Dodaj do ulubionych

strój góralski

27.01.05, 19:48
Czy ktoś może napisać jak w gwarze góralskiej nazywają się poszczególne
części stroju góralskiego?
Obserwuj wątek
  • ciupazka Re: strój góralski 28.01.05, 16:28
   Tu mos cosik o tym!

   www.nt.nowotarski.pl/index.php?id=2
   • Gość: jessyk Re: strój góralski IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 28.01.05, 18:25
    Cy wiycie skąd wziyna siy góralsko moda
    urodziyła jom nasa śleboda
    niós jom ze śniygym wiater spod holi
    i zakorzyniył w sercak góroli

    górol jak oreł góry rod widzi
    przy wolnyk kwilak rod po nik chodzi
    mo biołom kosule do śniega podobnom
    spinanom pod garłem spinkom ozdobnom

    bukowe portki z parzenicami
    na nogak kiyrpce ze rzemiyniami
    kiedy na polu zimny wiater ducho
    zdobi górola wysywano cucha

    corny kapelus na głowie nosi
    jako se downo nosiył Janosik
    mo orle pióro za kapelusem
    w piersiak prowdziwom góralskom duse

    Nie ozmazanom, ba twardom jak skole
    bo twarde zycie majom górole
    musom paść owce, choć pierany bijom
    pilnujom ik w nocy, choć wilki wyjom

    Górolki tyz siy piykniy ubiyrajom
    cyrwone gorsety cudniy wysywajom
    kozdo mo kosule haftowanom biołom
    a we warkocak mo stązke cyrwonom

    Mo dwa warkoce przy potylicy
    zawse w syrokiyj chodzi spodnicy
    na karku zaś nosi cyrwone korole
    coby jom radzi widzieli górole

    Zaś góralskie nuty momy od holnioka
    i od sumu wody bystrego potoka
    a góralskie śpiywki w tyn sposób siy rodzom
    kiedy se juhasi za owcami chodzom

    I góralski toniec tyz tak siy urodziył
    Kiedy se Janicek poza bućki chodziył
    to se ku Giewontu co kwile spoziyroł
    ozwodnom nozkami drobniućko przebiyroł

    Górole przy tońcu zbyrcom ciupagami
    jako holny wiater kie piere smrekami
    nolepiyj byściy siy przekonali sami
    kiebyście tońcyli i śpiywali s nami

    (fragment wiersza Franciszka Sikonia)    • ciupazka Re: strój góralski 28.01.05, 20:49
     Jessyk! Od takiyj piyknie ubranyj dziywecki to wara Wom Dunajcanie!Hej!
     wara!. Znos tyn śpiywke( muzka i słowa Andrzeja Knapczyka -Ducha): " Hej! wara
     wom Dunajcanie!" O takie piyknie ubrane, do tego bogate dziywki to ino bitka
     była.

     Hej! Wara wom Dunajcanie od dziywcyny wara,
     By sie na wos skóra nie padała.
     Nie popuścim tyj dziywcyny skoda nawet godać,
     choć nie bedzie skora na nos padać.

     Ej, zagrojciez nom Duchowie na nucicke i nom,
     potońcymy z tom swarnom dziywcynom.
     I tańcujom Dunajcanie z tom dziywcynom swarnom,
     Cichowianie z ciupagami garnom.

     Hej! Zawrzała strasno bitka, fyrcy krew i ciało...
     dziywce płacąc, ocka wyciyrało.
     Porubali Cichowianie -ej, za w imie ojca
     śwarnyk chłopców z Cornego Dunajca.

     Lezom trupy- karcma jakby rana...
     Cichowianie tańcujom do rania.
     Przysły pote nad raniućkiem- ej, z miasta ziandary,
     brali, kuli Cichowianów, ustawiali w pary,
     Dunajcanów kładli zaś na mary.

     Pognali ik w miasto sądzić - w Wiśnic na męcarnie,
     a dziywcyna w rzyce ginie marnie.

     Tak sie chłopcy o dziywcyne ciupagami zbiyli,
     pięciu padło od ciupagi, trzók zaś powiysili,
     reśta w lochak na Wiśnicu zgniyli.
     Hej!
     • dunajec1 Re: strój góralski 28.01.05, 23:48
      Nic dodac, nic ujac.
      • ciupazka Re: strój góralski, zolezy, zolezy... 29.01.05, 02:37
       dunajec1 napisał:

       > Nic dodać, nic ująć.

       I tu sie nie zgodze z Tobom, dunajec1, a cemu? Bo trza nom dodać, ze strój
       góralski róźni się w zolezności z jakim górolym momy do cyniynio, nie inacyj.
       I ni mozno se tak lekućko uogólniać, ba trza se o tym pocytać i to nie mało,
       haj.
       Przecie momy:

       górali śląskik,
       górali czadeckik,
       górali żywieckik,
       górali babiogórskik
       gorali orawskik
       górali spiskik
       górali pienińskik
       gorali zagórzańskik
       gorali łąckik,
       górali nadpopradzkik,
       górali podhalański

       I co? Powiycie mi, ze syćka jednakowo chodzom ubrani, he?
       Telo.Pozdr.
       • Gość: Ciupazka Re: strój góralski i inkse skarby Podhala.. IP: *.it-net.pl 29.01.05, 02:57
        Skarby Podhala:

        www.nt.nowotarski.pl/index.php?id=6&rozdzial=Skarby&strona=
        • kuulka Re: strój góralski i inkse skarby Podhala.. 29.01.05, 11:21

       • ciupazka Re: strój góralski zolezy...od somsiada.... 22.02.05, 08:47
        A nasi somsiedzi to:


        www.ziemia-jasielska.gal.pl/1.html
    • kuulka Re: strój góralski 29.01.05, 10:53
     Moi bracia Podtatrzanie - same pany, same panie,
     rzodko kiedy oko moje doźre downe ojców stroje,
     dziewki w płosce powłaziły, portek z kręplin nakupiły,
     chłopcy wleźli w anielany, no i pany, same pany.

     jo tyz przy tym wielgo pani, bo mom suknie z ogonami

     Ale mnie to syćko złości, ludzie, weźmy sie do gorzci!
     otwierojmy downe skrzynie, nasej mamy gospodynie,
     tam spodnice, smatki, sole, barankule i korole,
     przy korolach złoty medol, dziś na niego krowe przedoj

     I gorsecik wysywany, złotom nitkom bryzowany,
     i kyrpcoski z nowłokami z bielućkimi onuckami,
     serdok z perskim dookoła - cy bych się go włozyć boła?
     kie wdziejemy takie stroje, odnowimy wnet Podhole.

     Lesce nom zadudniom basy - wróciły sie downe casy.

     Zofia Graca.

     A tak właściwie to co tao jest "serdok z perskim dookoła"?
     • Gość: Ciupazka Re: strój góralski IP: *.it-net.pl 29.01.05, 12:03
      Nei tak jedyn za drugim to samo w koło Wojtek przepisujom i sie
      autoryzujom....Hehe...Serdok z perskim- tp serdol obsyty perskim barankiem
      dlo ozdoby wokoło - tako syrso lamówka i piykno srebrzysto, abo corno
      karakułowo.Bees na Podholu to sie przyjrzyj babom, abo chłopom w serdokak.
      Teroz troske inkso moda na te ozdóbki przy serdokak.
      Telo.Pozdr,
      • Gość: jessyk Re: strój góralski IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 13:30
       A mnie roz jeden ucony pon w Krakowie pedzioł, ze górolki nie som patriotkami,
       bo ni majom nic polskiego na sobie.
       Bo tak:
       korole z koralowca - Australia
       tybyty z Tybetu
       korolicki do gorsetów tyz skądsik nie z Polski - hamarykańskie heba. Jedynie to
       co pod spodem - polskie, fartuchy i kosule haftowane. Ale tako jest góralsko
       dusa. Dyć bocymy jako to za Miymców godali górolom. Góralu jakiż z was Polak,
       kiedy portki mocie góralskie. Coz tego, ze portki góralskie, kie to co w
       portkak polskie.
       • ciupazka Re: strój góralski 04.03.05, 13:47
        Nie strój zdobi cłeka, ba to co mo we nuku , odzionko nawet kie bylo ino
        zgrzebne, tyz o nicym nie świadcyło, a downo stroje ludowe były barz
        skromne, hale i tu moda włazła. Na to ni ma rady.
        • Gość: jessyk Re: strój góralski IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 15:45
         Babskie paradne ubranie wziyno sie z tego, ze zbójnicy brali przewożnie kupcom,
         ftorzy przejyzdzali ślakiem bez Tatry? z Włoch,a potem te zrabowane np.korole i
         zwoje materiału na spodnice (tybyt) darowali swoim kochankom. Miara na spodnice
         była od buka do buka. Cy fto wiy co na tyn temat?
         • ciupazka Re: strój góralski - długość spodnicy 04.03.05, 17:01
          A wies jessyk, ze spodnice góralskom syje sie z trzók syrzyn? To sie
          znacy z trzók długości materiału, ftoro dlo kozdyj baby bee troske inksi,
          zolezy to od tego kieło długasno baba, hehe. Musi sie jyj fajnie marscyć,
          coby nawet kie przydzie, sować brzusek, nej wte, kie idęcy rzycopm
          ( biedrami) kręci, coby jakiego siuhaja chycić w myśl zasady:

          "tako sie mi podobo,
          co syrokie krzyze mo,
          a na plecak wysycie,
          tako sie mi słysycie!"

          Znos tom śpiywke nasom, he?

          A teroz kie spodnice syjom prawie jaze do kostek(takie jako downo), to
          rzeczywiście trza na niom "od buka do buka".
          A co to znacy ? Nei przecie drzewo ni moze rosnąć blisko drzewa, co
          nojmniyj odległość między drzewami musi być 2,5 - do 3 metrów. Cobyś
          wiedziała, kie Twój syn bee musioł drzewo zasadzić. Wies, ze chłop musi
          wybudować dom, spłodzić siuhaja i zasadzić drzewo, wtej je jest chłop!

