Dodaj do ulubionych

Błędy w arkuszu WOS!

11.05.07, 18:18
Ile w końcu jest tych błędów w arkuszu WOS rozszerzony? Ja czytałam tylko o
jednym w pierwszym podpunkcie zadania z wojewodą i za to każdy człowiek
dostaje 1 punkt. Ale na forum każdy pisze, że tyle tych błędów, że ja już nie
wiem. Aaa według mnie w każdym zadaniu były błędy - jedne wynikały z
niedopatrzenia CKE, inne z nerwów maturzystów. Daliby każdemu 100% i byłby
spokój.
Ale jakie te błędy w WOS-ie???
Obserwuj wątek
    • Gość: extreme Re: Błędy w arkuszu WOS! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.07, 18:29
     NIe chce się za bardzo tutaj napinać ani nic, ale jestem święcie przekonany o
     niestosowności pytania o Rade Państw MOrza Bałtyckiego. Dla znających angielski
     polecam stronę tej organizacji:
     www.cbss.st/documents/foundingdocs/dbaFile752.html
     Gdzie ewidetnie napisano, że podpisano to w oceności członka komisji, a nie że
     on podpisał. Pani z CKE mi napisałą, że na stornie MSZ j czy MSW jest, tak jak
     na arkuszu, jednak moim zdaniem jeżeli mamy inne inforamcję, które się
     wykluczają to należy coś z tym zrobić, myśle ze ot pważniejszy błą niż zadanie 5.
   • Gość: greypc Re: Błędy w arkuszu WOS! IP: *.n.intelink.pl 11.05.07, 18:25
    superexpress znalazł podobno błąd, ze kasacja i apelacja, to są nadzwyczajne
    srodki odwoławcze (czy cos takiego), a nie po prostu srodki odwolawcze. jeden
    prawnik wypowiadal sie do superexpressu, ze on napisałby w tym zadaniu,
    ze "brak takich środkow"

    pani z CKE (nie przewodniczący Legutko) przyjęła to do wiadomości i obiecała,
    że zarówno odpowiedź z kasacją, jak i odpowiedź "brak" (na pewno mnóstwo
    maturzystow wpisało "brak takich srodkow" :D:D) będą uznane za poprawne. nie
    bylo mowy, ze mają uznawac całe zadanie bez wzgledu na to, co ktoś napisal.
  • Gość: dyskutant007 Re: Błędy w arkuszu WOS! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.07, 18:36
   Sprawa jest bardzo prosta. Istnieją trzy oczywiste już błędy w arkuszu z
   rozszerzonego WOS-u:

   1) błąd uznany przez Dyrektora CKE Pana Marka Legutko
   serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,4118786.html
   2) błąd uznany przez prawników i kierowniczkę Wydziału Matur dla Super Expressu
   glinki.com/?l=inn3vq
   3) błąd, niestety jeszcze nie uznany przez CKE (o tym niżej), wynikający z nie
   dających cienia wątpliwości zapisów aktu o mocy prawnej jakim jest Deklaracja
   Ministrów Spraw Zagranicznych podpisana podczas Konferencji Ministrów w
   Kopenhadze w 1992 r.

   O błędzie trzecim jeszcze więcej zapraszam do przeczytania:

   Został znaleziony trzeci już ewidentny błąd w arkuszu maturalnym z WOS-u na
   poziomie rozszerzonym. Przedstawiam niżej treść pisma, jakie zostało wysłane
   do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

   Przypominam, że poprzednio wykryte błędy opisane są tutaj:

   - błąd pierwszy serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,4118786.html

   - błąd drugi glinki.com/?l=inn3vq

   W związku ze znalezieniem przeze mnie kolejnego błędu w arkuszu z
   rozszerzonego WOS-u (tym razem w zadaniu 11 dotyczącym Rady Państw Morza
   Bałtyckiego) wysłane zostało poniższe pismo do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

   Myślę, że warto aby moje zgłoszenie błędu poparło jak najwięcej osób. W tym
   celu proszę wszystkich o przesyłanie e-maili w tej samej sprawie do CKE.
   Najlepiej aby każdy krótko własnymi słowami napisał do CKE, że w arkuszu był
   ten błąd, o którym piszę niżej i aby każdy apelował do Pana Dyrektora CKE o
   przyznanie wszystkim zdającym punktów za to zadanie.

   Wysyłać e-maile do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy na następujące adresy:
   egzamin4@cke.edu.pl (Pani Kierownik Wydziału Matur CKE)
   wos@cke.edu.pl (Pracownik CKE odpowiedzialny za maturę z WOS-u)
   matura@cke.edu.pl (Sekretariat Wydziału Matur CKE)
   ckesekr@cke.edu.pl (Sekretariat Dyrektora CKE Pana Marka Legutko)
   marek.legutko@cke.edu.pl (osobisty e-mail Dyrektora CKE Pana Marka Legutko)

   Pan
   Marek Legutko

   Dyrektor Centralnej
   Komisji Egzaminacyjnej


   ZGŁOSZENIE BŁĘDU W TREŚCI ZADANIA 11

   W ARKUSZU EGZAMINACYJNYM EGZAMINU MATURALNEGO
   Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
   PRZEPROWADZONEGO W MAJU 2007 R.


   Zgłaszam Panu Dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej błąd w
   treści zadania 11 w arkuszu egzaminacyjnym egzaminu maturalnego z wiedzy o
   społeczeństwie na poziomie rozszerzonym przeprowadzonego w maju 2007 r.

   Centralna Komisja Egzaminacyjna źle sformułowała treść zadania 11,
   przez co osoba, która wnikliwie czytała treść zadania, nie mogła udzielić
   poprawnej odpowiedzi.

   Polecenie do zadania 11 brzmi: „Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli
   nazwy opisanych regionalnych inicjatyw integracji i współpracy
   międzynarodowej”. Punkt 3 ma następujące brzmienie: „3. Utworzona w 1992 r.
   przez Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę,
   Rosję, Szwecję i Komisję Europejską m.in. w celu współpracy w dziedzinie
   ochrony środowiska, kultury, turystyki, edukacji, transportu i łączności”.

   Według przykładowych rozwiązań zamieszczonych na stronie internetowej
   Centralnej Komisji Egzaminacyjnej prawidłowa odpowiedź w punkcie 3 to „Rada
   Państw Morza Bałtyckiego”.

   Błąd zawarty jest w umieszczonym w treści zadania opisie, który ma
   definiować Radę Państw Morza Bałtyckiego. Zgodnie z treścią zadania jest to
   regionalna inicjatywa integracji i współpracy międzynarodowej „utworzona w
   1992 r. przez Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię,
   Polskę, Rosję, Szwecję i Komisję Europejską” – co jest stwierdzeniem błędnym.

   W rzeczywistości Rada Państw Morza Bałtyckiego została utworzona w
   1992 r. przez Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię,
   Polskę, Rosję i Szwecję – ale nie przez Komisję Europejską.

   Rada Państw Morza Bałtyckiego została utworzona na konferencji w
   Kopenhadze w dniach 5-6 marca 1992 r., w której wzięli udział ministrowie
   spraw zagranicznych wszystkich wymienionych państw. W konferencji wziął udział
   także przedstawiciel Komisji Europejskiej, ale jedynie w charakterze
   obserwatora i z głosem doradczym. Aktu utworzenia Rady Państw Morza
   Bałtyckiego dokonali wyłącznie ministrowie spraw zagranicznych jako
   przedstawiciele państw. Komisji Europejskiej nadano następnie status
   członka-obserwatora w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, ale jej przedstawiciel
   zgodnie z treścią podpisanego dokumentu nie był jednym z podmiotów
   powołujących do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego, lecz tylko jako
   obserwator uczestniczył w konferencji w Kopenhadze.

   Tak więc Rada Państw Morza Bałtyckiego została utworzona w 1992 r. przez
   Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Rosję i
   Szwecję. W treści zadania napisano natomiast wyraźnie, że zdający ma podać
   nazwę organizacji utworzonej przez te państwa i Komisję Europejską. Ponieważ
   taka organizacja międzynarodowa nie istnieje, w zadaniu nie można było
   udzielić poprawnej odpowiedzi.

   Na potwierdzenie moich słów cytuję fragmenty wspólnej Deklaracji Ministrów
   Spraw Zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec,
   Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji podpisanej podczas konferencji ministrów
   spraw zagranicznych Państw Bałtyckich w Kopenhadze w dniach 5-6 marca 1992 r.

