Dodaj do ulubionych

Międzylesie

17.06.07, 08:17
Odbudowywane są Sukiennice. Filary z cegły stoją obiecująco, że będzie może w
tym miejscu drogi hotel albo supermarket. No właśnie, co jest w planie?
Obserwuj wątek
  • bogatka1 Re: Międzylesie 20.06.07, 10:04
   Kiedy mieszkałam w Międzylesiu, było to kwitnące miasto. Teraz nie jestem
   pewna, czy kino jeszcze funkcjonuje. Jak się nazywało? Wiarus czy Wenus?
   • bogatka1 Re: Międzylesie 20.06.07, 19:10
    Czy tu nikt nie zagląda?
  • bogatka1 Re: Międzylesie 20.06.07, 17:26
   Nie zdążyłam zajrzeć na dworzec w Międzylesiu, a powinnam była, żeby odpisać
   sobie godziny odjazdow pociągow. Czy teraz, gdy nie tylko dworce PKP, ale i
   linie kolejowe są w takim zaniedbaniu, nadal kwitną pelargonie na peronie?
  • bogatka1 Re: Międzylesie 20.06.07, 17:27
   Może banalna prawda jest taka, że polskimi kolejami rządzą po prostu typowi
   polscy faceci? miasta.gazeta.pl/katowice/1,35063,4216992.html
   • bogatka1 Re: Międzylesie 22.06.07, 10:44
    Poczytałam na stronie BIP o budowie kolei do Czech i ofertę zatrudnienia w
    Czechach. Poznałam jedną z osob tam pracujących, kiedy przyjechałam na Dni
    Międzylesia.
    • bogatka1 Re: Międzylesie 28.06.07, 09:34
     Nie wierzę, że ludzie w Międzylesiu i jego okolicach są tak biedni, że nie mają
     Internetu. Instytucje muszą mieć z obowiązku. Każdy, kto ma telefon, może mieć
     Internet. Podobno firma z Kłodzka podłącza stałe łącze z Internetem.
     No, to kto może się pochwalić dostępem do Internetu?
     • bogatka1 Re: Międzylesie 02.07.07, 18:40
      Można mnie znaleźć jeszcze tu: LITERACKA MELINA
      • bogatka1 Re: Międzylesie 02.07.07, 18:42
       Literacka Melina, link aktywny:
       forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=44898
  • bogatka1 Re: Międzylesie 04.07.07, 09:02
   Warto zajrzeć: www.miedzylesie.pl/
   • bogatka1 Re: Międzylesie www.miedzylesie.pl/ 20.07.07, 23:20
    Chłopcy z Międzylesia piętnastego lipca piłkę kopali, ale dokopali się tylko
    czwartego miejsca. No i?
   • gerda11 Re: Międzylesie 18.08.07, 17:11
    www.sudety.it/index/miejscowosci/ID,102
    Międzylesie


    nie bez powodu reklamuje się jako oaza spokoju


    Malutkie (3 tys. mieszk.), senne miasteczko o niskiej
    rozczłonkowanej zabudowie leży w południowym krańcu Rowu Górnej
    Nysy, pomiędzy Sudetami Środkowymi (Góry Bystrzyckie) a Wschodnimi
    (Masyw Śnieżnika), które zbiegają się na Przełęczy Międzyleskiej
    (534 m).

    Jeśli turysta oczekiwałby w tym miasteczku specjalnych atrakcji i
    podniet, to srogo się zawiedzie. Międzylesie jest natomiast świetną
    bazą wypadową w Masyw Śnieżnika i Góry Bystrzyckie (a także niezłą
    do Czech). Droga nr 381 wiedzie przez przełęcz i przejście graniczne
    w Boboszowie na Morawy (kierunek Brno). Raz dziennie przez
    Międzylesie przejeżdża pociąg relacji Wrocław-Praga; znacznie
    większy jest ruch kołowy.

    Międzylesie przez większość swoich dziejów egzystowało jako centrum
    rozległego klucza dóbr międzyleskich, który w różnych epokach
    obejmował rozległe obszary Gór Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika, oraz
    jako punkt tranzytowy na szlaku ze Śląska na Morawy. Samo miasto
    nigdy specjalnie się nie rozwinęło, pozostając w cieniu latyfundium.

