Dodaj do ulubionych

pomnik mjr.Zapory

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.10.09, 21:17
Miło mi poinformaować,że w dniu 11 listopada 2009r o godz.11.00 na
Placu Antoniego Surowieckiego odbędzie się ceremonia odsłonięcia
pomnika Hieronima Dekutowskiego.Patronat honorowy nad
uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyński. I jak tu się nie cieszyc na tak długo oczekiwany moment.
Obserwuj wątek
    • Gość: Adam Sikorski „Zapora”. Dziennik znaleziony na pobojowisku. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.09, 02:00
     Pamiętnik spisany na kartkach niewielkiego formatu zaczyna się 1 listopada 1946
     roku. Prowadził go podkomendny „Zapory” z czwartego plutonu porucznika
     „Samotnego”, a podnieśli z pobojowiska pod Albinowem Małym koło Biłgoraja
     żołnierze grupy manewrowej. Czytany po latach, odsłania obraz dla mojego
     pokolenia, urodzonego w czasie spokojnym, zupełnie niepojęty. „Albinów Duży.
     Piątek. 1 listopada 1946 roku. Jest dzień 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich
     Świętych. Dzień ten spędziliśmy bez żadnych robót. Wieczorem odmarsz do
     następnej kwatery. Po przemówieniu „Zapory” ruszyliśmy w dalszą drogę. Kolonia
     Wólka Abramowska. Sobota. 2 listopada 1946 roku. Bez żadnych przejść. Po drodze
     zatrzymaliśmy się we wsi Malina zmarznięci i głodni. We wsi jest trudno znaleźć
     coś do jedzenia. Dopiero po gruntownych poszukiwaniach znaleźliśmy w bród
     wszystkiego. Mimo to jednak musieliśmy brać jedzenie siłą, to znaczy bić się z
     babami o kromkę chleba i garnuszek mleka. Piłatka. Niedziela. 3 listopada 1946
     roku. Cały dzień deszcz. Nad ranem dołączył „Faraon” z kilkoma chłopakami. Około
     południa ruszyliśmy na Wierzchowiska, gdzie spodziewaliśmy się roboty, gdyż
     Bezpieczeństwo nękało nas całą przeszłą noc warkotem samochodów i strzałami. Nic
     nie znalazłszy w wiosce, zdobyliśmy konie i ruszyliśmy na dalsze kwatery.
     Kolonia Krzanowska. Wtorek. 5 listopada 1946 roku. Jeszcze dziś jesteśmy mokrzy.
     Bezpieczeństwo szuka nas, a wkoło słychać warkot maszyn. Siedzimy na kwaterach
     cicho i popijamy bimberek. Jedzenia mamy dosyć, gdyż „Stary” („Zapora”) posłał
     do sklepu po żywność. Kolonia Abramowska. Środa. 6 listopada 1946 roku. Dobrze
     nam, choć mało jedzenia. Cały dzień siedzieliśmy na kwaterze. Gospodarza
     oderwaliśmy od roboty i musiał na harmonii nam grać. Wieczorem „Samotny”
     poprowadził nas na małą robotę. Po rozdzieleniu zdobyczy otrzymałem palto na
     futerku. Albinów Duży – Leszczyna. 7 listopada 1946 roku – 22 listopada 1946
     roku. Cały przeciąg czasu przechodzi bez żadnych przeżyć. Otrocze. Sobota. 30
     listopada 1946 roku. Kwatery zajęliśmy. Nazajutrz wybieramy się na robotę do wsi
     komunistycznej Huta. Tokary, Huta, Gródki. Niedziela. 1 grudnia 1946 roku. Dziś
     robota. Koniec wioski Tokary, gdzie mieszkają komuniści, rozbity. Następna
     wioska Huta. Cała wioska po krótkim ostrzelaniu w naszych rękach. Baty członkom
     ORMO, demolacja mieszkań, uzupełnienie mundurów, kożuchów, butów. Do jedzenia
     zabrano świnię. Ze wsią Gródki staje się to samo, tylko Komendant ORMO spalony.
     Kocudza. Środa. 4 grudnia 1946 roku. Znowu „Moskiewka”. „Samotny” prowadzi
     akcję. Komuniści strzelają z mieszkań, lecz mimo to wieś przechodzi w nasze
     ręce. Historia podobna jak w Gródkach. Jedno zabudowanie spłonęło. Duża część
     domów zdemolowana. Teren „Jadzinka”. Święta Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie
     spędziliśmy z „Jadzinkiem”. W Wigilię mieliśmy gości w postaci księdza kapelana,
     Komendanta Obwodu Zamojskiego pana majora „Jara” (obecnie inspektora Armii
     Polskiej) i Komendantów innych Obwodów. Zachodziły bardzo nieprzyjemne spory,
     jak np. wybicie jeden drugiemu oka i tym podobne, ale na ogół przeszły dobrze
     dni świąteczne. Trochę tęskniło się do matki, brata i rodziny, ale jakoś przejść
     musiało. Tereny „Bohuna”. Noc z 28 na 29 grudnia 1946 roku. Tej nocy, po
     odłączeniu się na krótki czas od „Jadzinka”, narobiliśmy trochę szumu. Było
     bicie w mordę komunistów i Ukraińców, demolacja mieszkań i tym podobne rzeczy.
     Wielu z nich nawróciło się na prawdziwą drogę i bez żadnego przymusu.
     Przysięgali sobie i Bogu stać wiernie przy prawdziwej Polsce, a nie służyć dalej
     bolszewikom. Po robocie odeszliśmy na kwaterę. Tereny „Bohuna”. Noc z 30 na 31
     grudnia 1946 roku. W nocy idziemy na robotę. Komendant zapowiada polanie się
     krwi. Pierwsza robota – browar pod Zamościem dwa kilometry od centrum miasta,
     gdzie dyrektor browaru, komunista, zostaje zabity. W tym miejscu zostają cztery
     trupy oprócz dyrektora. Po pierwszej robocie, wycofujemy się z Zamościa na
     pobliską wioskę, gdzie pada od naszych kul jeszcze czterech...”. To zaledwie
     wycinek, zapis dwóch miesięcy działań jednego plutonu zgrupowania „Zapory”, a
     oprócz „Samotnego” działają: „Renek” na obszarze Bełżyce, Chodel; „Miś” –
     Kraśnickie, Urzędów; „Jadzinek” – Bychawa, Krzczonów; „Ryś” – Konopnica,
     Jastków, Niedrzwica; „Cygan” – Kraśnik. Do tego dodać jeszcze trzeba „Żbika” i
     jego grupę zwaną egzekutywą i żandarmerię „Ducha”. Nieco luźniej ze zgrupowaniem
     związany jest „Uskok”. Niewielkie fiszki układane na biurku historyka nie robią
     specjalnego wrażenia. Suche informacje: imię, nazwisko, urodzony. Łączy je
     jednak ostatnia formułka: zginął, zabity... 328 karteczek, 328 życiorysów
     urwanych dramatycznie... I dwa pytania stawiane w cztery dziesiątki lat po
     wydarzeniach: Dlaczego? Dlaczego aż tak? Trzy lata wcześniej. W nocy z 16 na 17
     września 1943 roku pod Wyszkowem cichociemny podporucznik Hieronim Dekutowski
     ps. „Zapora”, „Odra”, dotyka polskiej ziemi po trzech latach nieobecności. Z
     przydziałem do Kedywu Okręgu AK Lublin trafia na okres aklimatyzacji do
     Inspektoratu Zamość, potem otrzymuje nominację na szefa Kedywu Inspektoratu
     Lublin–Puławy oraz dowódcę oddziału dyspozycyjnego Kedywu (drugi pluton OP8). W
     lipcu 1944 roku, wobec niepowodzenia planu „Burza”, naczelny wódz Polskich Sił
     Zbrojnych na Zachodzie podejmuje decyzję o pozostawieniu na ziemiach wyzwolonych
     ... nowej konspiracji ... „o zadaniach realnie wymierzonych i na razie
     skromnych”. „Zapora” melinuje broń, utrzymuje siatkę w gotowości, pozostawia
     przy sobie grupę czterdziestu osób. 29 stycznia 1945 roku rozkaz numer 1
     powołuje „pierwszy partyzancki oddział – Ósmy Pułk Piechoty – w celu walki z
     sowieckim okupantem”. Od tego momentu zaczyna się zdecydowany wzrost szeregów.
     „Zapora” podporządkował sobie bowiem wszystkie oddziały pozostające w
     konspiracji, tak, że w czerwcu 1945 roku zgrupowanie liczy już około 190–220
     ludzi. Pierwszą Kompanią dowodzi „Jagoda” (30 ludzi), Drugą – „Jurand” (70),
     Trzecią – „Jerzy” (40), Czwartą – „Ryś” (35). Z politycznego punktu widzenia
     tworzenie tych struktur zasadzało się na wyspekulowanej koncepcji przyszłego
     konfliktu zbrojnego pomiędzy państwami anglosaskimi a Związkiem Radzieckim. Po
     umowach poczdamskich te nadzieje rozwiały się. W sierpniu ogłoszona została
     ustawa amnestyjna. Zgrupowanie „Zapory” rozpadło się. Z konspiracji wyszli
     „Jagoda”, „Jurand” i „Jerzy”. Na Lubelszczyźnie po powrocie jednostek frontowych
     jest ciasno. W październiku 1945 roku „Zapora” z punktu w Lublińcu przekracza
     granicę czechosłowacką, ale on i jego ludzie nie mają szczęścia. Pod Czeską Lipą
     zostają rozbici, dowódca chroni się w Pradze, skąd powraca jako repatriant. W
     Borowie koło Chodla w grudniu na spotkaniu z „Jungiem”, inspektorem Inspektoratu
     Lubelskiego WiN, uzgadniają współdziałanie. „Zapora” wraca na scenę.
     Teoretycznie WiN określał siebie jako organizację polityczno–wojskową,
     przyjmując program walki na płaszczyźnie politycznej, aż do rozstrzygających
     wyborów. Jaka zaś była praktyka? Kartoteka druga. 610 karteczek z adnotacjami o
     napadach to miara terroru jaki objął powiaty Lublin, Lubartów, Kraśnik, Puławy,
     Krasnystaw, Zamość, Biłgoraj, Nisko i Kolbuszowa. 16 kwietnia 1945 roku. Napad
     na posterunek w Annopolu. Spalono dokumentację. Zabito dwóch milicjantów. 23
     kwietnia 1945 roku. Napad na Zakrze
     • Gość: Adam Sikorski „Zapora”. Dziennik znaleziony na pobojowisku. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.09, 02:03
      w. Zabity sekretarz KG PPR. 19 maja 1945 roku. Napad na posterunek w Kazimierzu
      Dolnym. Osobiście dowodził „Zapora”. Zginęło pięciu milicjantów, pracownik NBP i
      kierowca – żołnierz Armii Czerwonej. 30 maja 1945 roku. Huta Turobińska. Spalono
      zabudowania dziewięciu gospodarzy. „Zapora” zebrał wszystkie kobiety i
      powiedział, że jeśli ich synowie z wojska nie wrócą, wieś będzie spalona, a
      mieszkańcy zostaną wymordowani... Zaporowcy wrócą do Huty jeszcze dwukrotnie. Ta
      wioska denerwuje ich bardzo. 32 chłopskich synów służy w wojsku, 9 jest
      oficerami. W czasie okupacji Huta była ostoją Gwardii Ludowej i Armii Ludowej,
      udzielała gościny partyzantom radzieckim, ale też znajdowały tu pomoc oddziały
      OP9 Armii Krajowej. Podobnych miejscowości na terenie działania zgrupowania jest
      więcej i wszystkim za lewicowe sympatie przychodzi zapłacić rachunki. Pastwą
      ognia padają Świeciechów, Chmiel II, Moniaki, gdzie z dymem idzie około 100
      budynków. Porucznik „Samotny” skwitował to wydarzenie ulotką: „Dnia 24 września
      1946 roku, maszerując przez wieś Moniaki, powiat Kraśnik, zamieszkałą przez
      zdrajców narodu, peperowców, zostałem ostrzelany. W wyniku walki trzech
      miejscowych agentów UB–NKWD zostało zabitych. Kilkadziesiąt budynków spłonęło.
      Dowódca Kompanii oddziału partyzanckiego majora »Zapory«, porucznik »Samotny«”.
      Dokumenty potwierdzają tylko jedną śmierć. Zginął Seweryn Pochroń, rolnik,
      bezpartyjny. Jego syn pracował w milicji i to wystarczyło. Strzały zaś, które
      witają nocnych przybyszów, tak jak w Moniakach, to chłopska samoobrona, placówki
      ORMO, mikroskopijne posterunki milicji, bardzo słabo uzbrojone. A przeciwnik?
      Niejakie wyobrażenie daje dokumentacja z ujawnienia. Odnotowano w niej oddanych
      7 cekaemów, 83 erkaemy, 150 automatów. Rozważmy również, iż we wsiach zostali
      ci, którzy do wojska jeszcze pójść nie mogli albo już nie mogli. W patrolach
      „Zapory” walczył zaś świetnie wyszkolony element ze stażem dywersyjnym,
      zaprawiony w walce przez lata konspiracji. Dlatego większość budynków
      atakowanych wówczas posterunków dziś zdobią płyty upamiętniające poległych
      milicjantów. Akcje typowe to napady na posterunki (68), sklepy i spółdzielnie
      (85) – to wszystko leży w konwencji partyzanckiej walki, ale są zapisy, których
      ani zrozumieć, ani zweryfikować się nie da. 14 lipca 1946 roku. „Cygan”
      uprowadził ze wsi Bęczyn Przedmieście siostry Janinę i Sabinę Gajewskie.
      Znaleziono je 20 lipca w lesie urzędowskim z obciętymi językami, uszami,
      wybitymi zębami i wyrwanymi włosami. 7 października 1946 roku. Napad na majątek
      w Kłodnicy. Zabito dziewięciu jeńców wojennych z obozu w Popkowicach. Noc z 24
      na 25 stycznia 1947 roku. Na cmentarzu w Kawęczynie wykopano z grobu i wyrzucono
      na wierzch zwłoki chorążego Leopolda Długosza, który poległ w walce z podziemiem
      trzy dni wcześniej. Zabrano kasę gminną (70 tysięcy). Ile w tym samowoli i
      okrutnej inwencji dowódców patroli, załatwiających swoje często prywatne
      porachunki – na to pytanie dziś już nikt nie odpowie. Oddziały były
      samowystarczalne gospodarczo na koszt okolicznych chłopów, którym zarekwirowano
      między innymi 81 koni, 141 krów, 41 świń. Odnotowano tylko przypadki, po których
      zdesperowany chłop pobiegł na posterunek. A ilu machnęło ręką i milczało?
      Potrzeba „samowystarczalności” narodziła pomysł napadu na Izbę Skarbową w
      Lublinie. W biały dzień z Krakowskiego Przedmieścia „Ryś” zabrał ponad milion
      sto tysięcy złotych. Zginął wtedy z jego ręki kapitan Antoni Kulbanowski. Inne
      akcje miały mniej wyczynowy charakter. Tenże sam „Ryś” 18 kwietnia 1947 roku w
      Maszkach w gminie Wojciechów zabiera z domu Jana Ostrowskiego harmonię, kożuch,
      kapę na łóżko, dwie pary butów, płaszcz letni damski, trzy pary spodni,
      marynarkę i 790 złotych. W nieustannej walce manewrowej dowodzenie patrolami i
      ich kontrola miały charakter przypadkowy, toteż Inspektorat opracował instrukcje
      mające wytyczyć przynajmniej ramy ogólne postępowania. Między innymi próbowano
      stworzyć pozory prawne dla zwyczajnych zabójstw politycznych. Życie ludzkie
      zależało najczęściej od zbiegu okoliczności i humoru dowódcy patrolu. 328 razy
      zapadły rozstrzygnięcia najokrutniejsze, komu potrzebne? Częściowej odpowiedzi
      udzielił sam „Zapora”, komentując podkomendnym wysłaną do władz 23 lutego 1947
      roku ofertę ujawnienia: „Wszyscy nie mogą ujawnić się, ponieważ nie można
      pokazywać ludziom, że działalność konspiracyjna była niepotrzebna, a walka
      niesłuszna i ludzie, którzy zginęli, zginęli niepotrzebnie. Gdyby z terenu
      odejść, to za dwa miesiące chłopi poszliby za rządem, a za pół roku, gdyby
      zaszła potrzeba, to nie moglibyśmy wrócić w teren, bo chłopi wydaliby nas w ręce
      UB. Dlatego od terenu nie możemy się oderwać, bo stracilibyśmy go na zawsze”.
      • Gość: Chłopak Wyjaśnienie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.09, 02:10
       Cześć,

       To ja wkleiłem ten artykuł. Ukazał się on w marcu 1989 roku w Kurierze Lubelskim
       tuż przed odsłonięciem w kościele o.o. Dominikanów w Tarnobrzegu tablicy
       pamiątkowej poświęconej Hieronimowi. Jego autorem jest lubelski dziennikarz Adam
       Sikorski, twórca programu "Było nie minęło". Wkleiłem go tu, żeby pokazać
       wszystkim jak traktowany był Hieronim przez komunistyczną propagandę.