          Telo.Pozdr.
          • Gość: jessyk Re: strój góralski - długość spodnicy IP: *.bialy-dunajec.sdi.tpnet.pl 04.03.05, 18:31
           To tak jak taki stary dziadek godoł do babki : chałpe zek postawiył, drzewo zek
           posadziył, ale co to jo mioł jesce zrobić?
           • ciupazka Re: strój góralski - o dziadku...Bargliku... 04.03.05, 19:40
            To dobrze, ze se jesce zbocył...hehe jako to śpiywoł Zdzisio Barglik?

            " Choć na karku ósmy krzyzyk,
            Jesce mi sie włos nmie śniyzy,
            Jesce w rynkak tako krzepa
            Co sie z młodym moge siepać.

            Choć na karku ósmy krzyzyk,
            Jescek bystry, jescek chyzy
            Jesce w nogak tako krzepa,
            Co skry z dyli moge krzesać.

            Choć na karku ósmy krzyzyk,
            Gymba mi sie do bab scyrzy,
            Jesce we mnie tako krzepa,
            Co spód gro mi jak fortepian.

            Choć na karku ósmy krzyzyk,
            Nie wylywom za kołniyrzyk,
            Choć wte słabnie we mnie krzepa;
            Cóś mnom prasko po wertepak.

            "Ósmy krzyzyk" autor: Zdzisław Barglik ze Skawy.

            Piykno ta śpiywka dziadków, wiiidzis kielo on jesce moze, hehe...
            Telo.Pozdr.

            • ciupazka Re: strój góralski 27.04.05, 22:01
             Ryktować dziywecki stroje góralskie ze skrzynie, bo na majówke trza sie bedzie
             piyknie pozbiyrać i poparadzić, haj! Jo swój tyz wyciągom. Do uwidzynio!
             • ciupazka Re: strój góralski 04.08.05, 20:06
              Zaś trza przyryktować sie na msze świętom Tiscnerowskom na Turbaczy ,
              zawse w piyrsom niedziele siyrpnia, a pote na odpust do Ludźmiyrza ( 15
              siyrpnia Matki Boskiyj Zielnej). Fto fce stroje widzieć, niek tam pojedzie
              blisko Nowego Targu i worce ucestnicyć w urocystyj mszy góralskiyj.
              • ciupazka Re: strój góralski tyz sie zmynio... 05.08.05, 11:11
               Tu mocie piyknie wyubiyranyk w stroje góralskie nase dziewcęta i nasyk
               krzesnojców, parobków podcos wyboru nośwarniyjsyj górolecki w Biołym Dunajcu
               wedle ostatniyj mody, bo i tu sie moda zmiynio, kie pojrzycie na stare
               fotografie górola w jednym tu ze zamiesconyk wątków to sami dopatrzycie
               sie róźnicy:


               www.watra.pl/rozne/nojsworniejso2005/index.html
               • ciupazka Re: strój góralski tyz sie zmynio... 05.08.05, 11:15
                Co mnie tknyno, ze na tyk staryk fotografiach ni ma bob, telo były w
                niełasce u górola? Moze nie telo u górola , ino u tyk, ftorzy
                fotografowali...


                tatry-old.prv.pl/
                • ciupazka Re: strój góralski mocie tu zebrane..w artykule. 20.08.05, 18:01
                 W artykule wykorzystano materiały z przygotowywanej przez dr Stanisławę Staszel
                 pracy w ramach projektu "Śladami góralskiej mody" realizowanego przez Gminny
                 Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku.

                 "Fenomen góralskiego odzienia"(ECZ) "Strój góralski" co trza tłumacyć:Kosula
                 blisko ciału i sercu.. Nie dodała pani redaktor, ze górola Tatrzańskiego!

                 Górale ubierają się tradycyjnie nie tylko "na pokaz", ale także z wewnętrznej
                 potrzeby.
                 Ceper przyjeżdża na Podhale, żeby zobaczyć cudowne tatrzańskie krajobrazy i
                 zdobyć górskie szlaki. To jednak nie jedyne piękno, które go urzeka. Wrażenie
                 na nim robi zwykły człowiek, góral, który spaceruje ulicami np. Zakopanego w
                 pięknym regionalnym stroju, tak po prostu, bo idzie do kościoła lub akurat ma
                 swoje rodzinne święto. To może zdarzyć się tylko tu, pod Tatrami.

                 To nie są przebieranki

                 - Strój podhalański nie tylko nie zaniknął, ale nadal rozwija się i zmienia -
                 dowodzi Stanisława Staszel, pracownik naukowy Instytutu Etnologii i
                 Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Podhalanie chętnie
                 przywdziewają swoje góralskie ubranie, które towarzyszy im nie tylko w czasie
                 uroczystości regionalnych i imprez folklorystycznych, ale także w ważnych
                 chwilach życiowych. Górale cenią swój strój, z którym łączą określone wartości
                 i emocje. Zakładają go nie tylko na pokaz, by zademonstrować swoją góralskość,
                 ale także z wewnętrznej potrzeby.

                 Trudno znaleźć takie drugie miejsce w Polsce, gdzie tyle osób ma w swoich
                 szafach regionalne odzienie, i to nie jedno. Często pytani o noszenie
                 tradycyjnego stroju, podkreślają, że to nie jest przebieranie, a ubieranie się
                 po góralsku.

                 Regionalny zawrót głowy

                 Boże Ciało na Podhalu, ale też zwykła niedziela czy inne święto, to momenty, w
                 których regionalne ubranie zakłada się powszechnie. Wtedy przyjezdny turysta ma
                 do czynienia ze swoistym show. W różnorodności noszonych strojów trudno się
                 połapać. Spódnice w kwiaty i gładkie, gorsety lub proste bluzki, cuchy albo
                 czarne marynarki szyte na styl wojskowy. Jak na pokazie mody! Skąd takie
                 bogactwo w stylach? Który strój jest tym tradycyjnym? - Noszone aktualnie
                 stroje nawiązują, ale nie są wiernym odwzorowaniem ornamentyki z przełomu XIX i
                 XX w. Starodawne wzornictwo jest jedynie źródłem inspiracji - twierdzi
                 Stanisława Staszel - chętnie wskazywanym i przywoływanym, co rzadko znajduje
                 potwierdzenie w samej formie współczesnego stroju, często niemającej wiele
                 wspólnego z pierwowzorem. Obecnie różnorodność fasonów, form i motywów
                 zdobniczych, zwłaszcza w stroju kobiecym, jest tak ogromna, że wprawia w
                 zakłopotanie nie tylko obserwatorów z zewnątrz, ale i samych górali.

                 Współczesne, szczególnie kobiece szaleństwo w góralskiej modzie, to tylko
                 kolejny dowód na to, jak naturalnym dla mieszkańca Podhala jest tradycyjne
                 ubranie. Stroju nie odkopuje się w zabytkowych kufrach, nie rekonstruuje na
                 potrzeby zespołu regionalnego. Cały czas "żył" i zmieniał się tak, jak
                 zmieniają się ludzie. To, co widzimy obecnie na ulicach, to wypadkowa tego, jak
                 góralski ubiór przekształcał się z prostego, skromnego odzienia w bardziej
                 szykowny i bogatszy.

                 Od pętelki do parzenicy

                 Kiedyś strój góralski był wykonywany z najzwyklejszych materiałów, takich jak
                 lniane płótno, białe i ciemne sukno, skóry zwierzęce. Na przełomie XVIII i XIX
                 w. (z tego okresu pochodzą pierwsze materiały źródłowe na temat stroju
                 noszonego przez górali) tutejsza ludność była dość uboga. Dopiero gdy zaczęło
                 się jej lepiej powodzić, zwłaszcza na Skalnym Podhalu, choćby dlatego, że
                 zjeżdżali tu letnicy, przyszła ochota na strojenie się. Górale otworzyli się na
                 świat i świat do nich dotarł. Łatwiej było zdobyć fabryczne materiały, można
                 też było podpatrzyć, jak ubierają się inni i zapożyczyć parę pomysłów.

                 Góral z przełomu XVIII i XIX w. zakładał: czarny kapelusz ozdobiony piórkiem,
                 muszelkami lub tasiemką, krótką koszulę z luźnymi rękawami, serdak z jasnych
                 skór, sukienne portki podtrzymywane skórzanym opaskiem oraz kierpce. Jak było
                 zimno, na wierzch miał długą, ze zwykłego ciemnego sukna gunię albo białą
                 cuchę. Zamożniejsi ubierali kożuchy. Całe ubranie było prawie pozbawione
                 ornamentów. Noszono jedynie ozdoby w postaci spinek, mosiężnych łańcuchów i
                 wisiorów z kolorowych szkiełek. Młodego kawalera rozpoznać można było po
                 kolorowej tasiemce, którą przypinał do kapelusza lub serdaka. Pierwsze skromne
                 wyszycia pojawiły się w XIX w. Na spodniach, wzdłuż szwu znalazły się oblamki
                 ze skręconej biało-czerwonej wełny oraz niewielki ornament, dający początek
                 parzenicy, która zaczęła przybierać kształty i rozmiary przypominające te
                 dzisiejsze na początku naszego stulecia. Wprowadzano również ozdabianie okrycia
                 wierzchniego. Dużo zmian przyniosły lata międzywojenne. Wtedy to spodobał się
                 styl miejski i wiele z niego zaczerpnięto. Rezygnowano z kierpca zamieniając je
                 na turystyczne trzewiki, mężczyźni zdejmowali cuchy i zastępowali je czarnymi,
                 granatowymi i zielonymi bluzkami - rodzajem marynarek, wzorowanymi na
                 austriackich mundurach wojskowych. Również białe koszule szyto, podobnie jak
                 miejskie, nakładając na nie czarne kamizelki.

                 Podobnie wygląda historia kobiecego stroju góralskiego, który przeszedł
                 przeobrażenie od ubogiego i skromnego po bogatszy i kształtowany przez mody
                 przynoszone z zewnątrz. Góralka na przełomie XVIII i XIX w. ubierała: koszulę
                 marszczoną wokół szyi z doszytym na dole kawałkiem grubego płótna, gorset
                 spinany z przodu na haftki lub zawiązywany wstążeczką, długą, ponad kostkę suto
                 marszczoną spódnicę oraz zapaskę. W chłodne dni otulała się dużą płócienną
                 chustą lub kożuchem z owczych skór, a na głowę zakładała chustkę wiązaną pod
                 brodą. Na nogi kierpce lub pantofle z sukna. Mężatki miały na głowach zawiązki -
                 podłużne chusty okrywające czoło i wiązane z tyłu na karku. Panny nosiły głowy
                 odsłonięte, a zdobił je zwykle piękny warkocz. Góralki jako biżuterię nosiły
                 naturalne i szklane korale, mosiężne pierścionki i kolorowe wstążki. Kiedy w
                 XIX w. zaczęły pojawiać się materiały fabryczne, popularne stały się
                 jednokolorowe spódnice wykończone na dole trzema tasiemkami. Z mody miejskiej
                 pożyczono katanki, a od przyjeżdżających tu kuracjuszek ubrania dwuczęściowe.
                 Popularne stały się duże wełniane chusty oraz chusty z kaszmiru zdobione
                 frędzlami. Na początku naszego stulecia wkroczyły tybetowe spódnice, zwane
                 później "tybetkami", a na gorsetach pojawiły się stylizowane wzory roślinne
                 wyszywane najpierw czarną, potem złotą nitką i cekinami. Tuż przed pierwszą
                 wojną najmodniejsze góralki zaczęły nosić gorsety z białego, różowego i
                 jasnobłękitnego atłasu, zakładały coraz bardziej urozmaicane szale i chusty.
                 Nowością były też luźne bluzki wcinane w pasie, zapinane z przodu na zatrzaski
                 zwane "wizytkami".

                 W latach międzywojennych góralki zapatrzyły się na "krakowszczyznę" i zmieniły
                 swój strój prawie nie do poznania. Stał się niezwykle kolorowy i bardziej
                 przypominał ten krakowski niż tradycyjny, góralski.

                 - Należy pamiętać, że paradne elementy ubioru nie występowały powszechnie -
                 dodaje Stanisława Staszel. - Podhale w XIX w. było ubogą i zapóźnioną w
                 gospodarczym rozwoju krainą. Miejscowa ludność nierzadko egzystowała na granicy
                 nędzy. Charakter ubioru w tradycyjnej społeczności silnie określony był
                 statusem majątkowym. Jego zróżnicowanie wynikało oprócz tego z pozycji i roli
                 społecznej, grupy wiekowej i lokalnych upodobań.

                 Moda współczesnej ulicy

                 Góralska moda jest wciąż na nowo kreowana. Były już powroty do staroświeckiego
                 stylu, pojawiają się współczesne pomysły, chociażby malowanych gorsetów.
                 Współcześni krawcy z pracowni strojów góralskich stają się dyktatorami w
                 obowiązujących trendach. - Wszyscy obserwujemy odrodzenie się tradycyjnego
                 ubioru - komentuje pani Staszel. - Etnografowie zauważają ciągłe zmiany, ale
                 świadczą one o tym, że s
                 • ciupazka Re: strój góralski mocie tu zebrane..w artykule 20.08.05, 18:09
                  cd.:Charakter ubioru w tradycyjnej społeczności silnie określony był statusem
                  majątkowym. Jego zróżnicowanie wynikało oprócz tego z pozycji i roli
                  społecznej, grupy wiekowej i lokalnych upodobań.


                  Moda współczesnej ulicy

                  Góralska moda jest wciąż na nowo kreowana. Były już powroty do staroświeckiego
                  stylu, pojawiają się współczesne pomysły, chociażby malowanych gorsetów.
                  Współcześni krawcy z pracowni strojów góralskich stają się dyktatorami w
                  obowiązujących trendach. - Wszyscy obserwujemy odrodzenie się tradycyjnego
                  ubioru - komentuje pani Staszel. - Etnografowie zauważają ciągłe zmiany, ale
                  świadczą one o tym, że strój jest wciąż ważny, naturalny i wpisany w kulturę.
                  Są tacy, którzy krytykują innowacje, i tacy, którzy patrzą na nie z optymizmem.
                  Czas pokazuje, co się przyjmuje, a co nie. Wydaje mi się, że dziwne,
                  wynaturzone zmiany nigdy nie zostaną do tradycji wchłonięte i o to możemy być
                  spokojni.

                  Uwaga! W artykule wykorzystano materiały z przygotowywanej przez dr Stanisławę
                  Staszel pracy w ramach projektu "Śladami góralskiej mody" realizowanego przez
                  Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku i Związek Podhalan Oddział w
                  Kościelisku.

                  Teroz juz syćko wiycie o stroju górola tatrzańsdkiego! O innyk gorolak
                  niek pisom prace inksi!
                  Telo.Pozdr.
                • ciupazka Re: strój góralski tyz sie zmynio... 24.09.05, 01:07
                 Uczestnikom Międzynarodowej Konferencji w Zokopanym "Podhalanie we
                 świecie" zaprezentowano obecnom mode góralskom . Troske sie nom moda
                 zmiyniyła, spodnice po kostki, gładkie, casami przyozdobione ino
                 lamówkom , serdocki tyz kansi inkse, scuplyjsce i mniej ozdóbek i wysycio
                 na nik. Piykni sie prezentowły panny góralskie do ślubu na bielućko
                 ubrane, całe rodziny góralskie z dzieciskami, a i starse baby i gazdy. To
                 trza widzieć, mozna se taki stroj zamowić i kupić, hale je nie toni, nie!
                 A kie dodocie do niego prowdziwe korole, kierpce, złote kulcyki
                 i pierzcionki, to juz majątek mozna kupić za te dudki, ftore baby
                 wydajom na strój góralski, coby to był ino jedyn w sofie, bajako...Majom
                 po pięć i więcej na rózne okazyje, haj.
                 • ciupazka Re: strój góralski tyz sie zmynio... 21.10.05, 22:35
                  Zosia Bukowska w wiersycku: " Góralskie ubranie" tak to opisuje:

                  Gorsecie z lelujom, babcyne kórole,
                  Posłyście wroz ze mnom w dobrom i złom dole.
                  Na hafcie kosulka z garzondkom i kryskom,
                  przy krysce krzyzycek we złocie sie błyskoł.
                  Tybetka na biedrak starodownyj mody
                  Taki zwyk wse miały podholańskie rody.

                  A Zosia Graca w wiersu: "Moi bracia Podtatrzanie" nawołuje ku tradycji w
                  zakresie ubioru, zachęco:

                  "Otwiyrojmy downe skrzynie nasyj mamy, gospodynie,
                  tam spodnice, smatki, sole, barankuke i korole,
                  przy korolach złoty medol,
                  I gorsecik wysywany, złotom nitkom bryzowany.
                  I kyrpcoski z nowołkami, z bielućkimi onuckami.
                  Serdok z perskim dookoła - cy byk sie go włozyć boła..."

                  Strój góralski choć sie zmiynio, to nojwoźniyjsy nośnik tradycyji na
                  Podholu i symbol ciągłości dziedzictwa. Wyobrozocie se góroli bez tyk
                  ik strojów?
                  Telo.Pozdr.
                  • Gość: c_n Re: strój góralski tyz sie zmynio... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.10.05, 22:59
                   Trochę Wam te stroje i folklor stary Witkiewicz podrasował;))
                   • Gość: Ciupazka Re: strój góralski tyz sie zmynio... IP: *.it-net.pl 20.02.06, 14:18
                    Gość portalu: c_n napisał(a):

                    > Trochę Wam te stroje i folklor stary Witkiewicz podrasował;))

                    Fajnieś to uznoł, bajako, to my chyba Witkiewicza podrasowywali, hehe...
     • ciupazka Re: strój góralski - paradnice 21.09.06, 13:41
      ...te nase paradnice kozały se usyć góralskie spodnice:

      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5456.JPG


      zaś gazda mo spinke, kapelus na głowie i kielo je wozny, ani sie fto dowie...

      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5450.JPG
      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5451.JPG
      Starse baby i gazdy troske ciemniyj sie nosom:

      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5446.JPG
      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5453.JPG
      jako młode panienki cy juz mamy...:

      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5434.JPG
      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5422.JPG
      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5427.JPG
      www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliska/DSC_5417.JPG
  • Gość: obserwator Re: strój góralski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.10.05, 08:35
   Mężatki miały na głowach zawiązki
   > -
   > podłużne chusty okrywające czoło i wiązane z tyłu na karku. Panny nosiły głowy
   >
   > odsłonięte, a zdobił je zwykle piękny warkocz.

   Moda sie zmienia. Teraz beret zakłada sie na głowicke.

   www.joemonster.org/article.php?sid=5210
   • Gość: Ciupazka Re: strój góralski IP: *.it-net.pl 25.10.05, 10:06
    Jaki beret??? Kaś to widzioł??? Pewnie to ceperka, od razu uznos, hehe, ze
    to ona!
    • Gość: . Re: strój góralski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.10.05, 10:11
     a to góralka nie nalezy do klubu moherowów beretow? Ha? Mozna to tak?
     • Gość: . Re: strój góralski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.11.05, 08:39
      Idzie zima, rady ni ma polityka moherowy beret trzyma. Druty w ręce i w podzięce
      dziergać ich jak najwiecej. Dla Ojca Rydzyka, dla Jasia Marysi, niech moherowy
      na straganie obok oscypka wisi. Góry moje góry....
      serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,3011608.html
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=20655331&a=31845899
      a mowiłem, że tak bęęędzie...

      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=19950365&a=30944835
      • Gość: Ciupazka Re: strój góralski IP: *.it-net.pl 12.11.05, 09:25
       Hehe... Godos, ze nowom odziywacke i odzionka górole majom, hehe... A to Ci
       sie udało... Dobre, nie przestane sie śmioć, cy jako? Hale patrzoj na
       daty, kie my to przewidzieli, hehe... Pociesom sie , ze i Ty moherowy
       beret na głowicke zawdziejes tyj zimy. Mo być zima stulecia. Nie trza
       sie śmioć ino warko se kupić, bo jesce ik nie ozdajom, hehe. Nei
       jakomsi barankule tyz!
       Telo.pozdr. złośliwca.
       • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - rewia "Gorsecik" IP: *.it-net.pl 08.01.06, 18:07
        W karczmie "U Wnuka" w Zakopanem zaprezentowane zostały stroje góralskie
        wykonane w pracowni Gorsecik należącej do Katarzyny Buńdy.

        W czasie wernisażu o stroju podhalańskim opowiadała
        dr Stanisława Trebunia Tutka. Tłumaczyła m.in. skąd wynika potrzeba "paradzenia
        sie":

        www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecikk.html
        • ciupazka Re: strój góralski - rewia "Gorsecik" 09.01.06, 15:00
         Jako to mieło poźreć na znajome gębusie... z dalyka i ...z bliska

         www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecik/gorsecik024.jpg
         www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecik/gorsecik014.jpg
         www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecik/gorsecik054.jpg
         • Gość: gośćgość Re: strój góralski - rewia "Gorsecik" IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.01.06, 15:10
          A która to Ciupazka? Ta z kwiatkiem czy w czarnym sweterku? Wsyćkie harne a
          korale macie tez pikne!
          • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - rewia "Gorsecik" IP: *.it-net.pl 09.01.06, 18:04
           Zodno ś nik! Patrzoj na tyn link to mos napisane fto to. Na poprzenim
           na piyrsym nasa nojpiykniyjso we wsi dr Stasia staszek, na drugim kasia
           buńda( gorseciarka() i córka dr habil. z UJ, znanego podhalańskiego
           pisarza Wnuka, włościela chałupy "Karcma u Wnuka" w Zokopie na Kościeliskiej
           ( ik były dom rodzinny). Obziyrołeś te stroje? Piykne.

           www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecikk.html
           • Gość: gośćgość Re: strój góralski - rewia "Gorsecik" IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.01.06, 23:43
            cerwone korale, prowdziwe to cudo?
            www.ewa.bicom.pl/karaoke/k12.htm
            • ciupazka Re: strój góralski - rewia "Gorsecik" 10.01.06, 11:15
             Hehe, nie telo cyrwone korole wabiom, zwłosco ceprów, ba piykne baby...:


             www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecik/gorsecik106.jpg
        • ciupazka Re: strój góralski - rewia "Gorsecik" 10.01.06, 11:18
         W najstarszej zakopiańskiej restauracji "U Wnuka" odbył się pokaz strojów
         góralskich z pracowni "Gorsecik" Katarzyny Buńdy. Pokazowi i wystawie
         towarzyszyło kolędowanie z zespołem regionalnym z Poronina.

         Gorsety, spódnice, bukowe portki, a także kożuszki i serdaki haftowane barwnymi
         nićmi, zdobione aplikacjami, tysiącami cekinów i koralików, jakie wyszły spod
         ręki Katarzyny Buńdy - to główny powód spotkania "U Wnuka" nie tylko góralek,
         chcących poznać najnowsze trendy mody regionalnej, ale i wszystkich miłośników
         góralszczyzny.

         Strój góralski trzeba traktować jak dzieło sztuki. Starannie wykonany potrafi
         podkreślić sylwetkę, ozdobić. Źle dobrany - oszpecić - mówiła dr Stanisława
         Trebunia-Tutka z Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która
         podczas spotkania wypowiadała się na temat stroju podhalańskiego.

         Obecnie w strojach można zauważyć nowe formy, rozwiązania dotąd nieznane.
         Strój rozwija się, bo taka jest potrzeba duszy i ciała. Dziś baby paradzą się i
         już nie wiedzą, co na siebie włożyć. Jedna drugą ocyma by zezarła. Myślę, że
         aby tak haftować jak Kasia, trzeba mieć dużo talentu i wyobraźni - dodała
         Stanisława Trebunia-Tutka.

         Katarzyna Buńda jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im.
         Antoniego Kenara w Zakopanem. Uczyła się w klasie rzeźby. Jak przyznaje, swój
         pierwszy gorset góralski wyhaftowała jako 13-latka, pod okiem cioci Stanisławy
         Styrczuli-Maśniak, z której starych wzorów korzysta do dziś. Przez pewien czas
         zajmowała się także malowaniem wzorów na strojach, jednak ceniąc tradycję,
         powróciła do haftu.
         Każdy haft, motyw musi być dostosowany do gatunku materiału. Oczywiście, mam
         swoje ulubione wzory - i te właśnie staram się wykonywać najczęściej. (GAB)

         • ciupazka Re: strój góralski - rewia "Gorsecik" 21.01.06, 12:09
          To syćko mozecie se nawet kupić, a i tak gorolami nie bedziecie, haj!


          www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecikk.html
          • ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? 29.01.06, 12:13
           Czy górale są już tylko w Białce?

           - Dzwonią do mnie moi znajomi z Polski i pytają, czy teraz tylko Białka i
           Bukowina Tatrzańska mają górali? Czy w Zakopanem już ich nie ma? Do tej pory
           zawsze góral kojarzył się z Zakopanem, a teraz, pytają, co się stało, że to się
           zmieniło? Inne miejscowości nie wstydzą się folkoru, nawet się tym szczycą, a
           my w Zakopanem jakbyśmy to zatracali - przestrzega radny. - Moglibyśmy przecież
           wizerunek górala bardziej wykorzystać w reklamach. Radny zaapelował do władz,
           by nie zatracać tego, co regionalne, stylu góralskiego, który od zawsze był
           wyróżnikiem dla miasta spod Giewontu. - Na tej góralszczyźnie każdy korzysta! -
           zaznacza prezes Krzeptowski. - Wizerunek górali przez lata przez kogokolwiek,
           kto tylko chciał, był wykorzystywany. Prezes jednak uspokaja, że nadal folklor
           w Zakopanem jest żywy, a kultura góralska nie ubożeje. I absolutnie -
           podkreśla - nie ma zagrożenia, by zniknęła z naszego miasta, choć napływ innych
           kultur jest duży. Trzeba jednak, zdaniem prezesa Krzeptowskiego, by władze
           Zakopanego wsparły bardziej rozwój tej kultury. - My w Zakopanem nie wstydzimy
           się swej góralszczyzny, i wszędzie, gdzie uważamy, że trzeba, się nią
           szczycimy - zaznacza Henryk Krzeptowski-Bohac. - Choć może i brakuje nam
           ośrodka, tego miejsca, które by wiązało stowarzyszenia, ludzi chcących zajmować
           się działalnością regionalną, promowaniem kultury góralskiej. A takich u nas
           nie brakuje! Nie brakuje także w naszym mieście, zdaniem dyrektora Konarskiego,
           imprez i wydarzeń o charakterze regionalnym.

           Folklor w Zakopanem ciągle żywy
           - Mamy przecież znany nie tylko w Polsce, ale i za granicą Festiwal Folkoru
           Ziem Górskich, od ubiegłego roku organizujemy nową imprezę, Festiwal Łuku
           Karpackiego. Swoje imprezy folklorystyczne organizują też stowarzyszenia,
           przede wszystkim Związek Podhalan, m.in. Kumoterską Gońbę, Święto Ulicy
           Kościeliskiej, czy Strążyskiej. I na tych imprezach głównie opieramy naszą
           promocję - argumentuje dyrektor Konarski. - Promocja miasta rządzi się jednak
           innymi prawami niż promocja wsi czy gmin podtatrzańskich. Dla mnie cała ta
           sprawa, że w promocji Zakopanego element góralszczyzny jest ostatnio mało
           widoczny, jest stwarzaniem sobie sztucznych problemów. Rację dyrektorowi
           Konarskiemu przyznaje starosta Makowski, który uważa, że imprez
           folklorystycznych w całym powiecie, również w Zakopanem nie brakuje i góral
           ciągle kojarzy się z całym naszym rejonem. - To dobrze, że w większym stopniu
           ten element góralszczyzny promowany jest w gminach, gdzie społeczności bardziej
           żyją tą kulturą góralską - twierdzi Andrzej Gąsienica Makowski, starosta
           tatrzański. - Zakopane jako miasto musi być otwarte na różne kultury, nie tylko
           góralską, ale ogólnopolską, czy nawet europejską. I musi zachować tę
           różnorodność, bo w przeciwnym razie jego oferta byłaby niepełna.( wywiad H.
           K. - Gazeta Krakowska)
           • ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? 18.02.06, 23:27
            Som, som jest młodzi górolecki i góralicki:

            www.watra.pl/rozne/zakopane/jutrzenka/DSCN4524.JPG
            www.watra.pl/rozne/zakopane/jutrzenka/DSCN4522.JPG
            www.watra.pl/rozne/zakopane/jutrzenka/DSCN4559.JPG
            • szwager_z_laband Re: strój góralski - ka ci górole??? 18.02.06, 23:37
             ani niywiysz jak wom tego zazdroszcza :)
             • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? IP: *.it-net.pl 20.02.06, 14:20
              A kazeście Wy Ślonzoki byli, coście to syćko potraciyli? Tyz powies, ze to
              my, Poloki winowaci, he?
              • ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? 11.03.06, 20:02
               Ani sie juz nie obezwoł, trza o to dbac, a co, ni mo fto?
               • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? IP: *.it-net.pl 25.04.06, 12:00
                Som jesce jest i dzięki Bogu. Przyjechali na ślub i wesele mojygo syna
                syćkie ciotecki po goralsku, za co im barz piyknie godom w imiyniu swoim i
                rodziny mlodyj pani - Bóg Wom za to taki wielgi zapłoć. Jo tyz
                doślusowała, nei to weselisko cepersko - góralskie nawet sie barz udało,
                skoda ino, ze ni miałak magnetofonu coby nagrać te syćkie przyśpiywki ludowe.
                Ka Podhale, ka Lublin, a jesce Połuszowice w kierunku Nałęczowa...
                Telo.Pozdr.
                • basisty Re: strój góralski - ka ci górole??? 25.04.06, 23:23
                 ni moz ta jakik starodownyk wzorów parzenic?
                 trza mi pilno bo muse dać portki usyć ino takie nieduze i mało zdobne
                 • basisty Re: strój góralski - ka ci górole??? 25.04.06, 23:26
                  esce jedno- nie wiys ta któ moze wiedzieć usyć bluze na wór tyk Austriackik, co
                  to nasi dostawali kie ta odsłuzyli wojsko u Cysorki Tereski???
                  tyzbyk ta doł se usyć
                  • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? IP: *.it-net.pl 25.04.06, 23:36
                   Musis sie spytać mojyj siostry(patrzoj sukać tel. w ksiązce do Józefy
                   Chromik), ona zno syćkie takie adresy, abo w Muzeum Tatrzańskim bee Pitońka
                   wiedziała, abo jyj ociec. W Poroninie tyz jakosi baba wysywo na te syćkie
                   konkursy. Hej! Były tu pore dni temu, skoda, ześ wceśniyj o tym nie pisoł.
                   • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? IP: *.it-net.pl 26.04.06, 00:06
                    p.s.
                    Ka zaś sie wybiyros, co sie telo strois?
                 • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? IP: *.it-net.pl 26.04.06, 12:01
                  Kie o nik pise, powiniyn ik pokozać na fotkak, patrzoj w Muzeum Tatrzańskim
                  na Kozińcu w Zokopie (p. Pitoń Ci powie co i jak).

                  www.republika.pl/wysoki_wierch/Wysoki%20Wierch%20_Stroj.htm
                 • Gość: ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? IP: *.it-net.pl 26.04.06, 12:05
                  www.nowotarski.pl/index.php?id=2&rozdzial=Informacja&strona=Góral%20paradny
                 • ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? 26.04.06, 18:23
                  basisty napisał:

                  > ni moz ta jakik starodownyk wzorów parzenic?
                  > trza mi pilno bo muse dać portki usyć ino takie nieduze i mało zdobne


                  www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecik/gorsecik067.jpg
                  • ciupazka Re: strój góralski - ka ci górole??? 26.04.06, 18:30
                   Tu mos nazwisko tyj dziewki, ftoro mo pracownie "Gorsecik":

                   www.watra.pl/rozne/zakopane/gorsecikk.html
                   • basisty Re: strój góralski - ka ci górole??? 27.04.06, 21:37
                    piykne dziynki za syćko
                    ty to musis mieć łeb lepsy jako gozde google :-))
                    • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - "goralskie portki" A Pacha IP: *.it-net.pl 16.05.06, 18:18
                     Góralskie portki
                     Fragment pracy nagrodzonej na konkursie folklorystycznym, dawno, dawno temu
                     gdzieś w 1958 roku.

                     Przysły złe roki. Hitler zajon Polskom i z góroli koncem kcioł zrobić Niemców.
                     Wyseł odkoz od Gubernatora, coby syckim dać papiery, niby kenkarty. Na Podholu
                     dawali te karty góralskie.
                     Juści była w Dzienisu naucycielka wysiedlono z Poznania, Niemców sie boła
                     okrutnie. Ten naucycielke wójt wyznacył dawać kenkarty. I co sie nie robi :
                     przysed ku niej stary chłop, piknie po góralsku wyzdajany i pado:
                     "Panienko, dejcie ta tyn karte, ino polskom". Ona noń pojrzała i godo: "No, ale
                     wyście gazdo górol, to ni możecie brać polskiej karty ino góralskom".
                     Rzecze chłop: "dyć jo górol ale polski, to i polsko karta mi sie patrzy".
                     Naucycielka sie upiero: "Nie moge wom dać polskiej karty, bo wyście górol, to
                     by mie Niemcy zamkli".
                     "Bajto jo Polak" - gwarzy chłop.
                     A ona patrzy po jego ubraniu i rzece: "a portki ?"
                     "He ! portki, prosem pani góralskie, ale to co w portkach to polskie".
                     (Adam Pach)
                     • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - w góralskie rodzinie IP: *.it-net.pl 01.06.06, 13:38
                      Tyz sie piyknie prezentuje nawet na malućkik góroleckak i górolikak,
                      nie godajęcy o mamie i tacie.

                      www.watra.pl/sewik/foto21/DSC_0138.JPG
                      • Gość: Ciupazka Re: strój góralski - w góralskie rodzinie IP: *.it-net.pl 06.06.06, 08:48
                       Wystawę strojów regionalnych zaprezentowano w minioną sobotę w restauracji "U
                       Wunuka" przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem. Można było obejrzeć wyroby pracowni
                       Stanisław Gąsienicy Wawrytki oraz Tadeusza Szostaka Berdy. Nie zabrakło muzyki
                       góralskiej. Zagrała kapela "Dziurawiec".

                       Nase dochtorki:
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0508.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0486.JPG
                       Nasa Hanusia Chowaniec "Rybka" = ftoro tak piyknie gro i śpiywo
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0545.JPG
                       i gazda Józek Pitoń:
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0492.JPG
                       kapelus na głowicce - mus:
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0471.JPG
                       A Jędruś Skupień z Poronina, nas v-ce starosta zokopiański jak sie piyknie
                       prezentuje:

                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0502.JPG
                       Odzionka - serdoki:

                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0549.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0552.JPG
                       portki:
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0546.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0554.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0557.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0579.JPG
                       cuchy:
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0563.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0561.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0576.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0577.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0578.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0573.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0574.JPG
                       Sole i smatki:
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0586.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0585.JPG
                       smatka jedwobka:
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0527.JPG
                       A my Wom syćkim piyknie dziękujymy za tyn pokoz, niek se idzie s Wami we
                       świat!
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0587.JPG
                       www.watra.pl/rozne/zakopane/uwnuka/DSC_0528.JPG

                       Telo.Pozdr. dlo syćkik!
                       • Gość: Ciupazka Re:górole i strój góralski - w Łącku ... IP: *.it-net.pl 13.06.06, 11:45
                        Mozna było naciesyc ocyska w niedziele podcos uroczystego poświęcenio
                        sztandaru oddziału Związku Podhalan w Łącku. Mszy św. przewodniczył ks.
                        Władysław Zązel.
                        Podcos tradycyjnyk posiadów wręcono 115 legitymacyji dlo cłonków nowego
                        oddziału. W cęści artystycnyj wystąpiła kapela rodzinna Wojtka Boguckiego -
                        prezesa i jednego z założycieli nowego oddziału oraz zespoły Małe Łącko, Łącko,
                        Dolina Dunajca.
                        Foto-relacja (zdjęcia Maciej Motor Grelok):

                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110035.JPG
                        Górole i górolki z Łącka:

                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110006.JPG
                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110014.JPG
                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110035.JPG
                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110051.JPG
                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110054.JPG

                        poświęcenie sztandaru ZP:


                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110044.JPG
                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110040.JPG
                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110048.JPG

                        na posiadach:

                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110061.JPG
                        www.watra.pl/rozne/rozne/lacko/P6110063.JPG
                        • Gość: Ciupazka Re:górole i strój góralski - w Łącku ... IP: *.it-net.pl 03.07.06, 13:38
                         Moda z Kościeliska:
                         www.watra.pl/rozne/koscielisko/monika/DSC01769.JPG
                         Pogrzebowo:pochowek w Koscielisku śp. Stanisława Styrczuli,
                         przydómek „Cesławek”

                         www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01626.JPG
                         www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01534.JPG
                         www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01544.JPG
                         www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01671.JPG
                         www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01679.JPG
                         www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01597.JPG
                         • Gość: Ciupazka Re:górole i strój góralski - w Kościelisku... IP: *.it-net.pl 03.07.06, 13:41
                          Moda z Kościeliska:
                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/monika/DSC01769.JPG

                          Moda pogrzebowo:pochówek w Kościelisku śp. Stanisława Styrczuli,
                          przydómek „Cesławek”

                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01626.JPG
                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01534.JPG
                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01544.JPG
                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01671.JPG
                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01679.JPG
                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/ceslawek/DSC01597.JPG

                         • Gość: Ciupazka Re:górolecki i górolicki- w Poroninie. IP: *.it-net.pl 04.07.06, 13:14
                          Piyknie sie tyz te maluchy i z pysna, w strojak góralskik, nosom, bajako,
                          a kielo piyknie na Festynie tońcyli... :

                          www.watra.pl/rozne/poronin/festytn2/festynr071.jpg
                          www.watra.pl/rozne/poronin/festytn2/festynr056.jpg
                         • ciupazka Re:górole i strój góralski - w Kościelisku... 09.09.06, 12:56
                          Uwaga!
                          VIII-IX Dom Ludowy w Kościelisku - Wystawa stroju góralskiego - organizator
                          Związek Podhalan Oddział Kościelisko .

                          Zapraszamy do końca września! Pytomy piyknie!

                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/monika/DSC01769.JPG
                         • ciupazka Re: strój góralski i napitki w Kościelisku... 20.09.06, 08:26
                          Przed willą "Koliba" w Zakopanem spotkali się w sobotę uczestnicy Święta Ulicy
                          Kościeliskiej, by podziwiać najpiękniej ubrane gaździny z Podhala.

                          Jury oceniało stroje wykonane współcześnie i te z minionego wieku. Stefania
                          Mrowca Piekarz prezentowała stuletni strój, który dostała od Janiny Zubek, a
                          nowinką współczesnej spódnicy okazała się specjalna kieszonka na telefon
                          komórkowy. Do konkursu "Przezieracka skrzyni" stanęły starsze i młodsze
                          gaździny, a komisja postanowiła nagrodzić wszystkie uczestniczki. O tym, że
                          panie zasłużyły na uznanie, przekonać się można oglądając zdjęcia.

                          Dużo trudniejsze zadanie miało jury konkursu na najlepszą nalewkę, który odbył
                          się w gościnnych progach Liliany i Henryka Krzeptowskich Bohaców. Zgłoszenia
                          przyjmowano do ostatniej chwili. Tuż przed degustacją w długim szeregu pojawiły
                          się cztery dodatkowe tajemnicze butelki "Klubu gorzelnianego". Zgłaszająca nie
                          chciała podać personaliów wytwórców, co mogłoby skończyć się dyskwalifikacją
                          trunków. Co cieszyło jurorów, to dbałość nie tylko o poprawny wygląd, smak i
                          moc przygotowanych trunków, ale i o godną ich oprawę. Niektóre nalewki podane
                          zostały w zalakowanych butelkach, z własnoręcznie wykonanymi etykietami.

                          "Okowitka Matuscyna z Poronina" została zaserwowana przez Józefę Chromik, w
                          gorzelni gaździny Marii Świerk wyprodukowano "Miodowy Animusz".

                          "Co natura dała, tom do buteleczki pozbierała, spirytusikiem zalała i oby wam
                          moja naleweczka smakowała", a także "Nalewka cytrynowa dla każdego niech będzie
                          smaczna i zdrowa" - napisali na etykietach Stefania i Jan Mrowcowie.

                          Liliana Krzeptowska zaserwowała cytrynówkę w wiekowej karafce, a w zwykłej
                          butelce - Zofia Karpiel Bułecka. Jury kosztowało też litworówki jej produkcji,
                          którą porównywano z wyrobem Władysława Walczaka oraz Zofii i Władysława
                          Walczaków Bonieckich. Ta ostatnia para przyrządziła też calvados i tarninówkę.
                          A wszystko podane w butli z potrójną szyjką. Bożena Mularczyk zrobiła nalewkę
                          malinową i "Nalewkę farmaceutów", Dariusz Wyżykowski "Gaździnówkę", Teresa
                          Jasnos imbirówkę i wiśniówkę, a Barbara Prelich - porterówkę.

                          Po podliczeniu punktów komisja stwierdziła, że pierwsze miejsce zdobyła
                          porterówka Barbary Prelich, drugie - wiśniówka Teresy Jasnos, a trzecie -
                          "Nalewka farmaceutów" Bożeny Mularczyk. (RAV)

                          www.watra.pl/rozne/zakopane/koscieliskaa.html
                         • ciupazka Re: "U Wnuka" spotkanie ze sztuką... 29.10.06, 19:32
                          I zaś "U Wnuka" spotkanie ze sztuką.

                          "Małgorzata Wonuczka – Wnuk, po raz kolejny zorganizowała spotkanie ze sztuką,
                          w restauracji U Wnuka w Zakopanem. Przy muzyce kapeli Piotra Hazy można było
                          obejrzeć piękne hafty Danuty Walkosz - Jambor i góralskie meble wykonane prze
                          jej męża Stanisława. Ta najstarsza zakopiańska restauracja, jak żaden lokal pod
                          Tatrami świetnie się nadaje do prezentacji oryginalnych wyrobów regionalnych,
                          zawierających w sobie kunszt i tajemnice warsztatu pielęgnowanego od pokoleń.
                          Niepowtarzalna atmosfera drewnianego wnętrza tworzona przez bajeczną
                          kolorystykę strojów góralskich, bukiety kwiatów wręczane autorom prac i muzykę,
                          już po raz dziewiąty urzekła licznych gości, wśród których nie zabrakło
                          Starosty Tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicy – Makowskiego i Burmistrza Miasta
                          Zakopane Piotra Bąka. Haft regionalny nie jest zwykłą sztuka zdobniczą:
                          Witomy piyknie:
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/wnuk4/DSC_9327.JPG
                          www.watra.pl/rozne/zakopane/wnuk44.html
                         • ciupazka Re: "U Wnuka" spotkanie ze sztuką... 03.09.07, 11:55
                          Kolejna wystawa poświęconą sztuce podhalańskiej. Gościem wieczoru
                          był Ks. Zbigniew Pytel

                          www.watra.pl/rozne/zakopane2/foto7/Pytel_U_WNUKA_0001.jpg
                          www.watra.pl/rozne/zakopane2/uwnuka2.html
                         • Gość: Ciupazka Re: Po góralsku w Bukowinie Tatrzańskiej... IP: *.it-net.pl 13.11.06, 12:41
                          Na piykne i bogate weselisko trafiyli my w październiku wBukowinie
                          Tatrzańskiej, pore fotek zrobiyłak sama pod kościołem i w kościele , narazie
                          jednom ś nim tutok wciepie do tematu, piykne do cudu te nase malućkie
                          górolecki i góroliki, nie godajęcy o inksyk:

                          fotoforum.gazeta.pl/3,0,287415,2,4.html

                          Nei co? Widzom Wom sie?
                         • ciupazka Re: Po góralsku będziemy dziękować? .. 26.11.06, 15:14
                          Jak trza to trza...

                          www.watra.pl/rozne/zakopane/wnuk4/DSC06288.JPG
                         • hanys_hans Re: Po góralsku będziemy dziękować? .. 26.11.06, 15:47
                          dunajec1 napisał:

                          > Nic dodać, nic ująć.

                          I tu sie nie zgodze z Tobom, dunajec1, a cemu? Bo trza nom dodać, ze strój
                          góralski róźni się w zolezności z jakim górolym momy do cyniynio, nie inacyj.
                          I ni mozno se tak lekućko uogólniać, ba trza se o tym pocytać i to nie mało,
                          haj.
                          Przecie momy:

                          górali śląskik,
                          górali czadeckik,
                          górali żywieckik,
                          górali babiogórskik
                          gorali orawskik
                          górali spiskik
                          górali pienińskik
                          gorali zagórzańskik
                          gorali łąckik,
                          górali nadpopradzkik,
                          górali podhalański

                          I co? Powiycie mi, ze syćka jednakowo chodzom ubrani, he?
                          Telo.Pozdr.

                          A o góralach sądeckich zapoomniauas´
                         • ciupazka Re: Po góralsku będziemy dziękować? .. 26.11.06, 15:58
                          Fakt, oni tyz sie jesce dzielom...Górale sądeccy - grupa etniczna zamieszkująca
                          rozległy obszar Beskidu Sądeckiego i tym samym wykazująca znaczne zróżnicowanie
                          etnograficzne w obrębie grupy. Możemy wyróżnić Górali Łącko-Kamienickich,
                          Ryterskich i Piwniczańskich. Moze w tyk g. łąckich sie by sie naśli?
                          Lachy?!
                          teams.karpaty.edu.pl/pieniny/lachy.htm

                          rzeznicy.republika.pl/t2001/beskids/bs05.html
                          www.szling.com/03_4.htm
                         • Gość: Ciupazka Re: Po góralsku będziemy kolędować? .. IP: *.it-net.pl 28.01.07, 00:01
                          Bajako!

                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/koleda2004/PC200017.JPG

                         • ciupazka Re: Po góralsku będziemy kolędować? .. 28.01.07, 00:07


                          > Bajako!
                          >
                          > www.watra.pl/rozne/koscielisko/koleda2004/PC200017.JPG
                          >

                          www.watra.pl/rozne/koscielisko/ozdoby/ozdoby094.jpg
                         • ciupazka Re: Po góralsku będziemy kolędować? .. 01.02.07, 19:39
                          www.podhalanie.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=51&page=view&catid=1&key=15&hit=1
                          www.podhalanie.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=51&page=view&catid=1&key=14&hit=1

                          Stylizowany strój na góralskom modłe:

                          www.podhalanie.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=51&page=view&catid=1&key=17&hit=1
                         • ciupazka Re: Po góralsku będziemy kolędować? .. 01.02.07, 20:01
                          Do ślubu stroj:
                          www.podhalanie.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=51&page=view&catid=1&key=51&hit=1

                          i na luzie dla młodych:

                          www.podhalanie.pl/index.php?
                          www.podhalanie.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=51&page=view&catid=1&key=41&hit=1

                          option=com_zoom&Itemid=51&page=view&catid=1&key=42&hit=1

                          www.podhalanie.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=51&page=view&catid=1&key=52&hit=1

                          albo siostra Warszawska zawsze kolorowa tak:

                          www.podhalanie.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=51&page=view&catid=1&key=59&hit=1
                         • Gość: Ciupazka Re:górole i strój góralski - w Rabce.- Opłatek IP: *.it-net.pl 01.02.07, 22:57
                          "W niedzielę 28 stycznia odbyło się opłatkowe spotkanie rabczańskiego
                          Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej"
                          Foto-relacja (zdjęcia Jan Ciepliński jjcieplinski@interia.pl):

                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1687_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1709_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1711_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1790_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1716_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1719_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1808_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1790_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1816_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1764_resize.JPG
                          www.watra.pl/rozne/rabka2/kultura/new_DSC_1756_resize.JPG
                         • ciupazka Re:górole i strój góralski - 19.02.07, 12:15
                          A nase ostatki ka?
                         • Gość: Ciupazka Re:...górole i strój góralski - fto jesce syje? IP: *.it-net.pl 07.03.07, 13:44
                          Ciotki, ujki som jest jesce tacy, co piykne stroje syjom, nei, hale na to
                          trza dość długo cekać. Ciotkami nazywo sie na Podhalu starse baby,
                          niekoniecnie spokrewnione z wypowiadającymi to słowo osobami. To samo sie tycy
                          ujków. To som jest wyrazy szacunku, a po nasemu - momy ik w zocy.
                          Takom Ciotkom nazywo sie Zoske Karpielową–Bułeckę, pierso dama Zakopanego i
                          najwożniejso klientka Jerzka Siekierki ze Suchego. W skrócie Bułeckula i
                          choćby sto bab na dziedzinie miało to samo nazwisko, to wiadomo, o kogo
                          chodzi, haj. Kielo mo sof z odzieniem, to nie wiem, cy sama o syckik wie,
                          hehe. NIe dziwota, ze o niej i tyk sofak kursujom juz legendy. Ni ma imprezy
                          coby na niej nie byla, za kozdym razem inacyj poubierano. Mo
                          tyk "dziadów", a mo...Jedni sacujom ze mo 300 „dziadów”, inksi, ze ino 150.

                          "Dziadami" na Podhalu nazywomy stare rzecy do ubranio. Bedom to odziywacki,
                          szole, kozuchy, serdoki, jedwobki choćjakie na wesele i na pogrzeb spodnice,
                          fartuchy i katany. Nie ino Bułeckula, ba i inkse nase baby barz chętnie
                          pokazujom co majom i kielo w swoik sofak i komdach. Na moj dusiu, tak ino na
                          oko u mojyj siostry mo tego syćkiego około setki. Pół wsi byś ubroł.
                          Ze trzydzieści kompletów Bułeckuli sył jej som Jędrek Siekierka ze Suchego.
                          Kie beecie fcieli se co usyć to prosto do Suchego, do Jędrzka Siekierki!
                          www.zamiastem.pl/tradycja/art4.html
                         • Gość: Ciupazka Re:...górole i strój góralski - literatura IP: *.it-net.pl 07.03.07, 13:50
                          ŚLADAMI PODHALAŃSKIEJ MODY
                          Podhalańska Oficyna Wydawnicza, Kościelisko 2007.
                          Autor: dr Stanisława Trebunia-Staszel

                          Publikacja „Śladami podhalańskiej mody” jest wynikiem długoletnich badań nad
                          strojem regionalnym, prowadzonych przez Stanisławę Trebunię-Staszel. To
                          niezwykle wnikliwa i bogato ilustrowana monografia stroju podhalańskiego. To
                          również zbiór pokaźnych materiałów źródłowych i fotografii. Publikacja bardzo
                          oczekiwana, bowiem dotychczas problematyka stroju górali Podtatrza nie
                          doczekała się tak obszernego opracowania.
                          Strój góralski to szczególny znak odrębności i tożsamości regionalnej. Jest
                          elementem identyfikacji z kulturą i tradycją. Był nie tylko ubiorem,
                          stanowiącym odbicie lokalnych gustów i mód, ale spełniał wiele ważnych
                          społecznie funkcji, był m.in. swoistym rodzajem wyznacznika statusu
                          materialnego, przez lata świadczył i dziś świadczy także o zamożności
                          mieszkańców Podhala.
                          W obecnych czasach jest zakładany przy okazji świąt kościelnych, uroczystości
                          rodzinnych, a także występów zespołów regionalnych. Wpisany jest na stałe w
                          życie kulturalne i społeczne Podhala. Jest czymś, co wyróżnia górali spośród
                          mieszkańców innych regionów i bodaj najbardziej rozpoznawalnym elementem
                          kojarzącym się z górami i góralszczyzną. O jego walorach, o tym w jaki sposób
                          przez lata ulegał zmianom i o śladach podhalańskiej mody pisze w swojej książce
                          Stanisława Trebunia-Staszel.

                          Książka do nabycia w Domu Ludowym Zwiążku Podhalan w Kościelisku, także
                          w
                          sprzedaży wysyłkowej. Tel. 018 20 700 51 , e-mail:
                          malgorzata.karpiel@koscieliska.pl
                          Gratulacje dla Stasi!                         • ciupazka .Górole i strój góralski - dr St. Trebuni-Staszel 25.03.07, 20:56
                          w Krakowskim Oddziale Związku Podhalan odbyły się posiady, w czasie których
                          Stanisława Trebunia-Staszel opowiadała o góralach marmaroskich z regionu
                          Maramureş w Rumunii. Swą opowieść o kulturze i codziennym życiu mieszkańców
                          tego regionu, ilustrowała bogatym materiałem fotograficznym, zebranym w czasie
                          badań prowadzonych w latach 2004-2006 przez zespół etnografów z Instytutu
                          Etnologii i Antorpologii Kulturowej UJ, działający pod kierunkiem dr Małgorzaty
                          Maj. W drugiej części prelegentka zaprezentowała swą książkę o stroju górali
                          podhalańskich Śladami podhalańskiej mody, która w lutym 2007 r. ukazała się
                          nakładem Podhalańskiej Oficyny Wydawniczej".
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto7/POSIADY_ZP_0072.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto7/POSIADY_ZP_0037.jpg
                          Obejrzyjcie tę foto-relacje (zdjęcia Barbara Dąbrowska), bardzo ciekawa:


                          www.watra.pl/rozne/krakow/zp.html
                         • Gość: Ciupazka .Górole i strój góralski - dr St. Trebuni-Staszel IP: 84.201.213.* 23.04.07, 22:00
                          Brawo Staszka!!!W Krakowie odbyła się promocja książki Stanisławy Trebuni-
                          Staszel pt. ŚLADAMI PODHALAŃSKIEJ MODY wydanej przez Podhalańską Oficynę
                          Wydawniczą. Publikacja jest wynikiem długoletnich badań nad strojem
                          regionalnym, prowadzonych przez autorkę. To niezwykle wnikliwa i bogato
                          ilustrowana monografia stroju podhalańskiego. To również zbiór pokaźnych
                          materiałów źródłowych i fotografii. Publikacja bardzo oczekiwana, bowiem
                          dotychczas problematyka stroju górali Podtatrza nie doczekała się tak
                          obszernego opracowania.
                          Strój góralski to szczególny znak odrębności i tożsamości regionalnej. Jest
                          elementem identyfikacji z kulturą i tradycją. Był nie tylko ubiorem,
                          stanowiącym odbicie lokalnych gustów i mód, ale spełniał wiele ważnych
                          społecznie funkcji, był m.in. swoistym rodzajem wyznacznika statusu
                          materialnego, przez lata świadczył i dziś świadczy także o zamożności
                          mieszkańców Podhala.
                          W obecnych czasach jest zakładany przy okazji świąt kościelnych, uroczystości
                          rodzinnych, a także występów zespołów regionalnych. Wpisany jest na stałe w
                          życie kulturalne i społeczne Podhala. Jest czymś, co wyróżnia górali spośród
                          mieszkańców innych regionów i bodaj najbardziej rozpoznawalnym elementem
                          kojarzącym się z górami i góralszczyzną. O jego walorach, o tym w jaki sposób
                          przez lata ulegał zmianom i o śladach podhalańskiej mody pisze w swojej książce
                          Stanisława Trebunia-Staszel.
                          Książka do nabycia w Domu Ludowym Zwiążku Podhalan w Kościelisku, także w
                          sprzedaży wysyłkowej. Tel. 018 20 700 51 , e-mail:
                          malgorzata.karpiel@koscieliska.pl

                          Foto-relacja (zdjęcia Barbara Dąbrowska):

                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0003.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0043.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0002.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0082.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0140.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0046.jpg
                          cosik muzykanci nawalyli ze strojem w Krakowie

                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0001.jpg
                          dzieweckipiyknie wyubiyrane...

                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0008.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0013.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/foto8/mod_pod_0010.jpg
                          www.watra.pl/rozne/krakow/promocja2.html
                          Gratulacje!!!
                         • ciupazka Górole i strój góralski - dr St. Trebuni-Staszel 28.04.07, 10:14
                          Książka Stanisławy Trebuni-Staszel robi furore, a o stroje teroz bedom sycka
                          ie pytac, ka kupić? Kie przecytocie cały wątek, to sie dowiecie!


                          "Góralskie odzienie a życie"

                          Wychodzili z półmroku, przez rzeźbione wrota, mieli w rękach radła, grabie,
                          kosze z grulami, szatkownice, kołowrotki; mężczyźni - także butlę z gorzałką.
                          Reflektor raz jedną, raz inną grupę dobywał z mroku, pobudzał do ruchu. Reszta
                          wtedy zamierała.

                          I jak nić z kołowrotka snuło się ludzkie - góralskie życie w obejściu, koło
                          kościoła, w karczmie, na jarmarku, w domowym zaciszu. Słychać było targowe
                          odgłosy, śpiew ptaków, szum wody, poświst wiatru, młóckę, świąteczny rozgwar,
                          dźwięczenie szkła.

                          W tle, na ekranie, w rytm mocnej muzyki, przepływały wartko obrazy minionego,
                          ludzkie twarze, postaci w kabotach, chustkach, kapeluszach "z kostkami" na
                          głowach. Ci, których już nie ma na ziemi oranej, obrabianej spracowanymi
                          rękami. Taką sceniczną oprawę nadali "Śwarni" promocji zapowiadanej wcześniej,
                          wyjątkowo urodziwej i wartościowej książki Stanisławy Trebuni-Staszel -
                          "Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali
                          podhalańskich". Jest to kolejna pozycja Podhalańskiej Oficyny Wydawniczej z
                          siedzibą w Kościelisku i tamtejszego Oddziału Związku Podhalan.

                          Tym razem wydana przy wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego (autorka jest
                          pracownikiem naukowym Instytutu Etnologii i Antropologii UJ), Urzędu
                          Marszałkowskiego, nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan i kilku prywatnych
                          dobrodziejów.

                          Co to jest pojedzinka, odziewacka albo kistka, miechór, stremfle; kiedy i skąd
                          przywędrowały na Podhale poszczególne elementy stroju kobiecego i męskiego, jak
                          zmieniał się wygląd parzenicy, jakie wpływy decydowały o modyfikacjach
                          elementów ubioru górali, jak nosili się "panowie", do czyich ubiorów
                          przeniknęły elementy stroju podhalańskiego - tego i mnóstwa innych ciekawych
                          rzeczy można się dowiedzieć z tego, niemal albumowego wydania. Czyni go albumem
                          wielość interesujących, artystycznych, znakomicie reprodukowanych, z
                          pietyzmem "wyciąganych" (jeśli chodzi o starsze fotografie) zdjęć. Kredowy
                          papier podnosi jakość materiału ilustracyjnego.

                          Dr Stasia Trebunia-Staszel gromadziła wszystko, co było jej potrzebne
                          do "Studium" przez dziesięć lat, począwszy od roku 1994. W roku 2004
                          przeprowadzała natomiast żmudne badania, rejestrując sytuacje, w których
                          pojawia się strój góralski.

                          Ponieważ - jak mówiła - sama jest góralką i w podhalańskim odzieniu chadza,
                          fotografowanie ludzi, zwłaszcza podczas uroczystości religijnych, było sprawą
                          dość krępującą. Ale o współczesnych funkcjach stroju podhalańskiego traktuje
                          tylko jeden z rozdziałów. Więcej czasu zabrało autorce znajdowanie materiałów i
                          eksponatów w muzeach, archiwach, w kraju i za granicą. Jeździła "na Luptów" i
                          do Bratysławy, szukała w podhalańskim odzieniu wpływów wołoskich, węgierskich,
                          słowackich. Nie wszystkie zgromadzone podczas tych kwerend zdjęcia zmieściły
                          się w książce. Może kiedyś złożą się na wystawę i będzie ona rarytasem dla
                          wszystkich Podhalan, którzy choć trochę utożsamiają się z "nasym odzieniem".

                          Sama autorka nazywa swoje studium - opatrzone w cały aparat przypisowy,
                          bibliografię, słownik terminologiczny (z częścią gwarową), wyszczególnienie
                          elementów stroju kobiecego i męskiego, spis informatorów, indeks osób i
                          miejscowości, elementy zdobień, wykroje, nawet... wykaz aktualnych cen
                          poszczególnych elementów ubioru - tylko "dotknięciem bogatych dziejów
                          podhalańskiego stroju". I pierwszym krokiem w kierunku monografii stroju
                          podhalańskiego w cyklu polskich strojów ludowych.

                          Tak pięknie wydane i zilustrowane "Studium" "pracą zbiorową" można nazwać o
                          tyle, że ornamenty zdobnicze rysował Janusz Tycner, wykroje elementów strojów
                          męskiego i kobiecego opracowały Anna Buńda i Maria Buńda. Sięgnęła też autorka
                          m.in. po kapitalną, pełną góralskich i zbójnickich typów tekę austriackiego
                          urzędnika Blumenfelda. W ostatnim rozdziale śledzi podhalańskie inspiracje,
                          wpływy, zapożyczenia - nie tylko w sąsiednich grupach regionalnych.

                          Po tę księgę - kompendium wiedzy o ubiorze, jego historii i tendencjach w
                          góralskiej modzie - będą (dopóki nie powstanie monografia) sięgać kolejne
                          pokolenia regionalistów. Za danie im jej do rąk - chwała pracowitej jak mrówka
                          autorce i jej estetycznemu zmysłowi, a także Podhalańskiej Oficynie Wydawniczej
                          z Kościeliska, która utrzymuje wysoki poziom. (ASZ)
                         • ciupazka Re: Górole i strój góralski - hafciarstwo 12.03.08, 15:06
                          Wbrew pozorom strój góralski ulega modom. Popularne kiedyś cekiny, sutasze i
                          taśmy dziś wypierają hafty. Dawne wzory odgrzebywane są w skrzyniach na strychu.
                          Im starsze i oryginalniejsze, tym lepiej. Liczy się tu najdrobniejszy szczegół.
                          Ważne jest jedno - zgodność z tradycją, wsparta własną inwencją.
                          18 kB Siostry Zofia Łukaszczyk i Anna Michalik szyją i haftują stroje góralskie
                          od wielu lat:

                          www.koscieliska.pl/gallud/stopka-faktor.htm

                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=170&w=98659
                         • ciupazka Re: Górole i strój góralski - dla zespołów 18.03.08, 21:05
                          W tym roku dla góralskich zespołów działających w ramach Związku Podhalan
                          zostaną zakupione odzienia goralskie za 116 tysięcy złotych.

                          Młodzi górale doczekają się nowych strojów. Dotację na ten cel przewidział
                          podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego. Decyzja ma być
                          bodźcem do rozwijania bogatej kultury Podtatrza. Wydatek nawet 2 tysięcy
                          złotych staje się barierą dla uczestnictwa dziecka w zajęciach regionalnego
                          zespołu. W niektórych grupach, które prezentują tańce i śpiew gór, zakupy
                          kierpców, pasów, spódnic czy gorsetów nie były robione od ponad 20 lat.

                          – W programie będą mogły uczestniczyć zespoły, które mają 15 procent wkładu
                          własnego na zakupy – mówi Andrzej Skupień, wiceprezes związku.
                          Część zespołów funkcjonuje w oparciu o własne stroje.Dzieci szybko wyrastają z
                          kamizelek i portek. Stroje szybko się zużywają. A.Skupień przyznaje, że dla
                          kierowników zespołów zakup strojów to poważny wydatek. W zależności od postury
                          młodego górala cena może sięgać od tysiąca do ponad dwóch tysięcy złotych. Z
                          inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego cieszą się ogromnie kierownicy i
                          instruktorzy dziecięcych grup na Podhalu. Łącznie w ramach całej organizacji
                          zrzeszającej górali funkcjonuje 39 zespołów. Większość portek, koszul, spódnic i
                          gorsetów, w których występują dzieci, pamięta jeszcze lata 70., a nawet 60. Dla
                          grup folklorystycznych coroczne zakupy kończą się na pozyskaniu części
                          garderoby, które ulegają najszybszemu zużyciu – kilku par kierpców i koszul.
                          Ile kosztuje kompletny strój?

                          Strój męski:

                          kierpce – 350-700 zł,
                          portki – 580-950 zł,
                          spinka – 120-450 zł,
                          ciupaga – 100-500 zł,
                          opasek – 400-560 zł,
                          kapelusz z kostkami – 140 zł (do tego prawdziwe piórko – 500 zł),
                          koszula – 120-180 zł,
                          serdak – 1500 zł,
                          cucha biała – 1100-1500 zł,
                          cucha czarna – 1350 zł,
                          Razem: od 5620 nawet do 8330 zł.

                          Strój damski:

                          kierpce – 350-700 zł,
                          halka – 100-250 zł,
                          spódnica – 250-420 zł,
                          bluzka – 100-450 zł,
                          gorset – 100-2500 zł,
                          korale – 100-800 zł (prawdziwe nawet kilka tysięcy),
                          serdak – 1200 zł,
                          kożuch – 1500 zł,
                          biały kożuch – 2500 zł.

                          Razem: od 6200 do 10 320 i więcej. Każda góralka nosi bowiem do stroju złotą
                          biżuterię.
                         • przeszlakowska Re: Górole i strój góralski - 12.06.08, 10:15
                          Wiecie, co Wom powiem, to Wom powiym, ale Wom jesce powiem, ze nobarzyj
                          mnie mortwi tótó, ze moje dzieciska, ani tyz i wnuki, a mom ik juz przecie
                          seścioro, zodne nie bedzie w góralskim odzionku chodziyło, telo zek
                          wyzdajała w swoim zywobyciu, kiek sie wyniesła z chałupy do skół i "za
                          chlebem, Panie, za chlebem".A do tego jesce, cepra za chłopa miała. Tak wej
                          górole pomalućku , a wse, a wse, zgichnom... Beecie widzieć. A cepry sie
                          poubiyrajom w naskie odzionka. Tak bedzie, na mój dusiu, nei gwary góralskiej
                          bedom sie ucyć ze "słownika gwary podhalańskiej", he, he... Ani mnie nie do
                          śmiychu, haj... To mi nie daje spokoju...

                          Jakoz myślicie, bedzie tak, cy nie?
                         • Gość: polaniorka Re: Górole i strój góralski - dla zespołów IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 01.08.08, 21:46
                          Jo siedzym w Kościelisku tyz jestym góralkom nolezem do zespołów
                          góralskich i jakimś cudem mom tońsy stró góalski

                          -kierpce 350
                          -halka 80
                          -bluska 130
                          -gorset 200
                          -korale 100 (dwa wojki prowdziwe)
                          -serdok 200
                          -korzuch 500

                          co prowda strój nie tybetowy ba haftowany starodowny tys paradny ,
                          piekny i tońsy bo ino 1560 zł
                         • ciupazka1 Re: Górole i strój góralski - dla zespołów 02.08.08, 13:29
                          Bez cudów, kie Ci dopłacili...sponsorzy
  • Gość: MartuChNa^^ Re: strój góralski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.09.08, 17:40
   Też bym chciała to wiedzieć
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka