Wolosi (Alanie, Wlosi-
   Italikowie?) dojezdzali do Europy (Karpat) juz w czasach znanych z opisow
   historycznych. Nie byli wiec iranskimi Indoeuropejczykami (Alanami). Ponadto
   alzaccy germanscy Alemanowie chyba nie slyszeli, ze sa Alanami. Ale Alemanowie
   sa zapewne zarowno germanskimi Francuzami (po Frankach) i Niemcami (mowa).

   O ile opisy luzycko-wielkopolskie z X wieku sa chyba dosc rzetelne to wszystko
   co bardziej odlegle nie jest chyba naukowa dziedzina autora. Zagubil sie nam
   biedaczysko nad Wolga i Donem przeganiany z Krymu przez Ostrogotow. Wizygci
   skutecznie przeganiali Ignoranta.
   • titus_flavius Re: doskonala literatura 14.08.03, 09:45
    Ave,
    państwo Samona było efemerydą, która jest nam znana jedynie z kroniki
    Fredegara. A i to zauważ, że wg niego zbuntowali się potomkowie Awarów i
    SŁowianek pod przywództwem frankijskim, a więc nie całość masy słowiańśkiej.
    Może po prostu ci buntownicy zastąpili Awarów w ciemiężeniu pobratymców?
    Skad wziąłeś swą tezę, że chłopi całe życie karczowali lasy? ŚLiwiński
    przekonywująco wywodzi, że puszcze były jedynie na pbrzeżach, a centrum było
    zestepowiałe. Tam właśnie koczownicy hodowali swe bydło, a chłopi uprawiali
    ziemię.
    Lasy były wypalone jednorazowo w przeszłości, a potem - przez wieki wystarczyło
    jedynie pilnować, aby nie odrastały.
    Skąd Twój pomysł dalej, że chłopi byli pieszymi tarczownikamI? U Galla
    istotnie jest wzmianka o 13.000 tarczowników, ale Grodecki w przypisie
    wyjaśnia, że określenie "tarczownik" (sklipeati) oznacza konnego, ale
    zaopatrzonego w tarczę, bez pancerza.
    Nadto topory były bardzo kosztowne i mas chłopów nie byłoby ich na nie stać.
    Panowie przecież ima zabierali całość nadwyżki!
    Zresztą, masa chłopów nie była żadnym przeciwnikiem dla konnych. Poczytaj
    kronikę Galla, czy Thietmara jak kilkuset konnych mogło pokonać wiele tysięcy
    pieszych bez większego wysiłku (walki z Pomorzem, ale i Sasów w Wieletami).
    Pamiętaj także o fundamentalnej różnicy pomiędzy konnym szkolonym od dziecka do
    zabijania i niewolnikiem uczonym od dziecka uległości i pokory.
    T.



    rycho7 napisał:

    > Wiele zawartych w tej ksiazce opisow doskonale pasuje do znanych mi twierdzen
    > literatury czeskiej. Stosunki rodzacego sie feudalizmu opisane rzetelnie i
    > sugestywnie. Poza polskim horyzontem znajdowaly sie stosunki slowiansko-
    > awarskie. Przypisywanie Alanom takiej roli na poludnie od Bramy Morawskiej
    jest
    >
    > mocno ahistoryczne. Jak byli od wiekow taka potega to co robil Somon?
    Znacznie
    > silniejsi Awarowie (moze jezykowo tez Alanowie?, ze stolica w Mongolii lub
    > Altaju?) nie przepusciliby gardla takim uzurpatorom. Szerokie masy Slowian
    nie
    > byly taka polanska wielkopolska cielecina jak sugeruje autor. Pieszym
    > tarczownikiem byl kazdy chlop. Rolnik wypalacz lasu od dziecka cwiczyl sie w
    > uzywaniu topora - morderczej broni piechoty. Totez jedynie konni mogli byli
    byc
    >
    > wyrozniajaca sie druzyna ksiazeca. Wspominanie o konnych pancernych to chyba
    > nie prehistoria Polan lecz dopiero 13 wiek. Rewolucja militarna (1 konny
    rowny
    > 14 pieszym). Wczesniej byla misiurka.
    >
    > Magdeburg jako stolica Polski od dawna wydawal mi sie czyms na rzeczy.
    Zaczynam
    >
    > tez lepiej rozumiec Sorbow o ich pretensje, ze Polska sie nimi nie zajmowala
    i
    > ich zapomiala. Rzezi-Mieszko I (lingwistycznie to podobo slepak) byl juz
    > wczesniej znany jako ustrojowy uzurpator. Wynajal sobie ponoc Normanow do
    > podboju "Polski". Robil to bardzo krwawo. Musial wiec istniec bardzo powazny
    > opor.
    >
    > Slowianska chlopska cielecina wedrujaca ze wschodu i ulegajaca potem (po 500
    > latacch) rzezi-Mieszkowi I nie pasuje do opisu niewolniczego miksera
    tworzacego
    >
    > Slowian. Gdzie podziali sie w miedzyczasie ciemiezcy? Jakich Sarmatow rzezi-
    > Mieszko musial wyrznac aby przejac eksploatacje chlopow, krzepkich toporo-
    > rebajlow. Pastersko-grabiezczy tureccy Bulgarzy, Wolosi (Alanie, Wlosi-
    > Italikowie?) dojezdzali do Europy (Karpat) juz w czasach znanych z opisow
    > historycznych. Nie byli wiec iranskimi Indoeuropejczykami (Alanami). Ponadto
    > alzaccy germanscy Alemanowie chyba nie slyszeli, ze sa Alanami. Ale
    Alemanowie
    > sa zapewne zarowno germanskimi Francuzami (po Frankach) i Niemcami (mowa).
    >
    > O ile opisy luzycko-wielkopolskie z X wieku sa chyba dosc rzetelne to
    wszystko
    > co bardziej odlegle nie jest chyba naukowa dziedzina autora. Zagubil sie nam
    > biedaczysko nad Wolga i Donem przeganiany z Krymu przez Ostrogotow. Wizygci
    > skutecznie przeganiali Ignoranta.
    • rycho7 duperele 14.08.03, 13:49
     titus_flavius napisał:

     > Ave,
     > państwo Samona było efemerydą, która jest nam znana jedynie z kroniki
     > Fredegara. A i to zauważ, że wg niego zbuntowali się potomkowie Awarów i
     > SŁowianek pod przywództwem frankijskim, a więc nie całość masy słowiańśkiej.
     > Może po prostu ci buntownicy zastąpili Awarów w ciemiężeniu pobratymców?

     A gdzie ciemiezcy znad Dniepru? Tez byli potomkami Awarow? Ja sie odnosze do
     calosci tekstu wstepnego. A przed pierwsza efemeryda byly inne wczesniejsze?

     > Skad wziąłeś swą tezę, że chłopi całe życie karczowali lasy?

     Nawiezienie ziemi ze spalonego lasu wystarczalo na 40 lat. Logiczne jest, ze
     kazde nowe pokolenie musialo karczowac. Totez ustosunkuj sie do mojej tezy, ze
     karczowali raz w zyciu a nie Twojej, ze cale zycie. Do wyrobienia tezyzny
     fizycznej wystarczy karczowac za mlodu.

     > ŚLiwiński
     > przekonywująco wywodzi, że puszcze były jedynie na pbrzeżach, a centrum było
     > zestepowiałe. Tam właśnie koczownicy hodowali swe bydło, a chłopi uprawiali
     > ziemię.

     Mowisz o tworzeniu sie Slowian w dorzeczach Dniepru, Donu i Wolgi? To okresl
     gdzie byly te pobrzeza. Koczownicy na stepach Ukrainy to normalne. Ale reszta?
     Tak dobrze jest Ci znana to opublikuj.

     > Lasy były wypalone jednorazowo w przeszłości, a potem - przez wieki
     wystarczyło
     > jedynie pilnować, aby nie odrastały.

     Sadzisz, ze w w dorzeczach Dniepru, Donu i Wolgi starczalo pilnujacych aby las
     nie odrastal? A co z nawozeniem? Nie lepiej bylo siac na Saharze? Przeciez tam
     samoistnie nie odrosnie.

     > Skąd Twój pomysł dalej, że chłopi byli pieszymi tarczownikamI?

     Slowiane gdy pojawili sie przy Karpatach opisywani byli jako wojowniczy. Dla
     rolnika kon bez chomonta nie mial wartosci uzytkowej. Wiec logiczne, ze byli
     pieszymi. W takiej tez roli wystepowali u Awarow. Sadzisz, ze do obrony uzywali
     szkaplerzy a nie tarcz?

     > U Galla
     > istotnie jest wzmianka o 13.000 tarczowników, ale Grodecki w przypisie
     > wyjaśnia, że określenie "tarczownik" (sklipeati) oznacza konnego, ale
     > zaopatrzonego w tarczę, bez pancerza.

     A o jakich czasach pisze Gall? O czasach sprzed powsania panstwa Polskiego? O
     zwiastujacych aniolach? Wiesz ja tych aniolow nie spotkalem i nie moge
     potwierdzic.

     > Nadto topory były bardzo kosztowne i mas chłopów nie byłoby ich na nie stać.
     > Panowie przecież ima zabierali całość nadwyżki!

     Rozumiem, ze karczowali las zebami jak bobry. A panowie po wyjalowieniu ziemi
     rzezczywiscie zabierali calosc nadwyzki czyli g...o. Mimo wszystko lasow do
     karczowania starczylo w Polsce bodaj do XVII wieku. Duzy rozrzut czasowy od
     rzezi-Mieszka I.

     > Zresztą, masa chłopów nie była żadnym przeciwnikiem dla konnych. Poczytaj
     > kronikę Galla, czy Thietmara jak kilkuset konnych mogło pokonać wiele tysięcy
     > pieszych bez większego wysiłku (walki z Pomorzem, ale i Sasów w Wieletami).
     > Pamiętaj także o fundamentalnej różnicy pomiędzy konnym szkolonym od dziecka
     do
     > zabijania i niewolnikiem uczonym od dziecka uległości i pokory.

     A Ty zauwazyles moj fragment o rewolucji militarnej XIII wieku po wprowadzeniu
     czezkozbrojnej jazdy (1:14)? Ja staram sie ograniczac do wczesniejszych
     okresow, zgodnie z tytulem watku: Poczatki Polan. A skutecznosc piechoty to
     masz opisana pod Grunwaldem. W walce z ciezkozbrojnymi.

     Przed Brzetyslawem to polska druzyna walczyla z konkurencyjna konnica (czyja?)
     czy z rolnikami? Ulegli ci byli i pokorni. A moze nie mieli zamiaru przywyknac
     do swego nowego losu znajac jeszcze dawniejszy lepszy?
     • titus_flavius Re: duperele 14.08.03, 14:53
      rycho7 napisał:

      > okresow, zgodnie z tytulem watku: Poczatki Polan. A skutecznosc piechoty to
      > masz opisana pod Grunwaldem. W walce z ciezkozbrojnymi.

      Ave,
      wg Ciebie wiek XV i XII nic nie różni? A nadto pod Grunwaldem piechota nie
      odegrała ŻADNEJ roli.
      T.
      • rycho7 Tak pisze Kraszewski w Starej Basni 14.08.03, 15:17
       titus_flavius napisał:

       > wg Ciebie wiek XV i XII nic nie różni?

       Jak odnosisz sie jedynie do wybranych przez Ciebie cytatow z mojego postu to
       mozesz udowodnic wszystko. Gdy odniesiesz sie do calosci to utrudni Ci to
       znacznie manipulacje.

       > A nadto pod Grunwaldem piechota nie
       > odegrała ŻADNEJ roli.

       A nawet jej tam nie bylo. Tak pisze Kraszewski w Starej Basni.
       • titus_flavius Re: Tak pisze Kraszewski w Starej Basni 18.08.03, 17:57
        rycho7 napisał:

        >
        > A nawet jej tam nie bylo. Tak pisze Kraszewski w Starej Basni.

        Ave,
        czyżbyś czerpał wiedzę o bitwie pod Grunwaldem z filmu? Odnośnie innych
        kwestii, wskaż konkretne fakty do których miałbym się odnieść, a odpowiem Ci.
        T.
  • titus_flavius Re: WCZESNE DZIEJE POLAN 14.08.03, 08:39
   Ave,
   dzięki za spopularyzowanie książki ŚLiwińskiego. Zawiera ona rewolucyjne tezy -
   ale co ciekawe, przeszła zupełnie bez echa.
   Nie spotkałem się z żadną z nim polemiką. Nie jest nigdzie powoływany. Może
   należałoby go wznowić?
   T.
   • pawelekok1 Re: WCZESNE DZIEJE POLAN 16.08.03, 18:34
    Posiadany przeze mnie egzemplarz pochodzi z odzysku z partii książek
    przeznaczonych na przemiał. Książka spełnia wymagania odnośnie "naukowości" -
    np. ma przypisy i literaturę. Samo wydanie jest jednak niechlujne. Nie wiem
    też czy Wydawnictwo Łódzkie jeszcze istnieje.

    Ciekawe, dlaczego konsekwentnie nazywasz autora Śliwińskim i to jeszcze z
    zaakcentowaniem litery "L". Czyżbyś go znał lub o nim słyszał? Na okładce i
    stronie tytułowej posiadanej przeze mnie książki stoi jak byk: Jacek Brunon
    Siwiński. Jeżeli wydawnictwo popełniło błąd przy nazwisku autora, to
    potwierdzałoby tylko wrażenie niechlujności wydania i nie dziwiłoby, dlaczego
    książka została przeznaczona na przemiał.
    • titus_flavius Re: WCZESNE DZIEJE POLAN 22.08.03, 11:43
     pawelekok1 napisał:

     > Posiadany przeze mnie egzemplarz pochodzi z odzysku z partii książek
     > przeznaczonych na przemiał. Książka spełnia wymagania odnośnie "naukowości" -
     > np. ma przypisy i literaturę. Samo wydanie jest jednak niechlujne. Nie wiem
     > też czy Wydawnictwo Łódzkie jeszcze istnieje.
     >
     > Ciekawe, dlaczego konsekwentnie nazywasz autora Śliwińskim i to jeszcze z
     > zaakcentowaniem litery "L".

     Ave,
     cytowałem z pamięci. Mój błąd.
     T.


     Czyżbyś go znał lub o nim słyszał? Na okładce i
     > stronie tytułowej posiadanej przeze mnie książki stoi jak byk: Jacek Brunon
     > Siwiński. Jeżeli wydawnictwo popełniło błąd przy nazwisku autora, to
     > potwierdzałoby tylko wrażenie niechlujności wydania i nie dziwiłoby, dlaczego
     > książka została przeznaczona na przemiał.
  • titus_flavius pochodzenie Słowian 14.08.03, 09:16
   Ave,
   zainspirowało mnie Studium Historii Toynbeego. W pewnym miejscu napisał on
   fragment o Słowianach. Wg niego rozprzestrzenianie się Słowian było spowodowane
   działalnością Awarów. Awarowie na terenie podbitej Europy Wschodniej zajmowali
   się "hodowlą" miejcowej ludności, która dostarczała im utrzymania. Tubylcy ci
   wskutek nieustannego przemieszania stworzyli dla wzajemnego porozumiewania się
   nowy język słowiański. I stąd się wzięli Słowianie.
   Oto moja teoria, oparta na motywach z Toynbiego, ŚLiwińskiego i innych:
   Punktem wyjścia tej teorii jest przyjęcie, że ludu pod nazwą Słowianie nie
   było w starożytności (Ptolemeusz ich nie zauważył, chociaż opisał ludy aż do
   Uralu, chyba, że za Słowian uznać Stawenoi, co niektórzy odczytują jako
   Slawenoi)).
   W Europie środkowej i wchodniej u schyłku starożytności żyło wiele rozmaitych
   ludów przede wszystkim Bałtów, Celtów i Germanów, uzależnionych od Gotów. W
   połowie Vw. na te tereny przybyli Hunowie, którzy zajęli miejsce Gotów i
   podbili ludy od Renu po Bałtyk i Wołgę (z wyjątkiem części Germanów, którzy
   uciekli w granice państwa rzymskiego). Hunowie zmusili je do płacenia daniny.
   Wybieranej oczywiście w naturze Po upadku państwa Hunów ich miejsce na kilkaset
   lat (co najmniej do r.800) zajęli Awarzy. Zdaniem Toynbiego byli to koczownicy,
   którzy na terenach rolniczych zastąpili wypas bydła hodowlą ludności rolniczej.
   Polegało to na tym, że okresie zimowym na dane terytorium przybywały grupy
   Awarów, którzy kwaterowali tam do czasu, aż nie zużyli całości rezerw żywności
   wieśniaków, potem przenosili się na teren sąsiedni. Było to niezwykle dotkliwe
   dla tubylców, którym bardzo się obniżył poziom zycia i wymagało stałego
   dopływu nowych chłopów - niewolników, gdyż część starych bądź uciekała (nie
   bardzo było dokąd) bądź wymierała. Awarzy brali ich w niewolę w trakcie wypraw
   na sąsiadów i na siebie wzajemnie. Rezultat był następujący: wieśniacy
   przesiedlani przez 300 lat na terenach od Adriatyku po bałtyk i Wołgę utracili
   świadomość plemienną i własne języki przyjmując nowo ukształtowaną lingua
   franca - język słowiański (ich podstawą były języki bałtyjskie i germańśkie, z
   silną domieszką języka panów, czyli języków irańskich) (analogia do murzynów
   amerykańskich).
   Za tą teorią przemawia jednolitość języka słowiańskiego aż do IX w., kiedy
   to upadło państwo Awarów i podział ludności słowiańskiej na 2 warstwy:
   wojowników i niewolnych chłopów.
   Z kronik bizantyjskich wynika, że Awarzy w trakcie kolejnych wypraw brali do
   niewoli dziesiątki tysięcy jeńców. Co się z nimi stało?
   Dalej, zauważcie, że sami ŚŁowianie na pytanie skąd pochodzą - odpowiadali
   kronikarzom, że z Panonii! Jest to zrozumiałe, jak przypmnimy sobie, że tam
   było centrum państwa Awarów i punkt redystrybucji pochwyconych niewolników.
   T.
   • titus_flavius Polanie a Polacy 14.08.03, 09:27
    Ave,
    Sliwiński słusznie wywiódł, że nazwa Polanie jest nazwą sztuczną, powstałą w
    celu okreslenia konglomeratu ludów wchodzących w skłąd państwa Mieszka i
    Bolesłąwa Chrobrego, a nazwą Polacy określano jeden z ludów im podległych,
    zamieszkałych "regnum oblatum" przejęte po Czechach.
    Kim byli ci POlacy?
    Śliwińsk sugeruje, że był to odłama Czechów, ewentualnie plemię alańskie.
    Zauważcie jednak, że wschodni sąsiedzi określali Polaków mianem Lachów. Wydaje
    sie, że przejście od formy Polacy do Lacy z punktu widzenia językoznawczego
    nie jest skomplikowane. Podobnie jak przejście od formy Wlacy, Wlachy do formy
    Lacy, Lachy, Polachi, POlaki.
    Pod określeniami Wklacy i podobnymi rozumiano w średniowieczu romańską ludność
    pasterską, która koczowała na terenach Bałkanów i Karpat.
    Moim zdaniem w zamieszaniu, które powstało po rozbiciu państwa Awarów, jedno z
    plemion wlaskich uchwyciło władzę na terenie "regnum oblatum".
    T.






    titus_flavius napisał:

    > Ave,
    > zainspirowało mnie Studium Historii Toynbeego. W pewnym miejscu napisał on
    > fragment o Słowianach. Wg niego rozprzestrzenianie się Słowian było
    spowodowane
    >
    > działalnością Awarów. Awarowie na terenie podbitej Europy Wschodniej
    zajmowali
    >
    > się "hodowlą" miejcowej ludności, która dostarczała im utrzymania. Tubylcy
    ci
    >
    > wskutek nieustannego przemieszania stworzyli dla wzajemnego porozumiewania
    się
    > nowy język słowiański. I stąd się wzięli Słowianie.
    > Oto moja teoria, oparta na motywach z Toynbiego, ŚLiwińskiego i innych:
    > Punktem wyjścia tej teorii jest przyjęcie, że ludu pod nazwą Słowianie nie
    > było w starożytności (Ptolemeusz ich nie zauważył, chociaż opisał ludy aż do
    > Uralu, chyba, że za Słowian uznać Stawenoi, co niektórzy odczytują jako
    > Slawenoi)).
    > W Europie środkowej i wchodniej u schyłku starożytności żyło wiele
    rozmaitych
    >
    > ludów przede wszystkim Bałtów, Celtów i Germanów, uzależnionych od Gotów. W
    > połowie Vw. na te tereny przybyli Hunowie, którzy zajęli miejsce Gotów i
    > podbili ludy od Renu po Bałtyk i Wołgę (z wyjątkiem części Germanów, którzy
    > uciekli w granice państwa rzymskiego). Hunowie zmusili je do płacenia daniny.
    > Wybieranej oczywiście w naturze Po upadku państwa Hunów ich miejsce na
    kilkaset
    >
    > lat (co najmniej do r.800) zajęli Awarzy. Zdaniem Toynbiego byli to
    koczownicy,
    >
    > którzy na terenach rolniczych zastąpili wypas bydła hodowlą ludności
    rolniczej.
    >
    > Polegało to na tym, że okresie zimowym na dane terytorium przybywały grupy
    > Awarów, którzy kwaterowali tam do czasu, aż nie zużyli całości rezerw
    żywności
    > wieśniaków, potem przenosili się na teren sąsiedni. Było to niezwykle
    dotkliwe
    > dla tubylców, którym bardzo się obniżył poziom zycia i wymagało stałego
    > dopływu nowych chłopów - niewolników, gdyż część starych bądź uciekała (nie
    > bardzo było dokąd) bądź wymierała. Awarzy brali ich w niewolę w trakcie
    wypraw
    > na sąsiadów i na siebie wzajemnie. Rezultat był następujący: wieśniacy
    > przesiedlani przez 300 lat na terenach od Adriatyku po bałtyk i Wołgę
    utracili
    > świadomość plemienną i własne języki przyjmując nowo ukształtowaną lingua
    > franca - język słowiański (ich podstawą były języki bałtyjskie i germańśkie,
    z
    > silną domieszką języka panów, czyli języków irańskich) (analogia do murzynów
    > amerykańskich).
    > Za tą teorią przemawia jednolitość języka słowiańskiego aż do IX w., kiedy
    > to upadło państwo Awarów i podział ludności słowiańskiej na 2 warstwy:
    > wojowników i niewolnych chłopów.
    > Z kronik bizantyjskich wynika, że Awarzy w trakcie kolejnych wypraw brali do
    > niewoli dziesiątki tysięcy jeńców. Co się z nimi stało?
    > Dalej, zauważcie, że sami ŚŁowianie na pytanie skąd pochodzą - odpowiadali
    > kronikarzom, że z Panonii! Jest to zrozumiałe, jak przypmnimy sobie, że tam
    > było centrum państwa Awarów i punkt redystrybucji pochwyconych niewolników.
    > T.
    • utah75 Re: Polanie a Polacy 14.08.03, 11:01
     titus_flavius napisał:

     > Ave,
     > Sliwiński słusznie wywiódł, że nazwa Polanie jest nazwą sztuczną, powstałą w
     > celu okreslenia konglomeratu ludów wchodzących w skłąd państwa Mieszka i
     > Bolesłąwa Chrobrego, a nazwą Polacy określano jeden z ludów im podległych,
     > zamieszkałych "regnum oblatum" przejęte po Czechach.

     co znaczy slusznie wywiodl? jak osadzic ta slusznosc? polanie bo zyli na
     polach , drewlanie bo w lesie...gdzie tu jakas filozofia wyzszego rzedu?

     > Kim byli ci POlacy?
     > Śliwińsk sugeruje, że był to odłama Czechów, ewentualnie plemię alańskie.

     Czesi to przypadek historii tak samo jak polanie. Zadne z tych plemion nie bylo
     madzrejsze, piekniejsze, silniejsze anizeli sasiedzi... I jedni i drudzy po
     prostu wykorzystali zamet polityczny w owczesnej Europie i zbudowali dwa silne
     ostrodki panstwowotworcze. Podstawa sukcesu czechow byly Wielkie Morawy- per
     analogia potem bylo z Moskwa...Male ksiestewko zebralo ziemie zamieszkane przez
     etnicznie zblizonych Rusow bo inny osrodek- Nowogrod i Kijow byly rozbite w
     pyl .... Tak samo zaistnieli przemyslidzi i podobnie polanie i piastowie.



     > Zauważcie jednak, że wschodni sąsiedzi określali Polaków mianem Lachów.
     Wydaje
     > sie, że przejście od formy Polacy do Lacy z punktu widzenia językoznawczego
     > nie jest skomplikowane. Podobnie jak przejście od formy Wlacy, Wlachy do
     formy
     > Lacy, Lachy, Polachi, POlaki.
     > Pod określeniami Wklacy i podobnymi rozumiano w średniowieczu romańską
     ludność
     > pasterską, która koczowała na terenach Bałkanów i Karpat.
     > Moim zdaniem w zamieszaniu, które powstało po rozbiciu państwa Awarów, jedno
     z
     > plemion wlaskich uchwyciło władzę na terenie "regnum oblatum".

     Awarowie naprawde nie stwoprzyli nigdy jakiegos jednego zwartego i
     organizacyjnie sprawnego panstwa ala Rzym na bazie ktorego mogloby cos dalej
     powstac i rozijac sie...To byl prymitywny lud koczowniczy, ktory sam mogl uczyc
     sie od osiadlych ludow...W zasadzie jedyny slad ktory prowadzilby do slusznosci
     takiej teorii brzmi- awarowie wraz ze slowianami uderzyli na Biznacjum. ALe tak
     samo wojowali Hunowie -mieli przy boku zawsze pleina sojusznicze w postaci
     germanskich ostrogotow, swewow...ale to byli normalnio sojusznicy, moze
     wystraszeni troche hunow ale jednak wolne i silne plemiona prowadzace przy boku
     Hunow swa wlasna polityke...Najslynniejsz hunska bitwa na Polach
     Katalaunijskich to de facto bitwa germanow miedzy soba...bitwa w istocie o
     miejsce w germanskim wowczas swiecie. Podobnie bylo zapewne ze slowianami.
     Owszem pewnie zmusili oni do sojuszu i uleglosci plemiona Slowian, zabrali ich
     na wojne z Bizancjum, bili sie ich wojami z innymi slowianami ale potem szybki
     Awarowie sie wyniesli a Slowianie zaczeli budowac swoje wlasne silne panstwa
     podobniejak czynili to germanowie po opuszcenieu Europy przez Hunow....Zrestza
     to opuszczenie jest mocno umowne bo w skrocie chodzi o to ze silneijszy etnos
     wchlania slabszy- Hunowie wygineliw bitwach, czesc stala sie Germanami plodzac
     nastepne pokolenia, czesc rzeczywiscie wyjechala...

     > T.
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > titus_flavius napisał:
     >
     > > Ave,
     > > zainspirowało mnie Studium Historii Toynbeego. W pewnym miejscu napisał on
     >
     > > fragment o Słowianach. Wg niego rozprzestrzenianie się Słowian było
     > spowodowane
     > >
     > > działalnością Awarów. Awarowie na terenie podbitej Europy Wschodniej
     > zajmowali
     > >
     > > się "hodowlą" miejcowej ludności, która dostarczała im utrzymania. Tubylcy
     >
     > ci
     > >
     > > wskutek nieustannego przemieszania stworzyli dla wzajemnego porozumiewania
     >
     > się
     > > nowy język słowiański. I stąd się wzięli Słowianie.
     > > Oto moja teoria, oparta na motywach z Toynbiego, ŚLiwińskiego i innych:
     > > Punktem wyjścia tej teorii jest przyjęcie, że ludu pod nazwą Słowianie ni
     > e
     > > było w starożytności (Ptolemeusz ich nie zauważył, chociaż opisał ludy aż
     > do
     > > Uralu, chyba, że za Słowian uznać Stawenoi, co niektórzy odczytują jako
     > > Slawenoi)).
     > > W Europie środkowej i wchodniej u schyłku starożytności żyło wiele
     > rozmaitych
     > >
     > > ludów przede wszystkim Bałtów, Celtów i Germanów, uzależnionych od Gotów.
     > W
     > > połowie Vw. na te tereny przybyli Hunowie, którzy zajęli miejsce Gotów i
     > > podbili ludy od Renu po Bałtyk i Wołgę (z wyjątkiem części Germanów, którz
     > y
     > > uciekli w granice państwa rzymskiego). Hunowie zmusili je do płacenia dani
     > ny.
     > > Wybieranej oczywiście w naturze Po upadku państwa Hunów ich miejsce na
     > kilkaset
     > >
     > > lat (co najmniej do r.800) zajęli Awarzy. Zdaniem Toynbiego byli to
     > koczownicy,
     > >
     > > którzy na terenach rolniczych zastąpili wypas bydła hodowlą ludności
     > rolniczej.
     > >
     > > Polegało to na tym, że okresie zimowym na dane terytorium przybywały grupy
     >
     > > Awarów, którzy kwaterowali tam do czasu, aż nie zużyli całości rezerw
     > żywności
     > > wieśniaków, potem przenosili się na teren sąsiedni. Było to niezwykle
     > dotkliwe
     > > dla tubylców, którym bardzo się obniżył poziom zycia i wymagało stałego
     > > dopływu nowych chłopów - niewolników, gdyż część starych bądź uciekała (ni
     > e
     > > bardzo było dokąd) bądź wymierała. Awarzy brali ich w niewolę w trakcie
     > wypraw
     > > na sąsiadów i na siebie wzajemnie. Rezultat był następujący: wieśniacy
     > > przesiedlani przez 300 lat na terenach od Adriatyku po bałtyk i Wołgę
     > utracili
     > > świadomość plemienną i własne języki przyjmując nowo ukształtowaną lingua
     > > franca - język słowiański (ich podstawą były języki bałtyjskie i germańśki
     > e,
     > z
     > > silną domieszką języka panów, czyli języków irańskich) (analogia do murzyn
     > ów
     > > amerykańskich).
     > > Za tą teorią przemawia jednolitość języka słowiańskiego aż do IX w., ki
     > edy
     > > to upadło państwo Awarów i podział ludności słowiańskiej na 2 warstwy:
     > > wojowników i niewolnych chłopów.
     > > Z kronik bizantyjskich wynika, że Awarzy w trakcie kolejnych wypraw brali
     > do
     > > niewoli dziesiątki tysięcy jeńców. Co się z nimi stało?
     > > Dalej, zauważcie, że sami ŚŁowianie na pytanie skąd pochodzą - odpowiadali
     >
     > > kronikarzom, że z Panonii! Jest to zrozumiałe, jak przypmnimy sobie, że ta
     > m
     > > było centrum państwa Awarów i punkt redystrybucji pochwyconych niewolników
     > .
     > > T.
     • titus_flavius Re: Polanie a Polacy 14.08.03, 11:20
      utah75 napisał:

      > titus_flavius napisał:
      >
      > > Ave,
      > > Sliwiński słusznie wywiódł, że nazwa Polanie jest nazwą sztuczną, powstałą
      > w
      > > celu okreslenia konglomeratu ludów wchodzących w skłąd państwa Mieszka i
      > > Bolesłąwa Chrobrego, a nazwą Polacy określano jeden z ludów im podległych,
      >
      > > zamieszkałych "regnum oblatum" przejęte po Czechach.
      >
      > co znaczy slusznie wywiodl? jak osadzic ta slusznosc? polanie bo zyli na
      > polach , drewlanie bo w lesie...gdzie tu jakas filozofia wyzszego rzedu?
      >
      > > Kim byli ci POlacy?
      > > Śliwińsk sugeruje, że był to odłama Czechów, ewentualnie plemię alańskie.
      >
      > Czesi to przypadek historii tak samo jak polanie. Zadne z tych plemion nie
      bylo
      >
      > madzrejsze, piekniejsze, silniejsze anizeli sasiedzi... I jedni i drudzy po
      > prostu wykorzystali zamet polityczny w owczesnej Europie i zbudowali dwa
      silne
      > ostrodki panstwowotworcze. Podstawa sukcesu czechow byly Wielkie Morawy- per
      > analogia potem bylo z Moskwa...Male ksiestewko zebralo ziemie zamieszkane
      przez
      >
      > etnicznie zblizonych Rusow bo inny osrodek- Nowogrod i Kijow byly rozbite w
      > pyl .... Tak samo zaistnieli przemyslidzi i podobnie polanie i piastowie.
      >
      >
      >
      > > Zauważcie jednak, że wschodni sąsiedzi określali Polaków mianem Lachów.
      > Wydaje
      > > sie, że przejście od formy Polacy do Lacy z punktu widzenia językoznawcze
      > go
      > > nie jest skomplikowane. Podobnie jak przejście od formy Wlacy, Wlachy do
      > formy
      > > Lacy, Lachy, Polachi, POlaki.
      > > Pod określeniami Wklacy i podobnymi rozumiano w średniowieczu romańską
      > ludność
      > > pasterską, która koczowała na terenach Bałkanów i Karpat.
      > > Moim zdaniem w zamieszaniu, które powstało po rozbiciu państwa Awarów, jed
      > no
      > z
      > > plemion wlaskich uchwyciło władzę na terenie "regnum oblatum".
      >
      > Awarowie naprawde nie stwoprzyli nigdy jakiegos jednego zwartego i
      > organizacyjnie sprawnego panstwa ala Rzym na bazie ktorego mogloby cos dalej
      > powstac i rozijac sie...To byl prymitywny lud koczowniczy, ktory sam mogl
      uczyc
      >
      > sie od osiadlych ludow...W zasadzie jedyny slad ktory prowadzilby do
      slusznosci
      >
      > takiej teorii brzmi- awarowie wraz ze slowianami uderzyli na Biznacjum. ALe
      tak
      >
      > samo wojowali Hunowie -mieli przy boku zawsze pleina sojusznicze w postaci
      > germanskich ostrogotow, swewow...ale to byli normalnio sojusznicy, moze
      > wystraszeni troche hunow ale jednak wolne i silne plemiona prowadzace przy
      boku
      >
      > Hunow swa wlasna polityke...Najslynniejsz hunska bitwa na Polach
      > Katalaunijskich to de facto bitwa germanow miedzy soba...bitwa w istocie o
      > miejsce w germanskim wowczas swiecie. Podobnie bylo zapewne ze slowianami.
      > Owszem pewnie zmusili oni do sojuszu i uleglosci plemiona Slowian, zabrali
      ich
      > na wojne z Bizancjum, bili sie ich wojami z innymi slowianami ale potem
      szybki
      > Awarowie sie wyniesli a Slowianie zaczeli budowac swoje wlasne silne panstwa
      > podobniejak czynili to germanowie po opuszcenieu Europy przez
      Hunow....Zrestza
      > to opuszczenie jest mocno umowne bo w skrocie chodzi o to ze silneijszy etnos
      > wchlania slabszy- Hunowie wygineliw bitwach, czesc stala sie Germanami
      plodzac
      > nastepne pokolenia, czesc rzeczywiscie wyjechala...
      >
      > > T.
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > titus_flavius napisał:
      > >
      > > > Ave,
      > > > zainspirowało mnie Studium Historii Toynbeego. W pewnym miejscu napis
      > ał on
      > >
      > > > fragment o Słowianach. Wg niego rozprzestrzenianie się Słowian było
      > > spowodowane
      > > >
      > > > działalnością Awarów. Awarowie na terenie podbitej Europy Wschodniej
      > > zajmowali
      > > >
      > > > się "hodowlą" miejcowej ludności, która dostarczała im utrzymania. Tu
      > bylcy
      > >
      > > ci
      > > >
      > > > wskutek nieustannego przemieszania stworzyli dla wzajemnego porozumie
      > wania
      > >
      > > się
      > > > nowy język słowiański. I stąd się wzięli Słowianie.
      > > > Oto moja teoria, oparta na motywach z Toynbiego, ŚLiwińskiego i inny
      > ch:
      > > > Punktem wyjścia tej teorii jest przyjęcie, że ludu pod nazwą Słowian
      > ie ni
      > > e
      > > > było w starożytności (Ptolemeusz ich nie zauważył, chociaż opisał lud
      > y aż
      > > do
      > > > Uralu, chyba, że za Słowian uznać Stawenoi, co niektórzy odczytują ja
      > ko
      > > > Slawenoi)).
      > > > W Europie środkowej i wchodniej u schyłku starożytności żyło wiele
      > > rozmaitych
      > > >
      > > > ludów przede wszystkim Bałtów, Celtów i Germanów, uzależnionych od Go
      > tów.
      > > W
      > > > połowie Vw. na te tereny przybyli Hunowie, którzy zajęli miejsce Gotó
      > w i
      > > > podbili ludy od Renu po Bałtyk i Wołgę (z wyjątkiem części Germanów,
      > którz
      > > y
      > > > uciekli w granice państwa rzymskiego). Hunowie zmusili je do płacenia
      > dani
      > > ny.
      > > > Wybieranej oczywiście w naturze Po upadku państwa Hunów ich miejsce n
      > a
      > > kilkaset
      > > >
      > > > lat (co najmniej do r.800) zajęli Awarzy. Zdaniem Toynbiego byli to
      > > koczownicy,
      > > >
      > > > którzy na terenach rolniczych zastąpili wypas bydła hodowlą ludności
      > > rolniczej.
      > > >
      > > > Polegało to na tym, że okresie zimowym na dane terytorium przybywały
      > grupy
      > >
      > > > Awarów, którzy kwaterowali tam do czasu, aż nie zużyli całości rezerw
      >
      > > żywności
      > > > wieśniaków, potem przenosili się na teren sąsiedni. Było to niezwykle
      >
      > > dotkliwe
      > > > dla tubylców, którym bardzo się obniżył poziom zycia i wymagało stał
      > ego
      > > > dopływu nowych chłopów - niewolników, gdyż część starych bądź uciekał
      > a (ni
      > > e
      > > > bardzo było dokąd) bądź wymierała. Awarzy brali ich w niewolę w trakc
      > ie
      > > wypraw
      > > > na sąsiadów i na siebie wzajemnie. Rezultat był następujący: wieśniac
      > y
      > > > przesiedlani przez 300 lat na terenach od Adriatyku po bałtyk i Wołgę
      >
      > > utracili
      > > > świadomość plemienną i własne języki przyjmując nowo ukształtowaną li
      > ngua
      > > > franca - język słowiański (ich podstawą były języki bałtyjskie i germ
      > ańśki
      > > e,
      > > z
      > > > silną domieszką języka panów, czyli języków irańskich) (analogia do m
      > urzyn
      > > ów
      > > > amerykańskich).
      > > > Za tą teorią przemawia jednolitość języka słowiańskiego aż do IX w
      > ., ki
      > > edy
      > > > to upadło państwo Awarów i podział ludności słowiańskiej na 2 warstwy
      > :
      > > > wojowników i niewolnych chłopów.
      > > > Z kronik bizantyjskich wynika, że Awarzy w trakcie kolejnych wypraw b
      > rali
      > > do
      > > > niewoli dziesiątki tysięcy jeńców. Co się z nimi stało?
      > > > Dalej, zauważcie, że sami ŚŁowianie na pytanie skąd pochodzą - odpowi
      > adali
      > >
      > > > kronikarzom, że z Panonii! Jest to zrozumiałe, jak przypmnimy sobie,
      > że ta
      > > m
      > > > było centrum państwa Awarów i punkt redystrybucji pochwyconych niewol
      > ników
      > > .
      > > > T.
     • titus_flavius Re: Polanie a Polacy 14.08.03, 11:30
      utah75 napisał:

      >
      > co znaczy slusznie wywiodl? jak osadzic ta slusznosc? polanie bo zyli na
      > polach , drewlanie bo w lesie...gdzie tu jakas filozofia wyzszego rzedu?

      Ave,
      to się nazywa ludowa etymologia. Po raz pierwszy forma zbliżona do Polan
      pojawia się na określenie władztwa Chrobrego ok. 998r. w żywocie św. Wojciecha
      Kanapariusza. Używa on jednakże określenia Palanowie! Jest jedna z form nazwy
      Alanowie, jak podaje Śliwiński. A bardzo odległa od określenia Polacy.
      Wcześniej brak jest w źrółach nazwy na określenie ludu i państwa Mieszka.
      Pojawiaja się nazwy: Licikawicy, ludzie Mieszka (Widukind), państwo Mieszka
      (ibn Jakub), państwo gnieźnieńskie (dagome iudex). Wyraźnie oznacza to, że ani
      Chrobry, ani obcy nie potrafili zwięźle nazwać jego poddanych i państwa.
      Kanapariusz więc niejako wstrzelił sie w potrzebę stworzenia nazwy, a ponieważ
      jego żywot był szeroko czytany, nazwa upowszechniła się. Korzystne dla niej
      było także to, że świeżo pozyskane przez Mieszka potężne plemię nosiło podobną
      nazwę - Polacy. Stąd nastąpiła pewna adaptacja formy Kanapariusza i z Palan
      zrobili się Polanie.
      T.

     • titus_flavius Re: Polanie a Polacy 14.08.03, 11:45
      utah75 napisał:
      > takiej teorii brzmi- awarowie wraz ze slowianami uderzyli na Biznacjum. ALe
      tak
      >
      > samo wojowali Hunowie -mieli przy boku zawsze pleina sojusznicze w postaci
      > germanskich ostrogotow, swewow...ale to byli normalnio sojusznicy, moze
      > wystraszeni troche hunow ale jednak wolne i silne plemiona prowadzace przy
      boku

      Ave,
      różnica pomiędzy Germanami i Słowianami jest istotna. Słowianie najwyraźniej
      nie ogrywali samodzielnej roli politycznej. Kroniki bizantyjskie nie notują
      nazwy ani jednego wodza - Słowianina aż do schyłku wieku VI.
      Owszem, nie wykluczam, że obok masy słowiańskich niewolników były także grupy
      słowianojęzycznych wojowników, którzy chętnie współdziałali z Awarami.Nie
      działały one jednak samodzielnie, nawet, gdy tylko oni napadali na Bizancjum.
      Kronikarze bizantyjscy przypuszczali zwykle, że działo się to z inspiracji
      Awarów.
      T.
      • pawelekok1 Re: Polanie a Polacy 15.08.03, 01:02
       Ave, Sława, Witaj, czy jak sobie życzysz,

       Czy słyszałeś o pomyśle, że imię Belizariusz ma rodowód słowiański (Beli Car).
       Sądząc z Twoich wypowiedzi nie muszę Ci tłumaczyć kto to był Belizariusz i na
       jakie ewentualnie manowce mogłaby wpuścić nas dyskusja na ten temat. A swoją
       drogą masz faktycznie rację (z tym jednym ewentualnym wyjątkiem) o braku
       jakichkolwiek imiom słowiańskich (oczywiście godnych zapisania w kronikach) z
       tego okresu. Szykuję trochę odpowiedzi na niektóre wywołania mnie do tablicy w
       tym wątku. Nie ma zresztą w tym nic dziwnego skoro sam ten wątek
       zainicjowałem. Moje milczenie wynikało głównie z faktu, że w tzw. międzyczasie
       skończył mi się urlop. Bardziej aktywny będę w czasie weekendów. Niestety
       niektórzy z nas muszą pracować. A niniejszy wątek wywołałem tylko dlatego,
       żeby mi w tymżesz międzyczasie kompletnie nie umknął. Osobiście uważam go za
       poboczny, mało prawdopodobny i równie mało interesujący.

       Pozdrawiam
       Paweł
   • utah75 Re: pochodzenie Słowian 14.08.03, 10:45
    titus_flavius napisał:

    > Ave,
    > zainspirowało mnie Studium Historii Toynbeego. W pewnym miejscu napisał on
    > fragment o Słowianach. Wg niego rozprzestrzenianie się Słowian było
    spowodowane
    >
    > działalnością Awarów. Awarowie na terenie podbitej Europy Wschodniej
    zajmowali
    >
    > się "hodowlą" miejcowej ludności, która dostarczała im utrzymania. Tubylcy
    ci
    >
    > wskutek nieustannego przemieszania stworzyli dla wzajemnego porozumiewania
    się
    > nowy język słowiański. I stąd się wzięli Słowianie.

    Taka wersja Denikenowska troche...

    > Oto moja teoria, oparta na motywach z Toynbiego, ŚLiwińskiego i innych:
    > Punktem wyjścia tej teorii jest przyjęcie, że ludu pod nazwą Słowianie nie
    > było w starożytności (Ptolemeusz ich nie zauważył, chociaż opisał ludy aż do
    > Uralu, chyba, że za Słowian uznać Stawenoi, co niektórzy odczytują jako
    > Slawenoi)).
    > W Europie środkowej i wchodniej u schyłku starożytności żyło wiele
    rozmaitych
    >
    > ludów przede wszystkim Bałtów, Celtów i Germanów, uzależnionych od Gotów.

    O jakim zasiegu geograicznym i jakich czasach mowisz dokladnie? Goci byli
    jednym z plemion co najwyzej chodzi Ci o Germanow ogolem? Nikt nikogo nie
    uzaleznial a juz na pewno nie Goci Baltow...

    W
    > połowie Vw. na te tereny przybyli Hunowie, którzy zajęli miejsce Gotów i
    > podbili ludy od Renu po Bałtyk i Wołgę (z wyjątkiem części Germanów, którzy
    > uciekli w granice państwa rzymskiego).

    jaki Baltyk......slady Hunow i ch okolo 100 lat pobytu w Europie to nie legendy
    Kimeryjczykow. To czasy starozytne ale udokumentowane. Nawet slynny Attyla
    tonie jakis dzikus ale zakladnik na dworze cesarskim...Aecjusz odwrotnie...Nie
    mozna sobie wiec mowic ze Hunowie stworzyli SOBIE imperium od Baltyku po Ural...


    Hunowie zmusili je do płacenia daniny.
    > Wybieranej oczywiście w naturze Po upadku państwa Hunów ich miejsce na
    kilkaset
    >
    > lat (co najmniej do r.800) zajęli Awarzy.

    Bzdura. Poczytaj najpierw o relacjach Hunowie-Rzym-Biznancjum-Panstwa
    Germanskie a dopiero potem skracaj historie. Po smierci Attyli w czasie nocy
    weselnej w zasadzie skonczyla sie epoka Hunow w Europie. To byla polowa V
    wieku...o Awarach swiat jeszcze nie slyszal. Nastepne 200 lat to era germanow i
    to tez po kolei wizy-, -ostro- gotow wreszcie longobardow i frankow.

    Zdaniem Toynbiego byli to koczownicy,
    >
    > którzy na terenach rolniczych zastąpili wypas bydła hodowlą ludności
    rolniczej.
    >
    > Polegało to na tym, że okresie zimowym na dane terytorium przybywały grupy
    > Awarów, którzy kwaterowali tam do czasu, aż nie zużyli całości rezerw
    żywności
    > wieśniaków, potem przenosili się na teren sąsiedni. Było to niezwykle
    dotkliwe
    > dla tubylców, którym bardzo się obniżył poziom zycia i wymagało stałego
    > dopływu nowych chłopów - niewolników, gdyż część starych bądź uciekała (nie
    > bardzo było dokąd) bądź wymierała. Awarzy brali ich w niewolę w trakcie
    wypraw
    > na sąsiadów i na siebie wzajemnie.

    Awarowie byli tylko jednym z kolejnych fal stepowcow w Europie. Nie przypisujmy
    im jakis nadludzkich cech. NAwet ci slynni Hunowie nie byli tacy nie do pobicia
    jakjuz napisalem wczesniej. Owszem wszystkie plemiona koczownicze umialy
    wojowac, grabic itd. ale wiele wynikalo tak naprawde z istneijacych w owym
    czasie stosunkow miedzy plemionami osiadlymi. Awarowie wpadli w pustke i
    balagan po Germanach ktorzy wyniesli sie na zachod i stad ich sukcesy. ALe
    sukcesy zadnego stepowego ludu nie byly trwale ani wieczne- poprostu co innego
    najechac, spalic i uciec a co innego tochyc dlugoletnie wojny na
    wyniszczeinie...

    Rezultat był następujący: wieśniacy
    > przesiedlani przez 300 lat na terenach od Adriatyku po bałtyk i Wołgę
    utracili
    > świadomość plemienną i własne języki przyjmując nowo ukształtowaną lingua
    > franca - język słowiański (ich podstawą były języki bałtyjskie i germańśkie,
    z
    > silną domieszką języka panów, czyli języków irańskich) (analogia do murzynów
    > amerykańskich).

    Te jezyki nie byly podstawa i tyle. Wiec twoje glowne zalozenie jest bzdurne.
    Posluchaj tego comowia lingwisci. Jezyk sztuczny charakteryzuje sie pewnymi
    cechami ktorycj cos co mozna by nazwac praslowianskim nie wykazuje.
    Podobienstwa leksyklane -nieliczne z iranskiego a liczniejsze z germanskich i
    baltyjskich to kwestia zupelnie innych procesow jezykowych

    > Za tą teorią przemawia jednolitość języka słowiańskiego aż do IX w., kiedy
    > to upadło państwo Awarów i podział ludności słowiańskiej na 2 warstwy:
    > wojowników i niewolnych chłopów.

    tak jasne. Ja slyszlaem ze niektorzy Awarowie do dzis jeszcze zadza
    Polska...Istnieje olbrzymia szansa ze zaden awarski oddzial nawet nie
    pzrekroczyl Karpat i nei dotarl na obszar Polski za szczytu ich potegi a ty
    mowisz o istnieniu panstwa awarskiego w IX wieku....


    > Z kronik bizantyjskich wynika, że Awarzy w trakcie kolejnych wypraw brali do
    > niewoli dziesiątki tysięcy jeńców. Co się z nimi stało?
    > Dalej, zauważcie, że sami ŚŁowianie na pytanie skąd pochodzą - odpowiadali
    > kronikarzom, że z Panonii! Jest to zrozumiałe, jak przypmnimy sobie, że tam
    > było centrum państwa Awarów i punkt redystrybucji pochwyconych niewolników.
    > T.
    Sa tacy ktorzy jeszcze dzis uwazaja ze pochodza z marsa. Jacy Slowianie tak
    twierdza? Na jakiej podstawie to piszesz?

    Rozumiem ze idea Awarskiego panstwa niewolnikow jest nosna jako scenariusz
    filmu fantasy ale nie mozna sobie dowolnie interpretowac historii...Rownie
    dobrze moge napisac ze potomkowie Gotow pozostali na ziemiach polskich w czasie
    ich wedrowek po europie, po czym zagonili do roboty prymitywnych slowian jak ci
    juz przywedrowali nad wisle i wreszcie pzry pomocy swych kuzynow gotow
    szwedzkich ktorzy zostali w prasiedzibach istali sie potem waregami podbili
    polske , rus itd... i co fajna teoria? bo m,nie sie podoba. bo po pierwsze
    udowadnia czemu ziemie polskie byly wolne od najazdow wikingow, po wtore mamy
    podzial na kasty -wojownicy i pikusie rolnicy, wreszczie wiemy skad taka nasza
    milosc do wazow. A no i pamietajmy ze wikingowie to zawsze sie umieli bic wiec
    nie dziwi ze tluklismy wszystkich wokol.




    • titus_flavius Re: pochodzenie Słowian 14.08.03, 11:35
     utah75 napisał:
     > Sa tacy ktorzy jeszcze dzis uwazaja ze pochodza z marsa. Jacy Slowianie tak
     > twierdza? Na jakiej podstawie to piszesz?

     Ave,
     Nestor w Powieści minionych lat, wyd. Ossolineum s. 5.
     Podobnie w kronice Helmolda, ale nie mam jej przed sobą.
     T.
  • titus_flavius Dolne Łużyce 14.08.03, 09:31
   Ave,
   ŚLiwiński sugeruje, ż kolebką państwa Mieszka były Dolne Łużyce.
   Nie jestem językoznawcą, ale nasunęły mi się pewne spostrzeżenia. Otóż języki
   górno i dolno łużycki, mimo wielkich podobieństw, różnią się od siebie podobnie
   jak języki czeski i polski. Otóż w języku dolnołużyckim wymawia się :G", które
   z kolei w górnołużyckim zostało wyparte przez "H" np. "grod" i hrod"..
   T.
   • ignorant11 Re: Dolne Łużyce Podoba mi się 14.08.03, 14:03
    titus_flavius napisał:

    > Ave,
    > ŚLiwiński sugeruje, ż kolebką państwa Mieszka były Dolne Łużyce.
    > Nie jestem językoznawcą, ale nasunęły mi się pewne spostrzeżenia. Otóż języki
    > górno i dolno łużycki, mimo wielkich podobieństw, różnią się od siebie
    podobnie
    >
    > jak języki czeski i polski. Otóż w języku dolnołużyckim wymawia się :G",
    które
    > z kolei w górnołużyckim zostało wyparte przez "H" np. "grod" i hrod"..
    > T.


    Sława!

    POdoba mi się ta teza, bo bedzie podstawą do zgłoszenia pretensji do Dolnych
    Łuzyc, a może i do całej Brandenburgii...

    Ciekawe skąd ta nazwa niemiecka: spalony gród, grody?
   • pawelekok1 A co z ukraińskim? 16.08.03, 06:29
    Witaj,

    Przepraszam, że w tym miejscu odwracam dyskusję w całkiem odwrotnym
    (geograficznie) kierunku.

    Wbrew twierdzeniom uczonych rosyjskich a później sowieckich (co w praktyce
    wychodzi na to samo), wydaje się, że po tatarskich i litewskich spustoszeniach
    Ukrainę zasiedlili w XVI i XVII w. przede wszystkim osadnicy wywodzący się z
    terenów Mazowsza i Wielkopolski (chociażby biorąc dla przykładu rodowód
    Chmielnickiego). (Oczywiście nie jedynie. Dzikie Pola przyciągały masę
    awanturników najróżniejszych nacji).

    Zawsze odonosiłem wrażenie, że język ukraiński (mający wbrew pozorom bardzo
    mało wspólnego z wcześniejszym językiem Wielkiego Księstwa Kijowskiego)
    najbardziej przypomina mi rosyjski, tyle tylko, że w sposób w jaki naturalnie
    i podświadomie używają go Polacy (akcent, wymowa, przyzwyczjenia gramatyczne).
    Podobnie jak ty, nie jestem językoznawcą, ale powyższe wrażenie m.in.
    potwierdził mi kolega, który nie będąc wcześniej w żaden sposób szkolony z
    jęz. ukraińskiego musiał wykonać pewne tłumaczenia na ten jęz. z polskiego. Z
    kolei zupełnie nie wyszło mu to samo z białoruskim. Nie muszę tu chyba
    tłumaczyć, że dla trochę starszego pokolenia wykształconych Polaków jęz.
    rosyjski nie jest językiem całkowicie obcym.

    Co ciekawe, współczesna kultura ukraińska ma rodowód zdecydowanie chłopski i
    ma (dla Polaków) bardzo dużą siłę przyciągania (ach te ukraińskie dumki). Z
    kolei współczesna kultura polska ma rodowód zdecydowanie szlachecki. Ani
    wpływy głównie niemieckiego i żydowskiego mieszczaństwa, ani wpływy
    obyczajowości stłamszonych, bezgranicznie wykorzystywanych i upodlonych
    wieśniaków nie odcisnęły na niej decydującego piętna (trochę tu może
    presadzam, ale chyba nie jest przypadkiem, że najciekawsze i najbogatsze
    przykłady chłopskiej kultury polskiej powstały na obrzeżach, gdzie dominacja
    szlachecka nie była tak przytłaczająca - np. Ślązacy, Kurpie, Kaszubi).
    Zwłaszcza, że praktycznie została stworzona w XIX w. przez wywodzącą się z
    drobnej szlachty tzw. inteligencję. Dla przykładu: masa głównie chłopskiego
    pochodzenia polskich imigrantów w Kanadzie z przełomu XIX i XX w. uległa
    szybkiemu wynarodowieniu. I to wcale nie na rzecz dominującej w Kanadzie
    kultury wywodzącej się od osadników francuskojęzycznych, ani tych o rodowodzie
    anglosaskim, tylko właśnie na rzecz kultury ukraińskiej.

    Ciekaw jestem, co o tym pomyśle sądzą zawodowi językoznawcy.

    Pozdrawiam
    Paweł
    • titus_flavius Re: A co z ukraińskim? 17.08.03, 13:14
     Ave,
     chłopi polscy byli b. licznie osiedlani na Ukrainie od czasów Unii Lubelskiej,
     gdzie szybko się polonizowali. Ludność Ukrainy w ciągun 100 lat (1569-1648)
     wzrosła 3-krotnie!
     To z tych czasów należy datować wpływy językowe polskie na język ukraiński.
     Litaracki ukraiński został bowiem oparty na dialekcie połtawskim, tj z terenów
     utraconych przez Polskę już w XVIIw.
     T.



     pawelekok1 napisał:

     > Witaj,
     >
     > Przepraszam, że w tym miejscu odwracam dyskusję w całkiem odwrotnym
     > (geograficznie) kierunku.
     >
     > Wbrew twierdzeniom uczonych rosyjskich a później sowieckich (co w praktyce
     > wychodzi na to samo), wydaje się, że po tatarskich i litewskich
     spustoszeniach
     > Ukrainę zasiedlili w XVI i XVII w. przede wszystkim osadnicy wywodzący się z
     > terenów Mazowsza i Wielkopolski (chociażby biorąc dla przykładu rodowód
     > Chmielnickiego). (Oczywiście nie jedynie. Dzikie Pola przyciągały masę
     > awanturników najróżniejszych nacji).
     >
     > Zawsze odonosiłem wrażenie, że język ukraiński (mający wbrew pozorom bardzo
     > mało wspólnego z wcześniejszym językiem Wielkiego Księstwa Kijowskiego)
     > najbardziej przypomina mi rosyjski, tyle tylko, że w sposób w jaki naturalnie
     > i podświadomie używają go Polacy (akcent, wymowa, przyzwyczjenia
     gramatyczne).
     > Podobnie jak ty, nie jestem językoznawcą, ale powyższe wrażenie m.in.
     > potwierdził mi kolega, który nie będąc wcześniej w żaden sposób szkolony z
     > jęz. ukraińskiego musiał wykonać pewne tłumaczenia na ten jęz. z polskiego. Z
     > kolei zupełnie nie wyszło mu to samo z białoruskim. Nie muszę tu chyba
     > tłumaczyć, że dla trochę starszego pokolenia wykształconych Polaków jęz.
     > rosyjski nie jest językiem całkowicie obcym.
     >
     > Co ciekawe, współczesna kultura ukraińska ma rodowód zdecydowanie chłopski i
     > ma (dla Polaków) bardzo dużą siłę przyciągania (ach te ukraińskie dumki). Z
     > kolei współczesna kultura polska ma rodowód zdecydowanie szlachecki. Ani
     > wpływy głównie niemieckiego i żydowskiego mieszczaństwa, ani wpływy
     > obyczajowości stłamszonych, bezgranicznie wykorzystywanych i upodlonych
     > wieśniaków nie odcisnęły na niej decydującego piętna (trochę tu może
     > presadzam, ale chyba nie jest przypadkiem, że najciekawsze i najbogatsze
     > przykłady chłopskiej kultury polskiej powstały na obrzeżach, gdzie dominacja
     > szlachecka nie była tak przytłaczająca - np. Ślązacy, Kurpie, Kaszubi).
     > Zwłaszcza, że praktycznie została stworzona w XIX w. przez wywodzącą się z
     > drobnej szlachty tzw. inteligencję. Dla przykładu: masa głównie chłopskiego
     > pochodzenia polskich imigrantów w Kanadzie z przełomu XIX i XX w. uległa
     > szybkiemu wynarodowieniu. I to wcale nie na rzecz dominującej w Kanadzie
     > kultury wywodzącej się od osadników francuskojęzycznych, ani tych o
     rodowodzie
     > anglosaskim, tylko właśnie na rzecz kultury ukraińskiej.
     >
     > Ciekaw jestem, co o tym pomyśle sądzą zawodowi językoznawcy.
     >
     > Pozdrawiam
     > Paweł
    • ignorant11 Re: A co z ukraińskim? 27.08.03, 21:59
     pawelekok1 napisał:

     > Witaj,
     >
     > Przepraszam, że w tym miejscu odwracam dyskusję w całkiem odwrotnym
     > (geograficznie) kierunku.
     >
     > Wbrew twierdzeniom uczonych rosyjskich a później sowieckich (co w praktyce
     > wychodzi na to samo), wydaje się, że po tatarskich i litewskich
     spustoszeniach
     > Ukrainę zasiedlili w XVI i XVII w. przede wszystkim osadnicy wywodzący się z
     > terenów Mazowsza i Wielkopolski (chociażby biorąc dla przykładu rodowód
     > Chmielnickiego). (Oczywiście nie jedynie. Dzikie Pola przyciągały masę
     > awanturników najróżniejszych nacji).
     >
     > Zawsze odonosiłem wrażenie, że język ukraiński (mający wbrew pozorom bardzo
     > mało wspólnego z wcześniejszym językiem Wielkiego Księstwa Kijowskiego)
     > najbardziej przypomina mi rosyjski, tyle tylko, że w sposób w jaki naturalnie
     > i podświadomie używają go Polacy (akcent, wymowa, przyzwyczjenia
     gramatyczne).
     > Podobnie jak ty, nie jestem językoznawcą, ale powyższe wrażenie m.in.
     > potwierdził mi kolega, który nie będąc wcześniej w żaden sposób szkolony z
     > jęz. ukraińskiego musiał wykonać pewne tłumaczenia na ten jęz. z polskiego. Z
     > kolei zupełnie nie wyszło mu to samo z białoruskim. Nie muszę tu chyba
     > tłumaczyć, że dla trochę starszego pokolenia wykształconych Polaków jęz.
     > rosyjski nie jest językiem całkowicie obcym.
     >
     > Co ciekawe, współczesna kultura ukraińska ma rodowód zdecydowanie chłopski i
     > ma (dla Polaków) bardzo dużą siłę przyciągania (ach te ukraińskie dumki). Z
     > kolei współczesna kultura polska ma rodowód zdecydowanie szlachecki. Ani
     > wpływy głównie niemieckiego i żydowskiego mieszczaństwa, ani wpływy
     > obyczajowości stłamszonych, bezgranicznie wykorzystywanych i upodlonych
     > wieśniaków nie odcisnęły na niej decydującego piętna (trochę tu może
     > presadzam, ale chyba nie jest przypadkiem, że najciekawsze i najbogatsze
     > przykłady chłopskiej kultury polskiej powstały na obrzeżach, gdzie dominacja
     > szlachecka nie była tak przytłaczająca - np. Ślązacy, Kurpie, Kaszubi).
     > Zwłaszcza, że praktycznie została stworzona w XIX w. przez wywodzącą się z
     > drobnej szlachty tzw. inteligencję. Dla przykładu: masa głównie chłopskiego
     > pochodzenia polskich imigrantów w Kanadzie z przełomu XIX i XX w. uległa
     > szybkiemu wynarodowieniu. I to wcale nie na rzecz dominującej w Kanadzie
     > kultury wywodzącej się od osadników francuskojęzycznych, ani tych o
     rodowodzie
     > anglosaskim, tylko właśnie na rzecz kultury ukraińskiej.
     >
     > Ciekaw jestem, co o tym pomyśle sądzą zawodowi językoznawcy.
     >
     > Pozdrawiam
     > Paweł


     Sława!

     Chyba gdzieś juz wspominałem o szybko postępującej ukrainizacji wsród polskiego
     ludu...
     Sporo o tym pisał Jasienica.

     Warto zwrócić na (anty)równoległy proces polonizacji ukraińskich elit.

     Ciekawe dlaczego wąłsnie ukraińska kultura jest dla Polaków tak bardzo nośna?
     Wszystko to swiadczy o wielkim pokrewieństwie polsko-ukraińskim, dozuce jeszcze
     wpólna nazwę założycieli obu narodów: Polanie...

     Ciekawia mnie też wspomniane przez Ciebie różnice pomiędzy staroruskim(
     kijowskim) i wspólczesnycm ukraińskim.

     Wspomniany Jasienica cytował adres Sejmu Litewskiego do króla, który brzmiał
     jakby polski dialekt wileński...

     To jak to jest z tymi ruskimi językami?

     Pozdrawiam!
  • titus_flavius ad Varta fluvium 14.08.03, 15:11
   Ave,
   wynika stąd, że tylko do Warty sięgało państwo Mieszka. W średniowieczu
   stosunek lenny miał charakter osobisty, łączył osoby, a nie był składany z
   danego terytorium.
   T.
  • rycho7 Alanowie z wypalonymi mozgami 15.08.03, 14:54
   Pochodzenie elit tworzacych Polske u jej zarania z okolic Magdeburga jest
   koncepcja dosc logiczna. Styk z cywilizacja panstwa Frankow pozwolil tym elitom
   na poznanie metod i zalet panstwa. Taka mozliwosc dla ludu z okolic Kruszwicy
   byla znikoma. Czasowo proces ten zbiega sie z tworzeniem Marchii Wschodnich
   nastawionych na chrystianizacje Slowian i podporzadkowanie ich interesom
   frankonskim. Akurat przed chwila przeczytalem na niemieckim serwerze, ze
   Waregowie wywodza sie ze wschodniego Slzwik-Holsztynu czyli tez z pogranicza.
   Byly to tereny osadnictwa slowianskiego i do tej pory jakas okolica nazywa sie
   Wagrien. Licikavice Mieszka I jak i Waregowie moga byc jakas mieszanka
   germansko-slowianska chyba glownie kulturowa i panstwowotworcza. Zamiast
   walczyc z naporem germanskim wybrali role elity wsrod glupszych (mniej
   wyksztalconych) od siebie. Przyznam sie ze ja nie potrafie do tej pory zanadto
   rozroznic Normanow, Wikingow i Waregow. Ponoc to rozne nazwy tej samej
   spolecznosci morskich rabusiow. Mozliwe tez, ze byla to wspolnota lupiezcza a
   nie etniczna. Taka starsza Hanza. Totez udzial w tej spolecznosci awanturnikow
   slowianskich moze byc nieprzypadkowy i znaczny.

   Co do Alanow to przypomne tekst Eliota.
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=6994335&a=7065563
   Osteyńczycy to Alanowie, konkretnie ta częśc, która pozostała na M. Czarnym.
   Wiekszość razem z ludami germańskimi wzięła udział w wielkich wędrówkach na
   Imperium. Część tych Alanów osiedliła się w okolicach dzisiejszego Perpignan,
   część wraz z Wizygotami (i Wandalami) zakładała władztwo Wizygotów na płw.
   Iberyjskim, a część wraz z Wanadalami wywędrowała do płn. Afryki gdzie
   Wanadlowie założyli swoje państwo. Ci co pozostali na tzw. Wielkim Kaukazie
   zamieszkuja autonomiczne republiki w Rosji (Osetia Północna) i w Gruzji (Osetia
   Południowa). Jest ich wszystkiego coś ponad 0,5 mln.

   Gdy porownac to z tekstem wstepnym watku to zakrawa to na fantastyke
   demograficzna. Lud doskonale rozpoznawany przez owczesnych dziejopisarzy
   pojawia sie nagle niezauwazony w liczbie conajmiej 75 tysiecy w okolicach
   Magdeburga w X wieku. W tamtych czasach 2 razy po 10 tysiecy konnych to byla
   armia imperialna. Niewiele wiecej bylo Awarow. Cala wspolczesna Polske
   zamieszkiwalo wtedy ponoc 1,2 miliona ludzi. Odliczajac Prusy, Pomorze,
   Mazowsze, Slask i Malopolske dostaniemy miejsce na maksimum 25 tysiecy rodzin
   wojownikow. Gospodarczo proporcja nie mogla przekroczyc 1 wojownik na 10
   rolnikow. Armia maleje do 6 tysiecznej druzyny rzezi-Mieszka I. Przy tej
   wielkosci populacji mogli to byc nawet Czukcze-Inuit z Grenlandii, ktorzy
   przyplyneli wraz z amerykanskimi konmi slowianskimi czajkami przez Kilonie (dla
   niedomyslnych to zdanie to zart). Faktem jest, ze z "takiego tlumu" moglo po
   rozproszeniu po calej Europie zostac jedynie 0,5 miliona Osetynczykow. Gdyby
   przyjac jeszcze jakakolwiek ciaglosc z Sarmatami to wyjasnialoby to legendy
   szlacheckie.

   Absolutnym nieporozumieniem jest stwierdzenie o urzymywaniu wewnatrz Polski
   stepu. Slowianie w stosunku do ludnosci poprzedniej pozostawiali znacznie
   wiecej kosci zwierzat lesnych niz zwierzat chodowanych. Dralowal wiec zapewne
   po 500 kilometrow do lasu aby spreparowac dla nas artefakty. Jako rolnicy znali
   sie na wypalaniu lasu. Stepowcy "Alanowie" mogli znac sposob gaszenia stepu
   poprzez kontr-ogien. Ale nie slyszalem jeszcze aby stepowcy sami z wlasnej woli
   wyzwalali Armagegdon pozaru stepu. Moze "Alanowie" w Polsce celowo redukowali
   populacje swych rodzin i stad podpalajac step. Ja do tej roboty zapedzalbym
   jedynie tesciowe. Autor tego pomyslu wywodzi sie zapewne ze stalinowsiej szkoly
   ujarzmiaczy przyrody poprzez zawracanie rzek. W Polsce dotychczas wystarczalo
   zawracanie kijem Wisly. Step na polnoc od Karpat konczy sie na wschod od Lwowa.
   A na poludniu w okolicach Mikulova i Nitry, czyli Pressburga wspolczesnie
   Bratyslawy. Praktycznie wiec ogranicza sie do wegierskiej puszty (pustka
   osadnicza). Wspolczesnie stepowieje Wielkopolska. Ale na ta zmiane klimatyczna
   trzeba bylo poczekach 1500 lat. To juz wlasciwa skala czasowa. Autor musial
   zastosowac iscie stalinowskie metody aby znalezc w Polsce miejsce dla
   stepowcow. Trafnie jednak wyczul, ze nie byli tymi stepowcami Germanie bo
   lepiej zadbaliby o polityczne podstawy panstwa wiazac je z biskupstwem zapewne
   z Passau.

   Pozdrawiam
   • pawelekok1 Re: Alanowie z wypalonymi mozgami 16.08.03, 18:02
    Drogi Rychu,

    Wybacz, że nie po kolei ustosunkuję się do Twoich zarzutów.

    1) Napisałeś: "Absolutnym nieporozumieniem jest stwierdzenie o utrzymywaniu
    wewnątrz Polski stepu." Odpowiem Ci, że "Absolutnym nieporozumieniem jest
    Twoja nadinterpretacja, jakoby czy to ja, czy autor przytaczanego przez mnie
    dzieła stwierdzał, że Polanie utrzymywali wewnątrz Polski step." Nawet nie
    przypominam sobie, abym w moich postach użył tego rzeczownika. Brak lasu nie
    równa się automatycznie wszechobecności stepu. Równie dobrze może to być pole,
    łąka, grupa drzew o charakterze raczej parkowym, bagno, jezioro, rzeka, czy
    inny nieużytek. Pisząc o wrogości Polan w stosunku do lasu, autorowi chodziło
    o zamiłowanie koczowników do otwartych przestrzeni. (Przynajmniej ja tak to
    zrozumiałem). Rolnicze pola w zupełności spełniają ten warunek, a poza tym
    wschodzące uprawy bardzo smakują koniom. W 1180 roku roku na zjeździe w
    Łęczycy zabroniono tego rodzaju praktyk jak tratowanie pól, czy puszczanie
    wiosną koni w szkodę. Autor sugeruje, że wcześniej było to jak najbardziej
    normalnym i powszechnym polańskim prawem i obyczajem.

    A swoją drogą to co tak wszyscy (prawie) uparli się na ten las. Mało kto zdaje
    sobie sprawę z tego, że dziś powierzchnia zajmowana przez lasy w Polsce jest
    większa niż była w średniowieczu (oczywiście są lokalne odstępstwa od tej
    zasady – inaczej sprawa wygląda np. dla rozległych obszarów Śląska, a także,
    oczywiście rozrastających się miejskich molochów). Zostało to potwierdzone
    m.in. badaniami AZP. Nie jest wykluczone, że od tysiącleci las na terenie
    Polski nie przekraczał 30% jej powierzchni. Obecna sytuacja jest efektem
    szerokiej akcji zalesiania w czasach PRL-u. Tyle tylko, że nastawiając się na
    najwydajniejszą ekonomicznie i najszybciej przyrastającą sosnę zmieniono
    dotychczasową strukturę zalesienia. Przedtem dla Polski charakterystyczny był
    las mieszany. W rezultacie zmienił się cały ekosystem i niektóre gatunki flory
    i fauny stały się rzadkie lub w ogóle przestały w Polsce występować, a w ich
    miejsce pojawiły się inne. Dlatego dzisiaj leśnicy usiłują przywrócić
    poprzednią strukturę i lasy wyłącznie sosnowe nie są praktycznie wysadzane.

    Słusznie też stwierdziłeś, że w pozostałościach po Słowianach dominowały kości
    zwierzyny leśnej nad kośćmi zwierząt hodowlanych. Tyle tylko, że nie dotyczyło
    to wszystkich bez wyjątku przebadanych stanowisk archeologicznych. Bywało też
    i na odwrót. O ile wiem, to nikt nie przeprowadził do tej pory dokładnych
    statystyk. Aby upolować leśną zwierzynę (sarnę, dzika czy zająca) nie trzeba
    koniecznie udawać się zaraz do lasu. Ona sama często z niego wychodzi i
    wchodzi w szkodę. W środku dużego miasta, na kawale łąki w pobliżu której jest
    ulokowana firma, w której pracuję, biegają sobie zające. Czytałem też, że
    willowe dzielnice Berlina nawiedzają dziki. A obecność rybitw nie świadczy o
    tym, że w pobliżu znajdują się akweny wodne, ale jedynie śmietniki. Nie
    wspominając już o łosiach urządzających sobie 100-kilometrowe piesze wycieczki
    nie przejmujących się tym, że przy okazji wychodzą z lasu. Poza tym zalesienie
    rzędu średnio 20%-30% powierzchni kraju jest w zupełności wystarczające aby
    takowa zwierzyna sobie świetnie radziła i dostatecznie licznie występowała. I
    nie trzeba w celu jej upolowania wędrować po 500 km. Dzisiaj w Polsce gęstość
    zaludnienia jest 30-krotnie większa niż w czasach wczesnego średniowiecza.
    Stan rosnącego zatłoczenia utrzymuje się w Europie od kilku stuleci. To
    właśnie jest podstawową przyczyną, dlaczego dzisiaj dziczyzna rzadko gości na
    naszych talerzach. Najczęściej w wyniku upolowania zająca samochodem. Ludzi
    jest więcej niż dziczyzny, ale kiedyś było odwrotnie. Jestem gotów się
    założyć, że i na terenie Francji znalazłyby się takie stanowiska z tego
    okresu, gdzie kości zwierzyny łownej obficie występowały. A przykład Francji
    przytoczyłem celowo. W owym okresie jej tereny zamieszkiwało około połowy
    ludności całej ówczesnej Europy.

    Podsumowując – obecność dziczyzny w menu nie jest żadnym dowodem na to, że
    ludzie mieszkali w lesie. I że to las był głównym źródłem ich utrzymania.
    Drwale i smolarze stanowili zapewne niewielki procent społeczeństwa. Nie
    jestem też tak całkiem przekonany, że w ówczesnej gospodarce rolnej dominowała
    metoda wypaleniskowa. Wydaje mi się, że są to raczej domniemania, którym dziś
    nie jesteśmy w stanie ani zaprzeczyć, ani ich potwierdzić. A jeśli nawet, to
    nie oznaczało to automatycznie konieczności dalekiego wędrowania. Równie
    dobrze można było co jakiś czas wracać z uprawami na pobliskie tereny, które
    las objął z powrotem w swe posiadanie. Wcale nie ruszając się z wioski.
    Natomiast rozległe połacie gęstego, bezludnego lasu na granicach zasiedlenia
    znakomicie wypełniają funkcje obronne.

    2) W swoim poście wspominasz, że (podobnie zresztą jak ja) nie za bardzo
    jesteś w stanie odróżnić Normanów, Wikingów i Waregów. Zdaje się, że również i
    im współcześni, a być może i oni sami mieli z tym czasem kłopot. Podobnie
    mogło być w kwestii Scytów, Sarmatów i Alanów. O tym jak ich postrzegano
    decydowało podobieństwo kultury, języka (tego nawet niekoniecznie) i
    obyczajów, a sama nazwa mogła być przechodnia. Oni sami nie zostawili nam
    wszak żadnych wskazówek, za kogo siebie uważali. Poza tym określenie “lud
    Alanów” nie musiało oznaczać, że w 100% składał się on z ludności pochodzenia
    alańskiego. Niekoniecznie musiano wtedy dbać o czystość rasową, a o przyjęciu
    do plemienia mogły decydować prezentowane kwalifikacje. O obliczu plemienia
    decydowało natomiast jego kierownictwo. Dla przykładu, czy firma która
    zatrudnia 6 Polaków, 7 Węgrów, 1 Czecha, 2 Niemców, 1 Holendra i 1 Anglika
    może być firmą polską? Otóż zapewniam Cię, że tak i tak jest przez otoczenie
    postrzegana. Decyduje o tym skład kapitału akcyjnego i cele dla których
    została powołana. A w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej posługuje się
    głównie jęz. polskim i angielskim. Tym ostatnim bynajmniej nie z grzeczności
    dla jedynego zatrudnionego w niej Anglika.

    Automatyczne przekładanie współczesnych stosunków ilościowych na inne epoki
    może prowadzić na manowce. Czy biorąc pod uwagę jedynie liczbę ludności
    dzisiejszej Mongolii moglibyśmy przypuszczać, jak wielką rolę Mongołowie
    odegrali kiedyś w historii? Poza tym, jak się wydaje, zaludnienie nisz
    ekologicznych dąży do naturalnej równowagi wynikającej z aktualnych
    możliwości. Podam taki przykład: zazwyczaj proporcje ludności Czech i Polski
    utrzymywały się w okolicach 40:100. Były jednak okresy, gdy ulegały one
    dramatycznemu zachwianiu – np. w Czechach po wojnie 30-letniej, czy w Polsce
    po II wojnie światowej nastąpił gwałtowny spadek liczby mieszkańców. Bardzo
    jednak szybko proporcje te wracały do stanu równowagi. Równowaga ta bywała
    przywracana przy pomocy ludności obcego etnicznie pochodzenia, co jednak w
    perspektywie czasu nie spowodowało zmiany tożsamości tych narodów. Z Alanami
    (i nie tylko) mogło być tak, że w sprzyjających warunkach, po zmianie miejsca
    zamieszkania, szybko rosła liczba ludności plemienia, nieproporcjonalnie do
    wzrostu zaludnienia u sąsiadów. Zauważyłem u Ciebie tendencję do zakładania
    równomierności i liniowości przebiegu procesów historycznych. Tymczasem w
    dziejach bardzo często odnotowujemy gwałtowne zmiany przedzielone długimi
    okresami stagnacji.

    3) W kwestii proporcji zakładanej liczebności plemienia Polan do pozostałych
    mieszkańców Polski, zarówno Ty, jak i inni krytycy zaprezentowanej hipotezy
    nie zauważacie paru istotnych jej elementów, lub w zależności od potrzeb
    własnej argumentacji dowolnie je przeinaczacie. Liczba 17 tys. nie była
    ilością stałej zawodowej armii, ale liczbą ogółu męskiej ludności plemienia
    zdolnej do noszenia broni. Armia zawodowa liczyła sobie 4 tys. pancernych,
    pozostałych 13 tys.
    • pawelekok1 Re: Alanowie z wypalonymi mozgami -ciąg dalszy 16.08.03, 18:03
     3) W kwestii proporcji zakładanej liczebności plemienia Polan do pozostałych
     mieszkańców Polski, zarówno Ty, jak i inni krytycy zaprezentowanej hipotezy
     nie zauważacie paru istotnych jej elementów, lub w zależności od potrzeb
     własnej argumentacji dowolnie je przeinaczacie. Liczba 17 tys. nie była
     ilością stałej zawodowej armii, ale liczbą ogółu męskiej ludności plemienia
     zdolnej do noszenia broni. Armia zawodowa liczyła sobie 4 tys. pancernych,
     pozostałych 13 tys. tarczowników – lekkiej, słabo uzbrojonej jazdy, a nie
     żadnej tam piechoty – bywało mobilizowanych bardzo sporadycznie, a masowo
     jedynie w sytuacji zagrożenia egzystencji państwa. Nie byli w ogóle używani w
     działaniach zaczepnych. Liczba 4 tys. zawodowo czynnych wojowników
     zdecydowanie mieści się w założonych przez Ciebie granicach 6 tys. jaką byłoby
     w stanie wytrzymać gospodarczo ówczesne państwo polskie. Chodzi tu oczywiście
     przede wszystkim o wysokie koszty uzbrojenia, wyszkolenia i utrzymania takich
     wojowników. A także o wysokie koszty hodowli, wyszkolenia i utrzymania koni
     bojowych.

     Wymagana jest proporcja co najmniej 10 rolników na jednego wojownika.
     Przyjmując liczby 75 tys. Polan i ok. 1 mln. ogółu ludności, mamy 12 niePolan
     na jednego Polanina. Nie widzę tu żadnej sprzeczności. Niby dlaczego Polanie
     mieliby posiadać własnych Polan rolników? Przecież podstawowym założeniem
     przedstawionej hipotezy, jest to, że Polanie byli koczownikami, którzy podbili
     ludność miejscową obracając praktycznie jej ogół w niewolników zajmujących się
     głównie uprawą roli i służących tychże Polan utrzymaniu. W razie potrzeby
     można było takiego rolnika zamienić na brzęczącą gotówkę. W takiej sytuacji
     rolnictwo musiało być jednym z najbardziej pogardzanych przez nich zajęć.
     Polanin, który miałby ochotę pokopać sobie w ogródku sam by sobie założył,
     może nie tyle pętlę na szyję, co kajdany na nogi. Zapewne chętnych po temu
     było niewielu. Jarosław Mądry uchodził w oczach sobie współczesnych za
     kompletnego dziwaka, ponieważ zajmował się tak nierycerskim hobby jak
     wędkarstwo.

     Utah_75 i inni uważają, że wyodrębnienie się rycerstwa i szlachty nastąpiło w
     sposób naturalny, z co bardziej energicznych przedstawicieli starszyzny
     plemiennej. Miałby to być proces dość długotrwały i w ramach danego plemienia
     dobrowolny, wynikający z koncepcji społecznego podziału zadań. Jedni żywią,
     drudzy bronią. Szkopuł tylko w tym, że biorąc pod uwagę to, co wiemy ze źródeł
     dotyczących Europy Zach. (odnośnie pozostałej części feudalnej Europy często
     mamy za mało źródeł aby się autorytatywnie w tej kwestii wypowiadać), proces
     ten prawie nigdzie nie przebiegał w ten sposób. Z reguły związany był z
     inwazją obcego ludu, który podbijał dane terytorium i stawał się klasą
     uprzywilejowaną, czasem dopuszczając też do władzy miejscową porzymską
     arystokrację, a czasem rezerwując wyłącznie dla siebie wszelkie przywileje.
     Dotyczy to nawet germańskich Niemiec, gdzie klasa uprzywilejowana wykształciła
     się w drodze podboju jednych plemion germańskich przez inne. W wielu
     przypadkach proces ten przebiegał dokładnie wg modelu zaproponowanego dla
     Polski przez Siwińskiego. A potwierdzonych przez źródła przykładów demokracji
     ludowej zarządzanej w drodze wiecu ogółu ludności mamy bardzo niewiele. Bez
     większych wątpliwości możemy wymienić tu Bałtów i Wieletów. Tylko warto
     pamiętać co później ludy te spotkało. Spośród wielu ludów bałtyjskich do
     dzisiaj swą tożsamość zachowało może 10%, a Wieleci zniknęli bez śladu.
     Natomiast w innych państwach wystąpiło zjawisko wzajemnej asymilacji kulturowo-
     językowej najeżdźców i podbitej ludności i wykształcenia się nowożytnych
     narodów.

     4) Ja przytoczonej koncepcji ani nie wymyśliłem, ani nie zamierzam jej za
     wszelką cenę bronić. Chcę tylko zwrócić uwagę, że dla Polski omawianego okresu
     mamy tak znikomą ilość źródeł pisanych, że w rezultacie 90% tego, co dzisiaj
     czytamy na ten temat w podręcznikach historii nie zostało w żaden sposób
     naukowo udowodnione, a jest jedynie mniej lub bardziej prawdopodobną
     spekulacją. I w ten właśnie sposób powinno być traktowane. A nie jako
     nienaruszalna świętość. Najprawdopodobniej wiele naszych wątpliwości nie
     zostanie nigdy rozstrzygniętych.

     Spośród wielu hipotetycznych wizji początków państwa Polskiego, wizja
     zaproponowana przez Siwińskiego jest jedną z bardziej spójnych, konsekwentnych
     i logicznych. I chyba na razie nie ma takich źródeł, które by jej zdecydowanie
     zaprzeczały. Inna sprawa, że potwierdzających ją jest też bardzo niewiele, ale
     praktycznie dotyczy to wszystkich funkcjonujących w niniejszym temacie hipotez.

     Pozdrawiam
     Paweł
     • rycho7 obca szlachta 18.08.03, 17:16
      pawelekok1 napisał:

      > Utah_75 i inni uważają, że wyodrębnienie się rycerstwa i szlachty nastąpiło w
      > sposób naturalny, z co bardziej energicznych przedstawicieli starszyzny
      > plemiennej.

      To akurat uwazam za wrecz nieprawdopodobne. Chlop para wolow moze uprawic jeden
      lan roli. Ziemia jest dobrem ogolniedostepnym. Wystarczy jedynie wypalic i
      wykarczowac nowy kawalek lasu. Na czym starszyzna moze sie wzbogacic? Jedynie
      na kradziezy, porywaniu sasiadow i sprzedawaniu ich w niewole. Efekt banicja
      lub poderzniecie gardla. Co innego obcy rzezimieszek. Jezdzacy na koniu.
      Znienacka napadajacy i szybko uciekajacy. Chroniacy sie w grodzie ze zgraja
      wojownikow. Narzucajacy wiare, ze jego wladza pochodzi od jedynie slusznego
      boga. Po trzech, czterech wiekach mozna nawet w to uwierzyc. Za panowania Alana
      Kazimierza Wielkiego.

      A wczesniej rzezimieszki pojawialy sie sporadycznie i nie prowadzily hodowli
      chlopow. Pojawiali sie zapewne od udomowienia konia czyli od 3000 pne. Mafia
      stale zmieniala nazwe gdy zmienial sie wodz na czele.
      • utah75 Re: obca szlachta 01.09.03, 13:24
       rycho7 napisał:

       > pawelekok1 napisał:
       >
       > > Utah_75 i inni uważają, że wyodrębnienie się rycerstwa i szlachty nastąpił
       > o w
       > > sposób naturalny, z co bardziej energicznych przedstawicieli starszyzny
       > > plemiennej.
       >
       > To akurat uwazam za wrecz nieprawdopodobne. Chlop para wolow moze uprawic
       jeden
       >
       > lan roli. Ziemia jest dobrem ogolniedostepnym. Wystarczy jedynie wypalic i
       > wykarczowac nowy kawalek lasu. Na czym starszyzna moze sie wzbogacic? Jedynie
       > na kradziezy, porywaniu sasiadow i sprzedawaniu ich w niewole.

       Witam ponownie. Niekoniecznie tak. Przejscie ze wspolnoty pierwotnej nie musi
       wiazac sie z procesem innym niz ekonomiczno-spolecznym. Nie potrzebna jest
       ingerencja z zewnatrz w postaci obcego etnosu narzucajacego swa wiare,
       zwyczaje, stosunki spoleczne...Proces dywersyfikacji w spoleczenstwie jest
       dosyc dobrze opisany w literaturze. Po prostu jedni zostaja kaplanami, inni
       wodzami a jeszcze inni mysliwymi-wojownikami, jedni pilnuja arsztatow tkackich
       inni lepia garnki , jeszcze inni zostaja kowalami ,platnerzami,cieslami-
       wszystko jestr bardziej kwestia ekonomiczna- pieniadza jako ekwiwalentu
       wartosci, specjalizacji produkcji zwiazanej z efektywnoscia jak i wymaganiami
       techniczno-organizacyjnymi, jak i kwestia wlasnosci...


       Efekt banicja
       > lub poderzniecie gardla. Co innego obcy rzezimieszek. Jezdzacy na koniu.
       > Znienacka napadajacy i szybko uciekajacy. Chroniacy sie w grodzie ze zgraja
       > wojownikow. Narzucajacy wiare, ze jego wladza pochodzi od jedynie slusznego
       > boga. Po trzech, czterech wiekach mozna nawet w to uwierzyc. Za panowania
       Alana
       >
       > Kazimierza Wielkiego.
       >
       > A wczesniej rzezimieszki pojawialy sie sporadycznie i nie prowadzily hodowli
       > chlopow. Pojawiali sie zapewne od udomowienia konia czyli od 3000 pne. Mafia
       > stale zmieniala nazwe gdy zmienial sie wodz na czele.

       Mafia moze byc wlasna co zreszta widac jak sie wlaczy telewizor smile. Zwycieski
       wodz mial estyme jak i parudziesieciu rzezimieszkow pod bronia gotowych
       przekonac opornych do posluszenstwa i porzadku. Proces mogl byc naturalny i
       automatyczny. W kazdej grupie wylania sie po jakims czasie przywodca i jego
       swita i to oni dyktuja warunki. Pojawiaja sie tez specjalisci - jeden lowi ryby
       drugi lepi garnki itd. Troche jak w tych reality shows w stylu amerykanskiego
       Survivals...



       • ignorant11 Re: obca szlachta 01.09.03, 23:14
        utah75 napisał:

        > rycho7 napisał:
        >
        > > pawelekok1 napisał:
        > >
        > > > Utah_75 i inni uważają, że wyodrębnienie się rycerstwa i szlachty nas
        > tąpił
        > > o w
        > > > sposób naturalny, z co bardziej energicznych przedstawicieli starszyz
        > ny
        > > > plemiennej.
        > >
        > > To akurat uwazam za wrecz nieprawdopodobne. Chlop para wolow moze uprawic
        > jeden
        > >
        > > lan roli. Ziemia jest dobrem ogolniedostepnym. Wystarczy jedynie wypalic i
        >
        > > wykarczowac nowy kawalek lasu. Na czym starszyzna moze sie wzbogacic? Jedy
        > nie
        > > na kradziezy, porywaniu sasiadow i sprzedawaniu ich w niewole.
        >
        > Witam ponownie. Niekoniecznie tak. Przejscie ze wspolnoty pierwotnej nie musi
        > wiazac sie z procesem innym niz ekonomiczno-spolecznym. Nie potrzebna jest
        > ingerencja z zewnatrz w postaci obcego etnosu narzucajacego swa wiare,
        > zwyczaje, stosunki spoleczne...Proces dywersyfikacji w spoleczenstwie jest
        > dosyc dobrze opisany w literaturze. Po prostu jedni zostaja kaplanami, inni
        > wodzami a jeszcze inni mysliwymi-wojownikami, jedni pilnuja arsztatow
        tkackich
        > inni lepia garnki , jeszcze inni zostaja kowalami ,platnerzami,cieslami-
        > wszystko jestr bardziej kwestia ekonomiczna- pieniadza jako ekwiwalentu
        > wartosci, specjalizacji produkcji zwiazanej z efektywnoscia jak i wymaganiami
        > techniczno-organizacyjnymi, jak i kwestia wlasnosci...

        +++Ignorant: hola, hola, do pieniądza, to jeszcze daleko...
        A całe wieki handlu wymiennego, jeszcze w średniowieczu mamy grzywny, placiwa,
        żelazne, mimo iż pieniądz dobrze juz był znany...
        Wcześniej jakieś grociki strzał, jako forma pieniądza...
        Ciekawe, czy jeszcze kamienne?

        >
        >
        > Efekt banicja
        > > lub poderzniecie gardla. Co innego obcy rzezimieszek. Jezdzacy na koniu.
        > > Znienacka napadajacy i szybko uciekajacy. Chroniacy sie w grodzie ze zgraj
        > a
        > > wojownikow. Narzucajacy wiare, ze jego wladza pochodzi od jedynie sluszneg
        > o
        > > boga. Po trzech, czterech wiekach mozna nawet w to uwierzyc. Za panowania
        > Alana
        > >
        > > Kazimierza Wielkiego.
        > >
        > > A wczesniej rzezimieszki pojawialy sie sporadycznie i nie prowadzily hodow
        > li
        > > chlopow. Pojawiali sie zapewne od udomowienia konia czyli od 3000 pne. Maf
        > ia
        > > stale zmieniala nazwe gdy zmienial sie wodz na czele.
        >
        > Mafia moze byc wlasna co zreszta widac jak sie wlaczy telewizor smile. Zwycieski
        > wodz mial estyme jak i parudziesieciu rzezimieszkow pod bronia gotowych
        > przekonac opornych do posluszenstwa i porzadku. Proces mogl byc naturalny i
        > automatyczny. W kazdej grupie wylania sie po jakims czasie przywodca i jego
        > swita i to oni dyktuja warunki. Pojawiaja sie tez specjalisci - jeden lowi
        ryby
        >
        > drugi lepi garnki itd. Troche jak w tych reality shows w stylu amerykanskiego
        > Survivals...
        >
        +++Ignorant: Warto przypomnieć, ze jeszcze do niedawna, wystepowali ludzie
        wielu specjalności: latem murował, robił w polu, zimą wyrabiał np łyżki z
        drewna, wiązał sieci, szył żagle, może ćwiczył fechtunek...
        Często z wiekiem zmieniał zawód np legionista osiadał na roli...


        >
        >
        • utah75 Re: obca szlachta 03.09.03, 11:45
         ignorant11 napisał:

         > utah75 napisał:
         >
         > > rycho7 napisał:
         > >
         > > > pawelekok1 napisał:
         > > >
         > > > > Utah_75 i inni uważają, że wyodrębnienie się rycerstwa i szlacht
         > y nas
         > > tąpił
         > > > o w
         > > > > sposób naturalny, z co bardziej energicznych przedstawicieli sta
         > rszyz
         > > ny
         > > > > plemiennej.
         > > >
         > > > To akurat uwazam za wrecz nieprawdopodobne. Chlop para wolow moze upr
         > awic
         > > jeden
         > > >
         > > > lan roli. Ziemia jest dobrem ogolniedostepnym. Wystarczy jedynie wypa
         > lic i
         > >
         > > > wykarczowac nowy kawalek lasu. Na czym starszyzna moze sie wzbogacic?
         > Jedy
         > > nie
         > > > na kradziezy, porywaniu sasiadow i sprzedawaniu ich w niewole.
         > >
         > > Witam ponownie. Niekoniecznie tak. Przejscie ze wspolnoty pierwotnej nie m
         > usi
         > > wiazac sie z procesem innym niz ekonomiczno-spolecznym. Nie potrzebna jest
         >
         > > ingerencja z zewnatrz w postaci obcego etnosu narzucajacego swa wiare,
         > > zwyczaje, stosunki spoleczne...Proces dywersyfikacji w spoleczenstwie jest
         >
         > > dosyc dobrze opisany w literaturze. Po prostu jedni zostaja kaplanami, inn
         > i
         > > wodzami a jeszcze inni mysliwymi-wojownikami, jedni pilnuja arsztatow
         > tkackich
         > > inni lepia garnki , jeszcze inni zostaja kowalami ,platnerzami,cieslami-
         > > wszystko jestr bardziej kwestia ekonomiczna- pieniadza jako ekwiwalentu
         > > wartosci, specjalizacji produkcji zwiazanej z efektywnoscia jak i wymagani
         > ami
         > > techniczno-organizacyjnymi, jak i kwestia wlasnosci...
         >
         > +++Ignorant: hola, hola, do pieniądza, to jeszcze daleko...
         > A całe wieki handlu wymiennego, jeszcze w średniowieczu mamy grzywny,
         placiwa,
         > żelazne, mimo iż pieniądz dobrze juz był znany...
         > Wcześniej jakieś grociki strzał, jako forma pieniądza...
         > Ciekawe, czy jeszcze kamienne?

         chodzilo mi o pieniadz jako ekwiwalent wymiany. taka role spelnialo
         niekoniecznie cops co my nazwalibysmy pieniadzem. moze byc i muszelka i ostrze
         zelazne i paciorek...


         >
         > >
         > >
         > > Efekt banicja
         > > > lub poderzniecie gardla. Co innego obcy rzezimieszek. Jezdzacy na kon
         > iu.
         > > > Znienacka napadajacy i szybko uciekajacy. Chroniacy sie w grodzie ze
         > zgraj
         > > a
         > > > wojownikow. Narzucajacy wiare, ze jego wladza pochodzi od jedynie slu
         > szneg
         > > o
         > > > boga. Po trzech, czterech wiekach mozna nawet w to uwierzyc. Za panow
         > ania
         > > Alana
         > > >
         > > > Kazimierza Wielkiego.
         > > >
         > > > A wczesniej rzezimieszki pojawialy sie sporadycznie i nie prowadzily
         > hodow
         > > li
         > > > chlopow. Pojawiali sie zapewne od udomowienia konia czyli od 3000 pne
         > . Maf
         > > ia
         > > > stale zmieniala nazwe gdy zmienial sie wodz na czele.
         > >
         > > Mafia moze byc wlasna co zreszta widac jak sie wlaczy telewizor smile. Zwycie
         > ski
         > > wodz mial estyme jak i parudziesieciu rzezimieszkow pod bronia gotowych
         > > przekonac opornych do posluszenstwa i porzadku. Proces mogl byc naturalny
         > i
         > > automatyczny. W kazdej grupie wylania sie po jakims czasie przywodca i jeg
         > o
         > > swita i to oni dyktuja warunki. Pojawiaja sie tez specjalisci - jeden lowi
         >
         > ryby
         > >
         > > drugi lepi garnki itd. Troche jak w tych reality shows w stylu amerykanski
         > ego
         > > Survivals...
         > >
         > +++Ignorant: Warto przypomnieć, ze jeszcze do niedawna, wystepowali ludzie
         > wielu specjalności: latem murował, robił w polu, zimą wyrabiał np łyżki z
         > drewna, wiązał sieci, szył żagle, może ćwiczył fechtunek...
         > Często z wiekiem zmieniał zawód np legionista osiadał na roli...
         >

         jasne ze tak. i nawet nadal tacy sa. ale nie zmienia to generalnie faktu ze
         taka byla istota przemian. Stad zreszta wziely sie cechowe
         ograniczenia...Platnerz to byl artysta w swoim zawodzie na przyklad. Mistrz
         znal technologie i uczyl swych czeladnikow. Pierwszy lepszy chlop nie mial
         pojecia jak wytopic zelazo i wykuc miecz. przyklad pozniejszy oczywiscie ale o
         to mniej wiecej chodzilo. Po prostu zmiany technologiczne powoduja ze juz nie
         kazdy moze robic wszystko i wreszcie oplaca sie zajac jedna wytworczoscia bo
         mozna z tego spokojnie wyrzyc-czyli np. jeden w wiosce staje sie kowalem bo i
         tak wszyscy potzrebuja zelaznych przedmiotow a nie kazdy bedzie musila miec
         kuznie....
         zreszta proces ten jest wyraznie widoczny dopiero przy wiekszej strukturze niz
         wiec czy osada...wladca musi podkreslac czyms swoj status. Stad potrzeba
         posiadania i wyrobu rzeczy luksusowych. Czesc oczywiscie to domena kupcow...
         Stad zreszta tez te sluzebne osady...poprostu chodzilo juz o skale produkcji
         nie jeden skotnik ale pol wsi...Taki proces nie jest czyms dziwnym ale wrecz
         naturalna sprawa. Tak powstawaly np. pierwsze wielkie cywilizacje miejskie na
         bliskim wschodzie- miejskie bo miasto bylo panstwem a przy owczesnej
         organizacji latwiej bylokontrolowac miasto z okolicznymi polami niz polacie
         ladu...


         >
         > >
         > >
         >
         >
         • ignorant11 Re: obca szlachta 03.09.03, 14:54
          utah75 napisał:

          > ignorant11 napisał:
          >
          > > utah75 napisał:
          > >
          > > > rycho7 napisał:
          > > >
          > > > > pawelekok1 napisał:
          > > > >
          > > > > > Utah_75 i inni uważają, że wyodrębnienie się rycerstwa i sz
          > lacht
          > > y nas
          > > > tąpił
          > > > > o w
          > > > > > sposób naturalny, z co bardziej energicznych przedstawiciel
          > i sta
          > > rszyz
          > > > ny
          > > > > > plemiennej.
          > > > >
          > > > > To akurat uwazam za wrecz nieprawdopodobne. Chlop para wolow moz
          > e upr
          > > awic
          > > > jeden
          > > > >
          > > > > lan roli. Ziemia jest dobrem ogolniedostepnym. Wystarczy jedynie
          > wypa
          > > lic i
          > > >
          > > > > wykarczowac nowy kawalek lasu. Na czym starszyzna moze sie wzbog
          > acic?
          > > Jedy
          > > > nie
          > > > > na kradziezy, porywaniu sasiadow i sprzedawaniu ich w niewole.
          > > >
          > > > Witam ponownie. Niekoniecznie tak. Przejscie ze wspolnoty pierwotnej
          > nie m
          > > usi
          > > > wiazac sie z procesem innym niz ekonomiczno-spolecznym. Nie potrzebna
          > jest
          > >
          > > > ingerencja z zewnatrz w postaci obcego etnosu narzucajacego swa wiare
          > ,
          > > > zwyczaje, stosunki spoleczne...Proces dywersyfikacji w spoleczenstwie
          > jest
          > >
          > > > dosyc dobrze opisany w literaturze. Po prostu jedni zostaja kaplanami
          > , inn
          > > i
          > > > wodzami a jeszcze inni mysliwymi-wojownikami, jedni pilnuja arsztatow
          >
          > > tkackich
          > > > inni lepia garnki , jeszcze inni zostaja kowalami ,platnerzami,ciesla
          > mi-
          > > > wszystko jestr bardziej kwestia ekonomiczna- pieniadza jako ekwiwalen
          > tu
          > > > wartosci, specjalizacji produkcji zwiazanej z efektywnoscia jak i wym
          > agani
          > > ami
          > > > techniczno-organizacyjnymi, jak i kwestia wlasnosci...
          > >
          > > +++Ignorant: hola, hola, do pieniądza, to jeszcze daleko...
          > > A całe wieki handlu wymiennego, jeszcze w średniowieczu mamy grzywny,
          > placiwa,
          > > żelazne, mimo iż pieniądz dobrze juz był znany...
          > > Wcześniej jakieś grociki strzał, jako forma pieniądza...
          > > Ciekawe, czy jeszcze kamienne?
          >
          > chodzilo mi o pieniadz jako ekwiwalent wymiany. taka role spelnialo
          > niekoniecznie cops co my nazwalibysmy pieniadzem. moze byc i muszelka i
          ostrze
          > zelazne i paciorek...

          +++Ignorant: Często dzieje się tak i dzisiaj, gdy pieniądz jest zastepowany:
          papierami wartościowymi, zobowiązaniami, za komuny takim ekwiwalentem była
          butelka wódki...

          >
          >
          > >
          > > >
          > > >
          > > > Efekt banicja
          > > > > lub poderzniecie gardla. Co innego obcy rzezimieszek. Jezdzacy n
          > a kon
          > > iu.
          > > > > Znienacka napadajacy i szybko uciekajacy. Chroniacy sie w grodzi
          > e ze
          > > zgraj
          > > > a
          > > > > wojownikow. Narzucajacy wiare, ze jego wladza pochodzi od jedyni
          > e slu
          > > szneg
          > > > o
          > > > > boga. Po trzech, czterech wiekach mozna nawet w to uwierzyc. Za
          > panow
          > > ania
          > > > Alana
          > > > >
          > > > > Kazimierza Wielkiego.
          > > > >
          > > > > A wczesniej rzezimieszki pojawialy sie sporadycznie i nie prowad
          > zily
          > > hodow
          > > > li
          > > > > chlopow. Pojawiali sie zapewne od udomowienia konia czyli od 300
          > 0 pne
          > > . Maf
          > > > ia
          > > > > stale zmieniala nazwe gdy zmienial sie wodz na czele.
          > > >
          > > > Mafia moze byc wlasna co zreszta widac jak sie wlaczy telewizor smile. Z
          > wycie
          > > ski
          > > > wodz mial estyme jak i parudziesieciu rzezimieszkow pod bronia gotowy
          > ch
          > > > przekonac opornych do posluszenstwa i porzadku. Proces mogl byc natur
          > alny
          > > i
          > > > automatyczny. W kazdej grupie wylania sie po jakims czasie przywodca
          > i jeg
          > > o
          > > > swita i to oni dyktuja warunki. Pojawiaja sie tez specjalisci - jeden
          > lowi
          > >
          > > ryby
          > > >
          > > > drugi lepi garnki itd. Troche jak w tych reality shows w stylu ameryk
          > anski
          > > ego
          > > > Survivals...
          > > >
          > > +++Ignorant: Warto przypomnieć, ze jeszcze do niedawna, wystepowali ludzie
          >
          > > wielu specjalności: latem murował, robił w polu, zimą wyrabiał np łyżki z
          > > drewna, wiązał sieci, szył żagle, może ćwiczył fechtunek...
          > > Często z wiekiem zmieniał zawód np legionista osiadał na roli...
          > >
          >
          > jasne ze tak. i nawet nadal tacy sa. ale nie zmienia to generalnie faktu ze
          > taka byla istota przemian. Stad zreszta wziely sie cechowe
          > ograniczenia...Platnerz to byl artysta w swoim zawodzie na przyklad.

          +++Ignorant Płatnerz, to raczej już wysokiej klasy specjalista, pewnie częściej
          broń dla plebsu wykonywał kowal...

          Mistrz
          > znal technologie i uczyl swych czeladnikow. Pierwszy lepszy chlop nie mial
          > pojecia jak wytopic zelazo i wykuc miecz. przyklad pozniejszy oczywiscie ale
          o
          > to mniej wiecej chodzilo. Po prostu zmiany technologiczne powoduja ze juz nie
          > kazdy moze robic wszystko i wreszcie oplaca sie zajac jedna wytworczoscia bo
          > mozna z tego spokojnie wyrzyc-czyli np. jeden w wiosce staje sie kowalem bo i
          > tak wszyscy potzrebuja zelaznych przedmiotow a nie kazdy bedzie musila miec
          > kuznie....
          > zreszta proces ten jest wyraznie widoczny dopiero przy wiekszej strukturze
          niz
          > wiec czy osada...wladca musi podkreslac czyms swoj status. Stad potrzeba
          > posiadania i wyrobu rzeczy luksusowych. Czesc oczywiscie to domena kupcow...
          > Stad zreszta tez te sluzebne osady...poprostu chodzilo juz o skale produkcji
          > nie jeden skotnik ale pol wsi...Taki proces nie jest czyms dziwnym ale wrecz
          > naturalna sprawa. Tak powstawaly np. pierwsze wielkie cywilizacje miejskie na
          > bliskim wschodzie- miejskie bo miasto bylo panstwem a przy owczesnej
          > organizacji latwiej bylokontrolowac miasto z okolicznymi polami niz polacie
          > ladu...
          >

          +++Ignorant: Jasne, bo aby specjalista mógł wyżyc ze swojej pracy musi miec na
          nia zbyt...
          Dlatego płatnerz pojawia się jako wysokiej klasy specjalista, gdy jest stały
          stan rycerski, wcześniej broń wykonywał kowal, zresztą platnerz, toraczej
          specjalizacja wśród kowali...

          To samo z przemdmiotami zbytku...

          Wcześniej artyści amatorzy, a specjaliści dopiero przy rozwinietych warstwach
          wyższych, spora role odegrał tutak Kościół...

          >
          > >
          > > >
          > > >
          > >
          > >
         • rycho7 gdzie sa te panstwa-miasta u Slowian 03.09.03, 15:24
          utah75 napisał:

          > Tak powstawaly np. pierwsze wielkie cywilizacje miejskie na
          > bliskim wschodzie- miejskie bo miasto bylo panstwem a przy owczesnej
          > organizacji latwiej bylokontrolowac miasto z okolicznymi polami niz polacie
          > ladu...

          No wiec gdzie sa te panstwa-miasta u Slowian? W Jerycho? Po drodze im bylo.

          Na razie poruszamy sie w sferze grodkow srodlesnych. Panstwo do 300 osob. Z
          koronowanym soltysem.
          • utah75 przeczytaj i skumaj a potem komentuj 09.09.03, 08:52
           rycho7 napisał:

           > utah75 napisał:
           >
           > > Tak powstawaly np. pierwsze wielkie cywilizacje miejskie na
           > > bliskim wschodzie- miejskie bo miasto bylo panstwem a przy owczesnej
           > > organizacji latwiej bylokontrolowac miasto z okolicznymi polami niz polaci
           > e
           > > ladu...
           >
           > No wiec gdzie sa te panstwa-miasta u Slowian? W Jerycho? Po drodze im bylo.
           >
           > Na razie poruszamy sie w sferze grodkow srodlesnych. Panstwo do 300 osob. Z
           > koronowanym soltysem.

           widzisz w moim tekscie slowa "pierwsze wielkie cywilizacje miejskie na
           bliskim wschodzie" ? Wiec co komentujesz bzdurnie ze chodzi o
           SLowian......Najpierw przeczytaj a potem komentuj bo wprowadzasz zamieszanie
           nic wiecej....
           • rycho7 Re: przeczytaj i skumaj a potem komentuj 30.09.03, 09:01
            utah75 napisał:

            > widzisz w moim tekscie slowa "pierwsze wielkie cywilizacje miejskie na
            > bliskim wschodzie" ? Wiec co komentujesz bzdurnie ze chodzi o
            > SLowian

            Przywolujesz analogie w kontekscie Slowian. Nie dyskutujemy w tym watku i na
            tym forum o Bliskim Wschodzie. Wiec po co podajesz przyklad nijak nie pasujacy
            do Slowian. Jak podajesz taki przyklad to ja sie Ciebie pylam o konkrety. Gdzie
            te miasta panstwa. Jak nie bylo to badz laskawy wycofac swoj argument i zajmij
            sie grodkami srodlesnymi.
            • borebitsa Re: przeczytaj i skumaj a potem komentuj 30.09.03, 11:04
             rycho7 napisał:


             A co takiego pięknego widzisz w miastach. Toż to ośrodki zniewalania. Pierwsze
             obozy koncentracyjne. Mury były też i po to żeby się robotnicy nierozbiegli i
             skuteczie produkowali broń i dobra dla panów otwartej przestrzeni. Deficyt
             kobiet w miastach ok 30% dowodzi że potęga była w polu. Myślałeś o tym co takie
             miasta jadły? Z kąd przybywały stada wołow?

             Ile nakładu pracy wymaga wychodowanie bydła a ile to czym za nie płacono.
             Kto miał lepsze życie. Zamknięci w miastach czy panowie otwartej przestrzeni.

             Więc z szcunkiem podchodź do Sołtysa.



             > utah75 napisał:
             >
             > > widzisz w moim tekscie slowa "pierwsze wielkie cywilizacje miejskie na
             > > bliskim wschodzie" ? Wiec co komentujesz bzdurnie ze chodzi o
             > > SLowian
             >
             > Przywolujesz analogie w kontekscie Slowian. Nie dyskutujemy w tym watku i na
             > tym forum o Bliskim Wschodzie. Wiec po co podajesz przyklad nijak nie
             pasujacy
             > do Slowian. Jak podajesz taki przyklad to ja sie Ciebie pylam o konkrety.
             Gdzie
             >
             > te miasta panstwa. Jak nie bylo to badz laskawy wycofac swoj argument i
             zajmij
             > sie grodkami srodlesnymi.
       • rycho7 wojewoda byl wybieralny na czas wojny 03.09.03, 15:15
        utah75 napisał:

        > Po prostu jedni zostaja kaplanami

        Zakladasz koniecznosc istnienia kaplanow. A nie wystarczy "matriarchalana"
        babka zielarka mamroczaca zaklecia aby wspomoc dzialanie rumianku?

        >, inni wodzami

        Slowianski wojewoda byl wybieralny na czas wojny. Az tyle i nic wiecej.

        > a jeszcze inni mysliwymi-wojownikami

        Kategoria u Slowian watpliwa. Jadali mieso dzikich zwierzat wiec wszyscy
        polowali. Nie balo to zajecie sprzyjajace bogaceniu sie. Ugrofinscy mysliwi-
        zbieracze byli na nizszym poziomie rozwoju z mniejsza gestoscia zaludnienia.

        > jedni pilnuja arsztatow tkackich

        Kobiety zbieraly sie wieczorami przy kadzieli i tkaly wszystkie. Tkacz jest
        potrzebny do wysokiej jakosci wyrobow. A gdzie je zbywal?

        > inni lepia garnki

        Robiac to bez kola garncarskiego osiagaja jakosc taka jak obecnie w
        przedszkolach.

        > jeszcze inni zostaja kowalami

        Po drodze zaopatrujac sie u swego plemienia w zelazo z dymarek.

        > ,platnerzami

        Produkujacymi do XIII wieku jedynie misiurki.

        >,cieslami

        Ziemianko-cieslami

        > pieniadza jako ekwiwalentu wartosci

        Rubel z kory brzozowej. Monument komunizmu wojennego.

        > specjalizacji produkcji zwiazanej z efektywnoscia jak i wymaganiami
        > techniczno-organizacyjnymi, jak i kwestia wlasnosci...

        Zaawansowanie Slowian wybitnie swiadczy o ich specjalizacji i efektywnosci.
        Przeciez to obraz totalnie autarkicznej gospodarki.

        > Mafia moze byc wlasna co zreszta widac jak sie wlaczy telewizor smile.

        W spoleczenstwie bezpanstwowym pasibrzuchy nie mogly ludu brac na plewy. Teraz
        wadzy broni armia i rozne policje.

        > Zwycieski
        > wodz mial estyme jak i parudziesieciu rzezimieszkow pod bronia gotowych
        > przekonac opornych do posluszenstwa i porzadku.

        Na stepie to prawdziwe i oczywiste. W lesie z rzadka zamieszkalym juz nie takie
        oczywiste. Wyjasnij to w warunkach lesnego rolnictwa. I pamietaj, ze w lesie
        mozna uciec i wykarczowac nowe pole daleko od tego z estyma. W Egipcie byl
        jedynie Nil - "wlasnosc" faraona. A uciekac na pustynie mozna bylo do woli. Bez
        zapasow wody nie wytrzymasz dluzej niz 3 dni. Na stepie estyma pozwala
        bezczelnie zabic wlascicieli stada i przylaczyc stado do poprzednich. Mozliwosc
        bogacenia sie jest nieograniczona. Mozna miec tysiace zwierzat. One i tak same
        sie pasa na stepie. W rolnictwie nie uprawisz wiecej niz lan ziemi. Bo
        obsluzysz tylko jedna pare wolow ciagnacych soche. To jest definicja lanu. Kres
        ludzkich mozliwosci.

        > Proces mogl byc naturalny i
        > automatyczny. W kazdej grupie wylania sie po jakims czasie przywodca i jego
        > swita i to oni dyktuja warunki.

        Uwazasz za oczywistosc panstwo. Ale ono u Neandertalczykow nie mialo nawet
        szans powstac. Gdy sie orze pole to nie jest potrzebny przywodca lecz para
        wolow. Przywodcy nie przywiaze sie do sochy. A przywodca moze zechciec zjesc
        woly. Same straty.

        > Pojawiaja sie tez specjalisci - jeden lowi ryby
        > drugi lepi garnki itd. Troche jak w tych reality shows w stylu amerykanskiego
        > Survivals...

        A o Indianach czytales? To tam bylo az takie zroznicowanie spoleczne? Wodz mial
        palac czy wigwam - taki jak wszyscy.

        Pozdrawiam
        • utah75 Re: wojewoda byl wybieralny na czas wojny 09.09.03, 09:37
         rycho7 napisał:

         > utah75 napisał:
         >
         > > Po prostu jedni zostaja kaplanami
         >
         > Zakladasz koniecznosc istnienia kaplanow. A nie wystarczy "matriarchalana"
         > babka zielarka mamroczaca zaklecia aby wspomoc dzialanie rumianku?

         ale to nie byl tekst sensu stricte o slowianach ....
         o slowianach generalnie wiemy bardzo malo albo nawet jeszce mniej .kultura
         materialana jak i brak zrodel pisanych powoduje totalna niewiedze. Mozna jednak
         podpatrywac inne etnosy bowiem zakladanie ze Slowianie to etnos wyjatkowy jest
         dosyc mocno watpliwe.Stad to nie byl tekst o Slowianach w szczegolnosci
         poniewaz takiego tekstu nikt by sie przy obecnym stanie wiedzy nie osmielil
         napisac.


         nie zakladam. kaplani czy cos w rodzaju kasty duchowo-kaplanskiej sa standardem
         w wielu kulturach od Indian poprzez Celtow ....To czy istnieli w swiecie
         Slowian czy tez nie pozostanie pewnie tajemnica na wieki choc mozna zakladac ze
         akurat w tym aspekcie spoleczenstwo slowian rzeczywiscie bylo odmienne od np.
         germanskiego



         >
         > >, inni wodzami
         >
         > Slowianski wojewoda byl wybieralny na czas wojny. Az tyle i nic wiecej.

         jak wyzej. przez pewien czas na pewno tak bylo. pytanie czy obyczaje sie nie
         zmieniaja i czy i kiedy slowianie przeszli na bardziej autokratyczny system
         organizacji spolecznej...

         >
         > > a jeszcze inni mysliwymi-wojownikami
         >
         > Kategoria u Slowian watpliwa. Jadali mieso dzikich zwierzat wiec wszyscy
         > polowali. Nie balo to zajecie sprzyjajace bogaceniu sie. Ugrofinscy mysliwi-
         > zbieracze byli na nizszym poziomie rozwoju z mniejsza gestoscia zaludnienia.

         pytanie kiedy....zakladanie ze slowianie przez pol tysiaclecia nie zmienili
         zwyczajow jest mocno ryzykowne...pewnie kiedy zyli w lasach naddnieprzanskich
         mogli sobie na to pozwolic...potem juz chyba coraz mniej...

         >
         > > jedni pilnuja arsztatow tkackich
         >
         > Kobiety zbieraly sie wieczorami przy kadzieli i tkaly wszystkie. Tkacz jest
         > potrzebny do wysokiej jakosci wyrobow. A gdzie je zbywal?
         >
         > > inni lepia garnki
         >
         > Robiac to bez kola garncarskiego osiagaja jakosc taka jak obecnie w
         > przedszkolach.

         stary najpierw przeczytaj o jakich czasach mowimy. Czy ja gdzies napisalem ze
         mowie o SLowianach w VI wieku ne...Rownie dobrze mozesz napisac o XVIII wieku i
         zarzucic mi ze przeciez istanialy juz manufaktury a nawet maszyna parowa....


         >
         > > jeszcze inni zostaja kowalami
         >
         > Po drodze zaopatrujac sie u swego plemienia w zelazo z dymarek.
         >
         > > ,platnerzami
         >
         > Produkujacymi do XIII wieku jedynie misiurki.
         >
         > >,cieslami
         >
         > Ziemianko-cieslami
         >
         > > pieniadza jako ekwiwalentu wartosci
         >
         > Rubel z kory brzozowej. Monument komunizmu wojennego.
         >
         > > specjalizacji produkcji zwiazanej z efektywnoscia jak i wymaganiami
         > > techniczno-organizacyjnymi, jak i kwestia wlasnosci...
         >
         > Zaawansowanie Slowian wybitnie swiadczy o ich specjalizacji i efektywnosci.
         > Przeciez to obraz totalnie autarkicznej gospodarki.

         >
         > > Mafia moze byc wlasna co zreszta widac jak sie wlaczy telewizor smile.
         >
         > W spoleczenstwie bezpanstwowym pasibrzuchy nie mogly ludu brac na plewy.
         Teraz
         > wadzy broni armia i rozne policje.
         >
         > > Zwycieski
         > > wodz mial estyme jak i parudziesieciu rzezimieszkow pod bronia gotowych
         > > przekonac opornych do posluszenstwa i porzadku.
         >
         > Na stepie to prawdziwe i oczywiste. W lesie z rzadka zamieszkalym juz nie
         takie
         >
         > oczywiste. Wyjasnij to w warunkach lesnego rolnictwa. I pamietaj, ze w lesie
         > mozna uciec i wykarczowac nowe pole daleko od tego z estyma. W Egipcie byl
         > jedynie Nil - "wlasnosc" faraona. A uciekac na pustynie mozna bylo do woli.
         Bez
         >
         > zapasow wody nie wytrzymasz dluzej niz 3 dni. Na stepie estyma pozwala
         > bezczelnie zabic wlascicieli stada i przylaczyc stado do poprzednich.
         Mozliwosc
         >
         > bogacenia sie jest nieograniczona. Mozna miec tysiace zwierzat. One i tak
         same
         > sie pasa na stepie. W rolnictwie nie uprawisz wiecej niz lan ziemi. Bo
         > obsluzysz tylko jedna pare wolow ciagnacych soche. To jest definicja lanu.
         Kres
         >
         > ludzkich mozliwosci.
         >
         > > Proces mogl byc naturalny i
         > > automatyczny. W kazdej grupie wylania sie po jakims czasie przywodca i jeg
         > o
         > > swita i to oni dyktuja warunki.
         >
         > Uwazasz za oczywistosc panstwo. Ale ono u Neandertalczykow nie mialo nawet
         > szans powstac. Gdy sie orze pole to nie jest potrzebny przywodca lecz para
         > wolow. Przywodcy nie przywiaze sie do sochy. A przywodca moze zechciec zjesc
         > woly. Same straty.

         Tak powstawala panstwowowsc u Celtow, Germanow....Po co komentujesz
         fakty...myslisz ze etnos organizowal sie tylko na stepie????????
         Co maja do tego Neandertalczycy...Poczytaj sobie o Gotach, stworzyli potege
         zanim doszli na Ukraine. Wandale nigdy na stepie nie byli. A zatrzesli Europa.
         Nie zyli w ziemiankach, wyrabialai wspaniala bron i ozdoby ze zlota...Panstwo
         jest oczywistoscia nie sama w sobie ale jako efekt organizacji spoleczenstwa...
         Twierdzenie ze Slowianie zawladneli polowa Europy bo sie szybko rozmnazali albo
         ze otrzymali wsparcie ze strone genialnych Awarow ma byc prawdziwe?
         Po prostu - nie wiemy za duzo o Slowianach ale wiemy o wiele wiecej o
         Garmanach. Ci tez zyli w strefie lesnej i zaczeli swa "kariere" troche
         wczesniej przez co szybciej pojawili sie na arenie dziejow i wczesniej
         namieszali w owczesnej Europie. Oczywistym zalozeniem jest ze oba etnosy nie
         mogly dzialac na zupelnie innych zasadach zwlaszcza ze oba doszly do podobnych
         rezulattow- powstania panstw plemiennych ktore nastepnie wyewoluowaly w
         feudalne monarchie...Nie byl to wiec proces jakis kosmiczny ale naturalny skoro
         udal sie z jednej strony i wizygotom i Anglo-Sasom i Saksonom i Dunczykom i
         Wegrom i Polakom czy Czechom. Oczywiscie ze mozemy sie doszukiwac magii,
         dzialan obcych mocarstw, spisku masonskiego, ingerencji kosmitow i Zydow...
         ALe normalni ludzie nie kloca sie z faktami a te byly jakie byly...Skoro jakims
         cudem okolo X wieku mamy swit panstwowosci slowianskiej to mam sie dopatrywac
         cudu? Widocznie proces ten byl naturalny skoro zaowocowal pojawieniem sie kilku
         panstw na podobnych zasadach u etnicznie bliskich sobie grup ludnosci-
         Chorwatow, Serbow, POlan, Czechow, Rusinow i etnicznie obcych ale historycznie
         rozwijajacych sie wedlug podobnego cyklu Wegrow.
         Ty natomiast upajasz sie faktem niepodwazalnym czyli ubostwem kultury Slwoian w
         momencie "wyjscia z lasu nadnieprzanskiego" w VI wieku i nie widzisz ze w X
         wieku Ci smai dzicy Slowianie buduja juz swe panstwa na zasadach nie
         odbeigajacych od Germanow...Jednoczesnie mamy niezle opisany proces tworzenia
         sie panstwowosci germanskiej chocby niemeickiej, longobardzkiej, anglosaskiej.
         czemu mamy zakladac ze procesy o de facto zblizonych grup etnicznych zyjacych w
         tej samej strefie klimatycznej wywodzxacych sie ze wspolnego pnia maja wygladac
         inaczej???????????????



         >
         > > Pojawiaja sie tez specjalisci - jeden lowi ryby
         > > drugi lepi garnki itd. Troche jak w tych reality shows w stylu amerykanski
         > ego
         > > Survivals...
         >
         > A o Indianach czytales? To tam bylo az takie zroznicowanie spoleczne? Wodz
         mial
         >
         > palac czy wigwam - taki jak wszyscy.

         tak jasne a wszyscy indianie to mlodzi mezczyzni jezdzacy konno i wolajacy
         howgh bo tak pokazuja na westernach....Popatrz sobie na Indian z Ameryki
         Srodkowej i zrozumiesz dlaczego panstwo w pewnym momencie sie pojawialo...


         >
         > Pozdrawiam
    • rycho7 Re: Alanowie z wypalonymi mozgami 18.08.03, 17:03
     pawelekok1 napisał:

     ) Drogi Rychu,
     )
     ) Wybacz, że nie po kolei ustosunkuję się do Twoich zarzutów.
     )
     ) 1) Napisałeś: "Absolutnym nieporozumieniem jest stwierdzenie o utrzymywaniu
     ) wewnątrz Polski stepu." Odpowiem Ci, że "Absolutnym nieporozumieniem jest
     ) Twoja nadinterpretacja, jakoby czy to ja, czy autor przytaczanego przez mnie
     ) dzieła stwierdzał, że Polanie utrzymywali wewnątrz Polski step."

     Nie wiem czy to Ty ale ktos pisal o czyms w rodzaju celowej dzialalnosci
     zapobiegajacej powrotowi lasu. Mozliwe to bylo jedynie poprzez wypalanie. Moze
     to moja nadinterpretacja ale nie sadze aby w tamtych czasach mogly to
     robic "traktory na celinie".

     ) Brak lasu nie
     ) równa się automatycznie wszechobecności stepu. Równie dobrze może to być
     pole,
     ) łąka, grupa drzew o charakterze raczej parkowym, bagno, jezioro, rzeka, czy
     ) inny nieużytek.

     Ekosystem zwiazany z typowym klimatem zawiera oczywiscie rozne podsystemy. Ale
     suchy las przydatny dla rolnikow wypaleniskowych generalnie pozostaje lasem.
     Tam gdzie bylo bardziej mokro pozostali Prusowie i trzymali sie mocno. Ksiazeta
     Mazowieccy byli zbyt leniwi aby ich chrystianizowac. Oni po prostu nie widzieli
     w tym interesu. Co innego Krzyzacy, ktorzy mogli sprowadzic Holendrow
     odwadniaczy. Poldery utonely bo je odwadniano setki lat.

     ) Pisząc o wrogości Polan w stosunku do lasu, autorowi chodziło
     ) o zamiłowanie koczowników do otwartych przestrzeni.

     Nie watpie, ze stepowcy Alanowie mieli zamilowanie do stepu. Ale rolnicy
     lechiccy mieli inne zamilowania. I w klimacie Polski step konczyl sie na wschod
     od Lwowa. Stepowcom Madziarom starczyl step w Panonii. Nie mieli stalinowskich
     tryndow panowania nad przyroda.

     ) (Przynajmniej ja tak to
     ) zrozumiałem).

     Odmiennie niz ja.

     ) Rolnicze pola w zupełności spełniają ten warunek, a poza tym
     ) wschodzące uprawy bardzo smakują koniom.

     Zauwazam nawet w puszczanskim krajobrazie laki nadrzeczne.

     ) W 1180 roku roku na zjeździe w
     ) Łęczycy zabroniono tego rodzaju praktyk jak tratowanie pól, czy puszczanie
     ) wiosną koni w szkodę. Autor sugeruje, że wcześniej było to jak najbardziej
     ) normalnym i powszechnym polańskim prawem i obyczajem.

     Zabroniono tez porywania chlopow sasiadom. Tez powszechny wczesnej zwyczaj.
     Moze feudalni rzezimieszkowie powoli sie uczyli chodowli chlopow "osiadlych". A
     konie po prostu wczesniej pasali na cudzym. Ja w tym nie dostrzegam alanskich
     stepowych obyczajow. A juz utrzymywania stepu za grosz.

     ) A swoją drogą to co tak wszyscy (prawie) uparli się na ten las. Mało kto
     zdaje
     ) sobie sprawę z tego, że dziś powierzchnia zajmowana przez lasy w Polsce jest
     ) większa niż była w średniowieczu (oczywiście są lokalne odstępstwa od tej
     ) zasady – inaczej sprawa wygląda np. dla rozległych obszarów Śląska, a tak
     ) że,
     ) oczywiście rozrastających się miejskich molochów). Zostało to potwierdzone
     ) m.in. badaniami AZP. Nie jest wykluczone, że od tysiącleci las na terenie
     ) Polski nie przekraczał 30% jej powierzchni.

     Uwzgledniajac tereny zalewane przez powodzie wokol rzek i jezior nie bylo moze
     nadzwyczaj duzo miejsca na uprawe roli. A rolnictwo w Polsce trwa juz jakies 7-
     8 tysiecy lat. Ryz uwielbiajacy duzo wody jakos sie u nas nie przyjmuje. Las na
     wydmach w Kampinosie tez jakis taki cofajacy sie. Moreny denne zazwyczaj sa
     dosc piaszczyste. Mimo wszystko wyzywienie 1,2 miliona ludzi 1000 lat temu i 38
     milionow obecnie wymagalo nie takich samych powierzchni rolniczych. Chlop para
     wolow przez wieki uprawial tylko jeden lan (definicja lanu). Wystarczy wiec
     obliczyc areal jaki chlopi byli w stanie uprawic. Cala reszta samoistnie
     zarastala lasem jak nie byla wypalana. A wypalanie bez wspanialej kontroli to
     szalenstwo. Jak sobie sasiedzi kradli chlopow to na pewno nie potrafili
     zorganizowac kontrolowanego wypalania odrastajacego lasu aby pozostal step. A w
     tym sensie pisalem o Alanach z wypalonymi mozgami.

     ) Aby upolować leśną zwierzynę (sarnę, dzika czy zająca) nie trzeba
     ) koniecznie udawać się zaraz do lasu.

     Wystarczy, ze las jest w poblizu. Proponuje Ci upolowac dzika na ukrainskim
     stepie.

     ) Nie
     ) wspominając już o łosiach urządzających sobie 100-kilometrowe piesze
     wycieczki
     ) nie przejmujących się tym, że przy okazji wychodzą z lasu.

     Ale los i tak wroci do bagnistego lasu a nie na ukrainski step.

     ) Poza tym zalesienie
     ) rzędu średnio 20%-30% powierzchni kraju jest w zupełności wystarczające aby
     ) takowa zwierzyna sobie świetnie radziła i dostatecznie licznie występowała. I
     ) nie trzeba w celu jej upolowania wędrować po 500 km.

     Ja dyskutowalem z pomyslem utrzymywania sztucznego stepu w srodku Polski z
     pozostawiniem na obrzezach puszcz. Teraz w Twojej poprawionej opowiesci lasy
     pojawily sie wszedziej tak jak potrzeba. A zamiast stepu mamy laki kolo wod.
     Krajobraz nam sie polonizuje.

     ) Podsumowując – obecność dziczyzny w menu nie jest żadnym dowodem na to, ż
     ) e
     ) ludzie mieszkali w lesie. I że to las był głównym źródłem ich utrzymania.

     Natomiast niedobor zwierzat hodowlanych swiadczy o braku nawozu dla uzyzniania
     pol. Bez wypalania lasu wydajnosc maleje do zera. Duzo dziczyzny to malo zboza
     z jalowego pola. A na wprowadzenie trojpolowki jeszcze troche musimy poczekac.

     ) Drwale i smolarze stanowili zapewne niewielki procent społeczeństwa. Nie
     ) jestem też tak całkiem przekonany, że w ówczesnej gospodarce rolnej
     dominowała
     ) metoda wypaleniskowa.

     Kosmici dostarczali im nawozow. Jak feudalowie zatrzymali chlopow w jednym
     miejscu to im sie gospodarka panstwa zawalila. Poczatek panstwa polskiego to
     jest opis czegos wlasnie takiego.

     ) Równie
     ) dobrze można było co jakiś czas wracać z uprawami na pobliskie tereny, które
     ) las objął z powrotem w swe posiadanie. Wcale nie ruszając się z wioski.

     Z obliczen wynika wypaleniskowa czteropolowka. Dla 300 osobowego opola kwadrat
     2 na 2 kilometry.

     ) Natomiast rozległe połacie gęstego, bezludnego lasu na granicach zasiedlenia
     ) znakomicie wypełniają funkcje obronne.

     Ale jezeli jest prawda 30 procentowe pokrycie reszty kraju to skad sie bierze
     gesty las na obrzezach? Byly akcje szkolne "sadzimy las"? Pawka Morozow robil
     za stachanowca.

     ) 2) W swoim poście wspominasz, że (podobnie zresztą jak ja) nie za bardzo
     ) jesteś w stanie odróżnić Normanów, Wikingów i Waregów. Zdaje się, że również
     i
     ) im współcześni, a być może i oni sami mieli z tym czasem kłopot. Podobnie
     ) mogło być w kwestii Scytów, Sarmatów i Alanów. O tym jak ich postrzegano
     ) decydowało podobieństwo kultury, języka (tego nawet niekoniecznie) i
     ) obyczajów, a sama nazwa mogła być przechodnia. Oni sami nie zostawili nam
     ) wszak żadnych wskazówek, za kogo siebie uważali. Poza tym określenie “lud
     ) Alanów” nie musiało oznaczać, że w 100% składał się on z ludności pochodz
     ) enia
     ) alańskiego. Niekoniecznie musiano wtedy dbać o czystość rasową, a o przyjęciu
     ) do plemienia mogły decydować prezentowane kwalifikacje. O obliczu plemienia
     ) decydowało natomiast jego kierownictwo. Dla przykładu, czy firma która
     ) zatrudnia 6 Polaków, 7 Węgrów, 1 Czecha, 2 Niemców, 1 Holendra i 1 Anglika
     ) może być firmą polską? Otóż zapewniam Cię, że tak i tak jest przez otoczenie
     ) postrzegana. Decyduje o tym skład kapitału akcyjnego i cele dla których
     ) została powołana. A w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej posługuje się
     ) głównie jęz. polskim i angielskim. Tym ostatnim bynajmniej nie z grzeczności
     ) dla jedynego zatrudnionego w niej Anglika.

     Opisane przez Ciebie zasady organizacyjne kaganatu sa mi znane. Wodz, ktoremu
     bogowie sprzyjaja w zwyciestwach gromadzi wokol siebie mafie fachowcow od
     kradziezy i mordowania na stepie. Genetyka i jezyk bez znaczenia. Aby byc
     fachowcem trzeba jednak wstepnie opanowac komendy w jakims jezyku. Jak kagan
     umiera lub przestaje zwyciezac to "plemie" sierozp
     • titus_flavius las czy step? 18.08.03, 17:47
      Ave,
      nikt nie twierdzi, że w Polsce w X-XIIw. nie było w ogóle drzew. Problem polega
      na tym, jaki krajobraz, leśny czy stepowy dominował ówcześnie. Jest bowiem
      różnica, czy 80% wnętrza kraju było porośnięte drzewami, czy też te 80%
      stanowiło step.
      Wg Siwińskiego w Polsce (ale i w Czechach) dominował krajobraz stepowy. Lasów
      było niewiele.
      Przedstawia nastepujące argumenty dwojakiego rodzaju: wskazuje na występowanie
      w Polsce zwierząt stepowych w dużych ilościach (np. konie, tury), i na wzmianki
      w źródłach wskazujące na prowadzenie tutaj gospodarki hodowlanej i na puste
      tereny w środku Polski.
      Jakie zaś są argumenty przeciw dużej ilości stepu? Tych w zasadzie nie ma, gdyż
      apriorycznie przyjmuje się, że w Polsce musiał dominować las.
      Jeżeli chodzi o potrzeby rolnictwa, to wcale nie jest powiedziane, że polscy
      rolnicy musieli stosować gospodarkę wypaleniskową. O tego typu praktykach nie
      ma wzmianek w źródłach! A jest ich sporo na tematy rolnicze, poczynając od
      XIIIw.
      Wystarczyło zresztą, aby połowę swoich gruntów co roku ugorowali. Nie było
      także przeszkód, aby po wyjałowieniu danej działki wzięli pod uprawę sąsiednią.
      Ostrożność zalecałbym przy analizie szczątków zwierzęcych. Są one znajdowane
      przy grodach, gdzie mieszkali Polanie - koczownicy. Jak wiadomo, zajęciem
      ubocznym wojonowników były łowy, stąd być może upolowane zwierzęta zwożono do
      baz z dalszych terenów, albo spożywano zbłąkane z terenów leśnych zwierzęta.
      Nadto, jak wiadomo ówcześnie mięso było pewną rzadkoscią, stąd szczątki
      zwierząt leśnych wcale nie świadczą o ich częstym spożywaniu, a tylko o ich
      pewnym udziale wspożywanym mięsie.

      Własnie, czy znasz jakieś dane mówiące o udziale procentowym szczątków
      zwierzyny łownej do całości szcątków zwierzęcych w omawianym okresie?
      Czy też piszesz, co Ci się wydaje?
      Z danych przedstawionych przez Leciejewicza w: Słowianie Zachodni s. 72,
      wynika, że w odkopanych stanowiskach na Słwoiańszczyźnie Zachodniej kości
      zwierząt domowych stanowią ponad 90%! Mniej zaś na Mazowszu (bliskość puszcz
      granicznych) i nad Hawelą i Sprewą.
      T.
      • rycho7 Laso-step 19.08.03, 09:06
       titus_flavius napisał:

       > nikt nie twierdzi, że w Polsce w X-XIIw. nie było w ogóle drzew.

       Totez ja z takim pogladem w ogole nie dyskutuje.

       > Problem polega
       > na tym, jaki krajobraz, leśny czy stepowy dominował ówcześnie. Jest bowiem
       > różnica, czy 80% wnętrza kraju było porośnięte drzewami, czy też te 80%
       > stanowiło step.
       > Wg Siwińskiego w Polsce (ale i w Czechach) dominował krajobraz stepowy. Lasów
       > było niewiele.

       Niestety musze przyznac, ze dla mnie argumenty typu "Wg Siwińskiego" sa
       niepowazne. Dyskutujemy o rzeczywistosci a nie o religii lub poezji. Totez
       egzegeza tekstu na zasadzie tego, ze ktos ma autorytet lub go nie ma nie jaest
       metoda naukowa wlasciwa dla tej nauki. Ja moge stwierdzic, ze Boromir XXI w
       swoich zaginionych dzielach twierdzil zupelnie co innego. Przyznam sie, ze
       obnizenie temperatury w XIV wieku o 4 stopnie lepiej wyjasnialoby stepowiene
       Polski. Jednoczesnie nazwa Slaska zwiazana ponoc z bagnami swiadczylaby
       dokladnie o czyms przeciwnym. Ponadto to, ze geste bory byly na obrzezach
       Polski w obecnych granicach samo duzo swiadczy o calej tezie.

       > Przedstawia nastepujące argumenty dwojakiego rodzaju: wskazuje na
       występowanie
       > w Polsce zwierząt stepowych w dużych ilościach (np. konie, tury),

       Kon byl juz od 3000 lat zwierzeciem udomowiaonym. Tur mieszal sie z bydlem
       domowym wiec byl tym samym gatunkiem. Trudno wiec ustalic czy byl naturalnym
       dzikim zwierzeciem czy zdziczalym. Ostatnie tury wyginely w Puszczy
       Bolimowskiej co malo sie kojarzy ze stepowoscia tura. Co prawda jest to slaby
       argument bo polskie lesne "zubry" byly genetycznie oddtwarzane przy udziale
       amerykanskich stepowych bizonow. Tak czy owak Twoj argument nie dotyczy
       zwierzat dzikich. A rola czlowieka w ich geograficznym rozmieszczeniu jest dosc
       oczywista. Potwierdzasz wiec, ze w Polsce mieszkali ludzie.

       > i na wzmianki
       > w źródłach wskazujące na prowadzenie tutaj gospodarki hodowlanej i na puste
       > tereny w środku Polski.

       Chcialbym zaproponowac rozroznienie stepu i laki. Na obu rosna trawy. Ale bio-
       klimatycznie to zupelnie inne rzeczywistosci. Totez argument, ze obszar nie
       porosniety przez las to step prowadzi jedynie do nieporozumien. Mam takze
       watpliwosci co do powszechnosci wystepowania lak na terenie klimatycznie nie
       zestepowialym. W tamtych czasach powszechnie uzywano lapci robionych z lyka
       olchy lub olszy. Oba te galunki drzew doskonale rosna na terenach podmoklych
       lub okresowo zalewanych w wiec tam gdzie obecnie sa laki. Na takich terenach
       rosna tez wierzby. Bez intensywnej gospodarki hodowlanej laki zarosna takimi
       drzewami i krzewami (wiklina). A produkcja lapci na stepie nie byla mi
       dotyczczas znana. Na stepie uzywano niewygodnych skorzanych butow.

       > Jakie zaś są argumenty przeciw dużej ilości stepu? Tych w zasadzie nie ma,
       gdyż
       > apriorycznie przyjmuje się, że w Polsce musiał dominować las.

       Powyzej zestawilem kilka argumentow. Mnie osobiscie mocno przekonuje argument
       lapciowy. Gdy wzrosla populacja to zabraklo olch. Ponadto przy malej ilosci
       lasu musialy wystepowac duze powodzie. One wylaczaly z gospodarki rolnej
       ogromne obszary. A powodzie na stepie to temat raczej z bajki.

       > Jeżeli chodzi o potrzeby rolnictwa, to wcale nie jest powiedziane, że polscy
       > rolnicy musieli stosować gospodarkę wypaleniskową. O tego typu praktykach
       nie
       > ma wzmianek w źródłach!

       W zrodlach nie ma wzmianek o wielu rzeczach co nie oznacza, ze nie istnialy.
       Nic na przyklad nie wiadomo o wczesnych Slowianach. Czy to ma byc argument o
       ich kosmicznym pochodzeniu? Ziemie trzeba nawozic. To jest podstawa rolnictwa.
       Bez tego wali sie cala gospodarka sredniowieczna.

       > A jest ich sporo na tematy rolnicze, poczynając od
       > XIIIw.

       Sadze, ze zalamanie sie gospodarki wypaleniskowej musialo nastapic wczesniej
       niz w XIII wieku. Samo osadzenie chlopow w wiosce danego feudala lamie
       koczownicza gospodarke wypaleniskowa. Mowimy wiec o X wieku.

       > Wystarczyło zresztą, aby połowę swoich gruntów co roku ugorowali.

       O ile pamietam trojpolowke wprowadzono znacznie pozniej. A ugorowanie bez
       siania roslin straczkowych (XVII wiek) to jedynie figura retoryczna dla
       zadowolenia Wasci. Z analizy wydarzen wynika, ze u zarania panstwa polskiego
       byl premanentny kryzys gospodarczy = rolnictwa. Byc moze te stalinowskie metody
       uprawy wprowadzili Piastowie.

       > Nie było
       > także przeszkód, aby po wyjałowieniu danej działki wzięli pod uprawę
       sąsiednią.

       Ja tez nie widze takiej przeszkody poza tym, ze ta sasiednia powinna juz byla
       zarosnac lasem. Wracamy wiec do gospodarki wypaleniskowej.

       > Ostrożność zalecałbym przy analizie szczątków zwierzęcych. Są one znajdowane
       > przy grodach, gdzie mieszkali Polanie - koczownicy. Jak wiadomo, zajęciem
       > ubocznym wojonowników były łowy, stąd być może upolowane zwierzęta zwożono do
       > baz z dalszych terenów, albo spożywano zbłąkane z terenów leśnych zwierzęta.
       > Nadto, jak wiadomo ówcześnie mięso było pewną rzadkoscią, stąd szczątki
       > zwierząt leśnych wcale nie świadczą o ich częstym spożywaniu, a tylko o ich
       > pewnym udziale wspożywanym mięsie.

       Slowianie pochodzili z terenow na polnoc od ukrainskich stepow. Wystepowaly tam
       lasy - tereny niczyje lub wspolne (gminne, opola). Lowy byly normalnym sposobem
       uzupelniania menu dla chlopow. Tak jak czytalem w zrodlach naukowych ilosc
       slowianskich szczatkow zwierzat lesnych byla wieksza niz wsrod szczatkow
       germanskich gdzie wiecej bylo zwierzat hodowlanych. W tamtych czasach zwierzyny
       w lasach starczalo i dla wojownikow i dla chlopow. Trzeba bylo ja jedynie
       upolowac, co nigdy nie bylo latwe.

       > Własnie, czy znasz jakieś dane mówiące o udziale procentowym szczątków
       > zwierzyny łownej do całości szcątków zwierzęcych w omawianym okresie?
       > Czy też piszesz, co Ci się wydaje?

       Czytalem o tym ale nie jestem w stanie podac zrodel. Przyjmij wiec ze mi sie
       wydaje. Nie mam zamiaru toczyc na ten temat jalowych polajanek.

       > Z danych przedstawionych przez Leciejewicza w: Słowianie Zachodni s. 72,
       > wynika, że w odkopanych stanowiskach na Słwoiańszczyźnie Zachodniej kości
       > zwierząt domowych stanowią ponad 90%! Mniej zaś na Mazowszu (bliskość puszcz
       > granicznych) i nad Hawelą i Sprewą.

       Mam nadzieje, ze u Germanow z IV wieku w Milanowku nie bylo to 125 procent (aby
       bylo wiecej). Przyznam sie, ze nie mam nic przeciwko temu aby Slowianie mieli
       przodujace europejskie rolnictwo w X wieku. Ale dlaczego potem stale czegos
       musieli sie uczyc od zachodu? Duzo zwierzat to dobre nawozenie. Ale dlaczego
       jeszcze w XVIII wieku byl ustawiczny kryzys nadmiaru pol w stosunku do lak.
       Stale mniej ceniono hodowle. A wspolczesnie nie wiadomo co zrobic z maslem.

       Pozdrawiam
       • titus_flavius Re: Laso-step 22.08.03, 11:57
        Ave,
        Siwiński napisał poważną monografię, w której każda teza jest odpwoiednio
        udowodniona. Ty zaś prezentujesz gołosłowne wymysły.
        Powtarzam, ze tur i koń to są zwierzęta stepowe, co jest powszechnie uznane.
        Tur zepchnięty do lasów wymarł, pomim objęcia go ścisłą ochroną - o czym sam
        wiesz.
        W rolnictwie używano nie koni, a wołów.
        We wczesnym średniowieczu, Słowiańszczyzna Zachodnia była poważnym eksporterem
        koni na Zachód, co świadczy .
        Nadto występowały tu inne zwierzęta stepowe, których szczątki kopalne zachowały
        się.
        Są także wzmianki w kronikach, podkreślające stepowy charakter kraju.
        Proponuję, abyś przed dyskusją przygotował się do niej merytorycznie.
        T.

        rycho7 napisał:

        ) titus_flavius napisał:
        )
        ) ) nikt nie twierdzi, że w Polsce w X-XIIw. nie było w ogóle drzew.
        )
        ) Totez ja z takim pogladem w ogole nie dyskutuje.
        )
        ) ) Problem polega
        ) ) na tym, jaki krajobraz, leśny czy stepowy dominował ówcześnie. Jest bowiem
        )
        ) ) różnica, czy 80% wnętrza kraju było porośnięte drzewami, czy też te 80%
        ) ) stanowiło step.
        ) ) Wg Siwińskiego w Polsce (ale i w Czechach) dominował krajobraz stepowy. La
        ) sów
        ) ) było niewiele.
        )
        ) Niestety musze przyznac, ze dla mnie argumenty typu "Wg Siwińskiego" sa
        ) niepowazne. Dyskutujemy o rzeczywistosci a nie o religii lub poezji. Totez
        ) egzegeza tekstu na zasadzie tego, ze ktos ma autorytet lub go nie ma nie
        jaest
        ) metoda naukowa wlasciwa dla tej nauki. Ja moge stwierdzic, ze Boromir XXI w
        ) swoich zaginionych dzielach twierdzil zupelnie co innego. Przyznam sie, ze
        ) obnizenie temperatury w XIV wieku o 4 stopnie lepiej wyjasnialoby stepowiene
        ) Polski. Jednoczesnie nazwa Slaska zwiazana ponoc z bagnami swiadczylaby
        ) dokladnie o czyms przeciwnym. Ponadto to, ze geste bory byly na obrzezach
        ) Polski w obecnych granicach samo duzo swiadczy o calej tezie.
        )
        ) ) Przedstawia nastepujące argumenty dwojakiego rodzaju: wskazuje na
        ) występowanie
        ) ) w Polsce zwierząt stepowych w dużych ilościach (np. konie, tury),
        )
        ) Kon byl juz od 3000 lat zwierzeciem udomowiaonym. Tur mieszal sie z bydlem
        ) domowym wiec byl tym samym gatunkiem. Trudno wiec ustalic czy byl naturalnym
        ) dzikim zwierzeciem czy zdziczalym. Ostatnie tury wyginely w Puszczy
        ) Bolimowskiej co malo sie kojarzy ze stepowoscia tura. Co prawda jest to slaby
        ) argument bo polskie lesne "zubry" byly genetycznie oddtwarzane przy udziale
        ) amerykanskich stepowych bizonow. Tak czy owak Twoj argument nie dotyczy
        ) zwierzat dzikich. A rola czlowieka w ich geograficznym rozmieszczeniu jest
        dosc
        )
        ) oczywista. Potwierdzasz wiec, ze w Polsce mieszkali ludzie.
        )
        ) ) i na wzmianki
        ) ) w źródłach wskazujące na prowadzenie tutaj gospodarki hodowlanej i na pust
        ) e
        ) ) tereny w środku Polski.
        )
        ) Chcialbym zaproponowac rozroznienie stepu i laki. Na obu rosna trawy. Ale bio-
        ) klimatycznie to zupelnie inne rzeczywistosci. Totez argument, ze obszar nie
        ) porosniety przez las to step prowadzi jedynie do nieporozumien. Mam takze
        ) watpliwosci co do powszechnosci wystepowania lak na terenie klimatycznie nie
        ) zestepowialym. W tamtych czasach powszechnie uzywano lapci robionych z lyka
        ) olchy lub olszy. Oba te galunki drzew doskonale rosna na terenach podmoklych
        ) lub okresowo zalewanych w wiec tam gdzie obecnie sa laki. Na takich terenach
        ) rosna tez wierzby. Bez intensywnej gospodarki hodowlanej laki zarosna takimi
        ) drzewami i krzewami (wiklina). A produkcja lapci na stepie nie byla mi
        ) dotyczczas znana. Na stepie uzywano niewygodnych skorzanych butow.
        )
        ) ) Jakie zaś są argumenty przeciw dużej ilości stepu? Tych w zasadzie nie ma,
        )
        ) gdyż
        ) ) apriorycznie przyjmuje się, że w Polsce musiał dominować las.
        )
        ) Powyzej zestawilem kilka argumentow. Mnie osobiscie mocno przekonuje argument
        ) lapciowy. Gdy wzrosla populacja to zabraklo olch. Ponadto przy malej ilosci
        ) lasu musialy wystepowac duze powodzie. One wylaczaly z gospodarki rolnej
        ) ogromne obszary. A powodzie na stepie to temat raczej z bajki.
        )
        ) ) Jeżeli chodzi o potrzeby rolnictwa, to wcale nie jest powiedziane, że pols
        ) cy
        ) ) rolnicy musieli stosować gospodarkę wypaleniskową. O tego typu praktykach
        )
        ) nie
        ) ) ma wzmianek w źródłach!
        )
        ) W zrodlach nie ma wzmianek o wielu rzeczach co nie oznacza, ze nie istnialy.
        ) Nic na przyklad nie wiadomo o wczesnych Slowianach. Czy to ma byc argument o
        ) ich kosmicznym pochodzeniu? Ziemie trzeba nawozic. To jest podstawa
        rolnictwa.
        ) Bez tego wali sie cala gospodarka sredniowieczna.
        )
        ) ) A jest ich sporo na tematy rolnicze, poczynając od
        ) ) XIIIw.
        )
        ) Sadze, ze zalamanie sie gospodarki wypaleniskowej musialo nastapic wczesniej
        ) niz w XIII wieku. Samo osadzenie chlopow w wiosce danego feudala lamie
        ) koczownicza gospodarke wypaleniskowa. Mowimy wiec o X wieku.
        )
        ) ) Wystarczyło zresztą, aby połowę swoich gruntów co roku ugorowali.
        )
        ) O ile pamietam trojpolowke wprowadzono znacznie pozniej. A ugorowanie bez
        ) siania roslin straczkowych (XVII wiek) to jedynie figura retoryczna dla
        ) zadowolenia Wasci. Z analizy wydarzen wynika, ze u zarania panstwa polskiego
        ) byl premanentny kryzys gospodarczy = rolnictwa. Byc moze te stalinowskie
        metody
        )
        ) uprawy wprowadzili Piastowie.
        )
        ) ) Nie było
        ) ) także przeszkód, aby po wyjałowieniu danej działki wzięli pod uprawę
        ) sąsiednią.
        )
        ) Ja tez nie widze takiej przeszkody poza tym, ze ta sasiednia powinna juz byla
        ) zarosnac lasem. Wracamy wiec do gospodarki wypaleniskowej.
        )
        ) ) Ostrożność zalecałbym przy analizie szczątków zwierzęcych. Są one znajdowa
        ) ne
        ) ) przy grodach, gdzie mieszkali Polanie - koczownicy. Jak wiadomo, zajęciem
        ) ) ubocznym wojonowników były łowy, stąd być może upolowane zwierzęta zwożono
        ) do
        ) ) baz z dalszych terenów, albo spożywano zbłąkane z terenów leśnych zwierzę
        ) ta.
        ) ) Nadto, jak wiadomo ówcześnie mięso było pewną rzadkoscią, stąd szczątki
        ) ) zwierząt leśnych wcale nie świadczą o ich częstym spożywaniu, a tylko o ic
        ) h
        ) ) pewnym udziale wspożywanym mięsie.
        )
        ) Slowianie pochodzili z terenow na polnoc od ukrainskich stepow. Wystepowaly
        tam
        )
        ) lasy - tereny niczyje lub wspolne (gminne, opola). Lowy byly normalnym
        sposobem
        )
        ) uzupelniania menu dla chlopow. Tak jak czytalem w zrodlach naukowych ilosc
        ) slowianskich szczatkow zwierzat lesnych byla wieksza niz wsrod szczatkow
        ) germanskich gdzie wiecej bylo zwierzat hodowlanych. W tamtych czasach
        zwierzyny
        )
        ) w lasach starczalo i dla wojownikow i dla chlopow. Trzeba bylo ja jedynie
        ) upolowac, co nigdy nie bylo latwe.
        )
        ) ) Własnie, czy znasz jakieś dane mówiące o udziale procentowym szczątków
        ) ) zwierzyny łownej do całości szcątków zwierzęcych w omawianym okresie?
        ) ) Czy też piszesz, co Ci się wydaje?
        )
        ) Czytalem o tym ale nie jestem w stanie podac zrodel. Przyjmij wiec ze mi sie
        ) wydaje. Nie mam zamiaru toczyc na ten temat jalowych polajanek.
        )
        ) ) Z danych przedstawionych przez Leciejewicza w: Słowianie Zachodni s. 72,
        ) ) wynika, że w odkopanych stanowiskach na Słwoiańszczyźnie Zachodniej kości
        ) ) zwierząt domowych stanowią ponad 90%! Mniej zaś na Mazowszu (bliskość pusz
        ) cz
        ) ) granicznych) i nad Hawelą i Sprewą.
        )
        ) Mam nadzieje, ze u Germanow z IV wieku w Milanowku nie bylo to 125 procent
        (aby
        )
        ) bylo wiecej). Przyznam sie, ze nie mam nic przeciwko temu aby Slowianie mieli
        ) przodujace europejskie rolnictwo w X wieku. Ale dlaczego potem stale czegos
        ) musieli sie uczyc od zachodu? Duzo zwierzat to dobre nawozenie. Ale dlaczego
        ) jeszcze w XVIII wieku byl ustawiczny kryzys nadmiaru pol w stosunku do lak.
        ) Stale mniej ceniono hodowle. A wspolczesnie nie wiadomo co zrobic z maslem.
        )
        ) Pozdrawiam
        • rycho7 step sie konczy na wschod od Lwowa 22.08.03, 13:17
         titus_flavius napisał:

         > Ave,
         > Siwiński napisał poważną monografię, w której każda teza jest odpwoiednio
         > udowodniona.

         Najwyrazniej nie jest dostateczie udowodniona gdy latwo te dowody podwazyc. Ty
         upadlasz sie twierdzac, ze moje wymysly sa goloslowne zamiast sie do nich
         ustosunkowac. Nie potrafisz obalic tego co pisze wiec pleciesz o goloslownosci.

         > Powtarzam, ze tur i koń to są zwierzęta stepowe, co jest powszechnie uznane.

         Pomijasz za to wazniejsza sprawe a mianowicie to, ze byly udomowiane. I
         czlowiek mogl je hodowac poza ich naturalnym srodowiskiem. Kon to takze zwierze
         torow wyscigowych. Wiec Polska miala klimat torow wyscigow konnych - hazardowy.
         Tur nie wiadomo nawet, czy byl zwierzeciem dzikim czy jedynie zdziczalym.
         Wymarl w Polsce bo nie bylo tu jego naturalnego srodowiska. Sam udowadniasz
         wiec teze przeciwna od tej ktora chcesz udowodnic. Podobnie jest ze Siwińskim.
         A moze bys byl laskaw zaczac to zauwazac.

         > W rolnictwie używano nie koni, a wołów.

         Poza konsumpcja miesa konskiego.

         > We wczesnym średniowieczu, Słowiańszczyzna Zachodnia była poważnym
         eksporterem
         > koni na Zachód, co świadczy .

         Swiadczy o tym, ze kon byl hodowany przez ludzi. A nie to, ze klimat byl
         stepowy.

         > Nadto występowały tu inne zwierzęta stepowe, których szczątki kopalne
         zachowały
         > się.

         Ja pisalem, ze step sie konczy na wschod od Lwowa. Pojawianie sie zwierzat
         stepowych w okolicach Ustrzyk Dolnych mnie nie zdziwi. To doprawdy niedaleko. A
         poza tym. Wedrowki zwierzat w lecie za zywnoscia to dosc normalna sprawa. Nawet
         setki kilometrow.

         > Są także wzmianki w kronikach, podkreślające stepowy charakter kraju.
         > Proponuję, abyś przed dyskusją przygotował się do niej merytorycznie.

         Zapominajac to co wiem na temat biologii i historii? Poniewaz musze
         bezkrytycznie przyjac teorie, z ktora ogolnie sie zgadzam ale ktora ma sporo
         slabych punktow. Dyskusja jest kalaniem wlasnego gniazda. Tak myslisz?

         Obawiam sie, ze Ty po prostu zbyt lekkomyslnie poslugujesz sie klimatyczno-
         biologicznym pojeciem stepu a ja zbyt scisle. Krowa na lace to jeszcze nie
         gospodarka stepowa. Tu jest pies pogrzebany.
        • rycho7 mamuty