       Pozdrawiam,

       Chłopak
       • Gość: srok Re: Wyjaśnienie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.09, 10:18
        Co potrafi złe słowo... . Pomieszanie pojęć. Patrioci źli, sbecy dobrzy...
        Ta propaganda w ludziach co poniektórych jeszcze tkwi

        Zauważyliście że "nowe" zaczęło swoje rządy od opanowania polskich mediów ?
        Tylko Ojciec Rydzyk im jeszcze przeszkadza a więc taka nagonka...

        Bo jak widać nawet z tego forum 80% społeczeństwa można wmówić wszystko. Byle
        powtarzać to codziernnie i dawać cukierki typu sklepy z żółtymi firankami... Lub
        zrobić ich "biznesmenami" chociaż trochę bardziej uprzywilejowanymi niż biedna,
        szara masa...
        • Gość: ferenc Re: Wyjaśnienie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.09, 14:07
         a mnie sie wydaje że właśnie to szaro mase można urabiać jak wosk i wszystko
         wmawiać .Spójrzy na edzika. Choćby mu lechowski dał niebo to ten nie pojmie ,
         tako go ta propaganda urobiła.
         Prędzej siekierkę przekonasz niźli osobnika tego z taniej, seryjnej bożej produkc ji
  • Gość: Chłopak Program uroczystości IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.11.09, 23:47
   O 9:30 msza święta w kościele o.o. Dominikanów. Później o 11:00 na placu
   Antoniego Surowieckiego ceremonia odsłonięcia pomnika:
   1. Otwarcie – przywitanie przybyłych uczestników uroczystości
   2. Wystąpienia:
   – przedstawiciela prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
   – przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń
   – przedstawienie rysu biograficznego majora Hieronima Dekutowskiego przez panią
   dr Ewę Kurek
   3. Odsłonięcie pomnika przez przedstawiciela prezydenta RP, prezydenta miasta
   Tarnobrzeg i Krystynę Frąszczak
   4. Poświęcenie pomnika przez przeora klasztoru o.o. Dominikanów ojca Pawła
   Barszczewskiego
   5. Chóralne wykonanie „Marsza Zaporczyków”
   6. Apel pamięci
   7. Salwa honorowa
   8. Złożenie kwiatów pod pomnikiem
   9. Podziękowania i zakończenie uroczystości
   • Gość: Longinus Re: Program uroczystości IP: 83.1.120.* 09.11.09, 21:17
    Po Mszy Świętej nastąpi przejście pod Pomnik Bartosza
    Głowackiego,odegranie Hymnu Polskiego, wystapienie Prezydenta
    Miasta, złozenie wiązanek pod pod pomnikiem B.Głowackiego i dopiero
    przejście na pl.Surowieckiego. (tyle uzupełnienia programu)
    11listopada to Święto Niepodległości a odsłonięcie pomnika mjr
    Hieronima Dekutowskiego ps"ZAPORA"jest częścią tych obchodów,
    niewatpliwię piękną i dostojną. Kompanię Honorową zapewniają
    Podhalańczycy.
   • Gość: Bekalosz Re: Program uroczystości IP: 83.1.120.* 19.11.09, 16:16
    Czy ktoś jeszcze pamięta że Kaziuk 66 rozpoczął wątek o pomniku mjr.
    Hieronima Dekutowskiego c.c. ps "Zapora".Jego odsłonięcie i
    poswięcenie, mimo złej pogody było wspaniałą uroczystością. Niestety
    są tacy internauci, którzy sprawę rozmydlają, odwracają kota ogonem,
    robią zamieszanie byle nie pamietać o pierwotnym watku. Co robić,
    widac tak musi być w demokracji nikomu nie można ust zamykać, każdy
    ma prawo wygłaszać swoje poglądy. Ja oto walczyłem z systemem
    KOMUNISTYCZNYM zniewalajacym przez 45 lat naród Polski.
  • Gość: benny Re: pomnik mjr.Zapory IP: 80.48.174.* 11.11.09, 21:22
   byłem na uroczystosci odsłonięcia popiersia. I taka refleksja: za co
   ci chłopcy od Zapory oddali zycie?. Aby po 60 latach sprzedać
   Niepodległą Polskę?. Mam nadzieją, że za jakis czas obok króla
   Stanisława Poniatowskiego i targowiczan będzie również wymieniany
   Lech Kaczński i wszyscy wodzowie partii, które teraz są w sejmie.
  • Gość: kaziuk66 Re: pomnik mjr.Zapory IP: 213.172.181.* 11.11.09, 21:38
   Mozna rzec. Oto jest dzien który dał nam Pan.Mieszkancy Tarnobrzega oddali hołd jednemu z wielu niezłomnych.Przybli na te uroczystość podwładni Zapory którzy nie kryli wzruszenia stojac przy pomniku swojego komendanta. Zabierajaca głos podczas uroczystosci dr.Ewa Kurek charakteryzujac Dekutowskiego pokusiła sie o stwierdzenie,ze był człowiekiem doskonałym. Mówiła to osoba która dzieje Zapory zna jak mało kto. Czy nie mozna byc dumnym ,ze ta ziemia wydała takiego syna.Jak wielkim trzeba byc człowiekiem żeby siedzac w mokotowskiej kaźni UB, z powybijanymi zębami,powyrywanymi paznokciami napisac do podwładnych gryps o treści " My nigdy nie poddamy się" Mam nadzieje i proponuje do przemyślenia,zeby zapoczatkowane dzis uroczystosci stały sie juz tradycją przy okazji obchodów następnych.Rozpoczęcie obchodów mszą święta, Plac B Głowackiego a następnie przemarsz na Plac Surowieckiego pod pomniki Hieronima Dekutowskiego i Juliusza Tarnowskiego.Głowacki,Tarnowski i Dekutowski choc pochodzili z róznych warstw społecznych i walczyli w róznych okresach historycznych to walczyli o jedno - niepodległą i wolną Polske.By wielu z Was mogło dzis głosic nawet najbardziej idiotyczne idee nie obawiajac sie z tego tytułu zadnych represji.Wolnosc - skarb nieoceniony i jak przez wielu dzis na swiecie oczekiwany a my go mamy.Wpisy na tym forum sa tego dowodem.Harcerze tarnobrzescy- rozważcie czy Wasz szczep nie powinien nosic imie Zapory.Przeciez harcerstwo przedwojenne tez kształtowało jego charakter, Może druzyna Strzelca który w Tarnobrzegu działa prężnie tez powinna miec za patrona tak wybitną osobowosc. Zawołanie- "My nigdy nie poddamy sie " jest dala Was w sam raz. To zawołanie nie tylko na czas wojny a moze własnie teraz powinno być drogowskazem w pokonywaniu problemów w nauce, pracy,rodzinie w codziennym życiu.Może pisze troche emocjonalnie ale miałem to szczeście,ze urodziłem sie i wychowałem na Lubelszczyznie - miejsce działalnosci Dekutowskiego - a dorosłe zycie związałem z Tarnobrzegiem - miejscem urodzenia Zapory.Mam nadzieję,ze Tygodnik Nadwiślański będzie dalej udostępniał swoje strony dla osób które pisza o osobach zasłużonych a niesłusznie zapomnianych.Mnie osobiscie najbardziej podobaja sie artykuły Bogusława Szwedo ale tez innym nie mozna odmówic zasług
    • lechowski51 Re: Nieprawda podana w książeczce 12.11.09, 17:50
     Falszowaniem historii zajmowali sie absolwenci instytutow marksizmu i leninizmu
     ktorzy takich jak Dekutowski "Zapora" nazywali bandytami i zaplutymi karlami
     reakcji.Natomiast to gdzie Zapora napisal te slowa to sprostowanie,badz tez
     uszczegolowianie zdarzen.
     --
     Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
     • Gość: Corazbardziejmisię Re: Nieprawda podana w książeczce IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.11.09, 19:25
      Nie tylko marksizmu i leninizmu. Od wielu lat "lepieniem na nowo"
      historii zajmowano się w utrzymywanej ze środków budżetowych znanej
      lubelskiej uczelni, gdzie kuźnią kadr dla szykującej się do przejęcia
      władzy w Polsce prawicy były liczne wydziału KULu, potem doszła
      Teologia w Warszawie, a ostatnio Instytut Przedsiębiorczości z
      pobożności w Toruniu. Coraz bardziej mi się widzi, że lechowski51
      jest absolwentem KULu, ostatnio bardzo zaangażowanym w działalność
      naukową, a wcześniej przez wiele lat przechowywanym na stanowiskach
      we władzach samorządowych oraz w tarnobrzeskim szkolnictwie.
      • lechowski51 Re: Nieprawda podana w książeczce 12.11.09, 20:16
       Jak widze wielonikowcu nauki ze szkolen partyjnych sa jedynym zrodlem wiedzy
       ktore na tym forum niezmiernie upowszechniasz.A wiec troche faktow!
       KUL jako jedyna uczelnia prywatna/utrzymywana ze skladek wiernych i innych
       darczyncow/ szkolila dla Polski tysiace
       pedagogow,historykow,psychologow,filozofow itd.Szkolila ich wbrew
       komunistycznemu panstwu,ktore zamiast nauki kultywowalo upowszechnianie klamstw
       zawartych w naukach" Marksa i "Lenina.Mielismy zatem zamiast ekonomii-ekonomie
       socjalizmu,zamiast historii-historizofie marksistowska.Dzisiaj KUL jest jedna z
       wielu uczelni wolnej Polski,ksztalcacej dla niej kadry i kazdy duren oprocz
       Ciebie wie ze szkoli je dobrze/patrz rankingi/ i dlatego tez jest dotowany jak
       i inne polskie uczelnie.
       --
       Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
  • Gość: kaziuk66 Re: pomnik mjr.Zapory IP: 213.172.181.* 12.11.09, 20:32
   My nigdy nie poddamy sie - to nie tylko dedykacja na zdjęciu.Dr.Ewa Kurek w ksiązce "Zaporczycy"podaje ,ze Zapora wyprowadzany na miejsce kaźni krzyknął "My nigdy nie poddamy sie" przekazujac to swoim towarzyszom.Może nie jest to klasyczny gryps niemniej ja go za taki uznaję. Nie moge wykluczyc też,ze w czasach terroru,cenzury komunistycznej nawet napis na zdjeciu mógł byc grypsem w dosłownym tego słowa znaczeniu
    • Gość: kaziuk66 Re: pomnik mjr.Zapory IP: 213.172.181.* 12.11.09, 21:04
     Dzięki Bekalosz nie zwróciłem na to uwagi a to rzeczywiscie ważny szczegół.Informacja o grypsie jak ktos tu wspomniał jest podana w okolicznosciowej informatorze. Natomiast Chłopak rzuca informacje ,ze jest to podpis zdjecia z 1947 r.Moze jednak jakies żródło tej informacji bo na tej zasadzie mozna kazdą rzecz podwazac,zaciemnic obraz
     • Gość: leon Re: pomnik mjr.Zapory IP: 83.1.125.* 12.11.09, 21:24
      Dajcie już spokój z tym rozpisywaniem się o Dekutowskim. Pomnik mu postawiono i
      z głowy. Teraz pora na postawienie pomnika następnym zasłużonym. Najlepiej cały
      ten placyk przy fontannie zagęścić pomnikami. Komu następny pomnik? Może temu co
      był za komuna a teraz przeciw?
      • Gość: Gdak jacenty Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.11.09, 21:49
       Re: pomnik mjr.ZaporyIP: 80.48.174.*
       Gość: benny 11.11.09, 21:22 Odpowiedz
       byłem na uroczystosci odsłonięcia popiersia. I taka refleksja: za co
       ci chłopcy od Zapory oddali zycie?. Aby po 60 latach sprzedać
       Niepodległą Polskę?. Mam nadzieją, że za jakis czas obok króla
       Stanisława Poniatowskiego i targowiczan będzie również wymieniany
       Lech Kaczński i wszyscy wodzowie partii, które teraz są w sejmie.       I ja częstto tak myślę. I mam wrażenie że już zostali tylko eciki zza Wisły i
       im podobne gnoje
       • Gość: zza Wisły Re: pomnik mjr.Zapory - do Gdakującego jacentego IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.11.09, 14:04
        I ja częstto tak myślę. I mam wrażenie że już zostali tylko eciki zza Wisły i
        > im podobne gnoje

        Te gnoje w przeciwieństwie do takiego bezmózgowca jak ty (z małej litery)
        rozumieją co to wojna domowa. Rozumieją ludzi , którzy po 6-letniej światowej
        zawierusze mieli już dość "strzelanki" u swoich okien prowadzonych przez
        niewykonujących rozkazy przełożonych (bardzo wychowawcze dla chłopaków z kompani
        reprezentacyjnej będącej na odsłonięciu) "chłopców z lasu" czyniących swoje
        prawo (co to są sądy ludowe w wykonaniu zaporszczyków?). Poszukaj w dziejach
        człowieka przykładów , gdzie z czarnych charakterów robi się bohaterów dla
        potrzeb określonej opcji politycznej. Ten swiat jest bardzo grzeszny , bo na
        grzechu osiąga się profity. I ty (dalej z małej litery) jesteś tego przykładem
        ze swoim rozumowaniem.
        • Gość: Jacenty Gdak Re: pomnik mjr.Zapory - do Gdakującego jacentego IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.11.09, 18:30

         Motto:

         „Pocałujcie nas wszyscy w dupę

         O, wy germańskie parobczaki

         Wy, legioniści i kozaki

         I wy żandarmy z pyskiem knura

         Co z polskiej krwi żłopiecie zupę

         Choć wam na grzbiecie cierpnie skóra

         Pocałujcie nas wszyscy w dupę !”


         I wy co macie syfa w twarzy

         Francuskie bobki i zasrańce

         Degeneraci, mineciarze

         Stare pierdoły, połamańce

         Liżące Niemcom dupę tłumnie

         Razem z Peteinem - starym trupem

         Co dawno winien leżeć w trumnie

         Pocałujcie nas wszyscy w dupę !
         Amen !


         Te i inne piękne wierszyki znajdziesz:
         forum.gazeta.pl/forum/w,329,92149081,,Watpliwosci_radnego_Czopka_.html?v=2
         Tam też mądrzy ludzie już dawno starali się wytłumaczyć rzeczy
         istotę. Starali się Ciebie uczłowieczyć i rzucali perły przed
         wieprza. Nie podziałało. Bo Ty jesteś mądry. Dla Ciebie bohaterzy to
         ci: www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?
         AID=/20071022/TARNOBRZEG/71022055/1022/PRACA01
         forum.gazeta.pl/forum/w,329,89956579,93176428,Re_Pomnik_mjr_Zapory_.html?wv.x=2

         Oni to „ po 6-letniej światowej zawierusze mieli już
         dość "strzelanki" i wykonywali „rozkazy przełożonych (bardzo
         wychowawcze dla chłopaków z kompani reprezentacyjnej będącej na
         odsłonięciu) "chłopców z lasu". To oni „czynili swoje prawo (co to
         są sądy ludowe w wykonaniu tych kanalii, morderców i zdrajców
         polskiego narodu ?). Poszukaj w dziejach człowieka przykładów ,
         gdzie z czarnych charakterów robi się bohaterów dla potrzeb
         określonej opcji politycznej.”
         To wiesz to przecież tak ukochana, tak czczona przez Ciebie
         komuna!!!

         „Ten swiat jest bardzo grzeszny , bo na grzechu osiąga się profity.
         I ty (dalej z małej litery) jesteś tego przykładem
         ze swoim rozumowaniem.
         Expercie od grzechu zza Wisły Twoja partia PZPR dawała ci za
         podłość w której tacy „mózgowcy jak Ty celowali, sklep z żółtymi
         firankami w którym za srebrniki unurzane w krwi i nędzy patriotów
         mogłeś kupić sobie kostkę masła poza kartkami i dostać wedlowski
         wyrób czekoladopodobny. Nie chcę używać dużych słów ale mdli mnie
         Twoja obecność w tym wątku w którym nieliczni już porządni ludzie
         którzy przeżyli Wasze rządy czczą swoich poległych .
         Obecność takiego jak Ty zasrańca aż dławi. Smród ktyóry wydzielasz
         dusi. Twoje cyniczne pretensje do intelektualizmu aż dławią
         zwściekłości. Von, won stąd! Idź do Tobie podobnych. Idź tam sr....
         Ale od tego wątku wara ! Precz stąd, Won!!!
         Idę zwymiotować.
         • Gość: zza Wisły Re: pomnik mjr.Zapory - do Gdakującego jacentego IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.11.09, 20:52
          Wielonickowcu ze zdegenerowanej szlachty. Piszesz teraz jako gdak a nie lepiej
          dalej jako marcolhelski?. Dalej pokutuje Ci w tym kurzącym zdegenerowanym lbie
          szlacheckim , że tylko ty masz monopol na patriotyzm? Tacy zasrańcy odeszli w
          niesławie w mrok historii. To se ne wrati. Na zaślepienie, nienawiść nie ma
          lekarstwa. Będziesz w to dalej brnął i robił zniesmaczenie wokół. Tacy jak Ty to
          margines w dzisiejszym świecie. A ten plugawy język , którym się posługujesz, to
          tylko świadectwo twej niemocy. I uważaj na anoreksję...masz już jej
          objawy....zasrańcu o moralności Kalego.
      • Gość: a teraz przeciw Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.11.09, 12:50
       >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..ość portalu: leon napisał(a):
       > Dajcie już spokój z tym rozpisywaniem się o Dekutowskim. Pomnik mu postawiono i z głowy. Teraz pora na postawienie pomnika następnym zasłużonym. Najlepiej cały ten placyk przy fontannie zagęścić pomnikami. Komu następny pomnik? Może temu co był za komuna a teraz przeciw?<
       Czyli Jurandolwi L?
  • Gość: Chłopak Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.11.09, 12:44
   No dobra. Troszkę mnie wkurzyliście tym wymądrzaniem się na temat rzekomego
   grypsu, a zwłaszcza tym stwierdzeniem, że widać, że pisał go ktoś z połamanymi
   rękoma. Nie chciałem się wymądrzać i dokładnie pisać skąd wiem, że nie jest to
   gryps, ale wobec tych wątpliwości jednak to zrobię. Zapraszam wszystkich na moją
   stronę internetową o Hirku. Jej adres to www.imię i nazwisko Hieronima.pl. Nie
   chce mi się podawać tutaj jej dokładnego adresu, żeby nie znajdowała go tu
   wyszukiwarka. Wejdźcie do działu Rękopisy. Jakimś dziwnym cudem jest tam ten
   "gryps", który tak naprawdę jest autografem złożonym na zdjęciu, na którym są
   Hieronim i "Uskok". Wiem o tym, bo mam to zdjęcie i ja wykonałem ten skan.
   Natomiast kiedyś mój tata pozwolił na wykorzystywanie go i stąd znalazł się on w
   książeczce. Chyba jasne staje się, że Hieronim nie wypuścił z więzienia swojego
   zdjęcia, bo nie mógł go tam mieć. Poza tym to stwierdzenie nie jest też ostatnim
   zdaniem wypowiedzianym przez Hieronima. To tylko bełkot autorki książki. Tak
   naprawdę powiedział on, że przyjdzie zwycięstwo.
   • Gość: vz Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.11.09, 13:12
    Ja w sumie myślę że "sprawa grypsu" może mieć i inne podłoże. Zapora
    był człowiekiem odpowiedzialnym i myślącym. Nie jest tu moim
    zamiarem siać tu jakichś "odbrązowiających" sugestii ale tak sobie
    myślę że MUSIAŁ MIEĆ wątpliwości czy ta "sprawiedliwa i wolna"
    Polska przyjdzie. (Wydają mi się takie wątpliwości możliwe w jego
    czasach i sytuacji)Widocznie zadecydował że są jednak jakieś szanse.
    Zdawał też sobie sprawę zapewne że jego podwładni i inni POLACY
    potrzebowali wzorca i czuł się zapewne w obowiązku być dla takich
    przykładem i swoją postawą dawać nadzieję. A więc skoro napisał to
    na fotografii mógł i powtarzać to często jako swoiste hasło, swoje
    motto, przesłanie. Mógł też i wysłać to grypsem. Uważam że
    psychologicznie to bardzo możliwe
    I cieszę się że tacy biedacy jak Zapora czy Ogień chociaż w ten
    sposób otrzymują w końcu satysfakcję i sprawiedliwą, należną im
    ocenę. Dla takich ludzi ważne jest NAZWISKO. Późno bo późno ale
    zwrócono im HONOR. I DUMĘ ! Nie myślę tylko o pomniku (chociaż,
    oczywiście też ), ważniejszą nagrodą jest chyba dla Ducha śp. Zapory
    duma Jego wnuka ze swojego dziadka... . Bo i jest z kogo być dumnym !
    Przepraszam za niezdarny styl.
        • lechowski51 Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu 13.11.09, 20:17
         znany wielonikowiec tego forum pisze:
         Gość: Corazbardziejmisię 12.11.09, 19:25 Odpowiedz
         Nie tylko marksizmu i leninizmu. Od wielu lat "lepieniem na nowo"
         historii zajmowano się w utrzymywanej ze środków budżetowych znanej
         lubelskiej uczelni, gdzie kuźnią kadr dla szykującej się do przejęcia
         władzy w Polsce prawicy były liczne wydziału KULu, potem doszła
         Teologia w Warszawie, a ostatnio Instytut Przedsiębiorczości z
         pobożności w Toruniu. Coraz bardziej mi się widzi, że lechowski51
         jest absolwentem KULu, ostatnio bardzo zaangażowanym w działalność
         naukową, a wcześniej przez wiele lat przechowywanym na stanowiskach
         we władzach samorządowych oraz w tarnobrzeskim szkolnictwie.

         a tutaj masz doopku o jednym z absolwentow KUL-u,zreszta dzialajacym niedaleko
         od Tarnobrzega


         Czy chcielibyśmy prezydenta na miarę A.Szlęzaka?
         Autor: Gość: kres IP: 79.139.106.* 13.11.09, 19:56
         Dodaj do ulubionych Skasujcie
         Odpowiedz cytując Odpowiedz
         W Stalowej Woli prezydent chce ograniczyć finansowanie przedszkoli z
         budżetu miasta,chce aby były prywatne.Powód:realny spadek dochodów
         miasta,szuka oszczędności.Wcześniej zlikwidował straż
         miejską,przeznaczając część zaoszczędzonych pięniędzy na dodatkowe
         dyżury policjantów,sprzeciwił się samowoli proboszcza ktory chcial
         wybudować kościoł metodą znaną w latach sosjalizmu realnego,nie
         zastosował się do zalecenia właczenia syren 1 sierpnia o godz W. w
         dodatku przed kamerami jasno określił co myśli o ludziach ktorzy
         podjęli decyzję o wybuchu powstania warszawskiego/ z wykształcenia
         jest historykiem,absolwent KUL-u/,przeprowadził miasto przez trudny
         okres/ z 22 tys.załogi huty pozostało niewiele ponad 2 tys/W czasie
         jego prezydentury/druga kadencja/ Stalowa Wola się zmienia,
         rozwija ,inwestycje są przemyślane i dają pozytywny skutek. Ma za
         sobą większość mieszkańców, niektórzy nawet twierdzą że nic lepszego
         niż obecny prezydent nie mogło spotkać Stalowej Woli. Nie bełkocze
         nowomową polityków, nie boi jasno,konkretnie przedstawiać swój punkt
         widzenia, choćby miał przegrać kolejne wybory. Nie chcę porownywać
         Przemyśla z Rzeszowem ,to inna liga niestety, myślę że nalezy
         porównywać z miastami o zbliżonym potencjale. Nie należę też do
         zaciekłych wrogów prezydenta Przemyśla,ale jeśli nic się nie zmieni
         to nie będzie miał mojego głosu.Czy nasz prezydent R.Choma potrafi
         się zmienić? Trudne czasy wymagają odpowiednich ludzi, którzy będą w
         stanie podejmować trudne decyzje, decyzje skutkujace nawet utratą
         władzy ale korzystne dla przyszłości miasta.
         --
         Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
            • Gość: prawem kaduka Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.11.09, 15:00
             Prawem kaduka oszołomstwo z kato prawicy rości sobie pretensje do wyłączności własnej demagogii Już się tak rozzuchwalili, pewni konkordatowych gwarancji nieomylności, nietykalności i bezczelnej pazerności dóbr doczesnych, że każdego, kto ośmiela się myśleć inaczej pomawiają o lewacką albo inną demagogie, a łatkę Rybarskiego (Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski) przypinają awansem każdemu, na wszelki wypadek.
              • Gość: nikita Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 14.11.09, 19:36
               A co to za dziwolog " zolnierz wyklety" . Moze trzeba postawic pomniki zolnierzom przekletym, najemnym, zdesperowanym, malym i duzym , odwaznym i tchorzliwym, zolnierzom w spodnicy , bez maski i z maska... zolnierza uciekajacego, nieuzbrojonego itd, itd. jestescie panie i panowie hipokryci. Z jednej strony stawiacie posagi o idiotycznym przeslaniu a z drugiej wywracacie pomniki i rujnujecie groby tych ktorzy z bronia NKWD za plecami niesli wam wolnosc. S...ska mentalnosc.
                   • Gość: nikita Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 14.11.09, 22:33
                    Kolejnym dyzurnym okresleniem jest " oddali zycie za Polske". Bzdury. To wy probujecie z bandziorow i zlodziei robic na sile bohaterow narodowych. Jak nazwac grupe durni ktorzy popedzili Warszawe na rzez w '44. Jak to bylo z bandycka AK ktora stosowala dokladnie te same metody co OUN z tym ze mordy na Ukraincach to nie pare lat ale wieki cale. Lechowski bzdurzy o walczacych Polakach od Chicago po daleka Azje. A coz takiego oni dokonali, co wywalczyli, nic. Wpedzali Polske z jednej niewoli w druga , a nawet gorzej bo za powstania ktore od poczatku skazane byly na porazki w dupe bral prosty Polak. Po dzien dzisiejszy nic tylko stekanie pod pomnikami, obwieszanie sie medalami, stawianie pomnikow a bieda jak byla tak jest. Ostatnie 30 lat udowodnilo ze nie macie zadnych predyspozycji by soba kierowac. Europa i swiat omijaja was coraz wiekszym lukiem. Moze czas pomyslec , dlaczego. Gdzie wasza gospodarka i niezaleznosc. Nie ma. Im postawcie jakis pomnik , zasluzyly sobie na pamiec bo tylko tyle po nich zostalo. No i nie zapomnijcie o lechowskim , polskim bohaterze wspolczesnej ery. Jemu tez nalezy sie jakis obelisk, chocby o upierdliwosc i maniakalna nienawisc do komunizmu.
                    lechowski, a Chinczycy udowodnili ze komunizm to jedyny rozsadny system zniewolenia. Czy Polska nie powinna zerwac stosunkow z narodem ktory lamie polskie prawa o nie rozpowszechnianiu symboli komunistycznych. Kolejny polski idiotyzm.
                    • lechowski51 Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu 14.11.09, 23:45
                     Biedny nikita!.Twoji zydowscy rodacy z Toronto na Ciebie pluja bo nie rozumieja
                     gudlaja ateisty,Ty z koleji opluskwiasz kraj gdzie Twoje korzenie.Komunizm sie
                     skonczyl,Zydow konserwatystow w Polsce coraz wiecej/Dorn,Wildstein itd/ a Ty
                     postbolszewicki zydlaku dalej bajdurzysz o rzadach Bundu w Polsce.
                     --
                     Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
                     • Gość: Ja Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: 83.238.199.* 15.11.09, 00:49
                      >Komunizm sie
                      skonczył< a zaczął się zamordyzm zwany demokracją.

                      Za komuny rządzący kradli na miliony a dzisiaj na miliardy. Tym się te dwa
                      okresy różnią.

                      Szary obywatel to murzyn zapie...jący i gnębiony z każdej strony.
                      Jeśli już miałbym wystawiać kogoś na piedestały pomników to tylko ten prosty
                      naród który aż dziw bierze że gnębiony z każdej strony przez urzędasów,
                      skarbówki i rządy jeszcze dycha!
                      • Gość: nikita Re: conclusion IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 15.11.09, 03:34
                       ja - pytanie tylko dlaczego kilkudziesieciomilionowy narod daje sie oszukiwac i okradac garstce oszustow i zlodziei.

                       Lechowski - patriotyzm polega na takim dzialaniu, by Polska rosla w sile a ludziom zylo sie dostatnio, a nie nadstawianie d..y za interesy innych nacji. Mysle lechowski ze to wlasnie tacy jak ty sa kamieniem u nogi tego narodu; wypelnieni nienawiscia, palajacy rzadza msciwego odwetu nieudacznicy tamtego i tego systemu. Powinienes zauwazyc ze nienawisc do wschodu doprowadzila do waszej izolacji w swiecie a to dopiero poczatki tej drogi pod gore. Miejmy nadziej, ze Polacy obudza sie i postawia kosy na sztorc, moze gdzies pod Tarnobrzegiem kwili przyszly Kosciuszko, bo Pilsudzki to byl warchol i bandyta z ktorego Stalin wzial przyklad mordujac swoich oficerow. lechowski, czyz nie jest to prawda ?                  • Gość: na bank!!!!!!!!!!! Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.11.09, 21:25
                   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>greensarmata napisał:
                   > Widze ze czesc ludzi to tzw. homosowietikus jak to mowil Ks. Tiszner. Jad bije od was . Nie jestescie godni zaczynac tematu na temat tych ktorzy oddali zycie za prawą Polske. Kiedys Piłsudzki powiedzial" Naród wspaniały, ale ludzie chu.owi. <
                   To z pewnościa miał na myśli osobników pokroju "greensarmata"! Na bank.
                    • Gość: mn Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.11.09, 13:41
                     Gość portalu: Gość napisał(a):

                     > >za prawą Polske<
                     >
                     > Gdzie widzisz tą prawą Polskę? Wróciłeś z kosmosu czy byłeś w
                     stanie śpiączki
                     > klinicznej i nie widziałeś jak w świetle prawa niszczy się
                     człowieka w tym
                     > kraju?. Chyba że dla ciebie i podobnych autorytetem jest niedawny
                     prezydent
                     > Poznania oskarżany o gwałty na pracownicach i molestowanie
                     seksualne.                     "nie widziałeś jak w świetle prawa niszczy się człowieka w tym
                     kraju?."
                     Niby mądrze pisze gość. Ale zaraz dodaje: "Chyba że dla ciebie i
                     podobnych autorytetem jest niedawny prezydent Poznania oskarżany o
                     gwałty na pracownicach i molestowanie seksualne"
                     Uwaga pierwsza: z Poznania czy z Olsztyna ? Przypadek Olsztyna
                     znam! "Panienka" przypomniała sobie po 20 (slownie dwudziestu
                     latach)...

                     Uwaga II: Te "gwałty " i "molestowania" i ta insza nowomowa to mi
                     nikitą śmierdzi (tym z Toronto)co to tera rżnie głupa i za moment
                     zmieni nick (ale i tak cie poznamy koleś).

                     Gość ty się zdecyduj. Al\bo pisz konsekwentnie (prezydenta
                     Poznania/Olsztyna wykończyli w świetle prawa jak i łyżwińskiego jak
                     i setki ludzi w Polsce prowincjonalnej albo dalej bądź przygłupem
                     usiłującym byle co dopasować do antylechowskiej tezy

                     Zadaję jeszce raz zagadnienie Polakom (i z "lewicy" i z "prawicy)
                     kopanym w dupę przez nikitów z Canady którym i to jeszzce mało i
                     nawet tu na tym forum z nas kpią:
                     "Cisną mi się straszne pytania w związku z tym:
                     Czy rzeczywiście ofiary Zaporczyków i im podobnych były nadaremne ?
                     Czy rzeczywiście podzielimy długi szereg małych państwa w historii
                     (Nowogród Wielki, Riazań, Burgundia, Lotaryngia, Walia, Szkocja etc)
                     i znikniemy z map rozpływając się w przestrzeniach teutońskiego
                     imperium? "


                     Gośćiu zza Wisły ty się ostatecznie zdecyduj z kim ty.
                    • greensarmata Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu 17.11.09, 19:14
                     Nie kumpluje z żadnym Lechowskim , a chodzi mi o to że takie osoby jak Ecik,
                     Nikita to dla mnie beton nasiągniętym komunistycznym gównem. Jestescie
                     niereformowalni , zyjecie przeszłoscią i niepotraficie sie przyzwyczaic do
                     terazniejszosci. Ci co byli "Tabu" zostaje im zwrócona tożsamość. A tacy jak wy
                     pozmieniali nazwiska, szaro przemykają po ulicach bojąc sie wzroku ludzi.
                     • Gość: druszlak Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 17.11.09, 21:18
                      Nie kombinuj. Moze gdybys choc przez chwile sie zastanowil nad tym co pisza
                      inni, choc troche wysilil myslenie moze dotarloby do twjego pustego lba ze cale
                      nieszczescie tego kraju to ludzie twojego pokroju co to najpierw robia a potem
                      mysla. ty i lechowski pi...cie o komunie i betonie, ale to dzieki komunie trwaja
                      rzady ktore wybieracie, dzieki ludziom ktorzy tyrali w czasach komuny do dzis
                      wyprzedajecie ich majatek. Walesa , Wojtyla, Kaczory Tuski i inne warcholstwo
                      ktore wami pomiata egzystuje dzieki komuni. Tylko do takich jak ty nie dociera
                      ze jestescie jak papier toaletowy do podcierania elitarnych d..p.Zbierz takich
                      jak sam jestes , zaloz partie , walcz o Polske i dobrobyt narodu i przestan
                      smedzic o nikicie i innych ktorzy nie owijajac w bawelne nazywaja rzeczy po
                      imieniu. powim krotko.Ty , lechowski czy wam podobni jestescie za glupi by to
                      zrozumiec a tymbardziej cokolwiek zmienic.Powtarzacie jak malpy...beton, komuna,
                      komuna, beton...J..e d...ki.
                      • greensarmata Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu 17.11.09, 22:41
                       Ja Baranie nawiązuje do odsłonięcia pomnika Dekutowskieg i do tego jak niektorym
                       to przeszkadza. Nie utożsamiam sie z tym chorym systemem co panowal w tym kraju
                       przez 50 lat, bo kiedy upadł miałem zaledwie 5 lat(zaskoczony , ze mlodziez sie
                       tym interesuje?). Powiem tylko tyle zobaczylem to i owo w Europie i mam
                       porównanie gdzie był socjalizm a gdzie go nie było.
                        • greensarmata Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu 17.11.09, 23:34
                         Jak mozesz kogos oceniac nie wiedzac o nim nic. Byłem pracowalem , zylem,
                         widzialem. Studia, jezyk,praca , kontakty, pojecie gdzie sie wyjezdza to
                         normalna rzecz. Ty zapewne kojarzysz wyjazd na zachod jako saksy na ogorkach ,
                         albo plantacje w Fogii. Dla takich jak ty proponuje drugą Bereze Kartuską, a jak
                         nie to wiesz.... 17mln powierzchni jest gdzie sie osiedlic. Trzeba od waszego
                         pokolenia odciąć sie grubą kreską. Koncze temat bo niedojdziemy nigdy no
                         konsensusu.
                         • Gość: ecik Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.11.09, 02:48
                          o...i to się nazywa fanatyzm armata i dlatego nie zagrzałeś tam miejsca. Ze
                          swoimi fobiami możesz tylko realizować się tutaj. A i studia... zapewne
                          marketing. To nie to co polibuda za komuny. Wtedy tam kształcono fachowców i
                          dzisiaj mamy się dobrze jeśli ci biega o kasę i pracę. Ogórki itp to dla takiego
                          poziomu kształcenia jak dzisiaj to w sam raz (mowa o tej większości tandetnych
                          szkół niby wyższych). Masz wypaczony sposób patrzenia na świat. Tam nestorzy i
                          pokolenia przekazują wiedzę młodzieży. U nas jak widać jajco mądrzejsze od ....
                          No i aby dojść do konsensusu to trzeba umieć szukać wspólnego języka i myśleć.
                          Twoja podatność na indokrynację to jednak wyklucza. Mimo wszystko życzę
                          powodzenia w wazeliniarstwie i "wyścigu szczurów". Do innego sposobu życia
                          trzeba jednak mieć charakter i ...samodzielność myślenia...armata.
                        • Gość: olaf Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.11.09, 23:48
                         bumcykcyku hipopotam czy jak się tam zwiesz, nie rozśmieszaj mnie,

                         i tak nic ci do mojego kraju, możesz sobie pisać do woli, o komunie, Wałęsie, Piłsudskim a nie zapomnij o takich faktach jak to 'bandyta' hetman Chodkiewicz wymordował pod Kircholmem 8 tysięcy szwedów a inny 'bandyta' hetman Tarnowski w 1535r kazał zabić 1500 jeńców moskali. O Grunwaldzie juz nie wspomnę.

                         To tylko polepsza moje samopoczucie. I dumę, że jestem u siebie.
                         A ty kim jesteś? Nikim, emigranckim zerem. I możesz sobie z tej pozycji pieprzyć co chcesz. Nikogo na poważnie to nie obchodzi.
                     • Gość: ecik Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.11.09, 23:29
                      gdybyś używał rozumu armata to byś nie fanzolił. Za komuny zapier..łem uczciwie
                      i wypracowywałem to , co "twoja" opcja teraz rozwala i miałem satysfakcję z
                      dobrze wykonywanej pracy. Teraz mam za to pieniądze ale bez satysfakcji bo
                      zasuwam nie u siebie. Pamiętaj: dobry fachowiec będzie dobrym fachowcem
                      wszędzie, a takich jak ty "małolatow", którzy mają wypaczony obraz zachodu tam
                      na zachodzie wiesz jak traktują? Wasze miejsce ma być tutaj a nie tam i karierę
                      macie robić za pracę a nie bogoojczyźniane szopki. Bierz przykład z Hiszpanów:
                      ich ofiary Franco ocenia się na 1,5-3 mln i nie babrzą się w tym tak jak u nas -
                      jak myślisz: kto na tym zbija interes? W im większej liczbie szopek będziesz
                      brał udział w tym większe g...o wpadniesz bo to jest opium dla bałwochwalców i
                      bezrozumnych. O historii trzeba pamiętać a nie nią żyć.
                      • Gość: mn Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.11.09, 10:11
                       IP: *.cpe.net.cable.rogers.com - po zamilknięciu nikity nagle narobiło się dyskutantów rogersów

                       Przypominam song co tak Nikitę wkurzył:
                       www.youtube.com/watch?v=KV4Rg2UFN0o
                       Tak wyraźnie dać poznać że paucził po jajach...
                       Swoją drogą to prostacka jednostka. Potwierdza to moje wcześniejsze obserwację: Nie są od nas ani inteligentniejsi ani mądrzejsi.
                       Ich siła tkwi tylko/aż tylko w ich solidarności wzajemnej.
                       Gdybyśmy mieli takową choć w 10%....
                       • lechowski51 Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu 18.11.09, 10:33
                        towarzysz ecik pisze;
                        Wasze miejsce ma być tutaj a nie tam i karierę
                        macie robić za pracę a nie bogoojczyźniane szopki. Bierz przykład z Hiszpanów:
                        ich ofiary Franco ocenia się na 1,5-3 mln i nie babrzą się w tym tak jak u nas -
                        jak myślisz: kto na tym zbija interes? W im większej liczbie szopek będziesz
                        brał udział w tym większe g...o wpadniesz bo to jest opium dla bałwochwalców i
                        bezrozumnych. O historii trzeba pamiętać a nie nią żyć.

                        Juz towarzyszu sbek nie trzyma pasazportu w szafie pancernej i kazdy z Polakow
                        decyduje gdzie jego miejsce.Oczywiscie zyczylbym sobie aby kazdy z nas pracowal
                        dla swojej Ojczyzny ale jest to takie same zyczenie aby na mojej ulicy nie bylo
                        zlodzieji i glosujacych na SLD.Co do Hiszpani!?.Oj babrza,babrza!.Malo
                        tego-robia to coraz intensywniej bo narod nie moze zyc w amnezji i
                        zaklamaniu.Zapatero wraz z hiszpanskim lewactwem chce zrealizowac w tym kraju
                        marzenia "czerwonych ochotnikow" o kraju bez Boga,krzyzy a aborcja na zyczenie i
                        pedalskimi slubami.Pare tygodniu temu ponad milion Hiszpanow zebralo sie w
                        Madrycie w obronie zycia poczetego...Narod Kolumba sie budzi.
                        ...a teraz o tym jak to Franco mordowal wg Ciebie ponoc 3 mln ludzi


                        Triumfująca lewica (socjaliści i komuniści kontrolowali policję oraz żandarmerię
                        republikańską) okazywała całkowitą tolerancję wobec najbardziej barbarzyńskich
                        nawet ekscesów antyklerykalnych. Znowu zapłonęły kościoły. Oficjalne źródła
                        przyznawały, że tylko w okresie od połowy lutego do połowy lipca 1936 roku
                        spalono 170 kościołów. W jednym tylko mieście Cadiz 5 marca 1936 roku spalono
                        szkołę katolicką, dom zakonny i 5 kościołów. Coraz częściej dochodziło do
                        przypadków mordowania księży i zakonnic. Bezkarność tych antykościelnych aktów
                        przemocy stała się niewątpliwie jedną z głównych przyczyn wybuchu krwawej
                        hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939).

                        Przez cały czas wojny domowej republikańskie władze tzw. "czerwonej Hiszpanii"
                        prowadziły politykę bezwzględnej ateizacji. Osobnym dekretem rządowym władze
                        nakazały zamknięcie i skonfiskowanie wszystkich świątyń. Wprowadzono również
                        całkowity zakaz wszelkiej posługi kapłańskiej. Na terenach zajmowanych przez
                        wojska republikańskie doszło do masowego niszczenia kościołów i klasztorów,
                        prowadzonego ze szczególnie wielką zaciekłością na prowincji.

                        W Barcelonie na przykład spalono wszystkie 58 tamtejszych kościołów; ocalała
                        tylko katedra. Barbarzyńsko spalono 10 000 tomów z bardzo cennego zbioru
                        biblioteki katedry w Cuenca. Organizowano publiczne palenia świętych obrazów i
                        statuet, modlitewników, etc. Wrogowie Kościoła nie przejmowali się przy tym
                        oporem, z jakim wielu ludzi uczestniczyło w nakazanych przez nich niszczeniach
                        przedmiotów kultu religijnego. Według Hugh Thomasa: "Dr Borkenau obserwował
                        smutne kobiety niosące na stosy modlitewniki, obrazy, posążki i inne cenne dla
                        nich przedmioty
                        Ofiarą wojującego ateizmu "czerwonej Hiszpanii" padło ponad 20 tysięcy świątyń.
                        Oznaczało to zniszczenie prawie połowy wszystkich kościołów Hiszpanii. W
                        pustych, obrabowanych, obdartych ze wszystkich dekoracji kościołach urządzano
                        domy ludowe, amfiteatry do przedstawień cyrkowych etc. W kościele pod wezwaniem
                        św. Antoniego de Floriad w Madrycie zorganizowano dość specyficzny "mecz piłki
                        nożnej", w którym zamiast piłki kopano "czaszkę świętego". Republikańscy
                        milicjanci niejednokrotnie profanowali szaty liturgiczne w kościołach, niszczyli
                        przedmioty kultu religijnego, "tańczyli z trupami" powyciąganymi z katakumb.
                        Nagminnie profanowano cmentarze. W Huesca zwłoki wyciągnięte z grobów poukładano
                        parami w pozycjach kopulacyjnych. Liberalny historyk Jose M. Sanchez pisał, że
                        "tysiące kościołów spalono, sprofanowano przedmioty kultu religijnego, otwierano
                        grobowce zakonnic i ich szczątki wywlekano na pośmiewisko gawiedzi, urządzając
                        pseudo-religijne przedstawienia i procesje".                        Mordowanie duchownych

                        Bardzo duże rozmiary przybrał terror bezpośrednio wymierzony w hiszpańskie
                        duchowieństwo. Na terenie całej strefy opanowanej przez wojska republikańskie od
                        egzekucji i tortur zginęło razem 7937 duchownych: 12 biskupów, 283 zakonnice,
                        5255 księży, 2492 zakonników i 249 osób przechodzących okres nowicjatu. Tylko
                        jednego dnia 6 listopada 1936 roku w czasie masowej egzekucji w Madrycie
                        rozstrzelano ponad 200 księży, zakonnic i seminarzystów (razem stracono wówczas
                        około 2400 więźniów politycznych).

                        Z rąk katów "czerwonej Hiszpanii" zginęli biskupi Barcelony, Almerii, Kadyksu,
                        Tarragony, Cuenci, Leridy, Jaean, Cuidad Real, Teruelu, Segorbe, apostolski
                        administrator Barrbastro, który był tytularnym biskupem Epiru i apostolski
                        administrator Orihurli." Biskupa Ciudad Real zamordowano, gdy pracował nad
                        historią Toledo. Po zabójstwie zniszczono całą zebraną przezeń do pracy
                        dokumentację. Biskupa Jaean zamordowano wraz z jego siostrą na oczach
                        obserwującego mord dwutysięcznego tłumu. Biskupów Kadyksu i Almerii zmuszono
                        przed śmiercią do szorowania pokładu więziennego statku "Astoy Mendi".

                        Zachowały się rozliczne świadectwa o okrutnych torturach, jakim poddawano ofiary
                        "czerwonego" republikańskiego terroru. Matkę dwóch jezuitów uduszono
                        krucyfiksem. Don Antonio Diaz del Moral of Ciemozuelos został zaprowadzony do
                        zagrody z rozjuszonymi bykami i trzymany dotąd, aż go pobodły do utraty
                        przytomności. Następnie odcięto mu jedno ucho, tak jak robi matador pokonanemu
                        bykowi po zwycięskiej walce.

                        Krwawa gehenna duchowieństwa na terenach "czerwonej Hiszpanii" to jednak również
                        historia niesłychanego poświęcenia i heroizmu w imię wiary. Najlepiej ilustruje
                        to następujący fakt, iż nierzadko duchownym obiecywano darowanie życia pod
                        warunkiem wyrzeczenia się wiary a jednak nie odnotowano żadnego przypadku
                        apostazji (!). Przypomniał to w pięknym wierszu Aux Martyrs Espagnols (Do
                        męczenników hiszpańskich) słynny francuski poeta Paul Claudel, pisząc:
                        "Zmasakrowano 11 biskupów i 16 000 księży i nie było ani jednej apostazji". Choć
                        liczba zamordowanych duchownych podana w wierszu Claudela została przesadzona
                        (zginęło według potwierdzonych danych 7 937 duchownych), to jednak i tak
                        zdumiewający był fakt, że tak wielka ilość osób potrafiła mężnie wytrwać w
                        obronie wiary.

                        Czerwoni prześladowcy przeżywali prawdziwy szok, nie mogąc w żaden sposób zmusić
                        swoich ofiar do zaprzaństwa, nawet za cenę uratowania życia. Liczni duchowni
                        umierali z okrzykiem "Niech żyje Chrystus Król!" (Viva Cristo Rey). Z takimi
                        ostatnimi słowami zginął między innymi biskup Estaquio Nieto z Siguenza,
                        rozstrzelany 27 lipca 1936 roku. Historyk Hugh Thomas opisuje relację jak:
                        "(...) proboszcz z Navolmorales powiedział milicjantom, którzy przyszli go
                        aresztować: "Chcę cierpieć za Chrystusa". "Jeśli tak chcesz - odpowiedzieli - to
                        umrzesz tak jak Chrystus". Zdarli z niego ubranie i bezlitośnie wychłostali.
                        Następnie przywiązali do pleców swej ofiary drewnianą belkę, napoili go octem i
                        ukoronowali cierniowa koroną. "Mów bluźnierstwa, a przebaczymy ci" - powiedział
                        dowódca milicji. "To ja wam przebaczam i błogosławię was" - odrzekł ksiądz.
                        Milicjanci zaczęli się spierać, w jaki sposób powinni zabić księdza. Niektórzy
                        chcieli go ukrzyżować, ale w końcu po prostu zastrzelili go tak, by był
                        odwrócony w stronę tych, co go męczyli tak, aby mógł ich pobłogosławić".

                        14 września 1936 roku w lewicowym "The New York Times" podano informację
                        korespondenta tego dziennika z Hiszpanii donoszącą, iż w miasteczku El Saucejo w
                        Sewilli zobaczył ciało księdza, ojca Jose de la Cora, ukrzyżowane do góry nogami
                        na drzwiach kościoła". Typową scenę z antyreligijnych okrucieństw odnotowano 24
                        lipca 1936 roku w Madrycie. Tego dnia socjalistyczni milicjanci wytropili na
                        ulicy w Madrycie trzy ukrywające się siostry karmelitanki. Z okrzykiem:
                        "Zakonnice! Wystrzelać je!" - rzucili się na nie i zamordowali.

                        Jeden z fanatycznych katów tak relacjonował zachowanie księży eskortowanych na
                        egzekucję: "(...) Co za cholerni durnie! Nikt n
                        • lechowski51 Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu 18.11.09, 10:36
                         dokonczenie.....
                         Co za cholerni durnie! Nikt nie mógł zamknąć im mordy! Przez
                         całą drogę śpiewali i wychwalali Chrystusa Króla. Jeden z nich padł trupem, gdy
                         go walnęliśmy kolbą karabinu, to szczera prawda. Ale im bardziej biliśmy, tym
                         głośniej śpiewali i wołali "Viva Cristo Rey". Jakiś człowiek o nazwisku
                         Fernandez de Dios (Boski) napisał do ministra sprawiedliwości, że chce zmienić
                         swe nazwisko na Bakunin, "ponieważ nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem". Czy
                         można bowiem dalej wierzyć w Boga, który nie broni się, gdy niszczy się jego
                         wizerunki i pali kościoły?"

                         Jak wygląda w świetle tych barbarzyńskich zniszczeń i masakr podejmowana uparcie
                         jeszcze dziś próba obrony roli Dąbrowszczaków, ludzi, którzy faktycznie
                         wspierali bolszewicki terror w Hiszpanii i byli współodpowiedzialni za
                         okrucieństwa "czerwonych". Nic dziwnego, że tak wielu wierzących w Hiszpanii i
                         innych krajach widziało w wojnie domowej przeciwko "czerwonym" prawdziwą
                         "krucjatę przeciw złu", walkę o życie duchownych i o przetrwanie parafii, o
                         swobodne odprawianie Mszy św., o prawo do modlitwy."
                         • Gość: Ja Re: Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy grypsu IP: 83.238.199.* 18.11.09, 19:40
                          Ku... mać!

                          Ludzie w Polsce chcą normalności, normalnego traktowania, ochrony przez państwo
                          bo łożą na nie podatki. Normalnej pracy, emerytury, normalnego traktowania i
                          odrobinę szacunku od darmozjadów-polityków i ich mafijnych urzędów: skarbówki,
                          zusy itp. Nie niszczenia zakładów bo to źródło dochodów dla państwa. Nie
                          sprzedawania zakładów bo nie wpływają w takim przypadku pieniądze do naszego
                          budżetu itp itd.
                          Czy to tak trudno zrozumieć?
    • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 18.11.09, 19:45
     towarzysz ecik pisze;
     W Hiszpanii Lechowski51 kler dostał w dupę od swoich owieczek a nie od
     czerwonych za swoje rozpasanie w stosunku do owieczek ...

     Moglbym na takie kretynstwa nie reagowac bo kto skonczyl gimnazjum ma wiecej
     wiedzy.Rozumiem ze kariery robiliscie w czasach gdy "nie matura a chec szczera"
     robila z was oficerow SB.Poszerzam wiec wasza wiedze........

     Hiszpania na skutek wojny domowej stała się poligonem doświadczalnym dla
     wypróbowania broni i instruktorów zarówno ze strony Niemiec jak i Związku
     Radzieckiego. Rząd Republiki w podzięce za pomoc tego ostatniego w październiku
     1936roku przekazał narodowe rezerwy złota wartości 6 miliardów dolarów.
     Ta suma posłużyła do zakupu broni i rekrutacji ochotników do Brygad
     Międzynarodowych. Jednakże znaczna część nie wykorzystana na dozbrojenie
     republikanów pozostała już w Rosji na kilkadziesiąt lat. Choć Stalin początkowo
     nie był zainteresowany wsparciem dla rewolucji hiszpańskiej to jego zamiary
     uległy zmianie w miarę przedłużania się konfliktu. Dawało to tej wojnie już
     wymiar propagandowy!
     Oprócz sprzętu ZSRR wysłał jeszcze tak niezbędnych ekspertów z NKWD. Już na
     początku komuniści tworzyli czekas wzorując się wiernie na rosyjskim wzorcu.
     Dzierżyński ojciec Naczelnego Komitetu Do Walki z Kontrrewolucją Sabotażem i
     Spekulacją w 1917 roku powiedział: ,,My jesteśmy tu tylko po to, by ukierunkować
     nienawiść i uprawnione pragnienie zemsty uciskanych na uciskających oraz by ją
     pokierować”.

     Bolszewiccy ,,eksperci” zabrali się od razu do dzieła. Oprócz przeciwników
     rewolucji centrala w Moskwie postanowiła wyeliminować także lewicowe grupy nie
     odpowiadające linii polityki Stalina. Okres 1936 – 1939 to okres ciągłego
     polowania na trockistów w Rosji. Specjalne komanda dokonywały czystki w
     szeregach lewicowych partii hiszpańskich likwidując ich prominentnych działaczy.
     Mordownie NKWD znalazły się w większych miastach. Członkowie rekrutowanych
     Brygad Międzynarodowych byli poddawani ścisłej kontroli. Wielu z nich zaginęło w
     niewyjaśnionych okolicznościach w czasie tej wojennej zawieruchy. W Moskwie do
     dziś znajdują się tysiące teczek ochotników. Po wojnie wielu Hiszpanów znalazło
     azyl na terenie ZSRR. Niewielu powróciło...

     Wojna domowa w Hiszpanii posiada także polski aspekt. Walczyło tam wielu
     ochotników z naszego kraju po stronie generała Franco jak np. Tadeusz Stryowski.
     Jednakże bo aż 5000 Polaków znalazło się w Brygadach Międzynarodowych w
     batalionie im Dąbrowskiego. Przeszło tysiąc z nich rozstrzelało NKWD. ,,Polska”
     brygada uczestniczyła w szturmie sanktuarium Matki Boskiej z Cabeza w Sierra
     Morena. Po jego zdobyciu dokonano rzezi powstańców! Ci jednak zdołali ukryć
     figurkę Matki Boskiej co uchroniło ją przed niechybną profanacją.

     W Rzeczypospolitej lewicowe gazety zarzuciły opinię publiczną szeregiem
     pochwalnych artykułów wynoszącym pod niebiosa walczących z ,,faszyzmem”.
     Głównymi sprzymierzeńcami Republiki były: Komunistyczna Partia Polski, PPS oraz
     socjalistyczne partie mniejszości narodowych jak Bund, ukraińska USPD, niemiecka
     DSAP, a także cztery duże centrale związków zawodowych. Choć rząd RP
     nieoficjalnie sympatyzował z Franco to oficjalnie poparł linię polityczną
     zachodnich sojuszników i uznał rząd nacjonalistyczny dopiero w 1939 roku.
     Ponadto sprzedawał broń obu stronom pozbywając się tym samym nadwyżek starego
     sprzętu. Jednakże prawo RP względem walczących pod obcym sztandarem było surowe
     i odebrano im polskie obywatelstwo. Ponadto nie przyjęto do kraju na prośbę
     rządu republikańskiego dąbrowszczaków albowiem Polska nie potrzebowała na swym
     terenie ludzi gotowych w chwili agresji ZSRR nieść pomoc komunistom!

     Przyjęło się uważać na zachodzie wszystkich ochotników walczących w wojnie ze
     Związkiem Radzieckim za zdrajców. Gwoli ścisłości sztandar oddziału im
     Dąbrowskiego był czerwony z sierpem i młotem, a na mundurach nosili znak Frontu
     Ludowego – trójramienną gwiazdę. Jedna z ochotniczek nawiązuje do ,, tych
     krwawych, lecz pięknych czasów gdy słowa internacjonalizm proletariacki
     realizowały się w każdym czynie, w każdym geście!” Kim więc byli ci ludzie
     zwracający się do siebie ,,towarzyszu komisarzu?” Nie walczyli oni pod znakiem
     Orła Białego i biało czerwonej flagi! Byli to zawodowi rewolucjoniści, ideowi
     komuniści, którzy niewiele już mieli wspólnego z Polską. Idąc więc za słowami
     lewicowego publicysty Jerzego Borejszy, który powiedział iż ochotników z innych
     krajów walczących po stronie Hitlera w wojnie z ZSRR przyjęło się uważać za
     zdrajców można powiedzieć tylko jedno: polscy komuniści walczący po stronie
     republiki pod sztandarami Związku Radzieckiego w imię krzewienia ideologii
     komunistycznej byli tylko i wyłącznie zdrajcami!

     --
     Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
     • Gość: ecik Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.11.09, 23:17
      Typowy wykład homovaticanus jego świątobliwość Lechowski51. Mający się do faktow
      jak ... Jak tak mówisz o demokracji to jej nie rozumiesz. Rząd republikański
      powstał w wyniku demokratycznych wyborów. Ale co tam dla ciebie - przecież w
      wyniku tego znaleźli się u władzy "czerwoni". To co to za demokracja jak rządzą
      wybrani "czerwoni"? Homovaticanus wie, że muszą rządzić "czarni" jadący na
      "koniku religia". Ten konik w historii świata przyniósł tylko krew i
      nieszczęścia oraz cofanie się w rozwoju. Tylko niech homovaticanus nie przytacza
      tutaj znowu przykładów o ichże uczelniach , kulturze materialnej itp. To tylko
      służyło i służy wybranym homovaticanus.
      Homovaticanus też wie o tym, że jak się opanuje struktury państwa to powstrzyma
      się jego rozwój by "braciom w słowie" żyło się jeszcze dostatniej. Ale jak
      widzisz Lechowski51 w narodzie budzi się opór i jest nadzieja , że wkrótce
      będzie jak u Fredry: "znaj proporcje mocium panie"
      • Gość: perdę_ltd Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.11.09, 01:18
       stary - odpuść sobie bo Lechowski51 sprowadza cię do swojego poziomu. Ważne że
       rozpasana stonka dostaje pomału na wstrzymanie. I nadzieja w powracających z
       zachodu młodych, którymi na bogoojczyźnianych emocjach już się nie pogra. A
       fanatyk Lechowski51, świątobliwy czy nie, niech się dalej "mecy" z jemu
       podobnymi. To jednak już zanikający gatunek choć nadal szkodzący. Przeżyjemy to.
       Najnowsze przykłady w tej dziedzinie dają nadzieję nam normalnym zjadaczom
       chleba i beznadzieję dla Lechowskich i jemu podobnych. Bo ile można karmić się
       czerwonymi i nieboszczykami?
       • Gość: nikita Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 19.11.09, 03:00
        perde - musze wtracic swoje trzy grosze. Nie licz na powracajacych z zachodu.Wracaja glownie nieudacznicy i cwaniacy. Pomysl sam; jesli mlody zdolny czlowiek z otwarta glowa decyduje sie na emigracje to chce : uczyc sie tam gdzie jedzie, pracowac i rozwijac. Mysli o legalnym pobycie, dobrej pracy, domu itd. Jesli wiele lat ciezko pracowal i osiagnal jakis sukces to czy rzuci to wszystko i wroci do kraju wiedzac ze to jedno wielkie bagno bez przyszlosci ? Nie sadze.
        Mysle ze potrzeba zmian musi sie narodzic w kraju. W jednej z polskich komedii problem zmian i nowoczesnosci podsumwano krotko " nie ma kim robic". Tak jest i w Polsce dnia dzisiejszego.

        Z drugiej strony nie mysl ze lechowski jest odosobniony w swoich politycznych przekonaniach. On mowi jezykiem ojca tadeusza, a za nim stoi spora czesc narodu. Narod mial takie same nadzieje na dobrobyt i sprawiedliwosc kiedy Walesa skakal przez plot. Patrz co z tego zostalo poza osobistym dorobkiem elektryka ze stoczni. Nic. Nawet stocznia sie nie ostala.
        • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 19.11.09, 10:18
         towarzysz ecik bredzi:
         Typowy wykład homovaticanus jego świątobliwość Lechowski51. Mający się do faktow
         jak ... Jak tak mówisz o demokracji to jej nie rozumiesz. Rząd republikański
         powstał w wyniku demokratycznych wyborów. Ale co tam dla ciebie - przecież w
         wyniku tego znaleźli się u władzy "czerwoni".

         Zakweestionuj fakty ktore podalem,bo Twoje o smierci z rak gen.Franco 0 3 mln
         zabitych,sa tak samo prawdziwe,jak to ze komunisci w jakimkolwiek kraju na
         swiecie rzadzili w wyniku demokratycznych wyborow.Poszerze wie wasza wiedze o
         skutki i przyczyny hiszpanskiej rewolty.

         Konflikt wewnętrzny z lat 1936 – 1939 miał swe podłoże znacznie głębiej niż by
         się wydawało. W XVIII wieku, a już zwłaszcza pod sam jego koniec ten kraj
         półwyspu iberyjskiego spada z pozycji hegemona europejskiego do drugo ba nawet
         trzeciorzędnego miejsca na arenie międzynarodowej. Koniec osiemnastego stulecia
         to przede wszystkim brzemienna w skutkach rewolucja francuska, która odbiła się
         szerokim echem na świecie i brutalna laicyzacja tego społeczeństwa co uwidacznia
         wyraźnie barbarzyńskie stłumienie powstania w Wandei. Gdy kilka lat później
         Napoleon rozpoczyna budować swe wymarzone imperium jego armie wkraczają i
         okupują teren Hiszpanii. Tu jednak na skutek bezczeszczenia świątyń katolickich,
         przemocy w stosunku do mieszkańców i licznych gwałtów, a zwłaszcza na
         zakonnicach i mniszkach naród hiszpański pokazuje swe prawdziwe oblicze stając w
         obronie tradycyjnych wartości, zdeptanych butami żołdactwa. Jak niegdyś
         wandeiscy chłopi ruszają teraz Hiszpanie do walki pod znakiem krzyża prowadzeni
         i wspierani przez swych księży. Cesarz , który rzucił stary kontynent na kolana,
         nie potrafił ujarzmić tego kraju. Dramatyczny epizod z walk w Hiszpanii opisuje
         Stefan Żeromski w ,,Popiołach”, wraz z wewnętrznymi rozterkami uczestniczących w
         nich Polaków, gdzie znaleźli się i musieli brać udział po stronie Francuzów. Po
         klęsce Napoleona i ustanowienia nowego porządku na Kongresie Wiedeńskim cały
         półwysep trafia pod wpływ liberalnych prądów przenikających właśnie z Francji.
         XIX wiek mija pod znakiem krwawych karlistowskich powstań i kończy się w
         1898roku przegraną wojną ze Stanami Zjednoczonymi, której wynikiem była utrata
         kolonii, a zwłaszcza Kuby i Filipin na rzecz zwycięzcy. Przegrana ta także
         wykazała nie tyle kiepskie dowództwo co brak reformy wojska i przede wszystkim
         funduszy.

         Francisco Behemonde Franco jak i jego rówieśnicy dorastali w goryczy tej
         porażki, która wbrew pozorom miała na nich spory wpływ. Gwałtowny przyrost
         demograficzny na początku XX wieku zaostrzył jedynie konflikty. Proces
         modernizacji kraju był zbyt powolny, a uprzemysłowienie nierównomierne: fabryki
         budowano w Katalonii, kopalnie w kraju Basków, reszta zaś pozostawała nadal
         rolnicza. Choć nie wzięła Hiszpania czynnego udziału w wielkiej wojnie lat 1914
         – 1918 to nie poprawiło to ciężkiej sytuacji wewnętrznej. Hiszpania toczy w tym
         okresie własną wojnę, w Afryce o utrzymanie swych wpływów oraz Maroka trwającą
         do 1926 roku, dzięki to któremu konfliktowi Franco awansuje i staje się
         najmłodszym generałem brygady.

         W 1923 roku generał Miguel Primo de Rivera przeprowadził zamach stanu i
         zakończył swe bezkrwawe rządy w roku 1930 zrzekając się władzy dobrowolnie. W
         wyborach 1931 roku wygrali liberałowie oraz socjaliści dominując Hiszpańskie
         Kortezy. Gdy król abdykował i wyemigrował natychmiast proklamowano republikę.
         Uchwalono nową konstytucję, wprowadzono reformę rolną, nadano autonomię Baskom i
         Katalończykom.
         Po raz pierwszy wprowadzono rozwody. Wraz z postępowaniami polityków rozpoczęła
         się zajadła nagonka prasowa posądzająca Kościół o zepsucie, atakująca za
         zamożność, obojętność w stosunku do biednych oraz feudalizm. Rozsiewano plotki
         jakoby to jezuici zatruwali studnie, mnisi porywali i mordowali dzieci, a
         zakonnice oddawały się wszelkim perwersjom. Obwołano Kościół sojusznikiem
         kapitalistycznej plutokracji. Zapominając wyraźnie o jego wprost przeciwnej roli.

         Przez wieki Kościół pełnił funkcję największej instytucji charytatywnej niosącej
         pomoc biednym i bezrobotnym. Swe ziemie utracił w konfiskatach państwowych
         jeszcze w 1837 roku! Wielu księży żyło na poziomie swych parafian dzieląc ich
         ubogi los. Episkopat natomiast wypowiadał się w licznych pismach i orędziach
         pejoratywnie o kapitalizmie. Potrzebny jednak był jakiś temat zastępczy, aby
         odwrócić uwagę od pogarszającej się sytuacji kraju. Fala skrzętnie podsycanych
         nastrojów antyklerykalnych przetoczyła się przez kraj, a w Madrycie wybuchły
         zamieszki wywołane przez lewicowych radykałów. Ogółem w całej Hiszpanii spłonęła
         ponad setka kościołów, a na księży dokonywano licznych napaści. Rząd wstrzymał
         się od interwencji. Czerwoni z radością zaś zacierali ręce widząc dobre podłoże
         ku wybuchu rewolucji mającej przynieść wolność ,,uciskanym” i śmierć
         ,,uciskającym”. Liberalny premier Azana wypowiedział się publicznie, iż
         wszystkie kościoły Hiszpanii nie są warte życia ani jednego republikanina, a
         następnie na wiadomość o niskim wskaźniku uczęszczania na mszę świętą cieszył
         się, że Hiszpania przestała być katolicka!

         --
         Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
         • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 19.11.09, 10:19
          cd
          Azana zlikwidował równocześnie Główną Akademię Wojskową, której wykładowcą i
          dyrektorem był Franco. Równocześnie wdrożono w życie szereg reform względem
          armii. Najbardziej znamienną była redukcja etatów o 40%. Znamienną i zarazem
          brzemienną w skutki, gdyż od tej pory wrogość armii, a zwłaszcza korpusu
          oficerskiego względem republikańskiego rządu wzrasta.

          Jednak rząd upada w 1933 roku i powołano nowy- centro prawicowy. Przez kraj
          przetacza się fala strajków inspirowana przez lewicowych agitatorów, a w 1934
          roku w górniczym okręgu Asturias wybucha lewacka rewolta. Mimo dobrego
          przygotowania i pierwszego powiewu rewolucyjnego terroru, który przejawił się
          mordowaniem przedstawicieli administracji państwowej i katolickich elit została
          krwawo stłumiona przez wojsko.
          Rząd kompromituje się udziałem kilku ministrów w aferach finansowych i dochodzi
          do nowych wyborów. Powstają trzy bloki: Front Narodowy zrzeszający
          chrześcijańskich demokratów, konserwatystów, monarchistów i narodowych radykałów
          ( hiszpańską falangę ). W bloku Centrum znajdują się niektórzy liberałowie,
          nacjonaliści baskijscy i katalońscy oraz postępowi katolicy. Natomiast wszyscy
          marzący o płomieniu rewolucji na bolszewicką modłę: socjaliści,
          socjal-liberałowie, komuniści i anarchiści powołali Front Ludowy. Przewagę w
          nowym rządzie zdobyła centro-prawica lecz, gdy w jej łonie trwały spory i wciąż
          nie potrafiła się zjednoczyć sytuację wykorzystało lewactwo. Rewolucjoniści
          natychmiast rozpoczęli uwalnianie z więzień swych towarzyszy, a przez kraj znów
          przetoczyła się fala strajków podpaleń kościołów, mordów na księżach,
          zakonnicach i laickich działaczkach katolickich. Na ulicy królowała zaciśnięta
          pięść - pozdrowienie rewolucjonistów. W licznych walkach ulicznych starli się
          przedstawiciele Falangi w błękitnych koszulach preferujących rzymskie
          pozdrowienie wyciągniętego przed siebie ramienia z otwartą dłonią z
          socjalistami, komunistami i anarchistami. Przemówiły rewolwery! Przeprowadzano
          liczne zamachy bombowe. Według źródeł oficjalnych spalono 170 kościołów, zabito
          330 osób, a raniono półtora tysiąca. Przeprowadzono 213 nieudanych zamachów na
          rozmaite osoby i wybuchło 113 lokalnych strajków generalnych.

          Eskalacja przemocy osiągnęła szczyt. Czekano tylko na przysłowiową iskrę.
          Sytuację dopełnił mord na znanym przywódcy opozycji parlamentarnej Jose Calvo
          Sotelo, którego uprowadziła z domu grupa policjantów republikańskich o
          komunistycznych przekonaniach. Mord na Calvo Sotelo odegrał taką samą rolę w
          histori Hiszpanii co zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda w historii starego
          kontynentu… Doprowadził do wybuchu wojny.
          Policja w tym gorącym okresie nie występowała przeciw rewolucjonistom, za to
          więzienia wypełniły się ludźmi spod znaku strzały w jarzmie – członkami Falangi.
          Zwłaszcza większość z jej przywódców znalazła się w więzieniu do pamiętnego lata
          1936 roku. Policjanci zgarniali z ulic falangistów zapominając o zagrożeniu ze
          strony pozostałych ugrupowań rewolucjonistów, którzy planowali zbrojne przejęcie
          władzy.

          Jedna z socjalistycznych posłanek powiedziała w Kortezach: ,,Chcemy rewolucji,
          ale rosyjska rewolucja nie może służyć nam za model dlatego, że u nas musi
          wybuchnąć ogromnym płomieniem pożar rewolucji, który dostrzegą na całym świecie
          i kraj muszą zalać fale krwi, która czerwienią zabarwi morze!”. W przemówieniach
          o podobnej treści dzielnie przyszli w sukurs anarchiści.

          Jeszcze w marcu odbyło się tajne zebranie trzech generałów: Moli, Sanjuro i
          Franco, gdzie ustala się podjęcie jak najbardziej radykalnych działań w chwili
          ,,absolutnej konieczności”, aby uniknąć ruiny i ,,rozczłonkowania Ojczyzny".
          Moment ten nastał w dniu zabicia Calvo Sotelo. Junta wojskowa dla dobra ojczyzny
          postanowiła przejąć władzę w swoje ręce. Najpierw jednak Franco napisał ostry
          list do rządu o nadchodzącej groźbie zamachu ze strony Sił Zbrojnych w sytuacji,
          gdy w kraju zapanowała przemoc. List ten pozostał bez odpowiedzi. Zaczęło się
          powstanie.

          Poparli je lojaliści, karliści, narodowi radykałowie oraz część umiarkowanych
          liberałów. Lojaliści byli zwolennikami monarchii konstytucyjnej, chcieli powrotu
          króla Alfonsa XII, a ich najbardziej znanym przywódcą był właśnie Calvo Satelo.
          Z kolei karliści to zwolennicy dziewiętnastowiecznego pretendenta do tronu Don
          Carlosa, którzy chcieli przywrócenia jego potomka. Byli najbardziej
          prokatolickimi zwolennikami zamachu stanu. Ich program to ,,Bóg, Ojczyzna,
          przywileje lokalne, król”, a charakterystycznym znakiem był czerwony beret i
          ryngraf z gorejącym sercem Chrystusa. Dali armii powstańczej przeszło 70 tysięcy
          ochotników. Częste były przypadki, iż ramię w ramię służyli ojciec, syn i wnuk.
          Całe rodziny szły na wojnę walcząc w myśl słów: ,,jeden czerwony mniej, to rok
          mniej w czyśćcu” i śpiewając:

          ,,…Walczmy wszystkie hufce
          Wszystkie hufce zjednoczone
          Aby bronić Chorągwi
          Świętej Tradycji”
          --
          Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
          • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 19.11.09, 10:23
           zakonczenie;
           Natomiast Falanga Espanola utworzona została w 1934 roku poprzez połączenie z
           innymi organizacjami narodowo radykalnymi czego dokonał Jose Antonio Promo de
           Rivera. Aresztowany w 1936 został rozstrzelany przez rewolucjonistów w chwili
           wybuchu wojny. Powstała na fali fascynacji faszyzmem Mussoliniego i narodowego
           socjalizmu Hitlera, który przetoczył się przez Europę i resztę świata powołując
           do istnienia nowe twory często efemeryczne.

           Brytyjska Unia Faszystów, Legion Michała Archanioła w Rumunii, Srebrne Koszule w
           USA, Pomarańczowe Koszule w Afryce południowej, Nowa Straż Nowej Południowej
           Walii, Szare Koszule w Islandii czy Strzałokrzyżowcy na Węgrzech to tylko
           niektóre z wielu szukających recepty na uzdrowienie i poprawę sytuacji w swoich
           krajach wzorując się na Włochach, a później w miarę rozwoju na modelu narodowo
           socjalistycznych Niemiec. Falangiści odrzucili jednak antychrześcijaństwo
           uznając katolicyzm za cechę narodową Hiszpanów.

           Armia w znacznej mierze poparła przewrót Franco. Na osiem dywizji pięć i pół
           opowiedziało się przeciw rządowi, podobnie straż celna i żandarmeria rezerwy,
           dochodziły do tego jeszcze oddziały umieszczone na Balearach, Wyspach
           Kanaryjskich i na terytorium Marokańskim.
           Flota i policja wraz z żandarmerią pozostały przy republikanach.
           Pozostałe grupy popierające obecny rząd to skrajni liberałowie, anarchiści,
           socjaliści, komuniści
           stalinowscy itd. Różnice wśród tych lewackich grup dotyczyły jedynie obranej
           przez nie taktyki. Cel miały za to wspólny: obalenie Starego Ładu tylko i
           wyłącznie drogą krwawej rewolucji. Skąpanie we krwi ,,klasy wyzyskującej” całego
           kraju! Pomimo więc różnych programów i nazw lewicującym ugrupowaniom, pomimo ich
           różnorodności, pomimo państw, które popierały każdą ze stron konfliktu w
           zależności od wytycznej ich polityki zagranicznej, wypada powtórzyć jeszcze raz,
           że przyświecał im jeden cel, a mianowicie obalenie starego porządku rzeczy, aby
           w ogniu rewolucji zrodził się, "nowy świat”. To dlatego konflikt ten trzeba
           przede wszystkim rozpatrywać, jak wspomniałem już powyżej na płaszczyźnie walki
           rewolucjonistów z kontrrewolucjonistami. To samo niemal można powiedzieć o
           grupach tak różnych, które wyruszyły przeciw czerwonym. Przecież animozje
           pomiędzy karlistami, którzy potępiali faszyzm i przeszczepienie na grunt
           ojczysty pewnych jego elementów, a falangistami były ogromne. Nasuwa się więc
           pytanie co ich zjednoczyło? Otóż była to wspólna idea walki z komunizmem i
           obroną podstawowych wartości, a zwłaszcza wiary.

           Doszło do podziału kraju na strefę powstańczą potocznie zwaną narodową i
           republikańską – mniejszą lecz bardziej uprzemysłowioną. Sztab główny postawił
           sobie następujące cele: zajęcie Madrytu co jednak się nie powiodło, zdobycie
           trzech odizolowanych na północy prowincji oraz Asturię, rozcięcie terenów
           republikańskich poprzez kierowanie się ku Walencji i wreszcie zajęcie Katalonii,
           która łączyła strefę republikańską z Francją. Tamtędy to napływały olbrzymie
           ilości materiałów z ZSRR, a także siły żywej rekrutującej się spośród
           ,,natchnionych” słowami Marksa komunistów.
           Walka była ciężka i zażarta. Bezpardonowa. Gdy brakło amunicji walczono wręcz.
           Wyróżniły się tutaj zwłaszcza zaprawione w licznych walkach w Afryce oddziały
           oraz słynący ze swej brutalności ochotnicy marokańscy walczący po stronie
           powstańców.

           Na uwagę zasługuje fakt, iż po stronie republiki opowiedzieli się baskijscy i
           niektórzy katalońscy nacjonaliści odrzucając tradycyjny nasycony katolicyzmem
           karlizm. Należy tu doszukiwać się przyczyny ostrej polityki Franco po
           zakończeniu wojny względem Basków.
           Jednakże niezdyscyplinowane oddziały republikańskie wkrótce przeobrażono w bitne
           jednostki. Szeregi zasilił strumień ochotników ze wszystkich krajów. Walczyli po
           stronie republikańskiej George Orwell czy Aldous Huxley. Hemingway pisywał
           liczne reportaże, które stały się pożywką liberalnej rzeszy czytelników. W parze
           z walką zbrojną, w której szala zwycięstwa przechylała się za cenę znacznych
           ofiar na stronę frankistów trwała walka medialna. Artykuły i reportaże
           lewicowych korespondentów, często nawet uczestników, zapełniały szpalty
           prokomunistycznych gazet starając się urobić światową opinię publiczną w tylko
           jednym przekonaniu. Że słuszność stoi po stronie rządu republiki!

           Wsparcia powstańcom udzielił rząd Włoski wysyłając 60 tysięcy żołnierzy i
           Niemiecki kierując tam eksperymentalny oddział myśliwców i bombowców znany pod
           nazwą Legionu Condor ogółem jakieś 7000 ludzi świetnie przygotowanych pod
           względem technicznym i wojskowym:

           ,,…naszymi wrogami są czerwoni
           co bolszewizują świat”

           Uczestnictwo żołnierzy włoskich i niemieckich było elementem gry politycznej.
           Nie zmienia to jednak faktu, iż byli to z całą pewnością w większości ideowi
           antykomuniści. Ale w wielkiej krucjacie wzięli też udział inni: 20 tysięcy
           Portugalczyków w szeregach Legion de Viriato, obawiających się eksportu
           rewolucji do ich kraju i zainspirowanych obroną chrześcijaństwa, 200 Francuzów z
           chorągwi Joanny d’Arc, 600 Irlandczyków z oddziałów Niebieskich Koszul, w ramach
           karlistowskich requetes walczyła kompania Białych Rosjan zażartych
           antykomunistów, walecznością wyróżnili się Brytyjczycy, było wielu narodowców i
           narodowych radykałów z Europy Wschodniej jak ochotnicy z Legionu Michała
           Archanioła. Wielu z tych ludzi walczących w obronie tradycji chrześcijańskiej i
           dopatrujących się największego zagrożenia ze strony komunistów na zawsze
           pozostało już w hiszpańskiej ziemi. Jednak ochotnicy ściągający do Brygad
           Międzynarodowych byli liczniejsi. Albowiem ich rekrutację i zaciąg finansował
           Związek radziecki i liberalne organizacje zachodnie manipulowane, bądź jawnie
           sprzyjające czerwonym.

           --
           Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
           • Gość: ecik Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.11.09, 13:21
            Biedaku. Kopiując wieści ze stron faszystowskiej Młodzieży Wszechpolskiej
            (www.mwlubelskie.pl/index.php?function=show_all&no=262) chcesz mnie
            przekonać do tego co tam jest zawarte? A od kiedy kat przyzna rację ofierze? Nie
            masz argumentów natury merytorycznej i posługujesz się papką propagandową dla
            ciemnogrodu. Stara socjotechnika. Większośc się już na to nie łapie i wie, że
            rządy czarnych to zamordyzm, inkwizycja i niewolnictwo. Czasy powoływania się na
            czerwonych i nieboszczyków mijają. Pomału ale mijają. I to budzi Twoją
            wściekłość. Masz w dupie naród, państwowość i demokrację. Dla ciebie ważniejsze
            jest bycie homovaticanus bo to oznacza wyborne życie bez żadnej
            odpowiedzialności. I nawet perspektywa piekła Cię nie rusza. Bo piekło jest dla
            ciemnych, głupich i naiwnych mości Lechowski51.
            PS. sięgnij wreszcie waszmość do źródeł historycznych i zacznij swoją edukację
            jak jesteś jeszcze do tego zdolny po dotychczasowej indokrynacji.
             • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 19.11.09, 18:13
              Czekam wielonikowcu na dyskusje o faktach.Czekam klamco az udowodnisz ze w tej
              wojnie domowej zginello z rak gen.Franco 3 mln ludzi.Tym razem wiec klamczuszku
              poszerze Twoja wiedze z Twojego ulubionegi portalu..


              POCZĄTKI

              Franco urodził się w 1892 r. w El Ferrol, w wielodzietnej rodzinie o wojskowych
              tradycjach. Spośród rówieśników wyróżniał się dyscypliną, opanowaniem i
              sumiennością, co budziło uznanie niektórych, a innych odstręczało. Cechowała go
              też głęboka wiara, w której miał wytrwać do końca życia1. Od wczesnej młodości
              chciał wzorem ojca służyć w marynarce, lecz ostatecznie ukończył Akademię
              Wojskową w Toledo ze stopniem podporucznika piechoty. Doświadczenie bojowe
              zdobywał w latach 1912-1926, walcząc z arabskimi powstańcami w Maroku. Za ordery
              i awanse płacił ranami, w tym jedną na tyle ciężką, że, przyjąwszy Komunie
              świętą, gotował się na śmierć2. Za bohaterstwo odebrał nagrodę z rąk króla
              Alfonsa XIII: podniesiony do rangi generała brygady, został w 1926 r.
              najmłodszym generałem w Europie3.


              NADCIĄGAJĄCA BURZA

              W 1930 r. zmarł gen. Miguel Primo de Rivera, sprawujący jako premier Hiszpanii
              władze dyktatorską. Po zniknięciu rządów silnej ręki w kraju zapanował chaos. W
              grudniu 1930 r. w Jaca nastąpił nieudany pucz lewicowych oficerów, którzy wydali
              odezwę: "Każdy, kto przeciwstawia się słowem lub pisemnie, będzie konspirować
              lub użyje broni przeciw rodzącej się republice, zostanie rozstrzelany bez
              rozprawy sądowej"4. W 1931 r. w atmosferze rosnącego niepokoju z Hiszpanii
              wyjechał król. Tę okazję wykorzystała lewica, tworząc, niezgodnie z konstytucją,
              "rząd tymczasowy" i proklamując republikę. W całym państwie powstawały radykalne
              ugrupowania polityczne i niestety nie próżnowały.
              W maju anarchiści spalili ponad sto kościołów i napadali na duchownych. Nowy
              rząd zwlekał z użyciem sił porządkowych, gdyż - jak oznajmił minister Azana -
              "Wszystkie klasztory madryckie nie są warte życia jednego republikanina". W
              lipcu wojsko musiało tłumić kolejną anarchistyczną rebelię w Sewilli5.
              Przeprowadzone pospiesznie wybory wygrali antyklerykałowie, którzy przystąpili
              do usuwania z państwa religii. Zalegalizowano rozwody, zamknięto cześć
              klasztorów, wyrzucono duchownych ze szkół, a w 1932 r. wypędzono z Hiszpanii
              jezuitów i skonfiskowano ich majątek. "Hiszpania przestała być krajem
              katolickim" - cieszył się Azana6.
              Franco pozostał na uboczu wydarzeń, oddany wyłącznie wojskowości i daleki od
              polityki, choć na nowe porządki patrzył z wyraźną niechęcią. Tymczasem szalejący
              ekstremizm pogrążył kraj w anarchii i obnażał nieudolność republikańskiej ekipy.
              Na początku 1933 r. siły zbrojne na rozkaz rozzłoszczonego rządu wymordowały
              ponad 20 anarchistów7. Pod koniec roku odbyły się następne wybory -
              skompromitowanych radykałów zastąpiła centroprawica. Próbowała przywrócić ład
              publiczny, ale sytuacja dawno wymknęła się spod kontroli. W 1934 r. przez
              Hiszpanię przeszła fala rozruchów.
              Najgwałtowniejsze miały miejsce w Asturii, gdzie rewolucjoniści zabili ponad 50
              żołnierzy, zrabowali 14 mln peset z państwowego banku i wysadzili w powietrze
              zabytkową kaplicę Najświętszego Sakramentu katedry w Oviedo. Zamordowali też 33
              duchownych - niektórych z nich beatyfikował wiele lat później Jan Paweł II.
              Akcją tłumienia rewolty faktycznie kierował wojskowy doradca ministra wojny -
              gen. Franco. Oskarża się go o nadmierną brutalność, ale naprawdę po opanowaniu
              Asturii wydano na rebeliantów 23 wyroki śmierci, z czego wykonano dwa. Natomiast
              oni sami pozbawili życia ponad 80 osób8. Mimo udanych działań generała ciągle
              dochodziło do zamieszek, walk ulicznych i innych aktów przemocy.
              Sam Franco zyskał wtedy przydomek "Caudillo". W średniowieczu nosili go
              hiszpańscy bohaterowie narodowi, np. El Cid. Słowo to oznacza wodza, który
              przejmuje władzę w czasach chaosu lub wojny, by przywrócić porządek9.


              W OBRONIE PRAWORZĄDNEGO PAŃSTWA

              W lutym 1936 r. przeprowadzono kolejne wybory - bez wątpienia sfałszowane: z ok.
              9,4 mln oddanych głosów prawie 4,6 mln padło na prawice, 340 tys. na partie
              centrowe, a 4,4 mln na Front Ludowy - lewicową koalicję zdominowaną przez
              komunistów i anarchistów. Wbrew tym wynikom Front Ludowy zajął 227 miejsc w
              parlamencie, zaś inne ugrupowania tylko 88. Sfałszowane wybory utwierdziły
              ekstremistów w poczuciu bezkarności. W następnych miesiącach popełnili 200-300
              morderstw. Znów płonęły świątynie i prześladowano kapłanów. Plądrowano sklepy,
              wysadzono w powietrze fabryki, dokonywano samosądów na urzędnikach. Zrewoltowany
              motłoch siłą zajmował majątki ziemskie i rabował zamożniejszych10. Front Ludowy
              przyzwalał na to bezprawie. Wobec milczenia rządu część generałów, w tym Franco,
              nawiązała kontakty z prawicowymi politykami, przygotowując w tajemnicy plan
              odsunięcia Frontu Ludowego od władzy i przywrócenia rządów prawa. 13 lipca 1936
              r. opłaceni przez rząd funkcjonariusze MSW zamordowali parlamentarnego lidera
              prawicy Jose Calvo Sotelo11. Iskra padła na hiszpańską beczkę prochu. 17 lipca
              Franco dał sygnał do powstania. Odpowiedziała na niego większa cześć armii oraz
              Hiszpanie o różnych poglądach: republikanie i monarchiści, liberałowie i
              tradycjonaliści, nacjonaliści i chadecy. Mieli jeden wspólny cel: przywrócić
              porządek i szacunek dla prawa.


              Po stronie Frontu Ludowego opowiedzieli się socjaliści, anarchiści,
              antyklerykalni republikanie, a także różne frakcje komunistów (na czele
              republikańskiego rządu wkrótce stanął Francisco Largo Caballero zwany
              "hiszpańskim Leninem") i ci ostatni skandowali na ulicach: "Comunismo - si!
              Patria - no!" (Komunizm-tak! Ojczyzna-nie!). republika rozpoczęła współpracę z
              ZSRR. W październiku przypłynęły do Barcelony statki "Dymitrow", "Bolszewik" i
              "Newa", wioząc broń, instruktorów wojskowych (m.in. przyszłych marszałków ZSRR
              Malinowskiego i Woronowa) oraz komisarzy politycznych z NKWD ( m.in. Polaka -
              Artura Staszewskiego). Z inicjatywy Stalina trafiły do Hiszpanii słynne brygady
              Międzynarodowe, organizowane przez szefa Francuskiej Partii Komunistycznej
              M.Thoreza i późniejszego dyktatora czerwonej Jugosławii Josipa Broz-Tito.
              Legendę Brygad stworzył udział znanych pisarzy (np. Hemingway'a, Orwella), ale
              służyli w nich też P.Tagliatti (powojenny szef włoskich komunistów), W. Aunisio
              (zabójca Mussoliniego), E.Gero (przywódca stalinowskich Węgier), L.Rajk (szef
              MSW stalinowskich Węgier).
              Istniała i polska XIII Brygada, której członkowie znaleźli się po wojnie we
              władzach PRL. Należeli do niej: Bolesław Mołojec (współzałożyciel PPR), Stefan
              Kilianowicz (wiceminister bezpieczeństwa w PRL), Wacław Komar (dowódca wywiadu
              wojskowego PRL) Henryk Toruńczyk (szef ochrony Bieruta) i Eugeniusz Szyr
              (wicepremier PRL, członek KC PZPR), całością zaś kierował przyszły kat żołnierzy
              AK i NSZ, Karol Świerczewski, który zwykł był stawiać pod ścianą jeńców,
              dezerterów i własnych podkomendnych. W szeregach Brygad walczyły rywalizujące
              frakcje. Staliniści, trockiści i anarchiści napadali na siebie nawzajem, więc
              ich dowództwo próbowało wymusić dyscyplinę, wykonując "dla przykładu" 4-5
              egzekucji swoich ludzi dziennie12.
              O Brygadach Międzynarodowych słyszał każdy, lecz nie mówi się właściwie o
              międzynarodowych wsparciu dla gen. Franco. Wyjątek stanowi pomoc Włoch i Niemiec
              (rzekomy dowód na "faszyzm" Caudillo), które w zamian za koncesje gospodarcze
              wystawiły regularne jednostki wojskowe. Prawdziwi ochotnicy do walki z
              komunizmem napływali natomiast z Portugalii, Rumunii (Legion Michała Archanioła)
              i Irlandii (tzw. "błękitne koszule" gen. O'Duffy'ego). Środki finansowe i sprzęt
              napływały z USA, krajów Europy Zachodniej oraz iberojęzycznych państw całego
              świata13. Generała poparł również Papież Pius XI i episkopat Hiszpanii14. Obok
              armii w bezpośredniej walce wsławiły się zwłaszcza dwie formacje:
              nacjonalistyczna Falanga Hiszpańska i karliści (tradycyjni katoliccy
              monarchiści), a raczej ich oddziały bojowe, tzw. requetes (super"). Ci ost
              • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 19.11.09, 18:17
               cd.
               Ci ostatni nosili na mundurach wizerunki Najświętszego Serca Chrystusa i ruszali
               do boju ze śpiewem "Porel Dios, la Patria y el Rey (Za Boga, Ojczyznę i Króla)15.               ZBRODNIE CZERWONYCH

               Hiszpańska wojna domowa (1936-1939) przeszła do historii jako szczególnie
               okrutna. W jej trakcie pewne nadużycia popełniały obie strony, lecz winy
               podwładnych Franco są wyolbrzymiane (np. słynne bombardowanie Guerniki przez
               Niemców pochłonęło - według mieszkańców miasta, jego naocznych świadków - od 75
               do 200 ofiar, nie zaś 1600, jak podała propaganda republiki16), podczas gdy
               przemilcza się zbrodnie strony republikańskiej, choć kosztowały one życie ok.
               100.000 Hiszpanów. Większość tych mordów popełniła czerwona milicja
               zorganizowana pod okiem sowieckich doradców, a nawet opatrzona rosyjską nazwą
               Czeka. Stosowała najczęściej tzw. paseitos (spacerki): ofiarę wyciągano z domu
               tłumacząc, że zostanie przesłuchana podczas spaceru, po czym wywożono ją za
               miasto i strzelano w tył głowy.
               Na wieść o wybuchu powstania w hiszpańskiej marynarce, od dłuższego czasu
               infiltrowanej przez czerwonych, dokonano rzezi oficerów: ginęli w masowych
               egzekucjach, po czym zwłoki wyrzucano za burtę lub topiono ich w morzu z
               kamieniem u szyi. W latach 1936-1937 w samym Madrycie lewicowcy wymordowali
               36.000 ludzi, w tym także swoich jak np. gen. Lopeza Ochoę, republikanina i
               masona, którego głowę obnoszono po ulicach na pice. Wielokrotnie dochodziło do
               masakr w więzieniach, m.in. w Guadalajarze, gdzie po rzezi więźniów podwórze
               przesiąkło krwią na głębokość ponad metra. Zbrodnie popełniano do samego końca
               wojny. 7 lutego 1939 r. czerwoni zamordowali ponad 500 osób w Sanktuarium Naszej
               Pani z Collel, a w Port de Molins uśmiercili i spalili ciała 42 jeńców, w tym
               biskupa miasta Teruel i jego wikariusza, beatyfikowanych przez polskiego papieża
               1994 r. (w 2001 r. Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 223 inne ofiary terroru
               czerwonych - jako męczenników za wiarę). Ta zaciekłość nie ocaliła republiki -
               rząd Frontu Ludowego przegrał i uciekł z kraju, wywożąc ze sobą kosztowności
               "skonfiskowane rodzinom rebelianckim" warte ok. 50 mln dolarów.
               Po wojnie gen. Franco powołał komisję wybitnych prawników do zbadania legalności
               republiki. Badania komisji dały negatywny rezultat: republikański rząd wyłoniono
               wbrew przepisom konstytucji, wybory z 1936 r. sfałszowano, a w okresie republiki
               służb państwowych używano do działań przestępczych, w tym zleconych morderstw18.
               Caudillo, który od 1 października 1936 r. stał na czele armii i powstańczego
               rządu, został oficjalnie szefem państwa. Dziękując za zwycięstwo nad czerwonymi,
               uroczyście złożył swą generalską szpadę jako wotum w kościele św. Barbary, po
               czym modlił się słowami: "Panie Boże Wszechmocny, wesprzyj mnie swą pomocą, abym
               poprowadził mój lud ku pełnej wolności Imperium, ku chwale Twojej i Twojego
               Kościoła". Następnie otrzymał błogosławieństwo od Prymasa Hiszpanii:
               Niech(...)Ten, od którego pochodzi Prawo i Władza, od którego zależą wszystkie
               sprawy, błogosławi ci (...) wciąż Cię chroni, tak jak i lud, którego rządy ci
               powierzył". Jak widać, nowy przywódca postanowił przywrócić państwu katolicki
               charakter. Zniósł antyklerykalne ustawy republiki. Przywrócił duchownym prawo
               nauczania w szkołach, prawnie ustanowił św. Jakuba Apostoła patronem Hiszpanii,
               zaś święta Bożego Ciała i Niepokalanego Poczęcia NMP uczynił świętami
               państwowymi. Hiszpania została wreszcie uroczyście oddana w opiekę Maryi
               Dziewicy i św. Jakubowi19. A opieka Opatrzności wciąż była jej potrzebna. Skoro
               tylko ucichła jedna dziejowa burza, rozpętała się druga. Tym razem nad całą Europą.

               Pomoc zbrojna udzielona Franco przez III Rzeszę i sprzymierzone z nią Włochy
               prowokuje do oskarżania go o faszyzm. Przyjęcie doraźnego wsparcia militarnego
               (udzielonego zresztą w zamian za konkretne korzyści finansowe) nie oznacza
               jednak, że Caudillo darzył nazizm i faszyzm sympatią. Poza tym przysłane
               jednostki okazały się kłopotliwym sojusznikiem: Włosi walczyli kiepsko, czasem
               zaś dokonywali aktów bezmyślnej przemocy, jak np. nieuzgodnione z nikim krwawe
               bombardowanie Barcelony w 1938 r., które wywołało oburzenie Franco i jego
               interwencję u Mussoliniego20.
               Co więcej, Fuhrer pożałował później poparcia hiszpańskiego generała, gdy
               przekonał się, że ten nie będzie ulegał ani jego ideologii, ani żądaniom
               politycznym. "W Hiszpanii postawiliśmy na niewłaściwego konia. Byłoby dla nas
               lepiej udzielić poparcia republikanom. Oni reprezentują lud. Zawsze moglibyśmy
               później uczynić z tych socjalistów dobrych narodowych socjalistów. Ludzie
               skupieni wokół Franco to wszystko reakcyjny kler, arystokraci i bogacze - nie
               mają oni nic wspólnego z nami, nazistami" - mówił Hitler w kwietniu 1938 r.21.
               "Franco to fanatyczny dewot." - wtórował mu Goebbels22.
               Fuhrer kazał też szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy sprawdzić czy
               Caudillo nie ma żydowskich korzeni, ale śledztwo ich nie wykazało23. Sam generał
               wiedział, że nazistowskie pogaństwo i rasizm są nie do przyjęcia dla
               katolickiego państwa (jego wysłannik publicznie pokłócił się o to z głównym
               ideologiem nazizmu A. Rosenbergiem w Berlinie w 1940 r.)24, a przy tym
               niepokoiła go niemiecka zachłanność terytorialna25.
               Inny zarzut podnoszony przeciw Franco to podpisanie umowy o przyjaźni z Niemcami
               w 1939 r. Nie miało to jednak żadnych praktycznych konsekwencji. Przez całą II
               wojnę światową Hiszpania pozostała neutralna - utrzymywała stosunki z Niemcami i
               Włochami, ale także z USA, Wielką Brytanią, rządem polskim w Londynie czy
               Komitetem Wolnej Francji gen. de Gaulle'a. Franco nie przyłączył się do Hitlera
               nawet gdy ten za odmowę groził Hiszpanii inwazją26. Osobiście Caudillo i Fuhrer
               spotkali się tylko raz, w Hendaye w 1940 r. Franco celowo przybył spóźniony i
               odnosił się do rozmówcy chłodno27. "Wolałbym sobie wyrwać trzy albo cztery zęby
               niż odbyć w przyszłości jeszcze jedno takie spotkanie" - stwierdził potem
               Hitler28. Co prawda, Franco wysłał na front radziecki tzw. Błękitną Dywizję
               złożoną z ochotników do walki z komunizmem. Inaczej niż pozostałe jednostki
               ochotnicze na froncie wschodnim, nie weszła ona do Waffen SS, nie użyto jej
               również przeciw armiom państw innych niż ZSRR. Od Niemców odróżniała się
               życzliwym stosunkiem do ludności cywilnej i humanitarnym traktowaniem jeńców29.
               Po wojnie Caudillo przekazał aliantom nazistowskich kolaborantów - P. Lavala, A.
               Bonnarda i L. Degrelle'a - którzy próbowali się ukryć w Hiszpanii30. Wielka
               Brytania przypominała wtedy na forum ONZ, że w 1942 r. Franco wsparł po cichu
               alianckie lądowanie w Afryce Północnej31.

               "FASZYSTA", CO ŻYDÓW RATOWAŁ

               Mimo nacisków Hitlera Franco odmówił wprowadzenia w swym kraju ustaw przeciw
               Żydom32. Przeciwnie, realizował dekret rządowy z 1924 r. o nadaniu Żydom
               sefardyjskim z całej Europy obywatelstwa hiszpańskiego, co podczas wojny
               umożliwiło im bezpieczny wyjazd do Hiszpanii z krajów okupowanych przez III
               Rzeszę. W latach 1939-1941 Hiszpania dała schronienie ok. 350 tys. Żydów, którzy
               doczekali tam końca wojny lub wyjechali stamtąd do Wielkiej Brytanii lub USA. W
               1943 r. Caudillo utworzył w Lizbonie tajne przedstawicielstwo do współpracy z
               organizacjami żydowskimi, m.in. Światowym Kongresem Żydów z Nowego Jorku. W 1944
               r. osobiście interweniował w Berlinie w sprawie ok. 400 Sefardyjczyków
               uwięzionych w obozie koncentracyjnym w Bergen-Belsen, niewątpliwie ratując im
               życie. W przeciwieństwie do innych państw neutralnych (Szwecja, Szwajcaria)
               Hiszpania nie wydała Niemcom żadnego z żydowskich uchodźców. W 1944 r. Światowy
               Kongres Żydowski złożył Caudillo oficjalnie podziękowanie. Po jego śmierci w
               nowojorskiej synagodze odprawiono modły za jego duszę. Ambasador Izraela w
               Madrycie Szlomo Ben-Ami powiedział w 1991 r.: "Hiszpania uratowała więcej Żydów
               niż wszystkie kraje demokratyczne razem wzięte"33.               FRANCO A SPRAWA POLSKA

               Generała Franco wiele łączyło z Polską: katolicyzm,
               • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 19.11.09, 18:20
                zakonczenie;

                FRANCO A SPRAWA POLSKA

                Generała Franco wiele łączyło z Polską: katolicyzm, umiłowanie rycerskiej
                tradycji i zdecydowany antykomunizm. W 1939 r. odmówił podpisania przygotowanej
                wcześniej umowy o współpracy kulturalnej z Niemcami m.in. z powodu niemieckiej
                napaści na Polskę34. Po wojnie nie uznał narzuconego przez Stalina rządu i do
                1970 r. najdłużej spośród europejskich polityków - utrzymywał stosunki
                dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie. W 1949 r. zezwolił na utworzenie
                polskiej sekcji hiszpańskiego radia (tzw. Radio Madryt), która nadawała do kraju
                antykomunistyczne audycje na długo przed radiem Wolna Europa. Ustanowił
                stypendia dla polskich studentów kształcących się w Hiszpanii (ok. 150 osób w
                ramach tzw. Kolegium Świętego Jakuba Apostoła). Wstępnie zgodził się na
                tworzenie w Hiszpanii polskiego wojska, o czym osobiście rozmawiał z nim gen.
                Władysław Anders w 1952 r. Plan ten nie wszedł w życie, gdyż wymagał pomocy USA,
                a tej nie udzielono35.

                Po II wojnie światowej Hiszpania rządzona przez Franco została militarnym
                sojusznikiem NATO. Pilotowane przez Caudillo reformy gospodarcze uczyniły z tego
                kraju drugą (po Japonii) najlepiej rozwijającą się gospodarkę świata36.
                Gdy zmarł 20 listopada 1975 r. na pogrzeb przybyły tłumy. Ludzie płakali nad
                trumną człowieka, który pewnie prowadził Hiszpanie przez nawałnice, a później
                zapewnił jej bezpieczeństwo i dostatek. Wydawać by się mogło, że tak zasłużony
                żołnierz i mąż stanu może być pewien wdzięcznej pamięci przyszłych pokoleń.
                Stało się jednak inaczej. Podobno historie piszą zwycięzcy. W Hiszpanii,
                zdemoralizowanej połączeniem długoletniego dobrobytu i złych rządów, zwycięża
                dziś Rewolucja - ta sama, którą Francisco Franco z krzyżem i szpadą w dłoniach
                zwalczał przez całe swe życie.

                Tutaj masz linkowany material.Szczegolnie polecam dyskusje.Takich jak Ty
                ignorantow na Twoim portalu na peczki;
                www.forum.ateista.pl/showthread.php?t=6357
                --
                Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
                • Gość: czerwony Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.11.09, 19:03
                 Lechosiu51 skończ tą błazenadę. Tak samo prezentowałeś dane o ofiarach Twojej
                 Św. Inkwizycji przedstawiając wybielające dane watykańskie. Nie pouczaj innych
                 biedaku o tym o czym nie masz zielonego pojęcia. Twoja percepcja jest w stanie
                 pojąć, dlaczego nie wpuszcza się lisa do kurnika? I na koniec uwaga do ecika i
                 perdę: edukujcie dalej Lechosia i do przodu alleluja jak mówią jego wzorce moralne.
                 • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 19.11.09, 19:19
                  Nie uzywaj wielonikowcu slow ktorych nie znasz znaczenia                  PERCEPCJA Słownik: Słownik filozoficzny

                  *
                  Zobacz podobne hasła
                  *
                  Zobacz wszystkie hasła ze słownika
                  * Edytuj hasło
                  * Zgłoś do moderacji

                  Popularność: (popularność 0%)

                  Data utworzenia:

                  2008-10-22 10:05:40

                  Data ostatniej modyfikacji:

                  Hasło nie było modyfikowane.

                  - postrzeganie, odzwierciedlenie rzeczywistego przedmiotu, na które składają
                  się: wrażenie, "odczucie zewnętrzności" i nazwanie przedmiotu postrzeganego za
                  pomocą zmysłów; percepcja może mieć naturę zewnętrzną (postrzeganie przedmiotu
                  istniejącego na zewnątrz nas) i wewnętrzną (postrzeganie tego, co istnieje w
                  podmiocie).

                  --
                  Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
                  • Gość: czerwony Lechosiow Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.11.09, 19:35
                   Percepcja
                   Z Wikipedii
                   Skocz do: nawigacji, szukaj

                   Percepcja - organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia
                   otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na
                   bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń. (W. Kopaliński)

                   Istnieją dwa rodzaje struktur poznawczych:

                   * Związana z wyobraźnią. Odbierane przez nią wrażenia zmysłowe zazwyczaj są
                   deformowane przez nasze oczekiwania, potrzeby, uczucia i mechanizmy obronne,
                   uruchamiane przez podświadomość.
                   * Związana z inteligencją. Koryguje ona doznania zarejestrowane w naszej
                   wyobraźni.

                   Systemy percepcyjne człowieka umożliwiają mu widzieć, słyszeć, czuć smak,
                   zapach, dotyk i zmiany temperatury. Jest to także poczucie świadomości (otoczenia).

                   Percepcja w szerokim sensie oznacza rejestrację (uchwycenie) przedmiotów i
                   zdarzeń środowiska zewnętrznego: ich odbiór sensoryczny, zrozumienie,
                   identyfikację i określenie werbalne oraz przygotowanie do reakcji na bodziec.

                   Etapy procesu postrzegania: - odbiór wrażeń - postrzeganie w wąskim znaczeniu -
                   identyfikacja i rozpoznawanie
                    • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 19.11.09, 22:13
                     czerwony bredzi;
                     Nie pouczaj innych
                     biedaku o tym o czym nie masz zielonego pojęcia. Twoja percepcja jest w stanie
                     pojąć, dlaczego nie wpuszcza się lisa do kurnika?

                     Percepcja nie pojmuje a jest reakcja na cos.Wiem ze czerwoni zawsze mieli
                     problem z logika arystotelowska i rozmawiali jezykiem Ketmana.Dla czerwonych
                     demokracja to demokracja socjalistyczna,Polska to Polska ludowa,wladza to wladza
                     ludu itd i inne bzdury.Odnies sie biedaku do faktow to sie znow odezwe.Tylko nie
                     bredz ze gen.Franco zabil 3 mln ludzi a Sw.Inkwizycja to smierc nastepnych kilku
                     milionow.
                     --
                     Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
                        • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 20.11.09, 09:13
                         Kasztany z ognia wielonikowcu wyciagali imperialisci amerykanscy knujac ze
                         zdrajcami ktorzy chcieli obalic ukochany przez Polakow system
                         komunistyczny.Widze biedaku ze dalej poslugujesz sie jezykiem Gomulki!.Trudno o
                         inny skoro zamiast cos przeczytac siedzisz na tym forum i wystukujesz bzdury o 3
                         mln zabitych przez gen.Franco.
                         ...a rewolucja Solidarnosci udala sie dzieki takim jak Ty,Kiszczak i
                         Jaruzelski.Nie przewidzialy jednak lobuzy ze nie bedzie juz sklepow za zoltymi
                         firankami i specjalnych emerytur!
                         --
                         Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
                         • Gość: ecik Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.09, 14:35
                          Nie możesz biedaku przeżyć, że oddali władzę pokojowo a nie w morzu krwi? I
                          piszesz to jako afiszujący się katolik? Gwarantuję Ci, że historia oceni ich
                          pozytywnie i będą pamiętani a takie oszołomy o poglądach wszechpolaków zejdą w
                          mrok. A tak apropo: dlaczego jeszcze nie zdelegalizowano faszystowskiej
                          organizacji Młodzież Wszechpolska Lechowski51? A dlaczego nie odebrano koncesji
                          faszyzującemu Radiu Maryja? Czyżby z powodu protektorów z KK? No to jak z
                          Konstytucją w tym przypadku? Czy nie najwyższy czas odciąć KK od
                          pozakonstytucyjnego wpływu na organy państwa? Może to wszystko dlatego , że
                          siedzą tam czerwoni? Tyko zanim szybko coś napiszesz to pomyśl najpierw pieronie.
                         • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 20.11.09, 16:58
                          Niestety Ty sie chlopie nie nauczysz pisac normalnym jezykiem!."Odcinales" sie
                          kiedys od "knowan amerykanskich imperialistow" a teraz chcesz sie "odciac" od KK.
                          Nie dosc ze biedaku nie mozesz znalezc sobie miejsca w wolnej Polsce to na
                          dodatek niezle Ci odwala.Michnik orzekl ze Kiszczak to "czlowiek honoru",Ty z
                          koleji ze ten agent Moskwy z drugim sowieckim agentem Jaruzelskim "oddali
                          pokojowo wladze".Znasz jakis kraj na swiecie gdzie komunisci oddali pokojowo wladze?
                          Oni oddali wladze majac na rekach krew tysiecy zakatowanych zolnierzy AK,NSZ i
                          BCh,zamordowanych robotnikow Poznania,Wybrzeza,kopalni Wujek,Legnicy,Nowej Huty
                          itd.Wladze wydarto im z gardla tylko dlatego ze te gardla chcieli ocalic.Wladzy
                          zreszta nie oddali a przekazali ja postkomunistom z SLD i rozowym z UW a
                          wczesniej z UD.
                          Wiem ze ciezko zyje Ci sie z sbeckiej emerytury,ktora wreszcie po 20 latach
                          masz bez przewilejow.Coz moge Ci poradzic?.Naucz sie cokolwiek robic poza walka
                          z KK i palowaniem oponentow...jedz w swiat,zobacz jak wygladaja kraje ktore nie
                          byly pod komunistyczna okupacja a potem wybierz sie na Bialorus lub Ukraine i
                          doznasz uczucia szczescia ze mieszkasz w Tarobrzegu a nie w Odessie czy Minsku.
                          --
                          Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
                         • Gość: nikita Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 20.11.09, 14:46
                          lechowski, nie dociera do ciebie ze ludziom , zwlaszcza mlodym kolo d..y lata komunizm, franko i to o czym bezustannie klepiesz. Mlodzi chca zyc. Chca szkoly ,pracy, dobrze zjesc, gdzies pojechac, pod...ic i nie martwic sie ze jutro straca prace albo zeby wykarmic rodzine badz samemu sie jakos ulozyc beda musieli tulac sie po obcych krajach. Casy komuny minely ale zyjaludzie,ktorzy caly swoj wysilek oddali tamtym czasom.Tyrali, budowali i tez z mysla o wlasnych dzieciach. Przyszla twoja demokracja i zabrala im wszystko , dala mozliwosci zlodziejom by w majestacie prawa okradli cale spoleczenstwo, zrobila ich dziadami, wziela za morde i zniewolila-Lechowski h..j z nowymi drogami jak wielu nie ma co do gara wlozyc. Komunizm to jedna k..a a obecna demokracja to jeszcze wieksza. Ty p...ony dupku mordujesz w ludziach resztki nadzieji na choc troche lepsze jutro. Jestes gorszy od Dzierzynskiego bo ten to zalatwial sprawy krotko - kula w leb a ty swoim pisaniem pokazujesz ze ci ktorych reprezentujesz sa gorsi od Stalina. Nie bylo cie czas jakis na tym forum i byl spokoj. Pogonili cie z innego , wrociles i znowu pieklo i to na temacie bohatera narodowego. Hanba ci lechowski.
                         • lechowski51 Re: pomnik mjr.Zapory 20.11.09, 16:33
                          nikita vel chlujek,jarmulka napisz w jakim Urzedzie Bezpieczenstwa Twoj ojciec
                          katowal "bandytow z AK"?.Ty nienawidzacy jak widze kontynuujesz rodzinne
                          tradycje opluwania polskiej tradycji,religii i historii.Robisz to jak wiekszosc
                          Zydow,pomimo ze razem z sowietami przyniesliscie tutaj na bagnetach zbrodniczy
                          komunizm,pomimo tego ze wielu Polakow zginello aby was ocalic.Pojecia nie masz
                          jaka jest wspolczesna Polska a w getcie zydowskim w Kanadzie klepiecie oklepane
                          komunaly,ktore wam zostaly z moskiewskich kursow.
                          --
                          Niemoralnym jest ten który żyje na koszt ogółu-prof.Rybarski
                         • Gość: czy cytata Tacyta? Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.11.09, 13:23
                          >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lechowski51 napisał:
                          > nikita vel chlujek,jarmulka napisz w jakim Urzedzie Bezpieczenstwa Twoj ojciec katowal "bandytow z AK"?.Ty nienawidzacy jak widze kontynuujesz rodzinne tradycje opluwania polskiej tradycji,religii i historii.Robisz to jak wiekszosc Zydow,pomimo ze razem z sowietami przyniesliscie tutaj na bagnetach zbrodniczy komunizm,pomimo tego ze wielu Polakow zginello aby was ocalic.Pojecia nie masz jaka jest wspolczesna Polska a w getcie zydowskim w Kanadzie klepiecie oklepane komunaly,ktore wam zostaly z moskiewskich kursow.<
                          Trzymając się tej poetyki należałoby odpowiedzieć, że >Twoj ojciec mordowal "bandytow z UB" i dalej >napisz w jakim kościele Twoj ojciec był proboszczem<. Oba stwierdzenia równie uprawnione jak zacytowane bluzgi, jakie za osobnikiem o ksywce lechowski51 podano na wstępie.
                         • Gość: realista Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.11.09, 16:55
                          Nie przewidzialy jednak lobuzy ze nie bedzie juz sklepow za zoltymi
                          > firankami i specjalnych emerytur!

                          ale są sklepy bez firanek w których nie kupują rzesze głodujących i
                          śmietnikowców , a specjalne przywileje ma np. mecenas Taylor z Twojego
                          bogoojczyźnianego środowiska za sikanie na Niemców zamiast w pieluszki demagogu
                          lechowski51. Świnki zmieniły się przy korytku i pilnują swego
                         • Gość: Bekalosz Re: pomnik mjr.Zapory IP: 83.1.120.* 20.11.09, 19:30
                          Panowie internauci! Kaziuk66 rozpoczął wątek o uroczystości
                          odsłonięcia i poswięcenia pomnika tarnobrzeżannina mjr Hieronima
                          Dekutowskiego c.c ps."Zapora". Ta piękna uroczystość,powiazana ze
                          Świetem Niepodległości, mimo fatalnej pogody zgromadziła rzeszę
                          ludzi, którym ten patriota jest bliskim. Chcieli oddać hołd jego
                          bohaterstwu, Niektórzy przyjechali kilkaset kilometrów. A wy robicie
                          wszystko by ten wątek rozmydlić, odwrocić kota ogonem, a używając
                          wulgarnego języka odstraszyc ludzi od czytania.Pmyślcie nad
                          tym!
                         • Gość: nikt z wyboru Re: pomnik mjr.Zapory IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.11.09, 13:25
                          Re: pomnik mjr.ZaporyIP: 83.1.120.*
                          Gość: Bekalosz 20.11.09, 19:30 Odpowiedz Panowie internauci!
                          Kaziuk66 rozpoczął wątek o uroczystości
                          odsłonięcia i poswięcenia pomnika tarnobrzeżannina mjr Hieronima
                          Dekutowskiego c.c ps."Zapora". Ta piękna uroczystość,powiazana ze
                          Świetem Niepodległości, mimo fatalnej pogody zgromadziła rzeszę
                          ludzi(...)                          nas jest pięć na krzyż. ze swoimi małymi bolączkami... . Uszanujmy,
                          coś czego WSZYSTCY chyba do końca nie rozumiemy. Wszyscy
                          popełniamy błędy. Nie będę pisac dalej, żeby nie zdradzić się z
                          jakiej opcji jestem. ( Podpiszę się zupełnej innym nickiem niż
                          dotychczas ) Po prostu ktoś umarł! ZGINĄŁ !!! Za to w co wierzył !
                          Ktoś chce oddać mu szacunek ! Czy to sprawa postronnych ? cZY NIE
                          możemy zamilknąć ? Odpuścmy ! Uszanujmy! Koniec!!!! Są i inne wątki!
                          Koniec. zachowajmy powagę wobec majestatu ŚMIERCI !
                          BO NIE WIEMY, a nam się wydaje...
                          Trochę szacunku

                          RIP!!!
  • Gość: Historyk Bandyci bandytom IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.04.13, 09:32
   Porównywanie zwykłego bandziora a takim był zapora do Kuklińskiego to duże nieporozumienie.
   Kukliński chociaż różnie Go oceniamy to jedno jest pewne.Chciał dobrze dla Polski i zrobił wszystko co było możliwe z Jego strony by tak było.
   Jedno jest pewne.Zrobił dużo więcej dobrego niż złego dla Polski.
   A bandzior zapora był tylko bandziorem nic więcej. Mordował maluczkich,okradał też maluczkich.
   Z tego żył i dalej chciał żyć kosztem innych.
   Na szczęście komuniści bandziorów tępili też dość skutecznie.I tutaj ich całkowicie pochwalam.
   Dzięki temu normalni ludzie mogli normalnie żyć.
   A że tradycje mamy bandyckie to i takie pomniki stawiamy.
   W Zakopanem postawiono pomnik innego bandziora,który nigdy Zakopanego na oczy nie widział.Pomnik jest bardzo praktyczny. Busiarze szcz... tam chadzają.Taki lokalny koloryt.
    • Gość: kaziuk66 Re: Bandyci bandytom IP: *.tktelekom.pl 06.04.13, 10:59
     Potomkowie utrwalaczy wladzy ludowej czyli sługusy czerwonej hołoty dalej nie rozumieja ,ze historia wyslala Was na smietnik historii. Wasze zaklecia nic nie zmienia.Zapora ma miejsce w naszej historii i pamięci a na groby Waszych idoli z UB dzis pies z kulawa noga nawet nie raczy zajrzec,Kubeł z jeszcze lodowata woda z Wisly dobrze wam zrobi.
   • komunywielbiciel Re: Bandyci bandytom 06.04.13, 15:00
    historyku - kuklinski byl takim samym lotrem jak zapora. gorzej bo kuklinski swiadomie i z checi zysku dzialal na szkode swoich mocodawcow inaczej mowiac na szkode tych ktorym przysiegal wiernosc. Gdyby porzucil wojsko, zrzekla sie apanazy i zostal zwolniony z przysiegi, dzis mozna by powiedziec ze byl to bohater. A tak to zdrajca i kanalia. Piszesz ze chcial dobrze dla Polski. Zapora, Walesa, Bierut czy nawet Stalin tez chcieli dobrze . Dzisiejszy Tusk czy Kaczynski tez glosza ze chca dobrze dla Polski. Tak zawsze bylo jest i bedzie ze co dla jednych dobre dla innych dobrem byc nie musi.
    Z patriotycznego i moralnego punktu widzenia Zapora to bandyta, a Kuklinski to zdrajca i obaj powini byc potepieni a skoro postawiono pomnik Kuklinskiemu to i Zapora na taki pomnik zasluguje.