   - Deklaracja, pkt I: „Ministrowie Spraw Zagranicznych Danii, Estonii,
   Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji oraz
   przedstawiciel Komisji Europejskiej spotkali się w Kopenhadze
   5-6 marca 1992 r. (...)”

   - Deklaracja, pkt II: „Ministrowie, w ramach działań regionalnych,
   postanowili powołać «Radę Państw Morza Bałtyckiego», której celem będzie
   popieranie nowych idei, związanych ze współpracą, przy jednoczesnym zachowaniu
   bliskich stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (...)”.

   - Załącznik do Deklaracji, pkt 1: „W czasie spotkania z udziałem
   przedstawiciela Komisji Europejskiej, jakie miało miejsce w Kopenhadze w
   dniach 5-6 marca 1992 r., Ministrowie Spraw Zagranicznych Danii, Estonii,
   Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji
   postanowili powołać Radę Państw Morza Bałtyckiego, co zostało udokumentowane
   we wspólnym oświadczeniu ze spotkania”.

   Z zacytowanych fragmentów Deklaracji wynika jednoznacznie, że przedstawiciel
   Komisji Europejskiej tylko uczestniczył we wspólnym spotkaniu, natomiast samą
   decyzję o powołaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego podjęli wyłącznie sami
   ministrowie spraw zagranicznych reprezentujący wszystkie wymienione państwa.

   Syn mój jako zdający w dniu 8 maja 2007 r. egzamin maturalny z wiedzy
   o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, początkowo pobieżnie czytając treść
   zadania 11, miał na myśli Radę Państw Morza Bałtyckiego. Jednak po wnikliwym
   przeczytaniu treści zadania uznał, że na pewno nie jest to Rada Państw Morza
   Bałtyckiego, ponieważ nie została ona utworzona przez Komisję Europejską, lecz
   wyłącznie przez wszystkie wymienione w zadaniu państwa. W związku z tym
   zastanawiał się nad inną organizacją utworzoną przez wymienione państwa i
   Komisję Europejską, ale ponieważ taka nie istnieje, nie mógł udzielić na to
   pytanie odpowiedzi. Teraz czytając odpowiedzi do zadania 11 opublikowane na
   stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dowiedział się, że miał
   tutaj wpisać Radę Państw Morza Bałtyckiego, chociaż nie odpowiada ona
   przedstawionej w zadaniu definicji. Z powodu nieprawidłowego sformułowania
   • Gość: dyskutant007 Re: Błędy w arkuszu WOS! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.07, 18:38
    [dokończenie pisma]

    ...treści zadania, otrzyma za to zadanie zero punktów i obniży to jego wynik
    egzaminu maturalnego.

    W związku z błędem w treści zadania 11 w arkuszu egzaminacyjnym egzaminu
    maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, zwracam się z
    prośbą do Pana Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
    o podjęcie decyzji w sprawie przyznania 2 punktów za zadanie 11 wszystkim osobom
    zdającym w obecnej sesji egzaminacyjnej egzamin maturalny z wiedzy o
    społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.


    Z poważaniem
   • lek_na_sraczke Re: Błędy w arkuszu WOS! 11.05.07, 19:06
    I co ja mogę o tym powiedzieć? Podziwiam dyskutanta007 za upór w dążeniu do
    celu i za fakt, że walczy dla nas o aż dwa punkty za całe zadanko! A ta babka z
    CKE odpowiedziała w ogóle nie na temat. Przydałby jej się test typu czytanie ze
    zrozumieniem.
  • dyskutant007 Re: Błędy w arkuszu WOS! 11.05.07, 18:57
   www.zbiordokumentow.pl/1992/1/9.html
   Na powyższej stronie mamy możliwość sprawdzić u źródła. Wszelkie tłumaczenia
   pani z Wydziału Matur, że gdzieś na stronie MSWiA jest napisane inaczej, tracą
   całkowicie sens w obliczu miażdżącego argumentu, jakim jest oficjalny tekst
   Deklaracji Ministrów Spraw Zagranicznych podpisanej w Kopenhadze w 1992 r. (do
   przeczytania powyżej). W dokumencie tym wyraźnie napisane jest, że to wyłącznie
   Ministrowie w imieniu Państw Bałtyckich utworzyli Radę Państw Morza Bałtyckiego,
   a przedstawiciel Komisji Europejskiej jedynie uczestniczył w ich spotkaniu z
   głosem doradczym (nie podjął razem z ministrami decyzji o utworzeniu Rady). W
   zadaniu 11 natomiast wyraźnie napisane mamy, że należy podać organ utworzony
   przez wymienione państwa i Komisję Europejską.

   Zostało napisane w tej sprawie zgłoszenie błędu do Dyrektora CKE Pana Marka
   Legutko. Odpisała na e-maila wszystkim osobom zgłaszającym ten błąd Kierownik
   Wydziału Matur Barbara Czarnecka-Cicha.

   Oto treść maila, jaki otrzymaliśmy w tej sprawie od Kierownika Wydziału Matur:

   ======= ODPOWIEDŹ WYDZIAŁU MATUR ========

   Szanowna Pani,

   Nie mogę niestety zgodzić się z Pani zastrzeżeniami dotyczącymi zadania 11 w
   arkuszu maturalnym z wiedzy o społeczeństwie.
   Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
   www.mswia.gov.pl/wai/pl/206/166/ możemy przeczytać:

   "Rada Państw Morza Bałtyckiego (z siedzibą w Sztokholmie) została powołana 6
   marca 1992r jako ogólnoregionalne forum współpracy i koordynacji między
   państwami Morza Bałtyckiego. Radę utworzono w Kopenhadze, podczas spotkania
   ministrów spraw zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec,
   Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej.
   Celem Rady jest popieranie nowych idei związanych ze współpracą przy
   jednoczesnym zachowaniu bliskich stosunków z innymi państwami i organizacjami
   międzynarodowymi. Podstawy funkcjonowania RPMB określają: Deklaracja Konferencji
   Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Morza Bałtyckiego i Zakres Działania Rady
   Państw Morza Bałtyckiego.

   Współpraca między krajami Morza Bałtyckiego dotyczy:
   – pomocy dla nowych instytucji demokratycznych,
   – pomocy gospodarcza i techniczna,
   – zagadnień humanitarnych i zdrowotnych,
   – ochrony środowiska naturalnego i współpracy w zakresie energetyki,
   – kultury, edukacji , turystyki i wymiany informacji,
   – transportu i łączności.

   Członkami RPMB są kraje zaproszone na konferencję w Kopenhadze oraz Islandia (od
   1993 r.) i Komisja Europejska. Ze względu na zainteresowanie państw
   nieczłonkowskich wprowadzono status: specjalnego uczestnika, obserwatora oraz
   gościa. Państwa posiadające taki status nie biorą udziału w procesie decyzyjnym
   Rady. Od czerwca 1999r. status obserwatora przyznano: Francji, USA, Ukrainie,
   Wielkiej Brytanii. Status specjalnego uczestnika mają: Konferencja Parlamentarna
   do spraw Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego, Bałtycka Konferencja
   Współpracy Subregionalnej, Związek Miast Bałtyckich.

   Dlatego zadanie to będzie oceniane zgodnie z kryteriami przyjętymi przez
   ekspertów i zatwierdzonymi przez recenzentów akademickich.

   Z poważaniem,

   Barbara Czarnecka-Cicha
   Kierownik Wydziału Matur CKE

   ==========================================
   Pismo to jest moim zdaniem śmieszne w obliczu argumentów przedstawionych przeze
   mnie w moim wcześniejszym piśmie, które były jednoznacznymi cytatami z rzeczonej
   Deklaracji Ministrów Spraw Zagranicznych tzn. miały one moc prawną. Czy zatem
   artykuł na stronie MSWiA jest ważniejszy dla CKE niż treść dokumentu o
   utworzeniu Rady Państw Moża Bałtyckiego? Nawiasem mówiąc w tekście na stronie
   MSWiA, na który powołuje się pani z CKE nie ma wzmianki o tym, jakoby Komisja
   Europejska była współzałożycielem Rady w 1992 r. (a o tym jest jednoznacznie
   mowa w zadaniu egzaminacyjnym). Tak że powoływanie się przez Panią Kierownik na
   ten tekst na stronie MSWiA nic nie wnosi do sprawy i tylko uświadamia nam, że
   CKE nie ma argumentów na udowodnienie swojej tezy o braku błędów w zadaniu.

   Oto pismo, jakie zostało skierowane dzisiaj do Wydziału Matur CKE w odpowiedzi
   na ich powyższy e-mail.

   ===== MOJA ODPOWIEDŹ NA E-MAIL WYDZIAŁU MATUR =======

   Pani
   Barbara Czarnecka-Cicha

   Kierownik Wydziału Matur
   Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


   W odpowiedzi na Pani e-mail z dnia 11 maja 2007 r. chciałabym zauważyć, że
   artykuły zamieszczone na stronach interenetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
   i Administracji nie pełnią w Polscę roli równorzędnej z aktami prawnymi.

   Niemniej jednak w samym tekście na stronie MSWiA nie ma mowy o tym, że Komisja
   Europejska wspólnie z Państwami Bałtyckimi utworzyła Radę Państw Morza
   Bałtyckiego. Przedstawiciel Komisji Europejskiej tylko uczestniczył w spotkaniu
   ministrów, na którym to wyłącznie ministrowie jako przedstawiciele Państw
   Bałtyckich podjęli decyzję o podpisaniu Deklaracji w sprawie utworzenia Rady
   Państw Morza Bałtyckiego. W tekście ze strony MSWiA jest też informacja, że
   Komisja Europejska jest członkiem Rady Państw Morza Bałtyckiego, ale jak wynika
   z aktu prawnego ("Deklaracja Ministrów...") - Komisja Europejska podobnie jak
   Islandia mimo tego, że są członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, nie były
   współzałożycielami Rady Państw Morza Bałtyckiego. Tym samym definicja Rady
   zawarta w treści zadania 11 zawiera ewidentny błąd - ponieważ mówi
   jednoznacznie, że inicjatywa ta była utworzona w 1992 r. przez Radę Państw Morza
   Bałtyckiego. Natomiast zgodnie z prawdą Komisja Europejska nie była członkiem
   założycielem Rady, czyli nie utworzyła razem z Państwami Bałtyckimi organu o
   nazwie Rada Państw Morza Bałtyckiego.

   Niżej przedstawiam oryginalne cytaty z dokumentu o mocy prawnej wydanego przez
   Ministrów Państw Bałtyckich podczas konferencji w Kopenhadze w 1992 r. -
   wspólnej Deklaracji Ministrów Spraw Zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii,
   Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji podpisanej podczas
   konferencji ministrów spraw zagranicznych Państw Bałtyckich w Kopenhadze w
   dniach 5-6 marca 1992 r.   - Deklaracja, pkt I: „Ministrowie Spraw Zagranicznych Danii, Estonii,
   Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji oraz
   przedstawiciel Komisji Europejskiej spotkali się w Kopenhadze
   5-6 marca 1992 r. (...)”

   - Deklaracja, pkt II: „Ministrowie, w ramach działań regionalnych,
   postanowili powołać «Radę Państw Morza Bałtyckiego», której celem będzie
   popieranie nowych idei, związanych ze współpracą, przy jednoczesnym zachowaniu
   bliskich stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (...)”.

   - Załącznik do Deklaracji, pkt 1: „W czasie spotkania z udziałem
   przedstawiciela Komisji Europejskiej, jakie miało miejsce w Kopenhadze w dniach
   5-6 marca 1992 r., Ministrowie Spraw Zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii,
   Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji postanowili powołać
   Radę Państw Morza Bałtyckiego, co zostało udokumentowane we wspólnym
   oświadczeniu ze spotkania”.   Z zacytowanych fragmentów Deklaracji wynika jednoznacznie, że przedstawiciel
   Komisji Europejskiej tylko uczestniczył we wspólnym spotkaniu, natomiast samą
   decyzję o powołaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego podjęli wyłącznie sami
   ministrowie spraw zagranicznych reprezentujący wszystkie wymienione państwa.

   Uczniowie wnikliwie czytający treść zadania (chociaż często doskonale
   znali okoliczności utworzenia Rady Państw Morza Bałtyckiego) zostawili w tym
   zadaniu puste pole przy błędnej definicji, ponieważ taka inicjatywa jak opisana
   w zadaniu po prostu nie istnieje. Za tą odpowiedź niestety mają teraz otrzymać
   zero punktów,
   • dyskutant007 Re: Błędy w arkuszu WOS! 11.05.07, 18:58
    [dokończenie]

    ... mimo że wina leży tutaj ewidentnie po stronie układającego treść zadania.

    W związku z błędem w treści zadania 11 w arkuszu egzaminacyjnym egzaminu
    maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, zwracam się z
    prośbą do Pana Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
    o podjęcie decyzji w sprawie przyznania 2 punktów za zadanie 11 wszystkim osobom
    zdającym w obecnej sesji egzaminacyjnej egzamin maturalny z wiedzy o
    społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.


    Z poważaniem

    ======================================

    Dla mało zorientowanych w temacie przesyłam niżej też treść mojego pierwszego
    pisma do CKE w tej sprawie:


    ============ PISMO DO CKE ================

    Pan
    Marek Legutko

    Dyrektor Centralnej
    Komisji Egzaminacyjnej    ZGŁOSZENIE BŁĘDU W TREŚCI ZADANIA 11
    W ARKUSZU EGZAMINACYJNYM EGZAMINU MATURALNEGO

    Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

    PRZEPROWADZONEGO W MAJU 2007 R.


    Zgłaszam Panu Dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej błąd w
    treści zadania 11 w arkuszu egzaminacyjnym egzaminu maturalnego z wiedzy o
    społeczeństwie na poziomie rozszerzonym przeprowadzonego w maju 2007 r.

    Centralna Komisja Egzaminacyjna źle sformułowała treść zadania 11,
    przez co osoba, która wnikliwie czytała treść zadania, nie mogła udzielić
    poprawnej odpowiedzi.

    Polecenie do zadania 11 brzmi: „Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli
    nazwy opisanych regionalnych inicjatyw integracji i współpracy międzynarodowej”.
    Punkt 3 ma następujące brzmienie: „3. Utworzona w 1992 r. przez Danię, Estonię,
    Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Rosję, Szwecję i Komisję
    Europejską m.in. w celu współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, kultury,
    turystyki, edukacji, transportu i łączności”.

    Według przykładowych rozwiązań zamieszczonych na stronie internetowej
    Centralnej Komisji Egzaminacyjnej prawidłowa odpowiedź w punkcie 3 to „Rada
    Państw Morza Bałtyckiego”.

    Błąd zawarty jest w umieszczonym w treści zadania opisie, który ma
    definiować Radę Państw Morza Bałtyckiego. Zgodnie z treścią zadania jest to
    regionalna inicjatywa integracji i współpracy międzynarodowej „utworzona w 1992
    r. przez Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę,
    Rosję, Szwecję i Komisję Europejską” – co jest stwierdzeniem błędnym.

    W rzeczywistości Rada Państw Morza Bałtyckiego została utworzona w 1992
    r. przez Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę,
    Rosję i Szwecję – ale nie przez Komisję Europejską.

    Rada Państw Morza Bałtyckiego została utworzona na konferencji w
    Kopenhadze w dniach 5-6 marca 1992 r., w której wzięli udział ministrowie spraw
    zagranicznych wszystkich wymienionych państw. W konferencji wziął udział także
    przedstawiciel Komisji Europejskiej, ale jedynie w charakterze obserwatora i z
    głosem doradczym. Aktu utworzenia Rady Państw Morza Bałtyckiego dokonali
    wyłącznie ministrowie spraw zagranicznych jako przedstawiciele państw. Komisji
    Europejskiej nadano następnie status członka-obserwatora w Radzie Państw Morza
    Bałtyckiego, ale jej przedstawiciel zgodnie z treścią podpisanego dokumentu nie
    był jednym z podmiotów powołujących do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego, lecz
    tylko jako obserwator uczestniczył w konferencji w Kopenhadze.

    Tak więc Rada Państw Morza Bałtyckiego została utworzona w 1992 r. przez Danię,
    Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Rosję i Szwecję. W
    treści zadania napisano natomiast wyraźnie, że zdający ma podać nazwę
    organizacji utworzonej przez te państwa i Komisję Europejską. Ponieważ taka
    organizacja międzynarodowa nie istnieje, w zadaniu nie można było udzielić
    poprawnej odpowiedzi.

    Na potwierdzenie moich słów cytuję fragmenty wspólnej Deklaracji Ministrów Spraw
    Zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii,
    Polski, Rosji i Szwecji podpisanej podczas konferencji ministrów spraw
    zagranicznych Państw Bałtyckich w Kopenhadze w dniach 5-6 marca 1992 r.    - Deklaracja, pkt I: „Ministrowie Spraw Zagranicznych Danii, Estonii,
    Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji oraz
    przedstawiciel Komisji Europejskiej spotkali się w Kopenhadze
    5-6 marca 1992 r. (...)”

    - Deklaracja, pkt II: „Ministrowie, w ramach działań regionalnych,
    postanowili powołać «Radę Państw Morza Bałtyckiego», której celem będzie
    popieranie nowych idei, związanych ze współpracą, przy jednoczesnym zachowaniu
    bliskich stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (...)”.

    - Załącznik do Deklaracji, pkt 1: „W czasie spotkania z udziałem
    przedstawiciela Komisji Europejskiej, jakie miało miejsce w Kopenhadze w dniach
    5-6 marca 1992 r., Ministrowie Spraw Zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii,
    Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji postanowili powołać
    Radę Państw Morza Bałtyckiego, co zostało udokumentowane we wspólnym
    oświadczeniu ze spotkania”.    Z zacytowanych fragmentów Deklaracji wynika jednoznacznie, że przedstawiciel
    Komisji Europejskiej tylko uczestniczył we wspólnym spotkaniu, natomiast samą
    decyzję o powołaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego podjęli wyłącznie sami
    ministrowie spraw zagranicznych reprezentujący wszystkie wymienione państwa.

    Syn mój jako zdający w dniu 8 maja 2007 r. egzamin maturalny z wiedzy o
    społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, początkowo pobieżnie czytając treść
    zadania 11, miał na myśli Radę Państw Morza Bałtyckiego. Jednak po wnikliwym
    przeczytaniu treści zadania uznał, że na pewno nie jest to Rada Państw Morza
    Bałtyckiego, ponieważ nie została ona utworzona przez Komisję Europejską, lecz
    wyłącznie przez wszystkie wymienione w zadaniu państwa. W związku z tym
    zastanawiał się nad inną organizacją utworzoną przez wymienione państwa i
    Komisję Europejską, ale ponieważ taka nie istnieje, nie mógł udzielić na to
    pytanie odpowiedzi. Teraz czytając odpowiedzi do zadania 11 opublikowane na
    stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dowiedział się, że miał
    tutaj wpisać Radę Państw Morza Bałtyckiego, chociaż nie odpowiada ona
    przedstawionej w zadaniu definicji. Z powodu nieprawidłowego sformułowania
    treści zadania, otrzyma za to zadanie zero punktów i obniży to jego wynik
    egzaminu maturalnego.

    W związku z błędem w treści zadania 11 w arkuszu egzaminacyjnym egzaminu
    maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, zwracam się z
    prośbą do Pana Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
    o podjęcie decyzji w sprawie przyznania 2 punktów za zadanie 11 wszystkim osobom
    zdającym w obecnej sesji egzaminacyjnej egzamin maturalny z wiedzy o
    społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

    Z poważaniem

    ========================================


    Dzwoniono też do Sekretariatu Pana Dyrektora CKE Marka Legutko w tej sprawie,
    ale pani z sekretariatu powiedziała, że Pan Dyrektor takimi sprawami się nie
    zajmuje.

    Proszę zatem wszystkich o pisanie protestów w tej samej sprawie do CKE.

    Pisać należy na następujące adresy:

    egzamin4@cke.edu.pl (Pani Kierownik Wydziału Matur CKE)
    wos@cke.edu.pl (Pracownik CKE odpowiedzialny za maturę z WOS-u)
    matura@cke.edu.pl (Sekretariat Wydziału Matur CKE)
    ckesekr@cke.edu.pl (Sekretariat Dyrektora CKE Pana Marka Legutko)
    marek.legutko@cke.edu.pl (osobisty e-mail Dyrektora CKE Pana Marka Legutko)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka