Dodaj do ulubionych

Szyfrogram z hasłem

04.09.21, 14:09
https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/l2t22TaTaF0oRJ3FiX.jpg
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 04.09.21, 14:10
   PO rozwiązaniu zadania z liter ułożonych od 1 - 10 powstanie rozwiązanie zadania - odpowiedź na pytanie nad diagramem
   • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 04.09.21, 14:11
    Urszula zdrobniale
    • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 04.09.21, 14:13
     Kiedyś był społeczny
     • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 04.09.21, 14:14
      Symbol wapnia
      • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 04.09.21, 14:15
       Naturalny zdrowy ale mnący się materiał
       • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 04.09.21, 14:15
        Inter City - krócej
        • balzack Re: Szyfrogram z hasłem 12.09.21, 12:15
         IC
         • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:11
          Takim inter city
          Jeżdżą chłopy i kobiety
          • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:11
           InterCity (skrót IC) – kategoria pociągów uruchamianych przez przewoźników kolejowych w wielu krajach Europy.
       • balzack Re: Szyfrogram z hasłem 12.09.21, 12:15
        LEN
      • balzack Re: Szyfrogram z hasłem 12.09.21, 12:15
       CA
     • balzack Re: Szyfrogram z hasłem 12.09.21, 12:14
      CZYN
      • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:04
       Ty to wiesz i ja to wiem
       Że kiedyś był społeczny czyn
       • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:05
        Czyn – zachowanie się podmiotu prawa, które rodzi skutki prawne, nawet wówczas, gdy do wywołania tych skutków podmiot swym zachowaniem nie zmierzał.
    • balzack Re: Szyfrogram z hasłem 12.09.21, 12:13
     ULA
     • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:06
      Gdzieś nam tutaj Ula
      Nieźle hula
      • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:07
       Urszula – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, od łacińskiego przydomka Ursula, który stanowi zdrobnienie od wyrazu pospolitego ursa (niedźwiedzica)
  • balzack Re: Szyfrogram z hasłem 12.09.21, 12:16
   NAUCZYCIEL!
   • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:08
    Nie jest łatwo
    Znaleźć wapno
    • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:09
     Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc „metal z wapna”) – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.
  • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:13
   Czy jest na to jakaś rada
   Że ten belfer tyle gada
   • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:14
    👴
    • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:16
     Nauczyciel (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę nauczycielka)– rodzaj specjalności zawodowej, wykonywanej przez specjalistę odpowiednio przygotowanego do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, która bywa uważana za jeden z zawodów zaufania publicznego: według innych źródeł – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje, poparte odpowiednim kierunkowym wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
  • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:18
   Nauczyciel akademicki – osoba zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, wykształcona w określonej dziedzinie naukowej. Nauczyciela akademickiego należy odróżnić od nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty.
   • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:19
    Nauczyciel kontraktowy – w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowego nauczycieli i jest zatrudniony w systemie oświaty. Jest to wyższy stopień awansu zawodowego niż stopień nauczyciela stażysty i stopień niższy niż stopień nauczyciela mianowanego
  • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:20
   Nauczyciel stażysta – w polskim systemie awansu zawodowego nauczycieli osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, ale nieposiadająca innego stopnia tego awansu.Następnym stopniem awansu zawodowego jest stopień nauczyciela kontraktowego.
  • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:22
   stażu powinien w szczególności:

   poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
   sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,
   przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
   uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
   prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
   uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
  • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:30
   Kto dużo gada a nikt go nie słucha
   Nauczyciel
  • madohora Re: Szyfrogram z hasłem 19.09.21, 01:31
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2JU2pTxvkVU7HFbsRX.jpg

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka