Dodaj do ulubionych

pochodzenie Słowian

14.08.03, 09:57
Ave,
zainspirowało mnie Studium Historii Toynbeego. W pewnym miejscu napisał on
fragment o Słowianach. Wg niego rozprzestrzenianie się Słowian było
spowodowane
działalnością Awarów. Awarowie na terenie podbitej Europy Wschodniej
zajmowali
się "hodowlą" miejcowej ludności, która dostarczała im utrzymania. Tubylcy ci
wskutek nieustannego przemieszania stworzyli dla wzajemnego porozumiewania
się
nowy język słowiański. I stąd się wzięli Słowianie.
Oto moja teoria, oparta na motywach z Toynbiego, ŚLiwińskiego i innych:
Punktem wyjścia tej teorii jest przyjęcie, że ludu pod nazwą Słowianie nie
było w starożytności (Ptolemeusz ich nie zauważył, chociaż opisał ludy aż do
Uralu, chyba, że za Słowian uznać Stawenoi, co niektórzy odczytują jako
Slawenoi)).
W Europie środkowej i wchodniej u schyłku starożytności żyło wiele rozmaitych
ludów przede wszystkim Bałtów, Celtów i Germanów, uzależnionych od Gotów. W
połowie Vw. na te tereny przybyli Hunowie, którzy zajęli miejsce Gotów i
podbili ludy od Renu po Bałtyk i Wołgę (z wyjątkiem części Germanów, którzy
uciekli w granice państwa rzymskiego). Hunowie zmusili je do płacenia daniny.
Wybieranej oczywiście w naturze Po upadku państwa Hunów ich miejsce na
kilkaset
lat (co najmniej do r.800) zajęli Awarzy. Zdaniem Toynbiego byli to
koczownicy,
którzy na terenach rolniczych zastąpili wypas bydła hodowlą ludności
rolniczej.
Polegało to na tym, że okresie zimowym na dane terytorium przybywały grupy
Awarów, którzy kwaterowali tam do czasu, aż nie zużyli całości rezerw
żywności
wieśniaków, potem przenosili się na teren sąsiedni. Było to niezwykle
dotkliwe
dla tubylców, którym bardzo się obniżył poziom zycia i wymagało stałego
dopływu nowych chłopów - niewolników, gdyż część starych bądź uciekała (nie
bardzo było dokąd) bądź wymierała. Awarzy brali ich w niewolę w trakcie
wypraw
na sąsiadów i na siebie wzajemnie. Rezultat był następujący: wieśniacy
przesiedlani przez 300 lat na terenach od Adriatyku po bałtyk i Wołgę
utracili
świadomość plemienną i własne języki przyjmując nowo ukształtowaną lingua
franca - język słowiański (ich podstawą były języki bałtyjskie i germańśkie,
z
silną domieszką języka panów, czyli języków irańskich) (analogia do murzynów
amerykańskich).
Za tą teorią przemawia jednolitość języka słowiańskiego aż do IX w., kiedy
to upadło państwo Awarów i podział ludności słowiańskiej na 2 warstwy:
wojowników i niewolnych chłopów.
Z kronik bizantyjskich wynika, że Awarzy w trakcie kolejnych wypraw brali do
niewoli dziesiątki tysięcy jeńców. Co się z nimi stało?
Dalej, zauważcie, że sami ŚŁowianie na pytanie skąd pochodzą - odpowiadali
kronikarzom, że z Panonii! Jest to zrozumiałe, jak przypmnimy sobie, że tam
było centrum państwa Awarów i punkt redystrybucji pochwyconych niewolników.
T.

Obserwuj wątek
  • archeo_gda Awarzy (Obrzy) a pochodzenie Słowian 14.08.03, 10:30
   Ave,

   wybacz ale jeśli Twoje wiadomości o Awarach opierają się na takich autorach jak
   Toynbee to nie radzę konstruować zbyt daleko idących hipotez. Sięgnij raczej do
   monografii zagadnienia. Jest u nas dużo literatury na temat Awarów, równiez w
   języku polskim - polecam monografię profesora Wojciecha Szymańskiego wydaną w
   serii "kultura Europy Wczesnośredniowiecznej" - o ile pamiętam, w jednym tomie
   są dwie prace, "Awarzy" i "Madziarzy".

   Podstawowy brak twojej hipotezy jest taki że Słowianie (a dokładniej
   Sklawinowie i Antowie) zaczęli najeżdżać granicę bizantyjską nad Dunajem co
   najmniej ok. 530, a być może jeszcze pod koniec panowania Anastazjusza (zm.
   518). Natomiast Awarzy w Europie pojawili się bodaj około 558... nie pamiętam
   dokładnie, na pewno kilkadziesiąt lat później. Ekspansja Słowian w dorzecze
   górnej Wisły (zgodnie z Godłowskim i Parczewskim) zaczęla sie jeszcze
   wcześniej, bo przed rokiem 500. Czyli to na pewno nie Awarzy byli czynnikiem
   sprawczym.

   Natomiast po rozbiciu przez Awarów germańskiego plemienia Gepidów i następnie
   odejściu Longobardów do Italii (565/568) Awarzy stworzyli silne władztwo w
   którym na pewno koczownicy byli warstwą panującą a jakaś część Słowian - ale
   nie bardzo możemy ustalić, jaka - im podlegała. Na pewno dotyczy to Panonii,
   dzisiejszej Słowacji, południowych Moraw, części wschodniej Austrii,
   Chorwacji... Nie wiadomo co zrobić z informacją Teofylakta Simokatty o
   Słowianach znad Oceanu Zachodniego podlegających władzy Chakana. Gdyby uznać że
   chodzi o ludzi z ujścia Odry, świadczyłoby to o potężnym zasięgu panowania
   Awarów.

   Być może opanowanie przez Słowian obszarów południowopołabskich było związane z
   zachodnimi wyprawami Awarów w latach 562 i 566 w czasie któych walczyli oni z
   Turyngami i Frankami.
   • titus_flavius kultura korczakow 14.08.03, 12:01
    Ave,
    Awarzy pojawili się w 565 r. w Panonii skąd usunęli Longobardów, co zbiega się
    z pojawieniem się Słowian. Nie znaczy to jednak, że Awarowie pojawili się tam
    znikąd! Koczowali zapewne na stepach czarnomorskich, skąd kontrolowali (moja
    hipoteza) wschodnią Europę.
    Zauważ, że kultura korczakow - pierwsza wiązana ze Słowianami datuje się na
    pocz. VIw. na Podolu. A była to prymitywna kultura niewolników, hodowanych jak
    sądzę przez Awarów. Upowszechnienie jej było względnie łatwe, gdyż Goci i
    Hunowie zniszczyli tamtejsze organizmy polityczne zdolne do stawiania oporu
    Awarom.
    Owszem, ze źródeł bizantyjskich znamy Słowian - wojowników. Już od poł. VIw.,
    pirwsza o nich wzminka pochodzi z wojen gockich Prokopiusza (ok.540r.), co
    zbiega się z pojawieniem się Awarów.
    NIe wiadomo jednak, co poza nazwą łączyło tych Słwoain z ludnością miejscową.
    Ale jak na ogrom obszarów zamieszałych przez Słowian wojowników było niewilu. W
    pierwszym najeździe na Bizancjum udział wzięło tylko 3000 wojowników.
    Być może wskazuje to na to, że Awarowie przyprowadzili na Bałkany z krańców
    Europy wojownicze plemiona, które dostarczały im pieszych? Wtedy mielibyśmy
    podział ogółu ludności na nielicznych wojowników i masę niewolników, których
    wspólnie nazywano Słowianami? Z pewnością bowiem Słowianie nie występowali
    samodzielnie, w źródłach aż do w. VIII nie ma żadnej wzmianki o wodzach -
    Słowianach. Trwałe zaś państwa słowiańśkie powstały dopiero wtedy, gdy Karol
    Wielki zadał decydujący cios Awarom.
    T.    archeo_gda napisał:

    > Ave,
    >
    > wybacz ale jeśli Twoje wiadomości o Awarach opierają się na takich autorach
    jak
    >
    > Toynbee to nie radzę konstruować zbyt daleko idących hipotez. Sięgnij raczej
    do
    >
    > monografii zagadnienia. Jest u nas dużo literatury na temat Awarów, równiez w
    > języku polskim - polecam monografię profesora Wojciecha Szymańskiego wydaną w
    > serii "kultura Europy Wczesnośredniowiecznej" - o ile pamiętam, w jednym
    tomie
    > są dwie prace, "Awarzy" i "Madziarzy".
    >
    > Podstawowy brak twojej hipotezy jest taki że Słowianie (a dokładniej
    > Sklawinowie i Antowie) zaczęli najeżdżać granicę bizantyjską nad Dunajem co
    > najmniej ok. 530, a być może jeszcze pod koniec panowania Anastazjusza (zm.
    > 518). Natomiast Awarzy w Europie pojawili się bodaj około 558... nie pamiętam
    > dokładnie, na pewno kilkadziesiąt lat później. Ekspansja Słowian w dorzecze
    > górnej Wisły (zgodnie z Godłowskim i Parczewskim) zaczęla sie jeszcze
    > wcześniej, bo przed rokiem 500. Czyli to na pewno nie Awarzy byli czynnikiem
    > sprawczym.
    >
    > Natomiast po rozbiciu przez Awarów germańskiego plemienia Gepidów i następnie
    > odejściu Longobardów do Italii (565/568) Awarzy stworzyli silne władztwo w
    > którym na pewno koczownicy byli warstwą panującą a jakaś część Słowian - ale
    > nie bardzo możemy ustalić, jaka - im podlegała. Na pewno dotyczy to Panonii,
    > dzisiejszej Słowacji, południowych Moraw, części wschodniej Austrii,
    > Chorwacji... Nie wiadomo co zrobić z informacją Teofylakta Simokatty o
    > Słowianach znad Oceanu Zachodniego podlegających władzy Chakana. Gdyby uznać
    że
    >
    > chodzi o ludzi z ujścia Odry, świadczyłoby to o potężnym zasięgu panowania
    > Awarów.
    >
    > Być może opanowanie przez Słowian obszarów południowopołabskich było związane
    z
    >
    > zachodnimi wyprawami Awarów w latach 562 i 566 w czasie któych walczyli oni z
    > Turyngami i Frankami.
    • archeo_gda korczakow? (jeżeli już to Praga-Korczak) 14.08.03, 12:45
     titus_flavius napisał:

     > Ave,
     > Awarzy pojawili się w 565 r. w Panonii skąd usunęli Longobardów, co
     zbiega się
     > z pojawieniem się Słowian. Nie znaczy to jednak, że Awarowie
     pojawili się tam
     > znikąd! Koczowali zapewne na stepach czarnomorskich, skąd
     kontrolowali (moja
     > hipoteza) wschodnią Europę.

     Nie nie. Pomyliłeś. W 566/7 zilkwidowali Gepidów w Siedmiogrodzie i
     Transdanubii. Longobardowie sami się postanowili usunąć ale dopiero
     wiosną 568.
     Stepy wschodnioeuropejskie to nie była wtedy terra incognita. Grecy
     trochę wiedzieli o tym, co tam się dzieje, poczytaj sobie chocby
     prace prof. Edwarda Tryjarskiego o róznych ludach tureckich. Tam się
     po upadku Hunów kręciły rózne odłamy koczowników, np. Onogurowie
     (jakoś związani z późniejszymi turkojęzycznymi Bułgarami Kuwrata).
     Awarów w pierwszej polowie VI wieku tam jeszcze nie było. Pojawili
     się niedługo przedtem zanim zaatakowali Gepidów.


     > Zauważ, że kultura korczakow - pierwsza wiązana ze Słowianami
     datuje się na
     > pocz. VIw. na Podolu. A była to prymitywna kultura niewolników,
     hodowanych jak
     > sądzę przez Awarów. Upowszechnienie jej było względnie łatwe, gdyż
     Goci i
     > Hunowie zniszczyli tamtejsze organizmy polityczne zdolne do
     stawiania oporu
     > Awarom.

     Było inaczej. Nie wiem skąd to datowanie, w ostatnich pracach
     Godłowskiego czy wspomnianego Parczewskiego jest wyraźnie mowa o
     datowaniu stanowisk na Podolu, a nawet w południowo-wschodniej Polsce
     (np. Bachórz k. Dynowa) na drugą połowę V wieku. [od nazwy stanowiska
     Korczak, nie Korczakow - mowi się też o kulturze prasko-korczackiej].
     Hunowie rozbili znajdujące się tam plemiona germańskie i w tę niszę
     wkroczyli Słowianie. Nie byli wtedy żadnymi niewolnikami Awarów, nie
     byli też, jak to niektórzy z maniackim uporem piszą, neolitycznymi
     rolnikami. Byli barbarzyńcami epoki żelaza, trochę mniej
     zaawansowanymi technicznie od Germanów ale mimo wszystko groźnymi
     jako wojownicy.

     > Owszem, ze źródeł bizantyjskich znamy Słowian - wojowników. Już od
     poł. VIw.,
     > pirwsza o nich wzminka pochodzi z wojen gockich Prokopiusza
     (ok.540r.), co
     > zbiega się z pojawieniem się Awarów.

     NIE ZBIEGA się, jak już pisałem powyżej. Poza tym, dyskusyjne jest,
     która wzmianka o Słowianach jest faktycznie pierwsza. Np. jeden z
     kronikarzy napisał o najazdach "Scytów" pod koniec panowania
     Anastazjusza. Wiadomo że nie mogli to być żadni Scytowie, większość
     autorów jest zdania, że chodzi już o Słowian. A informacje o Awarach
     są dopiero po 550.
     • archeo_gda kiedy pojawili się Awarzy? 14.08.03, 13:14
      titus_flavius napisał:
      >
      > Awarzy pojawili się w 565 r. w Panonii skąd usunęli Longobardów, co
      > zbiega się z pojawieniem się Słowian. Nie znaczy to jednak, że
      > Awarowie pojawili się tam znikąd! Koczowali zapewne na stepach
      > czarnomorskich, skąd kontrolowali (moja hipoteza) wschodnią Europę.

      Nie wszystko mogę pamiętać więc własnie zajrzałem do Szymańskiego
      i "ściągam". Otóż pojawienie się Awarów w Europie opisuje kronika
      Menandra. Mowa tam jest że lud ten pojawił się znienacka na północnym
      przedgórzu Kaukazu w 557/558 roku. Do tego momentu mieszkali w głębi
      Azji a uszli na zachód prześladowani przez Turków.
      Awarzy natychmiast po pojawieniu się w Europie zrobili rozpoznanie
      sytuacji politycznej i zaoferowali swoje usługi cesarstwu
      bizantyjskiemu. Nakłonieni darami napadli i ujarzmili w latach 558-
      560 huńskie plemiona Sabiów (między M. Kaspijskim a Kubaniem) oraz
      Barsilów na prawym brzegu Wołgi. Walczyli też następnie z huńskimi
      plemionami Utigurów i Kutrigurów. Około 562 r. Awarzy koczowali już
      przy ujściu Dunaju i chyba wtedy zetknęli się ze Słowianami -
      ponieważ nadal są na żołdzie Bizancjum, więc najeżdżają siedziby
      Sklawinów. Jeszcze po rozbiciu Gepidow i usadowieniu się w Europie
      miał miejsce najazd Awarów - w porozumieniu z Bizancjum - na
      Sklawinów. Dopiero w czasie walk awarsko-bizantyjskich o Sirmium w
      latach 582-585 zaczyna się współpraca koczowników i Słowian.

      Tyle żeby nie nudzić. Jeszcze raz apeluję, by nie tworzyć hipotez ze
      wzmianek przypadkiem napotkanych w pracach na zupełnie inne tematy -
      jak chcesz się wypowiadać o Awarach, to zajrzyj do własciwych źródeł.
   • titus_flavius Re: Awarzy (Obrzy) a pochodzenie Słowian 17.08.03, 14:27
    Ave,
    błogosławieni ci, którzy darzą innych, chociaż sami niewiele mają.
    Pierwszą wzmiankę o Słowianach, którą pewnie datuję, mam pod datą 537 u
    Prokopiusza, kiedy to Bizantyjczycy mieli otrzymać posiłki Hunów, Sklawinów i
    Antów. Pytanie, dlaczego są oni wymianiani razem? Zauważ, że Antowie mieli być
    wg niektórych, odrębnym plemieniem koczowniczym.
    Dalej, w tym samy źródle mamy wzmiankę pod 545r. o walkach Herulów i Sklawinów,
    oraz pod 560 o napadzie 3000 Słowian na terytoria romejskie.
    Jeżeli zaś chodzi o Menandra, to jego kronika zachowała się we fragmentach.
    Owszem, pisze on, że dyplomacja cesrska skłoniła Awarów do napaści na Słowian
    nad Dunajem ze stepów czarnomorskich (?). Ale wzmianka ta jest datowana na rok
    579! Awarowie już wtedy byli w Panoni.
    Z kolei wg Teofylakta Simokattesa Słowianie naddunajscy niewątpliwie podlegali
    Awarom ok. 591r., podobnie wg kolejnych autorów z VIIw. Najwyraźniej więc od
    pocz. VIIw. w sposób niewątpliwy Słowianie podlagali władzy koczowników.
    Tutaj można zastanowić się, czy to samo jest rozumiane w poł VIw. i w wiekach
    następnych pod nazwą Słowianie. Być może Słowianami (Slawinami) nazywano
    plemię, walzące pieszo. Po przybyciu zaś Awarów i przejęciu przez nich
    zwierzchnictwa nad Europą Wschodnią, Sklawinowie współpracowaliby z Awarami,
    jako siły zbrojne piesze. Obserwatorzy postronni zaś rozciągali nazwę "Słowian"
    na ogół rolniczych poddanych Awarów, których łączyła wspólnota języka postała
    na gruncie przesiedleń awarskich.
    T.
    T.
    archeo_gda napisał:

    > Ave,
    >
    > wybacz ale jeśli Twoje wiadomości o Awarach opierają się na takich autorach
    jak
    >
    > Toynbee to nie radzę konstruować zbyt daleko idących hipotez. Sięgnij raczej
    do
    >
    > monografii zagadnienia. Jest u nas dużo literatury na temat Awarów, równiez w
    > języku polskim - polecam monografię profesora Wojciecha Szymańskiego wydaną w
    > serii "kultura Europy Wczesnośredniowiecznej" - o ile pamiętam, w jednym
    tomie
    > są dwie prace, "Awarzy" i "Madziarzy".
    >
    > Podstawowy brak twojej hipotezy jest taki że Słowianie (a dokładniej
    > Sklawinowie i Antowie) zaczęli najeżdżać granicę bizantyjską nad Dunajem co
    > najmniej ok. 530, a być może jeszcze pod koniec panowania Anastazjusza (zm.
    > 518). Natomiast Awarzy w Europie pojawili się bodaj około 558... nie pamiętam
    > dokładnie, na pewno kilkadziesiąt lat później. Ekspansja Słowian w dorzecze
    > górnej Wisły (zgodnie z Godłowskim i Parczewskim) zaczęla sie jeszcze
    > wcześniej, bo przed rokiem 500. Czyli to na pewno nie Awarzy byli czynnikiem
    > sprawczym.
    >
    > Natomiast po rozbiciu przez Awarów germańskiego plemienia Gepidów i następnie
    > odejściu Longobardów do Italii (565/568) Awarzy stworzyli silne władztwo w
    > którym na pewno koczownicy byli warstwą panującą a jakaś część Słowian - ale
    > nie bardzo możemy ustalić, jaka - im podlegała. Na pewno dotyczy to Panonii,
    > dzisiejszej Słowacji, południowych Moraw, części wschodniej Austrii,
    > Chorwacji... Nie wiadomo co zrobić z informacją Teofylakta Simokatty o
    > Słowianach znad Oceanu Zachodniego podlegających władzy Chakana. Gdyby uznać
    że
    >
    > chodzi o ludzi z ujścia Odry, świadczyłoby to o potężnym zasięgu panowania
    > Awarów.
    >
    > Być może opanowanie przez Słowian obszarów południowopołabskich było związane
    z
    >
    > zachodnimi wyprawami Awarów w latach 562 i 566 w czasie któych walczyli oni z
    > Turyngami i Frankami.
    • archeo_gda Re: Awarzy (Obrzy) a pochodzenie Słowian 19.08.03, 09:56
     titus_flavius napisał:

     > Pierwszą wzmiankę o Słowianach, którą pewnie datuję, mam pod datą
     537 u
     > Prokopiusza, kiedy to Bizantyjczycy mieli otrzymać posiłki Hunów,
     Sklawinów i
     > Antów. Pytanie, dlaczego są oni wymianiani razem? Zauważ, że
     Antowie mieli być
     > wg niektórych, odrębnym plemieniem koczowniczym.

     Tez uważam i już gdzieś napisałem, że notoryczne rozróznianie przez
     źródła bizant. Sklawinów od Antów świadczy o tym że Antowie byli
     odrębnym ludem który po 602 r. znika ze źródeł. Dlaczego te trzy ludy
     razem? ba... zapytaj bizantyjskich dyplomatów. Tak czy siak, mowa tu
     o Hunach a nie Awarach. W tym czasie było jeszcze całkiem sporo
     szczepów huńskich na stepach pontyjskich i tak jak pisałem (opierając
     się na pracy prof. Szymańskiego), Awarzy walczyli z niektórymi z tych
     Hunów.

     > Owszem, pisze on, że dyplomacja cesrska skłoniła Awarów do napaści
     na Słowian
     > nad Dunajem ze stepów czarnomorskich (?). Ale wzmianka ta jest
     datowana na rok
     > 579! Awarowie już wtedy byli w Panoni.

     O tym właśnie pisałem, chociaż bez daty. To chyba dowód, ze w tym
     czasie Słowianie byli jeszcze niezależni od Awarów, prawda?
     podporządkowanie Słowian przez kagana Bajana dokonało się kilka lat
     później.
     • borebitsa Re: Awarzy (Obrzy) a pochodzenie Słowian 20.08.03, 14:28
      archeo_gda napisał:

      > titus_flavius napisał:
      >
      > > Pierwszą wzmiankę o Słowianach, którą pewnie datuję, mam pod datą
      > 537 u
      > > Prokopiusza, kiedy to Bizantyjczycy mieli otrzymać posiłki Hunów,
      > Sklawinów i
      > > Antów. Pytanie, dlaczego są oni wymianiani razem? Zauważ, że
      > Antowie mieli być
      > > wg niektórych, odrębnym plemieniem koczowniczym.
      >
      > Tez uważam i już gdzieś napisałem, że notoryczne rozróznianie przez
      > źródła bizant. Sklawinów od Antów świadczy o tym że Antowie byli
      > odrębnym ludem który po 602 r. znika ze źródeł. Dlaczego te trzy ludy
      > razem? ba... zapytaj bizantyjskich dyplomatów. Tak czy siak, mowa tu
      > o Hunach a nie Awarach. W tym czasie było jeszcze całkiem sporo
      > szczepów huńskich na stepach pontyjskich i tak jak pisałem (opierając
      > się na pracy prof. Szymańskiego), Awarzy walczyli z niektórymi z tych
      > Hunów.

      Whithe Huns. "Not ugly faces". Zródła wshodnie podają inny obraz Hunów niż
      bizntyjskie. Sądze że opisy zachodnie, dziewnie jakoś fragmentaryczne zostły
      pózniej "poprawione" . A poprawinie wzoruje się na opisach mongolskiej inwazji.
      Znalezione talaman mumie dowodzą ze stepy były pod kontrolą indouropejczyków w
      czsach kiedy pochod Hunów się odbywał. Dodtkowo u Attylli podano mied i strawe.
      Siedzą na stołkach. A obyczj tego "dworu" to przypijnie Atylli do
      poszczególnych osobistości. Również jest diametralnie rózny wizerunek Atylli z
      monet temtego okresu: europejska twarz, a tego co pokazuje zrodło
      biznatyjeskie: twarz sino/mongoła ze skośnymi oczami. Jeszcze jest
      powiedzenie "bizantyjskie kłamstwa". Atylla stacjonujac w Panoni otrzymuje od
      bizancjum 2 tony zlota rocznie, potem przed marszem na galie podnosi danine do
      6 ton rocznie. Wystarczający powód do "wstydu" dla Bizancjum?

      Moja hipoteza robocza to że koczownicy tego okresu to kańcownicy w dużej czesci
      europejski etos może częsciowo z hań babieni czyli po ojcach etnosu biłego a
      matkach ałtajskich. Podkreślam tylko ci zhańbieni to tylko z szeregowych
      żołnieży bo jest opisana wyraźna przepaść pomiędzy dowódctwem a szeregowymi
      jeźdzcami. Z tego okresu a może bezpośrednio wcześniej pochodzi fala spalonych
      grodów na ziemiach "naszych" . Pytanie kto palił a kto bronił?
      Może gotom nie udało się w całosci zatrzymać rzymkiej inwazji z zachodu
      na "nasze" ziemie i koniećzne były posiłki ze stepów. Mowiąc "nasze" celowo
      pomijam kwestie kto tam mieszkał by nie wprowadzć zbyt radykalnych zmian w
      obecnych poglądach.

      > > Owszem, pisze on, że dyplomacja cesrska skłoniła Awarów do napaści
      > na Słowian
      > > nad Dunajem ze stepów czarnomorskich (?). Ale wzmianka ta jest
      > datowana na rok
      > > 579! Awarowie już wtedy byli w Panoni.
      >
      > O tym właśnie pisałem, chociaż bez daty. To chyba dowód, ze w tym
      > czasie Słowianie byli jeszcze niezależni od Awarów, prawda?
      > podporządkowanie Słowian przez kagana Bajana dokonało się kilka lat
      > później.

      Mówisz zapewne o słowianach południowych a i to nie na długo bo potem jego
      domena szybko 4x imploduje.
     • titus_flavius Re: Awarzy (Obrzy) a pochodzenie Słowian 22.08.03, 08:12
      archeo_gda napisał:
      .
      >
      > O tym właśnie pisałem, chociaż bez daty. To chyba dowód, ze w tym
      > czasie Słowianie byli jeszcze niezależni od Awarów, prawda?
      > podporządkowanie Słowian przez kagana Bajana dokonało się kilka lat
      > później.

      Ave,
      nie, to jest prostu dowód na to, że kronikarza przyłapaliśmy na kłamstwie.
      Pisał przeż w ok. 30 lat po zdarzeniach. To podważa w istotnym stopniu jego
      wiarygodność na tematy tak delikatne, jak relacje pomiędzy Awarami i
      Słowianami. Jak pisałem już zresztą, uważam, ze trzeba rozróżniać pomiędzy
      nielicznymi wojowniczymi plemionami, określanymi mianem Słowian z pogranicza
      bizantyjskiego, a morzem niewolnych rolników, na których także rozciąga się
      także rozciąga się nazwę Słowianie, aktórzy zamieszkiwali zaplecze awarskie.
      T.
      • archeo_gda Re: Awarzy (Obrzy) a pochodzenie Słowian 24.08.03, 12:44
       titus_flavius napisał:

       > Ave,
       > nie, to jest prostu dowód na to, że kronikarza przyłapaliśmy na kłamstwie.
       > Pisał przeż w ok. 30 lat po zdarzeniach. To podważa w istotnym stopniu jego
       > wiarygodność na tematy tak delikatne, jak relacje pomiędzy Awarami i
       > Słowianami.

       Możesz to jaśniej napisać, co uważasz za kłąmstwo i którego kronikarza? ja nie
       widzę żadnej sprzeczności, do ok. 585 Awarzy brali żołd od Bizancjum i
       zwalczali najeżdżających terytorium cesarstwa Słowian. Póżniej następuje
       zerwanie między kaganatem a cesarzem. W tym samym czasie Awarzy podporządkowują
       sobie (niektórych) Słowian. Po 585 kaganat awarski jest wrogiem Bizancjum i
       prowadzi na jego teren niszczące najazdy, w których konnych koczowników
       wspomaga 'piechota' słowiańska.
       • titus_flavius Re: Awarzy (Obrzy) a pochodzenie Słowian 24.08.03, 13:34
        Ave,
        pisałem o Menandrze. Z fragmentów jego kroniki wynika, ze w 579r. Awarowie
        mieli znad Dniestru uderzyć na naddunajskich Słowian.
        Wiadomo jednak, ze w omawianym okresie Awarowie od wielu lat byli już w
        Pannoni. Dlatego odmawiam Menadrowi wiarygodności o relacjach pomiędzy
        Słwoainami i Awarami.
        Piszesz, że Awarowie po 585r. podporządkowali sobie niektórych Słowian.
        Czy to znaczy, ze Twoim zdaniem w VIIw. byli gdzieś Słowianie niezależni od
        Awarów? Takich źródeł nie znam.
        Tymczasem z kroniki Fredegara wynika wprost, że w VIIw. Słowianie od wilu lat
        byli niewolnikami Awarów. Przypominam Ci też, że pierwsze państwa słowiańśkie
        zaczęły kształtować sie dopiero po rozbiciu Awarów przez Karola .
        t.        archeo_gda napisał:

        > titus_flavius napisał:
        >
        > > Ave,
        > > nie, to jest prostu dowód na to, że kronikarza przyłapaliśmy na kłamstwie.
        >
        > > Pisał przeż w ok. 30 lat po zdarzeniach. To podważa w istotnym stopniu je
        > go
        > > wiarygodność na tematy tak delikatne, jak relacje pomiędzy Awarami i
        > > Słowianami.
        >
        > Możesz to jaśniej napisać, co uważasz za kłąmstwo i którego kronikarza? ja
        nie
        > widzę żadnej sprzeczności, do ok. 585 Awarzy brali żołd od Bizancjum i
        > zwalczali najeżdżających terytorium cesarstwa Słowian. Póżniej następuje
        > zerwanie między kaganatem a cesarzem. W tym samym czasie Awarzy
        podporządkowują
        >
        > sobie (niektórych) Słowian. Po 585 kaganat awarski jest wrogiem Bizancjum i
        > prowadzi na jego teren niszczące najazdy, w których konnych koczowników
        > wspomaga 'piechota' słowiańska.
        • archeo_gda Re: Awarzy (Obrzy) a pochodzenie Słowian 24.08.03, 14:16
         titus_flavius napisał:

         > Ave,
         > pisałem o Menandrze. Z fragmentów jego kroniki wynika, ze w 579r. Awarowie
         > mieli znad Dniestru uderzyć na naddunajskich Słowian.
         > Wiadomo jednak, ze w omawianym okresie Awarowie od wielu lat byli już w
         > Pannoni. Dlatego odmawiam Menadrowi wiarygodności o relacjach pomiędzy
         > Słwoainami i Awarami.

         Ok., o tym Dniestrze nie wiedziałem.

         > Piszesz, że Awarowie po 585r. podporządkowali sobie niektórych Słowian.
         > Czy to znaczy, ze Twoim zdaniem w VIIw. byli gdzieś Słowianie niezależni od
         > Awarów? Takich źródeł nie znam.

         Na pewno panowali nad Słowia

         > Tymczasem z kroniki Fredegara wynika wprost, że w VIIw. Słowianie od wilu lat
         > byli niewolnikami Awarów. Przypominam Ci też, że pierwsze państwa słowiańśkie
         > zaczęły kształtować sie dopiero po rozbiciu Awarów przez Karola .
         > t.
         >
         >
         >
         > archeo_gda napisał:
         >
         > > titus_flavius napisał:
         > >
         > > > Ave,
         > > > nie, to jest prostu dowód na to, że kronikarza przyłapaliśmy na kłams
         > twie.
         > >
         > > > Pisał przeż w ok. 30 lat po zdarzeniach. To podważa w istotnym stopn
         > iu je
         > > go
         > > > wiarygodność na tematy tak delikatne, jak relacje pomiędzy Awarami i
         > > > Słowianami.
         > >
         > > Możesz to jaśniej napisać, co uważasz za kłąmstwo i którego kronikarza? ja
         >
         > nie
         > > widzę żadnej sprzeczności, do ok. 585 Awarzy brali żołd od Bizancjum i
         > > zwalczali najeżdżających terytorium cesarstwa Słowian. Póżniej następuje
         > > zerwanie między kaganatem a cesarzem. W tym samym czasie Awarzy
         > podporządkowują
         > >
         > > sobie (niektórych) Słowian. Po 585 kaganat awarski jest wrogiem Bizancjum
         > i
         > > prowadzi na jego teren niszczące najazdy, w których konnych koczowników
         > > wspomaga 'piechota' słowiańska.
        • rycho7 Slowianie na polnoc od Bramy Morawskiej 25.08.03, 09:20
         titus_flavius napisał:

         > Czy to znaczy, ze Twoim zdaniem w VIIw. byli gdzieś Słowianie niezależni od
         > Awarów? Takich źródeł nie znam.

         Natomiast ja nie znam zrodel aby Slowianie na polnoc od Bramy Morawskiej byli
         zalezni od Awarow. Wszelkie na ten temat pisanie to domniemania interpretacyjne
         odnosnie przyslania malutenkiego oddzialu na jedna jedynie wojne. Nawet nie
         wiadomo skad ten oddzial mialby byc.

         > Przypominam Ci też, że pierwsze państwa słowiańśkie
         > zaczęły kształtować sie dopiero po rozbiciu Awarów przez Karola .

         A skad mialaby wynikac potrzeba Slowian w tworzeniu panstw. Z zamilowania do
         placenia podatkow? To oni takimi idiotami byli?
         • titus_flavius Re: Slowianie na polnoc od Bramy Morawskiej 25.08.03, 09:26
          rycho7 napisał:

          > titus_flavius napisał:
          >
          > > Czy to znaczy, ze Twoim zdaniem w VIIw. byli gdzieś Słowianie niezależni o
          > d
          > > Awarów? Takich źródeł nie znam.
          >
          > Natomiast ja nie znam zrodel aby Slowianie na polnoc od Bramy Morawskiej byli
          > zalezni od Awarow.

          Ave,
          gdybyś czytał kronikę Nestora, to byś wiedział.
          T.
          • archeo_gda Obrzy i Slowianie 25.08.03, 09:58
           Sorry za wczorajszy post, zostałem nagle odgoniony od kompa i
           omyłkowo zamiast anulowac to wyslalem ledwie co zaczety post.

           Ale za to przeczytalem dokladnie ten fragment Menandra i musze go
           zrehabilitować: nie ma tu zadnej sprzecznosci, on pisze ze Awarzy
           najpierw przeprawili sie na terytorium bizantyńskie ('rzymskie'),
           przeszli przez Ilirię do Scytii i stamtąd zostali znów statkami
           przewiezieni przez Bizantyjczyków na drugą stronę Istru (czyli
           Dunaju) do ziemi Sklawinów. Nie ma tu mowy o żadnym Dniestrze a tym
           bardziej by atak nastąpił od strony stepu. No chyba że chodziłoby o
           step w Dobrudży, na bizantyjskim wtedy brzegu Istru. Ten fragment
           Menandra (tłumaczenie Mariana Plezi) jest w zbiorze
           Labudy "Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna", 2 wyd.
           Poznań 1999.

           Co do zasięgu panowania Awarów. Problem jest od lat dyskutowany, a
           jednym ze źródeł jest oczywiście powiest' wremiennych let. Na pewno
           jezeli chodzi o cześc Wegier, Austrii, Moraw, Słowacji i zdaje sie
           Chorwacji, mozna mowic o wyraznych sladach osadnictwa mieszanego
           slowiansko-awarskiego. Sa np. cmentarzyska z grobami o cechac
           awarskich, slowianskich i "mieszanych". Na polnoc od Karpat i Sudetow
           takich sladow nie ma, a zabytki pochodzenia awarskiego znajdowane sa
           bardzo nielicznie (np. slynne 'smigielko' znalezione w czasie badan
           kopca Krakusa). Byc moze tamtejsi Slowianie uznawali zwierzchnictwo
           Awarow, ale nie mozna mowic o fizycznej obecnosci koczownikow w
           Malopolsce czy na Slasku - czyli panowaly tam stosunki na pewno inne
           niz np. na Slowacji. Im dalej na polnoc (Mazowsze, Wielkopolska) tym
           slady kontaktów z kaganatem stają sie rzadsze, a z polnocnej Polski
           brak ich zupelnie. Nie mam w tej chwili rozeznania jak wyglada
           sytuacja w Czechach i na Polabiu, ale mysle ze jest podobnie, im
           dalej od naddunajskiego centrum tym zaleznosc od Awarow luzniejsza.

           Jezeli chodzi o ciemiezenie Slowian przez Awarów - przekaz Fredegara
           moze dotyczyc dowolnego terytorium znajdujacego sie w kontakcie z
           Frankami, rownie dobrze moze to byc Panonia jak Czechy czy nawet
           poludniowe Polabie. Przekaz ruski Nestora jest bardziej frapujący.
           Mowa w nim wyraznie o slowianskim plemieniu Dulebów. Niektórzy
           badacze nie chcą uznac ze chodzi o Dulebów na Wołyniu i sądzą, że
           chodzi tu o innych Dulebów, zamieszkałych w Czechach. Inna możliwość
           że pamięć ludzka przeinaczyła fakty i mowa tu o ciemiężeniu Dulebów
           nie przez Awarów, a przez Pieczyngów w okresie nieco późniejszym.
           • titus_flavius Re: Obrzy i Slowianie 25.08.03, 16:27
            Ave,
            przyznam się, że zmyliła mnie użyta w tekscie grecka nazwa Dunaju. Nie wiedzieć
            czemu uznałem, ze chodzi tu o Dniestr.
            Niemniej jednak zwróć uwagę, że wg Menadra droga Awarów przeciw Daurentiosowi
            była cokolwiek dziwna: wiodła bowiem z Pannoni przez Dunaj, potem przez Illirię
            do Scytii (?), a dalej przez Dunaj.
            Tak czy owak wg Labudy (przypis na s. 81) ówczesne starcia zakończyły się
            uzależnieniem Słowian.
            Co ciekawe, pojawiające się w tekście imię wodza Sklawinów Dauretnios
            najwyraźniej nie ma rdzenia słowiańskiego. Interesujący jest takze zapis
            rzekomej rozmowy obu stron: Skalwinowie odmawiają płacenia trybutu Awarom,
            mówiąc że to oni przywykli panować nad innymi ludami. Moim zdaniem wzmacnia to
            moją hipotezę, że Słowian w znaczeniu ścisłym należy odróżniać od ich
            poddanych.
            Chociaż Fredegar utrzymuje, ze ci sami Słowianie jednocześnie byli i uciskanymi
            niewolnikami i tworzyli awarskie wojsko pomocnicze. Ale znacze to raczej, ze
            Fredegar nie odróżniał poszczególnych grup pośród Słowian. Trudno bowiem
            przyjąć, aby tak poniżani przez Awarów ludzie zbrojnie ich wspierali.
            Bardzo ciekawy jest przekaz Al Masudiego (u Labudy s. 59), że jedno z plemion
            słowiańskich od dawna miało włądzę nad innymi plemionami słowiańskimi.
            Może to jest relit pamięci o panowaniu Awarów nad Słowiańszczyzną?
            Ważne jest także to, że jeżyk słowiański był jednolity aż do IXw. Tymczasem
            wiadomo, że języki mają naturalną tendencję do dzielenia się, chyba, ze
            przeciwdziałają temu jakieś dodatkowe czynniki.
            Zapewnić jednolity język na terenie Słowiańśzczyzny mogły tylko jednolita
            władza i nieustanne kontakty ludności między sobą. Inaczej początkowo nawet
            jednolity język słowiański podzieliłby się od razu na wiele dialektów. Zwracam
            uwagę, że jednolitość języka w średniowieczu na większych obszarach posiadali
            jedynie koczownicy, rolnicy mieli ograniczone terytorialnie dialekty (przykład:
            rozpad łacinyna poszczególne języki).
            T.
            archeo_gda napisał:

            > Sorry za wczorajszy post, zostałem nagle odgoniony od kompa i
            > omyłkowo zamiast anulowac to wyslalem ledwie co zaczety post.
            >
            > Ale za to przeczytalem dokladnie ten fragment Menandra i musze go
            > zrehabilitować: nie ma tu zadnej sprzecznosci, on pisze ze Awarzy
            > najpierw przeprawili sie na terytorium bizantyńskie ('rzymskie'),
            > przeszli przez Ilirię do Scytii i stamtąd zostali znów statkami
            > przewiezieni przez Bizantyjczyków na drugą stronę Istru (czyli
            > Dunaju) do ziemi Sklawinów. Nie ma tu mowy o żadnym Dniestrze a tym
            > bardziej by atak nastąpił od strony stepu. No chyba że chodziłoby o
            > step w Dobrudży, na bizantyjskim wtedy brzegu Istru. Ten fragment
            > Menandra (tłumaczenie Mariana Plezi) jest w zbiorze
            > Labudy "Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna", 2 wyd.
            > Poznań 1999.
            >
            > Co do zasięgu panowania Awarów. Problem jest od lat dyskutowany, a
            > jednym ze źródeł jest oczywiście powiest' wremiennych let. Na pewno
            > jezeli chodzi o cześc Wegier, Austrii, Moraw, Słowacji i zdaje sie
            > Chorwacji, mozna mowic o wyraznych sladach osadnictwa mieszanego
            > slowiansko-awarskiego. Sa np. cmentarzyska z grobami o cechac
            > awarskich, slowianskich i "mieszanych". Na polnoc od Karpat i Sudetow
            > takich sladow nie ma, a zabytki pochodzenia awarskiego znajdowane sa
            > bardzo nielicznie (np. slynne 'smigielko' znalezione w czasie badan
            > kopca Krakusa). Byc moze tamtejsi Slowianie uznawali zwierzchnictwo
            > Awarow, ale nie mozna mowic o fizycznej obecnosci koczownikow w
            > Malopolsce czy na Slasku - czyli panowaly tam stosunki na pewno inne
            > niz np. na Slowacji. Im dalej na polnoc (Mazowsze, Wielkopolska) tym
            > slady kontaktów z kaganatem stają sie rzadsze, a z polnocnej Polski
            > brak ich zupelnie. Nie mam w tej chwili rozeznania jak wyglada
            > sytuacja w Czechach i na Polabiu, ale mysle ze jest podobnie, im
            > dalej od naddunajskiego centrum tym zaleznosc od Awarow luzniejsza.
            >
            > Jezeli chodzi o ciemiezenie Slowian przez Awarów - przekaz Fredegara
            > moze dotyczyc dowolnego terytorium znajdujacego sie w kontakcie z
            > Frankami, rownie dobrze moze to byc Panonia jak Czechy czy nawet
            > poludniowe Polabie. Przekaz ruski Nestora jest bardziej frapujący.
            > Mowa w nim wyraznie o slowianskim plemieniu Dulebów. Niektórzy
            > badacze nie chcą uznac ze chodzi o Dulebów na Wołyniu i sądzą, że
            > chodzi tu o innych Dulebów, zamieszkałych w Czechach. Inna możliwość
            > że pamięć ludzka przeinaczyła fakty i mowa tu o ciemiężeniu Dulebów
            > nie przez Awarów, a przez Pieczyngów w okresie nieco późniejszym.
            • archeo_gda Re: Obrzy i Slowianie 25.08.03, 16:59
             titus_flavius napisał:

             > wg Menadra droga Awarów przeciw Daurentiosowi była cokolwiek dziwna:
             > wiodła bowiem z Pannoni przez Dunaj, potem przez Illirię do Scytii (?),
             > a dalej przez Dunaj.

             Illiria to w ówczesnej terminologii głównie dzisiejsza Serbia. Stolicą Ilirii
             było Sirmium, czyli Sremska Mitrovica. Scytia oznacza tu "Scytia minor",
             położoną na południe od Dunaju Dobrudżę gdzie swego czasu przeniosła się część
             Scytów uchodzących przed Sarmatami.
             Przejście przez terytorium rzymskie było widocznie wygodniejsze dla Awarów niż
             wyprawa przez Karpaty.

             > Tak czy owak wg Labudy (przypis na s. 81) ówczesne starcia zakończyły się
             > uzależnieniem Słowian.

             A w moim egzemplarzu Labuda napisał, że "podczas tej wyprawy nie doszło do
             trwalszego ujarzmienia Słowian naddunajskich przez Awarów". Tak jak pisałem, o
             takim uzależnieniu może być mowa dopiero do czasu gdy Awarzy zajęli Sirmium
             (ok. 584) i stali się na trwałe nieprzyjaciółmi Bizancjum.
             • titus_flavius Re: Obrzy i Slowianie 29.08.03, 22:35
              archeo_gda napisał:

              > Illiria to w ówczesnej terminologii głównie dzisiejsza Serbia. Stolicą Ilirii
              > było Sirmium, czyli Sremska Mitrovica. Scytia oznacza tu "Scytia minor",

              Ave,
              czy Sirmium nie leżało na terenie Pannoni? Pod nazwą Illiria tradycyjnie
              rozumiało się część Dalmacji.
              Awarowie mogli przecież przemieszcać się prawym brzegiem Dunaju, nie
              przechodząc przez góry i rzekę.
              Labuda wiąże uzależnienie tych Słowian z walkami w tym okresie, chociaż nie
              podczas tej wyprawy.
              T.              > położoną na południe od Dunaju Dobrudżę gdzie swego czasu przeniosła się
              część
              > Scytów uchodzących przed Sarmatami.
              > Przejście przez terytorium rzymskie było widocznie wygodniejsze dla Awarów
              niż
              > wyprawa przez Karpaty.
              >
              > > Tak czy owak wg Labudy (przypis na s. 81) ówczesne starcia zakończyły się
              > > uzależnieniem Słowian.
              >
              > A w moim egzemplarzu Labuda napisał, że "podczas tej wyprawy nie doszło do
              > trwalszego ujarzmienia Słowian naddunajskich przez Awarów". Tak jak pisałem,
              o
              > takim uzależnieniu może być mowa dopiero do czasu gdy Awarzy zajęli Sirmium
              > (ok. 584) i stali się na trwałe nieprzyjaciółmi Bizancjum.
            • borebitsa Re: Obrzy i Slowianie 03.09.03, 07:21
             titus_flavius napisał:

             > Ave,
             > przyznam się, że zmyliła mnie użyta w tekscie grecka nazwa Dunaju. Nie
             wiedzieć
             >
             > czemu uznałem, ze chodzi tu o Dniestr.
             > Niemniej jednak zwróć uwagę, że wg Menadra droga Awarów przeciw Daurentiosowi
             > była cokolwiek dziwna: wiodła bowiem z Pannoni przez Dunaj, potem przez
             Illirię
             >
             > do Scytii (?), a dalej przez Dunaj.
             > Tak czy owak wg Labudy (przypis na s. 81) ówczesne starcia zakończyły się
             > uzależnieniem Słowian.
             > Co ciekawe, pojawiające się w tekście imię wodza Sklawinów Dauretnios
             > najwyraźniej nie ma rdzenia słowiańskiego. Interesujący jest takze zapis
             > rzekomej rozmowy obu stron: Skalwinowie odmawiają płacenia trybutu Awarom,
             > mówiąc że to oni przywykli panować nad innymi ludami. Moim zdaniem wzmacnia
             to
             > moją hipotezę, że Słowian w znaczeniu ścisłym należy odróżniać od ich
             > poddanych.
             > Chociaż Fredegar utrzymuje, ze ci sami Słowianie jednocześnie byli i
             uciskanymi
             >
             > niewolnikami i tworzyli awarskie wojsko pomocnicze. Ale znacze to raczej, ze
             > Fredegar nie odróżniał poszczególnych grup pośród Słowian. Trudno bowiem
             > przyjąć, aby tak poniżani przez Awarów ludzie zbrojnie ich wspierali.
             > Bardzo ciekawy jest przekaz Al Masudiego (u Labudy s. 59), że jedno z plemion
             > słowiańskich od dawna miało włądzę nad innymi plemionami słowiańskimi.
             > Może to jest relit pamięci o panowaniu Awarów nad Słowiańszczyzną?
             > Ważne jest także to, że jeżyk słowiański był jednolity aż do IXw. Tymczasem
             > wiadomo, że języki mają naturalną tendencję do dzielenia się, chyba, ze
             > przeciwdziałają temu jakieś dodatkowe czynniki.
             > Zapewnić jednolity język na terenie Słowiańśzczyzny mogły tylko jednolita
             > władza i nieustanne kontakty ludności między sobą. Inaczej początkowo nawet
             > jednolity język słowiański podzieliłby się od razu na wiele dialektów.             Rozważ że swobodny podróżowanie i walne zjazdy bardziej bedą integrować
             słownictwo niz zamordystyczna władza. Z wybitymi zębami trudno wymawiać
             słowiańskie zębowe z ż dz dź. Wyobraż sobie całe gołoboże ludzi. Ich głos
             odbija echo i od nieba i słońca powraca do lica. Od serca do lica do colelca
             (słońca) Własnie dziwna ta jednolitość mowy słowiańskiej. A może już nie
             potrzeba było jej zmieniać bo wyskształciła sie w wielotyśiącletnim okresie z
             ludzi co wzrosli z ziemi do słońca. Mamy ten śpiewnik. słuchałeś? Sercem
             słuchaj*1.
             Pewnie nierozumiesz, co za róznica 1000 lat wcześniej czy póżniej ...

             _.._ _o_ _i_ _v_

             te jaco taco
             z serca do lica ... zostało jako żegnanie
             z ucha do ust ... zrozumieli jako pejsy
             cłowić cłowa C Omega
             mądry poszkodzie: więc czy tłumaczyć, tłumaczyć, tłumaczyć...?

             poco? to zbiorowa zła wola a każdy może dojść sam tylko wystarczy wnikliwie
             pomyśleć. nikt ci nie pomoże jeżeli sam nie zrozumiesz.


             Zwracam
             > uwagę, że jednolitość języka w średniowieczu na większych obszarach posiadali
             > jedynie koczownicy, rolnicy mieli ograniczone terytorialnie dialekty
             (przykład:
             >
             > rozpad łacinyna poszczególne języki).
             > T.
             >
             >
             >
             >
             > archeo_gda napisał:
             >
             > > Sorry za wczorajszy post, zostałem nagle odgoniony od kompa i
             > > omyłkowo zamiast anulowac to wyslalem ledwie co zaczety post.
             > >
             > > Ale za to przeczytalem dokladnie ten fragment Menandra i musze go
             > > zrehabilitować: nie ma tu zadnej sprzecznosci, on pisze ze Awarzy
             > > najpierw przeprawili sie na terytorium bizantyńskie ('rzymskie'),
             > > przeszli przez Ilirię do Scytii i stamtąd zostali znów statkami
             > > przewiezieni przez Bizantyjczyków na drugą stronę Istru (czyli
             > > Dunaju) do ziemi Sklawinów. Nie ma tu mowy o żadnym Dniestrze a tym
             > > bardziej by atak nastąpił od strony stepu. No chyba że chodziłoby o
             > > step w Dobrudży, na bizantyjskim wtedy brzegu Istru. Ten fragment
             > > Menandra (tłumaczenie Mariana Plezi) jest w zbiorze
             > > Labudy "Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna", 2 wyd.
             > > Poznań 1999.
             > >
             > > Co do zasięgu panowania Awarów. Problem jest od lat dyskutowany, a
             > > jednym ze źródeł jest oczywiście powiest' wremiennych let. Na pewno
             > > jezeli chodzi o cześc Wegier, Austrii, Moraw, Słowacji i zdaje sie
             > > Chorwacji, mozna mowic o wyraznych sladach osadnictwa mieszanego
             > > slowiansko-awarskiego. Sa np. cmentarzyska z grobami o cechac
             > > awarskich, slowianskich i "mieszanych". Na polnoc od Karpat i Sudetow
             > > takich sladow nie ma, a zabytki pochodzenia awarskiego znajdowane sa
             > > bardzo nielicznie (np. slynne 'smigielko' znalezione w czasie badan
             > > kopca Krakusa). Byc moze tamtejsi Slowianie uznawali zwierzchnictwo
             > > Awarow, ale nie mozna mowic o fizycznej obecnosci koczownikow w
             > > Malopolsce czy na Slasku - czyli panowaly tam stosunki na pewno inne
             > > niz np. na Slowacji. Im dalej na polnoc (Mazowsze, Wielkopolska) tym
             > > slady kontaktów z kaganatem stają sie rzadsze, a z polnocnej Polski
             > > brak ich zupelnie. Nie mam w tej chwili rozeznania jak wyglada
             > > sytuacja w Czechach i na Polabiu, ale mysle ze jest podobnie, im
             > > dalej od naddunajskiego centrum tym zaleznosc od Awarow luzniejsza.
             > >
             > > Jezeli chodzi o ciemiezenie Slowian przez Awarów - przekaz Fredegara
             > > moze dotyczyc dowolnego terytorium znajdujacego sie w kontakcie z
             > > Frankami, rownie dobrze moze to byc Panonia jak Czechy czy nawet
             > > poludniowe Polabie. Przekaz ruski Nestora jest bardziej frapujący.
             > > Mowa w nim wyraznie o slowianskim plemieniu Dulebów. Niektórzy
             > > badacze nie chcą uznac ze chodzi o Dulebów na Wołyniu i sądzą, że
             > > chodzi tu o innych Dulebów, zamieszkałych w Czechach. Inna możliwość
             > > że pamięć ludzka przeinaczyła fakty i mowa tu o ciemiężeniu Dulebów
             > > nie przez Awarów, a przez Pieczyngów w okresie nieco późniejszym.
  • borebitsa Re: pochodzenie Słowian 18.08.03, 01:05
   titus_flavius napisał:

   > Ave,
   > zainspirowało mnie Studium Historii Toynbeego. W pewnym miejscu napisał on
   > fragment o Słowianach. Wg niego rozprzestrzenianie się Słowian było
   > spowodowane
   > działalnością Awarów. Awarowie na terenie podbitej Europy Wschodniej
   > zajmowali
   > się "hodowlą" miejcowej ludności, która dostarczała im utrzymania. Tubylcy ci
   > wskutek nieustannego przemieszania stworzyli dla wzajemnego porozumiewania
   > się
   > nowy język słowiański. I stąd się wzięli Słowianie.

   Ciekawe bardzo ciekawe. Raczej nie czytam tak długich tekstów. Czy tyto sam
   napisałeś ?


   • borebitsa pochodznie tytusa i pytanie od niegoż 19.08.03, 07:53
    ale pytanie ciagle aktualne
    sam sobie napisałeś ten zyciorys etniczny?
    czy ci ktoś to zasugerował?
  • rycho7 niepismienni kupcy krymscy 18.08.03, 10:11
   Z dotychczas znanych mi opracowan wynika, ze Slowianie pojawili sie z terenow
   na wschod od Dniepru i na polnoc od granicy miedzy stepem a lasostepem.
   Polnocna granica ich osiedlenia byla przyrodnicza granica bagien. Wschodnia
   granica byl podobno Don lub Wolga (w okolicach Stalingradu przeplywajace bardzo
   blisko siebie. Granice osiedlania sie Slowian wyznacza takze granica zasiegu
   Ostrogotow idaca skosem od Polski do Krymu. Warto zauwazyc, ze bagienne Polesie
   jest takze ewentualna polnocna granica zasiegu Slowian.

   Na Krymie istnialy w tamtych czasach (V wiek ne.) kolonie handlowe Grekow,
   Rzymian i Zydow. Kolonie te istnialy wtedy juz conajmniej 1000 lat. Dogodnymi
   drogami handlowymi byly rzeki Dniepr i Don. Slowianie mieli w nadmiarze zboze
   oraz ludzi na niewolnikow. Potrzebowali oni na pewno metalowych toporow. Mieli
   wiec i popyt i podaz. Byli podmiotami w handlu krymskim. Na polnoc od stepow
   ukrainskich byl opisywany jakis lud, ktory mial skrzydla jak nietoperze.
   Skrzydlami tymi przykrywali sie na zime.

   Pojawia sie zasadnicze pytanie. Czy kupcy krymscy byli analfabetami i opierali
   swe kontrakty handlowe jedynie na slowie mowionym? Bylby to niezmiernie rzadki
   przypadek w historii. Kupcom jest potrzebne pismo i kupcy zawsze byli pod tym
   wzgledem najbardziej wyksztalcona warstwa ludnosci.

   Gdzie sie podzialy zapiski kupcow krymskich?
  • titus_flavius problem węgierski 22.08.03, 08:19
   Ave,
   ze źródeł wiadomo, że Węgrzy przez pół wieku terroryzowali Europę Zachodnią, aż
   do feralnego 955r. W swych wyprawach docierali do Akwitanii, Morza Północnego i
   południowych Włoch.
   A co z terenami na pónoc od ich siedzib w Pannoni?
   Wiadomo, że zgnietli potężne państwo wielkomorawskie, a silne państwo
   bułgarskie stracioło na ich rzecz tereny na północ od Dunaju. DLaczego mieliby
   powstrzymywać sie przed ekspancją na północ, na tereny zachodniosłowiańskie i
   wschodniosłowiańskie?
   Są tu dwie możliwości. Albo tereny te popadły w ścisłą zależność od Węgrów,
   albo istniał w tym regionie potencjał zdolny do powstrzymania Węgrów.
   Dodam, że wczesne państwa polskie, czeskie i węgierskie miały bardzo podobną
   strukturę, która odróżniała je od innych państw regionu.
   T.
   • rycho7 problem bogactwa narodowego 22.08.03, 09:48
    titus_flavius napisał:

    > Są tu dwie możliwości. Albo tereny te popadły w ścisłą zależność od Węgrów,
    > albo istniał w tym regionie potencjał zdolny do powstrzymania Węgrów.

    Nie bierzesz pod uwage trzeciej mozliwosci. Na polnocy nie bylo nic do
    ukradzenia. Germanie opuscili biedne tereny Polski aby uderzyc na bogate tereny
    Cesarstwa Rzymskiego. Cos sie w ciagu kilku wiekow zmienilo? Do 2003 roku widac
    powazne roznice w zasobnosci. A moze uwazasz Madziarow za glupkow, ktorzy nie
    wiedzieli o co sie bija. Gdyby pragneli ziemi to najlepiej aby zostali kolo
    Astrachania. Wielki step ukrainski i pustynie Turkmenskie w zasiegu reki. Nic
    tylko panowac. A najwiekszymi szczesliwcami sa Tuaregowie. Tyle piachu.

    Do tej pory emigranci pchaja sie do Europy Zachodniej. Co oni tam widza? Slabe
    panstwa i mozliwosc przejecia wladzy? Komplikujesz proste sprawy.

    Pozdrawiam
  • titus_flavius IV/Vw. - Europa Wshodnia 22.08.03, 08:54
   Ave,
   w poł. IVw. Europa Wschodnia była pod władzą Gotów. Zajmowali co najmniej
   tereny dzisiejszej Rumunii i Ukrainy. Nie stanowili tam jednak całości
   ludności.
   Liczba Gotów nie była zbyt wielka - jeżeli przyjąć, że całość ludności gockiej
   osiedliło się następnie w granicach Rzymu, to było ich ok. 300 000.
   Podkreślić należy, że wśród nich było kilkadziesiąt tysięcy dobrych wojowników,
   którzy byli w stanie rozbić zawodowe wojsko rzymskie pod Adrianopolem. Wśród
   Gotów z kolei wyróżniała się cieżka konnica złożona z katafaraktów.
   Oznacza to, że w zasadzie całość ludności gockiej zajmowała się zawodowo
   wojskowością. NIe znam źródeł, aby Goci trudnili się innymi zajęciami. Powstaje
   wiec pytanie skąd mieli utrzymanie? Odpowiedź może przynieść ich zachowanie po
   przejęciu władzy na terenach rzymskich. Otóż, przejmowali tam tereny wraz z
   kolonami, którzy na ich rzecz pracowali., dostarczając im utrzymania.
   Wnosić z tego można, że podobnie żyli na terenach zajmowanych przez siebie
   wcześniej w Europie Wschodniej. Tereny te po ich opuszczeniu przez Gotów stały
   się łatwym łupem Hunów i innych plemion.
   Ze wzmianek w kronikach wynika, że między poł. IV, a poł. V. w. tereny Europy
   Wschodniej stały się istnym kotłem, gdzie mieszały się i stale przemieszczały
   plemiona. Oczywiście, kronikarze piszą jednie o plemionach (proporcjonalnie
   nielicznych), które sprawowały władzę na tych ogromnych terenach. Nie ma zaś
   wzmianek o ludności wieśniaczej, która niewątpliwie tam istniała. Nieustanne
   zmiany władzy panującej musiały się ujemnie odbijać na losie ludności
   tubylczej, której status stale się obniżał, a nie miała własnych środków obrony.
   W tym właśnie czasie w końcu V. na Podolu rozpoczęła się hodowla niewolników,
   porywanych i przesiedlanych, do którego to statusu sprowadzono wkrótce całą
   ludność zamieszkującą tereny między Dunajem, Odrą, a bagnami poleskimi.
   Nieustanne przesiedlenia ludności, osiedlanie razem ludzi z różnych plemion zaś
   zaowocowały powstaniem wspólnego języka, który nazwano słowiańskim (językiem
   wspólnym ?).
   T.
   • rycho7 IV/Vw. - Europa Wshodnia w szponach UFO 22.08.03, 10:48
    titus_flavius napisał:

    > Oznacza to, że w zasadzie całość ludności gockiej zajmowała się zawodowo
    > wojskowością. NIe znam źródeł, aby Goci trudnili się innymi zajęciami.
    Powstaje
    > wiec pytanie skąd mieli utrzymanie?

    Czy Gockie Amazonki tez byly czescia armii jak w Izraelu? Goci utrzymywali sie
    ze stepu. Stada krow, koni, owiec i koz moga sie pasc na stepie bez udzialu
    ludzi. To ich naturalne srodowisko. Zobacz jak wyglada wspolczesnie gospodarka
    stepowa w Mongolii. Kobiety doily to co sie da doic. A jak nie starczalo sil do
    dojenia to samice same przestawaly byc mleczne. Wystarczylo jedynie chronic
    stada przed wrogami. Czyli byc pastuchem-wojownikiem, tym wlasnie byli Goci.

    > Odpowiedź może przynieść ich zachowanie po
    > przejęciu władzy na terenach rzymskich. Otóż, przejmowali tam tereny wraz z
    > kolonami, którzy na ich rzecz pracowali., dostarczając im utrzymania.

    Czyli wedlug Ciebie Goci wprowadzali postep na tereny Cesarstwa Rzymskiego.
    Dlaczego wiec nie zmieniali roli kolonow? Korzystali z archaicznych zasad
    rzymskich.

    > Wnosić z tego można, że podobnie żyli na terenach zajmowanych przez siebie
    > wcześniej w Europie Wschodniej.

    To znaczy wykorzystali umiejetnosci, ktorych naucza sie pozniej od Rzymian.
    Logika rzeczywistosci rownoleglych. Technologia UFO.

    > Tereny te po ich opuszczeniu przez Gotów stały
    > się łatwym łupem Hunów i innych plemion.

    Bo Slowianie rolnicy nie pchali sie na step. Dopiero w XIX wieku step zaczeto
    wykorzystywac rolniczo.

    > Ze wzmianek w kronikach wynika, że między poł. IV, a poł. V. w. tereny Europy
    > Wschodniej stały się istnym kotłem, gdzie mieszały się i stale przemieszczały
    > plemiona. Oczywiście, kronikarze piszą jednie o plemionach (proporcjonalnie
    > nielicznych), które sprawowały władzę na tych ogromnych terenach. Nie ma zaś
    > wzmianek o ludności wieśniaczej, która niewątpliwie tam istniała.

    Nie ma tez wzmianek o ludnosci mysliwsko-zbierackiej ktora zajmowala tereny
    lasu bagiennego nieprzydatnego rolniczo. Przykladowo okolice Moskwy. Wyciagasz
    winoski z nieistniejacych informacji. Czyli popularnie mowiac fantazjujesz.

    > Nieustanne
    > zmiany władzy panującej musiały się ujemnie odbijać na losie ludności
    > tubylczej, której status stale się obniżał, a nie miała własnych środków
    obrony

    Piechota slowianska byla ceniona przez Awarow a znienawidzona przez
    Konstantynopol. Byla widocznie tak tituso_flaviowo bezbronna. A przestrzenie
    lesne odstraszaly jedynie nieudacznika Karola Wielkiego. Ja nie chcialbym
    walczyc ze Slowianami gdy konie ugrzezna w sztucznam blocie w lesnym przesmyku.
    Takie miejsca maja zabytkowe nazwy topograficzne jak Zasieki.

    > W tym właśnie czasie w końcu V. na Podolu rozpoczęła się hodowla niewolników,
    > porywanych i przesiedlanych, do którego to statusu sprowadzono wkrótce całą
    > ludność zamieszkującą tereny między Dunajem, Odrą, a bagnami poleskimi.

    Hodowle ta prowadzilo UFO i nauczyli sie od nich tego Rzymianie. Jakies zrodla
    mozesz podac? Do bibliotek UFO niestety nie mam dostepu, wiec cos blizszego
    prosze.

    > Nieustanne przesiedlenia ludności, osiedlanie razem ludzi z różnych plemion
    zaś
    > zaowocowały powstaniem wspólnego języka, który nazwano słowiańskim (językiem
    > wspólnym ?).

    Jezyk ten byl niezrozumialy dla Gotow i Hunow aby chleb lepiej smakowal. Chleb
    ciezko zapracoawny lepiej smakuje. Ta sama metode stosowal Bismarck w czasie
    Kulturkampf. Staral sie aby Niemcom lepiej smakowal chleb ze slowianskich pol
    dzieki obcosci jezyka. Ale cwaniaki i smakosze.

    Pozdrawiam
    • titus_flavius Re: IV/Vw. - Europa Wshodnia w szponach UFO 22.08.03, 11:39
     rycho7 napisał:

     > titus_flavius napisał:
     >
     > > Oznacza to, że w zasadzie całość ludności gockiej zajmowała się zawodowo
     > > wojskowością. NIe znam źródeł, aby Goci trudnili się innymi zajęciami.
     > Powstaje
     > > wiec pytanie skąd mieli utrzymanie?
     >
     > Czy Gockie Amazonki tez byly czescia armii jak w Izraelu? Goci utrzymywali
     sie
     > ze stepu. Stada krow, koni, owiec i koz moga sie pasc na stepie bez udzialu
     > ludzi. To ich naturalne srodowisko. Zobacz jak wyglada wspolczesnie
     gospodarka
     > stepowa w Mongolii. Kobiety doily to co sie da doic. A jak nie starczalo sil
     do
     >
     > dojenia to samice same przestawaly byc mleczne. Wystarczylo jedynie chronic
     > stada przed wrogami. Czyli byc pastuchem-wojownikiem, tym wlasnie byli Goci.

     Ave,
     czy to jest kolejny Twój mądry pomysł? Skąd wymyśliłeś, że Goci byli
     koczownikamI?
     T.
     • rycho7 Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia w szponach UFO 25.08.03, 09:27
      titus_flavius napisał:

      > czy to jest kolejny Twój mądry pomysł? Skąd wymyśliłeś, że Goci byli
      > koczownikamI?

      A gdzie mieszkali Goci? Na terenach zdatnych rolniczo (suchy las) czy na
      stepie? A co mozna robic na stepie? Oczywiscie zastosowac metody uprawa rolnej
      stepu znane od XIX wieku ne. CBDO. A teraz czekam na dowody kim byli Goci.
      • archeo_gda Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia w szponach UFO 25.08.03, 10:13
       rycho7 napisał:

       > titus_flavius napisał:
       >
       > > czy to jest kolejny Twój mądry pomysł? Skąd wymyśliłeś, że Goci
       byli
       > > koczownikamI?
       >
       > A gdzie mieszkali Goci? Na terenach zdatnych rolniczo (suchy las)
       czy na
       > stepie? A co mozna robic na stepie? Oczywiscie zastosowac metody
       uprawa rolnej
       > stepu znane od XIX wieku ne. CBDO. A teraz czekam na dowody kim
       byli Goci.

       Goci mieszkali głównie w lasostepie. Poniżej porohów Dnieprowych
       praktycznie nie ma znalezisk. Ani Ostrogoci, ani Wizygoci
       koczownikami nie byli. Jedyny wpływ koczowników polegał na zmianie
       taktyki walki - w III wieku Goci najeżdżali ziemie rzymskie łodziami
       i następnie, jak później Normanowie, walczyli pieszo; natomiast mniej
       więcej od bitwy pod Adrianopolem w 378 r. mowa jest głównie o konnicy
       gockiej. Ale tam, gdzie jest mowa o jeźdźcach ciężkozbrojnych
       podobnych do katafraktów, nalezy się domyslać że chodzi o posiłki
       Alanów (pod Adrianopolem też były, prowadzone przez Safraxa).
      • titus_flavius Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia w szponach UFO 27.08.03, 09:15
       rycho7 napisał:

       > titus_flavius napisał:
       >
       > > czy to jest kolejny Twój mądry pomysł? Skąd wymyśliłeś, że Goci byli
       > > koczownikamI?
       >
       > A gdzie mieszkali Goci? Na terenach zdatnych rolniczo (suchy las) czy na
       > stepie? A co mozna robic na stepie? Oczywiscie zastosowac metody uprawa
       rolnej
       > stepu znane od XIX wieku ne. CBDO. A teraz czekam na dowody kim byli Goci.

       Ave,
       koczownicy walczyli konno. Zaś wśród Gotów dominowała piechota, a konnica była
       w mniejszości.
       T.
       • archeo_gda Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 27.08.03, 14:41
        titus_flavius napisał:

        > koczownicy walczyli konno. Zaś wśród Gotów dominowała piechota, a konnica
        > była w mniejszości.

        Niezupełnie. Tak jak napisałem poprzednio, mniej więcej od 378 r. Goci walczyli
        głównie konno.
        • titus_flavius Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 28.08.03, 09:16
         archeo_gda napisał:

         > titus_flavius napisał:
         >
         > > koczownicy walczyli konno. Zaś wśród Gotów dominowała piechota, a konnica
         > > była w mniejszości.
         >
         > Niezupełnie. Tak jak napisałem poprzednio, mniej więcej od 378 r. Goci
         walczyli
         >
         > głównie konno.

         Ave,
         z opisu bitwy pod Adrianopolem (u Ammiana) wnosże, że jednak konni stanowili
         mniejszość wojsk gockich.
         T.
         • archeo_gda Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 28.08.03, 16:12
          titus_flavius napisał:

          > z opisu bitwy pod Adrianopolem (u Ammiana) wnosże, że jednak konni stanowili
          > mniejszość wojsk gockich.
          > T.

          Hm będe musiał zajrzeć do Ammiana, bo moja informacja pochodzi z podstawowej
          dla historii Gotów monografii Herwiga Wolframa. Byc może Wolfram coś
          przeinterpretował albo ja go źle zrozumiałem.
          • alex.4 Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 06.09.03, 19:49
           Herwiga to jadwiga, Wolfram to ona... Historia Gotów ma sie ukazać po polsku w
           Bellonie. Co do sposobu walki. Goci słynerli z konnicy. Tak jka Polacy z
           husarii. Ale husaria stanowiła część polskiej armii.... Pewnie podobnie było z
           Gotami i ich piechotą.
           Podobnie pisze się powszechnie, że armia rezerwowa rzymska w III w. to konnica.
           O ona pewnie stanowiła tylko jej element.
           Pozdr
       • rycho7 UFO koczujace na piechote 28.08.03, 08:57
        titus_flavius napisał:

        > koczownicy walczyli konno. Zaś wśród Gotów dominowała piechota, a konnica
        była
        > w mniejszości.

        Popatrz na swoj egzamin z logiki. Gdybys napisal, ze przewazaly zalogi grodow
        to udowadnialbys, ze byli ludem osiadlym. Natomiast zarowno konnica jak i
        piechota przeznaczone sa do zdobywania bogactwa na wrogu. Wrogowie nie zajmuja
        sie transportem swego bogactwa do krainy Gotow aby osiadli mogli sobie te
        bogactwa zdobyc. Wojsko musi udac sie na teren wroga. A jak musi sie gdzies
        udac to prowadzi zywot koczowniczy. Moze taka logika wyda sie dziwna ale
        zazwyczaj tak ludzie posluguja sie logika. A ludy koczujace na piechote sa
        dobrze znane etnologom. Aborygeni w Australii nie potrzebowali do tego zadnych
        zwierzat.
   • archeo_gda Re: IV/Vw. - Europa Wshodnia 24.08.03, 12:55
    titus_flavius napisał:

    > Ave,
    > w poł. IVw. Europa Wschodnia była pod władzą Gotów. Zajmowali co najmniej
    > tereny dzisiejszej Rumunii i Ukrainy. Nie stanowili tam jednak całości
    > ludności.
    > Liczba Gotów nie była zbyt wielka - jeżeli przyjąć, że całość ludności
    gockiej
    > osiedliło się następnie w granicach Rzymu, to było ich ok. 300 000.

    Ta liczba obejmuje chyba tylko osiedlonych przez Teodozjusza Wizygotów. Mniej
    wiemy co się działo z Ostrogotami w czasach dominacji Hunów.

    > Podkreślić należy, że wśród nich było kilkadziesiąt tysięcy dobrych
    wojowników,
    >
    > którzy byli w stanie rozbić zawodowe wojsko rzymskie pod Adrianopolem. Wśród
    > Gotów z kolei wyróżniała się cieżka konnica złożona z katafaraktów.
    > Oznacza to, że w zasadzie całość ludności gockiej zajmowała się zawodowo
    > wojskowością. NIe znam źródeł, aby Goci trudnili się innymi zajęciami.

    Polecam książkę Jerzego Strzelczyka 'Goci, rzeczywistość i legenda' - jest w
    bibliotekach, można też upolować w antykwariatach - tam jest rozdział o
    społeczeństwie (wizy)gockim w Dacji. Źródłem jest np., szczegółowo przez
    Strzelczyka omówiony, 'Żywot świętego Saby Gota', ale to nie jedyne źródło.
    Oczywiście że plemię to nie składało się wyłącznie z wojowników. Taka jest być
    może perspektywa źródeł rzymskich, ale to jest równie mało wiarygodne jak obraz
    Indian w westernach (oni też na oko składają się wyłącznie z wojowników w wieku
    20-40 lat i nikt się nie zastanawia, jakie mieli źródła utrzymania)

    > W tym właśnie czasie w końcu V. na Podolu rozpoczęła się hodowla niewolników,
    > porywanych i przesiedlanych, do którego to statusu sprowadzono wkrótce całą
    > ludność zamieszkującą tereny między Dunajem, Odrą, a bagnami poleskimi.

    O? masz na to jakieś źródło, czy też ta wiedza została ci objawiona?
    • titus_flavius Re: IV/Vw. - Europa Wshodnia 24.08.03, 13:27
     archeo_gda napisał:
     )
     >
     > > W tym właśnie czasie w końcu V. na Podolu rozpoczęła się hodowla niewolnik
     > ów,
     > > porywanych i przesiedlanych, do którego to statusu sprowadzono wkrótce cał
     > ą
     > > ludność zamieszkującą tereny między Dunajem, Odrą, a bagnami poleskimi.
     >
     > O? masz na to jakieś źródło, czy też ta wiedza została ci objawiona?

     Ave,
     kultura korczak którą wiąże się ze Słowianami cechowała się niesłychanym
     ubóstwem, prymitywizmem i jednolitością na całości terenów Słowiańszczyzny. I
     to zarówno w porównaniu z wcześniejszymi tam kulturami, jak i równoległymi.
     Stąd właśnie wniosek, że status ludności zamieszkującej ziemianki 4x4m,
     ocieplane gnojem, musiał być niewolniczy. W przeciwnym razie staraliby sie
     podnosić standart swojego życia. Mówią też o tym źródła pisane: np. Fredegar,
     Nestor, ale także nasz Gall.
     W omawianym okresie niewątpliwie ludność dzieliła się na 2 grupy: niewolnych i
     panów, koczowników.
     Nie przywiązuj zbyt wielkiej wagi do wzmianek bizantyskich o pieszych
     wojownikach słowiańskich. Na tle ogółu liczby ludności Słowiańszczyzny to był
     margines.
     T.
     • archeo_gda Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 24.08.03, 13:38
      titus_flavius napisał:

      > Ave,
      > kultura korczak którą wiąże się ze Słowianami cechowała się niesłychanym
      > ubóstwem, prymitywizmem i jednolitością na całości terenów Słowiańszczyzny. I
      > to zarówno w porównaniu z wcześniejszymi tam kulturami, jak i równoległymi.
      > Stąd właśnie wniosek, że status ludności zamieszkującej ziemianki 4x4m,
      > ocieplane gnojem, musiał być niewolniczy. W przeciwnym razie staraliby sie
      > podnosić standart swojego życia. Mówią też o tym źródła pisane: np. Fredegar,
      > Nestor, ale także nasz Gall.

      Fredegar i Gall piszą, co się działo na Podolu w V wieku, i są wiarygodni, a
      Menander jest niewiarygodny bo pisał 30 lat po wydarzeniach?????????????
      chłopie, ależ ty naginasz fakty do swoich tez...

      > W omawianym okresie niewątpliwie ludność dzieliła się na 2 grupy: niewolnych
      i
      > panów, koczowników.

      A jakie są dowody przebywania w V wieku na Podolu koczowników?
      • titus_flavius Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 24.08.03, 13:43
       archeo_gda napisał:

       >
       > A jakie są dowody przebywania w V wieku na Podolu koczowników?

       Ave,
       przecież to tam pojawiła się kultura korczak! Skoro więc byli niewolnicy
       musieli być i panowie.
       T.
       • archeo_gda Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 24.08.03, 13:53
        titus_flavius napisał:

        > przecież to tam pojawiła się kultura korczak! Skoro więc byli niewolnicy
        > musieli być i panowie.

        No tak, tylko ja nie bardzo zgadzam się na interpretację znalezisk typu Praga-
        Korczak jako pozostałości osad niewolników. Podobny typ budownictwa był też w
        pokrewnych kulturach Pieńkowka (bardziej na południu) i Bancerowszczina-
        Tuszemla w strefie leśnej na północ od Kijowa, prawie po Smoleńsk. Został on
        prawdopodobnie odziedziczony po kulturze kijowskiej z okresu rzymskiego, która
        rozwijała się w strefie leśnej bezpośrednio na północ od zdominowanej przez
        Germanów kultury czerniachowskiej. Tylko że osiedla kultur strefy leśnej to
        często obronne gródki. Nie sądzę żeby 'panowie' tolerowali wnoszenie
        przez 'niewolników; gródków, dlatego sądzę że są one raczej sladem niezbyt
        rozwarstwionego społeczeństwa.
        A kultura Praga-Korczak rzeczywiście pojawia się pod koniec V wieku na Podolu,
        ale szybko ekspanduje do Małopolski oraz dalej na zachód, na Śląsk i aż do
        Czech. Czyli wg. twojej interpretacji te wszystkie obszary musiałyby około
        połowy VI wieku być pod panowaniem koczowników.
        • titus_flavius Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 24.08.03, 14:02
         archeo_gda napisał:

         > titus_flavius napisał:
         >
         > > przecież to tam pojawiła się kultura korczak! Skoro więc byli niewolnicy
         > > musieli być i panowie.
         >
         > No tak, tylko ja nie bardzo zgadzam się na interpretację znalezisk typu Praga-
         > Korczak jako pozostałości osad niewolników. Podobny typ budownictwa był też w
         > pokrewnych kulturach Pieńkowka (bardziej na południu) i Bancerowszczina-
         > Tuszemla w strefie leśnej na północ od Kijowa, prawie po Smoleńsk. Został on
         > prawdopodobnie odziedziczony po kulturze kijowskiej z okresu rzymskiego,
         która
         > rozwijała się w strefie leśnej bezpośrednio na północ od zdominowanej przez
         > Germanów kultury czerniachowskiej. Tylko że osiedla kultur strefy leśnej to
         > często obronne gródki. Nie sądzę żeby 'panowie' tolerowali wnoszenie
         > przez 'niewolników; gródków, dlatego sądzę że są one raczej sladem niezbyt
         > rozwarstwionego społeczeństwa.
         > A kultura Praga-Korczak rzeczywiście pojawia się pod koniec V wieku na
         Podolu,
         > ale szybko ekspanduje do Małopolski oraz dalej na zachód, na Śląsk i aż do
         > Czech. Czyli wg. twojej interpretacji te wszystkie obszary musiałyby około
         > połowy VI wieku być pod panowaniem koczowników.

         Ave,
         dokładnie. Istnienie gródków można wytłumaczyć. Otóż mogły to być siedziby
         załóg koczowników, pilnujących rolników i magazyny żywności zabranej rolnikom.
         W X/XIw. w POlsce takze mamy b. małe grody (nawet te największe są obiektywnie
         małe), które były jedynie miejscami postoju załóg i magazynami.
         T.
         • alex.4 Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 06.09.03, 19:53
          tak a propos Gotów. W opisie tryumfuu Aureliana wspomniane jest, że prowadzone
          były kobiety walczące pośród Gotów pochodzące od Amazonek. To oczywiście bujda
          wierutna. Cały opis Historia Augusta tryumfu Aureliana jest ahistoryczny.
          Historia Augusta to specyhficzne źródło, ale trzeba pamiętać, że ansze źródła
          maja najczęśceij niewielką wiedzę o tym co się działo na dalekiej
          barbarzyńskiej północy
          Pozdr
          • borebitsa Re: IV/Vw. - Europa Wschodnia 18.09.03, 08:52
           alex.4 napisał:

           > tak a propos Gotów. W opisie tryumfuu Aureliana wspomniane jest, że
           prowadzone
           > były kobiety walczące pośród Gotów pochodzące od Amazonek. To oczywiście
           bujda
           > wierutna. Cały opis Historia Augusta tryumfu Aureliana jest ahistoryczny.
           > Historia Augusta to specyhficzne źródło, ale trzeba pamiętać, że ansze źródła
           > maja najczęśceij niewielką wiedzę o tym co się działo na dalekiej
           > barbarzyńskiej północy


           Widzisz bo ty nie chcesz widzieć.
           wiesz o czym piszę czy nie?


           > Pozdr
  • titus_flavius to co z Węgrami? 24.08.03, 13:48
   Ave,
   ze źródeł wiadomo, że Węgrzy przez pół wieku terroryzowali Europę Zachodnią, aż
   do feralnego 955r. W swych wyprawach docierali do Akwitanii, Morza Północnego i
   południowych Włoch.
   A co z terenami na pónoc od ich siedzib w Pannoni?
   Wiadomo, że zgnietli potężne państwo wielkomorawskie, a silne państwo
   bułgarskie stracioło na ich rzecz tereny na północ od Dunaju. DLaczego mieliby
   powstrzymywać sie przed ekspancją na północ, na tereny zachodniosłowiańskie i
   wschodniosłowiańskie?
   Są tu dwie możliwości. Albo tereny te popadły w ścisłą zależność od Węgrów,
   albo istniał w tym regionie potencjał zdolny do powstrzymania Węgrów.
   Dodam, że wczesne państwa polskie, czeskie i węgierskie miały bardzo podobną
   strukturę, która odróżniała je od innych państw regionu.
   T.


   • titus_flavius Re: to co z Węgrami? 24.08.03, 13:49
    Ave,
    dodam jeszcze, że Helmold błędnie uważa Węgrów za lud słowiański. Interesujące,
    nieprawdaż?
    T.


    titus_flavius napisał:

    > Ave,
    > ze źródeł wiadomo, że Węgrzy przez pół wieku terroryzowali Europę Zachodnią,

    >
    > do feralnego 955r. W swych wyprawach docierali do Akwitanii, Morza Północnego
    i
    >
    > południowych Włoch.
    > A co z terenami na pónoc od ich siedzib w Pannoni?
    > Wiadomo, że zgnietli potężne państwo wielkomorawskie, a silne państwo
    > bułgarskie stracioło na ich rzecz tereny na północ od Dunaju. DLaczego
    mieliby
    > powstrzymywać sie przed ekspancją na północ, na tereny zachodniosłowiańskie i
    > wschodniosłowiańskie?
    > Są tu dwie możliwości. Albo tereny te popadły w ścisłą zależność od Węgrów,
    > albo istniał w tym regionie potencjał zdolny do powstrzymania Węgrów.
    > Dodam, że wczesne państwa polskie, czeskie i węgierskie miały bardzo podobną
    > strukturę, która odróżniała je od innych państw regionu.
    > T.
    >
    >
    • archeo_gda Re: to co z Węgrami? 24.08.03, 13:58
     titus_flavius napisał:

     > Ave,
     > dodam jeszcze, że Helmold błędnie uważa Węgrów za lud słowiański.
     Interesujące,nieprawdaż?
     >
     > > T.

     Zaden argument, Helmold nie był szczególnym erudytą, a np. źródła bizantyjskie
     nazywają Węgrów Hunami, Turkami a nawet Scytami.

     Zgadzam się z Rychem7 że Madziarzy mieli dobre rozeznanie i wiedzieli że więcej
     zrabują na zachodzie niż w Małopolsce. Ziemie na północ od Karpat nie były im
     nieznane, w Przemyslu odkopano cmentarzysko z bodajże kilkunastoma grobami
     Madziarów z pocz. X wieku.
     • titus_flavius Re: to co z Węgrami? 24.08.03, 14:07
      archeo_gda napisał:

      > titus_flavius napisał:
      >
      > > Ave,
      > > dodam jeszcze, że Helmold błędnie uważa Węgrów za lud słowiański.
      > Interesujące,nieprawdaż?
      > >
      > > > T.
      >
      > Zaden argument, Helmold nie był szczególnym erudytą, a np. źródła
      bizantyjskie
      > nazywają Węgrów Hunami, Turkami a nawet Scytami.
      >
      > Zgadzam się z Rychem7 że Madziarzy mieli dobre rozeznanie i wiedzieli że
      więcej
      >
      > zrabują na zachodzie niż w Małopolsce. Ziemie na północ od Karpat nie były im
      > nieznane, w Przemyslu odkopano cmentarzysko z bodajże kilkunastoma grobami
      > Madziarów z pocz. X wieku.

      Ave,
      w tym okresie niewolnicy, bydło i konie były cennymi łupami. W Europie
      Zachodniej wcale nie było tak łatwo o wartościowsze łupy. Wyprawiali się tam
      zresztą Węgrzy co kilka lat.
      Do porządku dziennego przeszedłeś nad podobieństwami Polski, Czech i Wegier.
      Owszem, opinia Helmolda była błędna, ale swiadczy ona o powszechnej opinii w
      tej mierze u Sasów.
      Groby przemyskie także o czymś świadczą.
      T.
      • archeo_gda Re: to co z Węgrami? 24.08.03, 14:13
       titus_flavius napisał:

       > Ave,
       > w tym okresie niewolnicy, bydło i konie były cennymi łupami. W Europie
       > Zachodniej wcale nie było tak łatwo o wartościowsze łupy. Wyprawiali się tam
       > zresztą Węgrzy co kilka lat.

       Nie wiem co dokłądnie interesowało Madziarów, ale nie sądzę żeby w Niemczech i
       Francji było mniej ludzi, bydła i koni niż w Małopolsce, a już na pewno było
       tam więcej niż u nas złota.

       > Do porządku dziennego przeszedłeś nad podobieństwami Polski, Czech i Wegier.

       Bo nic o tym nie wiem.

       > Owszem, opinia Helmolda była błędna, ale swiadczy ona o powszechnej opinii w
       > tej mierze u Sasów.

       Powszechna opinia Sasów była taka że Madziarzy to Hunowie i dlatego nazwano
       ich "Hungarn", skąd angielskie Hungary, niemieckie Ungarn i francuskie Hongrie.

       > Groby przemyskie także o czymś świadczą.

       O czym twoim zdaniem?
       • titus_flavius Re: to co z Węgrami? 24.08.03, 14:17
        archeo_gda napisał:

        > Nie wiem co dokłądnie interesowało Madziarów, ale nie sądzę żeby w Niemczech
        i
        > Francji było mniej ludzi, bydła i koni niż w Małopolsce, a już na pewno było
        > tam więcej niż u nas złota.

        Ave,
        na pewno jednak do Krakowa było bliżej i było tu mniej cieżkiej konnicy niż
        Lyonem.

        > >
        > > Groby przemyskie także o czymś świadczą.
        >
        > O czym twoim zdaniem?

        O ekspansji Węgrów na te tereny, dosyć odległe od Panonii. Być może były to
        groby załogi. Przemyśl w końcu ma znaczenie strategiczne. Zważ, ze w czasach
        późniejszych Węgrzy wysuwali do Rusi Czerwonej roszczenia terytorialne.
        T.
        • archeo_gda Re: to co z Węgrami? 25.08.03, 10:04
         titus_flavius napisał:

         > O ekspansji Węgrów na te tereny, dosyć odległe od Panonii. Być może
         były to
         > groby załogi. Przemyśl w końcu ma znaczenie strategiczne. Zważ, ze
         w czasach
         > późniejszych Węgrzy wysuwali do Rusi Czerwonej roszczenia
         terytorialne.

         Zgadzam sie z tezą o ekspansji. Ale ograniczonej, bo na polnoc od
         Przemysla nie ma sladów pobytu takich 'załóg'. Czyli ze Madziarzy
         przechodzili Karpaty i orientowali sie, ze nie warto tam prowadzic
         najazdow, bo malo co mozna tam zrabowac. Patrz wyżej posty moje i
         Rycha7.

         Przemysl jest daleko od Panonii ale blisko górnej Cisy, a to własnie
         nad Cisą, nie w Panonii były glowne koczowiska Madziarów.

         Ekspansja węgierska na Ruś Czerwoną miała faktycznie miejsce później,
         zdaje się w XIII wieku. Nie widzę związku z wydarzeniami wieku
         dziesiątego.
         • titus_flavius Re: to co z Węgrami? 27.08.03, 08:53
          archeo_gda napisał:

          .
          >
          > Zgadzam sie z tezą o ekspansji. Ale ograniczonej, bo na polnoc od
          > Przemysla nie ma sladów pobytu takich 'załóg'. Czyli ze Madziarzy
          > przechodzili Karpaty i orientowali sie, ze nie warto tam prowadzic
          > najazdow, bo malo co mozna tam zrabowac. Patrz wyżej posty moje i
          > Rycha7.
          >
          > Przemysl jest daleko od Panonii ale blisko górnej Cisy, a to własnie
          > nad Cisą, nie w Panonii były glowne koczowiska Madziarów.

          Ave,
          i przechodziliby przez góry? O wiele prostsza jest droga przez bramę morawską.
          Ponownie powtarzam, że łupy w Polsce (niewolnicy, konie, bydło) nie były dużo
          gorsze od tych z zacodniej Europy.
          T.


          > Ekspansja węgierska na Ruś Czerwoną miała faktycznie miejsce później,
          > zdaje się w XIII wieku. Nie widzę związku z wydarzeniami wieku
          > dziesiątego.
          • rycho7 puszczanskie Zasieki 27.08.03, 09:08
           titus_flavius napisał:

           > Ponownie powtarzam, że łupy w Polsce (niewolnicy, konie, bydło) nie były dużo
           > gorsze od tych z zacodniej Europy.

           Slowianska strategia chronienia sie za puszczanskimi umocnieniami jest znana.
           Platanina powalonych drzew i karpow byla nie do pokonania dla konnicy. Lejek
           zasiekow konczyl sie miejscem obronnym z niewielka zaloga. Konnica nie mogla
           wykorzystac swojej przewagi szybkosci i sily uderzenia. Opis bitwy pod Cedynia
           to przyklad tego co sie dzialo z nadmiernie odwaznym przeciwnikiem. Las to obcy
           teren dla Madziarow. A w Europie Zachodniej lasow byl mniej i wiecej lupow.
           • titus_flavius Re: puszczanskie Zasieki 27.08.03, 09:12
            rycho7 napisał:

            > titus_flavius napisał:
            >
            > > Ponownie powtarzam, że łupy w Polsce (niewolnicy, konie, bydło) nie były d
            > użo
            > > gorsze od tych z zacodniej Europy.
            >
            > Slowianska strategia chronienia sie za puszczanskimi umocnieniami jest znana.
            > Platanina powalonych drzew i karpow byla nie do pokonania dla konnicy. Lejek
            > zasiekow konczyl sie miejscem obronnym z niewielka zaloga. Konnica nie mogla
            > wykorzystac swojej przewagi szybkosci i sily uderzenia. Opis bitwy pod
            Cedynia
            > to przyklad tego co sie dzialo z nadmiernie odwaznym przeciwnikiem. Las to
            obcy

            Ave,
            skąd Ty bierzesz takie bzdury? Bitwa pod Cedynią była bitwą w polu oddziałów
            konnych. W całej kronice Galla nie ma śladu o tych "puszczańskch zasiekach".
            Krzywousty czekał ze swoimi, aż wróg przejdzie las i wyjdzie na polski step.
            T.


            > teren dla Madziarow. A w Europie Zachodniej lasow byl mniej i wiecej lupow.
            • rycho7 dziekuje postoje 27.08.03, 11:00
             wiem.onet.pl/wiem/00a337.html
             Cedynia (972-)

             Cedynia, miasto w południowo-zachodniej części województwa
             zachodniopomorskiego, na styku Pojezierza Myśliborskiego i doliny Odry. Około
             1,7 tys. mieszkańców (2000). Położone w regionie rolniczym, stanowi jego
             handlowe i usługowe zaplecze.

             Historia
             Znane w historii Polski jako miejsce zwycięskiej bitwy wojsk polskich Mieszka I
             nad Brandenburczykami dowodzonymi przez margrabiego Hodona (972). Szalę
             zwycięstwa na korzyść Polaków przechyliły wojska pod dowództwem Czcibora, brata
             Mieszka I.

             W 1972 roku na Górze Czcibora postawiono pomnik upamiętniający to wydarzenie.
             • titus_flavius Re: dziekuje postoje 29.08.03, 22:18
              rycho7 napisał:

              > wiem.onet.pl/wiem/00a337.html
              > Cedynia (972-)
              >
              > Cedynia, miasto w południowo-zachodniej części województwa
              > zachodniopomorskiego, na styku Pojezierza Myśliborskiego i doliny Odry. Około
              > 1,7 tys. mieszkańców (2000). Położone w regionie rolniczym, stanowi jego
              > handlowe i usługowe zaplecze.
              >
              > Historia
              > Znane w historii Polski jako miejsce zwycięskiej bitwy wojsk polskich Mieszka
              I
              >
              > nad Brandenburczykami dowodzonymi przez margrabiego Hodona (972). Szalę
              > zwycięstwa na korzyść Polaków przechyliły wojska pod dowództwem Czcibora,
              brata
              >
              > Mieszka I.
              >
              > W 1972 roku na Górze Czcibora postawiono pomnik upamiętniający to wydarzenie.

              Ave,
              to gdzie są te puszczańskie zasieki?
              T.
              • rycho7 Re: dziekuje postoje 01.09.03, 15:48
               titus_flavius napisał:

               > to gdzie są te puszczańskie zasieki?

               W przypadku Cedyni to naturalne uksztaltowanie terenu. Dolina otoczona lasem.
               Rycerze germanscy jadacy ciurkiem jeden za drugim. Bezbronni wobec nawaly
               polskiej spadajacej na nich ze zboczy. Typowa taktyka zwiazana z zasiekami
               puszczanskimi. Widze, ze zlej woli przy czytaniu Ci nie brakuje. Nie szkodzi.
               Mnie fakty nie wadza.
               • ignorant11 Re: dziekuje postoje 01.09.03, 16:45
                rycho7 napisał:

                > titus_flavius napisał:
                >
                > > to gdzie są te puszczańskie zasieki?
                >
                > W przypadku Cedyni to naturalne uksztaltowanie terenu. Dolina otoczona lasem.
                > Rycerze germanscy jadacy ciurkiem jeden za drugim. Bezbronni wobec nawaly
                > polskiej spadajacej na nich ze zboczy. Typowa taktyka zwiazana z zasiekami
                > puszczanskimi. Widze, ze zlej woli przy czytaniu Ci nie brakuje. Nie szkodzi.
                > Mnie fakty nie wadza.

                Sława!

                Czyli pewna analogia do Lasu Teutoborskiego...

                Pozdrawiam!
                • ignorant11 Re: dziekuje postoje 01.09.03, 16:47
                 ignorant11 napisał:

                 > rycho7 napisał:
                 >
                 > > titus_flavius napisał:
                 > >
                 > > > to gdzie są te puszczańskie zasieki?
                 > >
                 > > W przypadku Cedyni to naturalne uksztaltowanie terenu. Dolina otoczona las
                 > em.
                 > > Rycerze germanscy jadacy ciurkiem jeden za drugim. Bezbronni wobec nawaly
                 > > polskiej spadajacej na nich ze zboczy. Typowa taktyka zwiazana z zasiekami
                 >
                 > > puszczanskimi. Widze, ze zlej woli przy czytaniu Ci nie brakuje. Nie szkod
                 > zi.
                 > > Mnie fakty nie wadza.
                 >
                 > Sława!
                 >
                 > Czyli pewna analogia do Lasu Teutoborskiego...
                 >
                 > Pozdrawiam!
                 >


                 PS Ciekawe czy tez zaskoczeni przy przemarszu?

                 Bo jeśli wydali bitwę w takim terenie, to raczej kiepsko z ich myśla
                 taktyczną...
                 • titus_flavius Re: dziekuje postoje 01.09.03, 22:09
                  ignorant11 napisał:
                  >
                  > PS Ciekawe czy tez zaskoczeni przy przemarszu?
                  >
                  > Bo jeśli wydali bitwę w takim terenie, to raczej kiepsko z ich myśla
                  > taktyczną...

                  Ave,
                  chyba nie uwierzyłeś w te bzdury? Przecież Rycho sam to wymyślił!
                  T.
                  • ignorant11 Re: dziekuje postoje 01.09.03, 23:31
                   titus_flavius napisał:

                   > ignorant11 napisał:
                   > >
                   > > PS Ciekawe czy tez zaskoczeni przy przemarszu?
                   > >
                   > > Bo jeśli wydali bitwę w takim terenie, to raczej kiepsko z ich myśla
                   > > taktyczną...
                   >
                   > Ave,
                   > chyba nie uwierzyłeś w te bzdury? Przecież Rycho sam to wymyślił!
                   > T.

                   Sława!

                   Przecież domysliłem się, że nie pisze jako naoczny świadek...

                   Może też powołuje sie na innego fantastę?
                   jakież to ma znacznie...

                   Ważne że nasi znowu dali łupnia hitlerowcom...

                   Pozdrawiam!

                   Ignorant
                   +++
               • titus_flavius Re: dziekuje postoje 01.09.03, 22:08
                rycho7 napisał:

                > titus_flavius napisał:
                >
                > > to gdzie są te puszczańskie zasieki?
                >
                > W przypadku Cedyni to naturalne uksztaltowanie terenu. Dolina otoczona lasem.
                > Rycerze germanscy jadacy ciurkiem jeden za drugim. Bezbronni wobec nawaly
                > polskiej spadajacej na nich ze zboczy. Typowa taktyka zwiazana z zasiekami
                > puszczanskimi. Widze, ze zlej woli przy czytaniu Ci nie brakuje. Nie szkodzi.
                > Mnie fakty nie wadza.

                Ave,
                wyobraźnię to Ty masz. Czyżbyś był bajkokletą?
                Skąd wziąłeś ten las i zasieki? Skąd wiesz, co gdzie rosło w 972r.? Wolałbym,
                abys powoływał się na źródła, a nie na swoje fantazje.
                T.
                • rycho7 Re: dziekuje postoje 02.09.03, 08:13
                 titus_flavius napisał:

                 > wyobraźnię to Ty masz. Czyżbyś był bajkokletą?
                 > Skąd wziąłeś ten las i zasieki? Skąd wiesz, co gdzie rosło w 972r.? Wolałbym,
                 > abys powoływał się na źródła, a nie na swoje fantazje.

                 Siegnij do historii wojskowosci. Tam znajdziesz zrodla tych fantazji. Ja nawet
                 nie zamierzam twierdzic, ze to nie sa fantazje poniewaz nawet jak ja tago nie
                 wymyslilem, to mogl to wymyslec ktos inny. Tak wiec powolywanie sie na zrodla
                 nie zapewni rzetelnosci. Natomiast mozna wspolczesnie zbadac to miejsce i jego
                 topografie. Odpowiada ona opisowi bitwy z historii wojskowosci. Oczywiscie jest
                 dodatkowa wytpliwosc czy bitwa ta miala miejsce nad Odra czy gdzies na Polabiu.
                 Tak czy owak sztuke wojenna w tym czasie stosowano podobna niezaleznie od
                 miejsca. Zasieki sa opisywane takze w walkach z Karolem Wielkim.

                 Przypominam fragment z encyklopedii:
                 wiem.onet.pl/wiem/00a337.html
                 Cedynia (972-)

                 Cedynia, miasto w południowo-zachodniej części województwa
                 zachodniopomorskiego, na styku Pojezierza Myśliborskiego i doliny Odry. Około
                 1,7 tys. mieszkańców (2000). Położone w regionie rolniczym, stanowi jego
                 handlowe i usługowe zaplecze.

                 Historia
                 Znane w historii Polski jako miejsce zwycięskiej bitwy wojsk polskich Mieszka I
                 nad Brandenburczykami dowodzonymi przez margrabiego Hodona (972). Szalę
                 zwycięstwa na korzyść Polaków przechyliły wojska pod dowództwem Czcibora, brata
                 Mieszka I.

                 W 1972 roku na Górze Czcibora postawiono pomnik upamiętniający to wydarzenie.
                 Koniec cytatu.
                 ------------------
                 Istnienie gory Czcibora swiadczy o tym, ze nie byl to teren calkowicie plaski i
                 atak z pochylosci byl opisany rzetelnie. Ponoc na obrzezach panstwa byly
                 gestsze lasy. Bitwa miala miejsce na obrzezach panstwa. Specjalnie dla Tytusa
                 Flawiusza wyrabano tam las i wyrownano teren spychaczami. Obrzydliwe komuchy
                 aby postawic pomnik znieksztalcila krajobraz uksztaltowany przed 1000 lat.

                 Pozdrawiam
                 • borebitsa prześieki 03.09.03, 08:12
                  Aści rycho7 napisał:

                  Faktycznie zasieka to berdzo dobry sposób żeby odgrodżić wroga.
                  Drzewa zwala się tak by ich korony były od strony spodziewanej napaści. Obrońcy
                  mają doskonały dostęp od strony pnia a atakujący plątanine głęzi i konarów.
                  Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę że kilka dzrzew może zostć zwalonych jedno na
                  drugie to mamy gąszcz w który trudno się wbić. A wyciąć też go nie łatwo trzeba
                  ciąć elastyczne gałezie i to wiele razy zbliżając się do pnia który jak drzewo
                  rozłozyste będzie za wysoko do sięgnięcia. Paru łuczników obrony ukrytych od
                  dogodnej strony łatwo moze dostać się na dogodne pozycje a leżąc na pochylonych
                  pniach ma atakuacych głowy prosto na celowniku. Zakryci piniem bez pancerza się
                  obędą . Wróg jak wślizie w prześiekę nichybnie przesieczony zostanie.

                  1. dogodne patrolowanie tak umocnionej granicy.
                  2.ponadcinane drzewa powiazane linami . Walące sie jak domino na zasadzkach.

                  > titus_flavius napisał:
                  >
                  > > wyobraźnię to Ty masz. Czyżbyś był bajkokletą?

                  a o koszulach nonajrlon ? non iron. Nie prasowac. Ot i mechanizm bajek.


                  > > Skąd wziąłeś ten las i zasieki? Skąd wiesz, co gdzie rosło w 972r.? Wolałb
                  > ym,
                  > > abys powoływał się na źródła, a nie na swoje fantazje.
                  >
                  > Siegnij do historii wojskowosci. Tam znajdziesz zrodla tych fantazji. Ja
                  nawet
                  > nie zamierzam twierdzic, ze to nie sa fantazje poniewaz nawet jak ja tago nie
                  > wymyslilem, to mogl to wymyslec ktos inny. Tak wiec powolywanie sie na zrodla
                  > nie zapewni rzetelnosci. Natomiast mozna wspolczesnie zbadac to miejsce i
                  jego
                  > topografie. Odpowiada ona opisowi bitwy z historii wojskowosci. Oczywiscie
                  jest
                  >
                  > dodatkowa wytpliwosc czy bitwa ta miala miejsce nad Odra czy gdzies na
                  Polabiu.
                  >
                  > Tak czy owak sztuke wojenna w tym czasie stosowano podobna niezaleznie od
                  > miejsca. Zasieki sa opisywane takze w walkach z Karolem Wielkim.
                  >
                  > Przypominam fragment z encyklopedii:
                  > wiem.onet.pl/wiem/00a337.html
                  > Cedynia (972-)
                  >
                  > Cedynia, miasto w południowo-zachodniej części województwa
                  > zachodniopomorskiego, na styku Pojezierza Myśliborskiego i doliny Odry. Około
                  > 1,7 tys. mieszkańców (2000). Położone w regionie rolniczym, stanowi jego
                  > handlowe i usługowe zaplecze.
                  >
                  > Historia
                  > Znane w historii Polski jako miejsce zwycięskiej bitwy wojsk polskich Mieszka
                  I
                  >
                  > nad Brandenburczykami dowodzonymi przez margrabiego Hodona (972). Szalę
                  > zwycięstwa na korzyść Polaków przechyliły wojska pod dowództwem Czcibora,
                  brata
                  >
                  > Mieszka I.
                  >
                  > W 1972 roku na Górze Czcibora postawiono pomnik upamiętniający to wydarzenie.
                  > Koniec cytatu.
                  > ------------------
                  > Istnienie gory Czcibora swiadczy o tym, ze nie byl to teren calkowicie plaski
                  i
                  >
                  > atak z pochylosci byl opisany rzetelnie. Ponoc na obrzezach panstwa byly
                  > gestsze lasy. Bitwa miala miejsce na obrzezach panstwa. Specjalnie dla Tytusa
                  > Flawiusza wyrabano tam las i wyrownano teren spychaczami. Obrzydliwe komuchy
                  > aby postawic pomnik znieksztalcila krajobraz uksztaltowany przed 1000 lat.
                  >
                  > Pozdrawiam
                  • ignorant11 Re: prześieki 03.09.03, 13:29
                   borebitsa napisała:

                   > Aści rycho7 napisał:
                   >
                   > Faktycznie zasieka to berdzo dobry sposób żeby odgrodżić wroga.
                   > Drzewa zwala się tak by ich korony były od strony spodziewanej napaści.
                   Obrońcy
                   >
                   > mają doskonały dostęp od strony pnia a atakujący plątanine głęzi i konarów.
                   > Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę że kilka dzrzew może zostć zwalonych jedno
                   na
                   >
                   > drugie to mamy gąszcz w który trudno się wbić. A wyciąć też go nie łatwo
                   trzeba
                   >
                   > ciąć elastyczne gałezie i to wiele razy zbliżając się do pnia który jak
                   drzewo
                   > rozłozyste będzie za wysoko do sięgnięcia. Paru łuczników obrony ukrytych od
                   > dogodnej strony łatwo moze dostać się na dogodne pozycje a leżąc na
                   pochylonych
                   >
                   > pniach ma atakuacych głowy prosto na celowniku. Zakryci piniem bez pancerza
                   się
                   >
                   > obędą . Wróg jak wślizie w prześiekę nichybnie przesieczony zostanie.
                   >
                   > 1. dogodne patrolowanie tak umocnionej granicy.
                   > 2.ponadcinane drzewa powiazane linami . Walące sie jak domino na zasadzkach.
                   >
                   >

                   Sława!

                   Biorąc pod uwagę, że na tak usidlonych przez gałęzie można zwalac nastepne
                   drzewa, a górach kamienie...
                   Do tego może nawet nieco ognia aby spłoszyć konie...
                   Można też spalić ich żywcem...
                   Nie trzeba nawet dobywać żelaza...

                   POzdrawiam!


                   >
                   >
                   >
                   > > titus_flavius napisał:
                   > >
                   > > > wyobraźnię to Ty masz. Czyżbyś był bajkokletą?
                   >
                   > a o koszulach nonajrlon ? non iron. Nie prasowac. Ot i mechanizm bajek.
                   >
                   >
                   > > > Skąd wziąłeś ten las i zasieki? Skąd wiesz, co gdzie rosło w 972r.? W
                   > olałb
                   > > ym,
                   > > > abys powoływał się na źródła, a nie na swoje fantazje.
                   > >
                   > > Siegnij do historii wojskowosci. Tam znajdziesz zrodla tych fantazji. Ja
                   > nawet
                   > > nie zamierzam twierdzic, ze to nie sa fantazje poniewaz nawet jak ja tago
                   > nie
                   > > wymyslilem, to mogl to wymyslec ktos inny. Tak wiec powolywanie sie na zro
                   > dla
                   > > nie zapewni rzetelnosci. Natomiast mozna wspolczesnie zbadac to miejsce i
                   > jego
                   > > topografie. Odpowiada ona opisowi bitwy z historii wojskowosci. Oczywiscie
                   >
                   > jest
                   > >
                   > > dodatkowa wytpliwosc czy bitwa ta miala miejsce nad Odra czy gdzies na
                   > Polabiu.
                   > >
                   > > Tak czy owak sztuke wojenna w tym czasie stosowano podobna niezaleznie od
                   > > miejsca. Zasieki sa opisywane takze w walkach z Karolem Wielkim.
                   > >
                   > > Przypominam fragment z encyklopedii:
                   > > wiem.onet.pl/wiem/00a337.html
                   > > Cedynia (972-)
                   > >
                   > > Cedynia, miasto w południowo-zachodniej części województwa
                   > > zachodniopomorskiego, na styku Pojezierza Myśliborskiego i doliny Odry. Ok
                   > oło
                   > > 1,7 tys. mieszkańców (2000). Położone w regionie rolniczym, stanowi jego
                   > > handlowe i usługowe zaplecze.
                   > >
                   > > Historia
                   > > Znane w historii Polski jako miejsce zwycięskiej bitwy wojsk polskich Mies
                   > zka
                   > I
                   > >
                   > > nad Brandenburczykami dowodzonymi przez margrabiego Hodona (972). Szalę
                   > > zwycięstwa na korzyść Polaków przechyliły wojska pod dowództwem Czcibora,
                   > brata
                   > >
                   > > Mieszka I.
                   > >
                   > > W 1972 roku na Górze Czcibora postawiono pomnik upamiętniający to wydarzen
                   > ie.
                   > > Koniec cytatu.
                   > > ------------------
                   > > Istnienie gory Czcibora swiadczy o tym, ze nie byl to teren calkowicie pla
                   > ski
                   > i
                   > >
                   > > atak z pochylosci byl opisany rzetelnie. Ponoc na obrzezach panstwa byly
                   > > gestsze lasy. Bitwa miala miejsce na obrzezach panstwa. Specjalnie dla Tyt
                   > usa
                   > > Flawiusza wyrabano tam las i wyrownano teren spychaczami. Obrzydliwe komuc
                   > hy
                   > > aby postawic pomnik znieksztalcila krajobraz uksztaltowany przed 1000 lat.
                   > >
                   > > Pozdrawiam
          • archeo_gda Re: to co z Węgrami? 27.08.03, 14:35
           titus_flavius napisał:

           > i przechodziliby przez góry? O wiele prostsza jest droga przez bramę
           morawską.

           Zależy skąd i dokąd. Znad górnej Cisy do Bramy Morawskiej jest kawałek, trzeba
           omijac Słowację. Poza tym Brama Morawska interesowałaby ich, gdyby mieli
           najeżdżać Sląsk. A Przemyśl mogli obsadzić jako wysunięty punkt strażniczy,
           obawiając się ataku innych koczowników od strony dzis. Ukrainy. Drogę przez
           Karpaty na wysokości Przemyśla-Koszyc pokonywało wielu koczowników przed
           Węgrami (chociażby Scytowie), nie jest to aż tak trudna przeprawa.

           > Ponownie powtarzam, że łupy w Polsce (niewolnicy, konie, bydło) nie były dużo
           > gorsze od tych z zacodniej Europy.

           Widocznie oni woleli kościoły pełne złota oraz to co jeszcze mogli zdobyć na
           Frankach (np. broń?). Nie ma żadnych śladów najazdów Węgrów na ziemie polskie
           ani w materiale archeologicznym, ani w źródłach historycznych. Od strony
           archeologii, jest na pewno mniej zabytków madziarskich (pomijając te groby w
           Przemyślu) niż awarskich.
           • titus_flavius Re: to co z Węgrami? 29.08.03, 22:22
            archeo_gda napisał:
            .
            >
            > Widocznie oni woleli kościoły pełne złota oraz to co jeszcze mogli zdobyć na
            > Frankach (np. broń?). Nie ma żadnych śladów najazdów Węgrów na ziemie polskie
            > ani w materiale archeologicznym, ani w źródłach historycznych. Od strony
            > archeologii, jest na pewno mniej zabytków madziarskich (pomijając te groby w
            > Przemyślu) niż awarskich.

            Ave,
            bądźże poważny. Na Zachodzie nie było aż tyle złota. Natomiast niewielka ilość
            śladów węgierskich nie dziwi mnie. Przecież ich dominacja w regionie trwała
            tylko 50 lat, podczas, gdy awarska 300.
            Ja osoboiście jednak uważam, że na teranach polskich i czeskich już byli
            koczownicy, którzy byli dla Węgrów godnym przeciwnikiem.
            T.
            • archeo_gda Re: to co z Węgrami? 30.08.03, 14:45
             titus_flavius napisał:

             > Ave,
             > bądźże poważny. Na Zachodzie nie było aż tyle złota.

             Było było. Jak nie wierzysz to odwiedź skarbiec katedry w Akwizgranie.
             Normanowie i Madziarzy nieźle się obłowili w krajach Franków. A legenda o
             złocie Nibelungów nie jest tak całkiem pozbawiona podstaw.

             Natomiast niewielka ilość
             > śladów węgierskich nie dziwi mnie. Przecież ich dominacja w regionie trwała
             > tylko 50 lat, podczas, gdy awarska 300.

             Licząc nawet od pojawienia się Awarów w Europie (na Przedkaukaziu) do ich
             zniknęcia na pocz. IX w. nie uzyskasz 300 lat. A dominacja nad Słowianami mogła
             trwać około 200 lat.

             > Ja osoboiście jednak uważam, że na teranach polskich i czeskich już byli
             > koczownicy, którzy byli dla Węgrów godnym przeciwnikiem.

             To kto tam koczował?????????????
             • titus_flawius Re: to co z Węgrami? 30.08.03, 17:21
              archeo_gda napisał:

              > To kto tam koczował?????????????

              Ave,
              to jest pytanie. A co sądzisz o problemie rumuńskim?
              T.
              • utah75 po co takie komplikacje??????????? 03.09.03, 12:55
               Madziarzy to koczownicy. Koczownicy najlepiej czuja sie na stepie i tam
               zakladaja swoje siedziby. Tak czynili wczesniej Awarowie, Hunowie a pozniej
               Mongolowie. Usadowili sie nad Cisa i stamtad mieli idealna BAZE WYPADOWA.
               Pewnie ze moze idotarli nawet nad wybrzeza M.Baltyckiego ale ich celem byly
               przede wszystkim panstwa bogatsze od tego co mozna bylo znalezc nad Wisla. Czy
               chodzi o zloto? Pewnie i tak ale na dobra sprawe trudno nawet porownywac
               atrakcyjnosc ziem Frankow i Langobardow z tym co bylo po drugiej stronie
               karpat...Gestosc zaludnienia, liczba osad, wytworczosc wszystko bylo tam na
               wyzszym poziomie..po co wiec mieli najezdzac Polske?????? Inna kwestia to
               odleglosci - na dobra sprawe przejsc Kapraty sie da. Stad pewnie i osady-grody
               pilnujace Karpat, ale dalej trzeba bylo pokonywac setki kilometrow jednak w
               strefie lesnej (bo hipotezy ze w Polsce rosl step sa jednak ...mocno naciagane)
               W strefie w ktorej podstwawowym srodkiem transportu byla lodz!!!! Rzeki
               stanowily tu najprostrze ciagi komunik. I teraz grupa rabusiow pokonuje karpaty
               (z niemalym trudem, po czym musi konno przejechac dzikie lasy, puszcze, laki,
               przezawiska, mokradla, szukac brodow w licznych rzekach...I od czego niby maja
               dojsc do grogow ktore w zasadzie nie istnialy lub byly rozrzucane po olbrzymim
               obszarze? Mieli rabowac ziemianki??? Po ilu dniach, miesiacach drogi im sie
               znudzi penetracja lasu? A do Baltyku jest 700 km w linii prostej....Pewnie
               mozna bylo przejsc te 700km i nie napotkac niczego wartego zlupienia....
               A teraz porownajcie sobie atrakcyjnosc szlakow na poludnie lub zachod- Rzymskei
               drogi, osady mowiace o miastach, zamkach i bogactwach...

               • ignorant11 Re: po co takie komplikacje??????????? 03.09.03, 13:16
                utah75 napisał:

                > Madziarzy to koczownicy. Koczownicy najlepiej czuja sie na stepie i tam
                > zakladaja swoje siedziby. Tak czynili wczesniej Awarowie, Hunowie a pozniej
                > Mongolowie. Usadowili sie nad Cisa i stamtad mieli idealna BAZE WYPADOWA.
                > Pewnie ze moze idotarli nawet nad wybrzeza M.Baltyckiego ale ich celem byly
                > przede wszystkim panstwa bogatsze od tego co mozna bylo znalezc nad Wisla.
                Czy
                > chodzi o zloto? Pewnie i tak ale na dobra sprawe trudno nawet porownywac
                > atrakcyjnosc ziem Frankow i Langobardow z tym co bylo po drugiej stronie
                > karpat...Gestosc zaludnienia, liczba osad, wytworczosc wszystko bylo tam na
                > wyzszym poziomie..po co wiec mieli najezdzac Polske?????? Inna kwestia to
                > odleglosci - na dobra sprawe przejsc Kapraty sie da. Stad pewnie i osady-
                grody
                > pilnujace Karpat, ale dalej trzeba bylo pokonywac setki kilometrow jednak w
                > strefie lesnej (bo hipotezy ze w Polsce rosl step sa jednak ...mocno
                naciagane)
                > W strefie w ktorej podstwawowym srodkiem transportu byla lodz!!!! Rzeki
                > stanowily tu najprostrze ciagi komunik. I teraz grupa rabusiow pokonuje
                karpaty
                >
                > (z niemalym trudem, po czym musi konno przejechac dzikie lasy, puszcze, laki,
                > przezawiska, mokradla, szukac brodow w licznych rzekach...I od czego niby
                maja
                > dojsc do grogow ktore w zasadzie nie istnialy lub byly rozrzucane po
                olbrzymim
                > obszarze? Mieli rabowac ziemianki??? Po ilu dniach, miesiacach drogi im sie
                > znudzi penetracja lasu? A do Baltyku jest 700 km w linii prostej....Pewnie
                > mozna bylo przejsc te 700km i nie napotkac niczego wartego zlupienia....
                > A teraz porownajcie sobie atrakcyjnosc szlakow na poludnie lub zachod-
                Rzymskei
                >
                > drogi, osady mowiace o miastach, zamkach i bogactwach...


                Sława!

                Z tą "biedną" Prapolska nie przesadzałbym, przecież Wolin jest opisywany jako
                najpoteżniejszy gród i największy port Bałtyku, podobnie Wielkopolska jako
                równie bogaty osrodek, myslę, że ustepowała jej również Małopolska...

                I jeszcze szlak bursztynowy, dalej mamy również bogate Połabie oraz porty
                pruskie ze słynnym Truso...

                To wszystko nie mogło powstać w kilka lat, więc wczęsniej też musiały istnieć
                podstawy tej zamożności...
                Skopiowałem artykuł: "Konie wstają z grobów", a koń był w tych czasach niezwyle
                drogim zwierzęciem, zatem masowo hodujący je Bałtowie wcale nie byłi aż takim
                biedakami jak skłonny jestes twierdzić...

                Pozdrawiam!
                Ignorant
                +++
                • utah75 Re: po co takie komplikacje??????????? 03.09.03, 13:50
                 ignorant11 napisał:
                 >
                 > Sława!
                 >
                 > Z tą "biedną" Prapolska nie przesadzałbym, przecież Wolin jest opisywany
                 jako
                 > najpoteżniejszy gród i największy port Bałtyku, podobnie Wielkopolska jako
                 > równie bogaty osrodek, myslę, że ustepowała jej również Małopolska...

                 No tak ale to bardziej druga polowa X wieku. Mnie chodzilo o czasy tak troche
                 wczesniejssze

                 >
                 > I jeszcze szlak bursztynowy, dalej mamy również bogate Połabie oraz porty
                 > pruskie ze słynnym Truso...

                 tak jak mowilem wyzej....

                 >
                 > To wszystko nie mogło powstać w kilka lat, więc wczęsniej też musiały istnieć
                 > podstawy tej zamożności...

                 Podstawy pewnie byly ale kto na dobra sprawe mial wiedzie o Truso w Panoni????
                 Poludnie Europy a pozniej i zachod az po Labe to byl swiat znany owczesnym ...
                 Polnoc- to byly dzikie chaszcze, nieznane ludy, zero drog, zamkow,
                 osad...Przeciez nawet dzis chetniej jezdzi sie na wakacje do Wloch czy
                 Hiszpanii niz na Krym bo tam dziko i starsznie...nikt na Krym nie jezdzi nikt
                 go nie zna...Psychologia...


                 > Skopiowałem artykuł: "Konie wstają z grobów", a koń był w tych czasach
                 niezwyle
                 >
                 > drogim zwierzęciem, zatem masowo hodujący je Bałtowie wcale nie byłi aż takim
                 > biedakami jak skłonny jestes twierdzić...

                 Ja nie twierdze ze Baltowie to biedacy. Twierdze ze po pierwsze zyli w
                 siedzibach o ktorych niewielu w Europie wiedzialo i stad niewielu pewnie
                 zamierzalo sie wyprawic po baltyjskie bogactwa. Po drugie idea wedrowki bylo
                 znalezienie sobie terenow latwiejszych do zycia. Te ze wzgledow klimatycznych
                 byly na poludniu. Na poludnie prowadzily tez szlaki, drogi...I mimo wszystko
                 jednak chyba trudno porownywac wspanialosci bizancjum z siedzibami Wieletow czy
                 Prusow...Z calym szacunkiem ...

                 >
                 > Pozdrawiam!
                 > Ignorant
                 > +++
                 • ignorant11 Re: po co takie komplikacje??????????? 03.09.03, 15:08
                  utah75 napisał:

                  > ignorant11 napisał:
                  > >
                  > > Sława!
                  > >
                  > > Z tą "biedną" Prapolska nie przesadzałbym, przecież Wolin jest opisywany
                  > jako
                  > > najpoteżniejszy gród i największy port Bałtyku, podobnie Wielkopolska jako
                  >
                  > > równie bogaty osrodek, myslę, że ustepowała jej również Małopolska...
                  >
                  > No tak ale to bardziej druga polowa X wieku. Mnie chodzilo o czasy tak troche
                  > wczesniejssze

                  +++Ignorant: Ja tylko niesmialo zróciłem Ci uwage na to że ekonomia, kultura
                  materialna, zachowują sie mniej więcej ciągle...

                  Zaś gwałtowne zmiany sa spowodowane dramatycznymi wydarzenia jak: najazdy,
                  przewroty, klęski zywiołowe, zarazy...

                  >
                  > >
                  > > I jeszcze szlak bursztynowy, dalej mamy również bogate Połabie oraz porty
                  > > pruskie ze słynnym Truso...
                  >
                  > tak jak mowilem wyzej....
                  >
                  > >
                  > > To wszystko nie mogło powstać w kilka lat, więc wczęsniej też musiały istn
                  > ieć
                  > > podstawy tej zamożności...
                  >
                  > Podstawy pewnie byly ale kto na dobra sprawe mial wiedzie o Truso w Panoni????
                  > Poludnie Europy a pozniej i zachod az po Labe to byl swiat znany owczesnym ...
                  > Polnoc- to byly dzikie chaszcze, nieznane ludy, zero drog, zamkow,
                  > osad...Przeciez nawet dzis chetniej jezdzi sie na wakacje do Wloch czy
                  > Hiszpanii niz na Krym bo tam dziko i starsznie...nikt na Krym nie jezdzi nikt
                  > go nie zna...Psychologia...

                  +++Ignorant: No cóz cena pionierskości i pionierska premia...
                  >
                  >
                  > > Skopiowałem artykuł: "Konie wstają z grobów", a koń był w tych czasach
                  > niezwyle
                  > >
                  > > drogim zwierzęciem, zatem masowo hodujący je Bałtowie wcale nie byłi aż ta
                  > kim
                  > > biedakami jak skłonny jestes twierdzić...
                  >
                  > Ja nie twierdze ze Baltowie to biedacy. Twierdze ze po pierwsze zyli w
                  > siedzibach o ktorych niewielu w Europie wiedzialo i stad niewielu pewnie
                  > zamierzalo sie wyprawic po baltyjskie bogactwa. Po drugie idea wedrowki bylo
                  > znalezienie sobie terenow latwiejszych do zycia. Te ze wzgledow klimatycznych
                  > byly na poludniu. Na poludnie prowadzily tez szlaki, drogi...I mimo wszystko
                  > jednak chyba trudno porownywac wspanialosci bizancjum z siedzibami Wieletow
                  czy
                  >
                  > Prusow...Z calym szacunkiem ...

                  +++Ignorant: Podobnie i teraz, a czy Ty wolałbys zaatakować przebogate i
                  potężne USA, czy znacznie biedniejsze np NIemcy...

                  >
                  > >
                  > > Pozdrawiam!
                  > > Ignorant
                  > > +++
                  • alex.4 Re: po co takie komplikacje??????????? 07.09.03, 18:27
                   Węgry zamieszkiwali puszkę węgięrska bo to step. tereny, które najbardziej im
                   odpowiadały. Cała tajemnica. Zauważmy, że państwo węgierskie zawsze (do
                   Trianon) obejmowały tereny sporo wieksze niż te na którym mieszkali. To
                   pozostałość po umiłowanmiu stepów. Węgrzy przestali być koczownikami, ale
                   osiedlili się na terenie najbardziej sprzyjającym koczownikom.
                   Pozdr
                   • alex.4 Re: po co takie komplikacje??????????? 07.09.03, 18:29
                    A bogactwo Polski? W X w? Nie przesadzałbym. Małoposlak czy wielkopolska to
                    nie są bogate tereny
                    Pozdr
                  • utah75 Re: po co takie komplikacje??????????? 08.09.03, 12:18
                   ignorant11 napisał:

                   > utah75 napisał:
                   >
                   > > ignorant11 napisał:
                   > > >
                   > > > Sława!
                   > > >
                   > > > Z tą "biedną" Prapolska nie przesadzałbym, przecież Wolin jest opisy
                   > wany
                   > > jako
                   > > > najpoteżniejszy gród i największy port Bałtyku, podobnie Wielkopolska
                   > jako
                   > >
                   > > > równie bogaty osrodek, myslę, że ustepowała jej również Małopolska...
                   > >
                   > > No tak ale to bardziej druga polowa X wieku. Mnie chodzilo o czasy tak tro
                   > che
                   > > wczesniejssze
                   >
                   > +++Ignorant: Ja tylko niesmialo zróciłem Ci uwage na to że ekonomia, kultura
                   > materialna, zachowują sie mniej więcej ciągle...
                   >
                   > Zaś gwałtowne zmiany sa spowodowane dramatycznymi wydarzenia jak: najazdy,
                   > przewroty, klęski zywiołowe, zarazy...


                   to tak ale wlasnie te przelomowe wydarzenia ktore wymieniles wplywaja na
                   ekonomie, kulture itd. w dlugim czasie powodujac wystepywanie cykli
                   koniunkturalnych od zarania dziejow. Krotko mowiac nic nie rozwija sie liniowo -
                   wystarczy przesledzic liczbe mieszkancow w Europie i poszczegolnych
                   prowincjach od upadku cesarstwa po XV wiek.

                   >
                   > >
                   > > >
                   > > > I jeszcze szlak bursztynowy, dalej mamy również bogate Połabie oraz p
                   > orty
                   > > > pruskie ze słynnym Truso...
                   > >
                   > > tak jak mowilem wyzej....
                   > >
                   > > >
                   > > > To wszystko nie mogło powstać w kilka lat, więc wczęsniej też musiały
                   > istn
                   > > ieć
                   > > > podstawy tej zamożności...
                   > >
                   > > Podstawy pewnie byly ale kto na dobra sprawe mial wiedzie o Truso w Panoni
                   > ????
                   > > Poludnie Europy a pozniej i zachod az po Labe to byl swiat znany owczesnym
                   > ...
                   > > Polnoc- to byly dzikie chaszcze, nieznane ludy, zero drog, zamkow,
                   > > osad...Przeciez nawet dzis chetniej jezdzi sie na wakacje do Wloch czy
                   > > Hiszpanii niz na Krym bo tam dziko i starsznie...nikt na Krym nie jezdzi n
                   > ikt
                   > > go nie zna...Psychologia...
                   >
                   > +++Ignorant: No cóz cena pionierskości i pionierska premia...
                   > >
                   > >
                   > > > Skopiowałem artykuł: "Konie wstają z grobów", a koń był w tych czasac
                   > h
                   > > niezwyle
                   > > >
                   > > > drogim zwierzęciem, zatem masowo hodujący je Bałtowie wcale nie byłi
                   > aż ta
                   > > kim
                   > > > biedakami jak skłonny jestes twierdzić...
                   > >
                   > > Ja nie twierdze ze Baltowie to biedacy. Twierdze ze po pierwsze zyli w
                   > > siedzibach o ktorych niewielu w Europie wiedzialo i stad niewielu pewnie
                   > > zamierzalo sie wyprawic po baltyjskie bogactwa. Po drugie idea wedrowki by
                   > lo
                   > > znalezienie sobie terenow latwiejszych do zycia. Te ze wzgledow klimatyczn
                   > ych
                   > > byly na poludniu. Na poludnie prowadzily tez szlaki, drogi...I mimo wszyst
                   > ko
                   > > jednak chyba trudno porownywac wspanialosci bizancjum z siedzibami Wieleto
                   > w
                   > czy
                   > >
                   > > Prusow...Z calym szacunkiem ...
                   >
                   > +++Ignorant: Podobnie i teraz, a czy Ty wolałbys zaatakować przebogate i
                   > potężne USA, czy znacznie biedniejsze np NIemcy...
                   >
                   nei calkowicie tak choc logicznie kombinujesz. Bardziej zasadne jest tu jednak
                   porownanie typu- Niemcy a Bulgaria albo USa albo Meksyk. Z jednej strony duzo
                   wiadomosci o bogactwie z drugiej ubostwo informacji, niewiedza kto tam mieszka,
                   jaka sile reprezentuje, jak bogaty jest i jak w istocuie dojechac smile

                   > >
                   > > >
                   > > > Pozdrawiam!
                   > > > Ignorant
                   > > > +++
                   >
                   >
                   • ignorant11 Re: po co takie komplikacje??????????? 08.09.03, 12:42
                    utah75 napisał:

                    > ignorant11 napisał:
                    >
                    > > utah75 napisał:
                    > >
                    > > > ignorant11 napisał:
                    > > > >
                    > > > > Sława!
                    > > > >
                    > > > > Z tą "biedną" Prapolska nie przesadzałbym, przecież Wolin jest
                    > opisy
                    > > wany
                    > > > jako
                    > > > > najpoteżniejszy gród i największy port Bałtyku, podobnie Wielkop
                    > olska
                    > > jako
                    > > >
                    > > > > równie bogaty osrodek, myslę, że ustepowała jej również Małopols
                    > ka...
                    > > >
                    > > > No tak ale to bardziej druga polowa X wieku. Mnie chodzilo o czasy ta
                    > k tro
                    > > che
                    > > > wczesniejssze
                    > >
                    > > +++Ignorant: Ja tylko niesmialo zróciłem Ci uwage na to że ekonomia, kultu
                    > ra
                    > > materialna, zachowują sie mniej więcej ciągle...
                    > >
                    > > Zaś gwałtowne zmiany sa spowodowane dramatycznymi wydarzenia jak: najazdy,
                    >
                    > > przewroty, klęski zywiołowe, zarazy...
                    >
                    >
                    > to tak ale wlasnie te przelomowe wydarzenia ktore wymieniles wplywaja na
                    > ekonomie, kulture itd. w dlugim czasie powodujac wystepywanie cykli
                    > koniunkturalnych od zarania dziejow. Krotko mowiac nic nie rozwija sie
                    liniowo
                    > -
                    > wystarczy przesledzic liczbe mieszkancow w Europie i poszczegolnych
                    > prowincjach od upadku cesarstwa po XV wiek.
                    >

                    +++Ignorant: Czy rozwiniesz temat? Interesują mnie cykle koniukturalne Europy,
                    a szczególnie na ziemiach polskich, rownież w czasach przedhistorycznych...

                    > >
                    > > >
                    > > > >
                    > > > > I jeszcze szlak bursztynowy, dalej mamy również bogate Połabie o
                    > raz p
                    > > orty
                    > > > > pruskie ze słynnym Truso...
                    > > >
                    > > > tak jak mowilem wyzej....
                    > > >
                    > > > >
                    > > > > To wszystko nie mogło powstać w kilka lat, więc wczęsniej też mu
                    > siały
                    > > istn
                    > > > ieć
                    > > > > podstawy tej zamożności...
                    > > >
                    > > > Podstawy pewnie byly ale kto na dobra sprawe mial wiedzie o Truso w P
                    > anoni
                    > > ????
                    > > > Poludnie Europy a pozniej i zachod az po Labe to byl swiat znany owcz
                    > esnym
                    > > ...
                    > > > Polnoc- to byly dzikie chaszcze, nieznane ludy, zero drog, zamkow,
                    > > > osad...Przeciez nawet dzis chetniej jezdzi sie na wakacje do Wloch cz
                    > y
                    > > > Hiszpanii niz na Krym bo tam dziko i starsznie...nikt na Krym nie jez
                    > dzi n
                    > > ikt
                    > > > go nie zna...Psychologia...
                    > >
                    > > +++Ignorant: No cóz cena pionierskości i pionierska premia...
                    > > >
                    > > >
                    > > > > Skopiowałem artykuł: "Konie wstają z grobów", a koń był w tych c
                    > zasac
                    > > h
                    > > > niezwyle
                    > > > >
                    > > > > drogim zwierzęciem, zatem masowo hodujący je Bałtowie wcale nie
                    > byłi
                    > > aż ta
                    > > > kim
                    > > > > biedakami jak skłonny jestes twierdzić...
                    > > >
                    > > > Ja nie twierdze ze Baltowie to biedacy. Twierdze ze po pierwsze zyli
                    > w
                    > > > siedzibach o ktorych niewielu w Europie wiedzialo i stad niewielu pew
                    > nie
                    > > > zamierzalo sie wyprawic po baltyjskie bogactwa. Po drugie idea wedrow
                    > ki by
                    > > lo
                    > > > znalezienie sobie terenow latwiejszych do zycia. Te ze wzgledow klima
                    > tyczn
                    > > ych
                    > > > byly na poludniu. Na poludnie prowadzily tez szlaki, drogi...I mimo w
                    > szyst
                    > > ko
                    > > > jednak chyba trudno porownywac wspanialosci bizancjum z siedzibami Wi
                    > eleto
                    > > w
                    > > czy
                    > > >
                    > > > Prusow...Z calym szacunkiem ...
                    > >
                    > > +++Ignorant: Podobnie i teraz, a czy Ty wolałbys zaatakować przebogate i
                    > > potężne USA, czy znacznie biedniejsze np NIemcy...
                    > >
                    > nei calkowicie tak choc logicznie kombinujesz. Bardziej zasadne jest tu
                    jednak
                    > porownanie typu- Niemcy a Bulgaria albo USa albo Meksyk. Z jednej strony duzo
                    > wiadomosci o bogactwie z drugiej ubostwo informacji, niewiedza kto tam
                    mieszka,
                    >
                    > jaka sile reprezentuje, jak bogaty jest i jak w istocuie dojechac smile

                    +++Ignorant: Ale łatwiej zdobyć łupy na biedniejszym ale słabszym niż bogatszym
                    ale silniejszym, zreszta wszystko zależy od wzajemnych potencjałow
                    >
                    > > >
                    > > > >
                    > > > > Pozdrawiam!
                    > > > > Ignorant
                    > > > > +++
                    > >
                    > >
                    • utah75 Re: po co takie komplikacje??????????? 08.09.03, 16:10
                     ignorant11 napisał:
                     > >
                     > > to tak ale wlasnie te przelomowe wydarzenia ktore wymieniles wplywaja na
                     > > ekonomie, kulture itd. w dlugim czasie powodujac wystepywanie cykli
                     > > koniunkturalnych od zarania dziejow. Krotko mowiac nic nie rozwija sie
                     > liniowo
                     > > -
                     > > wystarczy przesledzic liczbe mieszkancow w Europie i poszczegolnych
                     > > prowincjach od upadku cesarstwa po XV wiek.
                     > >
                     >
                     > +++Ignorant: Czy rozwiniesz temat? Interesują mnie cykle koniukturalne
                     Europy,
                     > a szczególnie na ziemiach polskich, rownież w czasach przedhistorycznych...

                     tak z glowy nie dam rady. postaram sie poszperac w danych i cos wpisac.
                     generalnie w okresie sredniowiecza mamy maksimum okolo 1340 czyli przed wielka
                     zaraza.

                     >
                     > > >
                     > > > >
                     > > > > >
                     > > > > > I jeszcze szlak bursztynowy, dalej mamy również bogate Poła
                     > bie o
                     > > raz p
                     > > > orty
                     > > > > > pruskie ze słynnym Truso...
                     > > > >
                     > > > > tak jak mowilem wyzej....
                     > > > >
                     > > > > >
                     > > > > > To wszystko nie mogło powstać w kilka lat, więc wczęsniej t
                     > eż mu
                     > > siały
                     > > > istn
                     > > > > ieć
                     > > > > > podstawy tej zamożności...
                     > > > >
                     > > > > Podstawy pewnie byly ale kto na dobra sprawe mial wiedzie o Trus
                     > o w P
                     > > anoni
                     > > > ????
                     > > > > Poludnie Europy a pozniej i zachod az po Labe to byl swiat znany
                     > owcz
                     > > esnym
                     > > > ...
                     > > > > Polnoc- to byly dzikie chaszcze, nieznane ludy, zero drog, zamko
                     > w,
                     > > > > osad...Przeciez nawet dzis chetniej jezdzi sie na wakacje do Wlo
                     > ch cz
                     > > y
                     > > > > Hiszpanii niz na Krym bo tam dziko i starsznie...nikt na Krym ni
                     > e jez
                     > > dzi n
                     > > > ikt
                     > > > > go nie zna...Psychologia...
                     > > >
                     > > > +++Ignorant: No cóz cena pionierskości i pionierska premia...
                     > > > >
                     > > > >
                     > > > > > Skopiowałem artykuł: "Konie wstają z grobów", a koń był w t
                     > ych c
                     > > zasac
                     > > > h
                     > > > > niezwyle
                     > > > > >
                     > > > > > drogim zwierzęciem, zatem masowo hodujący je Bałtowie wcale
                     > nie
                     > > byłi
                     > > > aż ta
                     > > > > kim
                     > > > > > biedakami jak skłonny jestes twierdzić...
                     > > > >
                     > > > > Ja nie twierdze ze Baltowie to biedacy. Twierdze ze po pierwsze
                     > zyli
                     > > w
                     > > > > siedzibach o ktorych niewielu w Europie wiedzialo i stad niewiel
                     > u pew
                     > > nie
                     > > > > zamierzalo sie wyprawic po baltyjskie bogactwa. Po drugie idea w
                     > edrow
                     > > ki by
                     > > > lo
                     > > > > znalezienie sobie terenow latwiejszych do zycia. Te ze wzgledow
                     > klima
                     > > tyczn
                     > > > ych
                     > > > > byly na poludniu. Na poludnie prowadzily tez szlaki, drogi...I m
                     > imo w
                     > > szyst
                     > > > ko
                     > > > > jednak chyba trudno porownywac wspanialosci bizancjum z siedziba
                     > mi Wi
                     > > eleto
                     > > > w
                     > > > czy
                     > > > >
                     > > > > Prusow...Z calym szacunkiem ...
                     > > >
                     > > > +++Ignorant: Podobnie i teraz, a czy Ty wolałbys zaatakować przebogat
                     > e i
                     > > > potężne USA, czy znacznie biedniejsze np NIemcy...
                     > > >
                     > > nei calkowicie tak choc logicznie kombinujesz. Bardziej zasadne jest tu
                     > jednak
                     > > porownanie typu- Niemcy a Bulgaria albo USa albo Meksyk. Z jednej strony d
                     > uzo
                     > > wiadomosci o bogactwie z drugiej ubostwo informacji, niewiedza kto tam
                     > mieszka,
                     > >
                     > > jaka sile reprezentuje, jak bogaty jest i jak w istocuie dojechac smile
                     >
                     > +++Ignorant: Ale łatwiej zdobyć łupy na biedniejszym ale słabszym niż
                     bogatszym

                     teoterycznie masz racje tylko ze mowimy o innym procesie . Tu nie chodzilo o
                     latwosc lupow ale o lupy wogole. Trudne do wytlumaczenia ale mniej wiecej
                     chodzi o to by wyobrazic sobie owczesny swiat. barbarzyncy nie maja map,
                     informacje sa ubogie i z trzeciej reki. Mozna oczekiwac ze mowilo sie o
                     bogatych ziemiach nad morzem , na poludniu, po grekach i po rzymianach...
                     Z drugije strony abstrachujac od realnego bogactwa krain na polnocy (ktore i
                     tak nie mogly sie rownac poludniu ze wzgledu na opoznienie cywilizacyjne ktore
                     jest juz faktem i historycznym i archeologicznym) po porstu kupcy, wedrowni
                     rzezimieszkowie musieli wiecej wiedziec o poromanskim swiecie niz dziczy na
                     polnocy...Pamietajmy takze o tym ze wiekszosc barbarzyncow w istocie rzczy
                     szukala terenow gdzie mozna by latweij zyc i osadzic sie na stale...taka byla
                     przede wszystkim wola plemion germanskich. CO bylo celem koczownikow , czy poza
                     lupami mieli zamiar osadzic sie? Chyba nie ale Panonia nie przypadkeim byla
                     idelanym miejscem dla Wegrow, Cisa dla Hunow a obszary na polnoc od dolnego
                     Dunaju dla Awarow...Po prostu koczownicy byli pasozytami dla bogatych choc
                     wcale nie latwych ofiar ... Twierdzenie ze interesowaly ich interesy z ubogimi
                     materilanie Slowianami sa co najwyzej hipoteza jak nie fikcja literacka. Dla
                     Hunow celem bylo Imperium Rzymu dla Awarow Bizancjum dla Wegrow Monarchia
                     Karolinska. Oni szukali wsparcia u wrogow tych panstw wzmacniajac w ten sposob
                     sily stad sojusze z germanami u hunow i slowianami u bulgarow i awarow. Czy to
                     oznacza ze jedni i drudzy byli rownoprawnymi uczestnikami konfederacji? Chyba
                     nie bardziej szli z koczownikami ze strachu, moz etez by zrealizowac swoje
                     ambicje ale nie zmienia to faktu ze wszystko toczylo sie wokol bogactwa
                     realnego badz wysnionego poszczegolnych imperiow....


                     >
                     > ale silniejszym, zreszta wszystko zależy od wzajemnych potencjałow
                     > >
                     > > > >
                     > > > > >
                     > > > > > Pozdrawiam!
                     > > > > > Ignorant
                     > > > > > +++
                     > > >
                     > > >
                     >
                     >
                     • ignorant11 Re: po co takie komplikacje??????????? 09.09.03, 10:19
                      utah75 napisał:

                      > ignorant11 napisał:
                      > > >
                      > > > to tak ale wlasnie te przelomowe wydarzenia ktore wymieniles wplywaja
                      > na
                      > > > ekonomie, kulture itd. w dlugim czasie powodujac wystepywanie cykli
                      > > > koniunkturalnych od zarania dziejow. Krotko mowiac nic nie rozwija si
                      > e
                      > > liniowo
                      > > > -
                      > > > wystarczy przesledzic liczbe mieszkancow w Europie i poszczegolnych
                      > > > prowincjach od upadku cesarstwa po XV wiek.
                      > > >
                      > >
                      > > +++Ignorant: Czy rozwiniesz temat? Interesują mnie cykle koniukturalne
                      > Europy,
                      > > a szczególnie na ziemiach polskich, rownież w czasach przedhistorycznych..
                      > .
                      >
                      > tak z glowy nie dam rady. postaram sie poszperac w danych i cos wpisac.
                      > generalnie w okresie sredniowiecza mamy maksimum okolo 1340 czyli przed
                      wielka
                      > zaraza.
                      >

                      +++Ignorant: Oglądałem kiedyś film jak to bogate średniowiecze zniszczyła
                      zmiana klimatu na nadmiernie wilgotny-deszczowy...


                      Może coś więcej na ten temat?

                      Czy upadek Imperium Zachodniego był takim końcem cyklu na ziemiach polskich?

                      Czy mógł dać impuls do wędrówek ludów?

                      Może Gotów odrzuli z Czarnopomorza właśnie Słowianie, którzy wkrótce po nich
                      rzucają się na Bizancjum, bo jeszcze bogate...


                      > >
                      > > > >
                      > > > > >
                      > > > > > >
                      > > > > > > I jeszcze szlak bursztynowy, dalej mamy również bogate
                      > Poła
                      > > bie o
                      > > > raz p
                      > > > > orty
                      > > > > > > pruskie ze słynnym Truso...
                      > > > > >
                      > > > > > tak jak mowilem wyzej....
                      > > > > >
                      > > > > > >
                      > > > > > > To wszystko nie mogło powstać w kilka lat, więc wczęsn
                      > iej t
                      > > eż mu
                      > > > siały
                      > > > > istn
                      > > > > > ieć
                      > > > > > > podstawy tej zamożności...
                      > > > > >
                      > > > > > Podstawy pewnie byly ale kto na dobra sprawe mial wiedzie o
                      > Trus
                      > > o w P
                      > > > anoni
                      > > > > ????
                      > > > > > Poludnie Europy a pozniej i zachod az po Labe to byl swiat
                      > znany
                      > > owcz
                      > > > esnym
                      > > > > ...
                      > > > > > Polnoc- to byly dzikie chaszcze, nieznane ludy, zero drog,
                      > zamko
                      > > w,
                      > > > > > osad...Przeciez nawet dzis chetniej jezdzi sie na wakacje d
                      > o Wlo
                      > > ch cz
                      > > > y
                      > > > > > Hiszpanii niz na Krym bo tam dziko i starsznie...nikt na Kr
                      > ym ni
                      > > e jez
                      > > > dzi n
                      > > > > ikt
                      > > > > > go nie zna...Psychologia...
                      > > > >
                      > > > > +++Ignorant: No cóz cena pionierskości i pionierska premia...
                      > > > > >
                      > > > > >
                      > > > > > > Skopiowałem artykuł: "Konie wstają z grobów", a koń by
                      > ł w t
                      > > ych c
                      > > > zasac
                      > > > > h
                      > > > > > niezwyle
                      > > > > > >
                      > > > > > > drogim zwierzęciem, zatem masowo hodujący je Bałtowie
                      > wcale
                      > > nie
                      > > > byłi
                      > > > > aż ta
                      > > > > > kim
                      > > > > > > biedakami jak skłonny jestes twierdzić...
                      > > > > >
                      > > > > > Ja nie twierdze ze Baltowie to biedacy. Twierdze ze po pier
                      > wsze
                      > > zyli
                      > > > w
                      > > > > > siedzibach o ktorych niewielu w Europie wiedzialo i stad ni
                      > ewiel
                      > > u pew
                      > > > nie
                      > > > > > zamierzalo sie wyprawic po baltyjskie bogactwa. Po drugie i
                      > dea w
                      > > edrow
                      > > > ki by
                      > > > > lo
                      > > > > > znalezienie sobie terenow latwiejszych do zycia. Te ze wzgl
                      > edow
                      > > klima
                      > > > tyczn
                      > > > > ych
                      > > > > > byly na poludniu. Na poludnie prowadzily tez szlaki, drogi.
                      > ..I m
                      > > imo w
                      > > > szyst
                      > > > > ko
                      > > > > > jednak chyba trudno porownywac wspanialosci bizancjum z sie
                      > dziba
                      > > mi Wi
                      > > > eleto
                      > > > > w
                      > > > > czy
                      > > > > >
                      > > > > > Prusow...Z calym szacunkiem ...
                      > > > >
                      > > > > +++Ignorant: Podobnie i teraz, a czy Ty wolałbys zaatakować prze
                      > bogat
                      > > e i
                      > > > > potężne USA, czy znacznie biedniejsze np NIemcy...
                      > > > >
                      > > > nei calkowicie tak choc logicznie kombinujesz. Bardziej zasadne jest
                      > tu
                      > > jednak
                      > > > porownanie typu- Niemcy a Bulgaria albo USa albo Meksyk. Z jednej str
                      > ony d
                      > > uzo
                      > > > wiadomosci o bogactwie z drugiej ubostwo informacji, niewiedza kto ta
                      > m
                      > > mieszka,
                      > > >
                      > > > jaka sile reprezentuje, jak bogaty jest i jak w istocuie dojechac smile
                      > >
                      > > +++Ignorant: Ale łatwiej zdobyć łupy na biedniejszym ale słabszym niż
                      > bogatszym
                      >
                      > teoterycznie masz racje tylko ze mowimy o innym procesie . Tu nie chodzilo o
                      > latwosc lupow ale o lupy wogole. Trudne do wytlumaczenia ale mniej wiecej
                      > chodzi o to by wyobrazic sobie owczesny swiat. barbarzyncy nie maja map,
                      > informacje sa ubogie i z trzeciej reki. Mozna oczekiwac ze mowilo sie o
                      > bogatych ziemiach nad morzem , na poludniu, po grekach i po rzymianach...
                      > Z drugije strony abstrachujac od realnego bogactwa krain na polnocy (ktore i
                      > tak nie mogly sie rownac poludniu ze wzgledu na opoznienie cywilizacyjne
                      ktore
                      > jest juz faktem i historycznym i archeologicznym) po porstu kupcy, wedrowni
                      > rzezimieszkowie musieli wiecej wiedziec o poromanskim swiecie niz dziczy na
                      > polnocy...Pamietajmy takze o tym ze wiekszosc barbarzyncow w istocie rzczy
                      > szukala terenow gdzie mozna by latweij zyc i osadzic sie na stale...taka byla
                      > przede wszystkim wola plemion germanskich. CO bylo celem koczownikow , czy
                      poza
                      >
                      > lupami mieli zamiar osadzic sie? Chyba nie ale Panonia nie przypadkeim byla
                      > idelanym miejscem dla Wegrow, Cisa dla Hunow a obszary na polnoc od dolnego
                      > Dunaju dla Awarow...Po prostu koczownicy byli pasozytami dla bogatych choc
                      > wcale nie latwych ofiar ... Twierdzenie ze interesowaly ich interesy z
                      ubogimi
                      > materilanie Slowianami sa co najwyzej hipoteza jak nie fikcja literacka. Dla
                      > Hunow celem bylo Imperium Rzymu dla Awarow Bizancjum dla Wegrow Monarchia
                      > Karolinska. Oni szukali wsparcia u wrogow tych panstw wzmacniajac w ten
                      sposob
                      > sily stad sojusze z germanami u hunow i slowianami u bulgarow i awarow. Czy
                      to
                      > oznacza ze jedni i drudzy byli rownoprawnymi uczestnikami konfederacji? Chyba
                      > nie bardziej szli z koczownikami ze strachu, moz etez by zrealizowac swoje
                      > ambicje ale nie zmienia to faktu ze wszystko toczylo sie wokol bogactwa
                      > realnego badz wysnionego poszczegolnych imperiow....
                      >
                      >
                      > >
                      > > ale silniejszym, zreszta wszystko zależy od wzajemnych potencjałow
                      > > >
                      > > > > >
                      > > > > > >
                      > > > > > > Pozdrawiam!
                      > > > > > > Ignorant
                      > > > > > > +++
                      > > > >
                      > > > >
                      > >
                      > >
                      • utah75 Re: po co takie komplikacje??????????? 10.09.03, 11:49
                       ignorant11 napisał:

                       > utah75 napisał:
                       >
                       > > ignorant11 napisał:
                       > > > >
                       > > > > to tak ale wlasnie te przelomowe wydarzenia ktore wymieniles wpl
                       > ywaja
                       > > na
                       > > > > ekonomie, kulture itd. w dlugim czasie powodujac wystepywanie cy
                       > kli
                       > > > > koniunkturalnych od zarania dziejow. Krotko mowiac nic nie rozwi
                       > ja si
                       > > e
                       > > > liniowo
                       > > > > -
                       > > > > wystarczy przesledzic liczbe mieszkancow w Europie i poszczegol
                       > nych
                       > > > > prowincjach od upadku cesarstwa po XV wiek.
                       > > > >
                       > > >
                       > > > +++Ignorant: Czy rozwiniesz temat? Interesują mnie cykle koniukturaln
                       > e
                       > > Europy,
                       > > > a szczególnie na ziemiach polskich, rownież w czasach przedhistoryczn
                       > ych..
                       > > .
                       > >
                       > > tak z glowy nie dam rady. postaram sie poszperac w danych i cos wpisac.
                       > > generalnie w okresie sredniowiecza mamy maksimum okolo 1340 czyli przed
                       > wielka
                       > > zaraza.
                       > >
                       >
                       > +++Ignorant: Oglądałem kiedyś film jak to bogate średniowiecze zniszczyła
                       > zmiana klimatu na nadmiernie wilgotny-deszczowy...

                       mhmmm generalnie z tego co pamietam robilo sie coraz zimniej. Jeszcze za
                       Mieszka rosla sobie w Polsce winorosl...Generalnie najzimneij bylo w XVII
                       wieku...

                       >
                       >
                       > Może coś więcej na ten temat?
                       >
                       > Czy upadek Imperium Zachodniego był takim końcem cyklu na ziemiach polskich?

                       o klimacie w czasach imperium nie czytalem. nie widzialem tez zadnych porownac-
                       starozytnosc/sred. Nie pomoge wiec...

                       >
                       > Czy mógł dać impuls do wędrówek ludów?

                       Ze znanych mi autorow nikt o przyczynach czysto klimatycznych wedrowek nie
                       wspomina...Tzn. w tym znaczeniu ze nagle zmienia sie klimat....ALe kto wie?
                       Moze step zaczal nagle upustynniac sie przez co ruszyli Hunowie a za nimi
                       nastepni?

                       >
                       > Może Gotów odrzuli z Czarnopomorza właśnie Słowianie, którzy wkrótce po nich
                       > rzucają się na Bizancjum, bo jeszcze bogate...

                       Mimo wszystko w ta wersje bym nie wierzyl. Goci uciekli stamtad przed Hunami.
                       Czasy bardzo wczesne bo sami Hunowie siedzieli w Europie blisko 100 lat.
                       Powszechnie przyjmujemy tylko ze Huni to wczoraj sie pojawili dzis najechali a
                       jutro juz ich nie bylo. Ale sam Attila w koncu wychowywal sie jeszcze na
                       cesarskim dworze o czym malo kto pamieta...W kazdym razie pierwsze wiarygodne
                       pojawienie sie Slowian to okolo 200 lat po ucieczce Gotow...
       • borebitsa ziemianki 25.08.03, 08:35
        archeo_gda napisał:

        > titus_flavius napisał:
        >
        > > Ave,
        > > w tym okresie niewolnicy, bydło i konie były cennymi łupami. W Europie
        > > Zachodniej wcale nie było tak łatwo o wartościowsze łupy. Wyprawiali się t
        > am
        > > zresztą Węgrzy co kilka lat.
        >
        > Nie wiem co dokłądnie interesowało Madziarów, ale nie sądzę żeby w Niemczech
        i
        > Francji było mniej ludzi, bydła i koni niż w Małopolsce, a już na pewno było
        > tam więcej niż u nas złota.
        >
        > > Do porządku dziennego przeszedłeś nad podobieństwami Polski, Czech i Wegie
        > r.
        >
        > Bo nic o tym nie wiem.
        >
        > > Owszem, opinia Helmolda była błędna, ale swiadczy ona o powszechnej opinii
        > w
        > > tej mierze u Sasów.
        >
        > Powszechna opinia Sasów była taka że Madziarzy to Hunowie i dlatego nazwano
        > ich "Hungarn", skąd angielskie Hungary, niemieckie Ungarn i francuskie
        Hongrie.
        Aści
        Może i też.
        Niektórzy mieszja pojęcia "kultury archeologicznej" z grupą ludzi(populacją).
        "Inna wieś inna pieśń" a co dopiero rodzaje szpilek do włosów.

        Genetycznie najwiecej wystepuje u PL i HU mutacji hromosomu Y M17. Co swiadczy
        o ojcowskim pokrewieństwie. Dodatkowo "polak węgier dwa bratanki". M17 to
        najnowsza mutacja a jej zaśięg od Islandi 40% po tadzykistan 48%. Sądze ze jest
        to marker naszego pra-Lacha.

        Dziwna jest też zbieznosć słow pokój (pace) i pokój (room).
        Ilu ludzi mieszkało w ziemiance?
        Czy na 1 rodzinę nie mogło przypadać pare ziemianek zeby się rodzeństwo nie
        kłuciło? Geotermiczne ogrzewanie rozwiązuje problem.
        Brak pozostłosci arheologicznych wcale nie musi wykazywać niskiej kultury a
        może być przykładnym porządkiem. Poco zaśmiecać środowisko. Przecież
        słowianie "kochali" przyrodę.
        Czyż nie jest do pomyślenia takie zorganizowanie społeczeństwa zeby nie
        produkować smieci?

        Może to się wydać dziwne dzisiejszym śmieciażom. Jakże bogate bedą mieć
        archeolodzy znaleziska na górach wysypisk śmieci naszej śmieciowej "kultury".

        Podobno nie należy miary jednej kultury używać do oceny innej.
        Zgadzam sie w większości z tym co piszesz . Staram się tylko dodać perspektywy
        do oceny "bogactwa".

        na necie jest nowa wersja dzwiękowa zdekodowanego tekstu alpha1.gif
        ktorą można zładowac na mostrafica

        _.._ _o_ _i_ _v_


        >
        > > Groby przemyskie także o czymś świadczą.
        >
        > O czym twoim zdaniem?

        że komuś się zmarło
  • titus_flavius problem rumuński 29.08.03, 22:47
   Ave,
   we wczesnym średniowieczu ziemie rumuńskie stanowią cześć Słowiańszczyzny.
   Przynajmniej pod względem archeologicznym - mamy tam kulturę praską i pod
   względem politycznym. Z nielicznych wzmianek bizantyjskich wynika, że tereny te
   uważano za słowiańskie. Rumunia stanowiła nawet ośrodek państwa
   wczesnobułgarskiego.
   A z drugiej strony jest oczywiste, że mieszkała na tych terenach ludność
   romańska. W źródłach pojawia się ona jednak dopiero w XIIIw. (?).
   Skąd się wzięła w Karpatach ludność romańska? Wg dominującego poglądu była to
   ludność łacińska, pozostała po ewakuacji tej prowincji przez Rzymian (połowa
   IIIw.).
   Nie mozna jednak się z tym zgodzić. Przecież w takiej sytuacji pozostała
   ludność romańska by się rozpłynęła w morzu barbarzyńców.
   Wydaje się raczej, że Rumuni są ptomkami ludności romańskiej masowo porywanej
   przez Awarów na Bałkanach, a potem osiedlanej na ziemiach rumuńskich.Z zapisów
   kronikarzy wynika, że łupem koczowników podczas kolejnych wypraw padały
   dziesiątki tysięcy ludzi! Musiano gdzieś ich osiedlać. W pierwszej kolejności
   zasiedlano więc jeńcami Rumunię.
   T.
   • archeo_gda Re: problem rumuński 01.09.03, 09:53
    W XIII w. nie było już Awarów. Sprawa jest prostsza niż myslisz, tylko że
    Rumuni zrobili wiele żeby ją zaciemnić. Język romański przynieśli w Karpaty
    wędrowni pasterze wołoscy. Ich punktem wyjścia były górzyste kraje w poblizu
    Adriatyku, m. in. Istria, Dalmacja (w Dalmacji miejscowy język romański -
    dalmatyński - zniknął dopiero w XIX wieku!) i rejony na pograniczu Albanii.
    Niektóre grupy tych pasterzy istnieją jeszcze do dziś w Grecji (tzw.
    Kucowołosi - Kucovlahi) z tym że oczywiście Grecy jako najwięksi szowiniści w
    tym regionie kompletnie odmawiają uznania ich za grupę językową.

    W kazdym razie ci pasterze w średniowieczu wędrowali ze swoimi stadami owiec po
    górach, stopniowo zawędrowali też w Karpaty. Mieszając się z ludnością osiadłą
    utworzyli stopniowo dwa terytoria, Mołdawię i Wołoszczyznę. Dopiero w XIX w. po
    połączeniu tych dwu księstw wymyślono nazwę "Romania". Wielce ciekawe byłoby
    przebadanie zapożyczeń słowiańskich w języku rumuńskim.
    • titus_flavius Re: problem rumuński 01.09.03, 12:11
     Ave,
     kiedy odbyła się ta wędrówka pasterzy romańskich do Rumunii? I ilu ich było?
     Ziemie rumuńskie zajmują powierzchnię ok. 300.000 km kw. czyli były zaludniono
     przed co najmniej milion ludzi.
     Jak to się stało, że na Bałkanach ci pasterze nie zdołali nigdzie nikogo
     zasymilowac i żyli do czasów współczesnych w niewielkich grupach?
     A w Rumunii zdołali bez śladu zasymilować milion ludzi?
     Co do zapożyczeń,jak pamiętam 1/4 słownictwa rumuńskiego pochodzi ze
     słowiańszczyzny, w tym terminologia wojskowa, dotycząca władzy i religii.
     Nabożeństwa w cerkwi rumuńskiej są odprawiane po cerkiewno-słowiańsku.
     T.     archeo_gda napisał:

     > W XIII w. nie było już Awarów. Sprawa jest prostsza niż myslisz, tylko że
     > Rumuni zrobili wiele żeby ją zaciemnić. Język romański przynieśli w Karpaty
     > wędrowni pasterze wołoscy. Ich punktem wyjścia były górzyste kraje w poblizu
     > Adriatyku, m. in. Istria, Dalmacja (w Dalmacji miejscowy język romański -
     > dalmatyński - zniknął dopiero w XIX wieku!) i rejony na pograniczu Albanii.
     > Niektóre grupy tych pasterzy istnieją jeszcze do dziś w Grecji (tzw.
     > Kucowołosi - Kucovlahi) z tym że oczywiście Grecy jako najwięksi szowiniści w
     > tym regionie kompletnie odmawiają uznania ich za grupę językową.
     >
     > W kazdym razie ci pasterze w średniowieczu wędrowali ze swoimi stadami owiec
     po
     >
     > górach, stopniowo zawędrowali też w Karpaty. Mieszając się z ludnością
     osiadłą
     > utworzyli stopniowo dwa terytoria, Mołdawię i Wołoszczyznę. Dopiero w XIX w.
     po
     >
     > połączeniu tych dwu księstw wymyślono nazwę "Romania". Wielce ciekawe byłoby
     > przebadanie zapożyczeń słowiańskich w języku rumuńskim.
    • rycho7 Re: problem rumuński 01.09.03, 15:22
     archeo_gda napisał:

     > Sprawa jest prostsza niż myslisz

     Obawiam sie, ze to tylko Twoje przekonanie. Wbrew temu co twierdzisz Twoje
     pozniejsze pisanie wzbudza wiecej pytan niz odpowiedzi. Tu nie chodzi o to, ze
     ja mam odmienne zdanie, bo po prostu nie mam na ten temat zadnego zdania. Ja po
     prostu widze bardzo duzo niespojnosci w Twoich twierdzeniach.

     > tylko że
     > Rumuni zrobili wiele żeby ją zaciemnić.

     Tu pelna zgoda.

     > Język romański przynieśli w Karpaty
     > wędrowni pasterze wołoscy.

     Ci sami pasterze nazywaja sie od wschodu Bojkami, Huculami, Lemkami, Goralami i
     mieszkancami regionu Valazsko na Morawach.

     > Ich punktem wyjścia były górzyste kraje w poblizu
     > Adriatyku, m. in. Istria, Dalmacja (w Dalmacji miejscowy język romański -
     > dalmatyński - zniknął dopiero w XIX wieku!) i rejony na pograniczu Albanii.

     O tym czytalem ale nie potrafilem ich zlokalizowac.

     > Niektóre grupy tych pasterzy istnieją jeszcze do dziś w Grecji (tzw.
     > Kucowołosi - Kucovlahi) z tym że oczywiście Grecy jako najwięksi szowiniści w
     > tym regionie kompletnie odmawiają uznania ich za grupę językową.

     Grecy sa protoplastami czystek etnicznych we wspolczesnej Europie. Konkurowali
     w tym zakresie z Ata Turkiem. Byli technologicznie slabsi wiec nie udala im sie
     stachanowszczyzna z 2 milionami Ormian.

     > W kazdym razie ci pasterze w średniowieczu wędrowali ze swoimi stadami owiec
     po
     > górach, stopniowo zawędrowali też w Karpaty. Mieszając się z ludnością
     osiadłą
     > utworzyli stopniowo dwa terytoria, Mołdawię i Wołoszczyznę.

     Byli jeszce jacys Polowcy i bajki o krolu Olbrachcie - pierwsze
     zwyciestwo "Rumunii". Ale co z datowaniem?

     > Wielce ciekawe byłoby
     > przebadanie zapożyczeń słowiańskich w języku rumuńskim.

     Przeciez to taki sam sztuczny jezyk jak norweski. Co tu badac? Stan sprzed
     XVIII wieku dawalby jakis poglad naukowy. Teraz to tak jak badanie esperanto.

     Pozdrawiam
     • ignorant11 Re: problem rumuński 01.09.03, 16:05
      rycho7 napisał:

      > archeo_gda napisał:
      >
      > > Sprawa jest prostsza niż myslisz
      >
      > Obawiam sie, ze to tylko Twoje przekonanie. Wbrew temu co twierdzisz Twoje
      > pozniejsze pisanie wzbudza wiecej pytan niz odpowiedzi. Tu nie chodzi o to,
      ze
      > ja mam odmienne zdanie, bo po prostu nie mam na ten temat zadnego zdania. Ja
      po
      >
      > prostu widze bardzo duzo niespojnosci w Twoich twierdzeniach.

      Ignorant: tak chyba zawsze jest w nauce, gdzie zamiast pełnego obrazu mamy
      tylko pojedyncze puzzle...

      >
      > > tylko że
      > > Rumuni zrobili wiele żeby ją zaciemnić.
      >
      > Tu pelna zgoda.
      >
      > > Język romański przynieśli w Karpaty
      > > wędrowni pasterze wołoscy.
      >
      > Ci sami pasterze nazywaja sie od wschodu Bojkami, Huculami, Lemkami, Goralami
      i
      >
      > mieszkancami regionu Valazsko na Morawach.

      +++Ignorant: Goralenvolk wiecznie żywy...
      Ale gdzie masz romanizacje gwary podhalańskiej?

      Łemkowie też chyba lud bardziej ruski niż romański...


      >
      > > Ich punktem wyjścia były górzyste kraje w poblizu
      > > Adriatyku, m. in. Istria, Dalmacja (w Dalmacji miejscowy język romański -
      > > dalmatyński - zniknął dopiero w XIX wieku!) i rejony na pograniczu Albanii
      > .
      >
      > O tym czytalem ale nie potrafilem ich zlokalizowac.
      >
      > > Niektóre grupy tych pasterzy istnieją jeszcze do dziś w Grecji (tzw.
      > > Kucowołosi - Kucovlahi) z tym że oczywiście Grecy jako najwięksi szowiniśc
      > i w
      > > tym regionie kompletnie odmawiają uznania ich za grupę językową.
      >
      > Grecy sa protoplastami czystek etnicznych we wspolczesnej Europie.
      Konkurowali
      > w tym zakresie z Ata Turkiem. Byli technologicznie slabsi wiec nie udala im
      sie
      >
      > stachanowszczyzna z 2 milionami Ormian.

      +++Ignorant: Ale Słowian mocno wtedy przetrzebili...
      Zresztą w duchu nacjonalizmu heleńskiego już Arystoteles wychowywał Alexandra...

      >
      > > W kazdym razie ci pasterze w średniowieczu wędrowali ze swoimi stadami owi
      > ec
      > po
      > > górach, stopniowo zawędrowali też w Karpaty. Mieszając się z ludnością
      > osiadłą
      > > utworzyli stopniowo dwa terytoria, Mołdawię i Wołoszczyznę.
      >
      > Byli jeszce jacys Polowcy i bajki o krolu Olbrachcie - pierwsze
      > zwyciestwo "Rumunii". Ale co z datowaniem?

      +++Ignorant Za króla Olbrachta wygineła szlachta, te klęskę na Bukowinie
      nazywasz bajką?

      >
      > > Wielce ciekawe byłoby
      > > przebadanie zapożyczeń słowiańskich w języku rumuńskim.
      >
      > Przeciez to taki sam sztuczny jezyk jak norweski. Co tu badac? Stan sprzed
      > XVIII wieku dawalby jakis poglad naukowy. Teraz to tak jak badanie esperanto.

      +++Ignorant: Rumuński i norweski, to sztuczne języki?
      Kto był ich Zamenhofem?


      >
      > Pozdrawiam
      • archeo_gda Re: problem rumuński 01.09.03, 17:51
       Rycho7, Titus_flavius, ignorant: na wasze pytania nie znam za bardzo
       odpowiedzi. Zupełnie mnie to zagadnienie nie interesowało. Ale mam wrażenie że
       w 4-tomowej encyklopedii PWN pod hasłem "rumuński język" była właśnie
       informacja że język urzędowy w Rumunii powstał na bazie dialektu
       dakorumunskiego, a trzy inne dialakty tego samego języka rumuńskiego używane są
       w innych miejscach na Bałkanach - od Istrii po Grecję. DLACZEGO w Rumunii
       zwyciężyła mowa romańska (ale np. na Bukowinie są Huculi mówiący dialektem jęz.
       polskiego, u Bojków i Łemków gwary ukraińskie a pod Tatrami - słowackie i
       polskie, tego nie wiem i nie mam zamiaru tego śledzić. Moim zdaniem dowodzi to
       głównie tego że procesy językowe przebiegają często "w poprzek" innych
       podziałów etnograficznych (rózne grupy wedrownych pasterzy o podobnej w
       ogólnych zarysach kulturze materialnej weszły w XIX-XX wieku w skład zupełnie
       róznych narodów. Goralenvolk to oczywista bzdura.

       Co do analogii z norweskim to nie bardzo wiem, o co Rychowi chodziło, i KTÓRY
       język norweski mial na mysli (Landmal czy Bokmal? ten drugi to odmiana
       literackiego dunskiego. Chyba chodzilo o Landmal, ale nie znam za dobrze
       tamtejszych realiów i nie wiem czy jest analogia. Z tym ze w tym sensie
       sztucznym językiem jest nawet język czeski, wymyslony w zasadzie przez
       romantyków w XIX wieku)
       • titus_flavius Re: problem rumuński 01.09.03, 22:02
        Ave,
        a jakie słabe punkty widzisz w mojej teorii? Ja przynajmniej mam poświadczone w
        źródłach przesiedlanie ludności romańskiej za Dunaj.
        T.        archeo_gda napisał:

        > Rycho7, Titus_flavius, ignorant: na wasze pytania nie znam za bardzo
        > odpowiedzi. Zupełnie mnie to zagadnienie nie interesowało. Ale mam wrażenie
        że
        > w 4-tomowej encyklopedii PWN pod hasłem "rumuński język" była właśnie
        > informacja że język urzędowy w Rumunii powstał na bazie dialektu
        > dakorumunskiego, a trzy inne dialakty tego samego języka rumuńskiego używane

        >
        > w innych miejscach na Bałkanach - od Istrii po Grecję. DLACZEGO w Rumunii
        > zwyciężyła mowa romańska (ale np. na Bukowinie są Huculi mówiący dialektem
        jęz.
        >
        > polskiego, u Bojków i Łemków gwary ukraińskie a pod Tatrami - słowackie i
        > polskie, tego nie wiem i nie mam zamiaru tego śledzić. Moim zdaniem dowodzi
        to
        > głównie tego że procesy językowe przebiegają często "w poprzek" innych
        > podziałów etnograficznych (rózne grupy wedrownych pasterzy o podobnej w
        > ogólnych zarysach kulturze materialnej weszły w XIX-XX wieku w skład zupełnie
        > róznych narodów. Goralenvolk to oczywista bzdura.
        >
        > Co do analogii z norweskim to nie bardzo wiem, o co Rychowi chodziło, i KTÓRY
        > język norweski mial na mysli (Landmal czy Bokmal? ten drugi to odmiana
        > literackiego dunskiego. Chyba chodzilo o Landmal, ale nie znam za dobrze
        > tamtejszych realiów i nie wiem czy jest analogia. Z tym ze w tym sensie
        > sztucznym językiem jest nawet język czeski, wymyslony w zasadzie przez
        > romantyków w XIX wieku)
        • ignorant11 Re: problem rumuński 01.09.03, 22:57
         Sława!

         Ale panowanie rzymskie w Dacji chyba jest jednak lepiej udokumentowane?

         Pozdrawiam!

         Ignorant
         +++


         titus_flavius napisał:

         > Ave,
         > a jakie słabe punkty widzisz w mojej teorii? Ja przynajmniej mam poświadczone
         w
         >
         > źródłach przesiedlanie ludności romańskiej za Dunaj.
         > T.
         >
         >
         >
         > archeo_gda napisał:
         >
         > > Rycho7, Titus_flavius, ignorant: na wasze pytania nie znam za bardzo
         > > odpowiedzi. Zupełnie mnie to zagadnienie nie interesowało. Ale mam wrażeni
         > e
         > że
         > > w 4-tomowej encyklopedii PWN pod hasłem "rumuński język" była właśnie
         > > informacja że język urzędowy w Rumunii powstał na bazie dialektu
         > > dakorumunskiego, a trzy inne dialakty tego samego języka rumuńskiego używa
         > ne
         > są
         > >
         > > w innych miejscach na Bałkanach - od Istrii po Grecję. DLACZEGO w Rumunii
         > > zwyciężyła mowa romańska (ale np. na Bukowinie są Huculi mówiący dialektem
         >
         > jęz.
         > >
         > > polskiego, u Bojków i Łemków gwary ukraińskie a pod Tatrami - słowackie i
         > > polskie, tego nie wiem i nie mam zamiaru tego śledzić. Moim zdaniem dowodz
         > i
         > to
         > > głównie tego że procesy językowe przebiegają często "w poprzek" innych
         > > podziałów etnograficznych (rózne grupy wedrownych pasterzy o podobnej w
         > > ogólnych zarysach kulturze materialnej weszły w XIX-XX wieku w skład zupeł
         > nie
         > > róznych narodów. Goralenvolk to oczywista bzdura.
         > >
         > > Co do analogii z norweskim to nie bardzo wiem, o co Rychowi chodziło, i KT
         > ÓRY
         > > język norweski mial na mysli (Landmal czy Bokmal? ten drugi to odmiana
         > > literackiego dunskiego. Chyba chodzilo o Landmal, ale nie znam za dobrze
         > > tamtejszych realiów i nie wiem czy jest analogia. Z tym ze w tym sensie
         > > sztucznym językiem jest nawet język czeski, wymyslony w zasadzie przez
         > > romantyków w XIX wieku)
         • archeo_gda Re: problem rumuński a rzymska Dacja 02.09.03, 09:01
          ignorant11 napisał:

          > Sława!
          >
          > Ale panowanie rzymskie w Dacji chyba jest jednak lepiej udokumentowane?
          >
          > Pozdrawiam!
          >
          > Ignorant
          > +++

          To jest właśnie największa słabość rumunskiej teorii autochtonistycznej (czyli
          tej że Wołosi i Mołdawianie są potomkami zromanizowanych Daków i Getów).
          Rzymianie podbili Dację w roku 105 za Trajana, a już w 271 r. musieli ją
          ewakuować pod naporem Germanów. Daje to raptem 166 lat panowania rzymskiego, po
          czym na terenie Dacji przebywali dowodnie Wandalowie (do ok. 400), Goci (co
          najmniej do 375), Gepidowie (aż do najazdu Awarów w 567 r.) a dodatkowo
          przewalały się tamtędy najazdy Sarmatów, Hunów, Awarów, Madziarów i zapewne
          wielu jeszcze innych ludów (last but not least - Słowian). Mimo to, zgodnie z
          szacownymi autorytetami nauki rumuńskiej, zromanizowani Dakowie trwali w swych
          siedzibach by w średniowieczu objawić światu swą obecność (najbardziej znaną
          postacią pozostaje hospodar Vlad Dracula, zwany tez Palownikiem od ulubionej
          rozrywki - wbijania na pal).
          Tymczasem Brytania (południowa) była podbita za cesarza Klaudiusza (od 43 r.
          n.e.) a wojska rzymskie opuściły ją ok. 410. Po tej dacie na wyspie przebywała
          ludność romańska która wysyłała rozpaczliwe poselstwa prosząc o pomoc w walce z
          naoporem Saksonów i Anglów. Na pewno w tym czasie ludność ta używała jeszcze
          ludowej łaciny, o czym świadczy nazwanie jej przez najeźdźców "Welsh"
          (germańskie okreslenie ludów mówiących językami romańskimi, od którego pochodzą
          m. in. Walonowie, Wołosi i Włosi). Czyli że Brytania znajdowała się pod
          panowaniem rzymskim co najmniej ok. 360 lat, ponad dwa razy dłużej niż Dacja. A
          w okresie późniejszym jej dzieje wcale nie były bardziej burzliwe niż dzieje
          Dacji. A mimo to jezyk romański miałby przetrwać w Dacji, a nie w Brytanii??
          • ignorant11 Re: problem rumuński a rzymska Dacja 02.09.03, 09:23
           archeo_gda napisał:

           > ignorant11 napisał:
           >
           > > Sława!
           > >
           > > Ale panowanie rzymskie w Dacji chyba jest jednak lepiej udokumentowane?
           > >
           > > Pozdrawiam!
           > >
           > > Ignorant
           > > +++
           >
           > To jest właśnie największa słabość rumunskiej teorii autochtonistycznej
           (czyli
           > tej że Wołosi i Mołdawianie są potomkami zromanizowanych Daków i Getów).
           > Rzymianie podbili Dację w roku 105 za Trajana, a już w 271 r. musieli ją
           > ewakuować pod naporem Germanów. Daje to raptem 166 lat panowania rzymskiego,
           po
           >
           > czym na terenie Dacji przebywali dowodnie Wandalowie (do ok. 400), Goci (co
           > najmniej do 375), Gepidowie (aż do najazdu Awarów w 567 r.) a dodatkowo
           > przewalały się tamtędy najazdy Sarmatów, Hunów, Awarów, Madziarów i zapewne
           > wielu jeszcze innych ludów (last but not least - Słowian). Mimo to, zgodnie z
           > szacownymi autorytetami nauki rumuńskiej, zromanizowani Dakowie trwali w
           swych
           > siedzibach by w średniowieczu objawić światu swą obecność (najbardziej znaną
           > postacią pozostaje hospodar Vlad Dracula, zwany tez Palownikiem od ulubionej
           > rozrywki - wbijania na pal).
           > Tymczasem Brytania (południowa) była podbita za cesarza Klaudiusza (od 43 r.
           > n.e.) a wojska rzymskie opuściły ją ok. 410. Po tej dacie na wyspie
           przebywała
           > ludność romańska która wysyłała rozpaczliwe poselstwa prosząc o pomoc w walce
           z
           >
           > naoporem Saksonów i Anglów. Na pewno w tym czasie ludność ta używała jeszcze
           > ludowej łaciny, o czym świadczy nazwanie jej przez najeźdźców "Welsh"
           > (germańskie okreslenie ludów mówiących językami romańskimi, od którego
           pochodzą
           >
           > m. in. Walonowie, Wołosi i Włosi). Czyli że Brytania znajdowała się pod
           > panowaniem rzymskim co najmniej ok. 360 lat, ponad dwa razy dłużej niż Dacja.
           A
           >
           > w okresie późniejszym jej dzieje wcale nie były bardziej burzliwe niż dzieje
           > Dacji. A mimo to jezyk romański miałby przetrwać w Dacji, a nie w Brytanii??

           Sława!

           Kiedyś znalazłem wytłumaczenie tego fenomenu warunkami naturalnymi: Romani
           mieli przetrwać w górach, podobnie jak Albańczycy najazdy i panowanie greckie
           oraz rzymskie...

           Chyba do tej pory Szkocja jest bardziej celtycka niż Walia, a przeciez też była
           mniej( może wcale ) zromanizowana.

           W analizie ligwistycznej, ktorą tu promuję twierdzi się iż podobieństw
           leksykalnych do włoskiego( najbardziej lacińskiego) jest najmniej właśnie w
           rumuńskim, szkoda, że autor nie analziuje angielskiego, może rzuciłoby to nowe
           światło i pozwoliło na ostrozne choćby wnioski...
           main.amu.edu.pl/~anthro/slavia/f5.html
           A przecież angielski uważa się za najsilniej zromanizowany germański, więc
           potwierdzałoby to metodyke autora...

           Pozdrawiam!
           • archeo_gda rzymska Dacja i celtycka Szkocja 02.09.03, 16:19
            ignorant11 napisał:

            > Kiedyś znalazłem wytłumaczenie tego fenomenu warunkami naturalnymi: Romani
            > mieli przetrwać w górach, podobnie jak Albańczycy najazdy i panowanie greckie
            > oraz rzymskie...

            Widać że nie jest to najprostsze wytłumaczenie. Poza tym takie tysiącletnie
            przebywanie w górach powinno jednak pozostawić jakieś ślady w źródłach
            historycznych i w archeologii.

            > Chyba do tej pory Szkocja jest bardziej celtycka niż Walia, a przeciez też
            była mniej( może wcale ) zromanizowana.

            Co do stopnia romanizacji - zgoda, a dodatkowo Saksoni wyparli na górzyste
            tereny Walii zromanizowanych Brytów z rejonu chociażby dzis. Londynu. Ale nie
            wydaje mi się by Szkocja była bardziej celtycka. Owszem, utraciła niepodległość
            później niż Walia, ale Szkoci z nizin (Lowlands) już w średniowieczu, w czasach
            Mela Gibsona zwanego Braveheartem mówili dialektem angielskiego.

            > W analizie ligwistycznej, ktorą tu promuję twierdzi się iż podobieństw
            > leksykalnych do włoskiego( najbardziej lacińskiego) jest najmniej właśnie w
            > rumuńskim, szkoda, że autor nie analziuje angielskiego, może rzuciłoby to
            > nowe światło i pozwoliło na ostrozne choćby wnioski...

            Ba, podobieństwo rumuńskiego do włoskiego doskonale się tłumaczy w przypadku
            pochodzenia Wołochów z Istrii i Dalmacji.

            > A przecież angielski uważa się za najsilniej zromanizowany germański, więc
            > potwierdzałoby to metodyke autora...

            Z tym zastrzeżeniem, że metodyka profesora Mańczaka jest uznawana głównie przez
            niego samego, a większość językoznawców (w tym np. profesor Popowska-Taborska
            pod tym samym adresem www) wypowiada się o tej metodzie negatywnie.
            • ignorant11 Re: rzymska Dacja i celtycka Szkocja 02.09.03, 22:31
             archeo_gda napisał:

             > ignorant11 napisał:
             >
             > > Kiedyś znalazłem wytłumaczenie tego fenomenu warunkami naturalnymi: Romani
             >
             > > mieli przetrwać w górach, podobnie jak Albańczycy najazdy i panowanie grec
             > kie
             > > oraz rzymskie...
             >
             > Widać że nie jest to najprostsze wytłumaczenie. Poza tym takie tysiącletnie
             > przebywanie w górach powinno jednak pozostawić jakieś ślady w źródłach
             > historycznych i w archeologii.

             +++Ignotant: A nie zostawiło? Albańczycy chyba prztrwali do dzisiaj...

             >
             > > Chyba do tej pory Szkocja jest bardziej celtycka niż Walia, a przeciez też
             >
             > była mniej( może wcale ) zromanizowana.
             >
             > Co do stopnia romanizacji - zgoda, a dodatkowo Saksoni wyparli na górzyste
             > tereny Walii zromanizowanych Brytów z rejonu chociażby dzis. Londynu. Ale nie
             > wydaje mi się by Szkocja była bardziej celtycka. Owszem, utraciła
             niepodległość
             >
             > później niż Walia, ale Szkoci z nizin (Lowlands) już w średniowieczu, w
             czasach
             >
             > Mela Gibsona zwanego Braveheartem mówili dialektem angielskiego.
             >
             > > W analizie ligwistycznej, ktorą tu promuję twierdzi się iż podobieństw
             > > leksykalnych do włoskiego( najbardziej lacińskiego) jest najmniej właśnie
             > w
             > > rumuńskim, szkoda, że autor nie analziuje angielskiego, może rzuciłoby to
             > > nowe światło i pozwoliło na ostrozne choćby wnioski...
             >
             > Ba, podobieństwo rumuńskiego do włoskiego doskonale się tłumaczy w przypadku
             > pochodzenia Wołochów z Istrii i Dalmacji.

             +++Ignorant: Prof Mańczak twierdzi właśnie, że rumuński jest najmnie podobny do
             włoskiego i pozostałych romańskich...

             >
             > > A przecież angielski uważa się za najsilniej zromanizowany germański, więc
             >
             > > potwierdzałoby to metodyke autora...
             >
             > Z tym zastrzeżeniem, że metodyka profesora Mańczaka jest uznawana głównie
             przez
             >
             > niego samego, a większość językoznawców (w tym np. profesor Popowska-Taborska
             > pod tym samym adresem www) wypowiada się o tej metodzie negatywnie.

             +++Ignorant: Jeszcze nie słyszałem o naukowcu, który byłby bezkrytycznym
             zwolennikiem metod innego...
             No oczywiście: Godłowski to świetość, ale znowu tylko u jego uczniów...
             • utah75 Re: rzymska Dacja i celtycka Szkocja 03.09.03, 13:17
              Z ta Rumunia to rzeczywiscie niecodzienne ale chyba mamy inne przyklady ze
              rzeczywiscie jakas grupa jezykowa moze przetrwac we wlasnym sosie otoczona
              przez inne etnosy lata- wystarczy popatrzec na Baskow. Tez gorale tez wszyscy
              byli od nich inni i tez im sie udalo mimo iz otozceni byli przez etnosy chyba
              bardziej ekspansywne i cywilizacyjnie zaawansowane niz to co otaczalo
              poromanskich Dakow...Byc moze zreszta nalezy polaczyc i kwestie ich
              autochtonizmu i przetrwania w Istrii i Dalmacji innych grup mowiacych jez.
              romanskimi...A zeby uwierzyc wystarczy dzis przejechac sie przez Balkany i
              popatrzec jak w erze internetu wyglada zagospodarowanie ich terenow gorskich....

              a jeszcze jedno- mur Hadriana dzielil Brytanie na pol za czasow Rzymskich
              nieprzypadkowo. Stad nie przesadzalbym z tym zromanizowanymi
              Szkotami...Takowych jednak nie bylo...
              • ignorant11 Re: rzymska Dacja i celtycka Szkocja 03.09.03, 13:24
               utah75 napisał:

               > Z ta Rumunia to rzeczywiscie niecodzienne ale chyba mamy inne przyklady ze
               > rzeczywiscie jakas grupa jezykowa moze przetrwac we wlasnym sosie otoczona
               > przez inne etnosy lata- wystarczy popatrzec na Baskow. Tez gorale tez wszyscy
               > byli od nich inni i tez im sie udalo mimo iz otozceni byli przez etnosy chyba
               > bardziej ekspansywne i cywilizacyjnie zaawansowane niz to co otaczalo
               > poromanskich Dakow...Byc moze zreszta nalezy polaczyc i kwestie ich
               > autochtonizmu i przetrwania w Istrii i Dalmacji innych grup mowiacych jez.
               > romanskimi...A zeby uwierzyc wystarczy dzis przejechac sie przez Balkany i
               > popatrzec jak w erze internetu wyglada zagospodarowanie ich terenow
               gorskich...
               > .
               >
               > a jeszcze jedno- mur Hadriana dzielil Brytanie na pol za czasow Rzymskich
               > nieprzypadkowo. Stad nie przesadzalbym z tym zromanizowanymi
               > Szkotami...Takowych jednak nie bylo...


               Sława!

               Można podać jeszcze przykład Bałtów, uważanych za "skamieniałość"
               ligwistyczną...
               A przetrwali oni w mało interesujących puszczach...

               Zatem podobnych przykladów jest wiele.

               Pozdrawiam!
               • utah75 Re: rzymska Dacja i celtycka Szkocja 03.09.03, 13:53
                ignorant11 napisał:

                > utah75 napisał:
                >
                > > Z ta Rumunia to rzeczywiscie niecodzienne ale chyba mamy inne przyklady ze
                >
                > > rzeczywiscie jakas grupa jezykowa moze przetrwac we wlasnym sosie otoczona
                >
                > > przez inne etnosy lata- wystarczy popatrzec na Baskow. Tez gorale tez wszy
                > scy
                > > byli od nich inni i tez im sie udalo mimo iz otozceni byli przez etnosy ch
                > yba
                > > bardziej ekspansywne i cywilizacyjnie zaawansowane niz to co otaczalo
                > > poromanskich Dakow...Byc moze zreszta nalezy polaczyc i kwestie ich
                > > autochtonizmu i przetrwania w Istrii i Dalmacji innych grup mowiacych jez.
                >
                > > romanskimi...A zeby uwierzyc wystarczy dzis przejechac sie przez Balkany i
                >
                > > popatrzec jak w erze internetu wyglada zagospodarowanie ich terenow
                > gorskich...
                > > .
                > >
                > > a jeszcze jedno- mur Hadriana dzielil Brytanie na pol za czasow Rzymskich
                > > nieprzypadkowo. Stad nie przesadzalbym z tym zromanizowanymi
                > > Szkotami...Takowych jednak nie bylo...
                >
                >
                > Sława!
                >
                > Można podać jeszcze przykład Bałtów, uważanych za "skamieniałość"
                > ligwistyczną...
                > A przetrwali oni w mało interesujących puszczach...
                >
                > Zatem podobnych przykladów jest wiele.
                >
                > Pozdrawiam!

                Zreszta wiele takich przykladow i ALbanczycy i w istocie rzeczy Macedonczycy
                moziacy po slowiansku czy Chorwaci, Serbowie...a anwet Slowacy...powinni mowic
                przeciez po wegiersku, nawet Bratyslawa to w koncu byla wegierska stolica...            • gesiek1 Re: rzymska Dacja i celtycka Szkocja 18.09.03, 22:14
             Chyba do tej pory Szkocja jest bardziej celtycka niż Walia, a przeciez też
             >
             > była mniej( może wcale ) zromanizowana.
             Szkoci nie znają szkockiego a część Walijczyków zna walijski.Walia jest
             bardziej celtycka.
       • alex.4 Re: problem rumuński 06.09.03, 19:56
        a ja juz myśłałem, ze cytujesz nową encyklopedię PWN, w której jja pisałem
        hasłą Decebal, Dacja, Dakowie.... smile
        Pozdr
        • alex.4 Re: problem rumuński 06.09.03, 20:10
         Niedawno zajmowałem sie tym problemem (a właściwie czy ludność Dacji została
         wysiedlona gdy Aurelian nakazał opuścić Dację) więc troche jeszcze pamiętam smile
         1 Ludność Dacji rzymskiej pochodziny z niedobitków Daków (głównie kobiet) i
         osadników rzymskich, których zwabiło złoto dackie. Czasami porównuje się to co
         zrobili Rzymianie z Dakami (podbój za Trajana) i Żydami (powstanie w Cyrenejce,
         Egipcie i wschodzie za Trajana i w Judei za Hadriana). W obu przypadkach
         nastapiła eksterminacja ludności. Po polsku pisał o tym J.Trynkowski
         2 Dacja została opuszczona przez Aureliana w 271 po pokonaniu Gotów.
         Aurelianowi potrzebna była armia do rozprawy z Palmyrą i chciał skrócić linie
         obrony imperium. Jak przystało na mieszkańca Bałkanów pewnie był rozczarowany,
         ze wszelkie najazdy pustoszą Mezję czy Trację czy Pannonię, a praktycznie dacja
         jest spokojna.
         3 Na pewno opusciła duża część populacji Dację. Okolice Serdici nowej stolicy
         nowej Dacji ulegaja romanizacji, podczas gdy wcześniej uzywano tu w
         inskrypcjach Greki. Dominacja łaciny trwa do VI w.
         4 Część ludności pozostała w Dacji. Poświadczone jest to archeologicznie.
         Świadectwa te są pilnie zbierane przez Rumunów. Ale jak na rozmach badań, to
         zaostawiaja one niedosyt. Po opuszczeni dacji za Aureliana nadal zamieszkałe są
         rzymskie miasta, istnieją chrześcijańskie łacińskie inskrypcje (ale na dobrą
         sprawę nie musieli zostawić ich dakoromanie), widać kontynuację w kulturze
         materialnej (do tych prac na razie nie dotarłem, ale pewnie niedługo smile)),
         ślady kontaktów gospodarczych z terenami za Dunajem.
         5 O ewakuacji Dacji mói na pewno Historia Augusta i Eutropiusz.
         6 Goci są uchwytni archeologicznie z terenów dackich
         ergo: Część ludności dackoromańskiej pozostała na ziemiach dackich.
         Pozdr
         • titus_flavius Re: problem rumuński 06.09.03, 21:17
          alex.4 napisał:

          > Niedawno zajmowałem sie tym problemem (a właściwie czy ludność Dacji została
          > wysiedlona gdy Aurelian nakazał opuścić Dację) więc troche jeszcze
          pamiętam smile
          > 1 Ludność Dacji rzymskiej pochodziny z niedobitków Daków (głównie kobiet) i
          > osadników rzymskich, których zwabiło złoto dackie. Czasami porównuje się to
          co
          > zrobili Rzymianie z Dakami (podbój za Trajana) i Żydami (powstanie w
          Cyrenejce,
          >
          > Egipcie i wschodzie za Trajana i w Judei za Hadriana). W obu przypadkach
          > nastapiła eksterminacja ludności. Po polsku pisał o tym J.Trynkowski
          > 2 Dacja została opuszczona przez Aureliana w 271 po pokonaniu Gotów.
          > Aurelianowi potrzebna była armia do rozprawy z Palmyrą i chciał skrócić linie
          > obrony imperium. Jak przystało na mieszkańca Bałkanów pewnie był
          rozczarowany,
          > ze wszelkie najazdy pustoszą Mezję czy Trację czy Pannonię, a praktycznie
          dacja
          >
          > jest spokojna.
          > 3 Na pewno opusciła duża część populacji Dację. Okolice Serdici nowej stolicy
          > nowej Dacji ulegaja romanizacji, podczas gdy wcześniej uzywano tu w
          > inskrypcjach Greki. Dominacja łaciny trwa do VI w.
          > 4 Część ludności pozostała w Dacji. Poświadczone jest to archeologicznie.
          > Świadectwa te są pilnie zbierane przez Rumunów. Ale jak na rozmach badań, to
          > zaostawiaja one niedosyt. Po opuszczeni dacji za Aureliana nadal zamieszkałe

          >
          > rzymskie miasta, istnieją chrześcijańskie łacińskie inskrypcje (ale na dobrą
          > sprawę nie musieli zostawić ich dakoromanie), widać kontynuację w kulturze
          > materialnej (do tych prac na razie nie dotarłem, ale pewnie niedługo smile)),
          > ślady kontaktów gospodarczych z terenami za Dunajem.
          > 5 O ewakuacji Dacji mói na pewno Historia Augusta i Eutropiusz.
          > 6 Goci są uchwytni archeologicznie z terenów dackich
          > ergo: Część ludności dackoromańskiej pozostała na ziemiach dackich.
          > Pozdr
          >

          Ave,
          jak oceniasz moja teorię? Tj, że Rzymian sprowadzili z powrotem w VI/VIIw
          Awarowie, masowo przesiedlając ich z zachodnich Bałkanów? Kronokarze (zniejaką
          przesadą) piszą, że przesiedlano setki tysięcy ludzi.
          T.
          • alex.4 Re: problem rumuński 07.09.03, 17:01
           Dla mnie VII wiek na Bałkanach to już bardzo późno..... Słabo znam źródła...
           Ludność dackorzymską w Siedmiogrodzie mocno przetrzebiła dżuma za Justyniana.
           Wczesniej ona specjalnie silna nie była. W wszelkich pracach (oprócz
           bułgarskich) mówi się, że większość część ludności Dacji została po ewakuacji
           Aureliana. Ale stale się powołuje na te same artykuły, które specjalnie wiele
           pozostałośći kontynuacji zamieszkania przez ludność rzymską nie wnoszą. Z
           cytowań podejrzewam, że większość autorów mechanicznie przepisuje przypisy
           poprzedników.... Wiemy, ze słowianie masowo nie tylko mordowali rzymian, ale
           również przesiedlali ich, slawizując tym samym. Ale fakt jest faktem. Nie ma
           śladu po ludności rzymskiej wzdłuż Dunaju, gdzie była ona silna. Ludność w
           Dacji romańska była bardzo osłabiona. Przecież wszystkich mieszkańców Bałkan
           (oprócz części Greków i Albańczyków) słowianie nie wytłukli, ani nie
           zeslawizowali.
           Pozdr
           • ignorant11 Re: problem rumuński 07.09.03, 18:49
            alex.4 napisał:

            Wiemy, ze słowianie masowo nie tylko mordowali rzymian, ale
            > również przesiedlali ich, slawizując tym samym. Ale fakt jest faktem. Nie ma
            > śladu po ludności rzymskiej wzdłuż Dunaju, gdzie była ona silna. Ludność w
            > Dacji romańska była bardzo osłabiona. Przecież wszystkich mieszkańców Bałkan
            > (oprócz części Greków i Albańczyków) słowianie nie wytłukli, ani nie
            > zeslawizowali.
            > Pozdr            Sława!

            Skoro nie wytłukli i niezeslawizowali, gdzież oni są?

            A może biedaczków wypędzili lub sprzedali w niewolę...

            Pozdrawiam!
            • alex.4 Re: problem rumuński 07.09.03, 19:46
             Problem pochodzenia Rumunów jest trudny. Co więcej archeolodzy Bułgarscy chcą
             udowodnić, że mieszkańcy dacji zostali wysiedleni za Dunaj (do dzisiejszej
             Bułgarii) a Rumuscy odwrotnie.... Ach te nacjonalizmy....
             Na zachodzie częsciej słychać Rumunów wiec ich teorię dominują w nauce
             swiatowej. Ale dowody przedstawiane przez archeologów rumuńskich na kontynuację
             zamieszkania dakoromanów w dacji po Aurelianie przynjamniej dla wieku IV-V są
             słabe. Chyba racja jest po obu stronach barykady. Duża część dakorzymian
             opuściłą Dację, a część spora została. Ale czy wtedy Dakorzymian było
             wystarczajaco duzo, aby od nich pochodzili współcześni Rumuni? A może
             współcześni Rumuni to potomkowie i dakorzymian, którzy zostali w Dacji po
             Aurelianie i uciekinierów z Bałkan przed Słowianami.
             Najrozsądniej jest poczekać na dalsze wykopaliska rumuńskie. Tak jak poslcy
             archeolodzy odzucili ideologiczny kaganiec, który wpływał na wyniki
             publikowanych przez nich prac (nie wszystkich oczywiscie), tak za jakiś czas
             badania archeologiczne w Rumunii bedą zupełnie pozbawione naleciałości
             ideologicznych. A wtedy zobaczymy ilu tych dakorzymian rzeczywiście w Dacji
             zostało. I czy ten substrat był decydujący dla uformowania się obecnych Rumunów.
             Pozdr
           • titus_flavius Re: problem rumuński 09.09.03, 08:45
            alex.4 napisał:

            > Dla mnie VII wiek na Bałkanach to już bardzo późno..... Słabo znam źródła...
            > Ludność dackorzymską w Siedmiogrodzie mocno przetrzebiła dżuma za
            Justyniana.
            > Wczesniej ona specjalnie silna nie była. W wszelkich pracach (oprócz
            > bułgarskich) mówi się, że większość część ludności Dacji została po ewakuacji
            > Aureliana. Ale stale się powołuje na te same artykuły, które specjalnie wiele
            > pozostałośći kontynuacji zamieszkania przez ludność rzymską nie wnoszą. Z
            > cytowań podejrzewam, że większość autorów mechanicznie przepisuje przypisy
            > poprzedników.... Wiemy, ze słowianie masowo nie tylko mordowali rzymian, ale
            > również przesiedlali ich, slawizując tym samym. Ale fakt jest faktem. Nie ma
            > śladu po ludności rzymskiej wzdłuż Dunaju, gdzie była ona silna. Ludność w
            > Dacji romańska była bardzo osłabiona. Przecież wszystkich mieszkańców Bałkan
            > (oprócz części Greków i Albańczyków) słowianie nie wytłukli, ani nie
            > zeslawizowali.
            > Pozdr

            Ave,
            resztę uprowadzili, jak o tym wyraźnie mówią źródła.
            T.
  • ja22ek Re: pochodzenie Słowian 01.09.03, 15:17
   Hipoteza o języku słowiańskim jako lingua franca czy też pidżynie opartym na
   dialektach germańskich i bałtyjskich ma słaby punkt. Jak wiadomo, pidżyny mają
   silnie uproszczoną gramatykę. W dziedzinie deklinacji przy zetknięciu siedmiu
   przypadków bałtyjskich z czterema germańskimi należałoby oczekiwać nie więcej
   niż czterech przypadków słowiańskich. Jednak język słowiański miał silną
   fleksyjność. Porównajmy z tym faktem język bułgarski, który w sąsiedztwie
   greckiego, tureckiego i rumuńskiego zatracił fleksję imienną.
   Jeszcze jeden trop daje nam rozwój języka angielskiego pod jarzmem normańskim:
   nastapiło gwałtowne uproszczenie wszelkich rodzajów odmiany. Teza: naród wolny
   nie upraszcza języka, naród zniewolony - tak.
   • ignorant11 Re: pochodzenie Słowian 01.09.03, 15:26
    ja22ek napisał:

    > Hipoteza o języku słowiańskim jako lingua franca czy też pidżynie opartym na
    > dialektach germańskich i bałtyjskich ma słaby punkt. Jak wiadomo, pidżyny
    mają
    > silnie uproszczoną gramatykę. W dziedzinie deklinacji przy zetknięciu siedmiu
    > przypadków bałtyjskich z czterema germańskimi należałoby oczekiwać nie więcej
    > niż czterech przypadków słowiańskich. Jednak język słowiański miał silną
    > fleksyjność. Porównajmy z tym faktem język bułgarski, który w sąsiedztwie
    > greckiego, tureckiego i rumuńskiego zatracił fleksję imienną.
    > Jeszcze jeden trop daje nam rozwój języka angielskiego pod jarzmem
    normańskim:
    > nastapiło gwałtowne uproszczenie wszelkich rodzajów odmiany. Teza: naród
    wolny
    > nie upraszcza języka, naród zniewolony - tak.

    Sława!

    Masz tego przykład w gwarze śląskiej, która jest właśnie taka grypserą...

    Pozatem to własnie germański z jego 4 przypadkami jest pidżynem, bo gdy
    porównać do sąsiedztwa słowiańskiego czy łacińskiego( 6 przypadków)...

    Pewnie germańskie sa jakimś wolapukiem łacińsko- straoeuropejsko-celtyckimi...

    Z agielskim tak jest w istocie, pewnie z njiemickim podobnie, przeciez ma tyle
    zapożyczeń słowiańskich i romańskich...

    Pozdrawiam!
   • stefan4 pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 19:16
    ja22ek:
    > Teza: naród wolny nie upraszcza języka, naród zniewolony - tak.

    Wydaje mi się, że ta teza nie jest tak mocna, żeby można jej używać jako
    argumentu w dyskusjach historycznych. Bywa różnie.

    Na przykład języki romańskie wyłonione z łaciny są uproszczone w stosunku do
    łaciny i to w dodatku wszystkie w ten sam sposób. Zanikły im deklinacje ale
    zachowały się koniugacje; powstały rodzajniki i czasy złożone (ze słowami
    posiłkowymi); zanikł rodzaj nijaki; itp. Dlaczego nie ewoluowały każdy inaczej?

    Dlatego, że one nie pochodzą z łaciny klasycznej tylko de Latina vulgare; języka
    używanego przez rzymskie wojska na terenie całego imperium. Uproszczenia już
    były (prawdopodobnie) obecne w tym dialekcie. Skąd się wzięły? Na pewno nie
    stąd, że Rzym był zniewolony akurat wtedy, gdy jego szwejki dreptały po całym
    imperium i wszędzie bano się ich jak trądu.

    W swojej tezie milcząco założyłeś, że porządny język może stworzyć wyłącznie
    naród i tylko się głośno zastanawiałeś, czy wolny czy niewolny. Tymczasem, jak
    widać, całą rodzinę bardzo dostojnych języków może stworzyć banda wojskowych
    rzezimieszków a ich uproszczenie może się brać nie z braku wolności tylko z
    braku wykształcenia.

    Oczywiście nie wiem, jak powstały języki słowiańskie, ale chyba mogły one zacząć
    jako pidżiny a potem już komplikować się same. Można sobie wyobrazić jakieś
    sposoby samoistnego powstawania fleksji. Tylko że ja nie potrafię wymyślić,
    jaka mogłaby być prędkość takiego procesu.

    Nie popieram tezy, że języki słowiańskią SĄ pidżinami a tylko, że nie obaliłeś
    tej tezy ostatecznie. Może tylko trochę nią zachwiałeś.

    - Stefan
    • ignorant11 Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 19:30
     stefan4 napisał:

     > ja22ek:
     > > Teza: naród wolny nie upraszcza języka, naród zniewolony - tak.
     >
     > Wydaje mi się, że ta teza nie jest tak mocna, żeby można jej używać jako
     > argumentu w dyskusjach historycznych. Bywa różnie.
     >
     > Na przykład języki romańskie wyłonione z łaciny są uproszczone w stosunku do
     > łaciny i to w dodatku wszystkie w ten sam sposób. Zanikły im deklinacje ale
     > zachowały się koniugacje; powstały rodzajniki i czasy złożone (ze słowami
     > posiłkowymi); zanikł rodzaj nijaki; itp. Dlaczego nie ewoluowały każdy
     inaczej
     > ?
     >
     > Dlatego, że one nie pochodzą z łaciny klasycznej tylko de Latina vulgare;
     język
     > a
     > używanego przez rzymskie wojska na terenie całego imperium. Uproszczenia już
     > były (prawdopodobnie) obecne w tym dialekcie. Skąd się wzięły? Na pewno nie
     > stąd, że Rzym był zniewolony akurat wtedy, gdy jego szwejki dreptały po całym
     > imperium i wszędzie bano się ich jak trądu.
     >
     > W swojej tezie milcząco założyłeś, że porządny język może stworzyć wyłącznie
     > naród i tylko się głośno zastanawiałeś, czy wolny czy niewolny. Tymczasem,
     jak
     > widać, całą rodzinę bardzo dostojnych języków może stworzyć banda wojskowych
     > rzezimieszków a ich uproszczenie może się brać nie z braku wolności tylko z
     > braku wykształcenia.
     >
     > Oczywiście nie wiem, jak powstały języki słowiańskie, ale chyba mogły one
     zaczą
     > ć
     > jako pidżiny a potem już komplikować się same. Można sobie wyobrazić jakieś
     > sposoby samoistnego powstawania fleksji. Tylko że ja nie potrafię wymyślić,
     > jaka mogłaby być prędkość takiego procesu.
     >
     > Nie popieram tezy, że języki słowiańskią SĄ pidżinami a tylko, że nie obaliłeś
     > tej tezy ostatecznie. Może tylko trochę nią zachwiałeś.
     >
     > - Stefan


     Sława!

     Czyżby?

     A podobieństwo języków bałto-słowianskich do sanskryckiego wzorca?

     Swoja drogą teza o żoładackim pochodzeniu francuskiego bardzo mi przemawia, ale
     znowu, ale co z włoskim, podobno filogowi klasycznemu wystarczy, że zmieni
     wymowę aby go Italiańce zrozumieli..?

     Ciekawi mnie skąd wzięły się rodzajniki, których w łacinie nie ma ale są w
     germanskich i i semickich...?

     Arabowie? W Hiszpani tak, ale w Italii..?

     Żydzi? Ale nie na taką skalę!

     Jakaś ludność prearyjska, której przypisuje sie semickie pochodzenie?

     Może za jednym zamachem wyjaśnimy rodzajniki i od razu długoczaszkowych...
     I jednocześnie ślady zaginionych grup niearyjskich w germańskich?


     Pozatem wydaje mi się że dłuczaszkowi wcale nie sa takimi jasnymi blondynami...
     Pozdrawiam!
     • stefan4 Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 21:52
      ignorant11:
      > Sława!

      Sława. To pozdrowienie kojarzy mi się z pomnikiem, który w przeszłej epoce
      widziałem w Bratysławie. Przedstawiał on dziewczę w stroju niekompletnym
      pędzące gdzieś z wyrazem paniki na twarzy (może jakaś muza artyście nie wyszła?)
      a podpis głosił ,,Slava sovetskoj armade osvoboditelke'' czy jakoś podobnie.

      ignorant11:
      > A podobieństwo języków bałto-słowianskich do sanskryckiego wzorca?

      Nic o tym nie wiem.

      ignorant11:
      > podobno filogowi klasycznemu wystarczy, że zmieni wymowę aby go Italiańce
      > zrozumieli..?

      Ci Włosi, co się uczyli łaciny, zapewne tak. Jednak odległość łaciny od
      włoskiego jest mniej więcej taka jak od francuskiego i większa niż odległość
      między włoskim a francuskim. Struktura języka jest kompletnie inna.

      ignorant11:
      > Ciekawi mnie skąd wzięły się rodzajniki, których w łacinie nie ma ale są w
      > germanskich i i semickich...?

      One się lubieją same wytwarzać, gdy język traci fleksję, nie potrzeba obcych
      wpływów. Na małą skalę widać ten proces w polskim: niektórzy ludzie nadużywają
      zaimka ,,ten''. W bułgarskim właśnie ten zaimek stał się rodzajnikiem
      określonym a deklinacjji prawie nie ma. Niektórzy Polacy nadużywają też zaimka
      ,,jakiś''
      • titus_flavius Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 22:01
       Ave,
       istotnie języki słowiańskie mają wyraźne podobieństwa do sankrytu. A raczej do
       indoirańskiej grupy językowej. Jedno z plemion z Tadżykistanu mówiło na cyfrę
       2 "dwa" i było dużo więcej takich podobieństw. Dalej, jedna z prowincja
       indyjskich nazywa się Pendżab (Pięciorzecze), a indyjski bóg ognia to Agni.
       Tłumaczę to w ten sposób, że wpływ na kształtowanie się jezyka słowiańskiego w
       V/VI w. miała zapewne jakaś grupa plemienna koczowników, mówiąca jeżykiem z
       grupy indoirańskiej.
       T.


       stefan4 napisał:

       > ignorant11:
       > > Sława!
       >
       > Sława. To pozdrowienie kojarzy mi się z pomnikiem, który w przeszłej epoce
       > widziałem w Bratysławie. Przedstawiał on dziewczę w stroju niekompletnym
       > pędzące gdzieś z wyrazem paniki na twarzy (może jakaś muza artyście nie
       wyszła?
       > )
       > a podpis głosił ,,Slava sovetskoj armade osvoboditelke'' czy jakoś podobnie.
       >
       > ignorant11:
       > > A podobieństwo języków bałto-słowianskich do sanskryckiego wzorca?
       >
       > Nic o tym nie wiem.
       >
       > ignorant11:
       > > podobno filogowi klasycznemu wystarczy, że zmieni wymowę aby go Italiańce
       > > zrozumieli..?
       >
       > Ci Włosi, co się uczyli łaciny, zapewne tak. Jednak odległość łaciny od
       > włoskiego jest mniej więcej taka jak od francuskiego i większa niż odległość
       > między włoskim a francuskim. Struktura języka jest kompletnie inna.
       >
       > ignorant11:
       > > Ciekawi mnie skąd wzięły się rodzajniki, których w łacinie nie ma ale są w
       > > germanskich i i semickich...?
       >
       > One się lubieją same wytwarzać, gdy język traci fleksję, nie potrzeba obcych
       > wpływów. Na małą skalę widać ten proces w polskim: niektórzy ludzie
       nadużywają
       > zaimka ,,ten''. W bułgarskim właśnie ten zaimek stał się rodzajnikiem
       > określonym a deklinacjji prawie nie ma. Niektórzy Polacy nadużywają też
       zaimka
       > ,,jakiś''
       • ignorant11 Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 22:51
        titus_flavius napisał:

        > Ave,
        > istotnie języki słowiańskie mają wyraźne podobieństwa do sankrytu. A raczej
        do
        > indoirańskiej grupy językowej. Jedno z plemion z Tadżykistanu mówiło na cyfrę
        > 2 "dwa" i było dużo więcej takich podobieństw. Dalej, jedna z prowincja
        > indyjskich nazywa się Pendżab (Pięciorzecze), a indyjski bóg ognia to Agni.
        > Tłumaczę to w ten sposób, że wpływ na kształtowanie się jezyka słowiańskiego
        w
        > V/VI w. miała zapewne jakaś grupa plemienna koczowników, mówiąca jeżykiem z
        > grupy indoirańskiej.
        > T.

        +++Ignorant: Tych zbiezności jest więcej, slysałem kiedyś kurdyjski, bardzo
        podobne liczebniki...
        Ogólne brzmienie przypominające rosyjski, a może tylko mnie się tak kojarzyło...
        Ale tłumaczy się to inaczej niż Ty, bo podziałem na grupy satem i kentum, wiele
        o tym już dyskutowaliśmy, szeczgólnie podouczał eliot nas, zaś borebitsa podał
        wiele ciekawych linków...

        Gdyby nawet rzeczywiście jakis lud irański wpłynął na historię Słowian(
        hipotez, może tylko legenda sarmacka), to myślę, że jego asymilacja byłaby
        bardzo latwa i szybka przez te własnie podobieństwa językowe...

        >
        >
        > stefan4 napisał:
        >
        > > ignorant11:
        > > > Sława!
        > >
        > > Sława. To pozdrowienie kojarzy mi się z pomnikiem, który w przeszłej epoc
        > e
        > > widziałem w Bratysławie. Przedstawiał on dziewczę w stroju niekompletnym
        > > pędzące gdzieś z wyrazem paniki na twarzy (może jakaś muza artyście nie
        > wyszła?
        > > )
        > > a podpis głosił ,,Slava sovetskoj armade osvoboditelke'' czy jakoś podobni
        > e.
        > >
        > > ignorant11:
        > > > A podobieństwo języków bałto-słowianskich do sanskryckiego wzorca?
        > >
        > > Nic o tym nie wiem.
        > >
        > > ignorant11:
        > > > podobno filogowi klasycznemu wystarczy, że zmieni wymowę aby go Itali
        > ańce
        > > > zrozumieli..?
        > >
        > > Ci Włosi, co się uczyli łaciny, zapewne tak. Jednak odległość łaciny od
        > > włoskiego jest mniej więcej taka jak od francuskiego i większa niż odległo
        > ść
        > > między włoskim a francuskim. Struktura języka jest kompletnie inna.
        > >
        > > ignorant11:
        > > > Ciekawi mnie skąd wzięły się rodzajniki, których w łacinie nie ma ale
        > są w
        > > > germanskich i i semickich...?
        > >
        > > One się lubieją same wytwarzać, gdy język traci fleksję, nie potrzeba obcy
        > ch
        > > wpływów. Na małą skalę widać ten proces w polskim: niektórzy ludzie
        > nadużywają
        > > zaimka ,,ten''. W bułgarskim właśnie ten zaimek stał się rodzajnikiem
        > > określonym a deklinacjji prawie nie ma. Niektórzy Polacy nadużywają też
        > zaimka
        > > ,,jakiś''
      • stefan4 Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 22:01
       stefan4:
       > Jednak odległość łaciny od włoskiego jest mniej więcej taka jak od
       > francuskiego i większa niż odległość między włoskim a francuskim.

       Oczywiście palnąłem bzdurę. Miało być: odległość łaciny od włoskiego jest mniej
       więcej taka jak łaciny od francuskiego i większa niż odległość między włoskim a
       francuskim.

       - Stefan
       • titus_flavius Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 22:05
        Ave,
        zwracam uwagę, że języki germańskie miały wpływ na kształtowanie się języków
        romańskich. Wizygoci, Frankowie, Longobardowie pozostawili z pewnością ślady po
        sobie w gramatyce romańskiej.
        T.
        • ignorant11 Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 22:55
         titus_flavius napisał:

         > Ave,
         > zwracam uwagę, że języki germańskie miały wpływ na kształtowanie się języków
         > romańskich. Wizygoci, Frankowie, Longobardowie pozostawili z pewnością ślady
         po
         >
         > sobie w gramatyce romańskiej.
         > T.


         Sława!

         Sporo o tym u Jagodzińskiego polecam:
         forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=7740261&a=7741792
         Pozdrawiam!
         Ignorant
         +++
       • borebitsa Re: pochodzenie języków Słowian 02.09.03, 19:40
        stefan4 napisał:

        > stefan4:
        A
        Jednak
        odległość łaciny od włoskiego jest mniej więcej taka jak od
        francuskiego i większa niż odległość między włoskim a francuskim.
        >
        >
        > Oczywiście palnąłem bzdurę. Miało być:
        B
        odległość łaciny od włoskiego jest mniej więcej taka jak łaciny od
        francuskiego i większa niż odległość między włoskim a francuskim.

        > - Stefan

        Przecież A i B to to samo.
        Przynajmiej dla mnie.
        Nie wnikam w wartoś logiczną stwierdzenia(dość prawdopodobne).
        Nie wiem więc czy powtórznie tego samego stwierdzenia(s) 2 razy to 2s czy s^2 ?
        A mówiąc nie matematycznie to czy Stefan4 piszesz coś co nazywasz podwójną
        bzdurą czy bzdurą do kwadratu?
        Sam tak napisałeś stoi jak podpis pod pomnikiem.
        Trudno tam dopisać słowo sława które na początku wzięło się z myślenia i jest
        tysiąclecia starsze niż pomnik żołnierzy sowieckich, którzy indywidualnie
        wykazali się sławnym bohaterstwem aczkolwiek logika ich naczalswa trochę
        szwankowała podobnie jak twoja Stefan4.
        No bo jeżeli nie, to co miałeś na myśli pisząc bzdura?      • ignorant11 Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 22:43
       stefan4 napisał:

       > ignorant11:
       > > Sława!
       >
       > Sława. To pozdrowienie kojarzy mi się z pomnikiem, który w przeszłej epoce
       > widziałem w Bratysławie. Przedstawiał on dziewczę w stroju niekompletnym
       > pędzące gdzieś z wyrazem paniki na twarzy (może jakaś muza artyście nie
       wyszła?
       > )
       > a podpis głosił ,,Slava sovetskoj armade osvoboditelke'' czy jakoś podobnie.

       +++Ignorant: Toś zdominowany przez sowietów, a wyrazy sława, woda, czy np
       prawda nie sa bolszewickie, ale słowiańskie...

       >
       > ignorant11:
       > > A podobieństwo języków bałto-słowianskich do sanskryckiego wzorca?
       >
       > Nic o tym nie wiem.

       +++Ignorant: Językoznawcy wiedzą lepiej: liczba przypadków, fleksja,
       słownictwo...

       >
       > ignorant11:
       > > podobno filogowi klasycznemu wystarczy, że zmieni wymowę aby go Italiańce
       > > zrozumieli..?
       >
       > Ci Włosi, co się uczyli łaciny, zapewne tak. Jednak odległość łaciny od
       > włoskiego jest mniej więcej taka jak od francuskiego i większa niż odległość
       > między włoskim a francuskim. Struktura języka jest kompletnie inna.

       +++Ignorant: jakiś filog tłumaczył mi że własnie jest bliżej włoskiemu...
       >
       > ignorant11:
       > > Ciekawi mnie skąd wzięły się rodzajniki, których w łacinie nie ma ale są w
       > > germanskich i i semickich...?
       >
       > One się lubieją same wytwarzać, gdy język traci fleksję, nie potrzeba obcych
       > wpływów. Na małą skalę widać ten proces w polskim: niektórzy ludzie
       nadużywają
       > zaimka ,,ten''. W bułgarskim właśnie ten zaimek stał się rodzajnikiem
       > określonym a deklinacjji prawie nie ma. Niektórzy Polacy nadużywają też
       zaimka
       > ,,jakiś''
       • stefan4 Re: pochodzenie języków Słowian 01.09.03, 23:47
        stefan4:
        > Sława. To pozdrowienie kojarzy mi się z pomnikiem, który w przeszłej epoce
        > widziałem w Bratysławie. Przedstawiał on dziewczę w stroju niekompletnym
        > pędzące gdzieś z wyrazem paniki na twarzy (może jakaś muza artyście nie
        > wyszła?) a podpis głosił ,,Slava sovetskoj armade osvoboditelke'' czy jakoś
        > podobnie.
        ignorant11:
        > Toś zdominowany przez sowietów, a wyrazy sława, woda, czy np prawda nie sa
        > bolszewickie, ale słowiańskie...

        Oczywiście, że jestem zdominowany. To z miłości do ideologii czysto
        słowiańskich. Zarówno ,,sława'', jak ,,woda'', czy ,,bol'sze'' są wyrazami
        słowiańskimi. Nie wstydźmy się bolszewików, naszego dziedzictwa kulturowego.
        Bratysława też jest słowiańska i dlatego mi się skojarzyła.

        stefan4:
        > Na małą skalę widać ten proces w polskim: niektórzy ludzie nadużywają zaimka
        > ,,ten''. W bułgarskim właśnie ten zaimek stał się rodzajnikiem określonym a
        > deklinacjji prawie nie ma. Niektórzy Polacy nadużywają też zaimka ,,jakiś''
        >
        • ignorant11 Re: pochodzenie języków Słowian 02.09.03, 00:24
         stefan4 napisał:

         > stefan4:
         > > Sława. To pozdrowienie kojarzy mi się z pomnikiem, który w przeszłej epoc
         > e
         > > widziałem w Bratysławie. Przedstawiał on dziewczę w stroju niekompletnym
         > > pędzące gdzieś z wyrazem paniki na twarzy (może jakaś muza artyście nie
         > > wyszła?) a podpis głosił ,,Slava sovetskoj armade osvoboditelke'' czy jak
         > oś
         > > podobnie.
         > ignorant11:
         > > Toś zdominowany przez sowietów, a wyrazy sława, woda, czy np prawda nie sa
         > > bolszewickie, ale słowiańskie...
         >
         > Oczywiście, że jestem zdominowany. To z miłości do ideologii czysto
         > słowiańskich. Zarówno ,,sława'', jak ,,woda'', czy ,,bol'sze'' są wyrazami
         > słowiańskimi. Nie wstydźmy się bolszewików, naszego dziedzictwa kulturowego.
         > Bratysława też jest słowiańska i dlatego mi się skojarzyła.

         +++Ignorant: Ale bolszewicy przemineli, wyraz bolsze pozostal, podobnie jak
         mniensze...
         Nie tylko Rosjanie najeżdżali na Bratysławę...
         Ale oni zrobili to wyjątkowo łagodnie...         >
         > stefan4:
         > > Na małą skalę widać ten proces w polskim: niektórzy ludzie nadużywają zaim
         > ka
         > > ,,ten''. W bułgarskim właśnie ten zaimek stał się rodzajnikiem określonym
         > a
         > > deklinacjji prawie nie ma. Niektórzy Polacy nadużywają też zaimka ,,jakiś
         > ''
         > >
         • stefan4 Re: pochodzenie języków Słowian 02.09.03, 10:21
          ignorant11:
          > Znajdź malarza na jedwabiu, który spojrzy Ci prosto w oczy...
          > Albo wśród swoich rodakow poszukaj specjalisty od budowania igloo...

          Nie śmiej się, ale ja umiem zbudować igloo. Niezbyt zgodnie z technologią
          oryginalną, bo potrzebuję do tego łopaty śnieżnej lub szpadla, albo czekana,
          samym nożem nie dam sobie rady. Na pewno też wolniej i mniej równo niż Inuita.
          Ale to nie jest wynik mojej słowiańskości tylko braku wprawy.

          Gdyby przeżycie jakiegoś szczepu Słowian zależało od malowania na jedwabiu, to
          najdalej w drugim pokoleniu malowaliby aż by furczało. Słowian skośnookich jest
          pewnie niezbyt wiele, ale gdzieś tam w Jakucji czy innej Kamczatce na pewno są.
          Słowiańskość to język a nie kształt oczu ani techniki budowlane.

          Wracam więc do adremu, czyli do języka.

          Ja22ek powiedział, że języki słowiańskie nie mogą wywodzić się od pidżina między
          germańskimi a bałtyckimi, bo mają zbyt skomplikowaną fleksję. Moim zdaniem siła
          tego argumentu zależy od prędkości samoistnego komplikowania się fleksji w
          języku (nie umiem jej ocenić). Deklinacja może być dziedzictwem
          indoeuropejskim, a mogła też wytworzyć się sama znacznie później.

          Coś takiego niewątpliwie zaszło z czasownikami w czasie przeszłym: formy złożone
          imiesłów przeszły + słowo posiłkowe przeszły w formy osobowe: ,,poszdł jeśm''
          (czyli jakby: ,,jestem poszedły'') --> ,,poszedłem''. W czeskim ciągle jeszcze
          figuruje ,,pošel jsem'' (czy jakoś poodobnie) a w niepoprawnym polskim ,,poszedł
          żem''.

          Fakt, że form osobowych wytworzyło się tyle samo co w łacinie (czyli 3 liczby
          pojedynczej i 3 liczby mnogiej), nie wynika z wpływów łaciny tylko z koniecznych
          funkcji języka. Natomiast inaczej niż w łacinie czas przeszły oddaje płeć
          mówcy: ,,poszedłem'' i ,,poszłam''. Gdyby włoski na nowo zaczął się komplikować
          w tym samym kierunku, to z form ,,sono venuto'' i ,,sono venuta'' mógłby się
          wytworzyć czas przeszły odróżniający rodzaje.

          Nie mam pojęcia, czy coś podobnego stało się z deklinacją rzeczowników. Ale
          mogło się stać. A więc na początku mógł być prosty zgrabny pidżin, który
          następnie pokomplikował się w ten cały dzisiejszy galimatias.

          - Stefan
          • borebitsa Re: pochodzenie języków Słowian 03.09.03, 22:58
           stefan4 napisał:

           > ignorant11:
           > > Znajdź malarza na jedwabiu, który spojrzy Ci prosto w oczy...
           > > Albo wśród swoich rodakow poszukaj specjalisty od budowania igloo...
           >
           > Nie śmiej się, ale ja umiem zbudować igloo. Niezbyt zgodnie z technologią
           > oryginalną, bo potrzebuję do tego łopaty śnieżnej lub szpadla, albo czekana,
           > samym nożem nie dam sobie rady. Na pewno też wolniej i mniej równo niż
           Inuita.

           hej askimos!
           e a ski mos?
           ski a po kij?
           nie pokij ino ski z kija
           No dzub kija sie zwija by pożyłsja a nie rył
           A dobre to dopiero jak sie utro . Ino łapci zel zrób długi coby sie kija łapał.
           No ni jak kieł łoł_ocis(wołoka) ino na scip. Scip i we scipe wesuń łapcia łap.
           A natrzyj se spody natro ze dziegciu i wosku ino po włosie a nie grubiej.
           No to jak już masz i łapcie i ski natarte to możesz 7 mil w czas zrobić co inny
           ledwie jedną zrobi bo w śniegu tonie.

           No takie opowieści o siedmiomilowych butach na pustyni iliż w Babilłonie to
           były baje. A czemu to kot w siedmiomilowych butach? Bo i futro, scoat to jakby
           i z kota a żbicze najprawsze. A poły się sztorcowało bo to jak colłenco żaru da
           to cała cul z clłecunia wychodzi. A że to jak skrzydła sterczy to nie wadzi bo
           na zadzi. Na uglu sie to stawia a jak zimno to się połami całco odziewa.
           Przecież to takie proste a ileż z tego gadania po świecie i bajań o aniołach.

           No aniołki to my nie zawsze a juże już ten co hata trąci. Bo to i symbol lęży
           (kapelusz jakie to zkapciłae nazwanie) a że dom to wżdy wie. A djaboły też nie
           bo to neologizm choć rogi się nasadza gdy o swe bódź się idzie. Co by to te co
           nie my te na żenu nie psowali. Gdy wid wić sciętą śle to znać że źle że goże.
           Bo naszych gałęzin, dwi, co jeden mąż baczem. A wara od jabłuszy więźby bo nasz
           zros to serca zros słońc zros. My z swietła clecunie z modrego nieba nie z
           błota iz ciemnoty. A to wżdy widzi i choć oscienni niebieskie barwią na
           horągwie nam zbyteczne bo żdy wie iż my chrąbrny ród, z lęż, lecha, a że modra
           mądra krew to ciś ocis, oko w oko, widać azaliż biało czerwone wystarczy.
           Liliżby coś, by po goże woś zabył, a świat zapomniał to niezapominajki zostaną.
           Wzrosną na mej ziemi gdzieś pod wieżbami.

           _.._ _o_ _i_ _v_


           A potrzebę kija to sam doświadczyłem iż w zaspy zabrnąłem co cały młodniak
           trzymetrowy przykryły. Bez dwóch kiji bym nie wylazł a szcześciem je znalazłem.
           A dalej nad trzcinami to i tak moje kije okazały sie za krótkie bo się co raz
           zapadałem a pod trzciną co wedle jeziora rosła, przy wysokim brzegu, opażeliska
           niezmarzły, i taplnołem pare razy w brr zimną wode. Co żem clłacuń zwodą obyty
           od pradziadów tom się wykaraskał mimo że lid krupił a krpił tom drugiegobrzegu
           doszedł. A teutony to by utoneły bo to grube a niemrawe a iż też to inne cłasy.

           To co wspominam to to niedawno iż tęga zima przyszła a z Suwałk pociąg w
           sniegach zaległ. A my w hotelu Wiktoria w tymże grodzie tydzień żeśmy
           postowali. A że ku mnie panny i pany taką kompanią zalegli co iż zdjęcie
           w "Panoramie Pólnocy" widzałem to i miejsca na kliszy reportera zabrakło ino
           jedna moja goleń sie zmieściła. A że tak było to można w bibliotekach sprawdzić
           bo tam te gazety pewnikiem trzymają.
           > Ale to nie jest wynik mojej słowiańskości tylko braku wprawy.

           > Gdyby przeżycie jakiegoś szczepu Słowian zależało od malowania na jedwabiu, to
           > najdalej w drugim pokoleniu malowaliby aż by furczało. Słowian skośnookich
           jest pewnie niezbyt wiele, ale gdzieś tam w Jakucji czy innej Kamczatce na
           pewno są.
           > Słowiańskość to język a nie kształt oczu ani techniki budowlane.
           >
           > Wracam więc do adremu, czyli do języka.
           >
           > Ja22ek powiedział, że języki słowiańskie nie mogą wywodzić się od pidżina

           on to chyba o piżama co to w koncert lager dawali. Bo to już swiąteczne
           koncerty na deprawacje się piętrzą a żołte kolory to dla niepoznaki iżby mowa o
           żołtych papierach na koszulkach się rozcieńczyła. Orkiestra pomocy, ja nie mam
           nic do obcych grajków, ale czemu na moim dachu ma żepolić skąpy skrzypek?
           A gdzie dyryagent?


           międz
           > y
           > germańskimi a bałtyckimi, bo mają zbyt skomplikowaną fleksję. Moim zdaniem
           sił
           > a
           > tego argumentu zależy od prędkości samoistnego komplikowania się fleksji w
           > języku (nie umiem jej ocenić). Deklinacja może być dziedzictwem
           > indoeuropejskim, a mogła też wytworzyć się sama znacznie później.

           O że fleks to masz tylko sprostować zakrętów ość niełacno.

           >
           > Coś takiego niewątpliwie zaszło z czasownikami w czasie przeszłym: formy
           złożon

           Uwzględnij nowe dane.

           > e
           > imiesłów przeszły + słowo posiłkowe przeszły w formy osobowe: ,,poszdł jeśm''
           > (czyli jakby: ,,jestem poszedły'') --> ,,poszedłem''. W czeskim ciągle jesz
           > cze
           > figuruje ,,pošel jsem'' (czy jakoś poodobnie) a w niepoprawnym polskim


           otóż to kolejny ekspert od poprawności.
           A niepoprawnie to bo niezrozumile czy nie polinitycznie?
           Skąd się bierze owa poprawność?


           ,,poszed
           > ł
           > żem''.
           >
           > Fakt, że form osobowych wytworzyło się tyle samo co w łacinie (czyli 3 liczby
           > pojedynczej i 3 liczby mnogiej), nie wynika z wpływów łaciny tylko z
           koniecznyc
           > h
           > funkcji języka. Natomiast inaczej niż w łacinie czas przeszły oddaje płeć
           > mówcy: ,,poszedłem'' i ,,poszłam''. Gdyby włoski na nowo zaczął się
           komplikowa
           > ć
           > w tym samym kierunku, to z form ,,sono venuto'' i ,,sono venuta'' mógłby się
           > wytworzyć czas przeszły odróżniający rodzaje.
           >
           > Nie mam pojęcia, czy coś podobnego stało się z deklinacją rzeczowników. Ale
           > mogło się stać. A więc na początku mógł być prosty zgrabny pidżin, który
           > następnie pokomplikował się w ten cały dzisiejszy galimatias.
           >
           > - Stefan
           hokus pokus
        • archeo_gda Re: wróccie może do ad remu 02.09.03, 08:47
         Pogubiłem się w waszych postach. Ignorant obiecał kiedyś że będzie pilnował
         żeby dyskusje na poszczególne tematy odbywały się na poszczególnych wątkach, i
         nie wywiązuje się z tego smile))))) Dyskutujemy wszystko od razu i na wątku
         dowolnym.

         Rodzajniki określone (czyli to słynne "la") w językach romańskich pochodzą
         faktycznie od nadużywanego w ludowum języku zaimka wskazującego 'illus, illa'.
         Podobne przykłady są w ludowym języku polskim, np. na Opolszczyźnie ludność do
         niemal kazdy rzeczownik poprzedza zaimkiem 'ten, ta' i chyba nie jest to
         wyłacznie wpływ germanizacji.

         Sanskryt nie jest żadnym WZORCEM. Jest, podobnie jak łacina i greka, bardzo
         starym językiem indoeuropejskim który posiada jeszcze archaiczne cechy
         indoeuropejskie (odmianę rzeczowników przez przypadki, skomplikowaną odmianę
         czasowników itp). Titus_flavius: masz rację że w słowie Pendżab słychać
         liczebnik "pięć", ale chyba słychać go tez w znacznie nam terytorialnie
         bliższym greckim "penta"? (np. pentagon). Więc nie jest to żadne szczególne
         podobieństwo polsko-indyjskie, tylko wpólnota indoeuropejska. W germańskim w
         wyniku osławionej pierwszej przesuwki p przechodziło w f, a w italskich i chyba
         (nie jestem pewien) celtyckich w Q - stąd quinta. Swoją drogą czy ktoś wie jak
         brzmi 'pięć' w nowogreckim?

         Titus_flavius pytałeś mnie co sądzę o jakiejś twojej teorii na temat Rumunów
         (?), ale nie bardzo wiem, gdzie tę teorię wyłożyłeś?
         • ignorant11 Re: wróccie może do ad remu 02.09.03, 09:10