    Pierwszymi właścicielami dóbr byli cystersi z Kamieńca
    Ząbkowickiego, którzy rozpoczęli planową akcję kolonizacji i
    wycinania potężnych lasów. W 1315 r. dobra zakonne przejął Otto
    Gloubos (Glubosz) z Miśni, który zbudował tu pierwszy zamek i
    wystarał się dla swej osady o prawa miejskie. W 1562 r. cesarz
    Ferdynand zatwierdził nową wersję herbu miasta: czerwonego wilka na
    tle trzech zielonych drzew symbolizujących tutejsze bory. W połowie
    XVI w. właścicielami klucza była rodzina von Tschirnhaus, która
    sprzyjała protestantom i przyczyniła się do ożywienia gospodarczego.
    W wojnie trzydziestoletniej Tschirnhausowie pechowo opowiedzieli się
    po stronie protestanckiej. Po wojnie w Międzylesiu ostało się 10
    domów, a część klucza uległa konfiskacie.

    Dobra międzyleskie przeszły na własność hrabiów von Althann, którzy
    posiadali je do 1945 r. Wiek XVIII to okres intensywnego rozwoju
    tkactwa lnianego, zwany nawet "złotym okresem Międzylesia". Tutejsze
    płótno eksportowano do Anglii, Hiszpanii, Portugalii i Ameryki. Kres
    lniarstwu położyła blokada kontynentalna Napoleona i rewolucja
    przemysłowa we włókiennictwie.
   • gerda11 Re: Międzylesie 18.08.07, 17:16
    Pierwszy gród obronny na miejscu dzisiejszego miasta istniał
    prawdopodobnie już w drugiej połowie IX wieku. Pod koniec XIII
    stulecia miejscowość Medilese nadana została przez Wacława II
    cystersom z pobliskiego Kamieńca Ząbkowickiego. W latach 1315-18
    wieś przeszła w ręce prywatne i stała się ośrodkiem dużego majątku
    wywodzących się z Łużyc Glubosów (Glaubitz), właścicieli Karpienia i
    Szczerby. Zamek murowany powstał przypuszczalnie z ich inicjatywy w
    połowie XIV wieku, choć nie można też wykluczyć, że w budowę
    zaangażowany był król czeski Jan Luksemburski. W roku 1421
    rezydencja stała się własnością książąt głogowskich. Siedem lat
    później spalili ją powstańcy husyccy podczas swego niszczycielskiego
    pochodu na ziemie Śląska - ocalała wówczas prawdopodobnie tylko
    wieża główna. Po odbudowie gmach bardzo często zmieniał właścicieli.
    W 1538 roku bracia Zampbachowie wydzierżawili go wraz z okolicznymi
    dobrami pochodzącemu z Bolkowa Johannowi von Tschirnhaus, a ćwierć
    wieku później od Zampbachów warownię nabyli bracia Michał i Dawid
    von Tschirnhaus, którzy w latach 1580-90 przebudowali ją na
    renesansową rezydencję.

    Po zniszczeniach z czasów wojny trzydziestoletniej (akcje Szwedów w
    latach 1643 i 1645) warownię nabył w 1653 Michael Ferdinand hrabia
    von Althann. Kolejni przedstawiciele tego austriackiego rodu, wuj
    Michaela Venzel I oraz syn wuja Venzel II, na podstawie planów
    sporządzonych przez architekta Jacobo Carove na korzeniu starego
    zamku wznieśli barokowy pałac. W rękach Althannów siedziba pozostała
    aż do roku 1945 w niemalże niezmienionej formie i w miarę
    przyzwoitym - jak na ówczesną sytuację - stanie. Wyjeżdżający w
    pośpiechu przed wojskiem sowieckim właściciele zostawili w pałacu
    sporą część wyposażenia, dość sprawnie rozszabrowanego potem przez
    okolicznych mieszkańców i nowo powstałe instytucje ludowe. W latach
    powojennych zagarnięty przez skarb państwa gmach restaurowano, a
    następnie przeznaczono dla celów turystycznych. W 1972 w wyniku
    uderzenia pioruna spłonęła część renesansowa zamku, co spowodowało
    zamknięcie go dla zwiedzających i ponowny remont.

    Nieznane jest szczegółowe rozplanowanie średniowiecznego zamku.
    Prawdopodobnie było to założenie nieregularne albo czworoboczne z
    graniastą wieżą usytuowaną w narożniku murów lub wolno stojącą oraz
    piętrowym domem (11x16 metrów), związanym z północnym narożnikiem
    obwodu. Siedziba renesansowa ukształtowana została w wielobok z
    wewnętrznym dziedzińcem i wjazdem od północy oraz elementem
    dominującym w postaci tzw. Czarnej Wieży (dzisiaj całkiem białej), w
    obecnej formie wzniesionej przypuszczalnie w latach 1527-34,
    zwieńczonej w okresie późniejszym tarasem i nakrytej łamanym dachem
    stożkowym. Główne, trójkondygnacyjne skrzydło mieszkalne ozdobione
    zostało dekoracją sgraffitową. Młodsza część budowli składa się z
    dwukondygnacyjnych skrzydeł barokowych, północnego i wschodniego,
    zaś od strony południowo-zachodniej dziedziniec zamknięto murem
    kurtynowym oddzielającym budynki mieszkalne od XVIII-wiecznego
    ogrodu. Wjazd do pałacu prowadził od strony rynku przez dwie ukośnie
    ustawione furty, przewieszony nad suchą fosą kamienny most oraz
    bramę wjazdową z dwoma zdobnymi portalami po bokach.

    Kompleks zamkowy znajduje się w północno-zachodniej części rynku.
    Położony nad zarośniętym stawem pałac ma piękną, zwartą sylwetę,
    całkowicie zdominowaną jednak przez brzydotę, będącą następstwem
    pożaru i zaniedbań lat późniejszych. Od kilku(nastu) lat zabytek
    znajduje się w rękach prywatnych. Nowy właściciel umieścił w nim
    hotel, choć zagracony dziedziniec i dominująca tam cisza pozwala
    zaryzykować stwierdzenie, że miejsce to nie należy do zbyt
    popularnych. Był listopad - może w sezonie bywa lepiej. Wstęp na
    teren zamkowy utrudniony, choć fizycznie możliwy.
  • bogatka1 Re: Międzylesie, o kamerkach 31.07.07, 00:33
   Znalazłam link z kamerą, można widok wokoło z niej oglądać, trzymając kursor
   blisko prawej lub lewej strony widoku. W dodatku wyszczególniona mapka ulic i
   miejsca, w których kamery się znajdują. Cóś piknego! Gdyby tak i w Międzylesiu,
   może...
   a narazie kamera z Lubawy:
   www.powiat.ilawa.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=39
  • bogatka1 Re: Międzylesie - Wysoczyzna Międzylesia 15.10.07, 00:45
   Wysoczyzna Międzylesia – mikroregion geograficzny w południowo
   zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych, w województwie
   dolnośląskim, powiat kłodzki.
   Położenie
   Wysoczyzna Międzylesia położona jest w południowej części Rowu
   Górnej Nysy. W środkowej części wysoczyzny położona jest miejscowość
   Międzylesie. Od wschodniej strony wysoczyzna ograniczona jest
   Masywem Śnieżnika, od zachodu Górami Bystrzyckimi, na północy
   graniczy z Obniżeniem Bystrzycy Kłodzkiej, a od południa zamknięte
   jest Przełęczą Międzyleską.
  • bogatka1 Re: Międzylesie - opis Wysoczyzny: 15.10.07, 00:49
   Wysoczyzna Międzylesia jest to niewielkie płaskie wyniesienie
   pomiędzy górami, położone średnio na wysokości 500 m n.p.m.,
   która będąc podjednostkę Rowu Górnej Nysy stanowi teren o podobnym
   charakterze.

   Jest to obszar wyżynny w kształcie zbliżonym do czworokąta,
   z doliną Nysy Kłodzkiej o kierunku północ – południe.
   Wysoczyzna wznosi się nieznacznie na południe w kierunku Przełęczy
   Międzyleskiej.
   Wschodnie zbocza wysoczyzny wznoszą się w kierunku Masywu Śnieżnika
   a zachodnie w kierunku Gór Bystrzyckich i są one wyraźnie
   łagodniejsze od wschodnich.
   Wysoczyzna stanowi niezalesioną kotlinę podgórską, co ma decydujący
   wpływ na rolniczy charakter tego terenu.
  • bogatka1 Re: Międzylesie - trochę o geologii: 15.10.07, 00:53

   Wysoczyzna zajmuje północno wschodni fragment niecki śródsudeckiej,
   na oderwanym i wypiętrzonym fragmencie formacji skalnej Masywu
   Czeskiego.
   Obszar ten powstał w czasie najstarszych ruchów górotwórczych, które
   doprowadziły do wydźwignięcia sąsiednich masywów górskich i nie
   podlegał zmianom w czasie późniejszych fałdowań.

   Ostateczny wygląd wysoczyzna otrzymała w okresie epoki lodowcowej,
   kiedy to lądolód skandynawski naniósł w dolinę warstwę osadów.
   Formacje geologiczne występujące w podłożu Wysoczyzny, przykryte są
   osadami czwartorzędu: piaskami, żwirami, iłami, glinami oraz lessami
   a także osadami polodowcowymi.
   Podłoże zbudowane jest ze skał metamorficznych wieku paleozoicznego
   oraz z piaskowców i mułowców, a podrzędnie ze zlepieńców
   górnokredowych.
   • liaana Re: Międzylesie - trochę o geologii: 13.11.07, 19:26
    Teraz wiem, o które Międzylesie biega.
    Nigdy tam nie byłam, ale już polubiłam tę miejscowość.
  • bogatka1 Re: Międzylesie - powitanie Marcel 14.11.07, 11:17
   Witam Marcel kawą i sałatką z melona! Sałatka smakuje wyjątkowo, bo
   w tej wersji dodałam brzoskwinie razem z sokiem.

   Cały czas zbieram informacje, poprawiam, przygotowuję, piszę...
   Musi minąć jeszcze sporo czasu, ale mam nadzieję, że to forum jest
   naprawdę przyjazne i przydatne. Dzięki gościom pojawia się coś
   nowego, dodają swoje uwagi, a zwykłe - mogłoby się zdawać -
   spostrzeżenie, może okazać się interesującą ciekawostką w tej
   garstce informacji, które się tu znajdują.
   • bogatka1 Re: Międzylesie - foto 09.11.08, 17:58
    Jak donosi "Głos Goworowa" z października:
    Lila Kucifir - "Poetycko-bibliotekarskie pasje
    W dobie internetu świat zmniejszył swoje rozmiary. Korzystając mądrze z internetu /dostępnego również nieodpłatnie w miejscowej bibliotece/ można poznać ciekawych ludzi. Ludzi o podobnych pasjach i zainteresowaniach., a nawet nawiązać przyjaźnie. Tak właśnie poznałam Dorotę Szumilas. Bibliotekarkę , absolwentkę Inst. Informacji Nauk. i Studiów Bibliologicznych UW i Papieskiego Wydz. Teologicznego w Warszawie, obecnie pracującą w Bibliotece Narodowej. Autorkę dwóch tomików wierszy: „Mała cicha kropla…” i „Chociaż dobre słowo…” (nakł. Wydaw. Miniatura z Krakowa). Wiersze można przeczytać także na stronach: dorszum.republika.pl ;
    www.ogrodartystow.pl/dorotaszumilas.htm
    Podczas rozmowy zwróciłam uwagę, że Dorota jest bibliotekarką i… poetką, tak jak ja. I od razu znalazłyśmy wspólny język. Dorota zgodziła się przybliżyć naszym czytelnikom siebie i swoją twórczość.
    (...)"
    I jeszcze: GG dostępny także w formie internetowej na stronach:
    www.glosgoworowa.ziemiaklodzka.pl/
    www.miedzylesie.pl/


    Głos Goworowa nr 8/34/2008 str.4
    • sibeliuss Re: Międzylesie - foto 27.01.09, 16:26
     Znudziło Ci się forum Międzylesie, szkoda.
     • bogatka1 Re: Sibeliuss 27.01.09, 20:39
      https://wstaw.org/d/2b34 Nadal połowa mojej duszy jest w Międzylesiu. I wątki o Kotlinie Kłodzkiej będą tu zachowane i kontynuowane.
  • bogatka1 Re: Międzylesie - kościół Bożego Ciała 18.06.09, 12:36
   http://i44.tinypic.com/24fwo08_th.jpg Kościół parafialny Bożego Ciała z 1670 r. ma dość niecodzienną konstrukcję: jest to budowla salowa, o drewnianym suficie imitującym sklepienie.

   W prezbiterium wisiał obraz wzbudzający pewną sensację: Madonna z 1713 r., będąca darem papieża Klemensa XI dla Aleksandra Sobieskiego z Brzegu. Bardzo wiele atramentu przelano na dywagacje, jaką drogą obraz ten znalazł się w ręku Althannów; przy tej okazji często mylono Aleksandra z Janem i próbowano wplątać w to wiedeńską victorię. Dziś wisi kopia, oryginał zabrano do katedry wrocławskiej. Pomiędzy nawą a prezbiterium znajduje się drewniana ambona z 1760 r. w kształcie łodzi, pokryta płaskorzeźbami o tematach wodnych: św. Krzysztof przenosi Chrystusa, św. Augustyn medytuje nad brzegiem morza, św. Antoni wygłasza kazanie do ryb, a Jonasz jest wrzucany do morza (wieloryba jeszcze nie widać).

   https://wroclaw.hydral.com.pl/foto/97/97687.jpg ...kliknij
  • bogatka1 Re: Międzylesie - fontanna 12.06.10, 12:48
   https://i46.tinypic.com/30ttlpt_th.jpg 79.190.7.114/

   https://s6.tinypic.com/2qut7qs.jpgwww.miedzylesie.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_miedz&id_dzi=44&id_men=114
   "22.04.2010 - NOWE OBLICZE STAREJ FONTANNY W MIĘDZYLESIU
   W obecności wykonawców oraz grupy mieszkańców o godz. 20.00 odbyło się uruchomienie odremontowanej fontanny w Rynku miasta. Fontanna wykonana z materiału piaskowca otrzymała nowe wyłożenie misy oraz wyposażona została w ozdoby kielich, dziewięć dysz i oświetlenie. Zasilanie w wodę odbywa się w obiegu zamkniętym, a tym samym nie ma już potrzeby stałego pobierania jej z sieci. Remont wykonany został przy wsparciu środków UE w ramach projektu "Młodzież ożywia fontanny".

   https://i46.tinypic.com/2rhbh5e.jpg

   https://www.uzp.gov.pl/przyjazny-urzad/mowiaca-przegladarka-internetowa-intelligent-web-reader-1/iwr_mowiaca_strona.jpg/image_mini www.miedzylesie.pl/
   "Sposób działania Intelligent Web Reader

   „Mówiąca” przeglądarka Intelligent Web Reader odczytuje strony internetowe poprzez wbudowany syntetyczny głos (syntezator Spiker 3.0 firmy IVO Software). Posiada także możliwość powiększania czcionki zamieszczonego tekstu, dzięki czemu jest odpowiednim narzędziem dla osób starszych i słabowidzących. Inteligentne mechanizmy prezentacji, dzielące stronę na logiczne fragmenty (tzw. „punkty”wink dają doskonałe wyobrażenie o układzie graficznym strony. Natomiast poruszanie się po stronie internetowej za pomocą „mówiącej” przeglądarki odbywa się standardowo poprzez skróty klawiszowe.

   Przeglądarka posiada szereg istotnych zalet, dzięki którym poruszanie się po stronach internetowych jest bardzo proste i szybkie:
   nie wymaga żadnego specjalistycznego oprogramowania,
   jest samodzielnym programem, który można łatwo i szybko zainstalować,
   można nauczyć się jej obsługi w ciągu kilkunastu minut dzięki wbudowanemu samouczkowi,
   ma wbudowany syntezator mowy,
   ma wbudowaną funkcję automatycznego uaktualniania,
   nie wymaga szybkiego łącza internetowego,
   obsługuje klawisze dostępu,
   jest BEZPŁATNA.

   Pobierz najnowszą wersję bezpłatnej mówiącej przeglądarki internetowej Intelligent Web Reader: www.ivona.com/iwr/download.html

   Instrukcja obsługi

   Postępując zgodnie ze wskazówkami „mówiącego” instalatora oraz samouczka nauczysz się obsługiwać IWR w ciągu kilkunastu minut. Po instalacji przeglądarki zawsze możesz ją uruchomić za pomocą skrótu klawiszowego Control + Alt + I jak Iwona. Jeśli korzystasz ze screenreadera na czas pracy z „mówiącą” przeglądarką wyłącz go.

   Główne skróty klawiszowe:
   Enter – wybiera aktualnie czytany link.
   Spacja – wstrzymuje i wznawia czytanie.
   Strzałki prawo i lewo – pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi punktami.
   Strzałki góra i dół – pozwalają na przemieszczanie się do kolejnej części tekstu wewnątrz punktu.
   F7 – powiększa czcionkę na stronie.
   F8 – zmniejsza czcionkę na stronie.
   Control + G jak Grażyna – powraca na stronę startową przeglądarki, czyli listę stron udźwiękowionych.
   Control + T jak Teresa – uruchomia samouczka.

   Informacje techniczne:

   System operacyjny Windows.
   Wymagane miejsce na dysku 20 MB.
   Wielkość pliku do pobrania z internetu ok. 8 MB."

Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka