Dodaj do ulubionych

Antysemityzm państwowy

05.02.21, 07:52
oko.press/redaktorka-portalu-jewish-pl-zarzut-obrazy-narodu/ już do tego doszło
Obserwuj wątek
    • peace2u Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 08:54
     Chasydzi którzy byli głównymi ofiarami holokałstu w Polsce byli obywatelami Polski ale po polsku nawet nie mówili i sami wybrali życie z dala od gojów. To że Niemcom tak łatwo wyszło mordowanie Chasydów to częściowo również zasługa wierchuszki tej społeczności. Teraz dla odsunięcia od tego uwagi atakuje się Polaków.
     To jak najbardziej spełnia definicję obrażania Narodu Polskiego.
     • margit49 Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 13:31
      peace2u napisał(a):

      > Chasydzi którzy byli głównymi ofiarami holokałstu w Polsce byli obywatelami Pol
      > ski ale po polsku nawet nie mówili i sami wybrali życie z dala od gojów.

      Ale byli obywatelami Polski i to się liczy.

      To że
      > Niemcom tak łatwo wyszło mordowanie Chasydów to częściowo również zasługa wierc
      > huszki tej społeczności. Teraz dla odsunięcia od tego uwagi atakuje się Polaków
      > .
      W każdym narodzie są ludzie gówno warci, gotowi do "bezinteresownej" podłości, wśród Polaków też. Państwo Podziemne też sądziło i wydawało wyroki na donosicieli i szmalcowników.

      > To jak najbardziej spełnia definicję obrażania Narodu Polskiego.

      Tuszowanie zbrodni i kolaboracji, ukrywanie kanalii - to jest obrażanie polskiego narodu, tym bardziej, że jego część niosła pomoc ludności żydowskiej, narażając swoje życie i swoich bliskich. Niebezpieczeństwo czyhało również ze strony kolaborujących rodaków.
   • sverir Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 09:15
    " Polonofobia ma być tolerowana? Widocznie gdzieś się zagalopowała i ma problem"

    To problematycznie zdanie wcześniej przedstawił niejaki Jan Karski, w swoim raporcie z wizyty w okupowanym kraju. Ciekawe, nie wiedziałem, że Karski to taki polonofob.
     • sverir Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 09:34
      Cytacik? Serio? Tak czytasz teksty, wybierasz cytaciki i ignorujesz kontekst? Ale dobrze, niech będzie:
      "Powszechnie daje się wyczuć, że radzi (Żydzi - przyp. mój) byliby, aby w stosunku Polaków do nich panowało zrozumienie, iż przecież oba narody są niesprawiedliwie gnębione i to przez tego samego wroga. Tego zrozumienia wśród szerszych mas społeczeństwa polskie nie ma. Stosunek ich do żydów jest przeważnie bezwzględny, często bezlitosny. Korzystają w dużej części z uprawnień, jakie nowa sytuacja im daje. Wykorzystują wielokroć te uprawnienia - często nadużywają je nawet. Zbliża ich to w pewnym stopniu do Niemców".

      Podkreślenie moje. Patrz, jakim polonofobem był Karski. A my go uznajemy za jeden ze wzorów moralności, poświęcenia, odwagi.
      • peace2u Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 09:43
       A kto mówi że stosunek Polaków i Żydów był idealny? Projekt Judeopolonii czy kolaboracja z komunistami i ZSRR z pewnością nie wpływały na pozytywny wizerunek Żydów wśród Polaków.
       Ale oskarżanie o współudział w mordowaniu to jest wielkie przegięcie.
      • snajper55 Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 12:10
       sverir napisał:

       > Cytacik? Serio? Tak czytasz teksty, wybierasz cytaciki i ignorujesz kontekst? A
       > le dobrze, niech będzie:
       > "Powszechnie daje się wyczuć, że radzi (Żydzi - przyp. mój) byliby, aby w stos
       > unku Polaków do nich panowało zrozumienie, iż przecież oba narody są niesprawie
       > dliwie gnębione i to przez tego samego wroga. Tego zrozumienia wśród szerszych
       > mas społeczeństwa polskie nie ma. Stosunek ich do żydów jest przeważnie bez
       > względny, często bezlitosny.
       Korzystają w dużej części z uprawnień, jakie n
       > owa sytuacja im daje. Wykorzystują wielokroć te uprawnienia - często nadużywają
       > je nawet. Zbliża ich to w pewnym stopniu do Niemców".
       >
       > Podkreślenie moje. Patrz, jakim polonofobem był Karski. A my go uznajemy za jed
       > en ze wzorów moralności, poświęcenia, odwagi.

       Do tego pisał o polskich obozach śmierci. To on ukuł ten termin.

       S.
     • ave.duce Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 09:48
      "Stosunek żydów do Polaków jest podobny do ich stosunku do Niemców. Powszechnie daje się wyczuć, że radzi byliby, aby w stosunku Polaków do nich panowało zrozumienie, iż przecież oba narody są niesprawiedliwie gnębione i to przez tego samego wroga. Tego zrozumienia wśród szerszych mas społeczeństwa polskiego nie ma. Stosunek ich do żydów jest przeważnie bezwzględny, często bezlitosny. Korzystając w dużej części z uprawnień, jakie nowa sytuacja im daje. Wykorzystują wielokroć te uprawnienia – często nadużywają je nawet. Zbliża ich to w pewnym stopniu do Niemców."
     • taniarada No fakt 05.02.21, 15:13
      qwardian napisał:

      > Nie dziwię się, bo Armia Krajowa traktowała policyjnych bandziorów z gwiazdą da
      > wida z pobłażaniem..
      >
      Nie mylić z gadzinówką niemiecką Fakt.Była tolerancja .Nawet jak wybuchło powstanie w Gettcie to AK to olała. Dlatego też do 19 kwietnia Armia Krajowa dostarczyła ŻOB zaledwie jeden ręczny karabin maszynowy, jeden pistolet maszynowy, 50 pistoletów i rewolwerów oraz kilkadziesiąt granatów.Śmiechu warte.I drugie na niekorzyść Polaków pracowała Granatowa Policja.Tu nawet Niemcy nie przymuszali ,a ci mordowali.Rzadko który poniósł karę po wojnie.Granatowa Policja okrucieństwem w stosunku do Żydów , przewyższała oprawców żydowskich w UB.
   • inocom MTK może sądzić Żydów Netanjahu: "To antysemityzm" 07.02.21, 15:13
    qwardian napisał:

    > Tylko zapomniała wspomnieć, że ci Polacy, mieli naszywki z gwiazdą dawida na rę
    > kawach i gonili z pałkami Żydów w gettach..

    wyborcza.pl/7,75399,26763734,miedzynarodowy-trybunal-karny-uznal-ze-ma-prawo-sadzic-izraelczykow.html
    Aj, waj.

    Piątkowa decyzja sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego , iż zakres ich jurysdykcji obejmuje Zachodni Brzeg, Strefę Gazy i wschodnią Jerozolimę, otwiera drogę do dochodzeń w sprawie zarzutów o zbrodnie wojenne popełnione przez Izrael

    Aj, waj.
  • jureek Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 12:57
   "W czerwcu 1936, w ramach zbliżenia z narodową demokracją, premier Sławoj Składkowski stwierdził w odniesieniu do Żydów: „walka ekonomiczna owszem. Ale krzywdy żadnej”. W ten sposób wzmocnił walkę ekonomiczną z Żydami, popartą listami pasterskimi kardynała Hlonda czy arcybiskupa Kakowskiego. Walka ekonomiczna z Żydami, popierana przez Rząd i Episkopat, doprowadziła do wielu ekscesów antyżydowskich na terenie Polski. Według raportu MSW w czwartym kwartale 1936 roku doszło w Polsce do 640 napadów na Żydów (w tym 13 zabójstw i 14 ciężkich poranień) oraz 1.492 wypadków wybicia szyb w mieszkaniach i przedsiębiorstwach żydowskich.
   W grudniu 1935 roku nowym ministrem WRiOP został prof. Wojciech Świętosławski. Władze państwowe i rektorskie, nie były w stanie lub nie chciały, zapobiec nasilaniu się awantur antysemickich, dlatego we wrześniu 1937, Minister upoważnił rektorów do wydawania odpowiednich zarządzeń porządkowych, w tym rozdziału miejsc na salach wykładowych, a w październiku 1937 wyraził zgodę na wprowadzanie do statutów organizacji akademickich „paragrafu aryjskiego" (zakazu przynależności Żydów). W wyborach do Bratnich Pomocy, przywracano wybory większościowe co preferowało najliczniejszą polską narodowość. Rok akademicki 1938/9 rozpoczął się na polskich wyższych uczelniach pod hasłem numerus nullus czyli całkowitego wyeliminowania osób pochodzenia żydowskiego ze społeczności akademickiej wyższych uczelni. Cel ten zamierzano osiągnąć poprzez:
   - ogłaszanie na uczelniach dni bez Żydów, w czasie których osoby narodowości żydowskiej nie miały prawa wstępu na uczelnie. Te dni wkrótce miały przekształcić się w tydzień bez Żydów [Nasz Przegląd (1938)]
   - wprowadzenie paragrafu aryjskiego do statutów organizacji studenckich.
   -wypraszanie lub wyrzucanie siłą Żydów z sal wykładowych, wraz ze stosowaniem przemocy fizycznej wobec nich, w obrębie uniwersytetów, jak i poza nimi.
   - podawanie spisów osób wyznania mojżeszowego wśród wykładowców i domaganie się ich wyrzucenia z uczelni"
   [S. Podlaski, Sytuacja Żydów w SGGW i w innych uczelniach, w okresie II Rzeczpospolitej (2016)]
   Listy pasterskie o których mowa brzmiały np. tak:
   "Problem żydowski istnieje i istnieć będzie, dopóki żydzi będą żydami. (...) Faktem jest, że żydzi walczą z Kościołem katolickim, tkwią w wolnomyślicielstwie, stanowią awangardę bezbożnictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, że wpływ żydowski na obyczajność jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografię. Prawdą jest, że żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, że w szkołach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest na ogół pod względem religijnym i etycznym ujemny. Ale – bądźmy sprawiedliwi. Nie wszyscy żydzi są tacy. (...) Przestrzegam przed importowaną z zagranicy postawą etyczną, zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską. Jest ona niezgodna z etyką katolicką. Wolno swój naród więcej kochać; nie wolno nikogo nienawidzić. Ani żydów. W stosunkach kupieckich dobrze jest swoich uwzględniać przed innymi, omijać sklepy żydowskie i żydowskie stragany na jarmarku, ale nie wolno pustoszyć sklepu żydowskiego, niszczyć żydom towarów, wybijać szyb, obrzucać petardami ich domów. (...) Nie wolno żydów napadać, bić ich, kaleczyć, oczerniać." [A. Hlond, O katolickie zasady moralne (1936)]
   • jureek Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 12:58
    "Od kiedy pomysły segregacyjne były obecne w polskim życiu akademickim? Od wczesnych lat 20. Najpierw była to idea numerus clausus, czyli doprowadzenia do tego, aby mniejszości narodowe miały na uczelniach taką reprezentację procentową, jaką posiadają w całej populacji Polski. Potem było getto ławkowe. Następnie numerus nullus, czyli wyzerowanie Żydów z uczelni i towarzyszący temu „paragraf aryjski”, czyli zakaz członkostwa w organizacjach studenckich. Towarzyszyły temu zorganizowane akcje młodzieży narodowej. Na przykład dni bez Żydów, kiedy ich po prostu bojówki narodowe do budynków uniwersyteckich nie wpuszczały. Żydowscy studenci byli znieważani, poniżani, bici. Na uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie dochodziło nawet do morderstw." [W. Piasecki, Segregacja akademicka (2007)]
    • qwardian Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 13:53
     Za zbrodnię hołodomoru ukraińskiego, który uczyniliście naszym chrześcijańskim braciom, byliśmy zbyt pobłażliwi. Musicie pracować fizycznie, a dopiero potem uczestniczyć w życiu społecznym albo administracyjnym..
      • edico Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 17:30
       Tłumaczyłem kiedyś ukraińskiemu wędrowcowi po polskich forach, że ten hołodomor zawdzięczają sami sobie walcząc z wojskami sowieckimi przeciw wojskom polskim i Petlury. Wybrali co chcieli. Szkoda tylko Polaków tam zamieszkujących, którzy byli zmuszeni do przeżywania tego ukraińskiego piekła.Po polskiej stronie było to nie do pomyślenia.
       • snajper55 Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 17:37
        edico napisał:

        > Tłumaczyłem kiedyś ukraińskiemu wędrowcowi po polskich forach, że ten hołodomor
        > zawdzięczają sami sobie walcząc z wojskami sowieckimi przeciw wojskom polskim
        > i Petlury. Wybrali co chcieli. Szkoda tylko Polaków tam zamieszkujących, którzy
        > byli zmuszeni do przeżywania tego ukraińskiego piekła.Po polskiej stronie było
        > to nie do pomyślenia.

        Ukraińcy walczyli przeciwko wojskom polsko-ukraińskim? Mógłbyś to rozwinąć? Z tego co ja wiem, to z wojskami polsko-ukraińskim walczyli bolszewicy.

        S.
        • edico Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 19:13
         Ależ owszem, czemu nie, ale z małą korektą.

         pl.wikipedia.org/wiki/Interwencja_radziecka_na_Ukrainie_(1919)
         ofensywa Frontu Ukraińskiego – agresja Rosji Radzieckiej przeciwko Ukraińskiej Republice Ludowej, zaplanowana w listopadzie 1918, po uznaniu przez Radę Komisarzy Ludowych RFSRR traktatu brzeskiego za nieistniejący, a rozpoczęta w pierwszych dniach stycznia 1919 r. operacją charkowską. Jedna z faz wojny ukraińsko-radzieckiej. Jej celem było przyłączenie Ukrainy do RFSRR.

         W pierwszych dniach stycznia 1919 r., łącząc siły z lokalnymi oddziałami robotniczymi, wojska 1 Ukraińskiej Dywizji Radzieckiej zajęły Charków, który ogłoszono siedzibą Tymczasowego Rządu Robotniczo-Chłopskiego Ukrainy (przekształconego w końcu miesiąca w Radę Komisarzy Ludowych USRR). Następnie opanowały w szybkim tempie większą część Ukrainy północnej i wschodniej, by 5 lutego 1919 r. bez walki wkroczyć do Kijowa. Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej (Dyrektoriat) przeniósł się do Winnicy, następnie do Kamieńca Podolskiego. Wiosną Armia Czerwona osiągnęła linię Zbrucza, w marcu odpierając kontrofensywę armii URL zagrażającą Kijowowi.

         Wprowadzenie przez Radę Komisarzy Ludowych USRR polityki komunizmu wojennego i rekwizycje żywności na potrzeby miast szybko zraziło znaczącą część ukraińskiego chłopstwa do rządów bolszewików. Wybuch szeregu lokalnych powstań, a w maju 1919 r. bunt 20-tysięcznych sił atamana Hryhorjewa, uznającego od stycznia 1919 zwierzchność bolszewickiego dowództwa, uniemożliwiły Armii Czerwonej ostateczne rozbicie sił URL i marsz na zachód...

         W sierpniu Armia Czerwona uległa również ofensywie połączonych sił armii URL i Ukraińskiej Armii Halickiej (wypartej za Zbrucz przez Wojsko Polskie z Galicji Wschodniej po klęsce w wojnie polsko-ukraińskiej i połączonej z armią URL). 31 sierpnia Kijów został zajęty najpierw przez wojska ukraińskie, a następnie, po ich wycofaniu z miasta, przez Armię Ochotniczą.

         Od sierpnia 1919 toczyły się w Warszawie poufne rokowania polsko-ukraińskie, początkowo wojskowe (o zawarcie rozejmu, który zaczął obowiązywać 1 września 1919 – w dzień po zajęciu Kijowa przez armię Denikina), a następnie polityczne – w sprawie rozgraniczenia terytorialnego pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową a Polską i współpracy skierowanej przeciw Armii Czerwonej i Rosji Sowieckiej. 2 grudnia 1919 delegacja URL pod przewodnictwem Andrija Liwickiego zawarła porozumienie terytorialne i graniczne z Polską, w formie deklaracji, które 7 grudnia 1919 zaaprobował przybyły do Warszawy Petlura. 21 kwietnia 1920 roku Petlura zawarł układ sojuszniczy z Polską i od polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów do zawieszenia broni w wojnie polsko-bolszewickiej (12 października 1920) był jedyną uznawaną międzynarodowo głową państwa Ukrainy.
         pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawa_kijowska_(1920)

         Więcej na ten temat znajdziesz w:
         Andrzej Garlicki: Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków 2017, |ISBN 978-83-240-4216-6.
        • 99venus Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 19:54
         Wielokrotnie juz o tym pisano.Wielka armia Petlury liczyła około 40 tysięcy ludzi.W szeregach
         Armii Czerwonej walczyło kilkaset tysięcy Ukraińców.
         Petlura nie miał poparcia ludności a ludność nie odczuwała potrzeby posiadania swojego państwa.
  • edico Antysemityzm chyba nie tylko państwowy 05.02.21, 15:08
   Jeśli już, to widzę to jako antysemityzm najpierw religijny a później państwowy, jako konsekwencję katolickiej ekspansji religijnej.

   Bez wielowiekowego chrześcijańskiego antysemityzmu, gwałtowna nienawiść Hitlera nigdy by nie znalazła tak silnego oddźwięku. Bez wielowiekowego zatruwania umysłów chrześcijańskich Holokaust (Szoa) byłby nie do pomyślenia.

   Nie jest to więc odosobniony przypadek nie tylko w historii chrześcijaństwa bazującego przecież na starożytnym judaizmie, a w konsekwentnym dążeniu do bezwzględnego upowszechnienia (gr. katolicki czyli powszechny lub w całości) nowej interpretacji istnienia Boga.
   • edico Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 20:00
    A mimo to Watykan podpisał z Hitlerem znacznie korzystniejszy konkordat, niż to zrobiła Suchocka dala Polski. Dlatego nie jednokrotnie zastanawiałem się, czy katolicy są Polakami, czy Watykańczykami zamieszkałymi w Polsce.
  • kod_matrixa Re: Antysemityzm państwowy 05.02.21, 21:54
   No i co w związku z tym?

   Przesłuchano Żydówkę czyli obywatelkę bardzo szowinistycznego państwa, azjatyckiego Izrael, od dekad przeprowadzającego ludobójstwo na Palestyńczykach.

   A jak powszechnie wiadomo, to nie jest święta krowa. Te z kolei są chronione co prawda również w Azji, ale nie w Izraelu, tylko w Indiach.
    • inocom Aleś pojechał kotem :)))))))))))) 06.02.21, 00:40
     snajper55 napisał:

     > kod_matrixa napisał:
     >
     > > Jak brzmi eufemizm dla "zabójstwa człowieka nienarodzonego"?
     >
     > Człowiek nienarodzony, podobnie jak nienapisana książka - nie istnieje.

     Aleś pojechał kotem Kot Schrödingera.

     Możesz tak uważać, ale granica weryfikacji przesuwa się cały czas w kierunku czasu 0.
     Dla Owsiaka dzieci-nienarodzone istnieją i są ludźmi, przesuwa się tylko granica ich przeżywalności.

     www.wosp.org.pl/aktualnosci/5-calorocznych-dzialan-dla-wczesniakow-od-wosp
     Urodzone w Polsce wcześniaki (ktoś co nie istnieje, według ciebie)) są beneficjentami, aż 4 całorocznych programów medycznych prowadzonych przez Fundację WOŚP.

     Idę o zakład, że za życia jeszcze pokolenia obecnej młodzieży szkolnej, granica przeżywalności wcześniaków przesunie się do 0 (momentu zapłodnienia). A cała ciąża będzie możliwa in vitro jak w Seksmisji Juliusza Machulskiego.


     nienapisana książka - nie istnieje.

     Książka (unikalny genotyp) już została napisana, tylko niewydana.

     To, że ty o czymś nie wiesz, nie znaczy że to coś nie istnieje.
   • margit49 Re: Antysemityzm państwowy 06.02.21, 00:16
    kod_matrixa napisał:

    > Tak przy okazji, zagadka.
    > Jak brzmi eufemizm dla "zabójstwa człowieka nienarodzonego"?
    > Odp. Terminacja ciąży.
    >
    To tak przy okazji,bo możesz zostać seryjnym zabójcą
   • sverir Re: Antysemityzm państwowy 06.02.21, 07:27
    Jedna pani seksuolog ostatnio zadała arcyciekawe pytanie komuś podobnemu do Ciebie.

    Płonie klinika in vitro. Jesteś w środku, możesz uciec. W jednym kącie widzisz zapłakanego 4-latka, w drugim sto zarodków. Uratować możesz tylko jedno z nich.

    Co wybierasz?
   • aniechto.only Re: Antysemityzm państwowy 06.02.21, 13:52
    kod_matrixa napisał:

    > Tak przy okazji, zagadka.
    >
    > Jak brzmi eufemizm dla "holokaustu"?
    > Odp. Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej.

    Wyłącznie dla prymitywnych antysemitów.

    Jaki jest eufemizm dla wyrazu "kretyn"?
    - kod_ matrixa
  • herr7 Re: Antysemityzm państwowy 06.02.21, 07:54
   tanebo001 napisał:

   > oko.press/redaktorka-portalu-jewish-pl-zarzut-obrazy-narodu/ już do tego doszło


   tanebo001 ta jedna szara komórka która posiadasz wyczulona jest na wyszukiwanie antysemityzmu? Oskarżenie tej pani jest sprawą dyskusyjną, ale antysemityzmem nie jest.
   • qwardian Re: Antysemityzm państwowy 06.02.21, 13:26
    „Czy doczekamy dnia, w którym polska władza również przyzna, że niechęć do Żydów była wśród Polaków nagminna, a polski współudział w Zagładzie jest faktem historycznym?”.

    Pierwsze, tak. Drugie, niestety nie..
    • margit49 Re: Antysemityzm państwowy 06.02.21, 13:53
     qwardian napisał:

     > „Czy doczekamy dnia, w którym polska władza również przyzna, że niechęć do Ż
     > ydów była wśród Polaków nagminna, a polski współudział w Zagładzie jest faktem
     > historycznym?”.

     >
     > Pierwsze, tak. Drugie, niestety nie..
     >
     O, untermensch z 4 kategorią volkslisty bardzo nieukontentowany
    • inocom Netanjahu: "To antysemityzm" 07.02.21, 15:18
     qwardian napisał:

     > „Czy doczekamy dnia, w którym polska władza również przyzna, że niechęć do Ż
     > ydów była wśród Polaków nagminna, a polski współudział w Zagładzie jest faktem
     > historycznym?”.

     >
     > Pierwsze, tak. Drugie, niestety nie..

     To jak z Żydami. Ponoć Netanjahu to Polak.

     wyborcza.pl/7,75399,26763734,miedzynarodowy-trybunal-karny-uznal-ze-ma-prawo-sadzic-izraelczykow.html
     Piątkowa decyzja sędziów MTK, iż zakres ich jurysdykcji obejmuje Zachodni Brzeg, Strefę Gazy i wschodnią Jerozolimę, otwiera drogę do dochodzeń w sprawie zarzutów o zbrodnie wojenne popełnione przez Izrael


     Aj, waj. Boli, bo hAmeryka słaba. A za Bidena silniejsza nie będzie.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka